Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)"

Transkrypt

1 Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 2 Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) październik 2011

2 Wstęp M at ura Upload to nowa seria trzech podręczników przygotowująca do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, obowiązującego od 2012 roku. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zwłaszcza dla liceów profilowanych i techników. Jego druga część, Matura Upload 2, odpowiada poziomowi B1 w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która będzie powszechnie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Może być on także z powodzeniem stosowany w klasach nauczanych zgodnie z obowiązującą jeszcze tzw. starą podstawą programową, gdyż treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny i gramatyczny oraz ćwiczone umiejętności językowe są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych (zob. Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku) na poziomie podstawowym i strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2012 roku. Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Class CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook), interaktywny ebook (i-ebook) zawierający poza materiałem prezentowanym w książce m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher s Book), testy do poszczególnych rozdziałów podręcznika i szczególnie polecane, ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software). Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Matura Upload 2 jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin/ data* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu). W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt: St.Valentine s Day, Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym). W ramach zajęć dodatkowych można także przeprowadzić lekcje powtórzeniowe. W rozkładzie zaproponowano na tego typu zajęcia 13 jednostek i 13 tematów lekcyjnych, co nie oznacza, że nauczyciel musi się ograniczać do tej liczby. Podręcznik Matura Upload 2 jest podzielony na 4 główne moduły, a każdy moduł na 12 rozdziałów, 2 rozdziały maturalne, 1 rozdział powtórzeniowy oraz dodatkowo na końcu każdego rozdziału znajduje się materiał kulturowy i sekcja o tematyce między przedmiotowej. Oprócz uszczegółowienia tematyki i słownictwa oraz gramatyki i umiejętności językowych, rozkład materiału proponuje tematy i ilość zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. W rozkładzie przyjęto następujące założenia: a) 1 rozdział to minimum 1 godzina lekcyjna, b) na każdy z rozdziałów maturalnych należy przeznaczyć po 2 godziny lekcyjne, c) na rozdziały kończące moduł (Culture Corner, Curricular Cut, Self-check) również 2 godziny lekcyjne.

3 Na realizację materiału zawartego w jednym module potrzeba minimum 18 godzin lekcyjnych, co w sumie daje minimum 72 godziny lekcyjne. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny ma średnio ok. 33 tygodni, materiał podręcznikowy może być zrealizowany w ciągu roku szkolnego przy 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy dwóch godzinach języka angielskiego w tygodniu, co jest często normą w technikach, materiał 3 podręczników serii Matura Upload można zrealizować w ciągu 4 lat nauki (minimum 225 godzin) i nadal dysponować dodatkowymi godzinami, które mogą być wykorzystane np. na pracę z repetytorium maturalnym, bądź przykładowymi testami maturalnymi. W rozkładzie materiału został uwzględniony podział na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Przy umiejętnościach produktywnych opisane zostały także związane z nimi funkcje językowe, np. wskazywanie drogi, udzielanie rad czy relacjonowanie wydarzeń przeszłych. Dodatkowo umieszczenie przy konkretnych ćwiczeniach poszczególnych pozycji standardów wymagań egzaminacyjnych (SWE ) i wymagań szczegółowych według nowej podstawy programowej [ws ] powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej. Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w rozkładzie skróty i kolory czcionki: (SWE ) standardy wymagań egzaminacyjnych, dotyczące obowiązującego egzaminu maturalnego (wraz ze zmianami w egzaminie ustnym od 2012), [ws] wymagania szczegółowe (wg nowej podstawy programowej), symbol / - (pomiędzy SWE) możliwość wyboru jednego ze standardów wymagań egzaminacyjnych; (pomiędzy ws) możliwość wyboru jednego z wymagań szczegółowych, ICT zadania z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych, SB podręcznik ucznia, WB zeszyt ćwiczeń, i-ebook interaktywny ebook, * informacje do uzupełnienia przez nauczyciela, niebieski kolor czcionki dotyczy nowej podstawy programowej, m.in. [ws ], czyli wymagania szczegółowe.

4 ROZKŁAD MATERIAŁU MATURA UPLOAD 2 (NR DOPUSZCZENIA: ) (PROGRAM NAUCZANIA: ) [IV etap edukacyjny, poziom IV.1, zakres podstawowy] ROK SZK.: KLASA/GRUPA: NAUCZYCIEL: MODUŁ Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji:

5 MODULE 1 CAUSE EFFECT 1.1 Precious water Woda jako element środowiska, czasowniki związane z wodą (SWE I. 1m) [ws 1.13] Zdania warunkowe typu 0 użycie, porównanie z podobną strukturą w języku polskim słuchaniem): Cool, cool water, określanie informacji związanych z wybranymi danymi liczbowymi + ćwiczenie leksykalne i krótkie przekazanie części tekstu (SWE II. 2a, 2d, V.1) [ws 3.1, 3.3, 8.1] Mówienie (zintegrowane ze słuchaniem): opis cyrkulacji wody w przyrodzie na podstawie ilustracji oraz wysłuchanego i uzupełnionego tekstu (SWE II. 1a, III. 1a, 1d, V. 1) [ws 2.1, 4.1, 8.1] SB: Grammar Reference GR1; Language Review LR1 ćw. 1 WB: Vocabulary Practice 1.1; Grammar Bank str SB: ICT projekt na temat wody (praca grupowa) [ws 10, 11] 1.2 Space Przestrzeń kosmiczna planety, życie na stacji kosmicznej Czynności dnia codziennego (SWE I. 1m, 1e) [ws 1.13, 1.5] Czas Present Simple użycie, zasady pisowni i wymowy końcówki -s/-es słuchaniem): Saturn, zadanie typu P/ F + dobieranie pasujących do siebie fragmentów informacji oraz przekazanie treści tekstu (SWE II. 1a, 2c, 2d, V. 1, 2) [ws 2.1, 3.3, 8.1] Pisownia i wymowa: przykłady czasowników z końcówką -s/-es w czasie Present Simple SB: Grammar Reference GR1- GR2 WB: Vocabulary Practice 1.2; Grammar Bank str SB: ICT prezentacja na temat układu słonecznego (praca grupowa) [ws 10, 11] 1.3 Bad habits Złe nawyki, denerwujące sytuacje Wyrażanie emocji niezadowolenie, irytacja (SWE I. 1a, 1e) [ws 1.1, 1.5] Zdania warunkowe typu 0 (c.d.) Słuchanie i czytanie (zintegrowane): rozmowa przyjaciół; odpowiedzi na pytania, wyszukiwanie zdań o takim samym znaczeniu (SWE II. 2a, 1d / 2d) [ws 3.1, 2.3 / 3.3] Słuchanie: dobór przyczyny zdenerwowania do osoby + przekazanie ustne głównych informacji (SWE II. 1b, V. 1) [ws 2.2, 8.1] Mówienie: krótkie dialogi, na podstawie modelu, opisujące sytuacje wywołujące niezadowolenie, zdenerwowanie (SWE III. 1a, 1c, 1d, IV. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.5, 6.4, 6.9] Pisanie: opis sytuacji wywołujących zdenerwowanie u wybranych członków rodziny (SWE III. 2a, 2c, 2e) [ws 5.1, 5.6] SB: Grammar Reference GR1; Language Review LR1 ćw. 2 WB: Vocabulary Practice 1.3; Grammar Bank str Tematy lekcji: 1. Precious water słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu. Zdania warunkowe typu Space słownictwo, praca z tekstem. Czas Present Simple użycie, końcówka -s/-es. 3. Bad habits, annoying situations słownictwo, dialogi, ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu.

6 MODULE Our planet Zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego (SWE I. 1m) [ws 1.13] Zdania warunkowe typu 1 struktura, użycie, spójniki if, unless słuchaniem): Earth SOS, wyszukiwanie podstawowych informacji, uzupełnianie zdań, określanie intencji autora tekstu + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 1b/ 2b, 2d, 2e) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 3.4] Mówienie: przekazywanie wiadomości i reagowanie na nie w formie krótkich sterowanych dialogów (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.9] Mówienie i pisanie: krótki opis problemów środowiska naturalnego, na bazie tekstu i własnych obserwacji (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.5, 8.1] SB: Grammar Reference GR1; Language Review LR1 ćw. 3 WB: Vocabulary Practice 1.4; Grammar Bank str SB: ICT projekt na temat ochrony środowiska naturalnego (praca grupowa) [ws 10, 11] 1.5 Be active Aktywne formy spędzania czasu wolnego hobby, sport Kolokacje z czasownikami: do, go (SWE I. 1e, 1j) [ws 1.5, 1.10] Użycie will do wyrażania przyszłości Zdania czasowe dotyczące przyszłości struktura, spójniki słuchaniem): The expert advises, dobór porady do problemu + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] Czytanie i słuchanie: problem + rada ( + dialog) (SWE II. 2a, 1a) [ws 3.1, 2.1] Pisanie (zintegrowane z tekstem pisanym i słuchanym): sterowany udzielający rady (SWE III. 2a, 2d, 2e, 2f, IV. 2a, 2b, 2c, V. 2) [ws 5.1, 5.5, 5.12, 5.13, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1] SB: Grammar Reference GR2; Language Review LR1 ćw. 4 WB: Vocabulary Practice 1.5; Grammar str , Great animals Świat zwierząt zwierzęta i ich siedliska, zagrożenia (SWE I. 1m) [ws 1.13] Czasy Present Simple, Present Continuous porównanie użycia i określeń czasu, czasowniki wyrażające stany słuchaniem): Josh s Animal Blog, wyszukiwanie podstawowych informacji, uzupełnianie zdań (SWE II. 1b, 2b, 2d) [ws 2.2, 3.2, 3.3] Mówienie i pisanie: przekazanie treści tekstu w formie tabelki i prezentacji ustnej + krótki opis sposobów ochrony zagrożonych gatunków zwierząt (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.3, 4.10, 5.1, 5.3, 5.5, 8.1] SB: Grammar Reference GR2; Language Review LR1 ćw. 5,6 WB: Vocabulary Practice 1.6; Grammar Bank str SB: ICT komentarz do bloga na temat zagrożonego gatunku zwierząt w Polsce [ws 11] Tematy lekcji: 1. Environmental problems słownictwo, praca z tekstem. Giving reacting to news dialogi. Zdania warunkowe typu Active hobbies słownictwo. Asking for giving advice ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i pisaniu. Wyrażanie przyszłości użycie will. 3. Animals, their habitats dangers słownictwo, praca z tekstem. Czasy Present Simple i Present Continuous porównanie.

7 MODULE 1 Matura Practice 1a (part 1) Życie rodzinne i towarzyskie przestrzeganie zasad dobrego wychowania (SWE I. 1e) [ws 1.5] Zainteresowania, hobby (SWE I. 1a) [ws 1.1] Czytanie: Be polite, dobór nagłówków do akapitów (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] potwierdzanie prawidłowości wyboru odpowiednim fragmentem tekstu, określanie znaczenia wybranych słów Mówienie: rozmowa sterowana o hobby odgrywanie roli pytającego i odpowiadającego (SWE I. 2a, III. 1a, 1d, IV. 1a, 1b, 1d) [ws 4.1, 6.2, 6.4, 6.8] podawanie przykładowych zwrotów i planu rozmowy Matura Practice 1a (part 2) Życie rodzinne i towarzyskie kupowanie prezentu urodzinowego (SWE I. 1e) [ws 1.5] Organizowanie i uczestnictwo w akcji ekologicznej (SWE I. 1m, 1n) [ws 1.13, 1.14] Słuchanie: rozmowa o prezencie urodzinowym, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] analiza fragmentów zawierających słowa o znaczeniu negatywnym np. no, hardly Pisanie: ogłoszenie o organizowanej akcji ekologicznej (SWE I. 2b, III. 2a, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.3, 5.12, 5.13] analiza treści, stylu i odbiorców ogłoszenia, dokonywanie korekty pracy kolegów SB: ogłoszenie (Writing Bank WB2) Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Zadania typu maturalnego: Be polite rozumienie tekstu pisanego; rozmowa o hobby odgrywanie ról. 2. Zadania typu maturalnego: rozmowa o prezencie urodzinowym rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna ogłoszenie. 3.

8 MODULE Tech-time Wynalazki sztuczna inteligencja, roboty i ich znaczenie (SWE I. 1l) [ws 1.12] Zdania warunkowe typu 1 (c.d.) słuchaniem): Can you believe it?, zadanie typu P/ F + krótkie przekazanie fragmentów treści i ćwiczenie leksykalne (SWE II. 1a, 2a, 2c, V. 1) [ws 2.1, 3.1, 3.3, 8.1] Mówienie i pisanie: wyrażenie opinii o roli robotów w przyszłości (SWE III. 1c, 1d, 2d, 2e) [ws 4.5, 4.10, 5.5, 5.10] SB: Grammar Reference GR1; Language Review LR1 ćw. 7,8 WB: Vocabulary Practice 1.7; Grammar Bank str Słuchanie: rozmowa o sztucznej inteligencji, zadanie na wybór wielokrotny (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] 1.8 Weather patterns Pogoda (SWE I. 1m) [ws 1.13] Czas Present Continuous i konstrukcja be going to wyrażanie przyszłych ustaleń i zamiarów Czasy Present Simple, Present Continuous porównanie użycia (c.d.) słuchaniem): Weather proverbs, określanie głównych informacji jako pozytywnych lub negatywnych (SWE II. 2b) [ws 3.2] Słuchanie: opis lokalnej pogody w różnych porach roku, uzupełnianie tabelki (SWE II. 1d) [ws 2.3] Mówienie: krótkie sterowane dialogi o pogodzie (SWE III. 1a, IV. 1a, 1b) [ws 4.1, 6.2, 6.4] Mówienie i pisanie: opis lokalnej pogody w różnych porach roku, na podstawie uzupełnionej tabelki (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e) [ws 4.1, 4.3, 5.1, 5.3] SB: Grammar Reference GR2- GR3; Language Review LR1 ćw. 9,10,11 WB: Vocabulary Practice 1.8; Grammar Bank str Health Dolegliwości i inne problemy zdrowotne (SWE I. 1k) [ws 1.11] Tryb rozkazujący użycie, struktura Czytanie: An apple a day, wyszukiwanie podstawowych informacji (SWE II. 2a, 2d) [ws 3.1, 3.3] Słuchanie: rozmowa u lekarza, określanie głównych informacji (SWE II. 1a, 1d) [ws 2.1, 2.3] Mówienie (zintegrowane z pisaniem): opisywanie problemów zdrowotnych i udzielanie rad w formie krótkich sterowanych dialogów (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e, IV. 1b, 1d, 2a, 2c) [ws 4.1, 5.1, 6.4, 6.10, 7.2, 7.8] SB: Grammar Reference GR3; Language Review LR1 ćw. 12 WB: Vocabulary Practice 1.9; Grammar Bank str. 36 Tematy lekcji: 1. Artificial intelligence, robots słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. Zdania warunkowe typu Weather słownictwo, czytanie, słuchanie, dialogi i opis pogody. Czas Present Continuous, konstrukcja be going to wyrażanie przyszłości. 3. Health słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu, dialogi. Użycie trybu rozkazującego.

9 MODULE What does your future hold? 1.11 In style 1.12 Character Plany na przyszłość związane z edukacją, pracą, życiem rodzinnym, miejscem zamieszkania (SWE I. 1b, 1c, 1d, 1e) [ws 1.2, 1.3, 1.4, 1.5] Ubrania, styl ubierania Kupowanie ubrań, rodzaje sklepów odzieżowych (SWE I. 1a, 1f) [ws 1.1, 1.7] Cechy charakteru Elementy wyglądu zewnętrznego twarz, budowa ciała Zawody (SWE I. 1a, 1d) [ws 1.1, 1.4] Użycie spójników: too, both, and, as well, whereas, but Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy i najwyższy) oraz konstrukcja (not) as as Użycie spójników: and, as well as, also, but, although Czytanie: My Life in the Future, zadanie typu P/ F + uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu i informacjami o sobie (SWE II. 2c, 2d, V.2) [ws 3.3, 8.1] Słuchanie: rozmowa o planach na przyszłość, uzupełnianie tabelki (SWE II. 1d, V. 2) [ws 2.3, 8.1] Czytanie: Tribal Dress, dobór nagłówków do akapitów + ćwiczenie leksykalne i przekazanie treści tekstu wraz z opinią o preferowanym stylu (SWE II. 2b, 2d III. 1a, 1c, 1d, V. 1) [ws 3.2, 3.3, 4.1, 4.5, 8.1] Słuchanie: dialog zakup odzieży (SWE II. 1a) [ws 2.1] Czytanie: Face reading, uzupełnianie tabelki + przekazywanie treści tekstu i na tej podstawie opisywanie twarzy kolegi i jego cech charakteru (SWE II. 2b, 2d, V. 1, 2) [ws 3.2, 3.3, 8.1] Mówienie: porównywanie planów na przyszłość bohatera tekstu i swoich, na bazie tabelki + opinia dotycząca planowania przyszłości przez nastolatków (SWE III. 1a, 1b, 1c, 1d, V. 1) [ws 4.1, 4.5, 4.8, 4.10, 8.1]; krótkie sterowane dialogi dotyczące planów na przyszłość (SWE IV. 1b, 1d) [ws 4.8, 4.10, 6.4,] Mówienie: dialogi sterowane w sklepie odzieżowym (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.11]; opis własnego stylu ubierania się (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1] Mówienie i pisanie: porównywanie cech charakteru wybranych osób, w tym kolegów i członków rodziny (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1]; opis wyglądu swojej twarzy i charakteru (SWE III. 2a, 2e) [ws 5.1] SB: Grammar Reference GR3 WB: Vocabulary Practice 1.10; Grammar Bank str. 36 SB: Portfolio wpis o swoich planach na przyszłość (wypowiedź sterowana, na bazie tabelki) SB: Grammar Reference GR3- GR4; Language Review LR1 ćw. 14,15 WB: Vocabulary Practice 1.11; Grammar Bank str SB: prezentacja na temat popularnego stylu ubierania się polskiej młodzieży (praca grupowa) [ws 10] SB: Grammar Reference GR3; Language Review LR1 ćw. 13 WB: Vocabulary Practice 1.12; Grammar Bank str. 36 Tematy lekcji: 1. My life in the future ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i mówieniu. Użycie spójników both, as well, whereas, but etc. 2. Shopping for clothes słownictwo, praca z tekstem, dialogi. Stopniowanie przymiotników i konstrukcja (not) as as. 3. Character słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Użycie spójników as well as, also, although etc.

10 MODULE 1 Matura Practice 1b (part 1) Przewidywanie pogody (SWE I. 1m) [ws 1.13] Spędzanie czasu wolnego + pogoda (SWE I. 1e, 1m) [ws 1.5, 1.13] Czytanie: Red Sky At Night, zadanie na wybór wielokrotny (SWE II. 2c, 2d) [ws 3.3] analiza tytułu oraz pierwszych i ostatnich zdań w akapitach, potwierdzanie prawidłowego wyboru odpowiednim fragmentem tekstu, wyjaśnianie wybranych słów Mówienie: rozmowa na podstawie materiału stymulującego wybór formy wspólnego spędzenia czasu, w powiązaniu z prognozą pogody (SWE I. 2a, III. 1a,1c, 1d) [ws 4.1, 4.5, 4.7] wstępny opis prezentowanych ilustracji; analiza użytecznych zwrotów; analiza przykładowej, nagranej wypowiedzi Matura Practice 1b (part 2) Wynalazki roboty, komputery SWE I. 1l) [ws 1.12] Oferta wczasowa uzyskiwanie informacji (SWE I. 1h) [ws 1.8] Słuchanie: wypowiedzi na temat robotów i komputerów, dobieranie osób do wypowiedzi (SWE II. 1b, 1d) [ws 2.2, 2.3] wyszukiwanie słów kluczowych w treści zadania Pisanie: list formalny do biura podróży w sprawie oferty wczasowej (SWE I. 2b, IV. 2b, 2c) [ws 5.12, 5.13, 7.1] analiza planu wypowiedzi i kilku przydatnych formalnych zwrotów SB: list oficjalny (Writing Bank WB4) Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Zadania typu maturalnego: Red Sky At Night rozumienie tekstu pisanego; rozmowa na podstawie stymulusu wspólne spędzanie czasu. 2. Zadania typu maturalnego: Robots computers rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna list formalny w sprawie oferty wczasowej. 3.

11 ILOŚĆ LEKCJI MODULE 1 Culture Corner 1 Amazon Rainforest + Curricular Cut 1 Science Środowisko naturalne lasy Amazonii (SWE I. 1m) [ws 1.13] Zjawiska pogodowe chmury (SWE I. 1m) [ws 1.13] słuchaniem): Amazon Rainforests, dobór nagłówków do akapitów + wyjaśnianie nowych słów (SWE II. 2a, 2b) [ws 3.1, 3.2]; On Cloud Nine, zadanie typu P/ F/ brak info + wyjaśnianie nowych słów (SWE II. 2d) [ws 3.3] Mówienie: krótka rozmowa sterowana na temat treści tekstu o chmurach (SWE IV. 1b, 1d, V. 1) [ws 6.4, 8.1] SB: ICT prezentacja na temat lasów w Polsce SB: ICT artykuł o wybranym zjawisku pogodowym Self-check 1 Powtórzenie słownictwa z modułu 1 w formie zadań typu: wybór właściwego słowa w kontekście Powtórzenie gramatyki z modułu 1 w formie zadań typu: uzupełnianie luk poprzez wpisywanie prawidłowej formy gramatycznej czasownika Słuchanie: określanie podstawowej informacji celem odpowiednie reakcji językowej (SWE II. 1a) [ws 2.1] Czytanie: o planach na przyszłość, zadanie typu P/ F (SWE II. 2d) [ws 3.3] Mówienie (połączone ze słuchaniem): krótkie reakcje językowe (wybór właściwej odpowiedzi) (SWE IV. 1b) [ws 6.4] Pisanie: o swoich planach na przyszłość (SWE I. 2b, III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.8, 5.10, 5.12, 5.13] SB: Grammar Reference GR1- GR4 WB: M1 Everyday English, Listening, Reading, str. 9, ćw. 25, 26, 27; Grammar Bank M1 str Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Amazon Rainforests słownictwo, praca z tekstem. On Cloud Nine słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu. 2. Self-check 1 powtórzenie słownictwa, gramatyki; reakcje językowe; o planach na przyszłość ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. 3..

12 MODULE 2 MOMENTS IN THE PAST 2.1 Day to day Wspomnienia z dzieciństwa (SWE I. 1e) [ws 1.5] Konstrukcja used to twierdzenia, przeczenia, pytania, użycie Słuchanie i czytanie: Before Fame Fortune ; zaznaczanie czynności i odpowiedzi na pytania do tekstu + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 1d, 2d ) [ws 2.3, 3.3] Słuchanie: wspomnienia z dzieciństwa; zaznaczanie czynności i ich relacjonowanie (SWE II. 1c, V.1) [ws 2.3, 8.1] Mówienie i pisanie: krótki opis dzieciństwa swojego i bohaterów tekstu; uzyskiwanie informacji o dzieciństwie kolegi w formie krótkich dialogów, opisywanie czynności przeszłych dotyczących członków rodziny i kolegów (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e, IV. 1b, V. 1) [ws 4.3, 4.4, 5.3, 5.4, 6.4, 8.1] SB: Grammar Reference GR4; Language Review LR2 ćw. 1 WB: Vocabulary Practice 2.1; Grammar Bank M2, str Difficult times Życie rodzinne w przeszłości i obecnie (SWE I. 1e) [ws 1.5] Czasy Past Simple, Present Simple użycie, porównanie słuchaniem): Coming to America, uzupełnianie luk czasownikami i zadanie typu P/ F + przekazanie treści tekstu (SWE II. 1a/ 2a, 2c, 2d, V. 1, 2) [ws 2.1/ 3.1, 3.3, 8.1] Mówienie i pisanie: opisywanie swojego życia jako dziecko i obecnie (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e) [ws 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4] SB: Grammar Reference GR4- GR5; Language Review LR2 ćw.2 WB: Vocabulary Practice 2.2; Grammar Bank M2, str Transport Podróżowanie, środki transportu w przeszłości i obecnie Kupowanie biletu kolejowego (SWE I. 1h) [ws 1.8] Czas Past Simple użycie (c.d.), wymowa końcówki -ed/-d słuchaniem): Travel through time, zadanie typu T/ F (SWE II. 2a, 2c) [ws 3.1, 3.3] Słuchanie: kupowanie biletu kolejowego dialog; uzupełnianie luk (SWE II. 1c) [ws 2.3] Mówienie: kupowanie biletu kolejowego dialogi sterowane, odgrywanie roli pasażera i sprzedawcy (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.11] Mówienie i pisanie: opisywanie różnych środków transportu (SWE, III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e) [ws 4.1, 4.5, 5.1, 5.5] SB: Grammar Reference GR5; Language Review LR2, ćw. 3 WB: Vocabulary Practice 2.3; Grammar Bank M2, str Tematy lekcji: 1. Childhood memories słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Użycie konstrukcji used to. 2. Life in the past słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Porównanie czasów Past Simple i Present Simple. 3. Travel through time praca z tekstem, słownictwo, opis środków transportu. Buying a train ticket dialogi.

13 MODULE Towns Życie w mieście dawniej i obecnie (SWE I. 1b) [ws 1.2] Sporządzanie notatek w formie graficznej (tabela, wykres etc.) [ws 9] Użycie czasu Past Simple i konstrukcji used to (c.d.); wymowa used to, didn t use to słuchaniem): The City of Angels, zadanie typu P/ F, uzupełnianie luk + notatka w formie tabeli i przekazywanie treści tekstu (SWE II. 1b/ 2b, 2c, 2d, V. 1, 2) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 8.1, 9] Mówienie (zintegrowane z czytaniem): porównywanie swojej miejscowości do Los Angeles (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1] Pisanie: krótki tekst o swojej miejscowości dawniej i obecnie, na bazie notatki w formie tabelki (SWE III. 2a, 2e) [ws 5.1, 5.3, 9] SB: Grammar Reference GR5; Language Review LR2, ćw.4 WB: Vocabulary Practice 2.4; Grammar Bank M2, str Inventions Urządzenia elektryczne i korzystanie z nich (SWE I. 1l) [ws 1.12] Użycie wyrażeń z too, enough Słuchanie: dialog dotyczący zakupu odtwarzacza DVD; uzupełnianie luk w formularzu (SWE II. 1d) [ws 2.3] Czytanie: What did we use to do without?, uzupełnianie zdań informacjami z tekstu (SWE II. 2d, V. 1, 2) [ws 3.3, 8.1] Mówienie: dialog sterowany dotyczący zakupu wybranego urządzenia elektrycznego odgrywanie roli klienta i sprzedawcy (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.11, 6.13] Pisanie: krótki opis dnia bez korzystania z urządzeń elektrycznych (SWE III. 2a, 2b, 2c, 2e) [ws 5.1, 5.2, 5.5, 5.10] SB: Grammar Reference GR6; Language Review LR2, ćw. 5 WB: Vocabulary Practice 2.5; Grammar Bank M2, str Long ago Życie w przeszłości życie Aborygenów (SWE I. o) [ws 1.15] Korzystanie ze słownika [ws 9] Użycie określeń ilościowych, np. many, much, a lot of, some, little, few słuchaniem): Australian Aborigines; zadanie na wybór wielokrotny + objaśnianie nowych zwrotów i korzystanie ze słownika (SWE II. 2d) [ws 3.3, 9] Mówienie i pisanie: przekazywanie treści tekstu o Aborygenach + porównywanie ich stylu życia ze swoim (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e) [ws 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3] SB: Grammar Reference GR6- GR7 WB: Vocabulary Practice 2.6; Grammar Bank M2, str Tematy lekcji: 1. Towns then now słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Użycie Past Simple, used to. 2. Electrical devices słownictwo, dialogi. Użycie wyrażeń z too, enough. 3. Australian Aborigines ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu. Użycie określeń ilościowych: much, many, a lot of, few, little etc.

14 MODULE 2 Matura Practice 2a (part 1) Miasta Wielkiej Brytanii Newcastle (SWE I. 1b, 1o) [ws 1.2, 1.15] Życie rodzinne okresy życia (SWE I. 1e) [ws 1.5] Czytanie: tekst o Newcastle; dobór nagłówków do akapitów (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] wyszukiwanie słów kluczowych, porównywanie swojej miejscowości do Newcastle Mówienie: okresy życia opis ilustracji + odpowiedzi na pytania (SWE I. 2a, III. 1a, 1c, 1d, IV. 1b) [ws 4.1, 4.2, 4.5, 4.9, 4.12, 6.4] robienie notatek dotyczących słownictwa Matura Practice 2a (part 2) Wspomnienia z dzieciństwa (SWE I. 1e) [ws 1.5] Życie towarzyskie użyczanie mieszkania koledze (SWE I. 1e, 1b) [ws 1.5, 1.2] Słuchanie: rozmowa o dzieciństwie, zadanie na wybór wielokrotny (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] wyszukiwanie słów kluczowych w zadaniu, potwierdzanie prawidłowej odpowiedzi odpowiednim fragmentem tekstu Pisanie: wiadomość do kolegi, który zamieszka czasowo w naszym mieszkaniu (SWE I. 2b, III. 2a, 2c, 2e, 2f, IV. 2b, 2c) [ws 5.1, 5.3, 5.5, 5.9, 5.12, 5.13, 7.2, 7.9] analiza stylu wiadomości nieoficjalnej, podanie potrzebnych zwrotów SB: wiadomość (Writing Bank WB3) Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Zadania typu maturalnego: Cool Newcastle rozumienie tekstu pisanego; okresy życia opis ilustracji i odpowiedzi na pytania. 2. Zadania typu maturalnego: rozmowa o dzieciństwie rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna wiadomość (użyczanie mieszkania koledze). 3.

15 MODULE Family life Życie rodzinne członkowie rodziny (SWE I. 1e) [ws 1.5] Dopełniacz saksoński s/s użycie Słuchanie: opis członków rodziny, dobór zdjęcia do opisu (SWE II. 1a, 1d) [ws 2.1, 2.3] słuchaniem): rozmowa o członkach rodziny na zdjęciu, zadanie typu P/ F +opis zdjęcia (SWE II. 1a/ 2a, 2c, V. 1) [ws 2.1/ 3.1, 3.3, 8.1] Mówienie: krótki opis swojej rodziny (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.3] Mówienie i pisanie: opisywanie zdjęć rodzinnych (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e) [ws 4.1, 4.3, 5.1, 5.3] SB: Grammar Reference GR7; Language Review LR2, ćw.6,7 WB: Vocabulary Practice 2.7; Grammar Bank M2, str Changing fashion Ubrania, zmiany w modzie (SWE I. 1a) [ws 1.1] Użycie czasowników: go, fit, suit, match słuchaniem): Clothes Fashion, zadanie typu P/ F + ćwiczenie leksykalne i przekazanie treści tekstu (SWE II. 1b/ 2b, 2c, 2d, V. 1) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 8.1] Słuchanie: krótkie dialogi o ubraniach; dobieranie właściwej reakcji językowej (SWE II. 1b) [ws 2.2] Mówienie: wyrażanie opinii o ubraniach i ich doborze w formie krótkich dialogów sterowanych (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.8] Pisanie: opis i porównywanie mody w latach 1970-tych i obecnie, na bazie notatek w tabelce (SWE III. 2a, 2e, V.2) [ws 5.1, 5.3, 8.1, 9] SB: Language Review LR2, ćw. 8 WB: Vocabulary Practice 2.8; Grammar Bank M2, str Sports Dyscypliny sportowe (SWE I. 1j) [ws 1.10] Wyrażanie uczuć (SWE I. 1a) [ws 1.1] Użycie przymiotników z końcówkami -ed, -ing Słuchanie i czytanie: Sports Trivia, quiz + przekazywanie treści (SWE II. 1b, 2b) [ws 2.2, 3.2] Słuchanie: rozmowy o sportach uprawianych w przeszłości, odpowiedzi na pytania do tekstów (SWE II. 1b) [ws 2.2] Mówienie: wyrażanie uczuć, opinii na temat wybranych dyscyplin sportowych krótkie dialogi na podstawie modelu (SWE III. 1c, 1d, IV. 1b, 1d) [ws 4.5, 6.4, 6.8] SB: Grammar Reference GR7; Language Review LR2, ćw. 9 WB: Vocabulary Practice 2.9; Grammar Bank M2, str. 43 SB: ICT projekt Sports in the past w formie quizu [ws 10, 11] Tematy lekcji: 1. Family life słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu; opisywanie zdjęć rodzinnych. Dopełniacz s/s. 2. Clothes fashion słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Complimenting dialogi. 3. Sports słownictwo, quiz, ćwiczenia w słuchaniu. Expressing feelings dialogi, użycie przymiotników z końcówkami -ed, -ing.

16 MODULE Holiday time 2.11 War memories 2.12 School days Spędzanie czasu na urlopie, wakacjach Spędzanie czasu wolnego wyrażanie propozycji, ich akceptacja i odmowa (SWE I. 1e) [ws 1.5] Opisywanie działań wojennych operacja D-Day w Normandii (SWE I. 1n, 1o) [ws 1.14, 1.15] Życie szkolne dawniej i obecnie Edukacja w Wielkiej Brytanii dawniej i obecnie (SWE I. 1c, 1o) [ws 1.3, 1.15] Czas Present Perfect twierdzenia, przeczenia, pytania; użycie; określenia czasu Czasy Present Perfect i Past Simple użycie, porównanie Czytanie: list o pobycie na obozie letnim; przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie luk, ćwiczenie leksykalne + przekazywanie treści listu i opinia o tego typu obozach (SWE II. 2b, 2d, V. 1, III. 1c, 1d) [ws 3.2, 3.3, 8.1, 4.5] Czytanie: The day of days, zadanie typu P/ F, ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2c, 2d) [ws 3.2, 3.3] Czytanie: Changing Education, dobór nagłówków do akapitów + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b) [ws 3.2] Słuchanie: rozmowy o czasach szkolnych, dobór rozmówców do zdań (SWE II. 1b, 1d) [ws 2.2, 2.3] Mówienie: wyrażanie propozycji dotyczących spędzania czasu wolnego, ich akceptacja i odmowa dialogi sterowane (SWE IV. 1b, 1c, 1d) [ws 6.6] Pisanie: sterowany do kolegi z informacjami o odpoczynku wakacyjnym (SWE I. 2b, III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2 f) [ws 5.1, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.13] Mówienie i pisanie: przekazywanie treści listu przez odbiorcę + wyrażanie uczuć związanych z treścią listu (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2c, 2e, IV. 2a, V. 1, 2,) [ws 4.1, 4.4, 4.9, 5.5, 8.1] Mówienie i pisanie: przekazywanie treści tekstu o edukacji w Wielkiej Brytanii (SWE III. 1a, 1b, 1d, V. 1) [ws 4.1, 4.3, 4.4, 8.1]; porównywanie życia szkolnego dawniej i dziś; wspomnienia szkolne (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e) [ws 4.1, 4.3, 4.4, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.9] SB: Language Review LR2, ćw.9,10,11 WB: Vocabulary Practice 2.10 SB: Grammar Reference GR7- GR8; Language Review LR2, ćw. 12,13 WB: Vocabulary Practice 2.11; Grammar Bank M2, str SB: ICT prezentacja na temat operacji D-Day w Normandii [ws 10, 11] SB: Grammar Reference GR8; Language Review LR2, ćw.14 WB: Vocabulary Practice 2.12; Grammar Bank M2, str Tematy lekcji: 1. Holiday time słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Holiday activities wyrażanie propozycji, akceptacja i odmowa. 2. War memories słownictwo, praca z tekstem. Czas Present Perfect struktura, użycie. 3. School days praca z tekstem, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Czas Past Simple, Present Perfect porównanie.

17 MODULE 2 Matura Practice 2b (part 1) Człowiek uczucia, przeżycia (SWE I. 1a) [ws 1.1] Zakupy w sklepie odzieżowym (SWE I. 1g) [ws 1.7] Czytanie: fragment opowiadania, zadanie typu P/ F (SWE II. 2c, 2d) [ws 3.3] odczytywanie pierwszych i ostatnich zdań w akapitach; ćwiczenia leksykalne; wyrażanie opinii o zachowaniu bohatera tekstu Mówienie: rozmowa na zakupach w sklepie odzieżowym odgrywanie roli kupującego i osoby towarzyszącej (SWE I. 2a, IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11] analiza przydatnych zwrotów, zdań Matura Practice 2b (part 2) Planowanie wakacji (SWE I. 1e, 1h) [ws 1.5, 1.8] Opisywanie dzieciństwa (SWE I. 1a) [ws 1.1] Słuchanie: dyskusja na temat planowanych wakacji, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] wyszukiwanie słów kluczowych w zadaniu Pisanie: list prywatny opisujący dzieciństwo (SWE I. 2b, III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13] uzupełnianie zdań dotyczących wypowiedzi na temat dzieciństwa Petera, wykorzystanie wypowiedzi przy redagowaniu własnego listu SB: list prywatny (Writing Bank WB1) Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Zadania typu maturalnego: Clara Reggie rozumienie tekstu pisanego; rozmowa na zakupach odgrywanie ról. 2. Zadania typu maturalnego: Planning a holiday rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna list prywatny (opis dzieciństwa). 3.

18 ILOŚĆ LEKCJI MODULE 2 Culture Corner 2 Summer Holidays in the UK + Curricular Cut 2 History Sposoby spędzania wakacji przez Brytyjczyków, Blackpool najlepszy brytyjski kurort morski (SWE I. 1e 1o) [ws 1.5, 1.15] Ubiór, wygląd, kultura Inków (SWE I. 1a, 1i) [ws 1.1, 1.9] słuchaniem): Summer Holidays in the UK, odpowiedzi na pytania do tekstu (SWE I. 3, II. 2d, V. 1) [ws 3.3, 8.1]; Inca: Lost people of the Andes, zadanie typu P/ F + przekazanie treści tekstu (SWE I. 3, II. 2c, 2d) [ws 3.3] Mówienie: krótki opis atrakcji Blackpool (SWE III. 1a, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.3, 4.5] Mówienie i pisanie: ICT prezentacja popularnego polskiego kurortu (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e) [ws 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.12] SB: ICT prezentacja o polskim uzdrowisku SB: ICT prezentacja informacji o Aztekach Self-check 2 Powtórzenie słownictwa z Modułu 2 w formie zadań typu: uzupełnianie luk właściwym słowem Powtórzenie gramatyki z Modułu 2 w formie zadań typu: wybór właściwego słowa lub formy w kontekście Słuchanie: określanie podstawowej informacji w celu odpowiedniej reakcji językowej (SWE II. 1a) [ws 2.1] Czytanie: tekst o dzieciństwie, odpowiedzi na pytania do tekstu (SWE II. 2d) [ws 3.3] Mówienie (połączone ze słuchaniem): krótkie reakcje językowe (wybór właściwej odpowiedzi) (SWE IV. 1b) [ws 6.3, 6.4] Pisanie: opis dzieciństwa (SWE III. 2a, 2b, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.3, 5.4, 5.9, 5.12, 5.13] SB: Grammar Reference GR4- GR8 WB: M2 Everyday English, Listening, Reading, str. 15 ćw. 21, 22, 23 Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 1. Holidays in the UK słownictwo, praca z tekstem. Inca praca z tekstem. Polish resorts prezentacja. 2. Self-check 2 powtórzenie słownictwa, gramatyki; reakcje językowe; opis dzieciństwa ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. 3..

19 MODULE 3 DISASTERS MYSTERIES 3.1 Disasters 3.2 Help! 3.3 Breaking the law Klęski żywiołowe (SWE I. 1m) [ws 1.13] Opisywanie zagrożenia oraz zachowanie w obliczu zagrożenia pożar i akcja ratownicza (SWE I. 1m) [ws 1.13] Opisywanie przestępstw (SWE I. 1n) [ws 1.14] Czas Past Continuous twierdzenia, przeczenia, użycie, określenia czasu, zmiany w pisowni po dodaniu końcówki -ing Czas Past Continuous - pytania, krótkie odpowiedzi, użycie (c.d.) Czasy Past Continuous, Past Simple użycie, porównanie słuchaniem): Keith s diary, odpowiedzi na pytania do tekstu + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2d) [ws 3.3] słuchaniem): dialog na temat pożaru i akcji ratowniczej, zadanie typu P/ F + relacja z wydarzeń przy użyciu ilustracji oraz wskazanego słownictwa (SWE II. 2c, V. 1, 2) [ws 3.3, 8.1] Słuchanie: opis pożaru i akcji ratowniczej, układanie ilustracji w kolejności wydarzeń (SWE II. 1d) [ws 2.3] Czytanie: artykuły o przestępstwach, uzupełnianie zdań i streszczenia + krótkie streszczenie drugiego artykułu (SWE II. 1b/ 2b, 2d, V. 1) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 8.1] Słuchanie: opowiadanie o napadzie, robienie notatek (SWE II. 1d) [ws 2.3, 9] Mówienie i pisanie (połączone z tekstem): redagowanie i odgrywanie wywiadu ze świadkiem tsunami (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e, IV. 1a, 1b, 1d, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.4, 8.1] Pisanie: krótki opis wybranych czynności przeszłych (SWE III. 2a, 2b, 2e) [ws 5.1, 5.4] Mówienie: opisywanie czynności przeszłych w formie krótkich sterowanych dialogów (SWE III. 1b, 1d, IV. 1b) [ws 4.1, 4.4, 6.4] Pisanie (zintegrowane ze słuchaniem): opisujący wydarzenia związane z pożarem i akcją ratowniczą + zmiana zakończenia (SWE III. 2a, 2b, 2c, 2e) [ws 5.1, 5.4, 5.5, 5.12, 5.13] Mówienie: opis wydarzeń i wyrażanie zdziwienia w formie krótkich dialogów sterowanych (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.9] Pisanie (zintegrowane ze słuchaniem): krótki artykuł opis napadu (SWE III. 2a, 2b, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.4, 5.12, 5.13] SB: Grammar Reference GR8; Language Review LR3 ćw. 1 WB: Vocabulary Practice 3.1; Grammar Bank M3, str SB: Grammar Reference GR8; Language Review LR3 ćw. 2 WB: Vocabulary Practice 3.2; Grammar Bank M3, str SB: Grammar Reference GR8- GR9; Language Review LR3 ćw. 3 WB: Vocabulary Practice 3.3; Grammar Bank M3, str Tematy lekcji: 1. Disasters słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Czas Past Continuous twierdzenia, przeczenia, użycie. 2. Fire rescue action słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu. Czas Past Continuous pytania, dialogi. 3. Breaking the law słownictwo, ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i pisaniu. Expressing surprise dialogi. Czasy Past Continuous, Past Simple porównanie.

20 MODULE Dreams Artykuły spożywcze (SWE I. 1f) [ws 1.6] Przysłówki tworzenie, przysłówki nieregularne, przysłówki sposobu, użycie słuchaniem): Strange Dreams Blog, zadanie typu P/ F + wyjaśnianie snów i ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2c, 2d, III. 1a, V. 1) [ws 3.3, 4.1, 8.1] Słuchanie: opis snu, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c) [ws 2.3] Mówienie i pisanie: opis własnego snu z wykorzystaniem wybranych czasowników i przysłówków (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5] SB: Grammar Reference GR9; Language Review LR3 ćw.4 WB: Vocabulary Practice 3.4; Grammar Bank M3, str Encounters Opowieści o dziwnych, legendarnych stworzeniach (SWE I. 1i) [ws 1.9] Użycie przyimków kierunku np.: across, into, along, towards słuchaniem): Fact or Fiction?, odpowiedzi na pytania + opis stworzeń na ilustracjach i ćwiczenie leksykalne (SWE II. 1b/ 2b, 2d, III. 1a, 1d, V. 1) [ws 2.2/ 3.2, 3.3, 4.1, 8.1] Słuchanie: rozmowa o spotkaniu z dziwnym stworzeniem, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c) [ws 2.3] Mówienie i pisanie: krótki opis spotkania z dziwnym stworzeniem (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5] SB: Grammar Reference GR9; Language Review LR3 ćw. 5 WB: Vocabulary Practice 3.5; Grammar Bank M3, str SB: ICT prezentacja na temat wybranego legendarnego stworzenia [ws 10, 11] 3.6 That hurt! Wypadki, opowiadanie o wypadkach (SWE I. 1k) [ws 1.11] Użycie czasów Past Simple, Past Continuous, użycie spójników while, when słuchaniem): opowiadanie o wypadku w domu; układanie ilustracji w kolejności wydarzeń, zadanie typu P/ F + (SWE II. 1a/ 2a, 2c) [ws 2.1/ 3.1, 3.3] Mówienie (zintegrowane z tekstem): opowiadanie o wypadku przez bohatera tekstu (SWE III. 1a, 1b, 1d, V. 1) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 8.1] Pisanie (zintegrowane ze słuchaniem): opowiadanie o wypadku, na bazie nagłówka z gazety i wysłuchanego tekstu (SWE II. 2d, III. 2a, 2b, 2e, 2f, V. 2) [ws 2.3, 5.1, 5.4, 5.12, 8.1] SB: Grammar Reference GR8, GR9; Language Review LR3, ćw. 6, 7 WB: Vocabulary Practice 3.6; Grammar Bank M3, str Tematy lekcji: 1. Food drinks słownictwo, Dreams ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu, opis snu. Tworzenie i użycie przysłówków. 2. Encounters with strange creatures ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu, opis spotkania. Użycie przyimków kierunku. 3. Accidents słownictwo, praca z tekstem, opowiadanie o wypadku. Użycie czasów Past Simple, Past Continuous.

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych A. Poziom pre-intermediate 1. Vocabulary and listening: a) Personality adjectives. b) Sports. c) Rural and urban landscapes.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time (elementary/pre-intermediate) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski Nu mer lekc ji 3LO, język angielski Temat lekcji Zakres treści 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zapoznanie z PZO. Zapoznanie ze strukturą i formą egzaminu zewnętrznego, wymaganiami egzaminacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) październik 2011 Wstęp Matura Prime Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Interface 3 PLAN WYNIKOWY

Interface 3 PLAN WYNIKOWY Interface 3 PLAN WYNIKOWY Funkcje / słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat posługuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń:

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń: Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( elementary ) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

Global Beginner Rozkład Materiału

Global Beginner Rozkład Materiału Beginner Rozkład Materiału ROZDZIAŁ 1 POD ROZDZIAŁ Name Address game TEMATYKA SŁOWNICTWO alfabet miejsce pochodzenia powszechne angielskie słowa powitania i pożegnania zwroty grzecznościowe podawanie adresu

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA SMART TIME 2 KLASA I A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) POZIOM PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA)

KRYTERIA OCENIANIA SMART TIME 2 KLASA I A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) POZIOM PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA) WYMAGANA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGELSKEGO KRYTERA OCENANA SMART TME 2 KLASA A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) ROZDZAŁ KONECZNY (OCENA DOPUSZCZAJĄCA) PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 1. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom A2 wg CEF (ESOKJ)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 1. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 1 Poziom A2 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Module 1 People Vocabulary Bank & Grammar Section MATERIAŁ LEKSYKALNO- GRAMATYCZNY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.)

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego

Bardziej szczegółowo

13 Opisywanie rutynowych czynności, stanów oraz czynności wykonywanych w danej chwili i planów na najbliższą przyszłość

13 Opisywanie rutynowych czynności, stanów oraz czynności wykonywanych w danej chwili i planów na najbliższą przyszłość ROZKŁAD ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I I JĘZYK OBCY Modułdział nr lekcji Zakres treści Lekcja organizacyjna, przeprowadzenie testu diagnozującego. Zapoznanie z PSO Zapoznanie z formą, strukturą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 3. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 3. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 3 Poziom B1+ wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE GIMNAZJUM ŁOSOSINA DOLNA WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym i spójnym z Rozkładami Materiału oraz Planami Wynikowymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda * UWAGA : OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY WYPEŁNIA KRYTERIA TAK, ŻE ZWROT: PRAWIE WSZYSTKIE, PRAWIE CAŁE (ZADANIA, ĆWICZENIA,

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo