MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte"

Transkrypt

1 MEDIA A WYCHOWANIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte 1. ACUFF Dan S., Reiher Robert H.: Kidnaping : jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka / Dan S. Acuff, Robert H. Reiher. Gliwice : Helion, s. Sygnatura: Mg 48159/w 2. BRAUN-GAŁKOWSKA Maria: Rodzina wśród mediów // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / pod red. Teresy Rostowskiej, Anny Jarmołowskiej. Warszawa : Difin, s Sygnatura: Mg 51780/w 3. DZIECKO w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, s. Sygnatura: Mg 47044/w 4. EJSMONT Marek, Kosmalska Beata: Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 49272/w 5. GROCHOWALSKA Magdalena: Program telewizyjny elementem środowiska rozwoju językowego dziecka // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s Sygnatura: Mg 48511/w 6. HUK Tomasz: Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarzadzaniu informacja edukacyjną szkoły / Tomasz Huk. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 51297/w 7. INFORMACJE i opinie - poznawcze oddziaływanie mediów // W: Psychologia mediów / Peter Winterhoff-Spurk. Kraków : Wydawnictwo WAM, s Sygnatura: Mg 46800/w 8. IZDEBSKA Jadwiga: Media elektroniczne zagrażające współczesnemu dziecku - przejawy przyczyny, wyzwania edukacyjne // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s Sygnatura: Mg 48511/w 9. IZDEBSKA Jadwiga: Telewizja i inne media elektroniczne a funkcja wychowawcza współczesnej rodziny (w aspekcie zagrożeń jej realizacji) // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s Sygnatura: Mg 38981/w 10. KAMIŃSKA Krystyna: Przekaz audiowizualny // W: W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s Sygnatura: Mg 47696/w

2 11. KAMIŃSKA Krystyna: Reklama // W: W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s Sygnatura: Mg 47696/w 12. KOŁODZIEJCZYK Anna: Wpływ oglądania telewizji na rozwój umysłowy i osiągnięcia szkolne młodych widzów // W: Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. Kraków : Impuls, s Sygnatura: Mg 50877/w 13. KOSMALSKA Beata: Wpływ telewizji na życie współczesnej rodzin // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s Sygnatura: Mg 38981/w 14. KUBICKA Dorota: Badania nad wpływem telewizji na dzieci, młodzież i dorosłych // W: Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. Kraków : Impuls, s Sygnatura: Mg 50877/w 15. KUBICKA Dorota: Seksualność w mediach i jej wpływ na intymne życie młodzieży // W: Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. Kraków : Impuls, s Sygnatura: Mg 50877/w 16. KUBICKA Dorota: Telewizja a twórcza wyobraźnia dziecka // W: Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. Kraków : Impuls, s Sygnatura: Mg 50877/w 17. KWIATKOWSKI Piotr P.: Internet jako nowe narzędzie zaspokajania potrzeb przez adolescentów // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. Mieczysława Plopy. Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej, s Sygnatura: Mg 43705/ud 18. MCQUAIL Denis: Oddziaływanie społeczno-kulturowe // W: Teoria komunikowania masowego / pod red. nauk. Tomasza Gobana-Klasy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s Sygnatura: Mg 48153/w 19. MEDIA elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Białystok : Trans Humana, s. Sygnatura: Mg 48719/w 20. MEDIA - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. Poznań : empi2, s. Sygnatury: Mg 47712/w, Mg 45409/w 21. OSMAŃSKA-FURMANEK Wielisława, Furmanek Marek: Pedagogika mediów // W: Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. T. 3 / pod red. Bogusława Śliwerskiego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, s Sygnatura: Czyt. 37/ud

3 22. PAŁGAN Iwona: Współcześni wychowawcy // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. Iwony Janickiej. Kraków: Impuls, s Sygnatura: Mg 50949/w 23. PEDAGOGIKA medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / pod red. Bronisława Siemienieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. Sygnatura: Mg 46720/ud 24. PEDAGOGIKA medialna : podręcznik akademicki. T. 2 / pod red. Bronisława Siemienieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. Sygnatura: Mg 46721/ud 25. PIECHOTA Grażyna: Szkoła w kryzysie versus media / Grażyna Piechota. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. Sygnatura: Mg 50373/w 26. PRZEMOC, zachowania prospołeczne i reklama oddziaływanie mediów na zachowanie // W: Psychologia mediów / Peter Winterhoff-Spurk. Kraków : Wydawnictwo WAM, s Sygnatura: Mg 46800/w 27. PYŻALSKI Jacek: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. Sygnatura: Mg 50840/w 28. ROGGE Jan-Uwe: Dzieci potrafią oglądać telewizję : jak korzystać z telewizora? / Jan- Uwe Rogge. Kielce : Jedność, s. Sygnatury: Mg 45310/w, Mg 49444/w 29. SITARCZYK Małgorzata: Interakcja dziecko-telewizja w ocenie dzieci, rodziców i nauczycieli // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s Sygnatura: Mg 48511/w 30. TISSERON Serge: Dziecko w świecie obrazów / Serge Tisseron. Warszawa : Pax, s. Sygnatura: Mg 49596/w 31. UZALEŻNIENIA komputerowe // W: Jak walczyć z uzależnieniami / Andrzej Augustynek. Warszawa : Difin, s Sygnatura: Mg 51673/w 32. WŁĄCZYĆ, posłuchać, wyłączyć poznawcze i emocjonalne aspekty wykorzystania mediów // W: Psychologia mediów / Peter Winterhoff-Spurk. Kraków : Wydawnictwo WAM, s Sygnatura: Mg 46800/w Wydawnictwa ciągłe: 1. ANDRZEJEWSKA Anna: Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci // Lider nr 10 s

4 2. ALBERTOWSKA Anna: Dziecko podmiot reklamy // Edukacja i Dialog nr 1 s AUGUSTYNEK Andrzej: Terapia uzależnień komputerowych // Edukacja i Dialog nr 9/10 s BAŁANDYNOWICZ Andrzej: Wzorce medialne w kształtowaniu agresji dzieci i młodzieży // Pedagogika Społeczna nr 3/4 s BĄK Marta: Hikikomori zaplątani w sieci // Nowe Horyzonty Edukacji nr 1 s BŁACHNIO Agata: Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? // Życie Szkoły nr 2 s BRODA-BAJAK Maria: Komputer w przedszkolu? // Bliżej Przedszkola nr 1 s CHODOROWSKA-CHROMIEC Małgorzata: W świecie telewizji // Życie Szkoły nr 1 s CHWASZCZ Joanna: Szkodliwe mass media // Wychowawca nr 9 s DELMANOWICZ Grzegorz: Internet a życie rodzinne odbiorca // Wychowawca nr 9 s DUDA Iwona: A może po prostu wyłączyć... czyli dziecko i świat mediów : kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka // Wszystko dla Szkoły nr 7/8 s FAZLAGIĆ Jan A.: Wirtualna edukacja a pokolenie Y // Edukacja i Dialog nr 6 s GAJEWSKA Beata: Mass media a młody odbiorca // Wychowawca nr 9 s GLAZIŃSKI Sebastian: Agresja w grach komputerowych // Edukacja i Dialog nr 2 s GÓŹDŹ Joanna: Osobowościowe i społeczno-demograficzne uwarunkowania typów uzależnienia od Internetu // Pedagogika Społeczna nr 2 s GRABOWSKA Agata: Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze nr 1 s GRODECKA Ewa: Młodzież a mass media // Dyrektor Szkoły nr 4 s GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta: O zgubnych skutkach zezwalania dzieciom na oglądanie telewizji ponad miarę i korzystanie z komputerów oraz tabletów. Cz. I // Bliżej Przedszkola nr 5 s GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta: O zgubnych skutkach zezwalania dzieciom na oglądanie telewizji ponad miarę i korzystanie z komputerów oraz tabletów. Cz. II // Bliżej Przedszkola nr 6 s GRZYBOWSKA Marta: Cyberprzemoc // Edukacja i Dialog nr 1/2 s HOCZYK Urszula: Internet nowa przestrzeń doświadczeń dla najmłodszych // Nowa Szkoła nr 7 s

5 22. HRYCIUK Dariusz: Dzieci i młodzież odbiorcami mediów // Wychowawca nr 9 s IZDEBSKA Jadwiga: Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 s IZDEBSKA Jadwiga: Dziecko i świat mediów elektronicznych // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 s IZDEBSKA Jadwiga: Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej // Edukacja: studia, badania, innowacje nr 3 s JASKUŁA Sylwia: Internet od możliwości do uzależnień // Pedagogika Społeczna nr 2 s JUSZCZYK Stanisław: Fascynacja młodzieży grami komputerowymi // Edukacja i Dialog nr 9/10 s JUSZCZYK Stanisław: Internet. Współczesne medium komunikacji społecznej // Edukacja i Dialog nr 5/6 s KARASIEWICZ Agnieszka: Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg // Wychowanie na Co Dzień nr 3, dod. s. V-VII 30. KŁOSIŃSKA Tatiana: Dziecko wobec mediów // Życie Szkoły nr 4 s KŁUSEK Urszula: O wychowaniu medialnym słów kilka // Wychowawca nr 12 s KOŁODZIEJCZYK Anna: Wczesna edukacja medialna w rodzinie. Uwarunkowania rodzicielskich form mediacji korzystania z mediów // Edukacja nr 3 s KONDRACKA Marta: Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko media elektroniczne // Nowa Szkoła nr 2 s KONDRACKA Marta: Wirtualne relacje : dziecko media elektroniczne // Życie Szkoły nr 1 s KORDZIŃSKI Jarosław: Efekt Flynna i pokolenie Google // Dyrektor Szkoły nr 7 s KOSEK-NITA Bogumiła: Uzależnienie od komputera i jego następstwa // Wychowanie na Co Dzień nr 3 s KRAJEWSKA Beata: Telewizja jako źródło wiedzy o wychowaniu (w świetle badań empirycznych) // Nowa Szkoła nr 10 s KUBIAK Barbara: Wpływ gier komputerowych na dziecko // Życie Szkoły nr 2 s KUCHTA Dorota: Wpływ przekazów medialnych na wychowanie dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 8 s KUJAWA Anna: Uzależnienie od komputera i Internetu. Czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? // Wychowanie na Co Dzień nr 10/11, dod. s. I-IV

6 41. KURZYNOGA Monika: Uwodzenie przez reklamę // Wychowawca nr 6 s LEGUTKO Piotr: Przestrzeń medialna jako przestrzeń publiczna // Wychowawca nr 9 s ŁUPISZ Zenon: Zagrożenia płynące z Internetu : manga hentai - komiks czy pornograficzna pułapka internetowa dla dzieci // Edukacja i Dialog nr 1/2 s MAMROŁ Andrzej: Serial telewizyjny w życiu uczniów szkoły podstawowej // Nowa Szkoła nr 2 s MARCZEWSKA Elżbieta: Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 5 s MARCZEWSKA Elżbieta: Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży // Wychowanie na Co Dzień nr 10/11 s MUSIAŁ Emilia: Media społecznościowe narzędzia ucznia cyfrowej szkoły // Nowa Szkoła nr 10 s MUSIAŁ Emilia: Sieciowcy a potencjał edukacyjny Internetu // Edukacja i Dialog nr 1/2 s MUSIELAK Beata: Komputer? Tak, ale z rozsądkiem // Bliżej Przedszkola nr 1 s MYSIOR Radosław: Gry komputerowe czy to tylko zabawa? // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze nr 10 s NOGA Henryk: Relacje rodzinne graczy komputerowych // Wychowawca nr 2 s NOWAK Małgorzata: Cyberzagrożenie czy ceberszansa? // Dyrektor Szkoły nr 5 s NOWAKOWSKI Piotr T.: Rodzina w społeczeństwie informacyjnym // Wychowawca nr 9 s ORKISZEWSKA Barbara: Uległość wobec reklam // Edukacja i Dialog nr 1 s OTAWA Wojciech: Uwikłani w wirtualny świat. Historie o nadużywaniu komputera i Internetu // Świat Problemów nr 2 s OTAWA Wojciech: Zaplątani w sieci // Świat Problemów nr 4 s PADŁO Katarzyna: Przestrzeń samotności // Wychowawca nr 12 s PAWLAK Agnieszka: Nowe oblicza patologii w wychowaniu. Deprecjacyjna funkcja mediów // Wychowanie na Co Dzień nr 12 s PORĘBSKA Katarzyna: Szanse i zagrożenia współczesnego świata dla współczesnej rodziny // Edukacja i Dialog nr 11 s

7 60. PSZKIT Dorota: Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych // Nowa Szkoła nr 7 s RACZKOWSKA Jadwiga: W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu. Symptomy i zmiany // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6 s RACZKOWSKA Jadwiga: Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze nr 1 s RACZYŃSKA Anna: Internet, moje lustro! // Edukacja i Dialog nr 5/6 s RADZIEWICZ Julian: Wolny rynek mediów a wychowanie // Nowa Szkoła nr 1 s ROSTKOWSKA Małgorzata: Dziecko w sieci, a gdzie rodzice? // Meritum nr 2 s RÓZIEWICZ Grażyna: Dzieci sieci specyfika pokolenia // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze nr 1 s RYBARCZYK Gabriela: Wychowanie do mediów // Wychowawca nr 9 s SIMLAT Piotr: Wirtualny lincz : pomiędzy trollowaniem a kontrolowaniem sieci // Nowe Horyzonty Edukacji nr 2 s SIUDEM Anna: Cyberprzestrzeń a rozwój dziecka // Świat Problemów nr 4 s SMOTER Barbara: Poza siecią = poza społeczeństwem? O wykluczeniu cyfrowym z perspektywy działań szkoły// Pedagogika Społeczna nr 2 s SPYREKA Joanna: Złodziej czasu // Wychowawca nr 12 s STAŃCZAK Dominika: Odbiór Internetu przez gimnazjalistów // Nowa Szkoła nr 10 s STASZEWSKA Jagoda: Fonoholizm realne zagrożenie XXI wieku? // Nowe Horyzonty Edukacji nr 2 s SZORC Katarzyna: Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży // Wychowanie na Co Dzień nr 3 s SZPUNAR Magdalena: Pokolenie Ctrl+C Ctrl+V // Edukacja i Dialog nr 11/12 s SZYMAŃSKA Magdalena: Rola Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6 s SZYMAŃSKA Magdalena: Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1 s TABOŁ Sebastian: Komputer i Internet nóż do chleba i zabijania // Edukacja i Dialog nr 10 s

8 79. TŁUŚCIAK-DELIOWSKA Aleksandra: Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie // Pedagogika Społeczna nr 3 s TYTKO Marek Mariusz: Media w wychowaniu // Wychowawca nr 12 s URBANEK Bogdan: Pokolenie elektronicznych mediów // Wychowanie na Co Dzień nr 9 s WOSK Tomasz: Zabójcze klikanie o wpływie gier komputerowych na dzieci // Życie Szkoły nr 7 s [rozm. Z Iwona Uflik-Jaworską] 83. ZAJĄC Dorota: Zabawa w zabijanie : gry komputerowe a dzieci // Życie Szkoły nr 6 s ZAJDEL Krzysztof: Telewizja w wychowaniu - autorytet czy zagrożenie? // Dyrektor Szkoły nr 4 s ZIĘBAKOWSKA-CECOT Katarzyna: Kto się boi mediów? : wybrane aspekty społeczne i edukacyjne funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego // Edukacja i Dialog nr 1/2 s ŻUCHELKOWSKA Krystyna: Gry komputerowe czy należy się ich obawiać? // Wychowanie na Co Dzień nr 6 s Przydatne linki 1. Dziecko w Sieci [on-line] W: Fundacja Dzieci Niczyje [dostęp: 24 marca 2014] Dostępny w Internecie: 2. Fonoholizm [on-line] [dostęp: 24 marca 2014] Dostępny w Internecie: <www.uwagafonoholizm.pl> 3. Wojtasik Łukasz: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne [on-line] W: Fundacja Dzieci Niczyje [dostęp: 24 marca 2014] Dostępny w Internecie: <https://webcontrol.pl/art/przemoc_rowiesnicza_a_media_elektroniczne.pdf > Oprac. Eliza Paternowska Dział Udostępniania Zbiorów Marzec 2014 r.

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI Autorki: Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska INFORMACJE O AUTORKACH Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 2/2015 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI Maj - Czerwiec 2015 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I

Bardziej szczegółowo

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Artykuły 1. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska. // Psychologia w Szkole.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo