BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07"

Transkrypt

1 i BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP rok założenia firmy 1953 Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy w Lublinie Kapitał zakładowy: ,00 PLN Numer KRS tel. (081) , , fax. (081) NUMER ZLECENIA: 942/2008 RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ZESZYT I OPIS I RYSUNKI OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL STASZICA 4-6 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU POPRAWY DOSTĘPU DO BAZY DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU U.M. (DZIAŁKA NR 8) BRANŻA: SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNO-NAWIEWNA KLIMATYZACJA INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Instalacje cieplne, wentylacja Izolacje cieplne Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR: Akademia Medyczna w Lublinie, Al. Racławickie 1 autorzy opracowania specjalność nr uprawnień podpis OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Szatyński inst.- inż. GP.IV-63/70/75 mgr inż. Lidia Wraga SPRAWDZAJĄCY: inż. Roman Matwijczyna Lublin, miesiąc lipiec rok 2008 inst.- inż. 1809/Lb/82

2 Zlec. Nr 942/2008 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY str Podstawa opracowania str. 3 2 Dane ogólne str. 3 3 Zakres opracowania str. 3 4 Instalacje wentylacyjne istniejące przeznaczone do demontażu str. 3 5 Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna str. 3 6 Wentylacja mechaniczna wyciągowa sanitariatów str 6 7 Klimatyzacja str. 6 8 Instalacja odprowadzenia skroplin str. 7 9 Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej pod względem p.poż. str Wytyczne dla branży elektrycznej str Uwagi końcowe str. 8 B. SCHEMATY IDEOWE AUTOMATYKI SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH (12 rysunków) rysunki od A.1 do A.12 C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 0 2 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut piwnic skala 1:100 rys. nr 1 3 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut suteryny skala 1:100 rys. nr 2 4 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut parteru skala 1:100 rys. nr 3 5 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut 1 piętra skala 1:100 rys. nr 4 6 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut 2 piętra skala 1:100 rys. nr 5 7 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut poddasza skala 1:100 rys. nr 6 8 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut dachu skala 1:100 rys. nr 7 9 Wentylacja i klimatyzacja. Przekrój A-A skala 1:100 rys. nr 8 10 Wentylacja i klimatyzacja. Przekrój B-B skala 1:100 rys. nr 9 11 Wentylacja i klimatyzacja. Przekrój C-C, D-D, E-E, F-F skala 1:100 rys. nr Rzuty aksonometryczne systemów wentylacyjnych (20 rysunków) rysunki od nr 11 do nr 20 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w adaptowanym i rozbudowywanym budynku przy ul. Staszica 4/6 w Lublinie dla potrzeb Teoretycznych Zakładów Naukowych III Akademii Medycznej w Lublinie 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora nr projekt budowlany część architektoniczno-konstrukcyjna - uzgodnienie z Inwestorem - normy i wytyczne projektowania. 2. Dane ogólne Przedmiotem kompleksowego opracowania jest adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Staszica 4/6 w Lublinie dla potrzeb Teoretycznych Zakładów Naukowych III Akademii Medycznej w Lublinie. Budynek 4-kondygnacyjny w kształcie nieregularnej litery U : piwnice, suteryny, parter, I piętro, II piętro, poddasze. Kubatura około m 3. Do chwili obecnej budynek użytkowany jest jako Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej (Collegium Pharmaceuticum). Na poszczególnych kondygnacjach budynku rozmieszczone są pracownie laboratoryjne poszczególnych katedr. 3. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy następujących instalacji: - Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna ogólna - Wentylacja mechaniczna wyciągowa sanitariatów - Klimatyzacja pomieszczeń wytypowanych przez Inwestora - Instalacja odprowadzania skroplin z klimatyzatorów i central wentylacyjnych Uwaga: Projekt instalacji centralnego ogrzewania i projekt ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych ujęto w odrębnym opracowaniu. 4. Istniejące instalacje wentylacyjne przeznaczone do demontażu Wyciągi miejscowe. Poszczególne pracownie istniejącego Zakładu wyposażone są w liczne kabiny dygestoriów, które połączone są pionowymi kanałami (prowadzonymi przy ścianach korytarzy centralnych) z wentylatorami promieniowymi umieszczonymi na poddaszu. Wentylacja ogólna. Budynek nie posiada wentylacji mechanicznej ogólnej wywiewnonawiewnej. Instalacja wentylacji nawiewnej z powodu wyeksploatowania nie funkcjonuje; wentylatory zostały w większości zdemontowane. Niemal w całości zdemontowano również sieć kanałów rozprowadzających powietrze zewnętrzne. Ze względu na zmianę funkcji budynku i zagospodarowanie poddasza wszystkie elementy instalacji wentylacji i wyciągów miejscowych istniejących zostaną zdemontowane. 5. Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna Istniejący budynek praktycznie nie posiada pomieszczeń na lokalizację centralnych maszynowni wentylacyjnych. Ponadto rozprowadzenie powietrza z maszynowni centralnych wiązałoby się z ogromnymi trudnościami i kosztami przy prowadzaniu kanałów w istniejącym budynku. W tej sytuacji jako rozwiązanie optymalne przyjęto kilkanaście odrębnych systemów wentylacyjnych, przypisanych do poszczególnych grup pomieszczeń. Każda z tych grup posiadać będzie własną centralę wentylacyjną umieszczoną w strefie stropu 3

4 podwieszonego (skrzydło budynku od ul. Radziwiłłowskiej) lub na poddaszu (skrzydło od ul. Staszica). Powietrze zewnętrzne czerpane będzie indywidualnie czerpniami ściennymi oraz czerpnią dachową. Powietrze zużyte usuwane będzie nad dach budynku. Wydajności central wentylacyjnych oparto na jednostkowym zapotrzebowaniu powietrza wynoszącym 30 m3/h*osoba. Dla pomieszczeń objętych klimatyzacją jednostkową ilość powietrza wentylacyjnego przyjęto w wysokości 20 m3/h*osoba. Obliczenie powietrza wentylacyjnego, zapotrzebowanie ciepła i dobór urządzeń wentylacyjnych podano w załączonym zestawieniu Centrale wentylacyjne i wentylatory Centrale. Celem oszczędzania energii cieplnej przyjęto, gdzie to tylko możliwe, centrale wywiewno-nawiewne z odzyskiem ciepła. Wyjątkowo, z powodu braku miejsca, w pomieszczeniach przebudowywanego poddasza, zastosowano zespoły bez odzysku ciepła, składające się z wentylatorów wyciągowych oraz podwieszanych central nawiewnych. Centrale wyposażone będą w filtr powietrza, nagrzewnicę powietrza wodną, przemiennik częstotliwości (dla jednej centrali N12), kompletną automatykę (w tym system przeciwzamrożeniowy) i system przepustnic do regulowania ilości powietrza. Ze względu na lokalizację większości central w strefie stropu podwieszonego korytarzy dobrano centrale o specjalnej konstrukcji oraz bardzo niskiej emisji hałasu do otoczenia przez obudowę wynoszącą niespełna 50 db(a). Dla celów projektowych przyjęto centrale typ BS i SPS firmy VBW Engineering, dopuszczając zastosowanie central o równoważnych parametrach pod warunkiem przystosowań projektowych. Dostarczenie pięciu central (WN1 do WN5) na miejsce zamontowania możliwe będzie wyłącznie w elementach (brak możliwości wykonania otworów montażowych). Na obiekcie zaprojektowano trzy typy central z nagrzewnicami wodnym (niskie parametry), w pełni zautomatyzowane, temperatura powietrza nawiewanego sterowana czujnikiem kanałowym. Centrale wywiewno-nawiewne sekcyjne leżące: Ln/Lw = 5050/3710 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (WN1) Ln/Lw = 2260/2260 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (WN2) Ln/Lw = 2760/2660 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (WN3) Ln/Lw = 4930/4490 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (WN4) Centrale wywiewno-nawiewne podwieszane: Ln/Lw = 3520/2840 m3/h Hn/Hw = 350/350 Pa (NW5) Ln/Lw = 2890/2890 m3/h Hn/Hw = 350/350 Pa (NW6) Ln/Lw = 2920/2520 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (NW7) Ln/Lw = 2460/2050 m3/h Hn/Hw = 350/350 Pa (NW8) Ln/Lw = 2030/2030 m3/h Hn/Hw = 350/350 Pa (NW9) Centrale nawiewne podwieszane: Ln = 2100 m3/h Hn = 200 Pa (N10) Ln = 2100 m3/h Hn = 200 Pa (N11) Ln = 3000 m3/h Hn = 200 Pa (N11) Dane techniczne zastosowanych central: Centrale podwieszane i leżące typu SPS a. Konstrukcja bezszkieletowa - wytrzymałość mechaniczna obudowy klasa 2A 4

5 b. Panele osłonowe grubości 30 i 50 mm wypełnione wełną mineralną - współczynnik przenikania ciepła - klasa T2 c. Filtry wstępne klasy G4 - działkowe, wtórne klasy EU5, EU-7, EU-9 kieszeniowe - szczelność zamocowania filtra klasy F9 (przy podciśnieniu 400 Pa oraz nadciśnieniu 700 Pa) d. Współczynnik mostków cieplnych - klasa TB1 e. Wełna jako najlepsze wypełnienie tłumienia akustycznego - zdolność tłumiąca obudowy Oktawa [Hz] De [db] 10,3 17,8 22,3 27,5 30,1 29,6 25,9 25 f. Zespoły wentylatorowe z przekładnią pasową g. Wentylatory cichobieżne - f-my Gebhardt h. Dostawa w zmontowanych sekcjach potwierdzona kontrolą jakości producenta Centrale stacjonarne typu BS a. Konstrukcja szkieletowa - profil aluminiowy - wytrzymałość mechaniczna obudowy klasa 2A b. Panele osłonowe grubości 50 mm wypełnione wełną mineralną - współczynnik przenikania ciepla - klasa T2 c. Filtry wstępne klasy G4 - dzialkowe, wtórne klasy EU5, EU-7, EU-9 kieszeniowe - szczelność zamocowania filtra klasy F9 (przy podciśnieniu i nadciśnieniu 1300 Pa) d. Współczynnik mostków cieplnych - klasa TB3 e. Wełna jako najlepsze wypełnienie tłumienia akustycznego zdolność tłumiąca obudowy Oktawa [Hz] De [db] 13,5 19,1 25, ,3 34,1 35,8 39,6 f. Zespoły wentylatorowe z przekładnią pasową g. Wentylatory cichobieżne - f-my Gebhardt h. Dostawa w całości na wspólnej ramie potwierdzona kontrolą jakości producenta Kompleksowa dostawa central obejmuje samą centralę, sterownicę, okablowanie wysoko i niskoprądowe między sterownicą i centralą, siłowniki elektryczne przepustnic dla systemu N12. Wentylatory. Do wentylacji wyciągowej przyjęto wentylatory dachowe i kanałowe o niskim poziomie hałasu. Wentylatory dachowe stalowe 2-biegowe: Lw = 1700 m3/h Hn = 200 Pa (W1) Lw = 1700 m3/h Hn = 200 Pa (W2) Wentylatory kanałowe: Lw = 100 m3/h Hn = 200 Pa (W3) Lw = 230 m3/h Hn = 200 Pa (W7) Lw = 210 m3/h Hn = 200 Pa (W8) Lw = 2100 m3/h Hn = 200 Pa (W10) Lw = 2100 m3/h Hn = 200 Pa (W11) Wentylatory łazienkowe sterowane wyłącznikiem światła: Lw = 200 m3/h Hn = 100 Pa (W4) Lw = 200 m3/h Hn = 100 Pa (W5) Lw = 200 m3/h Hn = 200 Pa (W6) 5

6 Dobór wielkości urządzeń w oparciu o bilans powietrza dla poszczególnych pomieszczeń ujęto w załączonym zestawieniu tabelarycznym. Kanały. Projektuje się kanały z blachy stalowej ocynkowanej kołowe typu SPIRO łączone na wcisk i uszczelki wargowe lub kanały prostokątne łączone za pomocą profili kołnierzowych nasuwkowych, stalowych. Wywiewniki i nawiewniki. Powietrze będzie wywiewane i wywiewane za pomocą anemostatów sufitowych oraz kratek systemowych montowanych bezpośrednio do kanałów SPIRO. Tłumienie hałasu. W celu zapobieżenia przenoszenia do pomieszczeń hałasu od silników wentylatorów i central wentylacyjnych przewiduje się wbudowanie w kanały wentylacyjne tłumików szumu. Ponadto sekcje tłumiące zamontowane będą przy centralach wentylacyjnych. Dodatkowe tłumienie hałasu zapewni izolacja kanałów z wełny mineralnej. W celu dodatkowego zmniejszenia hałasu emitowanego przez centrale wentylacyjne umieszczone w strefach sufitów podwieszanych należy umieścić pod nimi maty z wełny mineralnej gr. 50 mm, starannie zaizolować kołnierze i odcinki kanałów przy centralach. W miejscach łączenia montowanej central do profili stalowych (patrz projekt konstrukcyjny) stosować przekładki gumowe. Zapotrzebowanie ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych Budynek posiada własną nowoczesną kotłownię gazową o wydajności około 720 kw (dwa kotły). Kotłownia zapewnia pokrycie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku (300 kw), posiada zatem rezerwę ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji (przy zastosowaniu central z odzyskiem ciepła) wyniesie: Q went = 318 kw 6. Wentylacja mechaniczna wyciągowa sanitariatów W obu skrzydłach budynku przewidziano dwa piony pomieszczeń sanitarnych (WCM i WCK), dla których projektuje się dwa centralne systemy wentylacji wyciągowej (W1 i W2) z wentylatorami umieszczonymi na dachu. Od pionowego kanału wywiewnego wyprowadzone będą na każdej kondygnacji odgałęzienia połączone z wywiewnikami. Wentylatory wyciągowe dla sanitariatów projektuje się jako 2-biegowe, przełączane automatycznie na pracę nocną przy pomocy zegara. Zegary umieszczone będą w centralnej szafie sterowniczej w portierni. Sanitariaty pojedyncze posiadać będą własne wentylatory wyciągowe sprzężone z wyłącznikiem światła. Ilość powietrza usuwana przez wentylatory sanitariatów kompensowana będzie przez nawiew powietrza do korytarzy. 7. Klimatyzacja Wytypowane pomieszczenia (serwerownie) i grupy pomieszczeń objęto układami klimatyzacji miejscowej. Dla serwerowni i małych pomieszczeń przyjęto systemy klimatyzacyjne SPLIT, natomiast dla pomieszczeń pozostałych - systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF. Każdy system składać się będzie z jednostki zewnętrznej montowanej na elewacji budynku oraz jednostek wewnętrznych (po jednej dla systemu SPLIT i po dwie dla systemu VRF) montowanych na ścianie lub w modułach stropu podwieszonego (wykonanie kasetonowe). Instalacja chłodnicza klimatyzatorów napełniona będzie czynnikiem chłodniczym R410A nie niszczącym warstwy ozonowej. 6

7 Zapotrzebowanie chłodu i dobór jednostek klimatyzacyjnych pokazano na rysunkach i zbiorczym wykazie. Dla celów projektowych przyjęto systemy klimatyzacyjne firmy FUJITSU z dopuszczeniem klimatyzatorów o równoważnych parametrach. Wskaźnik sprawności COP dla chłodzenia/grzania 3,2/3,4. Zespoły klimatyzacyjne systemu SPLIT (dwie wielkości): Jednostka zewnętrzna o mocy chłodzenia/grzania 3,3/3,4 kw o wydajności powietrza m3/h i o poziomie hałasu 48 db(a) z systemem zabezpieczenia sprężarek przed uszkodzeniem. Montaż na ścianie budynku. Jednostka wewnętrzna o mocy chłodzenia/grzania 4,3/4,8 kw o wydajności powietrza m3/h i o poziomie hałasu 47 db(a) z systemem zabezpieczenia sprężarek przed uszkodzeniem. Montaż na ścianie pod sufitem klimatyzowanego pomieszczenia. Na wyposażeniu pompka do skroplin, pilot przewodowy i pilot przenośny. Zespoły klimatyzacyjne systemu VRF J (jedna wielkość): Jednostka zewnętrzna o mocy chłodzenia 15,2 kw o wydajności powietrza m3/h i o poziomie hałasu 51 db(a) z systemem zabezpieczenia sprężarek przed uszkodzeniem. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów VRF J montowane jako kasetonowe w stropach podwieszonych. Na wyposażeniu pompki do skroplin, pilot przewodowy i pilot przenośny. 8. Instalacja odprowadzenia skroplin Króćce odprowadzania skroplin z klimatyzatorów ściennych i kasetonowych oraz króćce skroplin przy centralach wentylacyjnych połączone będą z kanalizacją sanitarną. Instalacje skroplin wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych o średnicy Dn 20 mm i Dn 40 mm. Rurociągi skroplin podłączone będą do wskazanych pionów przy użyciu syfonu. 9. Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej pod względem p.poż. W ramach opracowania wykonano projekt wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej przewidujący przejścia kanałów przez stropy i ściany konstrukcyjne, w tym również strop między suterynami i piwnicą oddzielający różne strefy pożarowe. Budynek należy dostosować do obowiązujących przepisów zawartych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). Przejście przewodami instalacyjnymi oraz wentylacji mechanicznej przez budynek uwzględnia wymagania par. 234 pkt. 1 i pkt. 3. Ze względu na wymagania klasy odporności pożarowej budynku B główne konstrukcja nośne (ściany) powinny spełniać klasę odporności R 120 natomiast stropy klasę odporności R 60. Uwzględniając powyższe, przepusty instalacyjne kanałów wentylacyjnych przez ściany zostały zaprojektowane w klasie E I 120 a przepusty przez stropy w klasie E I 60. Przewody wentylacyjne zabezpieczono klapami odcinającymi w klasach odporności j.w. Taką samą odporność będzie miało uszczelnienie oddzielające kanały od konstrukcji budynku. Przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji i kanałów wentylacyjnych zabezpieczyć ogniochronną masą uszczelniającą pęczniejącą z powodu temperatury według systemu np. HILTI - symbol uszczelnień CP 611A. 10. Wytyczne dla branży elektrycznej Projekt elektryczny obejmuje: Wentylacja 7

8 a. Zasilenie wszystkich sterownic umieszczonych przy centralach wentylacyjnych. Okablowanie wysoko i niskoprądowe między sterownicą i centralą wykona dostawca central. W części elektrycznej przewidziano niskoprądowe okablowanie między sterownicami central a klapami p.poż. b. Wykonanie okablowania między centralami i wentylatorami wyciągowych W10, W11, W12a, W12b i W12c współpracujących z centralami nawiewnymi N10, N11 i N12. c. Wykonanie okablowania między sterownicami central a główną szafą sterowniczą przewidzianą w portierni do przekazywania sygnałów załącz-wyłącz, awaria itp. Główna szafa sterownicza znajduje się w zakresie dostawcy central. d. Zasilenie dwóch wentylatorów dachowych 2-biegowych W1 i W2. Przełączanie biegów w obu wentylatorach (praca dzienna i nocna) przy użyciu zegarów oraz kaset umieszczonych w szafie sterowniczej w portierni. e. Zasilenie wentylatorów łazienkowych sprzężonych z wyłącznikiem światła W3, W4, W5, W6, W7, W8. Klimatyzacja f. Zasilenie jednostek zewnętrznych wszystkich jednostek zewnętrznych klimatyzatorów. Wykonanie okablowania między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 11. Uwagi końcowe Wszystkie instalacje należy wykonać i dokonać ich odbioru zgodnie z: (1) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL : - Instalacje wentylacyjne zeszyt 5 - Instalacje ogrzewcze zeszyt 6 (2) Obowiązującymi normami, rozporządzeniami i przepisami bhp. Opracowali: Lidia Wraga Andrzej Szatyński 8

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk OBIEKT: ADRES: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk INWESTOR: Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk TYTUŁ: Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852. Urząd Gminy w Zblewie PROJEKT BUDOWLANY.

F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852. Urząd Gminy w Zblewie PROJEKT BUDOWLANY. F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852 Inwestor Urząd Gminy Zblewo Obiekt Temat Urząd Gminy w Zblewie Instalacja Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA II PIĘTRA BUDYNKU "B" URZĘDU GMINY ZGIERZ ZGIERZ, UL.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA II PIĘTRA BUDYNKU B URZĘDU GMINY ZGIERZ ZGIERZ, UL. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ANSOBUD Andrzej Sobczak 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 37 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA II PIĘTRA BUDYNKU "B" URZĘDU

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540 Zalesie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EGZ. NR Przedsiębiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Józefczuk Snopków 67D 21-002 Jastków PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres: Inwestor: Branża: Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne 1 Przewody wentylacyjne 1 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do m 2 d.1 0102-05 1800 mm - udział kształtek do 55 % 17.30 m 2 17.300 RAZEM 17.300 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo