Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r."

Transkrypt

1 1 Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2006 Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, ograniczania patologii społecznych, organizacji czasu wolnego, oraz podnoszenia zdrowotności dzieci, młodzieży a także dorosłych podjęto wiele działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Katowic w tej dziedzinie. 1. W zakresie sportu: Wspieranie działalności klubów sportowych odbywało się poprzez udzielanie dotacji przeznaczonej zarówno na szkolenie dzieci i młodzieży jak i na organizację Akcji Zima, Lato w mieście oraz organizowane na terenie miasta imprezy sportowo-rekreacyjne. Kwota środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła ,26 złotych. 1. UKS ,00 2. UKS SOKÓŁ ,00 3. UKS JUNGA ,62 4. UKS SPRINT ,00 5. UKS MIKRUS ,00 6. UKS SP ,03 7. UKS KARLIK ,00 8. UKS OLIMPIA ,00 9. UKS LIDER , UKS DĄB , UKS KOKOCINIEC , UKS SOKÓŁ , UKS KONOPA , UKS ORZEŁ KATOWICE , UKS PiK , UKŁ SPIN , UKS ŻACZEK , UKS PAŁAC MŁODZIEŻY , UKS TORNADO , UKS ARA , UKS KUKUŁKI , UKS SZOPIENICE , UKS C.HARTWIG , UKS OMEGA , MKS MOS , MUKS NAPRZÓD JANÓW , MKKS GLORIA , MKS PAŁAC MŁODZIEŻY , KS 06 KLEOFAS , KS KOLEJARZ , KS ROZWÓJ , KS MK GÓRNIK , KS HetMaN SZOPIENICE , KS HETMAN , KS STADION ŚLĄSKI , HKS SZOPIENICE , KKS MICKIEWICZ , BKS SPARTA , ZKS TYTAN ,00

2 40. LGKS 38 PODLESIANKA , KAT. KL. JEŹDZIECKI , KRS TKKF CZARNI , KSR TKKF SPARTAKUS , KSR VIS SPORT , SSK GKS , GKS KATOWICE , HOKEJOWY KLUB KAT , ŚLĄSKIE TOW. SPORT , ŚLĄSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE , ŚLĄSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY , WSSiRN START , YOSHINKAN AIKIDO BUMEIKAN DOJO , AZS AWF , KLUB ŚRODOWISKOWY AZS , ZHP KOMENDA HUFCA KATOWICE , POLSKIE TOW. ZAPOB. NARKOMANII , WOPR , PTTK , AKADEMIA SPORTOWA MUAY THAI , STOWARZYSZENIE SHIDOKAN , STOWARZYSZENIE AFISZ , STOWARZYSZENIE HORYZONT , FUNDACJA DLA ŚLĄSKA ,00 Podmioty, które otrzymały środki finansowe przeznaczone tylko na organizację imprez sportoworekreacyjnych w ramach zakupu usług: 1. UKS ,00 2. UKS KOKOCINIEC ,00 3. UKŁ SPIN ,00 4. UKS ŻACZEK ,00 5. MKS MOS ,86 6. KS 06 KLEOFAS ,00 7. KS ROZWÓJ ,00 8. KKS MICKIEWICZ ,00 9. LGKS 38 PODLESIANKA , KAT. KL. JEŹDZIECKI , SSK GKS , AZS AWF , PTTK , FUNDACJA NA DOBRO HARCERSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO , AZS UŚ , ŚLĄSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY , KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ , PCK ZARZĄD REGIONALNY - 705, SPOŁECZNY KOMITET PAMIĘCI GÓRNIKÓW KWK WUJEK POLEGŁYCH ,00 W 2006 r. w ramach umów z miastami partnerskimi rozszerzono współpracę międzynarodową pomiędzy klubami i związkami sportowymi, i tak: współfinansowano Międzynarodowy Mityng Pływacki Katowice 2006, który odbył się w Pałacu Młodzieży w dniach października. Udział w nich wzięła m. in. 17 osobowa grupa pływacka z węgierskiego miasta partnerskiego Miszkolc, zorganizowano w dniach 2-4 czerwca br. imprezę pn. Dni Polsko-Czeskie, w ramach której w Ośrodku Słowian w Katowicach odbył się turniej sportowy dzieci i młodzieży ze szkół katowickich i szkół miasta partnerskiego Ostrawa w takich 2

3 dyscyplinach jak: siatkówka(katowice - Ostrawa 3:0, 27:7, 25:21, 25:17),koszykówka (Katowice - Ostrawa 10:27), piłka nożna (Katowice - Ostrawa 8:4), tenis ziemny( Katowice - Ostrawa dziewczęta 2 single + debel 2:1, chłopcy 2 single + debel 3:0). Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i medale. w dniach 7-9 września 2006 r. zorganizowano w Katowicach Spotkanie Miast Partnerskich Katowice-Ostrawa Koszyce-Miszkolc z udziałem przedstawicieli wyżej wymienionych miast. W spotkaniu uczestniczyły ok. 30-osobowe grupy przedstawicieli przybyłych miast partnerskich Katowic, Program obejmował posiedzenia sesyjne w czterech blokach tematycznych tj. : finanse publiczne, rozwój miasta, edukacja, sport oraz rozgrywki sportowe w następujących dyscyplinach: tenis ziemny, tenis stołowy, piłka nożna, street ball, siatkówka plażowa i szachy, ponadto udział w tzw. GRZE BEZ GRANIC, czyli rozgrywkach sportowych na wesoło, z udziałem publiczności młodzieży z katowickich klubów sportowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, możliwość wzajemnego poznania się, a także integracja i wspólna zabawa. Zorganizowano również stanowiska dla poszczególnych miast prezentujące materiały informacyjno-promocyjne z zakresu historii, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, które cieszyły się dużym powodzeniem, sfinansowano podróż i udzielono pomocy w organizacji wyjazdu do Kolonii/Niemcy/ na zaproszenie Nadburmistrza Miasta dziesięcioosobowej grupie młodzieży katowickich szkół ponadgimnazjalnych i ich opiekunom reprezentującym Miasto Katowice na Międzynarodowym Obozie dla Młodzieży (9-19 czerwca br.) zorganizowanym przez miasto Kolonia z okazji Piłkarskich Mistrzostw Świata 2006, przygotowano i zorganizowano wyjazd do Ostrawy/Czechy/ przedstawicieli Miasta Katowice (KS Rozwój, STS Katowice, GKS Katowice- roczniki 87 i 91) celem reprezentacji Katowic w organizowanym przez nasze miasto partnerskie w dniu 14 stycznia halowym turnieju piłkarskim pn. "Silesian Football Cup", 22 sierpnia zorganizowano spotkanie z przedstawicielami miasta Opava (Czechy) w celu zainicjowania kontaktów m.in. pomiędzy młodzieżą z klubów sportowych. Poruszanymi tematami podczas spotkania były : sport, promocja miasta i współpraca z zagranicą, kultura, projekt na rzecz dzieci i młodzieży, struktura organizacyjna urzędu miasta - sprawy kadrowe, biuro Sekretarza Miasta, działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe oraz sprawy socjalno-wychowawcze i doradcze dla młodzieży. Zaproponowano udział młodzieży katowickiej w olimpiadzie sportowej, która odbędzie się we wrześniu 2007 roku w Opavie, z inicjatywy Stowarzyszenia Dom Miasta Saint Etienne Zakład Zieleni Miejskiej utworzył w Parku im. T. Kościuszki teren do tradycyjnej francuskiej gry w kule (petanque) r. odbyła się inauguracja bulodromu i turniej petanque, przedstawiciele miasta Katowice uczestniczyli w targach turystycznych w Saint Etienne, Miszkolcu i Ostrawie promujących m.in. katowickie imprezy i obiekty sportowe. 2. W zakresie bazy sportowej Przekazano odpłatnie w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Nałkowskiej 10 zabudowaną obiektami lodowiska "Jantor". 3

4 Przekazano nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz szkół: P nr 22 - nieruchomość przy ul. Wolskiego zabudowaną budynkiem sali gimnastycznej, SP nr 67 - przy ul. Zielonej na której zlokalizowana jest część boiska sportowego, P nr 44 - przy ul. Morawa na której zlokalizowane jest boisko sportowe oraz Miejskiego Przedszkola Nr 99 - przy ul. Płochy na której zlokalizowana jest część boiska sportowego. Ponadto udostępniono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Kościuszki w celu instalacji przenośnego lodowiska. Została nabyta do zasobu Miasta w drodze wykupu nieruchomość gruntowa przy ul. Sołtysiej przeznaczona pod budowę boiska treningowego do gry w piłkę nożną. W roku 2006 rozpoczęto starania o przejęcie nieruchomości, na której zlokalizowany jest stadion sportowy GKS Katowice przy ul. Bukowej. Klub Sportowy KS Kolejarz 24 przekazał Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji protokołem z dnia r. obiekty sportowe położone przy ul. Alfreda W zakresie inwestycji sportowych i rekreacyjnych: Ścieżki rowerowe Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej nr 103 / od WPKiW przez Osiedle Tysiąclecia, Witosa aż do ścieżki nr 122 w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Wybickiego/ unieważniono z uwagi na brak ofert w dniu r. Następnie ogłoszono kolejny przetarg z terminem otwarcia ofert: r. Opracowano dokumentację projektową dla trasy rowerowej nr 5 /od granicy z Sosnowcem, w okolicy stawu Morawa aż do Doliny Trzech Stawów/ oraz przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych na odc. od Doliny Trzech Stawów do granicy miasta Sosnowiec. Po uprawomocnieniu się postępowania zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Lodowisko przenośne Środki budżetowe z Wydziału Inwestycji zostały przeniesione do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu dokonania zakupu nowych elementów lodowiska, agregatu chłodniczego i rolby dla obiektu zlokalizowanego w rejonie ul. Ceglanej i Kościuszki. W roku 2006 zostało uruchomione w dniu 5 grudnia. Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Siwka Zgodnie z zawartą umową została opracowana dokumentacja projektowa. Z uwagi na wysokie koszty realizacji budynku zaplecza socjalno-technicznego wystąpiono z wnioskiem o dokonanie korekty układu konstrukcyjnego oraz zamianę elementów wykończeniowych w w/w budynku w celu ich obniżenia w terminie do r. Miejski Zespół Rekreacyjno Sportowy i Kąpieliskowy Opublikowane zostało zaproszenie do składania wstępnych wniosków na zaprojektowanie, budowę i eksploatację obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W odpowiedzi na ww. ogłoszenie zgłosiło się pięć zainteresowanych tematem firm. Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zaprojektowanie 4

5 i wykonanie robót wybrano wykonawcę zadania. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację obiektu, brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w br. Kąpielisko Zadole przy ul. Wczasowej 8 Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu pod funkcję całorocznego zaplecza sportowego dla kąpieliska. Zgodnie z zawartą umową projekt został opracowany r. Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej W Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem prowadzona jest procedura związana z przejęciem nakładów od KHW S.A. i Stowarzyszenia GKS. Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej Wykonano koncepcję boiska treningowego do piłki nożnej. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przełożenia istniejącego rowu Malownik wraz z niwelacją terenu umożliwiającą posadowienie nowego boiska treningowego do gry w piłkę nożną. Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Katowicach Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa kompleksu obiektów sportowych. W skład kompleksu wchodzi: budowa wielofunkcyjnej hali sportowej o wymiarach 51,20m x 69,58m i wysokości 15,30m, gdzie będą odbywały się zawody dla takich sportów jak: podnoszenie ciężarów, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka, piłka ręczna i piłka nożna. Hala posiadać będzie widownię z zapleczem (szatnie z natryskami i wc, sale treningowe, zaplecze biurowe, punkt z małą gastronomią, pomieszczenia techniczne), budowa parkingów i drogi dojazdowej, budowę terenowych podjazdów dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, budowę trybun dla widowni, budowę dwóch kortów tenisowych o wymiarach 10,97m x 23,77m, modernizację i dostosowanie do określonych wymiarów dwóch boisk (boisko pełnowymiarowe o wymiarach 70,00m x 105,00m i boisko treningowe o wymiarach 50,00m x 100,00m). Obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych, poprzez nie stwarzanie barier (lokalizacja wejścia głównego na poziomie terenu, szatnie z zapleczami, widownia i hala główna dostępna poziomu parteru). Plac budowy przekazano w dniu r. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie wykonane za kwotę ,56 zł (brutto), w terminie r. Ponadto w dniu r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej w ramach II etapu "Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego", przyznając tym samym Miastu Katowice dotację w wys zł. Modernizacja stadionu Koszutka - RAPID przy ul. Grażyńskiego w Katowicach W skład zadania weszło: pełnowymiarowe boisko piłkarskie - / nawierzchnia z trawy syntetycznej /, boisko treningowe - / nawierzchnia z trawy syntetycznej /, kontenerowy budynek zaplecza sportowego, oświetlenie, ogrodzenie. Ponadto wykonano kanalizację ogólnospławną oraz ciąg komunikacyjny z kostki betonowej. 5

6 Otwarcie stadionu Rapid nastąpiło r. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na Os. Witosa. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe u zbiegu ul. Witosa i ul. Ossowskiego o łącznej powierzchni m². Zakres projektu i robót budowlanych obejmował: place zabaw o nawierzchni tartanowej, boisko o nawierzchni asfaltobetonowej do koszykówki, place i zatoki rekreacyjne z kostki betonowej, ciągi piesze i alejki spacerowe o nawierzchni z kostki betonowej, dwa pola do ping-ponga, schody terenowe z podjazdem dla niepełnosprawnych, oświetlenie terenu. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane w terminie r. Ośrodek rekreacyjny BOLINA. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa ośrodka rekreacyjnego po częściowej rekultywacji terenu wykonanej przez KWK Wieczorek. Projekt techniczny obejmuje wykonanie: placu estradowego o nawierzchni z kostki betonowej, placu zabaw o nawierzchni z płyty gumowej, boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej, ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych i pieszych, oświetlenia terenu Termin zakończenia robót r. Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Gliwickiej 214. W ramach zakresu remontu i modernizacji w/w obiektu zmodernizowano odkryty basen oraz zmodernizowano i rozbudowano budynek Domu Kultury. Zgodnie z podpisaną umową całe zadanie zostało wykonane w terminie r. Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno technicznym przy ul. Siwka. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja istniejącego obiektu sportowego przy ul. Siwka. W skład kompleksu wchodzi: zaplecze socjalno techniczne wraz z infrastrukturą, pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko treningowe piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, 2 korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni sportowej poliuretanowo gumowej, trybuny stojące, parkingi, oświetlenie, ogrodzenie. Wydział Inwestycji jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla w/w zakresu. 6

7 Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Katowicach. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było : boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej, boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej, ciąg pieszy. Zadanie zostało wykonane w terminie r. Hala sportowa przy ul. Granicznej 46. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla hali sportowej o lekkiej konstrukcji drewnianej wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły oraz zapleczem. Termin wykonania robót budowlanych r. Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla budynku zaplecza przewidzianego dla sportowców i obsługi obiektu wraz z infrastrukturą. Na ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem składania ofert r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony. W wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia przetargu (otwarcie ofert r.) brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w br. Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla : wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej, oświetlenia płyty boiska, remontu ogrodzenia, integracyjnego placu zabaw,-zadaszonego miejsca w formie wiaty, Termin wykonania robót budowlanych r. Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla: uporządkowania przestrzeni małego boiska poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, zamontowanie ławeczek, dwóch stołów do gry w ping ponga, obszaru płyty boiska głównego gdzie zostaną zaprojektowane dwa mniejsze boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetycznej z bieżnią i skocznią zlokalizowaną po wschodniej stronie obiektu, rekultywacji ogrodu z pozostawieniem istniejących drzew wysokich, obsianiem terenu trawą, dodatkową zielenią urządzoną i izolacyjną, wykonaniem ścieżki zdrowia, placu zabaw, oświetlenia terenu. Wydział Inwestycji jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla w/w zakresu robót. 7

8 Integracyjne place zabaw dla dzieci I plac zabaw Dąbrówka Mała - Plac Żołnierzy Września II plac zabaw - Kostuchna - ul. Szarych Szeregów III plac zabaw - Podlesie - ul. Trojoka Place zabaw zostały wykonane i odebrane dnia r. Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych szkół w Katowicach. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. Agnieszki 2, Szkoły Podstawowej Nr 66 ul. Krzywoustego 7, Szkoły Podstawowej Nr 62 ul. Ordona 3d, Gimnazjum Nr 15 ul. Karliczka 15, Szkoły Podstawowej nr 47 ul. Grzegorzka 4 ZSO nr 1 ul. Sienkiewicza 74, Placówki Opiekuńczej Nr 1 ul. Plebiscytowa, Placówki Opiekuńczej Nr 2 ul. Brynowska. 4. W zakresie rekreacji: Miejskie obiekty sportowe nad którymi opiekę sprawuje MOSiR Katowice, były z należytą starannością przygotowywane do dyspozycji mieszkańców miasta Katowice. Obiekty sportowe z których korzystali mieszkańcy to: Sala Gimnastyczna i Lodowisko przy PWS Spodek, Kąpielisko "Bugla", Kąpielisko "Rolna", Kąpielisko "Zadole", Hala sportowa przy ul. Józefowskiej, Hala sportowa "Kolejarz", Lodowisko "Jantor" w Janowie, Lodowisko otwarte przy ul. Kościuszki, Kemping 215 na Dolinie Trzech Stawów, Obiekt Sportowy "Słowian", Boisko w Szopienicach, Boisko "Pod Młynem" w Dąbrówce Małej, Boisko "Rapid", Boisko Murcki. Na terenie Miasta Katowice zorganizowano różnego rodzaju imprezy sportoworekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim. Były to między innymi: Ślizgawki ogólnodostępne, "Ferie z MOSiRem 2006", Obóz szkoleniowy w hokeju na lodzie dla grup młodzieżowych, Finały Mistrzostw Katowic w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski Turniej Shidokan dzieci, Turniej Koszykówki "TRIO BASKET", Ogólnopolski Turniej Shidokan Shido - Liga 4, Mistrzostwa Katowic w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnyh, 8

9 Przełajowy Rajd Rowerowy, Biegi Przełajowe Grand Prix MOSiR, Indywidualne Mistrzostwa Śląska w Gimnastyce Artystycznej, IX Zawody ratownicze w Trójboju Drużyny WOPR MOSiR, Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Kyokushin, Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach, Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - zawody lekkoatletyczne, Turniej Shidokan Dzieci i Juniorów, "Lato z MOSiRem", Drużynowe Mistrzostwa Śląska dzieci i młodzieży w zapasach, Drużynowe Mistrzostwa Śląska w Gimnastyce Artystycznej, Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate, Turniej piłki nożnej szkół podstawowych, Zawody młodzików w szabli do lat 15 "Gwiazdka z szablą" Amatorska Liga Hokeja na Lodzie, IX Mistrzostwa szachowe, Piłkarski Turniej Dzieci DANONE 06 Wyścigi o Puchar Prezydenta Miasta Katowice w Kolarstwie Górskim, IV Spartakiada HDK, Festiwal Wolnego Czasu, Zawody Strzeleckie o "Czarny Diament Ziemii Czarnej", Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej, Zawody Wędkarskie, Finał Wyścigu w Kolarstwie Górskim UseMb Grand Prix, Turniej Tańca Współczesnego. Wspierane były również wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne takie jak plenerowe imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny, mityngi i inne. Do najważniejszych zaliczyć można: Spotkanie dzieci "I przez nas ma świat lepszym być", Sportowe Spotkanie Drużyn Miast Partnerskich Katowic i Ostrawy, Festyn Sportowy w zwiazku z obchodami jubileuszu 60 -lecia AZS Katowice, Wielki Piknik Dzieci Miasta Katowice, Kryterium Asów, XII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, Mini Festyn Parafia Świętej Anny, Dni Kostuchny, Dni Szopienic, Dni Bogucic. W 2006 roku położono duży nacisk na rozwijanie i promowanie rekreacji oraz rozwój różnorodnych form aktywnego wypoczynku obejmujących wszystkie grupy społeczne jak również promowano i popularyzowano rodzinne uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych poprzez między innymi takie imprezy jak: XIV Bieg Uliczny im. W. Korfantego, VI Spartakiada Strażacka Szkół Specjalnych, V Puchar w Formach Pokazowych Aikido dzieci, Międzynarodowy Turniej Koszykówki na wózkach, 9

10 V Bieg Uliczny Polonia, Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym, Sztafetowe biegi przełajowe o Mistrzostwo Katowic szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, Półmaraton "4energy", XII Edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, Polska Biega "RUN Katowice", Międzyprzedszkolna Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków, Dzień Otwarty Szkoły Policji, Cykl wycieczek po Katowicach. 5. W zakresie edukacji sportowej : W 2006 r. miasto wypełniło zadania w tym zakresie poprzez : Poszerzanie form sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w klubach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych w zakresie nieodpłatnego wykorzystania bazy szkolnej - realizowane było zgodnie z Zarządzeniem Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie Miasta Katowice i korzystające z miejskiej bazy sportowej znajdującej się w szkołach, mogły rozwijać zainteresowania uczniów w zakresie sportu i rekreacji, co przyczyniło się do uzyskania wysokich wyników sportowych młodzieży katowickiej. Nieodpłatne wykorzystywanie bazy szkolnej realizowane było przez: 38 Uczniowskie Kluby Sportowe, z których działalność 27 finansowana była przez budżet miasta, miesięcznie Uczniowskie Kluby Sportowe poszerzały formy sportowego szkolenia dzieci i młodzieży realizując je podczas ok godzin. Poza zajęciami sportowymi dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznowyrównawczych, terapeutyczno-pedagogicznych, komputerowych, wycieczkach, wyjściach do kina, imprezach szkolnych. Programami objęte są w głównej mierze dzieci zaniedbane wychowawczo, często z rodzin z problemem alkoholowym. Każdy program ma na terenie szkoły koordynatora programu najczęściej jest to pedagog lub psycholog szkolny. Wdrażanie programów edukacyjno - wychowawczych z zakresu kultury widowisk sportowych (np. "bezpieczny stadion") dla uczniów szkół, wprowadzone zostały do planów wychowawczych w szkołach prowadzonych przez miasto Katowice, nie wiążąc się z żadnymi dodatkowymi kosztami finansowymi. Tworzenie w szkołach klas sportowych. Liczba tych klas w roku szkolnym 2005/06 to 34 oddziały w następujących szkołach i dyscyplinach : Szkoła Podstawowa Nr 12 1 oddział koszykówka, Szkoła Podstawowa Nr 15-3 oddziały pływanie, Szkoła Podstawowa Nr 17 1 oddział piłka nożna chłopców/ szermierka dziewcząt, Szkoła Podstawowa Nr 27 4 oddziały koszykówka, siatkówka, piłka nożna, Szkoła Podstawowa Nr 36 2 oddziały piłka nożna, Szkoła Podstawowa Nr 58 1 oddział- koszykówka, Gimnazjum Nr 2 3 oddziały pływanie, 10

11 Gimnazjum Nr 4 1 oddział siatkówka, Gimnazjum Nr 6 1 oddział koszykówka, Gimnazjum Nr 9 2 oddziały 2 oddziały piłka nożna, Gimnazjum Nr 11 2 oddziały piłka nożna, Gimnazjum Nr 13 3 oddziały siatkówka, Gimnazjum Nr 18 2 oddziały piłka ręczna, Gimnazjum Nr 20 3 oddziały koszykówka, II Liceum Ogólnokształcące 2 oddziały pływanie, VI Liceum Ogólnokształcące 3 oddziały - siatkówka. W bieżącym roku szkolnym zwiększono ilość klas sportowych o 1 oddział. Zasady tworzenia klas pozostają niezmienne, tzn. cykl szkolenia rozpoczyna się na poziomie szkoły podstawowej, kontynuowane jest w gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej. Upowszechnianie nauki pływania - realizowane było przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Pałac Młodzieży oraz szkoły posiadające baseny tzn. SP Nr 2, 51, 53, 58, 62, Gimnazjum Nr 3, 13, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i II Liceum Ogólnokształcące. W roku szkolnym 2005/2006 zajęciami na 11 ww. basenach objętych jest uczniów w 935 grupach. Wydrukowano i rozpowszechniono wśród mieszkańców Katowic ulotki nt. korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Były to ulotki: - "Dbaj o zdrowie - otyłość", - "Regularny wysiłek fizyczny", - "Ćwicz systematycznie - to się opłaca". W/w materiały z zakresu edukacji zdrowotnej były wykorzystywane również w realizacji "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dla mieszkańców Katowic po 35 roku życia", którego jednym z elementów była promocja aktywności fizycznej jako działania profilaktycznego zapobiegającego występowaniu chorób układu krążenia. 6. W zakresie ogólnym: Zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu. Osobami nagrodzonymi w roku 2006 byli: I NAGRODA ROBERT STUDZIŻBA - zawodnik Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START, trenujący podnoszenie ciężarów wyciskanie sztangi na ławeczce, w kategorii do 67,5 kg. W roku 2005 odniósł szereg sukcesów sportowych, w tym najważniejsze to: złoty medal na Mistrzostwach Polski, srebrny medal na Mistrzostwach Litwy, złoty medal na Mistrzostwach Europy. MARCIN KONIUSZ zawodnik AZS AWF Katowice- sekcja szermierki, dyscyplina szabla. W 2005 r. odniósł następujące sukcesy sportowe: srebrny medal drużynowo na Mistrzostwach Europy, złoty medal drużynowo podczas Klubowego Pucharu Europy, złoty medal drużynowo na Mistrzostwach Polski. II NAGRODA MAGDALENA WÓJCIK - zawodniczka KSR TKKF Spartakus, trenująca karate 11

12 kyokushin.w 2005 r. zawodniczka zwyciężyła prawie we wszystkich zawodach krajowych. Jej sukcesem było także zdobycie w 2005 r. Mistrzostwa Europy Open w Belgradzie oraz Mistrzostwa Europy w kategoriach wagowych w Warnie. PAULINA BOBAK zawodniczka AZS AWF Katowice, uprawiająca biathlon. W 2005 r. odniosła następujące sukcesy sportowe: złoty medal na Mistrzostwach Europy Juniorów, srebrny medal w sztafecie na Mistrzostwach Europy Juniorów, 4 złote medale na Mistrzostwach Polski Juniorów. SEBASTIAN PAWLIKOWSKI - zawodnik Hutniczego Klubu Sportowego Szopienice w Katowicach w dyscyplinie podnoszenie ciężarów. Rok 2005 był najlepszy w jego dotychczasowej karierze sportowej : debiut w Mistrzostwach Europy Seniorów w Bułgarii X miejsce, Mistrz Polski Seniorów w kat wagowej 85 kg, Mistrz Śląska Seniorów, Mistrz Unii Europejskiej do lat 23, PAULINA PAWLUSEK zawodniczka KSR TKKF Spartakus, trenująca karate kyokushin. Jej największym sukcesem było zdobycie w 2005 roku Wicemistrzostwa Europy w Warnie. W tym samym roku zawodniczka ukończyła studia na Politechnice Śląskiej i obroniła pracę magisterską. ADAM SKRODZKI - zawodnik Klubu Sportowego AZS AWF Katowice sekcja szermierki, dyscyplina szabla. W 2005 r. odniósł następujące sukcesy sportowe: srebrny medal drużynowo na Mistrzostwach Europy, złoty medal drużynowo podczas Klubowego Pucharu Europy, złoty medal drużynowo na Mistrzostwach Polski. NAGRODA W KATEGORII TRENER / DZIAŁACZ SPORTOWY: RYSZARD CZAJA trener szermierki w AZS AWS Katowice dyscyplina szabla. Wybitny szkoleniowiec, jego wychowankowie w 2005 r. zdobyli: drużynowo srebrny medal na Mistrzostwach Europy ( Skrodzki, Koniusz ), drużynowo złoty medal podczas Klubowego Pucharu Europy (Skrodzki, Koniusz, Kucięba, Ceranowicz ), drużynowo złoty medal na Mistrzostwach Polski ( Skrodzki, Koniusz, Kucięba, Kufieta ) W Y R Ó Ż N I E N I E Dla drużyny PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET AZS AWF KATOWICE, która w sezonie 2004/2005 awansowała do ekstraklasy: L.P. NAZWISKO I IMIĘ ILOŚĆ MECZY ROZEGRANYCH W SEZONIE 2004/ WASIUK KRYSTYNA 22 2 KUCHARSKA EDYTA 22 3 GLEŃ KATARZYNA 22 4 ŁUKASIK ANNA 22 5 MARKIEWICZ ANNA 22 6 NIEŚCIUR ŻANETA 22 12

13 L.P. NAZWISKO I IMIĘ ILOŚĆ MECZY ROZEGRANYCH W SEZONIE 2004/ SAMSEL MONIKA 22 8 PAWLIKOWSKA MARIA 21 9 KARNIA AGNIESZKA OLEK JAGODA GOLA JAGODA STRZAŁKO MONIKA KUDŁA MALWINA MIKSZTO PATRYCJA ROL AGATA PODMOKŁY DOMINIKA 10 Realizacja zadań promocyjnych Katowic w zakresie kultury fizycznej i turystyki odbywała się poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu w sferze promocji imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Katowice, jak również przekazywanie mediom informacji o życiu sportowym miasta - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych. W 2006 roku Biuro Informacji i Promocji przekazało gadżety reklamowe albumy, foldery o mieście, plany miasta, torby reklamowe, długopisy z nadrukiem, czapeczki z herbem miasta, koszulki z herbem miasta, smycze z nadrukiem, kubki z herbem miasta, znaczki z herbem w klapę, etui na CD z nadrukiem, krawaty itp. jako upominki dla uczestników następujących imprez sportowych: - XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Kyokushin (KRS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Czarni ) kwietnia, - Rejs pełnomorski na wyspy Alandzkie (10 Harcerska Drużyna żeglarska im. Gen. M.Zaruskiego, - Piłkarski Puchar Dzieci Danone 2006 (UKS Żaczek GKS Katowice) 9 maja 2006r, - III Mistrzostwa Katowic o Puchar Prezydenta Miasta Scrabble (Górnośląski Klub Scrabble) 8-9 kwietnia, - Mistrzostwa Europy Strażaków w piłce siatkowej (w Częstochowie) Komenda Miejska w Katowicach Państwowej Straży Pożarnej (18-22 maja), - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej (Śląskie Towarzystwo Sportowe) 11 marca, - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Szpadzie (KRS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Czarni ) maja, - Mistrzostwa Polski w szermierce - Klub Sportowy Kolejarz 24, - LXXVI Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach w Stylu dowolnym (ZKS Tytan 92 Katowice, Orzeł Katowice) maja, - ITF Kompania Węglowa SA Katowice Open (Klub tenisowy Pro-Ten), - XII Międzynarodowy Turniej Tenisowy Seniorów Katowice CUP (Korty tenisowe im J. Jędrzejowskiej) 5-9 sierpnia, - Rajd nawigacyjno-turystyczny Karolinka 2006 (Automobil Klub Śląski) października, - VII Rajd Rowerowy ścieżkami rowerowymi miasta Katowice (MOSIR Katowice) 23 września, - Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze Sztokholm (Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan 92 ) września, - Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze Tarnopol (Ukraina) (Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan 92 ) września, 13

14 - XV Międzynarodowy Turniej Barbórkowy w zapasach styl klasyczny Katowice (Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan 92 ) 8-10 grudnia, - XI Międzynarodowy Turniej Bagra 2006 we Lwowie (Uczniowski Klub Sportowy Katowice przy SP 62). W 2006 roku realizowano również zdanie pod nazwą Promocja Miasta poprzez sport. Najlepsze kluby z naszego miasta, zajmujące najwyższe miejsca w ligach rozmaitych dyscyplin sportowych, w tym GKS Katowice, KS Rozwój, Naprzód Janów, KKS Mickiewicz, AZS Klub Środowiskowy, promowały Katowice na własnych obiektach sportowych, stronach internetowych oraz w trakcie rozgrywek wyjazdowych. Ponadto INP zleciło realizację filmu promocyjnego Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2009, który był elementem oferty Katowic w ramach starań o przyznanie miastu prawa do organizacji mistrzostw w 2009 roku. Ponadto wspierano działalność klubów poprzez wynajem autobusów przewożących zawodników na imprezy sportowe w kraju i za granicą. Finansowano także druk plakatów i ulotek informujących o odbywających się w Katowicach imprezach sportowych oraz zakupiono stroje sportowe dla uczestników turnieju tenisowego 2006 Kompania Węglowa Katowice Open. Reasumując realizację wykonania uchwały w sprawie kierunków działania Miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej można stwierdzić, iż przebiega ona w sposób prawidłowy. Wszystkie wskazane kierunki realizowane są na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 14

ZAŁĄCZNIK REALIZACJA CELÓW:

ZAŁĄCZNIK REALIZACJA CELÓW: ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY Nr XII/224/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2007r. Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, ograniczenia patologii społecznych, organizacji czasu

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania Kalendarz zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych wraz z elementami profilaktyki uzależnień na 2015 rok, promujących zdrowy tryb życia, organizowanych dla

Bardziej szczegółowo

Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicac _ A A

Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicac _ A A Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - MIEJSKI O Ś RODIĄ::K SPORTU I REKREACJI organizowanych w obiektach vpi. 2014-09- 2 4 40-005 Katowice, al. Korfantego 35 tel./fax (0-32) 253 87

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach, gry,

Bardziej szczegółowo

1. W zakresie sportu:

1. W zakresie sportu: Załącznik do uchwały nr XXXIII/703/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2007 Doceniając szczególną

Bardziej szczegółowo

MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1

MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1 blasta KA7CWi:Z MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1 Katowice, 9 listopada 2015 r. ST.0012.22.2015.AM MATERIA Ł na Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu w dniu 16 listopada 2015 r. dot. pkt

Bardziej szczegółowo

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zał. do Protokołu Komisji Konkursowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 184/14 Podział dotacji publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 z dnia 22 grudnia 2014r. Dział

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 PROGRAM IMPREZ ORGANIZOWANYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE W OKRESIE 1-14 LUTY 2010r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych. wnioskowana kwota dotacji. 4 400 zł negatywna

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych. wnioskowana kwota dotacji. 4 400 zł negatywna Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych Lp. Nazwa oferenta Nazwa własna zadania 1 Kurs spikerów zawodów piłkarskich wnioskowana kwota dotacji

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych:

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych: Załącznik do zarządzenia nr 5534/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.02.2014 r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf Zadanie Nr 1:

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku Lp. ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku Nazwa organizacji oraz nazwa zadania 1. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2005 LIPIEC 2005

CZERWIEC 2005 LIPIEC 2005 IMPREZY SPORTOWE ORGANIZOWANE NA TERENE ZIELONEJ GÓRY PRZEZ KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORTOWE CZERWIEC 2005 1. czerwiec sierpień Wakacyjny Turniej Tenisowy Skrzatów KRONOPOL TOUR Lato 2005 Korty ziemne przy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt

PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt 1 Mistrzostwa Polski 2 II edycja turnieju o puchar im. J. Suchana - futsal 3 Mecz bokserski eliminacje olimpijskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwock, dnia 15 maja 2015 r. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej W dniu 15 maja 2015 r. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2.

1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2. 1. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLESPORT/1/EKS/1/UM/7/2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych w dniach 03.01-20.06.2012r. 2. Umowa-zlecenie Nr W/UMZLSPORT/2/EKS/2/UM/9/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2014 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014" Nominacje dodatkowe: Kategoria sportowiec junior Krzysztof Szydłowski biegi przełajowe Młodzieżowa Sekcja Biegów Przełajowych MOSiR Piekary Śląskie Kategoria sportowiec

Bardziej szczegółowo

Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych

Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych 2011 r. Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr 58/2011 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2011 roku Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych 1. KSSSN

Bardziej szczegółowo

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU UWAGA: Po pobraniu pliku STMiG-SPRAWOZDANIE.xls ze strony internetowej należy zapisać go na dysku, otworzyć programem Excel, wypełnić pola w arkuszach "formularz" i "wykaz" a następnie zapisać go ponownie

Bardziej szczegółowo

Ognisko TKKF "Dzikusy" Ognisko TKKF Hala Sportowa"

Ognisko TKKF Dzikusy Ognisko TKKF Hala Sportowa Ognisko TKKF "Dzikusy" 2011-04 rekreacja Spartakiada Szkół Podstawowych dla klas III 2011-05 biegi Olechowskie biegi przełajowe 2011-05 piłka nożna Ogólnopolski turniej w piłkę nożną dzieci 2011-06 rekreacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie

Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie Załącznik nr 1 Rodzaj zadania: KULTURA FIZYCZNA Lp Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 1 2 3 4 5 6 CZWÓRKA ul. 27 Stycznia 1, 64-000 Kościan CZWÓRKA ul. 27 Stycznia

Bardziej szczegółowo

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną!

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną! Załącznik do uchwały nr 117/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 kwietnia 2015 rok Lp. Numer oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowita wnioskowana wartość zadania Kwota wnioskowanej dotacji/

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (Dział 926, Rozdział 92605)

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (Dział 926, Rozdział 92605) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (Dział 926, Rozdział 92605) Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 38/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2010 r. lp. podmiot adres nazwa zadania kwota

Bardziej szczegółowo

uzyskanych punktów Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy

uzyskanych punktów Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Załącznik Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy nr 9/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2015

Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2015 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2015 Styczeo Grand Prix Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MOSiR 10.01.2015r

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia gimnastyczne. Zajęcia rytmiczne Gimnastyka korekcyjna 1. Przedszkole Publiczne Nr 1. 195 14 łącznie. 7 - Stokrotka

Zajęcia gimnastyczne. Zajęcia rytmiczne Gimnastyka korekcyjna 1. Przedszkole Publiczne Nr 1. 195 14 łącznie. 7 - Stokrotka 1. Podmioty realizujące zadania z zakresu sportu w mieście : 1/ placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) a/ Aktualnie w mieście funkcjonują 4 przedszkola (2 publiczne

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje: Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego.

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje: Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego. ZARZĄDZENIE NR 60/OR/2011 BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 ROKU, w sprawie: dotacji na realizację zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej na 2011 rok. Data utworzenia 2011-01-28 Numer

Bardziej szczegółowo

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9 Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana przez Komisję kwota dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 19.01.2015 r. Ocena oferty (średnia punktów Komisji)

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Meetingi Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. Ogólnopolski Turniej Tenisowy na wózkach "Wielkopolska 2014" II Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2014

Meetingi Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. Ogólnopolski Turniej Tenisowy na wózkach Wielkopolska 2014 II Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2014 Zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w dziedzinie kultury fizycznej, odrzucone w wyniku otwartego konkursu ofert Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-2360 Organizacja imprez

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku 2015.

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku 2015. Załącznik do Zarządzenia Nr 48/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa ego z dnia 15.01.2015 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 Nazwa miejscowości: KĘTRZYN Województwo: WARMIŃSKO - MAZURSKIE Starostwo: KĘTRZYN Status miejscowości (Miasto,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Tarnowo Podgórne

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Tarnowo Podgórne VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Data imprezy Nazwa imprezy Bieg

Bardziej szczegółowo

1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych

1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych Umowy zawarte w 2013 roku: 1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZL - SPORT/1/EKS/1/UM/4/2013 z dnia 02.01.2013r. na prowadzenie szkolnych rozgrywek i zawodów sportowych zgodnie z harmonogramem i kalendarzem ZM SZS.

Bardziej szczegółowo

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Terminy i

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE. Przyznana kwota dotacji. Uzasadnienie. ogłoszeniu oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZSTRZYGNIĘCIE. Przyznana kwota dotacji. Uzasadnienie. ogłoszeniu oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Nazwa zadania: wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NT. STANU PRZYGOTOWAŃ DO ORGANIZACJI LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE KATOWICE

INFORMACJA NT. STANU PRZYGOTOWAŃ DO ORGANIZACJI LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE KATOWICE INFORMACJA NT. STANU PRZYGOTOWAŃ DO ORGANIZACJI LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE KATOWICE 1. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ORAZ IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Data wpływu oferty. Kwota całkowita zadania

Data wpływu oferty. Kwota całkowita zadania KONKURS OFERT PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Lp. całkowita 1 Klub Sportowy "GWARDIA" w Opolu "Prowadzenie pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWOSPORTOWO-REKREACYJNYCH PUCK 2013

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWOSPORTOWO-REKREACYJNYCH PUCK 2013 MIEJSKI MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWOSPORTOWO-REKREACYJNYCH 2013 lp NAZWA IMPREZY 1 Starty w Drużynowych Mistrzostwach Polski I Liga Młodzieżowa Liga Szkół Podstawowych w Minisiatkówce Dziewcząt 1.

Bardziej szczegółowo

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty...

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Zgłoszenie do konkursu Oskary Sportowe 2013 Kategoria: grupa I sport pkt. 4. sport osób niepełnosprawnych Forma: prezentacja w formie tekstu ze zdjęciami Spis

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2015

Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2015 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2015 Styczeo 10.01.2015r godz. 10:00 Sala Szkoły Podstawowej Nr 6 ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku

Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku w sprawie: dotacji na realizację zadań Miasta Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

1) Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota dotacji

1) Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota dotacji 1) Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. 1. KLUB SPORTOWY BRAZYLIJSKIEGO JIU JITSU,,CYKLON'' ZIELONA GÓRA SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W BARZYLIJSKIM JIU JITSU I WSPINACZCE LINOWEJ

Bardziej szczegółowo

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Numer identyfikacyjny - REGON za 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1.Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2013"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2013 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2013" Dodatkowe nominacje otrzymali Sportowiec Junior Ewa Kawencka szermierka GKS Piast Gliwice uczennica Miejskiego Gimnazjum nr 2. Znajduje się na pierwszym miejscu listy klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Nazwa miejscowości: Województwo: dolnośląskie Starostwo: powiat polkowicki Status miejscowości (Miasto, Gmina

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

Hala widowiskowosportowa

Hala widowiskowosportowa Lp. Data Nazwa imprezy 1. 01.01.011 Spotkanie noworoczne. 08.01.011 Początek II rundy rozgrywek ESKA LIGI PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET 3. 09.01.011 ki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 4. 15.01.011

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Do ustalenia 2. Liga Gminna i Powiatowa siatkówki, piłki nożnej wtorek, sobota, niedziela

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Pływalnia Orka, Teren przy ul. Olimpijskiej Hala sportowa, ul. Kusocińskiego skiego 2 Stadion przy ul. Warszawskiej Hala lodowiska/kortu tenisowego Integracyjny

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A RZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH na rok 2014. Lp. Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator

K A L E N D A RZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH na rok 2014. Lp. Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator K A L E N D A RZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH na rok 2014 Lp. Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator 1. Turniej piłkarski o puchar Burmistrza Schulzendorf 4. 01.2014. Schulzendorf MKS Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r. Data rozpoczęcia WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r. Data zakończenia 5 (pt.) 5 (pt.) 5 (pt.) 6 (sob.) Organizator Nazwa imprezy Miejsce PZ Lekkiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn URZĄD GMINY NADARZYN ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn tel. 22 729 81 85, fax. 22 729 81 75, gmina@nadarzyn.pl, www.nadarzyn.pl Nadarzyn, dnia 20 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych, nazwy zadania i kwoty dotacji przyznanych w dziedzinie upowszechniania kultury:

Wykaz organizacji pozarządowych, nazwy zadania i kwoty dotacji przyznanych w dziedzinie upowszechniania kultury: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 014 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł Plan Kampusu Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa to kompleks tworzony przez liczne obiekty sportowe usytuowane w malowniczej scenerii zabytkowego Parku Miejskiego. Kampus tworzy doskonałe warunki

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): TARNOWO PODGÓRNE WIEJSKA Województwo:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ OSIR W SOKÓŁCE NA ROK 2015

KALENDARZ IMPREZ OSIR W SOKÓŁCE NA ROK 2015 KALENDARZ IMPREZ OSIR W SOKÓŁCE NA ROK DATA IMPREZA ORGANIZATO-RZY LOKALIZACJA CZAS TRWANIA 26.01-6.02 luty Mistrzostwa Miasta i Gminy Sokółka w halowej piłce nożnej szkół podstawowych o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu konkursowym

Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu konkursowym załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa ego nr 3735 / 2013 z dnia 8 sierpnia 2013 Wykaz zadań publicznych Województwa ego na rok 2013, w dziedzinie kultury fizycznej, rozpatrzonych w wyniku otwartego

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1) Udostępnienie stadionu na zawody

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2010

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2010 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2010 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino 46 41-221

Bardziej szczegółowo

Szachy. Basen. Rodzaj zajęć/nazwa imprezy. Termin Miejsce realizacji Podmiot realizujący

Szachy. Basen. Rodzaj zajęć/nazwa imprezy. Termin Miejsce realizacji Podmiot realizujący Zajęcia sportowo-rekreacyjne w tarnowskich organizacjach kultury fizycznej w ramach Programu Ferie zimowe Tarnów 2015 14 lutego 2015r. do 01 marca 2015r. Szachy Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ Miasto* / Gmina* / Miasto i Gmina* Środa Wielkopolska * niepotrzebne skreślić Województwo Wielkopolskie Adres

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 Tomaszów Mazowiecki 16 czerwca 2014 r WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w tarnowskich organizacjach kultury fizycznej w ramach Programu Ferie zimowe Tarnów 2014 03-16 lutego 2014r.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w tarnowskich organizacjach kultury fizycznej w ramach Programu Ferie zimowe Tarnów 2014 03-16 lutego 2014r. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w tarnowskich organizacjach kultury fizycznej w ramach Programu Ferie zimowe Tarnów 2014 03-16 lutego 2014r. Szachy Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży 09.02.2014 r. godz.

Bardziej szczegółowo

4. Umowa zlecenie Nr W/UMZLE SPORT/2/EKS/2/UM/6/2011 z dnia 04.01.2011r na prowadzenie szkolnych zawodów

4. Umowa zlecenie Nr W/UMZLE SPORT/2/EKS/2/UM/6/2011 z dnia 04.01.2011r na prowadzenie szkolnych zawodów 1. Umowa - zlecenie Nr W/UMZLE SPORT/3/EKS/3/UM/7/2011 z dnia 03.01.2011r na przygotowanie i organizację zawodów strzeleckich w ramach Akcji Zima 2011 i Akcji Lato 2011. 2. Umowa - zlecenie Nr W/UMZLEC/9/EKS/2/UM/16/2011

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE I EDUKACYJNE W POWIECIE WRZESIŃSKIM

WYDARZENIA SPORTOWE I EDUKACYJNE W POWIECIE WRZESIŃSKIM WYDARZENIA SPORTOWE I EDUKACYJNE W POWIECIE WRZESIŃSKIM STYCZEŃ. Siatkówce Halowej Dziewcząt Siatkówce Halowej Chłopców II Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz w Mini-Siatkówce

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze osiągnięcia sportowe Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. rok szkolny 2008/2009

Najważniejsze osiągnięcia sportowe Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. rok szkolny 2008/2009 Najważniejsze osiągnięcia sportowe Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie rok szkolny 2008/2009. III miejsce w XIII Międzynarodowym Turnieju Judo pamięci E.L. Krause KS Tori w Dąbrowie 2. I miejsce w III

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŃSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2012 Końskie, 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Status miejscowości: Miasto, Gmina Województwo: Małopolskie Starostwo: skie DATA IMPREZY GODZINA IMPREZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÑŁPRACY POWIATU ŚREDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Wyciąg nart wodnych Wyciąg nart wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu jest jedną z największych atrakcji sportowych regionu.

Bardziej szczegółowo

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem wymagającym. Do prowadzenia zajęć potrzebne są różnego typu obiekty

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Strona 1 z 7

Strona 1. Strona 1 z 7 Strona 1 (pieczątka Biura/Wydziału) PROTOKÓŁ ZBIORCZY Adnotacje urzędowe 1. konkurs ogłoszony Uchwałą nr 2210 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

PIŁKA NOŻNA. L.p Zajęcia Termin Miejsce Organizator. Każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca 2015r. godz. 17:00

PIŁKA NOŻNA. L.p Zajęcia Termin Miejsce Organizator. Każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca 2015r. godz. 17:00 PIŁKA NOŻNA 2. 3. 4. Zajęcia treningowe oraz zabawy z piłką Wakacje z Iskrą Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży do lat 18 Turniej Piłki Nożnej Szukamy Talentów + konkursy piłkarskie Turniej Piłki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.

S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

SP NĘTNO 12.20-15.45 BIEGI PRZEŁAJOWE 413 SP NĘTNO 15.10-18.30 TURNIEJ DWA OGNIE 103 SP NĘTNO 16.00-19.30 MECZ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĘTA-CHŁOPCY 114 SP

SP NĘTNO 12.20-15.45 BIEGI PRZEŁAJOWE 413 SP NĘTNO 15.10-18.30 TURNIEJ DWA OGNIE 103 SP NĘTNO 16.00-19.30 MECZ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĘTA-CHŁOPCY 114 SP STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): DRAWSKO POMORSKIE MIEJSKO-WIEJSKA

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): PRZEMYŚl MIEJSKA Województwo:

Bardziej szczegółowo

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA Uczniowie naszej szkoły corocznie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, w ramach Mistrzostw Powiatu Pabianickiego, osiągając

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ OSIR W SOKÓŁCE NA ROK 2015

KALENDARZ IMPREZ OSIR W SOKÓŁCE NA ROK 2015 KALENDARZ IMPREZ OSIR W SOKÓŁCE NA ROK DATA IMPREZA ORGANIZATO-RZY LOKALIZACJA CZAS TRWANIA 26.01-6.02 luty Mistrzostwa Miasta i Gminy Sokółka w halowej piłce nożnej szkół podstawowych o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK LP. DATA POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 2 3 4 1. 19.01.2015 r. 2. Wypracowanie stanowiska komisji do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/919/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/919/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XL/919/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej za rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo