SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO INSTALACJA NW INSTALACJA NW INSTALACJA NW INSTALACJA N INSTALACJA W INSTALACJA NW INSTALACJA N6W INSTALACJA W INSTALACJA NW INSTALACJA NT INSTALACJA R1, R INSTALACJA T1,T INSTALACJA WSM INSTALACJA WSZO1-WSO INSTALACJA WG1, WG2, WG INSTALACJA ODDYMIANIA OD1, OD2, OD ANALIZA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIEA INSTALACJI ODDYMIANIA INSTALACJE WC1, WC2, WC3, WC KANAŁY WENTYLACYJNE AGREGATY SKRAPLAJĄCE SYSTEMY KLIMATYZACJI INSTALACJA KLIMATYZACJI DVM S1-S INSTALACJA KLIMATYZACJI SERWEROWNI S INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA UPS S INSTALACJA KLIMATYZACJI S2-S SYSTEM STEROWANIA PRZEWODY ZARZĄDZANIE INSTALACJĄ KLIMATYZACJI PRÓBA SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEJ ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KLIMATYZATORÓW... 23

2 3.10. IZOLACJA PRZEWODÓW PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE ZESTAWIENIE OBCIAZENIA CHŁODNICZEGO I GRZEWCZEGO MOC WŁAŚCIWA WENTYLATORÓW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY PPOŻ ZABEZPIECZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI WYTYCZNE BRANŻOWE BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA BRANŻA WOD-KAN BRANŻA GRZEWCZA OCHRONA AKUSTYCZNA ROZRUCH I EKSPLOATACJA INSTALACJI OGÓLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KW-2

3 SPIS RYSUNKÓW Lp TYTUŁ (Tytuł rysunku) 1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut fudnadmantów, Instalacja GWC 2. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut garażu 3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut parteru 4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut I piętra 5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut II pietra 6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rzut dachu Data edycji projektu Nr rysunku: KW-01 KW-02 KW-03 KW-04 KW-05 KW-06 Data wprowadzenia zmiany Numer zmiany KW-3

4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO w Kozienicach na działkach NR 2511, 2510/1, 6855, 2523 J.EWID _4 KOZIENICE MIASTO, OBRĘB NR 004, KOZIENICE Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków klimatycznych i sanitarno-higienicznych inwestor: GMINA KOZIENICE UL. PARKOWA 5, KOZIENICE Podstawę techniczną stanowią poniższe materiały: rysunki architektoniczno-budowlane. uzgodnienia z architektem i użytkownikiem obiektu. warunki i uzgodnienia z pozostałymi branżami. wytyczne do koncepcji branżowej (opracowanie F11). Wytyczne ochrony pożarowej budynku. obowiązujące przepisy i normy w kraju. literatura branżowa CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie nadmiaru wilgoci stosownie do potrzeb i obowiązujących norm i przepisów. W zakres opracowania nie wchodzi instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych oraz wentylacja grawitacyjna przedsionków p.poż Wyżej wymienione instalacje wchodzą w zakres opracowania architektury. Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń: instalacja NW1 - instalacja nawiewno-wywiewna, obsługująca pomieszczenie administracyjne budynku i komunikacji instalacja NW2 - instalacja nawiewno-wywiewna, obsługująca pomieszczenie Sali kinowej. instalacja NW3 instalacja nawiewno-wywiewna obejmująca pomieszczenia sali kameralnej. Instalacja N4- instalacja nawiewna obsługująca studio nagrań telewizyjnych. Instalacja NW5- instalacja nawiewno-wywiewna obejmująca pomieszczenia usługowo handlowe na parterze. KW-4

5 instalacja NW6- instalacja nawiewno-wywiewna, obsługująca pomieszczenia dydaktyczne na I piętrze. instalacja WG1, WG2, WG3 - instalacja wywiewna garaży. instalacja NT Instalacja nawiewna pomieszczeń technicznych. instalacja R1, R2 Instalacja wentylacji pomieszczeń rozdzielni NN i SN instalacja T1, T2 Instalacja Komory Trafo. instalacja WSm1 instalacja wentylacji wyciągowej śmietnika. instalacja WSo1, Wso2 instalacja wywiewna pomieszczeń socjalnych. instalacja WSz1, WSz2, WSz3 instalacja wywiewna szatni. instalacja OD1, OD2, OD3 instalacja oddymiania garaży. instalacja K1, K2, K3 Instalacja klimatyzacji DVM pomieszczeń bytowych instalacja K4 Instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w garażu instalacja K5 instalacja klimatyzacji pomieszczenia UPS w garażu. instalacja WC1, WC2, WC3,WC4 instalacje wywiewne z toalet 2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Obiekt położone jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w III strefie klimatycznej dla okresu zimowego Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego wg norm: PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. Okres letni Okres zimowy Temperatura suchego termometru +32,0 C Temperatura mokrego termometru +21,0 C Wilgotność względna powietrza 45% Entalpia powietrza 60,7 kj/kg (14,5 kcal/kg) Zawartość wilgoci 11,9 g/kg Temperatura suchego termometru -20 C Temperatura mokrego termometru -20 C Wilgotność względna powietrza 100% Entalpia powietrza -15,9 kj/kg Zawartość wilgoci 0,9 g/kg PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Temperatura C Okres letni Wilgotność względna powietrza 40-60% Temperatura C Okres zimowy Wilgotność względna powietrza 40-60% KW-5

6 Bilans powietrza i bilans zysków ciepła znajduje się w egzemplarzu archiwalnym. Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi nie więcej niż 0,2 m/s 2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO Podstawowa klasyfikacja jakości powietrza wewnętrznego w oparciu o PN-EN 13779:2008 w obiekcie ma spełniać założenia (WEW2) w/w normy INSTALACJA NW1 Obsługuje pomieszczenia administracyjne i komunikację budynku Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP 17 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn=12750 m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 6000m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu w komorze czerpnej z dwóch źródeł: a) Z czerpni ściennej na elewacji komory czerpnej na dachu b) Z komory czerpnej gdzie zrzucane jest ogrzane / ochłodzone powietrze poprzez wentylator kanałowy GWC z instalacji gruntowego wymiennika ciepła zlokalizowanego pod garażem budynku. Powietrze dla potrzeb GWC będzie dostarczane z terenowej, a następnie poprzez wymiennik ciepła AWADUKT THERMO do układu NW1. Sterowanie instalacją czerpnę poprzez bezpośredni pomiar temperatury na wlocie do Centrali z zachowanie poniższego algorytmu - Tinlet [ C] temperatura na wlocie do GPWC (temperatura powietrza zewnętrznego) Sterowanie pracą GPWC powinno być zintegrowane z zastosowanym układem sterującym centrali wentylacyjnej oraz opierać się na algorytmie porównawczym według następującego schematu: W sezonie letnim GPWC powinien być włączony, gdy: Tinlet [ C] - 24 C W sezonie zimowym GPWC powinien być włączony, gdy: Tinlet [ C] - 10 C

7 Sterowanie pracą GPWC ma za zadanie odpowiednio ustawić przepustnice występujące w układzie wentylacyjnym, kierujące przepływem pobieranego powietrza świeżego przez wymiennik gruntowy (GPWC pracuje) bądź z ominięciem wymiennika przez by-pass wykorzystujący czerpnię bezpośrednią (GPWC nie pracuje) Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 24 o C, natomiast w zimie 20 o C, pozostałe zyski lub straty ciepła będą pokrywane przez klimatyzatory oraz instalacja grzejnikową. Pomieszczenie atrium będzie ogrzewane za pomocą powietrza wentylacyjnego, na kanale nawiewny systemu N1 zostały zlokalizowane 3 wymienniki strefowe o mocy 10 KW każdy, opory powietrza wymienników strefowych pokonywane będą poprzez wentylatory kanałowe WStr1, WStr2 WStr3. Temperatura nawiewu do strefy atrium 45 C. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) ( dobór wymiennika bez GWC) wentylator nawiewny - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła Wyrzut powietrza wentylacyjnego w ilości 6000m3/h kanałem wyrzutowym do przestrzeni garażu. Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N1,W1 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą nawiewników wirowych, zaworów wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN KW-7

8 UWAGA Decyzje o lokalizacji GWC pod płytą garażu podejmuje Projektant Główny i Projektant konstrukcji na podstawie obliczeń statycznych wymiennika w gruncie INSTALACJA NW2 Obejmuje pomieszczenia Sali kinowej Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego w zakresie wilgotności i temperatury Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP 22 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane i usuwane przez czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniającą skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od usuwanego przez centralę. Centrala będzie pracowała z minimalną ilością powietrza świeżego w ilości 20%. W pomieszczeniu Sali kameralnej umieszczone będzie detektor dwutlenku węgla wskazanie graniczne detektora ma spowodować zwiększenie udziału ilości powietrza świeżego stopniowo do 100%. Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej będzie schładzać i ogrzewać pomieszczenie do zadanych parametrów tj. +26 O C w lecie i +20 o C w zimie, temperatura nawiewu w lecie 15 o C, natomiast w zimie 22 o C ( Qstratz=9,8 KW). Zyski wilgoci będą usuwane poprzez chłodnice freonową centrali. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy z komora mieszania chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) ( dobór wymiennika bez GWC) wentylator nawiewny - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła z komorą mieszania Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. KW-8

9 Kanały systemu N2,W2 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane za pomocą dysz nawiewnych z pierścieniem zawirującym np. Schacko. Wywiew powietrza będzie odbywał się poprzez kanał pionowy wywiewny. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA NW3 Obejmuje pomieszczenia Sali kameralnej Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego w zakresie wilgotności i temperatury Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP 10 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 7100m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 7100 m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane i usuwane przez czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniającą skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od usuwanego przez centralę. Centrala będzie pracowała z minimalną ilością powietrza świeżego w ilości 20%. W pomieszczeniu Sali kameralnej umieszczone będzie detektor dwutlenku węgla wskazanie graniczne detektora ma spowodować zwiększenie udziału ilości powietrza świeżego stopniowo do 100%. Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej będzie schładzać i ogrzewać pomieszczenie do zadanych parametrów tj. +26 O C w lecie i +20 o C w zimie, temperatura nawiewu w lecie 15 o C, natomiast w zimie 22 o C Zyski wilgoci będą usuwane poprzez chłodnice freonową centrali. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy z komora mieszania chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) ( dobór wymiennika bez GWC) wentylator nawiewny KW-9

10 - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła z komorą mieszania Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N2,W2 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane za pomocą dysz nawiewnych z pierścieniem zawirującym np. Schacko. Wywiew powietrza będzie odbywał się poprzez kanał pionowy wywiewny i kraty wywiewne w podeście sceny. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA N4 Obsługuje pomieszczenia studia nagrań. Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 1380 m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu. Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 15 o C, natomiast w zimie 23 o C, Klimatyzacja realizowana jako kaskadowa. Cześć zysków usuwana powietrzem wentylacyjnym. Nawiew powietrza o temperaturze pozwalającej na asymilację zysków ciepła T nawiewu_min= 16 C. Proces realizowany za pomocą chłodnicy freonowej w sekcji centrali wentylacyjnej. Sterowanie temperatura nawiewu w zależności od pomiaru temperatury wewnątrz Sali nagrań. ( Tzadana=24 C). Dodatkowo klimatyzatory kanałowe firmy np. Samsung w sytuacji gdy zyski ciepła przekroczą wartość 5 kw i temperatura zacznie wzrastać powyżej zadanej 24 C przy poziomie 26 C automatycznie uruchomi się klimatyzacja i klimatyzatory będą darzyły KW-10

11 do zbicia temperatury do poziomu 24 przy tej granicy nastąpi jego wyłączenia i proces będzie się powtarzał Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 nagrzewnica wodna (glikol) chłodnic freonowa wentylator nawiewny Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N4 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny. Powietrze będzie nawiewane za pomocą kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA W4 Instalacja wyciągowa z studnia nagrań realizowana za pomocą wentylatora dachowego. Wywiew realizowany poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w suficie, nawiew z instalacji N4. Wentylatory współpracują z centralą N4. Kanały systemu W4 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA NW5 Obsługuje pomieszczenia usługowe : kawiarnię, bibliotekę, pow. handlową, galerie. Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego KW-11

12 Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP10 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn=7030 m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 6560m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu. Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 24 o C, natomiast w zimie 20 o C, pozostałe zyski lub straty ciepła będą pokrywane przez klimatyzatory oraz instalacja grzejnikową Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) wentylator nawiewny - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N5,W5 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA N6W6 Obsługuje pomieszczenia dydaktyczne ma I piętrze. Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego KW-12

13 Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP04 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn=2840 m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 2840m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu. Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 24 o C, natomiast w zimie 20 o C, pozostałe zyski lub straty ciepła będą pokrywane przez klimatyzatory oraz instalacja grzejnikową Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) wentylator nawiewny - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N6,W6 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA W5 Instalacja wyciągowa z studnia nagrań realizowana za pomocą wentylatora dachowego. Wywiew realizowany poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w suficie, nawiew z instalacji N5. Wentylatory współpracują z centralą N5. Kanały systemu W5 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm. KW-13

14 Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA NW6 Obsługuje pomieszczenia komunikacji administracji, baru. Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej SWEGON GOLD RX 40 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn=11960 m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 8290m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu. Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 24 o C, natomiast w zimie 20 o C, pozostałe zyski lub straty ciepła będą pokrywane przez klimatyzatory oraz instalacja grzejnikową Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik obrotowy chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) wentylator nawiewny tłumik akustyczny - na linii wywiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza obrotowy wymiennik ciepła wentylator wywiewny tłumik akustyczny Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N6,W6 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. KW-14

15 Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA NT Instalacja nawiewna do pomieszczeń technicznych w garażu realizowana za pomocą wentylatora kanałowego umieszczonego pod stropem garażu Wywiew realizowany poprzez zawory p.poż do przestrzeni garażu INSTALACJA R1, R2 Instalacja wyciągowa z pomieszczeń rozdzielni SN i NN, Vw=200 m3/h wywiew wentylatorami wyciągowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia. Powietrze będzie wywiewane poprzez kratki wywiewne do przestrzeni garażu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza z garażu INSTALACJA T1,T2 Instalacja wyciągowa z pomieszczenia stacji TRAFO, Vw=6000 m 3 /h wywiew wentylatorami wyciągowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia. Powietrze będzie wywiewane poprzez kratki wywiewne do przestrzeni garażu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza z czerpni terenowej. Wentylatory włączają się po przekroczenu nastawionej temperatury. Nawiew kanałem z czerpni terenowej. ( wg proj. Architektury) 2.9. INSTALACJA WSm1 Instalacje wyciągowa z pomieszczeń odpadków, Vw=360 m3/h, Wywiew wentylatorem wyciągowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia. Powietrze będzie wywiewane poprzez kratki wywiewne Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne będą wykonane z stali nierdzewnej w klasie szczelności B. Piony wentylacyjne prowadzone w szachtach izolowane będą wełna mineralna grubości 20 mm w osłonie z foli aluminiowej. Nawiew powietrza podciśnieniowo przez szacht windowy pomieszczenia na odpadki, KW-15

16 2.10. INSTALACJA WSzo1-WSo3 Instalacje wyciągowe z pomieszczenia szatni realizowane za pomocą wentylatorów kanałowych (Wsz1) i dachowych (WSz2, WSz3). Wywiew realizowany poprzez zawory wentylacyjne umieszczone w suficie podwieszanym, nawiew podciśnieniowo poprze kratkę w drzwiach. Wentylatory pracują ciągle. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA WG1, WG2, WG3 W budynku tym na najniższej kondygnacji znajdują się garaże dla samochodów osobowych. W garażach tych zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną sterowaną stężeniem CO zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia Dz.U. Nr nr 217 poz Przyjęte rozwiązanie zakłada wywiew powietrza z garażu w piwnicy realizowany poprzez systemy wentylacj garażowej. Obliczenia wydatku powietrza wentylacyjnego w egzemplarzu archiwalnym ProInstal. WG1=4000/2000 m3/h WG2=4000/2000 m3/h WG3=4000/2000 m3/h Po przekroczeniu stężenia CO wentylatory włączają się na II- wyższy bieg, ilość powietrza wywiewanego wzrasta. Powietrze z garażu będzie usuwane ponad dach budynku za pomocą wentylatorów dachowych np. Rosenberg typu DH D W garażu będą rozmieszczone detektory CO, które po przekroczeniu NDS spowodują przełączenie wentylatorów na drugi bieg. Załączone wentylatory będą wtedy pracowały na drugim biegu aż do momentu obniżenia stężenia CO poniżej NDS. Jeżeli nastąpi przekroczenie NDSCH zadziała sygnalizacja optyczna oraz akustyczna w garażu informująca o konieczności opuszczenia garażu. Dodatkowo w garażu będą zamontowane detektory LPG które będą monitorować poziom stężenia LPG w przypadku przekroczenia stężenia progowego detektory LPG przełączą odpowiednią instalacje wentylacji wyciągowej na II wyższy bieg. Oprócz tego w klatce schodowej przy drzwiach wejściowych do garażu będzie zlokalizowany przycisk z sygnalizacją przełączający wentylację mechaniczną wyciągową na drugi bieg ( w razie potrzeby) przez użytkownika. Wyłączenie będzie automatyczne po ok. 15 min. Detektory tlenku węgla CO należy montować na wysokości ok cm od podłoża. Detektory LPG należy montować na wysokości ok. 30 cm od podłoża. Detektory LPG w miarę możliwości zabezpieczyć przed udarami mechanicznymi. Powietrze do wentylacji garażu będzie dostarczane poprzez otwory w bramie wjazdowej - oraz kanału wyrzutowego systemu Wy1 (centrala NW1) KW-16

17 Powietrze będzie usuwane ponad dach budynku. Kanały będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej oraz z Promatu EIS-120 w części instalacji wykorzystywanej do oddymiania. Podczas działania normalnej wentylacji bytowej klapy wentylacji pożarowej na instalacji oddymiania będą zamknięte a klapy p.poz i przepustnica EX na kanale ssawnym systemy garażowego otwarte INSTALACJA ODDYMIANIA OD1, OD2, OD3 W skład instalacji wchodzą trzy wentylatory wyciągowe np BSH- BVAXN MD zlokalizowane na dachu, o łącznym wydatku oddymiania 27m3/s Wentylacja oddymiająca garażu podziemnego będzie zrealizowana przez wykorzystanie kanałów poprowadzonych pod stropem garażu. Nawiew powietrza będzie podciśnieniowy przez otwartą bramę garażową Wentylator będzie w wykonaniu ppoż. o odporności 600 O C/120min, kanały będą wykonane z płyt ognioodpornych Promat systemu Promaduct o odporności E600S, oraz kanałów blaszanych oddymiających E 600 S ( np. FRAPOL) Połączenie sieci kanałów w garażu z wentylatorem na dachu będzie dokonane przez szacht murowany. Wentylator należy wyposażyć w komplet króćców elastycznych, ramę nośną, amortyzatory drgań. Wentylator należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych ANALIZA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIEA INSTALACJI OD- DYMIANIA. W przedmiotowym budynku można wyodrębnić jedna strefę oddymiania garażu podziemnego. W parkingu zastosowany będzie jednostrefowy kanałowy system oddymiania obsługiwany przez dwa wentylatory oddymiające. Dopływ powietrza uzupełniającego będzie zapewniony poprzez bramę wjazdową.prędkość powietrza uzupełniającego w punktach nawiewnych nie przekroczy zalecanych 5 m/s Wymaganą wydajność systemu w trybie wentylacji pożarowej wyznaczono w oparciu o metody obliczeniowe podane w normie brytyjskiej do projektowania systemów usuwania dymu i ciepła BS [1]. Metodologia obliczeń Określenie masowej ilości dymu M= 0,19 * P * Y 3/2 gdzie: M masa wytwarzanego dymu, P obwód pożaru, Y wysokość od posadzki do dolnej warstwy dymu Określenie przyrostu temperatury dymu θ = Q / M * C p gdzie: Q moc pożaru, KW-17

18 M masa wytwarzanego dymu, C p ciepło właściwe, gdzie: Obliczenie strumienia objętościowego dymu V = M (T 0 + θ) / 354,5 M masa wytwarzanego dymu, T 0 średnia temperatura powietrza w stopniach K, θ przyrost temperatury dymu w stopniach K. Do projektowania przyjęto pożar o konwekcyjnej mocy 6,4 MW i obwodzie 20 m (pożar jednego samochodu). Pożar o parametrach jak wyżej wydzielał będzie 10,7 kg/s dymu. Przyrost temperatury nad miejscem pożaru osiągnąć może w czasie kilku minut wartość powyżej C. Strumień objętościowy dymu wynosił będzie 27,0 m 3 /s. Wymagana wydajność mechanicznej wentylacji oddymiającej garażu wynosi 27,0 m 3 /s. Wentylatory odporne będą na temperaturę 600 o A2 (F ). Kanały wentylacji oddymiającej znajdujące się w danej strefie garażu powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność i dymoszczelność E 600 S 60. W rzeczywistości temperatura dymu (poza obszarem blisko pożaru) powinna być znacznie niższa od powyższych wartości ze względu na mieszanie się dymu z doprowadzanym świeżym powietrzem. Czas potrzebny do bezpiecznej ewakuacji wyznaczono zgodnie z wytycznymi PD [1]. Dla przedmiotowych poziomów garaży wynosi on 140 sekund dla pierwszych osób podejmujących ewakuację (np. osób przebywających blisko miejsca pożaru) oraz 320 sekund dla ostatnich osób podejmujących ewakuację. Zalecana przez BS wielkość strefy dymowej wynosi 2600 m 2. Tak więc powierzchnia poszczególnych stref detekcji nie przekracza tej wielkości. Podsumowanie głównych parametrów dla proponowanego systemu oddymiania: wydajność systemu oddymiania OD1+OD2+OD3 w strefie objętej pożarem V proj = 27m 3 /s nawiewy powietrza uzupełniającego grawitacyjnie. wentylatory wywiewne zostaną załączone bezpośrednio po wykryciu pożaru przewidywana prędkość powietrza wymiennego nie przekroczy zalecanych 5 m/s projektowy pożar o maksymalnej mocy konwekcyjnej Q=6400 kw wentylatory oddymiające klasy F 600 Przeprowadzona analiza wykazała, iż w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi projektowana instalacja oddymiająca usuwa dym z intensywnością zapewniającą bezpieczne warunki ewakuacji. [1] BS :2003 Components for smoke and heat control systems Part 4: Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires Code of practice [2] BS :2003 Components for smoke and heat control systems Part 7: Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks. [3] BS PD :2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings Part 6: Human factors: Life safety strategies Occupant evacuation, behaviour and condition KW-18

19 2.14. INSTALACJE WC1, WC2, WC3, WC4 Instalacje wyciągowe z pomieszczenia WC-tów realizowane za pomocą wentylatorów kanałowych (WC1, WC2) i dachowych (WC3, WC4). Wywiew realizowany poprzez zawory wentylacyjne umieszczone w suficie podwieszanym, nawiew podciśnieniowo poprze kratkę w drzwiach. Wentylatory pracują ciągle. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN KANAŁY WENTYLACYJNE Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć kąt nie większy niż 150 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać do głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych o długości nie przekraczającej 1,5 m, izolowanych w przypadku wszystkich nawiewów oraz wywiewów do central z odzyskiem ciepła. Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, niepalne powinny odpowiadać następującym wymogom: muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi powietrza, muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, połączenia muszą być całkowicie szczelne, niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia AGREGATY SKRAPLAJĄCE Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3, N4, NW5, NW6 wyposażone w chłodnice z bezpośrednim odparowanie należy podpiąć odpowiednio do agregatów skraplających ANW1 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 142 Qchł (KW) 42 KW-19

20 ANW2 ANW3 AN4 ANW5 ANW6 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 524 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 202 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 91 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 91 Agregat skraplający np. Clivet MSAN- X- 41 Qchł (KW) 142 Qchł (KW) 56,7 Qchł (KW) 36 Qchł (KW) 22,7 Qchł (KW) 9,4 Suma=308 KW Zasilanie do urządzeń bezpośrednie sterowanie z poziomu szaf sterowniczych central wentylacyjnych. 3. SYSTEMY KLIMATYZACJI Bilans Zysków ciepła. Instalacja Zyski ciepła kw SYSTEM 1 VRV 94 SYSTEM 2 VRV 56 SYSTEM 3 VRV 56 SYSTEM 4 INSTALACJA CHŁODZĄCA SERWER SYSTEM 5 INSTALACJA CHŁODZĄCA SERWER Suma KW Szczegółowy bilans ciepła znajduję się w egzemplarzu archiwalnym INSTALACJA KLIMATYZACJI DVM S1-S3 W budynku zaprojektowano klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach w których zyski ciepła powodowałyby brak komfortu w danym pomieszczeniu. Klimatyzacja będzie realizowana poprzez trójrurowy system DVM firmy np. Samsung. W skład systemu wchodzą jednostki wewnętrzne kanałowe i jednostki zewnętrzne skraplające. Urządzenia będą z pompą ciepła możliwość grzania w okresach przejściowych. Czynnik chłodniczy R410A. Pod względem klimatyzacji budynek został podzielony zgodnie z podziałem funkcjonalno użytkowym na 3 systemy. Dla każdej części budynku na dachu umieszczono bloki jednostek zewnętrznych. Przewody z czynnikiem chłodniczym będą prowadzone w szachtach a następnie rozprowadzenie będzie w korytarzach w przestrzeni sufitów podwieszanych do poszczególnych jednostek wewnętrznych. KW-20

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo