PL B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE WUP 07/13. rzecz. pat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat."

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. B65G 1/02 ( ) A47B 96/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Mobilny regał, zwłaszcza dla standardowych palet ładunkowych (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 11/07 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 07/13 (73) Uprawniony z patentu: Nawojczyk Roman, Malmö, SE (72) Twórca(y) wynalazku: ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Marek Passowicz

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest mobilny regał, zwłaszcza dla standardowych palet ładunkowych. Regał jest przeznaczony głównie do składowania na nim i pod nim standardowych palet ładunkowych, a także do ustawiania na nim (sztaplowania) piętrowo następnych takich samych regałów. Niniejszy regał jest przystosowany do szybkiego i częstego manipulowania nim za pomocą wózka widłowego podnośnikowego, dlatego jest nazywany mobilnym regałem. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do typowych regałów paletowych stosowanych obecnie w magazynach, ponieważ nie są one przystosowane do częstego i szybkiego przestawiania. Regał jest przewidziany do zastosowania na stanowiskach produkcyjnych, w magazynach wstępnych oraz w innych miejscach gdzie do tej pory nie stosowano typowych regałów paletowych tylko stawiano palety na podłodze. W halach fabrycznych często dostarcza się towary do stanowisk pracy na paletach ładunkowych. Zwykle ustawiane się te palety na podłodze, jedna obok drugiej. Powoduje to, że często jest zgromadzona duża ilość palet ładunkowych wokół stanowisk pracy. Palety te zabierają dużo miejsca na hali a jednocześnie utrudniają dostęp do nich samych i też do maszyn. Powoduje to szereg zagrożeń dla pracowników, utrudnia utrzymanie porządku i komunikacji pomiędzy stanowiskami pracy. Znany jest z polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego numer regał paletowy składający się z pomostu ze stopkami nośnymi, kolumn i poziomych łączników, wykonanych z rur o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym. Pomost w górnej części zakończony jest gniazdami blokującymi, a stopki nośne są wyposażone w gniazda oporowo-ustalające. Kolumny mają w dolnej części usytuowane na stałe elementy oporowo-ustalające oraz elementy przegubowych blokad usytuowane na stałe powyżej poziomej osi symetrii kolumny. Łączniki poziome zakończone są pionowymi sworzniami, które za pośrednictwem elementów przegubowych blokad łączą ze sobą dwie równoległe kolumny. Również z polskiego opisu ochronnego wzoru użytkowego numer znany jest stojak do palet, który ma ramę z umieszczonymi w narożach rurowymi wspornikami zakończonymi w dolnej części stożkowymi stopkami. Rama jest wykonana z kształtowników w kształcie litery C o bokach skierowanych do środka podstawy stojaka. Wewnątrz ramy znajduje się kratownica, której poprzeczki wykonane są z kształtownika w kształcie litery C, które wchodzą w kształtowniki ramy. Stojak może być układany w stos Jeden nad drugim, przy czym końce wsporników rurowych wchodzą w gniazda stożkowych stopek. Jeszcze inne rozwiązanie regału znane jest z japońskiego patentu numer JP Regał paletowy, składa się z półki ładunkowej w kształcie kratownicy o prostokątnej ramie, wykonanej ze skrzynkowych profili metalowych o przekroju poprzecznym prostokątnym. Półka jest połączona trwale z czterema kolumnami nośnymi wykonanymi z prostokątnych profili, które w dolnej części z trzech stron połączone są ze sobą takimi samymi profilami, przy czym czwarta strona regału w płaszczyźnie pionowej jest otwarta. Profile poprzeczne dochodzące do otwartej strony mają od spodu prowadnice korytkowe wykonane z ceownika, którego grzbiet jest połączony z profilem poprzecznym. Na profilach poprzecznych półki ładunkowej, dochodzących do otwartej strony regału zamocowane są po dwa korytkowe kliny ustalające. Regał można ustawiać w stos, jeden nad drugim, wsuwając prowadnice korytkowe na kliny ustalające półki ładunkowej. Istota mobilnego regału według wynalazku, zawierającego co najmniej jedną półkę połączoną rozłącznie z czterema kolumnami z rur kwadratowych, polega na tym, że jego półka ma kształt kwadratu i składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek wewnętrznych, dwóch belek zewnętrznych oraz czterech par belek dystansowych, do których zamocowane są trwale górnymi częściami wykonane z rury kwadratowej przelotowe gniazda, w których z kolei są zamocowane rozłącznie kolumny. Korzystnym jest gdy każda półka ma cztery gniazda, przy czym są one rozstawione względem siebie jak wierzchołki kwadratu i w odległości, która jest większa od odległości, które występują pomiędzy zewnętrznymi ścianami belek. Korzystnym jest także gdy odległość pomiędzy zewnętrznymi, skrajnymi ścianami belek wewnętrznych oraz odległość pomiędzy zewnętrznymi, skrajnymi ścianami belek zewnętrznych są sobie równe i odpowiadają w przybliżeniu szerokości standardowej palety ładunkowej. Dalej korzystnym jest gdy belki zewnętrzne są dłuższe od belek wewnętrznych, co tworzy dwie wnęki boczne w półce oraz, że zamocowane na końcach belek zewnętrznych cztery pary belek dy-

3 PL B1 3 stansowych tworzą dwie wnęki boczne w ramie półki, przy czym szerokość wnęk bocznych jest taka sama jak szerokość wnęk bocznych. Korzystnym jest także gdy w środku półki w dolnej powierzchni do belek wewnętrznych i belek zewnętrznych przymocowane są trwale cztery węzłówki. Korzystnym jest gdy każda para belek dystansowych składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek o różnych długościach i różnych przekrojach, tak dobranych, że na zewnętrznych narożnikach tworzy się prostokątny równoramienny uskok, w którym jest trwale zamocowany narożnik gniazda. Dalej korzystnym jest gdy górne powierzchnie belek wewnętrznych, belek zewnętrznych, par belek dystansowych oraz gniazd leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast górne powierzchnie węzłówek są usytuowane poniżej górnej powierzchni półki. Korzystnym jest gdy dolne powierzchnie belek wewnętrznych, belek zewnętrznych oraz par belek dystansowych leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast dolne części gniazd są znacznie obniżone w stosunku do dolnej powierzchni półki. Korzystnym jest także gdy gniazda mają na dwóch zewnętrznych bokach po dwa nagwintowane otwory montażowe i jeden nagwintowany otwór zespalający, w których wkręcone są wkręty dociskowe, przy czym otwory te są umieszczone jeden nad drugim tak, że nagwintowany otwór zespalający znajduje się najwyżej, w pobliżu górnych krawędzi gniazd. Dalej korzystnym jest gdy kolumny wykonane są z rur przekroju poprzecznym kwadratowym i posiadają na dwóch zewnętrznych ściankach otwory ustalające rozmieszczone na całej długości na wspólnej osi w równych odległościach, przy czym skrajne otwory ustalające położone na obydwóch końcach kolumn znajdują się w jednakowej odległości x od płaszczyzn czołowych tych kolumn. Korzystnym jest także gdy rozstaw nagwintowanych otworów montażowych w gnia zdach odpowiada rozstawowi otworów ustalających w kolumnach natomiast odległość pomiędzy nagwintowanymi otworami zespalającymi a najbliżej nich położonymi, nagwintowanymi otworami montażowymi wynosi 2 x. Dalej korzystnym jest gdy do jego montażu można stosować zestawy kolumn o różnych wysokościach, przy czym każdy zestaw składa się z czterech kolumn o takiej samej wysokości. Korzystnym jest gdy dodatkowym wyposażeniem regału są cztery łączniki, służące do łączenia w pionie ze sobą górnych i dolnych kolumn, wykonane z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym takim samym jak gniazd. Korzystnym jest także gdy na dwóch bocznych ścianach łączników znajdują się po dwa nagwintowane otwory łącznikowe, w których są wkręcone wkręty dociskowe, przy czym te nagwintowane otwory łącznikowe umieszczone są jeden nad drugim w odległości między ich osiami wynoszącej 2 x. Dalej korzystnym jest gdy kolumny można zamocować w gniazdach tak, że górne płaszczyzny czołowe tych kolumn znajdują się pomiędzy nagwintowanymi otworami zespalającymi, a najbliżej nich położonymi górnymi nagwintowanymi otworami montażowymi, natomiast w przestrzeniach powyżej tych płaszczyzn można osadzić dolne końce kolumn górnej półki i zamocować wkrętami dociskowymi w nagwintowanych otworach zespalających. Ponadto korzystnym jest gdy regał z jedną półką z zamocowanymi czterema kolumnami stanowi podzespół do montażu regałów kilku półkowych poprzez nastawianie piętrowo dowolnej ilości regałów na siebie luźno lub połączenie ich ze sobą rozłącznie poprzez wkręty dociskowe w nagwintowanych otworach zespalających gniazd. Wymiary półki regału mogą być dostosowane do różnych standardowych palet ładunkowych, przy zachowaniu głównych cech obecnego rozwiązania. Wynalazek zostanie bliżej opisany na podstawie przykładu wykonania pokazanego na rysunku, na którym poszczególne figury przedstawiają: Fig. 1 - regał jednopółkowy w widoku perspektywicznym, Fig. 2 - regał jednopółkowy w widoku z góry, Fig. 3 - regał jednopółkowy w widoku z boku, Fig. 4 - fragment z Fig. 2 w powiększeniu, obrazujący narożnik regału w widoku z góry, Fig. 5 - fragment z Fig. 4 w półprzekroju płaszczyzną A-A i półwidoku, obrazujący sposób zamocowania kolumny w gnieździe, Fig. 6 - dwa regały jednopółkowe nastawione piętrowo jeden na drugim w widoku z boku, Fig. 7 - fragment B-B z Fig. 6 w przekroju wzdłużnym, w powiększeniu, obrazujący sposób osadzenia i zamocowania kolumny górnego regału w gnieździe dolnego regału,

4 4 PL B1 Fig. 8 - widok z góry regału jednopałkowego, załadowanego standardową europaletą, z zakreskowaną powierzchnią podparcia dolnych desek standardowej europalety na półce, Fig. 9 - widok z góry regału jednopałkowego, załadowanego standardową europaletą, ładunkową ustawioną poprzecznie do ustawienia z Fig. 8, z zakreskowaną powierzchnią podparcia dolnych desek standardowej europalety ładunkowej na półce, Fig widok z boku regału jednopółkowego załadowanego standardową europaletą ładunkową z Fig. 8, Fig. 11 przedstawia w widoku z boku regał jednopółkowy załadowany standardową europaletą ładunkową z Fig. 9, Fig dwa regały jednopółkowe nastawione piętrowo jeden na drugim w widoku z boku, gdzie półka dolnego regału jest zamocowana w środkowej części kolumn a na ich górnych końcach zamocowane są łączniki. W łącznikach tych są też zamocowane dolne krawędzie kolumn górnego regału, Fig łącznik w powiększeniu w widoku z boku, Fig trzypółkowy regał w widoku z boku, przy czym wszystkie trzy półki są zamocowane do czterech wysokich kolumn, Fig widok z boku jednopółkowego regału z wysokimi kolumnami, gdzie na półce regału i pod nim umieszczone są standardowe europalety ładunkowe z ładunkami, przy czym dolna i górna standardowa europaleta ładunkowa są ustawione w przeciwnych kierunkach. Regał składa się, z co najmniej jednej kwadratowej półki 1, do której zamocowane są rozłącznie cztery kolumny 9. Półka 1 składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek wewnętrznych 3, dwóch belek zewnętrznych 4 oraz czterech par belek dystansowych 5, do których są trwale przymocowane górnymi częściami cztery gniazda 2. Powoduje to, że dolne części gniazd 2 wystają znacznie w dół. W gniazdach 2 są zamocowane rozłącznie kolumny 9 zawierające otwory ustalające 10. W półce 1 belki wewnętrzne 3, belki zewnętrzne 4 oraz pary belek dystansowych 5 są wykonane z rur o przekroju poprzecznym prostokątnym. Obie belki wewnętrzne 3 i obie belki zewnętrzne 4, są ze sobą zamocowane trwale tak, że tworzą kwadrat. Odległość Lw pomiędzy zewnętrznymi skrajnymi ścianami dwóch belek wewnętrznych 3 oraz odległość Lz pomiędzy zewnętrznymi skrajnymi ścianami dwóch belek zewnętrznych 4 są sobie równe i odpowiadają w przybliżeniu szerokości standardowej palety ładunkowej P. W półce 1 do czterech końców obu belek zewnętrznych 4 po zewnętrznych stronach są trwale zamocowane cztery pary belek dystansowych 5, do których zamocowane są trwale cztery gniazda 2. Każda para belek dystansowych 5 składa się z dwóch belek o przekroju poprzecznym prostokątnym trwale połączonych ze sobą, przy czym belki te różnią się długościami i przekrojami poprzecznymi. Belki te są ze sobą trwale połączone tak, że mają w narożniku zewnętrznym prostokątny równoramienny uskok, w którym jest trwale zamocowany narożnik gniazda 2. Dzięki czterem parom belek dystansowych 5 cztery gniazda 2 mają kwadratowy rozstaw i są rozstawione względem siebie w jednakowych odległościach Lg. Odległość Lg jest większa od odległości Lw i Lz, jakie występują pomiędzy zewnętrznymi ścianami belek 3 i 4 a tym samym większa od szerokości standardowej palety P. Po zamocowaniu kolumn 9 w gniazdach 2 umożliwia to położenie standardowej palety ładunkowej P na lub pod regał. Gniazda 2 są wykonane z rur o przekroju porzecznym kwadratowym większym od przekroju poprzecznego kwadratowego kolumn 9. Powoduje to, że kolumny 9 można luźno przesuwać wewnątrz gniazd 2. Na dwóch bocznych zewnętrznych ściankach gniazd 2 znajdują się po dwa nagwintowane otwory montażowe 6 i jeden zespalający 7, w których są wkręcone wkręty dociskowe 8. Powoduje to, że każde gniazdo 2 ma cztery nagwintowane otwory montażowe 6 i dwa nagwintowane otwory zespalające 7. Wkręty dociskowe 8 w nagwintowanych otworach montażowych 6 służą do rozłącznego zamocowania kolumn 9 w gniazdach 2. Nagwintowane otwory montażowe 6 położone są jeden nad drugim na wspólnej osi, w odległości od siebie takiej samej jak rozstaw otworów ustalających 10 w kolumnach 9. Przez nagwintowane otwory montażowe 6 wkręty dociskowe 8 wchodzą w otwory ustalające 10 w kolumnach 9 i mocują je w ustalonym położeniu względem półki 1. W trakcie wkręcania wkrętów dociskowych 8. wszystkie te cztery wkręty dociskowe 8 dociskają kolumnę 9 do dwóch wewnętrznych ścianek gniazda 2 powodując bardzo pewne rozłączne zamocowanie. W gniazdach 2 nad górnymi nagwintowanymi otworami montażowymi 6 znajdują się nagwintowane otwory zespalające 7, po jednym nagwintowanym otworze zespalającym 7 na jednej ściance zewnętrznej gniazda 2. Odległość pomiędzy osiami górnych nagwintowanych otworów montażowych 6 a osiami

5 PL B1 5 nagwintowanych otworów zespalających 7 jest równa 2x, to znaczy dwa razy większa od odległości osi skrajnych otworów ustalających 10 od płaszczyzn czołowych kolumn 9. Wkręty dociskowe 8 w nagwintowanych otworach zespalających 7 służą do rozłącznego zamocowania dolnych końców kolumn 9 górnego regału, jaki można nastawić na dolnym regale. W przedstawionej na rysunkach wersji wykonania regału nad wszystkimi nagwintowanymi otworami 6 i 7 są trwale zamocowane tulejki służące do wydłużenia gwintów. W półce 1 belki zewnętrzne 4 są dłuższe od belek wewnętrznych 3, co tworzy dwie wnęki boczne La pomiędzy belkami zewnętrznymi 4 a belkami wewnętrznymi 3. Zamocowane trwale na końcach belek zewnętrznych 4 pary belek dystansowych 5 tworzą dwie wnęki boczne Lb. Te dwie wnęki boczne Lb są jednakowe jak dwie wnęki boczne La znajdujące się pomiędzy belkami zewnętrznymi 4 i wewnętrznymi 3. Powoduje to, że półka 1 ma cztery jednakowe wnęki boczne po jednej z każdej strony. Wnęki boczne La i Lb umożliwiają łatwiejsze zbliżenie się do środkowej części półki 1 a tym samym do leżącej na niej palety. Jest to też bardzo istotne w przypadku, gdy regały są nastawione na siebie piętrowo i są na nich położone palety, wówczas wszystkie wnęki ułatwiają wkładanie lub wyjmowanie towarów z palet. W półce 1 górne powierzchnie belek wewnętrznych 3, belek zewnętrznych 4, par belek dystansowych 5 oraz gniazd 2 leżą w jednej płaszczyźnie, co umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie palety. Dolne powierzchnie belek wewnętrznych 3, belek zewnętrznych 4 oraz par belek dystansowych 5, też leżą w jednej płaszczyźnie, co umożliwia łatwe podnoszenie regału widłami wózków podnośnikowych oraz bezkolizyjne wkładanie towarów pod półkę. Natomiast dolne części gniazd 2 wystają znacznie w dół, co umożliwia dobre zamocowanie w nich kolumn 9. W środku półki 1 - w jej dolnej powierzchni - do belek wewnętrznych 3 i zewnętrznych 4 przymocowane są trwale cztery węzłówki 14. Węzłówki 14 wzmacniają połączenie belek wewnętrznych 3 z belkami zewnętrznymi 4 i jednocześnie umożliwiają położenie na nie płyty. Węzłówki 14 mają otwory umożliwiające przykręcenie od dołu płyty do węzłówek 14. Górne powierzchnie węzłówek 14 leżą znacznie poniżej górnej powierzchni półki 1, co umożliwia, zaślepienie przestrzeni pomiędzy belkami 3 i 4 odpowiednio dociętą płytą. Zaślepienie takie może być przydatne, gdy chcemy szybko przekształcić regał w stół pomocniczy. Płyta ta może być cienka lub gruba. Cienka płyta utworzy zagłębienie, którego krawędzie tworzą belki 3 i 4. Zagłębienie to może być nieraz przydatne gdyż można w nie wkładać różne elementy, bez ryzyka stoczenia się ich z półki 1. Natomiast, jeżeli tą przestrzeń zaślepimy odpowiednio grubą płytą, otrzymamy górną płaszczyznę równą ze wszystkimi belkami półki 1, co utworzy swego rodzaju stół do różnych celów. Taka budowa półki 1, jaką przedstawiono w obecnym opisie powoduje, że po położeniu standardowej europalety ładunkowej P na półkę 1 w kierunku jak na Fig. 8 i Fig. 10 jej boczne deski podstawy mają prawie pełne podparcie a środkowa deska podstawy ma dwupunktowe częściowe podparcie. Podparcie to oznaczono zakreskowaną powierzchnią na Fig. 8. Podobnie, po położeniu standardowej europalety ładunkowej P na półkę 1 w kierunku obróconym o 90, jak na Fig. 9 i Fig. 11, jej boczne deski podstawy mają prawie pełne podparcie a środkowa deska podstawy ma dwupunktowe częściowe podparcie. Podparcie to oznaczono zakreskowaną powierzchnię na Fig. 9. Powierzchnie podparcia desek podstawy standardowej europalety ładunkowej P na półce 1 są jednakowe w obu kierunkach. Kolumny 9 wykonane są z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym. Obydwa końce kolumn 9 są zamknięte stopkami 11 w postaci korków z kołnierzami wykonanych z tworzywa sztucznego. Kolumny 9 mogą być o różnych wysokościach, po cztery sztuki w zestawie do jednego regału. W zależności od potrzeb do półki 1 można zamontować rozłącznie zestaw czterech jednakowych kolumn 9, które mogą być np. niskie, średnie lub wysokie. Wysokie kolumny 9 zastosujemy w przypadku, gdy chcemy umieścić pod regałem paletę z wysokim ładunkiem lub, gdy chcemy zmontować regał kilkupółkowy. Kolumny 9 mają na dwóch bocznych ściankach otwory ustalające 10 rozmieszczone na wspólnej osi wzdłużnej, w stałych odstępach pomiędzy ich osiami. Skrajne otwory ustalające 10, położone na obydwóch końcach kolumn 9 znajdują się w jednakowej odległości x od płaszczyzn czołowych tych kolumn 9. Rozstaw osi otworów ustalających 10 w kolumnach 9 jest taki sam jak rozstaw osi nagwintowanych otworów montażowych 6 w gniazdach 2. Takie rozmieszczenie otworów ustalających 10 w kolumnach 9 oraz nagwintowanych otworów montażowych 6 w gniazdach 2 pozwala na skokową regulację wysunięcia kolumn 9 w dół lub w górę w gniazdach 2. A więc umożliwia to rozłączne zamocowanie kolumn 9 do półki 1 na dowolnej wysokości. To z kolei umożliwia regulację położenia półki 1 nad poziomem podłogi. Kolumny 9 można zamocować w gniazdach 2 tak, że ich górne płasz-

6 6 PL B1 czyzny czołowe będą znajdować się w środku odległości, jaka jest między nagwintowanymi otworami zespalającymi 7, a najbliżej nich położonymi górnymi nagwintowanymi otworami montażowymi 6. Jest to najniższe możliwe zamocowanie kolumn 9 w gniazdach 2 i przedstawiono to na Fig. 3 i Fig. 5. Przy takim zamocowaniu kolumn 9, w gniazdach 2 w przestrzeniach powyżej płaszczyzn czołowych kolumn 9 powstają wolne przestrzenie. Przestrzenie te służą jako gniazdo osadcze, w które można osadzić dolne końce kolumn 9 górnego regału. W trakcie nastawiania górnego regału na dolny, cztery dolne końce kolumn 9 górnego regału trafiają w wolne przestrzenie w czterech gniazdach 2 dolnego regału. Wówczas cztery dolne końce kolumn 9 górnego regału staną na czterech górnych końcach kolumn 9 dolnego regału w czterech gniazdach 2. Takie osadzenie jednej kolumny 9 górnego regału w gnieździe 2 dolnego regału przedstawiono na Fig. 7. Takie rozwiązanie umożliwia nastawienie górnego regału na dolny regał w taki sposób, że górny regał stoi nie zamocowany, ale zablokowany przed ześlizgnięciem się z dolnego regału. Zablokowanie to powodują górne części ścianek gniazd 2 dolnego regału. W takim stanie można też rozłącznie zamocować oba regały ze sobą za pomocą wkrętów dociskowych 8 w nagwintowanych otworach zespalających 7. Jest to możliwe, ponieważ dolne skrajne otwory ustalające 10 w kolumnach 9 górnego regału pasują do nagwintowanych otworów zespalających 7 w gniazdach 2 dolnego regału. Jeden regał może mieć kilka półek 1 połączonych ze sobą czterema kolumnami 9. W przypadku, gdy chcemy zmontować regał kilkupółkowy, otwory ustalające 10 w kolumnach 9, umożliwiają rozstawienie półek 1 względem siebie na różnych wysokościach stosownie do potrzeb. Taki przypadek przedstawiono na Fig. 14, gdzie regał składa się z trzech półek 1 i czterech wysokich kolumn 9. W takim przypadku każda kolumna 9 przechodzi przez wnętrze trzech gniazd 2 trzech półek 1. Każda kolumna 9 jest wówczas zamocowana rozłącznie za pomocą czterech wkrętów dociskowych 8 w każdym gnieździe 2. Powoduje to, że jedna kolumna jest zamocowana rozłącznie łącznie dwunastoma wkrętami dociskowymi 8. Przy takim zmontowaniu regału, wkręty dociskowe 8 we wszystkich otworach zespalających 7 we wszystkich gniazdach 2 są niedokręcone. Kolumny 9 można zamocować w gniazdach 2 też tak, że górne końce kolumn 9 będą wystawały w górę ponad gniazda 2, przedstawiono to na Fig. 12. W takim przypadku złożenia regału można na cztery górne końce kolumn 9 zamocować rozłącznie cztery łączniki 12, które są w zestawie do regału. Służą one do łączenia w pionie w razie potrzeby górnych i dolnych kolumn 9 np. w celu ich przedłużenia. Łączniki 12 są wykonane z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym takim samym jak gniazd 2 a więc większym od przekroju poprzecznego kwadratowego kolumn 9. Powoduje to, że kolumny 9 można przesuwać wewnątrz łączników 12. Na dwóch bocznych ścianach łączników 12 znajdują się po dwa nagwintowane otwory łącznikowe 13, w których są wkręcone wkręty dociskowe 8. Nagwintowane otwory łącznikowe 13 położone są na wspólnej osi w odległości między ich osiami wynoszącej 2x. Odległość pomiędzy osiami dwóch nagwintowanych otworów łącznikowych 13 w łącznikach 12 jest taka sama, jaka występuje w gniazdach 2 pomiędzy osiami górnych nagwintowanych otworów montażowych 6 a osiami nagwintowanych otworów zespalających 7. Za pomocą dwóch dolnych wkrętów dociskowych 8 można zamocować rozłącznie łącznik 12 na dolnej kolumnie 9. Natomiast za pomocą dwóch górnych wkrętów dociskowych 8 można zamocować rozłącznie górną kolumnę 9 w łączniku 12. Sposób mocowania kolumn 9 w łączniku 12 jest podobny do mocowania kolumn 9 w gniazdach 2. W przedstawionej na rysunkach wersji wykonania łącznika 12 nad wszystkimi nagwintowanymi otworami łącznikowymi 13 są trwale zamocowane tulejki służące do wydłużenia gwintów. Zastosowanie opisanego tu regału powoduje, że w miejscu gdzie stała jedna paleta ładunkowa można umieścić piętrowo na regałach dwie lub więcej palet ładunkowych za pomocą wózka widłowego podnośnikowego. Jednocześnie dostęp do tychże palet ładunkowych jest dobry gdyż można do nich podejść z czterech stron. Mimo, że budowa regału dostosowana jest głównie do standardowych palet ładunkowych można też na nim z powodzeniem stawiać inne niestandardowe palety ładunkowe lub inne towary. Regał według wynalazku umożliwia składowanie piętrowe palet z towarami w halach fabrycznych przy stanowiskach produkcyjnych. Regał nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie używa się palet ładunkowych i często się je przestawia. Regał zajmuje mało miejsca i zapewnia obsłudze stanowiska produkcyjnego łatwy dostęp do towarów z czterech stron. Regał jest wygodny w transporcie fabrycznym, ponieważ operator wózka widłowego podnośnikowego ma dostęp do palety z ładunkiem i do regału, z czterech stron, co ułatwia manipulowanie paletami ładunkowymi, a także całym regałem załadowanym paletami ładunkowymi. Regał może być stosowany w wersji jednopółkowej lub kilkupółkowej. Montaż i demontaż kolumn do półki jest bardzo łatwy i szybki, co umożliwia wymianę

7 PL B1 7 kolumn na inne lub zamocowanie półki na innej wysokości, a więc można zmieniać odstępy między półkami dostosowując je odpowiednio do wysokości ładunku. Regały nastawione na siebie piętrowo można szybko rozdzielić na regały jednopółkowe poprzez podniesienie do góry regału górnego. Jeżeli regały były wcześniej skręcone ze sobą za pomocą wkrętów dociskowych w nagwintowanych otworach zespalających to trzeba je poluzować. Na podłogę pod regał między kolumny można wstawić standardową paletę ładunkową dzięki temu, że rozstaw kolumn jest większy niż szerokość standardowej palety ładunkowej. W wielu okolicznościach regały mogą być tylko nastawiane na siebie piętrowo, bez skręcania ich ze sobą, za pomocą wkrętów dociskowych w nagwintowanych otworach zespalających, ponieważ ich osadzenie w gniazdach jest stabilne i zabezpieczone przed ześlizgnięciem się z siebie. Osadzenie kolumn górnego regału w gniazdach dolnego regału jest wystarczająco głębokie i pozwala na przewożenie za pomocą wózka widłowego podnośnikowego regałów nieskręconych ze sobą. W każdej chwili można łatwo wyjąć paletę ładunkową z dowolnej półki i wstawić na jej miejsce inną. Paletę ładunkową można wstawić na półkę regału z czterech kierunków po to aby była ustawiona poprzecznie lub wzdłużnie względem stanowiska pracy w zależności od potrzeby. W obu położeniach palety ładunkowej, poprzecznym i wzdłużnym jest do niej dobry dostęp. Ważne jest również to, że regał zajmuje mało miejsca przy składowaniu nieużywanych aktualnie regałów oraz w transporcie zewnętrznym, ponieważ regały można składować jeden na drugim. Składowanie polega na położeniu półki na półkę bez demontażu kolumn. Jest to możliwe, gdy górną półkę obrócimy o pewien kąt względem dolnej półki, wówczas kolumny górnego regału mijają się z kolumnami dolnego regału. Po zdemontowaniu kolumn z regałów możemy też składować półki jedna na drugiej. W takim przypadku zajmują one jeszcze mniej przestrzeni. Zastrzeżenia patentowe 1. Mobilny regał, zwłaszcza dla standardowych palet ładunkowych, zawierający co najmniej jedną półkę połączoną rozłącznie z czterema kolumnami z rur kwadratowych, znamienny tym, że półka (1) ma kształt kwadratu i składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek wewnętrznych (3), dwóch belek zewnętrznych (4) oraz czterech par belek dystansowych (5), do których zamocowane są trwale górnymi częściami wykonane z rury kwadratowej przelotowe gniazda (2), w których z kolei są zamocowane rozłącznie kolumny (9). 2. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że każda półka (1) ma cztery gniazda (2), przy czym są one rozstawione względem siebie jak wierzchołki kwadratu i w odległości (Lg), która jest większa od odległości (Lw) i (Lz), jakie występują pomiędzy zewnętrznymi ścianami belek (3) i (4). 3. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że odległość (Lw) pomiędzy zewnętrznymi, skrajnymi ścianami belek wewnętrznych (3) oraz odległość (Lz) pomiędzy zewnętrznymi, skrajnymi ścianami belek zewnętrznych (4) są sobie równe i odpowiadają w przybliżeniu szerokości (Lp) standardowej palety ładunkowej (P). 4. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że belki zewnętrzne (4) są dłuższe od belek wewnętrznych (3), co tworzy dwie wnęki boczne (La) w półce (1) oraz, że zamocowane na końcach belek zewnętrznych (4) cztery pary belek dystansowych (5) tworzą dwie wnęki boczne (Lb) w ramie półki (1), przy czym szerokość wnęk bocznych (Lb) jest taka sama jak szerokość wnęk bocznych (La). 5. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że w środku półki (1) w dolnej powierzchni do belek wewnętrznych (3) i belek zewnętrznych (4) przymocowane są trwale cztery węzłówki (14). 6. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że każda para belek dystansowych (5) składa się z trwale połączonych ze sobą dwóch belek o różnych długościach i różnych przekrojach, tak dobranych, że na zewnętrznych narożnikach tworzy się prostokątny równoramienny uskok, w którym jest trwale zamocowany narożnik gniazda (2). 7. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że górne powierzchnie belek wewnętrznych (3), belek zewnętrznych (4), par belek dystansowych (5) oraz gniazd (2) leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast górne powierzchnie węzłówek (14) leżą poniżej górnej powierzchni półki (1). 8. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że dolne powierzchnie belek wewnętrznych (3), belek zewnętrznych (4) oraz par belek dystansowych (5) leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast dolne części gniazd (2) są znacznie obniżone w stosunku do dolnej powierzchni półki (1).

8 8 PL B1 9. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że gniazda (2) mają na dwóch zewnętrznych bokach po dwa nagwintowane otwory montażowe (6) i jeden w nagwintowany otwór zespalający (7), w których wkręcone są wkręty dociskowe (8), przy czym otwory te są umieszczone jeden nad drugim tak, że nagwintowany otwór zespalający (7) znajduje się najwyżej, w pobliżu górnych krawędzi gniazd (2). 10. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że kolumny (9) wykonane są z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym i posiadają na dwóch zewnętrznych ściankach otwory ust a- lające (10) rozmieszczone na całej długości na wspólnej osi w równych odległościach, przy czym skrajne otwory ustalające (10) położone na obydwóch końcach kolumn (9) znajdują się w jednakowej odległości (x) od płaszczyzn czołowych tych kolumn (9). 11. Mobilny regał według zastrz. 1 albo 10, znamienny tym, że rozstaw nagwintowanych otworów montażowych (6) w gniazdach (2) odpowiada rozstawowi otworów ustalających (10) w kolumnach (9), natomiast odległość pomiędzy nagwintowanymi otworami zespalającymi (7) a najbliżej nich położonymi, nagwintowanymi otworami montażowymi (6) wynosi 2(x). 12. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że do jego montażu można stosować zestawy kolumn (9) o różnych wysokościach, przy czym każdy zestaw składa się z czterech kolumn (9) o takiej samej wysokości. 13. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowym wyposażeniem regału są cztery łączniki (12), służące do łączenia w pionie ze sobą górnych i dolnych kolumn (9), wykonane z rur o przekroju poprzecznym kwadratowym takim samym jak gniazd (2). 14. Mobilny regał według zastrz. 1 albo 10, znamienny tym, że na dwóch bocznych ścianach łączników (12) znajdują się po dwa nagwintowane otwory łącznikowe (13), w których są wkręcone wkręty dociskowe (8), przy czym te nagwintowane otwory łącznikowe (13) umieszczone są jeden nad drugim w odległości między ich osiami wynoszącej 2(x). 15. Mobilny regał według zastrz. 1, znamienny tym, że kolumny (9) można zamocować w gniazdach (2) tak, że górne płaszczyzny czołowe kolumn (9) znajdują się pomiędzy nagwintowanymi otworami zespalającymi (7), a najbliżej nich położonymi górnymi nagwintowanymi otworami montażowymi (6), natomiast w przestrzeniach powyżej tych płaszczyzn można osadzić dolne końce kolumn (9) górnej półki (1) i zamocować wkrętami dociskowymi (8) w nagwintowanych otworach zespalających (7). 16. Mobilny regał według zastrz. 16, znamienny tym, że regał z jedną półką (1) z zamocowanymi czterema kolumnami (9) stanowi podzespół do montażu regałów kilku półkowych poprzez nastawianie piętrowo dowolnej ilości regałów na siebie luźno lub połączenie ich ze sobą rozłącznie poprzez wkręty dociskowe (8) w nagwintowanych otworach zespalających (7) gniazd (2).

9 PL B1 9 Rysunki

10 10 PL B1

11 PL B1 11

12 12 PL B1

13 PL B1 13

14 14 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 4,92 zł (w tym 23% VAT)

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115940 (22) Data zgłoszenia: 24.12.2001 (19) PL (n)62954 (13)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Witt Władysław, Puszczykowo, PL Stanicki Paweł, Kostrzyn WIkp.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Witt Władysław, Puszczykowo, PL Stanicki Paweł, Kostrzyn WIkp. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115941 (22) Data zgłoszenia: 24.12.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62959 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184035 (21 ) Numer zgłoszenia: 322833 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47B 57/48 A47B

Bardziej szczegółowo

^ OPIS OCHRONNY PL 60786

^ OPIS OCHRONNY PL 60786 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA ^ OPIS OCHRONNY PL 60786 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109400 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 13.03.1999

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11)63056 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Królik Wiesław, Warka, PL. Wiesław Królik, Warka, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11)63056 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Królik Wiesław, Warka, PL. Wiesław Królik, Warka, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114996 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d9) PL (11)63056 (13)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA IWONA ŁACH-KUDZIA MARIUSZ ŁACH, Kraków, PL BUP 06/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA IWONA ŁACH-KUDZIA MARIUSZ ŁACH, Kraków, PL BUP 06/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117019 (22) Data zgłoszenia: 11.09.2007 (19) PL (11) 65782 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

wwflwmmm WZORU UŻYTKOWEGO Johan Kessler, Nusplingen, DE D05B 75/00 ( ) KESSLER - POLSKA Spółka z o.o., Przeworno, PL

wwflwmmm WZORU UŻYTKOWEGO Johan Kessler, Nusplingen, DE D05B 75/00 ( ) KESSLER - POLSKA Spółka z o.o., Przeworno, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 109835 (22) Data zgłoszenia: 06.07.1999 wwflwmmm (19) PL (11)62774 (13) Y1 (51)

Bardziej szczegółowo

PL B1. SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Jaworze Dolne, PL BUP 24/ WUP 09/11

PL B1. SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Jaworze Dolne, PL BUP 24/ WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209597 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368142 (51) Int.Cl. B60P 1/44 (2006.01) A62C 27/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( )

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( ) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116012 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2006 (19) PL (11) 63856 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 61793

m OPIS OCHRONNY PL 61793 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej m OPIS OCHRONNY PL 61793 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2lJ Numer zgłoszenia: 112485 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 @ Intel7: B62B 1/06 B62D 33/02

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL PL B1 B60F 1/04

(11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL PL B1 B60F 1/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentów Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 303806 (22) Data zgłoszenia: 10.06.1994 (11) 172457 (13) B1 (51) IntCl6: B60F 1/04 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 216348 B1. KRÓLIK WIESŁAW, Warka, PL 27.02.2012 BUP 05/12. WIESŁAW KRÓLIK, Warka, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216348 B1. KRÓLIK WIESŁAW, Warka, PL 27.02.2012 BUP 05/12. WIESŁAW KRÓLIK, Warka, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216348 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216348 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392159 (51) Int.Cl. B65G 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) Wasilewski Sławomir, Brzeziny, PL BUP 23/07. Sławomir Wasilewski, Brzeziny, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) Wasilewski Sławomir, Brzeziny, PL BUP 23/07. Sławomir Wasilewski, Brzeziny, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116108 (22) Data zgłoszenia: 05.05.2006 (19) PL (11) 64050 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat.

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat. PL 216775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392642 (51) Int.Cl. E06B 3/42 (2006.01) E05D 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(54) Pojemnik na materiały niebezpieczne, stałe (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 PL B1

(54) Pojemnik na materiały niebezpieczne, stałe (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia 329746 (22) Data zgłoszenia. 16.11.1998 (19)PL (11)190648 (13)B1 (51) IntCl7 B65D 85/88 B65D 85/82

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) F16B 5/07 ( ) Dąbczyński Zdzisław, Karwodrza, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) F16B 5/07 ( ) Dąbczyński Zdzisław, Karwodrza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117977 (22) Data zgłoszenia: 02.02.2009 (19) PL (11) 65000 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Urbaniak Artur, Marcinowiczki, Artur Urbaniak, Marcinowiczki, A01G 9/12 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Urbaniak Artur, Marcinowiczki, Artur Urbaniak, Marcinowiczki, A01G 9/12 (2006. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114719 (22) Data zgłoszenia: 29.03.2004 (19) PL (n)63089 (13) Y1 (51) IntCI. A01G

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181955 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 316742 (22) Data zgłoszenia: 28.10.1996 (51) IntCl7 A47L 9/24 (54)Teleskopowa

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 PL 67536 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 121427 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2012 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

wmnwwmiw (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (n)63109 Idzikowski Mirosław, Olsztyn, PL Mirosław Idzikowski, Olsztyn, PL

wmnwwmiw (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (n)63109 Idzikowski Mirosław, Olsztyn, PL Mirosław Idzikowski, Olsztyn, PL wmnwwmiw RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114790 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2004 (19) PL (n)63109 (13) Y1 (51)

Bardziej szczegółowo

PL B1 B61D 15/00 B65G67/ WUP 12/99 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1

PL B1 B61D 15/00 B65G67/ WUP 12/99 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177533 POLSKA (13) B1 B65G67/02 (21)Numer zgłoszenia: 310687 (51) IntCl6: B60F 1/04 B61D 15/00 (54) Zestaw do transportu bimodalnego (73) Uprawniony z patentu:

Bardziej szczegółowo

2^ OPIS OCHRONNY PL 60493

2^ OPIS OCHRONNY PL 60493 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 2^ OPIS OCHRONNY PL 60493 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109705 51) Intel': Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 01.06.1999

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213240 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384692 (51) Int.Cl. A01K 63/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.2008

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (9)PL <"» 62045

WZORU UŻYTKOWEGO (9)PL <» 62045 RZECZPOSPOLITA POLSKA (1^ Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY _. n._ WZORU UŻYTKOWEGO (9)PL

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok, PL BUP 10/10

PL B1. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211609 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386356 (51) Int.Cl. B65G 7/00 (2006.01) B65G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski, PL BUP 26/ WUP 03/14

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski, PL BUP 26/ WUP 03/14 PL 67044 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120103 (22) Data zgłoszenia: 09.06.2011 (19) PL (11) 67044 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. SZTOBRYN GRZEGORZ PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA NOWOCZESNYCH I ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PIONART, Zabrze, PL

PL B1. SZTOBRYN GRZEGORZ PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA NOWOCZESNYCH I ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PIONART, Zabrze, PL PL 220178 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220178 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387561 (22) Data zgłoszenia: 20.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 321417 (22) Data zgłoszenia: 30.07.1997 (11) 183413 (13) B1 ( 5 1) IntCl7 B65G 1/12 B65G

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09 PL 214420 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214420 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384487 (22) Data zgłoszenia: 18.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 211268 B1. SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice, PL 31.03.2008 BUP 07/08. KAROL PODRAZA, Strzelno, PL WIESŁAW PODRAZA, Wymysłowice, PL

PL 211268 B1. SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice, PL 31.03.2008 BUP 07/08. KAROL PODRAZA, Strzelno, PL WIESŁAW PODRAZA, Wymysłowice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211268 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380655 (51) Int.Cl. A47K 3/16 (2006.01) A47K 3/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 208997 B1. Zespół przyłączeniowy mieszkaniowych stacji ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. ANTONI ASKALDOWICZ, Szczecin, PL

PL 208997 B1. Zespół przyłączeniowy mieszkaniowych stacji ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. ANTONI ASKALDOWICZ, Szczecin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208997 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369983 (51) Int.Cl. F24D 19/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.09.2004

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184161 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322435 (5 1) IntCl7 B60N 2/12 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.10.1997 B60N 2/24 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59542

m OPIS OCHRONNY PL 59542 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA m OPIS OCHRONNY PL 59542 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\j Numer zgłoszenia: 106638 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 04.06.1997

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116156 (22) Data zgłoszenia: 31.05.2006 (19) PL (11) 63991 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65504 Y1. SZTOBRYN ZENON, Zabrze, PL 13.09.2010 BUP 19/10 29.07.2011 WUP 07/11. ZENON SZTOBRYN, Zabrze, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65504 Y1. SZTOBRYN ZENON, Zabrze, PL 13.09.2010 BUP 19/10 29.07.2011 WUP 07/11. ZENON SZTOBRYN, Zabrze, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118063 (22) Data zgłoszenia: 09.03.2009 (19) PL (11) 65504 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64735 Y1 B65D 19/02 (2006.01) B65D 19/06 (2006.01) B65D 19/14 (2006.01)

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64735 Y1 B65D 19/02 (2006.01) B65D 19/06 (2006.01) B65D 19/14 (2006.01) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117113 (22) Data zgłoszenia: 16.11.2007 (19) PL (11) 64735 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16 PL 221950 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221950 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400725 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wykonania ogrodzeniowego słupka metalowego z zastosowaniem kotwy mocującej oraz słupek ogrodzeniowy według tego sposobu

PL B1. Sposób wykonania ogrodzeniowego słupka metalowego z zastosowaniem kotwy mocującej oraz słupek ogrodzeniowy według tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209023 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 376668 (22) Data zgłoszenia: 18.08.2005 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL PL 68070 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121953 (22) Data zgłoszenia: 16.04.2013 (19) PL (11) 68070 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL GOLDSTROM JACEK GOLDEX, Szczecin, (PL) WUP 04/2014. GOLDSTROM JACEK, Szczecin, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL GOLDSTROM JACEK GOLDEX, Szczecin, (PL) WUP 04/2014. GOLDSTROM JACEK, Szczecin, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 20513 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 20513 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 21582 (22) Data zgłoszenia: 14.10.2013 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165064 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 291386 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.08.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: E02F 9/08

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1

(13)B1 (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 PL 190387 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190387 (21) N um er zgłoszenia' 340137 (22) Data zgłoszenia' 15.05.2000 (13)B1 (51) IntCl7 A47B 77/00 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 11/13. ANTOS ADAM, Wilcza, PL WUP 06/14. ADAM ANTOS, Wilcza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 11/13. ANTOS ADAM, Wilcza, PL WUP 06/14. ADAM ANTOS, Wilcza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 67222 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120518 (22) Data zgłoszenia: 21.11.2011 (19) PL (11) 67222 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B ,EP, Wilfer Hans-Peter,Markneukirchen,DE BUP 06/02. Misztak Irena, PATPOL Sp. z o.o

PL B ,EP, Wilfer Hans-Peter,Markneukirchen,DE BUP 06/02. Misztak Irena, PATPOL Sp. z o.o RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198820 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 349383 (51) Int.Cl. G10G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.08.2001

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań, PL BUP 13/08

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań, PL BUP 13/08 PL 67363 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121658 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2006 (19) PL (11) 67363 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej («)OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113853 (22) Data zgłoszenia: 31.01.2003 (19) PL (n)62641 (13)

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113769 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2002 (19) PL di)62439 (13)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL BUP 16/11. DARIUSZ RUŚNIOK, Bielsko-Biała, PL JAROSŁAW TOMASIK, Łodygowice, PL

PL B1. ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL BUP 16/11. DARIUSZ RUŚNIOK, Bielsko-Biała, PL JAROSŁAW TOMASIK, Łodygowice, PL PL 218222 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218222 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390232 (51) Int.Cl. E04B 2/96 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

,2^ OPIS OCHRONNY PL 58624

,2^ OPIS OCHRONNY PL 58624 EGZEMPLARZ ARCHIMNY RZECZPOSPOLITA POLSKA,2^ OPIS OCHRONNY PL 58624 WZORU UŻYTKOWEGO (21J Numer zgłoszenia: 106136 Y1 @ Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 28.02.1997 G09F

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 303477 (22) Data zgłoszenia: 16.05.1994 (51) IntCl6 E04B 1/38 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

15 OPIS OCHRONNY PL 60404

15 OPIS OCHRONNY PL 60404 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 OPIS OCHRONNY PL 60404 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 (21J Numer zgłoszenia: 109731 5?) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 09.06.1999

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy, PL BUP 12/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy, PL BUP 12/12 PL 66478 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119532 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2010 (19) PL (11) 66478 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F25D 25/02 ( ) Cylejewski Andrzej Biuro Inżynierskie ORSA, Warszawa, PL BUP 21/07

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F25D 25/02 ( ) Cylejewski Andrzej Biuro Inżynierskie ORSA, Warszawa, PL BUP 21/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116049 (22) Data zgłoszenia: 06.04.2006 (19) PL (11) 63910 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 215362 B1. STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski, PL 26.09.2011 BUP 20/11. MAREK STASIAK, Piotrków Trybunalski, PL 29.11.

PL 215362 B1. STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski, PL 26.09.2011 BUP 20/11. MAREK STASIAK, Piotrków Trybunalski, PL 29.11. PL 215362 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215362 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390735 (51) Int.Cl. A63G 31/14 (2006.01) B60P 3/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13) Y1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCI.8 B61D 11/02. (22) Data zgłoszenia: Kazimierz Bladyniec, Milejów, PL

(13) Y1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCI.8 B61D 11/02. (22) Data zgłoszenia: Kazimierz Bladyniec, Milejów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY p WZORU UŻYTKOWEGO (19) (11) 62579 (21) Numer zgłoszenia: 114077 (13) Y1 (51) IntCI.8 B61D 11/02 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER SA,Rzeszów,PL BUP 11/02

PL B1. ZELMER SA,Rzeszów,PL BUP 11/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198230 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343736 (51) Int.Cl. A47J 43/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.11.2000

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, PL 216377 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216377 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384643 (51) Int.Cl. B62K 21/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY A01K 1/12 ( ) A01J 5/00 ( ) Sposób udoju mechanicznego mlecznych zwierząt udojowych,

OPIS PATENTOWY A01K 1/12 ( ) A01J 5/00 ( ) Sposób udoju mechanicznego mlecznych zwierząt udojowych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197651 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351036 (51) Int.Cl. A01K 1/12 (2006.01) A01J 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŚLANDA TOMASZ ŚLANDA ADAM TIA SPÓŁKA CYWILNA PRODUKCJA-HANDEL- -USŁUGI, Przeworsk, PL BUP 05/07

PL B1. ŚLANDA TOMASZ ŚLANDA ADAM TIA SPÓŁKA CYWILNA PRODUKCJA-HANDEL- -USŁUGI, Przeworsk, PL BUP 05/07 PL 216634 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216634 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376901 (51) Int.Cl. F16L 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

@ Data zgłoszenia:

@ Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 12^ OPIS OCHRONNY PL 60320 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 109153 13) Y1 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 19.01.1999

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL BUP 11/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL BUP 11/ PL 67266 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120508 (22) Data zgłoszenia: 17.11.2011 (19) PL (11) 67266 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. Mechanizm napędowo-blokujący ze wspomaganiem do stelaża krzyżakowego dla mebli, zwłaszcza o dużej masie materaca

PL B1. Mechanizm napędowo-blokujący ze wspomaganiem do stelaża krzyżakowego dla mebli, zwłaszcza o dużej masie materaca PL 216203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379770 (51) Int.Cl. A47C 17/86 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B62D 33/023 ( ) Ozimek Piotr - EPO-TRANS INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORTE, Tychy, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B62D 33/023 ( ) Ozimek Piotr - EPO-TRANS INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORTE, Tychy, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115392 (22) Data zgłoszenia: 29.03.2005 (19) PL (11) 63557 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190412 (13) B1 PL 190412 B1 B65G 57/28 B65H 29/38 B65B 35/22 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21 ) Numer zgłoszenia: 336192

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190412 (13) B1 PL 190412 B1 B65G 57/28 B65H 29/38 B65B 35/22 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21 ) Numer zgłoszenia: 336192 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190412 (21 ) Numer zgłoszenia: 336192 (22) Data zgłoszenia: 2 3.10.1999 (13) B1 (51) IntCl7 B65G 57/28 B65H

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B60H 1/24 ( ) B62D 25/06 ( ) Leśniak Józef AUTOMET, Sanok, PL BUP 08/06

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B60H 1/24 ( ) B62D 25/06 ( ) Leśniak Józef AUTOMET, Sanok, PL BUP 08/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115081 (22) Data zgłoszenia: 11.10.2004 (19) PL (11) 63565 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ŻURAWSKI ARTUR ZIĘTEK JACEK NASTULA STANISŁAW BOPAN Z.N. SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ŻURAWSKI ARTUR ZIĘTEK JACEK NASTULA STANISŁAW BOPAN Z.N. SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117273 (22) Data zgłoszenia: 06.02.2008 (19) PL (11) 65741 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 (21) Numer zgłoszenia: 324542 (22) Data zgłoszenia: 28.01.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E05B 41/00 E05C

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165140 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 292431 (51) Int.Cl.5: A47J 43/04 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.11.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

@ Data zgłoszenia:

@ Data zgłoszenia: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej l3 OPIS OCHRONNY PL 61646 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 (2\) Numer zgłoszenia: 111597 si) Intel': @ Data zgłoszenia: 09.11.2000

Bardziej szczegółowo

PL 168885 B1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685. (54) Konstrukcja nośna elewacji budynku

PL 168885 B1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685. (54) Konstrukcja nośna elewacji budynku RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 289324 Data zgłoszenia: 06.03.1991 (51) IntCl6: E04B 2/96 (54) Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL PL 68295 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 122944 (22) Data zgłoszenia: 26.03.2014 (19) PL (11) 68295 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61248

OPIS OCHRONNY PL 61248 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61248 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 [2U Numer zgłoszenia: 110352 @ Data zgłoszenia: 03.12.1999 @ Intel7: A01B

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 305733 (22) Data zgłoszenia: 05.11.1994 (51) IntCl6: A47L 9/24 (54)

Bardziej szczegółowo

12^ OPIS OCHRONNY PL 59528

12^ OPIS OCHRONNY PL 59528 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 12^ OPIS OCHRONNY PL 59528 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 108185 @ Data zgłoszenia: 27.05.1998 13) Y1 0 Intel7: G09F 21/04 G09F7/18

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209441 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369279 (51) Int.Cl. F16H 7/06 (2006.01) F16G 13/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- -PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 15/ WUP 05/11. STANISŁAW PTASZYŃSKI, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- -PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 15/ WUP 05/11. STANISŁAW PTASZYŃSKI, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208446 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381552 (51) Int.Cl. A01B 27/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.01.2007

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY (19) PL

OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181056 POLSKA (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315605 (51) IntCl7 E04B 9/22 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.08.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72)

(73) Uprawniony z patentu: (72) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179824 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314390 (22) Data zgłoszenia: 21.05.1996 (51) IntCl7: B65F 1/06 B65D

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski PL 215277 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215277 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390713 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (9,PL < 1> 63482

WZORU UŻYTKOWEGO (9,PL < 1> 63482 RZECZPOSPOLITA POLSKA (1^ EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (9,PL < 1> 63482 (21) Numer zgłoszenia: 115189 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.12.2004 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A63F 9/08 ( ) A63F 3/00 ( ) Kowalczyk Wojciech, Siepraw, PL Omyła Michał, Pabianice, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A63F 9/08 ( ) A63F 3/00 ( ) Kowalczyk Wojciech, Siepraw, PL Omyła Michał, Pabianice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116621 (22) Data zgłoszenia: 07.02.2007 (19) PL (11) 64417 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170061 (13) B1 (21) N um er zgłoszenia: 298457 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 07.04.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntC l6: E21C 29/00

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183358 (21) Numer zgłoszenia: 330918 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.06.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. LIW-LEWANT Fabryka Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej,Bielawa,PL BUP 06/

PL B1. LIW-LEWANT Fabryka Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej,Bielawa,PL BUP 06/ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377033 (51) Int.Cl. C23C 14/00 (2006.01) C25D 17/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67369 Y1. HAPPEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 09.12.2013 BUP 25/13 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67369 Y1. HAPPEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 09.12.2013 BUP 25/13 29.08. PL 67369 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121902 (22) Data zgłoszenia: 04.04.2013 (19) PL (11) 67369 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY (19)PL

OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS PATENTOWY (19)PL (21) Numer zgłoszenia: 311298 (22) Data zgłoszenia: 29.04.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.04.1994,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207178 (21) Numer zgłoszenia: 370883 (22) Data zgłoszenia: 28.01.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, PL BUP 19/15

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, PL BUP 19/15 PL 68583 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 122868 (22) Data zgłoszenia: 07.03.2014 (19) PL (11) 68583 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179630 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314202 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1996 (51) IntCl7: B60K 15/077 B60K

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59853

m OPIS OCHRONNY PL 59853 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA m OPIS OCHRONNY PL 59853 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 108096 @ Data zgłoszenia: 05.05.1998 5i) Intel7:

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórca wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177149 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 309666 (22) Data zgłoszenia: 13.07.1995 (51) IntCl6: B60N 2/32 B60N

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. CHAJA STANISŁAW, Kielce, PL MALINOWSKI MIROSŁAW, Kielce, PL SUCHAŃSKI JERZY, Kielce, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. CHAJA STANISŁAW, Kielce, PL MALINOWSKI MIROSŁAW, Kielce, PL SUCHAŃSKI JERZY, Kielce, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118387 (22) Data zgłoszenia: 29.07.2009 (19) PL (11) 65670 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

!3 OPIS OCHRONNY PL 60564

!3 OPIS OCHRONNY PL 60564 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY!3 OPIS OCHRONNY PL 60564 WZORU UŻYTKOWEGO (2l) Numer zgłoszenia: 110199 13) 5i) Y1 Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 26.10.1999

Bardziej szczegółowo