Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi"

Transkrypt

1 PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT Łódź pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 tel./fax. (42) , Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi PROJEKT WYKONAWCZY Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59 Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 Branża : Wentylacja, Chłodzenie i Ogrzewanie Projektanci: mgr inż. Przemysław Maciejewski upr. nr LOD/0705/PWOS/07 Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Maciejewski upr. nr 20/94/WŁ Lipiec 2011 tel.: , fax:

2 Opis techniczny instalacji wentylacji, chłodzenia i ogrzewania w budynku warsztatowo-garażowym Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi Spis treści 1 Zakres opracowania Podstawa opracowania Opis obiektu Ogólny opis projektowanych instalacji w obiekcie Szczegółowy opis projektowanych rozwiązań instalacyjnych Dane wyjściowe Obliczenia oraz dobór urządzeń Regulacja, próby i odbiór techniczny Wytyczne ppoż Wytyczne branżowe Aspekty higieniczne montażu instalacji wentylacji i możliwości jej czyszczenia Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Uwagi Spis rysunków: Instalacje wentylacji i chłodzenia Rys. W-01 Rzut parteru budynek I 1:100 Rys. W-02 Rzut parteru budynki II, III 1:100 Rys. W-03 Rzut piętra budynki II, III 1:100 Rys. W-04 Rzut piętra instalacja chłodnicza 1:100 Rys. W-05 Rzut dachu budynek I 1:100 Rys. W-06 Rzut dachu budynek II 1:100 Rys. W-07 Przekrój a-a 1:50 Instalacje ogrzewania Rys. CO-01 Rzut parteru 1:100 Rys. CO-02 Rzut piętra 1:100 Rys. CO-01 Przekrój 1:100 Spis tabel: Tab.01 Bilans powietrza wentylacyjnego budynek II Tab.02 Bilans powietrza wentylacyjnego budynki I, III Tab.03 Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Tab.04 Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych Tab.05 Zestawienie grzejników centralne ogrzewanie tel.: , fax:

3 1 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji, chłodzenia i ogrzewania dla nowo projektowanego budynku warsztatowo magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi. 2 Podstawa opracowania Zlecenie inwestora Wytyczne inwestora dotyczące zakresu opracowania Podkłady budowlano - architektoniczne Obowiązujące akty normatywne i rozporządzenia Wytyczne Projektowe Instalacji Wentylacji w Budownictwie Zaplecza Technicznego Motoryzacji opracowanie G.B.S. I P.Z.M. Warszawa Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów Dz. U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U Aktualne katalogi i dokumentacje techniczne producentów 3 Opis obiektu Nowo projektowany obiekt w części warsztatowej jest jednokondygnacyjny natomiast w części socjalno biurowej dwukondygnacyjny. Obiekt podzielony jest na trzy budynki połączone łącznikami. W pierwszym budynku znajdują się garaże, stanowiska naprawcze, magazyny, warsztaty napraw, spawalnia oraz sprężarkownia. Drugi budynek to część socjalno biurowa. W trzeciej części obiektu znajdują się pomieszczenie regulatorów świateł nawigacyjnych, magazyn środków chemicznych, rozładunek środków chemicznych, myjnia, monitoring systemu, sokolnik oraz pozostałe pomieszczenia techniczne (pralnia, pompownia, kotłownia). 4 Ogólny opis projektowanych instalacji w obiekcie Zaprojektowano oddzielne nie uzależnione od siebie instalacje dla każdego z trzech budynków wchodzących w skład obiektu oraz indywidualne rozwiązania dla pomieszczeń o różnej funkcjonalności. Budynek I Ogrzewanie powietrzne za pomocą wytwornic ciepłego powietrza, w pomieszczeniu wc grzejnik elektryczny. Wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe), odciągi spalin w pomieszczeniach naprawczych oraz odciąg miejscowy w spawalni. Wentylacja mechaniczna nawiewna do kanału naprawczego. Wentylacja mechaniczna wyciągowa z warsztatów napraw. Wentylator ścienny w pomieszczeniu wc oraz magazynie płynów przepracowanych. Budynek II Ogrzewanie grzejnikowe z kotłowni zlokalizowanej w budynku III. Wentylacja mechaniczna nawiewno wyciągowa dla pomieszczeń biurowych oraz wyciągi indywidualne w wc, palarni, serwerowni oraz kuchni. Osobna wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna do pomieszczeń szatni. Instalacja klimatyzacji oparta na systemie VRF w pomieszczeniach biurowych na piętrze. Indywidualna klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni. tel.: , fax:

4 Budynek III Ogrzewanie powietrzne w pomieszczeniu myjni oraz rozładunku środków chemicznych za pomocą aparatów grzewczych (w myjni grzewczo-wentylacyjnych). Pozostałe pomieszczenia ogrzewanie grzejnikowe. Wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe). W pomieszczeniu myjni wywietrzak zintegrowany z wentylatorem wyciągowym. Wentylatory wyciągowe w pomieszczeniu wc, pralni, woliery. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu regulatorów świateł. 5 Szczegółowy opis projektowanych rozwiązań instalacyjnych Pomieszczenia garaży inst. A1,A2,A3,A4 W pomieszczeniach stanowisk garażowych zaprojektowano instalację ogrzewania powietrznego (A1, A2, A3, A4) realizowaną za pomocą wytwornic ciepłego powietrza o wydatku powietrza równym 3500m3/h oraz mocy cieplnej 40kW. Aparaty będą zasilane z instalacji olejowej. Wytwornica ciepłego powietrza umieszczona zostanie na ścianie pomieszczenia. Ogrzane powietrze zostanie rozprowadzone systemem kanałów wentylacyjnych i nawiane za pomocą dysz dalekiego zasięgu. Instalacja odprowadzenia spalin oraz dopływu powietrza do palnika wyprowadzona na dach budynku. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza zaprojektowano wentylację grawitacyjną wyciągową w wielkości około 1,5 wym/h realizowaną przez wywietrzaki umieszczone na dachu budynku. Na każde pomieszczenie garażowe dobrano 3 wywietrzaki o średnicy przewodu przyłączeniowego Ø315. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany poprzez 4 czerpnie w bramach wjazdowych oraz infiltrację. Wywietrzaki wyposażyć w przepustnice sterowane siłownikami elektrycznymi. Pomieszczenie naprawcze inst. A6, N3 W pomieszczeniu naprawczym i zaprojektowano instalację ogrzewania powietrznego (A6) oraz wentylacji grawitacyjnej. Ogrzane powietrze zapewniać będzie wytwornica ciepłego powietrza znajdująca się w pomieszczeniu naprawczym 2 045, natomiast dla wentylacji dobrano dwa wywietrzaki o średnicy przewodu przyłączeniowego Ø315 oraz wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem, średnica przewodu przyłączeniowego Ø160. Nawiew powietrza do każdego z pomieszczeń realizowany poprzez 2 czerpnie w bramach wjazdowych oraz infiltrację. W celu zachowania prawidłowej cyrkulacji powietrza podczas ogrzewania, pomiędzy pomieszczeniami zastosowano dwie prostokątne kratki wentylacyjne o wymiarach 450x200mm ( układ C). Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych pomiędzy tymi pomieszczeniami należy zabezpieczyć klapami pożarowymi z siłownikiem. Dodatkowo projektuje się instalacje wentylacji nawiewnej (N3) do kanału naprawczego w pomieszczeniu realizowanego za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej z nagrzewnica elektryczną o mocy 15kW. Centralka wentylacyjna zostanie przymocowana do ściany. Powietrze zostanie doprowadzone do kanału naprawczego systemem kanałów podziemnych i nawiane poprzez prostokątne kratki z przepustnicami, zlokalizowane 20 cm nad posadzką. W trakcie działania instalacji nawiewnej zostanie załączony wentylator w wywietrzaku zintegrowanym. Pracę instalacji N3 należy uzależnić od włączenia oświetlenia lub zadziałania detektorów tlenku węgla w kanale. W kanale naprawczym należy zainstalować dwa detektory tlenku węgla, możliwie jak najdalej od otworów nawiewnych. Sugerowane miejsca pokazano w części graficznej projektu. W pomieszczeniach napraw zaprojektowano również instalację odciągu spalin z samochodów naprawczych. Na szynie o dł. 25m projektuje się dwa ramiona wyciągowe (wózek z wężem Ø150 z przepustnicą i balanserem). Powietrze odciągane zostaje poprzez wentylator wyciągowy (2.2kW) podwieszony pod stropem i wyrzucane ponad dach budynku. Zaprojektowano dwie szyny z dwoma ramionami odciągowymi w pomieszczeniu i jedną szynę w pomieszczeniu W pomieszczeniach nie będą naprawiane samochody na LPG. Pozostałe pomieszczenia techniczne w budynku I inst. A7, W7, WC4, W9 W pozostałych pomieszczeniach w budynku I zaprojektowano ogrzewanie powietrzne realizowane poprzez wytwornicę ciepłego powietrza (A7). Świeże powietrze (czerpane przez czerpnię ścienną) zostaje zmieszane z zawracanym z pomieszczeń w komorze mieszania, po czym ogrzane w wytwornicy i tel.: , fax:

5 rozprowadzone do pomieszczeń. Dodatkowo w celach grzewczych w pomieszczeniu wc zaprojektowano grzejnik elektryczny. Jako wentylację pomieszczeń zaprojektowano grawitacyjny wyciąg powietrza. Dla pomieszczeń warsztatowych zaprojektowano wyciąg mechaniczny z wentylatorem dachowy (W7), a w pomieszczeniu spawalni (spawanie elektryczne) odciąg miejscowy zintegrowany z czerpnią ścienną (poprzez siłownik na przepustnicy). Dobrano ramię odciągowe z konstrukcją nośną oraz wentylator wyciągowy (N16, 0,55kW). W pomieszczeniu wc oraz magazynie płynów przepracowanych zaprojektowano wyciągowe wentylatory ścienne (WC4, W9). Instalacja grzewcza zasilana z kotłowni w budynku III inst. CO, CT Dla celów grzewczych zaprojektowano dwa obiegi instalacji centralnego ogrzewania zasilane z kotłowni w budynku III. Pierwszy obieg (CO) to instalacja zasilająca grzejniki ogrzewające pomieszczenia w budynku socjalno biurowym oraz część pomieszczeń w budynku III. Instalacja zasilana jest wodą o parametrach 70/50 C. Całkowita moc instalacji to 46,2kW. Spadek ciśnienia na instalacji równy 26,0kPa. Instalacja z rur polipropylenowych rozprowadzona jest w posadzkach budynku i doprowadzona do grzejników płytowych z zasilaniem dolnym od ściany, wyposażonymi w zawory i głowice termostatyczne. W przypadku, gdy instalacją fragmentami będzie prowadzona na wierzchu, należy zastosować rury stabilizowane wkładką aluminiową. Drugi obieg (CT) to instalacja zasilająca urządzenia grzewcze - nagrzewnicę znajdującą się na dachu budynku II (centrala N1/W1) oraz 3 aparaty grzewcze (A8, A9, A10). Instalacja zasilana jest wodą z 30% glikolem o parametrach 70/50 C. Całkowita moc instalacji to 110,9kW. Spadek ciśnienia na instalacji równy 29,0kPa. Instalacja z rur stalowych bez szwu rozprowadzona będzie pod stropami pomieszczeń. Pomieszczenia biurowe oraz socjalne w budynku II inst. N1/W1 W pomieszczeniach biurowych oraz części socjalnych zaprojektowano instalację nawiewno wyciągową (N1/W1). Układ ten oparty jest na centrali nawiewno - wyciągowej N1/W1 umieszczonej na dachu budynku II. Powietrze rozprowadzone do pomieszczeń oraz powrotne do centrali systemem kanałów wentylacyjnych prowadzonych pod stropami pomieszczeń oraz w korytarzach. Nawiew powietrza zapewnia wentylację pomieszczeń oraz kompensuje ilość powietrza wyciąganego indywidualnymi odciągami (nawiew do korytarzy). Powietrze nawiewane oraz wywiewane jest za pomocą anemostatów ze skrzynkami rozprężnym lub zaworami wentylacyjnymi umieszczonymi w sufitach podwieszanych. W pomieszczeniu sali konferencyjnej gdzie nie będzie sufitów podwieszanych powietrze nawiewne i wyciągane będzie przez kratki umieszczone na kanałach. Szatnie inst. N2, WC1 W pomieszczeniach szatni zaprojektowano instalację wentylacji nawiewno - wywiewnej wielkości około 5 wym/h. Nawiew do pomieszczeń zapewni centrala nawiewna N2 z nagrzewnica elektryczną o mocy 12kW. Centrala zostanie podwieszona pod stropem korytarza przy wejściu do budynku. Powietrze zostanie rozprowadzone do pomieszczeń szatni kanałami wentylacyjnymi pod stropem pomieszczeń, nawiew powietrza realizowany poprzez anemostaty sufitowe ze skrzynkami rozprężnymi umieszczonymi w suficie podwieszanym. Wywiew powietrza odbywać się będzie przez zawory wentylacyjne w łazienkach (WC1). Wentylator wyciągowy zostanie umieszczony na dachu budynku II. Jadalnia z aneksem kuchennym oraz aneks kuchenny inst. N1, W2 Do pomieszczenia jadalni projektuje się nawiew powietrza z centrali N1/W1. Natomiast wyciąg powietrza z obu pomieszczeń będzie realizowany indywidualnym wyciągiem (W2) poprzez wentylator umieszczony na dach budynku II. Wyciąg z aneksu kuchennego będzie kompensowany poprzez nawiew do korytarza. Palarnia inst. W4 Dla pomieszczenia palarni przewiduje się indywidualny wyciąg wielkości 10wym/h (W4). Załączenie wentylatora uzależnić od oświetlenia pomieszczenia z opóźnieniem 10 min po jego wyłączeniu. W celu kompensacji napływu powietrza zamontować w drzwiach kratkę wyrównawczą o powierzchni 0,035m 2 netto. tel.: , fax:

6 WC inst. WC2, WC3 Dla pomieszczenia wc usytuowanych na parterze i piętrze budynku socjalnego zaprojektowano indywidualne wyciągi oparte na dwóch wentylatorach dachowych (WC2, WC3). Pomieszczenia pomocnicze W pomieszczeniach pomocniczych w budynku II przewiduje się wyciągi mechaniczne włączone do wentylacji ogólnej (W1). Serwerownia W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano wentylację grawitacyjną w wielkości około 0,5 wym/h opartą na wywietrzaku dachowym. W celu chłodzenia pomieszczenia dobrano 2 klimatyzatory typu Split przeznaczone do pracy całorocznej, o mocy 3,5kW każdy. Jednostki zewnętrzne dla klimatyzatorów zostały umieszczone na dachu budynku II. Instalacja klimatyzacji w budynku II inst. K1 Dla pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze w budynku socjalno biurowego zaprojektowano system klimatyzacji typu VRF z jednostką zewnętrzną umieszczoną na dachu budynku. Łączny wydatek systemu wynosi 45,0 kw. Instalacja chłodnicza zostanie przeprowadzona z dachu na poziom piętra i rozprowadzona korytarzem do pomieszczeń. Dobrano klimatyzatory sufitowe o mocach chłodniczych 2,63 kw, 3,38kW i 4,23kW oraz ścienne o mocy 5,26kW. Ze wszystkich wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej. Pamiętać o zasyfonowaniu instalacji przy urządzeniach. Regulatory świateł W pomieszczeniu regulatorów świateł ze względu na duże zyski ciepła projektuje się instalację klimatyzacji opartą na klimatyzatorach. Łączna moc klimatyzatorów wynosi 14kW co pokrywa zyski ciepła wydzielane przez zasilacze stałoprądowe. Dobrano dwa klimatyzatory o mocy 7kW każdy. Jednostki zewnętrzne do klimatyzatorów zostaną umieszczona na dachu budynku III. Dla celów wentylacji pomieszczenia projektuje się wentylację grawitacyjną w wielkości około 0,5 wym/h opartą na wywietrzaku o średnicy rury przyłączeniowej Ø160. Nawiew powietrza realizowany poprzez nawietrzak podokienny z ruchomą żaluzją o wymiarach kanału 75x595 oraz infiltrację. Magazyny środków chemicznych W magazynach środków chemicznych zaprojektowano wentylację wyciągową grawitacyjną w wielkości około 1,0 wym/h realizowaną poprzez dwa wywietrzaki o średnicy rury przyłączeniowej Ø160 po jednym wywietrzaku na każdą pomieszczenie. Nawiew powietrza realizowany poprzez infiltrację. Rozładunek środków chemicznych inst. A10 W pomieszczeniu rozładunku środków chemicznych zaprojektowano ogrzewanie powietrzne (A10). W tym celu dobrano aparat grzewczy o mocy grzewczej 45kW. Wentylację wyciągową w wielkości około 0,5 wym/h zapewni wywietrzak grawitacyjny o średnicy rury przyłączeniowej Ø315 umieszczony na dachu. Wywietrzak wyposażyć w przepustnicę sterowaną siłownikiem elektrycznym. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany poprzez 2 czerpnie w bramach wjazdowych oraz infiltrację. Myjnia inst. A8, A9 W pomieszczeniu myjni zaprojektowano ogrzewanie powietrzne (A8, A9). W tym celu dobrano dwa aparaty grzewczo wentylacyjne o mocy grzewczej 45kW z komorą mieszania (świeże powietrze czerpane przez czerpnię ścienną miesza się z powietrzem recyrkulacyjnym). Wentylację wyciągową zapewni wywietrzak zintegrowany z wentylatoremo średnicy rury przyłączeniowej Ø250 umieszczony na dachu budynku. Instalacja uruchamiana ręcznie oraz podczas pracy urządzenia myjącego (wyłączana z opóźnieniem min. 10 min.). Pozostałe pomieszczenia w budynku III W pozostałych pomieszczeniach w budynku III przewiduje się wentylację wyciągową grawitacyjną. tel.: , fax:

7 Dodatkowo w pomieszczeniu gospodarczym (W6), woliery (W8) i wc (WC5) zaprojektowano instalację wyciągową mechaniczną. 6 Dane wyjściowe Parametry powietrza zewnętrznego Lato: temp. pow. t zew= 30 C wilgotność względna φ=52% entalpia i=60,8kj/kg zawartość wilgoci x=12,4g/kg Zima: temp. pow. t zew= -20 C wilgotność względna φ=100% entalpia i=-18,4kj/kg zawartość wilgoci x=0,8g/kg Temperatura powietrza w pomieszczeniach: Lato: pomieszczenia biurowe z chłodzeniem + 24 C pozostałe pomieszczenia = wynikowa Zima: pomieszczenia socjalno-biurowe = 20 C pomieszczenia sanitarne (szatnie, wc) = 24 C garaże = 5 C stanowiska naprawcze, rozładunek, myjnia, magazyny = 12 C pozostałe pomieszczenia = 16 C 7 Obliczenia oraz dobór urządzeń Wywietrzaki grawitacyjne zostały dobrane na około 0,5 wym/h. Ilość powietrza nawiewanego do kanału naprawczego przyjęto 60m 3 /h na 1m kanału : V =60m3/h 20,8=1250m3/h Ilość powietrza wymagana w pomieszczeniach napraw samochodów ze względu na wydzielanie się CO Najwyższe dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń (NDS, NDSCh) wg - Dz.U , zm. Dz.U NDS (mg/m 3 ) NDSCh (mg/m 3 ) Tlenek węgla (CO) Dane do obliczeń: Średnia droga przejazdu = 30m Ilość stanowisk = 2 i 4 Prędkość przejazdu = 10km/h Czas uruchomienia pojazdu = 20sek tel.: , fax:

8

9 9 Wytyczne ppoż. Wszystkie kanały prowadzone w strefach typu ZL wykonać z materiałów niepalnych Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczać elementami o odporności ogniowej co najmniej równej przegrodzie Urządzenia wentylacyjne zintegrować z systemem sygnalizacji pożaru tak aby zostały wyłączone w momencie pojawienia się sygnału alarmu na centrali ppoż. 10 Wytyczne branżowe Wytyczne budowlane Na dachu budynków wykonać cokoły pod wentylatory, wyrzutnie oraz wywietrzaki dachowe. Wykonać podesty pod centralę i agregaty klimatyzacyjne umieszczone na dachu, uwzględniając miejsce dla obsługi serwisowej. Wykonać konstrukcje nośne dla urządzeń podwieszanych centrale, klimatyzatory, wytwornice ciepłego powietrza, aparaty wentylacyjne. Urządzenia montować z zachowaniem miejsca serwisowego dla nich wymaganego przez producentów tych urządzeń. Pozostawić w ścianach i stropach otwory na kanały wentylacyjne. Minimalny zapas 10cm w stosunku do wymiaru kanału. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy kanałów wentylacyjnych zaizolować. Wytyczne instalacyjne Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku oraz wszystkie odcinki kanałów od czerpni do central izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 50mm w powłoce z foli aluminiowej. Kanały izolowane na zewnątrz zabezpieczyć dodatkowo płaszczem blachy stalowej ocynkowanej. Kanały ogrzewania powietrznego zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 40mm w powłoce z foli aluminiowej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 oraz późniejszymi zmianami z 6 listopada 2008r. - załącznik nr 2). Kanały prowadzone wewnątrz budynku (centrala z odzyskiem) izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30mm w powłoce z foli aluminiowej. Instalację N3 oraz R7 izolować termicznie wełną mineralną gr.20mm w płaszczu z folii alumniowej. Zastosować króćce elastyczne do połączeń urządzeń z instalacjami wentylacyjnymi. Wykonać instalację odprowadzenia skroplin od urządzeń klimatyzacyjnych (z syfonami). Do wytwornic ciepłego powietrza doprowadzić instalację olejową. Rurociągi zasilające obieg grzewczy do aparatów wykonać z rur stalowych bez szwu średnich wg PN-84/H lub równoważnej, łączonych przez spawanie. Rurociągi prowadzone pod stropami. Rurociągi zasilające obieg grzejnikowy wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi prowadzone w posadzce. Izolację instalacji grzewczej wykonać przy pomocy otulin z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 oraz późniejszymi zmianami z 6 listopada 2008r. - załącznik nr 2). Grzejniki łączyć z instalacją centralnego ogrzewania poprzez bloki zaworowe z funkcją odcięcia i opróżnienia. Przed nagrzewnicami powietrza należy zamontować zawory regulacyjne oraz tzw. fajki z zaworem odcinającym umożliwiające odpowietrzenie nagrzewnic. tel.: , fax:

10 Rurociągi poziome instalacji należy prowadzić ze spadkiem 3%o. W najniższych punktach należy zapewnić spust wody, a w punktach najwyższych odpowietrzenie. Zawory odcinające oraz elementy regulacyjne montować zgodnie z projektem wykonawczym. Wytyczne elektryczne Należy zasilić urządzenia wentylacyjne zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentów. Dane elektryczne urządzeń zestawiono w Tab. nr.3 i 4. Wytyczne automatyki Budynek I Pracę instalacji N3 należy uzależnić od włączenia oświetlenia w kanale oraz detektorów tlenku węgla. Załączenie wentylatora w wywietrzaku zintegrowanym U4 należy zintegrować z pracą instalacji N3. Ramiona odciągu spalin sterowane przepustnicami i załączane w momencie użytkowania. Wentylator w pomieszczeniu WC załączany ze światłem. Budynek II Centralę wentylacyjną N1/W1 wyposażyć w oryginalną automatykę sterującą. Miejsce montażu szafy sterowniczej ustalić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Praca zintegrowana z instalacją wyciągową W2. Instalacje WC2, WC3 działają w trybie ciągłym. Centrala N2 zintegrowana z instalacją WC1. Instalacja wyciągowa W4 załącza się ze światłem, a wyłącza z 10 min. opóźnieniem w stosunku do oświetlenia. Budynek III Wentylator w pomieszczeniu WC załączany ze światłem Wentylator w pomieszczeniu myjni uruchamiany ręcznie lub podczas pracy urządzenia myjącego (wyłączany z opóźnieniem min. 10 min.). 11 Aspekty higieniczne montażu instalacji wentylacji i możliwości jej czyszczenia Według norm PN-EN oraz lub równoważnych kanały wentylacyjne oraz elementy składowe instalacji należy montować w sposób umożliwiający łatwy dostęp i ich czyszczenie. Kształtki wentylacyjne muszą być również odporne na korozję i bez zarzutów pod względem higienicznym. W tym celu należy montować elementy składowe instalacji w sposób umożliwiający ich demontaż lub zastosować elementy rewizyjne (kolana, trójniki, pokrywy itp.). Wymagane odległości pomiędzy otworami rewizyjnymi oraz ich wielkości określają podane normy. Powyższe wymagania powinny być zachowane podczas całego okresu pracy instalacji. Zanieczyszczenia w kanałach stanowią zagrożenie pożarem. Kurz w przewodach wentylacyjnych może również powodować choroby układu oddechowego oraz alergie u osób przebywających w pomieszczeniach obsługiwanych przez zanieczyszczoną instalację. 12 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Informacje o zakresie wykonywanych robót Zgodnie z z rozdz. 3 art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego informuję się, że w trakcie wykonywania projektowanych instalacji prowadzone będą następujące roboty: Roboty przygotowawcze: tel.: , fax:

11 przygotowanie placu budowy dostawa materiałów i urządzeń na plac budowy Roboty montażowe: montaż instalacji wentylacji mechanicznej montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej montaż instalacji centralnego ogrzewania montaż instalacji ciepła technologicznego montaż instalacji chłodniczej Wykonanie powyższych robót wiąże się między innymi z: pracą na wysokości, możliwością upadku pracą z ciężkim sprzętem (dźwig) montażem ciężkich elementów na wysokości możliwością przyciśnięcia spadającym ciężarem możliwością okaleczeniem ciała, zaprószenia oczu, poparzenia ciała, porażenia prądem, narażeniem na wychłodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym, zaprószeniem ognia powyższe roboty i zagrożenia należy uwzględnić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonym przez kierownika budowy. Czynności przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją instalacji sanitarnych należy: przekazać wykonawcy plan budowy wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas budowy powiadomić zainteresowane instytucje o przystąpieniu do robót w celu uzyskania specjalistycznych nadzorów Kolejność robót według harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego przez Inwestora Szkolenia pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bhp. Powinno ono obejmować ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Szkolenie takie powinna przeprowadzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy. Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń. Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia). Środki techniczne organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych. Roboty, prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników tel.: , fax:

12 budowy (robót) posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia. Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. Zabezpieczyć możliwość dojazdu samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy. Instruktaż bhp pracowników ogólny i stanowiskowy. Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i ewentualnego ich zabezpieczenia. Opracować plan ewakuacyjny na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 13 Uwagi Przy wykonywaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonywane wyłącznie w uzgodnieniu z projektantem. Instalację należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. tel.: , fax:

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NEMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY Eko-Technologie P.P.U.H. Eko-Technologie Krzysztof Żelazkiewicz Al. N.M.P. 61/7c, 42-200 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP: 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.home.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo