1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów"

Transkrypt

1 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia techniczne 6.1 Bilans mocy zapotrzebowanej 6.2 Dobór kabli i zabezpieczeń 7. Spis rysunków Plan sytuacyjny budynku nr 63 rys. 1 Schemat strukturalny zasilania rys. 2 Schemat i widok złącza kablowego ZK rys. 3 Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RGB rys. 4 Schematy ideowe rozdzielnic na poziomie przyziemia T0/1+TK01; TS; T02 rys. 5 Schematy ideowe i widoki rozdzielnic na poziomie parteru T1+TK1;T2+TK2;TL1;TL2 rys. 6 Schematy ideowe i widoki rozdzielnic na poziomie parteru T3+TK3; T4+TK4; TL3; TL4, TL5 rys. 7 Schemat zasilania i sterowania DALI rys. 8 Schemat zasilania instalacji oświetleniowej z przystosowaniem do sterowania w systemie LCN rys. 9 Schemat strukturalny połączeń punktów multimedialnych rys. 10 Legenda rys. 11 Plan instalacji elektrycznych rzut przyziemia rys. 12 Plan instalacji oświetlenia rzut przyziemia rys. 13 Plan instalacji elektrycznych rzut parteru rys. 14 Plan instalacji oświetlenia rzut parteru rys. 15 Plan instalacji elektrycznych rzut piętra rys. 16 Plan instalacji oświetlenia rzut piętra rys Zestawienia podstawowych materiałów

2 2. Opis techniczny instalacje elektryczne 2.1 Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, Projekt architektoniczny inwentaryzacja budowlana Inwentaryzacja na obiekcie Wytyczne Inwestora dotyczące rozmieszczenia gniazd elektrycznych i teletechnicznych Uzgodnienia z Inwestorem Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2.2 Zakres opracowania. Projekt obejmuje: - demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych - prace przygotowawcze - wymiana złącza kablowego - instalacje połączeń wyrównawczych i wyrównania potencjałów - wykonania głównych tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych - instalacje siły, wlz-ty - instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego - instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia - instalacje zasilania dedykowanego, - instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji - instalacje zasilania urządzeń teletechnicznych - instalacje zasilania podgrzewania rynien - instalacje okablowania strukturalnego - przeniesienie istniejących urządzeń okablowania strukturalnego z istniejącej do nowej serwerowni - przedłużenie istniejącego kabla telefonicznego - wykonania nowego przyłącza światłowodowego w między budynkami nr 63 i nr dostawa i montaż urządzeń aktywnych - instalacje ochrony przed przepięciami, - instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 2.3 Charakterystyka budynku. Budynek nr 63 znajduje się na terenie kompleksu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stanowi on wyodrębnioną samodzielną bryłę, nieprzylegającą do innych budynków. Budynek niski, posiada 1-kondygancję podziemną i 2 kondygnacje nadziemne. Jest to budynek użyteczności publicznej o przeznaczeniu dydaktyczno biurowym z salami laboratoryjnymi. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne w postaci sal wykładowych, sal laboratoryjnych oraz pomieszczeń administracyjno-naukowych dla kadry naukowej. Budynek podlega ochronie całego kompleksu znajdującej się przy bramach głównych wjazdowych na teren WAT, jak również będzie podłączony do nadzoru obiektu do pomieszczenia Dyżurnego Oficera znajdującego się w budynku 1 w odległości 200m. Wejście do budynku frontowe przez klatkę główną oraz dodatkowe poprzez klatkę ewakuacyjną. Budynek posiada wymieniona stolarkę okienną i jest przygotowywany do remontu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Stolarka wewnętrzna drewniana, nieszczelna. Drzwi do rozdzielni głównej w budynku bez odporności ogniowej.

3 Obiekt wyposażony w instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Obecnie na korytarzach nie ma sufitów podwieszanych oraz w pomieszczeniach biurowych, natomiast w części pomieszczeń laboratoryjnych wykonane są sufity podwieszane kasetonowe i GK. Zalecenia budowlane Zgodnie z uzgodnieniami z użytkownikiem na etapie remontu tj. wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych zostaną wykonane przez Inwestora: - sufity podwieszane na korytarzach - zostaną wymienione drzwi serwerowni - rozdzielnicy głównej na drzwi z odpornością pożarową, - zostanie wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie serwerowni - inwestor rozważy decyzję związaną z wymianą wewnętrznej stolarki drzwiowej. Prace te nie są przedmiotem niniejszego opracowania oraz zakresu robót. W zakresie robót Wykonawcy w ramach wymiany instalacji elektrycznych należy: - wykonanie demontażu istniejących instalacji - wykonanie niezbędnych prac budowlanych przygotowawczych związanych z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej (demontażu starej oraz wykonania nowej instalacji) np. kucie wnęk, bruzd, przebicia, przekucia - wykonaniem niezbędnego demontażu istniejących nawierzchni i podłoży wraz z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego tj. wykonaniem prac remontowo budowlanych i naprawczych np. szpachlowanie, naprawy tynków i zaprawianie bruzd, malowanie. 2.4 Zasilanie budynku Budynek zasilany jest linią kablową nn 0,4 kv typu YAKY 4x150mm 2. Kabel zasila złącze kablowe ZK, które jest projektowane do wymiany. Schemat i widok złącza kablowego pokazano na rysunku. W złączu kablowym należy włożyć wkładki bezpiecznikowe WTN200AgL dla zasilania budynku. W złączu należy zainstalować wyłącznik główny cewką wybijakową np. NZM400 pełniący również funkcję wyłącznika ppoż. Od istniejącego złącza kablowego projektuje się nowy wlz-t zasilający do rozdzielnicy głównej budynku. W tym celu na odcinku od istniejącego złącza kablowego do projektowanej rozdzielnicy głównej budynku należy ułożyć wlz-ty typu 4xLgY1x150 w rurze DVR Pomiar energii W budynku nie przewiduje się pomiaru energii elektrycznej rozliczeniowego z Zakładem Energetycznym. W celu szacunkowego zużycia energii budynku w istniejącej rozdzielnicy głównej budynku projektuje się analizator parametrów sieci z przekładnikami 200/ Rozdzielnica główna RGB Obiekt zasilony będzie z rozdzielnicy głównej RGB nn 0,4 kv zlokalizowanej na poziomie przyziemia w pomieszczeniu pod schodami w miejscu pokazanym na planie instalacji. W tym celu należy wykonać nową rozdzielnicę RGB w obudowie metalowej stojącej IP54 typu XVTL. W rozdzielnicy należy zainstalować rozłącznik główny, ochronniki przepięciowe kl. B z dobezpieczeniem, lampki kontrolne sygnalizacji obecności napięcia oraz analizator parametrów sieci z przekładnikami 200/5. Dla zasilenia poszczególnych wlz-tów rozdzielnic piętrowych oraz oddziałowych przewidziano rozłączniki bezpiecznikowe.

4 Dodatkowo w rozdzielnicy głównej przewidziano obwód dla zasilenia jednostki zewnętrznej klimatyzatorów. Schemat ideowy rozdzielnicy RGB z aparaturą kontrolną sterująca oraz zabezpieczeniami pokazano na rysunku. 2.7 Rozdzielnice oddziałowe Dla potrzeb rozdziału energii elektrycznej projektuje się rozdzielnice piętrowe oraz oddziałowe dla zasilanie wydzielonych instalacji w pomieszczeniach laboratoryjnych. Rozdzielnice piętrowe należy wykonać w obudowach wnękowych w II klasie izolacji z drzwiczkami pełnymi z osłonami po otwarciu drzwi. Tablice wykonać, jako dwuczęściowe z wydzielona częścią TK komputerową dla zasilania instalacji gniazd dedykowanych komputerowych. W laboratoriach należy wykonać rozdzielnice, jako n/t lub p/t IP40 wg planów i schematów z widokami tablic. Schematy rozdzielnic oraz widoki tablic piętrowych oraz oddziałowych pokazano na rysunkach nr 3, 4, 5, 6, 7. Wszystkie rozdzielnice wyposażyć w obudowy z zamknięciem na kluczyk z uwzględnieniem 20% rezerwy miejsce dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnice należy wyposażyć w rozłącznik główny odpowiednio oznakowany, wskaźniki sygnalizacji obecności napięcia, ochronniki przepięciowe oraz aparaturę zabezpieczająco sterowniczą wg. schematów ideowych poszczególnych rozdzielnic (tablic) elektrycznych. W obwodach instalacji oświetleniowej, należy w celu przystosowania instalacji do systemu inteligentnego sterowania LCN, wykonać dodatkową szynę danych oraz zastosować w obwodach oświetleniowych dodatkowe styki pomocnicze dla wyłączników nadmiarowo-prądowych, przez które zasilić linię danych. Schemat zasilania obwodów oświetleniowych z przystosowaniem do sterowania w systemie LCN pokazano na rysunku nr 9. Lokalizacje poszczególnych tablic i rozdzielnic pokazano na planach instalacji, natomiast schemat zasilania poszczególnych rozdzielnic pokazano na schemacie strukturalnym zasilania oraz poszczególnych schematach ideowych. 2.8 Trasy kablowe i wlz-ty W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznej projektuje ciągi koryt kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na korytarzach poszczególnych kondygnacji. Po obu stronach korytarza w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, (które zostaną wykonane na etapie wymiany instalacji elektrycznych) należy zamontować koryta metalowe perforowane K200/50. W części pomieszczeń wyposażonych w sufity w podwieszane w laboratoryjnych i salach wykładowych należy wykonać w przestrzeni sufitowej ciągi koryt dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Koryta kablowe należy mocować do stropów lub ścian za pomocą typowych wsporników kablowych. Pionowe przejścia przez strop wykonać w rurkach instalacyjnych RL47, w których układane będą wlz-ty. Dla przejścia przez stropy poszczególnych kondygnacji należy wykonać szacht instalacyjny z drabinkami kablowymi, do których będą mocowane skrętki teletechniczne oraz światłowody pionowego okablowania strukturalnego, a następnie zabudować płytami GK. Na poszczególnych kondygnacjach w szachcie wykonać otwory rewizyjne. W pomieszczeniach biurowych, sal laboratoryjnych oraz wykładowych dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektuje instalację, jako p/t za wyjątkiem pom. nr 17, gdzie instalację gniazd wykonać w kanałach podparapetowych DLP150 z przegrodą, w

5 których będą montowane również gniazda elektryczne i teletechniczne wg. planów instalacji na poszczególnych kondygnacjach. Dojścia do kaset należy wykonać w peselach wzmocnionych 750N w posadzce, a następnie p/t w bruzdach w ścianach do strefy koryt kablowych. Pionowe zejścia do elektrycznych i szaf logicznych wykonać w peszlach p/t. Plan koryt kablowych pokazano na rys. instalacji siły i gniazd. Dla zasilania poszczególnych rozdzielnic oddziałowych projektuje się wlz-ty zasilające kablami YKY... Układane w korytach kablowych oraz przy przejściach przez strop i w pionach w rurkach RL. Przekroje kabli podano na schematach ideowych oraz na schemacie strukturalnym zasilania. 2.9 Instalacje oświetlenia Instalacje oświetlenia i gniazd w pomieszczeniach wykonać przewodami, jako p/t z poszczególnych tablic piętrowych lub oddziałowych. Całość poszczególnych kondygnacji dla pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz wykładowej zasilona jest z dwóch tablic piętrowych za wyjątkiem przyziemia gdzie instalacje elektryczne zasilone są z jednej tablicy. Dla pomieszczeń laboratoryjnych projektuje się oddzielne tablice oddziałowe, z których zostaną zasilone instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd w tych pomieszczeniach. Na korytarzach instalacje prowadzić w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Dla oświetlenia instalację wykonać przewodami YDYpżo 3x(4;5)x1,5. UWAGA: Zgodnie z wytycznymi Użytkownika instalacja oświetleniowa ma być przystosowana so systemu inteligentnego sterowania w systemie LCN. W tym celu dla instalacji oświetlenia od poszczególnych rozdzielnic oddziałowych do łączników instalacyjnych należy doprowadzić wymaganą ilość żył określoną funkcjonalnością obwodu elektrycznego i danego łącznika oraz jedną żyłę dodatkową rezerwową (szynę danych) zakończoną w puszkach instalacyjnej głębokich przy łącznikach instalacyjnych oświetleniowych w pomieszczeniu zaciskami WAGO. Stosować puszki firmy Simet SE2x60, w salach komputerowych i konferencyjnych SE2x60G. Puszki SE2X60 montować w pozycji poziomej. Przewody wprowadzać od góry. W pozostałych pomieszczeniach technicznych, magazynowych, biurowych, sanitarnych puszki pogłębiane SE60G. W puszkach odgałęźnych żyłę danych należy połączyć z rezerwową żyłą danych obwodu oświetleniowego i wprowadzić na styki pomocnicze wyłączników nadprądowych w obwodach oświetleniowych. Schemat zasilania obwodów oświetleniowych z przystosowaniem do sterowania w systemie LCN pokazano na rysunku nr 8. Natężenie oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach dobrano zgodnie z normą PN-EN , dla pomieszczeń biurowych, sal lekcyjnych, wykładowych, laboratoriach oraz salach komputerowych, przyjęto średnie natężenie oświetlenia 500lux. W korytarzach, klatkach schodowych, holu wejściowym średnie natężenie oświetlenia przyjęto 100lux, sanitariatach 200lux. W pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych projektuje się nastropowe oprawy świetlówkowe 2x49 z rastrem parabolicznym np. SRT 249.PA EVG (ozn. A wg. rysunków). Oprawy montować bezpośrednio do sufitów. W pomieszczeniu rady wydziałów pom. nr 35 oświetlenie wykonać w systemie przystosowanym do sterowania oświetleniem w systemie DALI; oprawami 2x55 z rastrem parabolicznym 4x14 P-A DIMM EVG np. typu KT414 D-OR EVG do sufitów podwieszanych świecące światłem pośrednim oraz dodatkowo w części z sufitem GK należy w miejsce zastosować oprawę LED 1x15W DIMM np. typu SMD 1x15W EVG DIMM oraz

6 1x12W LED DIMM DALI np. SMD 1x, 12W jako oświetlenie uzupełniające. Dodatkowo na słupach projektuje się kinkiety typu 9x0,5 LED np. Solf LED. Dla sterowania instalacji oświetleniowej, sterowania roletami oraz ekranami w pomieszczeniu sali rady wydziału dużej i małej oraz sali wykładowej dużej (pom. nr 35, nr 41 oraz 46) zastosowano system sterowania DALI. W projektowanym zakresie sterowania system obsługuje oprawy świetlówkowe oświetlenia ogólnego i doświetlającego oraz napędy rolet okiennych (opcja) i ekranu wraz ze sterowaniem projektora. Celem stosowania systemu sterowania jest wygodna obsługa wszystkich urządzeń jednocześnie oprawy ze ściemnieniem w systemie cyfrowym DIMM. Załączanie i wyłączanie oświetlenia w tych pomieszczenia odbywa się za pomocą za pomocą kasety sterowniczej SG oraz za pomocą przenośnego pilota. W tym celu na suficie należy zainstalować nadajnik radiowy do sterowania ww. systemami przenośnym pilotem. Dla powtarzających się czynności w pomieszczeniu, odpowiednim przyciskiem pilota wywołuje się zaprogramowany scenariusz pracy urządzeń (tzw. scenę oświetleniową) np.: - wykład oświetlenie ogólne i doświetlające ustawione jest na maksymalnym poziomie, ekran i rolety pozostają zwinięte; - prezentacja oświetlenie ogólne jest zmniejszone do minimalnego poziomu umożliwiającego prowadzenie notatek, oświetlenie doświetlające jest wyłączone, ekran i rolety rozwijają się; - projekcja AV oświetlenie ogólne i doświetlające jest wyłączone, ekran i rolety są opuszczone; sterowanie projektora Z pilota (kasety SG) dostępne są następujące funkcje: - załączanie/wyłączanie całości oświetlenia, - rozjaśnianie/ściemnianie całości oświetlenia, - wybór 3 scen oświetleniowych, - załączanie/wyłączanie pojedynczych grup światła (ogólne i doświetlające), - rozjaśnianie/ściemnianie pojedynczych grup światła (ogólne i doświetlające), - podnoszenie/opuszczanie rolet lub ekranu - sterowanie projektora. Kaseta ta umożliwia załączanie lub wyłączanie całości oświetlenia, załączenie lub wyłączenia napędu rolet okiennych, napędu ekranu lub płynne rozjaśnianie/ ściemnianie opraw oświetleniowych w wybranych grupach oświetleniowych, które zostaną określone logicznie na etapie programowania (uruchamiania) instalacji wg. wskazań użytkownika. Wszystkie elementy systemu należy zasilić napięciem 230V i połączyć ze sobą magistralą LM. Połączenia elektryczne wykonać przewodami o przekroju 1,5mm2. Schemat zasilania i sterowania oświetleniem, ekranem roletami pokazano na schemacie blokowym. System jest przystosowany do współpracy z większością urządzeń AV i istnieje możliwość na aulach integracji systemów oświetlenia i audio. Posiada bogatą serię innych bardziej zaawansowanych pilotów i touchpaneli. Na rys. pilot podstawowy (kaseta SG)

7 Dla niezależnego sterowania ekranem zastosowany będzie również łącznik żaluzjowych (łącznik na wyposażeniu ekranu). Lokalizację łączników do sterowania ekranów uzgodnić na roboczo z użytkownikiem. Wszystkie oprawy stosować z zapłonnikami EVG skompensowane. Zapalanie opraw w pomieszczeniach ogólno biurowych, technicznych, laboratoriach lokalnymi łącznikami montowanymi na wysokości 1,3m zlokalizowanym przy wejściach do pomieszczeń. Łączniki instalacyjne stosować 16A. Załączanie oświetlenia na korytarzach przyciskami typu światło sterującymi przekaźnikami bistabilnymi umożliwiając załączanie 30%; 60% oraz 100% oświetlenia poprzez kolejne naciśnięcie przycisku. W pomieszczeniach sanitariatów oraz na poziomie przyziemia osprzęt stosować bryzgoszczelny. Instalacje w pomieszczeniach sanitariatów na poszczególnych kondygnacjach należy wykonać, jako p/t, osprzęt elektryczny i oprawy bryzgoszczelny. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz osprzętu z podziałem na poszczególne obwody pokazano na planach instalacji elektrycznej poszczególnych kondygnacji Instalacje oświetlenia awaryjnego. Część opraw oświetlenia ogólnego należy wyposażyć w moduły zasilania awaryjnego, z czasem podtrzymania pracy źródła światła przez 1 godziny z funkcją autotestu. Oprawy te są czynne w stanie pracy oświetlenia ogólnego i przechodzą w stan pracy awaryjnej w przypadku zaniku zasilania obiektu z sieci. Instalacje wykonać przewodami YDYżo 4(5) x1, 5 z dodatkową żyłą kontrolną. Oprawy z funkcją pracy zasilania awaryjnego wyróżniono na planach instalacji oznaczeniem AW. Przed wyjściami ewakuacyjnymi oraz na drogach ewakuacyjnych projektuje się oprawy oświetleniowe 8W z piktogramami wskazującymi drogi ewakuacji w kierunku drzwi wejściowych (oprawy jednostronne lub dwustronne). Oprawy te są wyposażone w moduły zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania pracy 1 godz. Przed wejściem do budynku należy zainstalować oprawy ścienna 18W z mod.awar.1h do -20st.C z cert. CNBOP, np. SANDY POINT AW. Kontrola stanu pracy opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wizualna przez obserwację diody świecącej oprawy z autotestem. Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z normą PN-EN Oprawy powinny posiadać atest CNBOP.

8 2.11 Instalacja siły i gniazd ogólnego przeznaczenia. W pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych, laboratoryjnych projektuje się instalacje gniazd ogólnego przeznaczenia, gniazd elektrycznych montowanych w zestawach komputerowych oraz gniazd w zestawach komputerowych dedykowanych z kluczem typu DATA tworząc zestawy typu PEL. Instalację gniazd wykonać, jako p/t za wyjątkiem pom. nr 17 gdzie instalacje wykonać w listwach PCV wraz z montażem osprzętu. W miejscach pokazanych na planie gniazda mocować w kasetach podłogowych a instalację doprowadzić w bruzdach w peszlach wzmocnionych w posadzce. W częściach korytarzowych instalację prowadzić w korytach kablowych. W pomieszczeniach sanitariatów należy zainstalować gniazda bryzgoszczelne dla zasilanie suszarek do rąk oraz podgrzewaczy wody i gniazda porządkowe. Na korytarzach na wysokości ok. 30cm należy zainstalować porządkowe gniazda elektryczne bryzgoszczelne. W pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych gniazd instalować na wysokości ok. 30cm, natomiast w pomieszczeniach laboratoryjnych wysokość gniazd dostosować do aranżacji pomieszczeń i wyposażenia w stanowisk pracy. W miejscach pokazanych na planie wykonać instalacje gniazd trójfazowych z rozłącznikiem 5P 16A lub 32A oraz zestawy gniazd wyposażone w gniazda 1x5P 16A; 1x5P 32A oraz 4x3P 16A (ozn. Z na planie instalacji) z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz nadmiarowoprądowymi IP54. Dla gniazd trójfazowych instalacje wykonać przewodem YDYżo 5x2,5 lub YDYżo 5x6. Zasilanie zestawów gniazdowych wykonać przewodem YDYżo 5x10. Gniazda ogólnego przeznaczenia w biurach, gabinetach, salach wykładowych itp. instalować na wysokości 30cm, w sanitariatach gniazda instalować bryzgoszczelne IP44 na wysokości 1,2m. Plan rozmieszczenia gniazd elektrycznych i logicznych instalowanych we wspólnych zestawach z podziałem na obwody pokazano na planach instalacji poszczególnych kondygnacji. Gniazda na każdym stanowisku należy odpowiednio oznakować, podając numer (nazwę rozdzielnicy) i numer obwodu, z którego są zasilane. Obwody wychodzące z tablic rozdzielczych należy oznakować za pomocą pasków chorągiewkami podając numer obwodu. Instalacje należy wykonać zgodnie z schematami ideowymi poszczególnych tablic piętrowych oraz planem instalacji. Ostateczne rozmieszczenie oraz wysokości instalacji gniazd potwierdzić indywidualnie z użytkownikiem na etapie wykonywania instalacji 2.12 Instalacja zasilania dedykowanego dla komputerów Dla potrzeb zasilania komputerów projektuje się wydzieloną instalacje z poszczególnych tablic piętrowych zasilania dedykowanego. W tym celu w poszczególnych tablicach piętrowych projektuje się ich wydzieloną część TK... przeznaczonych dla zasilenia urządzeń komputerowych. Instalację zasilania dedykowanego wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 750V. Instalacje w pomieszczeniach ogólnych wykonać, jako podtynkową. Dla instalacji zasilania dedykowanego projektuje się gniazda typu DATA 2P+Z 16A koloru czerwonego, które należy wyposażyć w klucze uniemożliwiające włączenie innych odbiorników poza komputerowymi. Gniazda dedykowane montować we wspólnych ramkach z gniazdami elektrycznymi oraz logicznymi przeznaczonymi dla zasilenia komputerów.

9 Gniazda na każdym stanowisku należy odpowiednio oznakować, podając numer (nazwę rozdzielnicy) i numer obwodu, z którego są zasilane. Obwody wychodzące z tablic rozdzielczych należy oznakować za pomocą pasków chorągiewkami podając numer obwodu. Instalacje należy wykonać zgodnie z schematami ideowymi poszczególnych tablic piętrowych oraz planem instalacji Instalacja zasilania klimatyzatorów W pomieszczeniu sali wykładowej z rozdzielnicy oddziałowej należy wykonać zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzatorów. Zasilanie wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 p/t lub korytkach. Ponadto z rozdzielnicy głównej na dach należy wykonać obwód zasilający skraplacza na dachu. W pozostałych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych i wykładowych na ścianie nad drzwiami przy suficie projektuje się gniazdo p/t IP44 z białą klapką w celu umożliwienia późniejszego zasilenia jednostek wewnętrznych klimatyzatorów Instalacja zasilania i okablowania urządzeń audio wizualnych W miejscach pokazanych na planach instalacji należy wykonać instalację dla zasilania ekranów zwijanych z napędem elektrycznym. Dla istniejących ekranów sterowanie ekranem, należy wykonać z wykorzystaniem istniejących łączników góra-dół, natomiast dla nowo przewidzianych należy obwód zakończyć gniazdem n/t bryzgoszczelnym na suficie. Ponadto wykonać zasilania zakończone gniazdem bryzgoszczelnym nad sufitem podwieszanym dla zasilenia projektorów. W miejscach pokazanych na planach należy do podłączenia źródła projekcji obrazu zainstalować metalowych obudowach n/t o wymiarach ok. 40x40x20 zamykanych na kluczyk gniazda: 1x230 DATA; 1xVGA; 1xHDMI. Zasilanie gniazda DATA wykonać z tego samego obwodu, co zasilanie projektora oraz wykonać okablowanie VGA i HDMI od gniazda VGA oraz HDMI w zestawach naściennych do projektora. Przewody zakończyć obustronnie odpowiednimi wtyczkami. W sali rady wydziałów wykonać dwie skrzynki do podłączenia źródła projekcji obrazu. W tym celu w jednej ze skrzynek należy dodatkowo zamontować przełącznik HDMI i VGA. Okablowanie wykonać w rurce typu peszel p/t i nad sufitem podwieszanym. Schemat okablowania przedstawiono na rysunku nr. W pomieszczeniach wyposażonych w systemem DALI tj. sali rady wydziału dużej i malej oraz dużej sali wykładowej ekrany, projektory wpiąć w system DALI Instalacja zasilania urządzeń teletechnicznych Dla zasilania instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd w serwerowni oraz urządzeń teletechnicznych projektuje się w serwerowni tablicę TS. Tablice wykonać jak nt. z drzwiczkami transparentnymi z zamkiem IP55. W tablicy zastosować rozłącznik główny, ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia nadmiarowoprądowe dla zasilania szaf teletechnicznych wraz z UPS-ami, urządzeń, kontrolerów i zasilaczy od telewizji dozorowej, włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Instalację wykonać na korytkach instalacyjnych lub p/t. Dla zasilania gwarantowanego serwerów i urządzenia aktywnych oraz panela wentylacyjnego w szafach teletechnicznych należy zainstalować UPS-Rackowe 4 kva z bateriami, zapewniając w zależności od obciążenia czas podtrzymania ok min. UPS zasilić tablicy serwerowni TS linkami LgYżo 3x6 w rurce RL.

10 Schemat ideowy rozdzielnicy TS pokazano na rysunku. Zasilanie elementów teletechnicznych wykonać w koordynacji z projektem instalacji teletechnicznych włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej stanowiącym oddzielne opracowanie Instalacja podgrzewania rynien W celu zapobiegania gromadzenia się śniegu i lodu w rynnach opadowych oraz rurach spustowych zewnętrznych należy wykonać instalację podgrzewania rynien kablami samoreguląjacymi. Kablami objąć rynny opadowe wokół budynku (ok. 200mb) oraz 8 rur spustowych o długości ok. 10mb każda. Do podgrzewania rynien i rur spustowych stosować kable grzewcze o mocy 18W/m jednostronnie zasilane, układane na uchwytach rynnowych mocowane do rynien np. Deviflex DTIP18W systemu Devi. Pionowe zejścia kabli należy wykonać w rurach spustowych na łańcuchach rynnowych. Załączanie kabli grzejnych wykonać regulatorem temperatury i wilgotności np. Devireg 850 z czujkami, oraz ręcznie w tablicy przełącznikiem Zasilanie obwodów kabli grzejnych przedstawiono schemacie ideowym tablicy TE4. Szczegóły montażu wykonać ściśle wg zaleceń i DTR-ek danego producenta do określonego typu podłoża dachowego i rynien Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przed wejściem do budynku projektuje się wyłącznik p. pożarowy GWP (przycisk w obudowie za szybką 2NO), którym w wypadku pożaru będzie wyłączane zasilenie całego obiektu za pomocą cewki wybijakowej w wyłączniku zainstalowanym w złączu kablowym. Instalację wykonać przewodem E90 NHXH 3x1, Uszczelnienie ppoż. Przejścia kabli i przewodów przez ściany wydzielenia pożarowego uszczelnić masami ogniochronnymi np. Hiltii z certyfikatem ppoż. w celu uzyskania odporności ogniowej przejścia równej odporności ogniowej ścian i stropów Połączenia wyrównawcze Wszystkie metalowe części przewodzące należy metalicznie ze sobą połączyć i przyłączyć do zacisku PE w tablicach rozdzielczych, lokalnych szyn wyrównania potencjału LSW i głównej szyny wyrównania uziemiającej GSU. W celu zapewnienia połączenia galwanicznego metalowe części koryt kablowych należy skręcać ze sobą śruba M8 z podkładką i uziemiać. Miejsca, w których ciągłość odcinków połączenia metalowego jest przerwana należy wykonać dodatkowe połączenia bocznikujące linką LgYżo 16. W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RGB na poziomie przyziemia należy zainstalować GSU (miedziany płaskownik na izolatorach). Do GSU należy połączyć zaciski PE tablic rozdzielczych, wszystkie elementy metalowe urządzeń i instalacji (rurociągi, kanały) oraz miejscowe szyny wyrównawcze LSW w sanitariatach oraz węzła cieplnego. Szynę GSU należy połączyć bednarką FeZn 30x4 z istniejącym uziemieniem budynku. Szynę PEN w rozdzielnicy uziemić. W pomieszczeniach wyposażonych w szafy logiczne oraz serwerowni należy wykonać lokalne szyny LSW, do których podłączyć metalowe części szaf teleinformatycznych, urządzeń i

11 instalacji teletechnicznych, które należy połączyć metalicznie bezpośrednio z uziemieniem budynku. Połączenia wykonać linką LgY Uziemienie i ochrona odgromowa Uziemienie budynku istniejące. Wymagana wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić nie więcej niż 10 Ohm. W przypadku stwierdzenia uziemienia w złym stanie technicznym lub negatywnych wyników pomiarów rezystancji uziemienia uziom należy rozbudować. W rozdzielnicy głównej RGB projektuje się rozdział przewodu PEN na N i PE. Punkt rozdziału mostkować i uziemić. Budynek posiada istniejąca instalacje odgromową. Należy wykonać pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziemienia Ochrona od przepięć W celu ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych w rozdzielnicach oddziałowych projektuje się ochronniki przepięciowe kl. C; poziom ochrony 2,5kV, iu = 5kA (8/20 µs), natomiast w rozdzielnicach głównych należy zainstalować ochronniki kl. B Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Dodatkową ochronę od porażeń stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo, jako uzupełnienie ochrony podstawowej w tablicach oddziałowych zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie znamionowym różnicowym 30mA, instalowanych w obwodach gniazd wtyczkowych i oświetleniowych oraz izolacji ochronnej. W obwodach zastosowano dodatkowe żyły ochronne, jako przewody PE. Obudowy rozdzielnic wykonać w II klasie izolacji. Ponadto zastosowano sieć połączeń wyrównawczych połączonych z GSU oraz uziemieniem budynku Uwagi końcowe Istniejące instalacje należy zdemontować i z utylizować. Podczas wykonywania prac należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i przestrzegać ściśle przepisów BHP obowiązujących w energetyce. Przed przystąpieniem do demontażu należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenie napięcia z instalacji demontowanych, odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym podaniem napięcia instalacji i urządzeń mogących znaleźć się pod napięciem oraz na prace niezbędnych do wykonania na kondygnacjach będących pod napięciem, które muszą funkcjonować w eksploatacji. Całość instalacji wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobów. Przed zamontowaniem urządzeń, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego przedstawić Inwestorowi do ostatecznej akceptacji i aprobaty wzorce lub karty katalogowe wraz z certyfikatami. Po wykonaniu robót należy wykonać zaprawienie bruzd, szpachlowani i naprawy budowlane wraz z malowaniem w celu przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego, obiekt uporządkować.

12 Zdemontowane podczas instalacji sufity podwieszany ułożyć na nowo a ewentualne uszkodzone elementy wymienić na nowe. Dla wymiany instalacji w części łazienkowej przewiedzieć się skucie odpowiedniej ilości płytek ceramicznych oraz ułożenie nowych po wymianie instalacji elektrycznych. Wykonać zabudowę szachtu teletechnicznego z drzwiczkami rewizyjnymi 30x50 zamykanymi na kluczyk z płyty GK lub jako zabudowę typu ZELP metalową. Wykonać niezbędne próby i pomiary instalacji elektrycznych, a protokoły pomiarów wraz atestami, certyfikatami na zastosowane urządzenia i dokumentację powykonawczą przekazać Inwestorowi. Należy przeprowadzić również pomiary mocy szczytowej budynku oraz ewentualnie skorygować wielkość wkładki bezpiecznikowej w złączu i wkładki bezpiecznikowej zabezpieczającej kabel zasilający budynek. Dla wkładki bezpiecznikowej WTN 200gL w złączu zaleca się zastosowanie wkładki bezpiecznikowej WTN 250gL na zasilaniu kabla (w stacji trafo).

13 3. OBLICZENIA TECHNICZNE 3.1 Bilans mocy zapotrzebowanej Tablica Dobór kabli i zabezpieczeń Tablica 2

14 4. Spis rysunków Plan sytuacyjny budynku nr 63 rys. 1 Schemat strukturalny zasilania rys. 2 Schemat i widok złącza kablowego ZK rys. 3 Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RGB rys. 4 Schematy ideowe rozdzielnic na poziomie przyziemia T0/1+TK01; TS; T02 rys. 5 Schematy ideowe i widoki rozdzielnic na poziomie parteru T1+TK1;T2+TK2;TL1;TL2 rys. 6 Schematy ideowe i widoki rozdzielnic na poziomie parteru T3+TK3; T4+TK4; TL3; TL4, TL5 rys. 7 Schemat zasilania i sterowania DALI rys. 8 Schemat zasilania instalacji oświetleniowej z przystosowaniem do sterowania w systemie LCN rys. 9 Schemat strukturalny połączeń punktów multimedialnych rys. 10 Legenda rys. 11 Plan instalacji elektrycznych rzut przyziemia rys. 12 Plan instalacji oświetlenia rzut przyziemia rys. 13 Plan instalacji elektrycznych rzut parteru rys. 14 Plan instalacji oświetlenia rzut parteru rys. 15 Plan instalacji elektrycznych rzut piętra rys. 16 Plan instalacji oświetlenia rzut piętra rys. 17

15 5. Zestawienie podstawowych materiałów Lp. Nazwa Jm Ilość 1. bednarka ocynkowana m Czujnik temperatury szt Czujnik wilgotności szt drabinka kablowa typu D 600 m Gniazdo 1 fazowe IP20 n/t DATA z kluczem np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Gniazdo 1 fazowe IP20 p/t DATA z kluczem np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Gniazdo 1 fazowe IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Gniazdo 1 fazowe IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Gniazdo 1 fazowe IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER' szt Gniazdo 3 fazowe 3L+N+PE 400V 16 A IP44 np. gniazdo P5 400V z wyłącznikiem prod. szt PCE Dzierżoniów 11. Kabel grzewczy samoregulujący 18W m kabel YLGY 1x150 m kable YKY 1x25 m kable YKYzo 1x25 m kable YKYzo 5x10 m kable YKYzo 5x16 m Kanał podparapetowy DLP 150/50 PVC o wymiarach 150x50 mm z akcesoriami m Kaseta podłogowa 12 modułowa do wylewek betonowych szt konstrukcje wsporcze D600 szt konstrukcje wsporcze śc. pod korytka K-100' szt konstrukcje wsporcze śc. pod korytka K-200 szt końcówki kablowe do zaprasowania 10 szt końcówki kablowe do zaprasowania 150 szt końcówki kablowe do zaprasowania 16 szt końcówki kablowe do zaprasowywania 25 szt korytka K-100H50 m korytka K-200H50 m listwa przegrodowa m Łańcuch spustowy do rynien m 96,0 30. Łącznik 1-biegunowy IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Łącznik 1-biegunowy IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt łącznik łukowy/ trójnik K100H50 szt łącznik łukowy/trójnik K200H50 szt Łącznik schodowy IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Łącznik schodowy IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Łącznik świecznikowy IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt Łącznik świecznikowy IP44 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt łączniki (różne) szt obudowa multimedialna nt/ zamykana na kluczyk biała 40x40x20 szt odgałęźniki bryzgoszczelne szt odgałęźniki bryzgoszczelne do koryt szt odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne szt Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego 1x8W z modułem awaryjnym 1h z autotestem np. Monitor 1+ źródło światła 44. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego 1x8W z modułem awaryjnym 1h z autotestem np. Monitor 2+ źródło światła szt szt 8.00

16 45. Oprawa oświetleniowa 1x12W LED DIMM regulowana ścieminialna w systemie DALI np SMD 1x12W EVG DIMM DALI + źródło światła 46. Oprawa oświetleniowa 1x15W LED DIMM ścieminialna w systemie DALI np SMD 1x15W EVG DIMM DALI + źródło światła 47. Oprawa oświetleniowa 1x18W EVG IP44 z modułem awaryjnym zewnętrznym np Sandy Point 18W EVG + muduł awaryjny 1h przyst. do temp -20stC +źródło światła szt szt szt Oprawa oświetleniowa 1x24W IP20 z odbłyśnikiem asymetrycznym np KM124-A 124 EVG + szt źródło światła 49. Oprawa oświetleniowa 1x28W IP20 z odbłyśnikiem asymetrycznym np SRT 128 EVG + szt źródło światła 50. Oprawa oświetleniowa 1x36 EVG IP44 np BP.N. 36W EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 1x4W EVG z modułem awaryjnym 1h z autotestem np Verso 4W + szt źródło światła 52. Oprawa oświetleniowa 1x80W z kloszem mlecznym np S4000 1x80W EVG + moduł szt 1.00 awaryjny 1h z autotestem + źródło światła 53. Oprawa oświetleniowa 1x80W z kloszem mlecznym np S4000 1x80W EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x28W IP65 np. COSMO CO2 228 EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x35W IP65 np. COSMO CO2 235 EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x36W z kloszem mlecznym np SD 236 EVG + moduł awaryjny 1h z szt autotestem +źródło światła 57. Oprawa oświetleniowa 2x36W z kloszem mlecznym np SD 236 EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x49W IP20 np. SRT 249 PA EVG + AW 1h z autotestem + źródło szt 5.00 światła 59. Oprawa oświetleniowa 2x49W IP20 np. SRT 249 PA EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x49W IP65 np. COSMO CO2 249 EVG + źródło światła + AW 1h z szt 4.00 autotestem 61. Oprawa oświetleniowa 2x49W z kloszem opalizowanym np TR249.DO EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 2x55W DIMM ścieminialna w systemie DALI z rastrem parabolicznym półpośrednia np. KP 255 WH-PA EVG + moduł awaryjny 1h z autotestem +źródło światła 63. Oprawa oświetleniowa 2x55W DIMM ścieminialna w systemie DALI z rastrem parabolicznym półpośrednia np. KP 255 WH-PA EVG + źródło światła szt szt Oprawa oświetleniowa 2x9 EVG IP44 z kloszem mlecznym np BP.N. 2x9 W EVG + źródło szt światła 65. Oprawa oświetleniowa 4x14W z kloszem mlecznym np KT414 D-OR EVG + moduł awaryjny szt h z autotestem +źródło światła 66. Oprawa oświetleniowa 4x14W z kloszem mlecznym np KT414 D-OR EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 4x14W z rastrem parabolicznym np KT414 P-A EVG + moduł szt awaryjny 1h z autotestem +źródło światła 68. Oprawa oświetleniowa 4x14W z rastrem parabolicznym np KT414 P-A EVG + źródło światła szt Oprawa oświetleniowa 9x0,5W LED w systemie DALI np Solf LED 9x0,5 W EVG DALI + szt źródło światła - ozn. H3 70. Panel sterownia DALI wg. projektu szt Pilot zdalnego sterowania DALI szt Przełącznik VGA szt Przełącznik HDMI szt przewody izolowane jednożyłowe YLgY 3x6 m przewody kabelkowe HDMI z wtyczkami dł. 10m Szt przewody kabelkowe VGA z wtyczkami dł. 10m Szt Przewód NHXH 300/500V 3x1,5mm2 m przewód LgYżo 1x16 mm2 m przewód LgYżo 1x6 mm2 m Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2 m Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 m przewód YDY 4x1,5 m przewód YDY3x2,5 m przewód YDY5x2,5 m przewód YDY5x4 m przewód YDYżo 3x1,5 m

17 87. przewód YDYżo 5x1,5 m Przycisk typu światło IP20 p/t np. seria OPTIMA prod. POLO HAGER szt puszka osprzętowa szt Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne głębokie o śr.do 60 mm SE2x60G szt puszki izolacyjne podtynkowe 80 z zaciskami szt puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt puszki izolacyjne podtynkowe fi 60' szt Regulator pogodowy devireg 850 szt Rozdzielnia RG cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T0 + TK0 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T1 + TK1 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T2 + TK2 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T3 + TK3 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia T4 + TK4 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL1 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL2 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL3 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL4 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnia TL5 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Rozdzielnica RS szt Rozdzielnica TO2 szt rura DVR 110 m rura PCV m rury winidurowe karbowane 32 wzmocnione 750N m rury winidurowe karbowane 63 wzmocnione 750N w środku gładkie m rury winidurowe RL 22 odporne na UV m rury winidurowe RL 32 m rury winidurowe RL47 m Sterownik IRED DALI wg. projektu szt Sterownik przekaźnikowy sterowania ekranami i roletami DALI montowany w rozdzielnicach szt Szyna wyrównawcza LSW szt Szyna wyrównawcza miedziana GSU szt Taśma montażowa mb Wykonanie zabudowy szachtowej (pionu instalacyjnego) dla szachtu teletechnicznego z drzwiczkami rewizyjnymi ok. 80x40x3000 (wymiary sprawdzić w naturze) szt zestaw gniazd 1x5P 32A+1x5P 16A+4x1x230V z zabezpieczeniami wg. projektu IP54 szt Złącze kablowe ZK 63 cena z prefabrykacją wg zestawienia szt Inne materiały nie ujęte w tabeli a niezbędne do wykonania instalacji wg. zakresu prac kpl 1 projektowych 124 materiały pomocnicze kpl 1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III. INFORMACJA BIOZ RYSUNKI 1/IE. Schemat ideowy zasilania 2/IE. Tablica bezpiecznikowa TP1 - parter 3/IE. Tablica bezpiecznikowa

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Rury winidurowe o średnicy do 63mm układane pod tynkiem w podłoŝu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

Rury winidurowe o średnicy do 63mm układane pod tynkiem w podłoŝu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1001/05 1006/12 1006/11 1001/29 1001/29 0107/04 0107/04 1012/02 1012/ 1012/04 0201/ MONTAś RUR INSTALACYJNYCH UCHWYTÓW, KUCIE BRUZD, PRZEBICIA Ręczne kucie bruzd

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny. 4. Obliczenia. 5. Rysunki E1 Rzut przyziemia instalacja oświetlenia E2 Rzut piętra instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

- 1 - L.p. Wyszczególnienie Jedn. Miary

- 1 - L.p. Wyszczególnienie Jedn. Miary - 1-1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp Wyszczególnienie Jedn 1 Układ pomiarowy 1 Rozdzielnia pomiaru półpośredniego wraz z wyposażeniem wg rys nr E-03, E-04 2 Rozdzielnia Główna RG 1 Obudowa 910x1950 wolnostojąca

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Spis rysunków

2. Spis treści. 3. Spis rysunków 2. Spis treści 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Spis rysunków 4. Wstęp 4.1 Zakres opracowania 4.2 Materiały wyjściowe 5. Opis techniczny 5.1 Instalacja elektryczna zasilania pomp zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO IV.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNYCH IV.4. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót 1. Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego 1 KNNR 5 1207-030-040 Wykucie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron9 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 INWESTOR...3 1.2 WYKONAWCA DOKUMENTACJI...3 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.5 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.6 WYKAZ POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Projekt kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie OBIEKT: Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41, 43-200 Pszczyna INWESTOR: Pszczyński Zarząd Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI BUDYNEK PRZEDSZKOLA 3- ODDZIAŁOWEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA Kod CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne Budowa ul. Przedszkolna 10 Inwestor Zespół

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031 1 Prace demontażowe 1 KNP 18 d.1 0826-03.01 Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A natynkowych na cegle gn. 31 gn. 31.000 RAZEM 31.000 2 KNP 18 d.1 0820-03.01 Demontaż wyłączników i

Bardziej szczegółowo

T-3. WLZ LgY 450/750V 5 x 10mm2 ułożone w rurze DVR TP-23. 6,10m. 10,00m

T-3. WLZ LgY 450/750V 5 x 10mm2 ułożone w rurze DVR TP-23. 6,10m. 10,00m 1 Rozmieszczenie korytek kablowych nad sufitem podwieszanym, rozmieszczenie opraw oświetleniowych do sufitów podwieszanych 4 x 18W, lokalizacja rozdzielni pomocniczej zasilającej 4 obwody oświetleniowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

Zawartość 1. Uwagi ogólne... 2 1.1. Inwestor... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania:... 2 1.4. Charakterystyka inwestycji... 2 2. Rozwiązania techniczne.... 3 2.1. Zasilanie projektowanej

Bardziej szczegółowo