Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b. Urządzenia do składowania towarów. magazynowych. dr Konstanty Owczarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b. Urządzenia do składowania towarów. magazynowych. dr Konstanty Owczarek"

Transkrypt

1 Agenda Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b Problemy decyzyjne gospodarki magazynowej. Forma własności magazynów i składów 1 2 Urządzenia do składowania towarów 1. Techniczne urządzenia do składowania towarów pełnią funkcje stacjonarnego wyposażenia magazynów i podnoszą w sposób istotny efektywność wykorzystania powierzchni i zwiększają standardy obsługi magazynowanej ładunków (zapasów). 2. Urządzenia tego typu zaliczane są niekiedy do kategorii mebli i podobnie, jak one są niezwykle zróżnicowane pod względem funkcjonalności, formy i stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. 3 4 Kryteria funkcjonalno-projektowe urządzeń składowania Głównym zadaniem urządzeń do składowania jest: 1. zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniami mechanicznymi, 2. rozdzielenie poszczególnych asortymentów w przestrzeniach składowych, 3. umożliwienie mechanicznego piętrzenia przy składowaniu, 4. zapewnienie swobodnego dostępu do każdego asortymentu towarowego

2 Ze względu na poziom mechanizacji czynności składowania ogół urządzeń do składowania dzieli się na dwie grupy: 1. urządzenia do składowania w systemie ręcznym, 2. urządzenia do składowania w systemie zmechanizowanym. Do systemu ręcznego zalicza się takie urządzenia jak: 1. podkłady, 2. regały, 3. stojaki i wieszaki, 4. szafki, 5. rusztowania, 6. pojemniki, 7. podstawki, 8. legary, 9. klamry i jarzma itp regały są to urządzenia o mobilnej konstrukcji przestrzennej i wielopoziomowej, przeznaczone do poziomego składowania ładunków opakowanych lub nieopakowanych bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych, np. półek, prowadnic, 2. stojaki -to urządzenia o sztywnej konstrukcji przestrzennej przeznaczone do pionowego składowania produktów bezpośrednio na specjalnych elementach konstrukcyjnych, 1. wieszaki konstrukcyjnie zaliczane są do urządzeń przestrzennych przeznaczonych do zawieszania wyrobów na specjalnych uchwytach, hakach i zawiesiach, 2. podkłady (podstawki) są to urządzenia pomocnicze stosowane w celu eliminowania bezpośredniego kontaktu składowanego materiału z podłożem Techniczne systemy urządzeń do składowania W systemie zmechanizowanym stosuje się przede wszystkim specjalistyczne rodzaje regałów takie, jak: 1. paletowe uniwersalne, 2. przejezdne, 3. przepływowe, 4. przesuwne, 5. specjalne konstrukcje stojaków

3 1. Podstawowym typem urządzeń wyposażenia są różnego rodzaju regały magazynowe przeznaczone do składowania towarów sztukowych. 2. Pozostałe typy urządzeń stosowane są albo dla specjalnych asortymentów ładunków i zapasów, np. stojaki, wieszaki czy pojemniki, albo jako uniwersalne podkłady i podstawki zwłaszcza w magazynach otwartych ima placach składowych. 3. Te ostatnie stosowane są w przypadku, gdy ładunek nie powinien stykać się bezpośrednio z podłożem. 1. Regały magazynowe stanowią zasadniczy asortyment technicznego wyposażenia magazynów i odznaczają się wielką różnorodnością konstrukcyjną i funkcjonalną. 2. Konstrukcja regału jest dostosowana do różnych obciążeń, dobrana do wielkości i kształtu pomieszczeń, a także do podatności magazynowej składowanych ładunków i zapasów. 3. Tradycyjne regały magazynowe to ciągle podstawowy rodzaj mebli", choć podlegający wielkiej ewolucji techniczno-technologicznej W zależności od tego jaką rolę odgrywają w stosunku do konstrukcji i budowli magazynowej regały dzielą się na : regały wolnostojące, przeznaczone wyłącznie do składowania towarów, których konstrukcja i położenie są niezależne od rozwiązań architektonicznych n i inżynierskich nierskich obiektu magazynowego, regały samonośne (wsporcze), wykorzystywane podwójnie do składowania towarów oraz jako elementy konstrukcyjne obiektu magazynowego, np. dla ścian bocznych lub działowych albo szkieletu dachu Ze względu na cechy konstrukcyjno-użytkowe regały dzielą się na: 1. regały stałe, których konstrukcyjne podpory nośne zachowują stałe położenie podczas składowania towarów, a ich stopy mogą być związane na stale z podłożem, ale nie muszą 2. regały przejezdne, których konstrukcyjne podpory nośne wyposażone są w zespoły jezdne umożliwiające przemieszczanie regału po utwardzonym podłożu gładkim lub po specjalnym torowisku, 3. regały specjalizowane są celowo projektowane do nietypowych właściwości i wymagań użytkowych składowanych ładunków lub wynikających z odrębnych technologii magazynowania Techniczne kryterium projektowania i konstrukcji regałów dzieli je na: 1. regały ramowe, których podstawowym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się wielokrotnie moduł ramowy, składający się ze słupków ł nośnych ś i belek poprzecznych, 2. regały wspornikowe, których konstrukcja opiera się na powtarzającym się elemencie słupa nośnego z odpowiednimi wspornikami, a ładunki są składowane na poziomych ramionach lub odpowiednich podporach. Z punktu widzenia praktycznych potrzeb gospodarki magazynowej bardzo istotny jest podział regałów ze względu na kryterium stacjonarności, które dzieli regały na: 1. regały nieruchome (stojące), 2. regały ruchome (przesuwne, 3. przepływowe i okrężne)

4 Różne kryteria i systemy klasyfikacji regałów Równie ważny jest podział regałów ze względu na wysokość, który wyodrębnia: 1. regały niskie (do 7 m), 2. regały wysokie (powyżej 7 m) Największą funkcjonalnością i prostotą odznaczają się ruchome regały przesuwne, które cechują takie właściwości użytkowe jak: 1. zmiana frontów roboczych stosownie do potrzeb przeładunkowych, 2. możliwość łączenia w dowolne jednostki i moduły regatowe, możliwość bieżącego dostosowania do kształtu składowanych ładunków 1. Najwyższy poziom rozwiązań technologii magazynowej prezentują regały przepływowe i okrężne, które: zwiększają stopień wykorzystania powierzchni, zwiększają wydajność i bezpieczeństwo prac, redukują dodatkowe procesy transportowomanipulacyjne, zapewniają właściwą rotację zapasów w magazynach Regały przepływowe 1. Regały przepływowe mogą być regałami inercyjnymi lub regałami z dodatkowym napędem. 2. Regały grawitacyjne wyposażone są w specjalne tory, które posiadają spadek rzędu 2-7% w kierunku frontów rozładowczych, dzięki czemu ładunek samorzutnie - pod wpływem siły ciężkości stacza się w stronę frontu odbiorczego

5 1. Wadą tego rozwiązania jest wymaganie, aby na każdym torze znajdowały się tylko jednorodne towary. 2. Regały przepływowe z napędem odpowiednio zblokowane tworzą rodzaj ruchomej drogi technologicznej, która eliminuje potrzebę wykonywania dodatkowych operacji transportowo-manipulacyjnych. 1. Najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia składowania takie, jak regały przepływowe tworzą zintegrowane systemy magazynowe pozwalające na uzyskanie następujących efektów: zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni, redukcję pracochłonnych operacji ręcznych, zagwarantowanie dużej rotacji zapasów i pożądanej ich dostępności, zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przechowywanych zapasów, optymalizację procesów i ciągów, bezpośrednią współpracę z innymi procesami technologicznymi, redukcję kosztów (stałych i zmiennych) Efekty wdrożenia zintegrowanych systemów 1. Szczególnym rodzajem regałów są rusztowania paletowe służące do składowania standardowych jednostek ładunkowych umieszczonych na paletach. 2. Rusztowania paletowe mogą występować jako konstrukcje nieruchome (stojące) lub ruchome (przesuwne) i odznaczają się dużą elastycznością budowania różnych konstrukcji, najbardziej przydatnych w danych warunkach Magazynowe fronty przeładunkowe 1. Front przeładunkowy można zdefiniować jako miejsce bezpośrednio przyległe do magazynu lub znajdujące się w jego wnętrzu, w którym realizowany jest proces przeładunku towarów - rozładunek lub załadunek, ze środków transportowych zewnętrznych na środki transportu wewnętrznego lub odwrotnie. 2. są to więc obszary, łączące dwa systemy transportowe - zewnętrzny z systemem transportu wewnętrznego

6 Front przeładunkowy 1. Z reguły fronty przeładunkowe są dodatkowo wyposażone w rampę magazynową która jest stałą konstrukcją budowlaną wyniesioną ponad drogową nawierzchnię dojazdową celem wypoziomowania podłogi platformy transportowej z podłogą obiektu magazynowego. 2. Jednolity ypoziom obu platform umożliwia płynne przemieszczanie się rozmaitych pojazdów transportu wewnętrznego podczas operacji rozładunku lub załadunku. 3. Zastosowanie rampy magazynowej powoduje, że fronty przeładunkowe wyraźnie dzieli się na rampowe i bezrampowe Systemy klasyfikacji ramp 1. Ze względu na sposób użytkowania rampy magazynowe dzieli się na: rampy czołowe, przystosowane do obsługi środków transportowych podjeżdżających tyłem, prostopadle do krawędzi rampy, rampy boczne, przystosowane do obsługi środków transportowych podjeżdżających dowolną burtą równolegle do krawędzi rampy, rampy czołowo-boczne, przystosowane do obsługi środków transportowych podjeżdżających zarówno tyłem, jak też burtą do krawędzi rampy Ze względu na konstrukcyjny kształt rampy magazynowe dzielą się na: 1. rampy proste, 2. rampy grzebieniowe, 3. rampy zębate, 4. rampy łukowe, k 5. rampy schodkowe, 6. rampy gwiaździste 1. Celem usprawnienia przeładunków towarów magazynowe fronty przeładunkowe wyposaża się często w różne konstrukcje i urządzenia techniczne, których zadaniem jest dodatkowe zwiększenie efektywności prac przeładunkowych ł oraz poprawa ich bezpieczeństwa

7 1. Najczęściej na frontach przeładunkowych wykorzystuje się takie rozwiązania techniczne jak: rampa samojezdna, będąca rodzajem platformy najazdowej przy pomocy, której jest możliwe załadowanie lub rozładowanie dowolnego samochodu ciężarowego przy użyciu np. widłowego wózka jezdnego, na zasadzie ruchomej równi pochyłej, mostek przeładunkowy, będący urządzeniem stałym lub ruchomym przeznaczonym do bieżącego wypełnienia przestrzeni między rampą załadowczą a podłogą skrzyni ładunkowej samochodu, która może znajdować się na innym poziomie, platforma ładunkowa, wypełniająca przestrzeń między rampą załadowczą a powierzchnią środka transportowego, tylko na jednym poziomie, w płaszczyźnie poziomej. 1. W nowoczesnych magazynach warunki prowadzenia operacji przeładunkowych podnoszą różne rozwiązania konstrukcyjne typu - dok przeładunkowy. 2. Stosowane w tym celu stałe lub ruchome rękawy pneumatyczne, kurtyny uszczelniające albo specjalne bramy, do których wjeżdża rozładowywany pojazd chronią procesy przeładunkowe przed działaniem czynników zewnętrznych, np. klimatycznych albo ingerencją osób trzecich Dokowanie środków transportu zwiększa także bezpieczeństwo i sprawność operacji przeładunkowych. 2. Wykorzystanie systemów doków jest szczególnie wskazane przy rozładunku / załadunku towarów drobnicowych, wrażliwych, np. na czynniki pogodowe, albo formowanych w wielu pojedynczych jednostkach ładunkowych, wymagających stosowania specjalnych operacji manipulacyjnych 1. Fronty i rampy przeładunkowe mogą być dodatkowo wyposażone w szereg innych urządzeń i rozwiązań technicznych ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo prac przeładunkowych. 2. Przykładowo do takich urządzeń zaliczamy: odbojnice gumowe, naprowadzacze kół, mechaniczne blokady kół, sygnalizację świetlną czy oświetlenie stanowiskowe. 3. Dodatkowe wyposażenie frontów i ramp przeładunkowych w nowoczesne systemy monitoringu i bezpieczeństwa podnosi standardy obsługi zwłaszcza dużych pojazdów i naczep, którymi precyzyjne manewrowanie jest z reguły ograniczone Sprawne funkcjonowanie magazynów wymaga stosowania szeregu różnorodnych systemów technicznych zaliczanych jako pomocnicze urządzenia magazynowe do grupy urządzeń wyposażenia instalacyjno-budowlanego. Wyposażenie instalacyjnobudowlane 2. Pomocnicze urządzenia magazynowe usprawniają technologię ę procesów y a przede wszystkim zwiększają ich bezpieczeństwo oraz poprawiają higienę i warunki pracy. 3. Urządzenia te zasadniczo zwiększają efektywność funkcjonowania całej gospodarki magazynowej, jak też bezpieczeństwo, sprawność i wydajność z reguły bardzo licznych i skomplikowanych procesów manipulacyjnych

8 Systemy pomocniczych urządzeń Jeden z wielu spotykanych podziałów ogół urządzeń pomocniczych dzieli na następujące grupy: 1. urządzenia pomocnicze ułatwiające załadunek i manipulację, a w tym: stałe urządzenia konstrukcyjne takie, jak np. rampy i pomosty przeładunkowe drobne urządzenia, jak np.: palety, haki, klamry, liny, jarzma, zblocza, urządzenia i systemy kontrolno-pomiarowe, gwarantujące odpowiedni standard obsługi ładunków oraz należyte ich bezpieczeństwo, 2. urządzenia techniczno-organizacyjne i systemy informacyjne W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych występują następujące rodzaje urządzeń technicznych: 1. urządzenia kontrolne do pomiaru temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), i i i a także wskaźniki ź stężenia ż dwutlenku azotu, siarki itp., 2. urządzenia pomiarowe typu: wagi, przepływomierze, dystrybutory, 3. instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa. Charakterystyka systemów kontrolno-pomiarowych Spośród urządzeń kontrolno-pomiarowych największą popularnością odznaczają się różne urządzenia służące do pomiaru ciężaru - wagi. 2. W tej grupie ze względu na rozwiązania konstrukcyjne występują przykładowo: wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe, a także obszerna klasa dużych ż wag towarowych - samochodowych, wagonowych. 3. Inny podział, oparty na kryterium dokładności dzieli wagi na: mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne oraz izotopowe. 1. W nowoczesnych systemach transportowo, np. w terminalach stosowane są automatyczne systemy ważenia, dokonujące odpowiednich pomiarów ciężaru podczas prac przeładunkowych. 2. W tym przypadku czujniki wagowe wmontowane są konstrukcyjnie w odpowiednie urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne

9 1. Rozróżnia się trzy grupy urządzeń ważących wyposażonych w automatyczne i półautomatyczne układy z rejestrowaniem wielkości tara, brutto i netto. 2. Są to: urządzenia ważące zainstalowane w węzłach linowych chwytaków, urządzenia ważące na dozorujących zasobnikach przejezdnych, taśmowe urządzenia ważące. 1. Ogromnie ważną rolę w nowoczesnych magazynach pełnią specjalistyczne instalacje techniczne i monitorujące takie jak: instalacje klimatyzacyjno- wentylacyjne, instalacje przeciwpożarowe, instalacje ochronne i przeciwwłamaniowe Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne obejmują z reguły kompleksowe systemy ogrzewania, schładzania, osuszania, nawilżania, i które sterowane są automatycznie za pomocą programowanych sterowników, pozwalających na utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych pomieszczeniach. 1. W skład kompleksowych instalacji przeciwpożarowych wchodzą systemy wykrywania i urządzenia alarmowe oraz sprzężone z nimi systemy gaśnicze, jak np. zasłony wodne, hydranty, urządzenia pianotwórcze. 2. Niemniej ważny jest podręczny osprzęt gaśniczy, w tym: gaśnice, tłumice, koce azbestowe, pojemniki z wodą i piaskiem, który stanowi podstawowe wyposażenie wszystkich magazynów i placów składowych Większość współczesnych magazynów już na etapie projektowania i budowania jest konstrukcyjnie wyposażona w podstawowe elementy instalacji takie, jak np.: piony i ciągi wentylacyjne, zapasowe trasy ewakuacji, zasłony i instalacje przeciwpożarowe, instalacje dozoru i obserwacji. 2. Największą sprawność i niezawodność tych instalacji gwarantuje integracja ich w strukturze automatycznej sieci dozoru i bezpieczeństwa, sterowanej za pomocą odpowiedniego systemu komputerowego. Jeden zautomatyzowany, inteligentny system zarządzania magazynami i całą gospodarką magazynową obejmujący następujące podsystemy: 1. podsystem przyjmowania i wydawania ładunków, 2. podsystem sterowania procesami transportu i manipulacji, 3. podsystem kontrolno-pomiarowy, 4. podsystem monitoringu i bezpieczeństwa, 5. podsystem optymalizacji zapasów, 6. podsystem ewidencyjno-sprawozdawczy, 7. podsystem analizy i kalkulacji kosztów

10 Struktura zintegrowanego systemu gospodarki magazynowej Poprawne funkcjonowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania gospodarką magazynową wymaga obecności dwóch elementów składowych: 1. systemu technicznego [Hardware), który tworzy sprzęt komputerowy, instalacje sieciowe, stacje robocze, serwery bazodanowe, 2. oprogramowania systemowego [Software), zawierającego zasady oraz procedury sterowania poszczególnymi elementami gospodarki magazynowej Podstawą budowy najbardziej efektywnych zautomatyzowanych systemów zarządzania gospodarką materiałową i fizycznego sterowania procesami magazynowymi są trzy zasadnicze elementy: 1. sformalizowane strumienie i informacyjnodecyzyjne, 2. określone środki techniczne i sprzęt komputerowy, 3. niezbędne oprogramowanie i systemy informatyczne. 1. Formalizacja strumieni informacyjno-decyzyjnych wymaga posługiwania się jednolitymi w skali gospodarki narodowej indeksami materiałowymi, jednolitym systemem adresowym podmiotów gospodarczych, spójnymi kodami operacji i procedur technologicznych. 2. Wymagania te w najwyższym stopniu spełnia światowy system GS1 [Global System One), definiujący podstawowe standardy organizacji współczesnych, logistycznych łańcuchów dostaw Problemy decyzyjne gospodarki magazynowej Forma własności magazynów i składów

11 Forma własności magazynów i składów Zasadnicze problemy decyzyjne w zakresie gospodarki magazynowej, przy spełnieniu naczelnego kryterium ekonomicznego - minimalizacji kosztów funkcjonowania magazynów dotyczą takich spraw jak: 1. rodzaj, wielkość i liczba magazynów i składów, 2. forma własności magazynów i składów, 3. lokalizacja magazynów i składów, 4. wyposażenie techniczne magazynów, 5. poziom nowoczesności technologii, 6. organizacja wewnętrznych procesów magazynowania, 7. współpraca magazynów z procesami produkcyjnymi, 8. współpraca magazynów z systemami transportu, 9. funkcjonowanie magazynów w strukturach centrów logistycznych. Problemy decyzyjne gospodarki magazynowej Forma własności magazynów i składów 1. Ponieważ forma własności magazynów rzutuje w sposób decydujący na wielkość kosztów, dlatego decyzje w tym zakresie są bardzo istotne. 2. Do prowadzenia gospodarki magazynowej można wykorzystać: składy własne, które mogą być zakupione lub celowo wybudowane, składy publiczne, które mogą być dzierżawione lub użytkowane na zasadzie zlecenia całej usługi magazynowej innemu przedsiębiorstwu. Forma własności magazynów i składów Problem wyboru rodzaju formy własności magazynu - magazyn własny czy obcy jest złożonym, wielokryterialnym problemem decyzyjnym, w którym dominują względy organizacyjno-funkcjonalne, ekonomiczne i techniczne Forma własności magazynów i składów 1. W przypadku składów publicznych przedsiębiorstwo ponosi tylko koszty zmienne, które są proporcjonalne do ilości towarów przechowywanych w magazynie liczonych, np. od jednostki zajętej powierzchni w m2 lub zajętej objętości w m3, a niekiedy także od ciężaru czy nawet wartości finansowej przechowywanych zapasów. 2. W przypadku składów własnych dominujące są koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów, opłatami gruntowymi, kosztami amortyzacji, choć również koszty zmienne zwłaszcza administracyjno-osobowe i energetyczne są istotne. Forma własności magazynów i składów Funkcja modelowych kosztów magazynów własnych i publicznych kształtuje się następująco: 1. efektywność magazynów własnych rośnie w miarę zwiększania się wielkości przechowywanych zapasów i jest najniższa przy minimalnym poziomie zapasów, 2. efektywność magazynów publicznych maleje w miarę zwiększania się wielkości przechowywanych zapasów i relatywnie jest najwyższa przy minimalnym poziomie zapasów

12 Koszty magazynowania w funkcji wielkości zapasów Forma własności magazynów i składów 1. Kompleks kryteriów organizacyjno-technicznych przemawia zdecydowanie na rzecz magazynów własnych, które przede wszystkim gwarantują wysoką dyspozycyjność i funkcjonalność tych magazynów oraz możliwość bieżącego sterowania ruchem zapasów, co jest bardzo istotne w przypadkach wystąpienia różnych zakłóceń zewnętrznych. 2. Magazyny własne mogą stanowić także element polityki optymalizującej procesy zaopatrzeniowo-dystrybucyjne i przyczyniać się do lansowania ukrytych strategii konkurencyjności. 3. Chwilowo zbędne zdolności magazynowe mogą być przedmiotem korzystnej dzierżawy przez inne przedsiębiorstwa Charakterystyka porównawcza magazynów własnych i obcych Dziękuję za uwagę Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a 2.. 3.. 4. Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Piotr Lubiński Podręcznik niniejszy zawiera podstawową wiedzę z zakresu projektowania systemów transportu wewnętrznego. Jest on adresowany

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu SWSPiZ rok akademicki 2011-2012 1 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

procesów magazynowych

procesów magazynowych REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska Kwalifikacja A.30.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2012-2013 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Wyposażenie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 I. Systemy składowania i transportu w magazynie Wózki Wymagania: wysoka wydajność; niskie koszty eksploatacji; bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2011_2012 Zakład Logistyki Prolog otoczenie przedsiebiorstw czynniki demograficzne

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

9 WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH

9 WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH 9 WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU MAGAZYNAMI Remigiusz Kozłowski Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Łódzki 1. Wprowadzenie Magazyny we współczesnej

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH

EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH Karolina A. Krośnicka Akademia Morska w Gdyni EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH Na skutek rozwoju technologii przeładunku, składowania i przewozu w latach 70. XX wieku na obszarach terminali drobnicowych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu

Wyposażenie nowoczesnego magazynu. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu Wyposażenie nowoczesnego magazynu Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu PROMAG S.A. Infrastruktura transportu wewnętrznego Proces zarządzania logistyką wewnętrzną Logistyka wewnętrzna,

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX

KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX WANDALEX.PL logistyka wewnątrzmagazynowa KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX Projekty logistyczne Regały magazynowe Systemy przenośnikowe Urządzenia magazynowe Automatyka magazynowa Wózki widłowe PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI

18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI 18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI 107 18.1. Pojęcie transportu i spedycji W kaŝdym miejscu na Ziemi Ŝycie i gospodarka człowieka w coraz większym stopniu zaleŝą od świata zewnętrznego, skąd napływają

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe Systemy regałowe oferowane przez firmę Toyota Material Handling Firma Toyota Material Handling zawsze skłaniała się ku ukierunkowanemu podejściu do przeładunku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Model efektywności systemów eksploatacji transportu sztywnotorowego Raport

Bardziej szczegółowo

Kompletny przegląd produktów i usług

Kompletny przegląd produktów i usług Kompletny przegląd produktów i usług Wizjonerskie myślenie. Pasja działania. Potrzeby naszych Klientów stają się inspiracją technologii. Jungheinrich należy do światowej czołówki przedsiębiorstw świadczących

Bardziej szczegółowo