REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Meble VOX Promocja - Idą Święta. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Meble VOX Promocja - Idą Święta. Definicje"

Transkrypt

1 POZNAŃ, 14 listopada 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Meble VOX Promocja - Idą Święta 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Akcja akcja promocyjna pn. Promocja Idą Święta prowadzona na zasadach określonych Regulaminem w Salonach Meble VOX oraz na Stronie internetowej Organizatora. 2. Organizator - organizator Akcji, Meble VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Janikowie, adres: ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadająca numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Salon Meble VOX podmiot prowadzący punkt sprzedaży produktów Organizatora znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem stoisk Meble VOX w Agata Meble, znajdujących się na liście Salonów Meble Vox, która stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 4. Uczestnik osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, biorąca udział w Akcji. 5. Strona internetowa Organizatora strona internetowa prowadzona przez Organizatora dostępna pod adresem: 6. Produkt - cały asortyment, wyłączeniem pokrowców na szczyty tapicerowane, jak i samych szczytów tapicerowanych do kolekcji 3D by VOX i Volant by VOX, który prezentowany jest z przeznaczeniem do sprzedaży, na stronie oraz w Salonach Meble VOX; określenie obejmuje również produkty niebędące meblami a spełniające powyższy warunek, w szczególności artykuły dekoracyjne. 2. Postanowienia ogólne 1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. 2. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Akcja prowadzona jest od dnia godz. 00:00 do dnia roku godz. 24:00. 1

2 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Akcji. Ewentualna zmiana Regulaminu w ww. zakresie nastąpi na zasadach wyrażonych w pkt. 5 poniżej. 5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni uczestnikom ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu. Zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Akcji. 3. Zasady uczestnictwa w Akcji 1. Warunkiem udziału w Akcji jest zakup przez Uczestnika, w okresie trwania Akcji, jakiegokolwiek Produktu Salonie Meble VOX lub na Stronie Internetowej Organizatora. 2. Uczestnik spełniający powyższy warunek 3. pkt 1 ma prawo do: a. w przypadku, gdy zakupiony Produkt jest meblem tapicerowanym, Uczestnikowi przysługuje 10 (dziesięć) % rabat, naliczany od ceny detalicznej, proporcjonalnie do każdego z kupowanych Produktów, b. w przypadku zakupu zestawu Produktów zawierającego stół wraz z minimum czterema krzesłami lub ławą do siedzenia, Uczestnikowi przysługuje 10 (dziesięć) % rabat, naliczany od ceny detalicznej, proporcjonalnie do każdego z kupowanych Produktów. 3. Pod pojęciem zakupu należy rozumieć (każdy z poniższych przypadków): a. zakup Produktu (niepoprzedzony zamówieniem) dokonany w jednym z dni trwania Akcji, niezależnie od ilości i rodzaju wystawionych dowodów zakupu (w szczególności rachunków, paragonów, faktur), w Salonie Meble VOX lub za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora i zapłatę całej ceny (po rabacie) wszystkich zakupionych Produktów w dniu dokonania ww. zakupu (nie obejmuje zakupów dostarczanych na podstawie zamówień złożonych poza okresem trwania Akcji); b. złożenie zamówienia na Produkt w jednym z dni trwania Akcji, niezależnie od ilości wystawionych dowodów zakupu wszelkiego rodzaju (w szczególności rachunków, paragonów, faktur) w Salonie Meble VOX lub za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora w czasie trwania Akcji. 4. Rabat udzielany jest Uczestnikowi: w przypadku zakupu Produktu w Salonie Meble VOX bezpośrednio przy zapłacie ceny za Produkt poprzez obniżenie ceny zakupu Produktu o wartość rabatu, w przypadku zakupu Produktu za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora nastepuje automatyczne obniżenie ceny Produktu o wartość udzielonego rabatu. 5. Rabat jest jednorazowy i nie podlega wymianie na Produkt ani na ekwiwalent wypłacany w gotówce. 6. Rabat można uzyskać na i za zakup wszystkich Produktów, z zastrzeżeniem ustępów poniższych: a. Akcja nie obejmuje Produktów, które w tym samym czasie objęte są inną akcją promocyjną bądź wyprzedażową; b. Akcja nie obejmuje pokrowców na szczyty tapicerowane, jak i samych szczytów tapicerowanych do kolekcji 3D by VOX i Volant by VOX c. Produkty, oznaczone w Salonie Meble Vox lub na Stronie internetowej Organizatora określeniem do wyczerpania zapasu, biorą udział w Akcji po potwierdzeniu dostępności przez doradców w Salonach Meble VOX. 7. Uczestnik, który odstąpi od umowy sprzedaży Produktu, w szczególności na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za 2

3 szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. z dnia 4 września 2012 r. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.), utraci prawo do rabatu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 1. Reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane przez Uczestników we wszelki prawnie dopuszczalny sposób, w tym na piśmie, na adres Organizatora wskazany w 1 ust. 2 powyżej lub na adres 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji z uwzględnieniem ww. terminu. 5. Postanowienia końcowe 1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny na Stronie internetowej Organizatora, w siedzibie Organizatora, w Salonach Mebli VOX. 2. Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 3. Niniejsza Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi trwającymi w tym samym czasie. 4. Materiały reklamowe do Akcji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące informacji technicznych dostępne są w Salonach Mebli VOX oraz w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu , W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz ze zm.). 6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Akcją jest sąd właściwy według zasad ogólnych. 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2014 r. 3

4 Załącznik nr 1 lista Salonów Meble Vox Salon Miasto Kod pocztowy Ulica Meble VOX Bełchatów Kościuszki 12 Meble VOX Biała Podlaska Sidorska 100 Meble VOX Białystok Przędzalniana 60 Agata Meble Bielsko-Biała Gen. Wł. Andersa 551 Meble VOX Bielsko-Biała Mostowa 5 Meble VOX Biłgoraj Łąkowa 13 Meble VOX Bochnia Brzeska 51A Meble VOX Bolesławiec Komuny Paryskiej 13 Meble VOX Bydgoszcz Fordońska 40 Meble VOX Bydgoszcz Poznańska 3 Meble VOX Chełm Chemiczna 15 Meble VOX Częstochowa Niepodległości 26/30 Meble VOX Dzierżoniów Kościuszki 2A/1 Meble VOX Elbląg Grunwaldzka Meble VOX Ełk Targowa 2 Agata Meble Gdańsk Przywidzka 10 Meble VOX Gdańsk Grunwaldzka 211 Meble VOX Gdańsk Złota Karczma 26 Meble VOX Gdynia Morska 46 Agata Meble Gliwice Pszczyńska 215 Meble VOX Głogów Mickiewicza 46 Meble VOX Gniezno Kiszkowska 8 Meble VOX Gorzów Wielkopolski Roosevelta 20 Meble VOX Gorzów Wielkopolski Górczyńska 23 Meble VOX Grodzisk Mazowiecki Sienkiewicza 33A Meble VOX Grudziądz Chełmińska 114A Meble VOX Jelenia Góra Sygietyńskiego 16 Meble VOX Kalisz Wrocławska Agata Meble Katowice Roździeńskiego 93 Meble VOX Katowice Kościuszki 227 Meble VOX Katowice Roździeńskiego 199 Meble VOX Kędzierzyn-Koźle Sławięcicka 23 Meble VOX Kielce Olszewskiego 9 Meble VOX Klawkowo-Chojnice Gdańska 2 Meble VOX Kołobrzeg Zapleczna 7A/9 (wejście od Okopowej) Meble VOX Konin Spółdzielców 15 Meble VOX Koszalin Poprzeczna 6 Meble VOX Kraków Wadowicka 8a Meble VOX Kraków Zakopiańska 58 Meble VOX Kraków Jasnogórska 2A (Rondo Ofiar Katynia, droga na Bytom) Meble VOX Kutno Przemysłowa 11/13 Meble VOX Kwidzyn Kopernika 25 Meble VOX Leszno Fabryczna 15 Meble VOX Lębork Krzywoustego 1 Meble VOX Lubin Prof. J. Zwierzyckiego 3 Meble VOX Lublin Fabryczna 2 Meble VOX Lublin Diamentowa 2 Meble VOX Łomża Żabia 4 Agata Meble Łódź Świętej Teresy Od Dzieciatka Jezus 94 Meble VOX Międzyrzecz Poznańska 106 Meble VOX Mława Nowa Wieś 8A Meble VOX Nowy Sącz Węgierska 146 a Meble VOX Olsztyn Leonharda 5 Agata Meble Opole Wrocławska 152 4

5 Salon Miasto Kod pocztowy Ulica Meble VOX Ostrowiec Świętokrzyski Denkówek 93 Meble VOX Ostrów Wielkopolski Poznańska 48 Meble VOX Piła Kossaka 8 Meble VOX Piotrków Trybunalski Mickiewicza 24 Meble VOX Płock Mickiewicza 1 Agata Meble Płock Wyszogrodzka 135 Meble VOX Poznań Bukowska 148 Meble VOX Poznań Obornicka 229 Agata Meble Poznań-Komorniki Głogowska 422 (obok Auchan) Meble VOX Przemyśl Lwowska 40 Meble VOX Puławy Partyzantów 2a Meble VOX Racibórz Nowa 17 Meble VOX Radom Słowackiego 100 Agata Meble Rybnik Żorska 56 Meble VOX Rzeszów Rejtana 49a Meble VOX Rzeszów Okulickiego 10 Meble VOX Sandomierz Przemysłowa 5 Meble VOX Siedlce Brzeska 134 Meble VOX Sieradz Warszawska 11 A Meble VOX Słupsk Bałtycka 7 Meble VOX Stalowa Wola Niezłomnych 86 Meble VOX Szamotuły Lipowa 3B Meble VOX Szczecin Cukrowa 12a Meble VOX Szczecin Struga 9 Agata Meble Szczecin Wiosenna 30 Meble VOX Świdnica Spacerowa 2-4 Meble VOX Tarnobrzeg Sienkiewicza 145 Meble VOX Tarnowskie Góry Skośna 15 Meble VOX Tarnów Lwowska 36 Meble VOX Toruń Lelewela 33 Agata Meble Warszawa Krakowska 61 Meble VOX Warszawa Puławska 579 Meble VOX Warszawa Towarowa 22 Meble VOX Warszawa Jagiellońska 82 Meble VOX Warszawa Malborska 41 Meble VOX Warszawa/Janki Szwedzki 3 Meble VOX Wieluń Kaliska 11 Meble VOX Włocławek Słowackiego 2 Meble VOX Wolsztyn Wodna 7 Meble VOX Wrocław Braniborska 14 Agata Meble Wrocław Karkonoska 83A Meble VOX Wrocław Brücknera 32 Meble VOX Września Piastów 16 Meble VOX Zamość Maja 3 Meble VOX Zduńska Wola Piwna 15 Meble VOX Zielona Góra Zjednoczenia 106 5

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD

REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Services spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco - Darmowe Raty 0% w karcie kredytowej VISA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Regulamin Karty BLACK RED WHITE Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA URODZINOWA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY BSPC -30% NA 1 PARĘ SPODNI JEANSOWYCH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizator promocji. 1.1. Organizatorem akcji Promocja urodzinowa -30% na 1 parę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 150 wydajesz 20 dostajesz zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. Podmiotem Dominującym wobec TVN S.A. jest N-Vision B.V. z siedzibą w Amsterdamie W ramach Oferty Zakupu Akcji TVN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji pt. Philips LED. Wybór, który się opłaca! (dalej: Promocja) jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo