Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót:"

Transkrypt

1 Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót: BUDOWA BUDYNKU ICL W CZĘŚCI SILO wraz z TECHNOLOGIĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA I KOMPLETACJI w ramach projektu: Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o.o. Etap I: Budowa budynku Inteligentnego Centrum Logistycznego, Zadanie 1: Stan surowy (w części SILO) oraz Etap II: Nabycie środków trwałych, Zadanie 1: System układnic paletowych Zadanie 2: System komisjonowania Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 1. Czy załącznik nr 10 to załącznik o nazwie "Poglądowy schemat stref magazynu i przyjęcia towaru"? Informujemy, że załącznikiem nr 10 jest Poglądowy schemat stref magazynu i przyjęcia towaru. Miejsca, w których odbywały się będą przyjęcia i wydania towarów, zaznaczone są czerwonymi strzałkami. 2. W specyfikacji nie została podana liczba stacji GTM. Dodatkowo brak jest informacji czy odnosi się to do stref GTM dla: - nośników paletowych; - nośników pojemnikowych; Czy można prosić o doprecyzowanie tych ilości. Ile kanałów ma byc pod regały carton flow? Jaka głębokość ma być tych kanałów? Kartony będą znajdować się w regale przepływowym z PTL? Informujemy, że koncepcja organizacji Strefy goods-to-man pozostaje w gestii Oferenta. W tej strefie kompletowane będą towary niestandardowe i wolno rotujące, składowane zarówno na paletach, jak i w pudełkach. Przy kompletacji z palet dopuszcza się zastosowanie koncepcji Man-To-Goods przy użyciu systemu pick-by-light lub pick-by-voice. Kompletacja z pudełek powinna odbywać się na zasadzie goods-to-man. Przy zastosowaniu kanałów pod regały carton flow, ich parametry muszą odpowiadać kartonom używanym w Systemie. Szczegółowe dopracowanie funkcjonalności Strefy goods-to-man przeprowadzone zostanie podczas II etapu niniejszego postępowania. 3. W specyfikacji brak jest informacji odnośnie systemu WMS, który jest nadrzędny w stosunku do MFC a podrzędny w stosunku do Państwa ERP. Brakuje też informacji odnośnie wymaganej:

2 - liczby licencji dla WMS; - zakresu hadrware dla WMS; - liczby terminali RF; Informujemy, że przedmiotem niniejszego postępowania jest moduł MFC, natomiast dostawca systemu WMS wyłoniony zostanie w odrębnym postępowaniu. Sprzęt typu hardware również nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Liczba terminali RF powinna zostać zaproponowana przez Wykonawcę, nie może ona ograniczać wydajności systemu i powinna odpowiadać zakładanym przepływom. 4. Pytania odnośnie stref i ich lokalizacji. Informujemy, że sugerowana lokalizacja poszczególnych stref przedstawiona jest na rysunkach wchodzących w skład załącznika Poglądowy schemat stref magazynu i przyjęcia towaru. Szczegółowe procesy wykonywane w danych strefach i rozmieszczenie urządzeń zaprojektuje Wykonawca. 5. Wilgotność powietrza będzie przekraczać 70%? Czy powinno być maximum 70%? Informujemy, że maksymalna dopuszczalna wilgotność powietrza pracy Systemu musi być nie mniejsza niż 70%. 6. System dwu-kierunkowy zazwyczaj oznacza, możliwość transportu w jedną oraz w przeciwną stronę na tej samej nitce/linii przenośnika. Prawdopodonie w zapytaniu jest informacja o tym aby była możliwość transportu pomiedzy różnymi strefami (dwukierunkowość) ale na różnych liniach przenośnikowych? Informujemy, że system dwukierunkowy, w niniejszym postępowaniu, oznacza możliwość transportu między różnymi strefami w dwóch kierunkach na osobnych liniach przenośników. 7. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt 2.4.f. Poniższy zapis jest niedopuszczalny. Nie sposób przygotować systemu (głównie konstrukcji regałowej), który ma być na tyle elastyczny aby był w stanie wkomponować rozwiązanie (p.poż oraz wentylacje) według projektu przygotowanego później. Takowy projekt musi być kompatybilny z zaprojektowaną technologią, tak więc wymagane są uzgodnienia międzybranżowe. Proponujemy aby dodać zapis na końcu " jest natomiast zobowiązany do wykonania zlecenia w sposób umożliwiający późniejsze wkomponowanie instalacji ppoż i wentylacyjnych pod warunkiem potwierdzenia takowej możliwości przez Wykonawce". Informujemy, że Wykonawca powinien przewidzieć możliwość wkomponowania standardowych instalacji ppoż. oraz wentylacyjnych. Szczegóły dotyczące tych instalacji zostaną uzgodnione w etapie II niniejszego postępowania. 8. Bramy ppoż. po stronie Wykonawcy? Informujemy, że dostawa i instalacja bram ppoż. w miejscach przejścia Systemu (zwłaszcza urządzeń automatycznego transportu wewnętrznego) z jednej strefy ppoż. do innej, leży po stronie Wykonawcy. 9. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt 2.4.k. (możliwość zastosowania technologii RFID) Jako opcja? Informujemy, że wykonawca powinien zaprojektować i wykonać System w sposób umożliwiający implementacje systemu identyfikacji RFID w etapach następujących po uruchomieniu technologii będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Koszt urządzeń do obsługi RFID nie powinien wchodzić w skład wyceny, może natomiast zostać w przedstawiony dla informacji Zamawiającego.

3 10. W jakim celu palety mają być dostarczane na Poziom 1, czyli do strefy Mini-load? Czy to nie jest pomyłka? (transport układnicą). Informujemy, że transport palet układnicą na Poziom 1 nie jest wymagany, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę alternatywnej, akceptowanej przez Zamawiającego, strategii zasilania Strefy mini-load na wypadek awarii podstawowego systemu zasilania tej strefy w Pojemniki magazynowe (np. systemu transportu pionowego). Dotyczy to również dostarczania palet przy pomocy układnicy na Poziom 2, do Strefy goods-to-man. 11. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt Robot Depaletyzujący Robot będzie odkładał ładunki do pojemników a nie bezpośrednio na urządzenia transportu wewnętrznego (przenośniki); - Nie wskazano zakresu wymiarów kartonów, które będzie depaletyzował robot; Informujemy, że robot powinien mieć możliwość odkładania ładunku zarówno do Pojemników magazynowych jak i bezpośrednio na urządzenie transportu wewnętrznego. Ładunkami ściąganymi z palety mogą być m.in. pudełka kartonowe obsługiwane przez system transportu wewnętrznego oraz przez magazyn mini-load, w takim wypadku umieszczanie ich w dodatkowych pojemnikach jest bezcelowe. Robot powinien mieć możliwość depaletyzacji kartonów w przedziale wymiarowym od 200x100x100 do 600x400x420 [mm]. 12. : Czy chodzi o maksymalny udźwig 100kg czy minimalny? (czy towar będzie cięższy niż 100kg?) Po co robotowi udżwig aż do 100 kg? ( ) Sugerujemy obniżenie do 40 kg. Informujemy, że udźwig maksymalny robota depaletyzującego należy przewidzieć nie mniejszy niż 100kg. Cięższe ładunki nie będą obsługiwane przez robota. 13. W jakim celu zdecydowano się na zastosowanie tacek? Jaka jest ich funkcja? Informujemy, że należy przewidzieć obsługę tacek o wymiarach 600x400x42[mm] przez magazyn mini-load oraz system transportu Pojemników magazynowych. Tacki stosowane będą do obsługi towarów, których składowanie w Pojemnikach 600x400x400 [mm] będzie utrudnione lub bezzasadne. 14. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt g. (Wydajność magazynu drobnych części) To jest wartość podana łącznie dla całego systemu? Informujemy, że podana wartość jest wartością minimalną pracy magazynu mini-load w cyklu mieszanym rozumianym wg. normy FEM Dopuszczalna jest wyższa wydajność, która punktowana będzie według kryteriów podanych w Warunkach Postępowania. 15. W przypadku chęci uzyskania ewentualnego zapasowego miejsca na dołożenie w przyszłości dwóch Mini-loadów na Poziomie 1, należy strefę z PTL wyprowadzić na Poziom 2, celem zrobienia miejsca. Informujemy, że rozmieszczenie urządzeń w poszczególnych strefach musi zapewniać sprawną pracę całego systemy nie ograniczając jego wydajności. Szczegółowy projekt lokalizacji elementów Systemu leży w gestii Wykonawcy. 16. Dotyczy Strefy goods-to-man Proszę o potwierdzenie: - składowanie palet na posadzce? - składowanie kartonów w regałach przepływowych? (carton flow)?

4 Informujemy, że dopuszczalne jest składowanie palet na posadzce oraz składowanie kartonów w regałach przepływowych. 17. GTM dostarczymy regały Jakie regały mają Państwo tutaj na myśli? Informujemy, że Zamawiający dostarczy standardowe regały paletowe o 3 poziomach składowania, w celu zastosowania w Strefie goods-to-man. 18. Prosimy o dodanie jasnej informacji, że system sterowania może być także oparty na CPC (Control PC). Informujemy, że system sterowania oparty na Control PC jest dopuszczalny. 19. Tak krytyczna część jak hardware dla systemu MFC oraz WMS powinien być dostarczany przez Wykonawcę, który będzie brał także odpowiedzialność za ten zakres. Informujemy, że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu szczegółowe wymagania i parametry dotyczące oprogramowania i sprzętu hardware, które dostarczy Zamawiający. Wykonawca może podać cenę dostarczenie sprzętu hardware, jednak koszt ten nie powinien być uwzględniony w wycenie końcowej przedmiotu niniejszego postępowania. 20. Strefa kompletacji kartonów - Chodzi tutaj o strefe kompletacji kartonów przez robota? Informujemy, że w Strefie kompletacji kartonów powinna być przewidziana kompletacja przez robota oraz ręczna na zasadzie goods-to-man. 21. Ile będzie typów wymiarów pustych pudełek? W specyfikacji brakuje informacji odnośnie wymiarów i kartonów które będą kompletowane. Informujemy, że Wykonawca powinien zaproponować dwa wymiary kartonów, które będą obsługiwane przez System. 22. Jak rozumieć obszar odkładczy? Informujemy, że obszar odkładczy to miejsce przeznaczone na tymczasowe gromadzenie pustych pojemników magazynowych, pudełek lub palet, które każdej chwili, na zlecenie modułu MFC, mogą być wprowadzone ponownie do systemu transportu wewnętrznego i skierowane do odpowiedniego elementu Systemu. 23. Urządzenia peryferyjne. Tych urządzeń w tej chwili nie będzie w projekcie? Informujemy, że urządzenia peryferyjne nie są objęte niniejszym postępowaniem. Wykonawca może zaproponować urządzenia, które mogą być zastosowane w systemie. Wykonawca powinien zapewnić możliwość dostawienia tych urządzeń w przyszłości, zapewniając ich optymalne wykorzystanie. W Systemie objętym niniejszym postępowaniem, należy przewidzieć ręczne wykonywanie czynności typu rozkładanie pustych kartonów, naklejanie etykiet itp. 24. Czy można prosić o przesłanie podkładów technologicznych w formie edytowalnej -.dwg. Chodzi o załącznik o nazwie Dokumentacja Techniczna.pdf. Informujemy, że Dokumentacja techniczna w formie edytowalnej jest dostępna na stronie po zalogowaniu. 25. W zapytaniu są informacje odnośnie tego, że w zakresie dostawy Wykonawcy są panele/okładziny do silosa. Brakuje jednak dokładnej specyfikacji tych paneli (jest jedynie

5 informacja że zgodnie z projektem budowlanym - ale brakuje takiego projektu). Czy można prosić o douzupełnienie, ewentualnie wskazanie gdzie taką specyfikacje można pobrać lub skąd uzyskać? Informujemy, że dokładna specyfikacja okładzin ściennych oraz dachowych uzgodniona zostanie w kolejnych etapach niniejszego postępowania. 26. W umowie "Umowa ICL" mowa o załączniku: "Załącznik nr 1 Zakres robót (wraz z Dokumentacją Techniczną przekazaną Wykonawcy w formie elektronicznej)". Czy taki załącznik istnieje? Informujemy, że przez załącznik nr 1 rozumiana jest Specyfikacja techniczna. Zakres robót określony jest w paragrafie nr 3, punkt 2 Warunków Postępowania. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę zostanie uzgodniony w kolejnych etapach niniejszego postępowania. 27. W załączniku numer 2 oraz 5 znajdują się informacje odnośnie potrzeby przedstawienia dodatkowych informacji opisujących układ, np. punkt 2.6 "Wymagania co do informacji opisującej układ" (Załącznik nr 2). W jaki sposób te informacje mają zostać przedstawione? w "stadnardowej" ofercie Wykonawcy czy może w jakiś inny sposób? Informujemy, że wymagana informacje wyszczególniona w dokumentach będących załącznikami do niniejszego postępowania należy przedstawić w ofercie. 28. Czy przewis 5 cm należy założyć z każdej strony palety? Informujemy, że należy założyć 5 cm przewisu z każdej strony palety. 29. : Czy chodzi o maksymalną wagę palety 1200kg czy też palety mogą być cięższe niż 1200kg? Informujemy, że należy założyć maksymalną wagę palet obsługiwanych przez system na poziomie 1200kg. Zamawiający nie przewiduje składowania cięższych palet. Wykonawca powinien natomiast przewidzieć obsługę cięższych palet przez stanowiska kontroli ładunku i nośnika. 30. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt d. O jakie rozwiązanie chodzi? Technologicznie wyposażenie układnicy w zderzaki absorbujące 100% uderzenia wystarczają (podpunkt c). Informujemy, że Wykonawca musi zapewnić zabezpieczenie przeciw wywrotne lub konstrukcję układnic uniemożliwiającą nadmierne wychylenie urządzenia wzdłuż szyny, które zagrażało by bezpieczeństwu pracowników lub pracy systemu. Jeżeli takie zabezpieczenie lub odpowiednia konstrukcja zostaną zapewnione, będzie to dopuszczone jako technologia alternatywna i tym samym zastosowanie chwytaków przeciw wywrotnych nie jest konieczne. 31. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt h. Czy dokładność robota ma być na poziomie +/- 0,1mm czy może być mniej dokładny np. 0,5 mm z opisu wynika że może. Informujemy, że dokładność pracy robota może być na mniejszym poziomie niż 0,1 [mm], pod warunkiem zachowania jego funkcjonalności i niezawodności. 32. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt h. Czy waga brutto pojemnika będzie przekraczać 50kg Informujemy, że waga brutto składowanego pojemnika nie będzie przekraczała 50 [kg].

6 33. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt g. Czy przez kontrolę parametrów nośnika i ładunku opakowań wysyłkowych rozumiecie Państwo wagę oraz wymiary czy jeszcze inne parametry? Informujemy, że przez kontrolę parametrów nośnika i ładunku w przypadku opakowań wysyłkowych rozumiana jest tylko waga i wymiary. Natomiast w odniesieniu do palet wprowadzanych do magazynu, kontrolowane muszą być również inne parametry jak ugięcie czy jakość palety. 34. Hamulce (odbojniki) na końcach linii są dla mnie jasne, natomiast o jakie rozwiązanie chodzi na skrzyżowaniach? Czy dotyczy to systemu paletowego czy pojemnikowego przenośników? Takie hamulce stosuje się w przenośnikach pojemnikowych w miejscach transferu poprzecznego pojemnika (jest on zatrzymywany i dopiero odbywa się transport w kierunku poprzecznym). W rozwiązaniach paletowych nie stosuje się tego typu rozwiązań. Informujemy, że hamulce na skrzyżowaniach mają za zadanie zapewnienie bezkolizyjności transportowanego ładunku. Jeżeli zastosowana technologia przenośników spełnia to zadania zastosowanie hamulców na skrzyżowaniach nie jest wymagane. 35. Dotyczy Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji, punkt 2.1. Czy Ośrodek Badawczo Rozwojowy ma być traktowany tożsamo z produkcją opisaną w punkcie 2.1 Informujemy, że Ośrodek Badawczo Rozwojowy traktowany jest tożsamo z produkcją w przytoczonym punkcie Specyfikacji automatycznego systemu składowania i kompletacji. 36. Chodzi o punkt Specyfikacji wymagań użytkownika dla ICL a dokładnie o specyfikację automatycznego robota kompletacyjnego. Czy wyżej wspomniany automatyczny robot kompletacyjny ma być wyposażony w skaner 2D czy 3D? Informujemy, że robot kompletacyjny musi być wyposażony w skaner 3D oraz dodatkowo w czytnik kodów kreskowych 2D. Szczegółowy opis robota kompletacyjnego znajduje się załączniku nr 9 do Warunków Postępowania (Wypis ze zgłoszenia patentowego Sposób komisjonowania i urządzenie do komisjonowania ). 37. W zakresie naszej wyceny dotyczącej dachu magazynu SILO powinniśmy ując w cenie także klapy RWA, system odprowadzania wody, instalację odgromową, drabinę, oświetlenie? Czy też powinnismy tylko przygotować dach" pod te" instalacje? Informujemy, że w I etapie postępowania Oferent powinien założyć przygotowanie dachu i jego konstrukcji pod wyżej wymienione instalacje, wyłączając z oferty cenę tych urządzeń i koszt ich montażu. Szczegółowe uzgodnienia dokonane zostaną w dalszych etapach postępowania. 38. Czy na tym etapie przetargu możemy przyjąc pokrycia dachowe o grubości 160mm? Informujemy, że w I etapie postępowania dopuszczalne jest przyjęcie pokrycia dachowego o grubości 160 [mm]. 39. Czy w ofercie powinniśmy uwzględnić system ogrzewania oraz oświetlenie? Informujemy, że Oferta Wstępna nie powinna uwzględniać systemu ogrzewania czy też oświetlenia. 40. Czy zakładane jest że na jednej palecie w obrębie strefy buforowej (regały) będzie umieszczony jeden typ produktu?

7 Informujemy, że w Strefie goods-to-man, w stacjonarnym regale paletowym dopuszczalne jest składowanie więcej niż jednego typu produktu na jednej palecie. 41. Ile SKUs/produktów jest przewidzianych do magazynowania łącznie? Informujemy, że z uwagi na dynamiczny rozwój firmy i ciągłe poszerzanie asortymentu, Zamawiający nie zakłada stałej, czy też minimalnej liczby produktów składowanych. 42. Czy istnieje informacja na temat palet o niższej wadze (wiemy ze 1200kg to waga maksymalna) jeśli tak, to czy jest możliwość podania procentowej ilości tych palet? Informujemy, że na I etapie postępowania, należy przyjąć wagę wszystkich palet obsługiwanych przez magazyn Silo na poziomie 1200 kg. 43. Czy pojemność powinna być obliczana dla palet typu Euro czy palet przemysłowych? Informujemy, że pojemność magazynu Silo powinna być obliczona dla palet typu EUR o wymiarach 1200x800 [mm]. 44. Czy zakładany jest procentowy udział palet euro a palet przemysłowych w magazynie SILO? Informujemy, że magazyn Silo musi mieć możliwość obsługi zarówno palet przemysłowych o wymiarach 1200x1000 [mm], jak i palet EUR o wymiarach 1200x800 [mm], we wszystkich miejscach składowania. 45. W punkcie Strefa kompletacji Goods-to-man prosicie Państwo o podanie danych dotyczących regałów, które według punktu e będą dostarczone przez zamawiającego, proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości. Informujemy, że stacjonarne regały paletowe do wyposażenia Strefy goods-to-man dostarczone zostaną przez Zamawiającego. Wykonawca oferujący regały przepływowe, regały do obsługi kartonów lub inne urządzenia o konstrukcji stalowej przeznaczone do obsługi Strefy goods-to-man, zobowiązany jest do podania koloru ich wykończenia i sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego. 46. W punkcie wspominacie Państwo o (Site Acceptance Test), w opisie tego punktu jest także wzmianka na temat odbioru w "zakładzie", proszę o doprecyzowanie czy jest to zakład Państwa czy dostawcy? Informujemy, że Zakład nadmieniony w wyżej wspomnianym punkcie Specyfikacji technologii automatycznego systemu składowania i kompletacji odnosi się do zakładu pracy Zamawiającego. 47. Jaka jest wymagana pojemność regałów? Informujemy, że łączna ilość palet obsługiwanych przez System, jak również pojemność regałów, powinny być przedstawione przez Oferenta i powinny wynikać z optymalnego wykorzystania zasobów tj. dostępnej przestrzeni i oferowanej technologii. 48. Zgodnie z par. 12 punkt 1, litera (e) Warunków Postępowania, Zamawiający wskazał, że: w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia: karta katalogowa, kopia DTR lub podpisany przez osobę uprawnioną opis elementu potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Brak informacji na temat spełnienia określonego wymagania będzie

8 traktowany na równi z informacją że wymaganie nie jest spełnione; (zweryfikować treść zapisu w tym podpunkcie). Prosimy o wyjaśnienie treści ( zweryfikować treść zapisu w tym podpunkcie). Zdaniem Wykonawcy jest to oczywista omyłka nie mająca wpływu na treść powyższego punktu. Prosimy o potwierdzenie. Informujemy, że treść: zweryfikować treść zapisu w tym podpunkcie, kończąca ostatnie zdanie podpunktu (e) w punkcie 1 paragrafu 12 Warunków Postępowania, jest oczywistą omyłką nie mającą wpływu na treść wspomnianego punktu i nie wpływa na jego interpretację. 49. Zgodnie z par. 7 punkt 7 Warunków Postepowania, Zamawiający wskazał, że: Wykonawcy ubiegający się łącznie o udzielenie zamówienia mogą wykazać spełnienie łącznie wszystkich wymogów, za wyjątkiem wymogów wskazanych w 5.1(d) oraz 6, które każdy z wykonawców musi spełniać indywidualnie. 50. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której wymogi wskazane w paragrafie 5.1.(d) będzie spełniał co najmniej jeden z podmiotów ubiegających się łącznie o wykonanie zamówienia, w szczególności dotyczące wymogu przychodu netto ze sprzedaży na poziomie mln zł w roku Zdaniem Wykonawcy jednym z podstawowych celów powoływania konsorcjum jest wspólne spełnianie warunków udziału w danym postepowaniu, a obecny zapis powoduje, iż każdy z członków konsorcjum musi legitymować się osobno wymaganym poziomem przychodu. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany tego wymogu tak aby wystarczającym było aby co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum wykazał się przychodem na wymaganym poziomie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia 7 pkt. 7, a zatem wyklucza sytuację, że co najmniej jeden z podmiotów ubiegających się o łączne wykonanie zamówienia posiada próg dochodowości ze sprzedaży na poziomie ,00 zł za rok Zgodnie z par. 7 punkt 5 Warunków Postepowania, Zamawiający wskazał, że: w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania my do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres niezbędny do realizacji zamówienia. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy pod hasłem zdolności finansowe zamawiający rozumie min. Posiadanie przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN przez inny podmiot i czy możliwym jest poleganie na tym zasobie (innego podmiotu) w tym postępowaniu przez Wykonawcę. W stosunku do innych podmiotów gospodarczych podwykonawców nie stawiamy wymogu progu dochodów ze sprzedaży. W interpretacji zapisu należy przyjąć, że zdolność finansową posiadają podwykonawcy: - w stosunku, do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek ZUS. 52. Czy palety trafiające na Magazyn z Produkcji są zawsze pełnymi paletami o pełnych warstwach? Informujemy, że palety przyjmowane z produkcji nie zawsze będą wypełnione do pełnych warstw. Ponadto należy przyjąć, że na palecie może znajdować się niepełne pudełko, które będzie odpowiednio oznaczone.

9 53. Czy palety na produkcji, formowane są w sposób automatyczny czy ręczny? Informujemy, że palety na produkcji formowane są w sposób ręczny. 54. Czy palety z danym produktem formowane są zawsze wg. Określonego wzoru ułożenia opakowań zbiorczych na niej? Informujemy, że formowanie palet nie jest ustandaryzowane, palety nie są formowane wg. wzorów. Dotyczy to również palet zawierających jeden produkt. 55. Czy zastosowanie tacek jako nośników transportowych, jest wymogiem koniecznym, czy leży to w gestii Wykonawcy, w zależności od zastosowanej technologii? Informujemy, że zastosowanie tacek jest wymagane. 56. W dokumencie URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE TECHNOLOGII AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIE I KOMPLETACJI Nutrifarm Sp. z o. o punkt c napisane jest : Przewidzieć możliwość regulacji wysokości miejsc paletowych w przyszłości, po uruchomieniu instalacji. Proszę o informację jaki powinniśmy przyjąć zakres regulacji wysokości miejsc paletowych? Informujemy, że należy przyjąć zakres regulacji miejsc paletowych w przedziale od 1,5 m do 2,4 m. Skok regulacji powinien być nie większy niż 30 cm. 57. Czy Zamawiający wymaga konkretnej liczby stanowisk Goods-To-Man, zarówno do obsługi jednostek paletowych jak i pojemnikowych? Informujemy, że Zamawiający nie określa konkretnej liczby stanowisk goods-to-man. Wymagane jest natomiast podanie wydajności zaproponowanego rozwiązania w jednostce: ilość kartonów/ godzinę. 58. "Deplatyzacja będzie przeprowadzana przez dedykowanego robota a rozpaletyzowany towar trafi do obszarów kompletacji lub składowania." [Pytanie]: Czy Zamawiający także dopuszcza możliwość depaltyzacji np. na stanowiskach znajdujących się przed silosem (stanowiska GTM dla palet?). Technologia umożliwia wykonywanie takich czynności, wydaje się to rozwiązanie zasadne w przypadkach gdy robot depaltyzujący miałby trudności z obsługą danych ładunków. Informujemy, że Zamawiający dopuszcza możliwość depaletyzacji na stanowiskach ręcznych, wspomagających pracę robota depaletyzującego. 59. "Dopuszcza się składowanie i kompletację towarów niestandardowych w strefie Goods-To- Man" [Pytanie]: Bardzo prosimy o krótkie wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie "towary niestandardowe"? Chodzi o towary składowane na paletach czy pojemnikach? czym mają się charakteryzować takie towary niestandardowe? Informujemy, że definicja Towarów niestandardowych zamieszczona jest w Warunkach Postępowania paragraf 2, punkt 1, litera l. Towary te składowane będą na paletach, przy czym na paletach w Strefie Goods-to-man będą znajdowały się również inne towary, nie odbiegające wagowo czy gabarytowo od standardowych obsługiwanych w Systemie. 60. "Na obecnym etapie projekt budynku nie posiada projektów wykonawczych instalacji przeciw pożarowej, ani wentylacyjnej. Wykonawca powinien przewidzieć (projektowo i

10 wykonawczo) możliwość montażu powyższych instalacji w etapach następujących po montażu technologii objetej niniejszą specyfikacją. Wykonawca nie odpowiada za projekt i wykonanie tych instalacjim jest natomiast zobowiązany do wykonania zlecenia w sposób umożliwiajacy późniejsze wkomponwanie instalacji ppoż i wentylacyjnych" [Pytanie]: Nie w sposób przewidzieć w jaki sposób zostanie projektant budynku zaprojektuje instalacje ppoż i wentylacyjną. Zaprojektowane instalacje mogą (choć nie muszą) kolidować z instalacją zaprojektowaną i przewidzianą przez Wykonawce. Żaden z Wykonawców nie jest w stanie przewidzieć "standardowej" instalacji ppoż i wentylacyjnej i na tym etapie potwierdzić zgodność wkomponowania jej w proponowany przez Wykonawce układ. Proponujemy aby do opisu przytoczonego podpunktu f.) dodać zapis "Wykonawca nie odpowiada za projekt i wykonanie tych instalacjim jest natomiast zobowiązany do wykonania zlecenia w sposób umożliwiajacy późniejsze wkomponwanie instalacji ppoż i wentylacyjnych pod warunkiem potwierdzenia takiej możliwości przez Wykonawce". Informujemy, że Zamawiający nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę zgodności wkomponowania instalacji ppoż. i wentylacyjnych na obecnym etapie postępowania. Uzgodnienia międzybranżowe z udziałem Wykonawcy, dotyczące szczegółowego projektu wspomnianych instalacji przeprowadzone zostaną w kolejnych etapach realizacji projektu. Treść Specyfikacji technologii automatycznego systemu składowania i kompletacji podpunkt 2.4 litera f pozostaje bez zmian. 61. "Wykonawca ma zapewnić odgrodzenie przeciwpożarowe w miejscach przejścia automatycznego sytemu transportowego do innej strefy przeciwpożarowej - zgodnie ze standardami NFPA" [Pytanie]: W takim razie bramy ppoż. mają być po stronie Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie gdzie dokładnie mamy do czynienia z przejściem pomiędzy różnymi strefami obciążenia pożarowego? Czy chodzi o wszystkie poniższe wymienione strefy? Strefa dekompletacji/strefa kompletacji palet <--> produkcja? Strefa dekompletacji/strefa kompletacji palet <--> Strefa przyjęć? Strefa silo <--> Strefa GTM? Strefa silo <--> Strefa Mini-load? Informujemy, że w obiekcie ICL wydzielone zostaną następujące strefy ppoż.: - strefa 1 "SILO (magazyn wysokiego składowania)" - strefa PM (produkcyjno-magazynowa) o obciążeniu ogniowym Qd > 4000 MJ/m2 (Strefa silo); w ramach tej strefy znajdzie się również 1A, czyli Strefa dekompletacji oraz Strefa kompletacji palet; - strefa 2 - "Kompletacja", strefa PM o obciążeniu ogniowym 1000<Qd<2000 MJ/m2, obejmująca wszystkiej trzy poziomy kompletacji (0,000 +7,000 oraz +15,800 m) tj. Strefa przyjęcia, Strefa wydania do transportu, Strefa buforowania konsolidacji, Strefa mini-load, Strefa kompletacji kartonów, Strefa Goods-to-man; - strefa 3 - "Część socjalno-biurowa", strefa ZL III (zagrożenia ludzi) - strefa 4 - "Część socjalna 2", strefa ZLIII - strefa 5 - "Pomieszczenia techniczne", strefa PM o obciążeniu ogniowym 1000<Qd<2000 MJ/m2, obejmująca obie kondygnacje z pomieszczeniami technicznymi, tzn. 0,000 oraz +6,400 m Każde przejście przez element oddzielenia pożarowego (ścianę, strop) wymaga zabezpieczenia do odpowiedniej klasy odporności pożarowej. Urządzenia odgrodzenia ppoż. powinny być wyposażone w odpowiedni system zasilania awaryjnego. Dotyczy to oczywiście również przebić technologicznych. Wszystkie ściany ppoż. zostały opisane w dokumentacji technicznej parametrami klasy odporności pożarowej (np. REI 240 dla ścian, R240 dla konstrukcji nośnej lub EI 120 dla drzwi). 62. "Wszystkie urządzenia powinny mieć możliwość kalibracji" [Pytanie]: Wydaje nam się, że treść podpunktu nie jest do końca jednoznaczna, Czy możemy

11 prosić o 2-3 zdania opisu? Informujemy, że urządzenia lub grupy urządzeń powinny mieć możliwość regulacji nastaw, dostosowania parametrów do warunków pracy. 63. " Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Należy podać rodzaj zabezpieczenia oraz kolor lub kolory wykończenia" [Pytanie]: W jaki sposób taka informacja ma zostać przedstawiona? Proponujemy aby oprócz podpisanej "Oferty Wstępnej" Dostawca dostarczył także swoją pełną ofertę techniczną wraz z opisami. W takim dokumencie znajdują się informacje o które Zamawiający pyta w tym jak i w innych punktach. Informujemy, że powyższe informacje (oraz inne, wyszczególnione w dokumentach załączonych do niniejszego postępowania) należy zawrzeć w Ofercie do niniejszego postępowania. Nie jest dozwolone ofertowanie wariantowe, natomiast oferent może przedstawić swoją pełną ofertę techniczną dla wiadomości Zamawiającego Robot depaletyzujący, podpunkt d.) "Przewidzieć udźwig znamionowy nie mniejszy niż 100 kg" [Pytanie]: Jaki jest cel udźwigu robota nie mniejszego niż 100 kg? Waga pojemników wynosić będzie 50 kg, zatem pewne jest, że obsługiwane kartony nie będą mieć tak dużej wagi, a już tym bardziej pojedyncze kartony. Wydaje nam się takowe zastosowanie udżwigu nie optymalne. Sugerujemy możliwość udźwigu robota nie mniejszą niż 50 kg. Informujemy, że udźwig maksymalny robota depaletyzującego należy przewidzieć nie mniejszy niż 100kg. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wymagań odnośnie maksymalnego udźwigu robota depaletyzującego w kolejnych etapach postępowania Strefa kompletacji Goods-To-Man, podpunkt e.) "Regały magazynowe dostarczy Zamawiający" [Pytanie]; Zamawiający ma tutaj na myśli tylko i wyłącznie regał paletowy w strefie Goods-To- Man? Pozostałe użyte regały są w zakresie Wykonawcy? Informujemy, że Zamawiający dostarczy we własnym zakresie tylko stacjonarne regały paletowe do wyposażenia Strefy goods-to-man. Pozostałe regały i urządzenia dostarczy Wykonawca Strefa kompletacji Goods-To-Man, podpunkt h.) "Przewidzieć wyposażenie strefy w system pick-by-light lub pick-by-voice" [Pytanie]: Systemami pick-by-light oraz pick-by-voice zarządza system WMS a nie MFC. By przydzielać konkretne zadania dynamicznego pobierania artykułów potrzebna jest logika oraz baza danych, takowe posiada system WMS. Regał jest hardware`owo przygotowany pod instalacje np. systemu PTL ale wszelkie urządzenia powinny być dobrane tak aby były wspierane przez dany system WMS, dlatego też konkretny system PTL powinien być w zakresie dostawcy PTL. Informujemy, że dostawa systemu pick by-light lub pick-by-voice z uwzględnieniem urządzeń i oprogramowania (tzw. middleware) pozostaje po stronie Wykonawcy niniejszego Zamówienia. 67. "Podstawowe funkcjonalności MFC:" [Pytanie]: Prosimy o dodanie po 2-3 zdania opisów do każdej z funkcjonalności MFC. W chwili obecnej różnie można interpretować wykonywane funkcje danych procesów. Informujemy, że nadrzędnymi funkcjonalnościami modułu MFC są optymalna i elastyczna realizacja

12 procesów zadanych przez WMS oraz skuteczna wymiana informacji z tym systemem. Zamawiający nie narzuca szczegółowych rozwiązań zastosowanych w MFC, które pozostają w gestii Wykonawcy. MFC musi niemniej uwzględniać zastosowanie odpowiednich metod przywracania sprawności systemu na wypadek awarii. 68. Podstawowe funkcjonalności wizualizacji: - Możliwość wyszukiwania jednostek ładunkowych za pomocą okna dialogowego oraz przedstawienie ich graficznej pozycji na technice transportowej" [Pytanie]: Pragniemy doprecyzować. System MFC nie posiada bazy danych, stąd też nie przechowuje rekordów/danych (tzw, atrybutów logistycznych) odnośnie obsługiwanych aktualnie jednostek. Jest natomiast możliwość w czasie rzeczywistym edytowania każdej poruszającej się po systemie transportowym/technice jednostki i uzyskania informacji odnośnie numeru transportu, ID palety oraz stacji źródłowej i docelową transportu. Prosimy o potwierdzenie. Informujemy, że możliwość wyszukiwania i edytowania w czasie rzeczywistym każdej jednostki znajdującej się w Systemie, z podaniem jej dokładnej lokacji; dostęp do numeru transportu, ID palety oraz stacji źródłowej i docelowej uznane zostaną za spełnienie powyższego punktu. 69. "Moduł MFC powinien być w pełni integrowalny z systemem klasy WMS, powinien mieć możliwość obsługi wielofirmowości oraz obsługi wielu SKU w lokalizacjach magazynowych oraz w lokalizacjach typu miejsce paletowe/miejsce pojemnikowe" [Pytanie]: Pragniemy uściśnić punkt. Moduł MFC jest w pełni integrowalny z systemem klasy WMS. Odbywa się to za pomocą interfejsu bazo-danowego. Wspieranymi środowiskami są: ORACLE, MsSQL, MySQL. Natomiast samo zarządzanie indeksami (SKU), wielofirmowością oraz lokalizacjami magazynowymi to jest stricte zadanie systemu WMS, który posiada baze danych, logike oraz algorytmy decyzyjne pozwalające np. przydzielać dane lokacje magazynowe danym jednostkom w czasie rzeczywistym. Informujemy, że zarządzanie indeksami, wielofirmowością i lokacjami magazynowymi będą należały do funkcjonalności systemu WMS, natomiast moduł MFC powinien być skonstruowany w sposób umożliwiający zastosowanie tych rozwiązań. 70. Wymagania co do informacji opisującej układ. [Pytanie]: W tym punkcie Zamawiający prosi o podanie szeregu informacji odnoszących się do proponowanego systemu/układu. Tak jak poprzednio (w przypadku punktu 2.4 Wymagania dla urządzeń wchodzących w skład układu. podpunkt o.) sugerujemy aby odpowiedzi na pytania z tego punktu zawarte były w załączonej ofercie Dostawcy. Prosimy o potwierdzenie. Pytanie nr Zaprojektowanie i budowę magazynu Silo z uwzględnieniem konstrukcji i pokrycia dachowego, konstrukcji i okładzin ściennych (wg. projektu budowlanego Zamawiającego) oraz z regałami wysokiego składowania palet (konstrukcja silosowa). Konstrukcja musi uwzględniać wszelkie obciążenia statyczne i dynamiczne na jakie może być narażona. Z wyłączeniem płyty fundamentowej oraz ściany żelbetowej oddzielającej magazyn Silo od części kompletacyjnej - projekt i wykonanie leżą po stronie Zamawiającego." [Pytanie]: Zgodnie z wymogami Zamawiającego z projektu budowlanego parametry okładzin dachowych i ściennych powinny być następujące, Prosimy o potwierdzenie aby minimalne wytyczne obowiązywały każdego z potencjalnych Wykonawców".

13 ściany - 15cm PŁYTA WARSTWOWA KINGSPAN, KOLOR RAL9006 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, NRO. dach - 20cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA KINGSPAN Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, NRO. Informujemy, że w I etapie postępowania dopuszczalne jest przyjęcie pokrycia dachowego o grubości 160 [mm], dotyczy to wszystkich Oferentów. Zaznaczamy tym samym, że Zamawiający nie przewiduje dopuszczenia podobnych odstępstw od dokumentacji technicznej w kolejnych etapach niniejszego postępowania. Informujemy, że w kolejnych etapach postępowania, dokumentacja techniczna może ulec pewnym zmianom. 72.Czy palety trafiające z produkcji będą zawierały towar pakowany tylko i wyłącznie w kartonach, czy też w pojemnikach również? Jeśli w pojemnikach, to jakie ma być przeznaczenie tak pakowanego towaru, i jakiego typu opakowania będą się znajdować w ich środku opakowania jednostkowe czy zbiorcze? Informujemy, że towary trafiające na magazyn z produkcji mogą być pakowane w pudełka lub pojemniki, jak również na paletach mogą sporadycznie pojawiać się opakowania jednostkowe. 73. W dokumencie URS-Specyfikacja Wymagań w punkcie Automatyczne urządzenia obsługujące regały paletowe podpunkt [h] jest napisane: odpowiednie zabezpieczenia ppoż. zgodne z NFPA, mając na uwagę, że każda ze stref (strefa Silo, mini-load, Goods-to-man) jest oddzielną strefą pożarową. Ten punkt wprawdzie dotyczy połączenia paletowego np. strefy Silo ze strefą Goods-to-man, ale to by jednocześnie znaczyło, że takie same warunki musiałyby być obowiązujące dla połączeń pomiędzy strefami które znajdują się na różnych piętrach. Tam gdzie odbywa się transport poziomy zostało wyjaśnione kto jest odpowiedzialny za dostarczenie techniki. W wypadku transportu pionowego (n. p. windy) będzie koniecznie zabudowanie otworu w posadzce ścianą ognioodporną aby na niej zamontować bramę przeciwpożarową. Dlatego moje pytanie: czy mój tok rozumowania jest prawidłowy i jeżeli tak to kto jest odpowiedzialny za wybudowanie takiej ściany (obudowy windy). Oczywiście dostarczenie bramy przeciwpożarowej jest po stronie dostawcy technologii. Informujemy, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 61 wszystkie 3 poziomy tj. Strefa przyjęcia, Strefa wydania do transportu, Strefa buforowania konsolidacji, Strefa mini-load, Strefa kompletacji kartonów oraz Strefa Goods-to-man stanowią jedną strefę ppoż. Zamawiający odpowiada za dostarczenie i odpowiednie zabezpieczenie ppoż. dwóch wind zaznaczonych w dokumentacji technicznej (ze ścianami obudowy obu wind włącznie). Zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja dodatkowych urządzeń transportu pionowego wraz z ich obudową należą do Wykonawcy. 74. W Warunkach postępowania (plik: 003_SIWZ- ICL Technologia) paragraf 12 Zawartość Ofert, punkt 1e) jest napisane: (e) w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia: karta katalogowa, kopia DTR lub podpisany przez osobę uprawnioną opis elementu potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Brak informacji na temat spełnienia określonego wymagania będzie traktowany na równi z informacją że wymaganie nie jest spełnione; Czy można prosić o krótkie wyjaśnienie formy przedstawienia tego dokumentu? W jaki sposób taka informacja powinna zostać przedstawiona i które konkretnie wymagania mają Państwo tutaj na myśli?

14 Informujemy, że wszystkie wymagania odnośnie urządzeń i całego Systemu opisane w Warunkach Postępowania oraz Specyfikacji technologii automatycznego systemu kompletacji i składowania (m.in. wydajności, parametry urządzeń, warunki pracy itd.) muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Potwierdzenie spełnienia każdego z wymagań powinno zostać przedstawione w formie karty katalogowej urządzeń, kopii DTR (załączonych do Oferty) lub powinno zostać opisane w Ofercie do niniejszego postępowania opatrzonej podpisem osoby uprawionej. Brak informacji na temat spełnienia któregokolwiek z wymagań będzie traktowany na równi z informacją że wymaganie nie jest spełnione.

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4 BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2013-11-08 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4.6/17.02.15

Zapytanie ofertowe nr 4.6/17.02.15 P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 e-mail: elmat@elmat.pl Rzeszów, 17.02.2015 r... Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 23.09.2013 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej Rzezawa, 04.07.2012 r. ARCOM Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba ul. Brzeska 3 32-765 Rzezawa REGON: 850412167 NIP: PL868-10-14-503 KRS: 0000094094 Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

SSI SCHÄFER. Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości?

SSI SCHÄFER. Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości? SSI SCHÄFER Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości? Warszawa 04.11.2015 Andrzej Bonk 2 Regały stacjonarne rzędowe,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o.

URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o. 1. CEL OPRACOWANIA Specyfikacja Wymagań Użytkownika ma na celu określenie wymagań stawianych przez Nutrifarm Sp. z o.o., Nagawczyna 107a, 39-200 Dębica odnośnie Systemu inertyzacji dla budynku Silo ICL.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków 02.07.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków 02.07.2013 Kraków 02.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wyboru Wykonawcy prac badawczych w projekcie BlindGuide - Innowacyjny przewodnik z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku MoviTech Ł.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych)

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych) Polkowice 10.06.2013r. tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/52/ML

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/52/ML Kraków, 1 grudnia 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/52/ML w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia r.

Opis przedmiotu zamówienia: Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia r. Wykonanie dokumentacji technicznej odnawialnych źródeł energii planowanych do wdrożenia na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii

Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii Lokalizacja: Brazylia Mecalux wyposażył zlokalizowany w Brazylii magazyn firmy Unilever w regały

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jana Pawła II z podziałem na 2 części

Lublin: Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jana Pawła II z podziałem na 2 części Lublin: Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części Numer ogłoszenia: 316235-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Eliminacja wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r. OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na palety transportowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof S.A.

Zapytanie ofertowe na palety transportowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof S.A. Strona 1 DOTYCZY: Zapytanie ofertowe na palety transportowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostarczenie gadżetów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Nowa Sól, 09.12.2014 r. SIWZ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Dotyczącego zadania inwestycyjnego Regały magazynowe w ramach projektu pt. Uzyskanie nowych wyrobów poprzez izolację lizozymu z białka jaja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ IV: zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SYSTEMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 5 98-220 Zduńska Wola NIP:829 15 05 541 REGON: 730 918 997

ZAPYTANIE OFERTOWE. SYSTEMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 5 98-220 Zduńska Wola NIP:829 15 05 541 REGON: 730 918 997 Zduńska Wola 12.V.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe w przedmiocie zakupu pakowarki paletowej w ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nagrzewnic gazowych, który

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Lokalizacja: Hiszpania Nowy automatyczny magazyn samonośny zbudowany dla firmy Kern Pharma w hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Łódź: dostawa modułów gaśniczych Numer ogłoszenia: 113201-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: dostawa modułów gaśniczych Numer ogłoszenia: 113201-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz /zamowienia_publiczne Łódź: dostawa modułów

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: Radomsko: Budowa windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku ul. Stara Droga 85 Numer ogłoszenia: 180554-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO

MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO INFORMACJE OGÓLNE: - Do prawidłowego działania platformy potrzebna jest przeglądarka internetowa: Firefox lub Chrome. - Po założeniu konta i zalogowaniu się wprowadzamy dane

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

We engineer your success. All over the world. Systemy Automatycznego Magazynowania

We engineer your success. All over the world. Systemy Automatycznego Magazynowania We engineer your success. All over the world. Systemy Automatycznego Magazynowania Wprowadzenie Systemy Magazynowania Oprogramowanie zarządzające magazynem tworzone wedle standardów bądź na indywidualne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania są założenia techniczne do wykonania projektu instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynku hali produkcyjno-magazynowej.

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r. Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r. Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postepowaniu o udzielenie zamówienia na : Zaprojektowanie i wybudowanie wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Remont dachu XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania

Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania Lokalizacja: Hiszpania Firma Granada La Palma, światowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Dalpo sp. z o.o. Ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Poland NIP PL7791033429 Poznań, dnia 23.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Hala A W związku z realizację projektu pt. Wdrożenie technologii suszenia kleju akrylowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/13 Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe Tarnowiec, 14.08.2013 r. EKO-KARPATY dr inż. Jan Pąprowicz 38-204 Tarnowiec 163 tel. +48 13 442 42 40 fax +48 13 442 40 15 e-mail: eko@ekokarpaty.pl www.ekokarpaty.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu?

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Istnieje część magazynowa. Część rozbudowywana budynku nie istnieje. Początek realizacji,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 Olecko, dn. 17.01.2014 r. EK.3153.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 12096-2014 W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Sprawa nr DO.3701.5.5.2017 tel: 32 251 00 87, 32 251 27 12, fax: nr wew. 129, 136 lub bezpośredni 32 750 00 95 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Maków Mazowiecki 30.11.2016 Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Znak sprawy: 23/2016 Prosimy o udzielenie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 19.05.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych Strona 1 z 10 Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Produkcja materiałów promocyjnych w podziale na 2 zadania dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer ogłoszenia: 23333-2012; data zamieszczenia: 26.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Pyskowice, 26 kwietnia 2013 r. Hybryd Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP: 648-00-01-415 Zapytanie ofertowe na: 1. Urządzenia do testów elektrycznych i funkcjonalnych 2. Automat montażowy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15 Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Automatyczne magazyny pojemnikowe

Automatyczne magazyny pojemnikowe Automatyczne magazyny pojemnikowe AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE Jest to optymalny system obsługi pojemników do kompletacji zamówień zgodnie z koncepcją Goods-To-Man, czyli towar do operatora. Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu WDX.PL Projekty logistyczne Firma WDX S.A. oferuje kompleksowe, efektywne i ekonomiczne rozwiązania systemowe. Projekty logistyczne są flagowym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Regały przepływowe - regał jest nieruchomy, natomiast składowane towary przemieszczają się w stosunku do konstrukcji regału. Składowanie w regale

Bardziej szczegółowo