4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej."

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA REMONTOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO USYTUOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA MIKULICZA - RADECKIEGO 6 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Wykaz elementów i urządzeń wentylacyjnych 4. Rzut parteru skala 1: 50 rys. nr 1/WM 5. Rzut I piętra skala 1: 50 rys. nr 2/WM 6. Rzut II piętra skala 1: 50 rys. nr 3/WM 7. Rzut dachu + przekrój A - A skala 1: 50 rys. nr 4/WM 2

2 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej dla remontowanego i przebudowywanego budynku biurowego na potrzeby Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Jana Mikulicza - Radeckiego Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla obiektu jak w tytule. W szczególności zakres opracowania obejmuje: - wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną ( z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury ) sześciu sal wykładowych - wentylację mechaniczną, wywiewną, zorganizowaną pomieszczeń sanitarnych 2. Materiały wyjściowe Materiały wyjściowe do projektowania stanowiły: - projekt budowlany opracowany przez Zakład Ogólnobudowlany z Wrocławia w grudniu 2012 r. - podkłady architektoniczno - budowlane opracowane w formie elektronicznej - wizja lokalna - ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych ( protokół z narady dotyczącej wykonania prac projektowych z r. ) - karty katalogowe urządzeń przykładowo zastosowanych w projekcie ( w egz. autorskim ) - uzgodnienia międzybranżowe - obowiązujące normy i przepisy 3. Opis stanu istniejącego. Istniejący budynek biurowy nie posiada wentylacji mechanicznej. Występują jedynie murowane kanały wentylacji grawitacyjnej. 4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej Założenia wstępne. Do wentylacji sześciu sal wykładowych przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury powietrza nawiewanego, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Przewidziano całoroczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze t n = 20 o C w ilości zapewniającej jednostkowy przydział 50 m 3 /h/os. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano dachową centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Zakładane parametry powietrza wewnątrz wentylowanych pomieszczeń powinny wynosić odpowiednio : - okres letni t p.o.c. = o C w zależności od temp. pow. zewn. - okres zimowy t p.o.z. = ok. 20 o C Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76/B okres letni t z.o.c. = 30 o C - okres zimowy t z.o.z. = - 18 o C 3

3 W każdej z sześciu wentylowanych sal wykładowych mogą przebywać 22 osoby. Ponadto zaprojektowano wentylację mechaniczną, wywiewną, zorganizowaną dla pomieszczeń sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną rozwiązaną wg projektu architektury. Do chłodzenia powietrza nawiewanego do sal wykładowych zaprojektowano układ chłodniczy Z1 złożony z trzyobiegowej chłodnicy freon - powietrze zainstalowanej w centrali nawiewnej oraz trzech agregatów sprężająco - skraplających posadowionych na dachu budynku. Do chłodzenia powietrza obiegowego w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano układ chłodniczy Z2 zbudowany z wewnętrznej jednostki naściennej oraz jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu. Statyczne straty ciepła pokrywać będzie projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejącego węzła cieplnego Koncepcja rozwiązania wentylacji mechanicznej Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Centrala będzie zbudowana z sekcji: - czerpni - przepustnicy na wlocie świeżego powietrza - filtra świeżego powietrza - wymiennika rotacyjnego - wentylatora nawiewnego - trzyobwodowego wymiennika freon powietrze współpracującego z trzema agregatami sprężająskraplającymi posadowionymi na dachu budynku - nagrzewnicy wodnej zasilanej z projektowanego węzła cieplnego czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60 o C - płyty końcowej - nawiew - płyty końcowej - wywiew - filtra zużytego powietrza - w/w wymienionego wymiennika rotacyjnego - wentylatora wywiewnego - przepustnicy na wylocie zużytego powietrza - płyty końcowej - wyrzutnia Ponadto w celu zredukowania poziomu hałasu do wartości normatywnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony wentylowanych pomieszczeń należy zamontować tłumiki kanałowe. Centralę należy wyposażyć w kompletną automatykę umożliwiającą wymianę powietrza i całoroczne normowanie temperatury w sześciu salach wykładowych użytkowanych w dowolnych konfiguracjach. Założono, że centrala będzie przygotowywać przez cały rok powietrze nawiewane o temperaturze ok. 20 o C w ilości adekwatnej do ilości użytkowanych sal wykładowych. Wentylacja będzie uruchamiana ręcznie przez osoby prowadzące zajęcia w salach wykładowych. Świeże powietrze będzie kierowane do funkcjonujących sal przy otwartych przepustnicach zamontowanych na kanałach nawiewnych do tych sal, równocześnie zużyte powietrze z w/w sal 4

4 będzie usuwane przez dwa kanały wywiewne przy otwartych przepustnicach zamontowanych na tych kanałach. Jednocześnie przepustnice nawiewne i wywiewne zamontowane na kanałach do sal nieczynnych powinny być szczelnie zamknięte. Niezależnie od automatycznej pracy projektowanej wentylacji Inwestor zaleca stałe automatyczne monitorowanie temperatur panujących w wentylowanych pomieszczeniach. Dla pomieszczeń sanitarnych przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną zorganizowaną. Ponadto zaprojektowano chłodzenie powietrza obiegowego w pomieszczeniu serwerowni Organizacja wymiany powietrza. Zastosowano system wentylacji " góra " - " góra ". Świeże powietrze wprowadzane będzie przez kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicami oraz kierownicami dwupłaszczyznowymi. Zużyte powietrze usuwane będzie przez kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami oraz kierownicami jednopłaszczyznowymi. Zużyte powietrze z pomieszczeń sanitarnych będzie usuwane bezpośrednio przez wentylatory wywiewne montowane na wlotach do kanałów wywiewnych łączących wentylowane pomieszczenia z istniejącymi kanałami wentylacji grawitacyjnej Regulacja instalacji. Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych układów wentylacyjnych należy przeprowadzić regulację przy użyciu przepustnic na kanałach a także regulatorów prędkości obrotowych wentylatorów nawiewnych i wywiewnych w taki sposób aby rzeczywiste przepływy były zgodne z podanymi w projekcie Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją. W celu ograniczenia poziomu hałasu przenikającego do otoczenia oraz do wentylowanych pomieszczeń zastosowano centrale wentylacyjne w pełnych obudowach dźwiękoszczelnych oraz tłumiki kanałowe od strony wentylowanych pomieszczeń. Ponadto centrale posiadają połączenia elastyczne z sieciami kanałów wentylacyjnych. Wentylatory w centralach posiadają wibroizolatory sprężynowe Sieć kanałów wentylacyjnych. Powietrze nawiewane i wywiewane z wentylowanych pomieszczeń prowadzone będzie sieciami projektowanych kanałów wentylacyjnych przebiegających w przestrzeniach zabudowanych trasami przedstawionymi na rzutach poszczególnych kondygnacji i dachu. Projektowane kanały i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg katalogów oraz wymiarów podanych na rysunkach oraz w wykazie elementów i urządzeń wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć termicznie i przeciwkondensacyjnie matami z wełny skalnej o następujących grubościach: - kanały nawiewne, wewnętrzne 30 mm - kanały wywiewne, wewnętrzne 20 mm - kanały nawiewne i wywiewne, zewnętrzne 100 mm ( pod płaszczem z blachy ocynk.) 4.7. Automatyka i sterowanie. Projektowana centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna obsługująca sale wykładowe będzie przygotowywać przez cały rok świeże powietrze o temperaturze nawiewu ok 20 o C w ilości adekwatnej do ilości użytkowanych sal wykładowych. Wentylacja będzie uruchamiana ręcznie przez osoby prowadzące zajęcia w salach wykładowych. Świeże powietrze będzie kierowane do funkcjonujących sal przy otwartych przepustnicach 5

5 zamontowanych na kanałach nawiewnych do tych sal, równocześnie zużyte powietrze z w/w sal będzie usuwane przez dwa kanały wywiewne przy otwartych przepustnicach zamontowanych na tych kanałach. Jednocześnie przepustnice nawiewne i wywiewne zamontowane na kanałach do sal nieczynnych powinny być szczelnie zamknięte. Z uwagi na zastosowanie nagrzewnicy wodnej w centrali dachowej przewidziano 3 - etapowe zabezpieczenie poprzez czujnik przeciwzamrożeniowy. - podczas postoju centrali układ sterowania nadzoruje aby na powrocie z nagrzewnicy była utrzymywana temperatura dyżurna 25 o C ( nastawa fabryczna ) - podczas pracy centrali układ sterowania nadzoruje aby na powrocie z nagrzewnicy była utrzymywana temperatura dyżurna 13 o C ( nastawa fabryczna ) - jeżeli w trybie pracy lub postoju temperatura spadnie poniżej 7 o C załączy się alarm przeciwzamrożeniowy, który spowoduje: - wyłączenie centrali i zamknięcie przepustnic - całkowite otwarcie siłownikiem zaworu termoregulacyjnego na doprowadzeniu czynnika grzejnego do nagrzewnicy - uruchomienie pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy - wysłanie alarmu na nr kom. wskazany przez użytkownika Poniżej zamieszczono schemat centrali z lokalizacją elementów automatyki oraz opis ich funkcji. 6

6 5. Opis projektowanych układów chłodniczych 5.1. Koncepcja rozwiązania Zaprojektowano dwa układy chłodnicze oznaczono jako Z1 i Z2. Układ Z1 będzie schładzał świeże powietrze nawiewane do sal wykładowych. Układ ten będzie zbudowany z trzyobwodowego wymiennika freon - powietrze zamontowanego w centrali dachowej oraz z trzech agregatów sprężająco - skraplających posadowionych na dachu budynku. Układ Z2 będzie schładzał powietrze obiegowe w serwerowni. Układ ten będzie zbudowany z jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu oraz z jednostki wewnętrznej ściennej zainstalowanej na ścianie w/w pomieszczenia. Parametry techniczne projektowanych urządzeń chłodniczych zawarto w części obliczeniowej Instalacja freonowa i odprowadzenia skroplin Przewody par i cieczy freonu łączące jednostki zewnętrzne z jednostkami wewnętrznymi należy prowadzić trasami przedstawionymi na rysunkach. Instalacje freonowe należy wykonać z rur miedzianych z izolacją termiczną grubości 13 mm. Fragmenty prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć osłoną z blachy stalowej, ocynkowanej. Skropliny z tacy pod chłodnicą w centrali należy odprowadzić na dach a z jednostki wewnętrznej w serwerowni do najbliżej położonego pionu kanalizacji sanitarnej poprzez zamknięcie wodne. 6. Wytyczne branżowe Branża Budowlana. W projekcie branży budowlanej należy przewidzieć: - konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne i chłodnicze ustawione na dachu budynku - przebicia w przegrodach budowlanych do prowadzenia projektowanych kanałów wentylacyjnych - obudowę w/w kanałów - listwy wentylacyjne nawiewne we wskazanych oknach - w salach wykładowych zasłony wewnętrzne jasne z włókna szklanego 6.2. Branża sanitarna. W projekcie branży sanitarnej należy przewidzieć: - doprowadzenie czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej w centrali dachowej - odprowadzenie skroplin z tacy wewnętrznej jednostki układu chłodniczego Z2 usytuowanej w serwerowni Branża elektryczna. W projekcie branży elektrycznej należy przewidzieć: - zasilenie wszystkich odbiorników energii elektrycznej przewidzianych w projekcie - sterowanie i automatykę wraz z projektem powykonawczym powinna zrealizować firma specjalistyczna uwzględniając wytyczne zawarte w p możliwość wyłączenia wszystkich układów wentylacyjnych w przypadku powstania zagrożenia pożarowego Opracował: 7

7 OBLICZENIA do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej dla remontowanego i przebudowywanego budynku biurowego na potrzeby Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Jana Mikulicza - Radeckiego Założenia wstępne. Do wentylacji sześciu sal wykładowych przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Przewidziano całoroczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze t n = 20 o C w ilości zapewniającej jednostkowy przydział 50 m 3 /h/os. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano dachową centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Zakładane parametry powietrza wewnątrz wentylowanych pomieszczeń powinny wynosić odpowiednio : - okres letni t p.o.c. = o C w zależności od temp. pow. zewn. - okres zimowy t p.o.z. = ok. 20 o C Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76/B okres letni t z.o.c. = 30 o C - okres zimowy t z.o.z. = - 18 o C W każdej z sześciu wentylowanych sal wykładowych mogą przebywać 22 osoby. Ponadto zaprojektowano wentylację mechaniczną, wywiewną, zorganizowaną dla pomieszczeń sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną rozwiązaną wg projektu architektury. Do chłodzenia powietrza nawiewanego do sal wykładowych zaprojektowano układ chłodniczy Z1 złożony z trzyobiegowej chłodnicy freon - powietrze zainstalowanej w centrali nawiewnej oraz trzech agregatów sprężająco - skraplających posadowionych na dachu budynku. Do chłodzenia powietrza obiegowego w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano układ chłodniczy Z2 zbudowany z wewnętrznej jednostki naściennej oraz jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu. Statyczne straty ciepła pokrywać będzie projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejącego węzła cieplnego. 2. Określenie ilości powietrza wentylującego. Ilości powietrza wentylującego określono na podstawie następujących kryteriów: - dla sal wykładowych na podstawie założonego przydziału świeżego powietrza ( w ilości 50 m 3 /h os. ) - dla pomieszczeń sanitarnych w ilości zapewniającej normatywny przydział powietrza na miskę ustępową 50 m 3 /h i na pisuar 30 m 3 /h 8

8 Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli nr 1 zamieszczonej poniżej. L. p Nazwa i nr pom. Kubatura - - V [m 3 ] 1 Sala wykł. (7/1) 2 Sala wykł. (11/1) 3 Sala wykł. (6/2) 4 Sala wykł. (10/2) 5 Sala wykł. (6/3) 6 Sala wykł. (10/3) ilość osób. Ilość wymia n n n n [ h - 1 ] n w [ h - 1 ] Ilość powiet rza wentyl ująceg o L n [m 3 /h] L w [m 3 /h] Rodzaj wentyl ,5 5, w.m. n. - w. z chł ,5 5, w.m. n. - w. z chł ,3 6, w.m. n. - w. z chł ,3 6, w.m. n. - w. z chł ,3 6, w.m. n. - w. z chł ,3 6, w.m. n. - w. z chł. 7 WCN (4/1) ,17 n.k. przez okno 8 WCM (3/2) ,3 n.k. przez okno 9 WCD (5/2) ,6 n.k. przez okno 10 WCM (3/3) ,3 n.k. przez okno 11 WCD (4/3) ,5 n.k. przez okno 50 w.m.w. 80 w.m.w. 150 w.m.w. 80 w.m.w. 150 w.m.w. Układy wentylacyjne - - N1-W1 N1-W1 N1-W1 N1-W1 N1-W1 N1-W1 W2 W4 W3,W4, W5 W7 W6,W7, W8 9

9 3. Podział na układy wentylacyjne i dobór urządzeń Układ nawiewno - wywiewny N1-W1 Obróbka i wymiana powietrza w n/w pomieszczeniach w podanych obok ilościach: - sala wykładowa (7/1) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (10/1) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (6/2) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (10/2) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (6/3) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h - sala wykładowa (10/3) L n = 1100 m 3 /h L nw = 1100 m 3 /h Razem: 6600 m 3 /h 6600 m 3 /h Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną, dachową o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Centrala będzie zbudowana z sekcji: - czerpni - przepustnicy na wlocie świeżego powietrza - filtra świeżego powietrza klasy F7 - wymiennika rotacyjnego z płynną regulacją o sprawności: - temperaturowej 79% - odzysku wilgoci ( zima ) 33,5% - wentylatora nawiewnego z napędem bezpośrednim ze skokowo zmienną wydajnością silnik EC, o mocy nominalnej N = 2,4 kw, zasilanie 3 x 400V/50Hz/10A - trzyobwodowego wymiennika freon - powietrze współpracującego z trzema agregatami sprężająco - skraplającymi posadowionymi na dachu budynku o następujących parametrach technicznych: - wydajność chłodnicza 71,7 kw - ilość obiegów czynnika - podział mocy 33/33/34% - ilość rzędów - czynnik chłodniczy R410A - temperatura parowania 7 o C - nagrzewnicy wodnej zasilanej z projektowanego węzła cieplnego czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60 o C o następujących parametrach technicznych: - wydajność grzewcza 15,5 kw - ilość rzędów 1 - ilość sekcji 5 - nagrzewnica powinna być wyposażona w zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym ( o kvs = 2,50 ), czujnik przeciwzamrożeniowy, kabel podłączeniowy i pompę cyrkulacyjną - płyty końcowej - nawiew - płyty końcowej - wywiew - filtra zużytego powietrza klasy F7 - w/w wymienionego wymiennika rotacyjnego - wentylatora wywiewnego z napędem bezpośrednim ze skokowo zmienną wydajnością silnik EC, 10

10 o mocy nominalnej N = 2,4 kw, zasilanie 3 x 400V/50Hz/10A - przepustnicy na wylocie zużytego powietrza - płyty końcowej - wyrzutnia Ponadto w celu zredukowania poziomu hałasu do wartości normatywnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony wentylowanych pomieszczeń należy zamontować tłumiki kanałowe o wymiarach A x B x L = 600 x 600 x 1500 mm o zdolności tłumienia 32 db. Centralę należy wyposażyć w kompletną automatykę umożliwiającą wymianę powietrza i całoroczne normowanie temperatury w sześciu salach wykładowych użytkowanych w dowolnych konfiguracjach Układ wywiewny W2 Wywiew zużytego powietrza z WCN (4/1) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.3. Układ wywiewny W3 Wywiew zużytego powietrza z WCD (5/2) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.4. Układ wywiewny W4 Wywiew zużytego powietrza z WCD (5/2) w ilości L w = 50 m 3 /h i z WCD (3/2) w ilości L w = 80 m 3 /h Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 130 m 3 /h. - spręż H = ok. 25 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A 11

11 - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.5. Układ wywiewny W5 Wywiew zużytego powietrza z WCD (5/2) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.6. Układ wywiewny W6 Wywiew zużytego powietrza z WCD (4/3) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 3.7. Układ wywiewny W7 Wywiew zużytego powietrza z WCD (4/3) w ilości L w = 50 m 3 /h i z WCD (3/3) w ilości L w = 80 m 3 /h Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 130 m 3 /h. - spręż H = ok. 25 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 12

12 3.8. Układ wywiewny W8 Wywiew zużytego powietrza z WCD (4/3) w ilości L w = 50 m 3 /h. Do usuwania zużytego powietrza zastosowano osiowy wentylator łazienkowy o następujących parametrach: - wydajność L w = 50 m 3 /h. - spręż H = ok. 38 Pa - napęd - silnik elektryczny jednofazowy o mocy N = 30,8 W, obrotach n = 2253 min -1 - zasilanie 230V/50Hz/0,19A - klasa izolacji silnika B - klasa zamknięcia silnika IP 54 - poziom ciśnienia akustycznego ( w odległości 3 m od wentylatora ) 54 db(a) - masa m = 1 kg 4. Dobór urządzeń chłodniczych Układ chłodniczy Z1. Chłodzenie powietrza nawiewanego do sal wykładowych. Układ Z1 zbudowany będzie z trzyobwodowego wymiennika freon - powietrze zamontowanego w centrali dachowej oraz z trzech agregatów sprężająco - skraplających posadowionych na dachu budynku o następujących parametrach technicznych: - wydajność chłodnicza Q ch.nom. = 28 kw - moc silnika napędzającego sprężarkę inwerter N =7,42 kw, zasilanie 3 x 400V/50Hz/11,3A - współczynnik efektywności EER = 3,77 - zakres pracy na chłodzeniu -5/+ 43 o C - moc akustyczna 78 db(a) - ciśnienie akustyczne 58 db(a) - czynnik chłodniczy R410A - przyłącza instalacji freonowej ciecz/ para 9,52/ 22,2 mm - wymiary A x B x H = 930 x 765 x 1680 mm - masa m = 240kg Wraz z w/w agregatem należy zamówić: - elektroniczny zawór rozprężny - sterownik serwisowy - sterowanie 0-10V 4.2. Układ chłodniczy Z2 Chłodzenie powietrza obiegowego w serwerowni. Układ Z2 zbudowany będzie z jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu oraz z jednostki wewnętrznej ściennej zainstalowanej na ścianie w/w pomieszczenia o następujących parametrach technicznych: jednostka zewnętrzna: - wydajność chłodnicza Q ch.nom. = 6 kw - moc silnika napędzającego sprężarkę inwerter N =1,99 kw, zasilanie 230V/50Hz/8,62A - współczynnik efektywności EER = 3,02 - zakres pracy na chłodzeniu -10/+ 46 o C z opcją rozszerzenia do -20 o C ( w standardzie ) 13

13 - moc akustyczna 63 db(a) - ciśnienie akustyczne 49 db(a) - czynnik chłodniczy R410A - przyłącza instalacji freonowej ciecz/ para 6,35/ 12,7 mm - wymiary A x B x H = 825 x 300 x 735 mm - masa m = 49 kg jednostka wewnętrzna: - wydajność chłodnicza Q ch.nom. = 6 kw - moc silnika napędzającego wentylator N = 0,04 kw, zasilanie 230V/50Hz/0,18A - moc akustyczna 61 db(a) - ciśnienie akustyczne 45/41/36/33 db(a) - czynnik chłodniczy R410A - przyłącza instalacji freonowej ciecz/ para 6,35/ 12,7 mm - wymiary A x B x H = 1050 x 250 x 290 mm - masa m = 12 kg 5. Zestawienie zapotrzebowania mocy dla wentylacji mechanicznej i chłodzenia. L.p. Oznaczenie układu Odbiornik energii elektr. Zapotrzebowani e mocy N [kw] Zasilanie [ V/Hz/A] 1 N1 silnik wentylatora 2,40 400/50 2 W1 silnik wentylatora 2,40 400/50 3 Z1 silnik sprężarki 7,42 400/50/11,3 4 Z1 silnik sprężarki 7,42 400/50/11,3 5 Z1 silnik sprężarki 7,42 400/50/11,3 6 Z2 silnik sprężarki 1,99 230/50/8,62 7 W2 silnik wentylatora 0, /50/0,19 8 W3 silnik wentylatora 0, /50/0,19 9 W4 silnik wentylatora 0, /50/0,19 10 W5 silnik wentylatora 0, /50/0,19 11 W6 silnik wentylatora 0, /50/0,19 12 W7 silnik wentylatora 0, /50/0,19 13 W8 silnik wentylatora 0, /50/0,19 Ra ze m: 35,267 14

14 6. Wykaz elementów i urządzeń wentylacyjnych UKŁAD NAWIEWNO - WYWIEWNY N1-W1 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. N1- W1/ 1 Centrala wentylacyjna nawiewnowywiewna o skokowo zmiennej wydajności Ln/Lw = / m 3 /h, zbudowana z sekcji: - czerpni, - przepustnicy z siłownikiem i sprężyną powrotną, klasa szczelności 3 wg EN filtra świeżego powietrza klasy F7, - wymiennika rotacyjnego z płynną regulacją o sprawności temperaturowej 79% i odzysku wilgoci, zima 33,5%, - wentylatora nawiewnego z napędem bezpośrednim, silnikiem elektrycznym, zasilanie 3x400V/50Hz/10A i regulacją obrotów o mocy nominalnej 2,4kW, - chłodnicy freon-powietrze o trzech obiegach o wydajności 71,7kW, czynnik chłodniczy R410A, temp. parowania 7 o C, - nagrzewnicy wodnej z zaworem regulacyjnym (kvs=2,5), siłownikiem, czujnikiem przeciwzamrożeniowym i pompą cyrkulacyjną o wydajności 15,5kW, ilość rzędów-jeden, ilość sekcji-pięć, temp. wody 80/60 o C, - płyty końcowej, nawiew - płyty końcowej, wywiew, - filtra zużytego powietrza klasy F7, - wymiennika rotacyjnego jw., - wentylatora wywiewnego z napędem bezpośrednim, silnikiem elektrycznym komutacyjnym i regulacją obrotów o mocy nominalnej 2,4kW, - przepustnicy na wylocie zużytego powietrza, - płyty końcowej, wyrzut UKŁAD NAWIEWNY N1 2 Kształtka 1288 x 400/1288 x 600, l = ok Kształtka 300 x 600/300 x 600, l = x 600, l 1 = 150 Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi 1 - Centralę należy zamówić wraz z kompletną automatyką umożliwiają cą m.in. wysyłanie powiadomie nia o awarii na wskazaną komórkę 1 rys. nr 4/WM asymetryczn a w pionie 1 rys. nr 4/WM - 15

15 4 Prostka typu A/I 300 x 600, l = ok KB1-37.5(9) - 5 Kształtka 300 x 600/600 x 600, l = rys. nr 4/WM - 6 Tłumik kanałowy 600 x 600/600 x 600, l = 1500 o zdolności tłumienia 32dB 7 Kolano gięte an typu A/I 400 x 600/ 400 x 600, H 1 = H 2 = rys. nr 4/WM - 8 Prostka typu A/I 400 x 600, l = ok KB1-37.5(9) - 9 Kolano gięte an typu A/I 600 x 400/ 2 rys. nr 4/WM x 400, H 1 = 750, H = 550 9a Cokół dachowy prostokątny, ocynkowany, nieizolowany 700 x 500, H = 300 9b Podstawa dachowa prostokątna typu A KB1-37.8(3) - x Prostka typu A/I 600 x 400, l = ok KB1-37.5(9) - 11 Kształtka 600 x 400/600 x 275, l = x 125, l 1 = rys. nr 3/WM - 12 Kolano gięte an typu A/I 600 x 125/ 600 x 125, H 1 = H 2 = rys. nr 3/WM - 13 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 14 Przepustnica jednopłaszczyznowa typu A, 6 KB1-37.7(1) x 125, l = Przepustnica prostokątna, szczelna z siłownikiem elektrycznym 600 x 125, l = Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 17 Kształtka 300 x 125/300 x 125, l = x 125, l 1 = rys. nr 3/WM - 18 Kształtka 300 x 125/250 x 125, l = x 125, l 1 = Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą i kierownicami dwupłaszczyznowymi, 525 x rys. nr 3/WM asymetryczn a w poziomie Prostka typu A/I 250 x 125, l = KB1-37.5(9) - 21 Kształtka 250 x 125/125 x 125, l = x 125, l 1 = rys. nr 3/WM asymetryczn a w poziomie 22 Prostka typu A/I 125 x 125, l = KB1-37.5(9) - 23 Kształtka 125 x 125/125 x 125, l = x 125, l 1 = Prostka an. Typu A/I 600 x 275, l = ok Kształtka 275 x 600/150 x 600, l = x 600, l 1 = rys. nr 3/WM jeden z króćców zaślepić na przelocie 2 KB1-37.5(9) - 2 rys. nr 2/WM asymetryczn a w pionie 16

16 26 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 26a Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 27 Prostka an. Typu A/I 600 x 150, l = ok. 2 KB1-37.5(9) Kolano gięte an typu A/I 150 x 600/ 125 x 600, H 1 = 275, H 1 = rys. nr 1/WM - 29 Kształtka 300 x 600/600 x 600, l = rys. nr 1/WM asymetryczn a w poziomie 30 Prostka typu A/I 400 x 600, l = ok KB1-37.5(9) - 31 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 32 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 33 Kształtka 600 x 125/600 x 125, l = x 275, l 1 = rys. nr 1/WM - 34 Prostka typu A/I 600 x 125, l = KB1-37.5(9) - 35 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 36 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 37 Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 38 Kolano gięte an typu A/I 125 x 600/ 125 x 600, H 1 = H 2 = 275, 2 rys. nr 1/WM - 39 Prostka an. Typu A/I 125 x 600, l = ok. 1 KB1-37.5(9) Prostka typu A/I 600 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - UKŁAD WYWIEWNY W1 2 Kształtka 1288 x 400/1288 x 600, l = rys. nr 4/WM asymetryczn a w pionie 3 Kształtka 300 x 600/300 x 600, l = x 600, l 1 = rys. nr 4/WM - 4 Kolano gięte an typu A/I 300 x 600/ 4 rys. nr 4/WM x 600, H 1 = H2 = Prostka typu A/I 300 x 600, l = ~ KB1-37.5(9) - 6 Kształtka 300 x 600/600 x 600, l = rys. nr 4/WM - 7 Tłumik kanałowy 600 x 600/600 x 600, l = 1500 o zdolności tłumienia 32dB 8 Kształtka 600 x 600/600 x 400, l = rys. nr 4/WM asymetryczn a w pionie 9 Kolano gięte an typu A/I 600 x 400/ 600 x 400, H 1 = H 2 = rys. nr 4/WM - 10 Prostka typu A/I 600 x 400, l = ok KB1-37.5(9) - 11 Kształtka 600 x 400/300 x 400, l = rys. nr 4/WM x 400, l 1 = Prostka typu A/I 300 x 400, l = KB1-37.5(9) - 13 Kolano gięte an typu A/I 400 x 300/ 1 rys. nr 4/WM x 300, H 1 = 550, H = a Cokół dachowy prostokątny, ocynkowany,

17 nieizolowany 500 x 400, H = b Podstawa dachowa prostokątna typu A KB1-37.8(3) - x Prostka typu A/I 300 x 400, l = ok KB1-37.5(9) - 15 Kształtka 400 x 300/275 x 300, l = x 300, l 1 = rys. nr 3/WM - 16 Kolano gięte an typu A/I 300 x 125/ 300 x 125, H 1 = H 2 = rys. nr 3/WM - 17 Przepustnica prostokątna, szczelna z siłownikiem elektrycznym 300 x 125, l = Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) - 19 Prostka typu A/I 300 x 125, l = ok KB1-37.5(9) - 20 Kształtka 225 x 125/225 x 125, l = x 125, l 1 = rys. nr 3/WM - 21 Przepustnica jednopłaszczyznowa an typu A, 225 x 125, l = Kształtka 225 x 125/225 x 125, l = x 225, l 1 = Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą i kierownicami dwupłaszczyznowymi, 325 x KB1-37.7(1) - 24 rys. nr 3/WM jeden z króćców zaślepić na przelocie Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) - 24a Kształtka 225 x 125/225 x 125, l = rys. nr 3/WM - 325x 225, l 1 = Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) - 26 Prostka typu A/I 300 x 275, l = ok KB1-37.5(9) - 27 Kształtka 275 x 300/150 x 300, l = x 300, l 1 = rys. nr 2/WM - 28 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) - 29 Prostka typu A/I 300 x 150, l = KB1-37.5(9) 30 Kolano gięte an typu A/I 150 x 300/ 125 x 300, H 1 = 275, H 2 = rys. nr 3/WM - 31 Prostka typu A/I 300 x 125, l = ok KB1-37.5(9) 32 Prostka typu A/I 300 x 400, l = ok KB1-37.5(9) 33 Kolano gięte an typu A/I 300 x 400/ 400 x 400, H 1 = 550, H 2 = rys. nr 4/WM - 34 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 35 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 36 Prostka typu A/I 300 x 600, l = KB1-37.5(9) 37 Prostka typu A/I 300 x 600, l = KB1-37.5(9) 38 Kształtka 600 x 600/600 x 400, l = rys. nr 4/WM asymetryczn a w pionie 39 Prostka typu A/I 600 x 400, l = ok KB1-37.5(9) 18

18 40 Prostka typu A/I 300 x 400, l = ok KB1-37.5(9) 41 Prostka typu A/I 300 x 400, l = ok KB1-37.5(9) 42 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 43 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 44 Prostka typu A/I 300 x 125, l = KB1-37.5(9) 6.2. UKŁAD WYWIEWNY W2 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 50 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 150, l = Trójnik symetryczny z odejściem wytłaczanym, D1 = 125, D2 = Jeden z króćców zaślepić na przelocie 4 Rura zwijana SPIRO, D = 125, l =

19 6.3. UKŁAD WYWIEWNY W3 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 50 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 150, l = Trójnik symetryczny z odejściem wytłaczanym, D1 = 125, D2 = Jeden z króćców zaślepić na przelocie 4 Rura zwijana SPIRO, D = 125, l = UKŁAD WYWIEWNY W4 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 130 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora 2 Redukcja symetryczna wytłaczana, D1 = 150, D2 = 125 Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 125, l =

20 6.5. UKŁAD WYWIEWNY W5 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 50 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora 2 Redukcja symetryczna wytłaczana, D1 = 150, D2 = 125 Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 125, l = UKŁAD WYWIEWNY W6 L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 1 Wentylator łazienkowy o następujących parametrach technicznych: - wydajności L w = 50 m 3 /h - sprężu H = 38 Pa napędzany jednofazowym silnikiem elektr. o mocy N = 30,8 W, zasilanie 230V/50Hz/0,19A, - obroty n = 2253 min -1 - poziom ciśnienia akustycznego 54 dba w odległości 3 m od wentylatora Oznaczenie nr normy. kat. rys. lub prod. Uwagi Rura zwijana SPIRO, D = 150, l = Trójnik symetryczny z odejściem wytłaczanym, D1 = 125, D2 = Jeden z króćców zaślepić na przelocie 4 Rura zwijana SPIRO, D = 125, l =

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo