Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień."

Transkrypt

1 Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy ), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP oraz REGON Kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej telefonicznie ; pisemnie na adres ul. Lidzka 26, Gdynia. Towary sprzedawane poprzez Sklep internetowy paznokcie-bass.pl przeznaczone są dla osób mających stosowne, profesjonalne przygotowanie do wykonywania stylizacji paznokci, manicure i pedicure. Wszystkie osoby nieposiadające takowego przygotowania, prosimy o uprzedni kontakt mailowy bądź telefoniczny z Bass Cosmetics. Brak profesjonalnego przygotowania nie wyklucza jednakże z możliwości nabycia towarów. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w sklepie lub utworzenia konta klienta. W sprawach niewymienionych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Słowniczek Bass Cosmetics - Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności towaru na Klienta zgodnie z umową sprzedaży. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia konta. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach konta. Sklep może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego hasła w sposób określony w ramach Sklepu; Karta produktu - strona w Sklepie internetowym paznokcie-bass.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje regulamin. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności. Konsument - w rozumieniu art Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsultant - osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z nim telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie. Konto klienta - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do konta klienta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach konta klienta. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu korzystającemu ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku towarów, wyświetleniu podsumowania z cenami zakupu poszczególnych towarów i wszystkich towarów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki). Kupujący - zarówno Konsument jak i Klient. Login - adres Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia konta przez Klienta. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności online. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Punkt odbioru - punkt o adresie ul. Lidzka 26, Gdynia, prowadzony przez Bass Cosmetics, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep. Sklep - prowadzony przez spółkę jawną Bass Cosmetics Walewska & Bilons sklep internetowy działający pod adresem sprzedający towary za pośrednictwem Internetu. Sprzedawca, Sprzedający - Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą ceny. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. w przypadku Kupujących. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF. Kodeks cywilny - Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.); Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r. poz z zm.). I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie paznokcie-bass.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Bass Cosmetics w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

2 odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego paznokcie-bass.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego paznokcie-bass.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 2. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem posiadania komputera z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywnego konta poczty elektronicznej, które posłuży do założenia konta klienta Sklepu. Aby założyć konto klienta Sklepu, należy uruchomić stronę internetową i wypełnić formularz, w tym podać adres i określić hasło do konta. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym paznokcie-bass.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta, z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia, stanowi, do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres . Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres , stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów. 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: a. towarów, b. adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), c. sposobu dostawy, spośród dostępnych 2 opcji: - odbiór osobisty, - przesyłka kurierska. d. sposobu płatności, spośród dostępnych 3 opcji: - gotówka albo karta płatnicza przy odbiorze osobistym, - przelew elektroniczny lub tradycyjny (opcja 100% przedpłaty) przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej, - gotówka (opcja za pobraniem ) przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej. 5. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego: a. aby dokonać zamówienia produktu/ów, należy zalogować się na konto klienta, b. na karcie wybranego produktu użyć polecenia oznaczonego komunikatem dodaj produkt do koszyka, c. o łącznej ilości zamówionych produktów informuje licznik koszyka (lewy górny róg), którą to ilość na bieżąco można kontrolować klikając na polecenie zobacz koszyk, co spowoduje wyświetlenie się szczegółowej specyfikacji zamówienia, tj. karty o nazwie zawartość Twojego koszyka, d. zawartość Twojego koszyka można również wyświetlić używając polecenia do kasy z pozycji każdej karty produktu, e. na karcie zawartość Twojego koszyka można zmodyfikować zamówienie, aczkolwiek tylko usunąć zbędne pozycje. Aby dodać kolejne produkty, trzeba wrócić z powrotem do sklepu klikając na interesującą nas kategorię produktów umieszczoną na spisie po lewej stronie, f. jeśli nie chcemy modyfikować zawartości koszyka tudzież chcemy zakończyć zakupy, złożyć zamówienie i zapłacić za nie, klikamy ponownie na polecenie do kasy, g. w kolejności pojawi się karta zestawienie zamówienia wraz z opcjami dostawy i płatności do wyboru, h. widniejące na tej stronie podsumowanie zamówienia zawiera pełną cenę zamówienia wraz kosztami dostawy, i. aby potwierdzić dokonanie zmówienia należy użyć polecenia zamawiam ; aby zrezygnować z zamówienia, wystarczy wylogować się z konta, j. do momentu uruchomienia polecenia zamawiam, klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do koszyka lub zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń, itp.; k. klient składa sprzedawcy zamówienie poprzez uruchomienie polecenia oznaczonego komunikatem zamawiam oznaczającego, że zamówienie składane przez klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu, l. po złożeniu zamówienia, klient otrzyma wiadomość zatytułowaną Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która potwierdza otrzymanie zamówienia przez sprzedawcę (wpłynięcia zamówienia do systemu sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą, m. umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta drugiej wiadomości zatytułowanej Przyjęcie zamówienia do realizacji zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z klientem składane przez sprzedawcę), uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu, n. w przypadku niemożności przyjęcia zamówienia do realizacji, sprzedawca poinformuje o tym klienta w drodze wiadomości zatytułowanej Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze, o. w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, sprzedawca poinformuje o tym klienta, który w tym wypadku podejmie decyzję co do dalszego trybu postępowania, tj.: - częściowej realizacji - wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, albo - anulowanie całości zamówienia. Jeśli klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w dziale VII, p. do przesyłki zawierającej towar dołączony jest fiskalny dowód zakupu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Klient w ramach swojego konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie zamówień, q. w przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. II. Zmiany w zamówieniach. 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem a, formularza kontaktowego lub telefonicznie. 2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące adresu Klienta,

3 adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktowy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta. III. Ceny towarów i dostaw. 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: a. podawane są w złotych polskich, b. zawierają podatek VAT, c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Dostępne są 3 opcje cenowe kosztów dostawy: a. 0 zł odbiór własny (waga i wartość przesyłki bez znaczenia) b. 18,04 zł przesyłka kurierska po dokonaniu przedpłaty za zamówiony towar (waga do 31,5 kg, wartość do 5 tys. zł) c. 23,96 zł przesyłka kurierska opłacana przy odbiorze (waga do 31,5 kg, wartość do 5 tys. zł). IV. Czas realizacji zamówienia. 1. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez klienta do momentu przekazania zamówienia ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę i wynosi 1-3 dni roboczych. 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może również skorzystać z opcji odbioru osobistego w punkcie odbioru. 3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. 4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską. 5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji. V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia. 1. Klient na terytorium Polski może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary przy wyborze dostawy firmą kurierską: a. płatność gotówką przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, b. przelew tradycyjny, przelew elektroniczny, karta płatnicza (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia fiskalnego dowodu zakupu) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu. 2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem bankowym. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu. VI. Reklamacje. 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. 2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub niezależnie z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy, z tytułu rękojmi za wady towaru. 4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności za pomocą wiadomości na adres: z dopiskiem reklamacja. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu towaru (paragonu lub faktury). 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: - krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, - danych kontaktowych Klienta. 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 7. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, a. kupujący może: - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, - żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, wówczas Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów, b. konsument może: - zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, c. obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady, d. kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na adres Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., ul. Lidzka 26, Gdynia. 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. VII. Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot płatności. 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza innymi przewidzianymi przepisami prawa. 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości , oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., ul. Lidzka 26, Gdynia. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się, w przypadku umowy sprzedaży, od objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towarów - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 7. Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura). 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 -dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały one uszkodzone w transporcie. 10.Zwracane towary należy odesłać na adres Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., ul. Lidzka 26, Gdynia. 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. 13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku: a. dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; b. dostarczania towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami. VIII.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Bass Cosmetics chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., ul. Lidzka 26, Gdynia. 2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient. IX. Dane osobowe. 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Bass Cosmetics oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. X. Postanowienia końcowe. 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bass Cosmetics. 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony paznokcie-bass.pl. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. 5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania. 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Uwaga! Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Bass Cosmetics, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Bass Cosmetics lub podmiotom, z którymi Bass Cosmetics zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Imię i nazwisko Adres zamieszkania telefon.. Adresat Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. ul. Lidzka 26, Gdynia tel./fax , Ja/my* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: Data zawarcia umowy/odbioru*... podpis Konsumenta (tylko w przypadku papierowej formy odstąpienia) * niepotrzebne skreślić Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J. ul. Lidzka 26, Gdynia, tel./fax , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

6 oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Regulamin zakupów APIS ON-LINE 1 Obowiązuje od 01.01.2014r. Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez: APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu) Regulamin serwisu (zwany dalej Regulaminem ) I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu) 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Sklep internetowy loyaltysystem.pl, działający pod adresem loyaltysystem.pl, prowadzony jest przez: Sartweb.pl sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Maczka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL Sklep internetowy, działający pod adresem www.caniskarma.pl, prowadzony jest przez: Annę Wojciechowską-Krawczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 29D,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo