BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07"

Transkrypt

1 i BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP rok założenia firmy 1953 Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy w Lublinie Kapitał zakładowy: ,00 PLN Numer KRS tel. (081) , , fax. (081) NUMER ZLECENIA: 942/2008 RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ZESZYT I OPIS I RYSUNKI OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL STASZICA 4-6 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU POPRAWY DOSTĘPU DO BAZY DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU U.M. (DZIAŁKA NR 8) BRANŻA: SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNO-NAWIEWNA KLIMATYZACJA INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Instalacje cieplne, wentylacja Izolacje cieplne Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR: Akademia Medyczna w Lublinie, Al. Racławickie 1 autorzy opracowania specjalność nr uprawnień podpis OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Szatyński inst.- inż. GP.IV-63/70/75 mgr inż. Lidia Wraga SPRAWDZAJĄCY: inż. Roman Matwijczyna Lublin, miesiąc lipiec rok 2008 inst.- inż. 1809/Lb/82

2 Zlec. Nr 942/2008 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY str Podstawa opracowania str. 3 2 Dane ogólne str. 3 3 Zakres opracowania str. 3 4 Instalacje wentylacyjne istniejące przeznaczone do demontażu str. 3 5 Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna str. 3 6 Wentylacja mechaniczna wyciągowa sanitariatów str 6 7 Klimatyzacja str. 6 8 Instalacja odprowadzenia skroplin str. 7 9 Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej pod względem p.poż. str Wytyczne dla branży elektrycznej str Uwagi końcowe str. 8 B. SCHEMATY IDEOWE AUTOMATYKI SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH (12 rysunków) rysunki od A.1 do A.12 C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 0 2 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut piwnic skala 1:100 rys. nr 1 3 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut suteryny skala 1:100 rys. nr 2 4 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut parteru skala 1:100 rys. nr 3 5 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut 1 piętra skala 1:100 rys. nr 4 6 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut 2 piętra skala 1:100 rys. nr 5 7 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut poddasza skala 1:100 rys. nr 6 8 Wentylacja i klimatyzacja. Rzut dachu skala 1:100 rys. nr 7 9 Wentylacja i klimatyzacja. Przekrój A-A skala 1:100 rys. nr 8 10 Wentylacja i klimatyzacja. Przekrój B-B skala 1:100 rys. nr 9 11 Wentylacja i klimatyzacja. Przekrój C-C, D-D, E-E, F-F skala 1:100 rys. nr Rzuty aksonometryczne systemów wentylacyjnych (20 rysunków) rysunki od nr 11 do nr 20 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w adaptowanym i rozbudowywanym budynku przy ul. Staszica 4/6 w Lublinie dla potrzeb Teoretycznych Zakładów Naukowych III Akademii Medycznej w Lublinie 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora nr projekt budowlany część architektoniczno-konstrukcyjna - uzgodnienie z Inwestorem - normy i wytyczne projektowania. 2. Dane ogólne Przedmiotem kompleksowego opracowania jest adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Staszica 4/6 w Lublinie dla potrzeb Teoretycznych Zakładów Naukowych III Akademii Medycznej w Lublinie. Budynek 4-kondygnacyjny w kształcie nieregularnej litery U : piwnice, suteryny, parter, I piętro, II piętro, poddasze. Kubatura około m 3. Do chwili obecnej budynek użytkowany jest jako Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej (Collegium Pharmaceuticum). Na poszczególnych kondygnacjach budynku rozmieszczone są pracownie laboratoryjne poszczególnych katedr. 3. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy następujących instalacji: - Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna ogólna - Wentylacja mechaniczna wyciągowa sanitariatów - Klimatyzacja pomieszczeń wytypowanych przez Inwestora - Instalacja odprowadzania skroplin z klimatyzatorów i central wentylacyjnych Uwaga: Projekt instalacji centralnego ogrzewania i projekt ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych ujęto w odrębnym opracowaniu. 4. Istniejące instalacje wentylacyjne przeznaczone do demontażu Wyciągi miejscowe. Poszczególne pracownie istniejącego Zakładu wyposażone są w liczne kabiny dygestoriów, które połączone są pionowymi kanałami (prowadzonymi przy ścianach korytarzy centralnych) z wentylatorami promieniowymi umieszczonymi na poddaszu. Wentylacja ogólna. Budynek nie posiada wentylacji mechanicznej ogólnej wywiewnonawiewnej. Instalacja wentylacji nawiewnej z powodu wyeksploatowania nie funkcjonuje; wentylatory zostały w większości zdemontowane. Niemal w całości zdemontowano również sieć kanałów rozprowadzających powietrze zewnętrzne. Ze względu na zmianę funkcji budynku i zagospodarowanie poddasza wszystkie elementy instalacji wentylacji i wyciągów miejscowych istniejących zostaną zdemontowane. 5. Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna Istniejący budynek praktycznie nie posiada pomieszczeń na lokalizację centralnych maszynowni wentylacyjnych. Ponadto rozprowadzenie powietrza z maszynowni centralnych wiązałoby się z ogromnymi trudnościami i kosztami przy prowadzaniu kanałów w istniejącym budynku. W tej sytuacji jako rozwiązanie optymalne przyjęto kilkanaście odrębnych systemów wentylacyjnych, przypisanych do poszczególnych grup pomieszczeń. Każda z tych grup posiadać będzie własną centralę wentylacyjną umieszczoną w strefie stropu 3

4 podwieszonego (skrzydło budynku od ul. Radziwiłłowskiej) lub na poddaszu (skrzydło od ul. Staszica). Powietrze zewnętrzne czerpane będzie indywidualnie czerpniami ściennymi oraz czerpnią dachową. Powietrze zużyte usuwane będzie nad dach budynku. Wydajności central wentylacyjnych oparto na jednostkowym zapotrzebowaniu powietrza wynoszącym 30 m3/h*osoba. Dla pomieszczeń objętych klimatyzacją jednostkową ilość powietrza wentylacyjnego przyjęto w wysokości 20 m3/h*osoba. Obliczenie powietrza wentylacyjnego, zapotrzebowanie ciepła i dobór urządzeń wentylacyjnych podano w załączonym zestawieniu Centrale wentylacyjne i wentylatory Centrale. Celem oszczędzania energii cieplnej przyjęto, gdzie to tylko możliwe, centrale wywiewno-nawiewne z odzyskiem ciepła. Wyjątkowo, z powodu braku miejsca, w pomieszczeniach przebudowywanego poddasza, zastosowano zespoły bez odzysku ciepła, składające się z wentylatorów wyciągowych oraz podwieszanych central nawiewnych. Centrale wyposażone będą w filtr powietrza, nagrzewnicę powietrza wodną, przemiennik częstotliwości (dla jednej centrali N12), kompletną automatykę (w tym system przeciwzamrożeniowy) i system przepustnic do regulowania ilości powietrza. Ze względu na lokalizację większości central w strefie stropu podwieszonego korytarzy dobrano centrale o specjalnej konstrukcji oraz bardzo niskiej emisji hałasu do otoczenia przez obudowę wynoszącą niespełna 50 db(a). Dla celów projektowych przyjęto centrale typ BS i SPS firmy VBW Engineering, dopuszczając zastosowanie central o równoważnych parametrach pod warunkiem przystosowań projektowych. Dostarczenie pięciu central (WN1 do WN5) na miejsce zamontowania możliwe będzie wyłącznie w elementach (brak możliwości wykonania otworów montażowych). Na obiekcie zaprojektowano trzy typy central z nagrzewnicami wodnym (niskie parametry), w pełni zautomatyzowane, temperatura powietrza nawiewanego sterowana czujnikiem kanałowym. Centrale wywiewno-nawiewne sekcyjne leżące: Ln/Lw = 5050/3710 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (WN1) Ln/Lw = 2260/2260 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (WN2) Ln/Lw = 2760/2660 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (WN3) Ln/Lw = 4930/4490 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (WN4) Centrale wywiewno-nawiewne podwieszane: Ln/Lw = 3520/2840 m3/h Hn/Hw = 350/350 Pa (NW5) Ln/Lw = 2890/2890 m3/h Hn/Hw = 350/350 Pa (NW6) Ln/Lw = 2920/2520 m3/h Hn/Hw = 400/400 Pa (NW7) Ln/Lw = 2460/2050 m3/h Hn/Hw = 350/350 Pa (NW8) Ln/Lw = 2030/2030 m3/h Hn/Hw = 350/350 Pa (NW9) Centrale nawiewne podwieszane: Ln = 2100 m3/h Hn = 200 Pa (N10) Ln = 2100 m3/h Hn = 200 Pa (N11) Ln = 3000 m3/h Hn = 200 Pa (N11) Dane techniczne zastosowanych central: Centrale podwieszane i leżące typu SPS a. Konstrukcja bezszkieletowa - wytrzymałość mechaniczna obudowy klasa 2A 4

5 b. Panele osłonowe grubości 30 i 50 mm wypełnione wełną mineralną - współczynnik przenikania ciepła - klasa T2 c. Filtry wstępne klasy G4 - działkowe, wtórne klasy EU5, EU-7, EU-9 kieszeniowe - szczelność zamocowania filtra klasy F9 (przy podciśnieniu 400 Pa oraz nadciśnieniu 700 Pa) d. Współczynnik mostków cieplnych - klasa TB1 e. Wełna jako najlepsze wypełnienie tłumienia akustycznego - zdolność tłumiąca obudowy Oktawa [Hz] De [db] 10,3 17,8 22,3 27,5 30,1 29,6 25,9 25 f. Zespoły wentylatorowe z przekładnią pasową g. Wentylatory cichobieżne - f-my Gebhardt h. Dostawa w zmontowanych sekcjach potwierdzona kontrolą jakości producenta Centrale stacjonarne typu BS a. Konstrukcja szkieletowa - profil aluminiowy - wytrzymałość mechaniczna obudowy klasa 2A b. Panele osłonowe grubości 50 mm wypełnione wełną mineralną - współczynnik przenikania ciepla - klasa T2 c. Filtry wstępne klasy G4 - dzialkowe, wtórne klasy EU5, EU-7, EU-9 kieszeniowe - szczelność zamocowania filtra klasy F9 (przy podciśnieniu i nadciśnieniu 1300 Pa) d. Współczynnik mostków cieplnych - klasa TB3 e. Wełna jako najlepsze wypełnienie tłumienia akustycznego zdolność tłumiąca obudowy Oktawa [Hz] De [db] 13,5 19,1 25, ,3 34,1 35,8 39,6 f. Zespoły wentylatorowe z przekładnią pasową g. Wentylatory cichobieżne - f-my Gebhardt h. Dostawa w całości na wspólnej ramie potwierdzona kontrolą jakości producenta Kompleksowa dostawa central obejmuje samą centralę, sterownicę, okablowanie wysoko i niskoprądowe między sterownicą i centralą, siłowniki elektryczne przepustnic dla systemu N12. Wentylatory. Do wentylacji wyciągowej przyjęto wentylatory dachowe i kanałowe o niskim poziomie hałasu. Wentylatory dachowe stalowe 2-biegowe: Lw = 1700 m3/h Hn = 200 Pa (W1) Lw = 1700 m3/h Hn = 200 Pa (W2) Wentylatory kanałowe: Lw = 100 m3/h Hn = 200 Pa (W3) Lw = 230 m3/h Hn = 200 Pa (W7) Lw = 210 m3/h Hn = 200 Pa (W8) Lw = 2100 m3/h Hn = 200 Pa (W10) Lw = 2100 m3/h Hn = 200 Pa (W11) Wentylatory łazienkowe sterowane wyłącznikiem światła: Lw = 200 m3/h Hn = 100 Pa (W4) Lw = 200 m3/h Hn = 100 Pa (W5) Lw = 200 m3/h Hn = 200 Pa (W6) 5

6 Dobór wielkości urządzeń w oparciu o bilans powietrza dla poszczególnych pomieszczeń ujęto w załączonym zestawieniu tabelarycznym. Kanały. Projektuje się kanały z blachy stalowej ocynkowanej kołowe typu SPIRO łączone na wcisk i uszczelki wargowe lub kanały prostokątne łączone za pomocą profili kołnierzowych nasuwkowych, stalowych. Wywiewniki i nawiewniki. Powietrze będzie wywiewane i wywiewane za pomocą anemostatów sufitowych oraz kratek systemowych montowanych bezpośrednio do kanałów SPIRO. Tłumienie hałasu. W celu zapobieżenia przenoszenia do pomieszczeń hałasu od silników wentylatorów i central wentylacyjnych przewiduje się wbudowanie w kanały wentylacyjne tłumików szumu. Ponadto sekcje tłumiące zamontowane będą przy centralach wentylacyjnych. Dodatkowe tłumienie hałasu zapewni izolacja kanałów z wełny mineralnej. W celu dodatkowego zmniejszenia hałasu emitowanego przez centrale wentylacyjne umieszczone w strefach sufitów podwieszanych należy umieścić pod nimi maty z wełny mineralnej gr. 50 mm, starannie zaizolować kołnierze i odcinki kanałów przy centralach. W miejscach łączenia montowanej central do profili stalowych (patrz projekt konstrukcyjny) stosować przekładki gumowe. Zapotrzebowanie ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych Budynek posiada własną nowoczesną kotłownię gazową o wydajności około 720 kw (dwa kotły). Kotłownia zapewnia pokrycie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku (300 kw), posiada zatem rezerwę ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji (przy zastosowaniu central z odzyskiem ciepła) wyniesie: Q went = 318 kw 6. Wentylacja mechaniczna wyciągowa sanitariatów W obu skrzydłach budynku przewidziano dwa piony pomieszczeń sanitarnych (WCM i WCK), dla których projektuje się dwa centralne systemy wentylacji wyciągowej (W1 i W2) z wentylatorami umieszczonymi na dachu. Od pionowego kanału wywiewnego wyprowadzone będą na każdej kondygnacji odgałęzienia połączone z wywiewnikami. Wentylatory wyciągowe dla sanitariatów projektuje się jako 2-biegowe, przełączane automatycznie na pracę nocną przy pomocy zegara. Zegary umieszczone będą w centralnej szafie sterowniczej w portierni. Sanitariaty pojedyncze posiadać będą własne wentylatory wyciągowe sprzężone z wyłącznikiem światła. Ilość powietrza usuwana przez wentylatory sanitariatów kompensowana będzie przez nawiew powietrza do korytarzy. 7. Klimatyzacja Wytypowane pomieszczenia (serwerownie) i grupy pomieszczeń objęto układami klimatyzacji miejscowej. Dla serwerowni i małych pomieszczeń przyjęto systemy klimatyzacyjne SPLIT, natomiast dla pomieszczeń pozostałych - systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF. Każdy system składać się będzie z jednostki zewnętrznej montowanej na elewacji budynku oraz jednostek wewnętrznych (po jednej dla systemu SPLIT i po dwie dla systemu VRF) montowanych na ścianie lub w modułach stropu podwieszonego (wykonanie kasetonowe). Instalacja chłodnicza klimatyzatorów napełniona będzie czynnikiem chłodniczym R410A nie niszczącym warstwy ozonowej. 6

7 Zapotrzebowanie chłodu i dobór jednostek klimatyzacyjnych pokazano na rysunkach i zbiorczym wykazie. Dla celów projektowych przyjęto systemy klimatyzacyjne firmy FUJITSU z dopuszczeniem klimatyzatorów o równoważnych parametrach. Wskaźnik sprawności COP dla chłodzenia/grzania 3,2/3,4. Zespoły klimatyzacyjne systemu SPLIT (dwie wielkości): Jednostka zewnętrzna o mocy chłodzenia/grzania 3,3/3,4 kw o wydajności powietrza m3/h i o poziomie hałasu 48 db(a) z systemem zabezpieczenia sprężarek przed uszkodzeniem. Montaż na ścianie budynku. Jednostka wewnętrzna o mocy chłodzenia/grzania 4,3/4,8 kw o wydajności powietrza m3/h i o poziomie hałasu 47 db(a) z systemem zabezpieczenia sprężarek przed uszkodzeniem. Montaż na ścianie pod sufitem klimatyzowanego pomieszczenia. Na wyposażeniu pompka do skroplin, pilot przewodowy i pilot przenośny. Zespoły klimatyzacyjne systemu VRF J (jedna wielkość): Jednostka zewnętrzna o mocy chłodzenia 15,2 kw o wydajności powietrza m3/h i o poziomie hałasu 51 db(a) z systemem zabezpieczenia sprężarek przed uszkodzeniem. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów VRF J montowane jako kasetonowe w stropach podwieszonych. Na wyposażeniu pompki do skroplin, pilot przewodowy i pilot przenośny. 8. Instalacja odprowadzenia skroplin Króćce odprowadzania skroplin z klimatyzatorów ściennych i kasetonowych oraz króćce skroplin przy centralach wentylacyjnych połączone będą z kanalizacją sanitarną. Instalacje skroplin wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych o średnicy Dn 20 mm i Dn 40 mm. Rurociągi skroplin podłączone będą do wskazanych pionów przy użyciu syfonu. 9. Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej pod względem p.poż. W ramach opracowania wykonano projekt wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej przewidujący przejścia kanałów przez stropy i ściany konstrukcyjne, w tym również strop między suterynami i piwnicą oddzielający różne strefy pożarowe. Budynek należy dostosować do obowiązujących przepisów zawartych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). Przejście przewodami instalacyjnymi oraz wentylacji mechanicznej przez budynek uwzględnia wymagania par. 234 pkt. 1 i pkt. 3. Ze względu na wymagania klasy odporności pożarowej budynku B główne konstrukcja nośne (ściany) powinny spełniać klasę odporności R 120 natomiast stropy klasę odporności R 60. Uwzględniając powyższe, przepusty instalacyjne kanałów wentylacyjnych przez ściany zostały zaprojektowane w klasie E I 120 a przepusty przez stropy w klasie E I 60. Przewody wentylacyjne zabezpieczono klapami odcinającymi w klasach odporności j.w. Taką samą odporność będzie miało uszczelnienie oddzielające kanały od konstrukcji budynku. Przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji i kanałów wentylacyjnych zabezpieczyć ogniochronną masą uszczelniającą pęczniejącą z powodu temperatury według systemu np. HILTI - symbol uszczelnień CP 611A. 10. Wytyczne dla branży elektrycznej Projekt elektryczny obejmuje: Wentylacja 7

8 a. Zasilenie wszystkich sterownic umieszczonych przy centralach wentylacyjnych. Okablowanie wysoko i niskoprądowe między sterownicą i centralą wykona dostawca central. W części elektrycznej przewidziano niskoprądowe okablowanie między sterownicami central a klapami p.poż. b. Wykonanie okablowania między centralami i wentylatorami wyciągowych W10, W11, W12a, W12b i W12c współpracujących z centralami nawiewnymi N10, N11 i N12. c. Wykonanie okablowania między sterownicami central a główną szafą sterowniczą przewidzianą w portierni do przekazywania sygnałów załącz-wyłącz, awaria itp. Główna szafa sterownicza znajduje się w zakresie dostawcy central. d. Zasilenie dwóch wentylatorów dachowych 2-biegowych W1 i W2. Przełączanie biegów w obu wentylatorach (praca dzienna i nocna) przy użyciu zegarów oraz kaset umieszczonych w szafie sterowniczej w portierni. e. Zasilenie wentylatorów łazienkowych sprzężonych z wyłącznikiem światła W3, W4, W5, W6, W7, W8. Klimatyzacja f. Zasilenie jednostek zewnętrznych wszystkich jednostek zewnętrznych klimatyzatorów. Wykonanie okablowania między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 11. Uwagi końcowe Wszystkie instalacje należy wykonać i dokonać ich odbioru zgodnie z: (1) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL : - Instalacje wentylacyjne zeszyt 5 - Instalacje ogrzewcze zeszyt 6 (2) Obowiązującymi normami, rozporządzeniami i przepisami bhp. Opracowali: Lidia Wraga Andrzej Szatyński 8

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY Eko-Technologie P.P.U.H. Eko-Technologie Krzysztof Żelazkiewicz Al. N.M.P. 61/7c, 42-200 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP: 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.home.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo