Plan Zamówień Publicznych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Zamówień Publicznych:"

Transkrypt

1 Plan Zamówień Publicznych: Tryb Nr Planu Komórka Organizacyjna przedmiot zamówienia kod cpv udzielenia zamówienia Planowany Rodzaj termin zamówienia wszczęcia postępowania Planowany termin zakończenia realizacji umowy 1 WG cała komórka Podział i rozgraniczenie nieruchomości,wznowienie granic, aktualizacja użytków i sytuacji terenowej. 2 WG cała komórka Wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków PN U WG cała komórka Aktualizacja rejestru cen i bazy skanów aktów notarialnych PN U WG cała komórka Obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego PN U WG cała komórka Asysta techniczna programu EWID WG cała komórka Aktualizacja programu do prowadzenia bazy cen nieruchomości WG cała komórka Aktualizacja programu OŚRODEK Art.4.8 U WG cała komórka Aktualizacja programu prowadzenia mapy zasadniczej Art.4.8 U WG cała komórka Aktualizacja programu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Art.4.8 U Umowa zlecenia: przygotowywanie dokumentów do sądów i urzędów skarbowych przy zbiegach egzekucji administracyjnej z sądową oraz zbiegach 10 WF cała komórka egzekucji administracyjnych, Art.4.8 U przygotowanie zestawień do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, wprowadzanie tytułów wykonawczych do systemu SOE 11 WF cała komórka Umowa zlecenia: przydzielanie i odbieranie tytułów wykonawczych poborcom na rejonie, przygotowywanie dokumentów do sądów i urzędów skarbowych przy zbiegach egzekucji, sporządzanie projektów postanowień, pozyskiwanie informacji z ZUS, urzędów skarbowych i innych instytucji umożliwiających wyegzekwowanie należności objętych TW, dokonywanie Art.4.8 U ograniczeń i wycofań TW w systemie SOE, przygotowywanie zestawień do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, rozliczanie kwitariuszy k-103, utrzymywanie akt egzekucyjnych w przypisanym układzie i porządku, przygotowanie korespondencji do wysyłki. 12 WG cała komórka Dostawa materiałów biurowych PN D WG cała komórka Dostawa materiałów eksploatacyjnych(tonery) PN D

2 14 WKIO cała komórka Remont siedzib Rad Osiedli (Zamówienie realizowane sukcesywnie Art.4.8 RB WKIO cała komórka usługi transportowe - autobusy, busy, taxi (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres roku) naprawa i części 16 WKIO cała komórka samochodowe(zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) przeglądy i badania techniczne 17 WKIO cała komórka samochodów służbowych (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) Wykonanie opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego w celu 18 WKIO cała komórka przeniesienia rozdzielni głównej znajdującej się w pomieszczeniu piwnicy PN U skrzydła "A" budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi w zakresie wymiany szyb - 19 WKIO cała komórka szklenie (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres roku) 20 WKIO cała komórka naprawa okien PCV (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 21 WKIO cała komórka naprawa drzwi antywłamaniowych (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka czyszczenie i konserwacja akwarium (Zamówienie realizowane sukcesywnie naprawy zegarów stojących i zegara 23 WKIO cała komórka zewnętrznego (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) naprawa oświetlenia parkingu 24 WKIO cała komórka (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka konserwacja maszyn archiwizacyjnych (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka usługi konserwacji szlabanów (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka usługi związane z utylizacją - kontenery PN U malowanie kontenerów i lamp na 28 WKIO cała komórka parkingu (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres roku) Naprawy elektronicznych systemów 29 WKIO cała komórka zabezpieczeń (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku)

3 30 WKIO cała komórka Naprawy drzwi automatycznych (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka Przegląd systemu Data - System (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka Przegląd agregatu zasilania awaryjnego (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka Wykonanie badań i inwentaryzacji zniszczonych elementów więźby dachowej oraz wykonanie opisu przedmiotu zamówienia modernizacji PN U siedziby Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 Kontrola przewodów kominowych na 34 WKIO cała komórka wszystkich obiektach Urzędu Miejskiego Art.4.8 U (przeglądy roczne). Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 35 WKIO cała komórka budowlanego, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronej ( Art.4.8 U przeglądy raz na 5 lat) budynek Nowe Ogrody, Nowy Ratusz, Wozownia - Naprawa sprzętu biurowego (innego niż 36 WKIO cała komórka kserokopiarki i drukarki) - (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 37 WKIO cała komórka usługa podawania napojów WKIO cała komórka dorabianie kluczy (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 39 WGK cała komórka Wykonanie dokumentacji technicznej - wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych stanowiących PN U współwłasność Gminy Miasta Gdańska i osób fizycznych 40 WGK cała komórka Badanie rynku najmu lokali użytkowych i garaży za 2010 rok Art.4.8 U WGK cała komórka Dostawa pojemników do selektywnej zbórki odpadów komunalnych PN D WGK cała komórka Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości PN U WGK cała komórka Dostawa papierowych torebek do usuwania nieczystości po psach PN D WOM cała komórka świadczenie powszechnych usług pocztowych WR1a U WKIO cała komórka Remont ogrodzenia przy bramie wjazdowej do Urzędu Miejskiego w PN RB Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 46 WKIO cała komórka Usunięcie usterek stwierdzonych podczas rocznej kontroli obiektu (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka Wykonanie opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe PN U

4 Ogrody 8/12 48 WKIO cała komórka Wykonanie audytu energetycznego Art.4.8 U WKIO cała komórka dofinansowanie studiów - EFS (Zamówienie realizowane sukcesywnie WKIO cała komórka torty (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres Art.4.8 D roku) 51 WKIO cała komórka Akcesoria samochodowe - dostawa żarówek, płynów do spryskiwaczy, środków polerskich, oleje (Zamówienie Art.4.8 D realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 52 WKIO cała komórka choinki żywe Art.4.8 D WGK cała komórka Dostawa wody ze zdrojów ulicznych Art.4.8 D WKIO cała komórka Artykuły i środki ogrodnicze - środki owadobójcze i odstraszające owady (Zamówienie realizowane sukcesywnie Art.4.8 D WKIO cała komórka baterie (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres Art.4.8 D roku) 56 WKIO cała komórka Kontrola instalacji gazowych WKIO cała komórka kalendarze Art.4.8 D WE cała komórka Szkolenie BHP i P.POŻ dla dyrektorów szkół, prowadzonych przez miasto Art.4.8 U Gdańsk 59 WE cała komórka Szkolenia BHP i P.POŻ dla pracowników szkół, prowadzonych przez miasto Gdańsk 60 WE cała komórka Usługa wspomagania procesu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych oraz prawo do korzystania z systemu Art.4.8 U oprogramowania komputerowego KSEON Optivum 61 WE cała komórka usługa wspomagania procesu naboru dzieci do przedszkoli Art.4.8 U WE cała komórka Graficzne opracowanie i przygotowanie informatorów dla uczniów szkół ZP U podstawowych i gimnazjów 63 WE cała komórka Druk informatorów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ZP U WSS cała komórka Usługa w zakresie monitoringu zjawiska narkomanii i ewaluacji Gminnego Art.4.8 U Programu Przeciwdziałania Narkomanii 65 WSS cała komórka Usuwanie i obróbka odpadów ( odbiór, transport, utylizacja sprzętu medycznego, wyposażenia gabinetów PN U stanowiących mienie Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ) 66 WSS cała komórka Usługa usuwania odpadów radioaktywnych ( wywóz i utylizacja Urządzeń RTG stanowiących mienie PN U Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ ) 67 WSS cała komórka Organizacja szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla PN U uczniów klas II gimnazjum 68 WSS cała komórka Druk ulotek i plakatów Art.4.8 U

5 69 WSS cała komórka Usługa w zakresie ewaluacji Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Art.4.8 U Wybranym Chorobom Społecznym 70 WSS cała komórka Usługa w zakresie przeprowadzenia badań socjologicznych dotyczących monitoringu, ewaluacji i budowy Art.4.8 U narzędzi ewaluacyjnych GPPiRPA 71 WSS cała komórka Zakup urządzeń elektronicznych badających zawartość alkoholu Art.4.8 D WSS cała komórka Zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych Art.4.8 D WSS cała komórka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji GPPiRPA PN D Moderowanie spotkań lokalnej grupy 74 WSS cała komórka wsparcia oraz merytorycznego wsparcia projektu My Generation, Urbact II Moderowanie spotkań lokalnej grupy 75 WSS cała komórka wsparcia projektu Skuteczne Art.4.8 U Partnerstwo Loaklne EFS 76 WSS cała komórka Moderowanie konferencji projektu Skuteczne Partnerstwo Lokalne, EFS Art.4.8 U WSS cała komórka Eksperci na konferencję projektu Skuteczne Partnerstwo Lokalne, EFS Art.4.8 U WSS cała komórka Moderowanie warsztatów projektu My Generation, Urbact II Art.4.8 U WSS cała komórka Usługa kateringowa na konferencję Skuteczne Partnerstwo Lokalne, EFS Art.4.8 U WSS cała komórka Usługa kateringowa na warsztaty My Generation, Urbact II Art.4.8 U WSS cała komórka Usługa transportowa w trakcie warsztatów projektu My Generation, Art.4.8 U Urbact II 82 WS cała komórka szacowanie nieruchomości PN U WS cała komórka szacowanie nieruchomości w celu ustalenie opłaty adiacenckiej PN U WS cała komórka notarialne poświadczenie podpisów osób upoważnionych do występowania w imieniu GMG przed sądami WR U powszechnymi Hotelarskie usługi noclegowe ( 30-lecie Solidrnosci, II Światowy Zjazd Gdańszczan,65-lecie zakończenia II WŚ, Międzynarodowe święto Hanzy, 85 KP KP-RSZ 400-lecie konsulatu Francjii,delegacje z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych,delegacje stowarzyszeń miedzynarodowych, Światowa Rada Bursztynu, Euro 2012) 86 KP cała komórka Usługi hotelarskie w zakresie konferencji i spotkań/dla uczestników miedzynarodowych konferencjii i warsztatów, sesji naukowych np.30-lecie Art.4.8 U Solidarności,20-lecie Samorządu,II Światowy Zjazd Gdańszczan,Wikimania) Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe (akademiki, pensjonaty 87 KP KP-RSZ etc.)dot.młodzieży z miast partnerskich, hanzeatyckich,imprezy typu Jarmark Art.4.8 U Wileński, Zjazd Gdańszcza,Rok

6 Chopinowski etc. 88 KP KP-RSZ Restauracyjne usługi kelnerskie- Światowa Rada Bursztynu,Orszak Łucji,30-lecie Solidarności, 20-lecie Samorządu, III ŚZG, 65-lecie Art.4.8 U zakończenia II WŚ,Wikimania,EURO KP KP-RSZ Usługi kawiarniane Usługi dostarczania posiłków 90 KP KP-RSZ (catering,bankiety lecie konsulatu Francji,IIIŚZG,, 30-lecie Solidarności Art.4.8 U etc. 91 KP cała komórka Usługi podawania napojów Art.4.8 U Usługi agencji transportowych (wynajem autokarów,mikrobusów -wyjazdy zagraniczne pracowników UM i osób 92 KP KP-RSZ delegowanych, transport dla gości zagr., Art.4.8 U IIIŚZG, 30-lecie Solidarności, Zjazd Hanzy w w Parnu/Estonia, transport dla młodzieży z Białorusi i St.Petersburga 93 KP KP-RSZ Usługi sprzedaży biletów podróżnych (bilety autokarowe) Art.4.8 U WPR WPR-RP Analiza wariantów przeprawy przez Motławę z uwzględnieniem kładki, Art.4.8 U promu lub tunelu 95 WF WF-REP Umowa zlecenie: przygotowywanie dokumentów do sądów i urzędów skarbowych przy zbiegach egzekucji administracyjnej z sądową oraz zbiegach egzekucji administracyjnych, Art.4.8 U przygotowanie zestawień do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, wprowadzanie tytułów wykonawczych do systemu SOE. 96 KP KP-RSZ Usługi transportu kolejowego Art.4.8 U Usługi biur podróży i podobne -bilety 97 KP KP-RSZ lotnicze, opłaty transakcyjne, opłaty lotniskowe dla pracowników UM i osób delegowanych. 98 KP KP-RSZ Usługi świadczone przez przewodników turystycznych 99 WF WF-REP Usługi na wycenę techniczną w zakresie samochodów, maszyn, urządzeń, sprzętu Audio-Video, AGD, komputerów. 100 KP KP-RSZ Usługi transportu promowego Art.4.8 U WF WF-REP Usługi w zakresie holowania samochodów, usługi parkingowe KP cała komórka Usługi ubezpieczeniowe pozostałe Usługi wynajmu lub leasingu 103 KP KP-RSZ nieruchomości inne niż mieszkania (wynajem sal na konferencje,seminaria i Art.4.8 U spotkania)) 104 WPR WPR-RP Studium możliwości przedsięwzięcia w zakresie wzmocnienia ekonomicznogospodarczego terenów Martwej Wisły i Art.4.8 U Wisły Śmiałej w Gdańsku - projekt pt.: "Miasteczko żeglarskie" Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 105 KP KP-RSZ -umowy prawne,pisma dot. ochrony środowiska,

7 infrastruktury,zdrowia,edukacji, spraw socjalnych, inwestycji etc. 106 WF cała komórka Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu i doręczaniu przekazów WR1a U pocztowych. 107 KP KP-RSZ Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych -tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Usługi w zakresie organizacji 108 KP KP-RSZ seminariów -obsługa techniczna imprez i Art.4.8 U inne Umowa zlecenie: rozliczenie Funduszu 109 WF WF-RKM Ochrony Środowiska, rozliczenie Art.4.8 U inwentaryzacji majątku Miasta. 110 KP KP-RSZ Usługi w zakresie organizacji imprez /wynajem kabin do tłumaczeń symultanicznych,, systemy Art.4.8 U audiowizualne, nagłośnienie etc./ 111 WPR cała komórka Studium możliwości zmiany obiektów mostowych ze stałych na ruchome na Motławie, Starej Motławie i Nowej Motławie oraz Kanale Na Stępce od Art.4.8 U Haka Polskiego do Kamiennej Grodzy bez mostu Kamieniarskiego 112 KP KP-RSZ Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Jarmark Wileński, III światowy Zjazd Gdańszczan,, Art.4.8 U Międzynarodowy Dzień Hanzy 113 WF WF-RWP Usługi uwierzytelniania (notarialne poświadczanie podpisu) WF WF-RWP Usługi drukowania (wydruk potwierdzeń odbioru). Art.4.8 U WF WF-RWP Doradcze usługi budowlane (ekspertyza budowlana). 116 KP cała komórka Różne usługi gdzie indziej niesklasyfikowane WF WF-RDP Usługi biegłych Art.4.8 U WF WF-RDP Usługi w zakresie doradztwa prawnego Art.4.8 U WF WF-RRBM Opracowanie bilansu skonsolidowanego za 2009 rok. Art.4.8 U Tłumaczenie z języka angielskiego 120 WF WF-RRBM dokumentów w ramach współpracy z Art.4.8 U instytucjami finansowymi. 121 WF cała komórka Przegląd bilansu UM Gdańsk, sprawdzenie prawidłowości sporządzenia rachunku zysków i strat Art.4.8 U oraz zestawienia zmian w funduszu, przegląd wykonania budżetu jst. 122 WF cała komórka Usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii. Art.4.8 U WF cała komórka Wymiana waluty PLN na EURO na spłatę raty kredytu w EBOR PN U KP cała komórka Komputery Wysokowydajne PN D KP KP-RM Sprzęt elektroniczny Art.4.8 D KP KP-RM Dostawcy usług aplikacyjnych KP KP-RM Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo Art.4.8 D KP KP-RM Sprzęt fotograficzny Art.4.8 D KP cała komórka Akcesoria komputerowe PN D

8 130 KP cała komórka Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW Art.4.8 D KP KP-RM Urządzenia multimedialne Art.4.8 D KP KP-RM Materiały reklamowe Art.4.8 D KP cała komórka Sprzęt związany z komputerami Art.4.8 D KP KP-RM Usługi reklamowe KP KP-RM Usługi świadczone przez agencje informacyjne Art.4.8 U KP KP-RM Dostawcy usług internetowych ISP Art.4.8 U KP KP-RM Usługi w zakresie rozwoju internetu WKIO cała komórka dostawa kwiatów Art.4.8 D WKIO WKIO-RI dostawy: a) wody mineralnej i źródlanej w pojemnikach 0,5 l, 1,5 l; b) wody mineralnej w pojemnikach 19 l, wraz z Art.4.8 D dzierżawą dystrybutorów 140 WKIO WKIO-RI kawa, herbata Art.4.8 D WKIO cała komórka mleko i cukier (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres Art.4.8 D roku) 142 WKIO WKIO-RI Chemia gospodarcza - dostawa artykułów higienicznych PN D WKIO cała komórka paliwo w systemie bezgotówkowym PN D Wykonanie i dostawa tablic 144 WSO cała komórka rejestracyjnych oraz wtórników tablic na PN D rok 145 WUAIOZ cała komórka usługi ochrony obiektów i budynków historycznych WUAIOZ WUAIOZ-ROZ usługi fotograficzne i pomocnicze WUAIOZ WUAIOZ-ROZ usługi ochrony budynków historycznych WUAIOZ WUAIOZ-RPM architektoniczne usługi zagospodarowania terenu DK U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i Art.4.8 U zagospodarowania terenu 150 WUAIOZ cała komórka usługi planowania przestrzennego Art.4.8 U WSO WSO-RSW Usługi świadczone przez osoby fizyczne: zakładanie ewidencji wojskowej Art.4.8 U (umowy zlecenia). 152 WUAIOZ WUAIOZ-RPM organizowanie architektonicznych konkursów projektowych K U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi marketingu bezpośredniego Art.4.8 U WSO WSO-RSW Specjalistyczne badania lekarskie osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni PN U usługi sprzedaży biletów podróżnych i 156 WUAIOZ WUAIOZ-RPM pakietów wycieczkowych Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi pomocy technicznej Art.4.8 U Drobne artykuły gospodarstwa domowego - ściereczki do czyszczenia, oleje smarowe i środki smarowe, produkty z tworzyw sztucznych; kosze, 159 WKIO cała komórka pojemniki, lustra szklane, ozdoby choinkowe, ceramiczne artykuły gospodarstwa domowego, Zakup naczyń i sprzętu do obsługi recepcyjnej - (Zamówienie realizowane sukcesywnie Art.4.8 D

9 160 WKIO WKIO-RI tekstylia i wyroby włókiennicze (flagi i flagi na maszt) - (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały Art.4.8 D okres 2010 roku) 161 WSO WSO-REL Usługi osób fizycznych; udział w postepowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego (mowy zlecenia) 162 WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi dostarczania posiłków Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM hotelarskie usługi noclegowe Art.4.8 U sprzęt AGD - wentylatory do montażu, 164 WKIO WKIO-RI podgrzewacze wody, grzałki (Zamówienie realizowane sukcesywnie Art.4.8 D WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RPM usługi drukowania i powiązane PN U WUAIOZ cała komórka usługi związane z drukowaniem Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi badania terenu Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługa analizy Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne WUAIOZ WUAIOZ-RR badania rynkowe i ekonomiczne, ankietowanie i statystyka Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności WR1a U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi edukacyjne i szkoleniowe WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi w zakresie organizacji imprez Art.4.8 U WUAIOZ cała komórka usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 176 WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Art.4.8 U WKIO WKIO-RI budowlane i malarskie - farby i okładziny ścienne, kleje, akryle, inne różne materiały budowlane, cement, zaprawy, pędzle malarskie Art.4.8 D (Zamówienie realizowane sukcesywnie 178 WUAIOZ cała komórka usługi w zakresie transportu drogowego Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Art.4.8 D WUAIOZ WUAIOZ-RR instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby Art.4.8 D rzemieślnicze, materiały i akcesoria 181 WUAIOZ cała komórka usługi drukowania Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR usługi publikacji Art.4.8 U WUAIOZ WUAIOZ-RR organizowanie architektonicznych konkursów projektowych Art.4.8 U WSO cała komórka Usługi przygotowania posiłku na spotkanie repatriantów Art.4.8 U WS WS-RNSP wyceny nieruchomości KP hotelarskie usługi noclegowe KP usługi hotelarskie w zakresie konferencji Art.4.8 U WS WS-RNSP opłaty notarialne KP usługi restauracyjne dot. podawania posiłków WR U KP usługi podawania napojów

10 191 WKIO WKIO-RI meble i części mebli, płyty wiórowe + akcesoria stolarskie (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały Art.4.8 D okres 2010 roku) 192 KP usługi dostarczania posiłków (catering) KP usługi świadczone przez przewodników turystycznych 194 KP cała komórka usługi drukowania KP usługi w zakresie organizowania wystaw targów i kongresów Art.4.8 U KP różne usługi (gdzie indziej niesklasyfikowane) WKIO WKIO-RI artykuły hydrauliczne - grzejniki, rury i osprzęt, krany, kurki,zawory i podobna armatura (Zamówienie realizowane Art.4.8 D sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 198 KP cała komórka Kwiaty cięte Art.4.8 D KP Karty świąteczne Art.4.8 U KP cała komórka Artykuły i sprzęt sportowy BPK cała komórka dostawa kwiatów wręczanych podczas uroczystości w dziedzinie kultury Art.4.8 D KP Materiały reklamowe WKIO cała komórka elektryczne - kabel, drut i podobne wyroby, aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej, części lamp i sprzętu oświetleniowego: żarówki, świetlówki, lampy, oprawy, Art.4.8 D urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, sprzęt sieci telefonicznej (Zamówienie realizowane sukcesywnie 204 WKIO WKIO-RI narzędzia ręczne i elektronarzędzia - narzędzia ręczne, ręczne narzędzia elektromechaniczne (Zamówienie Art.4.8 D realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku) 205 KP cała komórka Przesył energii elektrycznej WKIO WKIO-RI środki pracy i drobne art. metalowe - zamki, klucze i zawiasy, zaczepy, łańcuchy, sprężyny, wózki popychane Art.4.8 D (Zamówienie realizowane sukcesywnie 207 KP cała komórka drukowane książki, broszury i ulotki PN U BPSIE BPSIE-E201 USŁUGI KAWIARNIANE WPR cała komórka Studium Wykonalności dla realizacji inwestycji polegającej na budowie szkoły podstawowej w dzielnicy Art.4.8 U Gdańsk-Kokoszki Komisja Zakupu Ksiązek -zakup książek 210 BPK cała komórka z róznych wydawnictw w ilosciach limitowanych.komisja działa od stycznia Art.4.8 D do grudnia 211 BPSIE cała komórka USŁUGI CATERINGOWE BPSIE cała komórka USŁUGI AGENCJI TRANSPORTOWYCH (WYNAJEM Art.4.8 U AUTOKARÓW) 213 KP cała komórka usługi gdzie indziej niesklasyfikowane) tzn. monitoring mediów

11 214 WKIO cała komórka gazety, dzienniki, czasopisma prenumerowane (zakup gazet, PN D dzienników, czasopism) 215 KP cała komórka usługi telewizyjne-emisja spotów KP cała komórka usługi restauracyjne dot. podawania posiłków BPSIE BPSIE-E201 Usługi projektów graficznych Art.4.8 U BPSIE cała komórka USŁUGI ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM PN U KP cała komórka usługi podawania napojów BPSIE BPSIE-E201 USŁUGI REKLAMOWE WR U WKIO cała komórka zakup aktualizacji, prasy (Zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały Art.4.8 D okres 2010 roku) 223 BPSIE BPSIE-E201 USŁUGI HOTELOWE W ZAKRESIE SPOTKAŃ I KONFERENCJI BPSIE BPSIE-E201 HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE Art.4.8 U BPSIE BPSIE-E201 USŁUGI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH 226 BPSIE cała komórka USŁUGI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH Art.4.8 U USŁUGI RÓŻNE GDZIE INDZIEJ NIE 227 BPSIE cała komórka SKLASYFIKOWANE (POZSOTAŁA DZIAŁALNOŚĆ) 228 KP cała komórka materiały reklamowe Art.4.8 U BPSIE BPSIE-E201 ARTYKUŁY INFROMACYJNE I PROMOCYJNE Art.4.8 D BPSIE BPSIE-E201 WYNAGRODZENIA UMOWY O DZIEŁO I ZLECENIA WZKIOL cała komórka zakup farb emulsyjnych Art.4.8 D BPSIE BPSIE-E201 RÓŻNE PROJEKTY SPORTOWE WKIO WKIO-RPA dostawa i przesył energii cieplnej WR1a D BPSIE BPSIE-RIS WYNAGRODZENIA UMOWY O DZIEŁO I ZLECENIE BPSIE BPSIE-RIS USŁUGA CATERINGOWA BPSIE BPSIE-RIS HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE Art.4.8 U WKIO WKIO-RK Dostawa i montaż żaluzji Art.4.8 D BPSIE cała komórka USŁUGI AGENCJI TRANSPORTOWYCH (WYNAJEM AUTOKARÓW) 239 BPSIE BPSIE-RIS WYSTAWA FOTOGRAFII Art.4.8 U BPSIE BPSIE-RIS RÓZNE PROJEKTY SPORTOWE BPSIE cała komórka RÓZNE PROJEKTY KULTURALNE WR-Art.5 U BRMG cała komórka dostawa kwiatów Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RIS USŁUGI OCHRONY ZDROWIA BPSIE BPSIE-RIS UBEZPIECZENIE IMPREZ BPSIE cała komórka ZAKUP PUCHARÓW NAGRÓD RÓŻNY SPRZĘT SPORTOWY Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RIS ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Art.4.8 D WKIO cała komórka biurowe PN D BRMG cała komórka wyroby ciastkarskie i ciasta Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RIS ZAKUP KWIATÓW Art.4.8 D BRMG cała komórka wyroby cukiernicze Art.4.8 D BPSIE cała komórka USŁUGI CATERINGOWE

12 252 WKIO cała komórka materiały eksploatacyjne (tusze i tonery) PN D BPSIE BPSIE-RSKF ZAKUP TROFEÓW SPORTOWYCH Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RSKF ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Art.4.8 D BPSIE cała komórka ZAKUP KWIATÓW Art.4.8 D BRMG cała komórka napoje Art.4.8 D BPSIE BPSIE-RSKF ORGANIZACJA ZLOTU ŻAGLOWCÓW BALTIC SAIL PN U BPSIE BPSIE-RSKF ORGANIZACJA IMPREZ ŻEGLARSKICH BPSIE BPSIE-RSKF USŁUGI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH 260 BPSIE BPSIE-RSKF WYNAGRODZENIA UMOWY O DZIEŁO I ZLECENIA BPSIE cała komórka USŁUGI RÓZNE GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE (POZOSTAŁA DZIALANOŚĆ) 262 BPSIE BPSIE-RSKF USŁUGI PROMOCYJNE PN U WPR WPR-RWR Usługi biur podróży i podobne (bilety lotnicze dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku) świece (zakup zniczy na imprezy 264 KP cała komórka upominkowe organizowane przez Urząd Art.4.8 D Miejski w Gdańsku) 265 BRMG cała komórka art.papiernicze Art.4.8 D BRMG cała komórka wydawnictwa,albumy,książki,kalendarze różne Art.4.8 D KP cała komórka usługi publikacji Art.4.8 U WPR WPR-RWR Usługi restauracyjne i w zakresie podawania posiłków KP KP-BP usługi telewizyjne-emisja spotów WZKIOL cała komórka zakup specjalistycznych produktów chemicznych - stop dzik Art.4.8 D BRMG cała komórka prenumerata czasopism (przez WKIO) PN D WPR WPR-RWR Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Art.4.8 U WZKIOL cała komórka wywóz sprzętu i odpadów OC po wybrakowaniu Art.4.8 U BRMG cała komórka prezenty i nagrody Art.4.8 D WPR WPR-RWR Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych BRMG cała komórka wyroby artystyczne (np.grafika...) Art.4.8 D WS cała komórka usługi notarialne WPR WPR-RWR Nocleg w hotelu w kraju Art.4.8 U szacowanie nieruchomości:wycena 279 WS cała komórka lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, rzutów kondygnacji, działek 280 WZKIOL cała komórka Naprawa dachów i drzwi obiektów specjalnych obrony cywilnej Art.4.8 U WPR WPR-RWR Usługa wykonania materiałów promocyjnych Art.4.8 U WPR WPR-RWR Usługi audytorskie Art.4.8 U WPR cała komórka Zakup laptopów PN D WPR WPR-RPR Usługa transportowa WZKIOL cała komórka usługi pralnicze Art.4.8 U WZKIOL cała komórka wykonanie odłowni na dzikie zwierzęta Art.4.8 U WKIO WKIO-RI pielęgnacja roślin Art.4.8 U WZKIOL cała komórka usługa w zakresie konserwacji i napraw miejskiego systemu ostrzegania i Art.4.8 U

13 alarmowania miasta Gdańska 289 WZKIOL cała komórka usługi w zakresie czyszczenia pieców i kominów w obiektach specjalnych OC Art.4.8 U WPR WPR-RMK Wykonanie operatów szacunkowych Art.4.8 U Wykonanie tablic informacyjnych o 291 WPR WPR-RPR inwestycyjach realizowanych w mieście Art.4.8 U Gdańsku 292 WKIO cała komórka usługi konserwacji i napraw kserokopiarek Art.4.8 U WKIO WKIO-RI wykonanie pieczątek Art.4.8 U BI cała komórka Przebudowa platformy przetwarzania Ms Windows z zakupem licencji i PN D serwerów. 295 WKIO WKIO-RI usługi transportowe - transport ciężarowy Art.4.8 U WKIO WKIO-RI usługa mycia samochodów służbowych Art.4.8 U WZKIOL cała komórka usługa lekarza weterynarii Art.4.8 U WZKIOL cała komórka usługi holownicze Art.4.8 U WKIO WKIO-RI czyszczenie żaluzji Art.4.8 U WZKIOL cała komórka ubezpieczenie w zakresie OC i NW Art.4.8 U WKIO WKIO-RI cyklinowanie parkietów Art.4.8 U BI cała komórka Licencje i wsparcie techniczne antywirus McAfee PN U BPPM BPPM-RWM ozdobne produkty wydobywcze i kopalne - surowiec bursztynowy Art.4.8 D WKIO WKIO-RI wymiana chodników dywanowych Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM broszury - Paszport Bursztynowy Art.4.8 D WZKIOL cała komórka usługi w zakresie prawa i porządku publicznego Art.4.8 U WKIO WKIO-RI konserwacja dźwigów Art.4.8 U WKIO WKIO-RI wykonanie tabliczek informacyjnych (Zamówienie realizowane sukcesywnie WZKIOL cała komórka utylizacja odpadów i neutralizacja środkow chemicznych PN U WPR cała komórka Druk dwóch rodzajów ulotek informacyjnych dla kampanii informacyjnej dla projektu Strategicznego Programu Art.4.8 U Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku 311 WPR cała komórka Kolportaż dwóch rodzajów ulotek informacyjnych dla kampanii informacyjnej dla projektu Strategicznego Programu Art.4.8 U Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku 312 WZKIOL WZKIOL-RPK zakup preparatów dezynfekujących Art.4.8 D konserwacja i serwis węzła cieplnego WKIO WKIO-RI budynek Urzędu Miejskiego przy ul Art.4.8 U Maja WPR cała komórka Druk plakatów informacyjnych dla kampanii informacyjnej dla projektu Strategicznego Programu Art.4.8 U Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku Badania opinii mieszkańców nt. 315 WPR cała komórka skuteczności dotarcia informacji do mieszkańców Dzielnicy Południe w PN U

14 mieście Gdańsku oraz zdiagnozowanie opinii mieszkańców na temat przebiegu nowej drogi 316 WKIO WKIO-RI serwis i konserwacja kotłowni w obiektach przy ulicy Wały Jagiellońskie Art.4.8 U BI cała komórka Zakup komputerów dla UMG PN D BPPM cała komórka wykonanie koszulek promocyjnych PN U WKIO WKIO-RI montaż i demontaż ozdób świątecznych na budynkach Urzędu Miejskiego Art.4.8 U obsługa urządzeń a/v i nagłośnienia 320 WKIO WKIO-RI podczas sesji i konferencji Art.4.8 U organizowanych w Nowym Ratuszu 321 BPPM BPPM-RWM hotelarskie usługi noclegowe( dziennikarze i touroperatorzy indywidualne wizyty studyjne) 322 BPPM cała komórka wykonanie koszulek polo PN U BPPM cała komórka wykonanie krawatów promocyjnych PN U BPPM BPPM-RWM hotelarskie usługi noclegowe uczestnicy warsztatów bursztynniczych Art.4.8 U BPPM cała komórka wykonanie czapeczek promocyjnych PN U BPPM BPPM-RKM wykonanie promocyjnych toreb do pakowania towarów BPPM BPPM-RWM ogólne restauracyjne usługi kelnerskie (konsumpcja gości w restauracjach - wizyy studyjne dziennikarzy i touroperatorów) 328 BPPM BPPM-RKM wykonanie toreb podręcznych WKIO WKIO-RI Publikacja ogłoszeń prasowych PN U BPPM BPPM-RWM ogólne restauracyjne usługi kelnerskie - usługi cateringowe wernisaż wystawy Art.4.8 U prac z warsztatów bursztynniczych 331 BPPM cała komórka wykonanie naklejek reklamowych z papieru samoprzylepnego PN U BPPM cała komórka wykonanie znaczków reklamowych typu brelok PN D ogólne restauracyjne usługi kelnerskie BPPM BPPM-RWM usługi cateringowe: II Forum Miast Art.4.8 U Szlaku Bursztynowego 334 BI cała komórka Zakup oprogramowania graficznego i narzędziowego nowe licencje i PN D upgrade. 335 BPPM BPPM-RKM wykonanie chorągiewek i baloników reklamowych WSO Produkty spożywcze Art.4.8 D BPPM BPPM-RWM ogólne restauracyjne usługi kelnerskie usługi cateringowe: posiedzenie Art.4.8 U Światowej rady bursztynu 338 BPPM cała komórka wykonanie smyczy tekstylnych reklamowych PN U BPPM cała komórka wykonanie długopisów reklamowych PN D BPPM BPPM-RWM usługi świadczone prze przewodnikó turystycznych (obsługa studyjna dziennikarzy i touroperatorów) 341 BPPM cała komórka wykonanie znaczków reklamowych typu pin PN D BPPM cała komórka wykonanie naczyń - kubki PN D

15 343 BPPM BPPM-RWM usługi świadczone przez pracowników turystycznych - wizyta uczestników Art.4.8 U warsztatów bursztynniczych 344 BPPM BPPM-RKM biżuteria i podobne wyroby - elegancie gadżety reklamowe BPPM BPPM-RWM multiomdalne usługi kurierskie WKIO WKIO-RI Konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń Art.4.8 U Zamówienie materiałów promocyjncyh 347 WPR WPR-RPR dla projektu "Program ożywienia dróg Art.4.8 U wodnych w Gdańsku" 348 BPPM BPPM-RKM usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju opracowania studyjne dot. normy na bursztyn i certyfikacji Art.4.8 U bursztynu bałtyckiego 349 WPR WPR-RPR Zamówienie trzech publikacji w gazecie dot. układu drogowego w Dzielnicy Południe w Gdańsku dla kampanii informacyjnej dla projektu Art.4.8 U Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku 350 WKIO WKIO-RI konserwacja drzwi ppoż. wraz z samozamykaczami i regulatorami Art.4.8 U kolejności zamykania 351 WKIO cała komórka ubezpieczenie - majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i PN U komunikacyjne 352 WKIO cała komórka ułsugi poligraficzne PN U WKIO WKIO-RRP szkolenia (uwaga każde szkolenie traktowane jest jako osobne zamów(zamówienie realizowane sukcesywnie przez cały okres 2010 roku)ienie do euro) 354 WKIO WKIO-RI obsługa zabawy mikołajkowej Art.4.8 U WKIO WKIO-RI sprzątanie (teren zewnętrzny - Nowe Ogrody) Art.4.8 U WKIO WKIO-RK Badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne na rok 2011 i 2012) PN U WKIO WKIO-RI dzierżawa dystrybutorów wody Art.4.8 U WKIO WKIO-RI Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych urządzeń PN U wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 359 WKIO WKIO-RI najem 1 kabiny dla palaczy Art.4.8 U WKIO WKIO-RPA dostawa i przesył gazu do budynków Urzędu Miejskiego - Nowe Ogrody, Wały Jagiellońskie Wozownia i Nowy WR1a U Ratusz 361 WKIO cała komórka Wywóz odpadów komunalnych i makulatury PN U WZKIOL cała komórka usługa nadzoru technicznego Art.4.8 U WKIO WKIO-RI Wykonanie przeniesienia rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miejskiego PN RB w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/ WKIO WKIO-RI Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych Art.4.8 U WKIO WKIO-RI Usługi telefonii komórkowej PN U WKIO cała komórka usługi telekomunikacyjne z dzierżawą systemu PN U

16 367 WKIO WKIO-RI Przeglądy i konserwacje drzwi automatycznych Art.4.8 U BPPM cała komórka pamięć flash - wykonanie pamięci USB PN U BPPM BPPM-RKM Baltic Games 2010 Festiwal Sportów Ekstremalnych Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - KS Polonia reklama na stadionie Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - Puchar Świata we florecie kobiet WR1a U BPPM BPPM-RWM usługi reklamowe - wykonanie ekspozytorów reklamowych (roll -up) BPPM cała komórka usługi reklamowe - emisja reklamy Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu w publikacji M Art.4.8 U Drapikowskiego o dziełach z bursztynu 374 BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnetrznej - Memoriał Żylewicza 2010 Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - Bieg św. Dominika Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM usługi rekalmowe- emisja rekalmy Gdańska jako swiatowej stolicy Art.4.8 U Bursztynu w t.2 publikacji "Bursztyn.. " 377 BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - Festiwal Zajawka Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM usługi reklamowe - emisja reklamy Gdańska jako atrakcji turystycznej w National Geografic Globe (niem edycja Art.4.8 U nr III) 379 BPPM BPPM-RKM usługi fotograficzne WKIO WKIO-RI Monitoring systemu sygnalizacji PPOŻ Art.4.8 U usługi reklamowe - emisja reklamy 381 BPPM BPPM-RWM Gdanska jako atrakcji turyst. w trzech wyd. National Geographic (brytyjska WR1a U edycja) 382 BPPM cała komórka komputerowe usługi wydawnicze powielanie płyt DVD PN U usługi reklamowe - emisja reklamy 383 BPPM BPPM-RWM Gdanska jako atrakcji turyst. w wydaw Art.4.8 U CNN Traveller 384 BPPM BPPM-RKM projekty graficzne reklam usługi reklamowe - reklama Gdańska 385 BPPM BPPM-RWM jako atrakcji turystycznej we wkładce do Art.4.8 U "Gazety Wyborczej" usługi reklamowe - reklama kalendarza 386 BPPM BPPM-RWM imprez kulturalnych Gdańska we Art.4.8 U wkładce do "Gazety Wyborczej" 387 BPPM cała komórka usługi reklamowe - emisja wizerunkowych reklam prasowych w różnych dziennikach i magazynach 388 BPPM BPPM-RWM usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 389 BPPM cała komórka (pow.wystawiennicza na kolejnych WR-Art.5 U edycjach międzyn. targów turyst. i impr.promocyjnych w kraju i za granicą) usługi w zakresie organizowania 390 BPPM BPPM-RWM wystaw, targów i kongresów - organizacja warsztatów Art.4.8 U

17 bursztybnniczych i wystawy prac bursztynowych 391 BPPM BPPM-RWM usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów - organizacja II Forum Miast Szlaku Art.4.8 U Bursztynowego 393 BPPM BPPM-RKM mapy - plany miasta bloczki WZKIOL WZKIOL-RPK konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdańska Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi w zakresie drukowania wejściówek, zaproszeń BPPM BPPM-RWM usługi w zakresie promocji - przygotowanie oraz przeprowadzenie DK U elementów kampanii 30-lecia Sierpnia konserwacja i mycie kloszy w ramach 398 WZKIOL WZKIOL-RPK systemu monitoringu wizyjnego miasta Art.4.8 U Gdańska 399 BPPM BPPM-RKM druk afiszy reklamujących imprezy BPPM cała komórka usługi drukowania z dostawą PN U BPPM BPPM-RKM emisja reklam prasowych imprez gdańskich w różnych dziennikach i magazynach 402 BPPM BPPM-RKM plansze, tablice, banery informacyjne i reklamowe BPPM BPPM-RKM produkcja spotów reklamowych imprez BPPM BPPM-RKM emisja spotów radiowych reklamujących imprezy 405 BPPM BPPM-RKM emisja spotów telewizyjnych reklamujacych imprezy BPPM cała komórka usługi reklamowe - outdoor powierzchnia nośniki wielkoformatowe PN U BPPM BPPM-RKM usługi TV - plebiscyt Gdańszczanin Roku TVP Gdańsk Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi kurierskie BPPM BPPM-RKM podkładki pod tablice jestem z gdańska Art.4.8 U konserwacja systemu komputerowego w 410 WZKIOL WZKIOL-RPK ramach wsparcia Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM maskotki promocyjne jestem z gdańska Art.4.8 U produkcja filmów reklamowych BPPM BPPM-RWM scenariusz, reżyseria i realizacja spotu Art.4.8 U promocyjnego Miasta Miłości 413 BPPM BPPM-RWM produkcja filmów reklamowych - scenariusz, reżyseria i realizacja spotu Art.4.8 U promocyjnego FETY 414 BPPM BPPM-RWM produkcja filmów reklamowych - scenariusz, reżyseria i realizacja spotu promocyjnego Gdańsk - Światowa Art.4.8 U Stolica Bursztynu 415 BPPM BPPM-RWM usł.świadczone przez produc. teatralnych - organizacja koncertu podczas Mistrzostw w Poławianiu Art.4.8 U Bursztynu 416 BI cała komórka Zakup systemu ServiceDesk Plus PN D BPPM cała komórka kamizelki odblaskowe jestem z gdańska PN D BPPM cała komórka opaski odblaskowe jestem z gdańska PN D BPPM BPPM-RKM balony promocyjne jestem z gdańska Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM statuetki - maskotki jestem z gdańska Art.4.8 U

18 421 BPPM BPPM-RWM usł.świadczone przez produc. teatralnych - scenariusz, choreografia i Art.4.8 U reżyseria Gali Mody i Bursztynu 422 BPPM BPPM-RWM usługi świadczone przez indywid. Artystów - scenariusz i prowadzenie Art.4.8 U Gali Mody i Bursztynu 423 BPPM BPPM-RKM stroje promocyjne - lewki jestem z gdańska Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM reprezentowanie Gdańska - wystepy Art.4.8 U Ambasadora Bursztynu 425 BPPM cała komórka chusty odblaskowe jestem z gdańska PN U BI cała komórka Urządzenia sieciowe (core Lan 10 Gb) PN D BPPM BPPM-RWM projekt graficzny foldera Gdańsk dla Art.4.8 U aktywnych 428 BPPM BPPM-RKM projekt strony internetowej jestem z gdańska Art.4.8 U BPPM BPPM-RWM projekt graficzny wersji niem-szwedz.foldera Skarby Gdańska Art.4.8 U bursztyn 430 BI BI-RIT Audyt stacji i serwerów PN U BPPM BPPM-RWM projekt graficzny wersji pol-ang.foldera Art.4.8 U o Latarni Morskiej w N.Porcie 432 BPPM BPPM-RWM projekt graficzny publikacji Światowej Art.4.8 U Rady Bursztynu 433 BPPM BPPM-RWM projekt graficzny foldera turystycznego Art.4.8 U promującego szlak wolności w Gdańsku 434 BI cała komórka DocMan wsparcie techniczne z aktualizacją oprogramowania WR1b U BPPM BPPM-RWM projekty graficzne wydawnictw promocyjnych 436 BPPM BPPM-RWM projekty graficzne reklam BPPM BPPM-RWM prawa autorskie do publikacji fotografii 441 BPPM BPPM-RWM opracowanie i prawa autorskie do publikacji tekstów referatów - Światowa Art.4.8 U Rada Bursztynu 442 BPPM BPPM-RWM opracowanie i prawa autorskie do publikacji tekstu foldera prom.olatarni Art.4.8 U Morskiej w N.Porcie 443 BPPM BPPM-RWM opracowanie i prawa autorskie do publikacji tekstu dot. szlaku wolności w Art.4.8 U Gdańsku III Swiatowy Zjazd Gdańszczan. Środki 444 BPK cała komórka podzielone sa na zwolnione z Vat w wysokości zł i zł w tym WR-Art.5 U VAT na kwote 36065, BI BI-RRU Zakup licencji - aplikacje GIS PN D BPPM BPPM-RKM usługa artystyczna 1% Art.4.8 U

19 447 BI BI-RRU Aktualizacja systemu informacji Prawnej WR1a U BRMG cała komórka wyroby cukiernicze(z logo Rady Miasta) Art.4.8 U BI cała komórka Wybór dostawcy systemu informatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentami administracji samorządowej miasta Gdańsk w tym DK D dokumentami prawnymi przetwarzanymi w formie elektronicznej 452 BPPM BPPM-RKM usługa cateringowa - gdańszczanin roku Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM obsługa wizyjna - gdańszczanin roku Art.4.8 U BRMG cała komórka usługi hotelarskie i restauracyjne BPPM cała komórka transport tulipanów z Holandii na wystawę Art.4.8 U BPPM BPPM-RPG prawa autorskie do publikacji fotografii 457 BRMG cała komórka usługi pasażerskie transportu lądowego BPPM BPPM-RPG prawa autorskie do publikacji tekstów 459 BRMG cała komórka pasażerski transport kolejowy BPPM BPPM-RPG usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów WR1a U organizacja konferencji Globe Forum 461 BRMG cała komórka usługi biur podróży i podobne: bilety lotnicze dla radnych - przewozy zagraniczne 462 BPPM BPPM-RPG usługi transportowe dla uczestników study tour Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej - Gdański Dzień Ziemi Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM druk plakatów i ulotek 1% Art.4.8 U BRMG cała komórka usługi telefonii komórkowej (doładowania elektroniczne) BPK cała komórka Festiwal Literatury -projekt kulturalny.środki zł netto = sie brutto, oraz zł. W kwocie zł wliczony Vat na kwotę 9016, BPPM BPPM-RKM emisja spotów festiwal w rytmie MTV Art.4.8 U BRMG cała komórka usługi telekomunikacyjne-nagłosnienie Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi promocji zewnętrznej Lang Team Skandia MTB Maraton 2010 WR1a U Międzynarodowa Nagroda pn Europejski Poeta Wolności -organizacja 470 BPK cała komórka projektu kulturalnego. Środki w wysokosci zł Netto =Brutto WR-Art.5 U pozostałe zł to środki z usługami objętymi VAt-em kwota VAT 9016,39 Solidarity of ART - projekt kulturalny. 471 BPK cała komórka Projekt zwolniony z VAT zł K U Netto =Brutto 472 BPK cała komórka Przestrzeń Wolności -projekt kulturalny.środki w wysokosci K U zł Netto =Brutto 473 BRMG cała komórka usługi ubezpieczeniowe (polisy) BPK cała komórka Alternativa-projekt kulturalny.środki w wysokosci złNetto =Brutto K U Imprezy Mikołajkowe -projekt 475 BPK cała komórka realizowany w miesiącu grudniu. Oprawa kulturalna oraz Art.4.8 U

20 Wigilia BPK cała komórka Organizacja projektu kulturalnego Festiwal Dwa Teatry. Srodki w Art.4.8 U wysokosci zł netto = Brutto 477 BI cała komórka Łącze Cyfrowe 2MB/s dla UMG PN U BI cała komórka Łącze internetowe TASk + dzierżawa innych PN U BI BI-RIT Połączenie światłowodowe lokalizacji UMG ul. 3 Maja Art.4.8 U BI cała komórka Drukarki wydajne oraz skaner Art.4.8 D BPK cała komórka Dzień Dziadka i Babci-projekt kulturalny Netto =Brutto Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM druk plakatów Zjazd Gdańszczan Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM druk plakatów Mikołaje w Gdańsku Art.4.8 U BI BI-RIT Wsparcie techniczne na sieć wraz z subskrybcja dla urządzeń Fortinet PN U BI cała komórka usługa łącza dostępowego do Internetu na potrzeby UMG. Zapasowe łącze PN U internetowe WiFi 486 BPK cała komórka Projekt i druk dyplomów -oprawa nagród Splendor.Autorski projekt graficzny oraz niestandardowy Art.4.8 U produkcja druku 487 BPPM BPPM-RKM usługi drukowania - foldery z ofertą inwestycyjną Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi drukowania - broszura budżetowa w formie folderu "Budżet Gdańska Art.4.8 U " 489 BPK cała komórka Projekt kulturalny Dni Wilna w Gdańsku. Srodki zł Netto =Brutto. Srodki zł w tym Vat Art.4.8 U , BPPM BPPM-RKM usługi drukowania - folder "Nowy Gdańsk - inwestycje " Art.4.8 U BPPM BPPM-RKM usługi drukowania - nowa wersja foldera "Atlas metropolii Gdańskiej" Art.4.8 U BI cała komórka Internet szerokopasmowy dla furtek internetowych/hot spotów /rad dzielnic PN U BPPM BPPM-RKM druk publikacji Światowej Rady Bursztynu Art.4.8 U BRMG cała komórka rózne usługi doradcze,ekspertyzy,opinie usługi reklamowe - emisja reklam 495 BPPM BPPM-RPG promocyjnych i informacyjnych w dziennikach i magazynach gospodarczych w kraju i za granicą usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych BPPM BPPM-RPG tłumaczenia promocyjnych wydawnictw gospodarczych na język angielski i niemiecki 497 BI cała komórka Usługa dostępu do Internetu - Blueconect PN U publikacja ogłoszeń prasowych 498 WKIO WKIO-RI -(Zamówienie realizowane sukcesywnie BRMG cała komórka różne usługi doradcze, ekspertyzy, opinie, analizy usługi w zakrezie organizowania 500 BPPM BPPM-RPG seminariów (promocja miasta w ramach imprez naukowych i gospodarczych, WR1a U

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty za udział w konferencjach Pod tym kodem NIE zamawiamy udziału w szkoleniach

Opłaty za udział w konferencjach Pod tym kodem NIE zamawiamy udziału w szkoleniach UWAGA! Rozliczenia pomiędzy jednostkami Uczelni, które dotyczyły np.: - paliwa za przewóz pracowników Uczelni do Ustronia Morskiego, Chyciny itp. - noclegów studentów na Obozach w Chycinie - kserowanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ LISTA BRANŻ I PODBRANŻ Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów lista branż, podbranż i ujętych w nich zagadnień tematycznych 1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. DANE OGÓLNE Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 1 2 Spis treści Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 II Realizacja zadań zleconych Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2 4 III Wykonanie dochodów i przychodów-część opisowa 7 IV Wykonanie wydatków i

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I. Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne

W Y D A T K I. Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne W Y D A T K I DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan po zmianach - 164 500,00 zł Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I

R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I Załącznik do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I T O R

Bardziej szczegółowo