4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej."

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA REMONTOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO USYTUOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA MIKULICZA - RADECKIEGO 6 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Wykaz elementów i urządzeń wentylacyjnych 4. Rzut parteru skala 1: 50 rys. nr 1/WM 5. Rzut I piętra skala 1: 50 rys. nr 2/WM 6. Rzut II piętra skala 1: 50 rys. nr 3/WM 7. Rzut dachu + przekrój A - A skala 1: 50 rys. nr 4/WM 2

2 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej dla remontowanego i przebudowywanego budynku biurowego na potrzeby Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Jana Mikulicza - Radeckiego Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla obiektu jak w tytule. W szczególności zakres opracowania obejmuje: - wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną ( z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury ) sześciu sal wykładowych - wentylację mechaniczną, wywiewną, zorganizowaną pomieszczeń sanitarnych 2. Materiały wyjściowe Materiały wyjściowe do projektowania stanowiły: - projekt budowlany opracowany przez Zakład Ogólnobudowlany z Wrocławia w grudniu 2012 r. - podkłady architektoniczno - budowlane opracowane w formie elektronicznej - wizja lokalna - ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych ( protokół z narady dotyczącej wykonania prac projektowych z r. ) - karty katalogowe urządzeń przykładowo zastosowanych w projekcie ( w egz. autorskim ) - uzgodnienia międzybranżowe - obowiązujące normy i przepisy 3. Opis stanu istniejącego. Istniejący budynek biurowy nie posiada wentylacji mechanicznej. Występują jedynie murowane kanały wentylacji grawitacyjnej. 4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej Założenia wstępne. Do wentylacji sześciu sal wykładowych przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury powietrza nawiewanego, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Przewidziano całoroczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze t n = 20 o C w ilości zapewniającej jednostkowy przydział 50 m 3 /h/os. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano dachową centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Zakładane parametry powietrza wewnątrz wentylowanych pomieszczeń powinny wynosić odpowiednio : - okres letni t p.o.c. = o C w zależności od temp. pow. zewn. - okres zimowy t p.o.z. = ok. 20 o C Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76/B okres letni t z.o.c. = 30 o C - okres zimowy t z.o.z. = - 18 o C 3

3 W każdej z sześciu wentylowanych sal wykładowych mogą przebywać 22 osoby. Ponadto zaprojektowano wentylację mechaniczną, wywiewną, zorganizowaną dla pomieszczeń sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną rozwiązaną wg projektu architektury. Do chłodzenia powietrza nawiewanego do sal wykładowych zaprojektowano układ chłodniczy Z1 złożony z trzyobiegowej chłodnicy freon - powietrze zainstalowanej w centrali nawiewnej oraz trzech agregatów sprężająco - skraplających posadowionych na dachu budynku. Do chłodzenia powietrza obiegowego w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano układ chłodniczy Z2 zbudowany z wewnętrznej jednostki naściennej oraz jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu. Statyczne straty ciepła pokrywać będzie projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejącego węzła cieplnego Koncepcja rozwiązania wentylacji mechanicznej Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Centrala będzie zbudowana z sekcji: - czerpni - przepustnicy na wlocie świeżego powietrza - filtra świeżego powietrza - wymiennika rotacyjnego - wentylatora nawiewnego - trzyobwodowego wymiennika freon powietrze współpracującego z trzema agregatami sprężająskraplającymi posadowionymi na dachu budynku - nagrzewnicy wodnej zasilanej z projektowanego węzła cieplnego czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60 o C - płyty końcowej - nawiew - płyty końcowej - wywiew - filtra zużytego powietrza - w/w wymienionego wymiennika rotacyjnego - wentylatora wywiewnego - przepustnicy na wylocie zużytego powietrza - płyty końcowej - wyrzutnia Ponadto w celu zredukowania poziomu hałasu do wartości normatywnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony wentylowanych pomieszczeń należy zamontować tłumiki kanałowe. Centralę należy wyposażyć w kompletną automatykę umożliwiającą wymianę powietrza i całoroczne normowanie temperatury w sześciu salach wykładowych użytkowanych w dowolnych konfiguracjach. Założono, że centrala będzie przygotowywać przez cały rok powietrze nawiewane o temperaturze ok. 20 o C w ilości adekwatnej do ilości użytkowanych sal wykładowych. Wentylacja będzie uruchamiana ręcznie przez osoby prowadzące zajęcia w salach wykładowych. Świeże powietrze będzie kierowane do funkcjonujących sal przy otwartych przepustnicach zamontowanych na kanałach nawiewnych do tych sal, równocześnie zużyte powietrze z w/w sal 4

4 będzie usuwane przez dwa kanały wywiewne przy otwartych przepustnicach zamontowanych na tych kanałach. Jednocześnie przepustnice nawiewne i wywiewne zamontowane na kanałach do sal nieczynnych powinny być szczelnie zamknięte. Niezależnie od automatycznej pracy projektowanej wentylacji Inwestor zaleca stałe automatyczne monitorowanie temperatur panujących w wentylowanych pomieszczeniach. Dla pomieszczeń sanitarnych przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną zorganizowaną. Ponadto zaprojektowano chłodzenie powietrza obiegowego w pomieszczeniu serwerowni Organizacja wymiany powietrza. Zastosowano system wentylacji " góra " - " góra ". Świeże powietrze wprowadzane będzie przez kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicami oraz kierownicami dwupłaszczyznowymi. Zużyte powietrze usuwane będzie przez kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami oraz kierownicami jednopłaszczyznowymi. Zużyte powietrze z pomieszczeń sanitarnych będzie usuwane bezpośrednio przez wentylatory wywiewne montowane na wlotach do kanałów wywiewnych łączących wentylowane pomieszczenia z istniejącymi kanałami wentylacji grawitacyjnej Regulacja instalacji. Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych układów wentylacyjnych należy przeprowadzić regulację przy użyciu przepustnic na kanałach a także regulatorów prędkości obrotowych wentylatorów nawiewnych i wywiewnych w taki sposób aby rzeczywiste przepływy były zgodne z podanymi w projekcie Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją. W celu ograniczenia poziomu hałasu przenikającego do otoczenia oraz do wentylowanych pomieszczeń zastosowano centrale wentylacyjne w pełnych obudowach dźwiękoszczelnych oraz tłumiki kanałowe od strony wentylowanych pomieszczeń. Ponadto centrale posiadają połączenia elastyczne z sieciami kanałów wentylacyjnych. Wentylatory w centralach posiadają wibroizolatory sprężynowe Sieć kanałów wentylacyjnych. Powietrze nawiewane i wywiewane z wentylowanych pomieszczeń prowadzone będzie sieciami projektowanych kanałów wentylacyjnych przebiegających w przestrzeniach zabudowanych trasami przedstawionymi na rzutach poszczególnych kondygnacji i dachu. Projektowane kanały i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg katalogów oraz wymiarów podanych na rysunkach oraz w wykazie elementów i urządzeń wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć termicznie i przeciwkondensacyjnie matami z wełny skalnej o następujących grubościach: - kanały nawiewne, wewnętrzne 30 mm - kanały wywiewne, wewnętrzne 20 mm - kanały nawiewne i wywiewne, zewnętrzne 100 mm ( pod płaszczem z blachy ocynk.) 4.7. Automatyka i sterowanie. Projektowana centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna obsługująca sale wykładowe będzie przygotowywać przez cały rok świeże powietrze o temperaturze nawiewu ok 20 o C w ilości adekwatnej do ilości użytkowanych sal wykładowych. Wentylacja będzie uruchamiana ręcznie przez osoby prowadzące zajęcia w salach wykładowych. Świeże powietrze będzie kierowane do funkcjonujących sal przy otwartych przepustnicach 5

5 zamontowanych na kanałach nawiewnych do tych sal, równocześnie zużyte powietrze z w/w sal będzie usuwane przez dwa kanały wywiewne przy otwartych przepustnicach zamontowanych na tych kanałach. Jednocześnie przepustnice nawiewne i wywiewne zamontowane na kanałach do sal nieczynnych powinny być szczelnie zamknięte. Z uwagi na zastosowanie nagrzewnicy wodnej w centrali dachowej przewidziano 3 - etapowe zabezpieczenie poprzez czujnik przeciwzamrożeniowy. - podczas postoju centrali układ sterowania nadzoruje aby na powrocie z nagrzewnicy była utrzymywana temperatura dyżurna 25 o C ( nastawa fabryczna ) - podczas pracy centrali układ sterowania nadzoruje aby na powrocie z nagrzewnicy była utrzymywana temperatura dyżurna 13 o C ( nastawa fabryczna ) - jeżeli w trybie pracy lub postoju temperatura spadnie poniżej 7 o C załączy się alarm przeciwzamrożeniowy, który spowoduje: - wyłączenie centrali i zamknięcie przepustnic - całkowite otwarcie siłownikiem zaworu termoregulacyjnego na doprowadzeniu czynnika grzejnego do nagrzewnicy - uruchomienie pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy - wysłanie alarmu na nr kom. wskazany przez użytkownika Poniżej zamieszczono schemat centrali z lokalizacją elementów automatyki oraz opis ich funkcji. 6

6 5. Opis projektowanych układów chłodniczych 5.1. Koncepcja rozwiązania Zaprojektowano dwa układy chłodnicze oznaczono jako Z1 i Z2. Układ Z1 będzie schładzał świeże powietrze nawiewane do sal wykładowych. Układ ten będzie zbudowany z trzyobwodowego wymiennika freon - powietrze zamontowanego w centrali dachowej oraz z trzech agregatów sprężająco - skraplających posadowionych na dachu budynku. Układ Z2 będzie schładzał powietrze obiegowe w serwerowni. Układ ten będzie zbudowany z jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu oraz z jednostki wewnętrznej ściennej zainstalowanej na ścianie w/w pomieszczenia. Parametry techniczne projektowanych urządzeń chłodniczych zawarto w części obliczeniowej Instalacja freonowa i odprowadzenia skroplin Przewody par i cieczy freonu łączące jednostki zewnętrzne z jednostkami wewnętrznymi należy prowadzić trasami przedstawionymi na rysunkach. Instalacje freonowe należy wykonać z rur miedzianych z izolacją termiczną grubości 13 mm. Fragmenty prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć osłoną z blachy stalowej, ocynkowanej. Skropliny z tacy pod chłodnicą w centrali należy odprowadzić na dach a z jednostki wewnętrznej w serwerowni do najbliżej położonego pionu kanalizacji sanitarnej poprzez zamknięcie wodne. 6. Wytyczne branżowe Branża Budowlana. W projekcie branży budowlanej należy przewidzieć: - konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne i chłodnicze ustawione na dachu budynku - przebicia w przegrodach budowlanych do prowadzenia projektowanych kanałów wentylacyjnych - obudowę w/w kanałów - listwy wentylacyjne nawiewne we wskazanych oknach - w salach wykładowych zasłony wewnętrzne jasne z włókna szklanego 6.2. Branża sanitarna. W projekcie branży sanitarnej należy przewidzieć: - doprowadzenie czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej w centrali dachowej - odprowadzenie skroplin z tacy wewnętrznej jednostki układu chłodniczego Z2 usytuowanej w serwerowni Branża elektryczna. W projekcie branży elektrycznej należy przewidzieć: - zasilenie wszystkich odbiorników energii elektrycznej przewidzianych w projekcie - sterowanie i automatykę wraz z projektem powykonawczym powinna zrealizować firma specjalistyczna uwzględniając wytyczne zawarte w p możliwość wyłączenia wszystkich układów wentylacyjnych w przypadku powstania zagrożenia pożarowego Opracował: 7

7 OBLICZENIA do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej dla remontowanego i przebudowywanego budynku biurowego na potrzeby Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Jana Mikulicza - Radeckiego Założenia wstępne. Do wentylacji sześciu sal wykładowych przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Przewidziano całoroczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze t n = 20 o C w ilości zapewniającej jednostkowy przydział 50 m 3 /h/os. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano dachową centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Zakładane parametry powietrza wewnątrz wentylowanych pomieszczeń powinny wynosić odpowiednio : - okres letni t p.o.c. = o C w zależności od temp. pow. zewn. - okres zimowy t p.o.z. = ok. 20 o C Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76/B okres letni t z.o.c. = 30 o C - okres zimowy t z.o.z. = - 18 o C W każdej z sześciu wentylowanych sal wykładowych mogą przebywać 22 osoby. Ponadto zaprojektowano wentylację mechaniczną, wywiewną, zorganizowaną dla pomieszczeń sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną rozwiązaną wg projektu architektury. Do chłodzenia powietrza nawiewanego do sal wykładowych zaprojektowano układ chłodniczy Z1 złożony z trzyobiegowej chłodnicy freon - powietrze zainstalowanej w centrali nawiewnej oraz trzech agregatów sprężająco - skraplających posadowionych na dachu budynku. Do chłodzenia powietrza obiegowego w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano układ chłodniczy Z2 zbudowany z wewnętrznej jednostki naściennej oraz jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu. Statyczne straty ciepła pokrywać będzie projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejącego węzła cieplnego. 2. Określenie ilości powietrza wentylującego. Ilości powietrza wentylującego określono na podstawie następujących kryteriów: - dla sal wykładowych na podstawie założonego przydziału świeżego powietrza ( w ilości 50 m 3 /h os. ) - dla pomieszczeń sanitarnych w ilości zapewniającej normatywny przydział powietrza na miskę ustępową 50 m 3 /h i na pisuar 30 m 3 /h 8

8 Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli nr 1 zamieszczonej poniżej. L. p Nazwa i nr pom. Kubatura - - V [m 3 ] 1 Sala wykł. (7/1) 2 Sala wykł. (11/1) 3 Sala wykł. (6/2) 4 Sala wykł. (10/2) 5 Sala wykł. (6/3) 6 Sala wykł. (10/3) ilość osób. Ilość wymia n n n n [ h - 1 ] n w [ h - 1 ] Ilość powiet rza wentyl ująceg o L n [m 3 /h] L w [m 3 /h] Rodzaj wentyl ,5 5, w.m. n. - w. z chł ,5 5, w.m. n. - w. z chł ,3 6, w.m. n. - w. z chł ,3 6, w.m. n. - w. z chł ,3 6, w.m. n. - w. z chł ,3 6, w.m. n. - w. z chł. 7 WCN (4/1) ,17 n.k. przez okno 8 WCM (3/2) ,3 n.k. przez okno 9 WCD (5/2) ,6 n.k. przez okno 10 WCM (3/3) ,3 n.k. przez okno 11 WCD (4/3) ,5 n.k. przez okno 50 w.m.w. 80 w.m.w. 150 w.m.w. 80 w.m.w. 150 w.m.w. Układy wentylacyjne - - N1-W1 N1-W1 N1-W1 N1-W1 N1-W1 N1-W1 W2 W4 W3,W4, W5 W7 W6,W7, W8 9

9 3. Podział na układy wentylacyjne i dobór urządzeń Układ nawiewno - wywiewny N1-W1 Obróbka i wymiana powietrza w n/w pomieszczeniach w podanych obok ilościach: - sala wykładowa (7/1) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (10/1) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (6/2) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (10/2) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (6/3) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (10/3) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h Razem: 6600 m 3 /h 6600 m 3 /h Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną, dachową o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Centrala będzie zbudowana z sekcji: - czerpni - przepustnicy na wlocie świeżego powietrza - filtra świeżego powietrza klasy F7 - wymiennika rotacyjnego z płynną regulacją o sprawności: - temperaturowej 79% - odzysku wilgoci ( zima ) 33,5% - wentylatora nawiewnego z napędem bezpośrednim ze skokowo zmienną wydajnością silnik EC, o mocy nominalnej N = 2,4 kw, zasilanie 3 x 400V/50Hz/10A - trzyobwodowego wymiennika freon - powietrze współpracującego z trzema agregatami sprężająco - skraplającymi posadowionymi na dachu budynku o następujących parametrach technicznych: - wydajność chłodnicza 71,7 kw - ilość obiegów czynnika - podział mocy 33/33/34% - ilość rzędów - czynnik chłodniczy R410A - temperatura parowania 7 o C - nagrzewnicy wodnej zasilanej z projektowanego węzła cieplnego czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60 o C o następujących parametrach technicznych: - wydajność grzewcza 15,5 kw - ilość rzędów 1 - ilość sekcji 5 - nagrzewnica powinna być wyposażona w zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym ( o kvs = 2,50 ), czujnik przeciwzamrożeniowy, kabel podłączeniowy i pompę cyrkulacyjną - płyty końcowej - nawiew - płyty końcowej - wywiew - filtra zużytego powietrza klasy F7 - w/w wymienionego wymiennika rotacyjnego - wentylatora wywiewnego z napędem bezpośrednim ze skokowo zmienną wydajnością silnik EC, 10

10 o mocy nominalnej N = 2,4 kw, zasilanie 3 x 400V/50Hz/10A - przepustnicy na wylocie zużytego powietrza - płyty końcowej - wyrzutnia Ponadto w celu zredukowania poziomu hałasu do wartości normatywnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony wentylowanych pomieszczeń należy zamontować tłumiki kanałowe o wymiarach A x B x L = 600 x 600 x 1500 mm o zdolności tłumienia 32 db. Centralę należy wyposażyć w kompletną automatykę umożliwiającą wymianę powietrza i całoroczne normowanie temperatury w sześciu salach wykładowych użytkowanych w dowolnych konfiguracjach Układ wywiewny W2 Wywiew zużytego powietrza z WCN (4/1) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.3. Układ wywiewny W3 Wywiew zużytego powietrza z WCD (5/2) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.4. Układ wywiewny W4 Wywiew zużytego powietrza z WCD (5/2) w ilości L w = 50 m 3 /h i z WCD (3/2) w ilości L w = 80 m 3 /h Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 130 m 3 /h. - spręż H = ok. 25 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A 11

11 - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.5. Układ wywiewny W5 Wywiew zużytego powietrza z WCD (5/2) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.6. Układ wywiewny W6 Wywiew zużytego powietrza z WCD (4/3) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.7. Układ wywiewny W7 Wywiew zużytego powietrza z WCD (4/3) w ilości L w = 50 m 3 /h i z WCD (3/3) w ilości L w = 80 m 3 /h Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 130 m 3 /h. - spręż H = ok. 25 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 12

12 3.8. Układ wywiewny W8 Wywiew zużytego powietrza z WCD (4/3) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 4. Dobór urządzeń chłodniczych Układ chłodniczy Z1. Chłodzenie powietrza nawiewanego do sal wykładowych. Układ Z1 zbudowany będzie z trzyobwodowego wymiennika freon - powietrze zamontowanego w centrali dachowej oraz z trzech agregatów sprężająco - skraplających posadowionych na dachu budynku o następujących parametrach technicznych: - wydajność chłodnicza Q ch.nom. = 28 kw - moc silnika napędzającego sprężarkę inwerter N =7,42 kw, zasilanie 3 x 400V/50Hz/11,3A - współczynnik efektywności EER = 3,77 - zakres pracy na chłodzeniu -5/+ 43 o C - moc akustyczna 78 db(a) - ciśnienie akustyczne 58 db(a) - czynnik chłodniczy R410A - przyłącza instalacji freonowej ciecz/ para 9,52/ 22,2 mm - wymiary A x B x H = 930 x 765 x 1680 mm - masa m = 240kg Wraz z w/w agregatem należy zamówić: - elektroniczny zawór rozprężny - sterownik serwisowy - sterowanie 0-10V 4.2. Układ chłodniczy Z2 Chłodzenie powietrza obiegowego w serwerowni. Układ Z2 zbudowany będzie z jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu oraz z jednostki wewnętrznej ściennej zainstalowanej na ścianie w/w pomieszczenia o następujących parametrach technicznych: jednostka zewnętrzna: - wydajność chłodnicza Q ch.nom. = 6 kw - moc silnika napędzającego sprężarkę inwerter N =1,99 kw, zasilanie 230V/50Hz/8,62A - współczynnik efektywności EER = 3,02 - zakres pracy na chłodzeniu -10/+ 46 o C z opcją rozszerzenia do -20 o C ( w standardzie ) 13

13 - moc akustyczna 63 db(a) - ciśnienie akustyczne 49 db(a) - czynnik chłodniczy R410A - przyłącza instalacji freonowej ciecz/ para 6,35/ 12,7 mm - wymiary A x B x H = 825 x 300 x 735 mm - masa m = 49 kg jednostka wewnętrzna: - wydajność chłodnicza Q ch.nom. = 6 kw - moc silnika napędzającego wentylator N = 0,04 kw, zasilanie 230V/50Hz/0,18A - moc akustyczna 61 db(a) - ciśnienie akustyczne 45/41/36/33 db(a) - czynnik chłodniczy R410A - przyłącza instalacji freonowej ciecz/ para 6,35/ 12,7 mm - wymiary A x B x H = 1050 x 250 x 290 mm - masa m = 12 kg 5. Zestawienie zapotrzebowania mocy dla wentylacji mechanicznej i chłodzenia. L.p. Oznaczenie układu Odbiornik energii elektr. Zapotrzebowani e mocy N [kw] Zasilanie [ V/Hz/A] 1 N1 silnik wentylatora 2,40 400/50 2 W1 silnik wentylatora 2,40 400/50 3 Z1 silnik sprężarki 7,42 400/50/11,3 4 Z1 silnik sprężarki 7,42 400/50/11,3 5 Z1 silnik sprężarki 7,42 400/50/11,3 6 Z2 silnik sprężarki 1,99 230/50/8,62 7 W2 silnik wentylatora 0, /50/0,19 8 W3 silnik wentylatora 0, /50/0,19 9 W4 silnik wentylatora 0, /50/0,19 10 W5 silnik wentylatora 0, /50/0,19 11 W6 silnik wentylatora 0, /50/0,19 12 W7 silnik wentylatora 0, /50/0,19 13 W8 silnik wentylatora 0, /50/0,19 Ra ze m: 35,267 14

14 6. Wykaz elementów i urządzeń wentylacyjnych UKŁAD NAWIEWNO - WYWIEWNY N1-W1 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. N1- W1/ 1 Centrala wentylacyjna nawiewnowywiewna o skokowo zmiennej wydajności Ln/Lw = / m 3 /h, zbudowana z sekcji: - czerpni, - przepustnicy z siłownikiem i sprężyną powrotną, klasa szczelności 3 wg EN filtra świeżego powietrza klasy F7, - wymiennika rotacyjnego z płynną regulacją o sprawności temperaturowej 79% i odzysku wilgoci, zima 33,5%, - wentylatora nawiewnego z napędem bezpośrednim, silnikiem elektrycznym, zasilanie 3x400V/50Hz/10A i regulacją obrotów o mocy nominalnej 2,4kW, - chłodnicy freon-powietrze o trzech obiegach o wydajności 71,7kW, czynnik chłodniczy R410A, temp. parowania 7 o C, - nagrzewnicy wodnej z zaworem regulacyjnym (kvs=2,5), siłownikiem, czujnikiem przeciwzamrożeniowym i pompą cyrkulacyjną o wydajności 15,5kW, ilość rzędów-jeden, ilość sekcji-pięć, temp. wody 80/60 o C, - płyty końcowej, nawiew - płyty końcowej, wywiew, - filtra zużytego powietrza klasy F7, - wymiennika rotacyjnego jw., - wentylatora wywiewnego z napędem bezpośrednim, silnikiem elektrycznym komutacyjnym i regulacją obrotów o mocy nominalnej 2,4kW, - przepustnicy na wylocie zużytego powietrza, - płyty końcowej, wyrzut UKŁAD NAWIEWNY N1 2 Kształtka 1288 x 400/1288 x 600, l = ok Kształtka 300 x 600/300 x 600, l = x 600, l 1 = 150 Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi 1 - Centralę należy zamówić wraz z kompletną automatyką umożliwiają cą m.in. wysyłanie powiadomie nia o awarii na wskazaną komórkę 1 rys. nr 4/WM asymetryczn a w pionie 1 rys. nr 4/WM - 15

15 4 Prostka typu A/I 300 x 600, l = ok KB1-37.5(9) - 5 Kształtka 300 x 600/600 x 600, l = rys. nr 4/WM - 6 Tłumik kanałowy 600 x 600/600 x 600, l = 1500 o zdolności tłumienia 32dB 7 Kolano gięte an typu A/I 400 x 600/ 400 x 600, H 1 = H 2 = rys. nr 4/WM - 8 Prostka typu A/I 400 x 600, l = ok KB1-37.5(9) - 9 Kolano gięte an typu A/I 600 x 400/ 2 rys. nr 4/WM x 400, H 1 = 750, H = 550 9a Cokół dachowy prostokątny, ocynkowany, nieizolowany 700 x 500, H = 300 9b Podstawa dachowa prostokątna typu A KB1-37.8(3) - x Prostka typu A/I 600 x 400, l = ok KB1-37.5(9) - 11 Kształtka 600 x 400/600 x 275, l = x 125, l 1 = rys. nr 3/WM - 12 Kolano gięte an typu A/I 600 x 125/ 600 x 125, H 1 = H 2 = rys. nr 3/WM - 13 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 14 Przepustnica jednopłaszczyznowa typu A, 6 KB1-37.7(1) x 125, l = Przepustnica prostokątna, szczelna z siłownikiem elektrycznym 600 x 125, l = Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 17 Kształtka 300 x 125/300 x 125, l = x 125, l 1 = rys. nr 3/WM - 18 Kształtka 300 x 125/250 x 125, l = x 125, l 1 = Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą i kierownicami dwupłaszczyznowymi, 525 x rys. nr 3/WM asymetryczn a w poziomie Prostka typu A/I 250 x 125, l = KB1-37.5(9) - 21 Kształtka 250 x 125/125 x 125, l = x 125, l 1 = rys. nr 3/WM asymetryczn a w poziomie 22 Prostka typu A/I 125 x 125, l = KB1-37.5(9) - 23 Kształtka 125 x 125/125 x 125, l = x 125, l 1 = Prostka an. Typu A/I 600 x 275, l = ok Kształtka 275 x 600/150 x 600, l = x 600, l 1 = rys. nr 3/WM jeden z króćców zaślepić na przelocie 2 KB1-37.5(9) - 2 rys. nr 2/WM asymetryczn a w pionie 16

16 26 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 26a Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 27 Prostka an. Typu A/I 600 x 150, l = ok. 2 KB1-37.5(9) Kolano gięte an typu A/I 150 x 600/ 125 x 600, H 1 = 275, H 1 = rys. nr 1/WM - 29 Kształtka 300 x 600/600 x 600, l = rys. nr 1/WM asymetryczn a w poziomie 30 Prostka typu A/I 400 x 600, l = ok KB1-37.5(9) - 31 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 32 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 33 Kształtka 600 x 125/600 x 125, l = x 275, l 1 = rys. nr 1/WM - 34 Prostka typu A/I 600 x 125, l = KB1-37.5(9) - 35 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 36 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 37 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 38 Kolano gięte an typu A/I 125 x 600/ 125 x 600, H 1 = H 2 = 275, 2 rys. nr 1/WM - 39 Prostka an. Typu A/I 125 x 600, l = ok. 1 KB1-37.5(9) Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - UKŁAD WYWIEWNY W1 2 Kształtka 1288 x 400/1288 x 600, l = rys. nr 4/WM asymetryczn a w pionie 3 Kształtka 300 x 600/300 x 600, l = x 600, l 1 = rys. nr 4/WM - 4 Kolano gięte an typu A/I 300 x 600/ 4 rys. nr 4/WM x 600, H 1 = H2 = Prostka typu A/I 300 x 600, l = ~ KB1-37.5(9) - 6 Kształtka 300 x 600/600 x 600, l = rys. nr 4/WM - 7 Tłumik kanałowy 600 x 600/600 x 600, l = 1500 o zdolności tłumienia 32dB 8 Kształtka 600 x 600/600 x 400, l = rys. nr 4/WM asymetryczn a w pionie 9 Kolano gięte an typu A/I 600 x 400/ 600 x 400, H 1 = H 2 = rys. nr 4/WM - 10 Prostka typu A/I 600 x 400, l = ok KB1-37.5(9) - 11 Kształtka 600 x 400/300 x 400, l = rys. nr 4/WM x 400, l 1 = Prostka typu A/I 300 x 400, l = KB1-37.5(9) - 13 Kolano gięte an typu A/I 400 x 300/ 1 rys. nr 4/WM x 300, H 1 = 550, H = a Cokół dachowy prostokątny, ocynkowany,

17 nieizolowany 500 x 400, H = b Podstawa dachowa prostokątna typu A KB1-37.8(3) - x Prostka typu A/I 300 x 400, l = ok KB1-37.5(9) - 15 Kształtka 400 x 300/275 x 300, l = x 300, l 1 = rys. nr 3/WM - 16 Kolano gięte an typu A/I 300 x 125/ 300 x 125, H 1 = H 2 = rys. nr 3/WM - 17 Przepustnica prostokątna, szczelna z siłownikiem elektrycznym 300 x 125, l = Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) - 19 Prostka typu A/I 300 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 20 Kształtka 225 x 125/225 x 125, l = x 125, l 1 = rys. nr 3/WM - 21 Przepustnica jednopłaszczyznowa an typu A, 225 x 125, l = Kształtka 225 x 125/225 x 125, l = x 225, l 1 = Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą i kierownicami dwupłaszczyznowymi, 325 x KB1-37.7(1) - 24 rys. nr 3/WM jeden z króćców zaślepić na przelocie Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) - 24a Kształtka 225 x 125/225 x 125, l = rys. nr 3/WM - 325x 225, l 1 = Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) - 26 Prostka typu A/I 300 x 275, l = ok KB1-37.5(9) - 27 Kształtka 275 x 300/150 x 300, l = x 300, l 1 = rys. nr 2/WM - 28 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) - 29 Prostka typu A/I 300 x 150, l = KB1-37.5(9) 30 Kolano gięte an typu A/I 150 x 300/ 125 x 300, H 1 = 275, H 2 = rys. nr 3/WM - 31 Prostka typu A/I 300 x 125, l = ok KB1-37.5(9) 32 Prostka typu A/I 300 x 400, l = ok KB1-37.5(9) 33 Kolano gięte an typu A/I 300 x 400/ 400 x 400, H 1 = 550, H 2 = rys. nr 4/WM - 34 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 35 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 36 Prostka typu A/I 300 x 600, l = KB1-37.5(9) 37 Prostka typu A/I 300 x 600, l = KB1-37.5(9) 38 Kształtka 600 x 600/600 x 400, l = rys. nr 4/WM asymetryczn a w pionie 39 Prostka typu A/I 600 x 400, l = ok KB1-37.5(9) 18

18 40 Prostka typu A/I 300 x 400, l = ok KB1-37.5(9) 41 Prostka typu A/I 300 x 400, l = ok KB1-37.5(9) 42 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 43 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 44 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 6.2. UKŁAD WYWIEWNY W2 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 50 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 150, l = Trójnik symetryczny z odejściem wytłaczanym, D1 = 125, D2 = Jeden z króćców zaślepić na przelocie 4 Rura zwijana SPIRO, D = 125, l =

19 6.3. UKŁAD WYWIEWNY W3 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 50 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 150, l = Trójnik symetryczny z odejściem wytłaczanym, D1 = 125, D2 = Jeden z króćców zaślepić na przelocie 4 Rura zwijana SPIRO, D = 125, l = UKŁAD WYWIEWNY W4 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 130 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora 2 Redukcja symetryczna wytłaczana, D1 = 150, D2 = 125 Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 125, l =

20 6.5. UKŁAD WYWIEWNY W5 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 50 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora 2 Redukcja symetryczna wytłaczana, D1 = 150, D2 = 125 Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 125, l = UKŁAD WYWIEWNY W6 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 50 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 150, l = Trójnik symetryczny z odejściem wytłaczanym, D1 = 125, D2 = Jeden z króćców zaślepić na przelocie 4 Rura zwijana SPIRO, D = 125, l =

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ LABORATORIÓW PRZEBUDOWYWANEGO WIWARIUM W BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŻUCHOWSKIEJ 5b. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego kurnika zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowywanego kurnika zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI WOD. - KAN. DLA PRZEBUDOWYWANEGO KURNIKA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŻUCHOWSKIEJ 5b. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

Sanitarna Pracownia projektowa mgr inż. Norbert Drążewski Szosa Okrężna 6h/12

Sanitarna Pracownia projektowa mgr inż. Norbert Drążewski Szosa Okrężna 6h/12 Sanitarna Pracownia projektowa mgr inż. Norbert Drążewski Szosa Okrężna 6h/2 KOSZTORYS OFERTOWY Instalacja wentylacji i chłodzenia : Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i chłodu Dwór Artusa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 szt. 1 W3/68 kratka wywiewna 250x200 z przepustnicą regulacyjną

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-05-2017 1/8 RIRS 700 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) 26-05-2017 2/8 RIRS 700 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja PROINSTAL ul.jutrosińska 13/4 51-124 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w bud. A3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Obiekt : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU USŁUGOWEGO NA PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W KRYZYSIE SKAWINA ul. Popiełuszki 17 Projektował: mgr inż. Dariusz Chmielewski Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM WIWARIUM USYTUOWANYM NA PARTERZE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1. PROJEKT REMONTU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa opracowania branżowego

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1. PROJEKT REMONTU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa opracowania branżowego BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1 Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH AMPER 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 99D/4 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY Remont sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 in. M. Kopernika Katowice ul. Sienkiewicza 74 Temat: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa

CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa CENNIK / INDEX Mod. Typy centrali Strona HESTOR DELUXE Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja uniwersalna : leżąca i podwieszana. Multifunkcjonalne sterowanie zintegrowanez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y PROJEKT WYKONAWCZY REMONTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SAL WYKŁADOWYCH IG, IIG I IM W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU WYDZIAŁU INśYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

Bardziej szczegółowo