Pasja inspirująca naukę INFORMACJE DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pasja inspirująca naukę INFORMACJE DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED"

Transkrypt

1 PL Pasja inspirująca naukę INFORMACJE DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED

2 2 INFORMACJE DLA PACJENTA Znajdź tyle czasu, ile to konieczne, by przeanalizować i rozważyć wszystkie informacje związane z tematem.

3 Silimed przygotował niniejszą ulotkę, by ułatwić ci zrozumienie korzyści i ryzyka związanych z operacją powiększenia lub rekonstrukcji piersi przy użyciu implantów silikonowych. Po uważnym zapoznaniu się z treścią tej ulotki, porozmawiaj z lekarzem przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Znajdź tyle czasu, ile to konieczne, by przeanalizować i rozważyć wszystkie informacje związane z tematem. Jednakże, w przypadku zabiegu rewizyjnego, lekarz może zadecydować o konieczności przyspieszenia twojej operacji. W przypadku zdecydowania się na operację tak pacjentka jak i lekarz muszą, przed zabiegiem, podpisać Formularz Zgody, potwierdzając, że pacjentka przeczytała i zrozumiała dostarczone jej informacje na temat korzyści i zagrożeń związanych z operacją wstawienia silikonowych implantów piersi. Formularz Zgody na Wstawienie Implantu Piersi SI- LIMED znajdude się na końcu niniejszej ulotki. IMPLANTY PIERSI SILIMED 3

4 OPIS Implanty piersi SILIMED składają się z jednej zewnętrznej błony elastomeru wypełnionej żelem silikonowym klasy medycznej; mogą mieć powierzchnie gładką, teksturowaną lub pokrytą pianką poliuretanową. Wszystkie są dostarczane wysterylizowane i przeznaczone do jednorazowego użytku. Implanty te są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, aby pomóc każdej kobiecie w osiągnięciu najlepszego dla niej wyniku. Lekarz powinien jej doradzić w doborze implantu właściwego dla osiągnięcia pożądanego efektu estetycznego. WSKAZANIA Wskazane są do powiększenia lub korekty piersi, w przypadkach jednostronnej lub dwustronnej małej piersi i do rekonstrukcji mającej na celu zapewnienie naturalnego wyglądu po zabiegach chirurgicznych. 4 INFORMACJE DLA PACJENTA

5 PRZEWIDZIANE KORZYŚCI Operacja powiększenia/rekonstrukcji przy zastosowaniu implantów piersi może przynieść ogromne korzyści zapewniając odbudowę, powiększanie i rewizję chirurgiczną piersi i posiada ona wysoki wskaźnik zadowolenia pacjentów. Pacjentki podejmują decyzję o poddaniu się operacji powiększenia biustu w celu zwiększenia wielkości i proporcjonalności swojej (ich) piersi. Ponadto pacjentki decydują się na operację rewizyjną (wymiana istniejącego implantu piersi) w celu skorygowania lub ulepszenia wyniku pierwszej operacji powiększenia biustu. Według literatury medycznej, większość kobiet, które przeszły operację wstawienia implantów piersi wyraża wysoki poziom zadowolenia z wizerunku ciała, kształtu i wielkości piersi. Dodatkowo, po operacji, pacjentki zgłaszały zwiększone poczucie własnej wartości i czuły się bardziej kobiece i atrakcyjne. Operacja rekonstrukcji biustu przy użyciu implantów piersi także powoduje poprawę jakości życia. Ponadto badania wykazały, że rekonstrukcja piersi za pomocą implantów piersi pomaga w procesie leczenia raka piersi, pomagając ciału powrócić do bardziej naturalnego wyglądu zmniejsza stres emocjonalny, w przeciwieństwie do nie wykonania operacji rekonstrukcyjnej lub używania protezy zewnętrznej. IMPLANTY PIERSI SILIMED 5

6 WYJAŚNIENIE I ZGODA PACJENTA Wziąwszy pod uwagę ryzyka nieodłącznie towarzyszące zabiegom chirurgicznym z użyciem i bez użycia implantów, oraz możliwe komplikacje z tym związane, SILIMED polega, że lekarze wyjaśnią swoim pacjentom istniejący bilans korzyści i zagrożeń. Każdy pacjent winien otrzymać Informację dla pacjenta SI- LIMED podczas wstępnej konsultacji, tak aby miał wystarczającą ilość czasu przed operacją na odpowiednie przeczytanie i zrozumienie istotnych informacji dotyczących ryzyka, dalszych zalecanych badań oraz korzyści związanych z operacją umieszczenia implantu piersi. W celu potwierdzenia uzyskania wszelkich wyjaśnień przez pacjenta konieczne jest podpisanie przez niego oraz przez lekarza Objaśnień dotyczących użycia implantu piersi SILIMED i następnie załączenie dokumentu do dokumentacji medycznej pacjenta. PRZEWIDZIANE ZA- GROŻENIA Operacja wstawienia implantów piersi oferuje ogromne korzyści. Jednak jak każdy zabiegu chirurgiczny wiąże się z ryzykiem. Istnieją pewne powikłania miejscowe 6 INFORMACJE DLA PACJENTA

7 (problemy w pobliżu miejsca operacji), które mogą wystąpić po zabiegu. SILIMED deleguje lekarzom odpowiedzialność za wyjaśnienie pacjentkom możliwych negatywnych skutków operacji, ich konsekwencji i odpowiedniego leczenia. W kolejności prezentujemy potencjalne zagrożenia i powikłania, opisane w literaturze, związane z operacją wstawienia implantów piersi różnych modeli i producentów, a także możliwych skutków związanych z tymi zagrożeniami. Spłaszczenie Ściany Klatki Piersiowej, Alergeniczność (Wysypka Skórna), Atrofia Tkanek, Zwapnienie, Powikłania Jatrogenne, Przykurcz Torebkowy, Rozejście Się Szwów, Przesunięcie Implantu, Pomarszczenie, Nadżerka, Wypchnięcie, Mlekotok, Ziarniniak, Krwiak, Martwica, Utrata Stabilności Mechanicznej / Uszkodzenie Produktu, Odma Opłucnowa, Reakcja Zapalna, Pęknięcie (w tym przypadki milczących pęknięć), Wysięk, Objawy Związane Z Makromastią, Przesączanie Żelu i Zakrzepica. Inne zagrożenia zostały opisane w literaturze medycznej, jednakże, do tej pory nie ma naukowych dowodów na możliwy związek przyczynowo-skutkowy między tymi zdarzeniami a silikonowymi implantami. Kilka przykładów: NOWOTWÓR Nabyty nowotwór może powodować poważne nieodwracalne uszkodzenia, a nawet śmierć. Niemniej jednak, nie ma żadnego dowodu na jakikolwiek związek pomiędzy umieszczeniem implantów silikonowych a występowaniem nowotworów. Ponadto, obecność implantów piersi wydaje się nie zagrażać wczesnej diagnozie nowotworu, i w konsekwencji prognozom życiowym u takich pacjentów. REAKCJA IMMUNOLOGICZNA Choroby autoimmunologiczne i tkanki łącznej mogą powodować poważne nieodwracalne uszkodzenia, a nawet śmierć pacjenta. Niemniej jednak, w przeprowadzonych jak dotąd badaniach nie znaleziono żadnego dowodu wskazującego, że implanty silikonowe powodują choroby tkanki łącznej lub choroby autoimmunologiczne. TERATOGENICZNOŚĆ Przegląd literatury medyczno naukowej wskazuje, że badania nie pokazują objawów teratogeniczności związanych z implantami piersi. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Zmiana wrażliwości piersi i/lub sutka, ból, zakażenie (skażenie biologiczne), niezadowalający efekt estetyczny (jak opadnięcie, asymetria, fałdy, zmarszczki, blizny przerostowe i przyczepność zabliźnienia). IMPLANTY PIERSI SILIMED 7

8 ZAKŁÓCENIA W KARMIENIU PIERSIĄ W wielu badaniach sprawdzano obecność silikonu w mleku matki i nie znaleziono znaczących poziomów substancji w mleku matek z silikonowymi implantami piersi w porównaniu do kobiet bez implantów. Możliwe są, jednak, zakłócenia w karmieniu piersią (zmniejszenie produkcji mleka) u kobiet, które przeszły operację wstawienia implantów piersi. Częstość występowania zakłóceń w karmieniu piersią jest wyższa u pacjentek, u których implant został wprowadzony drogą nacięcia wokół otoczki. INTERFERENCJA W MAMMOGRAFII, USG I REZONANSIE MAGNE- TYCZNYM Interferencja występuje, gdy obecność implantów (lub artefaktów) powoduje błędny odczyt wyniku. SILIMED pragnie przypomnieć, że implant może wpłynąć na jakość mammografii. Dlatego pacjentka musi zostać poinstruowana, aby korzystać z usług specjalistów, którzy mają doświadczenie w technikach mammografii piersi z implantami, informując radiologa o potrzebie dostosowania ucisku mammograficznego i nie zapominając o pokazaniu KARTY IDENTYFIKOWALNOŚCI PRODUKTU SILIMED - DLA PACJENTA.Inne metody, takie jak USG i rezonans magnetyczny mogą być użyteczne w połączeniu z mammografią ponieważ nie wymaga kompresji i umożliwiają analizę pod dowolnym kątem. ZAKŁÓCENIA W SAMOBADANIU PIERSI Samobadanie piersi jest techniką zapobiegawczą, stosowaną w celu zidentyfikowania wczesnych stadiów raka piersi. Rutynowe samobadanie piersi może być trudniejsze z implantami. Jednakże, lekarz powinien wytłumaczyć w jaki sposób odróżnić implant od tkanki piersi podczas samokontroli. Samobadanie należy wykonywać regularnie w celu zidentyfikowania grudek, obrzęków, stwardnień lub zmiany kształtu implantu, które mogą być objawami pęknięcia. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów lub przewlekły ból, należy skontaktować się z lekarzem. Warto zaznaczyć, że badanie piersi wykonane przez samą kobietę nie zastępuje badania fizycznego wykonanego przez wykwalifikowanego do tego pracownika służby zdrowia (lekarza lub pielęgniarkę). 8 INFORMACJE DLA PACJENTA

9 obecność silikonu w mleku matki i nie znaleziono znaczących poziomów substancji (...) IMPLANTY PIERSI SILIMED 9

10 10 INFORMACJE DLA PACJENTA (...) w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania implantów SILIMED.

11 BADANIE KLINICZNE SIENTRA/SILIMED Badanie kliniczne Sientra/SILIMED przeprowadzono z 1788 pacjentami w ciągu trzech lat, w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania implantów SILIMED. Do najczęstszych powikłań u kobiet poddanych pierwszej operacji powiększenia biustu należały: powtórna operacja (12,6%) i kontraktura kapsułkowa stopnień III / IV (6,0%). Najczęstszymi powikłaniami u pacjentek, które przeszły operację rewizji powiększenia, pierwszą rekonstrukcję i rewizję rekonstrukcji były: powtórna operacja (20,3%, 34,9% i 42,5%, odpowiednio) i usunięcie implantu z lub bez wymiany (11,4 %, 24,8% i 30,3%, odpowiednio). IMPLANTY PIERSI SILIMED 11

12 Wyniki bezpieczeństwa uzyskane w badaniu zostały przedstawione poniżej: Powikłania Odnotowane w Badaniu Klinicznym Sientra (Monitorowanie w przeciągu 3 lat.) Powikłanie Pierwsze Powiększenie (n=1115) Rewizja Powiększenia (n=362) Pierwsza Rekonstrukcja (n=229) Rewizja Rekonstrukcji (n=82) Powtórna operacja a 12.6% 20.3% 34.9% 42.5% Usunięcie implantu z wymianąb 6.0% 8.7% 19.1% 23.2% Usunięcie implantu 1.2% 2.9% 7.0% 10.3% bez wymiany b Kontraktura Kapsułkowa (III/IV) 6.0% 5.2% 8.8% 6.8% Grupa, która przeszła 2.5% 0% 2.8% 0% MRIc Pęknięie Grupa, która nie przeszła MRIc 0% 0.4% 0% 0% Powikłania, jakie wystąpły u 1% lub więcej pacjentów d,e Powikłanie Pierwsze Powiększenie (n=1115) Rewizja Powiększenia (n=362) Pierwsza Rekonstrukcja (n=229) Rewizja Rekonstrukcji (n=82) Asymetria 0.3% 0% 1.0% 3.1% Torbiel / Guzek Sutka 0.8% 0.9% 2.6% 1.4% Ból 0.2% 0.6% 1.9% 0% Opóźnione Gojenie 0.6% 0.7% 2.7% 3.1% Blizna przerostowa 0.1% 0.6% 1.5% 0% Ekstruzja 1.2% 3.2% 3.0% 5.5% Złe Pozycjonowanie 1.2% 3.2% 3.0% 5.5% 12 INFORMACJE DLA PACJENTA

13 Powikłania, jakie wystąpły u 1% lub więcej pacjentów d,e Powikłanie Pierwsze Powiększenie (n=1115) Rewizja Powiększenia (n=362) Pierwsza Rekonstrukcja (n=229) Rewizja Rekonstrukcji (n=82) Widoczny implant 0.2% 0.6% 1.0% 0% Zakażenie 0.7% 1.2% 5.1% 1.2% Zmiana w Czułości Sutka 3.2% 1.4% 2.0% 0% Inne powikłania 0.6% 0.7% 1.1% 0% Ptoza 1.8% 0.7% 2.0% 0% Rumień 0.3% 0.7% 3.0% 0% Seroma 0.6% 1.2% 2.4% 1.3% Obrzęk 0.5% 0.7% 2.0% 0% Zmarszczka / Falowanie 0.5% 2.4% 1.1% 1.5% a Niektóre pacjentki poddano powtórnej operacji z wielu powodów, takich jak: podejrzenie pęknięcia, zakażenie, kontraktura kapsułkowa, ekstruzja, martwica, krwiak/seroma, opóźnione gojenie, podrażnienie/zapalenie, ból, złe położenie, nadmierne wypełnienie górnej części piersi, marszczenie, wyczuwalność, widoczność, asymetria, ptoza, blizna, komplikacje na sutkach, rak piersi, torbiel/guzek, powikłania skórne, zmiany wielkości, trauma. b Przyczyny usunięcia implantu: podejrzenie pęknięcia, zakażenie, kontraktura kapsułkowa, ekstruzja, martwica, krwiak/seroma, opóźnione gojenie, podrażnienie/zapalenie, ból, złe położenie, nadmierne wypełnienie górnej części piersi, marszczenie, wyczuwalność, widoczność, asymetria, ptoza, blizna, komplikacje na sutkach, rak piersi, torbiel/guzek, powikłania skórne, zmiany wielkości, trauma. c MRI Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego d Liczba następujących powikłań wynosiła mniej niż 1% we wszystkich grupach pacjentek: kontuzja, krwiak, wyczuwalność implantu, podrażnienie, martwica, wysypka, zmiany w wrażliwości skóry, nadmierne wypełnienie górnej części piersi. e We wszystkich grupach pacjentów odnotowano stopę ryzyka 0% następujących powikłań: zwapnienie torebki łącznotkankowej, powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk limfatyczny, powikłania brodawek (nie związane z czułością) i odma opłucnowa. IMPLANTY PIERSI SILIMED 13

14 IMPLANTY PIERSI SILIMED POKRYTE PIANKĄ POLIURETA- NOWĄ Implanty piersi SILIMED powleczone pianką poliuretanową są skuteczne w drastycznym zmniejszaniu występowania kontraktury kapsułkowej, w porównaniu z implantami o powierzchni gładkiej i teksturowanej. Niezliczona liczba ważnych artykułów opisuje ten efekt ochronny uzyskany dzięki piance poliuretanowej w zmniejszaniu kontraktury kapsułkowej w operacjach powiększenia i rekonstrukcji i przy małej liczbie komplikacji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Powłoka z pianki poliuretanowej umożliwia bliskie oddziaływanie implantu z tkanką wokół niego, prowokując warunki fizjologiczne, które oddalają fibroblasty, zwalniając w ten sposób syntezę kolagenu, prekursora torebki włóknistej. Nieregularna powierzchnia pianki poliuretanowej utrudnia powstawanie liniowej torebki włóknistej na rzecz wielopłaszczyznowego tworzenia włókienek kolagenowych. Formowanie się mikrokapsułek dookoła nieregularności w strukturze poliuretanu powoduje, że siła skurczu jest wielokierunkowa, raczej niż jednokierunkowa. Mając wiele wektorów, siły te mają tendencję do wzajemnego anulowania się, zmniejszając kontrakturę kapsułkową. Inną zaletą trwałego związku powłoki piankowej z kapsułą implantu i z tkanką macierzystą jest zmniejszenie ryzyka przemieszczenia się lub obrotu 5, 9, 13 implantu. 14 INFORMACJE DLA PACJENTA

15 Powłoka z pianki poliuretanowej umożliwia bliskie oddziaływanie implantu z tkanką wokół niego(...) IMPLANTY PIERSI SILIMED 15

16 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ryzyko związane z operacją wstawienia implantów piersi może być wyższe, jeśli pacjentka znajduje się w jakiejkolwiek z następujących szczególnych sytuacji. Lekarz musi zostać poinformowany, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących warunków: Choroba autoimmunologiczna; Przebyty niedawno rak; Osłabiony układ odpornościowy (użytkownik leków immunosupresyjnych); Uwarunkowania, które wpływają na krzepliwość krwi; Ciężka alergia; Choroby układu krążenia; Cukrzyca; Przed zabiegiem pacjentka powinna przeprowadzić szczegółową rozmowę z lekarzem na temat przebytych w przeszłości chorób. PIELĘGNACJA W pierwszym miesiącu po operacji, niektóre czynności mogą zaszkodzić implantowi i należy ich unikać, należą do nich: Ekspozycja na słońce; Nagłe ruchy; Sport. 16 INFORMACJE DLA PACJENTA

17 Trzeba mieć świadomość, że normalny stres lub urazy w miejscu zabiegu może spowodować ekstruzję implantu. Używanie właściwego stanika i nie wykonywanie gwałtownych ćwiczeń są minimalnymi zaleceniami, których należy przestrzegać w okresie pooperacyjnym. Pacjentka powinna zapytać swojego lekarza jakie czynności nie są zalecane po operacji. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o posiadaniu implantów silikonowych przed użyciem leku do stosowania miejscowego w rejonie piersi. Należy kontynuować konsultacje z lekarzem specjalistą w celu rutynowego monitorowania biustu dla ewentualnego wykrycia raka piersi. W przypadku zaplanowanej operacji piersi konieczne jest poinformowanie lekarza lub chirurga o obecności implantu piersi. W przypadku podejrzenia któregokolwiek z powikłań wymienionych w niniejszej ulotce lub na wypadek zaistnienia jakichkolwiek nietypowych objawów, należy skontaktować się z chirurgiem TRWAŁOŚĆ Jak wszystkie implanty piersi, implanty piersi SILIMED mają określoną datę przydatności. Czas ten nie został jeszcze określony przez społeczność naukową. SILIMED ustala średni okres dziesięciu lat jako przewidywany okres przydatności, jednak parametr taki może ulec zmianie, jeżeli pojawią się uzasadnione powody. Może okazać się, że implant musi zostać usunięty lub wymieniony, co może oznaczać operację korygującą. Z tego powodu zaleca się kliniczne okresowe badania kontrolne takich pacjentów. IMPLANTY PIERSI SILIMED 17

18 ISTOTNYCH CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ: 1. Jeśli zdecydujesz się poddać operacji powiększania lub rekonstrukcji piersi, musisz pamiętać, że protezy piersi nie są uważane za urządzenia na całe życie i że wstawienie implantu piersi może nie być jedynym zabiegiem. Możliwe jest, że będziesz potrzebować jednej lub więcej dodatkowych operacji oprócz monitorowania medycznego przez resztę swojego życia. Jest również możliwe, że wymagana będzie operacja usunięcia implantu, z lub bez jego wymiany. 2. Wiele zmian w piersiach po implantacji protezy nie może być cofniętych. Jeśli później pacjent zdecyduje się usunąć implant(y), mogą wystąpić niedopuszczalne wgłębienia, fałdowanie, marszczenie, utrata tkanki piersi lub inne zmiany konturu piersi. 18 INFORMACJE DLA PACJENTA

19 3. Z implantami piersi, rutynowy zabieg mammograficzny będzie utrudniony i może być konieczne wykonanie dodatkowych zdjęć, co oznacza większą ekspozycję na promieniowanie. Wszystkie implanty piersi SILIMED posiadają Kartę Identyfikowalności Produktu SILIMED - Dla Pacjenta, która zawiera wszystkie informacje na temat operacji. Ta karta jest dla własnego bezpieczeństwa pacjenta i powinna być przez niego noszona, aby ułatwić opiekę medyczną w nagłych przypadkach. Niniejszy dokument t dostępny jest na naszej stronie internetowej: IMPLANTY PIERSI SILIMED 19

20 ODNIESIENIA 1. PITANGUY I, Salgado F, Radwanski HN, Stersa RM. Estágio atual dos implantes mamários. Revista Brasileira de Cirurgia, 81: 291, HANDEL N, Jensen A, Black Q, Waisman JR, Silverstein MJ. The fate of breast implants: a critical analysis of complications and outcomes. Plastic and Reconstructive Surgery, 96: 1521, VÁZQUEZ G. A ten-year experience using polyurethane-covered breast implants. Aesthetic Plastic Surgery, 23: 189, HESTER TR, Tebbetts JB & Maxwell GP. The polyurethane-covered mammary prosthesis: facts and fiction (ii): a look back and a peek ahead. Clinics in Plastic Surgery, 28: 579, BOZOLA AR, Bozola AC, Carrazzoni RM. Inclusão de próteses mamárias de silicone poliuretano. Rev. Soc. Bras. Cir. Plást., 21 (1): 18, HANDEL N. Long-term safety and efficacy of polyurethane foam-covered breast implants. Aesthetic Surg. J., 26: 265, HANDEL N, Cordray T, Gutierrez J, Jensen JA. A long-term study of outcomes, complications, and patient satisfaction with breast implants. Plastic and Reconstructive Surgery, 117: 757, VÁZQUEZ G & Pellón A. Polyurethane-coasted silicone gel breast implants used for 18 years. Aesthetic Plastic Surgery, 31: 330, MIRÓ AL. Próteses mamárias revestidas com poliuretano: avaliação de 14 anos de experiência. Rev. Bras. Cir. Plást., 24 (3): 296, PAULA PRS. Estudo descritivo e grau de satisfação de pacientes submetidos a implantes mamários de menor projeção em pólo superior. Rev. Bras. Cir. Plást., 25 (1): 168, SALDANHA OR, Maloof RG, Dutra RT, Luz OAL, Saldanha-Filho O, Saldanha BC. Mamaplastia redutora com implante de silicone. Rev. Bras. Cir. Plást., 25 (2): 317, POMPEI, Stefano; ARELLI, Floriana; LABARDI, Lara; MARCASCIA- NO, Fabio; CARAVELLI, Guido; CESARINI, Claudio; ABATE, Ornella; Breast reconstruction with polyurethane implants: preliminary report. Eur.J.Plast.Surg.,jul FLEMING, D.; Polyurethane foam covered breast implants.in: PETERS, W.et al. Biomaterials in plastic surgery: breast implants. Oxford: Woodhead Publishing, 225p.(p )

21 Formularz Zgody na użycie Implantu Piersi SILIMED Lekarz

22 Formularz Zgody na użycie Implantu Piersi SILIMED Lekarz Szanowny(a) Pacjencie(tko), Dla ułatwienia podjęcia decyzji o zastosowaniu Implantu Piersi SILIMED, udostępniliśmy na stronie internetowej firmy Informacje Dla Pacjenta - Implanty Piersi SILIMED, dzięki czemu ma Pan(i) dostęp do ważnych tematów i może wyjaśnić u swojego lekarza ewentualne wątpliwości, przed poddaniem się operacji. Przed i po zabiegu, musi Pan(i) skonsultować się z lekarzem i poddać się regularnym badaniom w celu monitorowania swojego stanu zdrowia. Musi Pan(i) zdawać sobie sprawę z tego, że dla uzyskania pełnego sukcesu operacji wstawienia Implantów Piersi SILIMED, konieczne jest dokładne śledzenie zaleceń lekarza. Implanty piersi mają ograniczony okres trwałości i może zajść konieczność ich usunięcia lub wymiany, co oznacza operację rewizyjną. Zarówno lekarz jak i anestezjolog muszą mieć Pana(i)zgodę na podjęcie, w razie potrzeby, niezbędnych kroków w celu przywrócenia Pani stanu klinicznego. Sukces operacji wstawienia Implantu Piersi SILIMED zależy od zaangażowania w śledzeniu zaleceń lekarza, co pozwoli na zwiększenie projekcji lub rekonstrukcji piersi bez większych komplikacji. Operacja wstawienia implantów piersi może twoja samoocenę i jakość życia. Potwierdzenie Ja,, legitymujący(a) się dowodem tożsamości nr, zapoznałem(am) się z INFORMA- CJAMI DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED udostępnionymi przez SILIMED, zrozumiałem(am) informacje o produkcie i zabiegach chirurgicznych i miałem(am) możliwość wyjaśnienia z moim lekarzem wszelkich wątpliwości co do charakteru produktu, jego korzyści, zagrożeń i potencjalnych komplikacji oraz procedur i celów operacji. Zdaję sobie sprawę z możliwości wystąpienia działań niepożądanych, takich jak te przewidziane w Informacjach Dla Pacjenta SILIMED i że występowanie działań niepożądanych nie charakteryzuje wady produktu dla celów gwarancyjnych. Podpis pacjenta / / Data Świadek Dowód tożsamości Podpis świadka Lekarz CRM (numer rejestracji w Regionalnej Radzie Medycznej) Podpis lekarza / / Data 22 INFORMACJE DLA PACJENTA

23 Formularz Zgody na użycie Implantu Piersi SILIMED Szanowny(a) Pacjencie(tko), Dla ułatwienia podjęcia decyzji o zastosowaniu Implantu Piersi SILIMED, udostępniliśmy na stronie internetowej firmy Informacje Dla Pacjenta - Implanty Piersi SILIMED, dzięki czemu ma Pan(i) dostęp do ważnych tematów i może wyjaśnić u swojego lekarza ewentualne wątpliwości, przed poddaniem się operacji. Przed i po zabiegu, musi Pan(i) skonsultować się z lekarzem i poddać się regularnym badaniom w celu monitorowania swojego stanu zdrowia. Musi Pan(i) zdawać sobie sprawę z tego, że dla uzyskania pełnego sukcesu operacji wstawienia Implantów Piersi SILIMED, konieczne jest dokładne śledzenie zaleceń lekarza. Implanty piersi mają ograniczony okres trwałości i może zajść konieczność ich usunięcia lub wymiany, co oznacza operację rewizyjną. Zarówno lekarz jak i anestezjolog muszą mieć Pana(i)zgodę na podjęcie, w razie potrzeby, niezbędnych kroków w celu przywrócenia Pani stanu klinicznego. Sukces operacji wstawienia Implantu Piersi SILIMED zależy od zaangażowania w śledzeniu zaleceń lekarza, co pozwoli na zwiększenie projekcji lub rekonstrukcji piersi bez większych komplikacji. Operacja wstawienia implantów piersi może twoja samoocenę i jakość życia. pacjenta Potwierdzenie Ja,, legitymujący(a) się dowodem tożsamości nr, zapoznałem(am) się z INFORMAC- JAMI DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED udostępnionymi przez SILIMED, zrozumiałem(am) informacje o produkcie i zabiegach chirurgicznych i miałem(am) możliwość wyjaśnienia z moim lekarzem wszelkich wątpliwości co do charakteru produktu, jego korzyści, zagrożeń i potencjalnych komplikacji oraz procedur i celów operacji. Zdaję sobie sprawę z możliwości wystąpienia działań niepożądanych, takich jak te przewidziane w Informacjach Dla Pacjenta SILIMED i że występowanie działań niepożądanych nie charakteryzuje wady produktu dla celów gwarancyjnych. Podpis pacjenta / / Data Świadek Dowód tożsamości Podpis świadka Lekarz CRM (numer rejestracji w Regionalnej Radzie Medycznej) Podpis lekarza / / Data IMPLANTY PIERSI SILIMED 23

24 Pasja inspirująca naukę Silimedinternational Silimedbrasil Silimed Indústria de Implantes Ltda. Rua Figueiredo Rocha, 374 CEP: Rio de Janeiro RJ Brasil. IMP051PT R00 24 INFORMACJE DLA PACJENTA

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY. Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym

ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY. Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym arancyjny ZAUFAJ SWOJEJ DECYZJI W ramach naszego zobowiązania wobec Ciebie, z przyjemnością oddajemy

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pseudovac, roztwór do wstrzykiwań Szczepionka poliwalentna przeciwko pałeczce ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa 1 ml szczepionki zawiera antygeny

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego MR Polska Badanie MR piersi, czyli mammografia metodą rezonansu magnetycznego Jest to jedna z podstawowych metod obrazowych stosowanych w diagnostyce gruczołu

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Cel wykonywania badań przesiewowych Jak powinna postępować każda kobieta? U jakich

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

diagnostyka raka piersi

diagnostyka raka piersi diagnostyka raka piersi Jedyne w Polsce badanie genetyczne połączone z badaniem obrazowym piersi 1 Czy jesteś pewna, że nie grozi Ci zachorowanie na raka piersi? Aktualny stan wiedzy medycznej umożliwia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miacalcic, 50 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Miacalcic, 100 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Calcitoninum salmonis Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Lista rzeczy, które należy sprawdzić przepisując Isoderm ( ) (Kursywą przedstawione są informacje dotyczące wyłącznie kobiet)

Lista rzeczy, które należy sprawdzić przepisując Isoderm ( ) (Kursywą przedstawione są informacje dotyczące wyłącznie kobiet) Broszura dokumentacyjna z wykazem czynności kontrolnych opracowana na podstawie zaleceń Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla produktu leczniczego Isoderm

Bardziej szczegółowo

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. 18 października 2012 EMA/653433/2012 EMEA/H/A-5(3)/1319 Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Bardziej szczegółowo

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014517 APLIKATOR DO PASKÓW DO ZAMYKANIA MOSTKA STERNAL ZIPFIX

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014517 APLIKATOR DO PASKÓW DO ZAMYKANIA MOSTKA STERNAL ZIPFIX Synthes GmbH Luzernstrasse 21 4528 Zuchwil Szwajcaria Tel. +41 32 720 40 60 Faks +41 32 720 40 61 http://www.depuysynthes.com Do: Personelu szpitala Sierpień 2015 r. PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

KLINDACIN T Clindamycinum 10 mg/g żel

KLINDACIN T Clindamycinum 10 mg/g żel Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Perły Chicago. Nowo otwarty 5* hotel w Ustce. BArBArA MELzEr. Eliksir życia. Wielki błękit. Mindfulness. Pierś do przodu!

Perły Chicago. Nowo otwarty 5* hotel w Ustce. BArBArA MELzEr. Eliksir życia. Wielki błękit. Mindfulness. Pierś do przodu! CMYK Nowo otwarty 5* hotel w Ustce Najpiękniejsze SPA Twój raj w zasięgu ręki! www.spaeden.pl Nowa edycja konkursu! nr 10/2014 (95) cena 7 zł (VaT 8%) POLECAMY Eliksir życia w poszukiwaniu raju... Nr 10

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

Badanie termograficzne piersi

Badanie termograficzne piersi Badanie termograficzne piersi Termografia piersi jest procesem tworzenia obrazu w podczerwieni, w celu analizy i oceny ryzyka zachorowania na raka piersi. Termografia jest nieinwazyjna, bezpieczna i bezbolesna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIczek SAMOKONTROLI

DZIENNIczek SAMOKONTROLI DZIENNIczek SAMOKONTROLI TWÓJ DZIENNICZEK SAMOKONTROLI Niniejszy dzienniczek został opracowany specjalnie z myślą o osobach chorych na cukrzycę, które są poddawane insulinoterapii. Pomoże on Tobie i Twojemu

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI. Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia

ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI. Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia PESEL Rodzaj planowanego zabiegu... Instrukcja Poniższa zgoda jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry.

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry. NOWOTWORY SKÓRY Nowotwory skóry są zmianami zlokalizowanymi na całej powierzchni ciała najczęściej w miejscach, w których nastąpiło uszkodzenie skóry. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym jest promieniowanie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Implanty piersi o powierzchni g³adkiej Implanty piersi teksturowane Implanty piersi wype³nione sol¹ fizjologiczn¹

Implanty piersi o powierzchni g³adkiej Implanty piersi teksturowane Implanty piersi wype³nione sol¹ fizjologiczn¹ Implanty piersi o powierzchni g³adkiej Implanty piersi teksturowane Implanty piersi wype³nione sol¹ fizjologiczn¹ Wskazania do stosowania: Rekonstrukcja po podskórnej mastektomii Rekonstrukcja po radykalnej

Bardziej szczegółowo

CHIRURGIA PLASTYCZNA DYRCZ KATARZYNA

CHIRURGIA PLASTYCZNA DYRCZ KATARZYNA CHIRURGIA PLASTYCZNA (kosmetyczna lub estetyczna) - dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała. Jest podspecjalnością chirurgii. Związana ściśle z chirurgią dziecięcą,

Bardziej szczegółowo

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o :

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o : OŚWIADCZENIE ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG CHIRURGICZNY LUB LECZENIE Imię i nazwisko pacjenta:... Adres zamieszkania:... Data urodzenia:... Rodzaj planowanego zabiegu operacyjnego:...... Rodzaj planowanego

Bardziej szczegółowo

Implanty piersi. Implanty z plynem fizjologicznym. Implanty silikonowe.

Implanty piersi. Implanty z plynem fizjologicznym. Implanty silikonowe. Zabieg ma na celu powiększenie piersi lub ich równoczesne powiększenie i podniesienie. Stosowany jest z powodow kosmetycznych badz w celach rekonstrukcji piersi np: po zabiegu usuniecia piersi z powodu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Pracownia RTG, USG, TK

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Pracownia RTG, USG, TK ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Pracownia RTG, USG, TK ul. Szpitalna 22, 23-200 Sucha Beskidzka, Blok B, II piętro, godziny otwarcia: pn - pt 8:00-18:00 Rejestracja telefoniczna w godz.: 8:00 16:00, tel.

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ. 50-69 lat. 20-49 lat EUROPEJSKI. Walki z Rakiem Piersi

DZIEŃ. 50-69 lat. 20-49 lat EUROPEJSKI. Walki z Rakiem Piersi Europejski Dzień (Breast Health Day) to ustanowione 15 października święto, którego istotą jest przypominanie i uświadamianie o tym jak zapobiegać występowaniu nowotworów piersi oraz o olbrzymim znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

NAZWISKO I IMIĘ:... PESEL:... TELEFON/email... ADRES:...

NAZWISKO I IMIĘ:... PESEL:... TELEFON/email... ADRES:... -AESTETICA- Gabinet Chirurgii Plastycznej dr n. med. JACEK JARLIŃSKI specjalista chirurg plastyk www.aestetica.pl Kontakt: dr n. med. Jacek Jarliński tel. 600 208 208 jarlinski@aestetica.pl lek. med. Piotr

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com ORYGINALNA www.atlantisabutment.com Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób Ty i Twoi pacjenci możecie odnieść korzyści, wybierając indywidualne łączniki Atlantis. 79357-PL-1212 2012 DENTSPLY IH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ROZDZIA 4 NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE Arkadiusz Jeziorski W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tysięcy nowych pacjentów; około 80 tysięcy

Bardziej szczegółowo

RAKOOPORNI. Program profilaktyki raka piersi. Bezpłatne badania mammograficzne

RAKOOPORNI. Program profilaktyki raka piersi. Bezpłatne badania mammograficzne RAKOOPORNI Program profilaktyki raka piersi Bezpłatne badania mammograficzne Jesteś w wieku od 40 do 49 lat lub po 70 roku życia? W ciągu ostatniego roku nie miałaś wykonanej mammografii? Skorzystaj z

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. Dostępne opakowania: 20 g tuba 50 g tuba 50 g w butelce szklanej z aplikatorem kulkowym typu roll-on

Ulotka dla pacjenta. Dostępne opakowania: 20 g tuba 50 g tuba 50 g w butelce szklanej z aplikatorem kulkowym typu roll-on Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Nowa treść informacji o produkcie fragmenty zaleceń PRAC dotyczących zgłoszeń

Nowa treść informacji o produkcie fragmenty zaleceń PRAC dotyczących zgłoszeń 17 December 2015 EMA/PRAC/835763/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Nowa treść informacji o produkcie fragmenty zaleceń PRAC dotyczących zgłoszeń Przyjęto w dniach od 30 listopada

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum)

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) ULOTKA DLA PACJENTA PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGODY NA ZABIEG OPERACYJNY Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ WSZCZEP IMPLANTÓW PIERSIOWYCH. Data... Podpis lekarza :

FORMULARZ ZGODY NA ZABIEG OPERACYJNY Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ WSZCZEP IMPLANTÓW PIERSIOWYCH. Data... Podpis lekarza : FORMULARZ ZGODY NA ZABIEG OPERACYJNY Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ WSZCZEP IMPLANTÓW PIERSIOWYCH Ja niżej podpisana... urodzona dnia... w... PESEL... Zgoda ogólna Oświadczam, że jestem poinformowana

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Viburcol compositum czopki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. POSTINOR - DUO; 750 µg, tabletki Levonorgestrelum

Ulotka dla pacjenta. POSTINOR - DUO; 750 µg, tabletki Levonorgestrelum Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. -Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. -Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów w naturze, potrzeba kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

8905491113938579807011.qxp 10.02.2006 10:48 Uhr Seite 1. Implanty piersi dla mnie?

8905491113938579807011.qxp 10.02.2006 10:48 Uhr Seite 1. Implanty piersi dla mnie? 8905491113938579807011.qxp 10.02.2006 10:48 Uhr Seite 1 Implanty piersi dla mnie? 824088210911114458791.qxp 06.02.2006 17:41 Uhr Seite 2 8905491113938579807011.qxp 10.02.2006 10:48 Uhr Seite 3 Implanty

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowa masa stwierdzona podczas badania przedmiotowego. Dr n. med. Maciej Siński

Nieprawidłowa masa stwierdzona podczas badania przedmiotowego. Dr n. med. Maciej Siński Nieprawidłowa masa stwierdzona podczas badania przedmiotowego Dr n. med. Maciej Siński Podstawowe pytania Gdzie guz jest zlokalizowany? Jakie są jego wymiary i kształt? Kształt regularny, gładkie brzegi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Isotrex, 500 μg/g, żel Isotretinoinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Isotrex, 500 μg/g, żel Isotretinoinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Isotrex, 500 μg/g, żel Isotretinoinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Po P większanie piersi

Po P większanie piersi Powiększanie piersi Wprowadzenie Dla wielu kobiet lepsze samopoczucie oznacza lepszy wygląd. Nie każda kobieta czuje potrzebę powiększania swoich piersi. Jednak tysiące kobiet, które zdecydowały się na

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia

Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia Twój lekarz zalecił Ci stosowanie nowoczesnej metody antykoncepcji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie Prezesa UR z dnia 19.03.2015 CCDS March 2014

Zawiadomienie Prezesa UR z dnia 19.03.2015 CCDS March 2014 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PEVISONE, (10 mg + 1,1 mg)/g, krem Econazoli nitras + Triamcinoloni acetonidum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie lekarzy i personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną kodeinę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną kodeinę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną kodeinę. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach informacji o produkcie Uwaga: Zmiany w odpowiednich punktach

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]>

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]> ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Notyfikacja nr EMA/CHMP/188871/2015 z dnia 27.03.2015 zmiana EMEA/H/C/002221/IB/0019/G Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Notyfikacja nr EMA/CHMP/188871/2015 z dnia 27.03.2015 zmiana EMEA/H/C/002221/IB/0019/G Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Dacogen 50 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Decytabina Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

PILNY KOMUNIKAT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA WYCOFANIE PRODUKTÓW FSN/FSCA:

PILNY KOMUNIKAT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA WYCOFANIE PRODUKTÓW FSN/FSCA: 16 grudnia 2015 r. Do: Kierownicy zarządzający ryzykiem i chirurdzy Temat: PILNY KOMUNIKAT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA WYCOFANIE PRODUKTÓW FSN/FSCA: FA 2015-09 Niezgodny produkt: Panewka niskoprofilowa Original

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA IMIĘ I NAZWISKO PESEL. 1. Czy leczy się Pan/Pani? Jeśli tak to na jakie schorzenie? TAK / NIE 2. Jakie leki przyjmuje Pan/Pani obecnie? TAK / NIE 3. Czy był/a Pan/Pani operowana?

Bardziej szczegółowo

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life.

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life. POWIKŁANIA Personal solutions for everyday life. Powikłania Cukrzyca występuje u osób, w przypadku których organizm nie potrafi sam kontrolować poziomu glukozy we krwi (określanego również jako poziom

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW

WYTYCZNE DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW PROGRAM ZAPOBIEGANIA CIĄŻY WYTYCZNE DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW Almirall Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa Tel. +48 22 330 02 57 TCT/12/2011/WDF Rozwiązania z myślą o Tobie Rozwiązania z myślą

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje piersi. Wykrywanie zmian

Poznaj swoje piersi. Wykrywanie zmian Poznaj swoje piersi Wykrywanie zmian Poznaj swoje piersi: wykrywanie zmian Rak piersi jest najczęściej spotykanym typem nowotworu u kobiet w Irlandii Północnej 1 na 12 kobiet w Irlandii Północnej choruje

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA (podpis) LEKARZ PROWADZĄCY DATA Rp. ZALECENIA DLA PACJENTKI (data) DOKUMENTACJĘ INDYWIDUALNĄ ZEWNĘTRZNĄ OTRZYMAŁAM str. 12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZUS ZLA S. R. P. O. N. M. L. STATYSTYKA MEDYCZNA DOKUMENTACJĘ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

EMA potwierdza zalecenia mające na celu jak największe ograniczenie ryzyka wystąpienia zakażenia mózgu PML w trakcie stosowania leku Tysabri

EMA potwierdza zalecenia mające na celu jak największe ograniczenie ryzyka wystąpienia zakażenia mózgu PML w trakcie stosowania leku Tysabri 25/04/2016 EMA/266665/2016 EMA potwierdza zalecenia mające na celu jak największe ograniczenie ryzyka wystąpienia zakażenia mózgu PML w trakcie stosowania leku Tysabri U pacjentów z grupy zwiększonego

Bardziej szczegółowo

Klinika Zdrówko s.c. Iwona Adamczak, Rafał Adamczak Al. Adama Mickiewicza 23, 86-032 Niemcz tel.52 375-25-07 www. klinika-zdrowko.

Klinika Zdrówko s.c. Iwona Adamczak, Rafał Adamczak Al. Adama Mickiewicza 23, 86-032 Niemcz tel.52 375-25-07 www. klinika-zdrowko. Klinika Zdrówko s.c. Iwona Adamczak, Rafał Adamczak Al. Adama Mickiewicza 23, 86-032 Niemcz tel.52 375-25-07 www. klinika-zdrowko.pl ZGODA NA WYKONA ZABIEGU WSPOMAGANEGO ROZRODU ( dołączyć do ZGODA NA

Bardziej szczegółowo

Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. EDUKACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH SKÓRY SKÓRA POD LUPĄ MATERIAŁ EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014 Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Program badań przesiewowych piersi w Irlandii Północnej. Pomoc w podjęciu decyzji

Program badań przesiewowych piersi w Irlandii Północnej. Pomoc w podjęciu decyzji Program badań przesiewowych piersi w Irlandii Północnej Pomoc w podjęciu decyzji Czym jest rak piersi? 4 Czym są badania przesiewowe piersi? 5 Wyniki badania przesiewowego piersi 8 Podejmowanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Lekarzy i Farmaceutów przepisujących i wydających lek Acitren

Wytyczne dla Lekarzy i Farmaceutów przepisujących i wydających lek Acitren Wytyczne dla Lekarzy i Farmaceutów przepisujących i wydających lek Acitren - Część Programu Zapobiegania Ciąży - Wskazówki dla lekarza podczas przepisywania leku Acitren Prosimy o dokładne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

data wystąpienia objawów ... Leczenie ambulatoryjne Leczenie szpitalne

data wystąpienia objawów ... Leczenie ambulatoryjne Leczenie szpitalne Nr: GMP-1-031/4 Tytuł: Formularz zgłoszenia działania niepożądanego Strona 1 z 5 PIERWSZE DONIESIENIE: DONIESIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: - POUFNE - PACJENT: Inicjały Rasa urodzenia/wiek Płeć: K M Masa ciała/wzrost

Bardziej szczegółowo

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz PROCEDURA ALARMOWA "RYZYKO UDARU MÓZGU FORMULARZ GROMADZENIA DANYCH Dla WSZYSTKICH rozpoczętych postępowań dotyczących podejrzenia udaru mózgu Informacja Nazwa szpitala Nazwisko, imię i stanowisko członka

Bardziej szczegółowo

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 1 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo