PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn*"

Transkrypt

1 PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn* Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego 1. Projekt oziębiacza powietrza systemu klimatyzacji przemysłowej prof. dr hab. inż. Z. Królicki 2. Projekt oziębiacza powietrza w systemie klimatyzacji pośredniej pomieszczeń biurowo-magazynowych prof. dr hab. inż. Z. Królicki 3. Możliwości wykorzystania efektu Ranka-Hilscha w systemie klimatyzacji osobistej prof. dr hab. inż. Z. Królicki Imię i nazwisko studenta* 4. Projekt oziębiacza powietrza systemu klimatyzacji stanowiskowej wykorzystującej CO 2 prof. dr hab. inż. Z. Królicki 5. Obliczenia minimalnej długości kanałów kolektora słonecznego pracującego jako ogrzewacz ciepłej wody użytkowej 1 prof. dr hab. inż. Z. Królicki 6. Zasady doboru czynników obiegowych stosowanych w sprężarkowych pompach ciepła prof. dr hab. inż. Z. Królicki 7. Parowacz małego systemu ziębniczego wykorzystującego CO 2 jako czynnik obiegowy. prof. dr hab. inż. Z. Królicki Projekt skraplacza ziębniczego systemu sprężarkowego o mocy 200W, pracującego z mieszaniną zeotropową jako czynnikiem obiegowym Ochładzacz gazu dla klimatyzatora samochodowego pracującego z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem obiegowym prof. dr hab. inż. Z. Królicki prof. dr hab. inż. Z. Królicki 10. Projekt ogrzewacza do c.w.u. bazujący na kolektorze słonecznym prof. dr hab. inż. Z. Królicki 11. Obliczenia parametrów pracy oraz parametrów geometrycznych rury Ranque a (vortex tube) do systemu klimatyzacji prof. dr hab. inż. Z. Królicki 12. Ekologiczne czynniki chłodnicze stosowane w rurze Ranque a prof. dr hab. inż. Z. Królicki 13. Projekt cieczowego wymiennika ciepła zasilanego energią spalin dr inż. B. Białko 14. Okreslenie strat hydraulicznych i cieplnych gruntowego wymiennika ciepła o mocy 14 kw dr inż. B. Białko 15. Projekt chłodnicy cieczy systemu klimatyzacyjnego obiektu przemysłowego dr inż. B. Białko 16. Określenie parametrów termodynamicznych chłodnicy gazu pracującej w systemie klimatyzacji dr inż. B. Białko

2 pomieszczeń biurowych Określenie parametrów konstrukcyjnych obudowy cieczowego kolektora słonecznego z absorberem o powierzchni 1m 2 Określenia parametrów konstrukcyjnych kanału do nawiewu powietrza o temperaturze -5 o C i objętościowym natężeniu przepływu 35m 3 /h. dr inż. B. Białko dr inż. B. Białko 19. Dobór pokrywy kolektora słonecznego pod kątem minimalizacji start ciepła z powierzchni absorbera. dr inż. B. Białko 20. CO 2 jako czynnik obiegowy w pompach ciepła dr inż. B. Białko 21. Bierny system chłodniczy charakterystyka i obszary zastosowań dr inż. B. Białko 22. Obliczenia i porównanie kolektora gruntowego pionowego i poziomego pomp ciepła dr inż. B. Białko 23. Analiza porównawcza parametrów konstrukcyjnych powietrznych kolektorów słonecznych dr inż. B. Białko 24. Zasady doboru czynników pośredniczących stosowanych w pompach ciepła dr inż. B. Białko 25. Budowa rekuperatorów płytowych i zwijanych do odzysku ciepła wentylacji dr hab. inż. J. Kasperski 26. Przegląd technologii solarnego suszenia żywności dr hab. inż. J. Kasperski 27. Przegląd technologii odsalania wody dr hab. inż. J. Kasperski 28. Przegląd technologii chłodziarek termoelektrycznych dr hab. inż. J. Kasperski 29. Przegląd wariantów konstrukcyjnych współczesnych kolektorów słonecznych dr hab. inż. J. Kasperski 30. Wstępny projekt konstrukcyjny trakera nadążnego kolektora słonecznego dr hab. inż. J. Kasperski 31. Wpływ czynników roboczych stosowanych w technice cieplnej na środowisko. dr inż. J. Eichler 32. Dyrektywy UE dotyczące stosowania czynników roboczych w technice cieplnej. dr inż. J. Eichler 33. Bilans dwukomorowej szafki chłodniczej o pojemności 180 dm 3 do chłodziarki domowej dr inż. J. Eichler 34. Materiały izolacyjne stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji dr inż. J. Eichler 35. Geometria chłodzi - chłodziarka absorpcyjno-dyfuzyjna dr inż. J. Eichler 36. Ziębiarka sorpcyjna na roztwór woda-bromek litu przegląd konstrukcji dr inż. J. Eichler Arkusz kalkulacyjny do obliczeń wytrzymałościowych ścian sitowych i połączeń kołnierzowo-śrubowych płaszczowo-rurowych wymienników ciepła Projekt koncepcyjny agregatu sprężarkowego wyposażonego w skraplacz chłodzony powietrzem i skraplacz służący do odzysku ciepła przegrzanych par i skraplania. Projekt skraplacza chłodzonego powietrzem dla agregatu sprężarkowego pracującego na 3 sprężarkach o różnej mocy chłodniczej. dr inż. J. Eichler Paweł Pondel Aleksandra Bień 2

3 40. Projekt koncepcyjny pompy ciepła powietrze wentylacyjne/powietrze dla centrali obsługującej halę basenu. 3 Michał Zaremba 41. Projekt koncepcyjny zintegrowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej dla kompleksu sal kinowych Paweł Kloczkowski Projekt koncepcyjny instalacji chłodniczej dla mroźni wykorzystujący obieg ziębienia z ekonomizerem. Design of refrigeration cycle with economizer for the frozen goods coldroom. Projekt koncepcyjny instalacji supermarketu z wykorzystaniem pełnego odzysku ciepła. Conception of refrigeration plant with full condensation heat recovery system for supermarket. Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacyjnej dla budynku biurowego z wykorzystaniem agregatu absorpcyjnego pracującego z roztworem LiBr- H 2 O Conception of air conditioning plant for office building with LiBr- H2O absorption water chiller Projekt koncepcyjny instalacji do szokowego schładzania truskawek. Conception of air cooled condenser for strawberry shock cold room. Projekt koncepcyjny centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej dla sali kinowej Conception of HVAC system for cinema Projekt koncepcyjny instalacji chłodniczej dla lodowiska odkrytego. Conception of refrigeration system for an artificial outdoor ice rink Projekt koncepcyjny pompy ciepła powietrze/woda współpracującej z instalacją ogrzewania dla basenu miejskiego. Design of air to water heat pump for pool water heating Projekt koncepcyjny pompy ciepła solanka/woda współpracującej z instalacją ogrzewania dla budynku wielorodzinnego. Design of brine to water heat pump for multifamily building Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacyjnej serwerowni budynku biurowego z odzyskiem ciepła przegrzanych par na potrzeby produkcji CWU. The design of air conditioning plant for office building with heat recovery system for hot water production 51. Projekt konwekcyjnego skraplacza chłodzonego powietrzem dr inż. M. Żak 52. Projekt konwekcyjnego parowacza do oziębiania powietrza dr inż. M. Żak 53. Projekt parowacza płytowego do oziębiania cieczy dr inż. M. Żak 54. Projekt parowacza rurowego do oziębiania sprężonego powietrza dr inż. M. Żak 55. Projekt skraplacza płytowego chłodzonego cieczą dr inż. M. Żak 56. Projekt dwufunkcyjnego ożebrowanego wymiennika przeznaczonego do pracy rewersyjnej dr inż. M. Żak Zakład Mechaniki i Systemów Energetycznych, I-20 Piotr Żółtaszek Paweł Ryfa Jan Grodziński Joanna Katra Łukasz Gałuszka Karolina Żuk Krzysztof Kozan Kamil Koluch Chalakkel Mathew Kurian

4 1. Projekt stanowiska do badania kawitacji wytworzonej falą akustyczną. dr inż. R. Redzicki 2. Projekt stanowiska do badania kawitacji pojedynczego pęcherzyka z uwzględnieniem sonoluminescencji. dr inż. R. Redzicki 3. Projekt stanowiska do badania zjawiska superkawitacji. dr inż. R. Redzicki 4. Kawitacja w układach pompowych. dr inż. A. Sitka 5. Sposoby określania erozji kawitacyjnej. dr inż. A. Sitka 6. Kawitacja w maszynach i urządzeniach energetycznych dr inż. A. Sitka 7. Instalacja wentylacji lokalizującej hali produkcyjnej. dr inż. W. Wędrychowicz 8. Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej hali produkcyjnej. dr inż. W. Wędrychowicz Zakład Inżynierii i Technologii Energetycznych, I-20 1 Technologia OXY spalania węgla w energetyce prof. dr hab. inż. W. Rybak 2 Wychwyt CO 2 ze spalin prof. dr hab. inż. W. Rybak 3 Perspektywy rozwoju technologii CCTs i CCS w Polsce i w Europie prof. dr hab. inż. W. Rybak 4 Kierunki rozwoju technologii ograniczenia emisji NOx w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 5 Wychwyt i składowanie CO 2 prof. dr hab. inż. W. Rybak 6 Podziemne zgazowanie węgla prof. dr hab. inż. W. Rybak 7 Wzbogacanie węgla sposobem podwyższenia sprawności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń prof. dr hab. inż. W. Rybak 8 Kierunki rozwoju siłowni IGCC prof. dr hab. inż. W. Rybak 9 Kierunki rozwoju kotłów z paleniskami fluidalnymi prof. dr hab. inż. W. Rybak 10 Kierunki rozwoju kotłów pyłowych na parametry nadkrytyczne prof. dr hab. inż. W. Rybak 11 Technologie poligeneracji z węgla prof. dr hab. inż. W. Rybak 12 Kierunki rozwoju i wykorzystania technologii produkcji syngazu z węgla prof. dr hab. inż. W. Rybak 13 Ograniczenie zagrożeń pożarowo-wybuchowych w elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 14 Wykorzystanie gazu w elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 15 Koszty produkcji energii elektrycznej z węgla prof. dr hab. inż. W. Rybak 16 Liberalizacja rynku paliw i energii prof. dr hab. inż. W. Rybak 17 Kierunki wykorzystania popiołów z energetyki prof. dr hab. inż. W. Rybak 18 Ograniczenie zagrożeń żużlowania i popielenia w elektrowniach węglowych prof. dr hab. inż. W. Rybak 19 Współspalanie biomasy w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 4

5 20 Możliwości współspalania osadów ściekowych w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 21 Możliwości współspalania odpadów komunalnych w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 22 Współspalnie paliw alternatywnych w cementowniach prof. dr hab. inż. W. Rybak 23 Rozwiązania techniczne spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen technologia OXY prof. dr hab. inż. W. Rybak 24 Metody techniczne wychwytu CO 2 ze spalin prof. dr hab. inż. W. Rybak 25 Rozwiązania techniczne technologii ograniczenia emisji NOx w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 26 Rozwiązania techniczne siłowni IGCC prof. dr hab. inż. W. Rybak 27 Zaawansowane technicznie rozwiązania kotłów z paleniskami fluidalnymi prof. dr hab. inż. W. Rybak 28 Rozwiązania techniczne kotłów pyłowych na parametry nadkrytyczne prof. dr hab. inż. W. Rybak 29 Rozwiązania techniczne metod ograniczenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych w elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 30 Rozwiązania techniczne hybrydowych systemów wykorzystanie gazu w elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 31 Rozwiązania techniczne metod ograniczenia zagrożeń żużlowania i popielenia w elektrowniach węglowych prof. dr hab. inż. W. Rybak 32 Rozwiązania techniczne metod współspalania biomasy w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 33 Rozwiązania techniczne współspalania osadów ściekowych w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 34 Rozwiązania techniczne współspalania odpadów komunalnych w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 35 Rozwiązania techniczne współspalania paliw alternatywnych w cementowniach prof. dr hab. inż. W. Rybak 36 Modułowe skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w systemie trójgeneracyjnym prof. dr hab. inż. W. Rybak 37 Emisja metali ciężkich z elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 38 Emisja rtęci z elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak Zakład Kotłów i Turbin, I-20 1 Projekt rurowego podgrzewacza powietrza do kotła OR-35n dr inż. P. Rączka 2 Projekt stalowego podgrzewacza wody do kotła OR-64 dr inż. P. Rączka 3 Układy kogeneracyjne małej mocy technologie i problemy eksploatacyjne dr inż. P. Rączka 4 Projekt konwekcyjnego przegrzewacza pary do kotła BP-1150 dr inż. P. Rączka 5 Możliwości wykorzystania biomasy do produkcji zielonej energii przegląd technologii dr inż. P. Rączka 6 Problemy eksploatacyjne z nadkrytycznymi kotłami pyłowymi dr inż. P. Rączka 7 8 Możliwości wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego z bloków energetycznych rozwiązania stosowane w Polsce Możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu akumulatorów ciepła w elektrociepłowniach 5 dr inż. P. Rączka dr inż. P. Rączka

6 9 Obliczenia sprawdzające podgrzewacza oleju Pop-600/65/20 wraz z opisem technologii produkcji i problemów eksploatacyjnych dr inż. P. Rączka 10 Projekt przepływu czynnika w kotle parowym. dr inż. Z. Modliński 11 Konstrukcje kotłowe. dr inż. Z. Modliński 12 Projekt instalacji spalania biomasy w kotle energetycznym. dr inż. Z. Modliński 13 Projekt modernizacyjny podgrzewacza wody w kotle OP-380 dr inż. Z. Modliński 14 Metody obliczania strat cieplnych w budynkach mieszkalnych. dr inż. Z. Modliński 15 Układy parowo-gazowe z kotłami odzyskowymi. dr inż. Z. Modliński 16 Projekt niskoemisyjnego paleniska pyłowego z palnikami strumieniowo-wirowymi. dr inż. M. Świętochowski 17 Projekt niskoemisyjnego paleniska pyłowego realizującego zasadę stopniowania paliwa i powietrza. dr inż. M. Świętochowski 18 Optymalizacja pracy wentylatorów spalin dr inż. M. Świętochowski 19 Obliczenia i projekt palników i dysz OFA do paleniska kotła OP-230 dr inż. M. Świętochowski 20 Problemy eksploatacyjne z kotłami z paleniskiem fluidalnym dr inż. M. Świętochowski Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, I-20 1 Projekt stanowiska do badań modelowych elektrofiltru dr hab. inż. M. Jędrusik 2 Projekt komory elektrofiltru dr hab. inż. M. Jędrusik 3 Projekt filtru tkaninowego w instalacji półsuchego odsiarczania spalin dr hab. inż. M. Jędrusik 4 Projekt elektrofiltru dla kotła rusztowego o wydajności 15 MW t dr hab. inż. M. Jędrusik 5 Pomiary ilości gazu przepływającego w układach pyłomierzy grawimetrycznych dr inż. A. Świerczok 6 Rozwiązania przenośników mechanicznych stosowane w układach nawęglania zakładów energetycznych dr inż. A. Świerczok 7 Badania filtrów stosowanych w pyłomierzach grawimetrycznych w aspekcie ich skuteczności odpylania dr inż. A. Świerczok 8 Badania porównawcze sond pyłomierzy grawimetrycznych w aspekcie poprawności określania prędkości miejscowej gazu dr inż. A. Świerczok Zakład Spalania i Detonacji, I-20 1 Metody grzania elektrodowego organicznych nośników ciepła w polu elektrycznym o podwyższonej dr inż. T. Mączka częstotliwości 2 Sposoby przystosowania urządzeń energetycznych do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem dr inż. T. Mączka 3 Ochrona przed elektrycznością atmosferyczną stref zagrożonych wybuchem w obiektach dr inż. T. Mączka energetycznych Marcelina Kasińska 6

7 4 Projekt chłodnicy spalin prof. dr hab. inż. W. Kordylewski 5 Projekt podgrzewacza powietrza prof. dr hab. inż. W. Kordylewski 6 Projekt reaktora utleniającego NO ozonem prof. dr hab. inż. W. Kordylewski Zakład Termodynamiki, I-20 1 Koncepcja stanowiska pomiarowego do określania współczynnika emisji materiałów Dr inż. E. Pelińska-Olko 2 Projekt stanowiska do badan wpływu przestrzeni szkodliwej na sprawność wolumetryczną sprężarki tłokowej Dr inż. S. Pietrowicz 3 Analiza współczesnych możliwości odzysku ciepła odpadowego z silnika spalinowego Mgr inż. A. Nemś 4 Analiza współczesnych możliwości poprawy sprawności silnika cieplnego Mgr inż. A. Nemś Zakład Automatyki i Kriogeniki, I-22 1 Projekt dysz natryskowych dla tunelu do kriogenicznego mrożenia żywności dr inż. J. Fydrych 2 Projekt wymiennika ciepła do skraplania gazu ziemnego LNG z wykorzystaniem ciekłego azotu dr inż. J. Fydrych 3 Projekt regeneracyjnego wymiennika ciepła chłodziarki kriogenicznej typu rura pulsacyjna dr inż. J. Fydrych 4 Projekt kriogenicznego zaworu odcinającego dla instalacji ciekłego azotu dr inż. J. Fydrych 5 Badanie charakterystyki pracy generatora tlenu PSA Dr inż. W. Gizicki 6 Badanie charakterystyki pracy instalacji skraplania tlenu opartej na chłodziarce Gifforda-McMahona Dr inż. W. Gizicki Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, I-22 1 Badanie zjawiska explosive decompression w uszczelnieniach elastomerowych dr inż. G. Romanik 2 Projekt zaworu minimalnego przepływu dr inż. J. Rogula 3 Projekt przeniesienia momentu obrotowego z silnika na listwę zębatą dr inż. J. Rogula 4 Projekt przekładni aktuatora moment obrotowy 150 Nm dr inż. J. Rogula 5 Projekt przekładni falowej moment obrotowy 200 Nm dr inż. J. Rogula 6 Analiza konstrukcji pomp, stosowanych przy wyróżnikach szybkobieżności mniejszych od 8 dr inż. J. Skrzypacz 7 Analiza zagadnień kontaktu w systemie ANSYS dr inż. J. Skrzypacz 8 Analiza wpływu jakości siatki obliczeniowej, na dokładność symulacji przepływu w elementach maszyn dr inż. J. Skrzypacz 9 Analiza wpływu modelu turbulencji na dokładność symulacji przepływu w elementach maszyn dr inż. J. Skrzypacz 10 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego z wykorzystaniem programu EPANET dr inż. J. Skrzypacz 11 Analiza konstrukcji pojazdów typu ROV (Remote Underwater Vehicle) dr inż. J. Skrzypacz Przeniesiony na Energetykę 7

8 Zakład Aparatury Procesowej, I-22 1 Projekt wymiennika ciepła stosowanego w procesie krystalizacji. dr inż. S. Misztal 2 Projekt krystalizatora o działaniu ciągłym. dr inż. S. Misztal 3 Wpływ parametrów pracy krystalizatora na czystość otrzymywanych kryształów. dr inż. S. Misztal 4 Wyznaczanie parametrów kinetycznych procesu krystalizacji. dr inż. S. Misztal 5 Krystalizacja siarczanu magnezu w nowego typu krystalizatorze o działaniu ciągłym. dr inż. S. Misztal 6 Krystalizacja siarczanu magnezu w krystalizatorze o działaniu okresowym. dr inż. S. Misztal 7 Obliczanie mocy mieszania mieszadeł stosowanych w krystalizatorach. dr inż. S. Misztal 8 Zatłaczanie CO2 do złóż geologicznych dr inż. Janusz Szymków 9 Proces granulacji osadów ściekowych aspekty konstrukcyjne urządzeń. dr inż. Janusz Szymków 10 Przygotowanie osadów ściekowych do spalanie i współspalania. dr inż. Janusz Szymków 11 Opis struktury ośrodków porowatych. dr inż. Janusz Szymków Zakład Inżynierii Lotniczej, I-22 1 Projekt wstępny sprężarki osiowej dr inż. A. Chrzczonowski 2 Projekt wstępny stopnia turbiny osiowej dr inż. A. Chrzczonowski 3 Projekt wstępny stopnia turbiny promieniowej dr inż. A. Chrzczonowski 4 Projekt podestu do obsługi przedniej prawej części kadłuba samolotu Su-22M4 mgr inż. M. Garbowski 5 Projekt podestu do obsługi części ogonowej samolotu Su-22M4 mgr inż. M. Garbowski 6 Projekt trapu kabinowego do samolotu MiG-29A mgr inż. M. Garbowski 7 Projekt podestu do obsługi przedniej prawej części kadłuba samolotu MiG-29A mgr inż. M. Garbowski 8 Projekt podestu do obsług silnika samolotu An-2 mgr inż. M. Garbowski 9 Projekt podestu do obsług skrzydeł samolotu An-2 mgr inż. M. Garbowski 10 Projekt stanowiska do prób na hamowni silnika Walter M-601E wraz ze śmigłem mgr inż. M. Garbowski 11 Projekt klatki ochronnej do stanowiska badań eksperymentalnych wirnika mikrośmigłowca mgr inż. M. Garbowski 12 Analiza porównawcza samolotów transportowych dr inż. A. Gronczewski 13 Analiza porównawcza samolotów dyspozycyjnych dr inż. A. Gronczewski 14 Projekt klapy skrzydłowej samolotu dr inż. A. Gronczewski 15 Metodyka obliczania współczynników aerodynamicznych samolotu za pomocą arkusza kalkulacyjnego dr inż. A. Gronczewski 16 Projekt silnika liniowego do napędu klapy skrzydłowej dr inż. A. Gronczewski 8

9 17 Projekt wielotłoczkowej pompy hydraulicznej dr inż. A. Gronczewski 18 Projekt wciągarki do śmigłowca ratowniczego dr inż. A. Gronczewski 19 Wyważenie ciężarowe samolotu TS-11 Iskra dr inż. A. Gronczewski 20 Metodyka obliczeń osiągów samolotu za pomocą arkusz kalkulacyjnego dr inż. A. Gronczewski 21 Projekt wstępny urządzenia do ratowania ludzi z wysokich budynków dr inż. A. Gronczewski 22 Projekt wstępny napędu wiatrowego w układzie H dr inż. A. Gronczewski 23 Analiza porównawcza satelitarnych systemów nawigacyjnych dr inż. A. Jaroszewicz 24 Satelitarny system nawigacyjny TRANSIT dr inż. A. Jaroszewicz 25 Hiperboliczny system nawigacyjny LORAN dr inż. A. Jaroszewicz 26 Zakrętomierze i chyłomierze lotnicze dr inż. A. Jaroszewicz 27 Architektura federacyjna systemów awioniki dr inż. A. Jaroszewicz 28 Zastosowanie systemów radiolokacyjnych w lotnictwie dr inż. A. Jaroszewicz 29 Antykolizyjny system ostrzegawczy TCAS dr inż. A. Jaroszewicz 30 Jądrowe źródła energii elektrycznej statków kosmicznych dr inż. A. Jaroszewicz 31 Terestryczne systemy nawigacji lotniczej dr inż. A. Jaroszewicz 32 Projekt tarczy rozrządu z krzywkami syntetycznymi (wg przyspieszeń) 7 cylindrowego silnika tłokowego dr inż. R. Róziecki w układzie gwiaździstym 33 Projekt tarczy rozrządu z krzywkami łukowymi 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym 9 dr inż. R. Róziecki 34 Projekt napędu współbieżnej tarczy krzywkowej 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie dr inż. R. Róziecki gwiaździstym 35 Projekt popychacza i drążka popychacza dla układu rozrządu silnika lotniczego w układzie gwiaździstym dr inż. R. Róziecki 36 Projekt zaworu ssącego i zaworu wydechowego oraz sprężyn zaworowych lotniczego silnika tłokowego dr inż. R. Róziecki 37 Projekt olejowej pompy tłoczącej lotniczego silnika tłokowego dr inż. R. Róziecki 38 Projekt korbowodu głównego 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym dr inż. R. Róziecki 39 Projekt dzielonego wału korbowego 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym dr inż. R. Róziecki 40 Projekt napędu sprężarki doładowującej silnika tłokowego w układzie gwiaździstym dr inż. R. Róziecki 41 Projekt jednostopniowej przekładni redukcyjnej dla tłokowego silnika lotniczego dr inż. R. Róziecki 42 Wyznaczenie biegunowej samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 43 Dobór wyposażenia bezzałogowego samolotu rozpoznawczego o masie całkowitej 30kg prof. dr hab. inż. K. Sibilski 44 Analiza wyważenia samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski

10 45 Projekt układu sterowania samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 46 Projekt układu chowania i wypuszczania klap zaskrzydłowych samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 47 Projekt układu chowania i wypuszczania podwozia przedniego samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 48 Projekt układu chowania i wypuszczania głowicy obserwacyjnej samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 49 Projekt naziemnego systemu kierowania misją samolotu bezzałogowego SARYS w oparciu o komputer prof. dr hab. inż. K. Sibilski wynośny 50 Projekt koncepcyjny tablicy przyrządów szybowca wysoko wyczynowego dr hab. inż. C. Szczepański 51 Projekt koncepcyjny tablicy przyrządów szybowca klubowego dr hab. inż. C. Szczepański 52 Projekt koncepcyjny wyświetlacza wielofunkcyjnego dla samolotu turystycznego dr hab. inż. C. Szczepański 53 Projekt koncepcyjny wskazań dyrektywnych na pokładzie samolotu dr hab. inż. C. Szczepański 54 Projekt koncepcyjny wskazań dyrektywnych na pokładzie śmigłowca dr hab. inż. C. Szczepański 55 Studium projektowe instalacji OCP na samolocie dr hab. inż. C. Szczepański 56 Studium projektowe instalacji OCP na śmigłowcu dr hab. inż. C. Szczepański 57 Projekt koncepcyjny tablic wskaźników samolotu pasażerskiego dr hab. inż. C. Szczepański 58 Projekt koncepcyjny tablic wskaźników samolotu bojowego dr hab. inż. C. Szczepański 59 Projekt koncepcyjny układu nawigacji bezwładnościowej samolotu dr hab. inż. C. Szczepański 60 Projekt koncepcyjny układu nawigacji bezwładnościowej rakiety dr hab. inż. C. Szczepański 61 Projekt koncepcyjny wyposażenia nawigacyjnego samolotu turystycznego dr hab. inż. C. Szczepański 62 Projekt koncepcyjny układu zasilania w energię elektryczną samoloty dyspozycyjnego dr hab. inż. C. Szczepański 63 Projekt koncepcyjny układu tlenowego spadochronu wysokościowego dr hab. inż. C. Szczepański 64 Projekt koncepcyjny układu zasilania w energię hydrauliczna samolotu pasażerskiego dr hab. inż. C. Szczepański 65 Projekt koncepcyjny wysokościomierza ciśnieniowego dr hab. inż. C. Szczepański 66 Projekt koncepcyjny układu pomiaru prędkości lotu szybowca dr hab. inż. C. Szczepański 67 Projekt koncepcyjny układu czujników bezkardanowego układu nawigacji bezwładnościowej dr hab. inż. C. Szczepański 68 Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji samolotu turystycznego dr hab. inż. C. Szczepański 69 Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji samolotu pasażerskiego liniowego dr hab. inż. C. Szczepański 70 Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji śmigłowca dr hab. inż. C. Szczepański 71 Projekt koncepcyjny radiowysokościomierza dr hab. inż. C. Szczepański 72 Projekt koncepcyjny prędkościomierza dr hab. inż. C. Szczepański 73 Projekt koncepcyjny wariometru dr hab. inż. C. Szczepański 10

11 74 Projekt przedniego podnośnika śrubowego samolotu Su-22 dr inż. W. Wróblewski 75 Projekt podskrzydłowego podnośnika śrubowego samolotu Su-22 dr inż. W. Wróblewski 76 Projekt przedniego podnośnika śrubowego samolotu TS-11 dr inż. W. Wróblewski 77 Projekt podskrzydłowego podnośnika śrubowego samolotu TS-11 dr inż. W. Wróblewski 78 Projekt przedniego podnośnika śrubowego śmigłowca Mi-2 dr inż. W. Wróblewski 79 Projekt głównego podnośnika śrubowego śmigłowca Mi-2 dr inż. W. Wróblewski 80 Projekt podpory pod tylną część kadłuba samolotu Su-22 dr inż. W. Wróblewski 81 Projekt drabinki eksploatacyjnej dla samolotu MiG-29 dr inż. W. Wróblewski Wrocław, r. Prodziekan ds. dydaktyki dr inż. Roman Róziecki 11

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy... 1. 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1

Spis treści. 1. Podstawy... 1. 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1 Spis treści 1. Podstawy... 1 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1 1.1.1. Powietrze... 1-1 Powietrze czyste... 1-2 Zanieczyszczenia... 2-2.1 Gazy i pary... 2-2.2 Pył... 4-2.3 Drobnoustroje chorobotwórcze...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r. Dz.U.2014.888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW

TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW URZĄDZENIA CHŁODNICZE I PRZEPISY PRAWNE pod redakcją dra inż. Bolesława Gazińskiego Poznań 2010 ISBN 978-83-61265-08-5 Copyright @ by Bolesław Gaziński WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r.

DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r. Pytania egzaminacyjne dla kierunków studiów Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania NAFTA-GAZ wrzesień 2010 ROK LXVI Witold M. Lewandowski, Michał Ryms, Radosław Kołoła, Piotr Kubski, Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Ostrowski Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk Poprawa sprawności

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i akredytacje

System zarządzania i akredytacje Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza System zarządzania i akredytacje Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność usług ENERGOPOMIARU z wymaganiami norm PN-EN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie,

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015 Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015 1. Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania. 2. Struktura organizacyjna: istota,

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej.

Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej. Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej. 1. Ustawa Prawo budowlane + rozporządzenie Zakres i forma projektu budowlanego Spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1.A do Kontraktu

Załącznik 2.1.A do Kontraktu Załącznik 2.1.A do Kontraktu PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Adres obiektu realizacji

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

Firma jak i jej pracownicy posiadają

Firma jak i jej pracownicy posiadają ISO 9001 Energika jako spółka jawna działa prężnie na rynku energetyki cieplnej w całym kraju. Podążając za tendencjami światowymi zmierzamy w kierunku działania na rzecz modernizacji gospodarki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH

PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH Międzynarodowe Targi Instalacyjne 22-25 kwietnia 2008, Poznań BLISKO 550 WYSTAWCÓW Z 19 KRAJÓW LIDERZY BRANŻY INSTALACYJNEJ PONAD 16 000m² POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ BOGATY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo