KOMENTARZ. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. koniec kolejnego roku działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. koniec kolejnego roku działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej,"

Transkrypt

1 KOMENTARZ GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu Nieubłaganie zbliża się koniec kolejnego roku działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, który na kartach swej historii zapisał ponad stuletnią tradycję. Z początkiem przyszłego roku nadejdzie czas podsumowań i realizacji nowych planów. Zapowiadają się dobre wyniki finansowe Banku. W lepszej sytuacji niż rok temu znajdują się nasi stali klienci. Nie potwierdziły się pesymistyczne przepowiednie co do stanu polskiej gospodarki. Tempo wzrostu gospodarczego nie jest co prawda tak wysokie, jak kilka lat temu, ale pomimo nie najlepszej koniunktury globalnej, w dalszym ciągu jest dodatnie. Zjawiska obserwowane w gospodarce kraju mają niebagatelny wpływ na wszystko, co dzieje się na lokalnych rynkach. Banki spółdzielcze są ważnym elementem krwiobiegu lokalnej gospodarki, same jednak podlegają działaniom konkurencyjnym innych banków oraz instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat przeszły one wielkie przeobrażenia, procesy łączeniowe. Na ich działanie miały wpływ procesy transformacji ustrojowej, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, co spowodowało podporządkowanie ich działalności unijnemu prawu. Wszystkiego uczyliśmy się na żywym organizmie, żeby w ostateczności dojść do dzisiejszego stanu, w którym możemy podejmować się większych zadań, jak choćby obsługi budżetów, już nie tylko gmin, ale miast i powiatów. Wraz z rozwojem drobnej i średniej przedsiębiorczości w coraz większym stopniu możemy zaspakajać jej potrzeby kredytowe i rozliczeniowe. W połowie tego roku działało w Polsce placówek bankowych, 30 proc. z nich to placówki banków spółdzielczych. Natomiast zdecydowanie słabiej wypadł udział bankowości spółdzielczej w ogólnej sumie udzielnych kredytów (5,8 proc.) i zebranych depozytów (8,1 proc.). Stoi więc przed bankami spółdzielczymi wielkie wyzwanie i potrzeba odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć udział polskiej bankowości spółdzielczej w rynku? DOKOŃCZENIE NA STR. 2

2 STR. 2 KOMENTARZ BANK BLISKO CIEBIE Losowanie nagród w promocyjnej Lokacie SGB LOKATA Z NAGRODAMI DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Jak dalece unowocześniać ofertę, ile w niej powinno się zachować zasad spółdzielczych lub w jakim stopniu je skomercjalizować? Spółdzielczość Bankowa wcale nie jest przeżytkiem. W niektórych krajach Europy Zachodniej opanowała ponad połowę bankowego rynku. Dlatego nie ma odwrotu od wprowadzania coraz to nowych rozwiązań, pozyskiwania nowych grup klientów i utrzymywania dobrych kontaktów z lokalnymi samorządami, które są najbliższymi partnerami każdego banku spółdzielczego. Wyrażam przekonanie, że nowe władze samorządowe podtrzymają budowane przez lata partnerskie związki z naszym Bankiem. W październiku mieliśmy również poczucie satysfakcji z obchodów 20-lecia działalności Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. 12 listopada 1990 roku 124 banki spółdzielcze z jedenastu województw podpisując akt notarialny, powołały do życia Gospodarczy Bank Wielkopolski, najstarszy z trzech banków zrzeszających banki spółdzielcze. Jako akcjonariusz tego Banku czujemy się pewniej na konkurencyjnym rynku finansowym. Dziś zrzesza on 150 banków spółdzielczych, w tym także i nasz Bank, dając wsparcie całej Grupy. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu 25 października 2010 r. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. odbyło się losowanie nagród z Lokaty SGB LOKATA Z NAGRODAMI. Nagrodę główną samochód osobowy BMW 316i wylosował klient Banku Spółdzielczego we Wschowie. Jednocześnie miło jest nam poinformować, że gwarantowane nagrody II stopnia dla klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej wylosowali następujący klienci naszego Banku: notebook ASUS Arkadiusz Jasiński z Oddziału Lisków, Jarosław Cierniak z Oddziału Szczytniki oraz Zakład Budowlany Władysław Pawelec z Oddziału Kalisz, ekspres ciśnieniowy KRUPS Dolce Gusto Krystyna Gnerowicz z Oddziału Żelazków oraz Mirosław Bieniaszek z Oddziału Lisków. Zwycięzcom gratulujemy! Promocja Lokaty SGB LOKATA Z NAGRODAMI prowadzona była w okresie od 11 stycznia 2010 r. do 7 kwietnia 2010 r. Obecnie klienci naszego Banku mogą wziąć udział w kolejnej edycji Lokaty SGB LOKATA Z NAGRODAMI, trwającej do 23 grudnia 2010 r., a w której nagrodę główną stanowi ekskluzywne VOLVO S60. Nagrodę w Lokacie wylosował pan Arkadiusz Jasiński, a wręcza ją Sławomir Cłapka dyrektor Oddziału Lisków MACIEJ GRABARCZYK Kolektory słoneczne to opłacalna inwestycja Możliwość upowszechnienia wykorzystania energii słonecznej daje dostępny od niedawna priorytetowy program NFOŚiGW. Program kierowany jest do właścicieli prywatnych domów oraz wspólnot mieszkaniowych, które nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. We wszystkich oddziałach naszego Banku można składać wnioski o przyznanie kredytu oraz o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki udzielania kredytu: kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków własnych Banku w złotych polskich, wysokość kredytu z dotacją może wynosić do 100% kosztów inwestycji. dotacja NFOŚiGW wynosi 45% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że koszt jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. O szczegóły pytaj w naszych placówkach lub wyślij pytanie na adres: lub sprawdź na stronie (grz)

3 NR 3/2010 STR. 3 TA GMINA MA PLAN Rozmowa z KRZYSZTOFEM NIEDŹWIEDZKIM, wójtem gminy Brzeziny Gmina Brzeziny położona jest w południowo wschodniej części województwa wielkopolskiego, na południowy wschód od Kalisza. Panie Wójcie, proszę o podanie jej krótkiej charakterystyki. Gmina Brzeziny to gmina o charakterze zdecydowanie rolniczym. Jej powierzchnia to ważają firmy z branży drzewnej. Mamy tu dużo tartaków i firm zajmujących się m.in. produkcją palet oraz opakowań drewnianych, ale także są i usługowe oraz budowlane. Mamy też na terenie gminy blisko trzydzieści prężnych firm transportowych i dobrze rozwiniętą sieć handlową. Brak zakładów przemysłowych na terenie gminy powoduje, że nie ma wpływu podatków od nieruchomości do gminnego budżetu. Siedziba Urzędu Gminy w Brzezinach ha, którą zamieszkuje bez mała 6 tys. mieszkańców, ale jej bezsprzecznym bogactwem są walory środowiskowe. Mamy tu dwa rezerwaty przyrody, zbiorniki wodne, a obszary leśne zajmują 43 proc. powierzchni gminy. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w średniej wielkości gospodarstwach rodzinnych, produkujących na własne potrzeby i uzupełniających dochody zarobkami ze źródeł pozarolniczych. Powstały także duże gospodarstwa towarowe prowadzące przemysłowy tucz trzody chlewnej oraz fermy jajczarsko-drobiarskie. W gminie nie obserwujemy procesu komasacji gruntów, a powiększanie areału następuje najczęściej w drodze dzierżawy. Obok subwencji i dotacji, najwięcej wpływów pozyskujemy z tytułu podatków od środków transportowych należących do firm przewozowych. Z tego tytułu pozyskujemy rocznie ponad 200 tys. zł. Budżet gminy wynosi aktualnie około 15 mln zł, z czego 8 mln stanowią subwencje z budżetu państwa, a podatek od osób fizycznych około 1,2 mln zł. Są też inne wpływy i dochody własne, ale środkami finansowymi, jakie ma gmina do dyspozycji, Oprócz rolnictwa na obszarach wiejskich coraz większe znaczenie ma pozarolnicza działalność mieszkańców. Jak ten problemem wygląda w tej gminie? Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to oczywiście ze względu na uwarunkowania, o których wspominałem wcześniej, prze- Brzeziny z lotu ptaka gospodarujemy bardzo uważnie. Udało się nam pozyskać środki unijne z powodzeniem zainwestowane w infrastrukturę. Opracowaliśmy wcześniej konkretne plany rozwoju lokalnego do roku 2013, które już wymagają korekty. Są w tym planie inwestycje drogowe, oświatowe oraz w zakresie ochrony środowiska. Jako pierwsza gmina powiatu kaliskiego uruchomiliśmy dostęp do szerokopasmowego internetu i dociera on do każdego zakątka gminy. To bardzo ważny element wyrównywania szans i dostępu do wiedzy, szczególnie dla uczącej się młodzieży, ale i dla przedsiębiorców, rolników oraz działających tu instytucji, którym dzięki temu łatwiej komunikować się z kontrahentami czy nawet naszym lokalnym bankiem. DOKOŃCZENIE NA STR. 7

4 BANK BLISKO CIEBIE STR. 4 NASI KLIENCI NASZE PLACÓWKI Działalność gospodarczą pani Krystyna Filipowska prowadzi wspólnie z mężem od ponad dwudziestu lat. Przyznaje, że był to pomysł męża, który bacznie obserwował przemiany zachodzące w kraju, namówił ją na porzucenie zawodu nauczyciela i wspólne podjęcie pracy na własny rachunek. Siedziba Oddziału w Brzezinach ODDZIAŁ W BRZEZINACH Historia Oddziału BS Ziemi Kaliskiej w Brzezinach nie jest zbyt długa, ale obfituje w wiele wydarzeń. Placówka początkowo była Odziałem BS w Godzieszach, a po usamodzielnieniu się i kilku latach pracy jako BS w Brzezinach, połączyła się z BS w Opatówku. Ten z kolei w roku 2000 połączył się z BS w Koźminku, który skupiając sześć banków spółdzielczych, przekształcił się z czasem w Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, instytucję finansową o regionalnym zasięgu. Działająca w Brzezinach placówka stała się jednym z siedmiu Oddziałów BS Ziemi Kaliskiej. Podlegają mu dwa Punkty Kasowe jeden w centrum Brzezin w budynku Urzędu Gminy, a drugi w Godzieszach. Dla wygody mieszkańców obu gmin, Punkty wyposażone są w bankomaty. Większość klientów Oddziału i podległych mu placówek jest rolnikami zamieszkującymi obie gminy. W Oddziale systematycznie wzrasta liczba zakładanych rachunków ROR. Szczególnie duży ich przyrost nastąpił po przejęciu przez Urząd Pocztowy wypłat emerytur. Ponad siedemdziesiąt procent tych, którzy wcześniej odbierali je w placówkach Banku, zrezygnowało z odbierania ich od listonoszy i założyło rachunki w Oddziale mówi Teresa Łuczak, dyrektor placówki. Zadecydowały o tym zapewne względy bezpieczeństwa, ale i niemałe znaczenie miało tu zaufanie klientów do Banku. Zwiększa się także liczba rachunków firmowych, a wraz z upowszechnieniem w gminie pełnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, szybko rośnie grupa osób wykorzystujących go do kontaktu z Bankiem i samodzielnie dokonujących operacji na swoich kontach. Z tej formy najczęściej korzystają przedsiębiorcy, ale także w coraz więk- Teresa Łuczak, dyrektor Oddziału Pierwszym samodzielnym krokiem w biznesie była sprzedaż nawozów. W podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności niemałą rolę odegrała znajomość potrzeb rynku. Tę posiadał mąż pani Krystyny z racji kierowania działem handlowym w gminnej spółdzielni, w której dawniej pracował. Początki naszej działalności były, patrząc z dzisiejszej perspektywy, naprawdę przaśne i ciężkie, ale dzięki wytrwałości zaczęły przynosić owoce mówi Krystyna Filipowska. W latach dziewięćdziesiątych pojawił się w gminie Brzeziny problem z dostawą pasz. Tę lukę z powodzeniem zaczęła wypełniać firma państwa Filipowskich. Po kilku latach kupili oni plac w Brzezinach, uruchamiając tam magazyn. Rozpoczęli także sprzedaż materiałów budowlanych i węgla. W tym samym czasie kilka innych firm rozpoczęło w okolicy konkurencyjną działalność, więc państwo Filipowscy, szukając sposobu na utrzymanie firmy na rynku, rozpoczęli inwestowanie i zwiększyli terytorium swojej działalności. Dokupili plac handlowy po upadającej GS w sąsiednim województwie w Gruszczycach, plac handlowy po GS w Kuźnicach w gminie Kraszewice i jeszcze dwa kolejne. Tak więc firma, zatrudniająca 10 osób, prowadzi dziś działal- szym zakresie rolnicy prowadzący specjalistyczne gospodarstwa. Między placówkami w gminach istnieje stała łączność. Klienci mogą w Punktach Kasowych dokonywać różnych opłat, pobierać gotówkę, zakładać lokaty i rachunki. Sprawy związane z pozyskiwaniem kredytów czy zawarciem ubezpieczenia można zrealizować w oddanym nie tak dawno po remoncie, przestronnym budynku Oddziału. Największym zainteresowaniem klientów indywidualnych cieszą lokaty z nagrodami Spółdzielczej Grupy Bankowej, a wśród kredytów te na zakup środków do produkcji rolniczej Dobry Plon, preferencyjne i unijne. Oddział obsługuje rachunek Urzędu Gminy i podległych jej instytucji. Jest placówką o charakterze depozytowym. W nim i w podległych mu Punktach zatrudnionych jest 10 osób. Dyrektor Teresa Łuczak pracuje w Banku od 1982 roku, a w tutejszej placówce znalazła zatrudnienie w rok po jej powstaniu. Sklep państwa Stempniów w Brzezinach REDAKCJA

5 NR 3/2010 STR. 5 PLANOWY ROZWÓJ ność w pięciu miejscowościach. Takie rozwiązanie jest o tyle dobre, że pozwala na łatwiejsze negocjacje z dostawcami, a także lepsze planowanie sprzedaży i dyslokację towaru. Przy planowaniu zaopatrzenia punktów sprzedaży, państwo Filipowscy muszą brać pod uwagę faktyczne potrzeby i przyzwyczajenia rolników. Różnice między potrzebami gospodarstw rolnych w byłym województwie kaliskim a sieradzkim, są czasami diametralnie różne i wynikają z klasy ziemi, wielkości gospodarstw, rodzaju prowadzonych upraw i zasobności gospodarstw. Dochodzenie do dzisiejszej pozycji państwo Filipowscy opłacili ponad dwudziestoletnią ciężką pracą, w której obecnie pomaga im syn. We wszystkim trzeba zachować umiar i konsekwencję mówi pani Krystyna Filipowska. Podchodziliśmy do rozbudowywania firmy spokojnie i planowo. Liczyliśmy każdy grosz, a kredytowanie w Banku wspomagało nas i pomagało w rozwoju. O współpracy z nim zdecydowaliśmy się też dzięki poważnemu traktowaniu nas jako klientów. Dzisiaj uważamy go za rzetelnego partnera i to się opłaca obu stronom. ANDRZEJ MALANOWSKI Pani Filipowska jest także członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z terenu Oddziału w Brzezinach, ale jej związki z Bankiem sięgają znacznie wcześniejszych czasów, niż od momentu podjęcia działalności gospodarczej. Członkiem samodzielnego BS Brzezinach została jeszcze w latach osiemdziesiątych, w czasach gdy pracowała jako nauczycielka w tutejszej szkole. Została nawet społecznym członkiem Zarządu, była też uczestnikiem i obserwatorem wszelkich organizacyjnych zmian jakie przechodził przez lata Bank, aż do czasu kiedy stał się Oddziałem BS Ziemi Kaliskiej. Patrząc na te procesy z dzisiejszej perspektywy myślę, że mimo obaw i niepewności, jakie nam wtedy towarzyszyły, wybraliśmy najlepsze rozwiązanie mówi Krystyna Filipowska. Zamiast kilku maleńkich gminnych banków, które pewnie nie przetrwałyby do dziś, mamy wspomagającą nas własną polską instytucję finansową. Powierzenie mi funkcji członka Rady Nadzorczej uważam za szczególne wyróżnienie. Najnowszym dzieckiem firmy państwa Filipowskich jest oddana do użytku nowoczesna stacja benzynowa w Gruszczycach w powiecie sieradzkim. Na zdjęciu z prawej pani Krystyna Filipowska pień. Przez te lata mieliśmy różne propozycje z innych banków, ale ten się sprawdził, więc pozostajemy jego klientami. Jest miła obsługa, Bank doskonale nas zna, więc jeśli potrzebna jest jakaś decyzja z jego strony, to załatwiana jest bardzo szybko. Nigdy się na nim nie zawiedliśmy i nie czujemy się w tym Banku anonimowi. Czasami Bank zaskakuje nas swoimi propozycjami i mam wrażenie, że technologicznie nawet wyprzedza nasze potrzeby. Za lekki spadek tegorocznej sprzedaży pani Dorota nie obwinia powszechnie przywoływanego kryzysu, a tegoroczne warunki pogodowe, które nie sprzyjały pracy ani wielu pracującym w okolicy przedsiębiorstwom branży budowlanej, ani rolnikom zaopatrującym się w jej firmie. Uważa też, że mamy do czynienia z sytuacją przejściową. TO NIE BYŁ CZAS STRACONY Widząc obecne rezultaty działalności gospodarczej pani Doroty Stempień, trudno wyobrazić sobie początki jej działalności gospodarczej, do podjęcia której zmusiły ją problemy z zatrudnieniem. Dokładnie przed osiemnastu laty rozpoczęła działalność handlową, a pierwszym sprzedanym artykułem była torebka nasion. Na rynku pojawiła się luka po upadłych SKR, a mieszkańcy gminy do produkcji potrzebowali kwalifikowanego materiału siewnego. W wyborze asortymentu zaważyło również odebrane wykształcenie w zakresie ogrodnictwa. Z czasem asortyment towarów oferowanych przez państwa Stempniów znacznie się rozszerzył. Dziś firma rodzinna sprzedaje materiały budowlane, hydrauliczne, kleje, farby, blachy, dachówkę, kostkę brukową, artykuły oświetleniowe, AGD, RTV, rowery, skutery i krzewy ozdobne. Mimo że duży i doskonale wyposażony sklep z artykułami AGD w centrum Brzezin robi wrażenie, to podstawowym asortymentem sprzedawanym w firmie są materiały budowlane i wykończeniowe. Firma rozszerzyła działalność handlową o własne placówki w Kraszewicach i Błaszkach, dając zatrudnienie ponad 20 osobom. Firma od początku związała swoje losy z tutejszą placówką bankową. Zaczęliśmy dzięki kredytowi, który udzielił nam BS w Brzezinach i pozostaliśmy związani z nim do dzisiaj, mimo że nosi on inną nazwę i jest częścią większego Banku wspomina pani Stem- B.O.

6 STR. 6 BANK BLISKO CIEBIE Kompleksowe ubezpieczenia sektora rolnego CONCORDIA Agro i CONCORDIA Agro Bonus Grupa Concordia ubezpiecza polskich rolników i ich majątek już od ponad dwunastu lat. W ubezpieczeniach liczy się wiedza, doświadczenie, specjalizacja i zaangażowanie. Grupa Concordia jako lider w ubezpieczeniach rolnych w Polsce spełnia te wymogi. Widać to w oferowaniu polskiemu rolnikowi pełnej ochrony ubezpieczeniowej. Ostatnie lata dowodzą, że rolnictwo często ponosi nieprzewidziane straty z powodu klęsk żywiołowych jak powódź, gradobicie, wiosenne przymrozki czy ogień, nie wspominając już o często powtarzających się suszach. Jest to jednak tylko część ryzyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Niestety, coraz większą rolę odgrywają tu wypadki spowodowane błędami ludzkimi czy eksploatacją maszyn. Można się jednak przed ich skutkami zabezpieczyć poprzez ubezpieczenie majątku i prowadzonej działalności rolniczej. Dlatego Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej wspólnie z Grupą Concordia proponuje tutejszym rolnikom zawarcie ubezpieczenia w ramach jednego z kompleksowych pakietów Agro. Oferta przygotowana przez Grupę Concordia zakłada, że nikt nie powinien ubezpieczać się w szerszym zakresie niż to konieczne. Jednak to, co konieczne, powinno być ubezpieczone solidnie. Dlatego przygotowane zostały dwa warianty Pakietu Agro z wieloma opcjami do wyboru. Rolnik decydując się na zawarcie ubezpieczenia może skorzystać ze wszystkich opcji w ramach Pakietu, wybrać klika dla niego najważniejszych lub tylko jedną z propozycji. Ubezpieczenie w ramach Pakietu Concordia Agro obejmuje: odpowiedzialność cywilną (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego będące własnością osób fizycznych, mienie gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, mienie gospodarstwa rolnego od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (maszyn rolniczych), zwierzęta gospodarskie i konie od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności, OC związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem lub użytkowaniem mienia. Ubezpieczenie w ramach Pakietu Concordia Agro Bonus obejmuje: maszyny rolnicze w ramach Agro-Casco, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (maszyn rolniczych), maszyny rolnicze od ognia i innych zdarzeń losowych, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), OC związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem lub użytkowaniem mienia. Bardziej szczegółowo Pakiety Agro opisane zostaną w kolejnym numerze Banku Blisko Ciebie. Obok wymienionych produktów Grupa Concordia jako jedna z 3 firm ubezpieczeniowych w Polsce proponuje zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa. Przypominamy, że takie ubezpieczenie można zawrzeć w jednej z 13 placówek BS Ziemi Kaliskiej (pisaliśmy o tym szerzej w Nr 1/2010 z marca 2010 r.). Wszystkich zainteresowanych propozycjami Grupy Concordia zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w celu uzyskania szczegółowych informacji i zawarcia umowy ubezpieczenia. Oprac. M. Grabarczyk

7 NR 3/2010 STR. 7 TA GMINA MA PLAN DOKOŃCZENIE ZE STR. 3 Najdroższym elementem infrastruktury jest kanalizacja. Dlatego też do poprawy jej stanu przywiązujemy duże znaczenie. W ciągu najbliższych czterech lat zamierzamy przystąpić do gruntownej modernizacji, bądź budowy w Brzezinach nowej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami łączącymi ją z sąsiednimi wsiami. Obecnie na terenie gminy mamy Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach 29 km sieci kanalizacyjnej i będziemy ją poszerzać. Ponieważ Brzeziny bardzo się rozbudowywują, musimy do tego zadania w niedługim czasie przystąpić, co wiążę się z pozyskaniem niezbędnych środków finansowych z zewnątrz. Rozmawiamy w przeddzień wyborów samorządowych. W krótkim materiale nie da się opisać wszystkich osiągnięć samorządu, a przed wójtem wybranym na kolejną kadencję stanie realizacja nakreślonej wcześniej strategii. W jakim kierunku pana zdaniem, gmina powinna się dalej rozwijać? Powinna przede wszystkim pozostać gminą o ekologicznym charakterze. W związku z powyższym muszą być kontynuowane proekologiczne inwestycje ze środków zewnętrznych, a także kredytów, których na dobrych warunkach udzielał nam dotąd Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. Samorząd powinien także dbać o podtrzymywanie już osiągniętych sukcesów w dziedzinie rozwoju sportu i dostępu do kultury w gminie. Podstawą poprawy warunków życia mieszkańców będzie dalszy rozwój gminnej infrastruktury, głównie komunikacyjnej i edukacyjnej oraz doprowadzenie w dłuższej perspektywie do gazyfikacji gminy z lokalnych zasobów. Gorąco wierzę, że samorządowi w nowej kadencji przy realizacji tych celów nie zabraknie wytrwałości i sukcesów. Dziękuję za rozmowę ANDRZEJ MALANOWSKI K R Z Y Ż Ó W K A Poziomo: 1-A chroni przed deszczem, 2-G grecka bogini miłości, 3-A trzeba do niego dążyć, aby być jak najlepszym, 4-F dowodził rycerzami okrągłego stołu, 5-A druga strona awersu, 6-I w parze z zapachem, 7-A najsławniejszy pan w literaturze polskiej, 8-G kolczaste, ładnie pachnące krzewy, 9-A walczy z bykiem, 11-A może być trasowany lub osobisty, 11-H wschodni kwiat lub pozycja jogina, 13-A część spłaty, 13-F tłusty w maśle, 15-B po dzisiaj, 15-H złoty symbol lub jednostka astronomiczna, 17-C lekki samolocik na krótkie dystanse, 19-A..., prawa jak w marszu, 19-I chińska patelnia, 20-E rower dla pani, Pionowo: A-1 najważniejsza sprawa, B-9 działania na koncie, B-18 część meczu siatkówki lub tenisa, C-3 republika na zachodnim brzegu Ameryki Płd., Wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki z Nr 2 (7) naszego czasopisma wylosowane zostały: Michał Brodziak z Cieni Trzeciej, Przemysław Musiałowicz ze Stawu i Genowefa Skórzewska ze Szczytnik. Serdecznie gratulujemy. D-1 duża, kolorowa papuga, D-13 teczka na papiery, E-7 bardzo słodki napój, F-4 najlepszy w talii, F-13 obniżka cen lub reklama produktu, G-1 można po nim spocząć po sukcesie, G-6 tlenek węgla, trujący i bezbarwny gaz, H-8 stowarzyszenie partii, I-2 gatunek strusia, I-6 stara polska ciężarówka, K U P O N I-15 akt uchwalony przez parlament, J-10 wynik nieprzyjemnej sytuacji, K-1 podarunek K-5 ma ją ten, kto dobrze gada, K-15 służy do prania, L-10 cienka w pasie, ale zła, Hasło: A-3, J-2, A-11, E-11, B-18, A-9, C-15, B-15 C-9, K-6, I-13, B-5, J-6 G-7 J-2, L-12, G-20, H-12 BANK BLISKO CIEBIE Hasło... Imię i nazwisko... Adres... nr telefonu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r. Dz. U. Nr 133, poz. 883) podpis... Rozwiązania prosimy składać na kuponach w placówkach Banku do 20 lutego 2011 r. Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosowane zostaną atrakcyjne upominki.

8 BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ CENTRALA Plac Wolności 6, Koźminek tel , fax ODDZIAŁ KOŹMINEK Pl. Wolności 6, Koźminek, tel , tel./fax ODDZIAŁ LISKÓW ul. Ks. Blizińskiego 42, Lisków, tel , tel./fax ODDZIAŁ SZCZYTNIKI Szczytniki 29, Szczytniki, tel , tel./fax ODDZIAŁ ŻELAZKÓW Żelazków 9, Żelazków, tel , tel./fax ODDZIAŁ BRZEZINY ul. Bankowa 3, Brzeziny, tel , tel./fax BANK POLSKI Rok założenia: 1904 ODDZIAŁ OPATÓWEK ul. Poniatowskiego 1, Opatówek, tel , tel./fax ODDZIAŁ KALISZ Pl. Św. Józefa 5, Kalisz, tel , tel./fax PUNKT KASOWY BRZEZINY ul lecia 8, Brzeziny, tel./fax PUNKT KASOWY GODZIESZE ul. Kaliska 2a, Godziesze Wielkie, tel./fax PUNKT KASOWY IWANOWICE Pl. Kordeckiego 13, Iwanowice, tel./fax PUNKT KASOWY KALISZ ul. Wojciechowskiego 5, Kalisz, tel , fax PUNKT KASOWY RADLICZYCE Radliczyce 62, Szczytniki, tel./fax PUNKT KASOWY STAW Pl. Wolności 10, Szczytniki, tel./fax Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4/ Warszawa, tel , i Opracowanie graficzne: Jacek Niespodziany, Druk: ArtDruk

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą, której Organizatorem jest z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek,

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników .pl https://www..pl Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników Autor: Redaktor Naczelny Data: 31 maja 2016 Kredyty, pożyczki, leasing przed rolnikami szukającymi sposobu na powiększenie gospodarstwa,

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące Strona 1 z 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 01.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES polecaj współpracuj pozyskuj wspieraj KARTA PREMIOWA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Sięgnij po kartę premiową i korzystaj z niej bez ograniczeń! Nadzieja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE OFERTY DLA MIKROFIRM PROFIT CESJA

ELEMENTY BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE OFERTY DLA MIKROFIRM PROFIT CESJA ELEMENTY BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE OFERTY DLA MIKROFIRM PROFIT CESJA Andrzej Cyganik Członek zarządu PLAN PREZENTACJI 1. Rozwój rynku bancassurance na podstawie doświadczeń Grupy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 29.04.2015r BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tekst jednolity na dzień 22.10.2014 r. Goleniów, październik 2014 r. Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Bakałarzewo, dnia. 25.04.2008 r. 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2.

Bardziej szczegółowo

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012.

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. AGENDA 1. Ubezpieczenia rolne w Polsce, czyli które? 2. Krótki rys historyczny ubezpieczeń rolnych. 3.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 09 marca 2016r BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje od 17

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Obowiązuje od 08.08.2017 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej

Bardziej szczegółowo

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników!

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! .pl https://www..pl Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 grudnia 2016 Od wiosny tego roku (zresztą jak co roku) głośno było a to o przymrozkach, a to o suszy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A.

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A. REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A. ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 26 luty 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje od 27

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo

IV Pomorskie Forum Producentów Trzody chlewnej z

IV Pomorskie Forum Producentów Trzody chlewnej z IV Pomorskie Forum Producentów Trzody chlewnej z Credit Agricole Bank Polska S.A. Borzechowo, 14 listopada 2016 r. 2016-11-14 Credit Agricole Bank Polska 1S.A. Str. 2-2016- 11-16 POLSKA TRZECIM RYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY/MIASTA 1) :

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 01 października 015 r. (aktualizacja wg stanu na dzień sierpnia 016 r.) Spis treści I. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia upraw i zwierząt: idzie nowe...

Ubezpieczenia upraw i zwierząt: idzie nowe... .pl https://www..pl Ubezpieczenia upraw i zwierząt: idzie nowe... Autor: Elżbieta Bodnar Data: 20 grudnia 2016 W tym roku zabrakło pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń upraw i nawet dodatkowa pula 7 mln

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin. XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r.

Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin. XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r. Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r. Misja Banków Spółdzielczych Działanie na rzecz swoich członków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 20 sierpnia 2014 r. Preambuła Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r.

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. KLIENCI INDYWIDUALNI Aktualne oprocentowanie kredytów nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (odsetek maksymalnych), wynoszących

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zasad korzystana ze zbioru specyfikacji produktów kredytowych oraz wzorów umów o kredyt dla klientów instytucjonalnych

Załącznik nr 9 do Zasad korzystana ze zbioru specyfikacji produktów kredytowych oraz wzorów umów o kredyt dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 9 do Zasad korzystana ze zbioru specyfikacji produktów kredytowych oraz wzorów umów o kredyt dla klientów instytucjonalnych Stempel nagłówkowy placówki banku Placówka banku / Data wpływu (dd-mm-rrrr):

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce

Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce dr Marietta Janowicz-Lomott, Uniwersytet Gdański dr Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań Agenda Działanie ubezpieczeń dotowanych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 1 BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 maj 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, maj 2013 Strona 1 z 8 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 14.09.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 31 maja 2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 8,80% 1) Kredyt dostępny w ofercie do roku. 2) Wysokość oprocentowania dla Klie

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 8,80% 1) Kredyt dostępny w ofercie do roku. 2) Wysokość oprocentowania dla Klie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w stosunku rocznym 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 05/05/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 7 lutego

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XI/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 29.11.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 26/2015 z dnia 05.03.2015r.

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 8 stycznia 2013r. zm. Uchwałą Nr 12 z dnia 11.02.2013r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/18/915/2017 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.03.2017 (obowiązuje od 13.03.2017 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII KLASTRY ENERGETYCZNE Sejm RP 07.09.2016 Warszawa Slajd 1 z 25 BOŚ Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 49./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 09 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 09 lipca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Młody Agro - Przedsiębiorca Warszawa, 2016 rok HONOROWY PATRONAT KONKURSU 2 Spis treści 1. Organizator konkursu... 4 2. Cel konkursu... 5 3. Adresat konkursu... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 10.03.2015r. Zmiany: Uchwała Nr 27 z dnia 8 czerwca 2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 56/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 08.10.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy? Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk Ŝywiołowych mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo