Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r."

Transkrypt

1 1 Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2006 Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, ograniczania patologii społecznych, organizacji czasu wolnego, oraz podnoszenia zdrowotności dzieci, młodzieży a także dorosłych podjęto wiele działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Katowic w tej dziedzinie. 1. W zakresie sportu: Wspieranie działalności klubów sportowych odbywało się poprzez udzielanie dotacji przeznaczonej zarówno na szkolenie dzieci i młodzieży jak i na organizację Akcji Zima, Lato w mieście oraz organizowane na terenie miasta imprezy sportowo-rekreacyjne. Kwota środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła ,26 złotych. 1. UKS ,00 2. UKS SOKÓŁ ,00 3. UKS JUNGA ,62 4. UKS SPRINT ,00 5. UKS MIKRUS ,00 6. UKS SP ,03 7. UKS KARLIK ,00 8. UKS OLIMPIA ,00 9. UKS LIDER , UKS DĄB , UKS KOKOCINIEC , UKS SOKÓŁ , UKS KONOPA , UKS ORZEŁ KATOWICE , UKS PiK , UKŁ SPIN , UKS ŻACZEK , UKS PAŁAC MŁODZIEŻY , UKS TORNADO , UKS ARA , UKS KUKUŁKI , UKS SZOPIENICE , UKS C.HARTWIG , UKS OMEGA , MKS MOS , MUKS NAPRZÓD JANÓW , MKKS GLORIA , MKS PAŁAC MŁODZIEŻY , KS 06 KLEOFAS , KS KOLEJARZ , KS ROZWÓJ , KS MK GÓRNIK , KS HetMaN SZOPIENICE , KS HETMAN , KS STADION ŚLĄSKI , HKS SZOPIENICE , KKS MICKIEWICZ , BKS SPARTA , ZKS TYTAN ,00

2 40. LGKS 38 PODLESIANKA , KAT. KL. JEŹDZIECKI , KRS TKKF CZARNI , KSR TKKF SPARTAKUS , KSR VIS SPORT , SSK GKS , GKS KATOWICE , HOKEJOWY KLUB KAT , ŚLĄSKIE TOW. SPORT , ŚLĄSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE , ŚLĄSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY , WSSiRN START , YOSHINKAN AIKIDO BUMEIKAN DOJO , AZS AWF , KLUB ŚRODOWISKOWY AZS , ZHP KOMENDA HUFCA KATOWICE , POLSKIE TOW. ZAPOB. NARKOMANII , WOPR , PTTK , AKADEMIA SPORTOWA MUAY THAI , STOWARZYSZENIE SHIDOKAN , STOWARZYSZENIE AFISZ , STOWARZYSZENIE HORYZONT , FUNDACJA DLA ŚLĄSKA ,00 Podmioty, które otrzymały środki finansowe przeznaczone tylko na organizację imprez sportoworekreacyjnych w ramach zakupu usług: 1. UKS ,00 2. UKS KOKOCINIEC ,00 3. UKŁ SPIN ,00 4. UKS ŻACZEK ,00 5. MKS MOS ,86 6. KS 06 KLEOFAS ,00 7. KS ROZWÓJ ,00 8. KKS MICKIEWICZ ,00 9. LGKS 38 PODLESIANKA , KAT. KL. JEŹDZIECKI , SSK GKS , AZS AWF , PTTK , FUNDACJA NA DOBRO HARCERSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO , AZS UŚ , ŚLĄSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY , KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ , PCK ZARZĄD REGIONALNY - 705, SPOŁECZNY KOMITET PAMIĘCI GÓRNIKÓW KWK WUJEK POLEGŁYCH ,00 W 2006 r. w ramach umów z miastami partnerskimi rozszerzono współpracę międzynarodową pomiędzy klubami i związkami sportowymi, i tak: współfinansowano Międzynarodowy Mityng Pływacki Katowice 2006, który odbył się w Pałacu Młodzieży w dniach października. Udział w nich wzięła m. in. 17 osobowa grupa pływacka z węgierskiego miasta partnerskiego Miszkolc, zorganizowano w dniach 2-4 czerwca br. imprezę pn. Dni Polsko-Czeskie, w ramach której w Ośrodku Słowian w Katowicach odbył się turniej sportowy dzieci i młodzieży ze szkół katowickich i szkół miasta partnerskiego Ostrawa w takich 2

3 dyscyplinach jak: siatkówka(katowice - Ostrawa 3:0, 27:7, 25:21, 25:17),koszykówka (Katowice - Ostrawa 10:27), piłka nożna (Katowice - Ostrawa 8:4), tenis ziemny( Katowice - Ostrawa dziewczęta 2 single + debel 2:1, chłopcy 2 single + debel 3:0). Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i medale. w dniach 7-9 września 2006 r. zorganizowano w Katowicach Spotkanie Miast Partnerskich Katowice-Ostrawa Koszyce-Miszkolc z udziałem przedstawicieli wyżej wymienionych miast. W spotkaniu uczestniczyły ok. 30-osobowe grupy przedstawicieli przybyłych miast partnerskich Katowic, Program obejmował posiedzenia sesyjne w czterech blokach tematycznych tj. : finanse publiczne, rozwój miasta, edukacja, sport oraz rozgrywki sportowe w następujących dyscyplinach: tenis ziemny, tenis stołowy, piłka nożna, street ball, siatkówka plażowa i szachy, ponadto udział w tzw. GRZE BEZ GRANIC, czyli rozgrywkach sportowych na wesoło, z udziałem publiczności młodzieży z katowickich klubów sportowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, możliwość wzajemnego poznania się, a także integracja i wspólna zabawa. Zorganizowano również stanowiska dla poszczególnych miast prezentujące materiały informacyjno-promocyjne z zakresu historii, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, które cieszyły się dużym powodzeniem, sfinansowano podróż i udzielono pomocy w organizacji wyjazdu do Kolonii/Niemcy/ na zaproszenie Nadburmistrza Miasta dziesięcioosobowej grupie młodzieży katowickich szkół ponadgimnazjalnych i ich opiekunom reprezentującym Miasto Katowice na Międzynarodowym Obozie dla Młodzieży (9-19 czerwca br.) zorganizowanym przez miasto Kolonia z okazji Piłkarskich Mistrzostw Świata 2006, przygotowano i zorganizowano wyjazd do Ostrawy/Czechy/ przedstawicieli Miasta Katowice (KS Rozwój, STS Katowice, GKS Katowice- roczniki 87 i 91) celem reprezentacji Katowic w organizowanym przez nasze miasto partnerskie w dniu 14 stycznia halowym turnieju piłkarskim pn. "Silesian Football Cup", 22 sierpnia zorganizowano spotkanie z przedstawicielami miasta Opava (Czechy) w celu zainicjowania kontaktów m.in. pomiędzy młodzieżą z klubów sportowych. Poruszanymi tematami podczas spotkania były : sport, promocja miasta i współpraca z zagranicą, kultura, projekt na rzecz dzieci i młodzieży, struktura organizacyjna urzędu miasta - sprawy kadrowe, biuro Sekretarza Miasta, działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe oraz sprawy socjalno-wychowawcze i doradcze dla młodzieży. Zaproponowano udział młodzieży katowickiej w olimpiadzie sportowej, która odbędzie się we wrześniu 2007 roku w Opavie, z inicjatywy Stowarzyszenia Dom Miasta Saint Etienne Zakład Zieleni Miejskiej utworzył w Parku im. T. Kościuszki teren do tradycyjnej francuskiej gry w kule (petanque) r. odbyła się inauguracja bulodromu i turniej petanque, przedstawiciele miasta Katowice uczestniczyli w targach turystycznych w Saint Etienne, Miszkolcu i Ostrawie promujących m.in. katowickie imprezy i obiekty sportowe. 2. W zakresie bazy sportowej Przekazano odpłatnie w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Nałkowskiej 10 zabudowaną obiektami lodowiska "Jantor". 3

4 Przekazano nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz szkół: P nr 22 - nieruchomość przy ul. Wolskiego zabudowaną budynkiem sali gimnastycznej, SP nr 67 - przy ul. Zielonej na której zlokalizowana jest część boiska sportowego, P nr 44 - przy ul. Morawa na której zlokalizowane jest boisko sportowe oraz Miejskiego Przedszkola Nr 99 - przy ul. Płochy na której zlokalizowana jest część boiska sportowego. Ponadto udostępniono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Kościuszki w celu instalacji przenośnego lodowiska. Została nabyta do zasobu Miasta w drodze wykupu nieruchomość gruntowa przy ul. Sołtysiej przeznaczona pod budowę boiska treningowego do gry w piłkę nożną. W roku 2006 rozpoczęto starania o przejęcie nieruchomości, na której zlokalizowany jest stadion sportowy GKS Katowice przy ul. Bukowej. Klub Sportowy KS Kolejarz 24 przekazał Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji protokołem z dnia r. obiekty sportowe położone przy ul. Alfreda W zakresie inwestycji sportowych i rekreacyjnych: Ścieżki rowerowe Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej nr 103 / od WPKiW przez Osiedle Tysiąclecia, Witosa aż do ścieżki nr 122 w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Wybickiego/ unieważniono z uwagi na brak ofert w dniu r. Następnie ogłoszono kolejny przetarg z terminem otwarcia ofert: r. Opracowano dokumentację projektową dla trasy rowerowej nr 5 /od granicy z Sosnowcem, w okolicy stawu Morawa aż do Doliny Trzech Stawów/ oraz przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych na odc. od Doliny Trzech Stawów do granicy miasta Sosnowiec. Po uprawomocnieniu się postępowania zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Lodowisko przenośne Środki budżetowe z Wydziału Inwestycji zostały przeniesione do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu dokonania zakupu nowych elementów lodowiska, agregatu chłodniczego i rolby dla obiektu zlokalizowanego w rejonie ul. Ceglanej i Kościuszki. W roku 2006 zostało uruchomione w dniu 5 grudnia. Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Siwka Zgodnie z zawartą umową została opracowana dokumentacja projektowa. Z uwagi na wysokie koszty realizacji budynku zaplecza socjalno-technicznego wystąpiono z wnioskiem o dokonanie korekty układu konstrukcyjnego oraz zamianę elementów wykończeniowych w w/w budynku w celu ich obniżenia w terminie do r. Miejski Zespół Rekreacyjno Sportowy i Kąpieliskowy Opublikowane zostało zaproszenie do składania wstępnych wniosków na zaprojektowanie, budowę i eksploatację obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W odpowiedzi na ww. ogłoszenie zgłosiło się pięć zainteresowanych tematem firm. Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zaprojektowanie 4

5 i wykonanie robót wybrano wykonawcę zadania. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację obiektu, brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w br. Kąpielisko Zadole przy ul. Wczasowej 8 Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu pod funkcję całorocznego zaplecza sportowego dla kąpieliska. Zgodnie z zawartą umową projekt został opracowany r. Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej W Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem prowadzona jest procedura związana z przejęciem nakładów od KHW S.A. i Stowarzyszenia GKS. Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej Wykonano koncepcję boiska treningowego do piłki nożnej. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przełożenia istniejącego rowu Malownik wraz z niwelacją terenu umożliwiającą posadowienie nowego boiska treningowego do gry w piłkę nożną. Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Katowicach Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa kompleksu obiektów sportowych. W skład kompleksu wchodzi: budowa wielofunkcyjnej hali sportowej o wymiarach 51,20m x 69,58m i wysokości 15,30m, gdzie będą odbywały się zawody dla takich sportów jak: podnoszenie ciężarów, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka, piłka ręczna i piłka nożna. Hala posiadać będzie widownię z zapleczem (szatnie z natryskami i wc, sale treningowe, zaplecze biurowe, punkt z małą gastronomią, pomieszczenia techniczne), budowa parkingów i drogi dojazdowej, budowę terenowych podjazdów dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, budowę trybun dla widowni, budowę dwóch kortów tenisowych o wymiarach 10,97m x 23,77m, modernizację i dostosowanie do określonych wymiarów dwóch boisk (boisko pełnowymiarowe o wymiarach 70,00m x 105,00m i boisko treningowe o wymiarach 50,00m x 100,00m). Obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych, poprzez nie stwarzanie barier (lokalizacja wejścia głównego na poziomie terenu, szatnie z zapleczami, widownia i hala główna dostępna poziomu parteru). Plac budowy przekazano w dniu r. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie wykonane za kwotę ,56 zł (brutto), w terminie r. Ponadto w dniu r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej w ramach II etapu "Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego", przyznając tym samym Miastu Katowice dotację w wys zł. Modernizacja stadionu Koszutka - RAPID przy ul. Grażyńskiego w Katowicach W skład zadania weszło: pełnowymiarowe boisko piłkarskie - / nawierzchnia z trawy syntetycznej /, boisko treningowe - / nawierzchnia z trawy syntetycznej /, kontenerowy budynek zaplecza sportowego, oświetlenie, ogrodzenie. Ponadto wykonano kanalizację ogólnospławną oraz ciąg komunikacyjny z kostki betonowej. 5

6 Otwarcie stadionu Rapid nastąpiło r. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na Os. Witosa. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe u zbiegu ul. Witosa i ul. Ossowskiego o łącznej powierzchni m². Zakres projektu i robót budowlanych obejmował: place zabaw o nawierzchni tartanowej, boisko o nawierzchni asfaltobetonowej do koszykówki, place i zatoki rekreacyjne z kostki betonowej, ciągi piesze i alejki spacerowe o nawierzchni z kostki betonowej, dwa pola do ping-ponga, schody terenowe z podjazdem dla niepełnosprawnych, oświetlenie terenu. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane w terminie r. Ośrodek rekreacyjny BOLINA. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa ośrodka rekreacyjnego po częściowej rekultywacji terenu wykonanej przez KWK Wieczorek. Projekt techniczny obejmuje wykonanie: placu estradowego o nawierzchni z kostki betonowej, placu zabaw o nawierzchni z płyty gumowej, boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej, ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych i pieszych, oświetlenia terenu Termin zakończenia robót r. Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Gliwickiej 214. W ramach zakresu remontu i modernizacji w/w obiektu zmodernizowano odkryty basen oraz zmodernizowano i rozbudowano budynek Domu Kultury. Zgodnie z podpisaną umową całe zadanie zostało wykonane w terminie r. Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno technicznym przy ul. Siwka. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja istniejącego obiektu sportowego przy ul. Siwka. W skład kompleksu wchodzi: zaplecze socjalno techniczne wraz z infrastrukturą, pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko treningowe piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, 2 korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni sportowej poliuretanowo gumowej, trybuny stojące, parkingi, oświetlenie, ogrodzenie. Wydział Inwestycji jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla w/w zakresu. 6

7 Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Katowicach. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było : boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej, boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej, ciąg pieszy. Zadanie zostało wykonane w terminie r. Hala sportowa przy ul. Granicznej 46. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla hali sportowej o lekkiej konstrukcji drewnianej wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły oraz zapleczem. Termin wykonania robót budowlanych r. Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla budynku zaplecza przewidzianego dla sportowców i obsługi obiektu wraz z infrastrukturą. Na ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem składania ofert r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony. W wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia przetargu (otwarcie ofert r.) brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w br. Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla : wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej, oświetlenia płyty boiska, remontu ogrodzenia, integracyjnego placu zabaw,-zadaszonego miejsca w formie wiaty, Termin wykonania robót budowlanych r. Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla: uporządkowania przestrzeni małego boiska poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, zamontowanie ławeczek, dwóch stołów do gry w ping ponga, obszaru płyty boiska głównego gdzie zostaną zaprojektowane dwa mniejsze boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetycznej z bieżnią i skocznią zlokalizowaną po wschodniej stronie obiektu, rekultywacji ogrodu z pozostawieniem istniejących drzew wysokich, obsianiem terenu trawą, dodatkową zielenią urządzoną i izolacyjną, wykonaniem ścieżki zdrowia, placu zabaw, oświetlenia terenu. Wydział Inwestycji jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla w/w zakresu robót. 7

8 Integracyjne place zabaw dla dzieci I plac zabaw Dąbrówka Mała - Plac Żołnierzy Września II plac zabaw - Kostuchna - ul. Szarych Szeregów III plac zabaw - Podlesie - ul. Trojoka Place zabaw zostały wykonane i odebrane dnia r. Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych szkół w Katowicach. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. Agnieszki 2, Szkoły Podstawowej Nr 66 ul. Krzywoustego 7, Szkoły Podstawowej Nr 62 ul. Ordona 3d, Gimnazjum Nr 15 ul. Karliczka 15, Szkoły Podstawowej nr 47 ul. Grzegorzka 4 ZSO nr 1 ul. Sienkiewicza 74, Placówki Opiekuńczej Nr 1 ul. Plebiscytowa, Placówki Opiekuńczej Nr 2 ul. Brynowska. 4. W zakresie rekreacji: Miejskie obiekty sportowe nad którymi opiekę sprawuje MOSiR Katowice, były z należytą starannością przygotowywane do dyspozycji mieszkańców miasta Katowice. Obiekty sportowe z których korzystali mieszkańcy to: Sala Gimnastyczna i Lodowisko przy PWS Spodek, Kąpielisko "Bugla", Kąpielisko "Rolna", Kąpielisko "Zadole", Hala sportowa przy ul. Józefowskiej, Hala sportowa "Kolejarz", Lodowisko "Jantor" w Janowie, Lodowisko otwarte przy ul. Kościuszki, Kemping 215 na Dolinie Trzech Stawów, Obiekt Sportowy "Słowian", Boisko w Szopienicach, Boisko "Pod Młynem" w Dąbrówce Małej, Boisko "Rapid", Boisko Murcki. Na terenie Miasta Katowice zorganizowano różnego rodzaju imprezy sportoworekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim. Były to między innymi: Ślizgawki ogólnodostępne, "Ferie z MOSiRem 2006", Obóz szkoleniowy w hokeju na lodzie dla grup młodzieżowych, Finały Mistrzostw Katowic w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski Turniej Shidokan dzieci, Turniej Koszykówki "TRIO BASKET", Ogólnopolski Turniej Shidokan Shido - Liga 4, Mistrzostwa Katowic w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnyh, 8

9 Przełajowy Rajd Rowerowy, Biegi Przełajowe Grand Prix MOSiR, Indywidualne Mistrzostwa Śląska w Gimnastyce Artystycznej, IX Zawody ratownicze w Trójboju Drużyny WOPR MOSiR, Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Kyokushin, Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach, Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - zawody lekkoatletyczne, Turniej Shidokan Dzieci i Juniorów, "Lato z MOSiRem", Drużynowe Mistrzostwa Śląska dzieci i młodzieży w zapasach, Drużynowe Mistrzostwa Śląska w Gimnastyce Artystycznej, Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate, Turniej piłki nożnej szkół podstawowych, Zawody młodzików w szabli do lat 15 "Gwiazdka z szablą" Amatorska Liga Hokeja na Lodzie, IX Mistrzostwa szachowe, Piłkarski Turniej Dzieci DANONE 06 Wyścigi o Puchar Prezydenta Miasta Katowice w Kolarstwie Górskim, IV Spartakiada HDK, Festiwal Wolnego Czasu, Zawody Strzeleckie o "Czarny Diament Ziemii Czarnej", Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej, Zawody Wędkarskie, Finał Wyścigu w Kolarstwie Górskim UseMb Grand Prix, Turniej Tańca Współczesnego. Wspierane były również wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne takie jak plenerowe imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny, mityngi i inne. Do najważniejszych zaliczyć można: Spotkanie dzieci "I przez nas ma świat lepszym być", Sportowe Spotkanie Drużyn Miast Partnerskich Katowic i Ostrawy, Festyn Sportowy w zwiazku z obchodami jubileuszu 60 -lecia AZS Katowice, Wielki Piknik Dzieci Miasta Katowice, Kryterium Asów, XII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, Mini Festyn Parafia Świętej Anny, Dni Kostuchny, Dni Szopienic, Dni Bogucic. W 2006 roku położono duży nacisk na rozwijanie i promowanie rekreacji oraz rozwój różnorodnych form aktywnego wypoczynku obejmujących wszystkie grupy społeczne jak również promowano i popularyzowano rodzinne uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych poprzez między innymi takie imprezy jak: XIV Bieg Uliczny im. W. Korfantego, VI Spartakiada Strażacka Szkół Specjalnych, V Puchar w Formach Pokazowych Aikido dzieci, Międzynarodowy Turniej Koszykówki na wózkach, 9

10 V Bieg Uliczny Polonia, Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym, Sztafetowe biegi przełajowe o Mistrzostwo Katowic szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, Półmaraton "4energy", XII Edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, Polska Biega "RUN Katowice", Międzyprzedszkolna Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków, Dzień Otwarty Szkoły Policji, Cykl wycieczek po Katowicach. 5. W zakresie edukacji sportowej : W 2006 r. miasto wypełniło zadania w tym zakresie poprzez : Poszerzanie form sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w klubach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych w zakresie nieodpłatnego wykorzystania bazy szkolnej - realizowane było zgodnie z Zarządzeniem Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie Miasta Katowice i korzystające z miejskiej bazy sportowej znajdującej się w szkołach, mogły rozwijać zainteresowania uczniów w zakresie sportu i rekreacji, co przyczyniło się do uzyskania wysokich wyników sportowych młodzieży katowickiej. Nieodpłatne wykorzystywanie bazy szkolnej realizowane było przez: 38 Uczniowskie Kluby Sportowe, z których działalność 27 finansowana była przez budżet miasta, miesięcznie Uczniowskie Kluby Sportowe poszerzały formy sportowego szkolenia dzieci i młodzieży realizując je podczas ok godzin. Poza zajęciami sportowymi dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznowyrównawczych, terapeutyczno-pedagogicznych, komputerowych, wycieczkach, wyjściach do kina, imprezach szkolnych. Programami objęte są w głównej mierze dzieci zaniedbane wychowawczo, często z rodzin z problemem alkoholowym. Każdy program ma na terenie szkoły koordynatora programu najczęściej jest to pedagog lub psycholog szkolny. Wdrażanie programów edukacyjno - wychowawczych z zakresu kultury widowisk sportowych (np. "bezpieczny stadion") dla uczniów szkół, wprowadzone zostały do planów wychowawczych w szkołach prowadzonych przez miasto Katowice, nie wiążąc się z żadnymi dodatkowymi kosztami finansowymi. Tworzenie w szkołach klas sportowych. Liczba tych klas w roku szkolnym 2005/06 to 34 oddziały w następujących szkołach i dyscyplinach : Szkoła Podstawowa Nr 12 1 oddział koszykówka, Szkoła Podstawowa Nr 15-3 oddziały pływanie, Szkoła Podstawowa Nr 17 1 oddział piłka nożna chłopców/ szermierka dziewcząt, Szkoła Podstawowa Nr 27 4 oddziały koszykówka, siatkówka, piłka nożna, Szkoła Podstawowa Nr 36 2 oddziały piłka nożna, Szkoła Podstawowa Nr 58 1 oddział- koszykówka, Gimnazjum Nr 2 3 oddziały pływanie, 10

11 Gimnazjum Nr 4 1 oddział siatkówka, Gimnazjum Nr 6 1 oddział koszykówka, Gimnazjum Nr 9 2 oddziały 2 oddziały piłka nożna, Gimnazjum Nr 11 2 oddziały piłka nożna, Gimnazjum Nr 13 3 oddziały siatkówka, Gimnazjum Nr 18 2 oddziały piłka ręczna, Gimnazjum Nr 20 3 oddziały koszykówka, II Liceum Ogólnokształcące 2 oddziały pływanie, VI Liceum Ogólnokształcące 3 oddziały - siatkówka. W bieżącym roku szkolnym zwiększono ilość klas sportowych o 1 oddział. Zasady tworzenia klas pozostają niezmienne, tzn. cykl szkolenia rozpoczyna się na poziomie szkoły podstawowej, kontynuowane jest w gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej. Upowszechnianie nauki pływania - realizowane było przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Pałac Młodzieży oraz szkoły posiadające baseny tzn. SP Nr 2, 51, 53, 58, 62, Gimnazjum Nr 3, 13, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i II Liceum Ogólnokształcące. W roku szkolnym 2005/2006 zajęciami na 11 ww. basenach objętych jest uczniów w 935 grupach. Wydrukowano i rozpowszechniono wśród mieszkańców Katowic ulotki nt. korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Były to ulotki: - "Dbaj o zdrowie - otyłość", - "Regularny wysiłek fizyczny", - "Ćwicz systematycznie - to się opłaca". W/w materiały z zakresu edukacji zdrowotnej były wykorzystywane również w realizacji "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dla mieszkańców Katowic po 35 roku życia", którego jednym z elementów była promocja aktywności fizycznej jako działania profilaktycznego zapobiegającego występowaniu chorób układu krążenia. 6. W zakresie ogólnym: Zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu. Osobami nagrodzonymi w roku 2006 byli: I NAGRODA ROBERT STUDZIŻBA - zawodnik Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START, trenujący podnoszenie ciężarów wyciskanie sztangi na ławeczce, w kategorii do 67,5 kg. W roku 2005 odniósł szereg sukcesów sportowych, w tym najważniejsze to: złoty medal na Mistrzostwach Polski, srebrny medal na Mistrzostwach Litwy, złoty medal na Mistrzostwach Europy. MARCIN KONIUSZ zawodnik AZS AWF Katowice- sekcja szermierki, dyscyplina szabla. W 2005 r. odniósł następujące sukcesy sportowe: srebrny medal drużynowo na Mistrzostwach Europy, złoty medal drużynowo podczas Klubowego Pucharu Europy, złoty medal drużynowo na Mistrzostwach Polski. II NAGRODA MAGDALENA WÓJCIK - zawodniczka KSR TKKF Spartakus, trenująca karate 11

12 kyokushin.w 2005 r. zawodniczka zwyciężyła prawie we wszystkich zawodach krajowych. Jej sukcesem było także zdobycie w 2005 r. Mistrzostwa Europy Open w Belgradzie oraz Mistrzostwa Europy w kategoriach wagowych w Warnie. PAULINA BOBAK zawodniczka AZS AWF Katowice, uprawiająca biathlon. W 2005 r. odniosła następujące sukcesy sportowe: złoty medal na Mistrzostwach Europy Juniorów, srebrny medal w sztafecie na Mistrzostwach Europy Juniorów, 4 złote medale na Mistrzostwach Polski Juniorów. SEBASTIAN PAWLIKOWSKI - zawodnik Hutniczego Klubu Sportowego Szopienice w Katowicach w dyscyplinie podnoszenie ciężarów. Rok 2005 był najlepszy w jego dotychczasowej karierze sportowej : debiut w Mistrzostwach Europy Seniorów w Bułgarii X miejsce, Mistrz Polski Seniorów w kat wagowej 85 kg, Mistrz Śląska Seniorów, Mistrz Unii Europejskiej do lat 23, PAULINA PAWLUSEK zawodniczka KSR TKKF Spartakus, trenująca karate kyokushin. Jej największym sukcesem było zdobycie w 2005 roku Wicemistrzostwa Europy w Warnie. W tym samym roku zawodniczka ukończyła studia na Politechnice Śląskiej i obroniła pracę magisterską. ADAM SKRODZKI - zawodnik Klubu Sportowego AZS AWF Katowice sekcja szermierki, dyscyplina szabla. W 2005 r. odniósł następujące sukcesy sportowe: srebrny medal drużynowo na Mistrzostwach Europy, złoty medal drużynowo podczas Klubowego Pucharu Europy, złoty medal drużynowo na Mistrzostwach Polski. NAGRODA W KATEGORII TRENER / DZIAŁACZ SPORTOWY: RYSZARD CZAJA trener szermierki w AZS AWS Katowice dyscyplina szabla. Wybitny szkoleniowiec, jego wychowankowie w 2005 r. zdobyli: drużynowo srebrny medal na Mistrzostwach Europy ( Skrodzki, Koniusz ), drużynowo złoty medal podczas Klubowego Pucharu Europy (Skrodzki, Koniusz, Kucięba, Ceranowicz ), drużynowo złoty medal na Mistrzostwach Polski ( Skrodzki, Koniusz, Kucięba, Kufieta ) W Y R Ó Ż N I E N I E Dla drużyny PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET AZS AWF KATOWICE, która w sezonie 2004/2005 awansowała do ekstraklasy: L.P. NAZWISKO I IMIĘ ILOŚĆ MECZY ROZEGRANYCH W SEZONIE 2004/ WASIUK KRYSTYNA 22 2 KUCHARSKA EDYTA 22 3 GLEŃ KATARZYNA 22 4 ŁUKASIK ANNA 22 5 MARKIEWICZ ANNA 22 6 NIEŚCIUR ŻANETA 22 12

13 L.P. NAZWISKO I IMIĘ ILOŚĆ MECZY ROZEGRANYCH W SEZONIE 2004/ SAMSEL MONIKA 22 8 PAWLIKOWSKA MARIA 21 9 KARNIA AGNIESZKA OLEK JAGODA GOLA JAGODA STRZAŁKO MONIKA KUDŁA MALWINA MIKSZTO PATRYCJA ROL AGATA PODMOKŁY DOMINIKA 10 Realizacja zadań promocyjnych Katowic w zakresie kultury fizycznej i turystyki odbywała się poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu w sferze promocji imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Katowice, jak również przekazywanie mediom informacji o życiu sportowym miasta - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych. W 2006 roku Biuro Informacji i Promocji przekazało gadżety reklamowe albumy, foldery o mieście, plany miasta, torby reklamowe, długopisy z nadrukiem, czapeczki z herbem miasta, koszulki z herbem miasta, smycze z nadrukiem, kubki z herbem miasta, znaczki z herbem w klapę, etui na CD z nadrukiem, krawaty itp. jako upominki dla uczestników następujących imprez sportowych: - XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Kyokushin (KRS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Czarni ) kwietnia, - Rejs pełnomorski na wyspy Alandzkie (10 Harcerska Drużyna żeglarska im. Gen. M.Zaruskiego, - Piłkarski Puchar Dzieci Danone 2006 (UKS Żaczek GKS Katowice) 9 maja 2006r, - III Mistrzostwa Katowic o Puchar Prezydenta Miasta Scrabble (Górnośląski Klub Scrabble) 8-9 kwietnia, - Mistrzostwa Europy Strażaków w piłce siatkowej (w Częstochowie) Komenda Miejska w Katowicach Państwowej Straży Pożarnej (18-22 maja), - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej (Śląskie Towarzystwo Sportowe) 11 marca, - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Szpadzie (KRS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Czarni ) maja, - Mistrzostwa Polski w szermierce - Klub Sportowy Kolejarz 24, - LXXVI Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach w Stylu dowolnym (ZKS Tytan 92 Katowice, Orzeł Katowice) maja, - ITF Kompania Węglowa SA Katowice Open (Klub tenisowy Pro-Ten), - XII Międzynarodowy Turniej Tenisowy Seniorów Katowice CUP (Korty tenisowe im J. Jędrzejowskiej) 5-9 sierpnia, - Rajd nawigacyjno-turystyczny Karolinka 2006 (Automobil Klub Śląski) października, - VII Rajd Rowerowy ścieżkami rowerowymi miasta Katowice (MOSIR Katowice) 23 września, - Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze Sztokholm (Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan 92 ) września, - Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze Tarnopol (Ukraina) (Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan 92 ) września, 13

14 - XV Międzynarodowy Turniej Barbórkowy w zapasach styl klasyczny Katowice (Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan 92 ) 8-10 grudnia, - XI Międzynarodowy Turniej Bagra 2006 we Lwowie (Uczniowski Klub Sportowy Katowice przy SP 62). W 2006 roku realizowano również zdanie pod nazwą Promocja Miasta poprzez sport. Najlepsze kluby z naszego miasta, zajmujące najwyższe miejsca w ligach rozmaitych dyscyplin sportowych, w tym GKS Katowice, KS Rozwój, Naprzód Janów, KKS Mickiewicz, AZS Klub Środowiskowy, promowały Katowice na własnych obiektach sportowych, stronach internetowych oraz w trakcie rozgrywek wyjazdowych. Ponadto INP zleciło realizację filmu promocyjnego Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2009, który był elementem oferty Katowic w ramach starań o przyznanie miastu prawa do organizacji mistrzostw w 2009 roku. Ponadto wspierano działalność klubów poprzez wynajem autobusów przewożących zawodników na imprezy sportowe w kraju i za granicą. Finansowano także druk plakatów i ulotek informujących o odbywających się w Katowicach imprezach sportowych oraz zakupiono stroje sportowe dla uczestników turnieju tenisowego 2006 Kompania Węglowa Katowice Open. Reasumując realizację wykonania uchwały w sprawie kierunków działania Miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej można stwierdzić, iż przebiega ona w sposób prawidłowy. Wszystkie wskazane kierunki realizowane są na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 14

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 Lp. Organizator Miejsce Terminy Nazwa i rodzaj zajęć zajęć Czas trwania zajęć 1. 2. 3. 4. 5. 6. ul. Obroki 42a lipiec sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA 2008 14.01-27.01.2008 r.

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA 2008 14.01-27.01.2008 r. INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA 2008 14.01-27.01.2008 r. Organizator Miejsce Nazwa i rodzaj zajęć Terminy Czas trwania zajęć zajęć 1. 2. 3. 4. 5. Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

600,00 zł ,00 zł ,00 zł

600,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przedstawia zestawienie projektów z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zgodnie z Zarządzeniem nr 244 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje: 1. Rodzaj zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska.

zarządza się, co następuje: 1. Rodzaj zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska. Zarządzenie Nr 1192 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: realizacji w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI NAZWA PODMIOTU SUMA PKT ZADANIE. L.p UWAGI

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI NAZWA PODMIOTU SUMA PKT ZADANIE. L.p UWAGI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.15.2011 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2011 r. Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2011

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej Zadania: 1. Aktywny Lublin - realizacja programów promujących aktywność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicac _ A A

Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicac _ A A Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - MIEJSKI O Ś RODIĄ::K SPORTU I REKREACJI organizowanych w obiektach vpi. 2014-09- 2 4 40-005 Katowice, al. Korfantego 35 tel./fax (0-32) 253 87

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych:

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych: Załącznik do zarządzenia nr 200/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.02.2015 r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf Zadanie Nr 1:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK REALIZACJA CELÓW:

ZAŁĄCZNIK REALIZACJA CELÓW: ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY Nr XII/224/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2007r. Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, ograniczenia patologii społecznych, organizacji czasu

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania Kalendarz zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych wraz z elementami profilaktyki uzależnień na 2015 rok, promujących zdrowy tryb życia, organizowanych dla

Bardziej szczegółowo

I " -" -',,",'-,, -,

I  - -',,,'-,, -, I " -" -',,",'-,, -, I IWp!. 2015-07- 1 6 Katowice, 14 lipca 2015 r. ST.0012.12.2015.AM 'BRM MATERIAŁ na Komisję Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20 lipca 2015 r. dot. pkt 3pn. Bieźqca informacja Prezydenta

Bardziej szczegółowo

:SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI. Rekreacji w Katowicach udostępnił obiekty sportowe, z których korzystać można

:SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI. Rekreacji w Katowicach udostępnił obiekty sportowe, z których korzystać można Ml~J :SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI 40-005 Katowice, al. Korfanlego 35 tel.lfax (0-32) 253 87 33 NIP 634-10-00-323 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach z "Akcji Lato w mieście"

Bardziej szczegółowo

MOS. 3 KS Kolejarz 24 Hala Sportowa OS 2-6 luty 10.30-12.00 1.000 zł 2 tyg " Ferie zimowe na Kolejarzu" Kolejarz, ul. Alfreda 1 9-13 luty Katowice

MOS. 3 KS Kolejarz 24 Hala Sportowa OS 2-6 luty 10.30-12.00 1.000 zł 2 tyg  Ferie zimowe na Kolejarzu Kolejarz, ul. Alfreda 1 9-13 luty Katowice MATERAŁ NA POSEDZENE KOMSJ EDUKACJ RADY MASTA KATOWCE, KTÓRA ODBĘDZE SĘ W DNU 15 KWETNA 2015 R. DOT. PKT 5 PORZĄDKU OBRAD PN "NFORMACJA PREZYDENTA MASTA KATOWCE DOTYCZĄCA PRZEBEGU AKCJ "ZMA W MEŚCE" 2015,-...,...

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach, gry,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00 L.p. DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS Nazwa organizacji Kwota dotacji (zł) 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ 22 500,00 2 2 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR 22 500,00 gimnastyka artystyczna 45 000,00

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

Z powa ż aniem WICEPREZYDEN I MIASTA KA1OWICE

Z powa ż aniem WICEPREZYDEN I MIASTA KA1OWICE Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r. BiURO RADY MIASTA KATOWICE WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE wo 2017-01- O 3 BRM ii,. p, /9~. 3,4. 4 ST.0012.18.2016.1SK Szanowna Pani Krystyna Siejna Przewodnicz ąca Rady

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski Data imprezy 23.05 POLSKA BIEGA 26.05.2015 VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji. konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r.

Wykaz przyznanych dotacji. konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r. Wykaz przyznanych dotacji konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie styczeń kwiecień Kwota środków w zadaniu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Nazwa zadania

Załącznik nr 7. Nazwa zadania Załącznik nr 7 a. w otwartych konkursach ofert Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 01 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do roku. Zadanie: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ SPORT KWALIFIKOWANY

Oferty złożone do roku. Zadanie: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ SPORT KWALIFIKOWANY Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych. wnioskowana kwota dotacji. 4 400 zł negatywna

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych. wnioskowana kwota dotacji. 4 400 zł negatywna Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych Lp. Nazwa oferenta Nazwa własna zadania 1 Kurs spikerów zawodów piłkarskich wnioskowana kwota dotacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie 26.05.2010r. Miejsce 2. Jezioro Królewskie 3. sala

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 PROGRAM IMPREZ ORGANIZOWANYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE W OKRESIE 1-14 LUTY 2010r.

Bardziej szczegółowo

MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1

MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1 blasta KA7CWi:Z MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1 Katowice, 9 listopada 2015 r. ST.0012.22.2015.AM MATERIA Ł na Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu w dniu 16 listopada 2015 r. dot. pkt

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku Lp. ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku Nazwa organizacji oraz nazwa zadania 1. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA

Bardziej szczegółowo

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zał. do Protokołu Komisji Konkursowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 184/14 Podział dotacji publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 z dnia 22 grudnia 2014r. Dział

Bardziej szczegółowo

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09 Nr.O.X.7317-85/8/9 Milicz, 3 stycznia 29r. Lista zadań zatwierdzonych przez Burmistrza Gminy Milicz do dofinansowania z budżetu Gminy Milicz w ramach realizacji zadania publicznego pn: Kultura fizyczna

Bardziej szczegółowo

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportowych, w tym szkolenie zawodników niepełnosprawnych 14.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportowych, w tym szkolenie zawodników niepełnosprawnych 14. Załącznik do komunikatu ZESTAWIENIE OFERT złożonych przez kaliskie kluby sportowe, które otrzymały dotacje z budżetu na realizację w 2017 r. zadań z zakresu rozwoju sport. Lp. Podmiot składający ofertę

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Wartość zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Wartość zadania Nazwa konkursu: Organizator: Lp. 1 Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we wojewódzkim dzieci i młodzieży w judo Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Urząd Marszałkowski Województwa go, Departament

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku

SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku Działalność rekreacyjno sportowa w 2009 roku prowadzona była w oparciu o systematyczne zajecia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach,

Bardziej szczegółowo

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45 Sprawozdanie z imprez organizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turnieju Miast i Gmin 13 26-05-13-12.00 Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych:

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych: Załącznik do zarządzenia nr 5534/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.02.2014 r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf Zadanie Nr 1:

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanej dotacji. Lp. Nazwa jednostki Tytuł zadania. Umowa nr

Kwota przyznanej dotacji. Lp. Nazwa jednostki Tytuł zadania. Umowa nr Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/1617/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. Plan kontroli kompleksowych realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Popularyzacja strzelectwa sportowego , ,34

Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Popularyzacja strzelectwa sportowego , ,34 Załącznik nr 7 Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 2014 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu Miasta Suwałk a.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 18 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 18 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.522.2015 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2.

1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2. 1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLSPORT/2/EKS/2/UM/9/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

Bardziej szczegółowo

PIŁKA NOŻNA. L.p Zajęcia Termin Miejsce Organizator. Każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca 2017r. godz. 18:00 19:30

PIŁKA NOŻNA. L.p Zajęcia Termin Miejsce Organizator. Każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca 2017r. godz. 18:00 19:30 PIŁKA NOŻNA 2. 3. Zajęcia treningowe oraz zabawy z piłką nożną Wakacje z Iskrą Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży do lat 18 Szukamy Talentów gry i zabawy ruchowe z piłką nożną 4. Piłka nożna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 13/11 Burmistrza Gminy z dnia 28.01.2011r. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej na realizację zadań publicznych Wspieranie i upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

Turniej w piłkę nożną kl. IV - VI

Turniej w piłkę nożną kl. IV - VI VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa Miejscowości: Status miejscowości: Miasto i Gmina Województwo: Zachodniopomorskie Starostwo: Myśliborskie Data imprezy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji

Wykaz przyznanych dotacji Wykaz przyznanych dotacji Konkurs ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 608/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej

Bardziej szczegółowo

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1 1. Praca szkoleniowa W latach 2006-2010 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy prowadził szkolenie w następujących sekcjach: Lp. Sekcja Ilość grup Miejscowość Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka

Bardziej szczegółowo

Meetingi Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. Ogólnopolski Turniej Tenisowy na wózkach "Wielkopolska 2014" II Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2014

Meetingi Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. Ogólnopolski Turniej Tenisowy na wózkach Wielkopolska 2014 II Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2014 Zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w dziedzinie kultury fizycznej, odrzucone w wyniku otwartego konkursu ofert Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-2360 Organizacja imprez

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Informacja o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki

Informacja o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki Informacja o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki Tabela I Lp. Nazwa zadania Data ogłoszenia konkursu Kwota

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2016 r.

Załącznik do zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2016 r. Załącznik do zarządzenia nr 176/ Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf 1. Klub Kolarski Legia

Bardziej szczegółowo

Ognisko TKKF "Dzikusy" Ognisko TKKF Hala Sportowa"

Ognisko TKKF Dzikusy Ognisko TKKF Hala Sportowa Ognisko TKKF "Dzikusy" 2011-04 rekreacja Spartakiada Szkół Podstawowych dla klas III 2011-05 biegi Olechowskie biegi przełajowe 2011-05 piłka nożna Ogólnopolski turniej w piłkę nożną dzieci 2011-06 rekreacja

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu : Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku

Rozstrzygnięcie konkursu : Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku Rozstrzygnięcie konkursu : Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku Lista rankingowa ofert w/g oceny Komisji Oceniającej: Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r.

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r. PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r. DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATORZY LOKALIZACJA STYCZEŃ,,Ferie Zimowe 2012 23.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU

SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU Marketing sportowy Promowanie organizacji sportowych, klubów, drużyn, sportowców oraz imprez i wydarzeń o charakterze sportowym. Uczestnictwo w wydarzeniach

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2017

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2017 STYCZEŃ 1 Mecz o Puchar Polski (SKRA Bełchatów) Mecz Plusligi (SKRA Bełchatów) 8 Zakończenie ferii 9 11.01.01 godz. 18:00 Hala Energia 1.01.01 Hala Energia 1.01.01 Hala Energia 19.01.01 Hala Energia.01.01

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 marca 2015 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną!

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną! Załącznik do uchwały nr 117/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 kwietnia 2015 rok Lp. Numer oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowita wnioskowana wartość zadania Kwota wnioskowanej dotacji/

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2005 LIPIEC 2005

CZERWIEC 2005 LIPIEC 2005 IMPREZY SPORTOWE ORGANIZOWANE NA TERENE ZIELONEJ GÓRY PRZEZ KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORTOWE CZERWIEC 2005 1. czerwiec sierpień Wakacyjny Turniej Tenisowy Skrzatów KRONOPOL TOUR Lato 2005 Korty ziemne przy

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III I-III STYCZEŃ 2017 Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy

Bardziej szczegółowo

1. W zakresie sportu:

1. W zakresie sportu: Załącznik do uchwały nr XXXIII/703/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2007 Doceniając szczególną

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia pozytywna 2000

Suma kontrolna. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta Radomia pozytywna 2000 Załącznik do Zarządzenia Nr 1158/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2016 r. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr KZP/BST/2/2016 na wsparcie realizacji zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt

PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt 1 Mistrzostwa Polski 2 II edycja turnieju o puchar im. J. Suchana - futsal 3 Mecz bokserski eliminacje olimpijskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9 Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana przez Komisję kwota dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 19.01.2015 r. Ocena oferty (średnia punktów Komisji)

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU W SZCZYTNIE

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU W SZCZYTNIE Miejski Ośrodek Sportu w S zc zytnie ul. Ś ląska 10 12-100 Szczytno NIP 745-172-32-53 REGON 519567819 Tel./ fax. (0 89) 624 21 18 e-mail: moswszczytnie@wp.p l www.mos.szc zytno.p l DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Styczeń Luty 2011

Styczeń Luty 2011 Organizator współorganizator Dyscyplina Styczeń 2011 Nazwa imprezy Bal kostiumowy na lodzie (konkursy, pokazy badminton koszykówka Zabawa Noworoczna na lodzie (konkursy, pokazy WIELORUNDOWY TURNIEJ BADMINTONA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Tu i Teraz" VIII Malborski Bieg Trzeźwości. 2 243,00 zł 1 415,00 zł 828,00 zł 1 000,00 zł

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz VIII Malborski Bieg Trzeźwości. 2 243,00 zł 1 415,00 zł 828,00 zł 1 000,00 zł Wykaz instytucji i stowarzyszeń, którym przyznano dotacje w wyniku ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2009 roku przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

Zawody w roku szkolnym 2015/2016

Zawody w roku szkolnym 2015/2016 Zawody w roku szkolnym 2015/2016 L.p. Nazwa Termin 1. 2. 3. I Sosnowiecki Rajd Przygodowy, Czyli Zawody Na Orientację Park Kazimierz Górniczy Zawody pływackie Puchar Rosomaka w Siemianowicach Śląskich

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04 lutego 2016r.

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04 lutego 2016r. Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 04 lutego 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji oraz nie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III I-III I-VI STYCZEŃ 2017 Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Data imprezy STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): RADŁÓW MIEJSKO-WIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania w 2012 r. O.524.1.2011 Lp. Numer oferty Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę Nazwa zadania zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

1. Umowa Zlecenie Nr W/UMZLEC SPORT/1/EKS/1/UM/2/2016 z dnia r. na prowadzenie szkolnych i koordynację szkolnych rozgrywek i zawodów

1. Umowa Zlecenie Nr W/UMZLEC SPORT/1/EKS/1/UM/2/2016 z dnia r. na prowadzenie szkolnych i koordynację szkolnych rozgrywek i zawodów 1. Umowa Zlecenie Nr W/UMZLEC SPORT/1/EKS/1/UM/2/2016 z dnia 04.01.2016r. na prowadzenie szkolnych i koordynację szkolnych rozgrywek i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zgodnie z kalendarzem imprez

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2008) I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. 2.

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy Arcus-Krynica w Krynicy- Zdroju

Uczniowski Klub Sportowy Arcus-Krynica w Krynicy- Zdroju Załącznik Nr do Uchwały Nr / Zarządu Powiatu z dnia r Wykaz zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kultury fizycznej w r i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2014 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014" Nominacje dodatkowe: Kategoria sportowiec junior Krzysztof Szydłowski biegi przełajowe Młodzieżowa Sekcja Biegów Przełajowych MOSiR Piekary Śląskie Kategoria sportowiec

Bardziej szczegółowo

Basen. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5a Tarnów tel

Basen. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5a Tarnów tel Basen Pływalnia za 1 zł 30-302017r. 01-03.02.2017r. 06-10.02.2017r godz. 8.00-12.00 Park wodny - Pływalnia kryta ul. Piłsudskiego 30 Pływalnia Kryta MDS ul. Traugutta 5A 1 Szachy Turniej szachowy dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Kwota Dotacja razem Całkowity koszt. działalność merytorycz. działalność na merytoryczna ZOS poza ZOS ZOS poza ZOS

Kwota Dotacja razem Całkowity koszt. działalność merytorycz. działalność na merytoryczna ZOS poza ZOS ZOS poza ZOS Zał. do Protokołu Komisji Konkursowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 12 /17 Podział dotacji publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 z dnia 11 stycznia 2017r.

Bardziej szczegółowo

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 Nazwa miejscowości: MIKOŁÓW Status miejscowości (Miasto, gmina lub Miasto i gmina): GMINA Województwo: ŚLĄSKIE Starostwo:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert

Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Lp. Nr oferty Wnioskodawca Nazwa zadania Przyznana kwota (zł) I. W obszarze współpracy : Oświata

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI oferty złożone do dnia r. pula środków do rozdysponowania 1.000,000,00 zł

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI oferty złożone do dnia r. pula środków do rozdysponowania 1.000,000,00 zł Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 listopada 2016 roku przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie rozwoju sportu - organizacja znaczących

Bardziej szczegółowo

1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych

1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych Umowy zawarte w 2013 roku: 1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych rozgrywek i zawodów sportowych zgodnie z harmonogramem i kalendarzem ZM SZS.

Bardziej szczegółowo

1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie

1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie 1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie Zajęcia/sekcje sportowe związane z obecną infrastrukturą Zasięg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE 9/2017 BURMISTRZA MIASTA z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Bardziej szczegółowo