Pasja inspirująca naukę INFORMACJE DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pasja inspirująca naukę INFORMACJE DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED"

Transkrypt

1 PL Pasja inspirująca naukę INFORMACJE DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED

2 2 INFORMACJE DLA PACJENTA Znajdź tyle czasu, ile to konieczne, by przeanalizować i rozważyć wszystkie informacje związane z tematem.

3 Silimed przygotował niniejszą ulotkę, by ułatwić ci zrozumienie korzyści i ryzyka związanych z operacją powiększenia lub rekonstrukcji piersi przy użyciu implantów silikonowych. Po uważnym zapoznaniu się z treścią tej ulotki, porozmawiaj z lekarzem przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Znajdź tyle czasu, ile to konieczne, by przeanalizować i rozważyć wszystkie informacje związane z tematem. Jednakże, w przypadku zabiegu rewizyjnego, lekarz może zadecydować o konieczności przyspieszenia twojej operacji. W przypadku zdecydowania się na operację tak pacjentka jak i lekarz muszą, przed zabiegiem, podpisać Formularz Zgody, potwierdzając, że pacjentka przeczytała i zrozumiała dostarczone jej informacje na temat korzyści i zagrożeń związanych z operacją wstawienia silikonowych implantów piersi. Formularz Zgody na Wstawienie Implantu Piersi SI- LIMED znajdude się na końcu niniejszej ulotki. IMPLANTY PIERSI SILIMED 3

4 OPIS Implanty piersi SILIMED składają się z jednej zewnętrznej błony elastomeru wypełnionej żelem silikonowym klasy medycznej; mogą mieć powierzchnie gładką, teksturowaną lub pokrytą pianką poliuretanową. Wszystkie są dostarczane wysterylizowane i przeznaczone do jednorazowego użytku. Implanty te są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, aby pomóc każdej kobiecie w osiągnięciu najlepszego dla niej wyniku. Lekarz powinien jej doradzić w doborze implantu właściwego dla osiągnięcia pożądanego efektu estetycznego. WSKAZANIA Wskazane są do powiększenia lub korekty piersi, w przypadkach jednostronnej lub dwustronnej małej piersi i do rekonstrukcji mającej na celu zapewnienie naturalnego wyglądu po zabiegach chirurgicznych. 4 INFORMACJE DLA PACJENTA

5 PRZEWIDZIANE KORZYŚCI Operacja powiększenia/rekonstrukcji przy zastosowaniu implantów piersi może przynieść ogromne korzyści zapewniając odbudowę, powiększanie i rewizję chirurgiczną piersi i posiada ona wysoki wskaźnik zadowolenia pacjentów. Pacjentki podejmują decyzję o poddaniu się operacji powiększenia biustu w celu zwiększenia wielkości i proporcjonalności swojej (ich) piersi. Ponadto pacjentki decydują się na operację rewizyjną (wymiana istniejącego implantu piersi) w celu skorygowania lub ulepszenia wyniku pierwszej operacji powiększenia biustu. Według literatury medycznej, większość kobiet, które przeszły operację wstawienia implantów piersi wyraża wysoki poziom zadowolenia z wizerunku ciała, kształtu i wielkości piersi. Dodatkowo, po operacji, pacjentki zgłaszały zwiększone poczucie własnej wartości i czuły się bardziej kobiece i atrakcyjne. Operacja rekonstrukcji biustu przy użyciu implantów piersi także powoduje poprawę jakości życia. Ponadto badania wykazały, że rekonstrukcja piersi za pomocą implantów piersi pomaga w procesie leczenia raka piersi, pomagając ciału powrócić do bardziej naturalnego wyglądu zmniejsza stres emocjonalny, w przeciwieństwie do nie wykonania operacji rekonstrukcyjnej lub używania protezy zewnętrznej. IMPLANTY PIERSI SILIMED 5

6 WYJAŚNIENIE I ZGODA PACJENTA Wziąwszy pod uwagę ryzyka nieodłącznie towarzyszące zabiegom chirurgicznym z użyciem i bez użycia implantów, oraz możliwe komplikacje z tym związane, SILIMED polega, że lekarze wyjaśnią swoim pacjentom istniejący bilans korzyści i zagrożeń. Każdy pacjent winien otrzymać Informację dla pacjenta SI- LIMED podczas wstępnej konsultacji, tak aby miał wystarczającą ilość czasu przed operacją na odpowiednie przeczytanie i zrozumienie istotnych informacji dotyczących ryzyka, dalszych zalecanych badań oraz korzyści związanych z operacją umieszczenia implantu piersi. W celu potwierdzenia uzyskania wszelkich wyjaśnień przez pacjenta konieczne jest podpisanie przez niego oraz przez lekarza Objaśnień dotyczących użycia implantu piersi SILIMED i następnie załączenie dokumentu do dokumentacji medycznej pacjenta. PRZEWIDZIANE ZA- GROŻENIA Operacja wstawienia implantów piersi oferuje ogromne korzyści. Jednak jak każdy zabiegu chirurgiczny wiąże się z ryzykiem. Istnieją pewne powikłania miejscowe 6 INFORMACJE DLA PACJENTA

7 (problemy w pobliżu miejsca operacji), które mogą wystąpić po zabiegu. SILIMED deleguje lekarzom odpowiedzialność za wyjaśnienie pacjentkom możliwych negatywnych skutków operacji, ich konsekwencji i odpowiedniego leczenia. W kolejności prezentujemy potencjalne zagrożenia i powikłania, opisane w literaturze, związane z operacją wstawienia implantów piersi różnych modeli i producentów, a także możliwych skutków związanych z tymi zagrożeniami. Spłaszczenie Ściany Klatki Piersiowej, Alergeniczność (Wysypka Skórna), Atrofia Tkanek, Zwapnienie, Powikłania Jatrogenne, Przykurcz Torebkowy, Rozejście Się Szwów, Przesunięcie Implantu, Pomarszczenie, Nadżerka, Wypchnięcie, Mlekotok, Ziarniniak, Krwiak, Martwica, Utrata Stabilności Mechanicznej / Uszkodzenie Produktu, Odma Opłucnowa, Reakcja Zapalna, Pęknięcie (w tym przypadki milczących pęknięć), Wysięk, Objawy Związane Z Makromastią, Przesączanie Żelu i Zakrzepica. Inne zagrożenia zostały opisane w literaturze medycznej, jednakże, do tej pory nie ma naukowych dowodów na możliwy związek przyczynowo-skutkowy między tymi zdarzeniami a silikonowymi implantami. Kilka przykładów: NOWOTWÓR Nabyty nowotwór może powodować poważne nieodwracalne uszkodzenia, a nawet śmierć. Niemniej jednak, nie ma żadnego dowodu na jakikolwiek związek pomiędzy umieszczeniem implantów silikonowych a występowaniem nowotworów. Ponadto, obecność implantów piersi wydaje się nie zagrażać wczesnej diagnozie nowotworu, i w konsekwencji prognozom życiowym u takich pacjentów. REAKCJA IMMUNOLOGICZNA Choroby autoimmunologiczne i tkanki łącznej mogą powodować poważne nieodwracalne uszkodzenia, a nawet śmierć pacjenta. Niemniej jednak, w przeprowadzonych jak dotąd badaniach nie znaleziono żadnego dowodu wskazującego, że implanty silikonowe powodują choroby tkanki łącznej lub choroby autoimmunologiczne. TERATOGENICZNOŚĆ Przegląd literatury medyczno naukowej wskazuje, że badania nie pokazują objawów teratogeniczności związanych z implantami piersi. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Zmiana wrażliwości piersi i/lub sutka, ból, zakażenie (skażenie biologiczne), niezadowalający efekt estetyczny (jak opadnięcie, asymetria, fałdy, zmarszczki, blizny przerostowe i przyczepność zabliźnienia). IMPLANTY PIERSI SILIMED 7

8 ZAKŁÓCENIA W KARMIENIU PIERSIĄ W wielu badaniach sprawdzano obecność silikonu w mleku matki i nie znaleziono znaczących poziomów substancji w mleku matek z silikonowymi implantami piersi w porównaniu do kobiet bez implantów. Możliwe są, jednak, zakłócenia w karmieniu piersią (zmniejszenie produkcji mleka) u kobiet, które przeszły operację wstawienia implantów piersi. Częstość występowania zakłóceń w karmieniu piersią jest wyższa u pacjentek, u których implant został wprowadzony drogą nacięcia wokół otoczki. INTERFERENCJA W MAMMOGRAFII, USG I REZONANSIE MAGNE- TYCZNYM Interferencja występuje, gdy obecność implantów (lub artefaktów) powoduje błędny odczyt wyniku. SILIMED pragnie przypomnieć, że implant może wpłynąć na jakość mammografii. Dlatego pacjentka musi zostać poinstruowana, aby korzystać z usług specjalistów, którzy mają doświadczenie w technikach mammografii piersi z implantami, informując radiologa o potrzebie dostosowania ucisku mammograficznego i nie zapominając o pokazaniu KARTY IDENTYFIKOWALNOŚCI PRODUKTU SILIMED - DLA PACJENTA.Inne metody, takie jak USG i rezonans magnetyczny mogą być użyteczne w połączeniu z mammografią ponieważ nie wymaga kompresji i umożliwiają analizę pod dowolnym kątem. ZAKŁÓCENIA W SAMOBADANIU PIERSI Samobadanie piersi jest techniką zapobiegawczą, stosowaną w celu zidentyfikowania wczesnych stadiów raka piersi. Rutynowe samobadanie piersi może być trudniejsze z implantami. Jednakże, lekarz powinien wytłumaczyć w jaki sposób odróżnić implant od tkanki piersi podczas samokontroli. Samobadanie należy wykonywać regularnie w celu zidentyfikowania grudek, obrzęków, stwardnień lub zmiany kształtu implantu, które mogą być objawami pęknięcia. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów lub przewlekły ból, należy skontaktować się z lekarzem. Warto zaznaczyć, że badanie piersi wykonane przez samą kobietę nie zastępuje badania fizycznego wykonanego przez wykwalifikowanego do tego pracownika służby zdrowia (lekarza lub pielęgniarkę). 8 INFORMACJE DLA PACJENTA

9 obecność silikonu w mleku matki i nie znaleziono znaczących poziomów substancji (...) IMPLANTY PIERSI SILIMED 9

10 10 INFORMACJE DLA PACJENTA (...) w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania implantów SILIMED.

11 BADANIE KLINICZNE SIENTRA/SILIMED Badanie kliniczne Sientra/SILIMED przeprowadzono z 1788 pacjentami w ciągu trzech lat, w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania implantów SILIMED. Do najczęstszych powikłań u kobiet poddanych pierwszej operacji powiększenia biustu należały: powtórna operacja (12,6%) i kontraktura kapsułkowa stopnień III / IV (6,0%). Najczęstszymi powikłaniami u pacjentek, które przeszły operację rewizji powiększenia, pierwszą rekonstrukcję i rewizję rekonstrukcji były: powtórna operacja (20,3%, 34,9% i 42,5%, odpowiednio) i usunięcie implantu z lub bez wymiany (11,4 %, 24,8% i 30,3%, odpowiednio). IMPLANTY PIERSI SILIMED 11

12 Wyniki bezpieczeństwa uzyskane w badaniu zostały przedstawione poniżej: Powikłania Odnotowane w Badaniu Klinicznym Sientra (Monitorowanie w przeciągu 3 lat.) Powikłanie Pierwsze Powiększenie (n=1115) Rewizja Powiększenia (n=362) Pierwsza Rekonstrukcja (n=229) Rewizja Rekonstrukcji (n=82) Powtórna operacja a 12.6% 20.3% 34.9% 42.5% Usunięcie implantu z wymianąb 6.0% 8.7% 19.1% 23.2% Usunięcie implantu 1.2% 2.9% 7.0% 10.3% bez wymiany b Kontraktura Kapsułkowa (III/IV) 6.0% 5.2% 8.8% 6.8% Grupa, która przeszła 2.5% 0% 2.8% 0% MRIc Pęknięie Grupa, która nie przeszła MRIc 0% 0.4% 0% 0% Powikłania, jakie wystąpły u 1% lub więcej pacjentów d,e Powikłanie Pierwsze Powiększenie (n=1115) Rewizja Powiększenia (n=362) Pierwsza Rekonstrukcja (n=229) Rewizja Rekonstrukcji (n=82) Asymetria 0.3% 0% 1.0% 3.1% Torbiel / Guzek Sutka 0.8% 0.9% 2.6% 1.4% Ból 0.2% 0.6% 1.9% 0% Opóźnione Gojenie 0.6% 0.7% 2.7% 3.1% Blizna przerostowa 0.1% 0.6% 1.5% 0% Ekstruzja 1.2% 3.2% 3.0% 5.5% Złe Pozycjonowanie 1.2% 3.2% 3.0% 5.5% 12 INFORMACJE DLA PACJENTA

13 Powikłania, jakie wystąpły u 1% lub więcej pacjentów d,e Powikłanie Pierwsze Powiększenie (n=1115) Rewizja Powiększenia (n=362) Pierwsza Rekonstrukcja (n=229) Rewizja Rekonstrukcji (n=82) Widoczny implant 0.2% 0.6% 1.0% 0% Zakażenie 0.7% 1.2% 5.1% 1.2% Zmiana w Czułości Sutka 3.2% 1.4% 2.0% 0% Inne powikłania 0.6% 0.7% 1.1% 0% Ptoza 1.8% 0.7% 2.0% 0% Rumień 0.3% 0.7% 3.0% 0% Seroma 0.6% 1.2% 2.4% 1.3% Obrzęk 0.5% 0.7% 2.0% 0% Zmarszczka / Falowanie 0.5% 2.4% 1.1% 1.5% a Niektóre pacjentki poddano powtórnej operacji z wielu powodów, takich jak: podejrzenie pęknięcia, zakażenie, kontraktura kapsułkowa, ekstruzja, martwica, krwiak/seroma, opóźnione gojenie, podrażnienie/zapalenie, ból, złe położenie, nadmierne wypełnienie górnej części piersi, marszczenie, wyczuwalność, widoczność, asymetria, ptoza, blizna, komplikacje na sutkach, rak piersi, torbiel/guzek, powikłania skórne, zmiany wielkości, trauma. b Przyczyny usunięcia implantu: podejrzenie pęknięcia, zakażenie, kontraktura kapsułkowa, ekstruzja, martwica, krwiak/seroma, opóźnione gojenie, podrażnienie/zapalenie, ból, złe położenie, nadmierne wypełnienie górnej części piersi, marszczenie, wyczuwalność, widoczność, asymetria, ptoza, blizna, komplikacje na sutkach, rak piersi, torbiel/guzek, powikłania skórne, zmiany wielkości, trauma. c MRI Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego d Liczba następujących powikłań wynosiła mniej niż 1% we wszystkich grupach pacjentek: kontuzja, krwiak, wyczuwalność implantu, podrażnienie, martwica, wysypka, zmiany w wrażliwości skóry, nadmierne wypełnienie górnej części piersi. e We wszystkich grupach pacjentów odnotowano stopę ryzyka 0% następujących powikłań: zwapnienie torebki łącznotkankowej, powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk limfatyczny, powikłania brodawek (nie związane z czułością) i odma opłucnowa. IMPLANTY PIERSI SILIMED 13

14 IMPLANTY PIERSI SILIMED POKRYTE PIANKĄ POLIURETA- NOWĄ Implanty piersi SILIMED powleczone pianką poliuretanową są skuteczne w drastycznym zmniejszaniu występowania kontraktury kapsułkowej, w porównaniu z implantami o powierzchni gładkiej i teksturowanej. Niezliczona liczba ważnych artykułów opisuje ten efekt ochronny uzyskany dzięki piance poliuretanowej w zmniejszaniu kontraktury kapsułkowej w operacjach powiększenia i rekonstrukcji i przy małej liczbie komplikacji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Powłoka z pianki poliuretanowej umożliwia bliskie oddziaływanie implantu z tkanką wokół niego, prowokując warunki fizjologiczne, które oddalają fibroblasty, zwalniając w ten sposób syntezę kolagenu, prekursora torebki włóknistej. Nieregularna powierzchnia pianki poliuretanowej utrudnia powstawanie liniowej torebki włóknistej na rzecz wielopłaszczyznowego tworzenia włókienek kolagenowych. Formowanie się mikrokapsułek dookoła nieregularności w strukturze poliuretanu powoduje, że siła skurczu jest wielokierunkowa, raczej niż jednokierunkowa. Mając wiele wektorów, siły te mają tendencję do wzajemnego anulowania się, zmniejszając kontrakturę kapsułkową. Inną zaletą trwałego związku powłoki piankowej z kapsułą implantu i z tkanką macierzystą jest zmniejszenie ryzyka przemieszczenia się lub obrotu 5, 9, 13 implantu. 14 INFORMACJE DLA PACJENTA

15 Powłoka z pianki poliuretanowej umożliwia bliskie oddziaływanie implantu z tkanką wokół niego(...) IMPLANTY PIERSI SILIMED 15

16 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ryzyko związane z operacją wstawienia implantów piersi może być wyższe, jeśli pacjentka znajduje się w jakiejkolwiek z następujących szczególnych sytuacji. Lekarz musi zostać poinformowany, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących warunków: Choroba autoimmunologiczna; Przebyty niedawno rak; Osłabiony układ odpornościowy (użytkownik leków immunosupresyjnych); Uwarunkowania, które wpływają na krzepliwość krwi; Ciężka alergia; Choroby układu krążenia; Cukrzyca; Przed zabiegiem pacjentka powinna przeprowadzić szczegółową rozmowę z lekarzem na temat przebytych w przeszłości chorób. PIELĘGNACJA W pierwszym miesiącu po operacji, niektóre czynności mogą zaszkodzić implantowi i należy ich unikać, należą do nich: Ekspozycja na słońce; Nagłe ruchy; Sport. 16 INFORMACJE DLA PACJENTA

17 Trzeba mieć świadomość, że normalny stres lub urazy w miejscu zabiegu może spowodować ekstruzję implantu. Używanie właściwego stanika i nie wykonywanie gwałtownych ćwiczeń są minimalnymi zaleceniami, których należy przestrzegać w okresie pooperacyjnym. Pacjentka powinna zapytać swojego lekarza jakie czynności nie są zalecane po operacji. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o posiadaniu implantów silikonowych przed użyciem leku do stosowania miejscowego w rejonie piersi. Należy kontynuować konsultacje z lekarzem specjalistą w celu rutynowego monitorowania biustu dla ewentualnego wykrycia raka piersi. W przypadku zaplanowanej operacji piersi konieczne jest poinformowanie lekarza lub chirurga o obecności implantu piersi. W przypadku podejrzenia któregokolwiek z powikłań wymienionych w niniejszej ulotce lub na wypadek zaistnienia jakichkolwiek nietypowych objawów, należy skontaktować się z chirurgiem TRWAŁOŚĆ Jak wszystkie implanty piersi, implanty piersi SILIMED mają określoną datę przydatności. Czas ten nie został jeszcze określony przez społeczność naukową. SILIMED ustala średni okres dziesięciu lat jako przewidywany okres przydatności, jednak parametr taki może ulec zmianie, jeżeli pojawią się uzasadnione powody. Może okazać się, że implant musi zostać usunięty lub wymieniony, co może oznaczać operację korygującą. Z tego powodu zaleca się kliniczne okresowe badania kontrolne takich pacjentów. IMPLANTY PIERSI SILIMED 17

18 ISTOTNYCH CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ: 1. Jeśli zdecydujesz się poddać operacji powiększania lub rekonstrukcji piersi, musisz pamiętać, że protezy piersi nie są uważane za urządzenia na całe życie i że wstawienie implantu piersi może nie być jedynym zabiegiem. Możliwe jest, że będziesz potrzebować jednej lub więcej dodatkowych operacji oprócz monitorowania medycznego przez resztę swojego życia. Jest również możliwe, że wymagana będzie operacja usunięcia implantu, z lub bez jego wymiany. 2. Wiele zmian w piersiach po implantacji protezy nie może być cofniętych. Jeśli później pacjent zdecyduje się usunąć implant(y), mogą wystąpić niedopuszczalne wgłębienia, fałdowanie, marszczenie, utrata tkanki piersi lub inne zmiany konturu piersi. 18 INFORMACJE DLA PACJENTA

19 3. Z implantami piersi, rutynowy zabieg mammograficzny będzie utrudniony i może być konieczne wykonanie dodatkowych zdjęć, co oznacza większą ekspozycję na promieniowanie. Wszystkie implanty piersi SILIMED posiadają Kartę Identyfikowalności Produktu SILIMED - Dla Pacjenta, która zawiera wszystkie informacje na temat operacji. Ta karta jest dla własnego bezpieczeństwa pacjenta i powinna być przez niego noszona, aby ułatwić opiekę medyczną w nagłych przypadkach. Niniejszy dokument t dostępny jest na naszej stronie internetowej: IMPLANTY PIERSI SILIMED 19

20 ODNIESIENIA 1. PITANGUY I, Salgado F, Radwanski HN, Stersa RM. Estágio atual dos implantes mamários. Revista Brasileira de Cirurgia, 81: 291, HANDEL N, Jensen A, Black Q, Waisman JR, Silverstein MJ. The fate of breast implants: a critical analysis of complications and outcomes. Plastic and Reconstructive Surgery, 96: 1521, VÁZQUEZ G. A ten-year experience using polyurethane-covered breast implants. Aesthetic Plastic Surgery, 23: 189, HESTER TR, Tebbetts JB & Maxwell GP. The polyurethane-covered mammary prosthesis: facts and fiction (ii): a look back and a peek ahead. Clinics in Plastic Surgery, 28: 579, BOZOLA AR, Bozola AC, Carrazzoni RM. Inclusão de próteses mamárias de silicone poliuretano. Rev. Soc. Bras. Cir. Plást., 21 (1): 18, HANDEL N. Long-term safety and efficacy of polyurethane foam-covered breast implants. Aesthetic Surg. J., 26: 265, HANDEL N, Cordray T, Gutierrez J, Jensen JA. A long-term study of outcomes, complications, and patient satisfaction with breast implants. Plastic and Reconstructive Surgery, 117: 757, VÁZQUEZ G & Pellón A. Polyurethane-coasted silicone gel breast implants used for 18 years. Aesthetic Plastic Surgery, 31: 330, MIRÓ AL. Próteses mamárias revestidas com poliuretano: avaliação de 14 anos de experiência. Rev. Bras. Cir. Plást., 24 (3): 296, PAULA PRS. Estudo descritivo e grau de satisfação de pacientes submetidos a implantes mamários de menor projeção em pólo superior. Rev. Bras. Cir. Plást., 25 (1): 168, SALDANHA OR, Maloof RG, Dutra RT, Luz OAL, Saldanha-Filho O, Saldanha BC. Mamaplastia redutora com implante de silicone. Rev. Bras. Cir. Plást., 25 (2): 317, POMPEI, Stefano; ARELLI, Floriana; LABARDI, Lara; MARCASCIA- NO, Fabio; CARAVELLI, Guido; CESARINI, Claudio; ABATE, Ornella; Breast reconstruction with polyurethane implants: preliminary report. Eur.J.Plast.Surg.,jul FLEMING, D.; Polyurethane foam covered breast implants.in: PETERS, W.et al. Biomaterials in plastic surgery: breast implants. Oxford: Woodhead Publishing, 225p.(p )

21 Formularz Zgody na użycie Implantu Piersi SILIMED Lekarz

22 Formularz Zgody na użycie Implantu Piersi SILIMED Lekarz Szanowny(a) Pacjencie(tko), Dla ułatwienia podjęcia decyzji o zastosowaniu Implantu Piersi SILIMED, udostępniliśmy na stronie internetowej firmy Informacje Dla Pacjenta - Implanty Piersi SILIMED, dzięki czemu ma Pan(i) dostęp do ważnych tematów i może wyjaśnić u swojego lekarza ewentualne wątpliwości, przed poddaniem się operacji. Przed i po zabiegu, musi Pan(i) skonsultować się z lekarzem i poddać się regularnym badaniom w celu monitorowania swojego stanu zdrowia. Musi Pan(i) zdawać sobie sprawę z tego, że dla uzyskania pełnego sukcesu operacji wstawienia Implantów Piersi SILIMED, konieczne jest dokładne śledzenie zaleceń lekarza. Implanty piersi mają ograniczony okres trwałości i może zajść konieczność ich usunięcia lub wymiany, co oznacza operację rewizyjną. Zarówno lekarz jak i anestezjolog muszą mieć Pana(i)zgodę na podjęcie, w razie potrzeby, niezbędnych kroków w celu przywrócenia Pani stanu klinicznego. Sukces operacji wstawienia Implantu Piersi SILIMED zależy od zaangażowania w śledzeniu zaleceń lekarza, co pozwoli na zwiększenie projekcji lub rekonstrukcji piersi bez większych komplikacji. Operacja wstawienia implantów piersi może twoja samoocenę i jakość życia. Potwierdzenie Ja,, legitymujący(a) się dowodem tożsamości nr, zapoznałem(am) się z INFORMA- CJAMI DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED udostępnionymi przez SILIMED, zrozumiałem(am) informacje o produkcie i zabiegach chirurgicznych i miałem(am) możliwość wyjaśnienia z moim lekarzem wszelkich wątpliwości co do charakteru produktu, jego korzyści, zagrożeń i potencjalnych komplikacji oraz procedur i celów operacji. Zdaję sobie sprawę z możliwości wystąpienia działań niepożądanych, takich jak te przewidziane w Informacjach Dla Pacjenta SILIMED i że występowanie działań niepożądanych nie charakteryzuje wady produktu dla celów gwarancyjnych. Podpis pacjenta / / Data Świadek Dowód tożsamości Podpis świadka Lekarz CRM (numer rejestracji w Regionalnej Radzie Medycznej) Podpis lekarza / / Data 22 INFORMACJE DLA PACJENTA

23 Formularz Zgody na użycie Implantu Piersi SILIMED Szanowny(a) Pacjencie(tko), Dla ułatwienia podjęcia decyzji o zastosowaniu Implantu Piersi SILIMED, udostępniliśmy na stronie internetowej firmy Informacje Dla Pacjenta - Implanty Piersi SILIMED, dzięki czemu ma Pan(i) dostęp do ważnych tematów i może wyjaśnić u swojego lekarza ewentualne wątpliwości, przed poddaniem się operacji. Przed i po zabiegu, musi Pan(i) skonsultować się z lekarzem i poddać się regularnym badaniom w celu monitorowania swojego stanu zdrowia. Musi Pan(i) zdawać sobie sprawę z tego, że dla uzyskania pełnego sukcesu operacji wstawienia Implantów Piersi SILIMED, konieczne jest dokładne śledzenie zaleceń lekarza. Implanty piersi mają ograniczony okres trwałości i może zajść konieczność ich usunięcia lub wymiany, co oznacza operację rewizyjną. Zarówno lekarz jak i anestezjolog muszą mieć Pana(i)zgodę na podjęcie, w razie potrzeby, niezbędnych kroków w celu przywrócenia Pani stanu klinicznego. Sukces operacji wstawienia Implantu Piersi SILIMED zależy od zaangażowania w śledzeniu zaleceń lekarza, co pozwoli na zwiększenie projekcji lub rekonstrukcji piersi bez większych komplikacji. Operacja wstawienia implantów piersi może twoja samoocenę i jakość życia. pacjenta Potwierdzenie Ja,, legitymujący(a) się dowodem tożsamości nr, zapoznałem(am) się z INFORMAC- JAMI DLA PACJENTA IMPLANTY PIERSI SILIMED udostępnionymi przez SILIMED, zrozumiałem(am) informacje o produkcie i zabiegach chirurgicznych i miałem(am) możliwość wyjaśnienia z moim lekarzem wszelkich wątpliwości co do charakteru produktu, jego korzyści, zagrożeń i potencjalnych komplikacji oraz procedur i celów operacji. Zdaję sobie sprawę z możliwości wystąpienia działań niepożądanych, takich jak te przewidziane w Informacjach Dla Pacjenta SILIMED i że występowanie działań niepożądanych nie charakteryzuje wady produktu dla celów gwarancyjnych. Podpis pacjenta / / Data Świadek Dowód tożsamości Podpis świadka Lekarz CRM (numer rejestracji w Regionalnej Radzie Medycznej) Podpis lekarza / / Data IMPLANTY PIERSI SILIMED 23

24 Pasja inspirująca naukę Silimedinternational Silimedbrasil Silimed Indústria de Implantes Ltda. Rua Figueiredo Rocha, 374 CEP: Rio de Janeiro RJ Brasil. IMP051PT R00 24 INFORMACJE DLA PACJENTA

Wyniki Badań. Tabela nr 2. Wczesne komplikacje. Komplikacja Liczba implantów Procentowo. Krwiak 6 0,6 % Infekcja 4 0,4 % Obrzęk 8 0,8 %

Wyniki Badań. Tabela nr 2. Wczesne komplikacje. Komplikacja Liczba implantów Procentowo. Krwiak 6 0,6 % Infekcja 4 0,4 % Obrzęk 8 0,8 % Wyniki Badań Przez okres 15 lat, liczbie 507 pacjentek wszczepiono poliuretanowe implanty piersi. Spośród tych 507 kobiet 95% wyraziło zadowolenie z ostatecznego wyniku. Po okresie koniecznym do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

POLYTECH. Implants of Excellence. Podejmij właściwą decyzję. Health & Aesthetics

POLYTECH. Implants of Excellence. Podejmij właściwą decyzję. Health & Aesthetics Implants of Excellence Eksperci w produkcji implantów piersi gwarantują najwyższe bezpieczeństwo, aby każda kobieta mogła poczuć się piękna. Podejmij właściwą decyzję POLYTECH Health & Aesthetics Implants

Bardziej szczegółowo

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Formularz świadomej zgody na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu chirurgii plastycznej WSZCZEP IMPLANTÓW PIERSIOWYCH

Formularz świadomej zgody na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu chirurgii plastycznej WSZCZEP IMPLANTÓW PIERSIOWYCH Warszawa, dnia... Formularz świadomej zgody na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu chirurgii plastycznej WSZCZEP IMPLANTÓW PIERSIOWYCH Ja niżej podpisana... urodzona dnia... w... legitymująca się

Bardziej szczegółowo

ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 1/5 WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Contractubex, (50 IU mg + 10 mg)/g, żel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Contractubex, (50 IU mg + 10 mg)/g, żel Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Contractubex, (50 IU + 100 mg + 10 mg)/g, żel Heparyna sodowa, wyciąg płynny z cebuli, alantoina Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Diohespan max, 1000 mg, tabletki Diosminum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Terbilum 10 mg/g krem Terbinafini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Terbilum 10 mg/g krem Terbinafini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Terbilum 10 mg/g krem Terbinafini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pseudovac, roztwór do wstrzykiwań Szczepionka poliwalentna przeciwko pałeczce ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa 1 ml szczepionki zawiera antygeny

Bardziej szczegółowo

ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY. Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym

ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY. Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym ALLERGANPlus TM PROGRAM GWARANCYJNY Gwarancja na implanty piersi McGhan wypełnione żelem silikonowym arancyjny ZAUFAJ SWOJEJ DECYZJI W ramach naszego zobowiązania wobec Ciebie, z przyjemnością oddajemy

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego MR Polska Badanie MR piersi, czyli mammografia metodą rezonansu magnetycznego Jest to jedna z podstawowych metod obrazowych stosowanych w diagnostyce gruczołu

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

GraftBolt Arthrex DFU Wersja 5

GraftBolt Arthrex DFU Wersja 5 GraftBolt Arthrex DFU-0173 Wersja 5 A. OPIS WYROBU Śruba GraftBolt firmy Arthrex jest śrubą kaniulowaną z dopasowaną osłonką. Śruby te są dostępne w różnych rozmiarach. Osłonka ma wypustki żebrowe, które

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta:informacja dla użytkownika Medivitan iv ampułko-strzykawka 5 mg, 1 mg, 1,05 mg roztwór do wstrzykiwań Substancje czynne: pirydoksyny

Bardziej szczegółowo

Lista rzeczy, które należy sprawdzić przepisując Isoderm ( ) (Kursywą przedstawione są informacje dotyczące wyłącznie kobiet)

Lista rzeczy, które należy sprawdzić przepisując Isoderm ( ) (Kursywą przedstawione są informacje dotyczące wyłącznie kobiet) Broszura dokumentacyjna z wykazem czynności kontrolnych opracowana na podstawie zaleceń Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla produktu leczniczego Isoderm

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka Clotrimazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka Clotrimazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka Clotrimazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

diagnostyka raka piersi

diagnostyka raka piersi diagnostyka raka piersi Jedyne w Polsce badanie genetyczne połączone z badaniem obrazowym piersi 1 Czy jesteś pewna, że nie grozi Ci zachorowanie na raka piersi? Aktualny stan wiedzy medycznej umożliwia

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Cel wykonywania badań przesiewowych Jak powinna postępować każda kobieta? U jakich

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014517 APLIKATOR DO PASKÓW DO ZAMYKANIA MOSTKA STERNAL ZIPFIX

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014517 APLIKATOR DO PASKÓW DO ZAMYKANIA MOSTKA STERNAL ZIPFIX Synthes GmbH Luzernstrasse 21 4528 Zuchwil Szwajcaria Tel. +41 32 720 40 60 Faks +41 32 720 40 61 http://www.depuysynthes.com Do: Personelu szpitala Sierpień 2015 r. PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Skinoren Rosacea 150 mg/g żel Acidum azelaicum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni

To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni Macrolane To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni poddanej zabiegowi. Metoda MACROLANE została

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Polibiotic, (5 mg + 5000 j.m. + 400 j.m.)/g, maść (Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas + Bacitracinum zincum) Należy uważnie zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego MR Polska Badanie MR piersi, czyli mammografia metodą rezonansu magnetycznego Jest to jedna z podstawowych metod obrazowych stosowanych w diagnostyce gruczołu

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Medivitan iv ampułki 5 mg, 1 mg, 1,05 mg roztwór do wstrzykiwań Substancje czynne: pirydoksyny chlorowodorek

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zorac, 0,5 mg/g (0,05%), żel Tazarotenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zorac, 0,5 mg/g (0,05%), żel Tazarotenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zorac, 0,5 mg/g (0,05%), żel Tazarotenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

BROSZURA DLA FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

BROSZURA DLA FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO: PYTANIA I ODPOWIEDZI BROSZURA DLA FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO: PYTANIA I ODPOWIEDZI Worykonazol (Voriconazole Zentiva)doustny Spis treści 1. Jaki jest cel niniejszej broszury?...2 2. Czym jest lek VORICONAZOLE ZENTIVA?...2

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miacalcic, 50 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Miacalcic, 100 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Calcitoninum salmonis Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę (Methylprednisoloni aceponas)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę (Methylprednisoloni aceponas) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę (Methylprednisoloni aceponas) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Badanie termograficzne piersi

Badanie termograficzne piersi Badanie termograficzne piersi Termografia piersi jest procesem tworzenia obrazu w podczerwieni, w celu analizy i oceny ryzyka zachorowania na raka piersi. Termografia jest nieinwazyjna, bezpieczna i bezbolesna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości.

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości. VI.2 Plan Zarządzania Ryzykiem dla produktów kwalifikowanych jako "Well established use" zawierających Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. RUMIANEK FIX, 1,5 g/saszetkę, zioła do zaparzania Chamomillae anthodium

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. RUMIANEK FIX, 1,5 g/saszetkę, zioła do zaparzania Chamomillae anthodium Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta RUMIANEK FIX, 1,5 g/saszetkę, zioła do zaparzania Chamomillae anthodium Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaiem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde Substancja czynna: Agni casti fructus extractum siccum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde Substancja czynna: Agni casti fructus extractum siccum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde Substancja czynna: Agni casti fructus extractum siccum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Twardzina Wersja 2016 1. CO TO JEST TWARDZINA 1.1 Co to jest? Twardzinę inaczej nazywa się sklerodermią. Nazwa pochodzi z greki i oznacza dosłownie twardą

Bardziej szczegółowo

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 DRN 4329 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ultra-Technekow FM, generator radionuklidu ( 99 Mo/ 99m Tc) Natrii pertechnetatis ( 99m Tc) fissione formati solutio iniectabilis

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

KLINDACIN T Clindamycinum 10 mg/g żel

KLINDACIN T Clindamycinum 10 mg/g żel Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LOXON 5% Minoxidilum 50 mg/ml, płyn na skórę

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LOXON 5% Minoxidilum 50 mg/ml, płyn na skórę Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOXON 5% Minoxidilum 50 mg/ml, płyn na skórę {logo podmiotu odpowiedzialnego} Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o :

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o : OŚWIADCZENIE ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG CHIRURGICZNY LUB LECZENIE Imię i nazwisko pacjenta:... Adres zamieszkania:... Data urodzenia:... Rodzaj planowanego zabiegu operacyjnego:...... Rodzaj planowanego

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Oilatum 700 mg/g, żel 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g żelu zawiera 700 mg parafiny ciekłej, lekkiej (Paraffinum perliquidum). Pełny

Bardziej szczegółowo

dzienniczek pacjenta rak nerki

dzienniczek pacjenta rak nerki dzienniczek pacjenta rak nerki Grafika i skład: Fundacja Wygrajmy Zdrowie Wydanie I Styczeń 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawowe dane Imię i nazwisko: Data urodzenia: Lekarz prowadzący: Palcówka

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO.

STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO. STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO. Z upływem czasu skóra traci swój pełny, jędrny i młody wygląd. Jest to wynikiem naturalnego procesu starzenia się. Skóra staje się cieńsza i może wiotczeć, co prowadzi

Bardziej szczegółowo

Euphorbium S. aerozol do nosa, roztwór

Euphorbium S. aerozol do nosa, roztwór Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Euphorbium S aerozol do nosa, roztwór Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LOXON 2% Minoxidilum 20 mg/ml, płyn na skórę

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LOXON 2% Minoxidilum 20 mg/ml, płyn na skórę Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOXON 2% Minoxidilum 20 mg/ml, płyn na skórę {logo podmiotu odpowiedzialnego} Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Finalgon, 4 mg/g + 25 mg/g, maść Nonivamidum + Nicoboxilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Finalgon, 4 mg/g + 25 mg/g, maść Nonivamidum + Nicoboxilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Finalgon, 4 mg/g + 25 mg/g, maść Nonivamidum + Nicoboxilum Należy uważnie zapoznać się z treścią tej ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Supremin MAX, 1,5 mg/ml, syrop Butamirati citras Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Perły Chicago. Nowo otwarty 5* hotel w Ustce. BArBArA MELzEr. Eliksir życia. Wielki błękit. Mindfulness. Pierś do przodu!

Perły Chicago. Nowo otwarty 5* hotel w Ustce. BArBArA MELzEr. Eliksir życia. Wielki błękit. Mindfulness. Pierś do przodu! CMYK Nowo otwarty 5* hotel w Ustce Najpiękniejsze SPA Twój raj w zasięgu ręki! www.spaeden.pl Nowa edycja konkursu! nr 10/2014 (95) cena 7 zł (VaT 8%) POLECAMY Eliksir życia w poszukiwaniu raju... Nr 10

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry.

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry. NOWOTWORY SKÓRY Nowotwory skóry są zmianami zlokalizowanymi na całej powierzchni ciała najczęściej w miejscach, w których nastąpiło uszkodzenie skóry. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym jest promieniowanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG: Szycie więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG: Szycie więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego Pola żółte wypełnia pacjent. Pola zielone wypełnia pracownik Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Strona 1 z 7 ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA ZABIEG: Szycie więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego

Bardziej szczegółowo

Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. 18 października 2012 EMA/653433/2012 EMEA/H/A-5(3)/1319 Pytania i dopowiedzi na temat analizy nie-selektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DIKLONAT P, 10 mg/g, żel (Diclofenacum natricum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest

Bardziej szczegółowo

Implanty piersi o powierzchni g³adkiej Implanty piersi teksturowane Implanty piersi wype³nione sol¹ fizjologiczn¹

Implanty piersi o powierzchni g³adkiej Implanty piersi teksturowane Implanty piersi wype³nione sol¹ fizjologiczn¹ Implanty piersi o powierzchni g³adkiej Implanty piersi teksturowane Implanty piersi wype³nione sol¹ fizjologiczn¹ Wskazania do stosowania: Rekonstrukcja po podskórnej mastektomii Rekonstrukcja po radykalnej

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIczek SAMOKONTROLI

DZIENNIczek SAMOKONTROLI DZIENNIczek SAMOKONTROLI TWÓJ DZIENNICZEK SAMOKONTROLI Niniejszy dzienniczek został opracowany specjalnie z myślą o osobach chorych na cukrzycę, które są poddawane insulinoterapii. Pomoże on Tobie i Twojemu

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA (Łyżeczka z podziałką)

B. ULOTKA DLA PACJENTA (Łyżeczka z podziałką) B. ULOTKA DLA PACJENTA (Łyżeczka z podziałką) 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hedelix, 40 mg/5 ml, syrop (Hederae helicis folii extractum spissum) Należy uważnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI. Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia

ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI. Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia PESEL Rodzaj planowanego zabiegu... Instrukcja Poniższa zgoda jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

RAKOOPORNI. Program profilaktyki raka piersi. Bezpłatne badania mammograficzne

RAKOOPORNI. Program profilaktyki raka piersi. Bezpłatne badania mammograficzne RAKOOPORNI Program profilaktyki raka piersi Bezpłatne badania mammograficzne Jesteś w wieku od 40 do 49 lat lub po 70 roku życia? W ciągu ostatniego roku nie miałaś wykonanej mammografii? Skorzystaj z

Bardziej szczegółowo

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA (podpis) LEKARZ PROWADZĄCY DATA Rp. ZALECENIA DLA PACJENTKI (data) DOKUMENTACJĘ INDYWIDUALNĄ ZEWNĘTRZNĄ OTRZYMAŁAM str. 12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZUS ZLA S. R. P. O. N. M. L. STATYSTYKA MEDYCZNA DOKUMENTACJĘ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Diclofenacum Fastum 10 mg/g, żel. (Diclofenacum natricum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Diclofenacum Fastum 10 mg/g, żel. (Diclofenacum natricum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Diclofenacum Fastum 10 mg/g, żel (Diclofenacum natricum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

krople doustne, roztwór Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

krople doustne, roztwór Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

NAZWISKO I IMIĘ:... PESEL:... TELEFON/email... ADRES:...

NAZWISKO I IMIĘ:... PESEL:... TELEFON/email... ADRES:... -AESTETICA- Gabinet Chirurgii Plastycznej dr n. med. JACEK JARLIŃSKI specjalista chirurg plastyk www.aestetica.pl Kontakt: dr n. med. Jacek Jarliński tel. 600 208 208 jarlinski@aestetica.pl lek. med. Piotr

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ. 50-69 lat. 20-49 lat EUROPEJSKI. Walki z Rakiem Piersi

DZIEŃ. 50-69 lat. 20-49 lat EUROPEJSKI. Walki z Rakiem Piersi Europejski Dzień (Breast Health Day) to ustanowione 15 października święto, którego istotą jest przypominanie i uświadamianie o tym jak zapobiegać występowaniu nowotworów piersi oraz o olbrzymim znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona R E G U L A M I N Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona Gabinet Stomatologiczny Doktor Wrona jest Prywatną Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego

Bardziej szczegółowo

Implanty piersi. Implanty z plynem fizjologicznym. Implanty silikonowe.

Implanty piersi. Implanty z plynem fizjologicznym. Implanty silikonowe. Zabieg ma na celu powiększenie piersi lub ich równoczesne powiększenie i podniesienie. Stosowany jest z powodow kosmetycznych badz w celach rekonstrukcji piersi np: po zabiegu usuniecia piersi z powodu

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

CHIRURGIA PLASTYCZNA DYRCZ KATARZYNA

CHIRURGIA PLASTYCZNA DYRCZ KATARZYNA CHIRURGIA PLASTYCZNA (kosmetyczna lub estetyczna) - dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała. Jest podspecjalnością chirurgii. Związana ściśle z chirurgią dziecięcą,

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 13 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CLARITINE ALLERGY, 1 mg/ml, syrop Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Betahistyna Bluefish, 8 mg, tabletki Betahistyna Bluefish, 16 mg, tabletki Betahistyna Bluefish, 24 mg, tabletki Betahistyna dihydrochloridum

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Viburcol compositum czopki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo