Gala-foto. Zwycięskie firmy... Świat oszalał... Nr czerwiec 2009,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gala-foto. Zwycięskie firmy... Świat oszalał... Nr czerwiec 2009, www.pkb.net.pl"

Transkrypt

1 Świat oszalał... Nr czerwiec 2009, Zwycięskie firmy... Gala-foto str. 3 str. 4 str. 6 VIIIG ala PKB Nawet w kryzysie można osiągnąć sukces Nagrody gospodarcze w rękach najlepszych Już po raz ósmy, kapituła konkursu wyłoniła laureatów Nagrody Gospodarczej Podkarpackiego Klubu Biznesu. Przedsiębiorstwa zostały poddane weryfikacji i ocenie ekspertów według czterech kategorii: siły ekonomicznej, aktywności eksportowej, wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych oraz dobroczyńcy roku. ciąg dalszy na stronie 3.

2 Od redakcji Szanowni Państwo Małgorzata Kucharska Wiceprezes Zarządu PKB VIII Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu, kolejne wyróżnienia dla firm, które zwyciężyły w organizowanym przez Klub konkursie o Nagrodę Gospodarczą PKB, aukcja charytatywna na szczytne cele To już za nami. Wyróżnione w tegorocznym konkursie firmy stanowią świetną reprezentację całego naszego środowiska. Przyznawana nagroda stała się już rozpoznawalnym i cennym wyróżnieniem w środowisku podkarpackich przedsiębiorców, gdyż inicjatywa zorganizowania takiego konkursu wyszła właśnie od nich i również przez nich oceniane są firmy biorące udział w konkursie. Tegorocznymi laureatami zostały firmy, których wizytówką jest profesjonalizm, dynamika rozwoju oraz uczciwość biznesowa. To właśnie takie firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego naszego regionu oraz kreują pozytyw- ny wizerunek województwa na forum krajowym i zagranicznym. Konkurs z jednej strony miał na celu ocenić sytuację ekonomiczną firm a z drugiej promować odpowiedzialność przedsiębiorców za przychodową stronę budżetu państwa. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych przy weryfikacji danych konkursowych, laureatami naszego konkursu zostają firmy o dobrej sytuacji ekonomicznej. Można również zaryzykować stwierdzenie, że PKB jest jedyną organizacją przedsiębiorców, która nagradza tych, którzy są największymi płatnikami podatku dochodowego. Podobnie jak w latach ubiegłych, rozdaniu nagród PKB towarzyszyła aukcja prac znanych artystów a dochód z ich sprzedaży, zebrany podczas aukcji charytatywnej, to kwota 38 tys. złotych. Zostanie ona przeznaczona na letni wypoczynek dzieci z ubogich rodzin oraz na leczenie i rehabilitację studenta Politechniki Rzeszowskiej Marcina Kaczmarzyka, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

3 3 Świat, który oszalał czyli poradnik na ciekawe czasy Zaledwie 21% firm w Europie Środkowo- Wschodniej wierzy, że będzie w stanie wygenerować wzrost przychodów w perspektywie najbliższego roku, co dla wielu graczy rynkowych może oznaczać konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych zwracali uwagę eksperci z PricewaterhouseCoopers na marcowym spotkaniu w Podkarpackim Klubie Biznesu. Niekorzystna sytuacja rynkowa często w jaskrawy sposób uwidacznia nierozwiązane problemy i zaniedbania z okresu koniunktury, które w dobie kryzysu wracają ze zdwojoną siłą. Jak podkreślał Jacek Socha, partner i wiceprezes PricewaterhouseCoopers, choć na każdym z etapów kryzysu istnieje szansa stabilizacji i odwrócenia trendu spadkowego, to jednak z czasem liczba dostępnych opcji restrukturyzacyjnych zdecydowanie się kurczy, a szanse na przetrwanie spółki maleją. W większości przypadków restrukturyzacje, które zakończyły się niepowodzeniem, były przeprowadzone zbyt późno, a ich zakres był zbyt ograniczony. W ramach restrukturyzacji operacyjnej przedsiębiorcy dokonują najczęściej redukcji kosztów funkcji podstawowych (np.: zakupy, produkcja, sprzedaż) oraz funkcji wsparcia (np.: administracja, IT). Rekomendowane przez ekspertów PwC działania obejmują także analizę kosztów zatrudnienia, renegocjację cen i warunków umów z podwykonawcami i dostawcami. W ramach restrukturyzacji operacyjnej można także rozważyć outsourcing wybranych funkcji; często wprowadza się również działania, które zmierzają do utrzymania lub wzrostu przychodów np. agresywne programy motywacyjne dla działów sprzedaży zwracali uwagę eksperci PwC. Okresy dekoniunktury są bardzo trudne dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie jak podkreślali eksperci z PwC - tworzą znaczne szanse rozwojowe. W okresach tych najlepiej sprawdza się jakość zarządzania firmą, na wierzch wychodzą wszystkie słabości przedsiębiorstwa, w szczególności słabe fundamenty finansowe, niewłaściwe zarzą- dzanie kluczowymi zasobami, niedoskonałe strategiczne plany rozwoju czy podatność na ataki ze strony konkurencji. Z drugiej strony w okresach dekoniunktury pojawiają się możliwości fuzji i przejęć konkurentów za bardzo atrakcyjną cenę. Firmy, które dobrze wykorzystają ten okres, będą lepiej od innych przygotowane na to, by pomyślnie rozwijać się, gdy przyjdzie ponownie czas wzrostu zwracał uwagę przedsiębiorców prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers. Jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed firmami jest spadający popyt. Patrząc na rynek brytyjski dotknięty kryzysem w latach 90. zauważymy, że REDAKCJA wydatki konsumenckie w Wielkiej Brytanii skurczyły się wówczas o 3,5% w ujęciu realnym i aby wróciły do poziomu sprzed recesji, potrzeba było aż 13 kwartałów (od drugiego kwartału 1990 roku do drugiej połowy 1994 roku). Wśród innych wyzwań eksperci PricewaterhouseCoopers wymieniali czynniki takie jak: silna zmienność kursów walutowych, pojawiające się zatory płatnicze i problemy z płynnością oraz kłopoty z dostępnością kredytów, a także wzrost kosztów finansowania. Jak pokazuje doświadczenie z polskiego rynku w poprzednich okresach spowolnienia gospodarczego najbardziej dotknięte skutkami kryzysu zostały sektory motoryzacyjny i budowlany, podczas gdy sprzedaż w sektorach: spożywczym oraz ochrony zdrowia okazały się najmniej podatne na zmiany. Kiedy możemy spodziewać się poprawy sytuacji na rynkach? Jak podkreślał Jacek Socha, w przeszłości zmiany trendów na rynkach kapitałowych wyprzedzały zmiany cyklu gospodarczego o 4-6 miesięcy. Rynek IPO będzie podążał za tym trendem, jednak z pewnym opóźnieniem, jako że sam proces oferty publicznej zajmuje zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy. Należy również oczekiwać, iż w pierwszej fazie ożywienia dominować będą IPO dużych spółek lub tych pochodzących z branż najmniej dotkniętych przez obecne spowolnienie. Nagrody gospodarcze w rękach najlepszych Ciąg dalszy ze strony pierwszej Firma Oponiarska Dębica została wyróżniona we wszystkich kategoriach, zdobywając laur jako największy eksporter Podkarpacia. Czemu zawdzięcza swój sukces? - Ważne jest to, ze nasze produkty są akceptowane przez konsumentów, czyli przez ostatecznych użytkowników, tzn. że jest to rozsądna cena przy bardzo dobrej jakości Oczywiście ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie udział naszej załogi - mówi Stanisław Cieszkowski, dyrektor ds. produkcji Firmy Oponiarskiej DĘBICA SA. - Jest to znacząca nagroda, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 70-lecie firmy. W gronie laureatów znalazły się również mniej znane firmy, które zauważyły, że zdobycie tytułu Nagroda Gospodarcza PKB podnosi prestiż firmy i jej postrzeganie względem innych przedsiębiorstw. - Do tej pory nie przywiązywaliśmy do tego tak wielkiej wagi. Jednak od pewnego czasu staramy się to zmienić, pracując nad wizerunkiem firmy. Mając bowiem bardzo dobre wyniki i wieloletnią tradycję, wciąż wielu potencjalnych kontrahentów nawet o nas nie słyszało - powiedział Mirosław Jamróz, współwłaściciel REST Usługi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak z Budziwoja. Firma zaczynała swoją działalność jeszcze w 1991 r. od tzw. zera, obecnie zatrudnia ponad 200 pracowników. - Nasz sukces eksportowy zawdzięczamy przede wszystkim realizacji budowy eksportowej o wartości 50 mln zł, którą udało nam się pozyskać. Natomiast nasza siła ekonomiczna (w tej kategorii firma zajęła drugą lokatę, przyp. red.) wynika z dosyć dobrej rentowności BARBARA DRĄŻEK naszej firmy. Ubiegły rok zakończyliśmy zyskiem 11 mln zł - dodaje proc firm uczestniczących w konkursie miało zwiększone przychody ze sprzedaży i to chyba jest najważniejsza informacja, bo to znaczy, że nie był to zły, ale dobry rok dla większości podkarpackich firm - podsumował finał konkursu dr Krzysztof Kaszuba, członek kapituły konkursu. W trakcie gali odbyła się także coroczna aukcja charytatywna, podczas której zebrano prawie 40 tys. zł. Laureaci, nagrody PKB i fotogala str: 4-7.

4 4 VIII Po d k a r pa c k ie g o PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. Henryk Małecki Prezes Zarządu KATEGORIA I PGE DYSTRYBUCJA RZESZÓW SP. Z O.O. jest spadkobiercą tradycji energetyki rzeszowskiej, która w tym roku obchodzi 100. rocznicę powstania. Spółka pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego. Działa głównie na obszarze województwa podkarpackiego oraz częściowo na terenie województw: małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. PGE Dystrybucja Rzeszów wraz z innymi spółkami energetycznymi tworzy największą firmę sektora elektroenergetycznego w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej PGE Polską Grupę Energetyczną. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. POLIKAT SA jest największym w Polsce producentem listew sprężynujących. Ponadto produkuje giętoklejone elementy sklejkowe i sklejki płaskie. W ofercie handlowej znajdują się również okleiny płaskoskrawane i obłogi skrawane obwodowo (łuszczka) z buka, brzozy i innych gatunków drzewa. Produkcja odbywa się na maszynach uznawanych w świecie za najlepsze w przemyśle sklejkowym, takich jak: skrawarki Raute, Capital i Cremona, suszarnie Schilde i Babcock, prasy Cremona czy Orma. Zakład znajduje się w południowowschodniej Polsce, w Brzozowie gdzie występuje POLIKAT SA Marek Czuchra największe skupisko drzewa bukowego, dlatego Dyrektor Ekonomiczny podstawowym surowcem jest buk. Obecnie przerabia około 1500 m3 drewna bukowego miesięcznie. Mimo wszechogarniającej recesji na całym świecie firma nie zwalnia tempa wzrostu i nie rezygnuje z realizacji planowanych inwestycji, do których należy budowa nowych hal produkcyjno-magazynowych oraz zakup nowych maszyn i technologii. Swój sukces firma zawdzięcza ciągłemu poszerzaniu asortymentu produkcji oraz udoskonalaniu procesu technologicznego. FERRBUD Sp. z o.o. Stanisław Czechowski Asystent Prezesa FERRBUD SP. Z O.O. firma powstała w 1992 roku w Rzeszowie. Podstawowym profilem jej działalności jest zaopatrzenie inwestorów, wykonawców i klientów indywidualnych w zakresie dostaw materiałów do budowy sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych w nowoczesne systemy rurowe uznanych producentów: rur PVC i PE, studni i armatur do przyłączy domowych oraz kształtek rurowych. Oferta obejmuje również kompletne pokrycia dachowe, profesjonalne systemy rynnowe a także okna dachowe. Ponadto zajmuje się montażem nowoczesnych systemów lekkiej obudowy z płyt warstwowych i kaset wzdłużnych, obiektów handlowo - usługowych, obiektów sportowych i basenów. Dotychczas Firma zrealizowała kilkadziesiąt tego typu projektów. Obszarem działalności usługowej jest cała Polska. KATEGORIA II FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia. Od lat jest liderem w branży oponiarskiej w Polsce. Należy do największych firm na Podkarpaciu i jest największym eksporterem w tym regionie. Opony z Dębicy dostępne są w 60 krajach na 6 kontynentach. Jak pokazują badania, marka Dębica należy dziś do grona najcenniejszych polskich brandów. Dębica regularnie zdobywa wyróżnienia w ogólnopolskich i regionalnych plebiscytach. Dla przykładu miesiąc temu w rankingu 500 największych polskich firm wg,,polityki zajęła najwyższą lokatę spośród wszystkich firm z branży oponiarskiej w Polsce. Strategiczny inwestor Spółki - amerykański koncern Firma Oponiarska DĘBICA SA The Goodyear Tire & Rubber Company gwarantuje Stanisław Cieszkowski stabilność finansową firmy, dostarcza know-how Dyrektor ds. produkcji i udostępnia nowoczesne technologie. Na co dzień Dębica współpracuje z ponad 400 firmami na Podkarpaciu i w całym kraju. Firma Oponiarska Dębica SA daje nie tylko zatrudnienie i wysokiej klasy produkty, ale jest również największym mecenasem w Dębicy. Wspiera niepełnosprawnych, funduje stypendia dla uzdolnionej młodzieży i wzbogaca życie kulturalne miasta. W ciągu ostatnich 5 lat na cele społeczne spółka przeznaczyła ponad 3 mln zł. REST URBiS Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak Mirosław Jamróz właściciel POLIKAT TRANS Sp. z o.o. Marta Czuchra Prezes Zarządu REST URBiS S.J. w początkowym okresie działalności, w 1990 roku firma REST URBiS skupiła się na pracach antykorozyjnych i wysokościowych. Przełomowym momentem w działalności było wykonywanie pokryć dachowych na obiektach przemysłowych. Problemy występujące w trakcie, nowe zadania, wymogły rozszerzenie zakresu wykonywanych prac o całą gamę usług budowlanych. Kolejne lata przyniosły wzrost zatrudnienia i stałe podnoszenie kwalifikacji kadry. Dzisiaj podstawową działalnością firmy są specjalistyczne prace wysokościowe. Ponadto Firma oferuje montaż konstrukcji na obiektach wysokich, konserwacje, remonty, naprawy, ekspertyzy kominów, masztów, anten. Dzięki zastosowaniu techniki alpinistycznej potrafi dotrzeć do najbardziej niedostępnych części budowli, hal przemysłowych. Specjalnością REST -u jest również wykonywanie i montaż naświetli poliwęglanowych. W realizacji zadań firma wykorzystuje nowoczesny i zapewniający bezpieczeństwo sprzęt. Ciągły rozwój firmy i zakupy nowoczesnego wyposażenia umożliwiają realizacje wielu nietypowych zadań. Własna baza techniczna, zaplecze warsztatowe umożliwia bieżące remonty sprzętu i przygotowanie do wykonywania usług. Firma Rest jest posiadaczem certyfikatu FAIR PLAY oraz ZŁOTEJ STATUETKI. POLIKAT-TRANS Sp. z o.o. firma powstała w 2004 roku. Początkowo zajmowała się głównie produkcją formatek okleinowych oraz działalnością usługową w zakresie obróbki elementów drewnianych. W 2008 roku Firma odnotowała wzrost produkcji, a co za tym idzie i wzrost zatrudnienia o 35%. Obecnie Spółka zatrudnia 49 osób i cały czas się rozwija. Na początku 2009 roku Polikat-Trans wdrożył nowy ciąg technologiczny do produkcji lakierowanych elementów meblowych. W najbliższym czasie Firma zamierza uruchomić nową linię przeznaczoną do lakierowania elementów giętoklejonych. Polikat-Trans w ubiegłym roku zajął drugie miejsce pod względem aktywności eksportowej w grupie małych firm w rankingu PKB.

5 5 Kl u b u Biz n e s u KATEGORIA III ASSECO Poland S.A. Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. Rafał Mardoń Członek Zarządu RESTAL PLUS Sp. z o.o. Małgorzata Miśko Prezes Zarządu ASSECO POLAND SA jest największą spółką informatyczną w Polsce oraz w Europie Środkowo Wschodniej. Spółka znajduje się także w pierwszej dziesiątce największych, pod względem kapitalizacji, spółek informatycznych w Europie. Asseco Poland jest liderem w budowie grupy kapitałowej Asseco - międzynarodowej federacji, skupiającej rentowne firmy, które produkują i dostarczają rozwiązania informatyczne. Spółki z grupy kapitałowej Asseco oferują kompleksowe, innowacyjne rozwiązania informatyczne, skierowane do wszystkich sektorów gospodarki. W portfolio klientów znajdują się wiodące globalne banki i instytucje finansowe, instytucje publiczne, międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Spółki z Grupy Asseco są obecne w piętnastu krajach. Grupa zatrudnia ponad 8000 pracowników. BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót budowlanych. Prężnie rozwija się na rynku rzeszowskim i realizuje szereg znaczących inwestycji dla miasta i regionu. Dysponuje znaczącym na Podkarpaciu potencjałem, zatrudniając wykwalifikowaną kadrę, w tym około 350 pracowników budowlanych. Do głównych inwestycji realizowanych przez spółkę należą m.in.: Galerie w Rzeszowie Capital Park, stany surowe Galerii Nowy Świat oraz Center Park a także kościół ze studenckim centrum kultury przy ul. Rejtana, budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Niepodległości, a także budynki mieszkalne przy ul. Różanej, Strażackiej i Zawiszy. W 2008 roku spółka była głównym laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Project Management Polska na najlepiej zarządzany projekt oraz laureatem konkursu Bezpieczna Budowa RESTAL PLUS Sp. z o.o. firma Restal istnieje, uwzględniając zmiany organizacyjne, od 1993 roku. Na podkarpackim rynku w handlu wyrobami hutniczymi osiągnęła znaczącą pozycję. Zakres działalności obejmuje sprzedaż stali konstrukcyjno-budowlanej, czyli pręty zbrojeniowe, kątowniki, dwuteowniki, ceowniki i profile zamknięte (w szerokim zakresie średnic). Ponadto pod producentów ogrodzeń rozszerzono ofertę m.in. o pręty kwadratowe, płaskowniki zwykłe i ze wzorami na powierzchni, pręty okrągłe gładkie i korowane. Restal kompleksowo zaopatruje firmy instalacyjne w rury przewodowe (w szerokim zakresie średnic i gatunków), jak również kształtek, złączek, kołnierzy. Wszystkie sprzedawane materiały posiadają Certyfikaty i Aprobaty Techniczne. Restal wykonuje usługi cięcia piłą taśmową oraz gilotyną do blachy o grubości do 16 mm. Dysponuje taborem własnych samochodów dostawczych, które dostarczają zamówiony materiał kontrahentom. Jest firmą profesjonalnie przygotowaną do obsługi nawet największych inwestorów, posiada umowy współpracy, dające stabilność dostaw, niskie poziomy cenowe, a co za tym idzie korzyści finansowe dla odbiorców. Zaplanowane inwestycje na 2009 r. w zakresie modernizacji istniejących obiektów i budowy nowej hali produkcyjnej pozwolą na rozszerzenie działalności o produkcję konstrukcji stalowych. - My lubimy płacić podatki i ( )chcemy płacić coraz większe byleby nie wynikało to ze wzrostu stawki - powiedział Zbigniew Pomianek (na zdj. z prawej), wiceprezes Asseco Poland SA, które płaci największe podatki na Podkarpaciu. - Myśmy się nauczyli: wysoki podatek, to wysoka wartość firmy - dodał Adam Góral, prezes spółki. - Jest to satysfakcjonujące, że jesteśmy wyróżnieni na takim forum i możemy być z tego dumni. Zwłaszcza że zostaliśmy zauważeni we wszystkich czterech kategoriach (firma okazała się nie tylko największym eksporterem ale również silną ekonomicznie - 2. miejsce, płacącą wysokie podatki - 2. miejsce oraz wielkim darczyńcą - 4. lokata; przyp. red.) - powiedział Stanisław Cieszkowski, dyrektor ds. produkcji FO DĘBICA SA. - Nagroda Gospodarcza PKB podnosi prestiż firmy i jej postrzeganie względem innych przedsiębiorstw. Jest to wyróżnienie dla wszystkich naszych pracowników, którzy się przyczynili do tego sukcesu. - powiedział Mirosław Jamróz, współwłaściciel REST URBiS Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak. Serdecznie dziękujemy artystom: Jadwidze Hajduk, Teresie Iwanejko-Tarczyńskiej, Barbarze Smoczeńskiej,, Emilowi Politowi oraz Maciejowi Syrkowi za przekazane prace na aukcję charytatywną. Zebrane pieniądze, blisko 40 tys. zł. pozwolą na wakacyjny wypoczynek dzieci z ubogich, wielodzietnych rodzin z Podkarpacia oraz polskiego pochodzenia z Ukrainy a także pomoc w dalszej rehabilitacji studenta Marcina Kaczmarzyka. Fot. Wit Hadło (3)

6 6 VIIIG ala PKB

7 Laureaci Nagrody Gospodarczej PKB za 2008 rok 7 I KATEGORIA: SIŁA EKONOMICZNA Firmy duże: 1 miejsce: PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. 2 miejsce: Firma Oponiarska DĘBICA SA 3 miejsce: PPHU Specjał Sp. z o.o. (Rzeszów) Firmy średnie: 1 miejsce: POLIKAT SA 2 miejsce: REST URBiS Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak 3 miejsce: ZETO RZESZÓW Sp. z o.o. Firmy małe: I miejsce: FERRBUD Sp. z o.o. 2 miejsce: RESTAL PLUS Sp. z o.o. 3 miejsce: F.H. ELA H.M.B Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Sp. z o.o. II KATEGORIA: AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA Firmy duże: 1 miejsce: Firma Oponiarska DĘBICA SA 2 miejsce: Zakład Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA 3 miejsce: ICN POLFA Rzeszów SA Firmy średnie: 1 miejsce: REST URBiS Sp. J. M. Jamróz i J. Nowak 2 miejsce: FIRMA HERB Sp. z o.o. 3 miejsce: AUTOPART SA Firmy małe: Przyznano 2 miejsca! 1 miejsce: POLIKAT TRANS Sp. z o.o. 2 miejsce: FERRBUD Sp. z o.o. III KATEGORIA: WIELKOŚĆ PONOSZONYCH OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH Firmy duże: 1 miejsce: ASSECO Poland SA 2 miejsce: Firma Oponiarska DĘBICA SA 3 miejsce: PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. Firmy średnie: 1 miejsce: BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. 2 miejsce: FIRMA HANDLOWA BOZ SA 3 miejsce: TRANS WIERT Sp. z o.o. Firmy małe: 1 miejsce: RESTAL PLUS Sp. z o.o. 2 miejsce: ECORES Sp. z o.o. 3 miejsce: F.H. ELA H.M.B Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Sp. z o.o. IV KATEGORIA: WYSOKOŚĆ PRZEKAZANYCH DAROWIZN NA CELE CHARYTATYWNE I SPON- SORINGOWE POWYŻEJ 100 TYS. PLN Asseco Poland SA PLN Podkarpacki Bank Spółdzielczy PLN PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o PLN Firma Oponiarska DĘBICA SA PLN PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA PLN Zakłady Chemiczne ORGANIKA SARZYNA SA PLN HANDLOPEX SA PLN Sponsorzy 2009 sponsor główny

8 8 Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc Stłuczka, awaria czy pusty bak paliwa. Takie sytuacje spotykają codziennie setki kierowców na drodze. Muszą sami wymienić koło czy przejść kilka kilometrów do stacji benzynowej. A co robisz, kiedy spotka to Ciebie? Na pewno podwijasz rękawy i myślisz sobie w duchu Czy ktoś nie mógłby tego zrobić za mnie? PZU Auto Pomoc powstało właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie. Zorganizujemy za Ciebie wiele spraw i pokryjemy koszty: holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia pojazdu zastępczego noclegów lub kontynuacji podróży parkingu opieki nad dziećmi opieki nad zwierzętami wymiany koła lub naprawy opony doładowania akumulatora wymiany przepalonej żarówki otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków dostarczenia paliwa, jeżeli zabraknie Ci go w drodze Dzwoń do nas w każdej, nawet nietypowej sytuacji na drodze, w której możesz potrzebować pomocy. Zajmiemy się Tobą w przypadku kolizji, wypadku, kradzieży pojazdu, a nawet choroby czy urazu ciała kierowcy lub pasażera. Jeśli kupisz u nas OC lub AC, PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort otrzymasz bez dodatkowych opłat, a w przypadku wariantu Super przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę cenową. Sprawdź! PZU Auto Pomoc w wariancie Super może kupić każdy kierowca, nawet jeśli nie posiada ubezpieczenia OC lub AC w PZU. CENTRUM ALARMOWE PZU SA PZU SA

9 9 Tradycja i nowoczesność PKO BP Rozmowa z Janem Karwańskim, dyrektorem Regionalnego Oddziału Detalicznego Lubelsko-Podkarpackiego PKO BP Maria makarska-cynk Regionalny Oddział Detaliczny Lubelsko-Podkarpackiego PKO BP jest największy w Polsce i w całym regionie ma największy udział w rynku usług. Proszę przybliżyć nieco specyfikę działalności Banku? Region lubelsko - podkarpacki PKO BP swoim zasięgiem obejmuje największy obszar w kraju w porównaniu z pozostałymi regionami. Charakteryzuje się pewną specyfiką bo poza dwoma dominującymi miastami, Lublinem i Rzeszowem większość ludzi zamieszkuje, pracuje i prowadzi działalność w małych miastach oraz na wsi. Niewątpliwym atutem naszego regionu są wykwalifikowane kadry i relatywnie niskie koszty pracy, związane z dużą podażą i niskim wynagrodzeniem w regionie. PKO BP jest i pozostanie bankiem uniwersalnym o polskim charakterze, dla którego najważniejszą wartością jest klient. Wzmacniając silną pozycją w bankowości detalicznej oraz wiodącą rolę na rynku kredytów mieszkaniowych, Bank zdobywa pozycję w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Dumą regionu są nasi pracownicy. W 92. Oddziałach jest zatrudnionych blisko kompetentnych pracowników w tym 600. doradców. Nasze sukcesy możliwe są dzięki największej sieci Oddziałów. Możemy pochwalić się najstarszymi placówkami w Rzeszowie od 1946, oraz w Biłgoraju i Lesku od PKO Bank Polski obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę 90-lecia istnienia. Jakie ważne wydarzenia towarzyszyły przez te lata bankowi? Historia Banku sięga 8 lutego 1919 roku, kiedy dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołano do życia Pocztową Kasę Oszczędności (PKO). Pierwszy prezes, Hubert Linde rozwijając działalność miał bardzo trudne zadanie. Pracy nie ułatwiała mu narastająca inflacja i przeprowadzana reforma walutowa (przypis redakcji wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast niemieckiej marki). Najpierw utworzono Centralę Banku w Warszawie a następnie pierwsze oddziały lokalne w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi i Poznaniu. Przez te 90 lat PKO bardzo mocno wrosła w społeczną świadomość Polaków. Nasze logo jest nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej bankowości i należy do najbardziej rozpoznawalnych znaków firmowych. 90 lat PKO BP to duże zobowiązanie. Dla całego banku jest wartością wyjątkową. Jestem pewien, że jesteśmy bankiem, który w świadomości klientów kojarzy się jako pierwszy przy każdym pytaniu o cokolwiek związanego z bankowością. To cieszy ale przede wszystkim zobowiązuje. Wydaje mi się, że banków sieciowych z taką jak nasza tradycją w kraju nie ma i nie będzie. PKO BP jako bank nowoczesny, proklientowski i ciągle zmieniający swoje oblicze jest bankiem o największym udziale w rynku. Jesteśmy zaangażowani także w szereg inicjatyw poza sprzedażowych, dających dużą satysfakcję. Dla przykładu region do chwili obecnej przeszkolił ponad 1000 studentów z Ukrainy z obsługi klientów w naszym Banku. Z jednej strony to zaangażowanie szkolących pracowników naszego banku z zaś drugiej olbrzymia satysfakcja, iż znaczna ich część trafia później do pracy w ramach naszej grupy kapitałowej. Byłem naprawdę wzruszony, kiedy w telewizji ukraińskiej zobaczyłem studentkę wspominającą bardzo pozytywnie praktykę w naszym banku. A przyszłość? Otwieramy nowe Oddziały - w grudniu ub. r. otwarliśmy kolejny trzeci Oddział w Mielcu, w pierwszym kwartale tego roku w Nowej Dębie oraz nową siedzibę pierwszego oddziału w Dynowie a w czerwcu też pierwszego oddziału w Dębicy. Nasze działania wspierają spółki zależne. Grupa PKO Banku Polskiego poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą: rozmaitych produktów finansowych takich jak: fundusze emerytalne OFE Bankowy, produktów leasingowych - BFL, jednostek funduszy inwestycyjnych PKO TFI, elektronicznych usług płatniczych eservice i factoringu PKO Faktoring. Tym samym nasz bank wraz z jednostkami zależnymi zapewnia kompleksową ofertę produktów i usług finansowych. Dobro czyń cały rok tym hasłem bank wspiera również działalność charytatywną Tak. Warto podkreślić, że nasz Oddział od 2004 roku znajduje się w gronie firm nominowanych corocznie przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to bardzo prestiżowy konkurs, a nominacja jest wyrazem uznania ze strony wspieranych podmiotów dla działalności charytatywnej. Od wielu lat wspieramy dwie polskie szkoły we Lwowie, Instytut Bankowości Narodowego Banku Ukrainy oraz najbardziej potrzebujących Polaków na Ukrainie (za pośrednictwem polskich parafii). Wieloletnią tradycją jest też akcja mikołajkowa. Kilkudziesięciu placówkom opiekuńczym, z których większość to domy dziecka, przed Mikołajkami przekazywane są darowizny pieniężne. Ponadto sponsorujemy wiele imprez na terenie Rzeszowa i woj. podkarpackiego. Jakie są najbliższe plany Banku na przyszłość? W najbliższych latach PKO BP będzie realizował Strategię Innowacyjności skierowaną na ugruntowanie pozycji Banku uniwersalnego i nowoczesnego. Obszarami innowacyjności będą: nowoczesna organizacja sprzedaży, rozwój informatyczny, innowacyjność produktów i jakość obsługi. Praca z pewnością ma bardzo duże znaczenie w Pana życiu ale czy znajduje Pan czas na realizację własnych zainteresowań po pracy? Staram się aktywnie spędzać czas po pracy. Ostatnio zainteresowania skupiają się wokół mojego harleya. Zaraziłem tą fascynacją również pracowników banku. Za nami inicjatywa utworzenia pierwszego w naszym banku Towarzyskiego Klubu Motocyklowego Pracowników PKO BP i Klientów. Aktualnie Klub zrzesza prawie 200 członków, Wybrana została przez członków nazwa Klubu ORZEŁ. Zorganizowaliśmy już pierwszy Zlot Motocyklistów w Zwierzyńcu i rajd klientów i pracowników PKO BP na Ukrainę do Lwowa i w okolice. Co będzie dalej zobaczymy...

10 10 Nowa generacja okien VIDOK joanna domańska Obserwowany w ostatnim czasie wzrost cen energii, a także konieczność posiadania certyfikatów energetycznych dla budynków mieszkalnych (zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej) powodują, że coraz bardziej wzrasta rola okien o podwyższonych parametrach izolacyjnych. Obecnie, okno musi spełniać szereg wymagań Klientów, którzy poza funkcjonalnym i estetycznym wykonaniem, oczekują rozwiązań pozwalających im zminimalizować koszty utrzymania gospodarstw domowych. Do bieżących potrzeb rynku znakomicie dostosowała swoją ofertę produktową firma VI- DOK uznany producent stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium z siedzibą w Rudnej Małej k. Rzeszowa. Jest przykładem przedsiębiorstwa o stabilnym i długoletnim rozwoju oraz ugruntowanej pozycji na rynku. Sukces tej firmy jest wynikiem ciągłej dbałości o najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Produkcją oraz montażem stolarki firma zajmuje się już od 1993r. W 1999r uzyskała certyfikat potwierdzający stosowanie w zakładzie systemu zarządzania jakością wg normy ISO Osiąganie najwyższych parametrów jakościowych gwarantuje firmie VIDOK m. in. partnerstwo z liderami światowego przemysłu okiennego w zakresie dostaw elementów do produkcji stolarki. Są to firmy: VEKA AG niemiecki producent profili PVC, firma ROTO FRANK niemiecki dostawca okuć oraz producent szyb - firma PILKINGTON IGP (ogólnoświatowy koncern). Wśród wielu producentów, jedynie VEKA posiada w swej ofercie wyłącznie profile zaliczane (zgodnie z normą PN-EN 12608) do najwyższej w Polsce klasy jakościowej - klasy A. Klasa ta oznacza, że ścianki zewnętrzne profili mają 3 mm grubości, a szerokość komór wewnętrznych to minimum 5 mm. Są to kluczowe parametry dla optymalnej ochrony domowników przed zmianami temperatur i hałasem, jednocześnie zapewniające oknom stabilność i trwałość. Profile o cieńszych ściankach, zaliczane do niższych klas B i C nie posiadają już tak wysokiej odporności na uszkodzenia i są na przykład wielokrotnie bardziej podatne na pękanie naroży. Ponadto, firma VEKA jest jedynym producentem systemów profili okiennych w Polsce, który uzyskał Certyfikat Jakości ift Q-ZERT niemieckiego instytutu badań stolarki otworowej w Rosenheim. W praktyce daje on nabywcy pewność zakupu okien najwyższej jakości. W ramach ograniczenia strat ciepła i energii w budynkach firma VIDOK proponuje m. in. okna PVC nowej generacji o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. Są to okna wykonane z profilu sześciokomorowego ALPHALINE o głębokości zabudowy 90 mm ze specjalnym klinem docieplającym oraz potrójnym systemem uszczelek. ROZMOWA Z ARTUREM RYSZ, DYREKTOREM NACZELNYM FIRMY VIDOK : Czy i w jakim stopniu szyba powoduje, że okno staje się bardziej energooszczędne? Szyba stanowi ok. 80% całej powierzchni okna i jest najważniej- szym jego elementem funkcjonalnym pod względem nie tylko przenikalności cieplnej, ale także akustycznej, przepuszczalności światła, ochrony przed słońcem oraz funkcji bezpieczeństwa. Naszą stolarkę wyposażamy przeważnie w jednokomorowe zestawy szybowe (dwie szyby połączone ramką dystansową, których przestrzeń wypełnia gaz argon) o współczynniku przenikania ciepła U 1,0 W/m 2 K. Stosując zestawy trzyszybowe o współczynniku U 0,6 W/m 2 K poprawiamy znacznie izolacyjność termiczną całego okna. Przykładowo, okno sześciokomorowe ALPHALINE z klinem docieplającym o wymiarach 1165x1135 mm (RU) przy zastosowaniu potrójnej szyby posiada rewelacyjny współczynnik przenikania ciepła na poziomie U 0,66 W/m 2 K, zaś dla podwójnej szyby osiąga on wartość U 1,0 W/m 2 K. Dla porównania, identyczne okno wykonane z profilu pięciokomorowego z pakietem dwuszybowym ma współczynnik U 1,33 W/m 2 K. Jak widać, okna sześciokomorowe z wkładką izolacyjną idealnie nadają się do zastosowania w budynkach energooszczędnych. Czy wyposażenie okna w taką potrójną szybę wiąże się z dodatkową opłatą ponoszoną przez Klienta? W miesiącu lipcu br. - w ramach specjalnie przygotowanej przez naszą firmę promocji - każdy, kto zdecyduje się na zakup okien sześciokomorowych AL- PHALINE może otrzymać energooszczędny pakiet trzyszybowy bez ponoszenia dodatkowych opłat. Gwarantuje on wyższą izolacyjność termiczną oraz mniejszą przepuszczalność promieniowania UV - w co na pewno warto zainwestować. Redakcja: ul. Karola Lewakowskiego Rzeszów tel.: , fax: Redaktor naczelny Małgorzata Kucharska Grafika, skład i łamanie Corem & Studio Zakład Sp. z o. o. ul. Warszawska 27, Rzeszów, Fotografie archiwum redakcji Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

11 Tomasz Ćwiąkała Doradca ds. leasingu Handlowy Leasing Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 23 (Capital Park) tel , tel

12

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008 www.izostal.com.pl Prezentacja firmy Profil działalności Dostarczanie produktów i usług w ramach inwestycji infrastrukturalnych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łuska". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. Firma Oponiarska Dębica S.A. Agenda Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Sytuacja na rynku Wyniki finansowe Inne wydarzenia w 1H 2015 r. Podsumowanie 2 Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Największy

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ PARTNER W BIZNESIE OD PONAD 20 LAT

TWÓJ PARTNER W BIZNESIE OD PONAD 20 LAT TWÓJ PARTNER W BIZNESIE OD PONAD 20 LAT CZYM SIĘ ZAJMUJEMY GAZSTAL S.A. JEST FIRMĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ HANDLEM: RURAMI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO ARTYKUŁAMI METALOWYMI WYROBAMI HUTNICZYMI Jednym z obszarów działalności

Bardziej szczegółowo

Historia Banku Podkarpacki Bank Spółdzielczy to Bank o bogatej tradycji. Jego historia sięga roku 1871. W 2006 r. Bank obchodził rocznicę 135-lecia swojego istnienia. Fotografia: Sanok ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends Warszawa, 10 lutego 2017 roku Informacja prasowa ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku V edycji PBS w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku Laureat konkursu -uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKIENNE PCV I ALUMINIUM.

SYSTEMY OKIENNE PCV I ALUMINIUM. SYSTEMY OKIENNE PCV I ALUMINIUM IDEAL 4000 Drzwi zewnętrzne IDEAL 4000 System IDEAL 4000 - głębokość zabudowy 70mm oraz 5 komorowa budowa profili zapewniają standardowe właściwości izolacyjności termicznej.

Bardziej szczegółowo

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o.

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing O Firmie Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów W Spółce pracuje ok. 237

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 19 marca 2014 r. FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

naniosłem drobne poprawki: Podsumowanie wyników spółki za 2015 rok

naniosłem drobne poprawki: Podsumowanie wyników spółki za 2015 rok naniosłem drobne poprawki: Podsumowanie wyników spółki za 2015 rok naniosłem drobne poprawki: Agenda Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Sytuacja na rynku Wyniki finansowe Istotne wydarzenia w 2015

Bardziej szczegółowo

Home intelligence. FIBARO dla deweloperów

Home intelligence. FIBARO dla deweloperów Home intelligence FIBARO dla deweloperów Gdzie jesteśmy? Home intelligence 2 TUTAJ MOŻNA NAS ZNALEŹĆ O firmie Firma Fibar Group sp. z o.o jest innowacyjnym przedsiębiorstwem powstałym w Poznaniu pod koniec

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Roto Azuro panoramiczne okno dachowe. Azuro. Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Nieograniczone możliwości aranżacji poddasza

Roto Azuro panoramiczne okno dachowe. Azuro. Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Nieograniczone możliwości aranżacji poddasza Roto Azuro panoramiczne okno dachowe Nieograniczone możliwości aranżacji poddasza Azuro Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Kąpiel, śniadanie, a może odpoczynek na kanapie pod gołym niebem? można

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 18 maja 2015 r. FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010 Producent drewnianej galanterii ogrodowej Lipiec 2010 Profil działalności Werth-Holz S.A. jest producentem drewnianej galanterii ogrodowej; Działalność spółki polega na przetworzeniu zakupionego surowca

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o.

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Strategia zrównoważonego rozwoju Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego rozwoju 3.1 Prawa konsumenta

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 15 lutego 2017 Siódmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 903 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą Paweł PONETA Grupa TAURON TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. Firma Oponiarska Dębica S.A. Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki finansowe Istotne wydarzenia w II kw. 2012 r. 2 Executive Summary Trudna sytuacja na rynku utrzymanie głębokich

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Agenda. Executive summary. Sytuacja na rynku. Istotne wydarzenia w 4Q Podsumowanie

Agenda. Executive summary. Sytuacja na rynku. Istotne wydarzenia w 4Q Podsumowanie Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników po IV kwartale 2009 r. Warszawa, dnia 1 marca 2010 r. T.C. Dębica S.A. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 18 marca 2016 r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Libet S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej Libet za 2015 rok. Miniony rok był dla nas okresem

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne. Warszawa, wrzesień 2011

Wyniki półroczne. Warszawa, wrzesień 2011 Wyniki półroczne Warszawa, wrzesień 2011 Agenda Kim jesteśmy? Know-how i doświadczenia Grupy Koelner Nasze przewagi Struktura właścicielska Koelner SA Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Rynek surowcowy

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf I. ORGANIZATOR REGULAMIN przyznawania Nagród Gospodarczych Świdnicki Gryf 1. Organizatorem przyznawania nagród gospodarczych "Świdnicki Gryf" jest Prezydent Miasta w Świdnicy. 2. Dopuszcza się udział współorganizatorów.

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz Bank Polska SA

Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank jest częścią grupy Daimler - międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego, będącego właścicielem marki Mercedes-Benz, znanej z produkcji samochodów osobowych,

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki za rok 2016 3. Segmenty działalności 4. Prognoza wyników i plany na rok 2017 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.).

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.). KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 5 listopada 2014 r. Najwięcej aut z prawidłowym ciśnieniem w województwie opolskim najgorzej w Wielkopolskiem Ciśnienie pod kontrolą 61 proc. samochodów w Polsce ma nieprawidłowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU REGULAMIN RANKINGU 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu jest Amadeus Art z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 24/5, zwany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH L i s t o p a d 2 0 1 6 Informacje o fuzji prawnej 4 listopada 2016 r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Połączony

Bardziej szczegółowo