Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor

2 Postępowanie Zgodne z Zasadami Wskazówki: Żadna osoba nie powie ci ani nie wyczytasz w żadnym dokumencie, co jest słuszne a co nie w każdej sytuacji zwiazaną z pracą. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapytaj siebie: Czy to, co robię jest zgodne z prawem? Czy skonsultowałem się z ekspertem firmy w danej dziedzinie? (Patrz lista ekspertów firmy Fluor) Czy dana sprawa jest sprzeczna z którąkolwiek z fundamentalnych wartości firmy Fluor: bezpieczeństwo, uczciwość, praca zespołowa lub doskonałość wykonania? Czy angażuję odpowiednich ludzi? Jakbym się czuł, informując o mojej decyzji rodzinę lub dzieci? Czy moja decyzja zajęcia się daną sprawą będzie uczciwa? Co bym czuł, czytając o moim wyborze w gazecie lub wyjaśniając ją w sądzie? Pamiętaj również, że: Jeżeli wiesz, że wykonanie jakiejś rzeczy jest niewłaściwe, to nie zajmuj się nią. W przypadku wątpliwości PYTAJ. Tak długo pytaj, aż uzyskasz odpowiedź. Nie przechodź do porządku dziennego nad zachowaniami, które uważasz za niezgodne z prawem lub nieetyczne. Dawaj przykład innym. Weź odpowiedzialność za POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZASADAMI. W przypadku kierowników chodzi o wzięcie odpowiedzialności za posiadanie odpowiednich i wymaganych procedur, instrukcji oraz stworzenie środowiska pracy umożliwiającego POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZASADAMI. i

3 Pismo od Dyrektora Naczelnego Firmy Szanowni Pracownicy: Wykonywana zgodnie z zasadami etyki praca osób zatrudnionych w naszej firmie zawsze przynosiła solidne rezultaty. Nowy Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu jest wyrazem naszej ciągłej i niezachwianej determinacji postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami, przy świadomości, że stanowi to olbrzymie wyzwanie w dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu. Działamy na wielu polach, w naszych biurach na całym świecie pracują różni ludzi wykonując zróżnicowane projekty. Nasi klienci, dostawcy i partnerzy to małe i duże firmy, reprezentują sektor prywatny i publiczny, działają w obrębie jednego kraju lub też poza jego granicami. Ponieważ stanowczo opowiadamy się za prowadzeniem naszej działalności w sposób odpowiedzialny, etyczny i zgodny z prawem, to powyższa różnorodność stawia przed nami wiele wyzwań. Niniejszy Kodeks służy jako źródło informacji dla naszych pracowników. Nie można w nim znaleźć odpowiedzi na każde pytanie dotyczące prawidłowego postępowania w biznesie, ale powinien on przynajmniej umożliwić odnalezienie właściwego kierunku. Nigdy nie pogubisz się, jeżeli bedziesz pamiętał o fundamentalnych wartościach firmy Fluor i będziesz ich przestrzegał: Bezpieczeństwo: Dobro ludzi pracowników, klientów i społeczności, w których pracujemy i mieszkamy uważamy za rzecz świętą. Uczciwość: Kierujemy się najwyższymi normami etycznymi. Praca zespołowa: Szanujemy punkt widzenia innych osób oraz dzielimy się wiedzą i zasobami firmy w celu uzyskania najwyższego poziomu wykonywanej pracy, wniesienia wartości oraz rozwoju poszczególnych osób i całego zespołu. Doskonałość wykonania: Realizujemy usługi o niezrównanej wartości, stale podnosząc poprzeczkę wymagań stawianych jakości naszej pracy. Normy podane w niniejszym Kodeksie nie są nowe. Zawiera on streszczenie naszych dotychczasowych standardów postępowania oraz wyjaśnienia do nich a czasami ich uaktualnienia, umożliwiając nam wszystkim postępowanie zgodne z naszą wizją i naszymi wartościami. Pracując w wielu różnych krajach o różnych wzorcach prowadzenia działalności gospodarczej, musimy wprowadzać nasze wymagające normy postępowania i ich przestrzegać. Proszę o kierowanie się naszym Kodeksem. Jeżeli kiedykolwiek macie wątpliwości, co do właściwego kierunku przebiegu działań, zwróćcie się do swojego przełożonego, Zarządu, Działu Kadr, eksperta firmy w danej dziedzinie lub zadzwońcie pod numer Linii Specjalnej Przestrzegania Norm i Etyki (Compliance and Ethics Hotline). Od tego zależy nasz sukces. Z poważaniem, Alan Boeckmann Prezes i Dyrektor Naczelny Korporacji Fluor ii

4 Spis Zawartości O Kodeksie Po co nam Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu? Kogo dotyczy Kodeks? Do czego zobowiązuje mnie Kodeks? Do czego zobowiązuje Kodeks kierowników? Czym jest Kodeks i czy istnieją inne źródła informacji oprócz niego? Zmiany i poprawki do Kodeksu Co w przypadku odmiennego prawa obowiązującego w innych krajach? Uzyskiwanie Pomocy i Zgłaszanie Podejrzanych Spraw Do kogo mam się zgłosić z pytaniem lub sprawą dotyczącą Kodeksu? Co się stanie, gdy zadzwonię na numer Linii Specjalnej Przestrzegania. Norm i Etyki (Compliance and Ethics Hotline)? Co w przypadku zemsty za skorzystanie z Linii Specjalnej. Przestrzegania Norm i Etyki lub zgłoszenia problemu w inny sposób?... 5 Konsekwencje pogwałcenia Kodeksu i niezgłoszenia sprawy Ochrona Zdrowia, Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska (HSE) Nasze zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Normy globalne i miejscowe procedury Ochrona środowiska Leki i alkohol w miejscu pracy Broń i przemoc w miejscu pracy Sprawiedliwe Traktowanie Pracowników Procedury sprawiedliwego traktowania pracowników Nękanie w miejscu pracy Ochrona poufnych informacji przekazanych przez pracownika Sprawdzanie przeszłości pracownika Kontrole Finansowe Właściwe, pełne i uczciwe ujawnianie Presja uzyskiwania założonych wielkości Omawianie danych i wyników finansowych Wykorzystywanie poufnych informacji w transakcjach Kiedy mogę zawierać transakcje? Konflikt Interesów, Podarunki, Rozrywka i Kurtuazja w Biznesie Konflikt interesów Podarunki, rozrywka i kurtuazja w biznesie iii

5 Prowadzenie Działalności w Zakresie Globalnym Zero tolerancji dla łapówkarstwa Czym jest łapówka? Korzystanie z usług pośredników, konsultantów, przedstawicieli i. innych stron trzecich Płatności ułatwiające lub przyspieszające załatwienie sprawy Kontrole eksportu Sankcje handlowe i bojkoty Praca dzieci i praca przymusowa Ochrona Mienia Firmy Informacje ogólne Zasoby informacyjne firmy Fluor Informacje od poprzednich pracodawców Wykorzystywanie mienia firmy dla własnych celów Patenty, prawa autorskie i znaki firmowe Zarządzanie dokumentami i aktami Ochrona komputerów i danych Uczciwa Konkurencja na Rynku Uczciwa i otwarta konkurencja Informacje o konkurentach Dyskredytowanie konkurentów Partnerzy spółek typu joint venture bedący jednocześnie konkurentami Lobbowanie i Działalność Polityczna Działalność polityczna firmy Komitet ds. Działalności Politycznej (Political Action Committee - PAC) Osobista działalność polityczna Lobbowanie Skorowidz Linia Specjalna Przestrzegania Norm i Etyki Biznesu (Compliance and Ethics Hotline) Eksperci Firmy iv

6 O Kodeksie Po co nam Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu? Sukces firmy Fluor zależy od naszej reputacji, uzyskiwanych wyników oraz sposobu, w jaki traktujemy innych ludzi pracowników, klientów, dostawców, konkurentów, władze i społeczności. Chociaż tradycje i zwyczaje przyjęte w biznesie różnią sie w zależności od kultury i położenia geograficznego, to jednak Zarząd firmy Fluor ustalił wysokie standardy, według których musimy zawsze postępować w każdym miejscu świata w celu odniesienia sukcesu w działalności prowadzonej zgodnie z naszymi zasadami. Niniejszy Kodeks stanowi zasadnicze źródło informacji firmy Fluor na temat etyki pracy i został opracowany na podstawie pozostałych procedur i instrukcji firmy oraz je uzupełnia a wszystko to w celu zapewnienia prowadzenia działalności zgodnie z wymaganiami etyki. Kogo dotyczy Kodeks? Wszyscy pracownicy i władze firmy Fluor oraz jej firmy zależne zlokalizowane na całym świecie muszą przestrzegać standardów określonych w niniejszym Kodeksie. Fluor może wybierać tylko takich podwykonawców, pracowników, konsultantów, pośredników, dostawców i inne strony trzecie, które działają w sposób zgodny ze standardami zawartymi w niniejszym Kodeksie. Do czego zobowiązuje mnie Kodeks? Jako pracownik firmy Fluor lub jednej z jej firm zależnych, jesteś zobowiązany do: Zrozumienia oraz przestrzegania praw i przepisów dotyczących twojego stanowiska pracy Przeczytania, zrozumienia i zastosowania się do niniejszego Kodeksu Zasięgania rady u przełożonego lub korzystania z innych źródeł firmy Fluor w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do właściwego działania w jej imieniu Uczestnictwa we wszelkich obowiązkowych szkoleniach dotyczących przestrzegania zasad etyki w biznesie Zgłaszania wszelkich podejrzanych przypadków naruszenia prawa lub postanowień niniejszego Kodeksu poprzez poinformowanie swojego przełożonego, Działu Kadr lub skorzystanie z bezpośredniej Linii Specjalnej Przestrzegania Norm i Etyki Biznesu Pamiętaj: jeżeli masz wątpliwości, PYTAJ. Do czego zobowiązuje Kodeks kierowników? Jako kierownik masz dodatkowe obowiązki związane z Kodeksem i Programem Przestrzegania Norm i Etycznego Postępowania opracowanym przez firmę Fluor. Po pierwsze dawaj dobry przykład poprzez zachowanie zgodności słów z czynami a nie tylko mówienie o tym oraz osobiste przestrzeganie Kodeks. W celu przestrzegania norm Kodeksu przez podległych pracowników musisz równiez ich monitorować i wymagać, aby LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych)

7 rozumieli powyższe normy oraz posiedli wiedzę, umiejętności i posługiwali się odpowiednimi zasobami firmy. Wspomagaj osoby mające wątpliwości lub zgłaszające problem z zakresu etyki i nigdy nie stosuj odwetu w stosunku do kogoś, kto postępuje tak w dobrej wierze, nawet gdyby to oznaczało naruszenie przez nich zasad podległości. Posumowując, jako kierownik musisz: Wyworzyć i utrzymywać świadomość konieczności przestrzegania zasad i uczciwości; monitoruj podległe osoby w zakresie przestrzegania przez nich Kodeksu Wyposaż osoby podległe w narzędzia i zadbaj o szkolenia dla nich w zakresie przestrzegania Kodeksu Wspieraj osoby, które zgłosiły problem w dobej wierze i NIGDY nie stosuj wobec nich odwetu Kodeks Postępowania Czym jest Kodeks i czy istnieją inne źródła informacji oprócz niego? Kodeks jest podstawowym dokumentem stanowiącym zobowiązanie firmy Fluor do prowadzenia działalności w jakimkolwiek miejscu zgodnie z prawem i odpowiednio do wysokich standardów etycznych. Jest on źródłem lub narzędziem, z którego należy korzystać w razie potrzeby uzyskania informacji lub porady przed podjęciem właściwej decyzji. Kodeks zapewne nie omawia każdej sprawy lub sytuacji, ale jesteśmy pewni, że jeżeli go przeczytasz, zrozumiesz i będziesz postępował zgodnie z nim, to będziesz wiedział, jakie pytania należy zadać, z jakimi ekspertami się skonsultować oraz poznasz właściwą drogę podjęcia odpowiedniej decyzji. Dodatkowe, bardziej szczegółowe procedury i instrukcje obejmujące wiele tematów poruszonych w niniejszym Kodeksie (spora ich część jest zawarta jest w procedurach Działu Kadr) są dostępne w sieci Intranet Fluor pod adresem lub można je otrzymać u kierownika Działu Kadr w swoim biurze. Zmiany i poprawki do Kodeksu Od czasu do czasu Kodeks może być uaktualniany lub uzupełniany w celu uwzględnienia zmian w prawie oraz w procedurach i instrukcjach firmy. Najnowsza i obowiazująca wersja jest zawsze dostępna na Co w przypadku odmiennego prawa obowiązującego w innych krajach? Prowadzimy działalność we wszystkich regionach świata, w których obowiązujące prawa, przepisy i zwyczaje w zakresie biznesu różnią się od tych przyjętych w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ Korporacja Fluor ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i jest notowana na Giełdzie Nowojorskiej, to wiele praw amerykańskich znajduje zastosowanie poza granicami Stanów Zjednoczonych, przy czym niektóre z nich różnią się lub są sprzeczne z prawami obowiązującymi w niektórych krajach, w których jesteśmy obecni. Amerykańskie instrukcje i procedury są w ten sposób opracowane, aby stać na straży lokalnego prawa, jednakże mogą zdarzyć się sytuacje, w których zajdzie sprzeczność pomiędzy prawem lub instrukcjami i procedurami amerykańskimi będą sprzeczne z prawem danego kraju. Jeżeli uważasz, że zaszedł taki przypadek, to powinieneś skontaktować się z kierownikiem swojego działu lub Działem Usług Prawnych (Legal Services Group). Wypracowaliśmy globalne standardy mające na celu pomoc w zachowaniu wartości firmy Fluor wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność oraz w jej uczciwym prowadzeniu. Standardy te (na przykład niniejszy Kodeks, procedury Działu Kadr oraz standardy BHP i ochrony środowiska) są pomocne w opracowaniu specyficznych lokalnych procedur i instrukcji. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi

8 Otrzymywanie Pomocy i Zgłaszanie Podejrzanych Spraw Do kogo mam się zgłosic z pytaniem lub sprawą dotyczącą Kodeksu? Powinieneś normalnie postępować, tak jakbyś postępował w innych sytuacjach. Zastanów się najpierw nad krokami, jakie mógłbyś podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. Omów w miarę możliwości pytanie lub sprawę bezpośrednio z osobą zaangażowaną w sprawę. Następnie spróbuj się skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym. Gdy odpowiedź twojego przełożonego nie będzie jednakże adekwatna lub nie będzie cię zadawala lub będziesz się czuł nieswojo rozmawiając z nim, to możesz skontaktować się z: Kierownikiem Działu Kadr Przełożonym swojego przełożonego (w razie potrzeby zgłoś sprawę jeszcze wyżej) Ekspertem firmy Fluor (patrz lista, strona 29) Zadzwonić pod numer Linię Specjalną firmy Fluor ds. Przestrzegania Norm i Etyki Biznesu (patrz informacje dotyczące kontaktowania się) Sprawy natury etycznej mogą się pojawiać i pojawiają się w tych sytuacjach, kiedy nie jest łatwo uzyskać odpowiedź lub wtedy, kiedy trzeba zgłosić problem budzący wątpliwości pod względem etycznym. Fluor zobowiązuje się do postępowania zgodnego z zasadami etyki i ochroni cię przed odwetem Porozumieć się z Działem ds. Ochrony Firmy (Corporate Security) LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) Mam problem Omówić go z osobą (osobami) uwikłaną w sprawę Skorzysta ć z Linii Specjalnej Lub podjąć współprac ę wzgl. skontakto wać się z Działem Kadr w swoim biurze Swoim kierownikiem Swoim bezpośrednim przełożonym Jeżeli w jakimś momencie pracownik uzna, że nie podjęto odpowiednich działań lub byłoby wygodniej omówić sprawę z kimś innym, to powinien zadzwonić pod numer: Mój problem nie został rozwiązany Lub podjąć współprac ę wzgl. skontakto wać się z Linii Specjalnej Przestrzegania Norm i Etyki W przypadku dzwonienia spoza USA rozmowa taka odbędzie się na koszt odbierającego Porozumieć się z Działem Kadr Działem Usług Prawnych (Legal Services) Przeprowadzi ć wewnętrzny audit Działem BHP i Ochrony Środowiska (HSE) Działem ds. Przestrzegania Norm Postępowania (Corporate Compliance)

9 w razie zgłoszenia w dobrej wierze przypadku postępowania niezgodnego z prawem lub nieetycznego. Co się stanie, gdy zadzwonię pod numer Linii Specjalnej Przestrzegania Norm i Etyki Biznesu? Z powyższej linii można korzystać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tłumacze są gotowi do rozmowy z tobą w ponad150 językach. W celu udzielania odpowiedzi na telefoniczne zgłoszenia i spisania zgłaszonych spraw korzystamy, tak jak większość firm, z centrum wywołań należącego do strony trzeciej. Gdy zadzwonisz pod numer linii specjalnej, to: Operator poprosi cię o podanie nazwiska i danych umożliwiających kontakt z tobą. Nie musisz się przedstawiać nie stosuje się wyświetlacza numerów i nie podejmuje działań mających na celu identyfikację twojego numeru. However, investigations are generally more successful when callers identify themselves. Jednakże dochodzenie w danej sprawie może dać lepsze rezultaty, gdy dzwoniący przedstawi się. Operator poprosi o szczegółowe informacje dotyczące twojej sprawy lub pytania. Otrzymasz numer swojej sprawy. Zostaniesz poproszony o oddzwonienie za kilka tygodni (lub w przypadku podania swojego nazwiska zadzwoni do ciebie osoba prowadząca dochodzenie celem zadania pytań) z prośbą o podanie dalszych informacji, które mogą okazać się konieczne do dokładnego zbadania zgłoszonej sprawy. Im wiecej podasz informacji, tym łatwiej będzie firmie zbadać twoją sprawę lub odpowiednio zareagować. Jednakże wiele dzwoniących osób ma obawy, że podając szczegółowe informacje firma lub przełożony odkryje, kto dzwonił na numer linii specjalnej i odegra się na takiej osobie. Fluor zobowiązuje się do utrzymania poufności w maksymalnym możliwym stopniu w celu ochrony pracowników i do ujawniania informacji wyłącznie których takich przypadkach, w których będzie konieczne. Niedopuszczalna jest wszelkiego rodzaju zemsta na pracowniku za zgłoszenie sprawy w dobrej wierze, nawet wtedy, gdy sprawa okaże się bezpodstawna. Kierownicy działów Ochrony Firmy (Corporate Security) i Przestrzegania Norm i Etyki (Corporate Compliance) otrzymają raport na podstawie którego określą kroki, jakie należy podjąć w celu albo udzielenia odpowiedzi osobie dzwoniącej albo zbadania sprawy. Informacje o skorzystaniu przez pracownika z linii specjalnej otrzymują jedynie ci pracownicy i te osoby trzecie, których potrzeba posiadania takich informacji będzie uzasadniona. Otrzymywanie Pomocy i Zgłaszanie Podejrzanych Spraw Po wykręceniu numeru zgłasza się centrum wywołań Odbywa się rozmowa z osobą dzwoniącą Otrzymane od rozmówcy szczegółowe informacje przekazywane są do działów Ochrony Firmy oraz Przestrzegania Norm i Etyki Sprawa przechodzi do właściwego działu w celu przeprowadzenia dochodzenia Centrum Wyniki wywołań dochodzenia kontaktuje przekazywane się z są do działów dzwoniącym. Ochrony Firmy W przypadku oraz zachowania Przestrzegania anonimowości, Norm Etyki rozmówca może zadzwonić SPRAWA JEST ZAMKNIĘTA LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi

10 Co będzie w przypadku zemsty na pracowniku za skorzystanie z linii specjalnej lub zgłoszenia problemu w inny sposób? Fluor nie będzie tolerował jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej zemsty na pracowniku za zgłoszenie podejrzanego problemu w dobrej wierze, nawet wtedy, gdy sprawa okaże się bezzasadna. W przypadku podejrzenia o zemstę należy się skontaktować z Działem Kadr lub zadzwonić na numer linii specjalnej. Odegranie się na kimś, kto zgłasza problem w dobrej wierze spowoduje niezwłoczne zastosowanie ostrych sankcji w stosunku do mściciela, aż do zwolnienia włącznie. Konsekwencje pogwałcenia Kodeksu i niezgłoszenia problemu Pogwałcenie Kodeksu może spowodować podjęcie kroków dyscyplinarnych, aż do zwolnienia włącznie. W uzasadnionych przypadkach firma może przekazać sprawę niewłaściwego postępowania organom, które uruchomią postępowanie wyjaśniające oraz może dochodzić odszkodowania od winowajcy. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania przypadków poważnego naruszenia niniejszego Kodeksu swojemu przełożonemu, w Dziale Kadr lub poprzez skorzystanie z linii specjalnej, nawet wtedy, gdy sam pracownik w żaden sposób nie ma udziału w takim naruszeniu. Niezgłoszenie poważnego naruszenia może spowodować podjęcie kroków dyscyplinarnych. W przypadku podejrzeń, co do potencjalnie niewłaściwego postępowania kierownicy są zobowiązani do prześledzenia sprawy do końca. Inne podejście do sprawy jest nie do przyjęcia. Wszyscy mamy obowiązek pilnować, aby pracownicy firmy Fluor przestrzegali prawa i norm ustalonych w Kodeksie Poniżej podano przykłady zachowań, które mogą spowodować podjęcie kroków dyscyplinarnych: Naruszenie Kodeksu lub innej procedury firmy Żądanie od innych osób (pracowników lub stron trzecich), żeby naruszyły postanowienia Kodeksu lub innej procedury firmy Brak współpracy w przypadku dochodzenia prowadzonego przez firmę w związku ze sprawą naruszenia Kodeksu lub innej procedury firmy Zemsta na pracowniku lub stronie trzeciej za zgłoszenie w dobrej wierze podejrzenia o naruszenie Kodeksu lub procedury Niezapewnienie wymaganego pokierowania sprawą i niepodjęcie odpowiedzialności za to, żeby pracownik postępował zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami firmy Brak niezwłocznego powiadomienia firmy Fluor o podejrzeniu poważnego naruszenia obowiazujących norm. Pamietaj: postępowanie odbiegające od powyżej opisanego jest niedopuszczalne LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) 5

11 Ochrona Zdrowia, Bezpieczeństwo Oraz Ochrona Środowiska (HSE) Determinacja firmy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Każdy, kto pracuje dla firmy lub w firmie Fluor lub jakiejkolwiek jej firmie zależnej wie, że bezpieczeństwo jest dla nas sprawą bezwzględnie najważniejszą. Uważamy, że stworzenie bezpiecznego środowiska pracy podnosi naszą konkurencyjność pozwala przyciągnąć najlepszych kandydatów do pracy, zatrzymać w firmie naszych wartościowych pracowników oraz pozyskać i utrzymać klientów. Dobre imię firmy Fluor zależy od niezmiennie bardzo dobrych wyników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Każdy pracownik odpowiada za przestrzeganie procedur bezpieczeństwa pracy oraz za wkład w stworzenie bezpiecznego miejsca pracy dla każdego. Naruszenia procedur bezpieczeństwa zawsze należy zgłaszać Kierownikowi ds. BHP i Ochrony Środowiska. Niezgłoszenie we właściwy sposób takiego naruszenia lub nakłanianie innego pracownika, żeby tego nie robił stanowi naruszenie niniejszego Kodeksu i może spowodować podjęcie odpowiednich kroków dyscyplinarnych, określonych i dozwolonych na mocy miejscowego prawa. Normy globalne i miejscowe procedury Przepisy bezpieczeństwa są odmienne w różnych krajach i państwach. Fluor opracował globalne standardy promowania bezpieczeństwa, które z kolei wykorzystuje się do opracowania lokalnych procedur bezpieczeństwa, zgodnych zarówno z miejscowymi przepisami jak i globalnym podejściem firmy Fluor do zagadnień bezpieczeństwa. Każde biuro firmy Fluor i każde jej biuro na terenie inwestycji posiada szczegółowe procedury bezpieczeństwa, które różnią się od siebie w zależności od wymagań projektu i lokalnych przepisów. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie lokalnych procedur bezpieczeństwa. Kierownicy zobowiążą pośredników, podwykonawców i klientów do opracowania procedur bezpieczeństwa przynajmniej tak rygorystycznych jak procedury firmy Fluor. Ochrona środowiska Pamiętaj: za bezpieczeństwo odpowiada każdy Na każdym terenie prowadzenia robót Fluor musi przestrzegać lokalnych przepisów ochrony środowiska. Również projekty i plany dostarczane naszym klientom nie mogą być sprzeczne z miejscowymi przepisami ochrony środowiska. Substancje narkotyczne i alkohol w miejscu pracy Wiele osób pracuje w takich miejscach, w których posiadanie lub picie lub alkoholu względnie przyjmowanie substancji narkotycznych lub przyjście do pracy pod ich wpływem prowadziłoby do narażenia bezpieczeństwa własnego i otoczenia. Na przykład, gdyby pracownik obsługiwał ciężki P: Mój zespół otrzymuje miesięczną i roczną premię w przypadku zrealizowania lub przekroczenia planów bezwypadkowości. Jeden z moich współpracowników rozciął sobie palec w czasie wykonywania pracy, co wymagało założenia szwów. Nie chce tego zgłosić jako obrażenia w miejscu pracy, ponieważ wpłynęłoby to ujemnie na założony plan bezwypadkowości oraz otrzymanie premii. Co mam zrobić? też chcę dostać premię? O: Chociaż każdy chce dostać premię, to jednak niezgłoszenie obrażenia w miejscu pracy stanowi poważne naruszenie standardów firmy Fluor. Zarówno ty jak i twój kolega moglibyście zostać ukarani za niezgłoszenie obrażenia. Niezgłoszenie powoduje, że nie możemy usunąć przyczyny potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa pracy. Chcemy, żeby pracownicy zasługiwali na premie ze względu na stworzenie rzeczywiście bezpiecznego środowiska pracy a nie z powodu niezgłaszania obrażeń w miejscu pracy. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi Ochrona Zdrowia, Bezpieczeństwo Oraz Ochrona Środowiska (HSE)

12 P: Na projekcie utzrymania instalacji w ruchu, którego jestem kierownikiem natrafiliśmy na azbest, który trzeba usunąć. Zgodnie z naszym kontraktem za usunięcie jakichkolwiek substancji toksycznych, takich jak azbest odpowiedzialny jest klient, ale obawiam się, że nie dotrzymamy harmonogramu i budżetu, jeżeli będziemy czekać, aż klient się tym zajmie. Byłoby lepiej dla nas, gdyby nasz pracownik usunął azbest przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Czy można tak postąpić? O: Nie. Jednoznacznie nie powinienes usuwać substancji toksycznej nawet, jeżeli to negatywnie wpłynie na termin wykonania projektu. Ze względu na ryzyko natury prawnej i koszty związane z przewożeniem substancji zanieczyszczajacych środowisko, Fluor zdecydował, że to klienci będą się zajmowali tego typu sprawami. Nawet jeżeli klient naciska, żebyś to po prostu załatwił, to jednak nie rób tego. Koszty związane z odpowiedzialnością za ochronę środowiska mogą być olbrzymie i zasadniczo nie uwzględnia się ich ani nie określa w kontraktach firmy Fluor. sprzęt na terenie budowy będąc pod wpływem narkotycznych środków przeciwbólowch (nawet legalnie przepisanych leków), to mogłoby to ograniczyć jego zdolność do bezpiecznego kierowania takim sprzętem. Posiadamy określone procedury mówiące o zasadach zażywania substancji narkotycznych i picia alkoholu w miejscu pracy. Branie narkotyków w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne na jakimkolwiek obiekcie lub terenie inwestycji firmy Fluor. Alkohol może być podawany jedynie na oficjalnych imprezach (takich jak piknik lub świąteczne party) zgodnie z zasadami przyjętymi w danym biurze z uwzględnieniem wymaganych pozwoleń, lub w ramach przyjętego zwyczaju (takiego jak kolacja służbowa w restauracji z udziałem kierowników firmy Fluor i klientów). Broń i przemoc w miejscu pracy Nigdy nie można mieć w miejscu pracy broni osobistej, takiej jak pistolet oraz narzędzia, które można wykorzystać w celu wyrządzenia innym krzywdy. Przemoc, groźba użycia przemocy, nękanie, agresywne uwagi albo gesty lub inne destrukcyjne zachowania są niedopuszczalne w miejscu pracy. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) 7

13 Sprawiedliwe Traktowanie Pracowników Procedury sprawiedliwego traktowania pracowników Przepisy prawne promujące sprawiedliwe traktowanie pracowników szczególnie kobiet i mniejszości są odmienne w różnych krajach. Dlatego Fluor opracował globalne standardy, tak aby pracownicy na całym świecie byli traktowani z szacunkiem i sprawiedliwie. Decyzje dotyczące zatrudnienia takie jak przyjęcie do pracy, awansowanie, płaca, zwolnienie z pracy, możliwości szkolenia i oddelegowyanie do pracy w innych biurach powinny być podejmowane na podstawie kwalifikacji, doświadczenia, kompetencji i wyników uzyskiwanych w pracy, a nie ze względu na takie czynniki jak: Płeć Rasa Kolor skóry Religia Pochodzenie narodowe Inne cechy chronione przez prawo (na przykład powiązania, przekonania i orientacja seksualna) Nękanie w miejscu pracy Stan cywilny Ciąża Wiek Inwalidztwo Status weterana Pracownicy powinni pracować w bezpiecznym i profesjonalnym środowisku, w którym zasadnicze znaczenie mają kwalifikacje i kompetencje oraz promowanie różnorodności i zaufania. Dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od nękania przez współpracowników, przełożonych, dostawców i usługodawców, wykonawców i klientów. Nękanie w miejscu pracy może przyjąć różne formy: słowną, fizyczną lub wizualną. Wszystkie formy nękania mają wspólną cechę przyczyniają się do wytworzenia atmosfery zastraszenia, agresji lub poniżenia. Przykłady molestowania seksualnego mogą obejmować: niechciane zaloty, niestosowne dowcipy o tresci seksualnej, uwagi z podtekstem seksualnym, dotykanie, domaganie się działań o charakterze seksualnym oraz niestosowne uwagi na temat wyglądu. Inne przykłady nękania to: obraźliwe uwagi, żarty lub malunki dotyczące rasy, religii, pochodzenia etnicznego, płci lub wieku. Nawet prywatne materiały i uwagi przesłane elektroniczną pocztą firmy mogą być uznane za nękanie. Nie ma miejsca w firmie Fluor na obraźliwe gesty, uwagi i treści przekazywane przekazywane pocztą elektroniczną. Ochrona poufnych informacji przekazanych przez pracownika W celu zajęcia się sprawami osobowymi, listą płac oraz wykonania pewnych rutynowych operacji, Fluor przechowuje i wykorzystuje do celów służbowych prywatne i poufne informacje na temat pracowników (takie jak adres domowy, wykształcenie, życiorys, numer ubezpieczenia społecznego i dane wymagane do ubezpieczenia).na świecie jest wiele ustaw chroniących P: Pracuję na projekcie w kraju rozwijającym się, w którym miejscowe prawo pracy nie chroni pewnych grup etnicznych przed dyskryminacją, nękaniem i nieuczciwym traktowaniem. Czy ma to wpływ na traktowania przez nas pracowników w tym kraju? O: Fluor nie dyskryminuje nikogo, kierując się kryteriami niezwiązanymi z jakością pracy jest to nasza wszędzie obowiązująca zasada od której nie odstępujemy. Wszyscy pracownicy w kraju w którym przebywasz będą traktowani z szacunkiem i chronieni przed nękaniem i niesprawiedliwym traktowaniem; ta sama zasada dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć, wyznawaną religię i pozostałe chronione prawnie kategorie P: Klient na projekcie przy którym pracuję zachowuje się w sposób przesadnie zalotny i zapytał mnie, czy może przyjść do mojego pokoju w hotelu. Nie chcę go zdenerwować lub zmartwic, mówiąc nie, ale właściwie nie wiem, co zrobić. O: Chociaż jest to dla ciebie wyraźnie trudna sytuacja, powinnaś taktownie powiedzieć klientowi, że źle się czujesz z powodu jego widocznych umizgów i że chcesz, żeby relacja ta miała wyłącznie zawodowy charakter. Jeżeli to nie pomoże, to powinnaś omówić tę sprawę ze swoim przełożonym i/lub kierownikiem Działu Kadr w swoim biurze. Sprawiedliwe Traktowanie Pracowników LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Heinz Kodeks postępowania 2010 2

Heinz Kodeks postępowania 2010 2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA 15222-5448 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada

Bardziej szczegółowo

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill Nasze Zasady rzewodnie Kodeks ostępowania firmy Cargill Zasada, która zawsze przyświecała naszej działalności, brzmi: nasze słowo jest naszym zobowiązaniem. Wprowadzenie Spis treści John MacMillan Senior,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania i Etyki

Kodeks Postępowania i Etyki Sojitz Group Kodeks Postępowania i Etyki Working with integrity. Building trust. Przesłanie od Dyrektora Naczelnego Sojitz Corporation Szanowni Współpracownicy, Od ponad stu lat nasza Firma wykazuje się

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU.

KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU. KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU. Kluczowe wartości Kodeks etyki i postępowania w biznesie Wiadomość od Richarda Reese a, dyrektora generalnego W firmie Iron Mountain cenimy sobie naszą reputację uzyskaną

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo