Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi"

Transkrypt

1 PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT Łódź pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 tel./fax. (42) , Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi PROJEKT WYKONAWCZY Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59 Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 Branża : Wentylacja, Chłodzenie i Ogrzewanie Projektanci: mgr inż. Przemysław Maciejewski upr. nr LOD/0705/PWOS/07 Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Maciejewski upr. nr 20/94/WŁ Lipiec 2011 tel.: , fax:

2 Opis techniczny instalacji wentylacji, chłodzenia i ogrzewania w budynku warsztatowo-garażowym Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi Spis treści 1 Zakres opracowania Podstawa opracowania Opis obiektu Ogólny opis projektowanych instalacji w obiekcie Szczegółowy opis projektowanych rozwiązań instalacyjnych Dane wyjściowe Obliczenia oraz dobór urządzeń Regulacja, próby i odbiór techniczny Wytyczne ppoż Wytyczne branżowe Aspekty higieniczne montażu instalacji wentylacji i możliwości jej czyszczenia Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Uwagi Spis rysunków: Instalacje wentylacji i chłodzenia Rys. W-01 Rzut parteru budynek I 1:100 Rys. W-02 Rzut parteru budynki II, III 1:100 Rys. W-03 Rzut piętra budynki II, III 1:100 Rys. W-04 Rzut piętra instalacja chłodnicza 1:100 Rys. W-05 Rzut dachu budynek I 1:100 Rys. W-06 Rzut dachu budynek II 1:100 Rys. W-07 Przekrój a-a 1:50 Instalacje ogrzewania Rys. CO-01 Rzut parteru 1:100 Rys. CO-02 Rzut piętra 1:100 Rys. CO-01 Przekrój 1:100 Spis tabel: Tab.01 Bilans powietrza wentylacyjnego budynek II Tab.02 Bilans powietrza wentylacyjnego budynki I, III Tab.03 Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Tab.04 Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych Tab.05 Zestawienie grzejników centralne ogrzewanie tel.: , fax:

3 1 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji, chłodzenia i ogrzewania dla nowo projektowanego budynku warsztatowo magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi. 2 Podstawa opracowania Zlecenie inwestora Wytyczne inwestora dotyczące zakresu opracowania Podkłady budowlano - architektoniczne Obowiązujące akty normatywne i rozporządzenia Wytyczne Projektowe Instalacji Wentylacji w Budownictwie Zaplecza Technicznego Motoryzacji opracowanie G.B.S. I P.Z.M. Warszawa Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów Dz. U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U Aktualne katalogi i dokumentacje techniczne producentów 3 Opis obiektu Nowo projektowany obiekt w części warsztatowej jest jednokondygnacyjny natomiast w części socjalno biurowej dwukondygnacyjny. Obiekt podzielony jest na trzy budynki połączone łącznikami. W pierwszym budynku znajdują się garaże, stanowiska naprawcze, magazyny, warsztaty napraw, spawalnia oraz sprężarkownia. Drugi budynek to część socjalno biurowa. W trzeciej części obiektu znajdują się pomieszczenie regulatorów świateł nawigacyjnych, magazyn środków chemicznych, rozładunek środków chemicznych, myjnia, monitoring systemu, sokolnik oraz pozostałe pomieszczenia techniczne (pralnia, pompownia, kotłownia). 4 Ogólny opis projektowanych instalacji w obiekcie Zaprojektowano oddzielne nie uzależnione od siebie instalacje dla każdego z trzech budynków wchodzących w skład obiektu oraz indywidualne rozwiązania dla pomieszczeń o różnej funkcjonalności. Budynek I Ogrzewanie powietrzne za pomocą wytwornic ciepłego powietrza, w pomieszczeniu wc grzejnik elektryczny. Wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe), odciągi spalin w pomieszczeniach naprawczych oraz odciąg miejscowy w spawalni. Wentylacja mechaniczna nawiewna do kanału naprawczego. Wentylacja mechaniczna wyciągowa z warsztatów napraw. Wentylator ścienny w pomieszczeniu wc oraz magazynie płynów przepracowanych. Budynek II Ogrzewanie grzejnikowe z kotłowni zlokalizowanej w budynku III. Wentylacja mechaniczna nawiewno wyciągowa dla pomieszczeń biurowych oraz wyciągi indywidualne w wc, palarni, serwerowni oraz kuchni. Osobna wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna do pomieszczeń szatni. Instalacja klimatyzacji oparta na systemie VRF w pomieszczeniach biurowych na piętrze. Indywidualna klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni. tel.: , fax:

4 Budynek III Ogrzewanie powietrzne w pomieszczeniu myjni oraz rozładunku środków chemicznych za pomocą aparatów grzewczych (w myjni grzewczo-wentylacyjnych). Pozostałe pomieszczenia ogrzewanie grzejnikowe. Wentylacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe). W pomieszczeniu myjni wywietrzak zintegrowany z wentylatorem wyciągowym. Wentylatory wyciągowe w pomieszczeniu wc, pralni, woliery. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu regulatorów świateł. 5 Szczegółowy opis projektowanych rozwiązań instalacyjnych Pomieszczenia garaży inst. A1,A2,A3,A4 W pomieszczeniach stanowisk garażowych zaprojektowano instalację ogrzewania powietrznego (A1, A2, A3, A4) realizowaną za pomocą wytwornic ciepłego powietrza o wydatku powietrza równym 3500m3/h oraz mocy cieplnej 40kW. Aparaty będą zasilane z instalacji olejowej. Wytwornica ciepłego powietrza umieszczona zostanie na ścianie pomieszczenia. Ogrzane powietrze zostanie rozprowadzone systemem kanałów wentylacyjnych i nawiane za pomocą dysz dalekiego zasięgu. Instalacja odprowadzenia spalin oraz dopływu powietrza do palnika wyprowadzona na dach budynku. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza zaprojektowano wentylację grawitacyjną wyciągową w wielkości około 1,5 wym/h realizowaną przez wywietrzaki umieszczone na dachu budynku. Na każde pomieszczenie garażowe dobrano 3 wywietrzaki o średnicy przewodu przyłączeniowego Ø315. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany poprzez 4 czerpnie w bramach wjazdowych oraz infiltrację. Wywietrzaki wyposażyć w przepustnice sterowane siłownikami elektrycznymi. Pomieszczenie naprawcze inst. A6, N3 W pomieszczeniu naprawczym i zaprojektowano instalację ogrzewania powietrznego (A6) oraz wentylacji grawitacyjnej. Ogrzane powietrze zapewniać będzie wytwornica ciepłego powietrza znajdująca się w pomieszczeniu naprawczym 2 045, natomiast dla wentylacji dobrano dwa wywietrzaki o średnicy przewodu przyłączeniowego Ø315 oraz wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem, średnica przewodu przyłączeniowego Ø160. Nawiew powietrza do każdego z pomieszczeń realizowany poprzez 2 czerpnie w bramach wjazdowych oraz infiltrację. W celu zachowania prawidłowej cyrkulacji powietrza podczas ogrzewania, pomiędzy pomieszczeniami zastosowano dwie prostokątne kratki wentylacyjne o wymiarach 450x200mm ( układ C). Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych pomiędzy tymi pomieszczeniami należy zabezpieczyć klapami pożarowymi z siłownikiem. Dodatkowo projektuje się instalacje wentylacji nawiewnej (N3) do kanału naprawczego w pomieszczeniu realizowanego za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej z nagrzewnica elektryczną o mocy 15kW. Centralka wentylacyjna zostanie przymocowana do ściany. Powietrze zostanie doprowadzone do kanału naprawczego systemem kanałów podziemnych i nawiane poprzez prostokątne kratki z przepustnicami, zlokalizowane 20 cm nad posadzką. W trakcie działania instalacji nawiewnej zostanie załączony wentylator w wywietrzaku zintegrowanym. Pracę instalacji N3 należy uzależnić od włączenia oświetlenia lub zadziałania detektorów tlenku węgla w kanale. W kanale naprawczym należy zainstalować dwa detektory tlenku węgla, możliwie jak najdalej od otworów nawiewnych. Sugerowane miejsca pokazano w części graficznej projektu. W pomieszczeniach napraw zaprojektowano również instalację odciągu spalin z samochodów naprawczych. Na szynie o dł. 25m projektuje się dwa ramiona wyciągowe (wózek z wężem Ø150 z przepustnicą i balanserem). Powietrze odciągane zostaje poprzez wentylator wyciągowy (2.2kW) podwieszony pod stropem i wyrzucane ponad dach budynku. Zaprojektowano dwie szyny z dwoma ramionami odciągowymi w pomieszczeniu i jedną szynę w pomieszczeniu W pomieszczeniach nie będą naprawiane samochody na LPG. Pozostałe pomieszczenia techniczne w budynku I inst. A7, W7, WC4, W9 W pozostałych pomieszczeniach w budynku I zaprojektowano ogrzewanie powietrzne realizowane poprzez wytwornicę ciepłego powietrza (A7). Świeże powietrze (czerpane przez czerpnię ścienną) zostaje zmieszane z zawracanym z pomieszczeń w komorze mieszania, po czym ogrzane w wytwornicy i tel.: , fax:

5 rozprowadzone do pomieszczeń. Dodatkowo w celach grzewczych w pomieszczeniu wc zaprojektowano grzejnik elektryczny. Jako wentylację pomieszczeń zaprojektowano grawitacyjny wyciąg powietrza. Dla pomieszczeń warsztatowych zaprojektowano wyciąg mechaniczny z wentylatorem dachowy (W7), a w pomieszczeniu spawalni (spawanie elektryczne) odciąg miejscowy zintegrowany z czerpnią ścienną (poprzez siłownik na przepustnicy). Dobrano ramię odciągowe z konstrukcją nośną oraz wentylator wyciągowy (N16, 0,55kW). W pomieszczeniu wc oraz magazynie płynów przepracowanych zaprojektowano wyciągowe wentylatory ścienne (WC4, W9). Instalacja grzewcza zasilana z kotłowni w budynku III inst. CO, CT Dla celów grzewczych zaprojektowano dwa obiegi instalacji centralnego ogrzewania zasilane z kotłowni w budynku III. Pierwszy obieg (CO) to instalacja zasilająca grzejniki ogrzewające pomieszczenia w budynku socjalno biurowym oraz część pomieszczeń w budynku III. Instalacja zasilana jest wodą o parametrach 70/50 C. Całkowita moc instalacji to 46,2kW. Spadek ciśnienia na instalacji równy 26,0kPa. Instalacja z rur polipropylenowych rozprowadzona jest w posadzkach budynku i doprowadzona do grzejników płytowych z zasilaniem dolnym od ściany, wyposażonymi w zawory i głowice termostatyczne. W przypadku, gdy instalacją fragmentami będzie prowadzona na wierzchu, należy zastosować rury stabilizowane wkładką aluminiową. Drugi obieg (CT) to instalacja zasilająca urządzenia grzewcze - nagrzewnicę znajdującą się na dachu budynku II (centrala N1/W1) oraz 3 aparaty grzewcze (A8, A9, A10). Instalacja zasilana jest wodą z 30% glikolem o parametrach 70/50 C. Całkowita moc instalacji to 110,9kW. Spadek ciśnienia na instalacji równy 29,0kPa. Instalacja z rur stalowych bez szwu rozprowadzona będzie pod stropami pomieszczeń. Pomieszczenia biurowe oraz socjalne w budynku II inst. N1/W1 W pomieszczeniach biurowych oraz części socjalnych zaprojektowano instalację nawiewno wyciągową (N1/W1). Układ ten oparty jest na centrali nawiewno - wyciągowej N1/W1 umieszczonej na dachu budynku II. Powietrze rozprowadzone do pomieszczeń oraz powrotne do centrali systemem kanałów wentylacyjnych prowadzonych pod stropami pomieszczeń oraz w korytarzach. Nawiew powietrza zapewnia wentylację pomieszczeń oraz kompensuje ilość powietrza wyciąganego indywidualnymi odciągami (nawiew do korytarzy). Powietrze nawiewane oraz wywiewane jest za pomocą anemostatów ze skrzynkami rozprężnym lub zaworami wentylacyjnymi umieszczonymi w sufitach podwieszanych. W pomieszczeniu sali konferencyjnej gdzie nie będzie sufitów podwieszanych powietrze nawiewne i wyciągane będzie przez kratki umieszczone na kanałach. Szatnie inst. N2, WC1 W pomieszczeniach szatni zaprojektowano instalację wentylacji nawiewno - wywiewnej wielkości około 5 wym/h. Nawiew do pomieszczeń zapewni centrala nawiewna N2 z nagrzewnica elektryczną o mocy 12kW. Centrala zostanie podwieszona pod stropem korytarza przy wejściu do budynku. Powietrze zostanie rozprowadzone do pomieszczeń szatni kanałami wentylacyjnymi pod stropem pomieszczeń, nawiew powietrza realizowany poprzez anemostaty sufitowe ze skrzynkami rozprężnymi umieszczonymi w suficie podwieszanym. Wywiew powietrza odbywać się będzie przez zawory wentylacyjne w łazienkach (WC1). Wentylator wyciągowy zostanie umieszczony na dachu budynku II. Jadalnia z aneksem kuchennym oraz aneks kuchenny inst. N1, W2 Do pomieszczenia jadalni projektuje się nawiew powietrza z centrali N1/W1. Natomiast wyciąg powietrza z obu pomieszczeń będzie realizowany indywidualnym wyciągiem (W2) poprzez wentylator umieszczony na dach budynku II. Wyciąg z aneksu kuchennego będzie kompensowany poprzez nawiew do korytarza. Palarnia inst. W4 Dla pomieszczenia palarni przewiduje się indywidualny wyciąg wielkości 10wym/h (W4). Załączenie wentylatora uzależnić od oświetlenia pomieszczenia z opóźnieniem 10 min po jego wyłączeniu. W celu kompensacji napływu powietrza zamontować w drzwiach kratkę wyrównawczą o powierzchni 0,035m 2 netto. tel.: , fax:

6 WC inst. WC2, WC3 Dla pomieszczenia wc usytuowanych na parterze i piętrze budynku socjalnego zaprojektowano indywidualne wyciągi oparte na dwóch wentylatorach dachowych (WC2, WC3). Pomieszczenia pomocnicze W pomieszczeniach pomocniczych w budynku II przewiduje się wyciągi mechaniczne włączone do wentylacji ogólnej (W1). Serwerownia W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano wentylację grawitacyjną w wielkości około 0,5 wym/h opartą na wywietrzaku dachowym. W celu chłodzenia pomieszczenia dobrano 2 klimatyzatory typu Split przeznaczone do pracy całorocznej, o mocy 3,5kW każdy. Jednostki zewnętrzne dla klimatyzatorów zostały umieszczone na dachu budynku II. Instalacja klimatyzacji w budynku II inst. K1 Dla pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze w budynku socjalno biurowego zaprojektowano system klimatyzacji typu VRF z jednostką zewnętrzną umieszczoną na dachu budynku. Łączny wydatek systemu wynosi 45,0 kw. Instalacja chłodnicza zostanie przeprowadzona z dachu na poziom piętra i rozprowadzona korytarzem do pomieszczeń. Dobrano klimatyzatory sufitowe o mocach chłodniczych 2,63 kw, 3,38kW i 4,23kW oraz ścienne o mocy 5,26kW. Ze wszystkich wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej. Pamiętać o zasyfonowaniu instalacji przy urządzeniach. Regulatory świateł W pomieszczeniu regulatorów świateł ze względu na duże zyski ciepła projektuje się instalację klimatyzacji opartą na klimatyzatorach. Łączna moc klimatyzatorów wynosi 14kW co pokrywa zyski ciepła wydzielane przez zasilacze stałoprądowe. Dobrano dwa klimatyzatory o mocy 7kW każdy. Jednostki zewnętrzne do klimatyzatorów zostaną umieszczona na dachu budynku III. Dla celów wentylacji pomieszczenia projektuje się wentylację grawitacyjną w wielkości około 0,5 wym/h opartą na wywietrzaku o średnicy rury przyłączeniowej Ø160. Nawiew powietrza realizowany poprzez nawietrzak podokienny z ruchomą żaluzją o wymiarach kanału 75x595 oraz infiltrację. Magazyny środków chemicznych W magazynach środków chemicznych zaprojektowano wentylację wyciągową grawitacyjną w wielkości około 1,0 wym/h realizowaną poprzez dwa wywietrzaki o średnicy rury przyłączeniowej Ø160 po jednym wywietrzaku na każdą pomieszczenie. Nawiew powietrza realizowany poprzez infiltrację. Rozładunek środków chemicznych inst. A10 W pomieszczeniu rozładunku środków chemicznych zaprojektowano ogrzewanie powietrzne (A10). W tym celu dobrano aparat grzewczy o mocy grzewczej 45kW. Wentylację wyciągową w wielkości około 0,5 wym/h zapewni wywietrzak grawitacyjny o średnicy rury przyłączeniowej Ø315 umieszczony na dachu. Wywietrzak wyposażyć w przepustnicę sterowaną siłownikiem elektrycznym. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany poprzez 2 czerpnie w bramach wjazdowych oraz infiltrację. Myjnia inst. A8, A9 W pomieszczeniu myjni zaprojektowano ogrzewanie powietrzne (A8, A9). W tym celu dobrano dwa aparaty grzewczo wentylacyjne o mocy grzewczej 45kW z komorą mieszania (świeże powietrze czerpane przez czerpnię ścienną miesza się z powietrzem recyrkulacyjnym). Wentylację wyciągową zapewni wywietrzak zintegrowany z wentylatoremo średnicy rury przyłączeniowej Ø250 umieszczony na dachu budynku. Instalacja uruchamiana ręcznie oraz podczas pracy urządzenia myjącego (wyłączana z opóźnieniem min. 10 min.). Pozostałe pomieszczenia w budynku III W pozostałych pomieszczeniach w budynku III przewiduje się wentylację wyciągową grawitacyjną. tel.: , fax:

7 Dodatkowo w pomieszczeniu gospodarczym (W6), woliery (W8) i wc (WC5) zaprojektowano instalację wyciągową mechaniczną. 6 Dane wyjściowe Parametry powietrza zewnętrznego Lato: temp. pow. t zew= 30 C wilgotność względna φ=52% entalpia i=60,8kj/kg zawartość wilgoci x=12,4g/kg Zima: temp. pow. t zew= -20 C wilgotność względna φ=100% entalpia i=-18,4kj/kg zawartość wilgoci x=0,8g/kg Temperatura powietrza w pomieszczeniach: Lato: pomieszczenia biurowe z chłodzeniem + 24 C pozostałe pomieszczenia = wynikowa Zima: pomieszczenia socjalno-biurowe = 20 C pomieszczenia sanitarne (szatnie, wc) = 24 C garaże = 5 C stanowiska naprawcze, rozładunek, myjnia, magazyny = 12 C pozostałe pomieszczenia = 16 C 7 Obliczenia oraz dobór urządzeń Wywietrzaki grawitacyjne zostały dobrane na około 0,5 wym/h. Ilość powietrza nawiewanego do kanału naprawczego przyjęto 60m 3 /h na 1m kanału : V =60m3/h 20,8=1250m3/h Ilość powietrza wymagana w pomieszczeniach napraw samochodów ze względu na wydzielanie się CO Najwyższe dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń (NDS, NDSCh) wg - Dz.U , zm. Dz.U NDS (mg/m 3 ) NDSCh (mg/m 3 ) Tlenek węgla (CO) Dane do obliczeń: Średnia droga przejazdu = 30m Ilość stanowisk = 2 i 4 Prędkość przejazdu = 10km/h Czas uruchomienia pojazdu = 20sek tel.: , fax:

8

9 9 Wytyczne ppoż. Wszystkie kanały prowadzone w strefach typu ZL wykonać z materiałów niepalnych Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczać elementami o odporności ogniowej co najmniej równej przegrodzie Urządzenia wentylacyjne zintegrować z systemem sygnalizacji pożaru tak aby zostały wyłączone w momencie pojawienia się sygnału alarmu na centrali ppoż. 10 Wytyczne branżowe Wytyczne budowlane Na dachu budynków wykonać cokoły pod wentylatory, wyrzutnie oraz wywietrzaki dachowe. Wykonać podesty pod centralę i agregaty klimatyzacyjne umieszczone na dachu, uwzględniając miejsce dla obsługi serwisowej. Wykonać konstrukcje nośne dla urządzeń podwieszanych centrale, klimatyzatory, wytwornice ciepłego powietrza, aparaty wentylacyjne. Urządzenia montować z zachowaniem miejsca serwisowego dla nich wymaganego przez producentów tych urządzeń. Pozostawić w ścianach i stropach otwory na kanały wentylacyjne. Minimalny zapas 10cm w stosunku do wymiaru kanału. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy kanałów wentylacyjnych zaizolować. Wytyczne instalacyjne Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku oraz wszystkie odcinki kanałów od czerpni do central izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 50mm w powłoce z foli aluminiowej. Kanały izolowane na zewnątrz zabezpieczyć dodatkowo płaszczem blachy stalowej ocynkowanej. Kanały ogrzewania powietrznego zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 40mm w powłoce z foli aluminiowej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 oraz późniejszymi zmianami z 6 listopada 2008r. - załącznik nr 2). Kanały prowadzone wewnątrz budynku (centrala z odzyskiem) izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30mm w powłoce z foli aluminiowej. Instalację N3 oraz R7 izolować termicznie wełną mineralną gr.20mm w płaszczu z folii alumniowej. Zastosować króćce elastyczne do połączeń urządzeń z instalacjami wentylacyjnymi. Wykonać instalację odprowadzenia skroplin od urządzeń klimatyzacyjnych (z syfonami). Do wytwornic ciepłego powietrza doprowadzić instalację olejową. Rurociągi zasilające obieg grzewczy do aparatów wykonać z rur stalowych bez szwu średnich wg PN-84/H lub równoważnej, łączonych przez spawanie. Rurociągi prowadzone pod stropami. Rurociągi zasilające obieg grzejnikowy wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi prowadzone w posadzce. Izolację instalacji grzewczej wykonać przy pomocy otulin z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 oraz późniejszymi zmianami z 6 listopada 2008r. - załącznik nr 2). Grzejniki łączyć z instalacją centralnego ogrzewania poprzez bloki zaworowe z funkcją odcięcia i opróżnienia. Przed nagrzewnicami powietrza należy zamontować zawory regulacyjne oraz tzw. fajki z zaworem odcinającym umożliwiające odpowietrzenie nagrzewnic. tel.: , fax:

10 Rurociągi poziome instalacji należy prowadzić ze spadkiem 3%o. W najniższych punktach należy zapewnić spust wody, a w punktach najwyższych odpowietrzenie. Zawory odcinające oraz elementy regulacyjne montować zgodnie z projektem wykonawczym. Wytyczne elektryczne Należy zasilić urządzenia wentylacyjne zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentów. Dane elektryczne urządzeń zestawiono w Tab. nr.3 i 4. Wytyczne automatyki Budynek I Pracę instalacji N3 należy uzależnić od włączenia oświetlenia w kanale oraz detektorów tlenku węgla. Załączenie wentylatora w wywietrzaku zintegrowanym U4 należy zintegrować z pracą instalacji N3. Ramiona odciągu spalin sterowane przepustnicami i załączane w momencie użytkowania. Wentylator w pomieszczeniu WC załączany ze światłem. Budynek II Centralę wentylacyjną N1/W1 wyposażyć w oryginalną automatykę sterującą. Miejsce montażu szafy sterowniczej ustalić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Praca zintegrowana z instalacją wyciągową W2. Instalacje WC2, WC3 działają w trybie ciągłym. Centrala N2 zintegrowana z instalacją WC1. Instalacja wyciągowa W4 załącza się ze światłem, a wyłącza z 10 min. opóźnieniem w stosunku do oświetlenia. Budynek III Wentylator w pomieszczeniu WC załączany ze światłem Wentylator w pomieszczeniu myjni uruchamiany ręcznie lub podczas pracy urządzenia myjącego (wyłączany z opóźnieniem min. 10 min.). 11 Aspekty higieniczne montażu instalacji wentylacji i możliwości jej czyszczenia Według norm PN-EN oraz lub równoważnych kanały wentylacyjne oraz elementy składowe instalacji należy montować w sposób umożliwiający łatwy dostęp i ich czyszczenie. Kształtki wentylacyjne muszą być również odporne na korozję i bez zarzutów pod względem higienicznym. W tym celu należy montować elementy składowe instalacji w sposób umożliwiający ich demontaż lub zastosować elementy rewizyjne (kolana, trójniki, pokrywy itp.). Wymagane odległości pomiędzy otworami rewizyjnymi oraz ich wielkości określają podane normy. Powyższe wymagania powinny być zachowane podczas całego okresu pracy instalacji. Zanieczyszczenia w kanałach stanowią zagrożenie pożarem. Kurz w przewodach wentylacyjnych może również powodować choroby układu oddechowego oraz alergie u osób przebywających w pomieszczeniach obsługiwanych przez zanieczyszczoną instalację. 12 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Informacje o zakresie wykonywanych robót Zgodnie z z rozdz. 3 art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego informuję się, że w trakcie wykonywania projektowanych instalacji prowadzone będą następujące roboty: Roboty przygotowawcze: tel.: , fax:

11 przygotowanie placu budowy dostawa materiałów i urządzeń na plac budowy Roboty montażowe: montaż instalacji wentylacji mechanicznej montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej montaż instalacji centralnego ogrzewania montaż instalacji ciepła technologicznego montaż instalacji chłodniczej Wykonanie powyższych robót wiąże się między innymi z: pracą na wysokości, możliwością upadku pracą z ciężkim sprzętem (dźwig) montażem ciężkich elementów na wysokości możliwością przyciśnięcia spadającym ciężarem możliwością okaleczeniem ciała, zaprószenia oczu, poparzenia ciała, porażenia prądem, narażeniem na wychłodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym, zaprószeniem ognia powyższe roboty i zagrożenia należy uwzględnić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonym przez kierownika budowy. Czynności przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją instalacji sanitarnych należy: przekazać wykonawcy plan budowy wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas budowy powiadomić zainteresowane instytucje o przystąpieniu do robót w celu uzyskania specjalistycznych nadzorów Kolejność robót według harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego przez Inwestora Szkolenia pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bhp. Powinno ono obejmować ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Szkolenie takie powinna przeprowadzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy. Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń. Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia). Środki techniczne organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych. Roboty, prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników tel.: , fax:

12 budowy (robót) posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia. Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. Zabezpieczyć możliwość dojazdu samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy. Instruktaż bhp pracowników ogólny i stanowiskowy. Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i ewentualnego ich zabezpieczenia. Opracować plan ewakuacyjny na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 13 Uwagi Przy wykonywaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonywane wyłącznie w uzgodnieniu z projektantem. Instalację należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. tel.: , fax:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Nazwa opracowania: Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Adres obiektu: Józefów Ul Kardynała Wyszyńskiego 1 Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław S t r o n a 1 NUMER EGZ. 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 OBIEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań Biuro Projektów i Analiz Technicznych Fabian Cybichowski NIP: 781-103-55-56 ul. Łódzka 17, 60-468 Poznań Rachunek bankowy: WWW.bpat.pl REGON: 300346166 tel./fax (61) 840 90 49 57 1140 2004 0000 3102 4290

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz.

I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz. I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz. 1.0 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: 1.1. Zlecenia Inwestora 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul.

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Jednostka projektowa : Obiekt : EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38 STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A Temat opracowania : Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22 dok. nr C296/14 Um. nr F/23/2014 Inwestor: PIT RADAR S.A. ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa Obiekt: BUDYNEK 22 Adres: ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa dz. nr ewid. 4/23, obręb 30521 Temat: PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI Łódź, Al. 1-Maja 64

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI Łódź, Al. 1-Maja 64 Jednostka projektowa : KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64 Obiekt : Lokal nr 1 położony w Wieluniu przy ul Sieradzkiej 56A, przeznaczony na docelową placówkę terenową KRUS w Wieluniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANOHANDLOWA CYBA 63400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 4/6 tel./fax : 062/7368314 tel. kom.: 0602/317980 NIP 6220100988 REGON 59361125245 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania:

Spis zawartości opracowania: Spis zawartości opracowania: 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny 4. Specyfikacja elementów wentylacji 5. Część graficzna Rzut piwnic skala 1:50 rys. 1 Rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA 4 WARSZAWA GENERALNY

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo