Marketing XXI wieku wyzwania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing XXI wieku wyzwania"

Transkrypt

1 Maciej Smolarek

2 Marketing XXI wieku wyzwania Gospodarka Światowa Degeneracja środowiska naturalnego Ewolucja kryteriów, wartości i postawy klienta, Wzrost potrzeb, rozwarstwienie dochodów Spadek siły nabywczej płac pomimo ich wzrostu, Automatyzacja produkcji a zatrudnienie Wzrost wymagań co do odpowiedzialności społecznej Wzrost wymagań dotyczących jakości produktów Kontroling Rządu przenosi się z producentów na kanały rynkowe Strategie, które prowadziły do sukcesu stają się zgubą firm

3 Marketing XXI wieku wyzwania Rozwój marketingu organizacji nie nastawionych na zysk: NGO, Szpitale (zarządzanie biznesowe), Szkoły, uczelnie (walka o ucznia, walka o studenta), organizacje dobroczynne, kościoły, ochrona przyrody, kultura,

4 Marketing XXI wieku wyzwania Boom technologii informacyjnych Technologie śledzenia zachowań konsumentów, Synchronizacja walorów produktów i usług potrzebami konsumentów, Sprawna dystrybucja produktów (media), CRM (Customer Relationship Management), Zawiązanie i utrzymywanie komunikacji z grupami klientów lub każdym pojedynczo. Rozwój kanałów dystrybucji (Internet, GSM, etc.)

5 Marketing XXI wieku wyzwania Globalizacja Zmniejszanie się dystansów - geograficznego i kulturowego (tanie latanie, łączność satelitarna, Telefonia komórkowa, Internet) Szybko ewoluujące otoczenie marketingowe firm, Korporacyjne sieci wymiany informacji (natychmiastowe przenoszenie idei w świat), Wzrost kooperacji między firmami, powstają sojusze strategiczne z firmami zagranicznymi, nawet konkurentami (partnerstwa, fuzje, wrogie przejęcia), Wzrost globalnej konkurencji, Standaryzacja i unifikacja norm na rynku,

6 Marketing XXI wieku wyzwania Ryzyko operacji międzynarodowych Zmiany kursów walut, Zadłużenie zagraniczne, Koszty adaptacji metod marketingowych, Krępujące warunki narzucane przez rządy państw: wielkość udziału we własności firm, udział komponentów krajowych w produkcji, zatrudnianie obcokrajowców, transfery zysków, Wojny, terroryzm, korupcja.

7 Marketing XXI wieku wyzwania Trendy w zachowaniu nabywców Odchodzenie konsumpcji opartej na ilościowym wzroście spożycia na rzecz konsumpcji zapewniającej wyższą jakość życia (zjawisko nasycenia rynku), Spadek zakupów emocjonalnych i nierozważnych, racjonalizacja budżetów domowych (Konsumenci żądają lepszej informacji o produktach) Dążenie do indywidualnego rozwoju (zróżnicowanie społeczeństwa). Poszukiwanie produktów unikalnych.

8 Marketing XXI wieku wyzwania Trendy w zachowaniu nabywców Wzrost znaczenia czasu wolnego (np. ograniczenie codziennych prac domowych), Zmiana sytuacji społecznej kobiet poszukujących samorealizacji poza ogniskiem domowym, Zwiększenie znaczenia takich wartości jak młodość, zdrowie, dobry wygląd, forma fizyczna, (poszukiwanie towarów zdrowych, naturalnych ).

9 Marketing XXI wieku wyzwania Trendy w zachowaniu nabywców Wzrost liczebności osób świadomie wybierających życie w samotności. Starzenie się społeczeństw (wyższy poziom opieki medycznej i model rodziny 2+1) Wzrost ogólnego poziomy wykształcenia, Rozbicie klientów masowych segmentacja klientów elitarnych i ubogich.

10 Marketing XXI wieku wyzwania Społeczna krytyka marketingu Konsument Indywidualny: Wysokie ceny ( chytry marketing ): Koszty dystrybucji wielkie, kolorowe sklepy, bogaty asortyment, dłuższe godziny otwarcia, luksusowe wyposażenie. Drapieżna reklama i promocja np. środki piorące, kosmetyki, art. higieniczne zawierają w cenie 40% kosztów promocji i opakowania, dodających wartość psychologiczną a nie użytkową Nadmierne marże przewyższające wartość świadczonych usług, zła organizacja i planowanie np. koszt wytworzenia tabletki = 5 centów a cena w aptece 40 centów

11 Marketing XXI wieku wyzwania Społeczna krytyka marketingu Agresywna sprzedaż: Sprzedaż nachalna wygłaszanie wyuczonych formułek mających zwabić do zakupu np.: samochody, nieruchomości są sprzedawane a nie kupowane Wmawianie kupna zbędnych dóbr bez skrupułów wmawia się niepotrzebne rzeczy

12 Marketing XXI wieku wyzwania Społeczna krytyka marketingu Planowane starzenie się wyrobów: Moralne przyśpieszone zużycie zjawisko mody Ograniczanie atrakcyjnych cech wstrzymywanie się w wyposażenie produktów w pewne cechy, które pojawią się w kolejnych modelach Brak serwisu dla starszych modeli brak części zamiennych Stosowanie materiałów szybko ulegających zniszczeniu np. szybko rdzewiały opiekacze do grzanek z przyczyn technicznych Zaniżanie jakości usług dla konsumentów w niekorzystnej sytuacji: Segment biedoty nie stanowi zainteresowania firmy Reklamowanie fałszywych wartości Sprzedawanie towarów starych jako nowe Oferowanie zbyt kosztownych kredytów

13 Marketing XXI wieku wyzwania Społeczna krytyka marketingu Konsekwencje społeczne Materializm: Zbytnie skłanianie do posiadania dóbr materialnych ludzi ocenia się wg tego co mają, a nie kim są Fałszywe pragnienia dają większe korzyści przemysłowi niż konsumentom Niedostatek dóbr publicznych: Nadmierna sprzedaż dóbr prywatnych kosztem publicznych wzrost posiadaczy samochodów wymaga nowych dróg, parkingów, policji, szpitali, Brak regulacji trudno zmusić producentów aby ponosili koszty społeczne swych działań.

14 Marketing XXI wieku wyzwania Społeczna krytyka marketingu Konsekwencje społeczne Zanieczyszczenie środowiska kulturowego reklamą Przerywanie programów reklamami TV i radiowych. Reklama szatkuje strony w czasopismach i gazetach. Szpeci pejzaż tablice z plakatami, poobklejane mury. Nadmierna władza polityczna świata interesów Poparcie wpływowych polityków i urzędników - niektórych branż (np. tytoniu, alkoholu). Ograniczenie dostępu do mediów - dla niezależnej i obiektywnej informacji.

15 Marketing XXI wieku wyzwania Społeczna krytyka marketingu Wpływ na rynek i konkurencję Osłabienie konkurencji: Przejmowanie podmiotów konkurujących na rynku zamiast wprowadzania własnych produktów (wrogie przejęcia), Tworzenie barier wejścia na rynek wykorzystywanie patentów, duże wydatki na promocję sprawiają, że dostawcy i dealerzy unikają konkurentów, Nieuczciwe praktyki marketingowe obniżanie cen poniżej kosztów (dumping), groźba zerwania kontraktu

16 Marketing XXI wieku wyzwania Działania skierowane na kontrolę marketingu Konsumeryzm (zorganizowany ruch obywateli i agencji rządowych, mający na celu zwiększenie praw i siły nabywców względem sprzedawców) Otrzymywanie dobrej informacji o ważnych aspektach produktu, Ochrona przed wątpliwymi produktami i praktykami marketingowymi, Kontrola komponentów wchodzących w skład produktów i opakowań, obniżenie poziomu szumu reklamowego, wprowadzanie przedstawicieli konsumentów do rad nadzorczych firm 16

17 Marketing XXI wieku wyzwania Działania podmiotów gospodarczych skierowane na rozwój marketingu społecznego Marketing zorientowany na konsumenta firma uwzględnia punkt widzenia konsumenta Marketing innowacyjny poszukiwania rzeczywistych ulepszeń produktu i marketingu Marketing wartości kierowanie większość zasobów na inwestycje marketingowe tworzące wartości, budowanie długofalowej lojalności konsumentów Marketing oparty na poczuciu misji określenie misji organizacji w szerokich kategoriach społecznych a nie wąskim ujęciu produktu i jego sprzedaży Marketing społeczny podejmowanie decyzji marketingowych uwzględniających potrzeby i długookresowe interesy konsumentów, potrzeby firm i długofalowe interesy społeczeństwa 17

18

19 Okres starożytności - miasta greckie, Purpura Tyryjska Średniowiecze rozwój samorządu miejskiego (prawa miejskie nadane przez feudała). Okres kapitalizmu rewolucje burżuazyjne, walka kolonizmu o niepodległość. Są to kluczowe wydarzenia w dziejach, które spowodowały odrodzenie się idei samorządności. Współczesna formuła samorządu terytorialnego, która obecnie funkcjonuje - jej podstawę można umiejscowić w II połowie XIX w.

20 w Polsce została zlikwidowana samorządność, wprowadzona została zasada jednolitej władzy państwowej (istniały wojewódzkie, miejskie, powiatowe rady narodowe). Transfer środków odbywał się z góry na dół. Do 1998 r. trwały dyskusję co ma być z kolejnymi strukturami samorządu. W 1998 r. Sejm uchwalił Ustawę o samorządzie powiatowym i Ustawę o samorządzie województwa.

21 Na strukturę samorządu terytorialnego składają się trzy typy jednostek: gminy powiaty województwa Są to jednostki, które tworzą układ poziomy horyzontalny. Powiat nie stanowi jednostki nadrzędnej nad gminą i województwo nie stanowi jednostki nadrzędnej nad powiatem i gminą. Każda z nich jest samodzielna i samorządna.

22 jest strukturą dualną znajduje się w układzie samorządowym, jest również instytucją rządową. Funkcjonuje w jego obrębie zarówno wojewoda jak i marszałek województwa. Wojewoda jest urzędnikiem państwowym delegowanym przez Prezesa Rady Ministrów. Województwo w Polsce jest samorządowo-rządowe.

23 Rozwój lokalny może dokonywać się na czterech głównych płaszczyznach: polega na rozwijaniu małych i średnich przedsiębiorstw, na rozwijaniu indywidualnej przedsiębiorczości, która bazuje na lokalnych zasobach materialnych i ludzkich, zapewniony dzięki samorządności, wyraża się poprzez tworzenie różnych organizacji społecznych tj. oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji pozarządowych, etc. renesans gwary, rozwój lokalnej prasy, telewizji, renesans muzyki folklowej (np. góralskiej), odtwarzanie starych zawodów, etc.

24

25 Przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, Przedsiębiorstwa sektora inwestycyjnego, Instytucje non-profit, Gospodarstwa rolnicze (i ich grupy), Organizacje i stowarzyszenia sektora społecznego, Przedsiębiorstwa komunalne, Formalne i nieformalne grupy interesów.

26 Generalna koncepcja marketingu skupia się na relacjach wymiany opartych na operacjach dóbr konsumpcyjnych. Ewolucja marketingu w kierunku w obszarze: Dóbr inwestycyjnych Usług Nieruchomości Idei Technologii Projektów Osób Organizacji Przedsięwzięć Miejsc

27 Marketing Sektorowy W odróżnieniu od marketingu ogólnego zorientowanego na dobra powszechne częstego i okresowego zakupu Marketing Sektorowy dopełnia ujęcie ogólne. Marketing Sektorowy to kompleksowe koncepcje skutecznego działania w różnych obszarach aktywności gospodarczej i społecznej (np. polityczny, personalny, społeczny, ekologiczny, turystyczny, etc.) Aktywność ta wyrażona jest poprzez pozyskanie i utrzymanie nie tyle klientów, co zwolenników, widzów, interesantów, członków, użytkowników.

28 Ujęcie ogólne Marketingu: Ujęcie Sektorowe Marketingu: Rozpoznanie potrzeb i życzeń Zmiana tożsamości Kształtowanie dostosowanej Zmiana poglądów oferty (produkt) Zmiana przynależności Przekazywanie informacji Zmiany sposobu zachowania Oferowanie produktu w odpowiednim miejscu i czasie Propozycja warunków wymiany (współpracy) akceptowalnych przez partnera Zmiana metod działania zmiana alokacji zasobów Zmiana miejsca spędzania wolnego czasu Zmiana miejsca zamieszkania

29 Zmiana w podejściu marketingowym spowodowana jest odmienną interpretacją procesu wartości (korzyści) między różnorodnymi podmiotami lub ich grupami. Zmiany w wartościowaniu skutkują powstaniem samodzielnych dyscyplin marketingowych: Non-profit marketing Political marketing Social marketing Events marketing Personal marketing

30 Pogłębianie Marketing komercyjny Rozszerzanie Humanistyczna koncepcja marketingu Marketing instytucji publicznych Społeczne odpowiedzialność marketingu Marketing Społeczny Marketing Ekologiczny Generic Marketing

31 marketing terytorialny (lub marketing komunalny) Główne kryterium produkt. Specyfika i odmienność place s marketing źródło oferowanych korzyści Korzyść związana z miejscem, cechami jednostek administracyjno-przedstrzennych. Place s marketing w ujęciach szczegółowych: Government / National marketing Regional marketing City marketing

32

33 filozofia osiągania założonych celów przez jednostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograniczone zasoby, u której podstaw leży przekonanie, że właściwa orientacja na partnerówklientów ma kluczowy wpływ na osiągane rezultaty. Istota ujęcia biznesowego podporządkowanie wszystkich działań jednostki terytorialnej interesom i oczekiwaniom grupy odniesienia (interesu).

34 (Wtrącenie) Negatywny model organizacyjny życia społecznego Organy samorządowe Władza nastawiona na trwanie administracja Bufor realizujący własne cele Lokalna społeczność Bierna, nastawiona roszczeniowo masa za Ryszardem Wilczyńskim 34

35 (Wtrącenie) Partycypacyjny (idealistyczny) model organizacji życia społecznego Społeczność lokalna (aktywna i zorientowana) Organizacje pozarządowe Nastawione na rozwiązywanie problemów rady sołeckie, zarządy osiedli Zorientowane na samoorganizację administracja obsługa Organy samorządowe służba Zorientowane na zaspokajanie potrzeb społecznych i rozwój lokalny Obsługa realizacji celów strategicznych i operacyjnych za Ryszardem Wilczyńskim 35

36 zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców, niemieszkańców, organizacji, etc. (grup zewnętrznych i wewnętrznych). Przewidywanie kierunków zmian (monitorowanie, ewaluowanie, badanie etc.) Racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów (Zasada zrównoważnonego rozwoju). Oferowanie właściwych z ekonomicznego punktu widzenia zestawu środków materialnych i niematerialnych (optymalizacja). Rozpoznawanie potrzeb grup odniesienia i reagowanie na nie.

37 Jednostka przestrzenno-administracyjna posiada określony kształt (zasoby) i jest miejscem bytowania społeczności, której potrzeby są głównymi wytycznymi dla organów nią zarządzających. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców jednostki osadniczej jest w głównej mierze uzależnione od jej powiązań z innymi obszarami rozumianymi jako przepływ dóbr i usług, finansów, technologii, siły roboczej, informacji, etc. Potrzeby mieszkańców zmieniają się w horyzoncie czasu, z tego też względu muszą być systematycznie monitorowane za pomocą specjalnych narzędzi badań marketingowych.

38 Proces zaspokajania bieżących i przyszłych potrzeb mieszkańców wymaga racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami będącymi w zasięgu jednostki osadniczej materialnymi, niematerialnymi, rzeczowymi, finansowymi, ruchomymi i nieruchomymi, trwałymi, obrotowymi, własnymi i obcymi. Zaspokajanie potrzeb jednostki osadniczej pojmowanej jako całość nie może stać w sprzeczności z zaspokajaniem potrzeb indywidualnych mieszkańców lub ich grup i odwrotnie.

39 Jednostka osadnicza jest jednostką samorządową organ kierowniczy wywodzi się spośród mieszkańców, działa z ich upoważnienia, w ich imieniu i w ich interesie. Nie może występować w tej sytuacji konflikt interesów między władzą a mieszkańcami. Zaspokajanie potrzeb jednostek i/lub grup społecznych ma na celu poprawę ich warunków życia materialnych i niematerianych. Rozwój i zadowolenie osób, grup osób czy też większych społeczności prowadzi do rozwoju całej jednostki osadniczej (Bogaci mieszkańcy to bogata gmina, bogate gminy to bogaci mieszkańcy )

40 Marketing występuje wszędzie tam, gdzie następuje proces wymiany między jednostkami lub grupami. Marketing to proces społeczny i kierowniczy, dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę określonych wartości/dóbr. W ujęciu Marketingu Terytorialnego: proces społeczny i kierowniczy inicjowany przez podmioty komunalne, zmierzający do wykreowania i wymiany wartości z określonymi partnerami (np. mieszkańcami, innymi podmiotami, etc.).

41 (podkreślenie aspektu praktyczno-operacyjnego) Marketing terytorialny to analiza, planowanie i kontrola programów, których celem jest osiągnięcie pożądanych procesów wymiany z wybranymi rynkami i/lub odbiorcami lub grupami odbiorców. Definicja H.Meffera wyodrębnia analizę marketingową, planowanie marketingowe i kontrolę marketingową jako składowe całego procesu oddziaływania na rynki docelowe (również nowe), których celem jest wymiana określonych korzyści.

42 Marketing Terytorialny obejmuje zespół technik i działań zastosowanych przez społeczności lokalne i organizacje w trakcie procesu planowania projektu rozwoju ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego, kulturowego lub też projektu o charakterze tożsamościowym. Analiza przestrzeni organizacji czy przestrzeni aspektów terytorialnych (zasobów), jak również analiza potrzeb zgłaszanych (lub ukrytych) jest elementem wspierającym działania/techniki.

43 Marketing Terytorialny nastawiony jest na realizację konkretnych projektów. Po stronie inicjatorów i realizatorów projektu występuje wiele podmiotów. Marketing terytorialny podzielić można na dwa poziomy działania globalny i sektorowy. Podejście marketingowe powinno być stosowane na wszystkich etapach procesu planowania. Projekty zmierzają do realizacji przedsięwzięć o różnym charakterze zarówno ekonomicznym jak i pozaekonomicznym.

44

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo