Energooszczędność. i smart grid wdrożenie w Irlandii. Wprowadzenie. Modernizacja architektury BMS dla UCD. Maciej Skrzyniarz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energooszczędność. i smart grid wdrożenie w Irlandii. Wprowadzenie. Modernizacja architektury BMS dla UCD. Maciej Skrzyniarz"

Transkrypt

1 Energooszczędność i smart grid wdrożenie w Irlandii Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Wprowadzenie Eksperci przewidują, że do 2030 roku zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 99% (IEA 2010). Ciągły wzrost w tym tempie zmusi do wielu zmian oraz wprowadzenia technologii i rozwiązań, które dotychczas były pomijane. Szczególne obawy budzi wzrost cen surowców energetycznych. W 2009 roku państwa biorące udział w konferencji klimatycznej w Kopenhadze zadecydowały o podjęciu wszelkich działań, aby obniżyć zużycie energii na świecie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przedstawiła scenariusz redukcji zużycia energii o 40% w porównaniu z poziomem w 2006 r. w krajach OECD, stawiając je tym samym przed ogromnym wyzwaniem. W konsekwencji aż 54% redukcji zużycia energii miało pochodzić z oszczędności energetycznej (Frankl 2007, IEA 2009a, 2009b, 2009c). Jednym z trzech głównych sektorów, które mają poprawić swoją efektywność energetyczną, są budynki mieszkalne i komercyjne. Odpowiadają one za około 40% całkowitego zużycia energii w krajach Unii Europejskiej (CEC 2008). Aby osiągnąć tak wysoką oszczędność, istniejące budynki muszą zostać zmodernizowane, a nowo powstające muszą być projektowane z naciskiem na optymalne zużywanie energii elektrycznej. Nadszedł czas na przekształcanie i budowanie dynamicznych budynków, przynoszących korzyści inwestorom, ale także istotnych dla całego systemu elektroenergetycznego ze względu na ograniczenie zużycia energii. Rosnące ceny paliw i zobowiązania polityczne wymagają zwiększenia energooszczędności i energoefektywności budynków. Przykładem energooszczędnego rozwiązania jest wdrożenie przeprowadzone przez Cylon Controls Ltd. na terenie University College w Dublinie. Modernizacja architektury BMS dla UCD Maciej Skrzyniarz Cylon Controls Ltd. Poland W 2006 r. University College Dublin (UCD) rozpoczął prace nad modernizacją systemów HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) w budynkach kampusu dla zmniejszenia zużycia mediów oraz przy monitorowaniu i zarządzaniu systemami w czasie rzeczywistym (BMS Building Management System system zarządzania budynkiem). W 2009 r. łączny koszt zużycia 28

2 Rys. 1. Zużycie energii w różnych obszarach. Energooszcz!dno"# i smart grid wdro$enie w Irlandii Maciej Skrzyniarz Cylon Controls Ltd. Poland

3 Rys. 2. Profil energetyczny budynku w ciągu dnia. Analiza porównawcza licznika głównego energii elektrycznej i liczników podrzędnych dla systemów HVAC, oświetlenia, gniazd i pozostałych urządzeń. Rys. 3. Analiza spektralna (mapa cieplna) zużycia energii elektrycznej według głównego licznika - przekrój jednego miesiąca.

4 energii elektrycznej, gazu i wody w UCD wyniósł 6 mln EUR. 60 budynków o łącznej powierzchni 300 tys. m 2 stało się polem doświadczalnym dla nowego systemu Cylon Controls. Jak wykazują badania, około 90% systemów BMS w budynkach jest używanych nieprawidłowo pod względem optymalizacji zużycia energii. Modernizacja rozpoczęła się od wymiany części sterowników w systemach HVAC zainstalowanych w latach i od zainstalowania nowych sterowników, które połączyły cały kampus w sieć IP. Obecnie sieć sterowników HVAC i BMS stanowi 120 urządzeń BMS tworzących zintegrowaną sieć systemu zarządzania budynkiem, ponad 1000 sterowników aplikacyjnych do urządzeń HVAC, oświetlenia, monitoringu elektrycznego, 350 urządzeń zintegrowanych po protokole MODBUS. Dało to w sumie ponad 20 tys. punktów fizycznych. Gdy budowa architektury systemu BMS została zakończona, rozpoczęła się analiza pozyskanych danych, które miały posłużyć do przygotowania optymalizacji. Optymalizacja pracy systemów budynkowych Głównymi założeniami procesu optymalizacji były: dla systemów HVAC: - zarządzanie harmonogramami oraz temperaturą, - zarządzanie wentylacją przy użyciu czujników obecności oraz czujników CO 2, - monitoring zdarzeń i alarmów systemu HVAC. dla systemów oświetlenia: - zarządzanie przy użyciu czujników obecności, - zarządzanie poziomem oświetlenia, - monitoring zdarzeń i alarmów systemu oświetlenia. Dodatkowo założeniem było wprowadzenie: automatycznej diagnostyki oraz algorytmów natychmiastowego reagowania w czasie awarii, monitoringu zużycia mediów oraz generowanie rachunków i cotygodniowych raportów o stanie instalacji. Analiza elektryczna i pełny monitoring Kolejnym etapem projektu była analiza elektryczna, która polegała na opomiarowaniu urządzeń przy użyciu liczników energii, na rozłożeniu dodatkowych magistral, rozbudowie sieci czujników oraz podziale na obwody poszczególnych grup oświetlenia. Zostały odseparowane układy dla sterowania automatycznego, zainstalowane wygaszacze i softstarty, ilość oświetlenia dyżurnego dla parkingów została zdefiniowana, następnie wykonano pomiary natężenia oświetlenia i przystosowano rozdzielnice elektryczne. Dla systemów klimatyzacji zostały określone optymalne godziny i warunki pracy. System został przystosowany do dostarczania ilości powietrza w oparciu o analizę godzin natężenia ruchu i czujników jakości powietrza, zainstalowano dodatkowe czujniki temperatury i wilgotności, a istniejące poddano kalibracji. Proces analizy był bardzo ważny, gdyż jakość danych i wnioski wyciągnięte na ich podstawie były kluczem do sukcesu optymalizacji zużycia energii w kampusie UCD. W tym miejscu była wykorzystana platforma Cylon Active Energy, posiadająca narzędzia wspomagające szybką analizę danych. Graficzna analiza zużycia energii dla poszczególnych liczników, urządzeń w piętnastominutowej rozdzielczości w czasie rzeczywistym w połączeniu z wykresami porównawczymi poszczególnych urządzeń powiązanych w jeden układ, uwidoczniła podział procentowy zużycia energii pomiędzy urządzeniami i uwypukliła m.in. nieprawidłową synchronizację systemów, błędny dobór strategii sterowania, etc. Narzędzia do prognozowania i nadzorowania zużycia energii w budynkach bazujące na standardach CIBSE pozwoliły określić kierunek optymalizacji i jej realne granice. Zostały wyznaczone kluczowe urządzenia, dla których były opracowane algorytmy optymalizacji i zdefiniowane wytyczne dla scentralizowanego systemu zarządzania. W trakcie wdrożenia analizie podlegały prace układu z systemem BMS, aby na bieżąco wychwytywać zmiany i odpowiednio kalibrować działanie systemów HVAC oraz oświetlenia. Jak obniżono rachunki za media? Głównymi czynnikami, które wpłynęły na obniżenie zużycia energii w budynkach UCD, były: wprowadzenie czujników obecności i harmonogramów sterujących oświetleniem, wentylacją i klimatyzacją w budynkach, ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

5 udostępnienie zdalnego monitoringu i zarządzania oświetleniem w budynkach, optymalizacja pracy central wentylacyjnych, zmiana strategii ogrzewania na zarządzanie strefowe temperaturą otoczenia, zwiększenie sprawności odzysku ciepła, częstsze wykorzystywanie free-coolingu (systemu wytwarzającego schłodzoną wody bez użycia sprężarek chłodniczych, jedynie z wykorzystaniem niskiej temperatury powietrza zewnętrznego w chłodnych porach roku), codzienne resetowanie nastaw temperatur do optymalnego poziomu, ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem się budynków o szklanych fasadach poprzez odpowiednie sterowanie żaluzjami, sterowanie oświetleniem głównym przy użyciu czujników ruchu i czujników poziomu światła w atrium, automatyczne wyłączanie komputerów, optymalizacja sterowania wodą technologiczną, optymalizacja pracy wież chłodniczych oraz systemu pomp, optymalizacja pracy urządzeń chłodzących w serwerowni, optymalizacja pracy systemu sprężarek, kompensacja pogodowa w sterowaniu kotłami, sprawniejsze sterowanie zaworami mieszającymi, wprowadzenie trybu lato/zima, zmiana sposobu sterowania kurtynami powietrznymi w strefie dostaw oraz przy wejściach głównych do budynków, wprowadzenie algorytmów optymalnego start/stop ogrzewania dla poszczególnych budynków, rozdzielenie czasów pracy systemów ogrzewania i oświetlenia dla poszczególnych budynków. Oszczędności w eksploatacji Efektem tych działań było obniżenie zużycia energii elektrycznej o 5% i zużycia gazu o 8,5%. Porównanie wyników zużycia energii od 2006 r. wykazało roczne oszczędności rzędu 300 tys. EUR na rachunkach za media. Należy zaznaczyć, że w trakcie wdrożenia został też zainstalowany szereg nowych urządzeń, jak: kotły gazowe, centrale Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny wentylacyjne, dodatkowe oświetlenie, sterowniki do zarządzania, etc., które w pewnym stopniu pomniejszyły poziom oszczędności, ale były niezbędne dla utrzymania lub podwyższenia komfortu w niektórych budynkach. W sumie od 2007 do 2011 r. rachunki za media zostały obniżone o 1 mln EUR. Zarządzanie budynkiem za pomocą scentralizowanego systemu wiąże się nie tylko z oszczędnościami wygenerowanymi bezpośrednio z urządzeń, ale również z możliwością zminimalizowania awarii i usterek. Można tego dokonać przez określenie stanu urządzeń na podstawie parametrów odczytywanych na bieżąco i niedopuszczenie do długotrwałych przestojów, spowodowanych brakiem lub nieterminową konserwacją urządzeń. Monitoring stanu zużycia energii elektrycznej za pomocą systemu trendów pozwala na analizę danych i określenie obszarów i zakresu modyfikacji zasilania celem obniżenia kosztów opłat za energię elektryczną. Zarządzanie oświetleniem poprzez zintegrowany system BMS prowadzi co oszczędności energii elektrycznej i mniejszego zużycia elementów oświetlenia (żarówki, świetlówki, inne źródła światła, elementy wewnętrzne opraw oświetleniowych). Monitoring i sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi zapewnia oszczędności związane z optymalizacją pracy urządzeń (mniejsze zużycie elementów składowych dłuższa i bardziej ekonomiczna praca urządzeń, zmniejszenie poboru energii). Dzięki analizie danych zapisanych w systemie (np. monitoring temperatury czynników grzewczych i chłodniczych) realne stało się zoptymalizowanie nastaw i parametrów urządzeń, a co za tym idzie uzyskanie niższych kosztów ich pracy. Kolejne etapy modernizacji Powodzenie projektu optymalizacji skłoniło władze uczelni UCD do podjęcia dalszych kroków w kierunku eko-edukacji. Polityka energetyczna i strategia na lata przewidywała nieustanny rozwój i innowacyjność w dążeniu do idealnego systemu zarządzania budynkami. Grupa zaangażowanych osób została poszerzona o studentów, grono pedagogiczne, obsługę i o władze uczelni. Odbyły się szkolenia i wykłady na temat projektu, rozpoczęły się także badania nad nowymi technologiami i rozwiązaniami. Obecnie UCD uczestniczy w projektowaniu systemów i instalacji dla nowych budynków w kampusie i w ten sposób przyczynia się do szerzenia idei dynamicznych budynków. 32

6 W najbliższych latach jest planowane zakończenie modernizacji UCD. Będzie polegało na podłączeniu pozostałych liczników do systemu Active Energy, ukończeniu budowy sieci optycznej, na wymianie pozostałych sterowników BMS, utworzeniu interaktywnej dokumentacji systemu BMS i wdrażaniu programu budowania świadomości ekologicznej i odpowiedzialności całej społeczności akademickiej. Podsumowanie Opisany przykład z University College Dublin pokazuje, jakie wymierne efekty w zakresie energooszczędności i efektywności energetycznej budynków mogą przynieść systemy BMS, wsparte odpowiednimi rozwiązaniami organizacyjnymi, informatycznymi i analitycznymi. Takie działania spełniają postulat Komisji Wspólnot Europejskich, która stwierdziła, iż energooszczędność i energoefektywność budynków w sposób najbardziej wydajny ze względu na koszt obniżają zużycie energii w budynkach (CEC 2008). Jednak analiza planów w tym zakresie nadal wykazuje ogromną przepaść między politycznymi zobowiązaniami a faktycznymi osiągnięciami w poszczególnych krajach. Głównym powodem tej sytuacji jest słaby poziom wdrożeń, ich niedostateczna promocja, brak świadomości społecznej i odpowiednich struktur, które pomogłyby w propagowaniu technologii i usług, planowaniu i realizacji inwestycji energooszczędnych w budownictwie. Paradoksalnie, pozytywny wkład w ograniczeniu inwestycji w technologie zanieczyszczające środowisko ma kryzys finansowy zapoczątkowany w 2008 roku. Międzynarodowa Agencja Energetyczna zauważa, iż ten czas daje nam szanse na faktyczny postęp w stronę czystej energii w przyszłości (IEA 2009a). Powolny rozwój energooszczędnych rozwiązań budynkowych jest także spowodowany dużą konkurencyjnością na rynku budowlanym, długim czasem zwrotu z inwestycji, brakiem odpowiednich kadr i brakiem świadomości wśród inwestorów (Thamling et al. 2010). Choć technologie i rozwiązania energooszczędne i energoefektywne są młodym rynkiem, to jak pokazują udane wdrożenia z tego zakresu, choćby w UCD posiadają ogromny potencjał na przyszłość. Literatura 1. CEC (2008), Energy efficiency: delivering the 20% target, Commission Of The European Communities. 2. Collins, L., Natarajan, S., Levermore, G. (2010), Climate change and future energy consumption in UK housing stock, Building Services Engineering Research & Technology, vol. 31, no. 1, pp Frankl, P. (2007), Implications of effective RE Policies for future RE pathways, paper presented to Global Best Practice in Renewable Energy Policy Making - IEA, 29/6/ Hart, S. L. (1995), A Natural-Resource-Based View of the Firm, Academy of Management Review, vol. 20, no. 4, pp Hart, S. L., Milstein, M. B. (2003), Creating sustainable value, Academy of Management Executive, vol. 17, no. 2, pp IEA (2009a), CO2 emissions falling, Copenhagen still crucial, Petroleum Economist, pp IEA (2009b), How The Energy Sector Can Deliver On A Climate Agreement In Copenhagen. 8. IEA (2009c), Key World Energy Statistics. 9. IEA (2010), Key World Energy Statistics, International Energy Agency. 10. Johansson, P., Nilsson, L. J. (2011), Energieffektiviseringen går i snigelfart, Ny Teknik, 04/01/2011, p Meyer, P. B. (2010), Investing in Energy Efficiency, Communities & Banking, vol. 21, no. 1, pp Rees, W. E. (2009), The ecological crisis and self-delusion: implications for the building sector, Building Research & Information, vol. 37, no. 3, pp Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2009), Research Methods for Business Students (Fifth ed.), Prentice Hall. 14. Starr, R. (2010), Talk Green While the Economy Bleeds Red, Air Conditioning, Heating & Refrigeration News, vol. Vol. 239, no. Iss. 11, pp Thamling, N., Seefeldt, F. and Glöckner, U. (2010), Rolle und Bedeutung von Energieeffizienz und Energiedienstleistungen in KMU, Prognos, Berlin. Mgr inż. Maciej Skrzyniarz automatyk, absolwent automatyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Obecnie kierownik techniczny Cylon Controls Ltd. Poland, zajmuje się tematyką Smart Building Management Systems i Smart Energy Control. Prowadzi szkolenia z systemów Smart Energy Control dla firm partnerskich w Europie, nadzoruje wdrażanie platform Active Energy i Cylon Smart Energy Control w komercyjnych budynkach biurowych, centrach handlowych i budynkach użyteczności publicznych. Prowadzi kampanię promującą system Cylon Active Energy dla uczelni wyższych w Polsce. ELEKTRO NERGETYKA nr 4 (10) /

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY www.eko-gminy.pl EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Budownictwo komunalne nowocześnie i energooszczędnie 6 Budynek efektywny

Bardziej szczegółowo

Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug

Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Centra danych Zakłady przemysłowe Budynki Energetyka i infrastruktura www.schneider-electric.com 1 Jak zaoszczędzić do 30% kosztów energii

Bardziej szczegółowo

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Business Project Projekt biznesowy: Budownictwo energooszczędne Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Liubov Diachevska, Ágnes Fülep, Katarzyna Pająk, Mateusz Smoter, Paulina Wójcik

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej

Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Marian Noga, Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku

Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku Czerwiec 2011 / Opracowanie White Paper Autorzy: Hugh Lindsay i Terrence Tobin Make the most of your energy SM

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Raport opracowany przez ECOFYS dla EURIMA Thomas Boermans Carsten Petersdorff (Ecofys Niemcy) wraz z międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT opracowanie: Anna Henclik Kraków, wrzesień 2014 1 1 Opis branży W ostatnich latach obserwuje się postępujący

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL luty 2015 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKA BUDYNKOWA siła integracji Przez dziesięciolecia Honeywell udowadnia swoim klientom, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo i optymalne

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw

Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Seminarium internetowe 7marca2011 r. Nowoczesne systemy zarządzania Tomasz Gasiński

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo