Gala-foto. Zwycięskie firmy... Świat oszalał... Nr czerwiec 2009,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gala-foto. Zwycięskie firmy... Świat oszalał... Nr czerwiec 2009, www.pkb.net.pl"

Transkrypt

1 Świat oszalał... Nr czerwiec 2009, Zwycięskie firmy... Gala-foto str. 3 str. 4 str. 6 VIIIG ala PKB Nawet w kryzysie można osiągnąć sukces Nagrody gospodarcze w rękach najlepszych Już po raz ósmy, kapituła konkursu wyłoniła laureatów Nagrody Gospodarczej Podkarpackiego Klubu Biznesu. Przedsiębiorstwa zostały poddane weryfikacji i ocenie ekspertów według czterech kategorii: siły ekonomicznej, aktywności eksportowej, wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych oraz dobroczyńcy roku. ciąg dalszy na stronie 3.

2 Od redakcji Szanowni Państwo Małgorzata Kucharska Wiceprezes Zarządu PKB VIII Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu, kolejne wyróżnienia dla firm, które zwyciężyły w organizowanym przez Klub konkursie o Nagrodę Gospodarczą PKB, aukcja charytatywna na szczytne cele To już za nami. Wyróżnione w tegorocznym konkursie firmy stanowią świetną reprezentację całego naszego środowiska. Przyznawana nagroda stała się już rozpoznawalnym i cennym wyróżnieniem w środowisku podkarpackich przedsiębiorców, gdyż inicjatywa zorganizowania takiego konkursu wyszła właśnie od nich i również przez nich oceniane są firmy biorące udział w konkursie. Tegorocznymi laureatami zostały firmy, których wizytówką jest profesjonalizm, dynamika rozwoju oraz uczciwość biznesowa. To właśnie takie firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego naszego regionu oraz kreują pozytyw- ny wizerunek województwa na forum krajowym i zagranicznym. Konkurs z jednej strony miał na celu ocenić sytuację ekonomiczną firm a z drugiej promować odpowiedzialność przedsiębiorców za przychodową stronę budżetu państwa. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych przy weryfikacji danych konkursowych, laureatami naszego konkursu zostają firmy o dobrej sytuacji ekonomicznej. Można również zaryzykować stwierdzenie, że PKB jest jedyną organizacją przedsiębiorców, która nagradza tych, którzy są największymi płatnikami podatku dochodowego. Podobnie jak w latach ubiegłych, rozdaniu nagród PKB towarzyszyła aukcja prac znanych artystów a dochód z ich sprzedaży, zebrany podczas aukcji charytatywnej, to kwota 38 tys. złotych. Zostanie ona przeznaczona na letni wypoczynek dzieci z ubogich rodzin oraz na leczenie i rehabilitację studenta Politechniki Rzeszowskiej Marcina Kaczmarzyka, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

3 3 Świat, który oszalał czyli poradnik na ciekawe czasy Zaledwie 21% firm w Europie Środkowo- Wschodniej wierzy, że będzie w stanie wygenerować wzrost przychodów w perspektywie najbliższego roku, co dla wielu graczy rynkowych może oznaczać konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych zwracali uwagę eksperci z PricewaterhouseCoopers na marcowym spotkaniu w Podkarpackim Klubie Biznesu. Niekorzystna sytuacja rynkowa często w jaskrawy sposób uwidacznia nierozwiązane problemy i zaniedbania z okresu koniunktury, które w dobie kryzysu wracają ze zdwojoną siłą. Jak podkreślał Jacek Socha, partner i wiceprezes PricewaterhouseCoopers, choć na każdym z etapów kryzysu istnieje szansa stabilizacji i odwrócenia trendu spadkowego, to jednak z czasem liczba dostępnych opcji restrukturyzacyjnych zdecydowanie się kurczy, a szanse na przetrwanie spółki maleją. W większości przypadków restrukturyzacje, które zakończyły się niepowodzeniem, były przeprowadzone zbyt późno, a ich zakres był zbyt ograniczony. W ramach restrukturyzacji operacyjnej przedsiębiorcy dokonują najczęściej redukcji kosztów funkcji podstawowych (np.: zakupy, produkcja, sprzedaż) oraz funkcji wsparcia (np.: administracja, IT). Rekomendowane przez ekspertów PwC działania obejmują także analizę kosztów zatrudnienia, renegocjację cen i warunków umów z podwykonawcami i dostawcami. W ramach restrukturyzacji operacyjnej można także rozważyć outsourcing wybranych funkcji; często wprowadza się również działania, które zmierzają do utrzymania lub wzrostu przychodów np. agresywne programy motywacyjne dla działów sprzedaży zwracali uwagę eksperci PwC. Okresy dekoniunktury są bardzo trudne dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie jak podkreślali eksperci z PwC - tworzą znaczne szanse rozwojowe. W okresach tych najlepiej sprawdza się jakość zarządzania firmą, na wierzch wychodzą wszystkie słabości przedsiębiorstwa, w szczególności słabe fundamenty finansowe, niewłaściwe zarzą- dzanie kluczowymi zasobami, niedoskonałe strategiczne plany rozwoju czy podatność na ataki ze strony konkurencji. Z drugiej strony w okresach dekoniunktury pojawiają się możliwości fuzji i przejęć konkurentów za bardzo atrakcyjną cenę. Firmy, które dobrze wykorzystają ten okres, będą lepiej od innych przygotowane na to, by pomyślnie rozwijać się, gdy przyjdzie ponownie czas wzrostu zwracał uwagę przedsiębiorców prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers. Jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed firmami jest spadający popyt. Patrząc na rynek brytyjski dotknięty kryzysem w latach 90. zauważymy, że REDAKCJA wydatki konsumenckie w Wielkiej Brytanii skurczyły się wówczas o 3,5% w ujęciu realnym i aby wróciły do poziomu sprzed recesji, potrzeba było aż 13 kwartałów (od drugiego kwartału 1990 roku do drugiej połowy 1994 roku). Wśród innych wyzwań eksperci PricewaterhouseCoopers wymieniali czynniki takie jak: silna zmienność kursów walutowych, pojawiające się zatory płatnicze i problemy z płynnością oraz kłopoty z dostępnością kredytów, a także wzrost kosztów finansowania. Jak pokazuje doświadczenie z polskiego rynku w poprzednich okresach spowolnienia gospodarczego najbardziej dotknięte skutkami kryzysu zostały sektory motoryzacyjny i budowlany, podczas gdy sprzedaż w sektorach: spożywczym oraz ochrony zdrowia okazały się najmniej podatne na zmiany. Kiedy możemy spodziewać się poprawy sytuacji na rynkach? Jak podkreślał Jacek Socha, w przeszłości zmiany trendów na rynkach kapitałowych wyprzedzały zmiany cyklu gospodarczego o 4-6 miesięcy. Rynek IPO będzie podążał za tym trendem, jednak z pewnym opóźnieniem, jako że sam proces oferty publicznej zajmuje zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy. Należy również oczekiwać, iż w pierwszej fazie ożywienia dominować będą IPO dużych spółek lub tych pochodzących z branż najmniej dotkniętych przez obecne spowolnienie. Nagrody gospodarcze w rękach najlepszych Ciąg dalszy ze strony pierwszej Firma Oponiarska Dębica została wyróżniona we wszystkich kategoriach, zdobywając laur jako największy eksporter Podkarpacia. Czemu zawdzięcza swój sukces? - Ważne jest to, ze nasze produkty są akceptowane przez konsumentów, czyli przez ostatecznych użytkowników, tzn. że jest to rozsądna cena przy bardzo dobrej jakości Oczywiście ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie udział naszej załogi - mówi Stanisław Cieszkowski, dyrektor ds. produkcji Firmy Oponiarskiej DĘBICA SA. - Jest to znacząca nagroda, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 70-lecie firmy. W gronie laureatów znalazły się również mniej znane firmy, które zauważyły, że zdobycie tytułu Nagroda Gospodarcza PKB podnosi prestiż firmy i jej postrzeganie względem innych przedsiębiorstw. - Do tej pory nie przywiązywaliśmy do tego tak wielkiej wagi. Jednak od pewnego czasu staramy się to zmienić, pracując nad wizerunkiem firmy. Mając bowiem bardzo dobre wyniki i wieloletnią tradycję, wciąż wielu potencjalnych kontrahentów nawet o nas nie słyszało - powiedział Mirosław Jamróz, współwłaściciel REST Usługi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak z Budziwoja. Firma zaczynała swoją działalność jeszcze w 1991 r. od tzw. zera, obecnie zatrudnia ponad 200 pracowników. - Nasz sukces eksportowy zawdzięczamy przede wszystkim realizacji budowy eksportowej o wartości 50 mln zł, którą udało nam się pozyskać. Natomiast nasza siła ekonomiczna (w tej kategorii firma zajęła drugą lokatę, przyp. red.) wynika z dosyć dobrej rentowności BARBARA DRĄŻEK naszej firmy. Ubiegły rok zakończyliśmy zyskiem 11 mln zł - dodaje proc firm uczestniczących w konkursie miało zwiększone przychody ze sprzedaży i to chyba jest najważniejsza informacja, bo to znaczy, że nie był to zły, ale dobry rok dla większości podkarpackich firm - podsumował finał konkursu dr Krzysztof Kaszuba, członek kapituły konkursu. W trakcie gali odbyła się także coroczna aukcja charytatywna, podczas której zebrano prawie 40 tys. zł. Laureaci, nagrody PKB i fotogala str: 4-7.

4 4 VIII Po d k a r pa c k ie g o PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. Henryk Małecki Prezes Zarządu KATEGORIA I PGE DYSTRYBUCJA RZESZÓW SP. Z O.O. jest spadkobiercą tradycji energetyki rzeszowskiej, która w tym roku obchodzi 100. rocznicę powstania. Spółka pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego. Działa głównie na obszarze województwa podkarpackiego oraz częściowo na terenie województw: małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. PGE Dystrybucja Rzeszów wraz z innymi spółkami energetycznymi tworzy największą firmę sektora elektroenergetycznego w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej PGE Polską Grupę Energetyczną. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. POLIKAT SA jest największym w Polsce producentem listew sprężynujących. Ponadto produkuje giętoklejone elementy sklejkowe i sklejki płaskie. W ofercie handlowej znajdują się również okleiny płaskoskrawane i obłogi skrawane obwodowo (łuszczka) z buka, brzozy i innych gatunków drzewa. Produkcja odbywa się na maszynach uznawanych w świecie za najlepsze w przemyśle sklejkowym, takich jak: skrawarki Raute, Capital i Cremona, suszarnie Schilde i Babcock, prasy Cremona czy Orma. Zakład znajduje się w południowowschodniej Polsce, w Brzozowie gdzie występuje POLIKAT SA Marek Czuchra największe skupisko drzewa bukowego, dlatego Dyrektor Ekonomiczny podstawowym surowcem jest buk. Obecnie przerabia około 1500 m3 drewna bukowego miesięcznie. Mimo wszechogarniającej recesji na całym świecie firma nie zwalnia tempa wzrostu i nie rezygnuje z realizacji planowanych inwestycji, do których należy budowa nowych hal produkcyjno-magazynowych oraz zakup nowych maszyn i technologii. Swój sukces firma zawdzięcza ciągłemu poszerzaniu asortymentu produkcji oraz udoskonalaniu procesu technologicznego. FERRBUD Sp. z o.o. Stanisław Czechowski Asystent Prezesa FERRBUD SP. Z O.O. firma powstała w 1992 roku w Rzeszowie. Podstawowym profilem jej działalności jest zaopatrzenie inwestorów, wykonawców i klientów indywidualnych w zakresie dostaw materiałów do budowy sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych w nowoczesne systemy rurowe uznanych producentów: rur PVC i PE, studni i armatur do przyłączy domowych oraz kształtek rurowych. Oferta obejmuje również kompletne pokrycia dachowe, profesjonalne systemy rynnowe a także okna dachowe. Ponadto zajmuje się montażem nowoczesnych systemów lekkiej obudowy z płyt warstwowych i kaset wzdłużnych, obiektów handlowo - usługowych, obiektów sportowych i basenów. Dotychczas Firma zrealizowała kilkadziesiąt tego typu projektów. Obszarem działalności usługowej jest cała Polska. KATEGORIA II FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia. Od lat jest liderem w branży oponiarskiej w Polsce. Należy do największych firm na Podkarpaciu i jest największym eksporterem w tym regionie. Opony z Dębicy dostępne są w 60 krajach na 6 kontynentach. Jak pokazują badania, marka Dębica należy dziś do grona najcenniejszych polskich brandów. Dębica regularnie zdobywa wyróżnienia w ogólnopolskich i regionalnych plebiscytach. Dla przykładu miesiąc temu w rankingu 500 największych polskich firm wg,,polityki zajęła najwyższą lokatę spośród wszystkich firm z branży oponiarskiej w Polsce. Strategiczny inwestor Spółki - amerykański koncern Firma Oponiarska DĘBICA SA The Goodyear Tire & Rubber Company gwarantuje Stanisław Cieszkowski stabilność finansową firmy, dostarcza know-how Dyrektor ds. produkcji i udostępnia nowoczesne technologie. Na co dzień Dębica współpracuje z ponad 400 firmami na Podkarpaciu i w całym kraju. Firma Oponiarska Dębica SA daje nie tylko zatrudnienie i wysokiej klasy produkty, ale jest również największym mecenasem w Dębicy. Wspiera niepełnosprawnych, funduje stypendia dla uzdolnionej młodzieży i wzbogaca życie kulturalne miasta. W ciągu ostatnich 5 lat na cele społeczne spółka przeznaczyła ponad 3 mln zł. REST URBiS Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak Mirosław Jamróz właściciel POLIKAT TRANS Sp. z o.o. Marta Czuchra Prezes Zarządu REST URBiS S.J. w początkowym okresie działalności, w 1990 roku firma REST URBiS skupiła się na pracach antykorozyjnych i wysokościowych. Przełomowym momentem w działalności było wykonywanie pokryć dachowych na obiektach przemysłowych. Problemy występujące w trakcie, nowe zadania, wymogły rozszerzenie zakresu wykonywanych prac o całą gamę usług budowlanych. Kolejne lata przyniosły wzrost zatrudnienia i stałe podnoszenie kwalifikacji kadry. Dzisiaj podstawową działalnością firmy są specjalistyczne prace wysokościowe. Ponadto Firma oferuje montaż konstrukcji na obiektach wysokich, konserwacje, remonty, naprawy, ekspertyzy kominów, masztów, anten. Dzięki zastosowaniu techniki alpinistycznej potrafi dotrzeć do najbardziej niedostępnych części budowli, hal przemysłowych. Specjalnością REST -u jest również wykonywanie i montaż naświetli poliwęglanowych. W realizacji zadań firma wykorzystuje nowoczesny i zapewniający bezpieczeństwo sprzęt. Ciągły rozwój firmy i zakupy nowoczesnego wyposażenia umożliwiają realizacje wielu nietypowych zadań. Własna baza techniczna, zaplecze warsztatowe umożliwia bieżące remonty sprzętu i przygotowanie do wykonywania usług. Firma Rest jest posiadaczem certyfikatu FAIR PLAY oraz ZŁOTEJ STATUETKI. POLIKAT-TRANS Sp. z o.o. firma powstała w 2004 roku. Początkowo zajmowała się głównie produkcją formatek okleinowych oraz działalnością usługową w zakresie obróbki elementów drewnianych. W 2008 roku Firma odnotowała wzrost produkcji, a co za tym idzie i wzrost zatrudnienia o 35%. Obecnie Spółka zatrudnia 49 osób i cały czas się rozwija. Na początku 2009 roku Polikat-Trans wdrożył nowy ciąg technologiczny do produkcji lakierowanych elementów meblowych. W najbliższym czasie Firma zamierza uruchomić nową linię przeznaczoną do lakierowania elementów giętoklejonych. Polikat-Trans w ubiegłym roku zajął drugie miejsce pod względem aktywności eksportowej w grupie małych firm w rankingu PKB.

5 5 Kl u b u Biz n e s u KATEGORIA III ASSECO Poland S.A. Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. Rafał Mardoń Członek Zarządu RESTAL PLUS Sp. z o.o. Małgorzata Miśko Prezes Zarządu ASSECO POLAND SA jest największą spółką informatyczną w Polsce oraz w Europie Środkowo Wschodniej. Spółka znajduje się także w pierwszej dziesiątce największych, pod względem kapitalizacji, spółek informatycznych w Europie. Asseco Poland jest liderem w budowie grupy kapitałowej Asseco - międzynarodowej federacji, skupiającej rentowne firmy, które produkują i dostarczają rozwiązania informatyczne. Spółki z grupy kapitałowej Asseco oferują kompleksowe, innowacyjne rozwiązania informatyczne, skierowane do wszystkich sektorów gospodarki. W portfolio klientów znajdują się wiodące globalne banki i instytucje finansowe, instytucje publiczne, międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Spółki z Grupy Asseco są obecne w piętnastu krajach. Grupa zatrudnia ponad 8000 pracowników. BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót budowlanych. Prężnie rozwija się na rynku rzeszowskim i realizuje szereg znaczących inwestycji dla miasta i regionu. Dysponuje znaczącym na Podkarpaciu potencjałem, zatrudniając wykwalifikowaną kadrę, w tym około 350 pracowników budowlanych. Do głównych inwestycji realizowanych przez spółkę należą m.in.: Galerie w Rzeszowie Capital Park, stany surowe Galerii Nowy Świat oraz Center Park a także kościół ze studenckim centrum kultury przy ul. Rejtana, budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Niepodległości, a także budynki mieszkalne przy ul. Różanej, Strażackiej i Zawiszy. W 2008 roku spółka była głównym laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Project Management Polska na najlepiej zarządzany projekt oraz laureatem konkursu Bezpieczna Budowa RESTAL PLUS Sp. z o.o. firma Restal istnieje, uwzględniając zmiany organizacyjne, od 1993 roku. Na podkarpackim rynku w handlu wyrobami hutniczymi osiągnęła znaczącą pozycję. Zakres działalności obejmuje sprzedaż stali konstrukcyjno-budowlanej, czyli pręty zbrojeniowe, kątowniki, dwuteowniki, ceowniki i profile zamknięte (w szerokim zakresie średnic). Ponadto pod producentów ogrodzeń rozszerzono ofertę m.in. o pręty kwadratowe, płaskowniki zwykłe i ze wzorami na powierzchni, pręty okrągłe gładkie i korowane. Restal kompleksowo zaopatruje firmy instalacyjne w rury przewodowe (w szerokim zakresie średnic i gatunków), jak również kształtek, złączek, kołnierzy. Wszystkie sprzedawane materiały posiadają Certyfikaty i Aprobaty Techniczne. Restal wykonuje usługi cięcia piłą taśmową oraz gilotyną do blachy o grubości do 16 mm. Dysponuje taborem własnych samochodów dostawczych, które dostarczają zamówiony materiał kontrahentom. Jest firmą profesjonalnie przygotowaną do obsługi nawet największych inwestorów, posiada umowy współpracy, dające stabilność dostaw, niskie poziomy cenowe, a co za tym idzie korzyści finansowe dla odbiorców. Zaplanowane inwestycje na 2009 r. w zakresie modernizacji istniejących obiektów i budowy nowej hali produkcyjnej pozwolą na rozszerzenie działalności o produkcję konstrukcji stalowych. - My lubimy płacić podatki i ( )chcemy płacić coraz większe byleby nie wynikało to ze wzrostu stawki - powiedział Zbigniew Pomianek (na zdj. z prawej), wiceprezes Asseco Poland SA, które płaci największe podatki na Podkarpaciu. - Myśmy się nauczyli: wysoki podatek, to wysoka wartość firmy - dodał Adam Góral, prezes spółki. - Jest to satysfakcjonujące, że jesteśmy wyróżnieni na takim forum i możemy być z tego dumni. Zwłaszcza że zostaliśmy zauważeni we wszystkich czterech kategoriach (firma okazała się nie tylko największym eksporterem ale również silną ekonomicznie - 2. miejsce, płacącą wysokie podatki - 2. miejsce oraz wielkim darczyńcą - 4. lokata; przyp. red.) - powiedział Stanisław Cieszkowski, dyrektor ds. produkcji FO DĘBICA SA. - Nagroda Gospodarcza PKB podnosi prestiż firmy i jej postrzeganie względem innych przedsiębiorstw. Jest to wyróżnienie dla wszystkich naszych pracowników, którzy się przyczynili do tego sukcesu. - powiedział Mirosław Jamróz, współwłaściciel REST URBiS Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak. Serdecznie dziękujemy artystom: Jadwidze Hajduk, Teresie Iwanejko-Tarczyńskiej, Barbarze Smoczeńskiej,, Emilowi Politowi oraz Maciejowi Syrkowi za przekazane prace na aukcję charytatywną. Zebrane pieniądze, blisko 40 tys. zł. pozwolą na wakacyjny wypoczynek dzieci z ubogich, wielodzietnych rodzin z Podkarpacia oraz polskiego pochodzenia z Ukrainy a także pomoc w dalszej rehabilitacji studenta Marcina Kaczmarzyka. Fot. Wit Hadło (3)

6 6 VIIIG ala PKB

7 Laureaci Nagrody Gospodarczej PKB za 2008 rok 7 I KATEGORIA: SIŁA EKONOMICZNA Firmy duże: 1 miejsce: PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. 2 miejsce: Firma Oponiarska DĘBICA SA 3 miejsce: PPHU Specjał Sp. z o.o. (Rzeszów) Firmy średnie: 1 miejsce: POLIKAT SA 2 miejsce: REST URBiS Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak 3 miejsce: ZETO RZESZÓW Sp. z o.o. Firmy małe: I miejsce: FERRBUD Sp. z o.o. 2 miejsce: RESTAL PLUS Sp. z o.o. 3 miejsce: F.H. ELA H.M.B Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Sp. z o.o. II KATEGORIA: AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA Firmy duże: 1 miejsce: Firma Oponiarska DĘBICA SA 2 miejsce: Zakład Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA 3 miejsce: ICN POLFA Rzeszów SA Firmy średnie: 1 miejsce: REST URBiS Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak 2 miejsce: FIRMA HERB Sp. z o.o. 3 miejsce: AUTOPART SA Firmy małe: Przyznano 2 miejsca! 1 miejsce: POLIKAT TRANS Sp. z o.o. 2 miejsce: FERRBUD Sp. z o.o. III KATEGORIA: WIELKOŚĆ PONOSZONYCH OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH Firmy duże: 1 miejsce: ASSECO Poland SA 2 miejsce: Firma Oponiarska DĘBICA SA 3 miejsce: PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. Firmy średnie: 1 miejsce: BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. 2 miejsce: FIRMA HANDLOWA BOZ SA 3 miejsce: TRANS WIERT Sp. z o.o. Firmy małe: 1 miejsce: RESTAL PLUS Sp. z o.o. 2 miejsce: ECORES Sp. z o.o. 3 miejsce: F.H. ELA H.M.B Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Sp. z o.o. IV KATEGORIA: WYSOKOŚĆ PRZEKAZANYCH DAROWIZN NA CELE CHARYTATYWNE I SPON- SORINGOWE POWYŻEJ 100 TYS. PLN Asseco Poland SA PLN Podkarpacki Bank Spółdzielczy PLN PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o PLN Firma Oponiarska DĘBICA SA PLN PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA PLN Zakłady Chemiczne ORGANIKA SARZYNA SA PLN HANDLOPEX SA PLN Sponsorzy 2009 sponsor główny

8 8 Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc Stłuczka, awaria czy pusty bak paliwa. Takie sytuacje spotykają codziennie setki kierowców na drodze. Muszą sami wymienić koło czy przejść kilka kilometrów do stacji benzynowej. A co robisz, kiedy spotka to Ciebie? Na pewno podwijasz rękawy i myślisz sobie w duchu Czy ktoś nie mógłby tego zrobić za mnie? PZU Auto Pomoc powstało właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie. Zorganizujemy za Ciebie wiele spraw i pokryjemy koszty: holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia pojazdu zastępczego noclegów lub kontynuacji podróży parkingu opieki nad dziećmi opieki nad zwierzętami wymiany koła lub naprawy opony doładowania akumulatora wymiany przepalonej żarówki otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków dostarczenia paliwa, jeżeli zabraknie Ci go w drodze Dzwoń do nas w każdej, nawet nietypowej sytuacji na drodze, w której możesz potrzebować pomocy. Zajmiemy się Tobą w przypadku kolizji, wypadku, kradzieży pojazdu, a nawet choroby czy urazu ciała kierowcy lub pasażera. Jeśli kupisz u nas OC lub AC, PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort otrzymasz bez dodatkowych opłat, a w przypadku wariantu Super przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę cenową. Sprawdź! PZU Auto Pomoc w wariancie Super może kupić każdy kierowca, nawet jeśli nie posiada ubezpieczenia OC lub AC w PZU. CENTRUM ALARMOWE PZU SA PZU SA

9 9 Tradycja i nowoczesność PKO BP Rozmowa z Janem Karwańskim, dyrektorem Regionalnego Oddziału Detalicznego Lubelsko-Podkarpackiego PKO BP Maria makarska-cynk Regionalny Oddział Detaliczny Lubelsko-Podkarpackiego PKO BP jest największy w Polsce i w całym regionie ma największy udział w rynku usług. Proszę przybliżyć nieco specyfikę działalności Banku? Region lubelsko - podkarpacki PKO BP swoim zasięgiem obejmuje największy obszar w kraju w porównaniu z pozostałymi regionami. Charakteryzuje się pewną specyfiką bo poza dwoma dominującymi miastami, Lublinem i Rzeszowem większość ludzi zamieszkuje, pracuje i prowadzi działalność w małych miastach oraz na wsi. Niewątpliwym atutem naszego regionu są wykwalifikowane kadry i relatywnie niskie koszty pracy, związane z dużą podażą i niskim wynagrodzeniem w regionie. PKO BP jest i pozostanie bankiem uniwersalnym o polskim charakterze, dla którego najważniejszą wartością jest klient. Wzmacniając silną pozycją w bankowości detalicznej oraz wiodącą rolę na rynku kredytów mieszkaniowych, Bank zdobywa pozycję w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Dumą regionu są nasi pracownicy. W 92. Oddziałach jest zatrudnionych blisko kompetentnych pracowników w tym 600. doradców. Nasze sukcesy możliwe są dzięki największej sieci Oddziałów. Możemy pochwalić się najstarszymi placówkami w Rzeszowie od 1946, oraz w Biłgoraju i Lesku od PKO Bank Polski obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę 90-lecia istnienia. Jakie ważne wydarzenia towarzyszyły przez te lata bankowi? Historia Banku sięga 8 lutego 1919 roku, kiedy dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołano do życia Pocztową Kasę Oszczędności (PKO). Pierwszy prezes, Hubert Linde rozwijając działalność miał bardzo trudne zadanie. Pracy nie ułatwiała mu narastająca inflacja i przeprowadzana reforma walutowa (przypis redakcji wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast niemieckiej marki). Najpierw utworzono Centralę Banku w Warszawie a następnie pierwsze oddziały lokalne w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi i Poznaniu. Przez te 90 lat PKO bardzo mocno wrosła w społeczną świadomość Polaków. Nasze logo jest nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej bankowości i należy do najbardziej rozpoznawalnych znaków firmowych. 90 lat PKO BP to duże zobowiązanie. Dla całego banku jest wartością wyjątkową. Jestem pewien, że jesteśmy bankiem, który w świadomości klientów kojarzy się jako pierwszy przy każdym pytaniu o cokolwiek związanego z bankowością. To cieszy ale przede wszystkim zobowiązuje. Wydaje mi się, że banków sieciowych z taką jak nasza tradycją w kraju nie ma i nie będzie. PKO BP jako bank nowoczesny, proklientowski i ciągle zmieniający swoje oblicze jest bankiem o największym udziale w rynku. Jesteśmy zaangażowani także w szereg inicjatyw poza sprzedażowych, dających dużą satysfakcję. Dla przykładu region do chwili obecnej przeszkolił ponad 1000 studentów z Ukrainy z obsługi klientów w naszym Banku. Z jednej strony to zaangażowanie szkolących pracowników naszego banku z zaś drugiej olbrzymia satysfakcja, iż znaczna ich część trafia później do pracy w ramach naszej grupy kapitałowej. Byłem naprawdę wzruszony, kiedy w telewizji ukraińskiej zobaczyłem studentkę wspominającą bardzo pozytywnie praktykę w naszym banku. A przyszłość? Otwieramy nowe Oddziały - w grudniu ub. r. otwarliśmy kolejny trzeci Oddział w Mielcu, w pierwszym kwartale tego roku w Nowej Dębie oraz nową siedzibę pierwszego oddziału w Dynowie a w czerwcu też pierwszego oddziału w Dębicy. Nasze działania wspierają spółki zależne. Grupa PKO Banku Polskiego poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą: rozmaitych produktów finansowych takich jak: fundusze emerytalne OFE Bankowy, produktów leasingowych - BFL, jednostek funduszy inwestycyjnych PKO TFI, elektronicznych usług płatniczych eservice i factoringu PKO Faktoring. Tym samym nasz bank wraz z jednostkami zależnymi zapewnia kompleksową ofertę produktów i usług finansowych. Dobro czyń cały rok tym hasłem bank wspiera również działalność charytatywną Tak. Warto podkreślić, że nasz Oddział od 2004 roku znajduje się w gronie firm nominowanych corocznie przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to bardzo prestiżowy konkurs, a nominacja jest wyrazem uznania ze strony wspieranych podmiotów dla działalności charytatywnej. Od wielu lat wspieramy dwie polskie szkoły we Lwowie, Instytut Bankowości Narodowego Banku Ukrainy oraz najbardziej potrzebujących Polaków na Ukrainie (za pośrednictwem polskich parafii). Wieloletnią tradycją jest też akcja mikołajkowa. Kilkudziesięciu placówkom opiekuńczym, z których większość to domy dziecka, przed Mikołajkami przekazywane są darowizny pieniężne. Ponadto sponsorujemy wiele imprez na terenie Rzeszowa i woj. podkarpackiego. Jakie są najbliższe plany Banku na przyszłość? W najbliższych latach PKO BP będzie realizował Strategię Innowacyjności skierowaną na ugruntowanie pozycji Banku uniwersalnego i nowoczesnego. Obszarami innowacyjności będą: nowoczesna organizacja sprzedaży, rozwój informatyczny, innowacyjność produktów i jakość obsługi. Praca z pewnością ma bardzo duże znaczenie w Pana życiu ale czy znajduje Pan czas na realizację własnych zainteresowań po pracy? Staram się aktywnie spędzać czas po pracy. Ostatnio zainteresowania skupiają się wokół mojego harleya. Zaraziłem tą fascynacją również pracowników banku. Za nami inicjatywa utworzenia pierwszego w naszym banku Towarzyskiego Klubu Motocyklowego Pracowników PKO BP i Klientów. Aktualnie Klub zrzesza prawie 200 członków, Wybrana została przez członków nazwa Klubu ORZEŁ. Zorganizowaliśmy już pierwszy Zlot Motocyklistów w Zwierzyńcu i rajd klientów i pracowników PKO BP na Ukrainę do Lwowa i w okolice. Co będzie dalej zobaczymy...

10 10 Nowa generacja okien VIDOK joanna domańska Obserwowany w ostatnim czasie wzrost cen energii, a także konieczność posiadania certyfikatów energetycznych dla budynków mieszkalnych (zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej) powodują, że coraz bardziej wzrasta rola okien o podwyższonych parametrach izolacyjnych. Obecnie, okno musi spełniać szereg wymagań Klientów, którzy poza funkcjonalnym i estetycznym wykonaniem, oczekują rozwiązań pozwalających im zminimalizować koszty utrzymania gospodarstw domowych. Do bieżących potrzeb rynku znakomicie dostosowała swoją ofertę produktową firma VI- DOK uznany producent stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium z siedzibą w Rudnej Małej k. Rzeszowa. Jest przykładem przedsiębiorstwa o stabilnym i długoletnim rozwoju oraz ugruntowanej pozycji na rynku. Sukces tej firmy jest wynikiem ciągłej dbałości o najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Produkcją oraz montażem stolarki firma zajmuje się już od 1993r. W 1999r uzyskała certyfikat potwierdzający stosowanie w zakładzie systemu zarządzania jakością wg normy ISO Osiąganie najwyższych parametrów jakościowych gwarantuje firmie VIDOK m. in. partnerstwo z liderami światowego przemysłu okiennego w zakresie dostaw elementów do produkcji stolarki. Są to firmy: VEKA AG niemiecki producent profili PVC, firma ROTO FRANK niemiecki dostawca okuć oraz producent szyb - firma PILKINGTON IGP (ogólnoświatowy koncern). Wśród wielu producentów, jedynie VEKA posiada w swej ofercie wyłącznie profile zaliczane (zgodnie z normą PN-EN 12608) do najwyższej w Polsce klasy jakościowej - klasy A. Klasa ta oznacza, że ścianki zewnętrzne profili mają 3 mm grubości, a szerokość komór wewnętrznych to minimum 5 mm. Są to kluczowe parametry dla optymalnej ochrony domowników przed zmianami temperatur i hałasem, jednocześnie zapewniające oknom stabilność i trwałość. Profile o cieńszych ściankach, zaliczane do niższych klas B i C nie posiadają już tak wysokiej odporności na uszkodzenia i są na przykład wielokrotnie bardziej podatne na pękanie naroży. Ponadto, firma VEKA jest jedynym producentem systemów profili okiennych w Polsce, który uzyskał Certyfikat Jakości ift Q-ZERT niemieckiego instytutu badań stolarki otworowej w Rosenheim. W praktyce daje on nabywcy pewność zakupu okien najwyższej jakości. W ramach ograniczenia strat ciepła i energii w budynkach firma VIDOK proponuje m. in. okna PVC nowej generacji o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. Są to okna wykonane z profilu sześciokomorowego ALPHALINE o głębokości zabudowy 90 mm ze specjalnym klinem docieplającym oraz potrójnym systemem uszczelek. ROZMOWA Z ARTUREM RYSZ, DYREKTOREM NACZELNYM FIRMY VIDOK : Czy i w jakim stopniu szyba powoduje, że okno staje się bardziej energooszczędne? Szyba stanowi ok. 80% całej powierzchni okna i jest najważniej- szym jego elementem funkcjonalnym pod względem nie tylko przenikalności cieplnej, ale także akustycznej, przepuszczalności światła, ochrony przed słońcem oraz funkcji bezpieczeństwa. Naszą stolarkę wyposażamy przeważnie w jednokomorowe zestawy szybowe (dwie szyby połączone ramką dystansową, których przestrzeń wypełnia gaz argon) o współczynniku przenikania ciepła U 1,0 W/m 2 K. Stosując zestawy trzyszybowe o współczynniku U 0,6 W/m 2 K poprawiamy znacznie izolacyjność termiczną całego okna. Przykładowo, okno sześciokomorowe ALPHALINE z klinem docieplającym o wymiarach 1165x1135 mm (RU) przy zastosowaniu potrójnej szyby posiada rewelacyjny współczynnik przenikania ciepła na poziomie U 0,66 W/m 2 K, zaś dla podwójnej szyby osiąga on wartość U 1,0 W/m 2 K. Dla porównania, identyczne okno wykonane z profilu pięciokomorowego z pakietem dwuszybowym ma współczynnik U 1,33 W/m 2 K. Jak widać, okna sześciokomorowe z wkładką izolacyjną idealnie nadają się do zastosowania w budynkach energooszczędnych. Czy wyposażenie okna w taką potrójną szybę wiąże się z dodatkową opłatą ponoszoną przez Klienta? W miesiącu lipcu br. - w ramach specjalnie przygotowanej przez naszą firmę promocji - każdy, kto zdecyduje się na zakup okien sześciokomorowych AL- PHALINE może otrzymać energooszczędny pakiet trzyszybowy bez ponoszenia dodatkowych opłat. Gwarantuje on wyższą izolacyjność termiczną oraz mniejszą przepuszczalność promieniowania UV - w co na pewno warto zainwestować. Redakcja: ul. Karola Lewakowskiego Rzeszów tel.: , fax: Redaktor naczelny Małgorzata Kucharska Grafika, skład i łamanie Corem & Studio Zakład Sp. z o. o. ul. Warszawska 27, Rzeszów, Fotografie archiwum redakcji Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Nr czerwiec 2010, www.pkb.net.pl. Zwycięskie firmy... str. 4

Nr czerwiec 2010, www.pkb.net.pl. Zwycięskie firmy... str. 4 Nr czerwiec 2010, www.pkb.net.pl Laureaci Nagrody Gospodarczej PKB Zwycięskie firmy... Foto Gala PKB str. 3 str. 4 str. 6 IXGala PKB Nagrody Gospodarcze PKB rozdane W piątek 11 czerwca br., podczas Gali

Bardziej szczegółowo

Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl. Artyści i biznesmeni dzieciom. str. 10

Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl. Artyści i biznesmeni dzieciom. str. 10 Wspólnie dla Podkarpacia str. 2 Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl Artyści i biznesmeni dzieciom str. 10 Jest nas coraz więcej na drodze str. 15 Nagrody Gospodarcze PKB dla najlepszych W piątkowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie.

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. PETER DRUCKER Katalog Firm zrzeszonych w Podkarpackim Klubie Biznesu Pod redakcją Małgorzaty Kucharskiej Roberta Dankiewicza Pauliny Wojtowicz-Maryjki

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY www.biznesraport.com Dodatek Informacyjno-Promocyjny Biznes Raport środa 31 grudnia 2008 nr 12 (37) 1 nr 12 (37) środa 31 grudnia 2008 www.biznesraport.com Partner Programu

Bardziej szczegółowo

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna MAŁOPOLSKA Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna Z MARKIEM NAWARĄ, marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia Jerzy Krajewski Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie? Małopolska

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Gala finałowa konkursu JAKOŚĆ ROKU

Gala finałowa konkursu JAKOŚĆ ROKU redaktor prowadzący: Marcin Kałużny redaktor wydania: Krzysztof Stadler zespół: Ewa Szweda, Marlena Ozdoba,, Natalia Zarzeka Korekta: Anna Szalek Fotoskład: DASO.pl wydawca: Public PR 40-142 Katowice,

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str.

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str. Andrzejki Klubowe Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl Wellness to styl życia... Nastrój i tajemnica chwili str. 8-9 str. 10 str. 14 Przedsiębiorcom i MieszkańcomPodkarpacia życzenia radosnych i spokojnych

Bardziej szczegółowo

5 pytań do.. Zmieniamy Podkarpacie PKB 2006

5 pytań do.. Zmieniamy Podkarpacie PKB 2006 5 pytań do.. Nr grudzień 2006, www.pkb.net.pl PKB 2006 Zmieniamy Podkarpacie Wywiad z Zygmuntem Cholewińskim Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. str. 5 Minął rok... str. 10-11 Wpływ PKB na rozwój Podkarpacia.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013. październik 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013. październik 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 8 (63) /2013 LUBUSCY LIDERZY BIZNESU 2013 październik 2013 1 2 październik 2013 Szanowni Państwo Za nami V gala finałowa konkursu Lubuski Lider Biznesu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155 2 3 Express Biznesu / REDAKCJA Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 32 numer Expressu Biznesu. W nim, jak zwykle, mnóstwo świeżych i ważnych informacji ze świata biznesu, gospodarki oraz polityki

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 7 / lato 2012 Sposób na ceny paliw Bezpieczeństwo w niepewnych czasach Agnieszka Świergiel Kompetencje przede wszystkim Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

magazyn dla klientów Lafarge nr 3 (21) / 2012

magazyn dla klientów Lafarge nr 3 (21) / 2012 magazyn dla klientów Lafarge nr 3 (21) / 2012 TM Wszystkim naszym Klientom i Czytelnikom magazynu Cem&Ty życzymy ciepłych, pogodnych i pełnych serdeczności Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo