Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis stanu istniejącego Obliczenia Założenia Wyniki obliczeń Opis przyjętych rozwiązań Urządzenia jednostki wewnętrzne jednostki zewnętrzne Dobrane systemy klimatyzacyjne Wytyczne branżowe Przewody chłodnicze Branża sanitarna - odprowadzenie skroplin Branża budowlana/konstrukcyjna Branża elektryczna Uwagi końcowe Załączniki...10 Załączniki 1. Mapa poglądowo lokalizacyjna, 2. Uprawnienia projektanta, 3. Oświadczenie projektanta, Zestawienie rysunków skala 1. Rzut II piętra 1 : Schemat instalacji klimatyzacji - SYSTEM 1 3. Schemat sterowniczy instalacji klimatyzacji - SYSTEM 1 4. Schemat instalacji klimatyzacji - SYSTEM 2 5. Elewacja tylna budynku 1 : 100 1

2 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszczeń Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w budynku przy ul. 27 Grudnia 15 w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto zajmuje II piętro w budynku Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Wizja lokalna, Katalogi urządzeń, Obowiązujące przepisy i normy, Podkłady architektoniczno - budowlane budynku 1.3. Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji klimatyzacji dla piętra zajmowanego przez - II piętro. W skład opracowania wchodzi opis techniczny przyjętych rozwiązań, rysunki projektowanych układów klimatyzacyjnych. 2. Opis stanu istniejącego Na piętrze zajmowanym przez zainstalowane zostały dwie centrale wentylacyjne, które dostarczają i usuwają powietrze z pomieszczeń zlokalizowanych przy patio budynku - część środkowa budynku (4 pomieszczenia). Wymiana powietrze jest nie wystarczająca w celu zniwelowania zysków ciepła powstających w pomieszczeniach. 3. Obliczenia 3.1. Założenia Parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z PN-76/B II strefa klimatyczna Lato: - temperatura powietrza: +30º C (+32º C) - wilgotność względna powietrza: 45% Parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych o umiarkowanych wymaganiach zgodnie z PN-78/B-03421/PN-EN dla Lata: - temperatura powietrza: º C (+27º C) - różnica temperatur 4-6ºC - wilgotność względna powietrza: wynikowa Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego: 0,8 Udział powierzchni szkła w całkowitej powierzchni okna: 0,9 Współczynnik przenikania ciepła: - okna: 1,5 W/m2K - ściana zewnętrzna 0,25 W/m 2 K - stropodach (dach) 0,16 W/m 2 K Jednostkowe zyski ciepła jawnego od ludzi: 100 W/os Jednostkowe zyski ciepła utajonego od ludzi: g/h os Ilość powietrza wentylacyjnego : 0,5 wym/h Wewnętrzne zyski ciepła: 6-8 W/m 2 Temperatura w pomieszczeniach nieklimatyzowanych: 30 ºC 2

3 3.2. Wyniki obliczeń Instalacja klimatyzacji A - powierzchnia pomieszczenia [m 2 ] V - kubatura pomieszczenia [m 3 ] Ql - zyski ciepła od ludzi [W] Qoś - zyski ciepła od oświetlenia [W] Qo - zyski ciepła - promieniowanie słoneczne przez okna [W] Qp - zyski ciepła przez przegrody [W] Qw- zyski ciepła od wyposażenia (urządzenia elektr.) [W] Qv - zyski ciepła - powietrze wentylacyjne [W] Qu - zyski ciepła utajonego [W] 3

4 Lp. Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia A V l.os. Orient. l.urz Ql Qoś Qo Qp Qw Qv Qu Suma Suma MOC [-] [-] [-] [m 2 ] [m 3 ] [-] [-] [szt.] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [kw] [kw] Pom. biurowe 17,5 57,6 3 N ,6 494,0 122, ,2 197, ,21 2,2 2, Pom. biurowe 17,2 56,7 2 N ,4 580,0 120, ,9 167, ,80 1,8 2, Pom. biurowe 17,0 56,0 2 S i SW ,8 1495,6 118, ,0 258, ,67 2,8 2, Pom. biurowe 14,9 49,3 2 NW ,5 1250,5 104, ,1 230, ,73 2,5 2, Pom. biurowe 12,3 40,5 2 S ,1 593,9 85, ,2 159, ,16 1,8 2, Pom. biurowe 11,6 38,2 2 S ,6 990,0 81, ,2 197, ,18 2,2 2, Pom. biurowe 13,7 45,3 3 S ,8 709,5 96, ,7 239, ,78 2,6 2, Pom. biurowe 18,5 61,0 3 S ,8 495,0 129, ,7 227, ,31 2,5 2, Pom. biurowe 15,3 50,4 3 S ,1 577,7 106, ,5 201, ,49 2,2 2, Pom. biurowe 13,5 44,6 1 NE ,1 762,41 94, ,7 196, ,28 2,2 2, Pomieszczenie biurowe 9,8 32,4 1 SE , ,9 68, ,4 167, ,98 1,8 2, Serwerownia 5,2 17,0 0 S 2 brak danych - przyjęto 2,5kW - zweryfikować przed montażem 2, Pomieszczenie biurowe 27,6 91,1 5 N ,0 577,36 193, ,1 385, ,18 4,2 4, Pomieszczenie biurowe 13,4 44,3 2 N ,4 246,24 94, ,4 126, ,79 1,4 2, ,55 30,297 36,1 4

5 4. Opis przyjętych rozwiązań Projekt obejmuje instalację dla II piętra budynku przy ul. 27 Grudnia 15 - Piętro zajmowane przez. Projektuje się instalację klimatyzacji opartą na układzie VRF/VRV (zmienny przepływ czynnika chłodniczego) oraz dla pomieszczenia serwerowni osobny układ typu SPLT oparty na rozwiązaniach VRF. Projektuje się dwa układy klimatyzacyjne: układ VRF dla wszystkich pomieszczeń biurowych i serwerowni; układ typu SPLIT dla pomieszczenia serwerowni; W skład systemu nr 1 wchodzą jednostki wewnętrzne oraz jednostka zewnętrzna. Natomiast system nr 2 składa się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej. Klimatyzatory pracują na czynniku chłodniczym R410A w trybie chłodzenia oraz grzania (sprężarkowy układ oparty na pompie ciepła). Sterowanie wydajnością odbywa się za pomocą sprężarki inwerterowej umożliwiającej płynna regulację wydajności oraz dostosowanie mocy do aktualnego zapotrzebowania. Projektuje się dwie jednostki zewnętrzne o nominalnej mocach: SYSTEM1-33,6 (COP=4,91) SYSTEM2-5,0 kw (COP=3,61) Wydajność podłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi ok. 107% dla 1 systemu. Maksymalny poziom hałasu emitowany przez jednostki zewnętrzne wynosi 59 db(a). W pomieszczeniach biurowych projektuje się jednostki wewnętrzne typu ściennego o wydajności dostosowanej do obciążeń chłodniczych w poszczególnych pomieszczeniach. Natomiast system nr 2 posiada jednostkę wewnętrzną typu przysufitowego - pomieszczenie serwerowni. Typy i moce jednostek podano w tabelach oraz w części rysunkowej. W części rysunkowej pokazano także lokalizację poszczególnych jednostek. Jednostki wewnętrzne wyposażone są w filtr powietrza oraz w funkcję automatycznego oczyszczania. Poziom hałasu w zależności od prędkości wentylatora wynosi db(a) 2 bieg ok. 30 db(a). Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne połączone będą przewodami czynnika chłodniczego prowadzonymi po elewacji budynku w zabudowie PCV lub innej (przy orynnowaniu), w przestrzeni stropu podwieszanego (kasetonowego) oraz naściennie w pomieszczeniach (poprowadzonych w profilowanych korytach PCV). Instalację freonową w zakresie średnic ,58 wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do tego typu instalacji (instalacje chłodnicze wg EN 12735/1). Przy prowadzeniu rurociągów freonowych należy przestrzegać zaleceń producenta urządzeń odnośnie maksymalnych długości instalacji. Przewody freonowe izolować otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o gr. 13 mm dla instalacji prowadzonych wewnątrz budynku oraz o gr. 20mm dla instalacji prowadzonych na zewnątrz budynku. Sterowanie pracą klimatyzatorów projektuje się przy pomocy indywidualnych sterowników przewodowych montowanych na ścianach w poszczególnych pomieszczeniach. 5

6 5. Urządzenia 5.1. jednostki wewnętrzne Dla systemu nr 1 Projektuje się jednostki wewnętrzne jako naścienne montowane do ścian nad drzwiami do poszczególnych pomieszczeń. Projektuje się jednostki zaopatrzone w samoczyszczące filtry powietrza. Projektuje się sterowanie poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi sterownikami/pilotami przewodowymi umieszczonymi przy wejściach do pomieszczeń. Sterownik powinien posiadać funkcje: Ustawianie temperatury, czujnik temperatury wewnętrznej Włączanie/Wyłączanie Ustawianie kierunku nawiewu powietrza (Góra,Dół/Prawo,Lewo) Funkcja Jet Cool Programowanie czasowe Temperatura w pomieszczeniu Energooszczędny tryb chłodzenia Automatyczne oczyszczanie Blokadę ustawień Klimatyzator wewnętrzny należy ponadto wyposażyć w pompkę skroplin przeznaczoną do montażu przy jednostkach wewnętrznych. Dla systemu nr 2 projektuje się jednostkę typu podstropowego (w uzgodnieniu z inwestorem lub w przypadku braku miejsca pod stropem jednostkę zamienić). Sterowanie jednostką analogiczne jak w systemie nr 1. Klimatyzator również wyposażyć w pompkę skroplin jednostki zewnętrzne Dobrane jednostki zewnętrzne poszczególnych systemów zlokalizowane będą na dachu budynku przybudówki - strop nad parterem od strony podwórza. Projektowane jednostki wyposażone będą w sprężarki typu INWERTER (płynna regulacja). Jednostki wyposażone w system kontroli oleju - automatyczne wyrównanie poziomu oleju. Ponadto jednostki wyposażone będą w automatyczny system kontroli czynnika chłodniczego. Jednostka zewnętrza połączona zostanie z poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi przewodami sterowniczymi. Jednostkę zewnętrzną Sytemu nr 2 (klimatyzacja serwerowni) należy przystosować do pracy całorocznej w trybie chłodzenia (poniżej - 15ºC) - uzbroić w grzałkę/zestaw zimowy. Agregaty umieszczone będą na typowych konstrukcjach wsporczych montowanych do stropodachu przybudówki. 6

7 5.3. Dobrane systemy klimatyzacyjne Lp. Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia Typ jed. wewn SYSTEM 1 Moc Oznaczenie Zasilanie Typ jed. zew. [-] [-] [-] [-] [kw] [-] [-] [-] Pomieszczenie biurowe 07 2,2 K1 wielkość HP: Pomieszczenie biurowe 07 2,2 K1 moc chłodzenie: 33, Pomieszczenie biurowe 09 2,8 K2 moc grzanie: 37, Pomieszczenie biurowe 09 2,8 K2 Zasilanie: 3x400V Pomieszczenie biurowe 07 2,2 K1 Pobór mocy: 6,85/7, Pomieszczenie biurowe 07 2,2 K1 wymiary: 7, Pomieszczenie biurowe 09 2,8 K2 waga: 208kg Pomieszczenie biurowe 09 2,8 K2 sprężarka: inwerterowa Pomieszczenie biurowe 07 2,2 K1 czynnik: R410A Pomieszczenie biurowe 07 2,2 K Pomieszczenie biurowe 07 2,2 K Serwerownia 09 2,8 K Pomieszczenie biurowe 15 4,5 K Pomieszczenie biurowe 07 2,2 K1 SYSTEM Serwerownia 18 5,0 K4 1x230V,25W 1x230V,40W/70W moc chłodzenie: 2,0/5,0/5,5 moc grzanie: 2,2/5,4/6,1 Zasilanie: 1x230V Pobór mocy: 1,31/1,49 wymiary: waga: 58 sprężarka: czynnik: 870x808x320 rotacyjna inwerterowa R410A 6. Wytyczne branżowe 6.2. Przewody chłodnicze Przewody chłodnicze wykonać z rur miedzianych chłodniczych wg normy EN 12735/1. Przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z WT izolacjami ze spienionego kauczuku o gr. 13 mm wewnątrz budynku i gr. 20 mm dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku. Przewody montować do przegród za pomocą obejm z wkładka gumową w odległościach ok. 2m. Prowadzenie przewodów powinno zapewniać kompensację wydłużeń termicznych - kompensacja naturalna. Przewody na dachu przybudówki należy prowadzić na podestach w profilach ochronnych stalowych ocynkowanych. Przewody wewnątrz budynku prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejścia do jednostek wewnętrznych wykonać w obudowach z PCV. 7

8 Przed zaizolowaniem termicznym przewodów należy wykonać próby szczelności poszczególnych instalacji azotem o ciśnieniu równym 4,0-4,5 MPa. Czas trwania próby powinien wynosić 24 godziny. Tabelaryczne zestawienie średnic miedzi chłodniczej: 6.1. Branża sanitarna - odprowadzenie skroplin W trybie chłodzenia odpływ skroplin odbywa się z jednostek wewnętrznych, w trybie grzania z jednostek zewnętrznych. W celu odprowadzenia kondensatu z jednostek wewnętrznych należy zamontować pompki do odprowadzenia skroplin przy każdym klimatyzatorze. Skropliny z jednostek wewnętrznych będą pompowane ponad kasetonowy sufit podwieszany do grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skropli. Grawitacyjne odprowadzenie kondesatu należy wykonać do najbliższych pionów kanalizacji sanitarnych. Natomiast z jednostek zewnętrznych do rur spustowych. Instalację należy wykonać z rur tworzywowych typu PVC - C łączonych przez klejenie, w celu uniknięcia nieszczelności. Połączenia klejone wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku pionów kanalizacyjnych. Przy podłączeniu do pionów i rur spustowych stosować zamknięcia wodne - zasyfonowanie syfonami kulowymi. Włączenie w istniejące piony kanalizacyjne wykonać poprzez wcinkę. W celu uniknięcia kondensacji instalacje skroplin zaizolować termicznie otuliną izolacyjną o grubości 9 mm. Przewody mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów co 1,5 do 2,0 m Branża budowlana/konstrukcyjna Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonać w rurach/tulejach osłonowych, wolną przestrzeń uszczelnić masami elastycznymi, Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać o klasie odporności równej klasie odporności danej przegrody (przyjęto klasę przepustów EI120) Montaż jednostek wewnętrznych na ścianach wykonać stosując systemowe zawiesia danego producenta - płyty instalacyjne, Jednostki zewnętrze należy umieścić na typowych konstrukcjach wsporczych danego producenta, 8

9 6.3. Branża elektryczna Instalacja klimatyzacji Wykonać zasilanie jednostki zewnętrznej 3x400V - SYSTEM 1 Wykonać zasilanie jednostki zewnętrznej 1x230V - SYSTEM 2 Wykonać zasilanie jednostek wewnętrznych 1x230V - SYSTEM 1, SYSTEM 2 Włączenie instalacji wykonać w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej na klatce schodowej, Wykonać zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami producenta, Wykonać uziemienia jednostek zewnętrznych, Przekroje dobrać w oparciu o moc dobranych urządzeń, Wykonać połączenia sterownicze między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, oraz między sterownikiem/pilotem i jednostką wewnętrzną (przewodami sterowniczymi), Przewody na zewnątrz budynku prowadzić razem z instalacją chłodniczą, Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary, 7. Uwagi końcowe Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w klasie odporności analogicznej do przegrody, Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające je do stosowania na terenie Polski, Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczno - rozruchową tych urządzeń, Uzgodnienia w sprawie lokalizacji jednostek zewnętrznych po stronie Zamawiającego, Przed rozruchem instalacji wykonać próby ciśnieniowe, 9

10 8. Załączniki 10

11 Instalacja klimatyzacji 11

12 Instalacja klimatyzacji 12

13 13

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 31-056 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE STUDIO WENTYLACJI WOJCIECH ŁOCHNICKI ul. Srebrzyńska 83/45 94-209 Łódź tel. 661 948 166 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE Adres: Plac Teatralny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY Eko-Technologie P.P.U.H. Eko-Technologie Krzysztof Żelazkiewicz Al. N.M.P. 61/7c, 42-200 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP: 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.home.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2013r. PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA TEMAT: PROJEKT REMONTU BUDYNKU SIEDZIBY ODDZIAŁU OIP POZNAŃ W PILE LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 120/5, UL. DZIECI POLSKICH 26, 64-920 PIŁA INWESTOR: OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo