EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI:"

Transkrypt

1 EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI: Stan obecny i przyszły europejski raport opracowany dzięki Międzynarodowej Sieci Współpracy FoodMAC nt ICT Technologie informacyjno-komunikacyjne w europejskim sektorze rolno-spożywczym Europejskie rozwiązania dla przedsiębiorstw spożywczych dzięki trans-narodowym badaniom i opiniom, w oparciu o przykłady kluczowych zagadnień dotyczących MŚP. Food-MAC project

2 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA...3 STRESZCZENIE...4 I. ISTNIEJĄCE NARZĘDZIA I USŁUGI...6 A. Narzędzia... 6 B. Usługi sieciowe"... 6 C. Wprowadzanie znormalizowanych narzędzi w obrębie firmy... 7 D. Władze publiczne wspomagają rozwój: Ewolucja systemów prawnych... 8 II. RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA...9 A. Sytuacja w różnych krajach... 9 B. Obiecujące inicjatywy... 9 C. Analiza SWOT D. Europejski raport na temat e-biznesu publikowany obecnie III. PRZYKŁADY NAJLEPSZYCH PRAKTYK...11 IV. ZALECENIA...12 A. Potrzeba dostosowania polityki prawnej, usługowej oraz sprzętowej B. Więcej współpracy wielostronnej (również na poziomie międzynarodowym) C. Regionalne, krajowe i europejskie wsparcie opracowała Monique Landy i Catherine Chevanet, France Telecom -Lion, Francja, na podstawie danych zebranych w Europie przez Sieć Współpracy food-mac This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Thematic Network 2 programme

3 Przedmowa 1 Food-MAC 2 jako akcja tematyczna wspierana przez Europejski Program Leonardo da Vinci, oferuje prawdziwie europejską sieć zasobów, ekspertyz i rozwiązań problemów itp., skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w sektorze rolno-spożywczym, dzięki zaangażowaniu całego strumienia aktorów (w górę i w dół). MAC to Multi Actors Cooperation (Międzynarodowa Sieć Współpracy) obejmuje: MŚP, większe przedsiębiorstwa, osoby indywidualne, uczelnie wyższe, centra szkoleniowe, centra badawcze, jednostki profesjonalne, przedstawicielstwa rozwoju publicznego i społecznego, związki handlu, centra przekazu informacji itp. Sieć współpracy food-mac (food-mac Network) jest rozszerzeniem projektu food-mac 3. Dzięki usługom i gotowości klientów, sieć food-mac jest otwarta na przyjmowanie nowych członków (partnerów przekazu).trwały Rozwój, Profesjonalizm, Jakość Usług, to kluczowe słowa wspomagające motto Wspólne zaufanie Innowacje, Efektywność. Misją food-mac jest: Udoskonalenie dialogu pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami sektora rolnospożywczego, a konsumentami całej Europy poprzez: Popieranie pro-aktywnej, trans-narodowej sieci współpracy obejmującej wszystkich aktorów łańcucha żywnościowego od producenta do konsumenta, Stworzenie trwałej Międzynarodowej Sieci Współpracy (MAC) w różnych dziedzinach tematycznych adresowanych do potrzeb każdej firmy spożywczej, Zapewnienie równego dostępu do informacji i jej swobodnego przepływu pomiędzy przedsiębiorstwami niezależnie od ich wielkości, Przewidywanie preferencji i wymagań konsumentów, Identyfikację potrzeb szkoleniowych jak również przewidywanie przyszłych trendów współczesnej ekonomii. Sieć współpracy food-mac powstała dzięki projektowi, który otrzymał wsparcie Komisji Europejskiej. Program Leonardo da Vinci 4 wybrał zespół kierowniczy z grupy tworzącej Sieć MAC, w celu stworzenia współpracy tematycznej europejskich przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek profesjonalnych, organizacji krajowych i konsumenckich działających w sektorze rolnospożywczym. 1 - Opinie wyrażone w tym raporcie pochodzą od autorów i nie koniecznie odzwierciedlają oficjalny pogląd Komisji Europejskiej na zagadnienie. 2 - Więcej bieżących informacji o Sieci Współpracy food-mac i jej działalności można znaleźć na stronie: 3 - Projekt food-mac typu Sieci Tematyczne, realizowany przy wsparciu Europejskiego Programu Leonardo da Vinci jako nr. projektu: P/NT/ Informacje o programie można znaleźć na stronie: europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html Thematic Network 3 programme

4 Streszczenie ICT na Europejskim rynku spożywczym GOTOWI NA NADEJŚCIE GLOBALNEGO RYNKU? Technologie Informatyczno-Komunikacyjne (ICT) stały się skutecznym narzędziem rozwoju tego wciąż tradycyjnego sektora; 47% firm spożywczych UE posiada witrynę internetową i zakłada swoim pracownikom skrzynki owe. Liczby te rosną wraz z dostępem do kursów internetowych (dotychczas 27%). Najbardziej obiecujące są jednak deklaracje 55% respondentów dotyczące prowadzenia interesów drogą elektroniczną i 34% chcących zwiększyć swój budżet na e-business w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Główną przeszkodą pozostaje bezpieczeństwo/poufność systemów, do których zarówno konsumenci, jak i przemysłowcy muszą mieć zaufanie i pewność lepszych zabezpieczeń. Mimo iż możemy odnotować większe zaawansowanie niektórych krajów w wykorzystaniu ICT (Szwecja, Wlk. Brytania, a nawet Irlandia!) podstawowy dostęp do Technologii Informatycznych nie napotyka już na przeszkody w krajach UE, podobnie jak, po niezwykłych i zakończonych powodzeniem wysiłkach, w przystępujących wkrótce do UE krajach Europy Środkowo-Wschodniej. ICT to nie tylko oprogramowanie i sprzęt, ale również usługi towarzyszące. ICT stanowią coraz bardziej zintegrowaną część gospodarki: mamy już "specjalistyczne ICT dla przemysłu spożywczego" z nanoczujnikami umieszczanymi w żywności, albo ubraniach. ICT rozwija się gwałtownie i skokowo (wskazanie na używany system kodowania EAN, oczekujący na bardziej dynamiczne, interaktywne i globalne/zintegrowane zasady znakowania umożliwiające pełną i przyjazną użytkownikowi możliwość śledzenia wyrobu i spełniający wymagania konsumentów). Analiza SWOT na podstawie badań przeprowadzonych w uczestniczących w projekcie państwach. Mocne strony: Szerokie rozpowszechnienie podstawowej wiedzy informatycznej, Rosnąca ilość wysoko kwalifikowanych specjalistów i kursów szkoleniowych, Istniejąca współpraca klastrów/przedsiębiorstw badawczych w większości krajów, Przyjazne użytkownikowi narzędzia ICT, Redukcja kosztów komunikacyjnych i materiałów związanych z komunikacją, Słabe strony: Brak wystarczającego wyszkolenia personelu małych i średnich przedsiębiorstw SME (bariery społeczno-kulturowe), Opóźnienie w rozwoju szybkich sieci komunikacyjnych w rejonach oddalonych od aglomeracji (nierówna dystrybucja), Wątpliwości dotyczące zabezpieczeń danych i płatności, Niewłaściwe zastosowanie niektórych narzędzi, Brak koordynacji organów prawotwórczych w niektórych krajach Rosnąca potrzeba współpracy poziomej i wielostronnej, potrzeba nowych schematów współpracy pomiędzy firmami i uczestnikami / w celu osiągnięcia niezależnej zależności. Możliwości: Znaczne nakłady na badania i marketing firm telekomunikacyjnych, Pomoc rządów centralnych (w większości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej) Rozwój sieci ADSL, Rynek światowy wymuszający wykorzystanie ICT, Większe zapotrzebowanie na wyroby wysokiej jakości i zarządzanie just in time, Znaczne zdolności i zamiary małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej względem innowacji, Rosnące znaczenie wizerunku firmy. Zagrożenia: Trudniejsza konkurencja (coraz więcej firm posiada witryny sieciowe), Wpływ bankructwa licznych spółek internetowych, Szybko starzejący się sprzęt, Zbyt wolna reakcja prawodawstwa (więcej kontroli, niż promocji i zabezpieczeń) Bariery społeczne w oferowaniu dostępu do szkolenia ICT nisko wykwalifikowanym pracownikom (wśród pracowników i zarządu) Nierówny poziom wyposażenia (ilość, jakość, sieć dostępu i materiały) Thematic Network 4 programme

5 ZALECENIA Z uwagi na wysoki poziom innowacji i konkurencji w sektorze spożywczym (jednym z największych pod względem liczby miejsc pracy) oraz wielkie możliwości oferowane przez ICT w zakresie koordynacji działalności gospodarczej i organizacji pracy, należy skoncentrować się w głównej mierze na: Potrzebie dostosowania polityk dotyczących prawa, usług i wyposażenia, Intensyfikacji współpracy wielostronnej (również na poziomie międzynarodowym) pomiędzy: o Instytutami badawczymi/przemysłem o o Klientami/producentami Uczelniami/przedsiębiorstwami, ponieważ nowe wymogi związane z nowymi umiejętnościami wymagają nowych kwalifikacji Pomocy na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, poprzez zaangażowanie decydentów we właściwą ocenę zalet, niedostatków i prawdziwych potrzeb przedsiębiorstw. Pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez wzmacnianie współpracy wielostronnej, intensyfikację udziału specjalistów, sprzyjanie współpracy międzyfirmowej, jeśli to możliwe na poziomie międzynarodowym, oraz zwiększanie zdolności wdrażania modeli zarządzania projektami. Thematic Network 5 programme

6 I. ISTNIEJĄCE NARZĘDZIA I USŁUGI W przypadku ICT trudno rozdzielić narzędzia i usługi A. Narzędzia Narzędzia są niezbędne, choć niewidzialne. Oprogramowanie podlega stałej ewolucji, dostosowując się do postępów w zakresie sprzętu i rosnących wymogów użytkowników. Sprzęt Użytkownic Oprogramowani Najbardziej niezwykłym faktem odnotowanym w ostatnich latach jest bez wątpienia upowszechnienie się prywatnego i profesjonalnego wykorzystania internetu. W zakresie struktur telekomunikacyjnych: Cel w postaci uzyskania bliskiej ideału sieci umożliwiającej uzyskanie połączenia w dowolnym miejscu i czasie jest możliwy do zrealizowania w niedalekiej przyszłości Rozwój infrastruktury i dostępu wysokoprzepustowego Ewolucja infrastruktury mobilnej (GSM - GPRS UMTS) Ewolucja terminali przenośnych (ekranów graficznych kolorowych wyświetlaczy MP3) w kierunku dostępu do zawartości multimedialnej B. Usługi sieciowe" Usługi sieciowe" są rezultatem trzech głównych tendencji wyznaczających drogę twórcom oprogramowania począwszy od późnych lat 90. Koncepcja (UML) i programowanie obiektowe (C++, C#, JAVA) umożliwiły wykorzystanie elementów powtarzalnych. Upowszechnienie architektur rozpowszechnianych przez strony trzecie pozwala dziś tworzyć systemy informatyczne całkowicie otwarte na otoczenie przedsiębiorstwa (dostawców, klientów, administratorów). Usługi sieciowe są ofertą usługową (przetwarzania komputerowego) dostępną przez internet przez każdą otwartą aplikację. Podczas, gdy komponenty były jedynie elementami oprogramowania możliwymi do umieszczenia w innych aplikacjach, co umożliwiało ich wykorzystanie jedynie programistom, Usługi Sieciowe odpowiadają usługom oferowanym przez te same komponenty oprogramowania za pośrednictwem internetu. Jeśli rozwój usług sieciowych okaże się udany (komunikacja w czasie rzeczywistym), a same usługi tak bezpieczne (poufność, uwierzytelnienia) jak zapowiadano, dokona się rewolucja w możliwościach oferowanych przez internet. Dotychczas internet ograniczał się" do współdzielenia danych, Usługi sieciowe pozwolą współużytkować elementy aplikacji w sposób dynamiczny i inteligentny, co prawdopodobnie doprowadzi do powstania nowej kategorii wartości w «świecie oprogramowania» (deweloperzy, dystrybutorzy, kompilatorzy, integratorzy usług sieciowych). Należy zauważyć, że: XML stał się bez wątpienia centrum świata baz danych, szczególnie dzięki szerokiemu otwarciu na Meta-modele DDL (Dated Description Language) i DML (Dated Manipulation Language). Bardzo silny jest wpływ nowo powstałych języków i protokołów pośrednio zainicjowanych przez pierwszą generację XML, takich jak SOAP, UDDI,.NET, istniejących na obrzeżach uznanych standardów. Firmy, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zmagają się z trudnościami w opracowywaniu spójnych i stałych systemów IST podczas gdy istniejące standardy nie zdążą się nawet rozwinąć, gdy już powstają nowe. Thematic Network 6 programme

7 Należy zauważyć, że istnieją dwa podstawowe rodzaje przetwarzania danych: Transakcyjne przetwarzanie danych pozwalające magazynować, pokazywać i modyfikować dane, co stanowi podstawę profesjonalnego oprogramowania aplikacyjnego (technik, zarządzania, Office automation, grafiki) Przetwarzanie analityczne wykorzystujące uprzednio zebrane dane do celów statystycznych oraz do wspomagania i współtworzenia narzędzi podejmowania decyzji. To kopalnia danych budowana często w oparciu o "hipersześciany" noszące potoczne nazwy OLAP lub MOLAP (Multidimensional On Line Analytical Processing - Wielowymiarowe Przetwarzanie Analityczne On-line) Zauważyliśmy, że poza tym rodzajem przetwarzania danych, analiza danych rozciąga się na dwa nowe, bardziej złożone obszary: Integrację danych multimedialnych (zachowywanie obrazów, dźwięków, filmów), co powoduje problemy z indeksacją i oznaczeniami, które są znacznie bardziej złożone od zwykłych w postaci liczb i tekstu. Przejście od podstawowej fazy przetwarzania surowych danych do bardziej złożonego pojęcia Zarządzania Wiedzą. Surowe informacje są wówczas analizowane zgodnie z poszczególnymi sytuacjami / kontekstami, indywidualnie dla każdej firmy, a nawet dla każdej usługi Możemy również zaznaczyć, że migracja do IST z ICT nie jest wolna od negatywnych skutków. Systemy informatyczne i komputerowe rozprzestrzeniają się poza firmę i jej bezpośrednich partnerów. Przedsiębiorstwa stanowią część Społeczeństwa Informacyjnego, w którym informacje i użytkownicy istnieją "w dowolnym czasie", "miejscu", "kontekście" i "roli". Wszechobecność informacji i użytkowników jest jednym z aspektów, które same z siebie wyzwalają potrzebę nowych paradygmatów funkcjonowania firm i konsumentów. C. Wprowadzanie znormalizowanych narzędzi w obrębie firmy Proces ten łączy się często z poważną reorganizacją firmy, a zrozumienie i wyjaśnienie powodzenia usług zwanych EAI (Enterprise Application Integration Integracja Aplikacji Firmowych) będzie możliwe jedynie po stopniowej zmianie sposobu jej zarządzania. Systemy zarządzania w tym rozwiązaniu otwierają się coraz bardziej na model przedsiębiorstwa globalnego. Wychodząc od zwykłego «sklepu»: internet pozwala nam wziąć pod uwagę nowe sposoby komunikacji z dostawcami (SCM, Online Market Place) i klientami (CRM, Online Market Place, e-commerce), pracownikami (KM, ERP, BtoE), oraz urzędami (BtoA, e-governance). Sukces tych ciągle ewoluujących systemów wydaje się w głównej mierze zależeć od ich możliwości współpracy, bezpieczeństwa, poufności i rzecz jasna opłacalności. Ewolucja Technologiczna Sektora Ewolucja usług i postępy technologii Niektóre elementy ewolucji technologicznej mają wpływ na ofertę usług i będą sprzyjać jej unowocześnianiu pod względem charakterystyk i wykorzystania. Nowe narzędzia powinny pomagać w opanowaniu pewnych uwarunkowań zastosowania: Usług dostępnych z wybranych typów terminali (wap, PDA, PC, telefonu komórkowego, etc.), Usług oferujących zawartość w różnych formatach: tekst, zdjęcia, filmy, dźwięki, animacje. Usług proponujących różne rodzaje treści informacyjnych: gry, reklamy, raporty prasowe, muzykę, etc. Spersonalizowanych raportów umożliwiających szybką odpowiedź na wybrane wymogi, usługi interaktywne (opracowanie i zastosowanie rozpoznawania głosu) Usług regulujących dostarczaną zawartość (dane lub obrazy) zgodnie z uprawnieniami (opracowanie rozwiązań znakowania zawartości: znaki wodne, tatuaże, ochrona zawartości ) Usług całkowicie zintegrowanych z firmowymi systemami komunikacji i zarządzania. Wszystkie te cechy, warunki dostępu do usług, różne rodzaje zawartości, wymagają narzędzi indeksujących rodzaj treści, umożliwiających nam redystrybucję zawartości na jakikolwiek rodzaj urządzenia, celem ułatwienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem i usługą (IHM, język naturalny, etc. ). Narzędzia te już się pojawiają i są zintegrowane z innowacyjnymi projektami usługowymi. Jeśli chodzi o dostawców usług sieciowych dla firm, możemy zauważyć, że ogólną tendencją jest włączanie do usług najbardziej zaawansowanej technologii (w tym przypadku integracja aplikacji sieciowych z firmowymi systemami informacji i zarządzania). Tendencję tę ilustruje rozwój oferty Thematic Network 7 programme

8 usługowej oraz struktura zatrudnienia firm (zatrudniają więcej techników znających nowoczesne technologie kosztem grafików i specjalistów od komunikacji). W ujęciu globalnym jednym z największych wyzwań dla konkurencyjności usług będzie ich zdolność dostarczenia nowej wartości. Ta nowa wartość będzie powstawać z integracji zaawansowanej nowoczesnej techniki. Szybkie łącza, premiera nowych usług W 2001 roku rozwój szybkich połączeń nie był dynamiczny, pomimo pewnej zwyżki pod koniec roku. Eksperci zauważają, że rzeczywisty wzrost ilości łącz nastąpi w najbliższej przyszłości, wraz z powstaniem nowej oferty usługowej. Ponadto coraz bardziej ewidentny staje się fakt, iż rynek «usług multimedialnych» jest silnie uzależniony od możliwości rozpowszechniania treści w sieci. Na obszarach, gdzie nie ma możliwości korzystania z ADSL z uwagi na zbyt małe zagęszczenie użytkowników, nowa technologia WiFi (Wireless Technology Technologia Bezprzewodowa) umożliwi przyłączenie się internautom z prowincji. Technologia ta działająca w oparciu o nadajniki radiowe, zapewnia swobodę i mobilność bezprzewodowego systemu radiowego oraz znaczną prędkość (od 11mb/s do 54mb/s). Jej wada polega na mniejszym bezpieczeństwie i poufności danych w porównaniu z ADSL, jeśli system nie został zabezpieczony przez profesjonalnego dostawcę. D. Władze publiczne wspomagają rozwój: Ewolucja systemów prawnych Począwszy od około 2000 roku, w większości krajów prawo zapewniło możliwość stosowania tzw. podpisu elektronicznego" i wykorzystywania go jako poświadczenia i dowodu. Później wysunięte zostały propozycje dotyczące "społeczeństwa informacyjnego", których główne elementy są następujące: Ułatwienie dostępu obywateli do informacji cyfrowej: dostęp do komunikacji on-line jest częścią obowiązkowych usług telekomunikacyjnych; urzędy są zobowiązane do opublikowania swoich danych liczbowych i darmowej dystrybucji podstawowych danych publicznych; dostęp do archiwów jest darmowy i uproszczony, Zapewnienie swobody komunikacji on-line : określa ona związek pomiędzy komunikacją audiowizualną i komunikacją on-line, określa odpowiedzialność operatora, daje organom sądowym prawo zawieszenia rozpowszechniania nielegalnych treści, Zapewnienie jasnego kontekstu prawnego handlowi elektronicznemu e-commerce : określenie ważności umów zawartych w sieci e-contracts, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa konsumenta poprzez dwufazowe wyrażenie zgody w trakcie zawierania umowy w formie elektronicznej e-contract (podwójne kliknięcie); umożliwienie swobodnego i łatwego odmówienia przyjmowania niepożądanych i. Sprzyjanie rozwojowi sieci cyfrowych wykorzystujących technologie satelitarne i komórkowe poprzez ułatwianie dzielenia infrastruktury przez operatorów; Wzmacnianie i doskonalenie środków zwalczania przestępstw cybernetycznych: wykorzystanie kryptologii jest teraz w pełni dozwolone; sędziowie zajmujący się «przestępstwami cybernetycznymi» mają większy zakres kompetencji. Wzmacnianie i doskonalenie środków ochrony prywatności: zwalczanie spamu, ochrona przeciw nękaniu drogą elektroniczną, ochrona słabo rozwiniętych elektronicznie populacji, etc. Jeśli ochrony żądają wszyscy, tworzą się nowe uwarunkowania, których firmy muszą być świadome i które muszą wdrażać. Thematic Network 8 programme

9 II. RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA A. Sytuacja w różnych krajach Podczas, gdy niektóre kraje, takie jak Szwecja Wlk.Brytania, czy nawet Irlandia, sprawiają wrażenie liderów w zakresie wdrażania ICT, zarówno dla celów prywatnych, jak i w biznesie, mniej zaawansowane kraje uzupełniają swoje braki, głównie dzięki pomocy lokalnej i europejskiej. Polska i Węgry to wiodące przykłady spośród krajów przystępujących do UE. Nierówności poziomu wyposażenia, wykorzystania i usług pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi są większe niż pomiędzy poszczególnymi krajami. Coraz więcej firm deklaruje zamiar zwiększenia swojego zaangażowania w e-business i nabycia nowego sprzętu w okresie najbliższych 12 miesięcy. To obiecujący prognostyk dla europejskiej komunikacji i konkurencyjności oraz stałego rozwoju naszych firm z branży spożywczej. B. Obiecujące inicjatywy - we FRANCJI : France Telecom zdecydował się zwiększyć do 2005 roku zasięg do 90% populacji, z 74% w 2000 roku. Obecnie jeden komutator ADSL służy ok użytkownikom; w 2005 roku sprzęt ADSL będzie instalowany, gdy podłączeniem do jednego komutatora będzie zainteresowanych 100 użytkowników. Na obszarach o mniejszym zaludnieniu będą stosowane systemy WiFi, oparte o nową obecnie eksperymentowaną technologię. To rozwiązanie oparte o łączność radiową, które umożliwi każdemu użytkownikowi i firmie tani dostęp do internetu, niezależnie od lokalizacji. - w FINLANDII Jednym z kroków na drodze do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Finlandii jest opracowanie treści komunikatów. Tworzenie treści dotyczy komunikatów o charakterze kulturalnym, dokumentalnym, edukacyjnym, badawczym, rozrywkowym oraz marketingowym dla potrzeb mediów elektronicznych oraz związanych z nimi usług i przedsięwzięć biznesowych. Komisja ds. Opracowania Treści sugeruje pewne metody rozwoju know-how z zakresu opracowywania komunikatów, w tym stworzenie narodowego programu edukacji medialnej, dla zapewnienia szerokiego odbioru szkoleń i wykształcenia informatycznego na poziomie szkoły podstawowej. Opracowany zostanie szeroki zakres dostępnych przez internet fińskich materiałów szkoleniowych opartych na nowych koncepcjach nauki promujących rozwiązania oparte na sieci. Do 2007 roku wszyscy Finowie powinni uzyskać równe szanse i umiejętności odpowiednie do ich potrzeb, zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. newsletter re Tekes: Szybkie łącza w Europie (ADSL + kablowe) mln ADSL kabel RAZEM Niemcy 2,7 0,1 2,8 Francja 1,3 0,4 1,7 Wlk. Brytania 0,8 0,8 1,6 Holandia 0,6 0,4 1 Hiszpania 0,45 0,35 0,8 Belgia 0,4 0,4 0,8 Włochy 0,7 0 0,7 Dania 0,22 0,23 0,45 Portugalia 0,05 0,35 0,4 Polska 0,02 0,13 0,15 źródło : Dyrekcja Międzynarodowa France Telecom TOP 10 krajów wykorzystujących ADSL Wskaźnik penetracji PC na 100 ADSL (%) mieszk. Korea Płd. 14,3 56 Tajwan 10,1 40 Kanada 6 49 Japonia 5,5 38 Niemcy 4,8 43 Francja 3 35 Hiszpania 3 17 USA 2,5 62 Włochy 2,3 19 Chiny 0,5 2 źródło: konferencja prasowa FT T. Breton 10/06/03 -na poziomie europejskim: Sytuacja ogólna poprawia się bardzo szybko w większości obecnych i przyszłych krajów UE. Załączniki do niniejszego raportu na temat ICT zamieszczonego na stronie internetowej foodmac pod adresem zawierają więcej informacji na temat wysokiej jakości wyposażenia i dobrej jakości usług na Węgrzech, obiecującej sytuacji w Polsce, oraz więcej informacji o Hiszpanii, Niemczech i Szwecji. Strona internetowa foodmac zawiera ważne adresy witryn sieciowych i usług we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach. Thematic Network 9 programme

10 C. Analiza SWOT 1. MOCNE STRONY ICT stają się coraz dostępniejsze dla wszystkich, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, dzięki przyjaznym użytkownikowi rozwiązaniom dostarczanym przez wszystkich producentów sprzętu i oprogramowania oraz firmy telekomunikacyjne. 2. SŁABE STRONY: Główną przeszkodą w korzystaniu z ICT są różnice strategii ICT obranych przez poszczególne państwa w przeszłości oraz w poziomie sprzętu pomiędzy nimi. Mimo, że systemy ADSL rozprzestrzeniają się dynamicznie na całym świecie, dla niektórych z nas są ciągle niedostępne. 3. MOŻLIWOŚCI: Rosnący poziom i ilość sprzętu oraz młoda generacja obejmująca stanowiska menedżerskie przyspieszy rozwój ICT. Innym istotnym problemem jest globalizacja biznesu i gwałtownie rosnąca potrzeba szybszej komunikacji wymuszana przez nowe systemy. Możemy mieć nadzieję, że inicjatywy estońskie, francuskie i fińskie będą kontynuowane przez firmy telekomunikacyjne i władze państwowe innych krajów. 4. ZAGROŻENIA: Medal ma zawsze dwie strony! Firmy w większości małe i średnie przedsiębiorstwa - które nie nadążą za postępem, mogą być zagrożone, jeśli nie będą przygotowane na tworzenie nowych działów, inwestowanie czasu i pieniędzy w materiały i szkolenia, dostosowanie się do nowej kultury i wzmacnianie swojego udziału w rynku. W skrócie: jeśli nie będą myśleć globalnie. D. Europejski raport na temat e-biznesu publikowany obecnie W nowym europejskim raporcie na temat e-biznesu (edycja 2003) sklasyfikowano piętnaście sektorów produkcyjnych i usługowych w kategoriach 'e-champions', 'e-intensive', 'e-specific' albo 'late e-adopters' (mistrzowie, intensywni użytkownicy, użytkownicy specjalistyczni, spóźnieni użytkownicy) uwzględniających rozwój biznesu elektronicznego w Europie. Powyższe klasyfikacje oraz obiecujące przesłanki, takie jak migracja małych przedsiębiorstw do usług szerokopasmowych i zmniejszające się dysproporcje w kompetencjach IT, płyną z raportu statystycznego Komisji e-business dotyczącego panujących tendencji, opartego na sondażach z czerwca 2002 i lutego Raport zawiera: przegląd tendencji w handlu elektronicznym na całym świecie: handel elektroniczny ciągle pozostaje bardziej popularny w USA, niż w UE, ale Niemcy, Szwecja, Finlandia, Holandia, Dania i Wlk.Brytania są już przygotowani na poziomie odpowiadającym podobnym przedsiębiorstwom w Stanach Zjednoczonych pod względem zaawansowania działalności e-biznesowej i infrastruktury ICT, podsumowanie badań w 15 sektorach oparte na sondażach z 2002 i 2003 roku, z którego wynika, że sektor i wielkość firmy ma większe znaczenie w Europie, niż pochodzenie z konkretnego kraju z punktu widzenia poziomu działalności e-biznesowej, oraz wkład specjalistów w rozwiązywanie szczegółowych problemów handlu elektronicznego, jak np. wyzwania dla małych firm dotyczące zarządzania wiedzą albo rozwijaniu internetowych platform handlowych (B2B). Europejski raport na temat handlu elektronicznego 2003 i wiele innych publikacji e-business można zaleźć na stronie: (w formacie *.pdf). Thematic Network 10 programme

11 III. PRZYKŁADY NAJLEPSZYCH PRAKTYK Sieć foodmac wybrała kilka przykładów ilustrujących wpływ ICT na konkurencyjność firm, głównie małych i średnich, a głównym elementem łączącym opisane przypadki powodzenia jest współpraca z centrami badawczymi i uczelniami. Francuskie małe przedsiębiorstwo, z siedzibą w Vienne, na południe od Lyonu, produkuje Heliogast, pierścień o regulowanej średnicy służący do chirurgicznego leczenia otyłości. Aby rozpocząć produkcję HELIOSCOPIE, kierownik firmy sprzedał swój interes z branży spożywczej. Firma zakupiła w pełni nowoczesny sprzęt high tech, aby móc porozumiewać się z chirurgami poprzez wideokonferencje. To dobry przykład menedżera w średnim wieku, który zaryzykował i postawił na ekspertów z dziedziny ICT, aby rozwinąć nowy, innowacyjny interes. Więcej informacji: FABRY, mała niemiecka firma, weszła z powodzeniem na nowe rynki dzięki ścisłej współpracy z firmą Fachhoshuler z Trewiru. Fabrys Fast-Food ma za sobą 130 lat doświadczenia w przemyśle spożywczym. Ponad wiek temu Johann Fabry założył rzeźnię i regionalną hurtownię mięsa i zaczął zaopatrywać okoliczne firmy z branży hotelarsko-gastronomicznej. Dziś Fabrys jest nowoczesną firmą produkcyjną, wytwarzającą żywność najwyższej jakości i posiadającą na to dowody. Przygotowania do uzyskania certyfikatu ISO zostały zorganizowane z wykorzystaniem zainstalowanego w siedzibie sprzętu do wideokonferencji Visio, zaś firma posiada znaczne doświadczenie w dziedzinie B2B ze swoimi klientami i dostawcami. Sukces osiągnięty dzięki dobrej współpracy uczelni z firmą! Więcej informacji: Thematic Network 11 programme

12 IV. ZALECENIA Biorąc pod uwagę wysoki poziom innowacji i konkurencyjności w sektorze spożywczym (jednym z najważniejszych pod względem ilości miejsc pracy) oraz oferowane przez ICT szerokie możliwości koordynacji działalności gospodarczej i podziału pracy, należałoby przede wszystkim skoncentrować się na: A. Potrzeba dostosowania polityki prawnej, usługowej oraz sprzętowej Przepisy wydają się stworzone jako system kontroli, podczas gdy powinny wspomagać firmy, chronić je oraz konsumenta, sprzyjając rozwojowi europejskiej gospodarki dzięki niezwykle atrakcyjnym możliwościom, uzgadniając standardy i zapewniając jeszcze większe bezpieczeństwo systemów. B. Więcej współpracy wielostronnej (również na poziomie międzynarodowym) Pomiędzy: Instytutami badawczymi/przemysłem Klientami/producentami uczelniami/przedsiębiorstwami, w miarę, jak nowe wymogi dotyczące nowych umiejętności wywołują potrzebę nowych kwalifikacji oraz łączność pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami i dzielenie się doświadczeniami z sukcesów i porażek. Większość firm, szczególnie małych, nie posiada wystarczających zasobów w postaci personelu, wiedzy, sprzętu doświadczalnego, jak również czasu i pieniędzy. Niektóre przypadki sukcesu udowodniły znaczenie tych form współpracy oraz ich doskonały wpływ na długotrwały rozwój firmy. C. Regionalne, krajowe i europejskie wsparcie Regionalne, krajowe i europejskie wsparcie musi być oparte na wcześniejszym zaangażowaniu decydentów i ich umiejętnościach precyzyjnej oceny możliwości, braków i rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców. To, jak również przedstawienie naszym władzom przykładów dobrych praktyk pod ocenę oraz jako formę pomocy, zwiększy motywacje innych małych firm, które będą mogły czerpać wzorzec z liderów/prekursorów. Jako wnioski: foodmac jest również przykładem przekrojowej współpracy i wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej w drodze do osiągnięcia współpracy wielostronnej. Komisja Europejska może wzmocnić tę wielostronną współpracę poprzez działające już różne typy programów oraz wdrażanie nowych programów, opartych o konkretne działania. Na przykład edukacyjne i szkoleniowe programy pomocowe powinny dotrzeć do inicjatyw szkoleniowych, inicjatyw wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy/know-how, pomnażając liczbę akcji szkoleniowych, gdzie usługi zewnętrzne dotyczące ICT mogą być włączone do szkolenia w bardziej zindywidualizowany sposób. Inną metodą może być popieranie rzeczywistego efektu synergii pomiędzy europejskimi programami przekazywania wyników działań szkoleniowo-edukacyjnych oraz badawczych i pomiędzy lokalnymi i krajowymi inicjatywami wspomagającymi ICT, usługi i inwestycje. Podobnie, jak społeczeństwo dążące w kierunku IST, ewoluować powinny również struktury administracyjne i rządowe - w co najmniej tym samym tempie, jeśli nawet nie wyprzedzając zachodzące zmiany. Sondaże przeprowadzone w całej Europie, z pewnym uwzględnieniem krajów nie biorących udziału w projekcie, wykazały znaczenie komunikacji, dzielenia się dobrymi praktykami i wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie międzynarodowym, dla dobra całej gospodarki UE, począwszy od przedsiębiorstw, aż po klientów. * 56 * * Załączniki dostępne pod adresem: Niniejszy raport dostępny pod adresem: 5 - Informacje o projekcie food-mac można znaleźć na stronie: 6 - Własne komentarze lub więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: Thematic Network 12 programme

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych dr Paweł Modrzyński Prezentacja przygotowana w ramach projektu pn: Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Droga do Cyfrowej Szkoły

Droga do Cyfrowej Szkoły Droga do Cyfrowej Szkoły O czym dziś opowiem? Współczesny świat stawia wyzwania Trendy a cyfrowa szkoła Kluczowe kompetencje we współczesnym świecie Europejska Agenda Cyfrowa Rozwój sieci szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento

Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento powodów dlaczego warto wybrać Magento jako narzędzie e-commerce: 1 Łatwość Integracji

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, 10.03.2015 1 r. Rolnictwo ekologiczne Rozp. Rady (WE) 834/2007

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Jerzy Gaździcki EUROPEJSKIE RAMY LOKALIZACYJNE Biblioteka Narodowa, 6 listopada 2014 WSPÓŁTWÓRCY I WSPÓŁUŻYTKOWNICY IIP OBYWATELE SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Marketing międzynarodowy Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Agenda Analiza szans na rynkach międzynarodowych 3 sposoby wchodzenia na rynek międzynarodowy Marketing mix standaryzacja czy adaptacja 3 sposoby

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo