Plan Zamówień Publicznych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Zamówień Publicznych:"

Transkrypt

1 Plan Zamówień Publicznych: Tryb Nr Planu Komórka Organizacyjna przedmiot zamówienia kod cpv udzielenia zamówienia Planowany Rodzaj termin zamówienia wszczęcia postępowania Planowany termin zakończenia realizacji umowy 1 WG cała komórka Podział i rozgraniczenie nieruchomości,wznowienie granic, aktualizacja użytków i sytuacji terenowej. 2 WG cała komórka Wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków PN U WG cała komórka Aktualizacja rejestru cen i bazy skanów aktów notarialnych PN U WG cała komórka Obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego PN U WG cała komórka Asysta techniczna programu EWID WG cała komórka Aktualizacja programu do prowadzenia bazy cen nieruchomości WG cała komórka Aktualizacja programu OŚRODEK Art.4.8 U WG cała komórka Aktualizacja programu prowadzenia mapy zasadniczej Art.4.8 U WG cała komórka Aktualizacja programu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Art.4.8 U Umowa zlecenia: przygotowywanie dokumentów do sądów i urzędów skarbowych przy zbiegach egzekucji administracyjnej z sądową oraz zbiegach 10 WF cała komórka egzekucji administracyjnych, Art.4.8 U przygotowanie zestawień do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, wprowadzanie tytułów wykonawczych do systemu SOE 11 WF cała komórka Umowa zlecenia: przydzielanie i odbieranie tytułów wykonawczych poborcom na rejonie, przygotowywanie dokumentów do sądów i urzędów skarbowych przy zbiegach egzekucji, sporządzanie projektów postanowień, pozyskiwanie informacji z ZUS, urzędów skarbowych i innych instytucji umożliwiających wyegzekwowanie należności objętych TW, dokonywanie Art.4.8 U ograniczeń i wycofań TW w systemie SOE, przygotowywanie zestawień do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, rozliczanie kwitariuszy k-103, utrzymywanie akt egzekucyjnych w przypisanym układzie i porządku, przygotowanie korespondencji do wysyłki. 12 WG cała komórka Dostawa materiałów biurowych PN D WG cała komórka Dostawa materiałów eksploatacyjnych(tonery) PN D

2 14 WKIO cała komórka Remont siedzib Rad Osiedli (Zamówienie realizowane sukcesywnie Art.4.8 RB WKIO cała komórka usługi transportowe - autobusy, busy, taxi (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres roku) naprawa i części 16 WKIO cała komórka samochodowe(zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) przeglądy i badania techniczne 17 WKIO cała komórka samochodów służbowych (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) Wykonanie opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego w celu 18 WKIO cała komórka przeniesienia rozdzielni głównej znajdującej się w pomieszczeniu piwnicy PN U skrzydła "A" budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi w zakresie wymiany szyb - 19 WKIO cała komórka szklenie (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres roku) 20 WKIO cała komórka naprawa okien PCV (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 21 WKIO cała komórka naprawa drzwi antywłamaniowych (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka czyszczenie i konserwacja akwarium (Zamówienie realizowane sukcesywnie naprawy zegarów stojących i zegara 23 WKIO cała komórka zewnętrznego (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) naprawa oświetlenia parkingu 24 WKIO cała komórka (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka konserwacja maszyn archiwizacyjnych (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka usługi konserwacji szlabanów (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka usługi związane z utylizacją - kontenery PN U malowanie kontenerów i lamp na 28 WKIO cała komórka parkingu (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres roku) Naprawy elektronicznych systemów 29 WKIO cała komórka zabezpieczeń (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku)

3 30 WKIO cała komórka Naprawy drzwi automatycznych (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka Przegląd systemu Data - System (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka Przegląd agregatu zasilania awaryjnego (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka Wykonanie badań i inwentaryzacji zniszczonych elementów więźby dachowej oraz wykonanie opisu przedmiotu zamówienia modernizacji PN U siedziby Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 Kontrola przewodów kominowych na 34 WKIO cała komórka wszystkich obiektach Urzędu Miejskiego Art.4.8 U (przeglądy roczne). Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 35 WKIO cała komórka budowlanego, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronej ( Art.4.8 U przeglądy raz na 5 lat) budynek Nowe Ogrody, Nowy Ratusz, Wozownia - Naprawa sprzętu biurowego (innego niż 36 WKIO cała komórka kserokopiarki i drukarki) - (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 37 WKIO cała komórka usługa podawania napojów WKIO cała komórka dorabianie kluczy (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 39 WGK cała komórka Wykonanie dokumentacji technicznej - wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych stanowiących PN U współwłasność Gminy Miasta Gdańska i osób fizycznych 40 WGK cała komórka Badanie rynku najmu lokali użytkowych i garaży za 2010 rok Art.4.8 U WGK cała komórka Dostawa pojemników do selektywnej zbórki odpadów komunalnych PN D WGK cała komórka Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości PN U WGK cała komórka Dostawa papierowych torebek do usuwania nieczystości po psach PN D WOM cała komórka świadczenie powszechnych usług pocztowych WR1a U WKIO cała komórka Remont ogrodzenia przy bramie wjazdowej do Urzędu Miejskiego w PN RB Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 46 WKIO cała komórka Usunięcie usterek stwierdzonych podczas rocznej kontroli obiektu (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka Wykonanie opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe PN U

4 Ogrody 8/12 48 WKIO cała komórka Wykonanie audytu energetycznego Art.4.8 U WKIO cała komórka dofinansowanie studiów - EFS (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka torty (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres Art.4.8 D roku) 51 WKIO cała komórka Akcesoria samochodowe - dostawa żarówek, płynów do spryskiwaczy, środków polerskich, oleje (Zamówienie Art.4.8 D realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 52 WKIO cała komórka choinki żywe Art.4.8 D WGK cała komórka Dostawa wody ze zdrojów ulicznych Art.4.8 D WKIO cała komórka Artykuły i środki ogrodnicze - środki owadobójcze i odstraszające owady (Zamówienie realizowane sukcesywnie Art.4.8 D WKIO cała komórka baterie (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres Art.4.8 D roku) 56 WKIO cała komórka Kontrola instalacji gazowych WKIO cała komórka kalendarze Art.4.8 D WE cała komórka Szkolenie BHP i P.POŻ dla dyrektorów szkół, prowadzonych przez miasto Art.4.8 U Gdańsk 59 WE cała komórka Szkolenia BHP i P.POŻ dla pracowników szkół, prowadzonych przez miasto Gdańsk 60 WE cała komórka Usługa wspomagania procesu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych oraz prawo do korzystania z systemu Art.4.8 U oprogramowania komputerowego KSEON Optivum 61 WE cała komórka usługa wspomagania procesu naboru dzieci do przedszkoli Art.4.8 U WE cała komórka Graficzne opracowanie i przygotowanie informatorów dla uczniów szkół ZP U podstawowych i gimnazjów 63 WE cała komórka Druk informatorów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ZP U WSS cała komórka Usługa w zakresie monitoringu zjawiska narkomanii i ewaluacji Gminnego Art.4.8 U Programu Przeciwdziałania Narkomanii 65 WSS cała komórka Usuwanie i obróbka odpadów ( odbiór, transport, utylizacja sprzętu medycznego, wyposażenia gabinetów PN U stanowiących mienie Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ) 66 WSS cała komórka Usługa usuwania odpadów radioaktywnych ( wywóz i utylizacja Urządzeń RTG stanowiących mienie PN U Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ ) 67 WSS cała komórka Organizacja szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla PN U uczniów klas II gimnazjum 68 WSS cała komórka Druk ulotek i plakatów Art.4.8 U

5 69 WSS cała komórka Usługa w zakresie ewaluacji Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Art.4.8 U Wybranym Chorobom Społecznym 70 WSS cała komórka Usługa w zakresie przeprowadzenia badań socjologicznych dotyczących monitoringu, ewaluacji i budowy Art.4.8 U narzędzi ewaluacyjnych GPPiRPA 71 WSS cała komórka Zakup urządzeń elektronicznych badających zawartość alkoholu Art.4.8 D WSS cała komórka Zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych Art.4.8 D WSS cała komórka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji GPPiRPA PN D Moderowanie spotkań lokalnej grupy 74 WSS cała komórka wsparcia oraz merytorycznego wsparcia projektu My Generation, Urbact II Moderowanie spotkań lokalnej grupy 75 WSS cała komórka wsparcia projektu Skuteczne Art.4.8 U Partnerstwo Loaklne EFS 76 WSS cała komórka Moderowanie konferencji projektu Skuteczne Partnerstwo Lokalne, EFS Art.4.8 U WSS cała komórka Eksperci na konferencję projektu Skuteczne Partnerstwo Lokalne, EFS Art.4.8 U WSS cała komórka Moderowanie warsztatów projektu My Generation, Urbact II Art.4.8 U WSS cała komórka Usługa kateringowa na konferencję Skuteczne Partnerstwo Lokalne, EFS Art.4.8 U WSS cała komórka Usługa kateringowa na warsztaty My Generation, Urbact II Art.4.8 U WSS cała komórka Usługa transportowa w trakcie warsztatów projektu My Generation, Art.4.8 U Urbact II 82 WS cała komórka szacowanie nieruchomości PN U WS cała komórka szacowanie nieruchomości w celu ustalenie opłaty adiacenckiej PN U WS cała komórka notarialne poświadczenie podpisów osób upoważnionych do występowania w imieniu GMG przed sądami WR U powszechnymi Hotelarskie usługi noclegowe ( 30-lecie Solidrnosci, II Światowy Zjazd Gdańszczan,65-lecie zakończenia II WŚ, Międzynarodowe święto Hanzy, 85 KP KP-RSZ 400-lecie konsulatu Francjii,delegacje z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych,delegacje stowarzyszeń miedzynarodowych, Światowa Rada Bursztynu, Euro 2012) 86 KP cała komórka Usługi hotelarskie w zakresie konferencji i spotkań/dla uczestników miedzynarodowych konferencjii i warsztatów, sesji naukowych np.30-lecie Art.4.8 U Solidarności,20-lecie Samorządu,II Światowy Zjazd Gdańszczan,Wikimania) Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe (akademiki, pensjonaty 87 KP KP-RSZ etc.)dot.młodzieży z miast partnerskich, hanzeatyckich,imprezy typu Jarmark Art.4.8 U Wileński, Zjazd Gdańszcza,Rok

6 Chopinowski etc. 88 KP KP-RSZ Restauracyjne usługi kelnerskie- Światowa Rada Bursztynu,Orszak Łucji,30-lecie Solidarności, 20-lecie Samorządu, III ŚZG, 65-lecie Art.4.8 U zakończenia II WŚ,Wikimania,EURO KP KP-RSZ Usługi kawiarniane Usługi dostarczania posiłków 90 KP KP-RSZ (catering,bankiety lecie konsulatu Francji,IIIŚZG,, 30-lecie Solidarności Art.4.8 U etc. 91 KP cała komórka Usługi podawania napojów Art.4.8 U Usługi agencji transportowych (wynajem autokarów,mikrobusów -wyjazdy zagraniczne pracowników UM i osób 92 KP KP-RSZ delegowanych, transport dla gości zagr., Art.4.8 U IIIŚZG, 30-lecie Solidarności, Zjazd Hanzy w w Parnu/Estonia, transport dla młodzieży z Białorusi i St.Petersburga 93 KP KP-RSZ Usługi sprzedaży biletów podróżnych (bilety autokarowe) Art.4.8 U WPR WPR-RP Analiza wariantów przeprawy przez Motławę z uwzględnieniem kładki, Art.4.8 U promu lub tunelu 95 WF WF-REP Umowa zlecenie: przygotowywanie dokumentów do sądów i urzędów skarbowych przy zbiegach egzekucji administracyjnej z sądową oraz zbiegach egzekucji administracyjnych, Art.4.8 U przygotowanie zestawień do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, wprowadzanie tytułów wykonawczych do systemu SOE. 96 KP KP-RSZ Usługi transportu kolejowego Art.4.8 U Usługi biur podróży i podobne -bilety 97 KP KP-RSZ lotnicze, opłaty transakcyjne, opłaty lotniskowe dla pracowników UM i osób delegowanych. 98 KP KP-RSZ Usługi świadczone przez przewodników turystycznych 99 WF WF-REP Usługi na wycenę techniczną w zakresie samochodów, maszyn, urządzeń, sprzętu Audio-Video, AGD, komputerów. 100 KP KP-RSZ Usługi transportu promowego Art.4.8 U WF WF-REP Usługi w zakresie holowania samochodów, usługi parkingowe KP cała komórka Usługi ubezpieczeniowe pozostałe Usługi wynajmu lub leasingu 103 KP KP-RSZ nieruchomości inne niż mieszkania (wynajem sal na konferencje,seminaria i Art.4.8 U spotkania)) 104 WPR WPR-RP Studium możliwości przedsięwzięcia w zakresie wzmocnienia ekonomicznogospodarczego terenów Martwej Wisły i Art.4.8 U Wisły Śmiałej w Gdańsku - projekt pt.: "Miasteczko żeglarskie" Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 105 KP KP-RSZ -umowy prawne,pisma dot. ochrony środowiska,

7 infrastruktury,zdrowia,edukacji, spraw socjalnych, inwestycji etc. 106 WF cała komórka Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu i doręczaniu przekazów WR1a U pocztowych. 107 KP KP-RSZ Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych -tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Usługi w zakresie organizacji 108 KP KP-RSZ seminariów -obsługa techniczna imprez i Art.4.8 U inne Umowa zlecenie: rozliczenie Funduszu 109 WF WF-RKM Ochrony Środowiska, rozliczenie Art.4.8 U inwentaryzacji majątku Miasta. 110 KP KP-RSZ Usługi w zakresie organizacji imprez /wynajem kabin do tłumaczeń symultanicznych,, systemy Art.4.8 U audiowizualne, nagłośnienie etc./ 111 WPR cała komórka Studium możliwości zmiany obiektów mostowych ze stałych na ruchome na Motławie, Starej Motławie i Nowej Motławie oraz Kanale Na Stępce od Art.4.8 U Haka Polskiego do Kamiennej Grodzy bez mostu Kamieniarskiego 112 KP KP-RSZ Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Jarmark Wileński, III światowy Zjazd Gdańszczan,, Art.4.8 U Międzynarodowy Dzień Hanzy 113 WF WF-RWP Usługi uwierzytelniania (notarialne poświadczanie podpisu) WF WF-RWP Usługi drukowania (wydruk potwierdzeń odbioru). Art.4.8 U WF WF-RWP Doradcze usługi budowlane (ekspertyza budowlana). 116 KP cała komórka Różne usługi gdzie indziej niesklasyfikowane WF WF-RDP Usługi biegłych Art.4.8 U WF WF-RDP Usługi w zakresie doradztwa prawnego Art.4.8 U WF WF-RRBM Opracowanie bilansu skonsolidowanego za 2009 rok. Art.4.8 U Tłumaczenie z języka angielskiego 120 WF WF-RRBM dokumentów w ramach współpracy z Art.4.8 U instytucjami finansowymi. 121 WF cała komórka Przegląd bilansu UM Gdańsk, sprawdzenie prawidłowości sporządzenia rachunku zysków i strat Art.4.8 U oraz zestawienia zmian w funduszu, przegląd wykonania budżetu jst. 122 WF cała komórka Usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii. Art.4.8 U WF cała komórka Wymiana waluty PLN na EURO na spłatę raty kredytu w EBOR PN U KP cała komórka Komputery Wysokowydajne PN D KP KP-RM Sprzęt elektroniczny Art.4.8 D KP KP-RM Dostawcy usług aplikacyjnych KP KP-RM Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo Art.4.8 D KP KP-RM Sprzęt fotograficzny Art.4.8 D KP cała komórka Akcesoria komputerowe PN D

8 130 KP cała komórka Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW Art.4.8 D KP KP-RM Urządzenia multimedialne Art.4.8 D KP KP-RM Materiały reklamowe Art.4.8 D KP cała komórka Sprzęt związany z komputerami Art.4.8 D KP KP-RM Usługi reklamowe KP KP-RM Usługi świadczone przez agencje informacyjne Art.4.8 U KP KP-RM Dostawcy usług internetowych ISP Art.4.8 U KP KP-RM Usługi w zakresie rozwoju internetu WKIO cała komórka dostawa kwiatów Art.4.8 D WKIO WKIO-RI dostawy: a) wody mineralnej i źródlanej w pojemnikach 0,5 l, 1,5 l; b) wody mineralnej w pojemnikach 19 l, wraz z Art.4.8 D dzierżawą dystrybutorów 140 WKIO WKIO-RI kawa, herbata Art.4.8 D WKIO cała komórka mleko i cukier (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres Art.4.8 D roku) 142 WKIO WKIO-RI Chemia gospodarcza - dostawa artykułów higienicznych PN D WKIO cała komórka paliwo w systemie bezgotówkowym PN D Wykonanie i dostawa tablic 144 WSO cała komórka rejestracyjnych oraz wtórników tablic na PN D rok 145 WUAIOZ cała komórka usługi ochrony obiektów i budynków historycznych WUAIOZ WUAIOZ-ROZ usługi fotograficzne i pomocnicze WUAIOZ WUAIOZ-ROZ usługi ochrony budynków historycznych WUAIOZ WUAIOZ-RPM architektoniczne usługi zagospodarowania terenu DK U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i Art.4.8 U zagospodarowania terenu 150 WUAIOZ cała komórka usługi planowania przestrzennego Art.4.8 U WSO WSO-RSW Usługi świadczone przez osoby fizyczne: zakładanie ewidencji wojskowej Art.4.8 U (umowy zlecenia). 152 WUAIOZ WUAIOZ-RPM organizowanie architektonicznych konkursów projektowych K U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi marketingu bezpośredniego Art.4.8 U WSO WSO-RSW Specjalistyczne badania lekarskie osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni PN U usługi sprzedaży biletów podróżnych i 156 WUAIOZ WUAIOZ-RPM pakietów wycieczkowych Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi pomocy technicznej Art.4.8 U Drobne artykuły gospodarstwa domowego - ściereczki do czyszczenia, oleje smarowe i środki smarowe, produkty z tworzyw sztucznych; kosze, 159 WKIO cała komórka pojemniki, lustra szklane, ozdoby choinkowe, ceramiczne artykuły gospodarstwa domowego, Zakup naczyń i sprzętu do obsługi recepcyjnej - (Zamówienie realizowane sukcesywnie Art.4.8 D

9 160 WKIO WKIO-RI tekstylia i wyroby włókiennicze (flagi i flagi na maszt) - (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały Art.4.8 D okres 2010 roku) 161 WSO WSO-REL Usługi osób fizycznych; udział w postepowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego (mowy zlecenia) 162 WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi dostarczania posiłków Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM hotelarskie usługi noclegowe Art.4.8 U sprzęt AGD - wentylatory do montażu, 164 WKIO WKIO-RI podgrzewacze wody, grzałki (Zamówienie realizowane sukcesywnie Art.4.8 D WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi drukowania i powiązane PN U WUAIOZ cała komórka usługi związane z drukowaniem Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi badania terenu Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługa analizy Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne WUAIOZ WUAIOZ-RR badania rynkowe i ekonomiczne, ankietowanie i statystyka Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności WR1a U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi edukacyjne i szkoleniowe WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi w zakresie organizacji imprez Art.4.8 U WUAIOZ cała komórka usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 176 WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Art.4.8 U WKIO WKIO-RI budowlane i malarskie - farby i okładziny ścienne, kleje, akryle, inne różne materiały budowlane, cement, zaprawy, pędzle malarskie Art.4.8 D (Zamówienie realizowane sukcesywnie 178 WUAIOZ cała komórka usługi w zakresie transportu drogowego Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Art.4.8 D WUAIOZ WUAIOZ-RR instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby Art.4.8 D rzemieślnicze, materiały i akcesoria 181 WUAIOZ cała komórka usługi drukowania Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi publikacji Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR organizowanie architektonicznych konkursów projektowych Art.4.8 U WSO cała komórka Usługi przygotowania posiłku na spotkanie repatriantów Art.4.8 U WS WS-RNSP wyceny nieruchomości KP hotelarskie usługi noclegowe KP usługi hotelarskie w zakresie konferencji Art.4.8 U WS WS-RNSP opłaty notarialne KP usługi restauracyjne dot. podawania posiłków WR U KP usługi podawania napojów

10 191 WKIO WKIO-RI meble i części mebli, płyty wiórowe + akcesoria stolarskie (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały Art.4.8 D okres 2010 roku) 192 KP usługi dostarczania posiłków (catering) KP usługi świadczone przez przewodników turystycznych 194 KP cała komórka usługi drukowania KP usługi w zakresie organizowania wystaw targów i kongresów Art.4.8 U KP różne usługi (gdzie indziej niesklasyfikowane) WKIO WKIO-RI artykuły hydrauliczne - grzejniki, rury i osprzęt, krany, kurki,zawory i podobna armatura (Zamówienie realizowane Art.4.8 D sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 198 KP cała komórka Kwiaty cięte Art.4.8 D KP Karty świąteczne Art.4.8 U KP cała komórka Artykuły i sprzęt sportowy BPK cała komórka dostawa kwiatów wręczanych podczas uroczystości w dziedzinie kultury Art.4.8 D KP Materiały reklamowe WKIO cała komórka elektryczne - kabel, drut i podobne wyroby, aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej, części lamp i sprzętu oświetleniowego: żarówki, świetlówki, lampy, oprawy, Art.4.8 D urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, sprzęt sieci telefonicznej (Zamówienie realizowane sukcesywnie 204 WKIO WKIO-RI narzędzia ręczne i elektronarzędzia - narzędzia ręczne, ręczne narzędzia elektromechaniczne (Zamówienie Art.4.8 D realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 205 KP cała komórka Przesył energii elektrycznej WKIO WKIO-RI środki pracy i drobne art. metalowe - zamki, klucze i zawiasy, zaczepy, łańcuchy, sprężyny, wózki popychane Art.4.8 D (Zamówienie realizowane sukcesywnie 207 KP cała komórka drukowane książki, broszury i ulotki PN U BPSIE BPSIE-E201 USŁUGI KAWIARNIANE WPR cała komórka Studium Wykonalności dla realizacji inwestycji polegającej na budowie szkoły podstawowej w dzielnicy Art.4.8 U Gdańsk-Kokoszki Komisja Zakupu Ksiązek -zakup książek 210 BPK cała komórka z róznych wydawnictw w ilosciach limitowanych.komisja działa od stycznia Art.4.8 D do grudnia 211 BPSIE cała komórka USŁUGI CATERINGOWE BPSIE cała komórka USŁUGI AGENCJI TRANSPORTOWYCH (WYNAJEM Art.4.8 U AUTOKARÓW) 213 KP cała komórka usługi gdzie indziej niesklasyfikowane) tzn. monitoring mediów

11 214 WKIO cała komórka gazety, dzienniki, czasopisma prenumerowane (zakup gazet, PN D dzienników, czasopism) 215 KP cała komórka usługi telewizyjne-emisja spotów KP cała komórka usługi restauracyjne dot. podawania posiłków BPSIE BPSIE-E201 Usługi projektów graficznych Art.4.8 U BPSIE cała komórka USŁUGI ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM PN U KP cała komórka usługi podawania napojów BPSIE BPSIE-E201 USŁUGI REKLAMOWE WR U WKIO cała komórka zakup aktualizacji, prasy (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały Art.4.8 D okres 2010 roku) 223 BPSIE BPSIE-E201 USŁUGI HOTELOWE W ZAKRESIE SPOTKAŃ I KONFERENCJI BPSIE BPSIE-E201 HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE Art.4.8 U BPSIE BPSIE-E201 USŁUGI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH 226 BPSIE cała komórka USŁUGI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH Art.4.8 U USŁUGI RÓŻNE GDZIE INDZIEJ NIE 227 BPSIE cała komórka SKLASYFIKOWANE (POZSOTAŁA DZIAŁALNOŚĆ) 228 KP cała komórka materiały reklamowe Art.4.8 U BPSIE BPSIE-E201 ARTYKUŁY INFROMACYJNE I PROMOCYJNE Art.4.8 D BPSIE BPSIE-E201 WYNAGRODZENIA UMOWY O DZIEŁO I ZLECENIA WZKIOL cała komórka zakup farb emulsyjnych Art.4.8 D BPSIE BPSIE-E201 RÓŻNE PROJEKTY SPORTOWE WKIO WKIO-RPA dostawa i przesył energii cieplnej WR1a D BPSIE BPSIE-RIS WYNAGRODZENIA UMOWY O DZIEŁO I ZLECENIE BPSIE BPSIE-RIS USŁUGA CATERINGOWA BPSIE BPSIE-RIS HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE Art.4.8 U WKIO WKIO-RK Dostawa i montaż żaluzji Art.4.8 D BPSIE cała komórka USŁUGI AGENCJI TRANSPORTOWYCH (WYNAJEM AUTOKARÓW) 239 BPSIE BPSIE-RIS WYSTAWA FOTOGRAFII Art.4.8 U BPSIE BPSIE-RIS RÓZNE PROJEKTY SPORTOWE BPSIE cała komórka RÓZNE PROJEKTY KULTURALNE WR-Art.5 U BRMG cała komórka dostawa kwiatów Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RIS USŁUGI OCHRONY ZDROWIA BPSIE BPSIE-RIS UBEZPIECZENIE IMPREZ BPSIE cała komórka ZAKUP PUCHARÓW NAGRÓD RÓŻNY SPRZĘT SPORTOWY Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RIS ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Art.4.8 D WKIO cała komórka biurowe PN D BRMG cała komórka wyroby ciastkarskie i ciasta Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RIS ZAKUP KWIATÓW Art.4.8 D BRMG cała komórka wyroby cukiernicze Art.4.8 D BPSIE cała komórka USŁUGI CATERINGOWE

12 252 WKIO cała komórka materiały eksploatacyjne (tusze i tonery) PN D BPSIE BPSIE-RSKF ZAKUP TROFEÓW SPORTOWYCH Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RSKF ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Art.4.8 D BPSIE cała komórka ZAKUP KWIATÓW Art.4.8 D BRMG cała komórka napoje Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RSKF ORGANIZACJA ZLOTU ŻAGLOWCÓW BALTIC SAIL PN U BPSIE BPSIE-RSKF ORGANIZACJA IMPREZ ŻEGLARSKICH BPSIE BPSIE-RSKF USŁUGI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH 260 BPSIE BPSIE-RSKF WYNAGRODZENIA UMOWY O DZIEŁO I ZLECENIA BPSIE cała komórka USŁUGI RÓZNE GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE (POZOSTAŁA DZIALANOŚĆ) 262 BPSIE BPSIE-RSKF USŁUGI PROMOCYJNE PN U WPR WPR-RWR Usługi biur podróży i podobne (bilety lotnicze dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku) świece (zakup zniczy na imprezy 264 KP cała komórka upominkowe organizowane przez Urząd Art.4.8 D Miejski w Gdańsku) 265 BRMG cała komórka art.papiernicze Art.4.8 D BRMG cała komórka wydawnictwa,albumy,książki,kalendarze różne Art.4.8 D KP cała komórka usługi publikacji Art.4.8 U WPR WPR-RWR Usługi restauracyjne i w zakresie podawania posiłków KP KP-BP usługi telewizyjne-emisja spotów WZKIOL cała komórka zakup specjalistycznych produktów chemicznych - stop dzik Art.4.8 D BRMG cała komórka prenumerata czasopism (przez WKIO) PN D WPR WPR-RWR Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Art.4.8 U WZKIOL cała komórka wywóz sprzętu i odpadów OC po wybrakowaniu Art.4.8 U BRMG cała komórka prezenty i nagrody Art.4.8 D WPR WPR-RWR Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych BRMG cała komórka wyroby artystyczne (np.grafika...) Art.4.8 D WS cała komórka usługi notarialne WPR WPR-RWR Nocleg w hotelu w kraju Art.4.8 U szacowanie nieruchomości:wycena 279 WS cała komórka lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, rzutów kondygnacji, działek 280 WZKIOL cała komórka Naprawa dachów i drzwi obiektów specjalnych obrony cywilnej Art.4.8 U WPR WPR-RWR Usługa wykonania materiałów promocyjnych Art.4.8 U WPR WPR-RWR Usługi audytorskie Art.4.8 U WPR cała komórka Zakup laptopów PN D WPR WPR-RPR Usługa transportowa WZKIOL cała komórka usługi pralnicze Art.4.8 U WZKIOL cała komórka wykonanie odłowni na dzikie zwierzęta Art.4.8 U WKIO WKIO-RI pielęgnacja roślin Art.4.8 U WZKIOL cała komórka usługa w zakresie konserwacji i napraw miejskiego systemu ostrzegania i Art.4.8 U

13 alarmowania miasta Gdańska 289 WZKIOL cała komórka usługi w zakresie czyszczenia pieców i kominów w obiektach specjalnych OC Art.4.8 U WPR WPR-RMK Wykonanie operatów szacunkowych Art.4.8 U Wykonanie tablic informacyjnych o 291 WPR WPR-RPR inwestycyjach realizowanych w mieście Art.4.8 U Gdańsku 292 WKIO cała komórka usługi konserwacji i napraw kserokopiarek Art.4.8 U WKIO WKIO-RI wykonanie pieczątek Art.4.8 U BI cała komórka Przebudowa platformy przetwarzania Ms Windows z zakupem licencji i PN D serwerów. 295 WKIO WKIO-RI usługi transportowe - transport ciężarowy Art.4.8 U WKIO WKIO-RI usługa mycia samochodów służbowych Art.4.8 U WZKIOL cała komórka usługa lekarza weterynarii Art.4.8 U WZKIOL cała komórka usługi holownicze Art.4.8 U WKIO WKIO-RI czyszczenie żaluzji Art.4.8 U WZKIOL cała komórka ubezpieczenie w zakresie OC i NW Art.4.8 U WKIO WKIO-RI cyklinowanie parkietów Art.4.8 U BI cała komórka Licencje i wsparcie techniczne antywirus McAfee PN U BPPM BPPM-RWM ozdobne produkty wydobywcze i kopalne - surowiec bursztynowy Art.4.8 D WKIO WKIO-RI wymiana chodników dywanowych Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM broszury - Paszport Bursztynowy Art.4.8 D WZKIOL cała komórka usługi w zakresie prawa i porządku publicznego Art.4.8 U WKIO WKIO-RI konserwacja dźwigów Art.4.8 U WKIO WKIO-RI wykonanie tabliczek informacyjnych (Zamówienie realizowane sukcesywnie WZKIOL cała komórka utylizacja odpadów i neutralizacja środkow chemicznych PN U WPR cała komórka Druk dwóch rodzajów ulotek informacyjnych dla kampanii informacyjnej dla projektu Strategicznego Programu Art.4.8 U Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku 311 WPR cała komórka Kolportaż dwóch rodzajów ulotek informacyjnych dla kampanii informacyjnej dla projektu Strategicznego Programu Art.4.8 U Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku 312 WZKIOL WZKIOL-RPK zakup preparatów dezynfekujących Art.4.8 D konserwacja i serwis węzła cieplnego WKIO WKIO-RI budynek Urzędu Miejskiego przy ul Art.4.8 U Maja WPR cała komórka Druk plakatów informacyjnych dla kampanii informacyjnej dla projektu Strategicznego Programu Art.4.8 U Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku Badania opinii mieszkańców nt. 315 WPR cała komórka skuteczności dotarcia informacji do mieszkańców Dzielnicy Południe w PN U

14 mieście Gdańsku oraz zdiagnozowanie opinii mieszkańców na temat przebiegu nowej drogi 316 WKIO WKIO-RI serwis i konserwacja kotłowni w obiektach przy ulicy Wały Jagiellońskie Art.4.8 U BI cała komórka Zakup komputerów dla UMG PN D BPPM cała komórka wykonanie koszulek promocyjnych PN U WKIO WKIO-RI montaż i demontaż ozdób świątecznych na budynkach Urzędu Miejskiego Art.4.8 U obsługa urządzeń a/v i nagłośnienia 320 WKIO WKIO-RI podczas sesji i konferencji Art.4.8 U organizowanych w Nowym Ratuszu 321 BPPM BPPM-RWM hotelarskie usługi noclegowe( dziennikarze i touroperatorzy indywidualne wizyty studyjne) 322 BPPM cała komórka wykonanie koszulek polo PN U BPPM cała komórka wykonanie krawatów promocyjnych PN U BPPM BPPM-RWM hotelarskie usługi noclegowe uczestnicy warsztatów bursztynniczych Art.4.8 U BPPM cała komórka wykonanie czapeczek promocyjnych PN U BPPM BPPM-RKM wykonanie promocyjnych toreb do pakowania towarów BPPM BPPM-RWM ogólne restauracyjne usługi kelnerskie (konsumpcja gości w restauracjach - wizyy studyjne dziennikarzy i touroperatorów) 328 BPPM BPPM-RKM wykonanie toreb podręcznych WKIO WKIO-RI Publikacja ogłoszeń prasowych PN U BPPM BPPM-RWM ogólne restauracyjne usługi kelnerskie - usługi cateringowe wernisaż wystawy Art.4.8 U prac z warsztatów bursztynniczych 331 BPPM cała komórka wykonanie naklejek reklamowych z papieru samoprzylepnego PN U BPPM cała komórka wykonanie znaczków reklamowych typu brelok PN D ogólne restauracyjne usługi kelnerskie BPPM BPPM-RWM usługi cateringowe: II Forum Miast Art.4.8 U Szlaku Bursztynowego 334 BI cała komórka Zakup oprogramowania graficznego i narzędziowego nowe licencje i PN D upgrade. 335 BPPM BPPM-RKM wykonanie chorągiewek i baloników reklamowych WSO Produkty spożywcze Art.4.8 D BPPM BPPM-RWM ogólne restauracyjne usługi kelnerskie usługi cateringowe: posiedzenie Art.4.8 U Światowej rady bursztynu 338 BPPM cała komórka wykonanie smyczy tekstylnych reklamowych PN U BPPM cała komórka wykonanie długopisów reklamowych PN D BPPM BPPM-RWM usługi świadczone prze przewodnikó turystycznych (obsługa studyjna dziennikarzy i touroperatorów) 341 BPPM cała komórka wykonanie znaczków reklamowych typu pin PN D BPPM cała komórka wykonanie naczyń - kubki PN D

15 343 BPPM BPPM-RWM usługi świadczone przez pracowników turystycznych - wizyta uczestników Art.4.8 U warsztatów bursztynniczych 344 BPPM BPPM-RKM biżuteria i podobne wyroby - elegancie gadżety reklamowe BPPM BPPM-RWM multiomdalne usługi kurierskie WKIO WKIO-RI Konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń Art.4.8 U Zamówienie materiałów promocyjncyh 347 WPR WPR-RPR dla projektu "Program ożywienia dróg Art.4.8 U wodnych w Gdańsku" 348 BPPM BPPM-RKM usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju opracowania studyjne dot. normy na bursztyn i certyfikacji Art.4.8 U bursztynu bałtyckiego 349 WPR WPR-RPR Zamówienie trzech publikacji w gazecie dot. układu drogowego w Dzielnicy Południe w Gdańsku dla kampanii informacyjnej dla projektu Art.4.8 U Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku 350 WKIO WKIO-RI konserwacja drzwi ppoż. wraz z samozamykaczami i regulatorami Art.4.8 U kolejności zamykania 351 WKIO cała komórka ubezpieczenie - majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i PN U komunikacyjne 352 WKIO cała komórka ułsugi poligraficzne PN U WKIO WKIO-RRP szkolenia (uwaga każde szkolenie traktowane jest jako osobne zamów(zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku)ienie do euro) 354 WKIO WKIO-RI obsługa zabawy mikołajkowej Art.4.8 U WKIO WKIO-RI sprzątanie (teren zewnętrzny - Nowe Ogrody) Art.4.8 U WKIO WKIO-RK Badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne na rok 2011 i 2012) PN U WKIO WKIO-RI dzierżawa dystrybutorów wody Art.4.8 U WKIO WKIO-RI Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych urządzeń PN U wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 359 WKIO WKIO-RI najem 1 kabiny dla palaczy Art.4.8 U WKIO WKIO-RPA dostawa i przesył gazu do budynków Urzędu Miejskiego - Nowe Ogrody, Wały Jagiellońskie Wozownia i Nowy WR1a U Ratusz 361 WKIO cała komórka Wywóz odpadów komunalnych i makulatury PN U WZKIOL cała komórka usługa nadzoru technicznego Art.4.8 U WKIO WKIO-RI Wykonanie przeniesienia rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miejskiego PN RB w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/ WKIO WKIO-RI Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych Art.4.8 U WKIO WKIO-RI Usługi telefonii komórkowej PN U WKIO cała komórka usługi telekomunikacyjne z dzierżawą systemu PN U

16 367 WKIO WKIO-RI Przeglądy i konserwacje drzwi automatycznych Art.4.8 U BPPM cała komórka pamięć flash - wykonanie pamięci USB PN U BPPM BPPM-RKM Baltic Games 2010 Festiwal Sportów Ekstremalnych Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - KS Polonia reklama na stadionie Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - Puchar Świata we florecie kobiet WR1a U BPPM BPPM-RWM usługi reklamowe - wykonanie ekspozytorów reklamowych (roll -up) BPPM cała komórka usługi reklamowe - emisja reklamy Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu w publikacji M Art.4.8 U Drapikowskiego o dziełach z bursztynu 374 BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnetrznej - Memoriał Żylewicza 2010 Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - Bieg św. Dominika Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM usługi rekalmowe- emisja rekalmy Gdańska jako swiatowej stolicy Art.4.8 U Bursztynu w t.2 publikacji "Bursztyn.. " 377 BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - Festiwal Zajawka Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM usługi reklamowe - emisja reklamy Gdańska jako atrakcji turystycznej w National Geografic Globe (niem edycja Art.4.8 U nr III) 379 BPPM BPPM-RKM usługi fotograficzne WKIO WKIO-RI Monitoring systemu sygnalizacji PPOŻ Art.4.8 U usługi reklamowe - emisja reklamy 381 BPPM BPPM-RWM Gdanska jako atrakcji turyst. w trzech wyd. National Geographic (brytyjska WR1a U edycja) 382 BPPM cała komórka komputerowe usługi wydawnicze powielanie płyt DVD PN U usługi reklamowe - emisja reklamy 383 BPPM BPPM-RWM Gdanska jako atrakcji turyst. w wydaw Art.4.8 U CNN Traveller 384 BPPM BPPM-RKM projekty graficzne reklam usługi reklamowe - reklama Gdańska 385 BPPM BPPM-RWM jako atrakcji turystycznej we wkładce do Art.4.8 U "Gazety Wyborczej" usługi reklamowe - reklama kalendarza 386 BPPM BPPM-RWM imprez kulturalnych Gdańska we Art.4.8 U wkładce do "Gazety Wyborczej" 387 BPPM cała komórka usługi reklamowe - emisja wizerunkowych reklam prasowych w różnych dziennikach i magazynach 388 BPPM BPPM-RWM usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 389 BPPM cała komórka (pow.wystawiennicza na kolejnych WR-Art.5 U edycjach międzyn. targów turyst. i impr.promocyjnych w kraju i za granicą) usługi w zakresie organizowania 390 BPPM BPPM-RWM wystaw, targów i kongresów - organizacja warsztatów Art.4.8 U

17 bursztybnniczych i wystawy prac bursztynowych 391 BPPM BPPM-RWM usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów - organizacja II Forum Miast Szlaku Art.4.8 U Bursztynowego 393 BPPM BPPM-RKM mapy - plany miasta bloczki WZKIOL WZKIOL-RPK konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdańska Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi w zakresie drukowania wejściówek, zaproszeń BPPM BPPM-RWM usługi w zakresie promocji - przygotowanie oraz przeprowadzenie DK U elementów kampanii 30-lecia Sierpnia konserwacja i mycie kloszy w ramach 398 WZKIOL WZKIOL-RPK systemu monitoringu wizyjnego miasta Art.4.8 U Gdańska 399 BPPM BPPM-RKM druk afiszy reklamujących imprezy BPPM cała komórka usługi drukowania z dostawą PN U BPPM BPPM-RKM emisja reklam prasowych imprez gdańskich w różnych dziennikach i magazynach 402 BPPM BPPM-RKM plansze, tablice, banery informacyjne i reklamowe BPPM BPPM-RKM produkcja spotów reklamowych imprez BPPM BPPM-RKM emisja spotów radiowych reklamujących imprezy 405 BPPM BPPM-RKM emisja spotów telewizyjnych reklamujacych imprezy BPPM cała komórka usługi reklamowe - outdoor powierzchnia nośniki wielkoformatowe PN U BPPM BPPM-RKM usługi TV - plebiscyt Gdańszczanin Roku TVP Gdańsk Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi kurierskie BPPM BPPM-RKM podkładki pod tablice jestem z gdańska Art.4.8 U konserwacja systemu komputerowego w 410 WZKIOL WZKIOL-RPK ramach wsparcia Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM maskotki promocyjne jestem z gdańska Art.4.8 U produkcja filmów reklamowych BPPM BPPM-RWM scenariusz, reżyseria i realizacja spotu Art.4.8 U promocyjnego Miasta Miłości 413 BPPM BPPM-RWM produkcja filmów reklamowych - scenariusz, reżyseria i realizacja spotu Art.4.8 U promocyjnego FETY 414 BPPM BPPM-RWM produkcja filmów reklamowych - scenariusz, reżyseria i realizacja spotu promocyjnego Gdańsk - Światowa Art.4.8 U Stolica Bursztynu 415 BPPM BPPM-RWM usł.świadczone przez produc. teatralnych - organizacja koncertu podczas Mistrzostw w Poławianiu Art.4.8 U Bursztynu 416 BI cała komórka Zakup systemu ServiceDesk Plus PN D BPPM cała komórka kamizelki odblaskowe jestem z gdańska PN D BPPM cała komórka opaski odblaskowe jestem z gdańska PN D BPPM BPPM-RKM balony promocyjne jestem z gdańska Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM statuetki - maskotki jestem z gdańska Art.4.8 U

18 421 BPPM BPPM-RWM usł.świadczone przez produc. teatralnych - scenariusz, choreografia i Art.4.8 U reżyseria Gali Mody i Bursztynu 422 BPPM BPPM-RWM usługi świadczone przez indywid. Artystów - scenariusz i prowadzenie Art.4.8 U Gali Mody i Bursztynu 423 BPPM BPPM-RKM stroje promocyjne - lewki jestem z gdańska Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM reprezentowanie Gdańska - wystepy Art.4.8 U Ambasadora Bursztynu 425 BPPM cała komórka chusty odblaskowe jestem z gdańska PN U BI cała komórka Urządzenia sieciowe (core Lan 10 Gb) PN D BPPM BPPM-RWM projekt graficzny foldera Gdańsk dla Art.4.8 U aktywnych 428 BPPM BPPM-RKM projekt strony internetowej jestem z gdańska Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM projekt graficzny wersji niem-szwedz.foldera Skarby Gdańska Art.4.8 U bursztyn 430 BI BI-RIT Audyt stacji i serwerów PN U BPPM BPPM-RWM projekt graficzny wersji pol-ang.foldera Art.4.8 U o Latarni Morskiej w N.Porcie 432 BPPM BPPM-RWM projekt graficzny publikacji Światowej Art.4.8 U Rady Bursztynu 433 BPPM BPPM-RWM projekt graficzny foldera turystycznego Art.4.8 U promującego szlak wolności w Gdańsku 434 BI cała komórka DocMan wsparcie techniczne z aktualizacją oprogramowania WR1b U BPPM BPPM-RWM projekty graficzne wydawnictw promocyjnych 436 BPPM BPPM-RWM projekty graficzne reklam BPPM BPPM-RWM prawa autorskie do publikacji fotografii 441 BPPM BPPM-RWM opracowanie i prawa autorskie do publikacji tekstów referatów - Światowa Art.4.8 U Rada Bursztynu 442 BPPM BPPM-RWM opracowanie i prawa autorskie do publikacji tekstu foldera prom.olatarni Art.4.8 U Morskiej w N.Porcie 443 BPPM BPPM-RWM opracowanie i prawa autorskie do publikacji tekstu dot. szlaku wolności w Art.4.8 U Gdańsku III Swiatowy Zjazd Gdańszczan. Środki 444 BPK cała komórka podzielone sa na zwolnione z Vat w wysokości zł i zł w tym WR-Art.5 U VAT na kwote 36065, BI BI-RRU Zakup licencji - aplikacje GIS PN D BPPM BPPM-RKM usługa artystyczna 1% Art.4.8 U

19 447 BI BI-RRU Aktualizacja systemu informacji Prawnej WR1a U BRMG cała komórka wyroby cukiernicze(z logo Rady Miasta) Art.4.8 U BI cała komórka Wybór dostawcy systemu informatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentami administracji samorządowej miasta Gdańsk w tym DK D dokumentami prawnymi przetwarzanymi w formie elektronicznej 452 BPPM BPPM-RKM usługa cateringowa - gdańszczanin roku Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM obsługa wizyjna - gdańszczanin roku Art.4.8 U BRMG cała komórka usługi hotelarskie i restauracyjne BPPM cała komórka transport tulipanów z Holandii na wystawę Art.4.8 U BPPM BPPM-RPG prawa autorskie do publikacji fotografii 457 BRMG cała komórka usługi pasażerskie transportu lądowego BPPM BPPM-RPG prawa autorskie do publikacji tekstów 459 BRMG cała komórka pasażerski transport kolejowy BPPM BPPM-RPG usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów WR1a U organizacja konferencji Globe Forum 461 BRMG cała komórka usługi biur podróży i podobne: bilety lotnicze dla radnych - przewozy zagraniczne 462 BPPM BPPM-RPG usługi transportowe dla uczestników study tour Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - Gdański Dzień Ziemi Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM druk plakatów i ulotek 1% Art.4.8 U BRMG cała komórka usługi telefonii komórkowej (doładowania elektroniczne) BPK cała komórka Festiwal Literatury -projekt kulturalny.środki zł netto = sie brutto, oraz zł. W kwocie zł wliczony Vat na kwotę 9016, BPPM BPPM-RKM emisja spotów festiwal w rytmie MTV Art.4.8 U BRMG cała komórka usługi telekomunikacyjne-nagłosnienie Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej Lang Team Skandia MTB Maraton 2010 WR1a U Międzynarodowa Nagroda pn Europejski Poeta Wolności -organizacja 470 BPK cała komórka projektu kulturalnego. Środki w wysokosci zł Netto =Brutto WR-Art.5 U pozostałe zł to środki z usługami objętymi VAt-em kwota VAT 9016,39 Solidarity of ART - projekt kulturalny. 471 BPK cała komórka Projekt zwolniony z VAT zł K U Netto =Brutto 472 BPK cała komórka Przestrzeń Wolności -projekt kulturalny.środki w wysokosci K U zł Netto =Brutto 473 BRMG cała komórka usługi ubezpieczeniowe (polisy) BPK cała komórka Alternativa-projekt kulturalny.środki w wysokosci złNetto =Brutto K U Imprezy Mikołajkowe -projekt 475 BPK cała komórka realizowany w miesiącu grudniu. Oprawa kulturalna oraz Art.4.8 U

20 Wigilia BPK cała komórka Organizacja projektu kulturalnego Festiwal Dwa Teatry. Srodki w Art.4.8 U wysokosci zł netto = Brutto 477 BI cała komórka Łącze Cyfrowe 2MB/s dla UMG PN U BI cała komórka Łącze internetowe TASk + dzierżawa innych PN U BI BI-RIT Połączenie światłowodowe lokalizacji UMG ul. 3 Maja Art.4.8 U BI cała komórka Drukarki wydajne oraz skaner Art.4.8 D BPK cała komórka Dzień Dziadka i Babci-projekt kulturalny Netto =Brutto Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM druk plakatów Zjazd Gdańszczan Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM druk plakatów Mikołaje w Gdańsku Art.4.8 U BI BI-RIT Wsparcie techniczne na sieć wraz z subskrybcja dla urządzeń Fortinet PN U BI cała komórka usługa łącza dostępowego do Internetu na potrzeby UMG. Zapasowe łącze PN U internetowe WiFi 486 BPK cała komórka Projekt i druk dyplomów -oprawa nagród Splendor.Autorski projekt graficzny oraz niestandardowy Art.4.8 U produkcja druku 487 BPPM BPPM-RKM usługi drukowania - foldery z ofertą inwestycyjną Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi drukowania - broszura budżetowa w formie folderu "Budżet Gdańska Art.4.8 U " 489 BPK cała komórka Projekt kulturalny Dni Wilna w Gdańsku. Srodki zł Netto =Brutto. Srodki zł w tym Vat Art.4.8 U , BPPM BPPM-RKM usługi drukowania - folder "Nowy Gdańsk - inwestycje " Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi drukowania - nowa wersja foldera "Atlas metropolii Gdańskiej" Art.4.8 U BI cała komórka Internet szerokopasmowy dla furtek internetowych/hot spotów /rad dzielnic PN U BPPM BPPM-RKM druk publikacji Światowej Rady Bursztynu Art.4.8 U BRMG cała komórka rózne usługi doradcze,ekspertyzy,opinie usługi reklamowe - emisja reklam 495 BPPM BPPM-RPG promocyjnych i informacyjnych w dziennikach i magazynach gospodarczych w kraju i za granicą usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych BPPM BPPM-RPG tłumaczenia promocyjnych wydawnictw gospodarczych na język angielski i niemiecki 497 BI cała komórka Usługa dostępu do Internetu - Blueconect PN U publikacja ogłoszeń prasowych 498 WKIO WKIO-RI -(Zamówienie realizowane sukcesywnie BRMG cała komórka różne usługi doradcze, ekspertyzy, opinie, analizy usługi w zakrezie organizowania 500 BPPM BPPM-RPG seminariów (promocja miasta w ramach imprez naukowych i gospodarczych, WR1a U

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK Rodzaj zamówienia PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK Lp. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO, O KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00 Miejska Górka, dnia 22.07.2013 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za I półrocze 2013 roku Instytucja

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO" Dysponent

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Dysponent 42 Tabela nr 1a PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO" Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Inf 200 000 200 000 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN Załącznik nr 1 do Zarządznia Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie zmiany Planu zamówień publicznych na rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie Zmiany dotyczące poszczególnych grup przedstawia

Bardziej szczegółowo

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA DOSTAWY KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA II/BG - Biblioteka Główna Książki, gazety, czasopisma III/CI - Centrum Informatyki Okablowanie sieci komputerowej Serwery, macierze, urządzenia sieciowe Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2016 (4)

Plan zamówień publicznych Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2016 (4) Rodzaj zamówienia Symbole grup wydatków objętych zamówieniem Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Przewidywany termin wszczęcia lub 1 części Inne istotne informacje - dot. np.planów wieloletnich, zamówień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016 Nr Planu Przedmiot zamówienia kod cpv Wartość szacunkowa zamówienia (netto) PLN Wartość szacunkowa zamówienia (netto) w przeliczeniu na EURO Tryb udzielenia zamówienia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Kategoria wydatku Koszty kwalifikowalne (EUR) Wnioskodawca Koszty kwalifikowalne (EUR) Partner krajowy projektu Razem ( 4=2+3) Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność do umowy Nr L/02/071/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany http://www.daleszyce.pl/leader) w dniu: 14,04,2007 PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W 2017 R. DOSTAWY I USŁUGI

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W 2017 R. DOSTAWY I USŁUGI A I Dostawa kosiarek do trawników 6.3.0.00-8 62 602 200 000 I kwartał II 2 3 MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE I ZAKUPY INWESTYCYJNE GRUPA 63 OGÓŁEM GRUPA 63 GRUPA 30 Dostawa tonerów, taśm i cartrige do drukarek

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 2.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Analizy z zakresu doradztwa podatkowego 119 200 zł 36 512 zł 30,6 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 30

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014. zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro. dostawa

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014. zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro. dostawa PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV wg 00000000-0 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12.2015 Burmistrza Stawisk z dnia 24 marca 2015 r. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK. Od 01.01.2014r do 31.12.2014r

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/160/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowa: www.lgdgniazdo.pl) w dniu:19 maja 2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok.

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok. Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok. Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w na 2015 rok planowane są na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku Załącznik Nr 2 do Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 11.03.2016 r. I. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 36 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1949/2012 w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00. I Funkcjonowanie LGD 3 4 5 7 8 9 0 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 55,7 3 934,5 8 47,8 8 47,8. Wynagrodzenie pracownika ds. organizacyjno

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ROK Rodzaj zamówienia publicznego

PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ROK Rodzaj zamówienia publicznego PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ROK 2013 Lp. Wydział prowadzący sprawę Nazwa zadania 1 SM Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 20 000 000 zł Rodzaj zamówienia publicznego CPV Przewidywana

Bardziej szczegółowo

= przewidywana liczba dp którzy złożą wniosek o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis *600,00

= przewidywana liczba dp którzy złożą wniosek o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis *600,00 Pan przychodów wydatków na rok... Informacja pomocnicza do kwalifikowania operacji gospodarczych oraz sporządzania planu przychodów i wydatków i sprawozdania z jego wykonania Ps1 Ps2 1 2 3 4 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SUMA DOCHODY Przedszkole Miejskie nr 1 893, , , ,37 10, ,20

SUMA DOCHODY Przedszkole Miejskie nr 1 893, , , ,37 10, ,20 IX.WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2007 ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWE Stan środków finansowych na początek

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH 1 Wyszczególnienie kosztów realizacji lość / Funkcjonowanie LGD 3 1 Koszty osobowe i posrednie 14 73, 7 13,03 7 03,5 1.1 Dyrektor Biura 7 330,75

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. I Funkcjonowanie LGD 2 3 4 5 6 7 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia 0,00. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 6 55,76 6 36 934,56 8 467,28 8 467,28.2 Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za I kwartał (okres I-III 2014) Sprawozdanie finansowe za okres I - III 2014 (I kwartał)

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne Projekt planu finansowego na 2015 rok I. Informacje ogólne 1. Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki 2. Okres objęty planem: 01-01-2015 do 31-12-2015 3. Zatrudnienie w etatach:20,5 II. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 2.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Analizy z zakresu doradztwa podatkowego 76 500 zł 30 021 zł 39,2 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 30

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie WYDATKI W UKŁADZIE KONT ANALITYCZNYCH PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA 145 627,00 zł 84 476,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 19.08.2016 Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. I. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET MINI 49 zł/m- c. PAKIET MINI PLUS 199 zł/m- c

PAKIET MINI 49 zł/m- c. PAKIET MINI PLUS 199 zł/m- c PAKIET MINI 49 zł/m- c 1. Użyczenie adresu do rejestracji firmy 2. Użyczenie adresu do korespondencji 3. Możliwość umieszczenia adresu na wizytówkach, pieczątkach i innych materiałach firmowych 4. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

w tym: - wynajem lokali i refaktury

w tym: - wynajem lokali i refaktury KO~~SKI ~~\'~. K?!-ir~Y ó:i-~l(' J(uhW, I'l... r(~'.!-.. ; tel.2l1 31 33; tel/fax 242 43 ~ WIP 665-10-1 i-404 Rego[i 9Qi 30. W1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2015 (w zł) Lp. l

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna wartość zamówienia brutto. Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto. Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami i odesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną i opatrzonego pieczątką Firmy, formularza

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2016 rok.

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2016 rok. Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2016 rok. Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w na 2016 rok planowane są na poziomie

Bardziej szczegółowo

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany Objaśnienia do załącznika Nr 7 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r.

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r. Załącznik nr 1 Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: 01.01.2014r. - 31.12.2014r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r. pieczęć instytucji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Rodzaj kosztów ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012r załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal Załcznik nr 1 do Wniosku o płatno do umowy L/02/163/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader.frrl.org.pl w dniu 14.04.2007r.) ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych notami księgowymi księgowymi

udokumentowanych notami księgowymi księgowymi PRZYCHODY PS Pan przychodów wydatków na rok... Informacja pomocnicza do kwalifikowania operacji gospodarczych oraz sporządzania planu przychodów i wydatków i sprawozdania z jego wykonania Załącznik nr

Bardziej szczegółowo