PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn*"

Transkrypt

1 PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn* Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego 1. Projekt oziębiacza powietrza systemu klimatyzacji przemysłowej prof. dr hab. inż. Z. Królicki 2. Projekt oziębiacza powietrza w systemie klimatyzacji pośredniej pomieszczeń biurowo-magazynowych prof. dr hab. inż. Z. Królicki 3. Możliwości wykorzystania efektu Ranka-Hilscha w systemie klimatyzacji osobistej prof. dr hab. inż. Z. Królicki Imię i nazwisko studenta* 4. Projekt oziębiacza powietrza systemu klimatyzacji stanowiskowej wykorzystującej CO 2 prof. dr hab. inż. Z. Królicki 5. Obliczenia minimalnej długości kanałów kolektora słonecznego pracującego jako ogrzewacz ciepłej wody użytkowej 1 prof. dr hab. inż. Z. Królicki 6. Zasady doboru czynników obiegowych stosowanych w sprężarkowych pompach ciepła prof. dr hab. inż. Z. Królicki 7. Parowacz małego systemu ziębniczego wykorzystującego CO 2 jako czynnik obiegowy. prof. dr hab. inż. Z. Królicki Projekt skraplacza ziębniczego systemu sprężarkowego o mocy 200W, pracującego z mieszaniną zeotropową jako czynnikiem obiegowym Ochładzacz gazu dla klimatyzatora samochodowego pracującego z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem obiegowym prof. dr hab. inż. Z. Królicki prof. dr hab. inż. Z. Królicki 10. Projekt ogrzewacza do c.w.u. bazujący na kolektorze słonecznym prof. dr hab. inż. Z. Królicki 11. Obliczenia parametrów pracy oraz parametrów geometrycznych rury Ranque a (vortex tube) do systemu klimatyzacji prof. dr hab. inż. Z. Królicki 12. Ekologiczne czynniki chłodnicze stosowane w rurze Ranque a prof. dr hab. inż. Z. Królicki 13. Projekt cieczowego wymiennika ciepła zasilanego energią spalin dr inż. B. Białko 14. Okreslenie strat hydraulicznych i cieplnych gruntowego wymiennika ciepła o mocy 14 kw dr inż. B. Białko 15. Projekt chłodnicy cieczy systemu klimatyzacyjnego obiektu przemysłowego dr inż. B. Białko 16. Określenie parametrów termodynamicznych chłodnicy gazu pracującej w systemie klimatyzacji dr inż. B. Białko

2 pomieszczeń biurowych Określenie parametrów konstrukcyjnych obudowy cieczowego kolektora słonecznego z absorberem o powierzchni 1m 2 Określenia parametrów konstrukcyjnych kanału do nawiewu powietrza o temperaturze -5 o C i objętościowym natężeniu przepływu 35m 3 /h. dr inż. B. Białko dr inż. B. Białko 19. Dobór pokrywy kolektora słonecznego pod kątem minimalizacji start ciepła z powierzchni absorbera. dr inż. B. Białko 20. CO 2 jako czynnik obiegowy w pompach ciepła dr inż. B. Białko 21. Bierny system chłodniczy charakterystyka i obszary zastosowań dr inż. B. Białko 22. Obliczenia i porównanie kolektora gruntowego pionowego i poziomego pomp ciepła dr inż. B. Białko 23. Analiza porównawcza parametrów konstrukcyjnych powietrznych kolektorów słonecznych dr inż. B. Białko 24. Zasady doboru czynników pośredniczących stosowanych w pompach ciepła dr inż. B. Białko 25. Budowa rekuperatorów płytowych i zwijanych do odzysku ciepła wentylacji dr hab. inż. J. Kasperski 26. Przegląd technologii solarnego suszenia żywności dr hab. inż. J. Kasperski 27. Przegląd technologii odsalania wody dr hab. inż. J. Kasperski 28. Przegląd technologii chłodziarek termoelektrycznych dr hab. inż. J. Kasperski 29. Przegląd wariantów konstrukcyjnych współczesnych kolektorów słonecznych dr hab. inż. J. Kasperski 30. Wstępny projekt konstrukcyjny trakera nadążnego kolektora słonecznego dr hab. inż. J. Kasperski 31. Wpływ czynników roboczych stosowanych w technice cieplnej na środowisko. dr inż. J. Eichler 32. Dyrektywy UE dotyczące stosowania czynników roboczych w technice cieplnej. dr inż. J. Eichler 33. Bilans dwukomorowej szafki chłodniczej o pojemności 180 dm 3 do chłodziarki domowej dr inż. J. Eichler 34. Materiały izolacyjne stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji dr inż. J. Eichler 35. Geometria chłodzi - chłodziarka absorpcyjno-dyfuzyjna dr inż. J. Eichler 36. Ziębiarka sorpcyjna na roztwór woda-bromek litu przegląd konstrukcji dr inż. J. Eichler Arkusz kalkulacyjny do obliczeń wytrzymałościowych ścian sitowych i połączeń kołnierzowo-śrubowych płaszczowo-rurowych wymienników ciepła Projekt koncepcyjny agregatu sprężarkowego wyposażonego w skraplacz chłodzony powietrzem i skraplacz służący do odzysku ciepła przegrzanych par i skraplania. Projekt skraplacza chłodzonego powietrzem dla agregatu sprężarkowego pracującego na 3 sprężarkach o różnej mocy chłodniczej. dr inż. J. Eichler Paweł Pondel Aleksandra Bień 2

3 40. Projekt koncepcyjny pompy ciepła powietrze wentylacyjne/powietrze dla centrali obsługującej halę basenu. 3 Michał Zaremba 41. Projekt koncepcyjny zintegrowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej dla kompleksu sal kinowych Paweł Kloczkowski Projekt koncepcyjny instalacji chłodniczej dla mroźni wykorzystujący obieg ziębienia z ekonomizerem. Design of refrigeration cycle with economizer for the frozen goods coldroom. Projekt koncepcyjny instalacji supermarketu z wykorzystaniem pełnego odzysku ciepła. Conception of refrigeration plant with full condensation heat recovery system for supermarket. Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacyjnej dla budynku biurowego z wykorzystaniem agregatu absorpcyjnego pracującego z roztworem LiBr- H 2 O Conception of air conditioning plant for office building with LiBr- H2O absorption water chiller Projekt koncepcyjny instalacji do szokowego schładzania truskawek. Conception of air cooled condenser for strawberry shock cold room. Projekt koncepcyjny centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej dla sali kinowej Conception of HVAC system for cinema Projekt koncepcyjny instalacji chłodniczej dla lodowiska odkrytego. Conception of refrigeration system for an artificial outdoor ice rink Projekt koncepcyjny pompy ciepła powietrze/woda współpracującej z instalacją ogrzewania dla basenu miejskiego. Design of air to water heat pump for pool water heating Projekt koncepcyjny pompy ciepła solanka/woda współpracującej z instalacją ogrzewania dla budynku wielorodzinnego. Design of brine to water heat pump for multifamily building Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacyjnej serwerowni budynku biurowego z odzyskiem ciepła przegrzanych par na potrzeby produkcji CWU. The design of air conditioning plant for office building with heat recovery system for hot water production 51. Projekt konwekcyjnego skraplacza chłodzonego powietrzem dr inż. M. Żak 52. Projekt konwekcyjnego parowacza do oziębiania powietrza dr inż. M. Żak 53. Projekt parowacza płytowego do oziębiania cieczy dr inż. M. Żak 54. Projekt parowacza rurowego do oziębiania sprężonego powietrza dr inż. M. Żak 55. Projekt skraplacza płytowego chłodzonego cieczą dr inż. M. Żak 56. Projekt dwufunkcyjnego ożebrowanego wymiennika przeznaczonego do pracy rewersyjnej dr inż. M. Żak Zakład Mechaniki i Systemów Energetycznych, I-20 Piotr Żółtaszek Paweł Ryfa Jan Grodziński Joanna Katra Łukasz Gałuszka Karolina Żuk Krzysztof Kozan Kamil Koluch Chalakkel Mathew Kurian

4 1. Projekt stanowiska do badania kawitacji wytworzonej falą akustyczną. dr inż. R. Redzicki 2. Projekt stanowiska do badania kawitacji pojedynczego pęcherzyka z uwzględnieniem sonoluminescencji. dr inż. R. Redzicki 3. Projekt stanowiska do badania zjawiska superkawitacji. dr inż. R. Redzicki 4. Kawitacja w układach pompowych. dr inż. A. Sitka 5. Sposoby określania erozji kawitacyjnej. dr inż. A. Sitka 6. Kawitacja w maszynach i urządzeniach energetycznych dr inż. A. Sitka 7. Instalacja wentylacji lokalizującej hali produkcyjnej. dr inż. W. Wędrychowicz 8. Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej hali produkcyjnej. dr inż. W. Wędrychowicz Zakład Inżynierii i Technologii Energetycznych, I-20 1 Technologia OXY spalania węgla w energetyce prof. dr hab. inż. W. Rybak 2 Wychwyt CO 2 ze spalin prof. dr hab. inż. W. Rybak 3 Perspektywy rozwoju technologii CCTs i CCS w Polsce i w Europie prof. dr hab. inż. W. Rybak 4 Kierunki rozwoju technologii ograniczenia emisji NOx w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 5 Wychwyt i składowanie CO 2 prof. dr hab. inż. W. Rybak 6 Podziemne zgazowanie węgla prof. dr hab. inż. W. Rybak 7 Wzbogacanie węgla sposobem podwyższenia sprawności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń prof. dr hab. inż. W. Rybak 8 Kierunki rozwoju siłowni IGCC prof. dr hab. inż. W. Rybak 9 Kierunki rozwoju kotłów z paleniskami fluidalnymi prof. dr hab. inż. W. Rybak 10 Kierunki rozwoju kotłów pyłowych na parametry nadkrytyczne prof. dr hab. inż. W. Rybak 11 Technologie poligeneracji z węgla prof. dr hab. inż. W. Rybak 12 Kierunki rozwoju i wykorzystania technologii produkcji syngazu z węgla prof. dr hab. inż. W. Rybak 13 Ograniczenie zagrożeń pożarowo-wybuchowych w elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 14 Wykorzystanie gazu w elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 15 Koszty produkcji energii elektrycznej z węgla prof. dr hab. inż. W. Rybak 16 Liberalizacja rynku paliw i energii prof. dr hab. inż. W. Rybak 17 Kierunki wykorzystania popiołów z energetyki prof. dr hab. inż. W. Rybak 18 Ograniczenie zagrożeń żużlowania i popielenia w elektrowniach węglowych prof. dr hab. inż. W. Rybak 19 Współspalanie biomasy w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 4

5 20 Możliwości współspalania osadów ściekowych w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 21 Możliwości współspalania odpadów komunalnych w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 22 Współspalnie paliw alternatywnych w cementowniach prof. dr hab. inż. W. Rybak 23 Rozwiązania techniczne spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen technologia OXY prof. dr hab. inż. W. Rybak 24 Metody techniczne wychwytu CO 2 ze spalin prof. dr hab. inż. W. Rybak 25 Rozwiązania techniczne technologii ograniczenia emisji NOx w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 26 Rozwiązania techniczne siłowni IGCC prof. dr hab. inż. W. Rybak 27 Zaawansowane technicznie rozwiązania kotłów z paleniskami fluidalnymi prof. dr hab. inż. W. Rybak 28 Rozwiązania techniczne kotłów pyłowych na parametry nadkrytyczne prof. dr hab. inż. W. Rybak 29 Rozwiązania techniczne metod ograniczenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych w elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 30 Rozwiązania techniczne hybrydowych systemów wykorzystanie gazu w elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 31 Rozwiązania techniczne metod ograniczenia zagrożeń żużlowania i popielenia w elektrowniach węglowych prof. dr hab. inż. W. Rybak 32 Rozwiązania techniczne metod współspalania biomasy w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 33 Rozwiązania techniczne współspalania osadów ściekowych w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 34 Rozwiązania techniczne współspalania odpadów komunalnych w energetyce węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 35 Rozwiązania techniczne współspalania paliw alternatywnych w cementowniach prof. dr hab. inż. W. Rybak 36 Modułowe skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w systemie trójgeneracyjnym prof. dr hab. inż. W. Rybak 37 Emisja metali ciężkich z elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak 38 Emisja rtęci z elektrowni węglowej prof. dr hab. inż. W. Rybak Zakład Kotłów i Turbin, I-20 1 Projekt rurowego podgrzewacza powietrza do kotła OR-35n dr inż. P. Rączka 2 Projekt stalowego podgrzewacza wody do kotła OR-64 dr inż. P. Rączka 3 Układy kogeneracyjne małej mocy technologie i problemy eksploatacyjne dr inż. P. Rączka 4 Projekt konwekcyjnego przegrzewacza pary do kotła BP-1150 dr inż. P. Rączka 5 Możliwości wykorzystania biomasy do produkcji zielonej energii przegląd technologii dr inż. P. Rączka 6 Problemy eksploatacyjne z nadkrytycznymi kotłami pyłowymi dr inż. P. Rączka 7 8 Możliwości wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego z bloków energetycznych rozwiązania stosowane w Polsce Możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu akumulatorów ciepła w elektrociepłowniach 5 dr inż. P. Rączka dr inż. P. Rączka

6 9 Obliczenia sprawdzające podgrzewacza oleju Pop-600/65/20 wraz z opisem technologii produkcji i problemów eksploatacyjnych dr inż. P. Rączka 10 Projekt przepływu czynnika w kotle parowym. dr inż. Z. Modliński 11 Konstrukcje kotłowe. dr inż. Z. Modliński 12 Projekt instalacji spalania biomasy w kotle energetycznym. dr inż. Z. Modliński 13 Projekt modernizacyjny podgrzewacza wody w kotle OP-380 dr inż. Z. Modliński 14 Metody obliczania strat cieplnych w budynkach mieszkalnych. dr inż. Z. Modliński 15 Układy parowo-gazowe z kotłami odzyskowymi. dr inż. Z. Modliński 16 Projekt niskoemisyjnego paleniska pyłowego z palnikami strumieniowo-wirowymi. dr inż. M. Świętochowski 17 Projekt niskoemisyjnego paleniska pyłowego realizującego zasadę stopniowania paliwa i powietrza. dr inż. M. Świętochowski 18 Optymalizacja pracy wentylatorów spalin dr inż. M. Świętochowski 19 Obliczenia i projekt palników i dysz OFA do paleniska kotła OP-230 dr inż. M. Świętochowski 20 Problemy eksploatacyjne z kotłami z paleniskiem fluidalnym dr inż. M. Świętochowski Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, I-20 1 Projekt stanowiska do badań modelowych elektrofiltru dr hab. inż. M. Jędrusik 2 Projekt komory elektrofiltru dr hab. inż. M. Jędrusik 3 Projekt filtru tkaninowego w instalacji półsuchego odsiarczania spalin dr hab. inż. M. Jędrusik 4 Projekt elektrofiltru dla kotła rusztowego o wydajności 15 MW t dr hab. inż. M. Jędrusik 5 Pomiary ilości gazu przepływającego w układach pyłomierzy grawimetrycznych dr inż. A. Świerczok 6 Rozwiązania przenośników mechanicznych stosowane w układach nawęglania zakładów energetycznych dr inż. A. Świerczok 7 Badania filtrów stosowanych w pyłomierzach grawimetrycznych w aspekcie ich skuteczności odpylania dr inż. A. Świerczok 8 Badania porównawcze sond pyłomierzy grawimetrycznych w aspekcie poprawności określania prędkości miejscowej gazu dr inż. A. Świerczok Zakład Spalania i Detonacji, I-20 1 Metody grzania elektrodowego organicznych nośników ciepła w polu elektrycznym o podwyższonej dr inż. T. Mączka częstotliwości 2 Sposoby przystosowania urządzeń energetycznych do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem dr inż. T. Mączka 3 Ochrona przed elektrycznością atmosferyczną stref zagrożonych wybuchem w obiektach dr inż. T. Mączka energetycznych Marcelina Kasińska 6

7 4 Projekt chłodnicy spalin prof. dr hab. inż. W. Kordylewski 5 Projekt podgrzewacza powietrza prof. dr hab. inż. W. Kordylewski 6 Projekt reaktora utleniającego NO ozonem prof. dr hab. inż. W. Kordylewski Zakład Termodynamiki, I-20 1 Koncepcja stanowiska pomiarowego do określania współczynnika emisji materiałów Dr inż. E. Pelińska-Olko 2 Projekt stanowiska do badan wpływu przestrzeni szkodliwej na sprawność wolumetryczną sprężarki tłokowej Dr inż. S. Pietrowicz 3 Analiza współczesnych możliwości odzysku ciepła odpadowego z silnika spalinowego Mgr inż. A. Nemś 4 Analiza współczesnych możliwości poprawy sprawności silnika cieplnego Mgr inż. A. Nemś Zakład Automatyki i Kriogeniki, I-22 1 Projekt dysz natryskowych dla tunelu do kriogenicznego mrożenia żywności dr inż. J. Fydrych 2 Projekt wymiennika ciepła do skraplania gazu ziemnego LNG z wykorzystaniem ciekłego azotu dr inż. J. Fydrych 3 Projekt regeneracyjnego wymiennika ciepła chłodziarki kriogenicznej typu rura pulsacyjna dr inż. J. Fydrych 4 Projekt kriogenicznego zaworu odcinającego dla instalacji ciekłego azotu dr inż. J. Fydrych 5 Badanie charakterystyki pracy generatora tlenu PSA Dr inż. W. Gizicki 6 Badanie charakterystyki pracy instalacji skraplania tlenu opartej na chłodziarce Gifforda-McMahona Dr inż. W. Gizicki Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, I-22 1 Badanie zjawiska explosive decompression w uszczelnieniach elastomerowych dr inż. G. Romanik 2 Projekt zaworu minimalnego przepływu dr inż. J. Rogula 3 Projekt przeniesienia momentu obrotowego z silnika na listwę zębatą dr inż. J. Rogula 4 Projekt przekładni aktuatora moment obrotowy 150 Nm dr inż. J. Rogula 5 Projekt przekładni falowej moment obrotowy 200 Nm dr inż. J. Rogula 6 Analiza konstrukcji pomp, stosowanych przy wyróżnikach szybkobieżności mniejszych od 8 dr inż. J. Skrzypacz 7 Analiza zagadnień kontaktu w systemie ANSYS dr inż. J. Skrzypacz 8 Analiza wpływu jakości siatki obliczeniowej, na dokładność symulacji przepływu w elementach maszyn dr inż. J. Skrzypacz 9 Analiza wpływu modelu turbulencji na dokładność symulacji przepływu w elementach maszyn dr inż. J. Skrzypacz 10 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego z wykorzystaniem programu EPANET dr inż. J. Skrzypacz 11 Analiza konstrukcji pojazdów typu ROV (Remote Underwater Vehicle) dr inż. J. Skrzypacz Przeniesiony na Energetykę 7

8 Zakład Aparatury Procesowej, I-22 1 Projekt wymiennika ciepła stosowanego w procesie krystalizacji. dr inż. S. Misztal 2 Projekt krystalizatora o działaniu ciągłym. dr inż. S. Misztal 3 Wpływ parametrów pracy krystalizatora na czystość otrzymywanych kryształów. dr inż. S. Misztal 4 Wyznaczanie parametrów kinetycznych procesu krystalizacji. dr inż. S. Misztal 5 Krystalizacja siarczanu magnezu w nowego typu krystalizatorze o działaniu ciągłym. dr inż. S. Misztal 6 Krystalizacja siarczanu magnezu w krystalizatorze o działaniu okresowym. dr inż. S. Misztal 7 Obliczanie mocy mieszania mieszadeł stosowanych w krystalizatorach. dr inż. S. Misztal 8 Zatłaczanie CO2 do złóż geologicznych dr inż. Janusz Szymków 9 Proces granulacji osadów ściekowych aspekty konstrukcyjne urządzeń. dr inż. Janusz Szymków 10 Przygotowanie osadów ściekowych do spalanie i współspalania. dr inż. Janusz Szymków 11 Opis struktury ośrodków porowatych. dr inż. Janusz Szymków Zakład Inżynierii Lotniczej, I-22 1 Projekt wstępny sprężarki osiowej dr inż. A. Chrzczonowski 2 Projekt wstępny stopnia turbiny osiowej dr inż. A. Chrzczonowski 3 Projekt wstępny stopnia turbiny promieniowej dr inż. A. Chrzczonowski 4 Projekt podestu do obsługi przedniej prawej części kadłuba samolotu Su-22M4 mgr inż. M. Garbowski 5 Projekt podestu do obsługi części ogonowej samolotu Su-22M4 mgr inż. M. Garbowski 6 Projekt trapu kabinowego do samolotu MiG-29A mgr inż. M. Garbowski 7 Projekt podestu do obsługi przedniej prawej części kadłuba samolotu MiG-29A mgr inż. M. Garbowski 8 Projekt podestu do obsług silnika samolotu An-2 mgr inż. M. Garbowski 9 Projekt podestu do obsług skrzydeł samolotu An-2 mgr inż. M. Garbowski 10 Projekt stanowiska do prób na hamowni silnika Walter M-601E wraz ze śmigłem mgr inż. M. Garbowski 11 Projekt klatki ochronnej do stanowiska badań eksperymentalnych wirnika mikrośmigłowca mgr inż. M. Garbowski 12 Analiza porównawcza samolotów transportowych dr inż. A. Gronczewski 13 Analiza porównawcza samolotów dyspozycyjnych dr inż. A. Gronczewski 14 Projekt klapy skrzydłowej samolotu dr inż. A. Gronczewski 15 Metodyka obliczania współczynników aerodynamicznych samolotu za pomocą arkusza kalkulacyjnego dr inż. A. Gronczewski 16 Projekt silnika liniowego do napędu klapy skrzydłowej dr inż. A. Gronczewski 8

9 17 Projekt wielotłoczkowej pompy hydraulicznej dr inż. A. Gronczewski 18 Projekt wciągarki do śmigłowca ratowniczego dr inż. A. Gronczewski 19 Wyważenie ciężarowe samolotu TS-11 Iskra dr inż. A. Gronczewski 20 Metodyka obliczeń osiągów samolotu za pomocą arkusz kalkulacyjnego dr inż. A. Gronczewski 21 Projekt wstępny urządzenia do ratowania ludzi z wysokich budynków dr inż. A. Gronczewski 22 Projekt wstępny napędu wiatrowego w układzie H dr inż. A. Gronczewski 23 Analiza porównawcza satelitarnych systemów nawigacyjnych dr inż. A. Jaroszewicz 24 Satelitarny system nawigacyjny TRANSIT dr inż. A. Jaroszewicz 25 Hiperboliczny system nawigacyjny LORAN dr inż. A. Jaroszewicz 26 Zakrętomierze i chyłomierze lotnicze dr inż. A. Jaroszewicz 27 Architektura federacyjna systemów awioniki dr inż. A. Jaroszewicz 28 Zastosowanie systemów radiolokacyjnych w lotnictwie dr inż. A. Jaroszewicz 29 Antykolizyjny system ostrzegawczy TCAS dr inż. A. Jaroszewicz 30 Jądrowe źródła energii elektrycznej statków kosmicznych dr inż. A. Jaroszewicz 31 Terestryczne systemy nawigacji lotniczej dr inż. A. Jaroszewicz 32 Projekt tarczy rozrządu z krzywkami syntetycznymi (wg przyspieszeń) 7 cylindrowego silnika tłokowego dr inż. R. Róziecki w układzie gwiaździstym 33 Projekt tarczy rozrządu z krzywkami łukowymi 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym 9 dr inż. R. Róziecki 34 Projekt napędu współbieżnej tarczy krzywkowej 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie dr inż. R. Róziecki gwiaździstym 35 Projekt popychacza i drążka popychacza dla układu rozrządu silnika lotniczego w układzie gwiaździstym dr inż. R. Róziecki 36 Projekt zaworu ssącego i zaworu wydechowego oraz sprężyn zaworowych lotniczego silnika tłokowego dr inż. R. Róziecki 37 Projekt olejowej pompy tłoczącej lotniczego silnika tłokowego dr inż. R. Róziecki 38 Projekt korbowodu głównego 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym dr inż. R. Róziecki 39 Projekt dzielonego wału korbowego 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym dr inż. R. Róziecki 40 Projekt napędu sprężarki doładowującej silnika tłokowego w układzie gwiaździstym dr inż. R. Róziecki 41 Projekt jednostopniowej przekładni redukcyjnej dla tłokowego silnika lotniczego dr inż. R. Róziecki 42 Wyznaczenie biegunowej samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 43 Dobór wyposażenia bezzałogowego samolotu rozpoznawczego o masie całkowitej 30kg prof. dr hab. inż. K. Sibilski 44 Analiza wyważenia samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski

10 45 Projekt układu sterowania samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 46 Projekt układu chowania i wypuszczania klap zaskrzydłowych samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 47 Projekt układu chowania i wypuszczania podwozia przedniego samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 48 Projekt układu chowania i wypuszczania głowicy obserwacyjnej samolotu bezzałogowego SARYS prof. dr hab. inż. K. Sibilski 49 Projekt naziemnego systemu kierowania misją samolotu bezzałogowego SARYS w oparciu o komputer prof. dr hab. inż. K. Sibilski wynośny 50 Projekt koncepcyjny tablicy przyrządów szybowca wysoko wyczynowego dr hab. inż. C. Szczepański 51 Projekt koncepcyjny tablicy przyrządów szybowca klubowego dr hab. inż. C. Szczepański 52 Projekt koncepcyjny wyświetlacza wielofunkcyjnego dla samolotu turystycznego dr hab. inż. C. Szczepański 53 Projekt koncepcyjny wskazań dyrektywnych na pokładzie samolotu dr hab. inż. C. Szczepański 54 Projekt koncepcyjny wskazań dyrektywnych na pokładzie śmigłowca dr hab. inż. C. Szczepański 55 Studium projektowe instalacji OCP na samolocie dr hab. inż. C. Szczepański 56 Studium projektowe instalacji OCP na śmigłowcu dr hab. inż. C. Szczepański 57 Projekt koncepcyjny tablic wskaźników samolotu pasażerskiego dr hab. inż. C. Szczepański 58 Projekt koncepcyjny tablic wskaźników samolotu bojowego dr hab. inż. C. Szczepański 59 Projekt koncepcyjny układu nawigacji bezwładnościowej samolotu dr hab. inż. C. Szczepański 60 Projekt koncepcyjny układu nawigacji bezwładnościowej rakiety dr hab. inż. C. Szczepański 61 Projekt koncepcyjny wyposażenia nawigacyjnego samolotu turystycznego dr hab. inż. C. Szczepański 62 Projekt koncepcyjny układu zasilania w energię elektryczną samoloty dyspozycyjnego dr hab. inż. C. Szczepański 63 Projekt koncepcyjny układu tlenowego spadochronu wysokościowego dr hab. inż. C. Szczepański 64 Projekt koncepcyjny układu zasilania w energię hydrauliczna samolotu pasażerskiego dr hab. inż. C. Szczepański 65 Projekt koncepcyjny wysokościomierza ciśnieniowego dr hab. inż. C. Szczepański 66 Projekt koncepcyjny układu pomiaru prędkości lotu szybowca dr hab. inż. C. Szczepański 67 Projekt koncepcyjny układu czujników bezkardanowego układu nawigacji bezwładnościowej dr hab. inż. C. Szczepański 68 Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji samolotu turystycznego dr hab. inż. C. Szczepański 69 Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji samolotu pasażerskiego liniowego dr hab. inż. C. Szczepański 70 Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji śmigłowca dr hab. inż. C. Szczepański 71 Projekt koncepcyjny radiowysokościomierza dr hab. inż. C. Szczepański 72 Projekt koncepcyjny prędkościomierza dr hab. inż. C. Szczepański 73 Projekt koncepcyjny wariometru dr hab. inż. C. Szczepański 10

11 74 Projekt przedniego podnośnika śrubowego samolotu Su-22 dr inż. W. Wróblewski 75 Projekt podskrzydłowego podnośnika śrubowego samolotu Su-22 dr inż. W. Wróblewski 76 Projekt przedniego podnośnika śrubowego samolotu TS-11 dr inż. W. Wróblewski 77 Projekt podskrzydłowego podnośnika śrubowego samolotu TS-11 dr inż. W. Wróblewski 78 Projekt przedniego podnośnika śrubowego śmigłowca Mi-2 dr inż. W. Wróblewski 79 Projekt głównego podnośnika śrubowego śmigłowca Mi-2 dr inż. W. Wróblewski 80 Projekt podpory pod tylną część kadłuba samolotu Su-22 dr inż. W. Wróblewski 81 Projekt drabinki eksploatacyjnej dla samolotu MiG-29 dr inż. W. Wróblewski Wrocław, r. Prodziekan ds. dydaktyki dr inż. Roman Róziecki 11

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Tytuł/stopień, inicjał imienia i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, lotniczej i procesowej, K1/W9 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni Lp. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017 kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, lotniczej i procesowej, K1/W9 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2016/2017 kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej Tytuł/stopień, inicjał imienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY mgr kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn Aktualizacja 12.06.2012 studia stacjonarne i niestacjonarne kontakt z prowadzącymi- patrz zakładka Dydaktyka Zbiorczy wykaz konsultacji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji - 12 studentów doc. - 4 stud. - 4 stud. - 3 stud. - 2 stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 1 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2017/2018. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2017/2018. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2017/2018 kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Imię i nazwisko studenta* Katedra

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji 12 + 6 studentów - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów Energetyka

kierunek studiów Energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2016/2017 kierunek studiów Energetyka Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła,

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH U1 Badania sprawności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym (o spodziewanej

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix Przedmowa do wydania siódmego......... xv Wykaz ważniejszych oznaczeń........... xvii Ważniejsze symbole używane w schematach..... xix 1. Wstęp prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik......... 1 1.1. Rozwój krajowego

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów/grup kursów możliwych do zaliczenia. w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się. w roku akademickim 2016/2017

Wykaz kursów/grup kursów możliwych do zaliczenia. w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się. w roku akademickim 2016/2017 Zał. nr 3 do uchwały 166/55/2012-2016 Rady Wydziału z dnia 27.04.2016 r. Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek studiów: Energetyka Stopień studiów: II stopień (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/201 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Zakład Kotłów i Turbin, I-20 Tytuł/stopień, inicjał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, W9/K2 Tytuł/stopień, inicjał

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH INŻ. BARTOSZ SMÓŁKA, BEATA SZKOŁA WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH S t r e s z c z e n i e W związku z wprowadzaniem kolejnych dyrektyw dotyczących oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa do wydania siódmego Wykaz ważniejszych oznaczeń Ważniejsze symbole używane w schematach xv xvii

Bardziej szczegółowo

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Katedra Termodynamiki,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Scenariusze rozwoju techniki dla ekologicznej energetyki Maria Jędrusik PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Katedra Termodynamiki,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W GLIWICACH Konarskiego 18, 44-101 Gliwice Tel. +48 32-237-11-15, Fax. +48 32-237-26-80 imiue@imiue.polsl.pl www.imiue.polsl.pl STRUKTURA INSTYTUTU MASZYN I URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11 SPIS TREŚCI str.: Wstęp....................................... 11 1. Pompy...................................... 13 1.1. Podział pomp okrętowych....................... 13 1.2. Pompy wyporowe............................

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski POLITECHNIKA ŚLĄSKA Etap 23 Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego Wykonawcy Wydział Chemiczny Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sprawność energetyczna pomp ciepła z wymiennikami typu Ćwiczenie nr 2 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007

Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007 Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007 W dniach 14 15 listopada 2007r. odbyły się XXXIX Dni Chłodnictwa 2007 zorganizowane przez Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Eergetyka cieplna poradnik

SPIS TREŚCI do książki pt. Eergetyka cieplna poradnik SPIS TREŚCI do książki pt. Eergetyka cieplna poradnik Praca zbiorowa 1. Kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi Bogusław Maludziński... 13 1.1. Rodzaje i budowa kotłów.... 13 1.1.1. Podział

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Sławomir Dykas, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr inż. Michał Strozik. Dr inż.

Dr hab. inż. Sławomir Dykas, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr inż. Michał Strozik. Dr inż. TEMATY DYPLOMÓW MAGISTERSKICH dla kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne -wpisy w pokoju 426 MBM MiUE Lp. Temat projektu Opiekun Student uwagi 1. 2. 3. 4. 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiot: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium NEUTRALIZACJA I OCZYSZCZANIE SPALIN Neutralization and emission control Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu.

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu. Urządzenie adsorpcyjne uzupełnione jest o kolektory słoneczne oraz elektryczny podgrzewacz przepływowy stanowiący alternatywne wykorzystywanie wysokotemperaturowego źródła ciepła. Średniotemperaturowym

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Redaktora... Spis ważniejszych oznaczeń...

Spis treści. Od Redaktora... Spis ważniejszych oznaczeń... Od Redaktora................................................... Spis ważniejszych oznaczeń........................................... XII XIII 1 Konstrukcja współczesnych kotłów energetycznych..........................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Wykonała: KATARZYNA ZASIŃSKA Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Studia/Semestr:

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie propozycji tematów prac dyplomowych ZESPÓŁ TERMODYNAMIKI CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Zestawienie propozycji tematów prac dyplomowych ZESPÓŁ TERMODYNAMIKI CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI Zestawienie propozycji tematów prac dyplomowych Propozycje tematów ów dyplomowych inżynierskich/prac dyplomowych inżynierskich wydawanych w roku akademickim: 2016/2017 ZESPÓŁ TERMODYNAMIKI CHŁODNICTWA

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 1 Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy termodynamiki Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.0.206 Dla rocznika: 205/206 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria Materiały dydaktyczne Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja Semestr VI Laboratoria 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Obiegi chłodnicze

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia Egzamin po semestr WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała Rady W M z dnia Obowiązuje od Lp. Nazwa przedmiotu A. Grupa przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice 1 Profil absolwenta ChiK Eksplorujesz

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Urzą dzenia Chł odnicze. i Klimatyzacyjne

Urzą dzenia Chł odnicze. i Klimatyzacyjne Specjalność Urzą dzenia Chł odnicze i Klimatyzacyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny MECHANIKA I BUDOWA MASZYN S e m e s t r y Studia dzienne magisterskie Specjalność: Urzadzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Techniki Morskiej i Transportu. Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego. Sekretariat: pokój 505 tel. (91) 449-40-62

Wydział Techniki Morskiej i Transportu. Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego. Sekretariat: pokój 505 tel. (91) 449-40-62 Wydział Techniki Morskiej i Transportu Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Sekretariat: pokój 505 tel. (91) 449-40-62 Opiekunowie prac dyplomowych Prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Prof.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej PL 222423 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222423 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406170 (51) Int.Cl. F02G 5/02 (2006.01) F01N 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 Laboratorium z przedmiotu Odnawialne źródła energii Kod: OM1302 Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE LN WYNIKOWY MSZYNOZNWSTWO OGÓLNE KLS I technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Ilość godzin 38 tygodni x 1 godzina = 38 godzin rogram ZS 17/2004/19 2115/MEN 1998.04.16

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo