SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO INSTALACJA NW INSTALACJA NW INSTALACJA NW INSTALACJA N INSTALACJA W INSTALACJA NW INSTALACJA N6W INSTALACJA W INSTALACJA NW INSTALACJA NT INSTALACJA R1, R INSTALACJA T1,T INSTALACJA WSM INSTALACJA WSZO1-WSO INSTALACJA WG1, WG2, WG INSTALACJA ODDYMIANIA OD1, OD2, OD ANALIZA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIEA INSTALACJI ODDYMIANIA INSTALACJE WC1, WC2, WC3, WC KANAŁY WENTYLACYJNE AGREGATY SKRAPLAJĄCE SYSTEMY KLIMATYZACJI INSTALACJA KLIMATYZACJI DVM S1-S INSTALACJA KLIMATYZACJI SERWEROWNI S INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA UPS S INSTALACJA KLIMATYZACJI S2-S SYSTEM STEROWANIA PRZEWODY ZARZĄDZANIE INSTALACJĄ KLIMATYZACJI PRÓBA SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEJ ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KLIMATYZATORÓW... 23

2 3.10. IZOLACJA PRZEWODÓW PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE ZESTAWIENIE OBCIAZENIA CHŁODNICZEGO I GRZEWCZEGO MOC WŁAŚCIWA WENTYLATORÓW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY PPOŻ ZABEZPIECZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI WYTYCZNE BRANŻOWE BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA BRANŻA WOD-KAN BRANŻA GRZEWCZA OCHRONA AKUSTYCZNA ROZRUCH I EKSPLOATACJA INSTALACJI OGÓLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KW-2

3 SPIS RYSUNKÓW Lp TYTUŁ (Tytuł rysunku) 1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut fudnadmantów, Instalacja GWC 2. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut garażu 3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut parteru 4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut I piętra 5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut II pietra 6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rzut dachu Data edycji projektu Nr rysunku: KW-01 KW-02 KW-03 KW-04 KW-05 KW-06 Data wprowadzenia zmiany Numer zmiany KW-3

4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO w Kozienicach na działkach NR 2511, 2510/1, 6855, 2523 J.EWID _4 KOZIENICE MIASTO, OBRĘB NR 004, KOZIENICE Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków klimatycznych i sanitarno-higienicznych inwestor: GMINA KOZIENICE UL. PARKOWA 5, KOZIENICE Podstawę techniczną stanowią poniższe materiały: rysunki architektoniczno-budowlane. uzgodnienia z architektem i użytkownikiem obiektu. warunki i uzgodnienia z pozostałymi branżami. wytyczne do koncepcji branżowej (opracowanie F11). Wytyczne ochrony pożarowej budynku. obowiązujące przepisy i normy w kraju. literatura branżowa CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie nadmiaru wilgoci stosownie do potrzeb i obowiązujących norm i przepisów. W zakres opracowania nie wchodzi instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych oraz wentylacja grawitacyjna przedsionków p.poż Wyżej wymienione instalacje wchodzą w zakres opracowania architektury. Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń: instalacja NW1 - instalacja nawiewno-wywiewna, obsługująca pomieszczenie administracyjne budynku i komunikacji instalacja NW2 - instalacja nawiewno-wywiewna, obsługująca pomieszczenie Sali kinowej. instalacja NW3 instalacja nawiewno-wywiewna obejmująca pomieszczenia sali kameralnej. Instalacja N4- instalacja nawiewna obsługująca studio nagrań telewizyjnych. Instalacja NW5- instalacja nawiewno-wywiewna obejmująca pomieszczenia usługowo handlowe na parterze. KW-4

5 instalacja NW6- instalacja nawiewno-wywiewna, obsługująca pomieszczenia dydaktyczne na I piętrze. instalacja WG1, WG2, WG3 - instalacja wywiewna garaży. instalacja NT Instalacja nawiewna pomieszczeń technicznych. instalacja R1, R2 Instalacja wentylacji pomieszczeń rozdzielni NN i SN instalacja T1, T2 Instalacja Komory Trafo. instalacja WSm1 instalacja wentylacji wyciągowej śmietnika. instalacja WSo1, Wso2 instalacja wywiewna pomieszczeń socjalnych. instalacja WSz1, WSz2, WSz3 instalacja wywiewna szatni. instalacja OD1, OD2, OD3 instalacja oddymiania garaży. instalacja K1, K2, K3 Instalacja klimatyzacji DVM pomieszczeń bytowych instalacja K4 Instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w garażu instalacja K5 instalacja klimatyzacji pomieszczenia UPS w garażu. instalacja WC1, WC2, WC3,WC4 instalacje wywiewne z toalet 2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Obiekt położone jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w III strefie klimatycznej dla okresu zimowego Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego wg norm: PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. Okres letni Okres zimowy Temperatura suchego termometru +32,0 C Temperatura mokrego termometru +21,0 C Wilgotność względna powietrza 45% Entalpia powietrza 60,7 kj/kg (14,5 kcal/kg) Zawartość wilgoci 11,9 g/kg Temperatura suchego termometru -20 C Temperatura mokrego termometru -20 C Wilgotność względna powietrza 100% Entalpia powietrza -15,9 kj/kg Zawartość wilgoci 0,9 g/kg PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Temperatura C Okres letni Wilgotność względna powietrza 40-60% Temperatura C Okres zimowy Wilgotność względna powietrza 40-60% KW-5

6 Bilans powietrza i bilans zysków ciepła znajduje się w egzemplarzu archiwalnym. Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi nie więcej niż 0,2 m/s 2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO Podstawowa klasyfikacja jakości powietrza wewnętrznego w oparciu o PN-EN 13779:2008 w obiekcie ma spełniać założenia (WEW2) w/w normy INSTALACJA NW1 Obsługuje pomieszczenia administracyjne i komunikację budynku Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP 17 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn=12750 m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 6000m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu w komorze czerpnej z dwóch źródeł: a) Z czerpni ściennej na elewacji komory czerpnej na dachu b) Z komory czerpnej gdzie zrzucane jest ogrzane / ochłodzone powietrze poprzez wentylator kanałowy GWC z instalacji gruntowego wymiennika ciepła zlokalizowanego pod garażem budynku. Powietrze dla potrzeb GWC będzie dostarczane z terenowej, a następnie poprzez wymiennik ciepła AWADUKT THERMO do układu NW1. Sterowanie instalacją czerpnę poprzez bezpośredni pomiar temperatury na wlocie do Centrali z zachowanie poniższego algorytmu - Tinlet [ C] temperatura na wlocie do GPWC (temperatura powietrza zewnętrznego) Sterowanie pracą GPWC powinno być zintegrowane z zastosowanym układem sterującym centrali wentylacyjnej oraz opierać się na algorytmie porównawczym według następującego schematu: W sezonie letnim GPWC powinien być włączony, gdy: Tinlet [ C] - 24 C W sezonie zimowym GPWC powinien być włączony, gdy: Tinlet [ C] - 10 C

7 Sterowanie pracą GPWC ma za zadanie odpowiednio ustawić przepustnice występujące w układzie wentylacyjnym, kierujące przepływem pobieranego powietrza świeżego przez wymiennik gruntowy (GPWC pracuje) bądź z ominięciem wymiennika przez by-pass wykorzystujący czerpnię bezpośrednią (GPWC nie pracuje) Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 24 o C, natomiast w zimie 20 o C, pozostałe zyski lub straty ciepła będą pokrywane przez klimatyzatory oraz instalacja grzejnikową. Pomieszczenie atrium będzie ogrzewane za pomocą powietrza wentylacyjnego, na kanale nawiewny systemu N1 zostały zlokalizowane 3 wymienniki strefowe o mocy 10 KW każdy, opory powietrza wymienników strefowych pokonywane będą poprzez wentylatory kanałowe WStr1, WStr2 WStr3. Temperatura nawiewu do strefy atrium 45 C. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) ( dobór wymiennika bez GWC) wentylator nawiewny - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła Wyrzut powietrza wentylacyjnego w ilości 6000m3/h kanałem wyrzutowym do przestrzeni garażu. Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N1,W1 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą nawiewników wirowych, zaworów wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN KW-7

8 UWAGA Decyzje o lokalizacji GWC pod płytą garażu podejmuje Projektant Główny i Projektant konstrukcji na podstawie obliczeń statycznych wymiennika w gruncie INSTALACJA NW2 Obejmuje pomieszczenia Sali kinowej Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego w zakresie wilgotności i temperatury Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP 22 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane i usuwane przez czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniającą skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od usuwanego przez centralę. Centrala będzie pracowała z minimalną ilością powietrza świeżego w ilości 20%. W pomieszczeniu Sali kameralnej umieszczone będzie detektor dwutlenku węgla wskazanie graniczne detektora ma spowodować zwiększenie udziału ilości powietrza świeżego stopniowo do 100%. Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej będzie schładzać i ogrzewać pomieszczenie do zadanych parametrów tj. +26 O C w lecie i +20 o C w zimie, temperatura nawiewu w lecie 15 o C, natomiast w zimie 22 o C ( Qstratz=9,8 KW). Zyski wilgoci będą usuwane poprzez chłodnice freonową centrali. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy z komora mieszania chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) ( dobór wymiennika bez GWC) wentylator nawiewny - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła z komorą mieszania Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. KW-8

9 Kanały systemu N2,W2 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane za pomocą dysz nawiewnych z pierścieniem zawirującym np. Schacko. Wywiew powietrza będzie odbywał się poprzez kanał pionowy wywiewny. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA NW3 Obejmuje pomieszczenia Sali kameralnej Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego w zakresie wilgotności i temperatury Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP 10 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 7100m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 7100 m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane i usuwane przez czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniającą skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od usuwanego przez centralę. Centrala będzie pracowała z minimalną ilością powietrza świeżego w ilości 20%. W pomieszczeniu Sali kameralnej umieszczone będzie detektor dwutlenku węgla wskazanie graniczne detektora ma spowodować zwiększenie udziału ilości powietrza świeżego stopniowo do 100%. Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej będzie schładzać i ogrzewać pomieszczenie do zadanych parametrów tj. +26 O C w lecie i +20 o C w zimie, temperatura nawiewu w lecie 15 o C, natomiast w zimie 22 o C Zyski wilgoci będą usuwane poprzez chłodnice freonową centrali. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy z komora mieszania chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) ( dobór wymiennika bez GWC) wentylator nawiewny KW-9

10 - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła z komorą mieszania Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N2,W2 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane za pomocą dysz nawiewnych z pierścieniem zawirującym np. Schacko. Wywiew powietrza będzie odbywał się poprzez kanał pionowy wywiewny i kraty wywiewne w podeście sceny. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA N4 Obsługuje pomieszczenia studia nagrań. Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 1380 m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu. Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 15 o C, natomiast w zimie 23 o C, Klimatyzacja realizowana jako kaskadowa. Cześć zysków usuwana powietrzem wentylacyjnym. Nawiew powietrza o temperaturze pozwalającej na asymilację zysków ciepła T nawiewu_min= 16 C. Proces realizowany za pomocą chłodnicy freonowej w sekcji centrali wentylacyjnej. Sterowanie temperatura nawiewu w zależności od pomiaru temperatury wewnątrz Sali nagrań. ( Tzadana=24 C). Dodatkowo klimatyzatory kanałowe firmy np. Samsung w sytuacji gdy zyski ciepła przekroczą wartość 5 kw i temperatura zacznie wzrastać powyżej zadanej 24 C przy poziomie 26 C automatycznie uruchomi się klimatyzacja i klimatyzatory będą darzyły KW-10

11 do zbicia temperatury do poziomu 24 przy tej granicy nastąpi jego wyłączenia i proces będzie się powtarzał Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 nagrzewnica wodna (glikol) chłodnic freonowa wentylator nawiewny Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N4 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny. Powietrze będzie nawiewane za pomocą kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA W4 Instalacja wyciągowa z studnia nagrań realizowana za pomocą wentylatora dachowego. Wywiew realizowany poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w suficie, nawiew z instalacji N4. Wentylatory współpracują z centralą N4. Kanały systemu W4 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA NW5 Obsługuje pomieszczenia usługowe : kawiarnię, bibliotekę, pow. handlową, galerie. Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego KW-11

12 Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP10 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn=7030 m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 6560m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu. Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 24 o C, natomiast w zimie 20 o C, pozostałe zyski lub straty ciepła będą pokrywane przez klimatyzatory oraz instalacja grzejnikową Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) wentylator nawiewny - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N5,W5 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA N6W6 Obsługuje pomieszczenia dydaktyczne ma I piętrze. Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego KW-12

13 Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP04 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn=2840 m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 2840m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu. Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 24 o C, natomiast w zimie 20 o C, pozostałe zyski lub straty ciepła będą pokrywane przez klimatyzatory oraz instalacja grzejnikową Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik krzyżowy chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) wentylator nawiewny - na linii wywiewu: wentylator wywiewny przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza krzyżowy wymiennik ciepła Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N6,W6 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA W5 Instalacja wyciągowa z studnia nagrań realizowana za pomocą wentylatora dachowego. Wywiew realizowany poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w suficie, nawiew z instalacji N5. Wentylatory współpracują z centralą N5. Kanały systemu W5 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm. KW-13

14 Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA NW6 Obsługuje pomieszczenia komunikacji administracji, baru. Instalacja wentylacji pełnić będzie następujące funkcje: - Doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza - Utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spełnienie powyższych funkcji. Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej SWEGON GOLD RX 40 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn=11960 m 3 /h, powietrze wywiewane Vw= 8290m 3 /h. Centrala usytuowana będzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali będzie dostarczane kanałem czerpnym z czerpni zlokalizowanej na dachu. Ze względu na różne straty ciepła w zimie oraz zyski ciepła w lecie, instalacja ta będzie przygotowywać wstępnie powietrze tj. temperatura nawiewu w lecie 24 o C, natomiast w zimie 20 o C, pozostałe zyski lub straty ciepła będą pokrywane przez klimatyzatory oraz instalacja grzejnikową Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: - na linii nawiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza F5 wymiennik obrotowy chłodnica freonowa nagrzewnica wodna (glikol) wentylator nawiewny tłumik akustyczny - na linii wywiewu: przepustnica wielopłaszczyznowa filtr powietrza obrotowy wymiennik ciepła wentylator wywiewny tłumik akustyczny Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz będą izolowane płytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm. Kanały systemu N6,W6 prowadzone wewnątrz izolowane będą płytami K-FLEX DUCT o grubości 20 mm kanał nawiewny, i 20 mm kanał wywiewny. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą kratek wentylacyjnych. W celu ograniczenia hałasu od urządzeń na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane tłumiki hałasu. KW-14

15 Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały podane na rzutach. Kanały wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA NT Instalacja nawiewna do pomieszczeń technicznych w garażu realizowana za pomocą wentylatora kanałowego umieszczonego pod stropem garażu Wywiew realizowany poprzez zawory p.poż do przestrzeni garażu INSTALACJA R1, R2 Instalacja wyciągowa z pomieszczeń rozdzielni SN i NN, Vw=200 m3/h wywiew wentylatorami wyciągowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia. Powietrze będzie wywiewane poprzez kratki wywiewne do przestrzeni garażu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza z garażu INSTALACJA T1,T2 Instalacja wyciągowa z pomieszczenia stacji TRAFO, Vw=6000 m 3 /h wywiew wentylatorami wyciągowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia. Powietrze będzie wywiewane poprzez kratki wywiewne do przestrzeni garażu. Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza z czerpni terenowej. Wentylatory włączają się po przekroczenu nastawionej temperatury. Nawiew kanałem z czerpni terenowej. ( wg proj. Architektury) 2.9. INSTALACJA WSm1 Instalacje wyciągowa z pomieszczeń odpadków, Vw=360 m3/h, Wywiew wentylatorem wyciągowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia. Powietrze będzie wywiewane poprzez kratki wywiewne Regulacja powietrza odbywać się będzie poprzez przepustnice na kanałach wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne będą wykonane z stali nierdzewnej w klasie szczelności B. Piony wentylacyjne prowadzone w szachtach izolowane będą wełna mineralna grubości 20 mm w osłonie z foli aluminiowej. Nawiew powietrza podciśnieniowo przez szacht windowy pomieszczenia na odpadki, KW-15

16 2.10. INSTALACJA WSzo1-WSo3 Instalacje wyciągowe z pomieszczenia szatni realizowane za pomocą wentylatorów kanałowych (Wsz1) i dachowych (WSz2, WSz3). Wywiew realizowany poprzez zawory wentylacyjne umieszczone w suficie podwieszanym, nawiew podciśnieniowo poprze kratkę w drzwiach. Wentylatory pracują ciągle. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN INSTALACJA WG1, WG2, WG3 W budynku tym na najniższej kondygnacji znajdują się garaże dla samochodów osobowych. W garażach tych zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną sterowaną stężeniem CO zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia Dz.U. Nr nr 217 poz Przyjęte rozwiązanie zakłada wywiew powietrza z garażu w piwnicy realizowany poprzez systemy wentylacj garażowej. Obliczenia wydatku powietrza wentylacyjnego w egzemplarzu archiwalnym ProInstal. WG1=4000/2000 m3/h WG2=4000/2000 m3/h WG3=4000/2000 m3/h Po przekroczeniu stężenia CO wentylatory włączają się na II- wyższy bieg, ilość powietrza wywiewanego wzrasta. Powietrze z garażu będzie usuwane ponad dach budynku za pomocą wentylatorów dachowych np. Rosenberg typu DH D W garażu będą rozmieszczone detektory CO, które po przekroczeniu NDS spowodują przełączenie wentylatorów na drugi bieg. Załączone wentylatory będą wtedy pracowały na drugim biegu aż do momentu obniżenia stężenia CO poniżej NDS. Jeżeli nastąpi przekroczenie NDSCH zadziała sygnalizacja optyczna oraz akustyczna w garażu informująca o konieczności opuszczenia garażu. Dodatkowo w garażu będą zamontowane detektory LPG które będą monitorować poziom stężenia LPG w przypadku przekroczenia stężenia progowego detektory LPG przełączą odpowiednią instalacje wentylacji wyciągowej na II wyższy bieg. Oprócz tego w klatce schodowej przy drzwiach wejściowych do garażu będzie zlokalizowany przycisk z sygnalizacją przełączający wentylację mechaniczną wyciągową na drugi bieg ( w razie potrzeby) przez użytkownika. Wyłączenie będzie automatyczne po ok. 15 min. Detektory tlenku węgla CO należy montować na wysokości ok cm od podłoża. Detektory LPG należy montować na wysokości ok. 30 cm od podłoża. Detektory LPG w miarę możliwości zabezpieczyć przed udarami mechanicznymi. Powietrze do wentylacji garażu będzie dostarczane poprzez otwory w bramie wjazdowej - oraz kanału wyrzutowego systemu Wy1 (centrala NW1) KW-16

17 Powietrze będzie usuwane ponad dach budynku. Kanały będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej oraz z Promatu EIS-120 w części instalacji wykorzystywanej do oddymiania. Podczas działania normalnej wentylacji bytowej klapy wentylacji pożarowej na instalacji oddymiania będą zamknięte a klapy p.poz i przepustnica EX na kanale ssawnym systemy garażowego otwarte INSTALACJA ODDYMIANIA OD1, OD2, OD3 W skład instalacji wchodzą trzy wentylatory wyciągowe np BSH- BVAXN MD zlokalizowane na dachu, o łącznym wydatku oddymiania 27m3/s Wentylacja oddymiająca garażu podziemnego będzie zrealizowana przez wykorzystanie kanałów poprowadzonych pod stropem garażu. Nawiew powietrza będzie podciśnieniowy przez otwartą bramę garażową Wentylator będzie w wykonaniu ppoż. o odporności 600 O C/120min, kanały będą wykonane z płyt ognioodpornych Promat systemu Promaduct o odporności E600S, oraz kanałów blaszanych oddymiających E 600 S ( np. FRAPOL) Połączenie sieci kanałów w garażu z wentylatorem na dachu będzie dokonane przez szacht murowany. Wentylator należy wyposażyć w komplet króćców elastycznych, ramę nośną, amortyzatory drgań. Wentylator należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych ANALIZA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIEA INSTALACJI OD- DYMIANIA. W przedmiotowym budynku można wyodrębnić jedna strefę oddymiania garażu podziemnego. W parkingu zastosowany będzie jednostrefowy kanałowy system oddymiania obsługiwany przez dwa wentylatory oddymiające. Dopływ powietrza uzupełniającego będzie zapewniony poprzez bramę wjazdową.prędkość powietrza uzupełniającego w punktach nawiewnych nie przekroczy zalecanych 5 m/s Wymaganą wydajność systemu w trybie wentylacji pożarowej wyznaczono w oparciu o metody obliczeniowe podane w normie brytyjskiej do projektowania systemów usuwania dymu i ciepła BS [1]. Metodologia obliczeń Określenie masowej ilości dymu M= 0,19 * P * Y 3/2 gdzie: M masa wytwarzanego dymu, P obwód pożaru, Y wysokość od posadzki do dolnej warstwy dymu Określenie przyrostu temperatury dymu θ = Q / M * C p gdzie: Q moc pożaru, KW-17

18 M masa wytwarzanego dymu, C p ciepło właściwe, gdzie: Obliczenie strumienia objętościowego dymu V = M (T 0 + θ) / 354,5 M masa wytwarzanego dymu, T 0 średnia temperatura powietrza w stopniach K, θ przyrost temperatury dymu w stopniach K. Do projektowania przyjęto pożar o konwekcyjnej mocy 6,4 MW i obwodzie 20 m (pożar jednego samochodu). Pożar o parametrach jak wyżej wydzielał będzie 10,7 kg/s dymu. Przyrost temperatury nad miejscem pożaru osiągnąć może w czasie kilku minut wartość powyżej C. Strumień objętościowy dymu wynosił będzie 27,0 m 3 /s. Wymagana wydajność mechanicznej wentylacji oddymiającej garażu wynosi 27,0 m 3 /s. Wentylatory odporne będą na temperaturę 600 o A2 (F ). Kanały wentylacji oddymiającej znajdujące się w danej strefie garażu powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność i dymoszczelność E 600 S 60. W rzeczywistości temperatura dymu (poza obszarem blisko pożaru) powinna być znacznie niższa od powyższych wartości ze względu na mieszanie się dymu z doprowadzanym świeżym powietrzem. Czas potrzebny do bezpiecznej ewakuacji wyznaczono zgodnie z wytycznymi PD [1]. Dla przedmiotowych poziomów garaży wynosi on 140 sekund dla pierwszych osób podejmujących ewakuację (np. osób przebywających blisko miejsca pożaru) oraz 320 sekund dla ostatnich osób podejmujących ewakuację. Zalecana przez BS wielkość strefy dymowej wynosi 2600 m 2. Tak więc powierzchnia poszczególnych stref detekcji nie przekracza tej wielkości. Podsumowanie głównych parametrów dla proponowanego systemu oddymiania: wydajność systemu oddymiania OD1+OD2+OD3 w strefie objętej pożarem V proj = 27m 3 /s nawiewy powietrza uzupełniającego grawitacyjnie. wentylatory wywiewne zostaną załączone bezpośrednio po wykryciu pożaru przewidywana prędkość powietrza wymiennego nie przekroczy zalecanych 5 m/s projektowy pożar o maksymalnej mocy konwekcyjnej Q=6400 kw wentylatory oddymiające klasy F 600 Przeprowadzona analiza wykazała, iż w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi projektowana instalacja oddymiająca usuwa dym z intensywnością zapewniającą bezpieczne warunki ewakuacji. [1] BS :2003 Components for smoke and heat control systems Part 4: Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires Code of practice [2] BS :2003 Components for smoke and heat control systems Part 7: Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks. [3] BS PD :2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings Part 6: Human factors: Life safety strategies Occupant evacuation, behaviour and condition KW-18

19 2.14. INSTALACJE WC1, WC2, WC3, WC4 Instalacje wyciągowe z pomieszczenia WC-tów realizowane za pomocą wentylatorów kanałowych (WC1, WC2) i dachowych (WC3, WC4). Wywiew realizowany poprzez zawory wentylacyjne umieszczone w suficie podwieszanym, nawiew podciśnieniowo poprze kratkę w drzwiach. Wentylatory pracują ciągle. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN-1507 i PN-EN KANAŁY WENTYLACYJNE Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć kąt nie większy niż 150 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać do głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych o długości nie przekraczającej 1,5 m, izolowanych w przypadku wszystkich nawiewów oraz wywiewów do central z odzyskiem ciepła. Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, niepalne powinny odpowiadać następującym wymogom: muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi powietrza, muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, połączenia muszą być całkowicie szczelne, niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia AGREGATY SKRAPLAJĄCE Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3, N4, NW5, NW6 wyposażone w chłodnice z bezpośrednim odparowanie należy podpiąć odpowiednio do agregatów skraplających ANW1 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 142 Qchł (KW) 42 KW-19

20 ANW2 ANW3 AN4 ANW5 ANW6 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 524 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 202 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 91 Agregat skraplający np. Clivet MSAT 91 Agregat skraplający np. Clivet MSAN- X- 41 Qchł (KW) 142 Qchł (KW) 56,7 Qchł (KW) 36 Qchł (KW) 22,7 Qchł (KW) 9,4 Suma=308 KW Zasilanie do urządzeń bezpośrednie sterowanie z poziomu szaf sterowniczych central wentylacyjnych. 3. SYSTEMY KLIMATYZACJI Bilans Zysków ciepła. Instalacja Zyski ciepła kw SYSTEM 1 VRV 94 SYSTEM 2 VRV 56 SYSTEM 3 VRV 56 SYSTEM 4 INSTALACJA CHŁODZĄCA SERWER SYSTEM 5 INSTALACJA CHŁODZĄCA SERWER Suma KW Szczegółowy bilans ciepła znajduję się w egzemplarzu archiwalnym INSTALACJA KLIMATYZACJI DVM S1-S3 W budynku zaprojektowano klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach w których zyski ciepła powodowałyby brak komfortu w danym pomieszczeniu. Klimatyzacja będzie realizowana poprzez trójrurowy system DVM firmy np. Samsung. W skład systemu wchodzą jednostki wewnętrzne kanałowe i jednostki zewnętrzne skraplające. Urządzenia będą z pompą ciepła możliwość grzania w okresach przejściowych. Czynnik chłodniczy R410A. Pod względem klimatyzacji budynek został podzielony zgodnie z podziałem funkcjonalno użytkowym na 3 systemy. Dla każdej części budynku na dachu umieszczono bloki jednostek zewnętrznych. Przewody z czynnikiem chłodniczym będą prowadzone w szachtach a następnie rozprowadzenie będzie w korytarzach w przestrzeni sufitów podwieszanych do poszczególnych jednostek wewnętrznych. KW-20

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 -

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU...5 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI...5 4.1. SIEĆ N-1;W-1...

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) STI - 04.00 CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ OPIS TECHNICZNY...2 1. Podstawa opracowania...2 1. Zakres opracowania...2 3. Charakterystyka ogólna budynku...3 4.1. Istniejące kanały wentylacyjne...3 5. Stan projektowany...3 5.1. Wentylatornie, czerpnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiar robót. Nazwa i kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852. Urząd Gminy w Zblewie PROJEKT BUDOWLANY.

F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852. Urząd Gminy w Zblewie PROJEKT BUDOWLANY. F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852 Inwestor Urząd Gminy Zblewo Obiekt Temat Urząd Gminy w Zblewie Instalacja Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do doboru przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: Temperatura suchego termometru +32,0 C Temperatura mokrego

Opis techniczny. Do doboru przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: Temperatura suchego termometru +32,0 C Temperatura mokrego Opis techniczny do projektu budowlano wykonawczego wentylacji mechanicznej w przebudowywanym budynku Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie przy ul. Kościuszki 4. 1. Podstawa opracowania Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094)

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094) PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin tel./fax: (094) 345 43 21 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo