Nr 1/257 Gdańsk luty Prom pasażersko-samochodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1/257 Gdańsk luty 2006. Prom pasażersko-samochodowy"

Transkrypt

1 REJESTR POLSKI STATKÓW Nr 1/257 Gdańsk luty 2006 Prom pasażersko-samochodowy Al Salaam Boccaccio 98 zatonął na Morzu Czerwonym w nocy 3 lutego 2006 r. mając na pokładzie 1400 osób. Statek płynął z Dubah w Arabii Saudyjskiej do Safagi w Egipcie. Akcja ratownicza zakończyła się szczęśliwie jedynie dla ok. 400 osób. Przyczyną katastrofy mógł być pożar, który wybuchł na pokładzie samochodowym i akcja gaśnicza, po której statek stracił stateczność. Śledztwo ma wyjaśnić czy działania załogi przyczyniły się do tak dużej liczby ofiar, dlaczego akcja ratownicza zewnętrzna była opóźniona, dlaczego brak było sygnału wezwania pomocy. Statek zbudowany w 1970 r. nazwany został Boccaccio i przeznaczony do przewozów na wodach włoskich. Jego wymiary 131,0 m długości, 23,6 m szerokości i 5,6 m zanurzenia nie zmieniły się nawet po przebudowie w 1991 r. gdy statek otrzymał dwa kolejne pokłady pasażerskie. Mógł odtąd zabierać do 320 samochodów i 1,5 tys. pasażerów. Tonaż brutto wzrósł do t. W 1999 r. statek został zakupiony przez El-Salaam Maritime Transport, największą egipską prywatną firmę żeglugową. Otrzymałswą obecną nazwę i został zarejestrowany pod banderą panamską. Zewzględu na liczbę ofiar katastrofę promu należy zaliczyć do największych katastrof morskich w dziejach żeglugi pasażerskiej. 1

2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW INSPEKCJI PORT STATE CONTROL 2005 ROK Zpoczątkiem nowego roku przychodzi czas na podsumowania wyników roku poprzedniego. Poniżej przedstawione zostały wyniki inspekcji Port State Control na statkach klasyfikowanych/certyfikowanych przez PRS. Ostatnie lata wykazały, że działalność Port State Control ma rzeczywisty i rosnący wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi, statków, ładunków oraz środowiska naturalnego. Można oczywiście dyskutować na temat środków stosowanych przez oficerów Port State Control, jednak można zauważyć, że ilość statków substandardowych pływających na terenie działania Port State Control, a zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych, sukcesywnie maleje. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że z roku na rok zwiększa się ilość przepisów, które mają to zapewnić. Zwiększa się zatem liczba wymagań, które musi spełniać statek i jego załoga, zwiększa się ilość dokumentów, które muszą posiadać statek i jego załoga, a co za tym idzie, zwiększa się również zakres inspekcji Port State Control. Działalność Port State Control ma również wpływ na działalność Towarzystw Klasyfikacyjnych. Można zauważyć, że coraz więcej sił i środków przeznacza się na działania związane właśnie z Port State Control. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że coraz więcej przeglądów wykonywanych jest pod kątem przyszłych inspekcji Port State Control. Z drugiej strony, takie są oczekiwania Administracji poszczególnych bander wobec Towarzystw Klasyfikacyjnych. Poniżej przedstawiono kilka zestawień, które pomogą zorientować się, jakie jest miejsce Polskiego Rejestru Statków na tle innych towarzystw. Na początku trzeba stwierdzić, że na wyniki inspekcji Port State Control mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki: wiek statku, typ statku oraz kwalifikacje załogi i poziom nadzoru armatorskiego. I tu trzeba zauważyć, że we wszystkich statystykach wyniki PRS mogły by być lepsze. PRS ma pod swoim nadzorem jedną z najstarszych flot (średni wiek statku), przeważają statki najtrudniejsze (masowce, zbiornikowce, drobnicowce), a kwalifikacje załóg i poziom nadzoru armatorskiego pozostawiają w wielu przypadkach sporo do życzenia. Ma to duży wpływ na statystyki. Ponieważ dla Polskiego Rejestru Statków największe znaczenie, z racji rejonu działania, mają wyniki inspekcji Port State Control na obszarze działania Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, poniżej zostaną przedstawione dane statystyczne właśnie z tego rejonu. W tym miejscu trzeba jednak zastrzec, że są to dane orientacyjne, sporządzone na podstawie informacji, które są w posiadaniu PRS. Mogą one różnić się od danych publikowanych przez poszczególne organizacje Port State Control. 2

3 Tabela 1 Porównanie wyników inspekcji Port State Control dla wybranych Towarzystw Klasyfikacyjnych (PARIS MOU) Towarzystwo Klasyfikacyjne Inspekcje Zatrzymania Udział w% Inspekcje 2005 Zatrzymania 2005 Udział w% American Bureau of Shipping (ABS) ,45% ,61% Bureau Veritas (BV) ,89% ,65% China Classification Society (CCS) ,06% ,73% Det Norske Veritas (DNV) ,27% ,65% Croatian Register of 12, Shipping (CRS) % ,01% Germanischer Lloyd (GL) ,45% ,81% Hellenic Register of 17, Shipping (HRS) % ,85% Indian Register of Shipping (IRS) ,85% ,88% International Naval 24,40 Survey Bureau % (INSB) ,81% Isthmus Bureau of 20, Shipping (IBS) % ,68% Korean Register of Shipping (KRS) ,83% ,34% Lloyd's Register of Shipping (LRS) ,53% ,22% Nippon Kaiji Kyokai (NKK) ,81% ,50% Polski Rejestr 10, Statków (PRS) % ,95% Registro Internacional Naval (RINAVE) ,45% ,71% Registro Italiano Navale (RINA) ,85% ,68% Russian Maritime Register of Shipping ,21% ,96% (RMRS) Russian River Register (RRR) ,13% ,69% Shipping Register of Ukraine (SRU) ,6% ,30% Turk Loydu (TL) ,2% ,97% Vietnam Register of Shipping (VRS) % % 3

4 Jak widać zpowyższej tabeli, wyniki inspekcji Port State Control za okres ostatnich trzech lat plasują PRS mniej więcej w środku stawki. Trzeba stwierdzić, że nie jest to złe miejsce, biorąc pod uwagę czynniki wymienione wcześniej. Oczywiście dążeniem PRS jest, aby znaleźć się wśród najlepszych. I to było m.in. jednym z powodów dla których stworzono nowe stanowisko w PRS Koordynatora d/s PSC. Wśród jego zadań jest pomoc armatorom oraz inspektorom PRS we wszelkich sprawach związanych z PSC. Obejmuje to m.in. kontakty z lokalnymi biurami Port State Control we wszelkich kwestiach spornych, koordynacja działań PRS w odpowiedzi na inspekcje Port State Control, przygotowywanie materiałów, które mają pomóc armatorom oraz inspektorom PRS w przygotowaniu statków do inspekcji Port State Control. Jednym z zadań jest również gromadzenie i prezentacja danych statystycznych. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane statystyczne za rok 2005, obejmujące informacje o zatrzymaniach zebrane z całego świata. W założeniu mają one dostarczyć informacji użytecznych podczas przygotowań statku do inspekcji PSC. Tabela 2 przedstawia kategorie do których należą niezgodności/niesprawności najczęściej wykrywane przez PSC. Dlatego też podczas przygotowywania statku do inspekcji należy zwrócić szczególną uwagę na te właśnie obszary. Jak widać, najwięcej niezgodności dotyczy stanu technicznego statku (uszkodzenia, ale też iwygląd zewnętrzny korozja!), jego wyposażenia bezpieczeństwa (pożarowego, ratunkowego oraz nawigacyjnego) oraz Wolnej Burty (wszelkiego rodzaju zamknięcia, odpowietrzenia, itp.). Kolejna grupa to urządzenia maszynowe, wyposażenie radiowe, urządzenia ochrony środowiska (MARPOL) oraz system zarządzania bezpieczeństwem (ISM). Tabela 2 Kategorie niezgodności w procentach od do Kategoria niezgodności Ilość wpisanych niezgodności Udział procentowy Ship's certificates/logbooks 43 4,03% 02 Crew (certificates, licences) 30 2,81% 03 Crew and accommodation (ILO 147) 40 3,75% 04 Food and catering (ILO 147) 12 1,13% 05 Working spaces and accident 20 1,88% 06 Live saving appliances 104 9,76% 07 Fire safety measures ,23% 08 Accident prevention (ILO 147) 24 2,25% 09 Safety in general stability, structure ,17% 10 Alarm signals 6 0,56% 11 Carriage of cargo and dangerous goods 6 0,56% 4

5 Load lines 93 8,72% 13 Mooring arrangements (ILO 147) 11 1,03% 14 Propulsion and auxiliary machinery 65 6,10% 15 Safety of navigation 99 9,29% 16 Radiocommunication 60 5,63% 17 MARPOL Annex I 62 5,82% 19 MARPOL Annex II 1 0,09% 20 SOLAS related operational 29 2,72% 23 MARPOL Annex V 10 0,94% 25 ISM related deficiencies 42 3,94% 26 Bulk carriers additional safety 1 0,09% 27 ISPS related deficiencies 10 0,94% 29 MARPOL Annex IV 2 0,19% 99 Other deficiencies 4 0,38% Liczba niezgodności ogółem 1066 W kolejnej tabeli (nr 3) przedstawiony został rozkład zatrzymań ze względu na banderę statku. I tutaj widać, że najwięcej zatrzymań przypada na statki podnoszące bandery tzw. wygodne (FOC flag of convenience), które znajdują się na tzw. czarnej liście Paris MoU. Oczywiście, nie zawsze wynika to z faktu, że są one w najgorszym stanie, a po prostu dlatego, że inspekcje na nich przeprowadzane są częstsze i bardziej dokładne, szczególnie na obszarze działania Paris MoU. TABELA 3 Zatrzymania ze względu na banderę od do Bandera Ilość zatrzymań Udział procentowy Belize (BLZ) 2 2,74% Comoros (COM) 6 8,22% Dominica (DMA) 1 1,37% Georgia (GEO) 4 5,48% Cambodia (KHM) 3 4,11% Malta (MLT) 5 6,85% Nigeria (NGA) 2 2,74% Panama (PAN) 25 34,25% Poland (POL) 1 1,37% Saint Kitts and Nevis (SKN) 1 1,37% Slovakia (SVK) 4 5,48% Syria (SYR) 3 4,11% St. Vincent and the Grenadines (VCT) 15 20,55% Całkowita liczba zatrzymań 73 5

6 Tabela 4 pokazuje rozkład zatrzymań ze względu na typ statku. I tutaj nie jest zaskoczeniem, że najwięcej zatrzymań dotyczy drobnicowców. Przyczyna jest oczywista: statków tego typu jest najwięcej, a wymagania w stosunku do nich nie są tak restrykcyjne jak w stosunku do innych typów, takich jak masowce czy zbiornikowce. Nic więc dziwnego, że Paris MoU ma w planie zaostrzenie kontroli drobnicowców, są też plany, aby podlegały one tym samym regulacjom odnośnie zakazu zawijania do portów Paris MoU, który jest stosowany obecnie w stosunku do masowców, statków pasażerskich i ro-ro pasażerskich, zbiornikowców, chemikaliowców i gazowców. Tabela 4 Zatrzymania wg typu statków od do Typ statku Ilość zatrzymań Masowiec Ilość zatrzymań typu statku 19 26,03% Drobnicowiec Ilość zatrzymań typu statku 43 58,90% Chłodniowiec Ilość zatrzymań typu statku 1 1,37% Ro-Ro Ilość zatrzymań typu statku 3 4,28% Zbiornikowiec Ilość zatrzymań typu statku 6 8,22% Holownik Ilość zatrzymań typu statku 1 1,37% Ogółem 73 Z kolei poniżej przedstawiony został rozkład zatrzymań statków będących pod nadzorem PRS ze względu na organ zatrzymujący. Największy udział w zatrzymaniach mają państwa Europy Południowej, a szczególnie Włochy i Hiszpania. Z kolei najwyższy udział procentowy (ilość zatrzymań do ilości inspekcji) mają PSC w Słowenii oraz we Włoszech. Dane te pozostają w zgodzie z danymi publikowanymi przez Paris MoU. Wynika z tego, że inspektorzy PSC właśnie w tych państwach mają największą skłonność do zatrzymywania statków. Tabela 5 Zatrzymania ze względu na organ zatrzymujący od do Organ Zatrzymujący Ilość zatrzymań Udział procentowy DMA (Denmark) 2 2,74% MCA UK 3 4,11% Norwegian M.D. 1 1,37%

7 1 2 3 NSI Holland 1 1,37% PSC Argentina 3 4,11% PSC Brasil 1 1,37% PSC Bulgaria 1 2,74% PSC China 5 6,85% PSC Egypt 1 1,37% PSC France 1 1,37% PSC Germany 1 1,37% PSC Greece 1 1,37% PSC Iran 2 2,74% PSC Italy 9 12,33% PSC Korea (South) 1 1,37% PSC Portugal 2 2,74% PSC Romania 1 1,37% PSC Russia 5 6,85% PSC Slovenia 5 6,85% PSC Spain 11 15,07% PSC Taiwan 1 1,37% PSC Turkey 7 9,59% SAMSA (South Africa) 2 2,74% SMA Sweden 3 4,11% USCG 2 2,74% Razem 73 Andrzej Szmidt Koordynator d/s PSC w PRS 7

8 8 IMO Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w II półroczu 2005 r. Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca 2005 roku. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 4/2005 Biuletynu Informacyjnego. Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS odnośnik - IMO. Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS tel (wewn. 512), lub fax.: REZOLUCJE UCHWALONE NA 24 SESJI ZGROMADZENIA IMO ( r. ) A.966(24) Współpraca z organizacjami pozarządowymi A.967(24) Zaległości w składkach członkowskich A.968(24) Sprawozdanie finansowe audytorów A.969(24) Plan pracy i budżet na 24 okres finansowy ( ) A.970(24) Plan strategiczny Organizacji (na okres sześcioletni ) Plan strategiczny na najbliższe6latskładasię z czterech głównych części które określają: Misję IMO; Tendencje rozwoju i wyzwania; Kierunki strategiczne i Wskaźniki do wykonania. A.971(24) Plan najważniejszych działań Organizacji i priorytety na dwuletni okres Plan działania IMO na najbliższe 2 lata składa się zdwóchczęści: pierwsza zawiera najważniejsze\działania niezbędne dla osiągnięcia celów zawartych w Planie strategicznym, druga określa priorytety w tych określonych wyżej działaniach. Plan zostanie omówiony szczegółowo w Informatorze o działalności IMO 2006, który zostanie wydany przez Ośrodek ds. IMO w lutym br. A.972(24) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966 Rezolucja zawiera poprawki do konwencji LL 1966 dotyczą one Załącznika III Świadectwa. We wzorach: Międzynarodowego świadectwa wolnej burty i Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty, po akapicie: Świadectwo niniejsze ważne jest do... dodano nowy: Data dokonania przeglądu na podstawie którego wydawane jest świadectwo...(dd/mm/yyyy). Poprawki wejdą w życie procedurą jednogłośnej akceptacji zgodnie z art. 29(2) konwencji, po upływie 36 miesięcy od ich ogłoszenia, ale zachęca się państwa członkowskie do ich akceptacji najwcześniej jak jest to możliwe.

9 A.973(24) Kodeks wdrażania obowiązkowych postanowień (instrumentów) IMO Kodeks opracowany przez FSI jest adresowany do administracji państw bandery, portu i państw nadbrzeżnych. Jest on zbiorem wytycznych w zakresie efektywnego wdrażania postanowień IMO do przepisów prawa lokalnego tych państw. Wdrożenie jego postanowień będzie podstawą do oceny państw członkowskich, zgodnie z wprowadzanym przez IMO nowym programem dobrowolnych audytów administracji państw członkowskich. Kodeks szczegółowo opisuje zobowiązania państw członkowskich wynikające z obowiązkowych postanowień (instrumentów) IMO konwencji, kodeksów i rezolucji: TONNAGE 69, LL 66 i LL PROT 88, COLREG 72, STCW 78, SO- LAS 74, MARPOL 73/78, ISM Code, HSC Code, IMDG Code, INF Code, FSS Code, FTP Code, LSA Code, CSS Code, Grain Code, IBC Code, BCH Code, IGC Code, STCW Code, NOx Technical Code, Res.739(18), Res.A.789(19), Res.A.744(18), Res.MSC.133(76), Res.MSC.168(79), Res. MSC.169(78), Res.MEPC.94(46), Res.4 of the 1997 SOLAS Conference. A.974(24) Plan działania i procedury dla Dobrowolnego programu audytowania państw członkowskich IMO Rezolucja opisuje proces przeprowadzania dobrowolnych audytów administracji państw członkowskich. Część I zawiera plan takiego audytu a Część II opisuje obowiązkowe procedury z nim związane. Załączone do rezolucji dodatki zawierają: nr 1 Wzór memorandum o współpracy pomiędzy IMO i Państwem Członkowskim; nr 2 Kwestionariusz audytu wstępnego; nr 3 Program audytu zsekwencją działań; nr 4 Wzór załączników do raportu z audytu. A.975(24) Dalszy rozwój Dobrowolnego programu audytowania państw członkowskich IMO Zgromadzenie zwraca uwagę, że sprawy ochrony zostały celowe wyłączone z programu adytowania, ze względu na krótki okres jaki upłynął odwdrożenia tych poprawek do SOLAS (rozdz. XI-2 i Kodeks ISPS). Zaleca jednak MSC i MEPC aby sprawy ochrony jako bardzo ważne zostały włączone do tego programu w późniejszym terminie (podobnie również inne sprawy, które nie zostały uwzględnionenabieżącym etapie) po zebraniu odpowiedniego doświadczenia po wdrożeniu tego programu. A.976(24) Trasy żeglugowe ustanowienie obszaru zabronionego dla żeglugi (ATBA) wokół Archipelagu Galapagos Wzwiązku z uznaniem Archipelagu Galapagos za Obszar morski szczególnie wrażliwy (PSSA) rez. MEPC.135(53), obecna rezolucja ustanawia dodatkowe środki ochrony (APM) dla tego obszaru w postaci akwenu ATBA na wniosek Rządu Ekwadoru. Załącznik do rezolucji opisuje punkty graniczne tego obszaru zakaz żeglugi w tym akwenie obowiązuje statki powyżej 500 pojemności brutto i wejdzie w życie od 1 lipca 2006 roku. 9

10 A.977(24) Trasy żeglugowe Wzwiązku z uznaniem Morza Bałtyckiego za Obszar morski szczególnie wrażliwy (PSSA) rez. MEPC.136(53), rezolucja obecna wprowadza poprawki do tras żeglugowych na Bałtyku oraz obszary zabronione dla żeglugi (ATBA) jako dodatkowe środki ochrony (APM) zatwierdzone przez MSC. Wejdą one w życie 1 lipca 2006 r. o godz UTC. Załączniki do rezolucji podają szczegółowe informacje na temat wprowadzonych środków APM: 1. Nowa strefa rozgraniczenia ruchu In Bornholmsgat, 2. Nowa strefa rozgraniczenia ruchu North of Rugen, 3. Zmiany w strefie rozgraniczenia ruchu Off Gotland Island, 4. Zmiany w strefie rozgraniczenia ruchu South of Gedser : nowa strefa ruchu przybrzeżnego, 5. Trasa głębokowodna przy Wyspie Gotland (pomiędzy TSS Off Kopu Peninsula i TSS In Bornholmsgat ), 6. Obszary zabronione dla żeglugi (ATBA) w południowej części M. Bałtyckiego na południe od Wyspy Gotland. A.978(24) Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego In the Great Belt Traffic Area Rezolucja zawiera poprawki do systemu meldunkowego w Wielkim Bełcie (uchwalonego rez. MSC.63(67)) zmienione zostały niektóre wymagania oraz punkty meldunkowe tego systemu. Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2006 r. o godz UTC. A.979(24) Piractwo i zbrojne napady na statki na wodach przy wybrzeżu Somalii Wzwiązku z dużym wzrostem napadów pirackich u wybrzeży Somalii, Zgromadzenie uchwaliło rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie do współpracy i raportowania wszystkich zdarzeń do IMO, zalecającą omijanie tych niebezpiecznych obszarów oraz szereg innych środków prewencyjnych dla statków. Rezolucja także wzywarząd Somalii do podjęcia działań dla przeciwdziałania tym napadom oraz prosi Sekretarza Generalnego ONZ o podjęcie działań dyplomatycznych i o poinformowanie o powyższym problemie Radę Bezpieczeństwa. A.980(24) Poprawki do Wytycznych IMO w zakresie recyklingu statków Rezolucja zawiera poprawki MEPC 53 do uchwalonej na poprzedniej sesji rezolucji (Rez. A.963(23)) z wytycznymi w zakresie recyklingu (złomowania) statków. Została zmieniona (poszerzona) definicja statku, oraz zostały wniesione poprawki do zaleceń w paragrafach: 5.2.1, 5.3, 5.4, 5.6, , , , , i

11 A.981(24) Nowy prawnie wiążący instrument dotyczący recyklingu statków Rezolucja zachęca wszystkie państwa członkowskie do bezzwłocznego stosowania Wytycznych w zakresie recyklingu statków Rez. A.963(23) poprawiona rez. A.980(24). Upoważnia ona jednocześnie Komitet ochrony środowiska na morzu (MEPC) do opracowania nowego obowiązkowego instrumentu prawnego w zakresie recyklingu statków (najprawdopodobniej będzie to nowa konwencja). Projekt nowych regulacji powinien być gotowy do rozpatrzenia i uchwalenia w latach A.982(24) Znowelizowane wytyczne identyfikacji i wyznaczania obszarów morskich szczególnie wrażliwych (PSSA) Zgromadzenie zatwierdziło nowe wytyczne wyznaczania PSSA poprawki zostały wywołane nowymi obszarami uchwalonymi ostatnio na Bałtyku i M. Północnym (pomimo dużego sprzeciwu szeregu państw). Na wniosek głównie USA i Rosji poprawiono definicje tak aby ograniczyć dowolność interpretacji wytycznych, a także podkreślono potrzebę zgodności nowych wymagań znadrzędnym prawem do wolności żeglugi konwencja UNCLOS. Uchwalone znowelizowane wytyczne zastępują poprzednie zawarte w aneksie 2 do rezolucji A.927(22). A.983(24) Wytyczne ułatwiające reagowanie na wypadki zanieczyszczeń Nowe wytyczne zawarte w aneksie do rezolucji, zostały opracowane na podstawie zebranych doświadczeń ze stosowania poprzednich wytycznych zawartych w rezolucji Zgromadzenia A.869(20). Dla celów wytycznych wypadek zanieczyszczeń należy rozumieć jako zanieczyszczenia olejowe jak i zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi. Wytyczne mają ułatwić współpracę izapewnić gotowość i pomoc innych państw w reagowaniu na wypadki zanieczyszczeń. Zaleca się stosowanie wytycznych wszystkim państwom będących stronami Konwencji OPRC i Protokołu OPRC-HNS a także zachęca się do ich stosowania pozostałe państwa członkowskie. Rezolucja zastępuje rez. A.869(20). A.984(24) Ułatwienia w przewozie materiałów radioaktywnych klasy 7 zgodnie z IMDG Code, włączając także materiały w formie opakowanej używane w medycynie lub stosowane w powszechnym użyciu Rezolucja zwraca uwagę na problemy związane z przewozem materiałów radioaktywnych zwłaszcza tych powszechnie stosowanych w medycynie np. Kobalt-60. Przypomina, że ładunki te jeżeli są przewożone zgodnie z wymaganiami Kodeksu IMDG oraz zaleceń zawartych w MSC/Circ.675 nie stwarzają zagrożenia i nie powinny napotykać utrudnień we wprowadzania ich do transportu. Wszelki napotykane problemy w tym zakresie należy kierować do Komitetu FAL, który został upoważniony do ich rozwiązywania we współpracy z IAEA. 11

12 A.985(24) Nowelizacja wytycznych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemytowi na statkach narkotyków i środków psychotropowych oraz chemikaliów do ich wytwarzania (rez.a.872(20)) Rezolucja sygnalizuje potrzebę nowelizacji ww. wytycznych i dostosowanie ich do nowych wymagań Konwencji SOLAS rozdz. XI-2 i Kodeksu ISPS. Zgromadzenie upoważnia komitety FAL i MSC do ich opracowania i do przedstawienia raportu na następnej sesji Zgromadzenia. Rezolucja jednocześnie zachęca wszystkie państwa członkowskie i organizacje międzyrządowe do współpracy w tym zakresie. A.986(24) Doniosłość i ustanawianie funduszy współpracy technicznej jako środków wsparcia celów rozwojowych zawartych w Deklaracji milenijnej Zgromadzenie upoważnia Sekretarza Generalnego, jako zobowiązanie IMO do wsparcia Deklaracji milenijnej, do zwiększenia funduszy na pomoc techniczną zwłaszcza dla krajów afrykańskich. Przeznaczane są one na szkolenia oraz pomoc w ratyfikacji i wdrażaniu postanowień IMO (obecnie ma to dotyczyć zwłaszcza programu audytowania państw członkowskich). Zastępuje ona rezolucję A.873(20). A.987(24) Wytyczne w zakresie sprawiedliwego traktowania marynarzy w sytuacjach wypadków morskich Wspólna rezolucja IMO i ILO, która zwraca uwagę państw członkowskich na obowiązek sprawiedliwego traktowania marynarzy w sytuacjach związanych z wypadkami oraz na potrzebę ich ochrony, a także na przestrzeganie praw człowieka wynikających z konwencji ONZ. Zgromadzenie upoważnia jednocześnie i zobowiązuje Komitet LEG do wspólnego z ILO przygotowania odpowiednich Wytycznych w tym zakresie. Raport z prac ma zostać przedstawiony na 25 sesji Zgromadzenia. A.988(24) Protokół 2002 do Konwencji Ateńskiej: Zastrzeżenia w zakresie wystawiania i akceptacji certyfikatów ubezpieczeniowych ze specjalnymi zwolnieniami i ograniczeniami. Rezolucja zwraca uwagę na negatywne skutki terroryzmu w odszkodowaniach. Zaleca państwom aby ratyfikowały Protokół do Konwencji Ateńskiej tak szybko jak tylko to możliwe z zastrzeżeniem iż rezerwują sobie prawo do wystawiania i akceptacji certyfikatów ubezpieczeniowych ze specjalnymi zwolnieniami i ograniczeniami od warunków ogólnych jeżeli rynek ubezpieczeniowy będzie tego wymagać (naprzykładzwyłączeniem klauzul dotyczących broni biochemicznej i związanych z terroryzmem). 12

13 REZOLUCJE z 53 SESJI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 53) uchwalone 22 lipca 2005 r. Rezolucja MEPC.123(53) Wytyczne dla równoważnego stosowania zarządzania wodami balastowymi (G3) Wytyczne dotyczą postępowania z wodami balastowymi na statkach wycieczkowych oraz ratowniczych i poszukiwawczych o długości całkowitej mniejszej niż 50m, o maksymalnej przepustowości balastowej 8 m 3.Zawierają zalecenia dla środków ostrożności, jakie należy mieć na uwadze, aby zminimalizować pobór, przewóz i zrzut wód balastowych. Rezolucja MEPC.124(53) Wytyczne dla wymiany wód balastowych (G6) Wytyczne stanowią uzupełnienie do wymagań prawidła A-2 i B-4 Załącznika do Międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (BWM). Zawierają one ogólne wskazówki dla armatorów, konstruktorów, towarzystw klasyfikacyjnych i stoczni oraz zwracają uwagę na fakt, że różne typy statków wymagają opracowania przez armatora wytycznych uwzględniających właściwości konkretnego statku (typ, wielkość, umiejscowienie zbiorników balastowych i związanych z nimi systemami rurociągów, wyznaczone trasy żeglugowe i panujące na nich warunki pogodowe, wymagania władz portowych, obsada załogowa). Wytyczne określają również odpowiedzialność za właściwe prowadzenie operacji wymiany wód balastowych, środki ostrożności i szkolenie załogi. Rezolucja MEPC.125(53) Wytyczne zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi (G8) Wytyczne stanowią rozwinięcie postanowień prawidła D-3 Załącznika do Konwencji BWM, które stanowi, że systemypostępowania z wodami balastowymi podlegają zatwierdzeniu przez Administrację. Zawierają: warunki techniczne dotyczące systemów postępowania z wodami balastowymi, urządzeń do obróbki, kontroli i monitorowania postępowania z wodami balastowymi, wymagania dotyczace testowania tych systemów i urządzeń, wyszczególnienie dokumentów wymaganych w procesie zatwierdzania, procedury zatwierdzania, wymagania instalacyjne, procedury przeglądów instalacji, wzór świadectwa zatwierdzenia typu systemu postępowania z wodami balastowymi. Rezolucja MEPC.126(53) Procedury dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi z użyciem substancji aktywnych (G9) Wytyczne stanowią szczegółowe rozwiązania dla wypełnienia postanowień prawidła D-3.2 Załącznika do Konwencji BWM o zatwierdzaniu lub wycofywaniu 13

14 zatwierdzenia dla systemów postępowania z wodami balastowymi z użyciem substancji aktywnych. Konwencja stanowi, że po wycofaniu zatwierdzenia, użycie substancji aktywnej jest zabronione przez okres 1 roku. Procedury zatwierdzania będą uaktualniane w miarę rozwoju wiedzy i technologii, a ich nowe wersje będą rozsyłane przez IMO przed ich zatwierdzeniem. Wytyczne zawierają wymagania dotyczące: chemicznej identyfikacji: opisu komponentów danej substancji, danych o właściwościach i oddziaływaniu substancji na florę ifaunę morską, oszacowanie ryzyka testy przetrwania, bioakumulacji i toksyczności, zatwierdzane systemów: zasadnicze i końcowe, wycofywanie zatwierdzenia. Rezolucja MEPC.127(53) Wytyczne postępowania z wodami balastowymi isporządzania planów postępowania z wodami balastowymi (G4) Wytyczne opracowano w celu wdrożenia postanowień prawidła B-1 Załącznika do Konwencji BWM. Część A wytycznych zawiera: 1. procedury operacyjne statku: unikanie nieuzasadnionych zrzutów wód balastowych, minimalizowanie poboru szkodliwych organizmów, patogenów i osadów, metody postępowania z wodami balastowymi: wymiana wód balastowych, systemy obróbki wód balastowych, zdawanie do urządzeń odbiorczych, prototypowe technologie obróbki wód balastowych, postępowanie z osadami, dodatkowe środki, odstępstwa od postanowień prawideł B-3 lub C procedury zapisów o postępowaniu z wodami balastowymi dla statków i dla władz portowych. 3. szkolenie załóg. Część B wytycznych zawiera postanowienia na temat: koncepcji Planu postępowania z wodami balastowymi, odstępstw od postanowień prawideł B-3 lub C-1, dodatkowych środków, przeglądu Planu, obowiązkowych i dobrowolnych elementów Planu. Załącznik do rezolucji zawiera standardowy format Planu postępowania z wodami balastowymi. 14

15 Rezolucja MEPC.128(53) Poprawki do znowelizowanych Wytycznych Zharmonizowanego systemu nadzorów i klasyfikacji (HSSC rez. A.948(23)) dla celów Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 Poprawki zostały podyktowane wejściem w życie Załącznika VI do Konwencji MARPOL i włączeniem do tego Załącznika poprawek wprowadzających system przeglądów HSSC rezolucją MEPC.132(53), z przewidywanym wejściem w życie 22 listopada 2006 r. Rezolucja MEPC.129(53) Wytyczne dotyczące inspekcji Port State Control na zgodność z postanowieniami Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 Art. 5 i 6 Konwencji MARPOL oraz prawidła 10 i 11 Załącznika VI do tej Konwencji stanowią o procedurach kontrolnych w stosunku do statków obcych wpływających do portów krajów będących Stronami Protokołu Procedury te określają zasady przeprowadzenia inspekcji mającej na celu wykazanie braków na statku, niewłaściwego przygotowania załogi lub stosowania procedur kontrolnych. Wytyczne omawiają inspekcje wstępne i szczegółowe w odniesieniu do statków zobowiązanych do posiadania certyfikatu IAPP, zasady zatrzymywania statku wzwiązku z wykryciem naruszeń. Wytyczne traktują też o inspekcjach statków państw nie będących Stroną Protokołu i innych statków, dla których nie wymaga się posiadania certyfikatu IAPP. Rezolucja MEPC.130(53) Wytyczne dla pokładowych systemów oczyszczania gazów spalinowych SOx Prawidło 14(4) Załącznika VI do Konwencji MARPOL wymaga, aby statki operujące w obszarze kontroli emisji SOx używały paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej 1,5%, bądź stosowały system oczyszczania gazów spalinowych (EGCS-SOx) w celu redukcji całkowitej emisji SOx do 6.0g/kWh. Celem wytycznych jest określenie wymagań dla konstrukcji, testowania, przeglądów i certyfikacji EGCS-SOx. Zawierają one też szczegółowe limity emisji, testowanie emisji, informacje, które powinny być dołączone do systemu w formie poradnika technicznego oraz zasady stałego monitoringu emisji SOx. Załącznik do wytycznych przedstawia metodę określania poziomu emisji SOx poprzez monitorowanie emisji CO 2. Rezolucja MEPC.131(53) Poprawki do Oceny stanu technicznego statku (CAS) wprowadzonego rez. MEPC.94(46) z poprawkami MEPC.99(48) i MEPC.112(50). Poprawki związane są z numeracją prawideł w nowym Załączniku I do Konwencji MARPOL przyjętego rez. MEPC.117(52). Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2007 r. 15

16 Rezolucja MEPC.132(53) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 do Konwencji MARPOL 73 wraz z Protokołem 1978 (poprawki do Załącznika VI i Kodeksu Technicznego NOx). Poprawki dotyczą prawideł:2,5,6,7,8,9i14załącznika VI i wejdą w życie 22 listopada 2006 r. Natomiast poprawki do prawidła 14: Ustanowienie Obszaru specjalnego kontroli emisji siarki na Morzu Północnym wejdą w życie 22 listopada 2007 r. Rezolucja MEPC.133(53) Wyznaczenie obszaru morskiego szczególnie wrażliwego (PSSA) w Cieśninie Torresa jako części Wielkiej Rafy Koralowej Rezolucja wprowadza dwukierunkowe trasy żeglugowe w cieśninie Torresa. W sprawie obowiązkowego pilotażu, statki powinny kierować się wymaganiami australijskiego systemem pilotażu dla statków handlowych o długości 70m iwiększej, lub dla tankowców, chemikaliowców, gazowców niezależnie od ich wielkości (jeżeli operują wokreślonych w rezolucji rejonach). Rezolucja odwołuje rez. MEPC.45(30). Rezolucja MEPC.134(53) Wyznaczenie Wysp Kanaryjskich obszarem morskim szczególnie wrażliwym (PSSA) Rezolucja wyznacza PSSA oraz dodatkowe środki ochrony (APM): trasy rozgraniczenia ruchu, obszary wyłączone z ruchu, obowiązkowy system raportowania (CANREP). Termin wejścia w życie APM zostanie określony na 81 sesji Komitetu MSC w maju 2006 r. Rezolucja MEPC.135(53) Wyznaczenie Archipelagu Wysp Galapagos obszarem morskim szczególnie wrażliwym (PSSA) Rezolucja wyznacza obszar PSSA oraz APM w postaci obszarów wyłączonych z żeglugi (ATBA), które to środki będą zatwierdzone na 24 sesji Zgromadzenia IMO w listopadzie 2005 r. Rezolucja MEPC.136(53) Wyznaczenie obszaru Morza Bałtyckiego szczególnie wrażliwymobszaremmorskim(pssa) Rezolucja wyznacza obszar PSSA, w skład którego wchodzą: Morze Bałtyckie wraz z Zatokami Botnicką ifińską oraz wejściowymi Cieśninami Skagen i Skagerrak do równoleżnika 57 44,8 N. Z obszaru PSSA wyłączono obszary morskie podlegające suwerennym prawom i jurysdykcji Federacji Rosyjskiej, zgodnie z art.56 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS). Rezolucja zawiera też nowe i poprawione trasy rozgraniczenia ruchu dla Bornholmsgat, Rugii, Gotlandii i Gedser, trasy głębokowodne dla Gotlandii i obszary wyłączone z żeglugi na południowym Bałtyku, na południe od Gotlandii. Data wejścia w życie wymienionych APM zostanie ustalona przez Zgromadzenie IMO w listopadzie 2005 r. 16

Nr 1/263 Gdańsk luty_2007 70 lat Polskiego Rejestru Statków Spotkanie w CMM

Nr 1/263 Gdańsk luty_2007 70 lat Polskiego Rejestru Statków Spotkanie w CMM REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 1/263 Gdańsk luty_2007 70 lat Polskiego Rejestru Statków Spotkanie w CMM Dla uczczenia 70-lecia powstania polskiej instytucji klasyfikacyjnej, 15 grudnia 2006 r. w Centralnym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. P O LS K I R EJES T R 1 9 3 6 S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 6/250 Gdańsk grudzień 2004 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2005 życzą

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. P O LS K I R EJES T R 1 9 3 6 S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 4/248 Gdańsk sierpień 2004 Uznanie Polskiego Rejestru Statków przez Unię Europejską W dniach 12-16 lipca br. w Centrali Polskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. POLSKI REJESTR 19 36 STATKÓW Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 4/254 Gdańsk sierpień 2005 Fot. Kosycarz Foto Press KFP Pod koniec lipca zawinęły do Gdańska żaglowce i jachty uczestniczące w 9 Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 6 (13) listopad - grudzień 2008

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 6 (13) listopad - grudzień 2008 Nr 6 (13) listopad - grudzień 2008 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców ODSZKODOWANIA MARYNARSKIE W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM LUB CHOROBĄ NA STATKU CZ. 2 JAK ZOSTAĆ OPERATOREM DYNAMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O860-6366 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006 Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NOWE PRZEPISY DLA PROMÓW I NIE TYLKO ABANDON UBEZPIECZENIOWY A PIRACTWO MORSKIE

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NOWE PRZEPISY DLA PROMÓW I NIE TYLKO ABANDON UBEZPIECZENIOWY A PIRACTWO MORSKIE Nr 3 (28) maj - czerwiec 2011 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NOWE PRZEPISY DLA PROMÓW I NIE TYLKO ABANDON UBEZPIECZENIOWY A PIRACTWO MORSKIE ANALIZA SYTUACJI PODATKOWEJ

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej Centrum Prawa Ekologicznego Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej Uwarunkowania organizacyjne i prawne Opracował zespół autorów: Jerzy Jendrośka

Bardziej szczegółowo

Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne)

Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne) K. Dąbrowski, Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim... Krzysztof Dąbrowski Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne)

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 3 (10) maj - czerwiec 2008

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 3 (10) maj - czerwiec 2008 Nr 3 (10) maj - czerwiec 2008 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców MIĘDZYNARODOWY KODEKS OCHRONY STATKU I OBIEKTU PORTOWEGO - ISPS ŹRÓDŁA MORSKIEGO PRAWA PRACY JAK ZOSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym URZĘDU LOTNICTWA CYWILNĘGO Załącznik do nru 1, poz. 6 z dnia 27 lutego 2004 r. Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym BADANIĘ WYPADKÓW I INCYDĘNTÓW LOTNICZYCH URZĄD LOTNICTWA CYWILNĘGO

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 36 OBWIESZCZENIE Nr 7 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9

Bardziej szczegółowo

Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r.

Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-05 Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II)

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Tłumaczenie niniejszych Wytycznych na język polski zostało staraniem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Cel wydania ustawy i jej zakres.

UZASADNIENIE. I. Cel wydania ustawy i jej zakres. UZASADNIENIE I. Cel wydania ustawy i jej zakres. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, realizuje, zgodnie z prawem i praktyką Unii Europejskiej w obszarze lotnictwa cywilnego, opracowany na początku

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A z dnia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt U S T A W A z dnia 1), 2) o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje organizację i działanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,

Bardziej szczegółowo

O Kancelarii. Spis treści. Szanowni Państwo,

O Kancelarii. Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce specjalny, świąteczny numer naszego Newslettera, w którym znajdą Państwo jeszcze więcej ciekawych artykułów dotyczących zarówno prawa morskiego

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r.

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. PREAMBUŁA Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo