PLACÓWKA KRUS W GRÓJCU, UL. MSZCZONOWSKA, DZIAŁKI. NR EWID.: 1428/78, 1428/80 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLACÓWKA KRUS W GRÓJCU, UL. MSZCZONOWSKA, DZIAŁKI. NR EWID.: 1428/78, 1428/80 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI"

Transkrypt

1 1 Spis treści: 1. WSTĘP PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE WENTYLACJA MECHANICZNA BILANS POWIETRZA I CHŁODU UKŁAD N1 NAWIEW DO SALI OBSŁUGI KLIENTA UKŁAD N2 NAWIEW DO SERWEROWNI, ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ I ARCHIWUM UKŁAD W1 WYWIEW Z ARCHIWUM I SALI OBSŁUGI KLIENTA UKŁAD W2 WYWIEW Z ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ I SERWEROWNI POMIESZCZENIA WĘZŁA, HYDROFORNI I PORZĄDKOWE WENTYLACJA TOALET ZAPOBIEGANIE ZADYMIENIU KLATKI SCHODOWEJ PRZEWODY WENTYLACYJNE KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA SALI OBSŁUGI KLIENTA KLIMATYZACJA SERWEROWNI INSTALACJE RUROWE NA POTRZEBY KLIMATYZACJI UWAGI KOŃCOWE WYKONANIE I ODBIÓR INSTALACJI STOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTKOWANIE INSTALACJI Spis załączników: Z-01 Opory hydrauliczne instalacji wentylacji mechanicznej Z-02 Lista części wentylacji mechanicznej Spis rysunków: S-01-3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Rzut piwnicy. 1:50 S-02-3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Rzut parteru. 1:50 S-03-3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Rzut pierwszego piętra. 1:50 S-04-3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Rzut drugiego piętra. 1:50 S-05-3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Rzut dachu. 1:50 S-06-3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Przekrój A-A. 1:50/1:200

2 2 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania zlecenie Inwestora, projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji opracowany przez Pracownię Architektoniczną Archimedia, obowiązujące przepisy i normy, uzgodnienia z Inwestorem Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku biurowego. Opracowanie obejmuje cześć opisową, rysunkową oraz załączniki w postaci listy elementów i kart katalogowych zastosowanych urządzeń Projektowane rozwiązanie Budynek położony jest w strefie klimatycznej. Temperatury obliczeniowe wynoszą t zoz = - 20ºC dla okresu zimnego i t zoc = 30ºC. W budynku przewidziano wentylację mechaniczną pomieszczenia archiwum i rozdzielni elektrycznej oraz wentylację mechaniczną wraz z klimatyzacją sali obsługi klienta i serwerowni. Dla wszystkich wentylowanych mechanicznie i klimatyzowanych pomieszczeń przyjęto temperaturę pomieszczenia okresu zimnego t poz = 20 ºC. W pomieszczeniach klimatyzowanych temperaturę pomieszczenia okresu ciepłego ustalona będzie na poziomie nie przekraczającym ΔT=6 C (różnica miedzy temperaturą zewnętrzną, a temperaturą w pomieszczeniach). W pomieszczeniach jedynie wentylowanych mechanicznie temperatura pomieszczenia okresu ciepłego będzie zależna od temperatury zewnętrznej. 2. Wentylacja mechaniczna 2.1. Bilans powietrza i chłodu Dane pomieszczeń objętych opracowaniem oraz zestawienie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz wymaganą wydajność urządzeń klimatyzacyjnych zebrano w tabeli. Pomieszczenie A h K V naw V wyw n il. osób Qch Nr Nazwa m2 m m3 m3/h m3/h 1/h szt. kw -1.7 Rozdzielnia elektryczna Serwerownia Archiwum Sala osbługi klienta Układ N1 Nawiew do sali obsługi klienta Powietrze do sali obsługi klienta jest nawiewane układem N1. Świeże powietrze w ilości V n =450 m 3 /h pobierane jest przez czerpnię ścienną typu ST-JWN 400x300 firmy Frapol. Następnie uzdatniane jest przez oczyszczenie na filtrze typu DF-K 315 z wkładem filtracyjnym klasy EU7 firmy Venture Industries i ogrzanie w wodnej nagrzewnicy kanałowej typu CWW ,5 firmy VEAB. Moc nagrzewnicy przy parametrach czynnika grzejnego 70/50ºC wynosi Q n =6,3 kw. Ruch powietrza w układzie wymusza wentylator typu TD-1000/200 SILENT firmy Venture Industries. Następnie powietrze nawiewane jest krat-

3 3 kami wentylacyjnymi z przepustnicami regulacyjnymi do pomieszczenia obsługi klienta. Temperatura powietrza nawiewanego zimą wynosi t nz =20 ºC, zaś latem jest zależna od temperatury powietrza zewnętrznego Układ N2 Nawiew do serwerowni, rozdzielni elektrycznej i archiwum Powietrze do serwerowni, rozdzielni elektrycznej i archiwum jest nawiewane układem N2. Świeże powietrze w ilości V n = 750 m 3 /h pobierane jest przez czerpnię ścienną typu ST-JWN 500x300 firmy Frapol. Następnie uzdatniane jest przez oczyszczenie na filtrze typu DF-K 315 z wkładem filtracyjnym klasy EU7 firmy Venture Industries i ogrzanie w wodnej nagrzewnicy kanałowej typu CWW ,5 firmy VEAB. Moc nagrzewnicy przy parametrach czynnika grzejnego 70/50ºC wynosi Q n =11,8 kw. Ruch powietrza w układzie wymusza wentylator typu TD-1300/250 SILENT firmy Venture Industries. Następnie powietrze nawiewane jest za pomocą zaworów pożarowych typu BX-2H firmy Gryfit do pomieszczeń serwerowni i rozdzielni elektrycznej oraz za pomocą kratkek wentylacyjnych do pomieszczenia archiwum. Zawory BX- 2H wyposażyć w wyzwalacze elektromagnetyczne działające na przerwę i prąd stały 24V oraz wskaźniki krańcowe początku i końca. Kratki wentylacyjne wyposażyć w przepustnice regulacyjne. Temperatura powietrza nawiewanego zimą wynosi t nz =20 ºC, zaś latem jest zależna od temperatury powietrza zewnętrznego Układ W1 Wywiew z archiwum i sali obsługi klienta Wywiew z archiwum i sali obsługi klienta realizowany jest układem W1. Powietrze z obu pomieszczeń wywiewane jest za pomocą kratek wentylacyjnych z przepustnicami. Następnie transportowane jest kanałem wentylacyjnym do zlokalizowanego na dachu wywiewnego wentylatora dachowego typu TH- 2000/315 z bezstopniowym regulatorem prędkości obrotowej REB firmy Venture Industries. Wydajność wentylatora to V wi = 950 m 3 /h. Wentylator umiejscowić na cokole i systemowej podstawie dachowej. Na odejściu kanału wentylacyjnego do pomieszczenia obsługi klienta zamontowano przepustnice regulacyjna typy JZ-G firmy Trox z siłownikiem. Gdy wentylacja pomieszczenia obsługi klienta jest wyłączona, przepustnica jest zamykana, a wentylator dachowy dostosowuje swoją wydajność do strumienia wywiewanego z pomieszczenia archiwum V wii = 500 m 3 /h. Przewody okrągłe w pomieszczeniu sali obsługi klienta należy zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej Układ W2 Wywiew z rozdzielni elektrycznej i serwerowni Wywiew z rozdzielni elektrycznej i serwerowni realizowany jest układem W2. Powietrze z obu pomieszczeń wywiewane jest za pomocą zaworów pożarowych typu BX-2H firmy Gryfit. Zawory BX-2H wyposażyć w wyzwalacze elektromagnetyczne działające na przerwę i prąd stały 24V oraz wskaźniki krańcowe początku i końca. Następnie powietrze przetłaczane jest przez wentylator kanałowy typu TD-500/160 SI- LENT firmy Venture Industries. Wydajność wentylatora to V w = 250 m 3 /h. Następnie kanał wentylacyjny wyprowadzony jest na dach. Kanał zakończyć wyrzutnią powietrza o kształcie dostosowanym do zakończeń kominów wentylacji grawitacyjnej Pomieszczenia węzła, hydroforni i porządkowe Pomieszczenia węzła (-1.6), hydroforni (-1.5) i porządkowe (-1.3) wentylowane są grawitacyjnie. Nawiew powietrza do powyższych pomieszczeń odbywa się kanałami zetowymi sprowadzonymi do wysokości 30cm ponad posadzką. Zaprojektowano kanały z płyt ognioodpornych PROMATECT Wentylacja toalet Do wentylacji toalet zaprojektowano wentylatory ścienne osiowe typu SILENT 100 firmy Venture Industries. Wentylatory podłączone są do murowanych przewodów wywiewnych. Rozmieszczenie wentylatorów i strumienie wywiewanego powietrza wg części rysunkowej. Wentylatory sterowane są poprzez włączniki światła w toaletach i wyłączają się z opóźnieniem 10 min.

4 Zapobieganie zadymieniu klatki schodowej Zaprojektowano system nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu klatki schodowej zgodny z normą PN-EN System kontroli rozprzestrzeniania się dymu w budynku został określony wg wymagań normy jako System Klasy C, tzn., że w przypadku pożaru ewakuacja całego budynku będzie przeprowadzona jednocześnie. System wyposażony jest w wentylator zintegrowany z klapą nadciśnieniową typu DV-RK1/630/4,0 firmy Strulik. Zadaniem wentylatora i klapy nadciśnieniowej jest utrzymanie na klatce schodowej wymaganego nadciśnienia oraz wymaganej prędkości powietrza w przypadku otwarcia drzwi do pomieszczeń ogarniętych pożarem. Z powodu niezastosowania wywietrzników powietrza w pomieszczeniach należy zastosować samozamykacze we wszystkich drzwiach do pomieszczeń zagrożonych wybuchem pożaru. Ponadto osoby pracujące w budynku muszą być przeszkolone, aby w razie pożaru nie zostawiać otwartych drzwi do płonących pomieszczeń Przewody wentylacyjne Instalację wentylacji należy wykonać z kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B łączonej kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN B na uszczelki gumowe (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza) oraz elementów okrągłych typu Spiro. Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne w budynku należy zaizolować materiałem termoizolacyjnym grubości 40mm. Instalacje wywiewne należy zaizolować materiałem termoizolacyjnym grubości 10mm bądź pozostawić bez izolacji (kanały izolowane i nieizolowane wg części rysunkowej). Kanały na zewnątrz budynku muszą być izolowane termicznie materiałem termoizolacyjnym grubości 80mm i dodatkowo zabezpieczone płaszczem zewnętrznym z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm. Jako materiał termoizolacyjny projektuje się maty z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej typu Klimafix firmy Rockwool lub równoważne. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego dla ww. grubości powinien wynosić 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materiału o innym współczynniku przewodzenia ciepła należy odpowiednio zmienić grubość izolacji. Przewody okrągłe w pomieszczeniu sali obsługi klienta należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. Do podwieszania kanałów wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: Przewodów Materiału izolacyjnego Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. Czyszczenie kanałów możliwe będzie przez zaprojektowane otwory rewizyjne oraz demontaż elementów końcowych instalacji takich jak kratki wentylacyjne i zaślepki kanałów. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów.

5 5 Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzić regulację układów w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczególnych kratkach jak najbardziej zbliżonych do wartości projektowanych. Po wykonaniu regulacji należy wykonać pomiar i protokół z badania skuteczności wentylacji. 3. Klimatyzacja Klimatyzacja sali obsługi klienta W sali obsługi klienta przewidziano klimatyzację. Instalacja w okresie letnim ustalać będzie temperatury na poziomie nie przekraczającym ΔT=6 C (różnica miedzy temperaturą zewnętrzną, a temperaturą w pomieszczeniach). Sterowanie urządzeniami sterownikiem ściennym. Zaprojektowano klimatyzację w systemie Split Inverter firmy Fujitsu. Dobrano jednostkę wewnętrzną, ścienną AOYZ24LB, o mocy Q ch =6,7 kw, podłączoną do jednostki zewnętrznej AOYZ24LB. Czynnikiem chłodniczym jest R410A 3.2. Klimatyzacja serwerowni Do klimatyzowania pomieszczenia serwerowni zaprojektowano klimatyzację w systemie Split Inverter firmy Fujitsu. Dobrano jednostkę wewnętrzną, ścienną AUYG18LVLB o mocy Q ch =5,2 kw podłączoną do jednostki zewnętrznej AOYZ18LB. Czynnikiem chłodniczym jest R410A. Instalacja w okresie letnim ustalać będzie temperatury na poziomie nie przekraczającym ΔT=6 C (różnica miedzy temperaturą zewnętrzną, a temperaturą w pomieszczeniach). Sterowanie urządzeniami sterownikiem ściennym Instalacje rurowe na potrzeby klimatyzacji Pomiędzy agregatami sprężarkowo-skraplającymi, a przynależnymi im jednostkami wewnętrznymi zaprojektowano instalacje chłodnicze do w/w instalacji klimatyzacyjnych - jako 2-rurowe z rur miedzianych twardych azotowanych np. Wieland, lutowanych lutem twardym i izolowanych otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego np. Aeroflex o grubości minimum 10mm. Rurociągi instalacji chłodniczych prowadzone na zewnątrz budynku izolować otuliną Armaflex/AC grubość 20 mm w osłonie ochronnej z blachy ocynkowanej. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego dla ww. grubości powinien wynosić 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materiału o innym współczynniku przewodzenia ciepła należy odpowiednio zmienić grubość izolacji. Izolacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 0,8 mm lub z blachy aluminiowej grubości 0,8 1,0 mm. Instalacje uzbrojone zostaną w odpowiednie dla danego systemu trójniki i / lub rozgałęźniki oraz elektroniczne zawory rozprężne. Dla instalacji chłodniczej należy montować w najwyższych punktach automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem odcinającym, a w najniższych punktach zawory spustowe. 4. Uwagi końcowe Wykonanie i odbiór instalacji Instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. Montaż i rozruch urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wg DTR urządzeń. Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

6 Stosowane materiały i urządzenia Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające je stosowanie na terenie Polski. Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń, dostarczonymi przez producentów. Sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez projektanta i obowiązkowo uzyskać jego zgodę Użytkowanie instalacji. Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez Użytkownika instalacji. W trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań ich Producentów. Projektant: mgr inż. Artur Szkop Opracowanie: mgr inż. Przemysław Paluszyński

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY Eko-Technologie P.P.U.H. Eko-Technologie Krzysztof Żelazkiewicz Al. N.M.P. 61/7c, 42-200 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP: 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.home.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

I. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

I. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Opis techniczny do projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Spokojnej w Giełczynie k. Łomży, dz nr ewid.: 213, 214, 215, 216, 217 instalacje

Bardziej szczegółowo