ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branŝ 7. Wymagania szczegółowe OBLICZENIA 1. Zestawienie pomieszczeń 2. Zestawienie wydajności zespołów wentylacyjnych 3. Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych 4. Zestawienie elementów RYSUNKI: L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 1. Rzut parteru W-1 2. Rzut antresoli W-2 3. Rzut dachu W-3

2 OPIS TECHNICZNY. 1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejszy projekt zawiera rozwiązanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku nr 2 - Hali duŝej ujeŝdŝalni w zespole Hipodromu w Sopocie. Na opracowanie składają się: - opis techniczny, - obliczenia - rysunki 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. Opracowanie wykonano w oparciu o: - projekt architektoniczny - uzgodnienia międzybranŝowe na etapie projektowania, - ustalenia z Inwestorem dotyczące ogólnych wytycznych dla potrzeb projektu. 3.0 OPIS OBIEKTU. Obiekt usytuowany jest Sopocie przy ul. Polnej 1. Budynek składa się z dwóch kondygnacji z czego górna kondygnacja jest antresolą. W środkowej części obiektu znajduje się płyta ujeŝdŝalni o wysokości 12m w najwyŝszym punkcie. 4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 4.1 ZałoŜenia Ze względu na złoŝoność funkcji poszczególnych pomieszczeń w budynku projektuje się kilka systemów wentylacji mechanicznej wyciągowej i nawiewno wyciągowej oraz klimatyzacji (chłodzenia powietrza). 4.2 Sklep i zaplecze - parter nawiewu i wyciągu posłuŝy centrala nawiewno wyciągowa o symbolu N1/W1 składająca się z sekcji wentylatorów, sekcji filtrów powietrza, sekcji nagrzewnicy wodnej oraz sekcji wymiennika krzyŝowego do odzysku ciepła. Centrala będzie dostarczała powietrze przefiltrowane i ogrzane do temperatury C w okresie zimowym, natomiast latem temperatura będzie wynikowa i będzie zaleŝała od temperatury zewnętrznej. Do wyciągu powietrza z pomieszczeń posłuŝy sekcja wyciągowa tej samej centrali

3 Do wyciągu powietrza z pomieszczenia środków czystości zastosowano wentylator kanałowy o symbolu S1, natomiast do wyciągu z pomieszczenia socjalnego wentylator kanałowy o symbolu SC1. Napływ powietrza będzie odbywał się pośrednio z pomieszczeń sąsiednich. 4.3 Kuchnia i zaplecze kuchni - parter Wentylację pomieszczeń przewidziano jako nawiewno wyciągową. Ze względu na to iŝ wykończenie pomieszczeń łącznie ze wszystkimi instalacjami leŝy w zakresie przyszłego ajenta przewidziano jedynie rezerwę mocy elektrycznej i cieplnej oraz przewidziano podstawowe kanały czerpne i wyrzutowe. 4.4 Trybuna główna, - parter Wentylację pomieszczenia zaprojektowano jako nawiewno wyciągową. Do nawiewu i wyciągu posłuŝy centrala nawiewno wyciągowa o symbolu N4/W4 składająca się z sekcji wentylatorów, sekcji filtrów powietrza sekcji nagrzewnicy wodnej oraz sekcji wymiennika krzyŝowego do odzysku ciepła. Centrala będzie dostarczała powietrze przefiltrowane i ogrzane do temperatury C w okresie zimowym, natomiast latem temperatura będzie wynikowa i będzie zaleŝała od temperatury zewnętrznej. Do wyciągu powietrza z pomieszczenia posłuŝy sekcja wyciągowa tej samej centrali. Nawiew realizowany jest kratkami ściennymi w rejon przebywania ludzi. Wyciąg umieszczono w najwyŝszym punkcie hali pod dachem. Dla realizacji ogrzewania zastosowano aparaty grzewcze o symbolu AG1 zasilane wodą grzewczą podwieszone pod stropem. 4.5 Szatnie, prysznice, toalety parter nawiewu i wyciągu posłuŝy centrala nawiewno wyciągowa podwieszana o symbolu N5/W5 składająca się z sekcji wentylatorów, sekcji filtrów powietrza sekcji nagrzewnicy wodnej oraz sekcji wymiennika krzyŝowego do odzysku ciepła. Centrala będzie dostarczała powietrze przefiltrowane i ogrzane do temperatury C w okresie zimowym, natomiast latem temperatura będzie wynikowa i będzie zaleŝała od temperatury zewnętrznej. Do wyciągu powietrza z toalet zastosowano wentylator kanałowy o symbolu S4. Napływ powietrza będzie odbywał się pośrednio z pomieszczeń sąsiednich. 4.6 Biura, klub jeździecki - parter nawiewu i wyciągu posłuŝy centrala nawiewno wyciągowa podwieszana o symbolu N6/W6 składająca się z sekcji wentylatorów, sekcji filtrów powietrza sekcji nagrzewnicy

4 wodnej oraz sekcji wymiennika krzyŝowego do odzysku ciepła. Centrala będzie dostarczała powietrze przefiltrowane i ogrzane do temperatury C w okresie zimowym, natomiast latem temperatura będzie wynikowa i będzie zaleŝała od temperatury zewnętrznej. 4.7 Biuro dyrektora, recepcja, szatnia parter i antresola nawiewu posłuŝy centrala nawiewna podwieszana o symbolu N7 składająca się z sekcji wentylatora, sekcji filtra powietrza oraz sekcji nagrzewnicy wodnej. Centrala będzie dostarczała powietrze przefiltrowane i ogrzane do temperatury C w okresie zimowym, natomiast latem temperatura będzie wynikowa i będzie zaleŝała od temperatury zewnętrznej. Do wyciągu powietrza posłuŝy wentylator kanałowy o symbolu W7. Do wyciągu powietrza z toalet zastosowano wentylator kanałowy o symbolu S5. Do wyciągu powietrza z pomieszczenia socjalnego zastosowano wentylator kanałowy o symbolu SC3. Do wyciągu powietrza z pomieszczenia jadalni i kuchenki na piętrze zastosowano wentylator kanałowy o symbolu SC4. Napływ powietrza będzie odbywał się z pomieszczeń sąsiednich. 4.8 Sala konferencyjna - parter Wentylację pomieszczenia zaprojektowano jako nawiewno wyciągową. Do nawiewu i wyciągu posłuŝy centrala nawiewno wyciągowa podwieszana o symbolu N8/W8 składająca się z sekcji wentylatorów, sekcji filtrów powietrza sekcji nagrzewnicy wodnej oraz sekcji wymiennika krzyŝowego do odzysku ciepła. Centrala będzie dostarczała powietrze przefiltrowane i ogrzane do temperatury C w okresie zimowym, natomiast latem temperatura będzie wynikowa i będzie zaleŝała od temperatury zewnętrznej. Do wyciągu powietrza z pomieszczeń posłuŝy sekcja wyciągowa tej samej centrali Do odbioru zysków ciepła z pomieszczenia przewidziano klimatyzatory kasetonowe typu split o symbolu KL2, KL-3 i KL-4.. Zastosowano trzy oddzielne klimatyzatory poniewaŝ sala moŝe być dzielona ruchomymi ściankami działowymi na trzy mniejsze pomieszczenia. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów znajdują się na dachu budynku. 4.9 Strefa bankietowa, loŝe VIP, hol, strefa wejścia parter i antresola nawiewu i wyciągu posłuŝy centrala nawiewno wyciągowa o symbolu N9/W9 składająca się z sekcji wentylatorów, sekcji filtrów powietrza sekcji nagrzewnicy wodnej oraz sekcji wymiennika krzyŝowego do odzysku ciepła. Centrala będzie dostarczała powietrze przefiltrowane i ogrzane do temperatury C w okresie zimowym, natomiast latem temperatura będzie wynikowa i będzie zaleŝała od temperatury zewnętrznej. Do wyciągu powietrza z pomieszczeń posłuŝy sekcja wyciągowa tej samej centrali

5 Do wyciągu powietrza z toalet zastosowano wentylatory kanałowe o symbolach S2 i S6. Napływ powietrza będzie odbywał się z pomieszczeń sąsiednich. Do odbioru zysków ciepła z pomieszczeń przewidziano klimatyzatory kasetonowe typu split o symbolu KL5-A i KL5-B współpracujące z jedną jednostką zewnętrzną o symbolu KL-5 oraz KL9-A i KL9-B. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów znajdują się na dachu budynku. Dla realizacji ogrzewania zastosowano aparaty grzewcze o symbolu AG2 i AG3 zasilane wodą grzewczą podwieszone pod stropem. Aparaty pokrywają straty ciepła dla okresu zimowego ogrzewając pomieszczenia do temperatury C Restauracja - antresola Wentylację pomieszczeń przewidziano jako nawiewno wyciągową. Ze względu na to iŝ wykończenie pomieszczeń łącznie ze wszystkimi instalacjami leŝy w zakresie przyszłego ajenta przewidziano jedynie rezerwę mocy elektrycznej i cieplnej oraz przewidziano podstawowe kanały czerpne i wyrzutowe ReŜyserka, stanowiska sędziowskie - antresola nawiewu i wyciągu posłuŝy centrala nawiewno wyciągowa podwieszana o symbolu N12/W12 składająca się z sekcji wentylatorów, sekcji filtrów powietrza sekcji nagrzewnicy wodnej oraz sekcji wymiennika krzyŝowego do odzysku ciepła. Centrala będzie dostarczała powietrze przefiltrowane i ogrzane do temperatury C w okresie zimowym, natomiast latem temperatura będzie wynikowa i będzie zaleŝała od temperatury zewnętrznej. Do wyciągu powietrza z toalet zastosowano wentylator kanałowy o symbolu S7. Napływ powietrza będzie odbywał się z pomieszczeń sąsiednich. Dla obliczeń ilości powietrza w pomieszczeniach biurowych przyjęto następujące wskaźniki: - ilość powietrza na jedną osobę 30m3/h na osobę, - pomieszczenia wc 50m3/h na miskę ustępową, 25m3/h na pisuar, 4.12 Łazienki przy pokojach - antresola KaŜda łazienka zostanie wyposaŝona w indywidualny wentylator ścienny łazienkowy. Napływ powietrza do pomieszczenia poprzez pokój zapewnią nawiewniki okienne Serwerownia - parter

6 Pomieszczenie serwerowni będzie wentylowane przy pomocy centrali N6/W6 opisanej wcześniej. Do odbioru zysków ciepła z pomieszczenia przewidziano klimatyzator ścienny typu split o symbolu KL8 przystosowany do pracy w niskich temperaturach (-15 0 C). Jednostka zewnętrzna klimatyzatora znajduje się na dachu budynku 4.14 Strefa wejściowa - parter Do ogrzewania strefy wejściowej zastosowano klimakonwektory kanałowe i sufitowe o symbolach FC-1 do FC-8, zamontowane w przestrzeni międzystropowej parteru. Do nawiewu zastosowano kratki nawiewne. Klimakonwektory pokrywają straty ciepła dla okresu zimowego ogrzewając pomieszczenia do temperatury C. 5.0 AUTOMATYKA. Urządzenia zasilane i regulowane będą z rozdzielnic automatyki, które naleŝy zamówić razem z centralami, w których część regulacyjna jest połączona z częścią elektroenergetyczną i zamknięta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilającosterowniczej. Centrale układów: N1/W1, N4/W4, N7, N8/W8, N9/W9, NAP1 wyposaŝyć w falowniki. 6.0 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANś. BranŜa elektryczna Wykonać zasilanie w energię elektryczną rozdzielnic automatyki, wykonać zasilanie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, wykonać zasilanie klimakonwektorów, wykonać zasilanie wentylatorów łazienkowych, wykonać zasilanie i sterowanie wentylatora napowietrzającego oraz klapy nadciśnieniowej upustowej, BranŜa konstrukcyjna Zaprojektować przejścia i przekucia dla przewodów wentylacyjnych w przegrodach budowlanych, Wykonać konstrukcje wsporcze dla urządzeń zlokalizowanych na dachu, Wykonać cokoły pod wentylatory dachowe, wyrzutnie i czerpnie dachowe, BranŜa sanitarna: Wykonać zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych oraz klimakonwektorów, Wykonać zasilanie nagrzewnic aparatów grzewczych, Przewidzieć odejścia w pionach kanalizacyjnych dla skroplin z klimatyzatorów i

7 central wentylacyjnych. 7.0 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Ochrona akustyczna W celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej pomieszczeń przewiduje się tłumiki przepływowe absorpcyjne z kulisami tłumiącymi, połączenia elastyczne na króćcach central. Zastosowano prędkości powietrza w kanałach około 6m/s. Urządzenia naleŝy montować zgodnie z DTR-ką producenta. Ochrona termiczna Przewody prowadzące świeŝe powietrze wewnątrz budynku naleŝy zaizolować kauczukiem syntetycznym ST gr. 32mm lub inną izolacją termiczną. Kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe układów z odzyskiem ciepła prowadzone na zewnątrz naleŝy zaizolować kauczukiem syntetycznym AL CLAD gr. 32mm. Kanały wyrzutowe prowadzone do wyrzutni dachowych zaizolować kauczukiem syntetycznym ST gr. 10mm na odcinku 3m od wyrzutni. Kanały i komory nawiewne przy klimakonwektorach naleŝy zaizolować kauczukiem syntetycznym ST gr. 10mm. Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe Klatka schodowa posiada instalację napowietrzającą przeciwdziałającą zadymieniu klatki. Wentylator o symbolu NAP1 zlokalizowany jest na dachu klatki schodowej. TakŜe w dachu zamontowana jest klapa nadciśnieniowa upustowa utrzymująca nadciśnienie w klatce na poziomie 50Pa. Instalacja będzie uruchamiana z instalacji SSP. Na granicach oddzieleń p-poŝ zastosowano klapy p-poŝ o odporności EI120. Dodatkowo naleŝy zastosować się do następujących zaleceń: Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej równieŝ powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spełniać następujące wymagania:

8 przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŝaru nie oddziaływały siłą większą niŝ 1 kn na elementy budowlane, a takŝe aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŝliwiający kompensacje wydłuŝeń przewodu, zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŝaru w czasie nie krótszym niŝ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w przewodach wentylacyjnych nie naleŝy prowadzić innych instalacji, filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. PowyŜsze nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. Budynek naleŝy wyposaŝyć w przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŝaru instalacje napowietrzania klatek schodowych oraz instalacje oddymiające. MontaŜ instalacji i urządzeń Przewody i kształtki wentylacyjne typowe wykonywać zgodnie z normą PN-B Elementy o wymiarach nietypowych wykonywać na montaŝu na wzór elementów wg BN-70/ i BN-70/ Połączenia kanałów wykonać przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. Przewody i kształtki z wełny typu Top Air M0 wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Kanały wentylacyjne spiro uszczelniać masą silikonową i taśmą samoprzylepną i zabezpieczyć przed rozłączeniem poprzez przynitowanie nitami zrywanymi. Nie naleŝy uŝywać blachowkrętów ze względu na utrudnione czyszczenie kanałów. Połączenia z przewodami elastycznymi wykonać przy pomocy obejm zaciskowych. Podwieszenie kanałów, urządzeń, tłumików oraz ich mocowanie w przestrzeni międzystropowej wykonać za pomocą systemu z perforowanymi kształtownikami, wibroizolatorami gumowymi, prętami gwintowanymi i kołkami metalowymi ( np. system MUPRO, Hilti ). Przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelniać pianką poliuretanową lub wełną mineralną półtwardą. Na odgałęzieniach od przewodów magistralnych montować przepustnice regulacyjne dla zapewnienia moŝliwości wyregulowania wydajności powietrza. Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne ulegające zakryciu zgłosić uprzednio inspektorowi nadzoru celem dokonania odbioru.

9 W kanałach naleŝy zamontować otwory rewizyjne umoŝliwiające wyczyszczenie całej. Pod urządzeniami zainstalowanymi w przestrzeni międzystropowej naleŝy przewidzieć otwory rewizyjne. W przypadku wątpliwości w interpretacji którejkolwiek części projektu naleŝy skontaktować się z projektantem.

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry techniczne 4. Opis formy architektonicznej i funkcji budynku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo