Nr 1/257 Gdańsk luty Prom pasażersko-samochodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1/257 Gdańsk luty 2006. Prom pasażersko-samochodowy"

Transkrypt

1 REJESTR POLSKI STATKÓW Nr 1/257 Gdańsk luty 2006 Prom pasażersko-samochodowy Al Salaam Boccaccio 98 zatonął na Morzu Czerwonym w nocy 3 lutego 2006 r. mając na pokładzie 1400 osób. Statek płynął z Dubah w Arabii Saudyjskiej do Safagi w Egipcie. Akcja ratownicza zakończyła się szczęśliwie jedynie dla ok. 400 osób. Przyczyną katastrofy mógł być pożar, który wybuchł na pokładzie samochodowym i akcja gaśnicza, po której statek stracił stateczność. Śledztwo ma wyjaśnić czy działania załogi przyczyniły się do tak dużej liczby ofiar, dlaczego akcja ratownicza zewnętrzna była opóźniona, dlaczego brak było sygnału wezwania pomocy. Statek zbudowany w 1970 r. nazwany został Boccaccio i przeznaczony do przewozów na wodach włoskich. Jego wymiary 131,0 m długości, 23,6 m szerokości i 5,6 m zanurzenia nie zmieniły się nawet po przebudowie w 1991 r. gdy statek otrzymał dwa kolejne pokłady pasażerskie. Mógł odtąd zabierać do 320 samochodów i 1,5 tys. pasażerów. Tonaż brutto wzrósł do t. W 1999 r. statek został zakupiony przez El-Salaam Maritime Transport, największą egipską prywatną firmę żeglugową. Otrzymałswą obecną nazwę i został zarejestrowany pod banderą panamską. Zewzględu na liczbę ofiar katastrofę promu należy zaliczyć do największych katastrof morskich w dziejach żeglugi pasażerskiej. 1

2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW INSPEKCJI PORT STATE CONTROL 2005 ROK Zpoczątkiem nowego roku przychodzi czas na podsumowania wyników roku poprzedniego. Poniżej przedstawione zostały wyniki inspekcji Port State Control na statkach klasyfikowanych/certyfikowanych przez PRS. Ostatnie lata wykazały, że działalność Port State Control ma rzeczywisty i rosnący wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi, statków, ładunków oraz środowiska naturalnego. Można oczywiście dyskutować na temat środków stosowanych przez oficerów Port State Control, jednak można zauważyć, że ilość statków substandardowych pływających na terenie działania Port State Control, a zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych, sukcesywnie maleje. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że z roku na rok zwiększa się ilość przepisów, które mają to zapewnić. Zwiększa się zatem liczba wymagań, które musi spełniać statek i jego załoga, zwiększa się ilość dokumentów, które muszą posiadać statek i jego załoga, a co za tym idzie, zwiększa się również zakres inspekcji Port State Control. Działalność Port State Control ma również wpływ na działalność Towarzystw Klasyfikacyjnych. Można zauważyć, że coraz więcej sił i środków przeznacza się na działania związane właśnie z Port State Control. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że coraz więcej przeglądów wykonywanych jest pod kątem przyszłych inspekcji Port State Control. Z drugiej strony, takie są oczekiwania Administracji poszczególnych bander wobec Towarzystw Klasyfikacyjnych. Poniżej przedstawiono kilka zestawień, które pomogą zorientować się, jakie jest miejsce Polskiego Rejestru Statków na tle innych towarzystw. Na początku trzeba stwierdzić, że na wyniki inspekcji Port State Control mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki: wiek statku, typ statku oraz kwalifikacje załogi i poziom nadzoru armatorskiego. I tu trzeba zauważyć, że we wszystkich statystykach wyniki PRS mogły by być lepsze. PRS ma pod swoim nadzorem jedną z najstarszych flot (średni wiek statku), przeważają statki najtrudniejsze (masowce, zbiornikowce, drobnicowce), a kwalifikacje załóg i poziom nadzoru armatorskiego pozostawiają w wielu przypadkach sporo do życzenia. Ma to duży wpływ na statystyki. Ponieważ dla Polskiego Rejestru Statków największe znaczenie, z racji rejonu działania, mają wyniki inspekcji Port State Control na obszarze działania Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, poniżej zostaną przedstawione dane statystyczne właśnie z tego rejonu. W tym miejscu trzeba jednak zastrzec, że są to dane orientacyjne, sporządzone na podstawie informacji, które są w posiadaniu PRS. Mogą one różnić się od danych publikowanych przez poszczególne organizacje Port State Control. 2

3 Tabela 1 Porównanie wyników inspekcji Port State Control dla wybranych Towarzystw Klasyfikacyjnych (PARIS MOU) Towarzystwo Klasyfikacyjne Inspekcje Zatrzymania Udział w% Inspekcje 2005 Zatrzymania 2005 Udział w% American Bureau of Shipping (ABS) ,45% ,61% Bureau Veritas (BV) ,89% ,65% China Classification Society (CCS) ,06% ,73% Det Norske Veritas (DNV) ,27% ,65% Croatian Register of 12, Shipping (CRS) % ,01% Germanischer Lloyd (GL) ,45% ,81% Hellenic Register of 17, Shipping (HRS) % ,85% Indian Register of Shipping (IRS) ,85% ,88% International Naval 24,40 Survey Bureau % (INSB) ,81% Isthmus Bureau of 20, Shipping (IBS) % ,68% Korean Register of Shipping (KRS) ,83% ,34% Lloyd's Register of Shipping (LRS) ,53% ,22% Nippon Kaiji Kyokai (NKK) ,81% ,50% Polski Rejestr 10, Statków (PRS) % ,95% Registro Internacional Naval (RINAVE) ,45% ,71% Registro Italiano Navale (RINA) ,85% ,68% Russian Maritime Register of Shipping ,21% ,96% (RMRS) Russian River Register (RRR) ,13% ,69% Shipping Register of Ukraine (SRU) ,6% ,30% Turk Loydu (TL) ,2% ,97% Vietnam Register of Shipping (VRS) % % 3

4 Jak widać zpowyższej tabeli, wyniki inspekcji Port State Control za okres ostatnich trzech lat plasują PRS mniej więcej w środku stawki. Trzeba stwierdzić, że nie jest to złe miejsce, biorąc pod uwagę czynniki wymienione wcześniej. Oczywiście dążeniem PRS jest, aby znaleźć się wśród najlepszych. I to było m.in. jednym z powodów dla których stworzono nowe stanowisko w PRS Koordynatora d/s PSC. Wśród jego zadań jest pomoc armatorom oraz inspektorom PRS we wszelkich sprawach związanych z PSC. Obejmuje to m.in. kontakty z lokalnymi biurami Port State Control we wszelkich kwestiach spornych, koordynacja działań PRS w odpowiedzi na inspekcje Port State Control, przygotowywanie materiałów, które mają pomóc armatorom oraz inspektorom PRS w przygotowaniu statków do inspekcji Port State Control. Jednym z zadań jest również gromadzenie i prezentacja danych statystycznych. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane statystyczne za rok 2005, obejmujące informacje o zatrzymaniach zebrane z całego świata. W założeniu mają one dostarczyć informacji użytecznych podczas przygotowań statku do inspekcji PSC. Tabela 2 przedstawia kategorie do których należą niezgodności/niesprawności najczęściej wykrywane przez PSC. Dlatego też podczas przygotowywania statku do inspekcji należy zwrócić szczególną uwagę na te właśnie obszary. Jak widać, najwięcej niezgodności dotyczy stanu technicznego statku (uszkodzenia, ale też iwygląd zewnętrzny korozja!), jego wyposażenia bezpieczeństwa (pożarowego, ratunkowego oraz nawigacyjnego) oraz Wolnej Burty (wszelkiego rodzaju zamknięcia, odpowietrzenia, itp.). Kolejna grupa to urządzenia maszynowe, wyposażenie radiowe, urządzenia ochrony środowiska (MARPOL) oraz system zarządzania bezpieczeństwem (ISM). Tabela 2 Kategorie niezgodności w procentach od do Kategoria niezgodności Ilość wpisanych niezgodności Udział procentowy Ship's certificates/logbooks 43 4,03% 02 Crew (certificates, licences) 30 2,81% 03 Crew and accommodation (ILO 147) 40 3,75% 04 Food and catering (ILO 147) 12 1,13% 05 Working spaces and accident 20 1,88% 06 Live saving appliances 104 9,76% 07 Fire safety measures ,23% 08 Accident prevention (ILO 147) 24 2,25% 09 Safety in general stability, structure ,17% 10 Alarm signals 6 0,56% 11 Carriage of cargo and dangerous goods 6 0,56% 4

5 Load lines 93 8,72% 13 Mooring arrangements (ILO 147) 11 1,03% 14 Propulsion and auxiliary machinery 65 6,10% 15 Safety of navigation 99 9,29% 16 Radiocommunication 60 5,63% 17 MARPOL Annex I 62 5,82% 19 MARPOL Annex II 1 0,09% 20 SOLAS related operational 29 2,72% 23 MARPOL Annex V 10 0,94% 25 ISM related deficiencies 42 3,94% 26 Bulk carriers additional safety 1 0,09% 27 ISPS related deficiencies 10 0,94% 29 MARPOL Annex IV 2 0,19% 99 Other deficiencies 4 0,38% Liczba niezgodności ogółem 1066 W kolejnej tabeli (nr 3) przedstawiony został rozkład zatrzymań ze względu na banderę statku. I tutaj widać, że najwięcej zatrzymań przypada na statki podnoszące bandery tzw. wygodne (FOC flag of convenience), które znajdują się na tzw. czarnej liście Paris MoU. Oczywiście, nie zawsze wynika to z faktu, że są one w najgorszym stanie, a po prostu dlatego, że inspekcje na nich przeprowadzane są częstsze i bardziej dokładne, szczególnie na obszarze działania Paris MoU. TABELA 3 Zatrzymania ze względu na banderę od do Bandera Ilość zatrzymań Udział procentowy Belize (BLZ) 2 2,74% Comoros (COM) 6 8,22% Dominica (DMA) 1 1,37% Georgia (GEO) 4 5,48% Cambodia (KHM) 3 4,11% Malta (MLT) 5 6,85% Nigeria (NGA) 2 2,74% Panama (PAN) 25 34,25% Poland (POL) 1 1,37% Saint Kitts and Nevis (SKN) 1 1,37% Slovakia (SVK) 4 5,48% Syria (SYR) 3 4,11% St. Vincent and the Grenadines (VCT) 15 20,55% Całkowita liczba zatrzymań 73 5

6 Tabela 4 pokazuje rozkład zatrzymań ze względu na typ statku. I tutaj nie jest zaskoczeniem, że najwięcej zatrzymań dotyczy drobnicowców. Przyczyna jest oczywista: statków tego typu jest najwięcej, a wymagania w stosunku do nich nie są tak restrykcyjne jak w stosunku do innych typów, takich jak masowce czy zbiornikowce. Nic więc dziwnego, że Paris MoU ma w planie zaostrzenie kontroli drobnicowców, są też plany, aby podlegały one tym samym regulacjom odnośnie zakazu zawijania do portów Paris MoU, który jest stosowany obecnie w stosunku do masowców, statków pasażerskich i ro-ro pasażerskich, zbiornikowców, chemikaliowców i gazowców. Tabela 4 Zatrzymania wg typu statków od do Typ statku Ilość zatrzymań Masowiec Ilość zatrzymań typu statku 19 26,03% Drobnicowiec Ilość zatrzymań typu statku 43 58,90% Chłodniowiec Ilość zatrzymań typu statku 1 1,37% Ro-Ro Ilość zatrzymań typu statku 3 4,28% Zbiornikowiec Ilość zatrzymań typu statku 6 8,22% Holownik Ilość zatrzymań typu statku 1 1,37% Ogółem 73 Z kolei poniżej przedstawiony został rozkład zatrzymań statków będących pod nadzorem PRS ze względu na organ zatrzymujący. Największy udział w zatrzymaniach mają państwa Europy Południowej, a szczególnie Włochy i Hiszpania. Z kolei najwyższy udział procentowy (ilość zatrzymań do ilości inspekcji) mają PSC w Słowenii oraz we Włoszech. Dane te pozostają w zgodzie z danymi publikowanymi przez Paris MoU. Wynika z tego, że inspektorzy PSC właśnie w tych państwach mają największą skłonność do zatrzymywania statków. Tabela 5 Zatrzymania ze względu na organ zatrzymujący od do Organ Zatrzymujący Ilość zatrzymań Udział procentowy DMA (Denmark) 2 2,74% MCA UK 3 4,11% Norwegian M.D. 1 1,37%

7 1 2 3 NSI Holland 1 1,37% PSC Argentina 3 4,11% PSC Brasil 1 1,37% PSC Bulgaria 1 2,74% PSC China 5 6,85% PSC Egypt 1 1,37% PSC France 1 1,37% PSC Germany 1 1,37% PSC Greece 1 1,37% PSC Iran 2 2,74% PSC Italy 9 12,33% PSC Korea (South) 1 1,37% PSC Portugal 2 2,74% PSC Romania 1 1,37% PSC Russia 5 6,85% PSC Slovenia 5 6,85% PSC Spain 11 15,07% PSC Taiwan 1 1,37% PSC Turkey 7 9,59% SAMSA (South Africa) 2 2,74% SMA Sweden 3 4,11% USCG 2 2,74% Razem 73 Andrzej Szmidt Koordynator d/s PSC w PRS 7

8 8 IMO Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w II półroczu 2005 r. Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca 2005 roku. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 4/2005 Biuletynu Informacyjnego. Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS odnośnik - IMO. Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS tel (wewn. 512), lub fax.: REZOLUCJE UCHWALONE NA 24 SESJI ZGROMADZENIA IMO ( r. ) A.966(24) Współpraca z organizacjami pozarządowymi A.967(24) Zaległości w składkach członkowskich A.968(24) Sprawozdanie finansowe audytorów A.969(24) Plan pracy i budżet na 24 okres finansowy ( ) A.970(24) Plan strategiczny Organizacji (na okres sześcioletni ) Plan strategiczny na najbliższe6latskładasię z czterech głównych części które określają: Misję IMO; Tendencje rozwoju i wyzwania; Kierunki strategiczne i Wskaźniki do wykonania. A.971(24) Plan najważniejszych działań Organizacji i priorytety na dwuletni okres Plan działania IMO na najbliższe 2 lata składa się zdwóchczęści: pierwsza zawiera najważniejsze\działania niezbędne dla osiągnięcia celów zawartych w Planie strategicznym, druga określa priorytety w tych określonych wyżej działaniach. Plan zostanie omówiony szczegółowo w Informatorze o działalności IMO 2006, który zostanie wydany przez Ośrodek ds. IMO w lutym br. A.972(24) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966 Rezolucja zawiera poprawki do konwencji LL 1966 dotyczą one Załącznika III Świadectwa. We wzorach: Międzynarodowego świadectwa wolnej burty i Międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty, po akapicie: Świadectwo niniejsze ważne jest do... dodano nowy: Data dokonania przeglądu na podstawie którego wydawane jest świadectwo...(dd/mm/yyyy). Poprawki wejdą w życie procedurą jednogłośnej akceptacji zgodnie z art. 29(2) konwencji, po upływie 36 miesięcy od ich ogłoszenia, ale zachęca się państwa członkowskie do ich akceptacji najwcześniej jak jest to możliwe.

9 A.973(24) Kodeks wdrażania obowiązkowych postanowień (instrumentów) IMO Kodeks opracowany przez FSI jest adresowany do administracji państw bandery, portu i państw nadbrzeżnych. Jest on zbiorem wytycznych w zakresie efektywnego wdrażania postanowień IMO do przepisów prawa lokalnego tych państw. Wdrożenie jego postanowień będzie podstawą do oceny państw członkowskich, zgodnie z wprowadzanym przez IMO nowym programem dobrowolnych audytów administracji państw członkowskich. Kodeks szczegółowo opisuje zobowiązania państw członkowskich wynikające z obowiązkowych postanowień (instrumentów) IMO konwencji, kodeksów i rezolucji: TONNAGE 69, LL 66 i LL PROT 88, COLREG 72, STCW 78, SO- LAS 74, MARPOL 73/78, ISM Code, HSC Code, IMDG Code, INF Code, FSS Code, FTP Code, LSA Code, CSS Code, Grain Code, IBC Code, BCH Code, IGC Code, STCW Code, NOx Technical Code, Res.739(18), Res.A.789(19), Res.A.744(18), Res.MSC.133(76), Res.MSC.168(79), Res. MSC.169(78), Res.MEPC.94(46), Res.4 of the 1997 SOLAS Conference. A.974(24) Plan działania i procedury dla Dobrowolnego programu audytowania państw członkowskich IMO Rezolucja opisuje proces przeprowadzania dobrowolnych audytów administracji państw członkowskich. Część I zawiera plan takiego audytu a Część II opisuje obowiązkowe procedury z nim związane. Załączone do rezolucji dodatki zawierają: nr 1 Wzór memorandum o współpracy pomiędzy IMO i Państwem Członkowskim; nr 2 Kwestionariusz audytu wstępnego; nr 3 Program audytu zsekwencją działań; nr 4 Wzór załączników do raportu z audytu. A.975(24) Dalszy rozwój Dobrowolnego programu audytowania państw członkowskich IMO Zgromadzenie zwraca uwagę, że sprawy ochrony zostały celowe wyłączone z programu adytowania, ze względu na krótki okres jaki upłynął odwdrożenia tych poprawek do SOLAS (rozdz. XI-2 i Kodeks ISPS). Zaleca jednak MSC i MEPC aby sprawy ochrony jako bardzo ważne zostały włączone do tego programu w późniejszym terminie (podobnie również inne sprawy, które nie zostały uwzględnionenabieżącym etapie) po zebraniu odpowiedniego doświadczenia po wdrożeniu tego programu. A.976(24) Trasy żeglugowe ustanowienie obszaru zabronionego dla żeglugi (ATBA) wokół Archipelagu Galapagos Wzwiązku z uznaniem Archipelagu Galapagos za Obszar morski szczególnie wrażliwy (PSSA) rez. MEPC.135(53), obecna rezolucja ustanawia dodatkowe środki ochrony (APM) dla tego obszaru w postaci akwenu ATBA na wniosek Rządu Ekwadoru. Załącznik do rezolucji opisuje punkty graniczne tego obszaru zakaz żeglugi w tym akwenie obowiązuje statki powyżej 500 pojemności brutto i wejdzie w życie od 1 lipca 2006 roku. 9

10 A.977(24) Trasy żeglugowe Wzwiązku z uznaniem Morza Bałtyckiego za Obszar morski szczególnie wrażliwy (PSSA) rez. MEPC.136(53), rezolucja obecna wprowadza poprawki do tras żeglugowych na Bałtyku oraz obszary zabronione dla żeglugi (ATBA) jako dodatkowe środki ochrony (APM) zatwierdzone przez MSC. Wejdą one w życie 1 lipca 2006 r. o godz UTC. Załączniki do rezolucji podają szczegółowe informacje na temat wprowadzonych środków APM: 1. Nowa strefa rozgraniczenia ruchu In Bornholmsgat, 2. Nowa strefa rozgraniczenia ruchu North of Rugen, 3. Zmiany w strefie rozgraniczenia ruchu Off Gotland Island, 4. Zmiany w strefie rozgraniczenia ruchu South of Gedser : nowa strefa ruchu przybrzeżnego, 5. Trasa głębokowodna przy Wyspie Gotland (pomiędzy TSS Off Kopu Peninsula i TSS In Bornholmsgat ), 6. Obszary zabronione dla żeglugi (ATBA) w południowej części M. Bałtyckiego na południe od Wyspy Gotland. A.978(24) Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego In the Great Belt Traffic Area Rezolucja zawiera poprawki do systemu meldunkowego w Wielkim Bełcie (uchwalonego rez. MSC.63(67)) zmienione zostały niektóre wymagania oraz punkty meldunkowe tego systemu. Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2006 r. o godz UTC. A.979(24) Piractwo i zbrojne napady na statki na wodach przy wybrzeżu Somalii Wzwiązku z dużym wzrostem napadów pirackich u wybrzeży Somalii, Zgromadzenie uchwaliło rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie do współpracy i raportowania wszystkich zdarzeń do IMO, zalecającą omijanie tych niebezpiecznych obszarów oraz szereg innych środków prewencyjnych dla statków. Rezolucja także wzywarząd Somalii do podjęcia działań dla przeciwdziałania tym napadom oraz prosi Sekretarza Generalnego ONZ o podjęcie działań dyplomatycznych i o poinformowanie o powyższym problemie Radę Bezpieczeństwa. A.980(24) Poprawki do Wytycznych IMO w zakresie recyklingu statków Rezolucja zawiera poprawki MEPC 53 do uchwalonej na poprzedniej sesji rezolucji (Rez. A.963(23)) z wytycznymi w zakresie recyklingu (złomowania) statków. Została zmieniona (poszerzona) definicja statku, oraz zostały wniesione poprawki do zaleceń w paragrafach: 5.2.1, 5.3, 5.4, 5.6, , , , , i

11 A.981(24) Nowy prawnie wiążący instrument dotyczący recyklingu statków Rezolucja zachęca wszystkie państwa członkowskie do bezzwłocznego stosowania Wytycznych w zakresie recyklingu statków Rez. A.963(23) poprawiona rez. A.980(24). Upoważnia ona jednocześnie Komitet ochrony środowiska na morzu (MEPC) do opracowania nowego obowiązkowego instrumentu prawnego w zakresie recyklingu statków (najprawdopodobniej będzie to nowa konwencja). Projekt nowych regulacji powinien być gotowy do rozpatrzenia i uchwalenia w latach A.982(24) Znowelizowane wytyczne identyfikacji i wyznaczania obszarów morskich szczególnie wrażliwych (PSSA) Zgromadzenie zatwierdziło nowe wytyczne wyznaczania PSSA poprawki zostały wywołane nowymi obszarami uchwalonymi ostatnio na Bałtyku i M. Północnym (pomimo dużego sprzeciwu szeregu państw). Na wniosek głównie USA i Rosji poprawiono definicje tak aby ograniczyć dowolność interpretacji wytycznych, a także podkreślono potrzebę zgodności nowych wymagań znadrzędnym prawem do wolności żeglugi konwencja UNCLOS. Uchwalone znowelizowane wytyczne zastępują poprzednie zawarte w aneksie 2 do rezolucji A.927(22). A.983(24) Wytyczne ułatwiające reagowanie na wypadki zanieczyszczeń Nowe wytyczne zawarte w aneksie do rezolucji, zostały opracowane na podstawie zebranych doświadczeń ze stosowania poprzednich wytycznych zawartych w rezolucji Zgromadzenia A.869(20). Dla celów wytycznych wypadek zanieczyszczeń należy rozumieć jako zanieczyszczenia olejowe jak i zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi. Wytyczne mają ułatwić współpracę izapewnić gotowość i pomoc innych państw w reagowaniu na wypadki zanieczyszczeń. Zaleca się stosowanie wytycznych wszystkim państwom będących stronami Konwencji OPRC i Protokołu OPRC-HNS a także zachęca się do ich stosowania pozostałe państwa członkowskie. Rezolucja zastępuje rez. A.869(20). A.984(24) Ułatwienia w przewozie materiałów radioaktywnych klasy 7 zgodnie z IMDG Code, włączając także materiały w formie opakowanej używane w medycynie lub stosowane w powszechnym użyciu Rezolucja zwraca uwagę na problemy związane z przewozem materiałów radioaktywnych zwłaszcza tych powszechnie stosowanych w medycynie np. Kobalt-60. Przypomina, że ładunki te jeżeli są przewożone zgodnie z wymaganiami Kodeksu IMDG oraz zaleceń zawartych w MSC/Circ.675 nie stwarzają zagrożenia i nie powinny napotykać utrudnień we wprowadzania ich do transportu. Wszelki napotykane problemy w tym zakresie należy kierować do Komitetu FAL, który został upoważniony do ich rozwiązywania we współpracy z IAEA. 11

12 A.985(24) Nowelizacja wytycznych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemytowi na statkach narkotyków i środków psychotropowych oraz chemikaliów do ich wytwarzania (rez.a.872(20)) Rezolucja sygnalizuje potrzebę nowelizacji ww. wytycznych i dostosowanie ich do nowych wymagań Konwencji SOLAS rozdz. XI-2 i Kodeksu ISPS. Zgromadzenie upoważnia komitety FAL i MSC do ich opracowania i do przedstawienia raportu na następnej sesji Zgromadzenia. Rezolucja jednocześnie zachęca wszystkie państwa członkowskie i organizacje międzyrządowe do współpracy w tym zakresie. A.986(24) Doniosłość i ustanawianie funduszy współpracy technicznej jako środków wsparcia celów rozwojowych zawartych w Deklaracji milenijnej Zgromadzenie upoważnia Sekretarza Generalnego, jako zobowiązanie IMO do wsparcia Deklaracji milenijnej, do zwiększenia funduszy na pomoc techniczną zwłaszcza dla krajów afrykańskich. Przeznaczane są one na szkolenia oraz pomoc w ratyfikacji i wdrażaniu postanowień IMO (obecnie ma to dotyczyć zwłaszcza programu audytowania państw członkowskich). Zastępuje ona rezolucję A.873(20). A.987(24) Wytyczne w zakresie sprawiedliwego traktowania marynarzy w sytuacjach wypadków morskich Wspólna rezolucja IMO i ILO, która zwraca uwagę państw członkowskich na obowiązek sprawiedliwego traktowania marynarzy w sytuacjach związanych z wypadkami oraz na potrzebę ich ochrony, a także na przestrzeganie praw człowieka wynikających z konwencji ONZ. Zgromadzenie upoważnia jednocześnie i zobowiązuje Komitet LEG do wspólnego z ILO przygotowania odpowiednich Wytycznych w tym zakresie. Raport z prac ma zostać przedstawiony na 25 sesji Zgromadzenia. A.988(24) Protokół 2002 do Konwencji Ateńskiej: Zastrzeżenia w zakresie wystawiania i akceptacji certyfikatów ubezpieczeniowych ze specjalnymi zwolnieniami i ograniczeniami. Rezolucja zwraca uwagę na negatywne skutki terroryzmu w odszkodowaniach. Zaleca państwom aby ratyfikowały Protokół do Konwencji Ateńskiej tak szybko jak tylko to możliwe z zastrzeżeniem iż rezerwują sobie prawo do wystawiania i akceptacji certyfikatów ubezpieczeniowych ze specjalnymi zwolnieniami i ograniczeniami od warunków ogólnych jeżeli rynek ubezpieczeniowy będzie tego wymagać (naprzykładzwyłączeniem klauzul dotyczących broni biochemicznej i związanych z terroryzmem). 12

13 REZOLUCJE z 53 SESJI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 53) uchwalone 22 lipca 2005 r. Rezolucja MEPC.123(53) Wytyczne dla równoważnego stosowania zarządzania wodami balastowymi (G3) Wytyczne dotyczą postępowania z wodami balastowymi na statkach wycieczkowych oraz ratowniczych i poszukiwawczych o długości całkowitej mniejszej niż 50m, o maksymalnej przepustowości balastowej 8 m 3.Zawierają zalecenia dla środków ostrożności, jakie należy mieć na uwadze, aby zminimalizować pobór, przewóz i zrzut wód balastowych. Rezolucja MEPC.124(53) Wytyczne dla wymiany wód balastowych (G6) Wytyczne stanowią uzupełnienie do wymagań prawidła A-2 i B-4 Załącznika do Międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (BWM). Zawierają one ogólne wskazówki dla armatorów, konstruktorów, towarzystw klasyfikacyjnych i stoczni oraz zwracają uwagę na fakt, że różne typy statków wymagają opracowania przez armatora wytycznych uwzględniających właściwości konkretnego statku (typ, wielkość, umiejscowienie zbiorników balastowych i związanych z nimi systemami rurociągów, wyznaczone trasy żeglugowe i panujące na nich warunki pogodowe, wymagania władz portowych, obsada załogowa). Wytyczne określają również odpowiedzialność za właściwe prowadzenie operacji wymiany wód balastowych, środki ostrożności i szkolenie załogi. Rezolucja MEPC.125(53) Wytyczne zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi (G8) Wytyczne stanowią rozwinięcie postanowień prawidła D-3 Załącznika do Konwencji BWM, które stanowi, że systemypostępowania z wodami balastowymi podlegają zatwierdzeniu przez Administrację. Zawierają: warunki techniczne dotyczące systemów postępowania z wodami balastowymi, urządzeń do obróbki, kontroli i monitorowania postępowania z wodami balastowymi, wymagania dotyczace testowania tych systemów i urządzeń, wyszczególnienie dokumentów wymaganych w procesie zatwierdzania, procedury zatwierdzania, wymagania instalacyjne, procedury przeglądów instalacji, wzór świadectwa zatwierdzenia typu systemu postępowania z wodami balastowymi. Rezolucja MEPC.126(53) Procedury dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi z użyciem substancji aktywnych (G9) Wytyczne stanowią szczegółowe rozwiązania dla wypełnienia postanowień prawidła D-3.2 Załącznika do Konwencji BWM o zatwierdzaniu lub wycofywaniu 13

14 zatwierdzenia dla systemów postępowania z wodami balastowymi z użyciem substancji aktywnych. Konwencja stanowi, że po wycofaniu zatwierdzenia, użycie substancji aktywnej jest zabronione przez okres 1 roku. Procedury zatwierdzania będą uaktualniane w miarę rozwoju wiedzy i technologii, a ich nowe wersje będą rozsyłane przez IMO przed ich zatwierdzeniem. Wytyczne zawierają wymagania dotyczące: chemicznej identyfikacji: opisu komponentów danej substancji, danych o właściwościach i oddziaływaniu substancji na florę ifaunę morską, oszacowanie ryzyka testy przetrwania, bioakumulacji i toksyczności, zatwierdzane systemów: zasadnicze i końcowe, wycofywanie zatwierdzenia. Rezolucja MEPC.127(53) Wytyczne postępowania z wodami balastowymi isporządzania planów postępowania z wodami balastowymi (G4) Wytyczne opracowano w celu wdrożenia postanowień prawidła B-1 Załącznika do Konwencji BWM. Część A wytycznych zawiera: 1. procedury operacyjne statku: unikanie nieuzasadnionych zrzutów wód balastowych, minimalizowanie poboru szkodliwych organizmów, patogenów i osadów, metody postępowania z wodami balastowymi: wymiana wód balastowych, systemy obróbki wód balastowych, zdawanie do urządzeń odbiorczych, prototypowe technologie obróbki wód balastowych, postępowanie z osadami, dodatkowe środki, odstępstwa od postanowień prawideł B-3 lub C procedury zapisów o postępowaniu z wodami balastowymi dla statków i dla władz portowych. 3. szkolenie załóg. Część B wytycznych zawiera postanowienia na temat: koncepcji Planu postępowania z wodami balastowymi, odstępstw od postanowień prawideł B-3 lub C-1, dodatkowych środków, przeglądu Planu, obowiązkowych i dobrowolnych elementów Planu. Załącznik do rezolucji zawiera standardowy format Planu postępowania z wodami balastowymi. 14

15 Rezolucja MEPC.128(53) Poprawki do znowelizowanych Wytycznych Zharmonizowanego systemu nadzorów i klasyfikacji (HSSC rez. A.948(23)) dla celów Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 Poprawki zostały podyktowane wejściem w życie Załącznika VI do Konwencji MARPOL i włączeniem do tego Załącznika poprawek wprowadzających system przeglądów HSSC rezolucją MEPC.132(53), z przewidywanym wejściem w życie 22 listopada 2006 r. Rezolucja MEPC.129(53) Wytyczne dotyczące inspekcji Port State Control na zgodność z postanowieniami Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 Art. 5 i 6 Konwencji MARPOL oraz prawidła 10 i 11 Załącznika VI do tej Konwencji stanowią o procedurach kontrolnych w stosunku do statków obcych wpływających do portów krajów będących Stronami Protokołu Procedury te określają zasady przeprowadzenia inspekcji mającej na celu wykazanie braków na statku, niewłaściwego przygotowania załogi lub stosowania procedur kontrolnych. Wytyczne omawiają inspekcje wstępne i szczegółowe w odniesieniu do statków zobowiązanych do posiadania certyfikatu IAPP, zasady zatrzymywania statku wzwiązku z wykryciem naruszeń. Wytyczne traktują też o inspekcjach statków państw nie będących Stroną Protokołu i innych statków, dla których nie wymaga się posiadania certyfikatu IAPP. Rezolucja MEPC.130(53) Wytyczne dla pokładowych systemów oczyszczania gazów spalinowych SOx Prawidło 14(4) Załącznika VI do Konwencji MARPOL wymaga, aby statki operujące w obszarze kontroli emisji SOx używały paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej 1,5%, bądź stosowały system oczyszczania gazów spalinowych (EGCS-SOx) w celu redukcji całkowitej emisji SOx do 6.0g/kWh. Celem wytycznych jest określenie wymagań dla konstrukcji, testowania, przeglądów i certyfikacji EGCS-SOx. Zawierają one też szczegółowe limity emisji, testowanie emisji, informacje, które powinny być dołączone do systemu w formie poradnika technicznego oraz zasady stałego monitoringu emisji SOx. Załącznik do wytycznych przedstawia metodę określania poziomu emisji SOx poprzez monitorowanie emisji CO 2. Rezolucja MEPC.131(53) Poprawki do Oceny stanu technicznego statku (CAS) wprowadzonego rez. MEPC.94(46) z poprawkami MEPC.99(48) i MEPC.112(50). Poprawki związane są z numeracją prawideł w nowym Załączniku I do Konwencji MARPOL przyjętego rez. MEPC.117(52). Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2007 r. 15

16 Rezolucja MEPC.132(53) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 do Konwencji MARPOL 73 wraz z Protokołem 1978 (poprawki do Załącznika VI i Kodeksu Technicznego NOx). Poprawki dotyczą prawideł:2,5,6,7,8,9i14załącznika VI i wejdą w życie 22 listopada 2006 r. Natomiast poprawki do prawidła 14: Ustanowienie Obszaru specjalnego kontroli emisji siarki na Morzu Północnym wejdą w życie 22 listopada 2007 r. Rezolucja MEPC.133(53) Wyznaczenie obszaru morskiego szczególnie wrażliwego (PSSA) w Cieśninie Torresa jako części Wielkiej Rafy Koralowej Rezolucja wprowadza dwukierunkowe trasy żeglugowe w cieśninie Torresa. W sprawie obowiązkowego pilotażu, statki powinny kierować się wymaganiami australijskiego systemem pilotażu dla statków handlowych o długości 70m iwiększej, lub dla tankowców, chemikaliowców, gazowców niezależnie od ich wielkości (jeżeli operują wokreślonych w rezolucji rejonach). Rezolucja odwołuje rez. MEPC.45(30). Rezolucja MEPC.134(53) Wyznaczenie Wysp Kanaryjskich obszarem morskim szczególnie wrażliwym (PSSA) Rezolucja wyznacza PSSA oraz dodatkowe środki ochrony (APM): trasy rozgraniczenia ruchu, obszary wyłączone z ruchu, obowiązkowy system raportowania (CANREP). Termin wejścia w życie APM zostanie określony na 81 sesji Komitetu MSC w maju 2006 r. Rezolucja MEPC.135(53) Wyznaczenie Archipelagu Wysp Galapagos obszarem morskim szczególnie wrażliwym (PSSA) Rezolucja wyznacza obszar PSSA oraz APM w postaci obszarów wyłączonych z żeglugi (ATBA), które to środki będą zatwierdzone na 24 sesji Zgromadzenia IMO w listopadzie 2005 r. Rezolucja MEPC.136(53) Wyznaczenie obszaru Morza Bałtyckiego szczególnie wrażliwymobszaremmorskim(pssa) Rezolucja wyznacza obszar PSSA, w skład którego wchodzą: Morze Bałtyckie wraz z Zatokami Botnicką ifińską oraz wejściowymi Cieśninami Skagen i Skagerrak do równoleżnika 57 44,8 N. Z obszaru PSSA wyłączono obszary morskie podlegające suwerennym prawom i jurysdykcji Federacji Rosyjskiej, zgodnie z art.56 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS). Rezolucja zawiera też nowe i poprawione trasy rozgraniczenia ruchu dla Bornholmsgat, Rugii, Gotlandii i Gedser, trasy głębokowodne dla Gotlandii i obszary wyłączone z żeglugi na południowym Bałtyku, na południe od Gotlandii. Data wejścia w życie wymienionych APM zostanie ustalona przez Zgromadzenie IMO w listopadzie 2005 r. 16

17 Rezolucja MEPC.137(53) Poprawki do Wytycznych dla opracowania planów na wypadek zanieczyszczenia morza olejami i/lub chemikaliami ciekłymi (rez.mepc.85(44)) Poprawki związane są z nowymi oznaczeniami w związku z przyjęciem nowej wersji Załącznika II do Konwencji MARPOL 73/78. Rezolucja MEPC.138(53) Poprawki do Ogólnych zasad sprawozdawczości statkowej i wymagań dla sprawozdań oraz do Wytycznych raportowania o wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych, substancji szkodliwych i/lub polutantów morskich (rez.a.851(20)) Poprawki związane są z ujednoliceniem oznaczeń wzwiązku z przyjęciem nowej wersji Załącznika II do Konwencji MARPOL 73/78. Rezolucja MEPC.139(53) Wytyczne dla wdrożenia wymagań znowelizowanego Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 na pływających urządzeniach produkcyjno-magazynowo-odbiorczych (FPSOs) i pływających obiektach magazynowych (FSUs) Rezolucja wyszczególnia zalecane prawidła znowelizowanego Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 do wdrożenia na FPSO i FSU oraz zapis dot. konstrukcjiiwyposażenia tych jednostek, który powinien być dołączony do certyfikatu IOPP. Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego- MEPC/Circ.428 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78, Informacja Administracji Australii Informacja dotyczy odmowy wejścia do portów i terminali Australii określonych zbiornikowców olejowych, które mogą uzyskać zgodę na prowadzenie żeglugi na podstawie odpowiednich przepisów znowelizowanego prawidła 13G i nowego prawidła 13H Załącznika I do MARPOL. MEPC/Circ.429 z dnia r. Przekazywanie informacji w związku ze znowelizowanym prawidłem 13G i nowym prawidłem 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 Znowelizowane prawidło 13G i nowe prawidło 13H Załącznika I do MARPOL przyjęte rez. MEPC.111(50) weszło w życie 5 kwietnia 2005 r. Zgodnie z paragrafami (5) i (7) 13G oraz (5), (6) i (7) 13H Administracja może przedłużyć okres eksploatacji określonych zbiornikowców olejowych poza wyznaczone w paragrafie (4) 13G daty wycofania z eksploatacji, lub zezwolić na przewóz olejów ciężkich poza okresem wymienionym w paragrafie (4) 13H. Na mocy paragrafów (8)(b) 13G i (8)(a) i (b) 13H Strony Konwencji mogą odmówić wejścia do portów i terminali wymienionym zbiornikowcom olejowym. Oświadczenie o takim postanowieniu powinno być przesłane przez Administracje Państw Stron do IMO celem rozesłania innym Stronom Konwencji MARPOL. 17

18 UWAGA OGÓLNA: ilekroć w okólnikach poniższego zestawienia jest mowa w tytule o Informacji Administracji to informacja ta dotyczy wymienionych wyżej postanowień. MEPC/Circ.430 z dnia r. Wdrożenie planu przygotowującego zbiornikowce olejowe podnoszące banderę USA do wypełniania postanowień prawidła 13G i 13H Załącznika I do MARPOL. Informacja Administracji USA Komunikuje o przygotowaniach do wdrożenia ww. postanowień konwencji. MEPC/Circ.431 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Hong-Kongu i Chin Komunikuje o polityce wdrożenia ww. postanowień konwencji. MEPC/Circ.432 z dnia r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) Informacja Administracji Bahama Rezolucja MEPC.94(46) o wprowadzeniu CAS i okólnik MEPC/Circ.395 nakładają na Administracje obowiązek informowania IMO o: wystawieniu Zaświadczenia zgodności (Statement of Compliance) na pomyślne zakończenie przeglądu CAS dla zbiornikowców jednoposzyciowych zaliczonych do poszczególnych kategorii szczegółach zawieszenia lub unieważnienia wydanego Zaświadczenia zgodności danych statku, któremu Administracja odmówiła wystawienia Zaświadczenia zgodności i przyczyny tej odmowy IMO przekazuje te informacje Państwom Stronom Konwencji MARPOL i prowadzi elektroniczny zbiór danych zawierających te informacje, dostępny wyłącznie dla Państw-Stron. Administracja Bahama informuje niniejszym o szczegółach wystawionych Zaświadczeń zgodności dla dwóch zbiornikowców kategorii 3: CHEM ADRIATIC (Nr IMO ), ważne do CHEM BALT (Nr IMO ), ważne do MEPC/Circ.433 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Singapuru Komunikuje, żebędzie korzystać zmożliwości zwolnień zgodnie z konwencją. MEPC/Circ.434 z dnia r. Zastosowanie urządzeń równoważnych zgodnie z prawidłem 3(1) Załącznika I MARPOL. Informacja Administracji Belize Administracja Belize podaje do wiadomości zastosowanie na 8 statkach urządzeń równoważnych do OWS. 18

19 MEPC/Circ.435 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Hong-Kongu i Chin Okólnik komunikuje o wprowadzeniu nowego Aneksu 2 do okólnika MEPC/Circ. 431, odnoszącego się do polityki wdrażania prawidła 13G i 13H Załącznika I MARPOL dla zbiornikowców jednoposzyciowych wpływających na wody Hong-Kongu. MEPC/Circ.436 z dnia r. Dostęp do bazy danych CAS zgodnie z postanowieniem rez. MEPC.94(46) z poprawkami Okólnik podaje drogę dostępu do bazy danych CAS dla Państw-Stron Konwencji MARPOL 73/78 (http://gisis.imo.org/members) MEPC/Circ.437 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Bahama Komunikuje, żebędzie korzystać zmożliwości zwolnień zgodnie z konwencją. MEPC/Circ.438 z dnia r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS). Informacja Administracji Norwegii Administracja Norwegii informuje o szczegółach wystawionego Zaświadczenia zgodności dla zbiornikowca kategorii 2: CHAMPION VINCITA (Nr IMO ), ważne do MEPC/Circ.439 z dnia r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS). Informacja Administracji Szwecji Administracja Szwecji informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 3: ASTRAL (Nr IMO ), ważne do MEPC/Circ.440 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Chińskiej Republiki Ludowej Komunikuje o polityce wdrażania ww. prawideł konwencji. MEPC/Circ.441 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Republiki Korei Komunikuje o polityce wdrażania ww. prawideł konwencji. MEPC/Circ.442 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Indii Komunikuje o polityce wdrażania ww. prawideł konwencji. 19

20 MEPC/Circ.443 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Meksyku Komunikuje, że niebędzie udzielać większości zwolnień oraz podaje które prawidła konwencji zastosuje. MEPC/Circ.444 z dnia r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS). Informacja Administracji Barbadosu Administracja Barbadosu informuje o wystawieniu Świadectwa zgodności dla zbiornikowca kategorii 3: LEONE B (Nr IMO ), ważne do MEPC/Circ.445 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Liberii Komunikuje o polityce wdrażania ww. prawideł konwencji. MEPC/Circ.446 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Japonii Komunikuje o wdrożeniu i przekazuje plan wdrażania ww. postanowień konwencji. MEPC/Circ.447 z dnia r. Zastosowanie urządzeń równoważnych zgodnie z prawidłem 3(1) Załącznika I MARPOL. Informacja Administracji Francji Administracja Francji podaje do wiadomości tekst Świadectwa odstępstwa od stosowania wymagań prawidła 9(g) Załącznika I MARPOL dla statku MEDI- TERRANEE (Nr IMO ), ważne do 7 grudnia 2005 r. MEPC/Circ.448 z dnia r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS). Informacja Administracji Indii Administracja Indii informuje o wystawieniu Świadectwa zgodności dla 3 zbiornikowców kategorii 2: PRATIBHA NARMADA (Nr IMO ), ważne do JAG PRANAM (Nr IMO ), ważne do JAG LEHER (Nr IMO ), ważne do MEPC/Circ.449 z dnia r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS). Informacja Administracji Indii Okólnik stanowi uzupełnienie do powyższego MEPC/Circ.448, informuje o wydaniu Świadectw zgodności dla 11 zbiornikowców kategorii 2. MEPC/Circ.450 z dnia r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Informacja Administracji Grecji Komunikuje, że będzie stosować postanowienia konwencji (a nie będzie stosowała wymagań przepisów EC 417/2002). 20

ZAŁĄCZNIK 11. REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.)

ZAŁĄCZNIK 11. REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.) ZAŁĄCZNIK 11 REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.) POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1978 R. DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 Poprawki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...) Projekt Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

Znajomość zasad Eksploatacji statków poziomego ładowania, plan ładunkowy statku ro-ro.

Znajomość zasad Eksploatacji statków poziomego ładowania, plan ładunkowy statku ro-ro. C C C C C5 Przewozy morskie. Nazwa przedmiotu: PRZEWOZY MORSKIE. Kod przedmiotu:. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami Projekt Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk nr 593) USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 1/2013 do CZĘŚCI IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2010 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Części IV Stateczność i niezatapialność 2010, Przepisów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA I METODY PRACY

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA I METODY PRACY Wojciech Czarny Ośrodek ds. IMO przy PRS Ryszard Wawruch Akademia Morska w Gdyni MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA I METODY PRACY WSTĘP Międzynarodowa Organizacja Morska

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EKSPLOATACJĘ STATKU A KODEKS ZARZĄDZANIA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW I ZAPOBIEGANIEM ZANIECZYSZCZENIU.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EKSPLOATACJĘ STATKU A KODEKS ZARZĄDZANIA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW I ZAPOBIEGANIEM ZANIECZYSZCZENIU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EKSPLOATACJĘ STATKU A KODEKS ZARZĄDZANIA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW I ZAPOBIEGANIEM ZANIECZYSZCZENIU dr Justyna Nawrot CEL I GENEZA POWSTANIA KODEKSU ISM Rezolucja A.595 (15) 1987

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą ICAO TI oraz IATA DGR Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG Międzynarodowy przewóz śródlądowymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 217 15286 Poz. 1431 1431 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 296 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 296 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 296 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2010 r. w sprawie wyposażania statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2010 r. w sprawie wyposażania statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2010 r. w sprawie wyposażania statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu 2) Na podstawie art. 16c ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJE DLA ARMATORÓW

ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJE DLA ARMATORÓW ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJE DLA ARMATORÓW W uzupełnieniu do innych zadań wykonywanych na rzecz administracji morskich wielu krajów, PRS S.A. oferuje polskim i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 109 poz. 1156. USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2000 Nr 109 poz. 1156. USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/43 Dz.U. 2000 Nr 109 poz. 1156 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2792 Warszawa, 31 marca 2004 r.

Druk nr 2792 Warszawa, 31 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-41-04 Druk nr 2792 Warszawa, 31 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

- o bezpieczeństwie morskim z projektami aktów wykonawczych.

- o bezpieczeństwie morskim z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-105-10 Druk nr 4463 cz. I Warszawa, 20 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa

fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa Żegluga morska - dopuszczenie Moduł B Moduł D Deklaracja Zgodności Tłumaczenie z języka niemieckiego Europejska jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 0736

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

STRONY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO STATKÓW. Państwo bandery Towarzystwo klasyfikacyjne Armator Inspekcja portu

STRONY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO STATKÓW. Państwo bandery Towarzystwo klasyfikacyjne Armator Inspekcja portu INSPEKCJE MORSKIE STRONY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO STATKÓW. Państwo bandery Towarzystwo klasyfikacyjne Armator Inspekcja portu INSPEKCJE Kontrole Inspekcje Audyty KONTROLA Porównanie stanu faktycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI REALIZACJA WYMOGÓW ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL 73/78 PRZEZ POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI REALIZACJA WYMOGÓW ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL 73/78 PRZEZ POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. KRZYSZTOF KOŁWZAN 1 ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI REALIZACJA WYMOGÓW ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL 73/78 PRZEZ POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. Streszczenie W dniu 19 maja 2005 roku

Bardziej szczegółowo

szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnienie Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

J. Urbański, W. Morgaś, Z. Kopacz Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

J. Urbański, W. Morgaś, Z. Kopacz Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni J. Urbański, W. Morgaś, Z. Kopacz Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE I OCHRONA ŻEGLUGI ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI; PRÓBA IDENTYFIKACJI I SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Projekt z dnia 16 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, METODY PRACY, OSIĄGNIĘCIA I AKTUALNE ZADANIA

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, METODY PRACY, OSIĄGNIĘCIA I AKTUALNE ZADANIA PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 21 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2008 WOJCIECH CZARNY Polski Rejestr Statków Ośrodek ds. IMO RYSZARD WAWRUCH Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nr 5/272 Gdańsk październik 2008 Wizyta delegacji Syrii w PRS

Nr 5/272 Gdańsk październik 2008 Wizyta delegacji Syrii w PRS REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 5/272 Gdańsk październik 2008 Wizyta delegacji Syrii w PRS W dniu 28 października 2008 r. w Centrali PRS złożyła wizytę syryjska delegacja rządowa, której przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Data otrzymania tematu. Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant. Uwagi

Data otrzymania tematu. Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant. Uwagi Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej na rok akademicki 2010/2011 Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych do Projektu Aktualizacji Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej L.p Treść uwagi Zgłaszający

Bardziej szczegółowo

Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie

Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie Wykład 1 RATOWNICTWO RATOWNICTWO POSUKIWANIE I RATOWANIE MIENIA RATOWANIE ŻYCIA SAR SALVAGE Search and Rescue RATOWANIE I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęty 6.10.1999 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją A/54/4 i otwarty do podpisu 10.12.1999

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA PAŃSTWA BANDERY

INSPEKCJA PAŃSTWA BANDERY IM Wykład 2 INSPEKCJA PAŃSTWA BANDERY FLAG STATE INSPECTION FSI FLAG STATE CONTROL - FSC Na przykładzie procedur ADMINISTRACJI MORSKIEJ RP (oraz przykładowych innych administracji) 2 Podstawy prawne inspekcji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Nr zmiany /data zmiany Zmiany w programie Opis zmiany Wprowadzający zmianę podpis 15.03.2014 Aktualizacja aktów prawnych Karina KruszewskaKrawczyk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 148/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2005 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS)

STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS) Wojciech Drozd Marek Dziewicki Marcin Waraksa Urząd Morski w Gdyni STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS) 1. Budowa AIS-PL w ramach projektu HELCOM W wyniku realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot.

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. siarki Agnieszka Zapłatka Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa o zmianie ustawy Kodeks morski ma na celu zapewnienie wykonania postanowień Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+ PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+ 2013 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury. Typ MBT 5250, 5260 i 5252. Broszura techniczna

Czujniki temperatury. Typ MBT 5250, 5260 i 5252. Broszura techniczna Czujniki temperatury Typ MBT 5250, 5260 i 5252 Broszura techniczna Broszura techniczna Czujniki temperatury typu MBT 5250, 5260 Charakterystyka MBT 5250/5260 Wkład pomiarowy MBT 5250 Do pomiaru i regulacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 29.11.2007 COM(2007) 737 wersja ostateczna 2007/0257 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

Otrzymują: - MG (Departament Regulacji Gospodarczych, Departament Spraw Europejskich) - UKIE - Stałe przedstawicielstwo RP przy UE

Otrzymują: - MG (Departament Regulacji Gospodarczych, Departament Spraw Europejskich) - UKIE - Stałe przedstawicielstwo RP przy UE Warszawa, grudnia 2006 roku. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA Komitetu technicznego (TAC) wspierającego Komisję Europejską w zakresie dyrektywy 2002/95/EC (ROHS) oraz dyrektywy 2002/96/EC (WEEE) w dniu 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

Zamierzasz pracować w Danii?

Zamierzasz pracować w Danii? Zamierzasz pracować w Danii? Duńska Inspekcja Pracy Telefon +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk Kraje Unii Europejskiej/Europejskiej Strefy Gospodarczej (UE/EEA) Azory Baleary (Majorka, Ibiza) Belgia

Bardziej szczegółowo

L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010

L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010 L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1197. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

ADR. Konwencje i uregulowania prawne w transporcie. Andrzejewski Marcin - Barcki Tomasz Białek Maciej Durski Wiktor. Grudzień 2004

ADR. Konwencje i uregulowania prawne w transporcie. Andrzejewski Marcin - Barcki Tomasz Białek Maciej Durski Wiktor. Grudzień 2004 ADR Konwencje i uregulowania prawne w transporcie Andrzejewski Marcin - Barcki Tomasz Białek Maciej Durski Wiktor Grudzień 2004 1 European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ I ZASADY NADZORU 2011 GDAŃSK PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ I ZASADY NADZORU 2011 GDAŃSK Część I Zasady nadzoru 2011, Przepisów

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 315/46 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A RZĄDEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wstępne / podstawa prawna

1. Informacje wstępne / podstawa prawna 1. Informacje wstępne / podstawa prawna Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., Nr 24 poz. 199) wprowadza się wytyczne do stosowania przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.)

POROZUMIENIE. o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.) Dz.U. 1999 Nr 96, poz. 1112 POROZUMIENIE o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 3 grudnia 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973/1978 MARPOL. Tekst jednolity, 2015

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973/1978 MARPOL. Tekst jednolity, 2015 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973/1978 MARPOL Tekst jednolity, 2015 Jednolity tekst polski Konwencji MARPOL 1973 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego Małgorzata Kałużyńska dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Mandat do prac nad Strategią dla RMB Nie

Bardziej szczegółowo

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki Piotr Radwański Kapitan jako kierownik statku morskiego Sytuacja prawna kapitana statku morskiego wyróżnia się na tle innych form zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 o bezpieczeństwie morskim Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje sprawy

Bardziej szczegółowo