KOMENTARZ. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. koniec kolejnego roku działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. koniec kolejnego roku działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej,"

Transkrypt

1 KOMENTARZ GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu Nieubłaganie zbliża się koniec kolejnego roku działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, który na kartach swej historii zapisał ponad stuletnią tradycję. Z początkiem przyszłego roku nadejdzie czas podsumowań i realizacji nowych planów. Zapowiadają się dobre wyniki finansowe Banku. W lepszej sytuacji niż rok temu znajdują się nasi stali klienci. Nie potwierdziły się pesymistyczne przepowiednie co do stanu polskiej gospodarki. Tempo wzrostu gospodarczego nie jest co prawda tak wysokie, jak kilka lat temu, ale pomimo nie najlepszej koniunktury globalnej, w dalszym ciągu jest dodatnie. Zjawiska obserwowane w gospodarce kraju mają niebagatelny wpływ na wszystko, co dzieje się na lokalnych rynkach. Banki spółdzielcze są ważnym elementem krwiobiegu lokalnej gospodarki, same jednak podlegają działaniom konkurencyjnym innych banków oraz instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat przeszły one wielkie przeobrażenia, procesy łączeniowe. Na ich działanie miały wpływ procesy transformacji ustrojowej, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, co spowodowało podporządkowanie ich działalności unijnemu prawu. Wszystkiego uczyliśmy się na żywym organizmie, żeby w ostateczności dojść do dzisiejszego stanu, w którym możemy podejmować się większych zadań, jak choćby obsługi budżetów, już nie tylko gmin, ale miast i powiatów. Wraz z rozwojem drobnej i średniej przedsiębiorczości w coraz większym stopniu możemy zaspakajać jej potrzeby kredytowe i rozliczeniowe. W połowie tego roku działało w Polsce placówek bankowych, 30 proc. z nich to placówki banków spółdzielczych. Natomiast zdecydowanie słabiej wypadł udział bankowości spółdzielczej w ogólnej sumie udzielnych kredytów (5,8 proc.) i zebranych depozytów (8,1 proc.). Stoi więc przed bankami spółdzielczymi wielkie wyzwanie i potrzeba odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć udział polskiej bankowości spółdzielczej w rynku? DOKOŃCZENIE NA STR. 2

2 STR. 2 KOMENTARZ BANK BLISKO CIEBIE Losowanie nagród w promocyjnej Lokacie SGB LOKATA Z NAGRODAMI DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Jak dalece unowocześniać ofertę, ile w niej powinno się zachować zasad spółdzielczych lub w jakim stopniu je skomercjalizować? Spółdzielczość Bankowa wcale nie jest przeżytkiem. W niektórych krajach Europy Zachodniej opanowała ponad połowę bankowego rynku. Dlatego nie ma odwrotu od wprowadzania coraz to nowych rozwiązań, pozyskiwania nowych grup klientów i utrzymywania dobrych kontaktów z lokalnymi samorządami, które są najbliższymi partnerami każdego banku spółdzielczego. Wyrażam przekonanie, że nowe władze samorządowe podtrzymają budowane przez lata partnerskie związki z naszym Bankiem. W październiku mieliśmy również poczucie satysfakcji z obchodów 20-lecia działalności Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. 12 listopada 1990 roku 124 banki spółdzielcze z jedenastu województw podpisując akt notarialny, powołały do życia Gospodarczy Bank Wielkopolski, najstarszy z trzech banków zrzeszających banki spółdzielcze. Jako akcjonariusz tego Banku czujemy się pewniej na konkurencyjnym rynku finansowym. Dziś zrzesza on 150 banków spółdzielczych, w tym także i nasz Bank, dając wsparcie całej Grupy. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu 25 października 2010 r. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. odbyło się losowanie nagród z Lokaty SGB LOKATA Z NAGRODAMI. Nagrodę główną samochód osobowy BMW 316i wylosował klient Banku Spółdzielczego we Wschowie. Jednocześnie miło jest nam poinformować, że gwarantowane nagrody II stopnia dla klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej wylosowali następujący klienci naszego Banku: notebook ASUS Arkadiusz Jasiński z Oddziału Lisków, Jarosław Cierniak z Oddziału Szczytniki oraz Zakład Budowlany Władysław Pawelec z Oddziału Kalisz, ekspres ciśnieniowy KRUPS Dolce Gusto Krystyna Gnerowicz z Oddziału Żelazków oraz Mirosław Bieniaszek z Oddziału Lisków. Zwycięzcom gratulujemy! Promocja Lokaty SGB LOKATA Z NAGRODAMI prowadzona była w okresie od 11 stycznia 2010 r. do 7 kwietnia 2010 r. Obecnie klienci naszego Banku mogą wziąć udział w kolejnej edycji Lokaty SGB LOKATA Z NAGRODAMI, trwającej do 23 grudnia 2010 r., a w której nagrodę główną stanowi ekskluzywne VOLVO S60. Nagrodę w Lokacie wylosował pan Arkadiusz Jasiński, a wręcza ją Sławomir Cłapka dyrektor Oddziału Lisków MACIEJ GRABARCZYK Kolektory słoneczne to opłacalna inwestycja Możliwość upowszechnienia wykorzystania energii słonecznej daje dostępny od niedawna priorytetowy program NFOŚiGW. Program kierowany jest do właścicieli prywatnych domów oraz wspólnot mieszkaniowych, które nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. We wszystkich oddziałach naszego Banku można składać wnioski o przyznanie kredytu oraz o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki udzielania kredytu: kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków własnych Banku w złotych polskich, wysokość kredytu z dotacją może wynosić do 100% kosztów inwestycji. dotacja NFOŚiGW wynosi 45% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że koszt jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. O szczegóły pytaj w naszych placówkach lub wyślij pytanie na adres: lub sprawdź na stronie (grz)

3 NR 3/2010 STR. 3 TA GMINA MA PLAN Rozmowa z KRZYSZTOFEM NIEDŹWIEDZKIM, wójtem gminy Brzeziny Gmina Brzeziny położona jest w południowo wschodniej części województwa wielkopolskiego, na południowy wschód od Kalisza. Panie Wójcie, proszę o podanie jej krótkiej charakterystyki. Gmina Brzeziny to gmina o charakterze zdecydowanie rolniczym. Jej powierzchnia to ważają firmy z branży drzewnej. Mamy tu dużo tartaków i firm zajmujących się m.in. produkcją palet oraz opakowań drewnianych, ale także są i usługowe oraz budowlane. Mamy też na terenie gminy blisko trzydzieści prężnych firm transportowych i dobrze rozwiniętą sieć handlową. Brak zakładów przemysłowych na terenie gminy powoduje, że nie ma wpływu podatków od nieruchomości do gminnego budżetu. Siedziba Urzędu Gminy w Brzezinach ha, którą zamieszkuje bez mała 6 tys. mieszkańców, ale jej bezsprzecznym bogactwem są walory środowiskowe. Mamy tu dwa rezerwaty przyrody, zbiorniki wodne, a obszary leśne zajmują 43 proc. powierzchni gminy. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w średniej wielkości gospodarstwach rodzinnych, produkujących na własne potrzeby i uzupełniających dochody zarobkami ze źródeł pozarolniczych. Powstały także duże gospodarstwa towarowe prowadzące przemysłowy tucz trzody chlewnej oraz fermy jajczarsko-drobiarskie. W gminie nie obserwujemy procesu komasacji gruntów, a powiększanie areału następuje najczęściej w drodze dzierżawy. Obok subwencji i dotacji, najwięcej wpływów pozyskujemy z tytułu podatków od środków transportowych należących do firm przewozowych. Z tego tytułu pozyskujemy rocznie ponad 200 tys. zł. Budżet gminy wynosi aktualnie około 15 mln zł, z czego 8 mln stanowią subwencje z budżetu państwa, a podatek od osób fizycznych około 1,2 mln zł. Są też inne wpływy i dochody własne, ale środkami finansowymi, jakie ma gmina do dyspozycji, Oprócz rolnictwa na obszarach wiejskich coraz większe znaczenie ma pozarolnicza działalność mieszkańców. Jak ten problemem wygląda w tej gminie? Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to oczywiście ze względu na uwarunkowania, o których wspominałem wcześniej, prze- Brzeziny z lotu ptaka gospodarujemy bardzo uważnie. Udało się nam pozyskać środki unijne z powodzeniem zainwestowane w infrastrukturę. Opracowaliśmy wcześniej konkretne plany rozwoju lokalnego do roku 2013, które już wymagają korekty. Są w tym planie inwestycje drogowe, oświatowe oraz w zakresie ochrony środowiska. Jako pierwsza gmina powiatu kaliskiego uruchomiliśmy dostęp do szerokopasmowego internetu i dociera on do każdego zakątka gminy. To bardzo ważny element wyrównywania szans i dostępu do wiedzy, szczególnie dla uczącej się młodzieży, ale i dla przedsiębiorców, rolników oraz działających tu instytucji, którym dzięki temu łatwiej komunikować się z kontrahentami czy nawet naszym lokalnym bankiem. DOKOŃCZENIE NA STR. 7

4 BANK BLISKO CIEBIE STR. 4 NASI KLIENCI NASZE PLACÓWKI Działalność gospodarczą pani Krystyna Filipowska prowadzi wspólnie z mężem od ponad dwudziestu lat. Przyznaje, że był to pomysł męża, który bacznie obserwował przemiany zachodzące w kraju, namówił ją na porzucenie zawodu nauczyciela i wspólne podjęcie pracy na własny rachunek. Siedziba Oddziału w Brzezinach ODDZIAŁ W BRZEZINACH Historia Oddziału BS Ziemi Kaliskiej w Brzezinach nie jest zbyt długa, ale obfituje w wiele wydarzeń. Placówka początkowo była Odziałem BS w Godzieszach, a po usamodzielnieniu się i kilku latach pracy jako BS w Brzezinach, połączyła się z BS w Opatówku. Ten z kolei w roku 2000 połączył się z BS w Koźminku, który skupiając sześć banków spółdzielczych, przekształcił się z czasem w Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, instytucję finansową o regionalnym zasięgu. Działająca w Brzezinach placówka stała się jednym z siedmiu Oddziałów BS Ziemi Kaliskiej. Podlegają mu dwa Punkty Kasowe jeden w centrum Brzezin w budynku Urzędu Gminy, a drugi w Godzieszach. Dla wygody mieszkańców obu gmin, Punkty wyposażone są w bankomaty. Większość klientów Oddziału i podległych mu placówek jest rolnikami zamieszkującymi obie gminy. W Oddziale systematycznie wzrasta liczba zakładanych rachunków ROR. Szczególnie duży ich przyrost nastąpił po przejęciu przez Urząd Pocztowy wypłat emerytur. Ponad siedemdziesiąt procent tych, którzy wcześniej odbierali je w placówkach Banku, zrezygnowało z odbierania ich od listonoszy i założyło rachunki w Oddziale mówi Teresa Łuczak, dyrektor placówki. Zadecydowały o tym zapewne względy bezpieczeństwa, ale i niemałe znaczenie miało tu zaufanie klientów do Banku. Zwiększa się także liczba rachunków firmowych, a wraz z upowszechnieniem w gminie pełnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, szybko rośnie grupa osób wykorzystujących go do kontaktu z Bankiem i samodzielnie dokonujących operacji na swoich kontach. Z tej formy najczęściej korzystają przedsiębiorcy, ale także w coraz więk- Teresa Łuczak, dyrektor Oddziału Pierwszym samodzielnym krokiem w biznesie była sprzedaż nawozów. W podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności niemałą rolę odegrała znajomość potrzeb rynku. Tę posiadał mąż pani Krystyny z racji kierowania działem handlowym w gminnej spółdzielni, w której dawniej pracował. Początki naszej działalności były, patrząc z dzisiejszej perspektywy, naprawdę przaśne i ciężkie, ale dzięki wytrwałości zaczęły przynosić owoce mówi Krystyna Filipowska. W latach dziewięćdziesiątych pojawił się w gminie Brzeziny problem z dostawą pasz. Tę lukę z powodzeniem zaczęła wypełniać firma państwa Filipowskich. Po kilku latach kupili oni plac w Brzezinach, uruchamiając tam magazyn. Rozpoczęli także sprzedaż materiałów budowlanych i węgla. W tym samym czasie kilka innych firm rozpoczęło w okolicy konkurencyjną działalność, więc państwo Filipowscy, szukając sposobu na utrzymanie firmy na rynku, rozpoczęli inwestowanie i zwiększyli terytorium swojej działalności. Dokupili plac handlowy po upadającej GS w sąsiednim województwie w Gruszczycach, plac handlowy po GS w Kuźnicach w gminie Kraszewice i jeszcze dwa kolejne. Tak więc firma, zatrudniająca 10 osób, prowadzi dziś działal- szym zakresie rolnicy prowadzący specjalistyczne gospodarstwa. Między placówkami w gminach istnieje stała łączność. Klienci mogą w Punktach Kasowych dokonywać różnych opłat, pobierać gotówkę, zakładać lokaty i rachunki. Sprawy związane z pozyskiwaniem kredytów czy zawarciem ubezpieczenia można zrealizować w oddanym nie tak dawno po remoncie, przestronnym budynku Oddziału. Największym zainteresowaniem klientów indywidualnych cieszą lokaty z nagrodami Spółdzielczej Grupy Bankowej, a wśród kredytów te na zakup środków do produkcji rolniczej Dobry Plon, preferencyjne i unijne. Oddział obsługuje rachunek Urzędu Gminy i podległych jej instytucji. Jest placówką o charakterze depozytowym. W nim i w podległych mu Punktach zatrudnionych jest 10 osób. Dyrektor Teresa Łuczak pracuje w Banku od 1982 roku, a w tutejszej placówce znalazła zatrudnienie w rok po jej powstaniu. Sklep państwa Stempniów w Brzezinach REDAKCJA

5 NR 3/2010 STR. 5 PLANOWY ROZWÓJ ność w pięciu miejscowościach. Takie rozwiązanie jest o tyle dobre, że pozwala na łatwiejsze negocjacje z dostawcami, a także lepsze planowanie sprzedaży i dyslokację towaru. Przy planowaniu zaopatrzenia punktów sprzedaży, państwo Filipowscy muszą brać pod uwagę faktyczne potrzeby i przyzwyczajenia rolników. Różnice między potrzebami gospodarstw rolnych w byłym województwie kaliskim a sieradzkim, są czasami diametralnie różne i wynikają z klasy ziemi, wielkości gospodarstw, rodzaju prowadzonych upraw i zasobności gospodarstw. Dochodzenie do dzisiejszej pozycji państwo Filipowscy opłacili ponad dwudziestoletnią ciężką pracą, w której obecnie pomaga im syn. We wszystkim trzeba zachować umiar i konsekwencję mówi pani Krystyna Filipowska. Podchodziliśmy do rozbudowywania firmy spokojnie i planowo. Liczyliśmy każdy grosz, a kredytowanie w Banku wspomagało nas i pomagało w rozwoju. O współpracy z nim zdecydowaliśmy się też dzięki poważnemu traktowaniu nas jako klientów. Dzisiaj uważamy go za rzetelnego partnera i to się opłaca obu stronom. ANDRZEJ MALANOWSKI Pani Filipowska jest także członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z terenu Oddziału w Brzezinach, ale jej związki z Bankiem sięgają znacznie wcześniejszych czasów, niż od momentu podjęcia działalności gospodarczej. Członkiem samodzielnego BS Brzezinach została jeszcze w latach osiemdziesiątych, w czasach gdy pracowała jako nauczycielka w tutejszej szkole. Została nawet społecznym członkiem Zarządu, była też uczestnikiem i obserwatorem wszelkich organizacyjnych zmian jakie przechodził przez lata Bank, aż do czasu kiedy stał się Oddziałem BS Ziemi Kaliskiej. Patrząc na te procesy z dzisiejszej perspektywy myślę, że mimo obaw i niepewności, jakie nam wtedy towarzyszyły, wybraliśmy najlepsze rozwiązanie mówi Krystyna Filipowska. Zamiast kilku maleńkich gminnych banków, które pewnie nie przetrwałyby do dziś, mamy wspomagającą nas własną polską instytucję finansową. Powierzenie mi funkcji członka Rady Nadzorczej uważam za szczególne wyróżnienie. Najnowszym dzieckiem firmy państwa Filipowskich jest oddana do użytku nowoczesna stacja benzynowa w Gruszczycach w powiecie sieradzkim. Na zdjęciu z prawej pani Krystyna Filipowska pień. Przez te lata mieliśmy różne propozycje z innych banków, ale ten się sprawdził, więc pozostajemy jego klientami. Jest miła obsługa, Bank doskonale nas zna, więc jeśli potrzebna jest jakaś decyzja z jego strony, to załatwiana jest bardzo szybko. Nigdy się na nim nie zawiedliśmy i nie czujemy się w tym Banku anonimowi. Czasami Bank zaskakuje nas swoimi propozycjami i mam wrażenie, że technologicznie nawet wyprzedza nasze potrzeby. Za lekki spadek tegorocznej sprzedaży pani Dorota nie obwinia powszechnie przywoływanego kryzysu, a tegoroczne warunki pogodowe, które nie sprzyjały pracy ani wielu pracującym w okolicy przedsiębiorstwom branży budowlanej, ani rolnikom zaopatrującym się w jej firmie. Uważa też, że mamy do czynienia z sytuacją przejściową. TO NIE BYŁ CZAS STRACONY Widząc obecne rezultaty działalności gospodarczej pani Doroty Stempień, trudno wyobrazić sobie początki jej działalności gospodarczej, do podjęcia której zmusiły ją problemy z zatrudnieniem. Dokładnie przed osiemnastu laty rozpoczęła działalność handlową, a pierwszym sprzedanym artykułem była torebka nasion. Na rynku pojawiła się luka po upadłych SKR, a mieszkańcy gminy do produkcji potrzebowali kwalifikowanego materiału siewnego. W wyborze asortymentu zaważyło również odebrane wykształcenie w zakresie ogrodnictwa. Z czasem asortyment towarów oferowanych przez państwa Stempniów znacznie się rozszerzył. Dziś firma rodzinna sprzedaje materiały budowlane, hydrauliczne, kleje, farby, blachy, dachówkę, kostkę brukową, artykuły oświetleniowe, AGD, RTV, rowery, skutery i krzewy ozdobne. Mimo że duży i doskonale wyposażony sklep z artykułami AGD w centrum Brzezin robi wrażenie, to podstawowym asortymentem sprzedawanym w firmie są materiały budowlane i wykończeniowe. Firma rozszerzyła działalność handlową o własne placówki w Kraszewicach i Błaszkach, dając zatrudnienie ponad 20 osobom. Firma od początku związała swoje losy z tutejszą placówką bankową. Zaczęliśmy dzięki kredytowi, który udzielił nam BS w Brzezinach i pozostaliśmy związani z nim do dzisiaj, mimo że nosi on inną nazwę i jest częścią większego Banku wspomina pani Stem- B.O.

6 STR. 6 BANK BLISKO CIEBIE Kompleksowe ubezpieczenia sektora rolnego CONCORDIA Agro i CONCORDIA Agro Bonus Grupa Concordia ubezpiecza polskich rolników i ich majątek już od ponad dwunastu lat. W ubezpieczeniach liczy się wiedza, doświadczenie, specjalizacja i zaangażowanie. Grupa Concordia jako lider w ubezpieczeniach rolnych w Polsce spełnia te wymogi. Widać to w oferowaniu polskiemu rolnikowi pełnej ochrony ubezpieczeniowej. Ostatnie lata dowodzą, że rolnictwo często ponosi nieprzewidziane straty z powodu klęsk żywiołowych jak powódź, gradobicie, wiosenne przymrozki czy ogień, nie wspominając już o często powtarzających się suszach. Jest to jednak tylko część ryzyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Niestety, coraz większą rolę odgrywają tu wypadki spowodowane błędami ludzkimi czy eksploatacją maszyn. Można się jednak przed ich skutkami zabezpieczyć poprzez ubezpieczenie majątku i prowadzonej działalności rolniczej. Dlatego Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej wspólnie z Grupą Concordia proponuje tutejszym rolnikom zawarcie ubezpieczenia w ramach jednego z kompleksowych pakietów Agro. Oferta przygotowana przez Grupę Concordia zakłada, że nikt nie powinien ubezpieczać się w szerszym zakresie niż to konieczne. Jednak to, co konieczne, powinno być ubezpieczone solidnie. Dlatego przygotowane zostały dwa warianty Pakietu Agro z wieloma opcjami do wyboru. Rolnik decydując się na zawarcie ubezpieczenia może skorzystać ze wszystkich opcji w ramach Pakietu, wybrać klika dla niego najważniejszych lub tylko jedną z propozycji. Ubezpieczenie w ramach Pakietu Concordia Agro obejmuje: odpowiedzialność cywilną (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego będące własnością osób fizycznych, mienie gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, mienie gospodarstwa rolnego od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (maszyn rolniczych), zwierzęta gospodarskie i konie od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności, OC związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem lub użytkowaniem mienia. Ubezpieczenie w ramach Pakietu Concordia Agro Bonus obejmuje: maszyny rolnicze w ramach Agro-Casco, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (maszyn rolniczych), maszyny rolnicze od ognia i innych zdarzeń losowych, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), OC związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem lub użytkowaniem mienia. Bardziej szczegółowo Pakiety Agro opisane zostaną w kolejnym numerze Banku Blisko Ciebie. Obok wymienionych produktów Grupa Concordia jako jedna z 3 firm ubezpieczeniowych w Polsce proponuje zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa. Przypominamy, że takie ubezpieczenie można zawrzeć w jednej z 13 placówek BS Ziemi Kaliskiej (pisaliśmy o tym szerzej w Nr 1/2010 z marca 2010 r.). Wszystkich zainteresowanych propozycjami Grupy Concordia zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w celu uzyskania szczegółowych informacji i zawarcia umowy ubezpieczenia. Oprac. M. Grabarczyk

7 NR 3/2010 STR. 7 TA GMINA MA PLAN DOKOŃCZENIE ZE STR. 3 Najdroższym elementem infrastruktury jest kanalizacja. Dlatego też do poprawy jej stanu przywiązujemy duże znaczenie. W ciągu najbliższych czterech lat zamierzamy przystąpić do gruntownej modernizacji, bądź budowy w Brzezinach nowej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami łączącymi ją z sąsiednimi wsiami. Obecnie na terenie gminy mamy Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach 29 km sieci kanalizacyjnej i będziemy ją poszerzać. Ponieważ Brzeziny bardzo się rozbudowywują, musimy do tego zadania w niedługim czasie przystąpić, co wiążę się z pozyskaniem niezbędnych środków finansowych z zewnątrz. Rozmawiamy w przeddzień wyborów samorządowych. W krótkim materiale nie da się opisać wszystkich osiągnięć samorządu, a przed wójtem wybranym na kolejną kadencję stanie realizacja nakreślonej wcześniej strategii. W jakim kierunku pana zdaniem, gmina powinna się dalej rozwijać? Powinna przede wszystkim pozostać gminą o ekologicznym charakterze. W związku z powyższym muszą być kontynuowane proekologiczne inwestycje ze środków zewnętrznych, a także kredytów, których na dobrych warunkach udzielał nam dotąd Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. Samorząd powinien także dbać o podtrzymywanie już osiągniętych sukcesów w dziedzinie rozwoju sportu i dostępu do kultury w gminie. Podstawą poprawy warunków życia mieszkańców będzie dalszy rozwój gminnej infrastruktury, głównie komunikacyjnej i edukacyjnej oraz doprowadzenie w dłuższej perspektywie do gazyfikacji gminy z lokalnych zasobów. Gorąco wierzę, że samorządowi w nowej kadencji przy realizacji tych celów nie zabraknie wytrwałości i sukcesów. Dziękuję za rozmowę ANDRZEJ MALANOWSKI K R Z Y Ż Ó W K A Poziomo: 1-A chroni przed deszczem, 2-G grecka bogini miłości, 3-A trzeba do niego dążyć, aby być jak najlepszym, 4-F dowodził rycerzami okrągłego stołu, 5-A druga strona awersu, 6-I w parze z zapachem, 7-A najsławniejszy pan w literaturze polskiej, 8-G kolczaste, ładnie pachnące krzewy, 9-A walczy z bykiem, 11-A może być trasowany lub osobisty, 11-H wschodni kwiat lub pozycja jogina, 13-A część spłaty, 13-F tłusty w maśle, 15-B po dzisiaj, 15-H złoty symbol lub jednostka astronomiczna, 17-C lekki samolocik na krótkie dystanse, 19-A..., prawa jak w marszu, 19-I chińska patelnia, 20-E rower dla pani, Pionowo: A-1 najważniejsza sprawa, B-9 działania na koncie, B-18 część meczu siatkówki lub tenisa, C-3 republika na zachodnim brzegu Ameryki Płd., Wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki z Nr 2 (7) naszego czasopisma wylosowane zostały: Michał Brodziak z Cieni Trzeciej, Przemysław Musiałowicz ze Stawu i Genowefa Skórzewska ze Szczytnik. Serdecznie gratulujemy. D-1 duża, kolorowa papuga, D-13 teczka na papiery, E-7 bardzo słodki napój, F-4 najlepszy w talii, F-13 obniżka cen lub reklama produktu, G-1 można po nim spocząć po sukcesie, G-6 tlenek węgla, trujący i bezbarwny gaz, H-8 stowarzyszenie partii, I-2 gatunek strusia, I-6 stara polska ciężarówka, K U P O N I-15 akt uchwalony przez parlament, J-10 wynik nieprzyjemnej sytuacji, K-1 podarunek K-5 ma ją ten, kto dobrze gada, K-15 służy do prania, L-10 cienka w pasie, ale zła, Hasło: A-3, J-2, A-11, E-11, B-18, A-9, C-15, B-15 C-9, K-6, I-13, B-5, J-6 G-7 J-2, L-12, G-20, H-12 BANK BLISKO CIEBIE Hasło... Imię i nazwisko... Adres... nr telefonu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r. Dz. U. Nr 133, poz. 883) podpis... Rozwiązania prosimy składać na kuponach w placówkach Banku do 20 lutego 2011 r. Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosowane zostaną atrakcyjne upominki.

8 BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ CENTRALA Plac Wolności 6, Koźminek tel , fax ODDZIAŁ KOŹMINEK Pl. Wolności 6, Koźminek, tel , tel./fax ODDZIAŁ LISKÓW ul. Ks. Blizińskiego 42, Lisków, tel , tel./fax ODDZIAŁ SZCZYTNIKI Szczytniki 29, Szczytniki, tel , tel./fax ODDZIAŁ ŻELAZKÓW Żelazków 9, Żelazków, tel , tel./fax ODDZIAŁ BRZEZINY ul. Bankowa 3, Brzeziny, tel , tel./fax BANK POLSKI Rok założenia: 1904 ODDZIAŁ OPATÓWEK ul. Poniatowskiego 1, Opatówek, tel , tel./fax ODDZIAŁ KALISZ Pl. Św. Józefa 5, Kalisz, tel , tel./fax PUNKT KASOWY BRZEZINY ul lecia 8, Brzeziny, tel./fax PUNKT KASOWY GODZIESZE ul. Kaliska 2a, Godziesze Wielkie, tel./fax PUNKT KASOWY IWANOWICE Pl. Kordeckiego 13, Iwanowice, tel./fax PUNKT KASOWY KALISZ ul. Wojciechowskiego 5, Kalisz, tel , fax PUNKT KASOWY RADLICZYCE Radliczyce 62, Szczytniki, tel./fax PUNKT KASOWY STAW Pl. Wolności 10, Szczytniki, tel./fax Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4/ Warszawa, tel , i Opracowanie graficzne: Jacek Niespodziany, Druk: ArtDruk

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. Serwis Finansowy Dla Firm

KOMENTARZ. Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. Serwis Finansowy Dla Firm KOMENTARZ GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce nie jest za duża? Na koniec I kwartału w Polsce działały 14 424 placówki bankowe i choć

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Nr 2 (9) ISSN 2082-9450 lipiec 2013 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE PIĄTA PLACÓWKA w Kolnie już czynna maja Bank Spółdzielczy w Kolnie otworzył nową placówkę Filię Nr 2. Mieści się

Bardziej szczegółowo

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11 Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana mówi

Bardziej szczegółowo

Klub Koźminianka jest kuźnią talentów sportowych. Jego wychowankowie zajmują czołowe miejsca na mistrzostwach odbywających się w kraju i Europie

Klub Koźminianka jest kuźnią talentów sportowych. Jego wychowankowie zajmują czołowe miejsca na mistrzostwach odbywających się w kraju i Europie Klub Koźminianka jest kuźnią talentów sportowych. Jego wychowankowie zajmują czołowe miejsca na mistrzostwach odbywających się w kraju i Europie więcej na str. 4-5 STR. 2 Komentarz Ten numer kwartalnika

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

dla każdego! ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK! KARTA KREDYTOWA DLA FIRM

dla każdego! ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK! KARTA KREDYTOWA DLA FIRM Nr 1/2012 r. Str. 7 dla każdego! Limit karty jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta, minimalny limit to 1 000 zł, maksymalny 20 000 zł. Okres rozliczeniowy liczony jest od 7 dnia miesiąca do 7

Bardziej szczegółowo

EUROPA UFA BANKOM SPÓŁDZIELCZYM

EUROPA UFA BANKOM SPÓŁDZIELCZYM EUROPA UFA BANKOM SPÓŁDZIELCZYM o raz kolejny końcówka roku staje się okresem przełomowych zmian na rynku kredytów konsumenckich. W ubiegłym roku banki gorączkowo wdrażały zasady udzielania kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających

marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających BANK Mój Nr 1(4) MARZEC 2010 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K Zarządu, Zdzisław Bąk, podczas przekazania głównej nagrody Alfonsowi Pośpiechowi, który po odbiór samochodu

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu Nr 1(1) ISSN XXXX-XXXX Luty 2011 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Bank spółdzielczy CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu o wyróżnia banki spółdzielcze wśród innych placówek w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego Komentarz GRZEGORZ PONIATOWSKI, Prezes Zarządu d tysięcy lat pieniądz stanowi środek określania wartości dóbr materialnych i kulturalnych. Stanowi też ekwiwalent w transakcjach wymiennych, czyli kupna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Finansowy. Kredyt... by nie czasu. józef seweryn. W numerze: spotkanie biznesowe dla przedsiębiorców. lata międzywojenne

Finansowy. Kredyt... by nie czasu. józef seweryn. W numerze: spotkanie biznesowe dla przedsiębiorców. lata międzywojenne nr 3 Kurier Nr 3-2012 ISSN 2080-6532 Kredyt... by nie tracić czasu Na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX-tego wieku dwóch amerykańskich uczonych prowadziło badania nad źródłem pozyskiwania kapitału przez

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

Finansowy. MACiej BANKI. W numerze:

Finansowy. MACiej BANKI. W numerze: nr 1 Kurier Nr 1(5) - 2013 ISSN 2080-6532 Finansowy PAKIETY BIZNES Prowadzenie własnej firmy wymaga ciągłego dokonywania wyborów. Decydując się na wybór rachunku bankowego, należy głównie brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja

Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja Z życia SGB str. 2-5 W cyklu Z wizytą u: SBL w Zduńskiej Woli str. 6-7 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2010 nr 6/155 Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Szczególne wyróżnienie O pozycji Banku świadczą jego kapitały, liczba klientów, ilość placówek i renoma, jaką zdobywa on wśród klientów. Pozycja Banku buduje w

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Czy bank może być eko?

Czy bank może być eko? Czy bank może być eko? Ochrona środowiska czy to się opłaca? Zrównoważony rozwój 2 + +nasz zespół /w magazyn klientów GBS Banknumerze 01/2013 (06) Dołącz do znajomych Zrównoważony rozwój Jednak termin

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo