Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)"

Transkrypt

1 Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 2 Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) październik 2011

2 Wstęp M at ura Upload to nowa seria trzech podręczników przygotowująca do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, obowiązującego od 2012 roku. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zwłaszcza dla liceów profilowanych i techników. Jego druga część, Matura Upload 2, odpowiada poziomowi B1 w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która będzie powszechnie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Może być on także z powodzeniem stosowany w klasach nauczanych zgodnie z obowiązującą jeszcze tzw. starą podstawą programową, gdyż treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny i gramatyczny oraz ćwiczone umiejętności językowe są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych (zob. Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku) na poziomie podstawowym i strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2012 roku. Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Class CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook), interaktywny ebook (i-ebook) zawierający poza materiałem prezentowanym w książce m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher s Book), testy do poszczególnych rozdziałów podręcznika i szczególnie polecane, ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software). Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Matura Upload 2 jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin/ data* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu). W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt: St.Valentine s Day, Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym). W ramach zajęć dodatkowych można także przeprowadzić lekcje powtórzeniowe. W rozkładzie zaproponowano na tego typu zajęcia 13 jednostek i 13 tematów lekcyjnych, co nie oznacza, że nauczyciel musi się ograniczać do tej liczby. Podręcznik Matura Upload 2 jest podzielony na 4 główne moduły, a każdy moduł na 12 rozdziałów, 2 rozdziały maturalne, 1 rozdział powtórzeniowy oraz dodatkowo na końcu każdego rozdziału znajduje się materiał kulturowy i sekcja o tematyce między przedmiotowej. Oprócz uszczegółowienia tematyki i słownictwa oraz gramatyki i umiejętności językowych, rozkład materiału proponuje tematy i ilość zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. W rozkładzie przyjęto następujące założenia: a) 1 rozdział to minimum 1 godzina lekcyjna, b) na każdy z rozdziałów maturalnych należy przeznaczyć po 2 godziny lekcyjne, c) na rozdziały kończące moduł (Culture Corner, Curricular Cut, Self-check) również 2 godziny lekcyjne.

3 Na realizację materiału zawartego w jednym module potrzeba minimum 18 godzin lekcyjnych, co w sumie daje minimum 72 godziny lekcyjne. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny ma średnio ok. 33 tygodni, materiał podręcznikowy może być zrealizowany w ciągu roku szkolnego przy 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy dwóch godzinach języka angielskiego w tygodniu, co jest często normą w technikach, materiał 3 podręczników serii Matura Upload można zrealizować w ciągu 4 lat nauki (minimum 225 godzin) i nadal dysponować dodatkowymi godzinami, które mogą być wykorzystane np. na pracę z repetytorium maturalnym, bądź przykładowymi testami maturalnymi. W rozkładzie materiału został uwzględniony podział na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Przy umiejętnościach produktywnych opisane zostały także związane z nimi funkcje językowe, np. wskazywanie drogi, udzielanie rad czy relacjonowanie wydarzeń przeszłych. Dodatkowo umieszczenie przy konkretnych ćwiczeniach poszczególnych pozycji standardów wymagań egzaminacyjnych (SWE ) i wymagań szczegółowych według nowej podstawy programowej [ws ] powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej. Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w rozkładzie skróty i kolory czcionki: (SWE ) standardy wymagań egzaminacyjnych, dotyczące obowiązującego egzaminu maturalnego (wraz ze zmianami w egzaminie ustnym od 2012), [ws] wymagania szczegółowe (wg nowej podstawy programowej), symbol / - (pomiędzy SWE) możliwość wyboru jednego ze standardów wymagań egzaminacyjnych; (pomiędzy ws) możliwość wyboru jednego z wymagań szczegółowych, ICT zadania z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych, SB podręcznik ucznia, WB zeszyt ćwiczeń, i-ebook interaktywny ebook, * informacje do uzupełnienia przez nauczyciela, niebieski kolor czcionki dotyczy nowej podstawy programowej, m.in. [ws ], czyli wymagania szczegółowe.

4 ROZKŁAD MATERIAŁU MATURA UPLOAD 2 (NR DOPUSZCZENIA: ) (PROGRAM NAUCZANIA: ) [IV etap edukacyjny, poziom IV.1, zakres podstawowy] ROK SZK.: KLASA/GRUPA: NAUCZYCIEL: MODUŁ Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji:

5 MODULE 1 CAUSE EFFECT 1.1 Precious water Woda jako element środowiska, czasowniki związane z wodą (SWE I. 1m) [ws 1.13] Zdania warunkowe typu 0 użycie, porównanie z podobną strukturą w języku polskim słuchaniem): Cool, cool water, określanie informacji związanych z wybranymi danymi liczbowymi + ćwiczenie leksykalne i krótkie przekazanie części tekstu (SWE II. 2a, 2d, V.1) [ws 3.1, 3.3, 8.1] Mówienie (zintegrowane ze słuchaniem): opis cyrkulacji wody w przyrodzie na podstawie ilustracji oraz wysłuchanego i uzupełnionego tekstu (SWE II. 1a, III. 1a, 1d, V. 1) [ws 2.1, 4.1, 8.1] SB: Grammar Reference GR1; Language Review LR1 ćw. 1 WB: Vocabulary Practice 1.1; Grammar Bank str SB: ICT projekt na temat wody (praca grupowa) [ws 10, 11] 1.2 Space Przestrzeń kosmiczna planety, życie na stacji kosmicznej Czynności dnia codziennego (SWE I. 1m, 1e) [ws 1.13, 1.5] Czas Present Simple użycie, zasady pisowni i wymowy końcówki -s/-es słuchaniem): Saturn, zadanie typu P/ F + dobieranie pasujących do siebie fragmentów informacji oraz przekazanie treści tekstu (SWE II. 1a, 2c, 2d, V. 1, 2) [ws 2.1, 3.3, 8.1] Pisownia i wymowa: przykłady czasowników z końcówką -s/-es w czasie Present Simple SB: Grammar Reference GR1- GR2 WB: Vocabulary Practice 1.2; Grammar Bank str SB: ICT prezentacja na temat układu słonecznego (praca grupowa) [ws 10, 11] 1.3 Bad habits Złe nawyki, denerwujące sytuacje Wyrażanie emocji niezadowolenie, irytacja (SWE I. 1a, 1e) [ws 1.1, 1.5] Zdania warunkowe typu 0 (c.d.) Słuchanie i czytanie (zintegrowane): rozmowa przyjaciół; odpowiedzi na pytania, wyszukiwanie zdań o takim samym znaczeniu (SWE II. 2a, 1d / 2d) [ws 3.1, 2.3 / 3.3] Słuchanie: dobór przyczyny zdenerwowania do osoby + przekazanie ustne głównych informacji (SWE II. 1b, V. 1) [ws 2.2, 8.1] Mówienie: krótkie dialogi, na podstawie modelu, opisujące sytuacje wywołujące niezadowolenie, zdenerwowanie (SWE III. 1a, 1c, 1d, IV. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.5, 6.4, 6.9] Pisanie: opis sytuacji wywołujących zdenerwowanie u wybranych członków rodziny (SWE III. 2a, 2c, 2e) [ws 5.1, 5.6] SB: Grammar Reference GR1; Language Review LR1 ćw. 2 WB: Vocabulary Practice 1.3; Grammar Bank str Tematy lekcji: 1. Precious water słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu. Zdania warunkowe typu Space słownictwo, praca z tekstem. Czas Present Simple użycie, końcówka -s/-es. 3. Bad habits, annoying situations słownictwo, dialogi, ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu.

6 MODULE Our planet Zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego (SWE I. 1m) [ws 1.13] Zdania warunkowe typu 1 struktura, użycie, spójniki if, unless słuchaniem): Earth SOS, wyszukiwanie podstawowych informacji, uzupełnianie zdań, określanie intencji autora tekstu + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 1b/ 2b, 2d, 2e) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 3.4] Mówienie: przekazywanie wiadomości i reagowanie na nie w formie krótkich sterowanych dialogów (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.9] Mówienie i pisanie: krótki opis problemów środowiska naturalnego, na bazie tekstu i własnych obserwacji (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.5, 8.1] SB: Grammar Reference GR1; Language Review LR1 ćw. 3 WB: Vocabulary Practice 1.4; Grammar Bank str SB: ICT projekt na temat ochrony środowiska naturalnego (praca grupowa) [ws 10, 11] 1.5 Be active Aktywne formy spędzania czasu wolnego hobby, sport Kolokacje z czasownikami: do, go (SWE I. 1e, 1j) [ws 1.5, 1.10] Użycie will do wyrażania przyszłości Zdania czasowe dotyczące przyszłości struktura, spójniki słuchaniem): The expert advises, dobór porady do problemu + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] Czytanie i słuchanie: problem + rada ( + dialog) (SWE II. 2a, 1a) [ws 3.1, 2.1] Pisanie (zintegrowane z tekstem pisanym i słuchanym): sterowany udzielający rady (SWE III. 2a, 2d, 2e, 2f, IV. 2a, 2b, 2c, V. 2) [ws 5.1, 5.5, 5.12, 5.13, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1] SB: Grammar Reference GR2; Language Review LR1 ćw. 4 WB: Vocabulary Practice 1.5; Grammar str , Great animals Świat zwierząt zwierzęta i ich siedliska, zagrożenia (SWE I. 1m) [ws 1.13] Czasy Present Simple, Present Continuous porównanie użycia i określeń czasu, czasowniki wyrażające stany słuchaniem): Josh s Animal Blog, wyszukiwanie podstawowych informacji, uzupełnianie zdań (SWE II. 1b, 2b, 2d) [ws 2.2, 3.2, 3.3] Mówienie i pisanie: przekazanie treści tekstu w formie tabelki i prezentacji ustnej + krótki opis sposobów ochrony zagrożonych gatunków zwierząt (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.3, 4.10, 5.1, 5.3, 5.5, 8.1] SB: Grammar Reference GR2; Language Review LR1 ćw. 5,6 WB: Vocabulary Practice 1.6; Grammar Bank str SB: ICT komentarz do bloga na temat zagrożonego gatunku zwierząt w Polsce [ws 11] Tematy lekcji: 1. Environmental problems słownictwo, praca z tekstem. Giving reacting to news dialogi. Zdania warunkowe typu Active hobbies słownictwo. Asking for giving advice ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i pisaniu. Wyrażanie przyszłości użycie will. 3. Animals, their habitats dangers słownictwo, praca z tekstem. Czasy Present Simple i Present Continuous porównanie.

7 MODULE 1 Matura Practice 1a (part 1) Życie rodzinne i towarzyskie przestrzeganie zasad dobrego wychowania (SWE I. 1e) [ws 1.5] Zainteresowania, hobby (SWE I. 1a) [ws 1.1] Czytanie: Be polite, dobór nagłówków do akapitów (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] potwierdzanie prawidłowości wyboru odpowiednim fragmentem tekstu, określanie znaczenia wybranych słów Mówienie: rozmowa sterowana o hobby odgrywanie roli pytającego i odpowiadającego (SWE I. 2a, III. 1a, 1d, IV. 1a, 1b, 1d) [ws 4.1, 6.2, 6.4, 6.8] podawanie przykładowych zwrotów i planu rozmowy Matura Practice 1a (part 2) Życie rodzinne i towarzyskie kupowanie prezentu urodzinowego (SWE I. 1e) [ws 1.5] Organizowanie i uczestnictwo w akcji ekologicznej (SWE I. 1m, 1n) [ws 1.13, 1.14] Słuchanie: rozmowa o prezencie urodzinowym, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] analiza fragmentów zawierających słowa o znaczeniu negatywnym np. no, hardly Pisanie: ogłoszenie o organizowanej akcji ekologicznej (SWE I. 2b, III. 2a, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.3, 5.12, 5.13] analiza treści, stylu i odbiorców ogłoszenia, dokonywanie korekty pracy kolegów SB: ogłoszenie (Writing Bank WB2) Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Zadania typu maturalnego: Be polite rozumienie tekstu pisanego; rozmowa o hobby odgrywanie ról. 2. Zadania typu maturalnego: rozmowa o prezencie urodzinowym rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna ogłoszenie. 3.

8 MODULE Tech-time Wynalazki sztuczna inteligencja, roboty i ich znaczenie (SWE I. 1l) [ws 1.12] Zdania warunkowe typu 1 (c.d.) słuchaniem): Can you believe it?, zadanie typu P/ F + krótkie przekazanie fragmentów treści i ćwiczenie leksykalne (SWE II. 1a, 2a, 2c, V. 1) [ws 2.1, 3.1, 3.3, 8.1] Mówienie i pisanie: wyrażenie opinii o roli robotów w przyszłości (SWE III. 1c, 1d, 2d, 2e) [ws 4.5, 4.10, 5.5, 5.10] SB: Grammar Reference GR1; Language Review LR1 ćw. 7,8 WB: Vocabulary Practice 1.7; Grammar Bank str Słuchanie: rozmowa o sztucznej inteligencji, zadanie na wybór wielokrotny (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] 1.8 Weather patterns Pogoda (SWE I. 1m) [ws 1.13] Czas Present Continuous i konstrukcja be going to wyrażanie przyszłych ustaleń i zamiarów Czasy Present Simple, Present Continuous porównanie użycia (c.d.) słuchaniem): Weather proverbs, określanie głównych informacji jako pozytywnych lub negatywnych (SWE II. 2b) [ws 3.2] Słuchanie: opis lokalnej pogody w różnych porach roku, uzupełnianie tabelki (SWE II. 1d) [ws 2.3] Mówienie: krótkie sterowane dialogi o pogodzie (SWE III. 1a, IV. 1a, 1b) [ws 4.1, 6.2, 6.4] Mówienie i pisanie: opis lokalnej pogody w różnych porach roku, na podstawie uzupełnionej tabelki (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e) [ws 4.1, 4.3, 5.1, 5.3] SB: Grammar Reference GR2- GR3; Language Review LR1 ćw. 9,10,11 WB: Vocabulary Practice 1.8; Grammar Bank str Health Dolegliwości i inne problemy zdrowotne (SWE I. 1k) [ws 1.11] Tryb rozkazujący użycie, struktura Czytanie: An apple a day, wyszukiwanie podstawowych informacji (SWE II. 2a, 2d) [ws 3.1, 3.3] Słuchanie: rozmowa u lekarza, określanie głównych informacji (SWE II. 1a, 1d) [ws 2.1, 2.3] Mówienie (zintegrowane z pisaniem): opisywanie problemów zdrowotnych i udzielanie rad w formie krótkich sterowanych dialogów (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e, IV. 1b, 1d, 2a, 2c) [ws 4.1, 5.1, 6.4, 6.10, 7.2, 7.8] SB: Grammar Reference GR3; Language Review LR1 ćw. 12 WB: Vocabulary Practice 1.9; Grammar Bank str. 36 Tematy lekcji: 1. Artificial intelligence, robots słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. Zdania warunkowe typu Weather słownictwo, czytanie, słuchanie, dialogi i opis pogody. Czas Present Continuous, konstrukcja be going to wyrażanie przyszłości. 3. Health słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu, dialogi. Użycie trybu rozkazującego.

9 MODULE What does your future hold? 1.11 In style 1.12 Character Plany na przyszłość związane z edukacją, pracą, życiem rodzinnym, miejscem zamieszkania (SWE I. 1b, 1c, 1d, 1e) [ws 1.2, 1.3, 1.4, 1.5] Ubrania, styl ubierania Kupowanie ubrań, rodzaje sklepów odzieżowych (SWE I. 1a, 1f) [ws 1.1, 1.7] Cechy charakteru Elementy wyglądu zewnętrznego twarz, budowa ciała Zawody (SWE I. 1a, 1d) [ws 1.1, 1.4] Użycie spójników: too, both, and, as well, whereas, but Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy i najwyższy) oraz konstrukcja (not) as as Użycie spójników: and, as well as, also, but, although Czytanie: My Life in the Future, zadanie typu P/ F + uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu i informacjami o sobie (SWE II. 2c, 2d, V.2) [ws 3.3, 8.1] Słuchanie: rozmowa o planach na przyszłość, uzupełnianie tabelki (SWE II. 1d, V. 2) [ws 2.3, 8.1] Czytanie: Tribal Dress, dobór nagłówków do akapitów + ćwiczenie leksykalne i przekazanie treści tekstu wraz z opinią o preferowanym stylu (SWE II. 2b, 2d III. 1a, 1c, 1d, V. 1) [ws 3.2, 3.3, 4.1, 4.5, 8.1] Słuchanie: dialog zakup odzieży (SWE II. 1a) [ws 2.1] Czytanie: Face reading, uzupełnianie tabelki + przekazywanie treści tekstu i na tej podstawie opisywanie twarzy kolegi i jego cech charakteru (SWE II. 2b, 2d, V. 1, 2) [ws 3.2, 3.3, 8.1] Mówienie: porównywanie planów na przyszłość bohatera tekstu i swoich, na bazie tabelki + opinia dotycząca planowania przyszłości przez nastolatków (SWE III. 1a, 1b, 1c, 1d, V. 1) [ws 4.1, 4.5, 4.8, 4.10, 8.1]; krótkie sterowane dialogi dotyczące planów na przyszłość (SWE IV. 1b, 1d) [ws 4.8, 4.10, 6.4,] Mówienie: dialogi sterowane w sklepie odzieżowym (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.11]; opis własnego stylu ubierania się (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1] Mówienie i pisanie: porównywanie cech charakteru wybranych osób, w tym kolegów i członków rodziny (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1]; opis wyglądu swojej twarzy i charakteru (SWE III. 2a, 2e) [ws 5.1] SB: Grammar Reference GR3 WB: Vocabulary Practice 1.10; Grammar Bank str. 36 SB: Portfolio wpis o swoich planach na przyszłość (wypowiedź sterowana, na bazie tabelki) SB: Grammar Reference GR3- GR4; Language Review LR1 ćw. 14,15 WB: Vocabulary Practice 1.11; Grammar Bank str SB: prezentacja na temat popularnego stylu ubierania się polskiej młodzieży (praca grupowa) [ws 10] SB: Grammar Reference GR3; Language Review LR1 ćw. 13 WB: Vocabulary Practice 1.12; Grammar Bank str. 36 Tematy lekcji: 1. My life in the future ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i mówieniu. Użycie spójników both, as well, whereas, but etc. 2. Shopping for clothes słownictwo, praca z tekstem, dialogi. Stopniowanie przymiotników i konstrukcja (not) as as. 3. Character słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Użycie spójników as well as, also, although etc.

10 MODULE 1 Matura Practice 1b (part 1) Przewidywanie pogody (SWE I. 1m) [ws 1.13] Spędzanie czasu wolnego + pogoda (SWE I. 1e, 1m) [ws 1.5, 1.13] Czytanie: Red Sky At Night, zadanie na wybór wielokrotny (SWE II. 2c, 2d) [ws 3.3] analiza tytułu oraz pierwszych i ostatnich zdań w akapitach, potwierdzanie prawidłowego wyboru odpowiednim fragmentem tekstu, wyjaśnianie wybranych słów Mówienie: rozmowa na podstawie materiału stymulującego wybór formy wspólnego spędzenia czasu, w powiązaniu z prognozą pogody (SWE I. 2a, III. 1a,1c, 1d) [ws 4.1, 4.5, 4.7] wstępny opis prezentowanych ilustracji; analiza użytecznych zwrotów; analiza przykładowej, nagranej wypowiedzi Matura Practice 1b (part 2) Wynalazki roboty, komputery SWE I. 1l) [ws 1.12] Oferta wczasowa uzyskiwanie informacji (SWE I. 1h) [ws 1.8] Słuchanie: wypowiedzi na temat robotów i komputerów, dobieranie osób do wypowiedzi (SWE II. 1b, 1d) [ws 2.2, 2.3] wyszukiwanie słów kluczowych w treści zadania Pisanie: list formalny do biura podróży w sprawie oferty wczasowej (SWE I. 2b, IV. 2b, 2c) [ws 5.12, 5.13, 7.1] analiza planu wypowiedzi i kilku przydatnych formalnych zwrotów SB: list oficjalny (Writing Bank WB4) Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Zadania typu maturalnego: Red Sky At Night rozumienie tekstu pisanego; rozmowa na podstawie stymulusu wspólne spędzanie czasu. 2. Zadania typu maturalnego: Robots computers rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna list formalny w sprawie oferty wczasowej. 3.

11 ILOŚĆ LEKCJI MODULE 1 Culture Corner 1 Amazon Rainforest + Curricular Cut 1 Science Środowisko naturalne lasy Amazonii (SWE I. 1m) [ws 1.13] Zjawiska pogodowe chmury (SWE I. 1m) [ws 1.13] słuchaniem): Amazon Rainforests, dobór nagłówków do akapitów + wyjaśnianie nowych słów (SWE II. 2a, 2b) [ws 3.1, 3.2]; On Cloud Nine, zadanie typu P/ F/ brak info + wyjaśnianie nowych słów (SWE II. 2d) [ws 3.3] Mówienie: krótka rozmowa sterowana na temat treści tekstu o chmurach (SWE IV. 1b, 1d, V. 1) [ws 6.4, 8.1] SB: ICT prezentacja na temat lasów w Polsce SB: ICT artykuł o wybranym zjawisku pogodowym Self-check 1 Powtórzenie słownictwa z modułu 1 w formie zadań typu: wybór właściwego słowa w kontekście Powtórzenie gramatyki z modułu 1 w formie zadań typu: uzupełnianie luk poprzez wpisywanie prawidłowej formy gramatycznej czasownika Słuchanie: określanie podstawowej informacji celem odpowiednie reakcji językowej (SWE II. 1a) [ws 2.1] Czytanie: o planach na przyszłość, zadanie typu P/ F (SWE II. 2d) [ws 3.3] Mówienie (połączone ze słuchaniem): krótkie reakcje językowe (wybór właściwej odpowiedzi) (SWE IV. 1b) [ws 6.4] Pisanie: o swoich planach na przyszłość (SWE I. 2b, III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.8, 5.10, 5.12, 5.13] SB: Grammar Reference GR1- GR4 WB: M1 Everyday English, Listening, Reading, str. 9, ćw. 25, 26, 27; Grammar Bank M1 str Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Amazon Rainforests słownictwo, praca z tekstem. On Cloud Nine słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu. 2. Self-check 1 powtórzenie słownictwa, gramatyki; reakcje językowe; o planach na przyszłość ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. 3..

12 MODULE 2 MOMENTS IN THE PAST 2.1 Day to day Wspomnienia z dzieciństwa (SWE I. 1e) [ws 1.5] Konstrukcja used to twierdzenia, przeczenia, pytania, użycie Słuchanie i czytanie: Before Fame Fortune ; zaznaczanie czynności i odpowiedzi na pytania do tekstu + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 1d, 2d ) [ws 2.3, 3.3] Słuchanie: wspomnienia z dzieciństwa; zaznaczanie czynności i ich relacjonowanie (SWE II. 1c, V.1) [ws 2.3, 8.1] Mówienie i pisanie: krótki opis dzieciństwa swojego i bohaterów tekstu; uzyskiwanie informacji o dzieciństwie kolegi w formie krótkich dialogów, opisywanie czynności przeszłych dotyczących członków rodziny i kolegów (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e, IV. 1b, V. 1) [ws 4.3, 4.4, 5.3, 5.4, 6.4, 8.1] SB: Grammar Reference GR4; Language Review LR2 ćw. 1 WB: Vocabulary Practice 2.1; Grammar Bank M2, str Difficult times Życie rodzinne w przeszłości i obecnie (SWE I. 1e) [ws 1.5] Czasy Past Simple, Present Simple użycie, porównanie słuchaniem): Coming to America, uzupełnianie luk czasownikami i zadanie typu P/ F + przekazanie treści tekstu (SWE II. 1a/ 2a, 2c, 2d, V. 1, 2) [ws 2.1/ 3.1, 3.3, 8.1] Mówienie i pisanie: opisywanie swojego życia jako dziecko i obecnie (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e) [ws 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4] SB: Grammar Reference GR4- GR5; Language Review LR2 ćw.2 WB: Vocabulary Practice 2.2; Grammar Bank M2, str Transport Podróżowanie, środki transportu w przeszłości i obecnie Kupowanie biletu kolejowego (SWE I. 1h) [ws 1.8] Czas Past Simple użycie (c.d.), wymowa końcówki -ed/-d słuchaniem): Travel through time, zadanie typu T/ F (SWE II. 2a, 2c) [ws 3.1, 3.3] Słuchanie: kupowanie biletu kolejowego dialog; uzupełnianie luk (SWE II. 1c) [ws 2.3] Mówienie: kupowanie biletu kolejowego dialogi sterowane, odgrywanie roli pasażera i sprzedawcy (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.11] Mówienie i pisanie: opisywanie różnych środków transportu (SWE, III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e) [ws 4.1, 4.5, 5.1, 5.5] SB: Grammar Reference GR5; Language Review LR2, ćw. 3 WB: Vocabulary Practice 2.3; Grammar Bank M2, str Tematy lekcji: 1. Childhood memories słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Użycie konstrukcji used to. 2. Life in the past słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Porównanie czasów Past Simple i Present Simple. 3. Travel through time praca z tekstem, słownictwo, opis środków transportu. Buying a train ticket dialogi.

13 MODULE Towns Życie w mieście dawniej i obecnie (SWE I. 1b) [ws 1.2] Sporządzanie notatek w formie graficznej (tabela, wykres etc.) [ws 9] Użycie czasu Past Simple i konstrukcji used to (c.d.); wymowa used to, didn t use to słuchaniem): The City of Angels, zadanie typu P/ F, uzupełnianie luk + notatka w formie tabeli i przekazywanie treści tekstu (SWE II. 1b/ 2b, 2c, 2d, V. 1, 2) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 8.1, 9] Mówienie (zintegrowane z czytaniem): porównywanie swojej miejscowości do Los Angeles (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1] Pisanie: krótki tekst o swojej miejscowości dawniej i obecnie, na bazie notatki w formie tabelki (SWE III. 2a, 2e) [ws 5.1, 5.3, 9] SB: Grammar Reference GR5; Language Review LR2, ćw.4 WB: Vocabulary Practice 2.4; Grammar Bank M2, str Inventions Urządzenia elektryczne i korzystanie z nich (SWE I. 1l) [ws 1.12] Użycie wyrażeń z too, enough Słuchanie: dialog dotyczący zakupu odtwarzacza DVD; uzupełnianie luk w formularzu (SWE II. 1d) [ws 2.3] Czytanie: What did we use to do without?, uzupełnianie zdań informacjami z tekstu (SWE II. 2d, V. 1, 2) [ws 3.3, 8.1] Mówienie: dialog sterowany dotyczący zakupu wybranego urządzenia elektrycznego odgrywanie roli klienta i sprzedawcy (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.11, 6.13] Pisanie: krótki opis dnia bez korzystania z urządzeń elektrycznych (SWE III. 2a, 2b, 2c, 2e) [ws 5.1, 5.2, 5.5, 5.10] SB: Grammar Reference GR6; Language Review LR2, ćw. 5 WB: Vocabulary Practice 2.5; Grammar Bank M2, str Long ago Życie w przeszłości życie Aborygenów (SWE I. o) [ws 1.15] Korzystanie ze słownika [ws 9] Użycie określeń ilościowych, np. many, much, a lot of, some, little, few słuchaniem): Australian Aborigines; zadanie na wybór wielokrotny + objaśnianie nowych zwrotów i korzystanie ze słownika (SWE II. 2d) [ws 3.3, 9] Mówienie i pisanie: przekazywanie treści tekstu o Aborygenach + porównywanie ich stylu życia ze swoim (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e) [ws 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3] SB: Grammar Reference GR6- GR7 WB: Vocabulary Practice 2.6; Grammar Bank M2, str Tematy lekcji: 1. Towns then now słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Użycie Past Simple, used to. 2. Electrical devices słownictwo, dialogi. Użycie wyrażeń z too, enough. 3. Australian Aborigines ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu. Użycie określeń ilościowych: much, many, a lot of, few, little etc.

14 MODULE 2 Matura Practice 2a (part 1) Miasta Wielkiej Brytanii Newcastle (SWE I. 1b, 1o) [ws 1.2, 1.15] Życie rodzinne okresy życia (SWE I. 1e) [ws 1.5] Czytanie: tekst o Newcastle; dobór nagłówków do akapitów (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] wyszukiwanie słów kluczowych, porównywanie swojej miejscowości do Newcastle Mówienie: okresy życia opis ilustracji + odpowiedzi na pytania (SWE I. 2a, III. 1a, 1c, 1d, IV. 1b) [ws 4.1, 4.2, 4.5, 4.9, 4.12, 6.4] robienie notatek dotyczących słownictwa Matura Practice 2a (part 2) Wspomnienia z dzieciństwa (SWE I. 1e) [ws 1.5] Życie towarzyskie użyczanie mieszkania koledze (SWE I. 1e, 1b) [ws 1.5, 1.2] Słuchanie: rozmowa o dzieciństwie, zadanie na wybór wielokrotny (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] wyszukiwanie słów kluczowych w zadaniu, potwierdzanie prawidłowej odpowiedzi odpowiednim fragmentem tekstu Pisanie: wiadomość do kolegi, który zamieszka czasowo w naszym mieszkaniu (SWE I. 2b, III. 2a, 2c, 2e, 2f, IV. 2b, 2c) [ws 5.1, 5.3, 5.5, 5.9, 5.12, 5.13, 7.2, 7.9] analiza stylu wiadomości nieoficjalnej, podanie potrzebnych zwrotów SB: wiadomość (Writing Bank WB3) Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Zadania typu maturalnego: Cool Newcastle rozumienie tekstu pisanego; okresy życia opis ilustracji i odpowiedzi na pytania. 2. Zadania typu maturalnego: rozmowa o dzieciństwie rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna wiadomość (użyczanie mieszkania koledze). 3.

15 MODULE Family life Życie rodzinne członkowie rodziny (SWE I. 1e) [ws 1.5] Dopełniacz saksoński s/s użycie Słuchanie: opis członków rodziny, dobór zdjęcia do opisu (SWE II. 1a, 1d) [ws 2.1, 2.3] słuchaniem): rozmowa o członkach rodziny na zdjęciu, zadanie typu P/ F +opis zdjęcia (SWE II. 1a/ 2a, 2c, V. 1) [ws 2.1/ 3.1, 3.3, 8.1] Mówienie: krótki opis swojej rodziny (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.3] Mówienie i pisanie: opisywanie zdjęć rodzinnych (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e) [ws 4.1, 4.3, 5.1, 5.3] SB: Grammar Reference GR7; Language Review LR2, ćw.6,7 WB: Vocabulary Practice 2.7; Grammar Bank M2, str Changing fashion Ubrania, zmiany w modzie (SWE I. 1a) [ws 1.1] Użycie czasowników: go, fit, suit, match słuchaniem): Clothes Fashion, zadanie typu P/ F + ćwiczenie leksykalne i przekazanie treści tekstu (SWE II. 1b/ 2b, 2c, 2d, V. 1) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 8.1] Słuchanie: krótkie dialogi o ubraniach; dobieranie właściwej reakcji językowej (SWE II. 1b) [ws 2.2] Mówienie: wyrażanie opinii o ubraniach i ich doborze w formie krótkich dialogów sterowanych (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.8] Pisanie: opis i porównywanie mody w latach 1970-tych i obecnie, na bazie notatek w tabelce (SWE III. 2a, 2e, V.2) [ws 5.1, 5.3, 8.1, 9] SB: Language Review LR2, ćw. 8 WB: Vocabulary Practice 2.8; Grammar Bank M2, str Sports Dyscypliny sportowe (SWE I. 1j) [ws 1.10] Wyrażanie uczuć (SWE I. 1a) [ws 1.1] Użycie przymiotników z końcówkami -ed, -ing Słuchanie i czytanie: Sports Trivia, quiz + przekazywanie treści (SWE II. 1b, 2b) [ws 2.2, 3.2] Słuchanie: rozmowy o sportach uprawianych w przeszłości, odpowiedzi na pytania do tekstów (SWE II. 1b) [ws 2.2] Mówienie: wyrażanie uczuć, opinii na temat wybranych dyscyplin sportowych krótkie dialogi na podstawie modelu (SWE III. 1c, 1d, IV. 1b, 1d) [ws 4.5, 6.4, 6.8] SB: Grammar Reference GR7; Language Review LR2, ćw. 9 WB: Vocabulary Practice 2.9; Grammar Bank M2, str. 43 SB: ICT projekt Sports in the past w formie quizu [ws 10, 11] Tematy lekcji: 1. Family life słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu; opisywanie zdjęć rodzinnych. Dopełniacz s/s. 2. Clothes fashion słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Complimenting dialogi. 3. Sports słownictwo, quiz, ćwiczenia w słuchaniu. Expressing feelings dialogi, użycie przymiotników z końcówkami -ed, -ing.

16 MODULE Holiday time 2.11 War memories 2.12 School days Spędzanie czasu na urlopie, wakacjach Spędzanie czasu wolnego wyrażanie propozycji, ich akceptacja i odmowa (SWE I. 1e) [ws 1.5] Opisywanie działań wojennych operacja D-Day w Normandii (SWE I. 1n, 1o) [ws 1.14, 1.15] Życie szkolne dawniej i obecnie Edukacja w Wielkiej Brytanii dawniej i obecnie (SWE I. 1c, 1o) [ws 1.3, 1.15] Czas Present Perfect twierdzenia, przeczenia, pytania; użycie; określenia czasu Czasy Present Perfect i Past Simple użycie, porównanie Czytanie: list o pobycie na obozie letnim; przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie luk, ćwiczenie leksykalne + przekazywanie treści listu i opinia o tego typu obozach (SWE II. 2b, 2d, V. 1, III. 1c, 1d) [ws 3.2, 3.3, 8.1, 4.5] Czytanie: The day of days, zadanie typu P/ F, ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2c, 2d) [ws 3.2, 3.3] Czytanie: Changing Education, dobór nagłówków do akapitów + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b) [ws 3.2] Słuchanie: rozmowy o czasach szkolnych, dobór rozmówców do zdań (SWE II. 1b, 1d) [ws 2.2, 2.3] Mówienie: wyrażanie propozycji dotyczących spędzania czasu wolnego, ich akceptacja i odmowa dialogi sterowane (SWE IV. 1b, 1c, 1d) [ws 6.6] Pisanie: sterowany do kolegi z informacjami o odpoczynku wakacyjnym (SWE I. 2b, III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2 f) [ws 5.1, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.13] Mówienie i pisanie: przekazywanie treści listu przez odbiorcę + wyrażanie uczuć związanych z treścią listu (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2c, 2e, IV. 2a, V. 1, 2,) [ws 4.1, 4.4, 4.9, 5.5, 8.1] Mówienie i pisanie: przekazywanie treści tekstu o edukacji w Wielkiej Brytanii (SWE III. 1a, 1b, 1d, V. 1) [ws 4.1, 4.3, 4.4, 8.1]; porównywanie życia szkolnego dawniej i dziś; wspomnienia szkolne (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e) [ws 4.1, 4.3, 4.4, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.9] SB: Language Review LR2, ćw.9,10,11 WB: Vocabulary Practice 2.10 SB: Grammar Reference GR7- GR8; Language Review LR2, ćw. 12,13 WB: Vocabulary Practice 2.11; Grammar Bank M2, str SB: ICT prezentacja na temat operacji D-Day w Normandii [ws 10, 11] SB: Grammar Reference GR8; Language Review LR2, ćw.14 WB: Vocabulary Practice 2.12; Grammar Bank M2, str Tematy lekcji: 1. Holiday time słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Holiday activities wyrażanie propozycji, akceptacja i odmowa. 2. War memories słownictwo, praca z tekstem. Czas Present Perfect struktura, użycie. 3. School days praca z tekstem, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Czas Past Simple, Present Perfect porównanie.

17 MODULE 2 Matura Practice 2b (part 1) Człowiek uczucia, przeżycia (SWE I. 1a) [ws 1.1] Zakupy w sklepie odzieżowym (SWE I. 1g) [ws 1.7] Czytanie: fragment opowiadania, zadanie typu P/ F (SWE II. 2c, 2d) [ws 3.3] odczytywanie pierwszych i ostatnich zdań w akapitach; ćwiczenia leksykalne; wyrażanie opinii o zachowaniu bohatera tekstu Mówienie: rozmowa na zakupach w sklepie odzieżowym odgrywanie roli kupującego i osoby towarzyszącej (SWE I. 2a, IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11] analiza przydatnych zwrotów, zdań Matura Practice 2b (part 2) Planowanie wakacji (SWE I. 1e, 1h) [ws 1.5, 1.8] Opisywanie dzieciństwa (SWE I. 1a) [ws 1.1] Słuchanie: dyskusja na temat planowanych wakacji, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] wyszukiwanie słów kluczowych w zadaniu Pisanie: list prywatny opisujący dzieciństwo (SWE I. 2b, III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13] uzupełnianie zdań dotyczących wypowiedzi na temat dzieciństwa Petera, wykorzystanie wypowiedzi przy redagowaniu własnego listu SB: list prywatny (Writing Bank WB1) Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Zadania typu maturalnego: Clara Reggie rozumienie tekstu pisanego; rozmowa na zakupach odgrywanie ról. 2. Zadania typu maturalnego: Planning a holiday rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna list prywatny (opis dzieciństwa). 3.

18 ILOŚĆ LEKCJI MODULE 2 Culture Corner 2 Summer Holidays in the UK + Curricular Cut 2 History Sposoby spędzania wakacji przez Brytyjczyków, Blackpool najlepszy brytyjski kurort morski (SWE I. 1e 1o) [ws 1.5, 1.15] Ubiór, wygląd, kultura Inków (SWE I. 1a, 1i) [ws 1.1, 1.9] słuchaniem): Summer Holidays in the UK, odpowiedzi na pytania do tekstu (SWE I. 3, II. 2d, V. 1) [ws 3.3, 8.1]; Inca: Lost people of the Andes, zadanie typu P/ F + przekazanie treści tekstu (SWE I. 3, II. 2c, 2d) [ws 3.3] Mówienie: krótki opis atrakcji Blackpool (SWE III. 1a, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.3, 4.5] Mówienie i pisanie: ICT prezentacja popularnego polskiego kurortu (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e) [ws 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.12] SB: ICT prezentacja o polskim uzdrowisku SB: ICT prezentacja informacji o Aztekach Self-check 2 Powtórzenie słownictwa z Modułu 2 w formie zadań typu: uzupełnianie luk właściwym słowem Powtórzenie gramatyki z Modułu 2 w formie zadań typu: wybór właściwego słowa lub formy w kontekście Słuchanie: określanie podstawowej informacji w celu odpowiedniej reakcji językowej (SWE II. 1a) [ws 2.1] Czytanie: tekst o dzieciństwie, odpowiedzi na pytania do tekstu (SWE II. 2d) [ws 3.3] Mówienie (połączone ze słuchaniem): krótkie reakcje językowe (wybór właściwej odpowiedzi) (SWE IV. 1b) [ws 6.3, 6.4] Pisanie: opis dzieciństwa (SWE III. 2a, 2b, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.3, 5.4, 5.9, 5.12, 5.13] SB: Grammar Reference GR4- GR8 WB: M2 Everyday English, Listening, Reading, str. 15 ćw. 21, 22, 23 Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Holidays in the UK słownictwo, praca z tekstem. Inca praca z tekstem. Polish resorts prezentacja. 2. Self-check 2 powtórzenie słownictwa, gramatyki; reakcje językowe; opis dzieciństwa ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. 3..

19 MODULE 3 DISASTERS MYSTERIES 3.1 Disasters 3.2 Help! 3.3 Breaking the law Klęski żywiołowe (SWE I. 1m) [ws 1.13] Opisywanie zagrożenia oraz zachowanie w obliczu zagrożenia pożar i akcja ratownicza (SWE I. 1m) [ws 1.13] Opisywanie przestępstw (SWE I. 1n) [ws 1.14] Czas Past Continuous twierdzenia, przeczenia, użycie, określenia czasu, zmiany w pisowni po dodaniu końcówki -ing Czas Past Continuous - pytania, krótkie odpowiedzi, użycie (c.d.) Czasy Past Continuous, Past Simple użycie, porównanie słuchaniem): Keith s diary, odpowiedzi na pytania do tekstu + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2d) [ws 3.3] słuchaniem): dialog na temat pożaru i akcji ratowniczej, zadanie typu P/ F + relacja z wydarzeń przy użyciu ilustracji oraz wskazanego słownictwa (SWE II. 2c, V. 1, 2) [ws 3.3, 8.1] Słuchanie: opis pożaru i akcji ratowniczej, układanie ilustracji w kolejności wydarzeń (SWE II. 1d) [ws 2.3] Czytanie: artykuły o przestępstwach, uzupełnianie zdań i streszczenia + krótkie streszczenie drugiego artykułu (SWE II. 1b/ 2b, 2d, V. 1) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 8.1] Słuchanie: opowiadanie o napadzie, robienie notatek (SWE II. 1d) [ws 2.3, 9] Mówienie i pisanie (połączone z tekstem): redagowanie i odgrywanie wywiadu ze świadkiem tsunami (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e, IV. 1a, 1b, 1d, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.4, 8.1] Pisanie: krótki opis wybranych czynności przeszłych (SWE III. 2a, 2b, 2e) [ws 5.1, 5.4] Mówienie: opisywanie czynności przeszłych w formie krótkich sterowanych dialogów (SWE III. 1b, 1d, IV. 1b) [ws 4.1, 4.4, 6.4] Pisanie (zintegrowane ze słuchaniem): opisujący wydarzenia związane z pożarem i akcją ratowniczą + zmiana zakończenia (SWE III. 2a, 2b, 2c, 2e) [ws 5.1, 5.4, 5.5, 5.12, 5.13] Mówienie: opis wydarzeń i wyrażanie zdziwienia w formie krótkich dialogów sterowanych (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.9] Pisanie (zintegrowane ze słuchaniem): krótki artykuł opis napadu (SWE III. 2a, 2b, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.4, 5.12, 5.13] SB: Grammar Reference GR8; Language Review LR3 ćw. 1 WB: Vocabulary Practice 3.1; Grammar Bank M3, str SB: Grammar Reference GR8; Language Review LR3 ćw. 2 WB: Vocabulary Practice 3.2; Grammar Bank M3, str SB: Grammar Reference GR8- GR9; Language Review LR3 ćw. 3 WB: Vocabulary Practice 3.3; Grammar Bank M3, str Tematy lekcji: 1. Disasters słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Czas Past Continuous twierdzenia, przeczenia, użycie. 2. Fire rescue action słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu. Czas Past Continuous pytania, dialogi. 3. Breaking the law słownictwo, ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i pisaniu. Expressing surprise dialogi. Czasy Past Continuous, Past Simple porównanie.

20 MODULE Dreams Artykuły spożywcze (SWE I. 1f) [ws 1.6] Przysłówki tworzenie, przysłówki nieregularne, przysłówki sposobu, użycie słuchaniem): Strange Dreams Blog, zadanie typu P/ F + wyjaśnianie snów i ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2c, 2d, III. 1a, V. 1) [ws 3.3, 4.1, 8.1] Słuchanie: opis snu, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c) [ws 2.3] Mówienie i pisanie: opis własnego snu z wykorzystaniem wybranych czasowników i przysłówków (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5] SB: Grammar Reference GR9; Language Review LR3 ćw.4 WB: Vocabulary Practice 3.4; Grammar Bank M3, str Encounters Opowieści o dziwnych, legendarnych stworzeniach (SWE I. 1i) [ws 1.9] Użycie przyimków kierunku np.: across, into, along, towards słuchaniem): Fact or Fiction?, odpowiedzi na pytania + opis stworzeń na ilustracjach i ćwiczenie leksykalne (SWE II. 1b/ 2b, 2d, III. 1a, 1d, V. 1) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 4.1, 8.1] Słuchanie: rozmowa o spotkaniu z dziwnym stworzeniem, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c) [ws 2.3] Mówienie i pisanie: krótki opis spotkania z dziwnym stworzeniem (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5] SB: Grammar Reference GR9; Language Review LR3 ćw. 5 WB: Vocabulary Practice 3.5; Grammar Bank M3, str SB: ICT prezentacja na temat wybranego legendarnego stworzenia [ws 10, 11] 3.6 That hurt! Wypadki, opowiadanie o wypadkach (SWE I. 1k) [ws 1.11] Użycie czasów Past Simple, Past Continuous, użycie spójników while, when słuchaniem): opowiadanie o wypadku w domu; układanie ilustracji w kolejności wydarzeń, zadanie typu P/ F + (SWE II. 1a/ 2a, 2c) [ws 2.1/ 3.1, 3.3] Mówienie (zintegrowane z tekstem): opowiadanie o wypadku przez bohatera tekstu (SWE III. 1a, 1b, 1d, V. 1) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 8.1] Pisanie (zintegrowane ze słuchaniem): opowiadanie o wypadku, na bazie nagłówka z gazety i wysłuchanego tekstu (SWE II. 2d, III. 2a, 2b, 2e, 2f, V. 2) [ws 2.3, 5.1, 5.4, 5.12, 8.1] SB: Grammar Reference GR8, GR9; Language Review LR3, ćw. 6, 7 WB: Vocabulary Practice 3.6; Grammar Bank M3, str Tematy lekcji: 1. Food drinks słownictwo, Dreams ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu, opis snu. Tworzenie i użycie przysłówków. 2. Encounters with strange creatures ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu, opis spotkania. Użycie przyimków kierunku. 3. Accidents słownictwo, praca z tekstem, opowiadanie o wypadku. Użycie czasów Past Simple, Past Continuous.

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) październik 2011 Wstęp Matura Prime Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie których zostały opracowane. Mogą być

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Oxford Excellence for matura

Oxford Excellence for matura Szczegółowy rozkład materiału Nr dopuszczenia MEN: 160/06 Zgodny z programami nauczania nr: DKOS-4015-117/02, DKOS-4015-118/02, DKOS-4015-134/02 Klasa 2LO Nauczyciel mgr Sylwia Popis Rok szkolny 2009/2010

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo