Najlepsza w życiu. To nejlepší pro život.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepsza w życiu. To nejlepší pro život."

Transkrypt

1 Najlepsza w życiu. To nejlepší pro život. Zaawansowane leczenie chorób nowotworowych PROTON THERAPY CENTER

2 Terapia protonowa jest wysoce zaawansowaną i skuteczną metodą leczenia nowotworów złośliwych. Terapia protonowa wiąże się z niskim ryzykiem wystąpienia powikłań w trakcie leczenia i ma znaczący wpływ na jakość życia. Obecnie najnowocześniejsze na świecie centrum terapii protonowej znajduje się w Pradze. Terapia protonowa najlepsza w życiu.

3 Najlepsza w życiu. nejlepší pro život. Naszym celem jest zapewnienie najlepszej opieki i komfortu dla każdego pacjenta. Naszym celem jest szczęśliwy i zdrowy pacjent. We współczesnej medycynie od zawsze istniało jedno kluczowe pytanie, mianowicie, w jaki sposób leczyć pacjenta, nie czyniąc mu przy tym nawet najmniejszej szkody. Od dziesięcioleci onkolodzy dążyli do opracowania metody leczenia, która byłaby najbardziej skuteczna, a zarazem pozbawiona działań niepożądanych i skutków ubocznych dla pacjenta. Podążając tym tropem, postęp we współczesnej radioterapii umożliwił stosowanie największej możliwej dawki promieniowania do dokładnie określonego obszaru docelowego z jednoczesną minimalną szkodą dla zdrowych tkanek. Jest to możliwe w terapii protonowej, która stanowi znaczący krok na przód w leczeniu nowotworów. Centrum Terapii Protonowej zapewnia: Wysoce skuteczne leczenie Niskie ryzyko wtórnych powikłań i działań niepożądanych Leczenie ambulatoryjne, bez potrzeby hospitalizacji Profesjonalne podejście i wsparcie dla pacjenta Wygodną lokalizację i nowoczesny ośrodek z najlepszą na świecie technologią Leczenie odpowiednie dla pacjentów w każdym wieku

4 Proton Therapy Center Najnowocześniejsze na świecie centrum leczenia nowotworów. Wstęp Najlepsza w życiu. Tych kilka słów stało się dla nas siłą napędową w ostatnich kilku latach, kiedy to powstawał projekt Centrum Terapii Protonowej w Czechach. Świadomość, że terapia protonowa jest niezbędna w leczeniu chorób nowotworowych, była i jest właściwą drogą na przód. Potwierdza to obecna sytuacja. Centra terapii protonowej rozwijają się zarówno w krajach sąsiednich, jak i na całym świecie. Kamień węgielny pod budowę naszego ośrodka wmurowano w 2009 roku. Był to pierwszy krok do udostępnienia tego typu leczenia mieszkańcom Czech i zagranicznym pacjentom. Ośrodek powstał z myślą aby było to najlepsze centrum na świecie, aczkolwiek nasz główny cel jest inny. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem, aby pomóc w budowie nowych ośrodków i zwiększeniu dostępności terapii protonowej dla jak największej liczby pacjentów. Ośrodek działa w systemie dwuzmianowym, co umożliwia leczenie od do pacjentów rocznie. Dysponujemy 5 pomieszczeniami terapeutycznymi, włącznie z pomieszczeniem do leczenia guzów gałki ocznej, jak również szeroką gamą sprzętu diagnostycznego, m.in. TK (tomografia komputerowa), MR (rezonans magnetyczny) oraz PET/TK (połączenie tomografii komputerowej i pozytonowej tomografii emisyjnej). i do informowania ich o jego stanie zdrowia i przebiegu leczenia. Centrum Terapii Protonowej zatrudnia specjalistów w swojej dziedzinie i gwarantuje wysoki profesjonalizm oraz wsparcie dla pacjenta. Centrum współpracuje z wiodącymi uniwersytetami krajowymi i innymi jednostkami akademickimi, wspiera ich w działalności badawczo-naukowej oraz przyczynia się do rozwoju radioterapii i innych specjalizacji onkologicznych. Każdy pacjent jest wyjątkowy. Jeśli aktualnie zmagasz się z chorobą lub jeśli jesteś lekarzem lub innym specjalistą, mamy nadzieję, że niniejsza broszura dostarczy Ci wystarczająco dużo informacji na temat terapii protonowej i jej korzyści oraz pomoże wybrać najbardziej odpowiednie leczenie. Z pozdrowieniami. Proton Therapy Center Czech, s.r.o. Leczenie realizowane jest zgodnie z aktualnymi, międzynarodowymi standardami, aby zapewnić wszystkim pacjentom najwyższą jakość leczenia. Zagranicznym pacjentom oferujemy pełną obsługę i opiekę, jednostka pomaga zorganizować zakwaterowanie i regularny transport do ośrodka. Wykorzystujemy kanały komunikacji online do kontaktu ze specjalistami w kraju pacjenta

5 Radioterapia nowotworów Terapia protonowa umożliwia podanie optymalnej dawki w obszarze nowotworu (wyższa dawka niż w konwencjonalnej radioterapii) z minimalną dawką zaabsorbowaną w zdrowych tkankach położonych płycej i minimalną dawką na wyjściu z obszaru napromieniowanego. Mimo postępu dokonanego poprzez wprowadzenie zaawansowanych metod terapii, nowotwory złośliwe pozostają nadal jednym z największych wyzwań dla współczesnej medycyny. W krajach rozwiniętych średnio jedna na trzy osoby cierpi, a jedna na pięć osób umiera z powodu nowotworów. Radioterapia jest jedną z najbardziej ekonomicznych metod leczenia nowotworów złośliwych o stosunkowo wysokiej skuteczności. W krajach rozwiniętych radioterapia jest stosowana u 50 60% pacjentów z nowotworami złośliwymi, a jej znaczenie w kompleksowej terapii nadal rośnie. Z tej grupy jedna trzecia pacjentów jest leczona samą radioterapią, a prawie dwie trzecie pacjentów jest leczonych radioterapią w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym, chemioterapią, terapią hormonalną lub biologiczną terapią celowaną. Zasadniczo radioterapia jest przeprowadzana na dwa sposoby. Pierwsza metoda to wprowadzenie odpowiedniego, zamkniętego źródła promieniotwórczego do jamy ciała lub bezpośrednio do tkanki. Zastosowanie tej metody - zwanej brachyterapią - jest ograniczone przez lokalizację anatomiczną guza, a jej precyzyjne działanie ograniczone jest jedynie do małego obszaru. Brachyterapia ma dokładnie określone zastosowanie, którego zakres wskazań jest znacząco węższy w porównaniu do zewnętrznej radioterapii. O wiele częściej stosowaną metodą jest radioterapia zewnętrzna, czyli napromienianie ze źródeł promieniotwórczych zlokalizowanych na zewnątrz ciała pacjenta. Obecnie najbardziej rozpowszechnioną formą jest konwencjonalna (klasyczna) radioterapia fotonowa i radioterapia cząstkowa z zastosowaniem cząstek jąder atomowych (protonów, neutronów) lub jąder atomowych (hel, węgiel). W praktyce klinicznej najczęściej stosowane są protony. Efekt biologiczny terapii konwencjonalnej i protonowej jest identyczny. Wiązka przenosi w sobie określoną energię. Gdy przenika przez tkanki ulega spowolnieniu i uwalnia do nich energię. Ilość tej energii zależy od masy i prędkości cząstek. Wiązka konwencjonalna osiąga prędkość do 30 MeV (megaelektronowolty) ze względu na masę bliską zeru, podczas gdy wiązka protonów osiąga prędkość o jeden rząd wyżej ( MeV). Dla celów dydaktycznych stosuje się niekiedy porównanie do piłeczki pingpongowej i piłki golfowej. Napromienione energią tkanki, w których część wiązki została spowolniona, ulegają jonizacji i wytwarzają się w nich wolne rodniki, uszkadzając DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy nośnik informacji genetycznej). Stopień jonizacji zależy między innymi od stopnia utlenienia tkanki. Uszkodzenie DNA jest odwracalne lub nie, a napromienione komórki nie mogą się dalej dzielić i prawdopodobnie umrą.

6 Zasady terapii protonowej Terapia protonowa jest jedną z metod leczenia nowotworów w XXI wieku. Ta niezwykle precyzyjna i kompleksowa technologia oferuje olbrzymie korzyści dla pacjentów onkologicznych. Terapia protonowa wykorzystuje podstawowe cząstki budujące jądro atomu wodoru protony. Protony mają ładunek dodatni i masę o wiele większą od masy elektronów. Protony przyspieszane są w cyklotronie do prędkości bliskiej połowie prędkości światła. W ten sposób uzyskuje się energię rzędu 230 MeV (megaelektronowolty), umożliwiającą uszkodzenie nowotworu na głębokości do około 30 cm. Protony za pomocą silnego pola magnetycznego formowane są do bardzo wąskiej wiązki ( wiązki ołówkowej ) i przenoszone z dużą dokładnością za pomocą obrazowania 3D do nowotworu złośliwego. W trakcie zwalniania protonów w tkance nowotworowej uwalniana jest energia, która wywołuje jonizację i uszkadza DNA napromienianej komórki. Jeśli uszkodzenie to jest wystarczające, komórka przestaje się dzielić lub natychmiast umiera. Rycina przedstawia rozkład energii na różnych głębokościach dla każdego rodzaju promieniowania jonizującego. Krzywa fotonowa wykazuje maksymalną utratę energii bezpośrednio pod skórą, a następnie ciągły stopniowy spadek w taki sposób, że zdrowa tkanka przed nowotworem jest napromieniana o wiele większą dawką niż sam nowotwór. Natomiast krzywa protonowa wykazuje niski spadek energetyczny po przeniknięciu do ciała, osiąga swój szczyt na danej głębokości, w tzw. piku Bragga, gdzie deponowanie energii niemalże eksploduje, dokładnie w obrębie nowotworu, a następnie spada do zera. Tym sposobem zdrowe tkanki za nowotworem nie są narażone na uszkodzenie. Główną zaletą wiązki protonowej jest fakt, że największa ilość energii przenoszona jest do obszaru zwanego pikiem Bragga, tzn. bezpośrednio do guza, gdzie wykazuje maksymalne działanie niszczące. Wiązka przyspieszonych cząstek charakteryzuje się wysokim poziomem energii i jest bardzo dokładnie aplikowana. Większość energii jest dostarczana wyłącznie do tkanki nowotworowej. W porównaniu z innymi zabiegami napromieniania wiązka protonowa oszczędza zdrową tkankę przed nowotworem i nie uszkadza zdrowej tkanki za nowotworem. Ponieważ pacjent jest napromieniany w układzie izocentrycznym ze wszystkich kierunków, a intensywność wiązek może być odpowiednio modulowana (IMPT terapia protonowa z modulacją intensywności wiązki), metoda ta wiąże się z dodatkowym zmniejszeniem częstości występowania działań niepożądanych. wiązka protonowa DA W KA (% ) PROTONS FOTONY pik Bragga G UZ Dawka promieniowania dostarczana do tkanek poza obszarem nowotworu w trakcie konwencjonalnej radioterapii DA W KA GŁĘBOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ (cm) TERAPIA PROTONOWA KONWENCJONALNA RADIOTERAPIA Powyższe właściwości fizyczne wiązki protonowej mała dawka wejściowa, maksymalna dawka energii na wymaganej głębokości i zerowa dawka wyjściowa pozwala na niezwykle precyzyjną modulację rozkładu dawki w ciele pacjenta i jest największą zaletą terapii protonowej. Dzięki tej właściwości możliwe jest zwiększenie dawki podawanej do guza do poziomu powyżej tego, który można osiągnąć za pomocą powszechnie stosowanych metod, z jednoczesnym zmniejszeniem dawki podawanej do sąsiadujących tkanek, wrażliwych na promieniowanie.

7 Zalety terapii protonowej TERAPIA PROTONOWA TERAPIA PROTONOWA (rycina 1) KONWENCJONALNA RADIOTERAPIA (rycina 2) KONWENCJONALNA RADIOTERAPIA Terapia protonowa jest bardzo precyzyjną metodą radioterapii, głównie ze względu na właściwości fizyczne samych protonów, jak również ze względu na rozkład dawki protonów w tkankach. Ta metoda umożliwia lepszą miejscową kontrolę nowotworu, mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia zdrowych sąsiadujących tkanek, mniejsze ryzyko powikłań i większe prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia po zabiegu. PR OT O N Dawka przed nowotworem Brak dawki za nowotworem Nowotwór Dawka przed nowotworem Dawka za nowotworem PR O MI EN IO W A NI Nowotwór E W konwencjonalnej radioterapii wiązka fotonów deponuje największą dawkę promieniowania w przedniej części guza, po czym promieniowanie przenika przez guz oraz przez zdrowe tkanki pacjenta znajdujące się za nowotworem (rycina 1). Natomiast wiązka protonowa deponuje minimalną dawkę promieniowania przed nowotworem, maksymalną dawkę w samym nowotworze i zerową dawkę za nowotworem. (rycina 2). Rycina 1: Ponieważ obecna technologia umożliwia napromienianie wiązką protonową z wielu kierunków i możliwe jest odpowiednie modulowanie promieniowania (IMPT terapia protonowa z modulacją intensywności wiązki), istnieje możliwość całkowitej ochrony przed uszkodzeniem narządów krytycznych znajdujących się w pobliżu nowotworu. Wiązki protonów mogą być stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych wszędzie tam, gdzie możliwości terapeutyczne są ograniczone, a konwencjonalna radioterapia wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Rycina 2: Zastosowanie zaawansowanych metod konwencjonalnych, takich jak radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT), w której nowotwór jest napromieniany wiązkami o różnej intensywności, lub techniki radioterapii stereotaktycznej (takich jak nóż cybernetyczny CyberKnife lub nóż gamma Gamma Knife) pozwoliły osiągnąć znaczną poprawę rozkładu dawki w guzie i otaczających zdrowych tkankach. Metody te zapewniają bardzo dokładne napromienianie małego obszaru docelowego, zwykle wieloma wąskimi, skupionymi wiązkami intensywnego promieniowania jonizującego przy jednoczesnym deponowaniu mniejszej dawki promieniowania poza obszarem docelowym. Jednak właściwości fizyczne fotonów, nawet przy zastosowaniu tak zaawansowanych metod, nie ulegają zmianie i zdrowe tkanki nie są całkowicie zabezpieczone przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem. Ponadto stosowanie radioterapii stereotaktycznej ogranicza się wyłącznie do bardzo małych guzów. Zalety terapii protonowej w porównaniu z obecnie stosowaną radioterapią konwencjonalną: Minimalne uszkodzenia zdrowych tkanek otaczających nowotwór oraz możliwość leczenia nowotworów usytuowanych blisko ważnych narządów i struktur przy wyraźnych korzyściach w leczeniu nowotworów u dzieci. Niskie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w trakcie oraz po zakończeniu leczenia z zastosowaniem promieniowania i szybszy powrót do zdrowia pacjentów, którzy ukończyli terapię. Precyzyjne kierowanie wiązki w komórki nowotworowe przy maksymalnej ochronie zdrowych tkanek podczas napromieniania znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wtórnych nowotworów złośliwych. Wysokie prawdopodobieństwo całkowitego zwalczenia (zniszczenia) komórek nowotworowych i większe prawdopodobieństwo długotrwałego przeżycia. Oszczędność kosztów związanych z późniejszą opieką medyczną i społeczną dla nieuleczalnie chorych pacjentów lub pacjentów, u których występują poważne działania niepożądane po leczeniu z zastosowaniem konwencjonalnej metody.

8 Wskazania terapeutyczne RYZYKO ZABURZEŃ WZROSTU U DZIECI Terapia protonowa Konwencjonalna radioterapia Zastosowanie konwencjonalnego promieniowania fotonowego w leczeniu guzów litych u dzieci jest związane z ryzykiem wystąpienia zaburzeń wzrostu, asymetrii układu mięśniowo-szkieletowego, nowotworów wtórnych, zaburzeń ze strony układu oddechowego i krążenia, zaburzeń funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego itd. Zastąpienie konwencjonalnej terapii terapią protonową jest często uważane za bezwarunkowy wybór. Zalety protonów są poparte dowodami. Dzięki właściwościom fizycznym i biologicznym oraz porównywalnej skuteczności radiobiologicznej, terapia protonowa wykazuje wiele korzyści istotnych w leczeniu praktycznie wszystkich nowotworów, które nie są miejscowo zaawansowane i które były leczone za pomocą konwencjonalnej radioterapii fotonowej. Terapia protonowa wiąże się z o wiele mniejszym napromienianiem zdrowych tkanek otaczających guz. W przypadku niektórych konkretnych wskazań zalety protonów są bardzo znaczące. Są to nowotwory złośliwe, nowotwory okolicy kręgosłupa, guzy podstawy czaszki, nowotwory gruczołu krokowego, nowotwory głowy i szyi oraz nowotwory płuc. Odrębną, główną grupę wskazań stanowią guzy lite (zlokalizowane) u dzieci. Stosowaniu konwencjonalnych metod napromieniania u dzieci mogą towarzyszyć skutki uboczne radioterapii, które są wysoce niepożądane zwłaszcza w okresie wzrostu (zaburzenia wzrostu, zaburzenia oddychania itd.). Należy jednak wziąć pod uwagę, że większa selektywność z odpowiednio większą konsystencją podawanej dawki może stanowić potencjalną korzyść w o wiele szerszym zakresie wskazań. Poszerzenie zakresu wskazań do terapii protonowej może doprowadzić w przyszłości do poprawy wyników leczenia w szczególnie trudnych przypadkach takich jak nowotwory płuc, nowotwory trzustki czy guzy mózgu. Terapia protonowa może być stosowana w leczeniu nowotworu pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak leczenie chirurgiczne, chemioterapia, biologiczna terapia celowana lub innymi metodami radioterapeutycznymi. Poniższa lista zawiera wybrane lokalizacje nowotworów, których leczenie konwencjonalnym promieniowaniem fotonowym może wiązać się z wystąpieniem wczesnych lub późnych działań niepożądanych. Te z kolei mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowych tkanek. Zalety wiązki protonowej w wymienionych wskazaniach są poparte kilkoma latami doświadczenia w placówkach klinicznych na całym świecie. Decyzja, czy w danym przypadku terapia protonowa jest odpowiednia, zależy od szczegółowej oceny nowotworu oraz całościowej oceny stanu zdrowia pacjenta przez interdyscyplinarną grupę specjalistów (radę ekspertów). Nowotwory wieku dziecięcego Nowotwory głowy i szyi Guzy mózgu i podstawy czaszki Czerniak złośliwy oka Nowotwory płuc Nowotwory jamy brzusznej i miednicy Rak gruczołu krokowego Rak piersi Nowotwory i przerzuty do kręgosłupa Wznowa miejscowa i przerzuty

9 Zabieg terapeutyczny POTENCJA U PACJENTA 18 MIESIĘCY PO TERAPII PROTONOWEJ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Potencja Impotencja Maksymalny komfort leczenia. Zabieg jest w pełni bezbolesny; większość pacjentów po zabiegu wraca do domu. Leczenie poprzedzone jest określeniem dokładnej pozycji nowotworu za pomocą tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), pozytonowej emisyjnej tomografii (PET) i innych metod. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie innych technik obrazowania takich jak USG, angiografia, endoskopia itd. Na tej drodze uzyskiwany jest obraz 3D zarówno guza, jak i innych ważnych struktur anatomicznych. Ustalany jest również plan napromieniania terapeutycznego, który zapewnia podanie wymaganej niszczącej dawki promieniowania w obręb guza i uszkodzenie komórek nowotworowych, unikając przy tym przekroczenia tolerowanej dawki napromieniania dla zdrowych narządów w pobliżu nowotworu. Ciało pacjenta musi być umieszczone w dokładnej, powtarzalnej pozycji przed każdą sesją (frakcją). Ramy stereotaktyczne, gryzaki doustne lub maski termoplastyczne są stosowane w celu unieruchomienia okolicy głowy i szyi. W celu unieruchomienia okolic miednicy lub klatki piersiowej stosowane są materace próżniowe i inne materiały pomocnicze. Dokładna i powtarzalna pozycja pacjenta jest uzyskiwana również za pomocą zrobotyzowanego systemu pozycjonowania pacjenta kontrolującego pozycję głowicy do napromieniania, a stół terapeutyczny zapewnia prawidłową pozycję i umożliwia precyzyjne kierowanie wiązki. Przed rzeczywistym napromienianiem guza przygotowuje się indywidualnie dopasowaną maskę w celu unieruchomienia głowy pacjenta. Bezpośrednio przed napromienianiem sprawdzana jest pozycja chorego (za pomocą radioterapii sterowanej obrazem) w celu ostatecznej korekty. Podczas gdy przygotowanie pacjenta do napromieniania zajmuje około 20 minut, sam proces napromieniania trwa około 2 minuty. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, większość pacjentów po zabiegu wraca do domu. Małe dzieci są zazwyczaj napromieniane w narkozie. Zabieg terapeutyczny jest powtarzany z różną częstością w zależności od rodzaju i wielkości guza, a cały cykl terapeutyczny trwa średnio od 4 do 8 tygodni. Pacjenci z nowotworem okolicy głowy lub szyi wjeżdżają lub są wprowadzani do pomieszczenia terapeutycznego z wiązką stacjonarną w pozycji siedzącej w asyście technika. Pozostali pacjenci są umieszczani w urządzeniu unieruchamiającym, a następnie transportowani na ruchomym łóżku do pomieszczenia terapeutycznego (gantry) za pomocą automatycznego systemu transportującego (PatLog). Jest to system stołów terapeutycznych, które umożliwiają dokładne ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji poza pomieszczeniem terapeutycznym. Proces ten jest kontrolowany za pomocą programu wykorzystywanego do diagnostyki i terapii. Program ten transportuje pacjenta bez wibracji, bezgłośnie, bezpiecznie oraz z dobrze kontrolowaną prędkością ruchu.

10 Wyposażenie ośrodka Terapia protonowa jest największym postępem we współczesnej radioterapii. Centrum protonowe wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w terapii protonowej z użyciem systemu skanowania aktywnej wiązki. Ośrodek wyposażony jest w cyklotron i pięć pomieszczeń terapeutycznych, w tym trzy z systemem ruchomej wiązki (gantry), jedno z wiązką stacjonarną oraz jedno pomieszczenie do napromieniania nowotworów gałki ocznej. Do określania rozległości i lokalizacji nowotworów ośrodek stosuje TK (tomografię komputerową), MR (rezonans magnetyczny) i kamerę PET/TK (połączenie tomografii komputerowej i pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz dodatkową aparaturę do tzw. wirtualnej symulacji. Obrazy otrzymane za pomocą tych technik obrazowania są wykorzystywane do opracowania planu napromieniania. Cyklotron Proteus 235 Centrum protonowe wyposażone jest w cyklotron Protheus 235, tj. akcelerator cykliczny wysokiej częstotliwości, który przyspiesza protony do bardzo dużych prędkości. W ten sposób wytwarza wiązkę o dużej energii (nasz model E = 230 MeV). Następnie wiązka protonowa o danej energii i intensywności jest bezpiecznie transportowana do ciała pacjenta za pomocą systemu transportowego (tzw. systemu transportu wiązki) poprzez system modulacji wiązki energii (tzw. system selekcji energii) do każdej głowicy w pomieszczeniu terapeutycznym i następnie do guza.

11 Wyposażenie ośrodka Stanowiska terapeutyczne gantry Trzy pomieszczenia terapeutyczne wyposażone są w system gantry, umożliwiający napromienianie izocentryczne. Zmiana nowotworowa napromieniana jest tu za pomocą wiązek dostarczanych z różnych kierunków, a punkt ich przecięcia izocentrum znajduje się w obrębie nowotworu. W tym celu punkt wyjścia z napromieniowującej głowicy jest umieszczony na ruchomej okrągłej konstrukcji o średnicy około 10 m tzw. gantry, umożliwiającym rotację (obrót) wiązki wokół ciała pacjenta. W tym miejscu pacjent jest stabilnie przymocowany do stołu terapeutycznego. Jednocześnie stosowane są systemy obrazowania w celu ciągłego kontrolowania pozycji pacjenta i pozycji docelowego obszaru napromienianej tkanki. Pacjent może być napromieniany praktycznie ze wszystkich kierunków. Wszystkie pomieszczenia terapeutyczne z systemem gantry wyposażone są w nowoczesny system radioterapii sterowanej obrazem (Image Guided Radiotherapy, IGRT). Technologia obrazowania połączona jest z urządzeniem napromieniowującym za pomocą oprogramowania. Na podstawie aktualnych obrazów napromienianego obszaru pozycja stołu terapeutycznego dopasowywana jest tak, aby pozycja pacjenta względem źródła napromieniania była taka sama jak jego pozycja wyjściowa. System IGRT jest również wyposażony w system korekty ruchów oddechowych, który umożliwia monitorowanie zmian położenia obszaru docelowego zależnych od ruchów oddechowych pacjenta. Selektywne napromienianie obszaru docelowego jest ograniczone jedynie do wybranej fazy cyklu oddechowego, tzw. bramkowanie oddechowe. Pomieszczenie do leczenia guzów gałki ocznej Ostatnie pomieszczenie terapeutyczne jest specjalnie wyposażone w wiązkę przeznaczoną do leczenia nowotworów gałki ocznej i innych dolegliwości oka. Pacjent umieszczany jest w pozycji siedzącej na specjalnym fotelu terapeutycznym z unieruchomioną głową w celu uniknięcia mimowolnych ruchów. Napromienianie jest synchronizowane z niewielkimi ruchami gałki ocznej, co zapewnia maksymalną dokładność dawki podawanej do obszaru docelowego. Ważne jest, aby dawka była uzyskana możliwie jak najszybciej. Jest to możliwe poprzez zastosowanie wiązki ołówkowej z dużą mocą dawki. Nasz ośrodek stosuje systemy weryfikacji obrazowania pojedynczych, bardzo małych struktur gałki ocznej. Taki szczegółowy obraz jest następnie wykorzystywany do bardzo precyzyjnego napromieniania guzów siatkówki czy zaburzeń naczyń krwionośnych zaopatrujących gałkę oczną (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem). Skanowanie wiązką ołówkową Centrum Terapii Protonowej w Pradze jest wyposażone w skanowanie wiązką ołówkową najnowocześniejszy system głowic do skanowania. Wiązka ołówkowa jest zogniskowana w ten sposób, aby mogła dokładnie obrysować" nawet małe krzywizny guza, prawie jak pędzel. Stosowanie ołówkowej głowicy skanującej niweluje dużą wadę poprzednich modeli głowic, jaką jest generowanie wtórnych neutronów. Metoda ta jest odpowiednia w leczeniu guzów o specyficznym kształcie lub guzów w pobliżu ważnych struktur. Stosowanie najnowocześniejszej technologii skanowania, jaką jest wiązka ołówkowa, jest niewątpliwie jednym z głównych atutów Centrum Terapii Protonowej w Pradze. Pomieszczenie terapeutyczne z wiązką stacjonarną Jedno z pomieszczeń terapeutycznych jest zaopatrzone w wiązkę stacjonarną (tzw. pomieszczenie terapeutyczne z wiązką stacjonarną), w którym głowica umieszczona jest w jednym miejscu, nieruchomo. Skupienie wiązki na objętości guza uzyskuje się przez pozycjonowanie pacjenta na automatycznie sterowanym stole (PatLog ). Wiązka ołówkowa, wykorzystując szybkie impulsy, dociera do obszaru docelowego, dostarczając tam odpowiednią dawką promieniowania. Wiązka porusza się od najgłębszej do najpłytszej warstwy do momentu, gdy cała objętość guza zostanie napromieniona. Standardowe guzy wymagają napromieniania od do punktów ułożonych w 20 do 30 warstwach w trakcie jednego zabiegu. Ponieważ skanowanie wiązką ołówkową jest bardzo skuteczne, zabieg trwa tylko kilka minut.

12 Kontakt Terapia protonowa ma znaczący wpływ na jakość życia w przyszłości! RZEKA WEŁTAWA droga dojazdowa A droga dojazdowa B trasa dla pieszych (AUTOBUS/TRAMWAJ) wjazd na teren szpitala Każdy jest mile widziany w naszym ośrodku. Lokalizacja Nasz ośrodek znajduje się w pobliżu Szpitala Na Bulovce, za budynkiem Centrum Radioterapii Onkologicznej. Do ośrodka wchodzi się osobnym wejściem od strony szpitala i miejsc parkingowych dla pacjentów. Drugie wejście znajduje się od głównej ulicy V Holesovickach. Komunikacja miejska Ze szpitala Na Bulovce Jadąc tramwajem numer 10, 24 lub 25 od strony stacji metra Palmovka (lub od innej strony od stacji metra Kobylisy) należy wysiąść na przystanku Bulovka. Należy przejść przez ulicę w kierunku Szpitala Na Bulovce i minąć teren szpitala wzdłuż głównej ulicy Zenklova, w kierunku tramwaju. Po pięciu minutach drogi po lewej stronie widoczny będzie nasz ośrodek. Z przystanku autobusowego Vychovatelna Dojeżdżając ze stacji metra Nadrazi Holešovice, należy wsiąść w autobus numer 102 w kierunku stacji Vychovatelna. Wejście do ośrodka znajduje się zaraz przy przystanku. Samochodem Jedna z dróg dojazdowych znajduje się od południowej strony miasta, na głównej autostradzie w kierunku Centrum Miasta Holešovice. Należy minąć Most Hlavkuv, następnie Most Barikadniku i dalej podążać ulicą V Holesovickach aż do pierwszego wjazdu od ulicy Na Truhlarce (patrz mapa powyżej) i bramy szpitala. Drugi wjazd znajduje się od ulicy Zenklova, w kierunku Szpitala Na Bulovce na ulicy Budínova (patrz mapa). W obydwu przypadkach należy kierować się białymi i niebieskimi oznaczeniami. Jadąc z lotniska Ruzyně, należy kierować się w stronę centrum miasta i dalej w kierunku Holešovice (Teplice). Parking Centrum Terapii Protonowej dysponuje własnym parkingiem przed głównym wejściem od strony Szpitala Na Bulovce. Dane kontaktowe Telefon ogólny: E mail: Lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o ośrodku i terapii protonowej można znaleźć na naszej stronie internetowej:

13

Najlepsze dla życia To nejlepší pro život

Najlepsze dla życia To nejlepší pro život Najlepsze dla życia To nejlepší pro život Zaawansowane leczenie chorób nowotworowych PROTON THERAPY CENTER Terapia protonowa jest bardzo zaawansowaną skuteczną metodą leczenia nowotworów złośliwych. Wiąże

Bardziej szczegółowo

PTC Czech. To nejlepší pro život. Najlepsza dla życia.

PTC Czech. To nejlepší pro život. Najlepsza dla życia. PTC Czech Głównym celem radioterapii jest nieodwracalne uszkodzenie komórek nowotworowych, uszkadzając przy tym komórki zdrowych tkanek jedynie w sposób odwracalny lub wcale. Obecnie terapia protonowa

Bardziej szczegółowo

Wyższa skuteczność Lepsze wyniki Minimalne działania niepożądane Leczenie bez konieczności zmiany stylu życia

Wyższa skuteczność Lepsze wyniki Minimalne działania niepożądane Leczenie bez konieczności zmiany stylu życia Najlepsze dla życia. Terapia protonowa - Skuteczniejsza metoda w leczeniu chorób nowotworowych Wyższa skuteczność Lepsze wyniki Minimalne działania niepożądane Leczenie bez konieczności zmiany stylu życia

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

CYBERKNIFE. Broszura informacyjna. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dawid Bodusz

CYBERKNIFE. Broszura informacyjna. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dawid Bodusz Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach CYBERKNIFE Broszura informacyjna dla chorych w trakcie leczenia promieniami i ich opiekunów Dawid Bodusz Zakład Radioterapii

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1. Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy 1) gamma kamera planarna lub scyntygraf;

Bardziej szczegółowo

OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska

OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA Edyta Dąbrowska METODY LECZENIA NOWOTWORÓW - chirurgia - chemioterapia - radioterapia CEL RADIOTERAPII dostarczenie wysokiej dawki promieniowania do objętości tarczowej

Bardziej szczegółowo

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE Marcin Hetnał Centrum Onkologii Instytut im. MSC; Kraków Ośrodek Radioterapii Amethyst RTCP w Krakowie Radioterapia Radioterapia

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA DO PLANOWANIA LECZENIA

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA DO PLANOWANIA LECZENIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA DO PLANOWANIA LECZENIA Wizyta w gabinecie tomografii komputerowej (TK) jest pierwszym etapem w procesie radioterapii. Polega ona na wykonaniu badania tomograficznego, które nie jest

Bardziej szczegółowo

RADIO TERA PIA. informacje dla lekarzy. Opracowanie: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

RADIO TERA PIA. informacje dla lekarzy. Opracowanie: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. RADIO TERA PIA RT informacje dla lekarzy Opracowanie: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Spis treści 4 Radioterapia zasada działania 5 Rodzaje radioterapii 6 Wskazania do radioterapii 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36. Marta Giżyńska

TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36. Marta Giżyńska TERAPIA PROTONOWA Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36 W skrócie... Cele terapii Słownictwo Własności wiązki protonowej Cele strategiczne Technika wielopolowa Technika rozpraszania Porównanie z techniką

Bardziej szczegółowo

Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu?

Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu? Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu? Wiele czynników na które mamy bezpośredni wpływ, zwiększa ryzyko zachorowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA TERAPEUTYCZNEGO ENERGIA PROMIENIOWANIA RODZAJE PROMIENIOWANIA

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA TERAPEUTYCZNEGO ENERGIA PROMIENIOWANIA RODZAJE PROMIENIOWANIA FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII WILHELM CONRAD ROENTGEN PROMIENIE X 1895 ROK PROMIENIOWANIE JEST ENERGIĄ OBEJMUJE WYSYŁANIE, PRZENOSZENIE I ABSORPCJĘ ENERGII POPRZEZ ŚRODOWISKO MATERIALNE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII 12.1 Radioterapia z zastosowaniem techniki konformalnej, niekoplanarnej, stereotaktycznej lub śródoperacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna), Załącznik 1 OPIS PROGRAMU CELE PROGRAMU: - podniesienie jakości diagnostycznej w zakresie schorzeń onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych; - ograniczenie o 20 30% operacji onkologicznych; -

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii.

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Na podstawie raportów opracowanych przez US Nuclear Regulary Commision i MAEA. (Poniższe tabele przedstawiają klasy i częstotliwość wypadków w radioterapii

Bardziej szczegółowo

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego może być stosowana łącznie z leczeniem operacyjnym chemioterapią. Na podstawie literatury anglojęzycznej

Bardziej szczegółowo

RADIOTERAPIA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII SZPITALA PRZY SZASERÓW

RADIOTERAPIA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII SZPITALA PRZY SZASERÓW RADIOTERAPIA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII SZPITALA PRZY SZASERÓW Wojskowy Instytut Medyczny - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej Czy na Mazowszu jest zapotrzebowanie na radioterapię?

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ROZDZIA 4 NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE Arkadiusz Jeziorski W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tysięcy nowych pacjentów; około 80 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 7/2012 z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zakwalifikowania terapii protonowej nowotworów oka jako świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Centrum Cyklotronowe Bronowice Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes 493 pracowników prof. 41, dr hab. 53, dr 121 88 doktorantów 5 oddziałów: 27 zakładów 4 laboratoria

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry.

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry. NOWOTWORY SKÓRY Nowotwory skóry są zmianami zlokalizowanymi na całej powierzchni ciała najczęściej w miejscach, w których nastąpiło uszkodzenie skóry. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym jest promieniowanie

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne Czerwiec 2013 GRUPA VOXEL Usługi medyczne e mózgowia - traktografia DTI Produkcja Usługi komplementarne RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne WEB

Bardziej szczegółowo

Postępy w Gastroenterologii. Poznań 2013. Janusz Milewski, Klinika Gastroenterologii CSK MSW.

Postępy w Gastroenterologii. Poznań 2013. Janusz Milewski, Klinika Gastroenterologii CSK MSW. Postępy w Gastroenterologii. Poznań 2013. Janusz Milewski, Klinika Gastroenterologii CSK MSW. Rak trzustki na drugim miejscu pośród nowotworów w gastroenterologii. Na 9 miejscu pod względem lokalizacji

Bardziej szczegółowo

leczenie miejscowe leczenie systemowe leczenie skojarzone Leczenie chirurgiczne wznowy miejscowej leczenie radykalne

leczenie miejscowe leczenie systemowe leczenie skojarzone Leczenie chirurgiczne wznowy miejscowej leczenie radykalne Leczenie W terapii raka jelita grubego stosuje się trzy podstawowe metody leczenia onkologicznego: chirurgię, radioterapię oraz chemioterapię. Dwie pierwsze określa się jako leczenie miejscowe, ostania

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Katarzyna Fronczewska-Wieniawska Małgorzata Kobylecka Leszek Królicki Zakład Medycyny Nuklearnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów. Janusz Harasimowicz

Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów. Janusz Harasimowicz Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Akcelerator Akcelerator to urządzenie do przyspieszania cząstek, w którym możemy kontrolować parametry

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

J E Z I E R S K A K A R O L I N A

J E Z I E R S K A K A R O L I N A Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Zapobieganie i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. J E Z I E R S K A K A R O L I N A Wypadek

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA..,WWW.MONEY.PL ( 00:00:00) www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/warszawscy;lekarze;zastosowali;nowa;metode;leczenia;raka;j

Bardziej szczegółowo

Badanie termograficzne piersi

Badanie termograficzne piersi Badanie termograficzne piersi Termografia piersi jest procesem tworzenia obrazu w podczerwieni, w celu analizy i oceny ryzyka zachorowania na raka piersi. Termografia jest nieinwazyjna, bezpieczna i bezbolesna

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego MR Polska Badanie MR piersi, czyli mammografia metodą rezonansu magnetycznego Jest to jedna z podstawowych metod obrazowych stosowanych w diagnostyce gruczołu

Bardziej szczegółowo

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Plan Niekonwencjonalne terapie wiązką e-/x Protony Ciężkie jony Neutrony 2 Tomotherapy 3 CyberKnife 4 Igła

Bardziej szczegółowo

10 WSKAZÓWEK DLA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Rozpoznanie choroby JAKIE SĄ PRZYCZYNY?

10 WSKAZÓWEK DLA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Rozpoznanie choroby JAKIE SĄ PRZYCZYNY? 10 WSKAZÓWEK DLA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Rozpoznanie choroby nowotworowej wiąże się z dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym.obecność kogoś bliskiego, pielęgniarki i innych

Bardziej szczegółowo

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Marian Reinfuss CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE OCENA WARTOŚCI CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE PROWADZENIA BADAŃ KONTROLNYCH 1. długość przeŝycia

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

z dnia... 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego PROJEKT z dnia 10.02.2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego

Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego Dariusz Kaczmarczyk Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: Prof. dr hab. med. Alina Morawiec Sztandera Opis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19 Przedmowa Barbara Czerska.................................. 11 Autorzy.................................................... 17 Wykaz skrótów.............................................. 19 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA Powrót do ZDO INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZDO SPIS TREŚCI RADIOLOGIA KONWENCJONALNA... 1 NAJCZĘSTSZE BADANIA RADIOLOGICZNE... 2 Badania kości... 2 Badania narządów klatki piersiowej... 2 PRZYGOTOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

RADIO TERA PIA. informacje dla lekarzy. Opracowanie: dr n. med. Andrzej Radkowski

RADIO TERA PIA. informacje dla lekarzy. Opracowanie: dr n. med. Andrzej Radkowski RADIO TERA PIA RT informacje dla lekarzy Opracowanie: dr n. med. Andrzej Radkowski Spis treści 4 Radioterapia zasada działania 5 Rodzaje radioterapii 8 Cel radioterapii 10 Przygotowanie leczenia 10 Przebieg

Bardziej szczegółowo

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Efektywna kontrola ścisła obserwacja po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Działania niepożądane radioterapii

Działania niepożądane radioterapii Działania niepożądane radioterapii Powikłania po radioterapii dzielimy na wczesne i późne. Powikłania wczesne ostre występują w trakcie leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Ostry odczyn popromienny

Bardziej szczegółowo

RADIO TERA PIA. informacje dla lekarzy. Opracowanie: dr n. med. Andrzej Radkowski

RADIO TERA PIA. informacje dla lekarzy. Opracowanie: dr n. med. Andrzej Radkowski RADIO TERA PIA RT informacje dla lekarzy Opracowanie: dr n. med. Andrzej Radkowski Spis treści 4 Radioterapia zasada działania 5 Rodzaje radioterapii 6 Cel radioterapii 7 Przygotowanie leczenia 7 Przebieg

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta

Informacje dla pacjenta mikrogranulki Informacje dla pacjenta Selektywna radioterapia wewnętrzna (SIRT) z wykorzystaniem mikrogranulek SIR- Spheres w leczeniu nowotworów wątroby Niniejsza broszura została opracowana przez Sirtex

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Pomoc na każdym etapie choroby

Pomoc na każdym etapie choroby 1 POMOC NA RAKA Pomoc na każdym etapie choroby AXA zapewnia pomoc na każdym etapie choroby nowotworowej (nowotwory złośliwe, niezłośliwe guzy mózgu, nowotwory niezłośliwe). Infolinia medyczna assistance

Bardziej szczegółowo

Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. EDUKACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH SKÓRY SKÓRA POD LUPĄ MATERIAŁ EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014 Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane

Bardziej szczegółowo

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Guz neuroendokrynny żołądka typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Mariusz I.Furmanek CSK MSWiA i CMKP Warszawa Ocena wyjściowa, metody strukturalne WHO 2 (rak wysoko zróżnicowany); Endoskopia i/lub EUS;

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

LECZENIE RAKA BEZ LIMITU

LECZENIE RAKA BEZ LIMITU Warszawa, 21 marca 2014 r. LECZENIE RAKA BEZ LIMITU PAKIET ONKOLOGICZNY Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie. Na szybką terapię

Bardziej szczegółowo

Radioterapia Hadronowa

Radioterapia Hadronowa Radioterapia Hadronowa Opracował: mgr. inż. Krzysztof Woźniak Warszawa styczeń 2009 Wstęp Medycyna od około stu lat korzysta z promieniowania jonizującego do zwalczania chorób nowotworowych. Pierwsze eksperymenty

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie glejaków mózgu Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie glejaków mózgu Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU ICD-10 C71 nowotwór złośliwy mózgu Dziedzina medycyny: Onkologia kliniczna,

Bardziej szczegółowo

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów tomografia komputerowa informacje dla pacjentów TK najważniejsze jest zdrowie We wszystkich placówkach Affidea stosujemy program Dose Excellence. Gromadzimy i analizujemy dane wszystkich badań, aby zawsze

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomaga osiągnąć gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują wgłębienia potwierdzona naukowo metoda zabiegów estetycznych

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

TELERADIOTERAPIA wykorzystanie promieniowania w medycynie. Anna Buszko Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

TELERADIOTERAPIA wykorzystanie promieniowania w medycynie. Anna Buszko Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie TELERADIOTERAPIA wykorzystanie promieniowania w medycynie Anna Buszko Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Radiobiologia Nadrzędny cel radioterapii: zniszczenie nowotworu maksymalne oszczędzenie

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Raki: rak podstawnokomórkowy rak kolczystokomórkowy rak płakonabłonkowy Czerniak Nowotwory złośliwe skóryrak podstawnokomórkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Dlaczego potrzebujemy nowy cyklotron? 100 dowolny narząd Zasieg/ cm 10 1 oko 0.1 100 1000 Energia/MeV Protony o

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE.

Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE. Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE. Warszawa 2005 1 STRESZCZENIE Celem programu jest przeprowadzenie szybkiego, podstawowego

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

diagnostyka raka piersi

diagnostyka raka piersi diagnostyka raka piersi Jedyne w Polsce badanie genetyczne połączone z badaniem obrazowym piersi 1 Czy jesteś pewna, że nie grozi Ci zachorowanie na raka piersi? Aktualny stan wiedzy medycznej umożliwia

Bardziej szczegółowo

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy Katarzyna Fronczewska-Wieniawska Małgorzata Kobylecka Leszek Królicki Zakład Medycyny Nuklearnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zabiegu Brachyterapii LDR w raku prostaty

Informacja o zabiegu Brachyterapii LDR w raku prostaty Informacja o zabiegu Brachyterapii LDR w raku prostaty str. 1/5 Celem tej metody jest leczenie wczesnych postaci raka prostaty za pomocą promieniotwórczych izotopów Jod-125 (Energia 28 KeV, okres półrozpadu

Bardziej szczegółowo

Opis programu Leczenie radioizotopowe

Opis programu Leczenie radioizotopowe Opis programu Leczenie radioizotopowe I. Leczenie radioizotopowe z zastosowaniem 131-I Leczenie dotyczy schorzeń tarczycy (choroby Graves-Basedowa, wola guzowatego, guzów autonomicznych). Polega ono na

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Symbol cyfrowy [19] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - elektroradiolog..

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja leczenia promieniowaniem jonizującym. Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej

Indywidualizacja leczenia promieniowaniem jonizującym. Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Indywidualizacja leczenia promieniowaniem jonizującym Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej Plan wykładu Jak rozumieć indywidualizację w radioterapii? Kilka słów o historii. Indywidualizacja zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej ścieżki pacjenta onkologicznego

Propozycja nowej ścieżki pacjenta onkologicznego Propozycja nowej ścieżki pacjenta onkologicznego 2 Szybkie skierowanie Szybka Szybkie leczenie Skoordynowana opieka długofalowa Podejrzenie raka Pogłębiona Pierwsza terapia Kolejne terapie Monitoring Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy

Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy Napromienienie Oznacza pochłonięcie energii promieniowania i co za tym idzieotrzymanie dawki promieniowania Natomiast przy pracy ze źródłami promieniotwórczymi

Bardziej szczegółowo

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Warszawa 2015 1 Autor: ukasz Puchalski Wydawca: Kancelaria Doradcza Rafa³ Piotr Janiszewski ul. Wiejska 12 00-490 Warszawa www.kancelaria.janiszewski.med.pl

Bardziej szczegółowo

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Metody fotodynamiczne PDT Technika diagnostyczna i terapeutyczna zaliczana do form fotochemioterapii

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Medycyna nuklearna radiofarmaceutyków,

WSTĘP Medycyna nuklearna radiofarmaceutyków, I. WSTĘP Medycyna nuklearna jest specjalnością medyczną zajmującą się bezpiecznymi i względnie tanimi technikami izotopowymi zarówno obrazowania stanu narządów wewnętrznych, jak i terapii. Pozwala ona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości Guzy z tkanki kostnej

SPIS TREŚCI Przedmowa Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości Guzy z tkanki kostnej SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 1. Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia... 9 Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski 1.1. Wstęp... 9 1.2. Epidemiologia i etiologia...... 9 1.3. Objawy kliniczne

Bardziej szczegółowo

Lekarz : lek. Grażyna Kucharska, specjalista radiolog. Telefon:

Lekarz : lek. Grażyna Kucharska, specjalista radiolog. Telefon: Lekarz : Telefon: 032 331 99 61 lek. Grażyna Kucharska, specjalista radiolog W Pracowni RTG wykonywane są badania dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, pacjentów Poradni Przyszpitalnej, pacjentów

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: OGRANICZENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI U DZIECI

Bardziej szczegółowo

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU 14 czerwca 2012 r dr n. med. Piotr Tomczak Klinika Onkologii U.M. Poznań Epidemiologia raka nerki RCC stanowi 2 3% nowotworów złośliwych

Bardziej szczegółowo

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,

Bardziej szczegółowo

Ocena technologii nielekowych w obrębie aktualnych i przyszłych zadań AOTM

Ocena technologii nielekowych w obrębie aktualnych i przyszłych zadań AOTM Ocena technologii nielekowych w obrębie aktualnych i przyszłych zadań AOTM Krzysztof Mączka Dyrektor Wydziału do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia Warszawa, 16.09.2011 r. Plan prezentacji Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych

Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Onkologiczne Poradnictwo Genetyczne Profilaktyka, diagnostyka i leczenie Postęp, jaki dokonuje się w genetyce, ujawnia coraz większy udział

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

O Szybkiej Terapii Onkologicznej

O Szybkiej Terapii Onkologicznej O Szybkiej Terapii Onkologicznej Pacjenci onkologiczni ze względu na rodzaj schorzenia muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży. dr Piotr Pankowski

Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży. dr Piotr Pankowski Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży dr Piotr Pankowski Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2012.264) Art. 33c 6. Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym, kobiety

Bardziej szczegółowo