FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY"

Transkrypt

1 pakiet 1 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET I - Podłoża mikrobiologiczne Lp Opis przedmiotu Zawartość Opis techniczny Ilość jednostkowa zamówienia opakowania Stawka VAT (%) Agar półpłynny do badania ruchliwości wyciąg mięsny 3g, pepton 10g, drobnoustrojów 1 NaCl 5g, agar 2,5g, ph 7,6 ± 0,2 jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. 2 Agar zwykły wyciąg mięsny 3g, pepton 10g, NaCl 5g, agar 20g, ph 7,8-8,0 Pożywka do wykrywania dekarboksylacji lizyny, ekstrakt drożdżowy 3g, purpura bromokrezolowa 0,015g, 3 ornityny, argininy glukoza 1g, podstawa ph 6,7-6,8 4 Podłoże z fenyloalaniną ekstrakt drożdżowy 3g, NaCl -5g, fosforan sodu 1g, DL-fenyloalanina 2g (lub L-fenyloalanina -1g), agar 12g, ph 7,3±0,2 Podłoże z 10% laktozy skład w g/1000 ml: pepton 2g, NaCl 5g, 5 laktoza 100g, purpura bromokrezolowa - 0,03g, ph 7,4±0,2 Pożywka agarowa z skład w g/1000 ml: dichloranem, różem hydrolizat tkanek zwierzęcych i roślinnych 5g, bengalskim i D-glukoza 10g, chloramfenikolem DRBC KH 2 PO 4-1g, 6 MgSO 4 xh 2 O 0,5g, dichloran 0,002g, op/10 płytek 50 róż bengalski 0,025g, agar 12-15g, chloramfenikol 0,1g, ph 5,6±0,2 Strona 1

2 Agar z ekstraktem 7 drożdżowym ekstrakt drożdżowy 3g, trypton 6g, agar 15g, op/500g 2 ph 7,2 ± 0,2 pakiet 1 8 1% roztwór TTC skład w 1op.: chlorek 2,3,5 -trifenylotetrazolu (TTC) -0.1g op/10ml 15 Podłoże Wilson-Blaira pepton 10g, ekstrakt mięsny 5g, glukoza 5g, fosforan dwusodowy 4g, 9 siarczan żelaza 0,3g, siarczyn bizmutowy 8g, op/500g 2 zieleń brylantowa 0,025g, agar 18-20g, ph 7,5±0,2 Bulion do badania rozkładu węglowodanówpodstawa enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 10g, ekstrakt mięsny 1g, 10 chlorek sodu 5g, purpura bromokrezolowa 0.02g, ph 6,8 ± 0,2 Podłoże Simmonsa cytrynianowo-amonowe chlorek sodu 5g, siarczan magnezowy 0.2g, dwu wodorofosforan amonowy 1g, 11 wodorofosforan dwupotasu -1g, cytrynian sodowy 2g, agar 15g-20g, błękit bromotymolowy g, ph 6,9 ± 0,3 Podłoże z malonianem sodu ekstrakt drożdżowy -1g, chlorek sodu 2g, siarczan amonu 2g, dwu wodorofosforan potasu 0.4g, 12 wodorofosforan dwupotasu -0.6g, malonian sodu - 3g, glukoza 0.25g, błękit bromotymolowy 0.024g, ph Strona 2

3 Agar laktozowy TTC z heptadecylosiarczanem laktoza 20g, pepton 10g, sodu podstawa ekstrakt drożdżowy 6g, ekstrakt mięsny 5g, 13 Tergitol 0.1g, op/500g 3 błękit bromotymolowy 0.05g, agar 15g-25g, ph 7,2 ± 0,2 pakiet 1 Bulion kazeinowo-sojowy TSB enzymatyczny hydrolizat kazeiny 17g, pepton sojowy 3g, 14 chlorek sodu 5g, D-glukoza 2.5g, wodorofosforan dwupotasu -2.5g ph 7.3 ± Płyn konserwujący chlorek sodu 4.2g, dwu wodorofosforan potasu 1g, wodorofosforan dwusodu 12 wodny 3,1g, ph 7,2 ± 0,2 op/250g 1 16 Podłoże Chapmana pepton 10g, chlorek sodu 75g, D-mannitol 10g, wyciąg mięsny 1g -3g, czerwień fenolowa 0.025g, agar 15g, ph 7,4 ± 0,2 17 Bulion zwykły pepton 10g, chlorek sodu 5g, ekstrakt wołowy -3g, ph 7,3 ± 0,1 RAZEM Strona 3

4 1 2 pakiet 1 Wymagania dodatkowe: Wszystkie podłoża muszą pochodzić wyłącznie od producentów posiadających aktualny certyfikat z serii ISO 9001, lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości co powinno być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami (dołączyć do oferty). Produkty powinny być oznakowane oryginalną etykietą zawierającą co najmniej:nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, wielkość opakowania, warunki przechowywania, dla podłoży w postaci suchej ponadto: skład ilościowy, sposób sporządzenia, ph docelowe kompletnej pożywki przed użyciem. W przypadku etykiety obcojęzycznej należy dostarczyć instrukcję sporządzenia bądź użycia w języku polskim. 3 Do każdej dostawy dostawca powinien dołączyć Certyfikat Kontroli Jakości dla danej partii produktów. Certyfikaty Kontroli Jakości powinny zawierać nazwę producenta, nazwę produktu,numer serii, datę ważności produktu, skład pożywki, ogólną charakterystykę techniczną produktu (kolor, ph, sprawdzenie sterylności). Kontrola jakości powinna być wykonana na szczepach referencyjnych z podaniem odniesienia do kolekcji kultur (wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akceptacji). Żyzność powinna być wyrażona procentowym odzyskiem danego pożądanego szczepu referencyjnego, przy użyciu pożywki referencyjnej lub za pomocą współczynnika PR. Odzysk dla pożywki stałej wyrażony procentowo minimum 80%, dla pożywki płynnej GI>6. Selektywność powinna być wyrażona przez podanie hamowania rozwoju bądź eliminowania niepożądanego szczepu wyrażone za pomocą SF z zastosowaniem pożywki referencyjnej. 4 W przypadku produktów zawierających substancje niebezpieczne należy dołączyć aktualną Kartę Charakterystyki. 5 Wykonawcy powinni zapewnić możliwość zakupu pożywek w danej dostawie z jednej serii. 6 W przypadku podłoży suchych należy podać informacje dotyczące warunków i czasu przechowywania po sporządzeniu w laboratorium. 7 Wykonawcy powinni dostarczyć pożywki suche, których trwałość ustalona przez producenta powinna wynosić minimum 2 lata od daty produkcji. 8 Dostarczone pożywki z dodatkami po sporządzeniu w laboratorium Zamawiającego nie mogą mieć krótszego terminu ważności niż 3 dni. 9 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia partiami zgodnie ze złożonym zamówieniem Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia z wyjątkiem produktów z pozycji 6 dla których wymagany jest 14- dniowy termin dostawy. 10 Produkty z poz. 6,8 w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80% okresu ważności ustalonego przez producenta. 11 Zapewnić transport w warunkach określonych przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 4

5 pakiet 2 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET II - Podłoża mikrobiologiczne Opis przedmiotu Zawartość Lp Opis techniczny Ilość zamówienia opakowania Buforowane podłoże agarowe z węglem ekstrakt drożdżowy -10g, 1 drzewnym i ekstraktem węgiel drzewny aktywowany 2g, drożdżowym - podstawa agar 12-13g, ph 6,9±0,2 jednostkowa Stawka VAT (%) jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. skład w 1 amp/100ml podstawy: Suplement.: BCYE bez ACES bufor - 1g, 2 cysteiny KOH -0,148-0,2g, pirofosforan żelaza - 0,025g, op/10 amp. 2 α-ketoglutaran 0,1g Suplement.: BCYE z skład w 1 amp/100ml podstawy: cysteiną ACES bufor- 1g, KOH -0,148-0,2g, 3 chlorowodorek L- cysteiny 0,04g, pirofosforan żelaza - 0,025g, op/10 amp. 15 α- ketoglutaran 0,1g 4 Suplement GVPC skład w 1 amp/500ml podstawy: glicyna -1,5g, siarczan polimyksyny B IU, chlorowodorek wankomycyny 0,0005g, cykloheksimid 0,04g op/10 ampułek 2 Agar z eskuliną, azydkiem, żółcią i cytrynianem - Pepton Tryptone 17g, podłoże na płytkach gotowe pepton -3g, do użycia ekstrakt drożdżowy 5g, żółć wołowa odwodniona -10g, 5 NaCl -5g, eskulina 1g, op/10 cytrynian amonu i żelaza III- 0,5g, płytek 20 azydek sodu 0,15g, agar 8-18g, ph 7,2±0,2 Podłoże Slanetz Bartleya - podłoże na płytkach Pepton tryptozowy -20g, gotowe do użycia ekstrakt drożdżowy -5g, glukoza - 2g, K 2 HPO 4-4g, 6 azydek sodu 0,4g, op/10 agar -8-18g, płytek 50 chlorek 2,3,5 - trifenylotetrazoliowy 0,1g, ph 7,2 ± 0,2 Strona 5

6 pakiet 2 Agar tryptozowosiarczynowy Pepton tryptozowy -15g, pepton sojowy 5g, ekstrakt drożdżowy 5g, 7 pirosiarczyn (disiarczan IV) sodu 1g, cytrynian żelazowo-amonowy 1g, agar - 15g, ph 7,6 ± 0,1 Pożywka Rappaport -Vasiliadis z soją RVS enzymatyczny hydrolizat sojowy 4.5g - 5g, chlorek sodu 7.2g - 8g, mieszanina dwuwodorofosforanu potasu i wodorofosforanu dwupotasu 1.4g -1.6g, 8 chlorek magnezu bezwodny 13.4g (lub chlorek magnezu 6 wodny 28.6g), zieleń malachitowa 0.036g 0.04g, ph 5,2±0,2 Bulion mózgowo sercowy BHI enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 10g, wyciąg z mózgu cielęcego 12,5g, wyciąg z serca wołowego 5g, 9 glukoza -2g, chlorek sodu 5g, fosforan dwusodowy 2.5g, ph 7,4±0,2 10 Pożywka agarowa z glukozą enzymatyczny hydrolizat kazeiny - 10g, ekstrakt drożdżowy -1.5g, glukoza -10g, chlorek sodu 5g, purpura bromokrezolowa 0.015g, agar 9g -18g, ph 7,0±0,2 Agar odżywczy ISO Enterobacteriaceae ekstrakt mięsny - 3g, enzymatyczny hydrolizat tkanek 11 zwierzęcych - 5g, chlorek sodu 5g, agar 9g -18g, ph 7,3±0,2 12 Bulion EC medium enzymatyczny hydrolizat kazeiny 20g, sole żółci Nr 3 1.5g, laktoza 5g, dwuwodorofosforan potasu - 1.5g, wodorofosforan dwupotasu 4g, chlorek sodu 5g, ph 6,8±0,2 Strona 6

7 pakiet 2 Pożywka agarowa do oznaczania ogólnej liczby enzymatyczny hydrolizat kazeiny - 5g, drobnoustrojów z mlekiem ekstrakt drożdżowy - 2,5g, 13 glukoza - 1g, odtłuszczone mleko w proszku 1g, agar 9g -18g, ph 7,0±0,2 14 Agar bakteriologiczny w postaci sypkiego proszku do celów mikrobiologicznych 15 Pseudomonas agar CN pepton żelatynowy 16g, hydrolizat kazeiny - 10g, siarczan potasu bezwodny 10g, chlorek magnezu bezwodny 1.4g, cetrimid 0.2g, kwas nalidyksowy g, agar 11g-18g, ph 7,1±0,2 16 Podłoże King B pepton - 20g, siarczan magnezu 7 wodny 1,5g, wodorofosforan dwupotasu 1,5g, agar 14-15g, ph 7,0±0,2 17 Bulion odżywczy pepton 5g, ekstrakt wołowy 3g, ph 6,9 ± 0,2 Agar odżywczy Pseudomonas pepton 5g, ekstrakt drożdżowy - 2g, 18 ekstrakt wołowy -1g, chlorek sodu 5g, agar 15g, ph 7,4±0,2 RAZEM Strona 7

8 pakiet 2 Wymagania dodatkowe: 1 Wszystkie podłoża muszą pochodzić wyłącznie od producentów posiadających aktualny certyfikat z serii ISO 9001, lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości co powinno być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami (dołączyć do oferty). 2 Produkty powinny być oznakowane oryginalną etykietą zawierającą co najmniej: nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, wielkość opakowania, warunki przechowywania, dla podłoży w postaci suchej ponadto: skład ilościowy, sposób sporządzenia, ph docelowe kompletnej pożywki przed użyciem. W przypadku etykiety obcojęzycznej należy dostarczyć instrukcję sporządzenia bądź użycia w języku polskim. 3 Do każdej dostawy dostawca powinien dołączyć Certyfikat Kontroli Jakości dla danej partii produktów. Certyfikaty Kontroli Jakości powinny zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności produktu, skład pożywki, ogólną charakterystykę techniczną produktu (kolor, ph, sprawdzenie sterylności). Kontrola jakości powinna być wykonana na szczepach referencyjnych z podaniem odniesienia do kolekcji kultur (wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akceptacji). Żyzność powinna być wyrażona procentowym odzyskiem danego pożądanego szczepu referencyjnego, przy użyciu pożywki referencyjnej lub za pomocą współczynnika PR. Odzysk dla pożywki stałej wyrażony procentowo minimum 80%, dla pożywki płynnej GI>6. Selektywność powinna być wyrażona przez podanie hamowania rozwoju bądź eliminowania niepożądanego szczepu wyrażone za pomocą SF z zastosowaniem pożywki referencyjnej. 4 W przypadku produktów zawierających substancje niebezpieczne należy dołączyć aktualną Kartę Charakterystyki. 5 Wykonawcy powinni zapewnić możliwość zakupu pożywek w danej dostawie z jednej serii. 6 W przypadku podłoży suchych należy podać informacje dotyczące warunków i czasu przechowywania po sporządzeniu w laboratorium. 7 Wykonawcy powinni dostarczyć pożywki suche, których trwałość ustalona przez producenta powinna wynosić minimum 2 lata od daty produkcji. 8 Dostarczone pożywki wraz z suplementami lub dodatkami po sporządzeniu w laboratorium Zamawiającego nie mogą mieć krótszego terminu ważności niż 3 dni. 9 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia partiami zgodnie ze złożonym zamówieniem Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia z wyjątkiem produktów z pozycji 5,6 dla których wymagany jest 14- dniowy termin dostawy. 10 Produkty z poz 2-6 w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80% okresu ważności ustalonego przez producenta. 11 Zapewnić transport w warunkach określonych przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 8

9 pakiet 3 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET III - Podłoża mikrobiologiczne Opis przedmiotu Zawartość Lp Opis techniczny Ilość zamówienia opakowania Zbuforowana woda peptonowa enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10g, NaCl 5g, 1 Na 2 HPO 4 x12h 2 O 9g (lub Na 2 HPO 4-3,5g), op/500g 4 KH 2 PO 4 1,5g, ph 7,0±0,2 jednostkowa Stawka VAT (%) jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. Pożywka Muller- Kaufmana ekstrakt mięsny 4,3g, enzymatyczny hydrolizat kazeiny 8,6g, z czterotionianem i NaCl 2,6g, nowobiocyną podłoże CaCO 3-38,7g, kompletne z jodem, Na 2 S 2 O 3 x5h 2 O 47,8g gotowe do użycia w (lub Na 2 S 2 O 3 bezw - 30,5g), 2 probówkach 10ml żółć bydlęca 4,78g, op/50prob 15 zieleń brylantowa 9,6mg, jod 4g, jodek potasu 5g, sól sodowa nowobiocyny 0,04g, ph 8,2 ± 0,2 3 40% roztwór mocznika skład w 1op: sterylny mocznik 4g w 10 ml wody op/10ml 10 Agar z ksylozą i lizyną XLD - podłoże gotowe do użycia na płytkach ekstrakt drożdżowy 3g, NaCl 5g, ksyloza 3,75g, laktoza 7,5g, sacharoza 7,5g, chlorowodorek L - lizyny 5g, 4 tiosiarczan sodu 6,8g, op/10płytek 100 cytrynian żelazowo - amonowy 0,8g, czerwień fenolowa 0,08g, dezoksycholan sodu 1g, agar 9-18g, ph 7,4±0,2 Strona 9

10 pakiet 3 Bulion pół-fraser zawierający w składzie NaCl 20g, Proteose -enzymatyczny hydrolizat tkanki kwas nalidyksowy i zwierzęcej 5g, akryflawinę - podstawa ekstrakt drożdżowy - 5g, chlorek litu 3g, eskulina 1g, kwas nalidyksowy 0,01g, wodoroortofosforan disodu - 9,6g 5 (lub 2-hydrat wodoroortofosforanu disodu - 12g), op/500g 2 trypton 5g, ekstrakt wołowy 5g, wodoroortofosforan dipotasu 1,35g, akryflawina 0,0125g, ph 7,2±0,2 skład w1amp/500ml podstawy: 6 suplement: cytrynian cytrynian żelaza III i amonu - 0,25g żelazowo-amonowy op/10 amp 8 Bulion Fraser - podłoże gotowe do NaCl - 20g, enzymatyczny hydrolizat tkanki użycia w probówkach a l0 zwierzęcej 5g, ml ekstrakt drożdżowy - 5g, chlorek litu 3g, eskulina 1g, sól sodowa kwasu nalidyksowego 0,02g, wodoroortofosforan disodu - 9,6g (lub 2-hydrat wodoroortofosforanu disodu 7 12g), trypton 5g, op/50 prob 6 ekstrakt wołowy 5g, diwodoroortofosforan potasu 1,35g, akryflawina 0,024g, cytrynian żelazowoamonowy 0,5g, ph 7,2±0,2 8 Aloa suplement skład w 1amp/500ml podstawy: L- α-fosfatydyloinozytol -1g, oraz 1amp/500ml podstawy: kwas nalidyksowy 10mg, ceftazydym 10mg, amfoterycyna B 5mg, polimyksyna B IU 2x5 amp. 1 Strona 10

11 pakiet 3 Aloa agar -podłoże gotowe do użycia na enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 18g, płytkach enzymatyczny hydrolizat kazeiny 6g, ekstrakt drożdżowy 10g, pirogronian sodu 2g, glukoza 2g, glicerofosforan magnezu - 1g, MgSO 4 bezwodny 0,5g, NaCl 5g, chlorek litu 10g, Na 2 HPO 4 bezwodny 2,5g, 5bromo-4chloro-3indoliloβ-Dglukopiranozyd 0,05g, 9 agar 12-18g, op/10 ph 7,2±0,2 płytek 150 suplementy: sól sodowa kwasu nalidiksowego - 0,02g, ceftazidimina - 0,02g, siarczan polimyksyny B IU, cykloheksymidyna - 0,05g (lub amfoterycyna B - 0,01g ), L-α-fosfatydiloinozytol - 2g, 10 Palcam suplement skład w1amp/500ml podstawy: ceftazydym 10mg, siarczan polimyksyny B 5mg, akryflawina 2,5mg, 10 amp. 1 Agar Palcam -podłoże gotowe do użycia na pepton - 23g, skrobia 1g, płytkach NaCl - 5g, ekstrakt drożdżowy 3g, D-glukoza - 0,5g, D-mannitol 10g, eskulina 0,8g, cytrynian żelaza i amonu 0,5g, 11 czerwień fenolowa - 0,08g, chlorek litu 15g, op/10 płytek 60 agar 9-18g, 5-hydrat ceftazydymu sodu 0,02g, siarczan polimyksyny B 0,01g, chlorowodorek akryflawiny - 0,005g, ph 7,2±0,2 Agar z krwią owczą 5% -podłoże gotowe do pepton mięsny 15g, enzymatyczny hydrolizat wątroby 2,5g, użycia na płytkach ekstrakt drożdżowy 5g, NaCl 5g, 12 agar 9-18g, op/10płytek 14 odwłókniona krew owcza 50-70ml, ph 7,4±0,2 Strona 11

12 pakiet 3 Bulion z tryptofanempożywka 13 tryptonowo- Trypton 10g, NaCl 5g, tryptofanowa DL -Tryptofan 1g, ph 7,5±0,2 Agar z mannitolem, żółtkiem jaja i ekstrakt mięsny 1g, enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10g, polimyksyną MYP D-mannitol 10g, podstawa 14 NaCl 10g, czerwień fenolowa 0,025g, agar 12-18g, ph 7,2±0,2 suplement MYP: skład w 1op: emulsja jaja z polimyksyna B IU, 15 emulsja żółtka jaja -100ml polimyksyną sterylna op /100 ml 5 Roztwór fizjologiczny z 16 peptonem enzymatyczny hydrolizat kazeiny 1g, NaCl 8,5g op/500g 2 ph 7,0±0,2 TSA- agar kazeinowo- sojowy enzymatyczny hydrolizat kazeiny 15g, pepton sojowy 5g, 17 NaCl 5g, op/500g 3 agar 9-18g, ph 7,3±0,2 Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 7g, obojętną, żółcią i laktozą ekstrakt drożdżowy 3g, VRBL laktoza 10g, NaCl 5g, 18 sole żółci 1,5g, czerwień obojętna 0,03g, op/500g 2 fiolet krystaliczny 0,002g, agar 12-18g ph 7,4±0,2 Pożywka tryptonowożółciowa glukuronidynowa enzymatyczny hydrolizat kazeiny 20g, sole żółci nr 3 1,5g, TBX X β D - Glukuronid - 0,075g (lub kwas 5 bromo - 4chloro-indolilo 19 β-d-glukuronowy 144 μmol op/500g 2 i sulfotlenek dimetylu 3ml), agar 9-18g, ph 7,2±0,2 Pożywka agarowa Baird- Parkera - podstawa enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10g, ekstrakt drożdżowy 1g, ekstrakt mięsny 5g, pirogronian sodu 10g, 20 L-glicyna 12g, chlorek litu 5g, agar 12-22g, ph 6,8 7,2 Strona 12

13 pakiet 3 suplement Parker : skład w 1op: 21 emulsja jaja z tellurynem- telluryn potasu 1g, op/100 ml 5 emulsja żółtka jaja -100ml sterylna Agar SS do izolacji Salmonella i Shigella - wyciąg mięsny 3g i pepton Proteose 10g podłoże gotowe do użycia (lub ekstrakt wołowy - 5g i pepton - 5g, na płytkach lub ekstrakt wołowy - 5g i wyciąg mięsny - 2,5g i hydrolizat kazeinowy - 2,5g), sole żółci - 8,5g, Na 2 S 2 O 3 8,5g, 22 cytrynian sodu 7,2-8,5g, op/10 płytek 250 agar 13,5-15g, laktoza 10g, cytrynian żelaza 1g, czerwień obojętna - 0,025g, zieleń brylantowa 0,33mg, ph 7,0±0,2 Podłoże z kwaśnym seleninem sodu SF pepton 5g (lub hydrolizat kazeiny - 2,5g podłoże gotowe do użycia i wyciąg mięsny - 2,5g w probówkach po 10ml lub pankreatynowy hydrolizat kazeiny - 5g), kwaśny selenin sodu 4g, laktoza 4g, 23 Na 2 HPO 4 x12h 2 O 3,2g i NaH 2 PO 4 0,6g op/50 prob. 160 (lub fosforan jednosodowy - 1g i fosforan dwusodowy - 10g, lub fosforan jednopotasowy - 7g i fosforan dwusodowy 3g), ph 7,0±0,2 Agar Mac Conkey a - podłoże gotowe do użycia pepton Proteose 20g (lub pepton kazeinowy 17g na płytkach i pepton mięsny 3g), NaCl 5g, dezoksycholan sodu 0,9g 24 (lub sole żółci nr 3-1,5g), agar 13,5-17g, op/10 płytek 800 laktoza 10g, czerwień obojętna 0,03g, fiolet krystaliczny 0,001g, ph 7,1±0,2 Strona 13

14 pakiet 3 Agar CIN - podłoże gotowe do użycia na enzymatyczny hydrolizat żelatyny -17g, enzymatyczny hydrolizat kazeiny płytkach (agar z i tkanek zwierzęcych 3g, cefsulodyną, irgasanem i ekstrakt drożdżowy 2g, nowobiocyną) mannitol 20g, pirogronian sodu - 2g, NaCl -1g, MgSO 4 x7h 2 O 0,01g, 25 dezoksycholan sodu 0,5g, czerwień obojętna 0,03g, op/10 płytek 14 fiolet krystaliczny 0,001g, agar 9-18g, cefsulodyna - 0,015g, irgasan 0,004g, nowobiocyna 0,025g, ph 7,4±0,2 Agar SMAC - podłoże gotowe do użycia na pepton - 20g (lub enzymatyczny hydrolizat płytkach kazeiny -17g i enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych - 3g lub pepton żelatynowy -17g i pepton kazeinowy -1,5g i wyciąg mięsny -1,5g), 26 chlorek sodu - 5g, sorbitol - 10g, Op/10 Płytek 14 sole żółci nr 3 1,5g, czerwień obojętna - 0,03g, fiolet krystaliczny 0,001g, agar 15g ph 7,1±0,2 27 Podłoże Kliglera wyciąg mięsny 3g, pepton Proteose 20g (lub ekstrakt drożdżowy 3g i pankreatynowy hydrolizat kazeiny - 20g), NaCl 5g, Na 2 S 2 O 3 0,08g i Na 2 SO 3 0,4g ( lub Na 2 S 2 O 3 x5h 2 O - 0,3g), FeSO 4 x7h 2 O 0,5g (lub siarczan żelaza II - 0,2g), laktoza 10g, glukoza 1g, czerwień fenolowa 0,025g, agar 15g- 20g, ph 7,4±0,2 op/500g 2 Strona 14

15 pakiet 3 Agar z fioletem krystalicznym, pepton Proteose 7g, ekstrakt drożdżowy 3g, czerwienią obojętną sole żółci 1,5g, żółcią i glukoza 10g, glukozą VRBG NaCl - 5g, 28 czerwień obojętna 0,03g, fiolet krystaliczny 0,002g, agar 8-18g, ph 7,4±0,1 Fizjologiczny roztwór 29 chlorku sodu NaCl 8,5g, Na 2 HPO 4 0,044g NaH 2 PO 4 0,023g, ph 7,0±0,1 Agar m-cp (podłoże na skład w g/1000 ml: płytkach gotowe do tryptoza - 30g, ekstrakt drożdżowy 20g, użycia) sacharoza - 5g, L-Cysteiny chlorowodorek -1g, siarczan magnezu 7-hydrat - 0,1g, purpura bromokrezolowa - 0,04g, agar -15g suplement: D-cykloseryna - 400mg, 30 ß-polimyksyny siarczan - 25mg, op/20 płytek 20 Indoksylo-ß-D-glukozyd - 60mg, 0,5% r-r difosforanu fenoloftaleiny 20ml, 4,5% r-r trójchlorku żelaza sześciowodnego - 2ml ph 7,6±0,2 31 agar trójcukrowy TSI pepton 20g, ekstrakt drożdżowy 3g, ekstrakt wołowy 3g, glukoza 1g, laktoza -10g, sacharoza 10g, tiosiarczan sodu - 0,3g, cytrynian żelaza III 0,3g, NaCl - 5g, czerwień fenolowa - 0,024g, agar 9-18g, ph 7,4±0,2 RAZEM Strona 15

16 1 2 pakiet 3 Wymagania dodatkowe: Wszystkie podłoża muszą pochodzić wyłącznie od producentów posiadających aktualny certyfikat z serii ISO 9001, lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości co powinno być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami (dołączyć do oferty). Produkty powinny być oznakowane oryginalną etykietą zawierającą co najmniej:nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, wielkość opakowania, warunki przechowywania, dla podłoży w postaci suchej ponadto: skład ilościowy, sposób sporządzenia, ph docelowe kompletnej pożywki przed użyciem. W przypadku etykiety obcojęzycznej należy dostarczyć instrukcję sporządzenia bądź użycia w języku polskim. 3 Do każdej dostawy dostawca powinien dołączyć Certyfikat Kontroli Jakości dla danej partii produktów. Certyfikaty Kontroli Jakości powinny zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności produktu, skład pożywki, ogólną charakterystykę techniczną produktu (kolor, ph, wielkość opakowania, sprawdzenie sterylności). Kontrola jakości powinna być wykonana na szczepach referencyjnych z podaniem odniesienia do kolekcji kultur (wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akceptacji). Żyzność powinna być wyrażona procentowym odzyskiem danego pożądanego szczepu referencyjnego, przy użyciu pożywki referencyjnej lub za pomocą współczynnika PR. Odzysk dla pożywki stałej wyrażony procentowo minimum 80%, dla pożywki płynnej GI>6. Selektywność powinna być wyrażona przez podanie hamowania rozwoju bądź eliminowania niepożądanego szczepu wyrażone za pomocą SF z zastosowaniem pożywki referencyjnej. 4 W przypadku produktów zawierających substancje niebezpieczne należy dołączyć aktualną Kartę Charakterystyki. 5 Wykonawcy powinni zapewnić możliwość zakupu pożywek w danej dostawie z jednej serii. 6 W przypadku podłoży suchych należy podać informacje dotyczące warunków i czasu przechowywania po sporządzeniu w laboratorium. 7 Wykonawcy powinni dostarczyć pożywki suche, których trwałość ustalona przez producenta powinna wynosić minimum 2 lata od daty produkcji. 8 Dostarczone pożywki wraz z suplementami lub dodatkami po sporządzeniu w laboratorium Zamawiającego nie mogą mieć krótszego terminu ważności niż 3 dni. 9 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia partiami zgodnie ze złożonym zamówieniem Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia z wyjątkiem produktów z pozycji 2, 4, 7, 9,11 12, 22-26, 30 dla których wymagany jest 14-dniowy termin dostawy. 10 Produkty z poz.: 2-4, 6-12, 15, 21-26, 30 w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80% okresu ważności ustalonego przez producenta. 11 Zapewnić transport w warunkach określonych przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 16

17 pakiet 4 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET IV - Odczynniki do reakcji biochemicznych Lp Opis przedmiotu Zawartość Opis techniczny Ilość jednostkowa zamówienia opakowania Stawka VAT (%) Test na oksydazę test do wykrywania oksydazy 1 cytochromowej w drobnoustrojach op/50pasków 20 jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. 1 2 Odczynnik KOVACSA do testu na indol, w butelce z nakrętką op/100ml 3 3 Paski wskaźnikowe kontrola warunków beztlenowych w torebkach z folii op/50pasków 1 4 Test Escherichia-Coli do indentyfikacji enzymu ß- glukoronidazy op/50 testów 5 RAZEM Wymagania dodatkowe: Wszystkie produkty muszą pochodzić wyłącznie od producentów posiadających aktualny certyfikat z serii ISO 9001, lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości co powinno być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami (dołączyć do oferty). 2 Oferowane produkty powinny posiadać Certyfikaty Kontroli Jakości każdej partii produktów ( dołączyć do każdej dostawy). Certyfikat Kontroli Jakości powinien zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności. 3 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia partiami zgodnie ze złożonym zamówieniem Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. 4 Wszystkie produkty w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80 % okresu ważności ustalonego przez producenta. 5 Transport zapewnić w warunkach określonych przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 17

18 pakiet 5 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET V Podłoża i materiały pomocnicze do systemu COLILERT i ENTEROLERT Lp Opis przedmiotu Zawartość Opis techniczny Ilość jednostkowa zamówienia opakowania Stawka VAT (%) Porcjowane podłoża do wykrywania E.coli i bakterii 1 grupy coli Colilert 18 op/20szt. 5 jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. Jednorazowe buteleczki plastikowe Colilert 2 do badania w kierunku obecności Ecoli i bakterii szt. 100 grupy coli Tacki plastikowe Quanti- Tray 2000 z dołkami do 3 zliczania bakterii. Zakres zliczania od 1 do szt cfu/100ml Porcjowane podłoża do wykrywania paciorkowców 4 kałowych Enterolert E op/20szt. 3 Wzorzec zabarwienia dla testu ilościowego lub 5 jakościowego szt. 2 RAZEM Strona 18

19 1 2 pakiet 5 Wymagania dodatkowe: Wszystkie podłoża muszą pochodzić wyłącznie od producentów posiadających aktualny certyfikat z serii ISO 9001, lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości co powinno być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami (dołączyć do oferty). Oferowane produkty powinny posiadać Certyfikaty Kontroli Jakości każdej partii produktów ( dołączyć do każdej dostawy). Certyfikat Kontroli Jakości powinien zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności. 3 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia partiami zgodnie ze złożonym zamówieniem Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. 4 Wszystkie produkty w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80 % okresu ważności ustalonego przez producenta. 5 Zapewnić transport w warunkach określonych przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 19

20 pakiet 6 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET VI Surowice Lp Opis przedmiotu Zawartość Opis techniczny Ilość jednostkowa zamówienia opakowania Stawka VAT (%) 1 antygenu HM 2 antygenu Hp 3 Surowica Salmnonella dla antygenu O15 4 Surowica Salmnonella dla antygenu Hh jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. 5 Surowica Shigella flexnerii 6 antygenu Hq 7 antygenu Hc 8 antygenu Hm 9 antygenu Hs 10 Surowica S almonella dla antygenu Hb 11 antygenu Hn 12 antygenu Hd 13 antygenu Hlv 14 antygenu Ha 15 antygenu Hf Strona 20

21 pakiet 6 16 antygenu Hw 17 antygenu Hnz antygenu Hz6 19 antygenu Hz 20 antygenu Hx 21 antygenu Hy 22 antygenu O antygenu O antygenu O 13;23 Testy biologiczne do kontroli sterylizacji gorącym suchym 25 powietrzem /Sporal S/ 1 opak=40 szt 1 26 Osocze królicze do oznaczania gronkowców 1 opak =5ml 30 Koagulazo + RAZEM Strona 21

22 pakiet 6 Wymagania dodatkowe: 1 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze złożonym zamówieniem terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. 2 Wykonawcy powinni dostarczyć produkty z instrukcją w języku polskim, oznakowane oryginalną etykietą, z podaniem daty ważności i serii produktu. 3 Oferowane produkty powinny posiadać Certyfikaty Kontroli Jakości każdej partii produktów (dołączyć do każdej dostawy). 4 Wszystkie produkty w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80 % okresu ważności ustalonego przez producenta. 5 Transport zapewnić w warunkach określonych przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 22

23 pakiet 7 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET VII Testy lateksowe Lp Opis przedmiotu Zawartość Opis techniczny Ilość jednostkowa zamówienia opakowania Stawka VAT (%) 1 Lateks EPEC odczynnik A 1opak=5ml 3 2 Lateks EPEC odczynnik B 1opak=5ml 3 3 Lateks EPEC odczynnik C 1opak=5ml 3 4 Lateks kontrolny EPEC 1 opak=5ml 1 5 Lateks EPEC antygen kontrolny wieloważny A 1 opak=1ml 1 Lateks EPEC antygen 6 1 opak=1ml 1 kontrolny wieloważny B Lateks EPEC antygen 7 1opak=1ml 1 kontrolny wieloważny C Lateks EPEC odczynnik 8 1opak=2ml 1 jednoważny O26 Lateks EPEC odczynnik 9 1opak=2ml 1 jednoważny O55 Lateks EPEC odczynnik 10 1opak=2ml 1 jednoważny O111 Lateks EPEC odczynnik 11 1opak=2ml 1 jednoważny O142 Lateks EPEC odczynnik 12 1opak=2ml 1 jednoważny O127 Lateks EPEC odczynnik 13 1opak=2ml 1 jednoważny O86 Lateks EPEC odvzynnik 14 1opak=2ml 1 jednoważny O119 Lateks EPEC odczynnik 15 1opak=2ml 1 jednoważny O124 Lateks EPEC odczynnik 16 1opak=2ml 1 jednoważny O125 Lateks EPEC odczynnik 17 1opak=2ml 1 jednoważny O126 Lateks EPEC odczynnik 18 1opak=2ml 1 jednoważny O128 Lateks EPEC odczynnik 19 1opak=2ml 1 jednoważny O44 Lateks EPEC odczynnik 20 1opak=2ml 1 jednoważny O114 Lateks EPEC odczynnik 21 1opak=2ml 1 jednoważny O25 jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. Strona 23

24 22 Lateks Shigella sonnei antygen kontrolny 1opak=4ml 2 23 Lateks Shigella sonnei 1opak=8ml Lateks Shigella sonnei lateks kontrolny 1opak=8ml 2 25 Lateks EPEC O157/zestaw/ cały zestaw 1 26 Lateks Salmonella antygen kontrolny 1opak=4ml 2 Lateks Salmonella lateks 27 1opak=4ml 2 kontrolny pakiet 7 RAZEM Wymagania dodatkowe: 1 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze złożonym zamówieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. 2 Wykonawcy powinni dostarczyć produkty z instrukcją w języku polskim, oznakowane oryginalną etykietą, z podaniem daty ważności i serii produktu. 3 Oferowane produkty powinny posiadać Certyfikaty Kontroli Jakości każdej partii produktów (dołączyć do każdej dostawy). 4 Wszystkie produkty w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80 % okresu ważności ustalonego przez producenta. 5 Transport zapewnić w warunkach określonych przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 24

25 pakiet 8 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET VIII Testy lateksowe Lp Opis przedmiotu Zawartość Opis techniczny Ilość jednostkowa zamówienia opakowania Stawka VAT (%) Lateks Salmonella 1 odczynnik wieloważny B- 1opak=8ml 15 EiG jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. 2 Lateks Salmonella odczynnik grupowy B 1opak=8ml 4 3 Lateks Salmonella odczynnik grupowy C1 1opak=8ml 4 4 Lateks Salmonella odczynnik grupowy C2 1opak=8ml 4 5 Lateks Salmonella odczynnik grupowy D 1opak=8ml 4 6 Lateks Salmonella odczynnik grupowy E 1opak=8ml 4 7 Lateks Salmonella odczynnik grupowy G 1opak=8ml 4 RAZEM Strona 25

26 pakiet 8 Wymagania dodatkowe: 1 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze złożonym zamówieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. 2 Wykonawcy powinni dostarczyć produkty z instrukcją w języku polskim, oznakowane oryginalną etykietą, z podaniem daty ważności i serii produktu. 3 Oferowane produkty powinny posiadać Certyfikaty Kontroli Jakości każdej partii produktów (dołączyć do każdej dostawy). 4 Wszystkie produkty w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80 % okresu ważności ustalonego przez producenta. 5 Transport zapewnić w warunkach określonych przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 26

27 pakiet 9 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET IX Filtry membranowe Lp Opis przedmiotu Zawartość Opis techniczny Ilość jednostkowa zamówienia opakowania Stawka VAT (%) filtry membranowe białe, sterylne śr. 0,45µm na taśmie + lejki 1 jednorazowe poj.100 ml do aparatu Millipore op/150 szt 2 jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. 1 2 filtry membranowe śr. 0,45 µm na taśmie do aparatu Millipore białe, sterylne op/600szt 2 RAZEM Wymagania dodatkowe: Wszystkie produkty muszą pochodzić wyłącznie od producentów posiadających aktualny certyfikat z serii ISO 9001, lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości co powinno być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami (dołączyć do oferty). 2 Do każdej partii należy dostarczyć Certyfikaty Kontroli Jakości. Certyfikat Kontroli Jakości powinien zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, potwierdzenie sterylności. 3 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia partiami zgodnie ze złożonym zamówieniem Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. 4 Wykonawcy powinni zapewnić możliwość zakupu filtrów w danej dostawie z jednej serii. 5 Odzysk dla filtrów wyrażony procentowo minimum 80 %. 6 Wszystkie produkty w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80 % okresu ważności ustalonego przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 27

28 pakiet 10 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET X Zestawy do wymazów Opis przedmiotu Zawartość Lp Opis techniczny Ilość zamówienia opakowania Wymazówki plastikowe sterylne, aplikator plastik/bawełna w plastikowej jednorazowe do pobierania probówce o wymiarach min. 12x150 mm, z 1 kału badanego w kierunku etykietą, pakowane indywidualnie SS szt jednostkowa Stawka VAT (%) jednostkowa Oferowany producent/ nr kat. Pakiet do wymazów z sterylna wymazówka plastik / bawełna plus podłożem transportowym żelowe podłoże Amies bez węgla zapewniające Amies bez węgla do co najmniej 72 godzinne przeżycie pałeczek SS 2 pobierania i transportu kału w plastikowej probówce o wymiarach min. 12 x 150 mm,z etykietą, pakowane indywidualnie badanego w kierunku SS szt Pojemnik do pobierania sterylny pojemnik : 3 kału poj. 25± 5 ml, średnica 25 mm, wysokość 80 mm z łopatką do pobierania kału, szt. 200 łopatka przymocowana do zakrętki RAZEM Wymagania dodatkowe: 1 Wykonawcy powinni dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze złożonym zamówieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. 2 Wykonawcy powinni dostarczyć produkty z instrukcją w języku polskim, oznakowane oryginalną etykietą, z podaniem daty ważności i serii produktu. 3 Oferowane produkty powinny posiadać Certyfikaty Kontroli Jakości każdej partii produktów ( dołączyć do każdej dostawy). 4 Wszystkie produkty w chwili dostarczenia do Zamawiającego powinny mieć co najmniej 80 % okresu ważności ustalonego przez producenta. wartość netto zł wartość VAT zł wartość brutto zł słownie zł brutto Miejscowość data Podpis wykonawcy Strona 28

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża. Szczegółowy opis/zastosowanie

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża. Szczegółowy opis/zastosowanie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża LP Nazwa Szczegółowy opis/zastosowanie Jednostka miary Ilość 5 1 Agar odżywczy C 2 3 Bulion z acetamidem Agar z mocznikiem wg Chrystiansena 4 Bulion LPB Eijkman

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op.= 250g 1

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op.= 250g 1 AGZ.272.12.2012 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł]** Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto [zł] ** 1. Podłoże BCYE z cysteiną gotowe na płytkach Producent:..*

Cena jednostkowa brutto [zł] ** 1. Podłoże BCYE z cysteiną gotowe na płytkach Producent:..* AGZ.272.14.2014 KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Podłoża gotowe na płytkach do Legionella sp. Załącznik nr 5 do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto

Bardziej szczegółowo

AGZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Podłoża gotowe na płytkach do Legionella sp. Szczegółowy opis

AGZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Podłoża gotowe na płytkach do Legionella sp. Szczegółowy opis AGZ.272.14.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Podłoża gotowe na płytkach do Legionella sp. Załącznik nr 1A do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Podłoże BCYE z cysteiną gotowe na płytkach Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.= 5 fiolek (fiolka wystarcza na 1000 ml podłoża) op. = 5 fiolek 5

zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.= 5 fiolek (fiolka wystarcza na 1000 ml podłoża) op. = 5 fiolek 5 AGZ.272.4.2014 KALKULACJA CENY OFERTY Część V - Podłoża i dodatki do podłoży Załącznik nr 5 do siwz po zmianie z dnia 17.04.2014r. L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena

Bardziej szczegółowo

Jednostka Ilość miary zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.= 5 fiolek (fiolka wystarcza na 1000 ml podłoża) op.

Jednostka Ilość miary zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.= 5 fiolek (fiolka wystarcza na 1000 ml podłoża) op. AGZ.272.4.2014 Załącznik 1a do siwz po zmianie z dnia 17.04.2014r. Opis przedmiotu zamówienia Część V - Podłoża i dodatki do podłoży Jednostka Ilość miary zastosowanie do Yersinia enterocolitica 1 op.=

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis. Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim.

Szczegółowy opis. Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim. AGZ.272.1.2015 Opis przedmiotu zamówienia Część I - Agar Aloa Załącznik 1 A do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis 1. Agar aloa zastosowanie: Listeria monocytogenes; gotowe podłoże: - pepton

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Podłoża gotowe

KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Podłoża gotowe AGZ.272..203 Część I - Podłoża gotowe. Agar aloa zastosowanie: Listeria monocytogenes; gotowe podłoże: - pepton mięsny - 8,0 g/l; - pepton kazeinowy - 6,0 g/l; - ekstrakt drożdżowy - 0,0 g/l; - pirogronian

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto [zł] *** 1. Agar aloa Producent:..* Nr katalogowy:

Cena jednostkowa brutto [zł] *** 1. Agar aloa Producent:..* Nr katalogowy: AGZ.272.1.2015 KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Agar Aloa Załącznik nr 5 do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary** Ilość** Cena jednostkowa brutto [zł] *** Wartość brutto [zł]

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

FORMULARZ CENOWY. Data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 1/PN/2013 Załącznik nr 2 B FORMULARZ CENOWY Data:... Nazwa wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: Lp. Rodzaj Norma Ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Agar Aloa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Agar Aloa Część I - Agar Aloa L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis 1. Agar aloa zastosowanie: Listeria monocytogenes; gotowe podłoże: - pepton mięsny - 18,0 g/l; - pepton kazeinowy - 6,0 g/l; - ekstrakt drożdżowy

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op. = 100g 1. op. = 500g 1. op. = 1g 1. op. = 50g 1

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op. = 100g 1. op. = 500g 1. op. = 1g 1. op. = 50g 1 AGZ.272.17.2012 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży L.p. Przedmiot zamówienia 1. Bulion z acetamidem.* Szczegółowy opis zastosowanie: do wykrywania u Pseudomonas

Bardziej szczegółowo

Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim.

Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim. AGZ.27203 Opis przedmiotu zamówienia Część I - Podłoża gotowe Załącznik a do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Agar aloa zastosowanie: Listeria monocytogenes; gotowe podłoże: - pepton mięsny

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op. =500g 3. op.= 250g 1

KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży. Jednostka miary. op. =500g 3. op.= 250g 1 AGZ.272.7.2012 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Część I Podłoża i dodatki do podłoży L.p. Przedmiot zamówienia 1. Bulion wzbogacony Szczegółowy opis zastosowanie: do hodowli i namnażania mikroorganizmów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oferowanych przez wykonawcę artykułów

Formularz cenowy oferowanych przez wykonawcę artykułów WIW-AG-272.06.2014 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE UL. BRODOWICZA 13, 30-965 KRAKÓW 69 TEL: 12 2931000, FAX: 12 2931090 zał. nr 6 a do siwz Formularz cenowy oferowanych przez wykonawcę artykułów

Bardziej szczegółowo

op. = 500g 2 ampłka 100 ampułka 15

op. = 500g 2 ampłka 100 ampułka 15 L.p. EAZ.272.18.2011 Przedmiot zamówienia KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Pożywki do oznaczania Legionella spp. Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł]** Załącznik 5 do siwz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie cen jednostkowych poszczególnych elementów dostawy

Zestawienie cen jednostkowych poszczególnych elementów dostawy Oznaczenie zamówienia: WIW-AG/3221/9/09 Załącznik nr 5a Zestawienie cen jednostkowych poszczególnych elementów dostawy Część 1: Dostawa podłoŝy mikrobiologicznych wg poniŝszego zestawienia: L.P NAZWA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych. Podłoża mikrobiologiczne, gotowe i suplementy. ilość razem.

Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych. Podłoża mikrobiologiczne, gotowe i suplementy. ilość razem. EA-ZP.272.14.2013 Zał. 2.7 Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych LP 1 2 Paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach. 50 testów /op.certyfikat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Podłoże COLI ID Jednostka miary

KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Podłoże COLI ID Jednostka miary L.p. 1. EAZ.272.35.2011 Przedmiot zamówienia Coli O157:H7 ID Szczegółowy opis zastosowanie: Escherichia coli O157; podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji Escherichia coli O157:H7;

Bardziej szczegółowo

S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a

S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a Załącznik Nr 1 do SIWZ Lp. Nawa Wielkość opakowania Ilość Uwagi 1. PoŜywki suche 1. Agar odŝywczy wg EN ISO 6579:2002, załącznik B

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A do siwz. AGZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Agar Aloa

Załącznik 1A do siwz. AGZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Agar Aloa AGZ.272.8.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Agar Aloa Załącznik 1A do siwz L.p. 1. Przedmiot zamówienia Agar aloa Szczegółowy opis zastosowanie: Listeria monocytogenes; gotowe podłoże: - pepton

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty. Jednostka miary. Ilość. Lp.

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty. Jednostka miary. Ilość. Lp. znak sprawy: WSE.EAZ.8//8/0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość. Agar Chapmana Zastosowanie: do izolacji gronkowców; Pepton

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oferowanych przez wykonawcę artykułów

Formularz cenowy oferowanych przez wykonawcę artykułów Oznaczenie zamówienia: WIW-AG.272.12.2011 Załącznik nr 6a Formularz cenowy oferowanych przez wykonawcę artykułów Część 1: Dostawa podłoŝy mikrobiologicznych wg poniŝszego zestawienia: L.P NAZWA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I Lp. Przedmiot zamówienia* 1. Agar laktozowo-żelatynowy zastosowanie: beztlenowce; wg. ISO/CD 6461-2; pepton kazeinowy 15,0 g/l; laktoza 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 10,0 g/l; żelatyna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr ZP-26-2/11. Część 1 Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Postępowanie nr ZP-26-2/11. Część 1 Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: Postępowanie nr ZP-26-2/11 Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: L.p. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35c, Wałbrzych Tel.(74) do 70, Fax.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35c, Wałbrzych Tel.(74) do 70, Fax. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych Tel.(74) 8475-69 do 70, Fax.(74) 84766-39 Wałbrzych, dnia 08.02.2013 r. Postępowanie nr: ADM/ZP-231-1/01/13

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ozczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ce brutto zamówienia - każdego pakietu powin stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, tomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

AGZ Opis przedmiotu zamówienia Część I - Agar Aloa. Załącznik 1 a do siwz. Jednostka miary

AGZ Opis przedmiotu zamówienia Część I - Agar Aloa. Załącznik 1 a do siwz. Jednostka miary AGZ.272.4.2014 Opis przedmiotu zamówienia Część I - Agar Aloa Załącznik 1 a do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis 1. Agar aloa zastosowanie: Listeria monocytogenes; gotowe podłoże: - pepton

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E P U N K T Ó W - K R Y T E R I U M O C E N Y O F E R T : C E N A. 1. PoŜywki suche. 500g , ,

Z E S T A W I E N I E P U N K T Ó W - K R Y T E R I U M O C E N Y O F E R T : C E N A. 1. PoŜywki suche. 500g , , Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Z E S T A W I E N I E P U N K T Ó W - K R Y T E R I U M O C E N Y O F E R T : C E N A Nazwa Agar odŝywczy Agar z ksylozą i lizyną, XLD Agar odŝywczy do Pseudomonas wg

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63, e-mail: ppis@psse.bielsko.pl psse.bielskobiala@pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Lp. Przedmiot zamówienia 1. Agar laktozowo-żelatynowy zastosowanie: beztlenowce; wg. ISO/CD 6461-2; pepton kazeinowy 15,0 g/l; laktoza 10,0 g/l; ekstrakt

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ozczenie sprawy AE/ZP-7-9/ Załącznik Nr Formularz Cenowy Ce brutto zamówienia - każdego pakietu powin stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, tomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY

MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY ARGENTA MIKROBIOLOGIA Mikrobiologiczna analiza wody Spis treści: I. Przygotowanie próbek do badań II. Oznaczanie głównych grup drobnoustrojów Ogólna liczba drobnoustrojów

Bardziej szczegółowo

PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm

PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm K000 04028 Agar 0,5% 20 25,80 K000 02029 AMP Agar 20 39,59 K000 09031 Agar Baird Parkera z Ŝółtkiem jaja i tellurynem 20 59,40 K000 10002 Agar BGA 20 40,00 K000 10061

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3 SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3 Część I Lp. Przedmiot zamówienia: Ilość zamawiana Wielkość opakowania Ilość opakowania cena brutto za 1 opakowanie Gotowe podłoża na płytkach Petriego Ø 90mm

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA LBŚiŻ Olsztyn, dnia 20.04.2012 ZP/3230/02/12 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę testów do kontroli jakości badań, kolumienek, podłóż i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) Oznaczenie zamówienia: WIW-AG.272.02.2015 I. Informacje o Zamawiającym. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krakowie, ul. Brodowicza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Katowice: Dostawa produktów do badań mikrobiologicznych. Zamówienie zostało podzielone na pakiety 1-43. Numer ogłoszenia: 104936-2011; data zamieszczenia: 09.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Stargard Szczeciński: dostawa poŝywek suchych, podłóŝ gotowych w probówkach, butelkach i na płytkach, suplementów, dodatków do poŝywek, testów identyfikacyjnych i odczynników diagnostycznych oraz surowic

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Stargard Szczeciński: dostawa poŝywek suchych, poŝywek gotowych, suplementów, dodatków do poŝywek, testów identyfikacyjnych, odczynników, surowic, lateksów i wskaźników do mikrobiologii Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawę odczynników dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żywcu ul. Krasińskiego 3

Dostawę odczynników dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żywcu ul. Krasińskiego 3 Żywiec, dnia 29.10.2013 r. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec tel 33/860-23-91 fax 33/866-67-73 Nr sprawy: OA/332/1/7057/2013 Adres strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Nr 6 Pakiet Nr 6 Testy lateksowe, krążki antybiotykowe, testy MIC, szczepy wzorcowe, podłoża, odczynniki i testy diagnostyczne. Ilość Wartość Wielkość

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Katowice: Dostawa produktów mikrobiologicznych. Zamówienie zostało podzielone na pakiety 1-45. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ. Numer ogłoszenia: 178166-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PSE.EAA/1/280/2/2010 Tarnów, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

PSE.EAA/1/280/2/2010 Tarnów, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) PSE.EAA/1/280/2/2010 Tarnów, 2010-01-15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią 2. Agar Colubmia CNA 3. Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępną identyfikacją i oceną bakteriurii 4. Podłoże MaConkey

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie nr ZP.272.2.20212 Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Przedmiot zamówienia 1. Agar Baird - Parker 2. Agar CHAPMAN z mannitolem 3. Agar CIN 4. Agar Columbia Opis

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Kraków 69, ul. Brodowicza 13, , fax

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Kraków 69, ul. Brodowicza 13, , fax S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oznaczenie zamówienia: WIW-AG/3221/11/09 I. Informacje o Zamawiającym. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krakowie, ul. Brodowicza 13,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia r. WIW.AG

Katowice, dnia r. WIW.AG Katowice, dnia 10.05.2012 r. WIW.AG.2720.7.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów do badań mikrobiologicznych

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 6 AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 6 Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr: 1 7 L.p. Wymagane parametry dla: Wpisać oferowane parametry Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego

Bardziej szczegółowo

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200 Dodatek nr. 2 do SIWZ - asortymentowo-cenowy Gotowe podłoża bakteriologiczne na płytkach. Wszystkie podłoża muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat jakości ISO 13485:2003 lub równoważny,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności.

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Ćwiczenie 11 Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Wskaźniki higieniczne żywności są to grupy bakterii dostające się do żywności w wyniku niewłaściwej higieny produkcji i braku higieny osobistej pracowników.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia r. NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY CELON PHARMA SA

ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia r. NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY CELON PHARMA SA ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia 15.12.2015 r. Miejscowość Kazuń Nowy NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY Z SIEDZIBĄ W Kazuniu Nowym Data zamieszczenia: 15.12.2015 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PSE.EAA/1/280/1/2009 Tarnów, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

PSE.EAA/1/280/1/2009 Tarnów, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) PSE.EAA/1/280/1/2009 Tarnów, 2009-01-08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

Bardziej szczegółowo

VIII. Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae

VIII. Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae VIII. Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama Opis preparatu: Ćwiczenie 2. Ocena wzrostu szczepów na podłożach stałych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/K z dnia r Na odczynniki chemiczne i materiały zużywalne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/K z dnia r Na odczynniki chemiczne i materiały zużywalne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/K z dnia 14.12.2016r Na odczynniki chemiczne i materiały zużywalne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. DATA ZAMIESZCZENIA: 14.12.2016 MIEJSCOWOŚĆ: Kazuń Nowy ZAMIESZCZANIE

Bardziej szczegółowo

XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne

XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama Opis preparatu: Ćwiczenie 2. Ocena wzrostu szczepów na podłożach stałych

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S

Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302587-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Odczynniki i środki kontrastowe 2015/S 166-302587 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,

Bardziej szczegółowo

PSE.EAA/1/280/11/2007 Tarnów, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

PSE.EAA/1/280/11/2007 Tarnów, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) PSE.EAA/1/280/11/2007 Tarnów, 2007-11-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Zał nr 1 do SIWZ Grupa 1: gotowe podłoża, testy i odczynniki Podłoża na płytkach petriego o średnicy 90 mm, podłoża w probówkach,testy i odczynniki mikrobiologiczne

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część VII - Testy lateksowe. Jednostka miary. Ilość. zestaw 4

KALKULACJA CENY OFERTY Część VII - Testy lateksowe. Jednostka miary. Ilość. zestaw 4 EAZ.272.15.2011 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Część VII - Testy lateksowe L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł]*** Cena brutto [zł]

Bardziej szczegółowo

ilość Cena jednostkowa Wartość netto

ilość Cena jednostkowa Wartość netto EA-ZP.272.14.2013 Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych zał. 2.1 Testy mikrobiologiczne, pożywki i dodatki LP Nazwa (dokładny opis, wielkośc opakowania) j.m. LBŻiPU LMiP LBWiG

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto(zł) Ilość op. Stawka VAT % 500 ml g g g 1

Cena jednostkowa netto(zł) Ilość op. Stawka VAT % 500 ml g g g 1 pakiet 1 Pieczęć Wykonawcy. Załącznik nr 1 1 PAKIET I Odczynniki chemiczne Opis przedmiotu zamówienia Alkohol etylowy 96% Opis techniczny Wymagania: - kwasowość max 0,002%, -alkohole wyższe max 0,001%,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej.

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej. III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. Załącznik nr1 A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. Płytek lub sztuk 1 Columbia agar z krwią baranią

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania : Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. () 344 64 00, 344 64 71, FAX () 344-64-74, centr. () 344 6 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

SAT Pakiet I - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1

SAT Pakiet I - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1 Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet I - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1 Załącznik Nr 5 do oferty Załącznik Nr 1 do umowy Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne Wielk. opak.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości określony w kolumnie 6.

Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości określony w kolumnie 6. WSSE DEA OZPA SZP.272.02.2016. /pieczęć adresowa Wykonawcy/ Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet A: Odczynniki chemiczne klasy czystości cz.d.a Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wartość netto. Vat %

Wartość netto. Vat % Załącznik nr 3 Pakiet nr I Pożywki mikrobiologiczne Lp Przedmiot zamówienia Ilość Jednostka miary Cena jednostkowa Vat % brutto Uwagi Producent 1. Agar Chapmana z mannitolem, solą, czerwienią fenolową

Bardziej szczegółowo

VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne

VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Rodzaje pożywek i ich zastosowanie a. Podłoże stałe - proste Agar zwykły (AZ) b. Podłoża wzbogacone Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PRODUKTACH

INFORMATOR O PRODUKTACH INFORMATOR O PRODUKTACH Firma LABLACTA E. Sędrowska J.Toński Spółka Jawna powstała w marcu 2013 roku. Podstawą działalności spółki jest produkcja pożywek mikrobiologicznych i testów bibułowych oraz dodatków

Bardziej szczegółowo

(54)Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus

(54)Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187937 (21) Numer zgłoszenia: 332135 (22) Data zgłoszenia: 22.03.1999 (13) B1 (51) IntCl7 C12Q 1/06 C12N

Bardziej szczegółowo

III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej

III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej Ćwiczenie 1. Rodzaje pożywek i ich zastosowanie a. Podłoże stałe - proste Agar zwykły (AZ) b. Podłoża wzbogacone Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej

Bardziej szczegółowo

AGZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I- Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji. Załącznik 1A do siwz.

AGZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I- Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji. Załącznik 1A do siwz. AGZ.272205 Część I- Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji Załącznik A do siwz L.p. Przedmiot zamówienia. Sporal A - wskaźnik biologiczny Sporal A - wskaźnik biologiczny Sporal S - wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PRODUKTACH

INFORMATOR O PRODUKTACH INFORMATOR O PRODUKTACH Firma LABLACTA E.Sędrowska J.Toński Spółka Jawna powstała w marcu 2013 roku. Podstawą działalności spółki jest produkcja pożywek mikrobiologicznych i testów bibułowych oraz dodatków

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

liczba godzin 2 MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA półpłynne stałe

liczba godzin 2 MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA półpłynne stałe MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA Ćwiczenie 6 i 7 6 Fizjologia drobnoustrojów Wymagania metaboliczne bakterii. Rodzaje podłóż mikrobiologicznych.

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy. j.m. Ilość Wielkość opakowania

Formularz asortymentowo - cenowy. j.m. Ilość Wielkość opakowania ( Oznaczenie Wykonawcy) Część nr 1 odczynniki chemiczne l.p. Asortyment według specyfikacji Nazwa handlowa, producent Numer katalogowy Formularz asortymentowo - cenowy j.m. Ilość Wielkość opakowania Cena

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Odczynniki do analiz rutynowych Jednostka miary. op. = 1l 4. op. = 250g 1. op. = 100g 1

KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Odczynniki do analiz rutynowych Jednostka miary. op. = 1l 4. op. = 250g 1. op. = 100g 1 AGZ.272013 4-Amino-antypiryna Część I - Odczynniki do analiz rutynowych zawartość: min. 98 %; straty po suszeniu (105 C) - max. 0,5 %. op.= 25g 1 brutto [zł] 1-butanol zawartość: min. 99,5 %; woda - max.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Lp. Przedmiot Nazwa Wartość netto Stawka podatku VAT w % 1. Gotowe preparaty mikroskopowe - 1kpl.

FORMULARZ CENOWY. Lp. Przedmiot Nazwa Wartość netto Stawka podatku VAT w % 1. Gotowe preparaty mikroskopowe - 1kpl. Załącznik nr 6 do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego oraz odczynników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY załącznik nr 7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY załącznik nr 7 załącznik nr 7 Pakiet. AUTOMATYCZNY SYSTEM DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH ORAZ OZNACZANIA WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYKI: DZIERŻAWA APARATU wraz z wyposażeniem + TESTY DIAGNOSTYCZNE TESTY

Bardziej szczegółowo

Nazwa odczynnika Jm. Ilość planowana Nazwa Nr katalogowy producenta. załącznik nr 1 do siwz. Stawka podatku VAT. Ilość opakowań. Cena jedn.

Nazwa odczynnika Jm. Ilość planowana Nazwa Nr katalogowy producenta. załącznik nr 1 do siwz. Stawka podatku VAT. Ilość opakowań. Cena jedn. załącznik nr 1 do siwz Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla projektu pt." Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych" nr UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-05

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej Nr pakietu Nazwa pakietu I. Odczynniki chemiczne i bufory do kalibracji II. Odczynniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń

Instrukcja do ćwiczeń Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Instrukcja do ćwiczeń Temat: Woda jako

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: SAT.251.1.1.2015. Pakiet I - Paski, taśma i folia. Cena jednostk. netto (w zł) Ilość opakowań. Op. = 50 m.b. 3. Op. = 50 m.b.

Nr sprawy: SAT.251.1.1.2015. Pakiet I - Paski, taśma i folia. Cena jednostk. netto (w zł) Ilość opakowań. Op. = 50 m.b. 3. Op. = 50 m.b. Pakiet I - Paski, taśma i folia Załącznik nr 6 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wielk. opak. Ilość opakowań Cena jednostk. ( w zł) Stawka podatku (w %) Podatek ( w zł) ogółem brutto Nazwa producenta i nr

Bardziej szczegółowo

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych Kontrola pożywek mikrobiologicznych Sekcja Badań Epidemiologicznych 27.04.2015 Zgodnie z ISO 17025 oraz ISO 15189 jednym z czynników istotnie wpływających na jakość wyników badań w przypadku badań mikrobiologicznych,

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary (szt., kg) Wielkość opakowania. 12 opakowanie 500 g

Jednostka miary (szt., kg) Wielkość opakowania. 12 opakowanie 500 g WIW agz 240-4/10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Załącznik nr 2 Lp Przedmiot zamówienia Opis - parametry techniczne Ilość jednostek miar (j. m.) Jednostka miary (szt.,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. 2. Tryb udzielenia zamówienia. - art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy Pzp

ROZDZIAŁ I. 2. Tryb udzielenia zamówienia. - art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy Pzp Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z a p r a s z a do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wałbrzych, dnia r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Nr sprawy: ADM/OF-2310/02/12 Wałbrzych, dnia 20.02.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ do zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

500 g 50,93 1 kg 89, g 45,00 Manganu (II) siarczan 1 hydrat. 500 g 86,63 CZDA, ODP. ACS. 1 kg 155,93 Miedzi (I) chlorek CZDA

500 g 50,93 1 kg 89, g 45,00 Manganu (II) siarczan 1 hydrat. 500 g 86,63 CZDA, ODP. ACS. 1 kg 155,93 Miedzi (I) chlorek CZDA 100 g 7,06 Magnezu siarczan 7 hydrat DA 613780111 500 g 22,89 1 kg 38,14 6x1 kg 216,22 Manganu (II) chlorek 4 hydrat DA 615960115 250 g 26,25 500 g 50,93 1 kg 89,25 100 g 45,00 Manganu (II) siarczan 1

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza sanitarna wody

Temat: Analiza sanitarna wody Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Diagnostyka mikrobiologiczna Analityka medyczna III rok Instrukcja do ćwiczeń Temat: Analiza sanitarna

Bardziej szczegółowo

Sprawa: RAP/ /2011 Arkusz kalkulacyjny

Sprawa: RAP/ /2011 Arkusz kalkulacyjny Sprawa: RAP/ /2011 Arkusz kalkulacyjny Załącznik 2 do SIWZ Lp Nazwa przedmiotu zamówienia (Składając ofertę równoważną Wykonawca jest zobowiązany wskazać nazwę odczynnika (typ, producenta), który oferuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime.

Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime. Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime. Nr kat. Opis przedmiotu zamówienia Wielkość opak. (ilość fiolek x ilość ) Odczynniki do kolorymetrycznej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r

Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r Porównanie i ocena właściwości fizycznych, mikrobiologicznych i jałowości pożywek sterylizowanych mikrofalowym enbiojet i autoklawie parowym Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016) Załącznik Nr 1 do SIWZ * Uwaga. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wyspecyfikowanej przez

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. zawartość: min. 99 %; stopień czystości: czda.

Jednostka miary. zawartość: min. 99 %; stopień czystości: czda. AGZ.272.13.2012 KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Odczynniki do analiz rutynowych Załącznik 5 do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł]** Wartość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LBŚiŻ Lab. w Elblągu Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawę podłóż, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, kolumienek

Bardziej szczegółowo

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Temat: Żywność jako środowisko życia mikroorganizmów.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY. Część I Testy lateksowe

KALKULACJA CENY OFERTY. Część I Testy lateksowe znak sprawy: EAZ.272.4.20 KALKULACJA CENY OFERTY Część I Testy lateksowe Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis/zastosowanie 2 LATEKS SALMONELLA podstawowy diagnostyczny Lateks Salmonella LSW 2 n Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo