PROFILAKTYKA SZANSĄ WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFILAKTYKA SZANSĄ WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY"

Transkrypt

1 KONFERENCJA PROFILAKTYKA SZANSĄ WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY SP nr 1 w Bukownie 19 maja 2005r Referat: mgr Barbara Stanisławska Wprowadzenie w problematykę zachowań ryzykownych Matka poczuła od syna zapach dymu papierosowego. Rozpoczyna z nim poważną rozmowę. Mówi o szkodliwości palenia, picia alkoholu, o konieczności opierania się różnym pokusom i namowom. Syn słucha z uwagą i przytakuje. Zdaje się wszystko rozumieć. Matka jest zadowolona. Syn staje się coraz bardziej smutny. Mamo, nie mogę palić, bo dostanę raka. Nie mogę pić, bo zostanę alkoholikiem, Mamo, ale ja muszę coś robić! Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży: Tym terminem określa się różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się: palenie tytoniu picie alkoholu zażywanie narkotyków, środków wziewnych, leków, sterydów przemoc rówieśniczą, zachowania agresywne i przestępcze wczesną aktywność seksualną porzucanie nauki ucieczki z domu materializm życiowy stosowanie szkodliwych dla zdrowia diet dla poprawienia atrakcyjności fizycznej. Liczne badania wykazały, że zachowania ryzykowne najczęściej ze sobą współwystępują. Jedno zachowanie pociąga drugie. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami często współwy- 1

2 stępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi i wczesną aktywnością seksualną. Palenie tytoniu uważa się za pierwszy krok na drodze ku poznaniu dalszych przyjemności. Wiadomo również, że zachowania ryzykowne mogą się zastępować. Jeżeli jedno zachowanie jest utrudnione lub niemożliwe, nastolatek może wybrać inne. Mówi się, że zachowania ryzykowne, tak jak nieszczęścia, chodzą parami. Co popycha młodzież, a nawet dzieci do działań, które w konsekwencji nie czynią ich życia lepszym, bardziej godnym czy atrakcyjnym? Jakie czynniki powodują, że wstępują na drogę ku samozagładzie? Skąd tyle problemów, jeżeli w ogólności, nam dorosłym, tak bardzo zależy na sukcesie życiowym młodego pokolenia. Motywy zachowań ryzykownych zmniejszenie zahamowań obniżenie bariery lęku nabranie śmiałości w kontaktach z ludźmi wprowadzenie się w stan podniecenia z nudów dla zabawy, dla odprężenia się z ciekawości ucieczka przed problemami w rodzinie i szkole pod wpływem reklamy zwrócenie na siebie uwagi otoczenia prowokowanie dorosłych uległość wobec nacisków ze strony rówieśników chęć zyskania uznania w grupie rówieśniczej podniesienie własnej wartości Jedna z popularnych teorii zachowań tłumaczy, że zachowania te mają znaczenie rozwojowe, pełnią ważną funkcję w życiu jednostki, mogą przynosić jej korzyści, służyć realizacji ważnych celów. Zachowania ryzykowne są sposobem na załatwienie bardzo ważnych spraw życiowych, których młodzi ludzie nie mogą lub nie potrafią załatwić inaczej. Różne zachowania ryzykowne pozwalają zaspokoić najważniejsze potrzeby psychologiczne, takie jak miłość, akceptacja, uznanie, bezpieczeństwo, przynależność. Umożliwiają realizację ważnych 2

3 celów rozwojowych (określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych), są sposobem na radzenie sobie z przeżyciami, trudnościami, redukują lęki i frustracje. Jednak zachowania ryzykowne są nieprawidłowym sposobem przystosowania się. Zachowanie jednostki jest wypadkową działania czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne struktura rodziny wykształcenie, zawód rodziców, wyznanie, system przekonań i wartości, religijność, klimat domowy, kontrola, wymagania wobec dzieci, wpływ otoczenia i rówieśników, wpływ mediów. Czynniki wewnętrzne stan zdrowia i poziom rozwoju system osobowości dziecka. główne motywy działania, osobiste przekonania, krytycyzm, samoocena, poczucie kontroli, samokontrola, religijność, Czynniki ryzyka i czynniki chroniące dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych są: Związane z sytuacją rodzinną, związane z sytuacją szkolną, związane z grupą rówieśniczą, czynniki osobowościowe, zaangażowanie religijne. Wpływ poszczególnych czynników ryzyka nie jest jednakowo silny we wszystkich fazach rozwojowych. Brak kontroli rodzicielskiej jest ważny w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Kontakt z rówieśnikami przejawiającymi zachowania aspołeczne jest najistotniejszy w wieku około 12 lat. Efekty oddziaływania czynników ryzyka kumulują się. Zależą od liczby tych czynników, ich rangi, czyli szkodliwości oraz czasu trwania. Im więcej czynników ryzyka, tym większe niebezpieczeństwo pojawienia się zachowań ryzykownych. Z drugiej strony nawet niezbyt silne oddziaływanie czynnika, ale trwające długo w czasie, może spowodować groźne skutki. 3

4 Osoby skłonne do podejmowania zachowań ryzykownych charakteryzuje: wysoki poziom lęku, niepokoju, słaba odporność na frustrację, niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna i społeczna, słaba kontrola wewnętrzna, nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i otoczenia, poczucie odrzucenia. Jakie są osoby odporne na podejmowanie zachowań ryzykownych? łączy je silna więź emocjonalna z rodzicami interesują się nauką szkolną, zależy im na dobrych wynikach, dążą do sukcesu szkolnego, odpowiedzialnie realizują obowiązek szkolny prowadzą regularne praktyki religijne szanują prawo, normy społeczne, wartości ogólnoludzkie posiadają i uznają autorytety społeczne przynależą do pozytywnej grupy i dobrze się z tym czują. Należy pamiętać, że czynniki chroniące nie zabezpieczają trwale. Gdzie, kiedy i jak dochodzi do sytuacji wyzwalających działanie czynników ryzyka. Przyjmuje się 2 główne rodzaje uwarunkowań, odpowiedzialnych za podejmowanie przez dzieci zachowań ryzykownych. Rodzinne uwarunkowania zachowań ryzykownych Czynniki emocjonalno-poznawcze Do najczęstszych grzechów popełnianych przez rodziców, a mających zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci należą: 4

5 słabe kierowanie rodziną, brak jasnych oczekiwań co do zachowania dziecka brak przekazywania reguł postępowania i zachowania brak konsekwentnego systemu wychowawczego brak rygorów lub bardzo surowa dyscyplina wysoki poziom konfliktów w rodzinie brak więzi pomiędzy rodzicami rozwód, separacja, powtórne małżeństwo brak jednego z rodziców brak uświadomienia seksualnego przez rodziców liczne rodzeństwo unikanie konfliktów z dzieckiem wpajanie poczucia winy odrzucenie, wrogość wobec dziecka, częste stosowanie kar cielesnych. Dziecko wychowane w źle funkcjonującej rodzinie nie będzie zachowywało się prawidłowo. Przeżycia negatywne, brak poczucia bezpieczeństwa, odrzucenie, brak znajomości reguł postępowania, brak rozeznania, co dobre, a co złe, utrudnia zaistnienie w życiu społecznym. Silna, trwała więź między rodzicami stwarza podstawy do dobrego funkcjonowania rodziny, nawet już zanim pojawi się na świecie dziecko. Dalszy proces opieki i wychowywania potomstwa przez rodziców powinien opierać się na odpowiedzialnym rodzicielstwie i realizowaniu ustalonych zasad wychowawczych. Rodzice, którzy nie wiedzą, co zrobić z dzieckiem, jak zabezpieczyć mu zaspokajanie potrzeb, jak zorganizować czas na pracę, naukę, zabawę, odpoczynek, sprawiają wrażenie nieprzygotowanych do pełnienia swojej roli. Pamiętajmy, że dziecko żyje w świecie, który mu stworzymy. Z dobrze funkcjonującą rodziną wiąże się zaspokojenie potrzeby miłości. Dziecko ma okazję do odczuwania czułości, intymności, szczęścia, zadowolenia,, chęci sprawienia przyjemności drugiej osobie, przejawia zainteresowanie innymi członkami rodziny. Osoba odrzucona czuje się samotna, gorsza, zła, zagrożona. Jest smutna, popada w depresję, jest nerwowa, lękliwa,. Potrzeba miłości i akceptacji jest tak ważna, że będzie zaspokajana gdzie indziej, jeśli dom rodzinny jest zimny emocjonalnie. 5

6 Człowiek wygłodzony emocjonalnie będzie poszukiwać każdego rodzaju bliskości, choćby to było złe, poniżające, czy groźne. Dziecko głodne miłości często trafia do sekt, grup subkulturowych i przestępczych. Kolejną kardynalną zasadą postępowania rodziców jest wyznaczenie granic dla zachowań dziecka i to już od jego narodzin. Granice te ułatwiają dziecku poznawanie otoczenia i funkcjonowanie w nim. Granice i reguły są dzieciom niezbędne dla zachowania poczucia bezpieczeństwa. Są koniecznym elementem procesu socjalizacji. Dziecko, któremu się stawia wymagania i kontroluje się ich respektowanie, ma szansę na wytworzenie zdrowego systemu wartości intelektualnych, emocjonalnych, zbuduje własne wewnętrzne granice. Będzie krytyczne, ufne własnym spostrzeżeniom, będzie odrzucać rzeczy złe lub zbędne, oprze się manipulacjom, reklamie, będzie mieć własne zdanie. Granice fizyczne decydują o tym, jak blisko pozwalamy się innym ludziom zbliżać do siebie fizycznie, umożliwiają chronienie własnego ciała przed niechcianą bliskością i formami przemocy. Brak kar fizycznych przekonuje dziecko o nietykalności innej osoby, eliminuje przemoc z jego zachowania. Osoby nieświadome tych granic, pozwalają się wykorzystywać, manipulować sobą, stają się ofiarą. Nie zauważają też granic u innych ludzi, przekraczają je, stają się agresorami. Dziecko pozbawione granic postrzegane jest jako bezmyślne, niegrzeczne, nietaktowne, bezczelne, agresywne, co utrudnia mu kontakty społeczne i naraża je na liczne frustracje. Na zakończenie przytoczę słowa pewnej matki: Gdybym mogła od nowa wychowywać swoje dziecko, częściej używałabym palca do malowania, a rzadziej do wytykania. Mniej bym upominała, a bardziej dbała o kontakt. Zamiast stale patrzeć na zegarek, patrzyłabym na to co robi. Robilibyśmy więcej wycieczek i puszczali więcej latawców. Przestałabym udawać poważną, a zaczęłabym poważnie się bawić. Rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała. Nie uczyłabym zamiłowania do władzy, lecz potęgi miłości. Literatura: Danilewska Joanna: Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia Janowski Andrzej: Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Szymańska Joanna: Programy profilaktyczne. Podstawy profilaktyki profesjonalnej 6

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REGIONALNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU KONFERENCJE DLA PROFESJONALISTÓW

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REGIONALNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU KONFERENCJE DLA PROFESJONALISTÓW PROGRAM PROFILAKTYCZNY REGIONALNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU KONFERENCJE DLA PROFESJONALISTÓW I SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE I. Założenia teoretyczne Istnieje wiele zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM

CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM Czas nauki w gimnazjum przypada na ogół na lata pomiędzy 13 a 15 rokiem życia. Niektórzy badacze, jak na przykład M. Przetacznik- Gierowska zaliczają

Bardziej szczegółowo

Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1

Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1 Ks. dr Grzegorz Polok, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1 Wstęp Wśród wielu problemów dotykających przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 1 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 2 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Biuro projektu @lterego ul.

Bardziej szczegółowo

Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole SPIS TREŚCI

Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 2 I. Destrukcyjne skutki przemocy... 3 II. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące... 6 1. Kategorie ryzyka... 6 2. Agresja uczniowska a klimat szkoły... 8 3. Co chroni dorastającą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Małgorzata Lachowska Uwarunkowania rodzinne i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Social functioning of family with disabled child Ewa Sendecka 1 Ewa Wiśniewska 2, Elżbieta Krajewska-Kułak 3, Wojciech Kułak 4 1 Ewa Sendecka

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE RODZAJE ORAZ SKALA ZJAWISKA SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE I SKUTKI Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta:

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia wśród młodzieży. Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienia wśród młodzieży. Uzależnienie od alkoholu Uzależnienia wśród młodzieży Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest powszechnie znany w obecnych czasach. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Przyczyn upatrywać należy,

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 42 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ

ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, w którym tkwią największe możliwości wszechstronnego rozwoju człowieka. Istotnym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży Opracowanie: Joanna Szymańska Zawartość Wprowadzenie... 3 Depresje młodzieńcze... 5 Czynniki ryzyka i czynniki chroniące... 7 Objawy depresji u dzieci i młodzieży...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC PRZEMOC I CYBERPRZEMOC ISBN 978-83-63267-14-8 PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 1 SPIS TREŚCI: s. 1. WSTĘP 3 2. AGRESJA A PRZEMOC 4 3. PRZEMOC W SZKOLE 5 4. SKALA ZJAWISKA 9 5. SKUTKI

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 1 Dziecko zagrożone wykluczeniem 2 dylematy resocjalizacji Seria pod redakcją Krzysztofa Biela Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel

Bardziej szczegółowo

Joanna Szymańska Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Spis treści

Joanna Szymańska Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Spis treści Spis treści Wstęp... 2 I. Depresje młodzieńcze... 3 1. Klasyfikacja depresji... 3 2. Depresja młodzieńcza norma rozwojowa czy zaburzenie?... 5 3. Depresja u młodych ludzi czynniki ryzyka i czynniki chroniące...

Bardziej szczegółowo

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Fizyki Jadwiga Krajewska Pomoc w samorozwoju osobowo±ci skrypt dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Wydanie II WARSZAWA 2002 r. 2 Spis treści Wstęp 5 1 Chcę wzrastać

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

DIAGNOZA SYTUACJI DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM DIAGNOZA SYTUACJI DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM WYKŁAD 6 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1. Rodzina zdrowa a rodzina dysfunkcyjna 2. Sytuacja psychologiczna dzieci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rodzinne dzieci i młodzieży, a powstawanie uzależnienia od narkotyków.

Uwarunkowania rodzinne dzieci i młodzieży, a powstawanie uzależnienia od narkotyków. Uwarunkowania rodzinne dzieci i młodzieży, a powstawanie uzależnienia od narkotyków. Zjawisko nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienie się od nich stało się w drugiej połowie XX wieku problemem

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl

Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl RozwinacSkrzydla.pl 1 Recenzent: Prof. dr hab. Ewa Syrek Projekt okładki i ilustracje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo