1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów"

Transkrypt

1 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia techniczne 6.1 Bilans mocy zapotrzebowanej 6.2 Dobór kabli i zabezpieczeń 7. Spis rysunków Plan sytuacyjny budynku nr 63 rys. 1 Schemat strukturalny zasilania rys. 2 Schemat i widok złącza kablowego ZK rys. 3 Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RGB rys. 4 Schematy ideowe rozdzielnic na poziomie przyziemia T0/1+TK01; TS; T02 rys. 5 Schematy ideowe i widoki rozdzielnic na poziomie parteru T1+TK1;T2+TK2;TL1;TL2 rys. 6 Schematy ideowe i widoki rozdzielnic na poziomie parteru T3+TK3; T4+TK4; TL3; TL4, TL5 rys. 7 Schemat zasilania i sterowania DALI rys. 8 Schemat zasilania instalacji oświetleniowej z przystosowaniem do sterowania w systemie LCN rys. 9 Schemat strukturalny połączeń punktów multimedialnych rys. 10 Legenda rys. 11 Plan instalacji elektrycznych rzut przyziemia rys. 12 Plan instalacji oświetlenia rzut przyziemia rys. 13 Plan instalacji elektrycznych rzut parteru rys. 14 Plan instalacji oświetlenia rzut parteru rys. 15 Plan instalacji elektrycznych rzut piętra rys. 16 Plan instalacji oświetlenia rzut piętra rys Zestawienia podstawowych materiałów

2 2. Opis techniczny instalacje elektryczne 2.1 Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, Projekt architektoniczny inwentaryzacja budowlana Inwentaryzacja na obiekcie Wytyczne Inwestora dotyczące rozmieszczenia gniazd elektrycznych i teletechnicznych Uzgodnienia z Inwestorem Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2.2 Zakres opracowania. Projekt obejmuje: - demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych - prace przygotowawcze - wymiana złącza kablowego - instalacje połączeń wyrównawczych i wyrównania potencjałów - wykonania głównych tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych - instalacje siły, wlz-ty - instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego - instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia - instalacje zasilania dedykowanego, - instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji - instalacje zasilania urządzeń teletechnicznych - instalacje zasilania podgrzewania rynien - instalacje okablowania strukturalnego - przeniesienie istniejących urządzeń okablowania strukturalnego z istniejącej do nowej serwerowni - przedłużenie istniejącego kabla telefonicznego - wykonania nowego przyłącza światłowodowego w między budynkami nr 63 i nr dostawa i montaż urządzeń aktywnych - instalacje ochrony przed przepięciami, - instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 2.3 Charakterystyka budynku. Budynek nr 63 znajduje się na terenie kompleksu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stanowi on wyodrębnioną samodzielną bryłę, nieprzylegającą do innych budynków. Budynek niski, posiada 1-kondygancję podziemną i 2 kondygnacje nadziemne. Jest to budynek użyteczności publicznej o przeznaczeniu dydaktyczno biurowym z salami laboratoryjnymi. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne w postaci sal wykładowych, sal laboratoryjnych oraz pomieszczeń administracyjno-naukowych dla kadry naukowej. Budynek podlega ochronie całego kompleksu znajdującej się przy bramach głównych wjazdowych na teren WAT, jak również będzie podłączony do nadzoru obiektu do pomieszczenia Dyżurnego Oficera znajdującego się w budynku 1 w odległości 200m. Wejście do budynku frontowe przez klatkę główną oraz dodatkowe poprzez klatkę ewakuacyjną. Budynek posiada wymieniona stolarkę okienną i jest przygotowywany do remontu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Stolarka wewnętrzna drewniana, nieszczelna. Drzwi do rozdzielni głównej w budynku bez odporności ogniowej.

3 Obiekt wyposażony w instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Obecnie na korytarzach nie ma sufitów podwieszanych oraz w pomieszczeniach biurowych, natomiast w części pomieszczeń laboratoryjnych wykonane są sufity podwieszane kasetonowe i GK. Zalecenia budowlane Zgodnie z uzgodnieniami z użytkownikiem na etapie remontu tj. wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych zostaną wykonane przez Inwestora: - sufity podwieszane na korytarzach - zostaną wymienione drzwi serwerowni - rozdzielnicy głównej na drzwi z odpornością pożarową, - zostanie wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie serwerowni - inwestor rozważy decyzję związaną z wymianą wewnętrznej stolarki drzwiowej. Prace te nie są przedmiotem niniejszego opracowania oraz zakresu robót. W zakresie robót Wykonawcy w ramach wymiany instalacji elektrycznych należy: - wykonanie demontażu istniejących instalacji - wykonanie niezbędnych prac budowlanych przygotowawczych związanych z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej (demontażu starej oraz wykonania nowej instalacji) np. kucie wnęk, bruzd, przebicia, przekucia - wykonaniem niezbędnego demontażu istniejących nawierzchni i podłoży wraz z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego tj. wykonaniem prac remontowo budowlanych i naprawczych np. szpachlowanie, naprawy tynków i zaprawianie bruzd, malowanie. 2.4 Zasilanie budynku Budynek zasilany jest linią kablową nn 0,4 kv typu YAKY 4x150mm 2. Kabel zasila złącze kablowe ZK, które jest projektowane do wymiany. Schemat i widok złącza kablowego pokazano na rysunku. W złączu kablowym należy włożyć wkładki bezpiecznikowe WTN200AgL dla zasilania budynku. W złączu należy zainstalować wyłącznik główny cewką wybijakową np. NZM400 pełniący również funkcję wyłącznika ppoż. Od istniejącego złącza kablowego projektuje się nowy wlz-t zasilający do rozdzielnicy głównej budynku. W tym celu na odcinku od istniejącego złącza kablowego do projektowanej rozdzielnicy głównej budynku należy ułożyć wlz-ty typu 4xLgY1x150 w rurze DVR Pomiar energii W budynku nie przewiduje się pomiaru energii elektrycznej rozliczeniowego z Zakładem Energetycznym. W celu szacunkowego zużycia energii budynku w istniejącej rozdzielnicy głównej budynku projektuje się analizator parametrów sieci z przekładnikami 200/ Rozdzielnica główna RGB Obiekt zasilony będzie z rozdzielnicy głównej RGB nn 0,4 kv zlokalizowanej na poziomie przyziemia w pomieszczeniu pod schodami w miejscu pokazanym na planie instalacji. W tym celu należy wykonać nową rozdzielnicę RGB w obudowie metalowej stojącej IP54 typu XVTL. W rozdzielnicy należy zainstalować rozłącznik główny, ochronniki przepięciowe kl. B z dobezpieczeniem, lampki kontrolne sygnalizacji obecności napięcia oraz analizator parametrów sieci z przekładnikami 200/5. Dla zasilenia poszczególnych wlz-tów rozdzielnic piętrowych oraz oddziałowych przewidziano rozłączniki bezpiecznikowe.

4 Dodatkowo w rozdzielnicy głównej przewidziano obwód dla zasilenia jednostki zewnętrznej klimatyzatorów. Schemat ideowy rozdzielnicy RGB z aparaturą kontrolną sterująca oraz zabezpieczeniami pokazano na rysunku. 2.7 Rozdzielnice oddziałowe Dla potrzeb rozdziału energii elektrycznej projektuje się rozdzielnice piętrowe oraz oddziałowe dla zasilanie wydzielonych instalacji w pomieszczeniach laboratoryjnych. Rozdzielnice piętrowe należy wykonać w obudowach wnękowych w II klasie izolacji z drzwiczkami pełnymi z osłonami po otwarciu drzwi. Tablice wykonać, jako dwuczęściowe z wydzielona częścią TK komputerową dla zasilania instalacji gniazd dedykowanych komputerowych. W laboratoriach należy wykonać rozdzielnice, jako n/t lub p/t IP40 wg planów i schematów z widokami tablic. Schematy rozdzielnic oraz widoki tablic piętrowych oraz oddziałowych pokazano na rysunkach nr 3, 4, 5, 6, 7. Wszystkie rozdzielnice wyposażyć w obudowy z zamknięciem na kluczyk z uwzględnieniem 20% rezerwy miejsce dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnice należy wyposażyć w rozłącznik główny odpowiednio oznakowany, wskaźniki sygnalizacji obecności napięcia, ochronniki przepięciowe oraz aparaturę zabezpieczająco sterowniczą wg. schematów ideowych poszczególnych rozdzielnic (tablic) elektrycznych. W obwodach instalacji oświetleniowej, należy w celu przystosowania instalacji do systemu inteligentnego sterowania LCN, wykonać dodatkową szynę danych oraz zastosować w obwodach oświetleniowych dodatkowe styki pomocnicze dla wyłączników nadmiarowo-prądowych, przez które zasilić linię danych. Schemat zasilania obwodów oświetleniowych z przystosowaniem do sterowania w systemie LCN pokazano na rysunku nr 9. Lokalizacje poszczególnych tablic i rozdzielnic pokazano na planach instalacji, natomiast schemat zasilania poszczególnych rozdzielnic pokazano na schemacie strukturalnym zasilania oraz poszczególnych schematach ideowych. 2.8 Trasy kablowe i wlz-ty W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznej projektuje ciągi koryt kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na korytarzach poszczególnych kondygnacji. Po obu stronach korytarza w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, (które zostaną wykonane na etapie wymiany instalacji elektrycznych) należy zamontować koryta metalowe perforowane K200/50. W części pomieszczeń wyposażonych w sufity w podwieszane w laboratoryjnych i salach wykładowych należy wykonać w przestrzeni sufitowej ciągi koryt dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Koryta kablowe należy mocować do stropów lub ścian za pomocą typowych wsporników kablowych. Pionowe przejścia przez strop wykonać w rurkach instalacyjnych RL47, w których układane będą wlz-ty. Dla przejścia przez stropy poszczególnych kondygnacji należy wykonać szacht instalacyjny z drabinkami kablowymi, do których będą mocowane skrętki teletechniczne oraz światłowody pionowego okablowania strukturalnego, a następnie zabudować płytami GK. Na poszczególnych kondygnacjach w szachcie wykonać otwory rewizyjne. W pomieszczeniach biurowych, sal laboratoryjnych oraz wykładowych dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektuje instalację, jako p/t za wyjątkiem pom. nr 17, gdzie instalację gniazd wykonać w kanałach podparapetowych DLP150 z przegrodą, w

5 których będą montowane również gniazda elektryczne i teletechniczne wg. planów instalacji na poszczególnych kondygnacjach. Dojścia do kaset należy wykonać w peselach wzmocnionych 750N w posadzce, a następnie p/t w bruzdach w ścianach do strefy koryt kablowych. Pionowe zejścia do elektrycznych i szaf logicznych wykonać w peszlach p/t. Plan koryt kablowych pokazano na rys. instalacji siły i gniazd. Dla zasilania poszczególnych rozdzielnic oddziałowych projektuje się wlz-ty zasilające kablami YKY... Układane w korytach kablowych oraz przy przejściach przez strop i w pionach w rurkach RL. Przekroje kabli podano na schematach ideowych oraz na schemacie strukturalnym zasilania. 2.9 Instalacje oświetlenia Instalacje oświetlenia i gniazd w pomieszczeniach wykonać przewodami, jako p/t z poszczególnych tablic piętrowych lub oddziałowych. Całość poszczególnych kondygnacji dla pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz wykładowej zasilona jest z dwóch tablic piętrowych za wyjątkiem przyziemia gdzie instalacje elektryczne zasilone są z jednej tablicy. Dla pomieszczeń laboratoryjnych projektuje się oddzielne tablice oddziałowe, z których zostaną zasilone instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd w tych pomieszczeniach. Na korytarzach instalacje prowadzić w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Dla oświetlenia instalację wykonać przewodami YDYpżo 3x(4;5)x1,5. UWAGA: Zgodnie z wytycznymi Użytkownika instalacja oświetleniowa ma być przystosowana so systemu inteligentnego sterowania w systemie LCN. W tym celu dla instalacji oświetlenia od poszczególnych rozdzielnic oddziałowych do łączników instalacyjnych należy doprowadzić wymaganą ilość żył określoną funkcjonalnością obwodu elektrycznego i danego łącznika oraz jedną żyłę dodatkową rezerwową (szynę danych) zakończoną w puszkach instalacyjnej głębokich przy łącznikach instalacyjnych oświetleniowych w pomieszczeniu zaciskami WAGO. Stosować puszki firmy Simet SE2x60, w salach komputerowych i konferencyjnych SE2x60G. Puszki SE2X60 montować w pozycji poziomej. Przewody wprowadzać od góry. W pozostałych pomieszczeniach technicznych, magazynowych, biurowych, sanitarnych puszki pogłębiane SE60G. W puszkach odgałęźnych żyłę danych należy połączyć z rezerwową żyłą danych obwodu oświetleniowego i wprowadzić na styki pomocnicze wyłączników nadprądowych w obwodach oświetleniowych. Schemat zasilania obwodów oświetleniowych z przystosowaniem do sterowania w systemie LCN pokazano na rysunku nr 8. Natężenie oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach dobrano zgodnie z normą PN-EN , dla pomieszczeń biurowych, sal lekcyjnych, wykładowych, laboratoriach oraz salach komputerowych, przyjęto średnie natężenie oświetlenia 500lux. W korytarzach, klatkach schodowych, holu wejściowym średnie natężenie oświetlenia przyjęto 100lux, sanitariatach 200lux. W pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych projektuje się nastropowe oprawy świetlówkowe 2x49 z rastrem parabolicznym np. SRT 249.PA EVG (ozn. A wg. rysunków). Oprawy montować bezpośrednio do sufitów. W pomieszczeniu rady wydziałów pom. nr 35 oświetlenie wykonać w systemie przystosowanym do sterowania oświetleniem w systemie DALI; oprawami 2x55 z rastrem parabolicznym 4x14 P-A DIMM EVG np. typu KT414 D-OR EVG do sufitów podwieszanych świecące światłem pośrednim oraz dodatkowo w części z sufitem GK należy w miejsce zastosować oprawę LED 1x15W DIMM np. typu SMD 1x15W EVG DIMM oraz

6 1x12W LED DIMM DALI np. SMD 1x, 12W jako oświetlenie uzupełniające. Dodatkowo na słupach projektuje się kinkiety typu 9x0,5 LED np. Solf LED. Dla sterowania instalacji oświetleniowej, sterowania roletami oraz ekranami w pomieszczeniu sali rady wydziału dużej i małej oraz sali wykładowej dużej (pom. nr 35, nr 41 oraz 46) zastosowano system sterowania DALI. W projektowanym zakresie sterowania system obsługuje oprawy świetlówkowe oświetlenia ogólnego i doświetlającego oraz napędy rolet okiennych (opcja) i ekranu wraz ze sterowaniem projektora. Celem stosowania systemu sterowania jest wygodna obsługa wszystkich urządzeń jednocześnie oprawy ze ściemnieniem w systemie cyfrowym DIMM. Załączanie i wyłączanie oświetlenia w tych pomieszczenia odbywa się za pomocą za pomocą kasety sterowniczej SG oraz za pomocą przenośnego pilota. W tym celu na suficie należy zainstalować nadajnik radiowy do sterowania ww. systemami przenośnym pilotem. Dla powtarzających się czynności w pomieszczeniu, odpowiednim przyciskiem pilota wywołuje się zaprogramowany scenariusz pracy urządzeń (tzw. scenę oświetleniową) np.: - wykład oświetlenie ogólne i doświetlające ustawione jest na maksymalnym poziomie, ekran i rolety pozostają zwinięte; - prezentacja oświetlenie ogólne jest zmniejszone do minimalnego poziomu umożliwiającego prowadzenie notatek, oświetlenie doświetlające jest wyłączone, ekran i rolety rozwijają się; - projekcja AV oświetlenie ogólne i doświetlające jest wyłączone, ekran i rolety są opuszczone; sterowanie projektora Z pilota (kasety SG) dostępne są następujące funkcje: - załączanie/wyłączanie całości oświetlenia, - rozjaśnianie/ściemnianie całości oświetlenia, - wybór 3 scen oświetleniowych, - załączanie/wyłączanie pojedynczych grup światła (ogólne i doświetlające), - rozjaśnianie/ściemnianie pojedynczych grup światła (ogólne i doświetlające), - podnoszenie/opuszczanie rolet lub ekranu - sterowanie projektora. Kaseta ta umożliwia załączanie lub wyłączanie całości oświetlenia, załączenie lub wyłączenia napędu rolet okiennych, napędu ekranu lub płynne rozjaśnianie/ ściemnianie opraw oświetleniowych w wybranych grupach oświetleniowych, które zostaną określone logicznie na etapie programowania (uruchamiania) instalacji wg. wskazań użytkownika. Wszystkie elementy systemu należy zasilić napięciem 230V i połączyć ze sobą magistralą LM. Połączenia elektryczne wykonać przewodami o przekroju 1,5mm2. Schemat zasilania i sterowania oświetleniem, ekranem roletami pokazano na schemacie blokowym. System jest przystosowany do współpracy z większością urządzeń AV i istnieje możliwość na aulach integracji systemów oświetlenia i audio. Posiada bogatą serię innych bardziej zaawansowanych pilotów i touchpaneli. Na rys. pilot podstawowy (kaseta SG)

7 Dla niezależnego sterowania ekranem zastosowany będzie również łącznik żaluzjowych (łącznik na wyposażeniu ekranu). Lokalizację łączników do sterowania ekranów uzgodnić na roboczo z użytkownikiem. Wszystkie oprawy stosować z zapłonnikami EVG skompensowane. Zapalanie opraw w pomieszczeniach ogólno biurowych, technicznych, laboratoriach lokalnymi łącznikami montowanymi na wysokości 1,3m zlokalizowanym przy wejściach do pomieszczeń. Łączniki instalacyjne stosować 16A. Załączanie oświetlenia na korytarzach przyciskami typu światło sterującymi przekaźnikami bistabilnymi umożliwiając załączanie 30%; 60% oraz 100% oświetlenia poprzez kolejne naciśnięcie przycisku. W pomieszczeniach sanitariatów oraz na poziomie przyziemia osprzęt stosować bryzgoszczelny. Instalacje w pomieszczeniach sanitariatów na poszczególnych kondygnacjach należy wykonać, jako p/t, osprzęt elektryczny i oprawy bryzgoszczelny. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz osprzętu z podziałem na poszczególne obwody pokazano na planach instalacji elektrycznej poszczególnych kondygnacji Instalacje oświetlenia awaryjnego. Część opraw oświetlenia ogólnego należy wyposażyć w moduły zasilania awaryjnego, z czasem podtrzymania pracy źródła światła przez 1 godziny z funkcją autotestu. Oprawy te są czynne w stanie pracy oświetlenia ogólnego i przechodzą w stan pracy awaryjnej w przypadku zaniku zasilania obiektu z sieci. Instalacje wykonać przewodami YDYżo 4(5) x1, 5 z dodatkową żyłą kontrolną. Oprawy z funkcją pracy zasilania awaryjnego wyróżniono na planach instalacji oznaczeniem AW. Przed wyjściami ewakuacyjnymi oraz na drogach ewakuacyjnych projektuje się oprawy oświetleniowe 8W z piktogramami wskazującymi drogi ewakuacji w kierunku drzwi wejściowych (oprawy jednostronne lub dwustronne). Oprawy te są wyposażone w moduły zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania pracy 1 godz. Przed wejściem do budynku należy zainstalować oprawy ścienna 18W z mod.awar.1h do -20st.C z cert. CNBOP, np. SANDY POINT AW. Kontrola stanu pracy opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wizualna przez obserwację diody świecącej oprawy z autotestem. Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z normą PN-EN Oprawy powinny posiadać atest CNBOP.

8 2.11 Instalacja siły i gniazd ogólnego przeznaczenia. W pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych, laboratoryjnych projektuje się instalacje gniazd ogólnego przeznaczenia, gniazd elektrycznych montowanych w zestawach komputerowych oraz gniazd w zestawach komputerowych dedykowanych z kluczem typu DATA tworząc zestawy typu PEL. Instalację gniazd wykonać, jako p/t za wyjątkiem pom. nr 17 gdzie instalacje wykonać w listwach PCV wraz z montażem osprzętu. W miejscach pokazanych na planie gniazda mocować w kasetach podłogowych a instalację doprowadzić w bruzdach w peszlach wzmocnionych w posadzce. W częściach korytarzowych instalację prowadzić w korytach kablowych. W pomieszczeniach sanitariatów należy zainstalować gniazda bryzgoszczelne dla zasilanie suszarek do rąk oraz podgrzewaczy wody i gniazda porządkowe. Na korytarzach na wysokości ok. 30cm należy zainstalować porządkowe gniazda elektryczne bryzgoszczelne. W pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych gniazd instalować na wysokości ok. 30cm, natomiast w pomieszczeniach laboratoryjnych wysokość gniazd dostosować do aranżacji pomieszczeń i wyposażenia w stanowisk pracy. W miejscach pokazanych na planie wykonać instalacje gniazd trójfazowych z rozłącznikiem 5P 16A lub 32A oraz zestawy gniazd wyposażone w gniazda 1x5P 16A; 1x5P 32A oraz 4x3P 16A (ozn. Z na planie instalacji) z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz nadmiarowoprądowymi IP54. Dla gniazd trójfazowych instalacje wykonać przewodem YDYżo 5x2,5 lub YDYżo 5x6. Zasilanie zestawów gniazdowych wykonać przewodem YDYżo 5x10. Gniazda ogólnego przeznaczenia w biurach, gabinetach, salach wykładowych itp. instalować na wysokości 30cm, w sanitariatach gniazda instalować bryzgoszczelne IP44 na wysokości 1,2m. Plan rozmieszczenia gniazd elektrycznych i logicznych instalowanych we wspólnych zestawach z podziałem na obwody pokazano na planach instalacji poszczególnych kondygnacji. Gniazda na każdym stanowisku należy odpowiednio oznakować, podając numer (nazwę rozdzielnicy) i numer obwodu, z którego są zasilane. Obwody wychodzące z tablic rozdzielczych należy oznakować za pomocą pasków chorągiewkami podając numer obwodu. Instalacje należy wykonać zgodnie z schematami ideowymi poszczególnych tablic piętrowych oraz planem instalacji. Ostateczne rozmieszczenie oraz wysokości instalacji gniazd potwierdzić indywidualnie z użytkownikiem na etapie wykonywania instalacji 2.12 Instalacja zasilania dedykowanego dla komputerów Dla potrzeb zasilania komputerów projektuje się wydzieloną instalacje z poszczególnych tablic piętrowych zasilania dedykowanego. W tym celu w poszczególnych tablicach piętrowych projektuje się ich wydzieloną część TK... przeznaczonych dla zasilenia urządzeń komputerowych. Instalację zasilania dedykowanego wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 750V. Instalacje w pomieszczeniach ogólnych wykonać, jako podtynkową. Dla instalacji zasilania dedykowanego projektuje się gniazda typu DATA 2P+Z 16A koloru czerwonego, które należy wyposażyć w klucze uniemożliwiające włączenie innych odbiorników poza komputerowymi. Gniazda dedykowane montować we wspólnych ramkach z gniazdami elektrycznymi oraz logicznymi przeznaczonymi dla zasilenia komputerów.

9 Gniazda na każdym stanowisku należy odpowiednio oznakować, podając numer (nazwę rozdzielnicy) i numer obwodu, z którego są zasilane. Obwody wychodzące z tablic rozdzielczych należy oznakować za pomocą pasków chorągiewkami podając numer obwodu. Instalacje należy wykonać zgodnie z schematami ideowymi poszczególnych tablic piętrowych oraz planem instalacji Instalacja zasilania klimatyzatorów W pomieszczeniu sali wykładowej z rozdzielnicy oddziałowej należy wykonać zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzatorów. Zasilanie wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 p/t lub korytkach. Ponadto z rozdzielnicy głównej na dach należy wykonać obwód zasilający skraplacza na dachu. W pozostałych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych i wykładowych na ścianie nad drzwiami przy suficie projektuje się gniazdo p/t IP44 z białą klapką w celu umożliwienia późniejszego zasilenia jednostek wewnętrznych klimatyzatorów Instalacja zasilania i okablowania urządzeń audio wizualnych W miejscach pokazanych na planach instalacji należy wykonać instalację dla zasilania ekranów zwijanych z napędem elektrycznym. Dla istniejących ekranów sterowanie ekranem, należy wykonać z wykorzystaniem istniejących łączników góra-dół, natomiast dla nowo przewidzianych należy obwód zakończyć gniazdem n/t bryzgoszczelnym na suficie. Ponadto wykonać zasilania zakończone gniazdem bryzgoszczelnym nad sufitem podwieszanym dla zasilenia projektorów. W miejscach pokazanych na planach należy do podłączenia źródła projekcji obrazu zainstalować metalowych obudowach n/t o wymiarach ok. 40x40x20 zamykanych na kluczyk gniazda: 1x230 DATA; 1xVGA; 1xHDMI. Zasilanie gniazda DATA wykonać z tego samego obwodu, co zasilanie projektora oraz wykonać okablowanie VGA i HDMI od gniazda VGA oraz HDMI w zestawach naściennych do projektora. Przewody zakończyć obustronnie odpowiednimi wtyczkami. W sali rady wydziałów wykonać dwie skrzynki do podłączenia źródła projekcji obrazu. W tym celu w jednej ze skrzynek należy dodatkowo zamontować przełącznik HDMI i VGA. Okablowanie wykonać w rurce typu peszel p/t i nad sufitem podwieszanym. Schemat okablowania przedstawiono na rysunku nr. W pomieszczeniach wyposażonych w systemem DALI tj. sali rady wydziału dużej i malej oraz dużej sali wykładowej ekrany, projektory wpiąć w system DALI Instalacja zasilania urządzeń teletechnicznych Dla zasilania instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd w serwerowni oraz urządzeń teletechnicznych projektuje się w serwerowni tablicę TS. Tablice wykonać jak nt. z drzwiczkami transparentnymi z zamkiem IP55. W tablicy zastosować rozłącznik główny, ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia nadmiarowoprądowe dla zasilania szaf teletechnicznych wraz z UPS-ami, urządzeń, kontrolerów i zasilaczy od telewizji dozorowej, włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Instalację wykonać na korytkach instalacyjnych lub p/t. Dla zasilania gwarantowanego serwerów i urządzenia aktywnych oraz panela wentylacyjnego w szafach teletechnicznych należy zainstalować UPS-Rackowe 4 kva z bateriami, zapewniając w zależności od obciążenia czas podtrzymania ok min. UPS zasilić tablicy serwerowni TS linkami LgYżo 3x6 w rurce RL.

10 Schemat ideowy rozdzielnicy TS pokazano na rysunku. Zasilanie elementów teletechnicznych wykonać w koordynacji z projektem instalacji teletechnicznych włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej stanowiącym oddzielne opracowanie Instalacja podgrzewania rynien W celu zapobiegania gromadzenia się śniegu i lodu w rynnach opadowych oraz rurach spustowych zewnętrznych należy wykonać instalację podgrzewania rynien kablami samoreguląjacymi. Kablami objąć rynny opadowe wokół budynku (ok. 200mb) oraz 8 rur spustowych o długości ok. 10mb każda. Do podgrzewania rynien i rur spustowych stosować kable grzewcze o mocy 18W/m jednostronnie zasilane, układane na uchwytach rynnowych mocowane do rynien np. Deviflex DTIP18W systemu Devi. Pionowe zejścia kabli należy wykonać w rurach spustowych na łańcuchach rynnowych. Załączanie kabli grzejnych wykonać regulatorem temperatury i wilgotności np. Devireg 850 z czujkami, oraz ręcznie w tablicy przełącznikiem Zasilanie obwodów kabli grzejnych przedstawiono schemacie ideowym tablicy TE4. Szczegóły montażu wykonać ściśle wg zaleceń i DTR-ek danego producenta do określonego typu podłoża dachowego i rynien Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przed wejściem do budynku projektuje się wyłącznik p. pożarowy GWP (przycisk w obudowie za szybką 2NO), którym w wypadku pożaru będzie wyłączane zasilenie całego obiektu za pomocą cewki wybijakowej w wyłączniku zainstalowanym w złączu kablowym. Instalację wykonać przewodem E90 NHXH 3x1, Uszczelnienie ppoż. Przejścia kabli i przewodów przez ściany wydzielenia pożarowego uszczelnić masami ogniochronnymi np. Hiltii z certyfikatem ppoż. w celu uzyskania odporności ogniowej przejścia równej odporności ogniowej ścian i stropów Połączenia wyrównawcze Wszystkie metalowe części przewodzące należy metalicznie ze sobą połączyć i przyłączyć do zacisku PE w tablicach rozdzielczych, lokalnych szyn wyrównania potencjału LSW i głównej szyny wyrównania uziemiającej GSU. W celu zapewnienia połączenia galwanicznego metalowe części koryt kablowych należy skręcać ze sobą śruba M8 z podkładką i uziemiać. Miejsca, w których ciągłość odcinków połączenia metalowego jest przerwana należy wykonać dodatkowe połączenia bocznikujące linką LgYżo 16. W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RGB na poziomie przyziemia należy zainstalować GSU (miedziany płaskownik na izolatorach). Do GSU należy połączyć zaciski PE tablic rozdzielczych, wszystkie elementy metalowe urządzeń i instalacji (rurociągi, kanały) oraz miejscowe szyny wyrównawcze LSW w sanitariatach oraz węzła cieplnego. Szynę GSU należy połączyć bednarką FeZn 30x4 z istniejącym uziemieniem budynku. Szynę PEN w rozdzielnicy uziemić. W pomieszczeniach wyposażonych w szafy logiczne oraz serwerowni należy wykonać lokalne szyny LSW, do których podłączyć metalowe części szaf teleinformatycznych, urządzeń i

11 instalacji teletechnicznych, które należy połączyć metalicznie bezpośrednio z uziemieniem budynku. Połączenia wykonać linką LgY Uziemienie i ochrona odgromowa Uziemienie budynku istniejące. Wymagana wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić nie więcej niż 10 Ohm. W przypadku stwierdzenia uziemienia w złym stanie technicznym lub negatywnych wyników pomiarów rezystancji uziemienia uziom należy rozbudować. W rozdzielnicy głównej RGB projektuje się rozdział przewodu PEN na N i PE. Punkt rozdziału mostkować i uziemić. Budynek posiada istniejąca instalacje odgromową. Należy wykonać pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziemienia Ochrona od przepięć W celu ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych w rozdzielnicach oddziałowych projektuje się ochronniki przepięciowe kl. C; poziom ochrony 2,5kV, iu = 5kA (8/20 µs), natomiast w rozdzielnicach głównych należy zainstalować ochronniki kl. B Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Dodatkową ochronę od porażeń stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo, jako uzupełnienie ochrony podstawowej w tablicach oddziałowych zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie znamionowym różnicowym 30mA, instalowanych w obwodach gniazd wtyczkowych i oświetleniowych oraz izolacji ochronnej. W obwodach zastosowano dodatkowe żyły ochronne, jako przewody PE. Obudowy rozdzielnic wykonać w II klasie izolacji. Ponadto zastosowano sieć połączeń wyrównawczych połączonych z GSU oraz uziemieniem budynku Uwagi końcowe Istniejące instalacje należy zdemontować i z utylizować. Podczas wykonywania prac należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i przestrzegać ściśle przepisów BHP obowiązujących w energetyce. Przed przystąpieniem do demontażu należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenie napięcia z instalacji demontowanych, odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym podaniem napięcia instalacji i urządzeń mogących znaleźć się pod napięciem oraz na prace niezbędnych do wykonania na kondygnacjach będących pod napięciem, które muszą funkcjonować w eksploatacji. Całość instalacji wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobów. Przed zamontowaniem urządzeń, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego przedstawić Inwestorowi do ostatecznej akceptacji i aprobaty wzorce lub karty katalogowe wraz z certyfikatami. Po wykonaniu robót należy wykonać zaprawienie bruzd, szpachlowani i naprawy budowlane wraz z malowaniem w celu przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego, obiekt uporządkować.

12 Zdemontowane podczas instalacji sufity podwieszany ułożyć na nowo a ewentualne uszkodzone elementy wymienić na nowe. Dla wymiany instalacji w części łazienkowej przewiedzieć się skucie odpowiedniej ilości płytek ceramicznych oraz ułożenie nowych po wymianie instalacji elektrycznych. Wykonać zabudowę szachtu teletechnicznego z drzwiczkami rewizyjnymi 30x50 zamykanymi na kluczyk z płyty GK lub jako zabudowę typu ZELP metalową. Wykonać niezbędne próby i pomiary instalacji elektrycznych, a protokoły pomiarów wraz atestami, certyfikatami na zastosowane urządzenia i dokumentację powykonawczą przekazać Inwestorowi. Należy przeprowadzić również pomiary mocy szczytowej budynku oraz ewentualnie skorygować wielkość wkładki bezpiecznikowej w złączu i wkładki bezpiecznikowej zabezpieczającej kabel zasilający budynek. Dla wkładki bezpiecznikowej WTN 200gL w złączu zaleca się zastosowanie wkładki bezpiecznikowej WTN 250gL na zasilaniu kabla (w stacji trafo).

13 3. OBLICZENIA TECHNICZNE 3.1 Bilans mocy zapotrzebowanej Tablica Dobór kabli i zabezpieczeń Tablica 2

14 4. Spis rysunków Plan sytuacyjny budynku nr 63 rys. 1 Schemat strukturalny zasilania rys. 2 Schemat i widok złącza kablowego ZK rys. 3 Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RGB rys. 4 Schematy ideowe rozdzielnic na poziomie przyziemia T0/1+TK01; TS; T02 rys. 5 Schematy ideowe i widoki rozdzielnic na poziomie parteru T1+TK1;T2+TK2;TL1;TL2 rys. 6 Schematy ideowe i widoki rozdzielnic na poziomie parteru T3+TK3; T4+TK4; TL3; TL4, TL5 rys. 7 Schemat zasilania i sterowania DALI rys. 8 Schemat zasilania instalacji oświetleniowej z przystosowaniem do sterowania w systemie LCN rys. 9 Schemat strukturalny połączeń punktów multimedialnych rys. 10 Legenda rys. 11 Plan instalacji elektrycznych rzut przyziemia rys. 12 Plan instalacji oświetlenia rzut przyziemia rys. 13 Plan instalacji elektrycznych rzut parteru rys. 14 Plan instalacji oświetlenia rzut parteru rys. 15 Plan instalacji elektrycznych rzut piętra rys. 16 Plan instalacji oświetlenia rzut piętra rys. 17

15 5. Zestawienie podstawowych materiałów Lp. Nazwa Jm Ilość 1. bednarka ocynkowana m Czujnik temperatury szt Czujnik wilgotności szt drabinka kablowa typu D 600 m Gniazdo 1 fazowe IP20 n/t DATA z kluczem np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Gniazdo 1 fazowe IP20 p/t DATA z kluczem np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Gniazdo 1 fazowe IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Gniazdo 1 fazowe IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Gniazdo 1 fazowe IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER' szt Gniazdo 3 fazowe 3L+N+PE 400V 16 A IP44 np. gniazdo P5 400V z wyłącznikiem prod. szt PCE Dzierżoniów 11. Kabel grzewczy samoregulujący 18W m kabel YLGY 1x150 m kable YKY 1x25 m kable YKYzo 1x25 m kable YKYzo 5x10 m kable YKYzo 5x16 m Kanał podparapetowy DLP 150/50 PVC o wymiarach 150x50 mm z akcesoriami m Kaseta podłogowa 12 modułowa do wylewek betonowych szt konstrukcje wsporcze D600 szt konstrukcje wsporcze śc. pod korytka K-100' szt konstrukcje wsporcze śc. pod korytka K-200 szt końcówki kablowe do zaprasowania 10 szt końcówki kablowe do zaprasowania 150 szt końcówki kablowe do zaprasowania 16 szt końcówki kablowe do zaprasowywania 25 szt korytka K-100H50 m korytka K-200H50 m listwa przegrodowa m Łańcuch spustowy do rynien m 96,0 30. Łącznik 1-biegunowy IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Łącznik 1-biegunowy IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt łącznik łukowy/ trójnik K100H50 szt łącznik łukowy/trójnik K200H50 szt Łącznik schodowy IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Łącznik schodowy IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Łącznik świecznikowy IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Łącznik świecznikowy IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt łączniki (różne) szt obudowa multimedialna nt/ zamykana na kluczyk biała 40x40x20 szt odgałęźniki bryzgoszczelne szt odgałęźniki bryzgoszczelne do koryt szt odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne szt Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego 1x8W z modułem awaryjnym 1h z autotestem np. Monitor 1+ źródło światła 44. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego 1x8W z modułem awaryjnym 1h z autotestem np. Monitor 2+ źródło światła szt szt 8.00

16 45. Oprawa oświetleniowa 1x12W LED DIMM regulowana ścieminialna w systemie DALI np SMD 1x12W EVG DIMM DALI + źródło światła 46. Oprawa oświetleniowa 1x15W LED DIMM ścieminialna w systemie DALI np SMD 1x15W EVG DIMM DALI + źródło światła 47. Oprawa oświetleniowa 1x18W EVG IP44 z modułem awaryjnym zewnętrznym np Sandy Point 18W EVG + muduł awaryjny 1h przyst. do temp -20stC +źródło światła szt szt szt Oprawa oświetleniowa 1x24W IP20 z odbłyśnikiem asymetrycznym np KM124-A 124 EVG + szt źródło światła 49. Oprawa oświetleniowa 1x28W IP20 z odbłyśnikiem asymetrycznym np SRT 128 EVG + szt źródło światła 50. Oprawa oświetleniowa 1x36 EVG IP44 np BP.N. 36W EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 1x4W EVG z modułem awaryjnym 1h z autotestem np Verso 4W + szt źródło światła 52. Oprawa oświetleniowa 1x80W z kloszem mlecznym np S4000 1x80W EVG + moduł szt 1.00 awaryjny 1h z autotestem + źródło światła 53. Oprawa oświetleniowa 1x80W z kloszem mlecznym np S4000 1x80W EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x28W IP65 np. COSMO CO2 228 EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x35W IP65 np. COSMO CO2 235 EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x36W z kloszem mlecznym np SD 236 EVG + moduł awaryjny 1h z szt autotestem +źródło światła 57. Oprawa oświetleniowa 2x36W z kloszem mlecznym np SD 236 EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x49W IP20 np. SRT 249 PA EVG + AW 1h z autotestem + źródło szt 5.00 światła 59. Oprawa oświetleniowa 2x49W IP20 np. SRT 249 PA EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x49W IP65 np. COSMO CO2 249 EVG + źródło światła + AW 1h z szt 4.00 autotestem 61. Oprawa oświetleniowa 2x49W z kloszem opalizowanym np TR249.DO EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x55W DIMM ścieminialna w systemie DALI z rastrem parabolicznym półpośrednia np. KP 255 WH-PA EVG + moduł awaryjny 1h z autotestem +źródło światła 63. Oprawa oświetleniowa 2x55W DIMM ścieminialna w systemie DALI z rastrem parabolicznym półpośrednia np. KP 255 WH-PA EVG + źródło światła szt szt Oprawa oświetleniowa 2x9 EVG IP44 z kloszem mlecznym np BP.N. 2x9 W EVG + źródło szt światła 65. Oprawa oświetleniowa 4x14W z kloszem mlecznym np KT414 D-OR EVG + moduł awaryjny szt h z autotestem +źródło światła 66. Oprawa oświetleniowa 4x14W z kloszem mlecznym np KT414 D-OR EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 4x14W z rastrem parabolicznym np KT414 P-A EVG + moduł szt awaryjny 1h z autotestem +źródło światła 68. Oprawa oświetleniowa 4x14W z rastrem parabolicznym np KT414 P-A EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 9x0,5W LED w systemie DALI np Solf LED 9x0,5 W EVG DALI + szt źródło światła - ozn. H3 70. Panel sterownia DALI wg. projektu szt Pilot zdalnego sterowania DALI szt Przełącznik VGA szt Przełącznik HDMI szt przewody izolowane jednożyłowe YLgY 3x6 m przewody kabelkowe HDMI z wtyczkami dł. 10m Szt przewody kabelkowe VGA z wtyczkami dł. 10m Szt Przewód NHXH 300/500V 3x1,5mm2 m przewód LgYżo 1x16 mm2 m przewód LgYżo 1x6 mm2 m Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2 m Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 m przewód YDY 4x1,5 m przewód YDY3x2,5 m przewód YDY5x2,5 m przewód YDY5x4 m przewód YDYżo 3x1,5 m

17 87. przewód YDYżo 5x1,5 m Przycisk typu światło IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt puszka osprzętowa szt Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne głębokie o śr.do 60 mm SE2x60G szt puszki izolacyjne podtynkowe 80 z zaciskami szt puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt puszki izolacyjne podtynkowe fi 60' szt Regulator pogodowy devireg 850 szt Rozdzielnia RG cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T0 + TK0 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T1 + TK1 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T2 + TK2 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T3 + TK3 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T4 + TK4 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL1 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL2 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL3 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL4 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL5 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnica RS szt Rozdzielnica TO2 szt rura DVR 110 m rura PCV m rury winidurowe karbowane 32 wzmocnione 750N m rury winidurowe karbowane 63 wzmocnione 750N w środku gładkie m rury winidurowe RL 22 odporne na UV m rury winidurowe RL 32 m rury winidurowe RL47 m Sterownik IRED DALI wg. projektu szt Sterownik przekaźnikowy sterowania ekranami i roletami DALI montowany w rozdzielnicach szt Szyna wyrównawcza LSW szt Szyna wyrównawcza miedziana GSU szt Taśma montażowa mb Wykonanie zabudowy szachtowej (pionu instalacyjnego) dla szachtu teletechnicznego z drzwiczkami rewizyjnymi ok. 80x40x3000 (wymiary sprawdzić w naturze) szt zestaw gniazd 1x5P 32A+1x5P 16A+4x1x230V z zabezpieczeniami wg. projektu IP54 szt Złącze kablowe ZK 63 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Inne materiały nie ujęte w tabeli a niezbędne do wykonania instalacji wg. zakresu prac kpl 1 projektowych 124 materiały pomocnicze kpl 1

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej

OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Projekt aranżacji i remontu wnętrza Projekt aranżacji i remontu wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSTKA

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo