Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu Firmy Fluor

2 Postępowanie Zgodne z Zasadami Wskazówki: Żadna osoba nie powie ci ani nie wyczytasz w żadnym dokumencie, co jest słuszne a co nie w każdej sytuacji zwiazaną z pracą. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapytaj siebie: Czy to, co robię jest zgodne z prawem? Czy skonsultowałem się z ekspertem firmy w danej dziedzinie? (Patrz lista ekspertów firmy Fluor) Czy dana sprawa jest sprzeczna z którąkolwiek z fundamentalnych wartości firmy Fluor: bezpieczeństwo, uczciwość, praca zespołowa lub doskonałość wykonania? Czy angażuję odpowiednich ludzi? Jakbym się czuł, informując o mojej decyzji rodzinę lub dzieci? Czy moja decyzja zajęcia się daną sprawą będzie uczciwa? Co bym czuł, czytając o moim wyborze w gazecie lub wyjaśniając ją w sądzie? Pamiętaj również, że: Jeżeli wiesz, że wykonanie jakiejś rzeczy jest niewłaściwe, to nie zajmuj się nią. W przypadku wątpliwości PYTAJ. Tak długo pytaj, aż uzyskasz odpowiedź. Nie przechodź do porządku dziennego nad zachowaniami, które uważasz za niezgodne z prawem lub nieetyczne. Dawaj przykład innym. Weź odpowiedzialność za POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZASADAMI. W przypadku kierowników chodzi o wzięcie odpowiedzialności za posiadanie odpowiednich i wymaganych procedur, instrukcji oraz stworzenie środowiska pracy umożliwiającego POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZASADAMI. i

3 Pismo od Dyrektora Naczelnego Firmy Szanowni Pracownicy: Wykonywana zgodnie z zasadami etyki praca osób zatrudnionych w naszej firmie zawsze przynosiła solidne rezultaty. Nowy Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu jest wyrazem naszej ciągłej i niezachwianej determinacji postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami, przy świadomości, że stanowi to olbrzymie wyzwanie w dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu. Działamy na wielu polach, w naszych biurach na całym świecie pracują różni ludzi wykonując zróżnicowane projekty. Nasi klienci, dostawcy i partnerzy to małe i duże firmy, reprezentują sektor prywatny i publiczny, działają w obrębie jednego kraju lub też poza jego granicami. Ponieważ stanowczo opowiadamy się za prowadzeniem naszej działalności w sposób odpowiedzialny, etyczny i zgodny z prawem, to powyższa różnorodność stawia przed nami wiele wyzwań. Niniejszy Kodeks służy jako źródło informacji dla naszych pracowników. Nie można w nim znaleźć odpowiedzi na każde pytanie dotyczące prawidłowego postępowania w biznesie, ale powinien on przynajmniej umożliwić odnalezienie właściwego kierunku. Nigdy nie pogubisz się, jeżeli bedziesz pamiętał o fundamentalnych wartościach firmy Fluor i będziesz ich przestrzegał: Bezpieczeństwo: Dobro ludzi pracowników, klientów i społeczności, w których pracujemy i mieszkamy uważamy za rzecz świętą. Uczciwość: Kierujemy się najwyższymi normami etycznymi. Praca zespołowa: Szanujemy punkt widzenia innych osób oraz dzielimy się wiedzą i zasobami firmy w celu uzyskania najwyższego poziomu wykonywanej pracy, wniesienia wartości oraz rozwoju poszczególnych osób i całego zespołu. Doskonałość wykonania: Realizujemy usługi o niezrównanej wartości, stale podnosząc poprzeczkę wymagań stawianych jakości naszej pracy. Normy podane w niniejszym Kodeksie nie są nowe. Zawiera on streszczenie naszych dotychczasowych standardów postępowania oraz wyjaśnienia do nich a czasami ich uaktualnienia, umożliwiając nam wszystkim postępowanie zgodne z naszą wizją i naszymi wartościami. Pracując w wielu różnych krajach o różnych wzorcach prowadzenia działalności gospodarczej, musimy wprowadzać nasze wymagające normy postępowania i ich przestrzegać. Proszę o kierowanie się naszym Kodeksem. Jeżeli kiedykolwiek macie wątpliwości, co do właściwego kierunku przebiegu działań, zwróćcie się do swojego przełożonego, Zarządu, Działu Kadr, eksperta firmy w danej dziedzinie lub zadzwońcie pod numer Linii Specjalnej Przestrzegania Norm i Etyki (Compliance and Ethics Hotline). Od tego zależy nasz sukces. Z poważaniem, Alan Boeckmann Prezes i Dyrektor Naczelny Korporacji Fluor ii

4 Spis Zawartości O Kodeksie Po co nam Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu? Kogo dotyczy Kodeks? Do czego zobowiązuje mnie Kodeks? Do czego zobowiązuje Kodeks kierowników? Czym jest Kodeks i czy istnieją inne źródła informacji oprócz niego? Zmiany i poprawki do Kodeksu Co w przypadku odmiennego prawa obowiązującego w innych krajach? Uzyskiwanie Pomocy i Zgłaszanie Podejrzanych Spraw Do kogo mam się zgłosić z pytaniem lub sprawą dotyczącą Kodeksu? Co się stanie, gdy zadzwonię na numer Linii Specjalnej Przestrzegania. Norm i Etyki (Compliance and Ethics Hotline)? Co w przypadku zemsty za skorzystanie z Linii Specjalnej. Przestrzegania Norm i Etyki lub zgłoszenia problemu w inny sposób?... 5 Konsekwencje pogwałcenia Kodeksu i niezgłoszenia sprawy Ochrona Zdrowia, Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska (HSE) Nasze zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Normy globalne i miejscowe procedury Ochrona środowiska Leki i alkohol w miejscu pracy Broń i przemoc w miejscu pracy Sprawiedliwe Traktowanie Pracowników Procedury sprawiedliwego traktowania pracowników Nękanie w miejscu pracy Ochrona poufnych informacji przekazanych przez pracownika Sprawdzanie przeszłości pracownika Kontrole Finansowe Właściwe, pełne i uczciwe ujawnianie Presja uzyskiwania założonych wielkości Omawianie danych i wyników finansowych Wykorzystywanie poufnych informacji w transakcjach Kiedy mogę zawierać transakcje? Konflikt Interesów, Podarunki, Rozrywka i Kurtuazja w Biznesie Konflikt interesów Podarunki, rozrywka i kurtuazja w biznesie iii

5 Prowadzenie Działalności w Zakresie Globalnym Zero tolerancji dla łapówkarstwa Czym jest łapówka? Korzystanie z usług pośredników, konsultantów, przedstawicieli i. innych stron trzecich Płatności ułatwiające lub przyspieszające załatwienie sprawy Kontrole eksportu Sankcje handlowe i bojkoty Praca dzieci i praca przymusowa Ochrona Mienia Firmy Informacje ogólne Zasoby informacyjne firmy Fluor Informacje od poprzednich pracodawców Wykorzystywanie mienia firmy dla własnych celów Patenty, prawa autorskie i znaki firmowe Zarządzanie dokumentami i aktami Ochrona komputerów i danych Uczciwa Konkurencja na Rynku Uczciwa i otwarta konkurencja Informacje o konkurentach Dyskredytowanie konkurentów Partnerzy spółek typu joint venture bedący jednocześnie konkurentami Lobbowanie i Działalność Polityczna Działalność polityczna firmy Komitet ds. Działalności Politycznej (Political Action Committee - PAC) Osobista działalność polityczna Lobbowanie Skorowidz Linia Specjalna Przestrzegania Norm i Etyki Biznesu (Compliance and Ethics Hotline) Eksperci Firmy iv

6 O Kodeksie Po co nam Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu? Sukces firmy Fluor zależy od naszej reputacji, uzyskiwanych wyników oraz sposobu, w jaki traktujemy innych ludzi pracowników, klientów, dostawców, konkurentów, władze i społeczności. Chociaż tradycje i zwyczaje przyjęte w biznesie różnią sie w zależności od kultury i położenia geograficznego, to jednak Zarząd firmy Fluor ustalił wysokie standardy, według których musimy zawsze postępować w każdym miejscu świata w celu odniesienia sukcesu w działalności prowadzonej zgodnie z naszymi zasadami. Niniejszy Kodeks stanowi zasadnicze źródło informacji firmy Fluor na temat etyki pracy i został opracowany na podstawie pozostałych procedur i instrukcji firmy oraz je uzupełnia a wszystko to w celu zapewnienia prowadzenia działalności zgodnie z wymaganiami etyki. Kogo dotyczy Kodeks? Wszyscy pracownicy i władze firmy Fluor oraz jej firmy zależne zlokalizowane na całym świecie muszą przestrzegać standardów określonych w niniejszym Kodeksie. Fluor może wybierać tylko takich podwykonawców, pracowników, konsultantów, pośredników, dostawców i inne strony trzecie, które działają w sposób zgodny ze standardami zawartymi w niniejszym Kodeksie. Do czego zobowiązuje mnie Kodeks? Jako pracownik firmy Fluor lub jednej z jej firm zależnych, jesteś zobowiązany do: Zrozumienia oraz przestrzegania praw i przepisów dotyczących twojego stanowiska pracy Przeczytania, zrozumienia i zastosowania się do niniejszego Kodeksu Zasięgania rady u przełożonego lub korzystania z innych źródeł firmy Fluor w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do właściwego działania w jej imieniu Uczestnictwa we wszelkich obowiązkowych szkoleniach dotyczących przestrzegania zasad etyki w biznesie Zgłaszania wszelkich podejrzanych przypadków naruszenia prawa lub postanowień niniejszego Kodeksu poprzez poinformowanie swojego przełożonego, Działu Kadr lub skorzystanie z bezpośredniej Linii Specjalnej Przestrzegania Norm i Etyki Biznesu Pamiętaj: jeżeli masz wątpliwości, PYTAJ. Do czego zobowiązuje Kodeks kierowników? Jako kierownik masz dodatkowe obowiązki związane z Kodeksem i Programem Przestrzegania Norm i Etycznego Postępowania opracowanym przez firmę Fluor. Po pierwsze dawaj dobry przykład poprzez zachowanie zgodności słów z czynami a nie tylko mówienie o tym oraz osobiste przestrzeganie Kodeks. W celu przestrzegania norm Kodeksu przez podległych pracowników musisz równiez ich monitorować i wymagać, aby LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych)

7 rozumieli powyższe normy oraz posiedli wiedzę, umiejętności i posługiwali się odpowiednimi zasobami firmy. Wspomagaj osoby mające wątpliwości lub zgłaszające problem z zakresu etyki i nigdy nie stosuj odwetu w stosunku do kogoś, kto postępuje tak w dobrej wierze, nawet gdyby to oznaczało naruszenie przez nich zasad podległości. Posumowując, jako kierownik musisz: Wyworzyć i utrzymywać świadomość konieczności przestrzegania zasad i uczciwości; monitoruj podległe osoby w zakresie przestrzegania przez nich Kodeksu Wyposaż osoby podległe w narzędzia i zadbaj o szkolenia dla nich w zakresie przestrzegania Kodeksu Wspieraj osoby, które zgłosiły problem w dobej wierze i NIGDY nie stosuj wobec nich odwetu Kodeks Postępowania Czym jest Kodeks i czy istnieją inne źródła informacji oprócz niego? Kodeks jest podstawowym dokumentem stanowiącym zobowiązanie firmy Fluor do prowadzenia działalności w jakimkolwiek miejscu zgodnie z prawem i odpowiednio do wysokich standardów etycznych. Jest on źródłem lub narzędziem, z którego należy korzystać w razie potrzeby uzyskania informacji lub porady przed podjęciem właściwej decyzji. Kodeks zapewne nie omawia każdej sprawy lub sytuacji, ale jesteśmy pewni, że jeżeli go przeczytasz, zrozumiesz i będziesz postępował zgodnie z nim, to będziesz wiedział, jakie pytania należy zadać, z jakimi ekspertami się skonsultować oraz poznasz właściwą drogę podjęcia odpowiedniej decyzji. Dodatkowe, bardziej szczegółowe procedury i instrukcje obejmujące wiele tematów poruszonych w niniejszym Kodeksie (spora ich część jest zawarta jest w procedurach Działu Kadr) są dostępne w sieci Intranet Fluor pod adresem lub można je otrzymać u kierownika Działu Kadr w swoim biurze. Zmiany i poprawki do Kodeksu Od czasu do czasu Kodeks może być uaktualniany lub uzupełniany w celu uwzględnienia zmian w prawie oraz w procedurach i instrukcjach firmy. Najnowsza i obowiazująca wersja jest zawsze dostępna na Co w przypadku odmiennego prawa obowiązującego w innych krajach? Prowadzimy działalność we wszystkich regionach świata, w których obowiązujące prawa, przepisy i zwyczaje w zakresie biznesu różnią się od tych przyjętych w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ Korporacja Fluor ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i jest notowana na Giełdzie Nowojorskiej, to wiele praw amerykańskich znajduje zastosowanie poza granicami Stanów Zjednoczonych, przy czym niektóre z nich różnią się lub są sprzeczne z prawami obowiązującymi w niektórych krajach, w których jesteśmy obecni. Amerykańskie instrukcje i procedury są w ten sposób opracowane, aby stać na straży lokalnego prawa, jednakże mogą zdarzyć się sytuacje, w których zajdzie sprzeczność pomiędzy prawem lub instrukcjami i procedurami amerykańskimi będą sprzeczne z prawem danego kraju. Jeżeli uważasz, że zaszedł taki przypadek, to powinieneś skontaktować się z kierownikiem swojego działu lub Działem Usług Prawnych (Legal Services Group). Wypracowaliśmy globalne standardy mające na celu pomoc w zachowaniu wartości firmy Fluor wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność oraz w jej uczciwym prowadzeniu. Standardy te (na przykład niniejszy Kodeks, procedury Działu Kadr oraz standardy BHP i ochrony środowiska) są pomocne w opracowaniu specyficznych lokalnych procedur i instrukcji. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi

8 Otrzymywanie Pomocy i Zgłaszanie Podejrzanych Spraw Do kogo mam się zgłosic z pytaniem lub sprawą dotyczącą Kodeksu? Powinieneś normalnie postępować, tak jakbyś postępował w innych sytuacjach. Zastanów się najpierw nad krokami, jakie mógłbyś podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. Omów w miarę możliwości pytanie lub sprawę bezpośrednio z osobą zaangażowaną w sprawę. Następnie spróbuj się skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym. Gdy odpowiedź twojego przełożonego nie będzie jednakże adekwatna lub nie będzie cię zadawala lub będziesz się czuł nieswojo rozmawiając z nim, to możesz skontaktować się z: Kierownikiem Działu Kadr Przełożonym swojego przełożonego (w razie potrzeby zgłoś sprawę jeszcze wyżej) Ekspertem firmy Fluor (patrz lista, strona 29) Zadzwonić pod numer Linię Specjalną firmy Fluor ds. Przestrzegania Norm i Etyki Biznesu (patrz informacje dotyczące kontaktowania się) Sprawy natury etycznej mogą się pojawiać i pojawiają się w tych sytuacjach, kiedy nie jest łatwo uzyskać odpowiedź lub wtedy, kiedy trzeba zgłosić problem budzący wątpliwości pod względem etycznym. Fluor zobowiązuje się do postępowania zgodnego z zasadami etyki i ochroni cię przed odwetem Porozumieć się z Działem ds. Ochrony Firmy (Corporate Security) LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) Mam problem Omówić go z osobą (osobami) uwikłaną w sprawę Skorzysta ć z Linii Specjalnej Lub podjąć współprac ę wzgl. skontakto wać się z Działem Kadr w swoim biurze Swoim kierownikiem Swoim bezpośrednim przełożonym Jeżeli w jakimś momencie pracownik uzna, że nie podjęto odpowiednich działań lub byłoby wygodniej omówić sprawę z kimś innym, to powinien zadzwonić pod numer: Mój problem nie został rozwiązany Lub podjąć współprac ę wzgl. skontakto wać się z Linii Specjalnej Przestrzegania Norm i Etyki W przypadku dzwonienia spoza USA rozmowa taka odbędzie się na koszt odbierającego Porozumieć się z Działem Kadr Działem Usług Prawnych (Legal Services) Przeprowadzi ć wewnętrzny audit Działem BHP i Ochrony Środowiska (HSE) Działem ds. Przestrzegania Norm Postępowania (Corporate Compliance)

9 w razie zgłoszenia w dobrej wierze przypadku postępowania niezgodnego z prawem lub nieetycznego. Co się stanie, gdy zadzwonię pod numer Linii Specjalnej Przestrzegania Norm i Etyki Biznesu? Z powyższej linii można korzystać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tłumacze są gotowi do rozmowy z tobą w ponad150 językach. W celu udzielania odpowiedzi na telefoniczne zgłoszenia i spisania zgłaszonych spraw korzystamy, tak jak większość firm, z centrum wywołań należącego do strony trzeciej. Gdy zadzwonisz pod numer linii specjalnej, to: Operator poprosi cię o podanie nazwiska i danych umożliwiających kontakt z tobą. Nie musisz się przedstawiać nie stosuje się wyświetlacza numerów i nie podejmuje działań mających na celu identyfikację twojego numeru. However, investigations are generally more successful when callers identify themselves. Jednakże dochodzenie w danej sprawie może dać lepsze rezultaty, gdy dzwoniący przedstawi się. Operator poprosi o szczegółowe informacje dotyczące twojej sprawy lub pytania. Otrzymasz numer swojej sprawy. Zostaniesz poproszony o oddzwonienie za kilka tygodni (lub w przypadku podania swojego nazwiska zadzwoni do ciebie osoba prowadząca dochodzenie celem zadania pytań) z prośbą o podanie dalszych informacji, które mogą okazać się konieczne do dokładnego zbadania zgłoszonej sprawy. Im wiecej podasz informacji, tym łatwiej będzie firmie zbadać twoją sprawę lub odpowiednio zareagować. Jednakże wiele dzwoniących osób ma obawy, że podając szczegółowe informacje firma lub przełożony odkryje, kto dzwonił na numer linii specjalnej i odegra się na takiej osobie. Fluor zobowiązuje się do utrzymania poufności w maksymalnym możliwym stopniu w celu ochrony pracowników i do ujawniania informacji wyłącznie których takich przypadkach, w których będzie konieczne. Niedopuszczalna jest wszelkiego rodzaju zemsta na pracowniku za zgłoszenie sprawy w dobrej wierze, nawet wtedy, gdy sprawa okaże się bezpodstawna. Kierownicy działów Ochrony Firmy (Corporate Security) i Przestrzegania Norm i Etyki (Corporate Compliance) otrzymają raport na podstawie którego określą kroki, jakie należy podjąć w celu albo udzielenia odpowiedzi osobie dzwoniącej albo zbadania sprawy. Informacje o skorzystaniu przez pracownika z linii specjalnej otrzymują jedynie ci pracownicy i te osoby trzecie, których potrzeba posiadania takich informacji będzie uzasadniona. Otrzymywanie Pomocy i Zgłaszanie Podejrzanych Spraw Po wykręceniu numeru zgłasza się centrum wywołań Odbywa się rozmowa z osobą dzwoniącą Otrzymane od rozmówcy szczegółowe informacje przekazywane są do działów Ochrony Firmy oraz Przestrzegania Norm i Etyki Sprawa przechodzi do właściwego działu w celu przeprowadzenia dochodzenia Centrum Wyniki wywołań dochodzenia kontaktuje przekazywane się z są do działów dzwoniącym. Ochrony Firmy W przypadku oraz zachowania Przestrzegania anonimowości, Norm Etyki rozmówca może zadzwonić SPRAWA JEST ZAMKNIĘTA LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi

10 Co będzie w przypadku zemsty na pracowniku za skorzystanie z linii specjalnej lub zgłoszenia problemu w inny sposób? Fluor nie będzie tolerował jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej zemsty na pracowniku za zgłoszenie podejrzanego problemu w dobrej wierze, nawet wtedy, gdy sprawa okaże się bezzasadna. W przypadku podejrzenia o zemstę należy się skontaktować z Działem Kadr lub zadzwonić na numer linii specjalnej. Odegranie się na kimś, kto zgłasza problem w dobrej wierze spowoduje niezwłoczne zastosowanie ostrych sankcji w stosunku do mściciela, aż do zwolnienia włącznie. Konsekwencje pogwałcenia Kodeksu i niezgłoszenia problemu Pogwałcenie Kodeksu może spowodować podjęcie kroków dyscyplinarnych, aż do zwolnienia włącznie. W uzasadnionych przypadkach firma może przekazać sprawę niewłaściwego postępowania organom, które uruchomią postępowanie wyjaśniające oraz może dochodzić odszkodowania od winowajcy. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania przypadków poważnego naruszenia niniejszego Kodeksu swojemu przełożonemu, w Dziale Kadr lub poprzez skorzystanie z linii specjalnej, nawet wtedy, gdy sam pracownik w żaden sposób nie ma udziału w takim naruszeniu. Niezgłoszenie poważnego naruszenia może spowodować podjęcie kroków dyscyplinarnych. W przypadku podejrzeń, co do potencjalnie niewłaściwego postępowania kierownicy są zobowiązani do prześledzenia sprawy do końca. Inne podejście do sprawy jest nie do przyjęcia. Wszyscy mamy obowiązek pilnować, aby pracownicy firmy Fluor przestrzegali prawa i norm ustalonych w Kodeksie Poniżej podano przykłady zachowań, które mogą spowodować podjęcie kroków dyscyplinarnych: Naruszenie Kodeksu lub innej procedury firmy Żądanie od innych osób (pracowników lub stron trzecich), żeby naruszyły postanowienia Kodeksu lub innej procedury firmy Brak współpracy w przypadku dochodzenia prowadzonego przez firmę w związku ze sprawą naruszenia Kodeksu lub innej procedury firmy Zemsta na pracowniku lub stronie trzeciej za zgłoszenie w dobrej wierze podejrzenia o naruszenie Kodeksu lub procedury Niezapewnienie wymaganego pokierowania sprawą i niepodjęcie odpowiedzialności za to, żeby pracownik postępował zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami firmy Brak niezwłocznego powiadomienia firmy Fluor o podejrzeniu poważnego naruszenia obowiazujących norm. Pamietaj: postępowanie odbiegające od powyżej opisanego jest niedopuszczalne LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) 5

11 Ochrona Zdrowia, Bezpieczeństwo Oraz Ochrona Środowiska (HSE) Determinacja firmy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Każdy, kto pracuje dla firmy lub w firmie Fluor lub jakiejkolwiek jej firmie zależnej wie, że bezpieczeństwo jest dla nas sprawą bezwzględnie najważniejszą. Uważamy, że stworzenie bezpiecznego środowiska pracy podnosi naszą konkurencyjność pozwala przyciągnąć najlepszych kandydatów do pracy, zatrzymać w firmie naszych wartościowych pracowników oraz pozyskać i utrzymać klientów. Dobre imię firmy Fluor zależy od niezmiennie bardzo dobrych wyników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Każdy pracownik odpowiada za przestrzeganie procedur bezpieczeństwa pracy oraz za wkład w stworzenie bezpiecznego miejsca pracy dla każdego. Naruszenia procedur bezpieczeństwa zawsze należy zgłaszać Kierownikowi ds. BHP i Ochrony Środowiska. Niezgłoszenie we właściwy sposób takiego naruszenia lub nakłanianie innego pracownika, żeby tego nie robił stanowi naruszenie niniejszego Kodeksu i może spowodować podjęcie odpowiednich kroków dyscyplinarnych, określonych i dozwolonych na mocy miejscowego prawa. Normy globalne i miejscowe procedury Przepisy bezpieczeństwa są odmienne w różnych krajach i państwach. Fluor opracował globalne standardy promowania bezpieczeństwa, które z kolei wykorzystuje się do opracowania lokalnych procedur bezpieczeństwa, zgodnych zarówno z miejscowymi przepisami jak i globalnym podejściem firmy Fluor do zagadnień bezpieczeństwa. Każde biuro firmy Fluor i każde jej biuro na terenie inwestycji posiada szczegółowe procedury bezpieczeństwa, które różnią się od siebie w zależności od wymagań projektu i lokalnych przepisów. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie lokalnych procedur bezpieczeństwa. Kierownicy zobowiążą pośredników, podwykonawców i klientów do opracowania procedur bezpieczeństwa przynajmniej tak rygorystycznych jak procedury firmy Fluor. Ochrona środowiska Pamiętaj: za bezpieczeństwo odpowiada każdy Na każdym terenie prowadzenia robót Fluor musi przestrzegać lokalnych przepisów ochrony środowiska. Również projekty i plany dostarczane naszym klientom nie mogą być sprzeczne z miejscowymi przepisami ochrony środowiska. Substancje narkotyczne i alkohol w miejscu pracy Wiele osób pracuje w takich miejscach, w których posiadanie lub picie lub alkoholu względnie przyjmowanie substancji narkotycznych lub przyjście do pracy pod ich wpływem prowadziłoby do narażenia bezpieczeństwa własnego i otoczenia. Na przykład, gdyby pracownik obsługiwał ciężki P: Mój zespół otrzymuje miesięczną i roczną premię w przypadku zrealizowania lub przekroczenia planów bezwypadkowości. Jeden z moich współpracowników rozciął sobie palec w czasie wykonywania pracy, co wymagało założenia szwów. Nie chce tego zgłosić jako obrażenia w miejscu pracy, ponieważ wpłynęłoby to ujemnie na założony plan bezwypadkowości oraz otrzymanie premii. Co mam zrobić? też chcę dostać premię? O: Chociaż każdy chce dostać premię, to jednak niezgłoszenie obrażenia w miejscu pracy stanowi poważne naruszenie standardów firmy Fluor. Zarówno ty jak i twój kolega moglibyście zostać ukarani za niezgłoszenie obrażenia. Niezgłoszenie powoduje, że nie możemy usunąć przyczyny potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa pracy. Chcemy, żeby pracownicy zasługiwali na premie ze względu na stworzenie rzeczywiście bezpiecznego środowiska pracy a nie z powodu niezgłaszania obrażeń w miejscu pracy. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi Ochrona Zdrowia, Bezpieczeństwo Oraz Ochrona Środowiska (HSE)

12 P: Na projekcie utzrymania instalacji w ruchu, którego jestem kierownikiem natrafiliśmy na azbest, który trzeba usunąć. Zgodnie z naszym kontraktem za usunięcie jakichkolwiek substancji toksycznych, takich jak azbest odpowiedzialny jest klient, ale obawiam się, że nie dotrzymamy harmonogramu i budżetu, jeżeli będziemy czekać, aż klient się tym zajmie. Byłoby lepiej dla nas, gdyby nasz pracownik usunął azbest przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Czy można tak postąpić? O: Nie. Jednoznacznie nie powinienes usuwać substancji toksycznej nawet, jeżeli to negatywnie wpłynie na termin wykonania projektu. Ze względu na ryzyko natury prawnej i koszty związane z przewożeniem substancji zanieczyszczajacych środowisko, Fluor zdecydował, że to klienci będą się zajmowali tego typu sprawami. Nawet jeżeli klient naciska, żebyś to po prostu załatwił, to jednak nie rób tego. Koszty związane z odpowiedzialnością za ochronę środowiska mogą być olbrzymie i zasadniczo nie uwzględnia się ich ani nie określa w kontraktach firmy Fluor. sprzęt na terenie budowy będąc pod wpływem narkotycznych środków przeciwbólowch (nawet legalnie przepisanych leków), to mogłoby to ograniczyć jego zdolność do bezpiecznego kierowania takim sprzętem. Posiadamy określone procedury mówiące o zasadach zażywania substancji narkotycznych i picia alkoholu w miejscu pracy. Branie narkotyków w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne na jakimkolwiek obiekcie lub terenie inwestycji firmy Fluor. Alkohol może być podawany jedynie na oficjalnych imprezach (takich jak piknik lub świąteczne party) zgodnie z zasadami przyjętymi w danym biurze z uwzględnieniem wymaganych pozwoleń, lub w ramach przyjętego zwyczaju (takiego jak kolacja służbowa w restauracji z udziałem kierowników firmy Fluor i klientów). Broń i przemoc w miejscu pracy Nigdy nie można mieć w miejscu pracy broni osobistej, takiej jak pistolet oraz narzędzia, które można wykorzystać w celu wyrządzenia innym krzywdy. Przemoc, groźba użycia przemocy, nękanie, agresywne uwagi albo gesty lub inne destrukcyjne zachowania są niedopuszczalne w miejscu pracy. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) 7

13 Sprawiedliwe Traktowanie Pracowników Procedury sprawiedliwego traktowania pracowników Przepisy prawne promujące sprawiedliwe traktowanie pracowników szczególnie kobiet i mniejszości są odmienne w różnych krajach. Dlatego Fluor opracował globalne standardy, tak aby pracownicy na całym świecie byli traktowani z szacunkiem i sprawiedliwie. Decyzje dotyczące zatrudnienia takie jak przyjęcie do pracy, awansowanie, płaca, zwolnienie z pracy, możliwości szkolenia i oddelegowyanie do pracy w innych biurach powinny być podejmowane na podstawie kwalifikacji, doświadczenia, kompetencji i wyników uzyskiwanych w pracy, a nie ze względu na takie czynniki jak: Płeć Rasa Kolor skóry Religia Pochodzenie narodowe Inne cechy chronione przez prawo (na przykład powiązania, przekonania i orientacja seksualna) Nękanie w miejscu pracy Stan cywilny Ciąża Wiek Inwalidztwo Status weterana Pracownicy powinni pracować w bezpiecznym i profesjonalnym środowisku, w którym zasadnicze znaczenie mają kwalifikacje i kompetencje oraz promowanie różnorodności i zaufania. Dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od nękania przez współpracowników, przełożonych, dostawców i usługodawców, wykonawców i klientów. Nękanie w miejscu pracy może przyjąć różne formy: słowną, fizyczną lub wizualną. Wszystkie formy nękania mają wspólną cechę przyczyniają się do wytworzenia atmosfery zastraszenia, agresji lub poniżenia. Przykłady molestowania seksualnego mogą obejmować: niechciane zaloty, niestosowne dowcipy o tresci seksualnej, uwagi z podtekstem seksualnym, dotykanie, domaganie się działań o charakterze seksualnym oraz niestosowne uwagi na temat wyglądu. Inne przykłady nękania to: obraźliwe uwagi, żarty lub malunki dotyczące rasy, religii, pochodzenia etnicznego, płci lub wieku. Nawet prywatne materiały i uwagi przesłane elektroniczną pocztą firmy mogą być uznane za nękanie. Nie ma miejsca w firmie Fluor na obraźliwe gesty, uwagi i treści przekazywane przekazywane pocztą elektroniczną. Ochrona poufnych informacji przekazanych przez pracownika W celu zajęcia się sprawami osobowymi, listą płac oraz wykonania pewnych rutynowych operacji, Fluor przechowuje i wykorzystuje do celów służbowych prywatne i poufne informacje na temat pracowników (takie jak adres domowy, wykształcenie, życiorys, numer ubezpieczenia społecznego i dane wymagane do ubezpieczenia).na świecie jest wiele ustaw chroniących P: Pracuję na projekcie w kraju rozwijającym się, w którym miejscowe prawo pracy nie chroni pewnych grup etnicznych przed dyskryminacją, nękaniem i nieuczciwym traktowaniem. Czy ma to wpływ na traktowania przez nas pracowników w tym kraju? O: Fluor nie dyskryminuje nikogo, kierując się kryteriami niezwiązanymi z jakością pracy jest to nasza wszędzie obowiązująca zasada od której nie odstępujemy. Wszyscy pracownicy w kraju w którym przebywasz będą traktowani z szacunkiem i chronieni przed nękaniem i niesprawiedliwym traktowaniem; ta sama zasada dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć, wyznawaną religię i pozostałe chronione prawnie kategorie P: Klient na projekcie przy którym pracuję zachowuje się w sposób przesadnie zalotny i zapytał mnie, czy może przyjść do mojego pokoju w hotelu. Nie chcę go zdenerwować lub zmartwic, mówiąc nie, ale właściwie nie wiem, co zrobić. O: Chociaż jest to dla ciebie wyraźnie trudna sytuacja, powinnaś taktownie powiedzieć klientowi, że źle się czujesz z powodu jego widocznych umizgów i że chcesz, żeby relacja ta miała wyłącznie zawodowy charakter. Jeżeli to nie pomoże, to powinnaś omówić tę sprawę ze swoim przełożonym i/lub kierownikiem Działu Kadr w swoim biurze. Sprawiedliwe Traktowanie Pracowników LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi

14 P: Przyjaźnie się z kolega, pracującym w moim dziale. Nieraz opowiadamy sobie dowcipy, które mogłyby być odebrane jako obraźliwe w moim biurze, ale wtedy zamykamy drzwi, żeby nikt nie słyszał. Przesyłamy sobie również dowcipy drogą e- mailową. Czy może to być uznane za nękanie, nawet wtedy, gdy ma to miejsce między nami i nie opowiadamy ich nikomu, kogo dotyczą? O: Firma nie próbuje regulować prywatnych zachowań pracowników, jednakże opisana sytuacja ma miejsce na terenie firmy, w czasie pracy i z wykorzystaniem poczty elektronicznej firmy. Takie zachowanie w pracy nie jest właściwe, nawet na osobności w swoim pokoju. poufność danych osobowych, które określają sposób ich wykorzystywania. Jednakże liczymy również na to, że pracownicy będą respektować poufność na drodze: Uzyskiwania i przekazywania poufnych danych o pracowniku dla uzasadnionych celów związanych z pracą po otrzymaniu własciwego pozwolenia i w razie rzeczywistej konieczności. Nieprzekazywania lub nieomawiania takich danych z kimkolwiek, kto nie jest upoważniony do uzyskania takich informacji Nieproszenia lub niewymagania szczegółowych informacji na temat zdrowia pracownika, chyba że okaże się to konieczne Sprawdzanie przeszłości pracownika Oprócz tego,że chcemy zatrudniać kompetentnych i profesjonalnych pracowników i podwykonawców, musimy także wiedzieć, że mają oni dobrą opinię i są uczciwi. Dział Kadr rutynowo sprawdza w wymaganym zakresie i w razie potrzeby przeszłość nowoprzyjmowanych pracowników. Każdy pracownik zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących kompletacji dostaw i zatrudnianie wykonawców lub konsultantów powinien również sprawdzać ich przeszłość, kierując się procedurami firmy Fluor dotyczącymi zapytań ofertowych i wyboru oferentów. P: Powiedziano mi, że ogladanie treści pornograficznych na osobności jest niezgodne z polityką firmy. Co to obchodzi firmę, jeżeli nkit poza mną tego nie ogląda? O: Oglądanie materiałów pornograficznych przy użyciu komputerów firmy lub klienta jest niewłaściwym wykorzystywaniem czasu pracy i zasobów firmy i powoduje podjęcie kroków dyscyplinarnych. Dział IT firmy Fluor ściśle monitoruje systemy komputerowe i może nakryć pracownika na oglądaniu niewłaściwych materiałów P: Wszystkie grupy wiekowe są reprezentowane w moim dziale a ja należę do starszych pracowników. Słyszałem jak dwóch kierowników rozmawiało o potrzebie większego promowania młodszych ludzi, ponieważ mają więcej energii i ochoty do pracy oraz jeszcze długo nie przejdą na emeryturę. Obawiam się, że zostanę pominięty przy awansowaniu pracowników ze względu na swój wiek. Co mam robić? O: Powinieneś skontaktować się ze swoim przełożonym lub kierownikiem Działu Kadr w swoim biurze, tak aby firma mogła przeprowadzić odpowiednie dochodzenie w celu ustalenia, czy rzeczywiście miała miejsce dyskryminacja ze względu na wiek, czy też nie była to tylko po prostu rozmowa. Fluor podejmuje decyzje dotyczące awansowania pracowników w oparciu o ich umiejętności, wiedzę i kompetencje. Firma nie toleruje zemsty na pracowniku za zgłaszanie problemów w dobrej wierze. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) 9

15 Kontrole Finansowe Dokładne, pełne i uczciwe ujawnianie Korporacja Fluor jest spółką publiczną, której wyniki finansowe muszą odpowiadać nie tylko zasadom GAAP (Generally Accepted Accounting Principles zasady ogólnie przyjęte w rachunkowości), ale muszą być również dokładne, pełne, rzetelne, przekazane na czas i zrozumiałe. Dokładność naszych wyników finansowych zależy od każdego pracownika właściwie rejestrujacego takie dane jak: rozliczanie czasu pracy, polecenia wprowadzenia zmian, szacunki kosztów projektu, wielkość sprzedaży, wydatki, koszty, rachunki, wypłaty i dane przekazywane odpowiednim organom nadzorującym. Jako pracownik powinieneś sprawdzać, czy wynki finansowe, za które odpowiadasz są dokładne i kompletne. Ze względu na trwającą miesiące lub lata realizację wielu projektów firma zatrudnia wyszkolony personel finansowy/osoby zajmujące się szacowaniem kosztów w celu określenia, jaka wielkość przychodu i zysku może zostać podana w sprawozdaniach wyników finansowych. Szacunki takie zależą od dokładności danych przekazywanych przez kierowników projektu i zespół projektowy. W celu prawidłowego wdrożenia kontroli finansowych na wszystkich projektach, we wszystkich miejscach i w każdym czasie ich realizacji oraz zastosowania się do postanowień takich kontroli kierownicy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie odpowiednich środków i przeprowadzenie nadzoru. Presja uzyskiwania założonych wielkości Sygnały ostrzegawcze Poniższe sytuacje stanowią sygnały ostrzegawcze, mówią o tym, że wyniki finansowe mogą być nieścisłe: Podane wyniki nie odzwierciedlają rzeczywistych osiągnięć firmy Trudna do wyjaśnienia nagła lub zakakująca poprawa wyników w określonym czasie Ledwie uzyskano założone cele a dany pracownik lub grupa pracowników otrzymuje premię uznaniową Nigdy nie można wywierać presji na pracownika, żeby zmieniał dane finansowe lub inne dane w celu uzyskania właściwych wielkości, poprawienia cen akcji, wsparcia firmy, utrzymania miejsc pracy lub żeby robił to w jakimkolwiek innym celu niepodyktowanym rzeczywistymi osiągnięciami w sferze finansowej. Jakikolwiek kierownik lub pracownik, który wywiera presję lub nakłania drugiego pracownika, żeby w niewłaściwy sposób zmieniał wyniki finansowe lub inne dane lub który sam tak postępuje podlega karze aż do zwolnienia włącznie. Obawa przed podawaniem złych wiadomości. Pracownicy nieraz obawiają się przekazywać zarządowi negatywne wyniki finansowe i zwlekają z tym do ostatniej chwili. Taktyka taka jednak tylko pogorsza sprawę i zmniejsza szanse na rozwiązanie lub złagodzenie problemu. W firmie Fluor, wszystkie dane finansowe niezależnie od tego, czy są dobre, czy też złe muszą być dokładne i zgłaszane w terminie. P: Kierownik Projektu poprosił mnie, żebym poprzez podanie błędnych informacji zmienił prognozy finansowe projektu. W rzeczywistości nie ma żadnego uzasadnienia do podania lepszych prognoz. Zmiana tych prognoz będzie miała wpływ na dochód z projektu. Co mam robić? Nie chcę, żeby mnie wyrzucono ani żeby Kierownik Projektu był na mnie zły. O: Powinieneś najpierw wyjaśnić sprawę Kierownikowi Projektu, tak żeby zrozumiał o co chodzi. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, powinieneś pójść drogą służbową w swoim pionie i/lub zadzwonić na numer Bezpośredniej Linii Specjalnej ds. Przestrzegania Norm i Etyki. Kontrole Finansowe 10 LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi

16 P: Zadzwonił do mnie dzisiaj analityk rynku i zapytał, czy prawdziwa jest pogłoska o przyznaniu nam dużego projektu, na który złożyliśmy ofertę. Rzeczywiście wygraliśmy kontrakt, ale faktu tego nie podano jeszcze do wiadomości publicznej. Nie chcę mówić nieprawdy ani wprowadzać analityka w błąd. Co mam powiedzieć? O: Jedynie rzecznicy z Działów Udzielania Informacji (Corporate Communications) i Kontaktów z Inwestorami (Investor Relations) oraz Dyrektor Naczelny Korporacji, Naczelny Dyrektor Finansowy i Naczelny Dyrektor ds. Prawnych mogą się wypowiadać na temat sytuacji finansowej firmy. Polityka firmy Fluor zabrania wypowiadania się na temat pogłosek zasłyszanych na rynku. Powinieneś grzecznie powiedzieć analitykowi, że nie wolno ci rozmawiać o takich sprawach i podać mu namiary na Dział Udzielania Informacji lub Kontaktów z Inwestorami Wstrzymywanie zysku na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych. Oszczędzanie na przyszłość jest pożądaną cechą w życiu i w biznesie. Zespoły wykonujące projekty o większym ryzyku widzą potrzebę uzyskania większych rezerw. Jednakże Fluor nie będzie tolerował kierowników w nieuzasadniony sposób zatrzymujących rezerwy, zyski lub inne fundusze rezerwowe w przypadku pomyślnej realizacji projektu w celu jedynie zabezpieczenia się na wypadek niepomyślnych wyników finansowych kiedyś w przyszłości. Rezerwy, fundusze rezerwowe na nieprzewidziane okoliczności i zyski powinny być analizowane i zgłaszane zgodnie z odpowiednimi zasadami GAAP oraz wewnętrznymi procedurami rachunkowości i odpowiednią dokumentacją pomocniczą. Omawianie danych i wyników finansowych Pracownicy na wielu stanowiskach, w różnych działach i zajmujący różną pozycję mają w ramach rutynowych działań dostęp do informacji na temat wynikach finansowych firmy Fluor i innych firm. Przykładem mogą być: Marże zysku lub dochody Kwartalne plany i wyniki dotyczące określonego projektu lub działu Wygranie lub przegranie istotnego projektu lub projektów Umowa zawiązania spółki typu joint venture lub podobna umowa Kupno lub sprzedaż firmy lub grupy firm Wpłynięcie lub roztrzygnięcie ważnej sprawy sądowej lub powództwa ze strony rządu Jest wiele innych przykładów ważnych danych finansowych do których pracownicy mają dostęp a które nie są dostępne dla szerokiego ogółu. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy zachowali poufny charakter takich informacji i nie rozpowszechniali ich lub nie dopuścili, aby ktoś z firmy lub spoza niej za wyjatkiem osób potrzebujących tych danych przypadkowo nie usłyszał o nich. Zapytania z zewnątrz. Media oraz analitycy giełdowi mogą czasami kontaktować się z pracownikami firmy w celu uzyskania informacji na temat wyników finansowych, nowych projektów, klientów oraz szeregu innych spraw. Wszelkie zapytania ze strony mediów powinny być natychmiast kierowane do działu Kontaktów Zewnętrznych Firmy (Corporate Communications) lub Relacji z Inwestorami (Investor Relations) firmy Fluor. Prezentacje dokonywane poza Firmą. Nasi pracownicy często przeprowadzają prezentacje dla osób spoza firmy, np. podczaskonferencji i seminariów szkoleniowych. Wszelkie prezentacje zawierające dane finansowe lub zastrzeżone informacje albo procesy muszą zostać z wyprzedzeniem zatwierdzone przez Dział Usług Prawnych. Transakcje w oparciu o niejawne informacje Jako pracownik firmy Fluor lub jednej z jej firm zależnych możesz natknąć się na poufne informacje o firmie, naszych klientach lub naszych partnerach, które mogą mieć wpływ na twoją decyzję lub decyzję innej osoby dotyczącą kupna lub sprzedaży akcji w firmie Fluor lub innych firmach. Kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych lub doradzanie innym, np. znajomym, rodzinie, współpracownikom, maklerom, biznesmanom lub komukolwiek innemu w zakresie kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na podstawie napotkanych, nieprzeznaczonych dla ogółu informacji uważa się za transakcję w oparciu o niejawne informacje. Postępowanie takie jest niezgodne z prawem. Dawanie innym wskazówek w tej mierze stanowi powszechne i poważne naruszenie prawa. Nielegalne informacje poufne to istotne informacje poufne nieprzeznaczone dla ogółu lub publicznych giełd papierów wartościowych, takie jak: LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) 11

17 Informacje lub dane finansowe, takie jak dochody lub prognozy Pozyskanie lub utrata ważnego nowego lub istniejącego klienta Problemy związane z płynnością finansową Zmiany na wyższym szczeblu zarządu Istotne lub spodziewane wydarzenia związane ze sprawą sądową lub dochodzeniem prowadzonym przez organy rządowe Fuzje, przejęcie lub pozbycie się firmy Zmiany, jakie zaszły u zewnętrznego audytora firmy lub otrzymane od audytorów powiadomienie dotyczące przekazania raportu o stanie finansowym firmy Zmiany dywidend Informacja istotna oznacza informację, którą rozumny inwestor uznałby przypuszczalnie za ważną przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży papierów wartościowych. Nawet informacje o wydarzeniach lub działaniach, co do których nie ma pewności, że nastąpią, np. ewentualne podpisanie kontraktu lub sprzedaż firmy zależnej mogą uzyskane za istotne. Kiedy mogę zawierać transakcje? Pracownik posiadający poufne informacje może handlować akcjami firmy Fluor lub powiązanej firmy po publicznym ujawnieniu na giełdzie przyjętymi kanałami istotnych informacji i przyswojeniu ich w odpowiednio długim czasie przez ogół odbiorców. Procedura firmy Fluor zezwala na handlowanie w trzecim dniu roboczym od chwili ujawnienia istotnych informacji. Wybrani kierownicy firmy Fluor oraz pozostali pracownicy należący do grupy osób dobrze poinformowanych ze względu na regularny dostęp do istotnych informacji wewnętrznych mogą handlować tylko w określonym czasie (tzw. okna handlowe). Są oni informowani o stosownych wymaganiach i mogą zawierać transakcje za wstępną zgodą Dyrektora ds. Prawnych (Chief Legal Officer). P: Często otrzymuję wyniki finansowe wcześniej niż pozostałe osoby w firmie. Jeżeli nasze wyniki okażą się lepsze niż prognozy, to będzie to doskonały czas na zakup akcji firmy Fluor. Czy mam rację? O: Nie. Jeżeli posiadane przez ciebie informacje nie dotarły jeszcze do szerokiego ogółu - a możliwość zmiany postrzegania firmy przez inwestorów jest przecież wystarczająco ważną sprawą - to nie powinieneś kupować ani sprzedawać akcji. Na tak ważnym stanowisku jak twoje mądrą rzeczą będzie skonsultowanie się z Działem Usług Prawnych (Legal Services Group) w celu ustalenia bezpiecznego momentu do podjęcia działań w zakresie inwestowania. 12 LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi

18 Konflikt Interesów, Podarunki, Rozrywka i Kurtuazja w Biznesie Konflikt interesów P: W wolnym czasie chcę prowadzić małą firmę rodzinną. Czy oznacza to konflikt interesów? O: Nie koniecznie, ale musisz uważać. Musisz odpowiedzieć na pytania: Czy jej prowadzenie nie wpłynie na twoją zdolność do wykonywania pracy w firmie Fluor? Czy korzyści uzyskiwane przez ciebie w wyniku prowadzenia działalności nie bedą lub nie wydadzą się sprzeczne z interesem firmy Fluor? W przypadku nasuwających się wątpliwości powinieneś porozmawiać ze swoim przełożonym. P: Jestem pracownikiem szczebla kierowniczego w firmie Fluor i zasiadam w zarządzie miejscowego szpitala. Fluor chce złożyć ofertę w związku z kontraktem na budowę nowego skrzydła szpitala. Czy stanowi to konflikt interesów? O: Powyższa sytuacja stwarza potencjalny konflikt interesów i może się takim wydawać, dlatego należy ją ujawnić firmie. Firma stwierdzi, czy jesteś zaangażowany w akcję ofertową na rzecz firmy Fluor lub szpitala. Jeżeli zachodzi taki przypadek, to firma może cię poprosić o zrezygnowanie z udziału w akcji ofertowej na rzecz szpitala i/lub firmy Fluor. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy interes osobisty lub finansowy pracownika staje się ważniejszy od interesu firmy. Prosty przykład stanowi zaangażowanie przez kierownika Fluora firmy podwykonawczej należącej do jego rodziny. Kierownik przy zatrudnianiu a następnie kierowaniu firmą podwykonawczą należącą do rodziny mógłby okazać się nieobiektywny lub wrażenie takie mogliby odnieść pozostali pracownicy. Jest to sytuacja konfliktu interesów i musi zostać ujawniona firmie. Przykładem konfliktu interesów może być: Wybór lub zalecanie wyboru dostawcy, podwykonawcy, pośrednika lub konsultanta, u których pracownik firmy Fluor ma bliskiego członka rodziny lub znaczący udział finansowy Przyjmowanie podarunku lub przysługi od dostawcy, podwykonawcy, pośrednika lub konsultanta, przynoszącej osobiste korzyści pracownikowi firmy Fluor lub bliskiemu członkowi rodziny Wykonywanie prac lub pełnienie funkcji dyrektora lub konsultanta w okresie zatrudnienia w firmie Fluor na rzecz konkurenta firmy Fluor, jej dostawcy, podwykonawcy lub pośrednika Wykorzystywanie przynależnych prawnie firmie Fluor możliwości prowadzenia działalności dla własnych celów lub bliskiego członka rodziny lub możliwości firm zależnych lub też możliwości stanowiących konkurencję dla firmy Fluor Wykorzystywanie mienia firmy, kontaktów lub innych zasobów w celu rozpoczęcia działalności lub wspierania własnej działalności gospodarczej lub organizacji niedochodowej Wykorzystywanie stanowiska w zarządzie lub innej funkcji doradczej dla potrzeb konkurenta firmy Fluor, jej dostawcy, wykonawcy, pośrednika lub klienta Zasiadanie w zarządzie spółki, organizacji niedochodowej lub wspólnotowej, gdy organizacja taka prowadzi bezpośrednią działalność handlową z firmą Fluor Zanim członkowie zarządu firmy Fluor zasiądą w jakimkolwiek zarządzie, włącznie z zarządem organizacji niedochodowych i wspólnotowych, muszą uzyskać zatwierdzenie od Głównego Prawnika firmy Fluor. Dostawcy i wykonawcy. Niniejsze zasady dotyczące konfliktów interesów odnoszą się do relacji z dowolnym dostawcą, przedstawicielem, wykonawcą, konsultantem lub klientem firmy Fluor oraz do jakiejkolwiek osoby lub organizacji, która aktywnie stara się o zlecenie w firmie Fluor lub jednej z jej firm zależnych. Bliska rodzina. Członkiem bliskiej rodziny jest każda osoba blisko związana więzami krwi, więzami małżeństwa, bliskiego pokrewieństwa lub wcześniej związana małżeństwem. Chodzi o jakąkolwiek osobę związaną następującymi relacjami z pracownikiem firmy Fluor: współmałżonek, dziecko, rodzice, rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, dziadkowie, wnuk, siostrzenica/bratanica, siostrzeniec/bratanek, wuj, ciotka, teściowa, teść, 13

19 szwagier, szwagierka, zięć, synowa, dziadkowie współmałżonka lub przyrodni wnuk. Bliski członek rodziny to także osoba zamieszkująca z pracownikiem lub dziecko, rodzice, rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, dziadkowie, wnuk lub rodzic przyrodni takiej osoby. Przekonanie o konflikcie interesów. Gdy pracownicy, dostawcy, media, klienci, udziałowcy, rząd oraz inne grupy i poszczególne osoby uważają, że firma Fluor, jej firmy zależne lub pracownik firmy jest uwikłany w konflikt interesów podważający rzetelność firmy w prowadzeniu działalności, to taki stan rzeczy tak samo szkodzi naszej reputacji i działalności jak wystąpienie rzeczywistego konfliktu. Ważne jest, aby unikać nawet pozorów konfliktu interesów. Rozwiązywanie konfliktu interesów. Wiele konfliktów interesów można rozwiązać we właściwy sposób poprzez wcześniejsze ich ujawnienie w firmie. Na przykład można wyłączyć kierownika z podejmowania decyzji dotyczących zakupu lub zarządzania kontraktem, w który zaangażowany jest bliski członek rodziny. Ważną sprawą jest powiadomienie swojego przełożonego, swojego kierownika, działu kadr lub działu spraw prawnych o potencjalnym konflikcie. Niedopuszczalne konflikty interesów. Zabronione jest zachowanie się pracowników prowadzące do powstawania konfliktu interesów. Na przykład, wykorzystywanie swojego stanowiska w firmie Fluor dla celów uzyskania osobistych korzyści jest surowo zabronione. Może się zdarzyć, że pracownicy zostaną zobowiązani do zaprzestania prowadzenia działalności powodującej konflikt interesów, a w niektórych przypadkach mogą zostać zwolnieni. W celu niedopuszczenia do uwikłania się w konflikt interesów należy pamiętać o ujawnieniu - zanim podejmie się działania - jakiejkolwiek potencjalnej sytuacji prowadzącej do takiego konfliktu. Podarunki, rozrywka i kurtuazja w biznesie Goszczenie potencjalnych klientów, dotychczasowych klientów i partnerów w celu uzyskania od nich zleceń i dalszej realizacji dotychczasowych stanowi część przyjętej w biznesie praktyki. Jednakże podarunki, posiłki i imprezy rozrywkowe z udziałem klientów, dostawców i partnerow muszą być utrzymane w granicach rozsądku i nie mogą być przesadne. Chodzi o sytuacje, w których Fluor jest zarówno inicjatorem jak i odbiorcą takich uprzejmości. Nie wolno nam narażać na szwank lub stwarzać pozorów, że narażamy na szwank naszą zdolność do podejmowania obiektywnych, wolnych od poufałości decyzji w zakresie naszej działalności. Jeżeli inni uznają, że decyzję służbową podjęto z powodu jakiegoś podarunku lub okazanej uprzejmości a nie wyłącznie na podstawie kwalifikacji i rzetelnego osądu, to wtedy nasza reputacja ucierpi. Klienci rządowi. Gdy klientem jest amerykański rząd federalny, stanowy lub lokalny i określone obce rządy lub agendy rządowe, to obowiązują wtedy zwykle bardziej restrykcyjne zasady. Patrz dodatek do Kodeksu pt. Gdy twoim klientem jest rząd amerykański. Zwykle dopuszczalne uprzejmości. Ogólne uprzejmości, które zwykle są dopuszczalne i zasadniczo nie wymagają wcześniejszej zgody obejmują: okazyjne posiłki w towarzystwie partnerów biznesowych, okazyjne chodzenie na sportowe i inne kulturalne imprezy w ich towarzystwie, przyjmowanie od czasu do czasu rozsądnych i zwyczajowych podarunków oraz przyjmowanie 14 P: Jeden z dostawców wyposażenia biurowego firmy Fluor zaoferował mi taki sam rabat, jaki Fluor wynegocjował dla kupna mebli i wyposażenia do mojego biura macierzystego. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? O: Chyba nie. Rabat dostawcy jest tylko wtedy dopuszczalny, gdy obejmuje wszystkich pracowników firmy Fluor. Jeżeli dostawca oferuja go tylko tobie, to jest to sytuacja niewłaściwa. Mogłaby ona stanowić problem z wielu punktów widzenia: niewłaściwy podarunek, próba wywarcia wpływu na decyzje firmy Fluor, stwarzanie pozorów, że dzieje się coś niewłaściwego. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (poza Stanami Zjednoczonymi Konflikt Interesów, Podarunki, Rozrywka i Kurtuazja w Biznesie

20 przedmiotów o charakterze promocyjnym o symbolicznej wartości, takie jak kapelusze, koszulki, piłki do golfa, pióra, notatniki lub kubki do kawy. Niedopuszczalne podarunki. W przypadku otrzymania przesadnych podarunków od dostawców towarów i usług, przedmioty takie trzeba im zwrócić wraz z jednoznacznym wyjaśnieniem, że przyjmowanie ich narusza politykę firmy w zakresie podarunków i rozrywki. W niektórych przypadkach dopuszczalna jest prośba osoby, która wręczyła podarunek o przekazanie go na cele charytatywne według uznania firmy. W celu uzyskania odpowiednich wskazówek należy się skonsultować ze swoim przełożonym lub Działem Kadr w swoim biurze. Rozrywki o charakterze jawnie seksualnym. Niekiedy klienci, dostawcy towarów lub usług oraz pracownicy są zainteresowani kolacją służbową w połączeniu z rozrywką o niestosownym charakterze seksualnym. W pewnych kulturach Zasady, którymi należy się kierować: Nie świadcz lub nie przyjmuj uprzejmości w pracy, jeżeli: Ty lub odbiorca poczułby się skrępowany przy ich omawianiu ze swoim przełożonym lub współpracownikami W grę wchodzą niestosowne treści o charakterze seksualnym lub treści obraźliwe W grę wchodzi gotówka lub ekwiwalent gotówki (na przykład bon towarowy, rabat, usługa lub papier wartościowy) Poczułbyś się tym skrępowany, miałoby to wpływ na twoją zdolność do obiektywnego osądu lub stwarzałoby pozory, że tak jest Naruszyłoby standardy firmy Fluor lub odbiorcy niektórzy klienci mogą oczekiwać od firmy Fluor tego typu rozrywki. Zorganizowanie jej mogłoby doprowadzić do wytworzenia się atmosfery krępującej pracowników, klientów oraz dostawców towarów i usług. W przypadku otrzymania propozycji jej zorganizowania trzeba taktownie wyjaśnić, że firma nie zezwala na poświęcanie czasu i środków finansowych firmy na rozrywkę o jawnie seksualnym charakterze. Oferowanie zapłaty z własnej kieszeni lub nakłanianie klienta, żeby sam zapłacił za taką rozrywkę też nie rozwiązuje problemu. Jako pracownicy firmy Fluor nie możemy robić czegoś nie wprost, co oficjalnie jest zabronione. LINIA SPECJALNA PRZESTRZEGANIA NORM I ETYKI BIZNESU, nr (w Stanach Zjednoczonych) 15

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 24 września 2012 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

Informacje o EthicsPoint

Informacje o EthicsPoint Informacje o EthicsPoint Zgłaszanie Informacje ogólne Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności Wskazówki i najlepsze praktyki Informacje o EthicsPoint Czym jest system EthicsPoint? EthicsPoint

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE Opracował: AUDYTOR WEWNĘTRZNY Agnieszka Londzin /podpis na oryginale/ Zatwierdził: BURMISTRZ Grzegorz Nowosielski /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi skarg

Regulamin obsługi skarg Regulamin obsługi skarg Easy Forex Trading Limited 01. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin obsługi skarg określa procedury umożliwiające spółce Easy Forex Trading Limited (zwanej dalej Spółką ) skuteczne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-185/11 Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A.

ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin SA, celem zapewnienia prawidłowego obchodzenia się z Informacjami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. Załącznik Nr 2 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia..2011 roku. pomiędzy: Ski Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-644) ul. Polna 48/14, filia w Bytomiu (41-935) ul. Blachówka 94, NIP 1182039243,

Bardziej szczegółowo