Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b. Urządzenia do składowania towarów. magazynowych. dr Konstanty Owczarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b. Urządzenia do składowania towarów. magazynowych. dr Konstanty Owczarek"

Transkrypt

1 Agenda Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b Problemy decyzyjne gospodarki magazynowej. Forma własności magazynów i składów 1 2 Urządzenia do składowania towarów 1. Techniczne urządzenia do składowania towarów pełnią funkcje stacjonarnego wyposażenia magazynów i podnoszą w sposób istotny efektywność wykorzystania powierzchni i zwiększają standardy obsługi magazynowanej ładunków (zapasów). 2. Urządzenia tego typu zaliczane są niekiedy do kategorii mebli i podobnie, jak one są niezwykle zróżnicowane pod względem funkcjonalności, formy i stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. 3 4 Kryteria funkcjonalno-projektowe urządzeń składowania Głównym zadaniem urządzeń do składowania jest: 1. zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniami mechanicznymi, 2. rozdzielenie poszczególnych asortymentów w przestrzeniach składowych, 3. umożliwienie mechanicznego piętrzenia przy składowaniu, 4. zapewnienie swobodnego dostępu do każdego asortymentu towarowego

2 Ze względu na poziom mechanizacji czynności składowania ogół urządzeń do składowania dzieli się na dwie grupy: 1. urządzenia do składowania w systemie ręcznym, 2. urządzenia do składowania w systemie zmechanizowanym. Do systemu ręcznego zalicza się takie urządzenia jak: 1. podkłady, 2. regały, 3. stojaki i wieszaki, 4. szafki, 5. rusztowania, 6. pojemniki, 7. podstawki, 8. legary, 9. klamry i jarzma itp regały są to urządzenia o mobilnej konstrukcji przestrzennej i wielopoziomowej, przeznaczone do poziomego składowania ładunków opakowanych lub nieopakowanych bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych, np. półek, prowadnic, 2. stojaki -to urządzenia o sztywnej konstrukcji przestrzennej przeznaczone do pionowego składowania produktów bezpośrednio na specjalnych elementach konstrukcyjnych, 1. wieszaki konstrukcyjnie zaliczane są do urządzeń przestrzennych przeznaczonych do zawieszania wyrobów na specjalnych uchwytach, hakach i zawiesiach, 2. podkłady (podstawki) są to urządzenia pomocnicze stosowane w celu eliminowania bezpośredniego kontaktu składowanego materiału z podłożem Techniczne systemy urządzeń do składowania W systemie zmechanizowanym stosuje się przede wszystkim specjalistyczne rodzaje regałów takie, jak: 1. paletowe uniwersalne, 2. przejezdne, 3. przepływowe, 4. przesuwne, 5. specjalne konstrukcje stojaków

3 1. Podstawowym typem urządzeń wyposażenia są różnego rodzaju regały magazynowe przeznaczone do składowania towarów sztukowych. 2. Pozostałe typy urządzeń stosowane są albo dla specjalnych asortymentów ładunków i zapasów, np. stojaki, wieszaki czy pojemniki, albo jako uniwersalne podkłady i podstawki zwłaszcza w magazynach otwartych ima placach składowych. 3. Te ostatnie stosowane są w przypadku, gdy ładunek nie powinien stykać się bezpośrednio z podłożem. 1. Regały magazynowe stanowią zasadniczy asortyment technicznego wyposażenia magazynów i odznaczają się wielką różnorodnością konstrukcyjną i funkcjonalną. 2. Konstrukcja regału jest dostosowana do różnych obciążeń, dobrana do wielkości i kształtu pomieszczeń, a także do podatności magazynowej składowanych ładunków i zapasów. 3. Tradycyjne regały magazynowe to ciągle podstawowy rodzaj mebli", choć podlegający wielkiej ewolucji techniczno-technologicznej W zależności od tego jaką rolę odgrywają w stosunku do konstrukcji i budowli magazynowej regały dzielą się na : regały wolnostojące, przeznaczone wyłącznie do składowania towarów, których konstrukcja i położenie są niezależne od rozwiązań architektonicznych n i inżynierskich nierskich obiektu magazynowego, regały samonośne (wsporcze), wykorzystywane podwójnie do składowania towarów oraz jako elementy konstrukcyjne obiektu magazynowego, np. dla ścian bocznych lub działowych albo szkieletu dachu Ze względu na cechy konstrukcyjno-użytkowe regały dzielą się na: 1. regały stałe, których konstrukcyjne podpory nośne zachowują stałe położenie podczas składowania towarów, a ich stopy mogą być związane na stale z podłożem, ale nie muszą 2. regały przejezdne, których konstrukcyjne podpory nośne wyposażone są w zespoły jezdne umożliwiające przemieszczanie regału po utwardzonym podłożu gładkim lub po specjalnym torowisku, 3. regały specjalizowane są celowo projektowane do nietypowych właściwości i wymagań użytkowych składowanych ładunków lub wynikających z odrębnych technologii magazynowania Techniczne kryterium projektowania i konstrukcji regałów dzieli je na: 1. regały ramowe, których podstawowym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się wielokrotnie moduł ramowy, składający się ze słupków ł nośnych ś i belek poprzecznych, 2. regały wspornikowe, których konstrukcja opiera się na powtarzającym się elemencie słupa nośnego z odpowiednimi wspornikami, a ładunki są składowane na poziomych ramionach lub odpowiednich podporach. Z punktu widzenia praktycznych potrzeb gospodarki magazynowej bardzo istotny jest podział regałów ze względu na kryterium stacjonarności, które dzieli regały na: 1. regały nieruchome (stojące), 2. regały ruchome (przesuwne, 3. przepływowe i okrężne)

4 Różne kryteria i systemy klasyfikacji regałów Równie ważny jest podział regałów ze względu na wysokość, który wyodrębnia: 1. regały niskie (do 7 m), 2. regały wysokie (powyżej 7 m) Największą funkcjonalnością i prostotą odznaczają się ruchome regały przesuwne, które cechują takie właściwości użytkowe jak: 1. zmiana frontów roboczych stosownie do potrzeb przeładunkowych, 2. możliwość łączenia w dowolne jednostki i moduły regatowe, możliwość bieżącego dostosowania do kształtu składowanych ładunków 1. Najwyższy poziom rozwiązań technologii magazynowej prezentują regały przepływowe i okrężne, które: zwiększają stopień wykorzystania powierzchni, zwiększają wydajność i bezpieczeństwo prac, redukują dodatkowe procesy transportowomanipulacyjne, zapewniają właściwą rotację zapasów w magazynach Regały przepływowe 1. Regały przepływowe mogą być regałami inercyjnymi lub regałami z dodatkowym napędem. 2. Regały grawitacyjne wyposażone są w specjalne tory, które posiadają spadek rzędu 2-7% w kierunku frontów rozładowczych, dzięki czemu ładunek samorzutnie - pod wpływem siły ciężkości stacza się w stronę frontu odbiorczego

5 1. Wadą tego rozwiązania jest wymaganie, aby na każdym torze znajdowały się tylko jednorodne towary. 2. Regały przepływowe z napędem odpowiednio zblokowane tworzą rodzaj ruchomej drogi technologicznej, która eliminuje potrzebę wykonywania dodatkowych operacji transportowo-manipulacyjnych. 1. Najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia składowania takie, jak regały przepływowe tworzą zintegrowane systemy magazynowe pozwalające na uzyskanie następujących efektów: zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni, redukcję pracochłonnych operacji ręcznych, zagwarantowanie dużej rotacji zapasów i pożądanej ich dostępności, zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przechowywanych zapasów, optymalizację procesów i ciągów, bezpośrednią współpracę z innymi procesami technologicznymi, redukcję kosztów (stałych i zmiennych) Efekty wdrożenia zintegrowanych systemów 1. Szczególnym rodzajem regałów są rusztowania paletowe służące do składowania standardowych jednostek ładunkowych umieszczonych na paletach. 2. Rusztowania paletowe mogą występować jako konstrukcje nieruchome (stojące) lub ruchome (przesuwne) i odznaczają się dużą elastycznością budowania różnych konstrukcji, najbardziej przydatnych w danych warunkach Magazynowe fronty przeładunkowe 1. Front przeładunkowy można zdefiniować jako miejsce bezpośrednio przyległe do magazynu lub znajdujące się w jego wnętrzu, w którym realizowany jest proces przeładunku towarów - rozładunek lub załadunek, ze środków transportowych zewnętrznych na środki transportu wewnętrznego lub odwrotnie. 2. są to więc obszary, łączące dwa systemy transportowe - zewnętrzny z systemem transportu wewnętrznego

6 Front przeładunkowy 1. Z reguły fronty przeładunkowe są dodatkowo wyposażone w rampę magazynową która jest stałą konstrukcją budowlaną wyniesioną ponad drogową nawierzchnię dojazdową celem wypoziomowania podłogi platformy transportowej z podłogą obiektu magazynowego. 2. Jednolity ypoziom obu platform umożliwia płynne przemieszczanie się rozmaitych pojazdów transportu wewnętrznego podczas operacji rozładunku lub załadunku. 3. Zastosowanie rampy magazynowej powoduje, że fronty przeładunkowe wyraźnie dzieli się na rampowe i bezrampowe Systemy klasyfikacji ramp 1. Ze względu na sposób użytkowania rampy magazynowe dzieli się na: rampy czołowe, przystosowane do obsługi środków transportowych podjeżdżających tyłem, prostopadle do krawędzi rampy, rampy boczne, przystosowane do obsługi środków transportowych podjeżdżających dowolną burtą równolegle do krawędzi rampy, rampy czołowo-boczne, przystosowane do obsługi środków transportowych podjeżdżających zarówno tyłem, jak też burtą do krawędzi rampy Ze względu na konstrukcyjny kształt rampy magazynowe dzielą się na: 1. rampy proste, 2. rampy grzebieniowe, 3. rampy zębate, 4. rampy łukowe, k 5. rampy schodkowe, 6. rampy gwiaździste 1. Celem usprawnienia przeładunków towarów magazynowe fronty przeładunkowe wyposaża się często w różne konstrukcje i urządzenia techniczne, których zadaniem jest dodatkowe zwiększenie efektywności prac przeładunkowych ł oraz poprawa ich bezpieczeństwa

7 1. Najczęściej na frontach przeładunkowych wykorzystuje się takie rozwiązania techniczne jak: rampa samojezdna, będąca rodzajem platformy najazdowej przy pomocy, której jest możliwe załadowanie lub rozładowanie dowolnego samochodu ciężarowego przy użyciu np. widłowego wózka jezdnego, na zasadzie ruchomej równi pochyłej, mostek przeładunkowy, będący urządzeniem stałym lub ruchomym przeznaczonym do bieżącego wypełnienia przestrzeni między rampą załadowczą a podłogą skrzyni ładunkowej samochodu, która może znajdować się na innym poziomie, platforma ładunkowa, wypełniająca przestrzeń między rampą załadowczą a powierzchnią środka transportowego, tylko na jednym poziomie, w płaszczyźnie poziomej. 1. W nowoczesnych magazynach warunki prowadzenia operacji przeładunkowych podnoszą różne rozwiązania konstrukcyjne typu - dok przeładunkowy. 2. Stosowane w tym celu stałe lub ruchome rękawy pneumatyczne, kurtyny uszczelniające albo specjalne bramy, do których wjeżdża rozładowywany pojazd chronią procesy przeładunkowe przed działaniem czynników zewnętrznych, np. klimatycznych albo ingerencją osób trzecich Dokowanie środków transportu zwiększa także bezpieczeństwo i sprawność operacji przeładunkowych. 2. Wykorzystanie systemów doków jest szczególnie wskazane przy rozładunku / załadunku towarów drobnicowych, wrażliwych, np. na czynniki pogodowe, albo formowanych w wielu pojedynczych jednostkach ładunkowych, wymagających stosowania specjalnych operacji manipulacyjnych 1. Fronty i rampy przeładunkowe mogą być dodatkowo wyposażone w szereg innych urządzeń i rozwiązań technicznych ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo prac przeładunkowych. 2. Przykładowo do takich urządzeń zaliczamy: odbojnice gumowe, naprowadzacze kół, mechaniczne blokady kół, sygnalizację świetlną czy oświetlenie stanowiskowe. 3. Dodatkowe wyposażenie frontów i ramp przeładunkowych w nowoczesne systemy monitoringu i bezpieczeństwa podnosi standardy obsługi zwłaszcza dużych pojazdów i naczep, którymi precyzyjne manewrowanie jest z reguły ograniczone Sprawne funkcjonowanie magazynów wymaga stosowania szeregu różnorodnych systemów technicznych zaliczanych jako pomocnicze urządzenia magazynowe do grupy urządzeń wyposażenia instalacyjno-budowlanego. Wyposażenie instalacyjnobudowlane 2. Pomocnicze urządzenia magazynowe usprawniają technologię ę procesów y a przede wszystkim zwiększają ich bezpieczeństwo oraz poprawiają higienę i warunki pracy. 3. Urządzenia te zasadniczo zwiększają efektywność funkcjonowania całej gospodarki magazynowej, jak też bezpieczeństwo, sprawność i wydajność z reguły bardzo licznych i skomplikowanych procesów manipulacyjnych

8 Systemy pomocniczych urządzeń Jeden z wielu spotykanych podziałów ogół urządzeń pomocniczych dzieli na następujące grupy: 1. urządzenia pomocnicze ułatwiające załadunek i manipulację, a w tym: stałe urządzenia konstrukcyjne takie, jak np. rampy i pomosty przeładunkowe drobne urządzenia, jak np.: palety, haki, klamry, liny, jarzma, zblocza, urządzenia i systemy kontrolno-pomiarowe, gwarantujące odpowiedni standard obsługi ładunków oraz należyte ich bezpieczeństwo, 2. urządzenia techniczno-organizacyjne i systemy informacyjne W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych występują następujące rodzaje urządzeń technicznych: 1. urządzenia kontrolne do pomiaru temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), i i i a także wskaźniki ź stężenia ż dwutlenku azotu, siarki itp., 2. urządzenia pomiarowe typu: wagi, przepływomierze, dystrybutory, 3. instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa. Charakterystyka systemów kontrolno-pomiarowych Spośród urządzeń kontrolno-pomiarowych największą popularnością odznaczają się różne urządzenia służące do pomiaru ciężaru - wagi. 2. W tej grupie ze względu na rozwiązania konstrukcyjne występują przykładowo: wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe, a także obszerna klasa dużych ż wag towarowych - samochodowych, wagonowych. 3. Inny podział, oparty na kryterium dokładności dzieli wagi na: mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne oraz izotopowe. 1. W nowoczesnych systemach transportowo, np. w terminalach stosowane są automatyczne systemy ważenia, dokonujące odpowiednich pomiarów ciężaru podczas prac przeładunkowych. 2. W tym przypadku czujniki wagowe wmontowane są konstrukcyjnie w odpowiednie urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne

9 1. Rozróżnia się trzy grupy urządzeń ważących wyposażonych w automatyczne i półautomatyczne układy z rejestrowaniem wielkości tara, brutto i netto. 2. Są to: urządzenia ważące zainstalowane w węzłach linowych chwytaków, urządzenia ważące na dozorujących zasobnikach przejezdnych, taśmowe urządzenia ważące. 1. Ogromnie ważną rolę w nowoczesnych magazynach pełnią specjalistyczne instalacje techniczne i monitorujące takie jak: instalacje klimatyzacyjno- wentylacyjne, instalacje przeciwpożarowe, instalacje ochronne i przeciwwłamaniowe Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne obejmują z reguły kompleksowe systemy ogrzewania, schładzania, osuszania, nawilżania, i które sterowane są automatycznie za pomocą programowanych sterowników, pozwalających na utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych pomieszczeniach. 1. W skład kompleksowych instalacji przeciwpożarowych wchodzą systemy wykrywania i urządzenia alarmowe oraz sprzężone z nimi systemy gaśnicze, jak np. zasłony wodne, hydranty, urządzenia pianotwórcze. 2. Niemniej ważny jest podręczny osprzęt gaśniczy, w tym: gaśnice, tłumice, koce azbestowe, pojemniki z wodą i piaskiem, który stanowi podstawowe wyposażenie wszystkich magazynów i placów składowych Większość współczesnych magazynów już na etapie projektowania i budowania jest konstrukcyjnie wyposażona w podstawowe elementy instalacji takie, jak np.: piony i ciągi wentylacyjne, zapasowe trasy ewakuacji, zasłony i instalacje przeciwpożarowe, instalacje dozoru i obserwacji. 2. Największą sprawność i niezawodność tych instalacji gwarantuje integracja ich w strukturze automatycznej sieci dozoru i bezpieczeństwa, sterowanej za pomocą odpowiedniego systemu komputerowego. Jeden zautomatyzowany, inteligentny system zarządzania magazynami i całą gospodarką magazynową obejmujący następujące podsystemy: 1. podsystem przyjmowania i wydawania ładunków, 2. podsystem sterowania procesami transportu i manipulacji, 3. podsystem kontrolno-pomiarowy, 4. podsystem monitoringu i bezpieczeństwa, 5. podsystem optymalizacji zapasów, 6. podsystem ewidencyjno-sprawozdawczy, 7. podsystem analizy i kalkulacji kosztów

10 Struktura zintegrowanego systemu gospodarki magazynowej Poprawne funkcjonowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania gospodarką magazynową wymaga obecności dwóch elementów składowych: 1. systemu technicznego [Hardware), który tworzy sprzęt komputerowy, instalacje sieciowe, stacje robocze, serwery bazodanowe, 2. oprogramowania systemowego [Software), zawierającego zasady oraz procedury sterowania poszczególnymi elementami gospodarki magazynowej Podstawą budowy najbardziej efektywnych zautomatyzowanych systemów zarządzania gospodarką materiałową i fizycznego sterowania procesami magazynowymi są trzy zasadnicze elementy: 1. sformalizowane strumienie i informacyjnodecyzyjne, 2. określone środki techniczne i sprzęt komputerowy, 3. niezbędne oprogramowanie i systemy informatyczne. 1. Formalizacja strumieni informacyjno-decyzyjnych wymaga posługiwania się jednolitymi w skali gospodarki narodowej indeksami materiałowymi, jednolitym systemem adresowym podmiotów gospodarczych, spójnymi kodami operacji i procedur technologicznych. 2. Wymagania te w najwyższym stopniu spełnia światowy system GS1 [Global System One), definiujący podstawowe standardy organizacji współczesnych, logistycznych łańcuchów dostaw Problemy decyzyjne gospodarki magazynowej Forma własności magazynów i składów

11 Forma własności magazynów i składów Zasadnicze problemy decyzyjne w zakresie gospodarki magazynowej, przy spełnieniu naczelnego kryterium ekonomicznego - minimalizacji kosztów funkcjonowania magazynów dotyczą takich spraw jak: 1. rodzaj, wielkość i liczba magazynów i składów, 2. forma własności magazynów i składów, 3. lokalizacja magazynów i składów, 4. wyposażenie techniczne magazynów, 5. poziom nowoczesności technologii, 6. organizacja wewnętrznych procesów magazynowania, 7. współpraca magazynów z procesami produkcyjnymi, 8. współpraca magazynów z systemami transportu, 9. funkcjonowanie magazynów w strukturach centrów logistycznych. Problemy decyzyjne gospodarki magazynowej Forma własności magazynów i składów 1. Ponieważ forma własności magazynów rzutuje w sposób decydujący na wielkość kosztów, dlatego decyzje w tym zakresie są bardzo istotne. 2. Do prowadzenia gospodarki magazynowej można wykorzystać: składy własne, które mogą być zakupione lub celowo wybudowane, składy publiczne, które mogą być dzierżawione lub użytkowane na zasadzie zlecenia całej usługi magazynowej innemu przedsiębiorstwu. Forma własności magazynów i składów Problem wyboru rodzaju formy własności magazynu - magazyn własny czy obcy jest złożonym, wielokryterialnym problemem decyzyjnym, w którym dominują względy organizacyjno-funkcjonalne, ekonomiczne i techniczne Forma własności magazynów i składów 1. W przypadku składów publicznych przedsiębiorstwo ponosi tylko koszty zmienne, które są proporcjonalne do ilości towarów przechowywanych w magazynie liczonych, np. od jednostki zajętej powierzchni w m2 lub zajętej objętości w m3, a niekiedy także od ciężaru czy nawet wartości finansowej przechowywanych zapasów. 2. W przypadku składów własnych dominujące są koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów, opłatami gruntowymi, kosztami amortyzacji, choć również koszty zmienne zwłaszcza administracyjno-osobowe i energetyczne są istotne. Forma własności magazynów i składów Funkcja modelowych kosztów magazynów własnych i publicznych kształtuje się następująco: 1. efektywność magazynów własnych rośnie w miarę zwiększania się wielkości przechowywanych zapasów i jest najniższa przy minimalnym poziomie zapasów, 2. efektywność magazynów publicznych maleje w miarę zwiększania się wielkości przechowywanych zapasów i relatywnie jest najwyższa przy minimalnym poziomie zapasów

12 Koszty magazynowania w funkcji wielkości zapasów Forma własności magazynów i składów 1. Kompleks kryteriów organizacyjno-technicznych przemawia zdecydowanie na rzecz magazynów własnych, które przede wszystkim gwarantują wysoką dyspozycyjność i funkcjonalność tych magazynów oraz możliwość bieżącego sterowania ruchem zapasów, co jest bardzo istotne w przypadkach wystąpienia różnych zakłóceń zewnętrznych. 2. Magazyny własne mogą stanowić także element polityki optymalizującej procesy zaopatrzeniowo-dystrybucyjne i przyczyniać się do lansowania ukrytych strategii konkurencyjności. 3. Chwilowo zbędne zdolności magazynowe mogą być przedmiotem korzystnej dzierżawy przez inne przedsiębiorstwa Charakterystyka porównawcza magazynów własnych i obcych Dziękuję za uwagę Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania

Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2)

Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2) Adam Wojciechowski Instytut Logistyki i Magazynowania Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2) Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl MATERIAŁY SZKOLENIOWE Magazynier www.orent.pl Zapraszamy na szkolenia do naszych oddziałów: Siedziba: Toruń, Rynek Nowomiejski 25 tel./fax: (56) 656 33 67 Oddziały: Aleksandrów Kujawski tel. (54) 282 22

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY

PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY Istnieją cztery zasadnicze strefy magazynu: przyjęć to wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności operacyjno technologicznych, związanych z przyjęciem towarów do magazynu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk CELE PROJEKTU Normy Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej Przepisy prawa SPRAWNE ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Wyposażenie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 I. Systemy składowania i transportu w magazynie Wózki Wymagania: wysoka wydajność; niskie koszty eksploatacji; bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych Spis treści Od Autorów Wprowadzenie Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych 1.1. Podstawowe przesłanki tworzenia magazynów 1.2. Przesłanki logistyczne tworzenia magazynów 1.3. Czynniki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz 1

Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Cel zajęć Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Przedstawienie organizacyjno-funkcjonalnej płaszczyzny integrującej poszczególne ogniwa logistycznego łańcucha dostaw SCM (Supply Chanel Management) jaką jest

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA SYSTEMY MAGAZYNOWANIA Automatyzacja - lepsza wydajność i ergonomia pracy MAGAZYN BLACH MAGAZYN DREWNA MAGAZYN NARZĘDZI KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA Automatyczne składowanie materiałów jest rozwiązaniem o charakterze

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów OD PONAD 30 LAT WYPOSAŻAMY MAGAZYNY Już od ponad 30 lat, optymalizujemy przestrzeń magazynową i produkcyjną Klientów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA MAGAZYNOWA TO Działalność obejmująca zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Regały przepływowe - regał jest nieruchomy, natomiast składowane towary przemieszczają się w stosunku do konstrukcji regału. Składowanie w regale

Bardziej szczegółowo

Składowanie i konfekcjonowanie

Składowanie i konfekcjonowanie Składowanie i konfekcjonowanie Każdy producent kabli i przewodów ale i innych produktów jak węże, uszczelki, taśmy, elementy izolacyjne o podobnej formie przechowywania produktu czy surowca jak w przypadku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie

Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie Pieczęć firmowa Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie Organizowany przez Portal Log4.pl, z udziałem merytorycznych partnerów instytucji działających w obszarach bezpieczeństwa pracy, Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Magazyny Budowle magazynowe

Magazyny Budowle magazynowe Magazyny Budowle magazynowe Magazyny jednostek ładunkowych Magazyny materiałów masowych (sypkich) Magazyny materiałów płynnych (cieczy i gazów) Składowanie statyczne bezregałowe podłogowe Do piętrzenia

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Statystyki. Wózki widłowe

Statystyki. Wózki widłowe Statystyki Wózki widłowe Rok 215 Wszystkie oferty Oferty publikowane na portalu notują w każdym roku wzrosty, największe wzrosty były w czasie rozruchu portalu, rok 215 zakończył się również sporym bo

Bardziej szczegółowo

WDX.PL. logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET

WDX.PL. logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET WDX.PL logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET 2 WDX.PL Przenośniki - transport magazynowy SPIS TREŚCI WDX jest dostawcą kompleksowych, zautomatyzowanych rozwiązań magazynowych.

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe Systemy regałowe oferowane przez firmę Toyota Material Handling Firma Toyota Material Handling zawsze skłaniała się ku ukierunkowanemu podejściu do przeładunku

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet

PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet Bezpieczne i wygodne rozwiązanie dla problemu pustych palet Automatyczne magazynki pustych palet poprawiają organizację ich składowania, zwiększają efektywność

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Wysuwane Platformy Kolejowe

Wysuwane Platformy Kolejowe Wysuwane Platformy Kolejowe Wysuwane platformy robocze do remontu taboru kolejowego Wykonywane przez nas platformy umożliwiają przeprowadzanie prac naprawczych i konserwatorskich na wszelkich składach

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - magazyn 1 Rodzaje magazynów Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych BOROWIAK Jacek 1 JĘDRA Ireneusz 2 Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych WSTĘP Transport związany jest praktycznie z każdą dziedziną działalności gospodarczej prowadzonej przez człowieka.

Bardziej szczegółowo

Systemy dynamiczne i automatyczne Wydajna logistyka magazynowa dzięki indywidualnej technice składowania i transportu

Systemy dynamiczne i automatyczne Wydajna logistyka magazynowa dzięki indywidualnej technice składowania i transportu SYSTEMY DYNAMICZNE Więcej przestrzeni Systemy dynamiczne i automatyczne Wydajna logistyka magazynowa dzięki indywidualnej technice składowania i transportu MOBILNE ROZWIĄZANIA - OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów Magazynowanie towarów Logistyka Tomasz Poskrobko Proces magazynowy Magazynowanie Magazynowanie proces (zestaw czynności), które są wykonywane w czasie przepływu towarów przez magazyn, począwszy od rozładunku

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: E-commerce Ze Szwecji do Polski z magazynem Mecalux

Przypadek praktyczny: E-commerce Ze Szwecji do Polski z magazynem Mecalux Przypadek praktyczny: E-commerce Ze Szwecji do Polski z magazynem Mecalux Lokalizacja: Polska Jedna z wiodących firm zajmująca się sprzedażą on-line części i akcesoriów motocyklowych oraz skuterów śnieżnych,

Bardziej szczegółowo

Stan na 30.09.2013 roku

Stan na 30.09.2013 roku Stan na 3.9.213 roku Wizyty Kolejny rok działalności portalu log4.pl, nowe produkty oraz nowatorskie działania portalu, zostały zaakceptowane przez rynek, który chętnie sięga po informację zawartą na portalu.

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swoją produkcję

Usprawnij swoją produkcję Usprawnij swoją produkcję Manipulatory Specyfikacje 2 Marka Plastigo Plastigo to marka, która należy do grona liderów wśród polskich dostawców wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. Bogaty asortyment

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 ane do projektu: oczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 P WE = 102000+i * 5000 dla grupy P1 P WE = 252000[jł /rok] n - ilość dni efektywnej pracy w ciągu roku-280

Bardziej szczegółowo

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe.

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW KONSTRUKCJE PODESTOWE System Mezza-Stow został zaprojektowany na potrzeby realizowania konstrukcji podestowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a 2.. 3.. 4. Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP w magazynie Wydanie 2 Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek

Bardziej szczegółowo

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby manipulatory pneumatyczne manipulatory podciśnieniowe wciągniki wózki manipulacyjne Deski Bloczki Butelki Zgrzewki Kanistry Szyby Wciagniki Wciągniki elektryczne (linowe i łańcuchowe) znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

Jak produkujemy odboje?

Jak produkujemy odboje? Jak produkujemy odboje? Krok 1: Materiał Do produkcji odbojnic wykorzystujemy atestowany materiał stalowy najwyższej jakości produkowany w polskich hutach. Krok 2: Spawanie Spawanie naszych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS ROLLBLOCK System Rollblock umożliwia maksymalne zagospodarowanie miejsca w magazynie kręgów, zapewniając zabezpieczenie przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2011_2012 Zakład Logistyki Prolog otoczenie przedsiebiorstw czynniki demograficzne

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Lokalizacja: Hiszpania Nowy automatyczny magazyn samonośny zbudowany dla firmy Kern Pharma w hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania

Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania Lokalizacja: Hiszpania Firma Granada La Palma, światowy

Bardziej szczegółowo

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Nowe powierzchnie magazynowe, biurowe i ekspozycyjne w najwyższym standardzie (A+) DOSTĘPNA POWIERZCHNIA Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

By wznieść się ponad przeciętność

By wznieść się ponad przeciętność By wznieść się ponad przeciętność Podnośniki do każdego warsztatu Każdy warsztat samochodowy dysponuje wyposażeniem specjalnym, które zawsze musi być w doskonałym stanie. Zaliczają się do niego żurawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii

Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii Lokalizacja: Brazylia Mecalux wyposażył zlokalizowany w Brazylii magazyn firmy Unilever w regały

Bardziej szczegółowo

Dźwignik nożycowy HUNTER RX 45

Dźwignik nożycowy HUNTER RX 45 Dźwignik nożycowy HUNTER RX 45 Zasilanie pneumatyczne dźwignika osiowego. Czujnik położenia (wysokości) platformy Szerokie platformy (610mm) ułatwiające wjazd. Obrotnice blokowane mechanicznie lub pneumatycznie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce. dr inż. Aleksander Niemczyk

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce. dr inż. Aleksander Niemczyk Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce dr inż. Aleksander Niemczyk Bezpieczeństwo eksploatacji - akty prawne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie przejść podziemnych i garaŝy c.d.

Kształtowanie przejść podziemnych i garaŝy c.d. Podstawy inŝynierii miejskiej i budownictwa podziemnego w.3. Kształtowanie przejść podziemnych i garaŝy c.d. B.Przybyła, W-2, Politechnika Wrocławska Podstawowym wskaźnikiem ekonomicznym parkingu jest

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium rok założenia: 1989 ZAKŁAD PRODUKCJI METALOWEJ ul. Martyniaka 14 10-763 Olsztyn tel./faks: (0-89) 524-43-88, 513-68-18 biuro@zpm.net.pl www.zpm.net.pl Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium Oferta

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI. AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI. AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 1 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI Literatura Piotr Cyplik, Danuta Głowacka-Fertsch, Marek Fertsch Logistyka przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Symbole i oznaczenia... 8 Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie... 17

Spis treści CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Symbole i oznaczenia... 8 Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie... 17 1 Symbole i oznaczenia... 8 Od Wydawcy... 13 Recenzje... 15 Wprowadzenie... 17 CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE... 23 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.2. 1.2.3. 1.3.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16 PL 221950 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221950 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400725 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 3)

Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 3) Adam Wojciechowski Instytut Logistyki i Magazynowania Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 3) Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-55_15gen Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Maks. długość platformy. Maks. szerokość platformy. [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (Sek.) (kw) (kg) (download)

Maks. długość platformy. Maks. szerokość platformy. [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (Sek.) (kw) (kg) (download) Typoszereg >PLX Series< (Plewiska Loading Extended) został zaprojektowany dla dużych obciążeń w obszarze przeładunkowym. Konstrukcja dźwignika została specjalnie wzmocniona, aby przejąć obciążenia typowe

Bardziej szczegółowo

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu WDX.PL Projekty logistyczne Firma WDX S.A. oferuje kompleksowe, efektywne i ekonomiczne rozwiązania systemowe. Projekty logistyczne są flagowym

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo