Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r."

Transkrypt

1 1 Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2006 Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, ograniczania patologii społecznych, organizacji czasu wolnego, oraz podnoszenia zdrowotności dzieci, młodzieży a także dorosłych podjęto wiele działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Katowic w tej dziedzinie. 1. W zakresie sportu: Wspieranie działalności klubów sportowych odbywało się poprzez udzielanie dotacji przeznaczonej zarówno na szkolenie dzieci i młodzieży jak i na organizację Akcji Zima, Lato w mieście oraz organizowane na terenie miasta imprezy sportowo-rekreacyjne. Kwota środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła ,26 złotych. 1. UKS ,00 2. UKS SOKÓŁ ,00 3. UKS JUNGA ,62 4. UKS SPRINT ,00 5. UKS MIKRUS ,00 6. UKS SP ,03 7. UKS KARLIK ,00 8. UKS OLIMPIA ,00 9. UKS LIDER , UKS DĄB , UKS KOKOCINIEC , UKS SOKÓŁ , UKS KONOPA , UKS ORZEŁ KATOWICE , UKS PiK , UKŁ SPIN , UKS ŻACZEK , UKS PAŁAC MŁODZIEŻY , UKS TORNADO , UKS ARA , UKS KUKUŁKI , UKS SZOPIENICE , UKS C.HARTWIG , UKS OMEGA , MKS MOS , MUKS NAPRZÓD JANÓW , MKKS GLORIA , MKS PAŁAC MŁODZIEŻY , KS 06 KLEOFAS , KS KOLEJARZ , KS ROZWÓJ , KS MK GÓRNIK , KS HetMaN SZOPIENICE , KS HETMAN , KS STADION ŚLĄSKI , HKS SZOPIENICE , KKS MICKIEWICZ , BKS SPARTA , ZKS TYTAN ,00

2 40. LGKS 38 PODLESIANKA , KAT. KL. JEŹDZIECKI , KRS TKKF CZARNI , KSR TKKF SPARTAKUS , KSR VIS SPORT , SSK GKS , GKS KATOWICE , HOKEJOWY KLUB KAT , ŚLĄSKIE TOW. SPORT , ŚLĄSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE , ŚLĄSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY , WSSiRN START , YOSHINKAN AIKIDO BUMEIKAN DOJO , AZS AWF , KLUB ŚRODOWISKOWY AZS , ZHP KOMENDA HUFCA KATOWICE , POLSKIE TOW. ZAPOB. NARKOMANII , WOPR , PTTK , AKADEMIA SPORTOWA MUAY THAI , STOWARZYSZENIE SHIDOKAN , STOWARZYSZENIE AFISZ , STOWARZYSZENIE HORYZONT , FUNDACJA DLA ŚLĄSKA ,00 Podmioty, które otrzymały środki finansowe przeznaczone tylko na organizację imprez sportoworekreacyjnych w ramach zakupu usług: 1. UKS ,00 2. UKS KOKOCINIEC ,00 3. UKŁ SPIN ,00 4. UKS ŻACZEK ,00 5. MKS MOS ,86 6. KS 06 KLEOFAS ,00 7. KS ROZWÓJ ,00 8. KKS MICKIEWICZ ,00 9. LGKS 38 PODLESIANKA , KAT. KL. JEŹDZIECKI , SSK GKS , AZS AWF , PTTK , FUNDACJA NA DOBRO HARCERSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO , AZS UŚ , ŚLĄSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY , KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ , PCK ZARZĄD REGIONALNY - 705, SPOŁECZNY KOMITET PAMIĘCI GÓRNIKÓW KWK WUJEK POLEGŁYCH ,00 W 2006 r. w ramach umów z miastami partnerskimi rozszerzono współpracę międzynarodową pomiędzy klubami i związkami sportowymi, i tak: współfinansowano Międzynarodowy Mityng Pływacki Katowice 2006, który odbył się w Pałacu Młodzieży w dniach października. Udział w nich wzięła m. in. 17 osobowa grupa pływacka z węgierskiego miasta partnerskiego Miszkolc, zorganizowano w dniach 2-4 czerwca br. imprezę pn. Dni Polsko-Czeskie, w ramach której w Ośrodku Słowian w Katowicach odbył się turniej sportowy dzieci i młodzieży ze szkół katowickich i szkół miasta partnerskiego Ostrawa w takich 2

3 dyscyplinach jak: siatkówka(katowice - Ostrawa 3:0, 27:7, 25:21, 25:17),koszykówka (Katowice - Ostrawa 10:27), piłka nożna (Katowice - Ostrawa 8:4), tenis ziemny( Katowice - Ostrawa dziewczęta 2 single + debel 2:1, chłopcy 2 single + debel 3:0). Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i medale. w dniach 7-9 września 2006 r. zorganizowano w Katowicach Spotkanie Miast Partnerskich Katowice-Ostrawa Koszyce-Miszkolc z udziałem przedstawicieli wyżej wymienionych miast. W spotkaniu uczestniczyły ok. 30-osobowe grupy przedstawicieli przybyłych miast partnerskich Katowic, Program obejmował posiedzenia sesyjne w czterech blokach tematycznych tj. : finanse publiczne, rozwój miasta, edukacja, sport oraz rozgrywki sportowe w następujących dyscyplinach: tenis ziemny, tenis stołowy, piłka nożna, street ball, siatkówka plażowa i szachy, ponadto udział w tzw. GRZE BEZ GRANIC, czyli rozgrywkach sportowych na wesoło, z udziałem publiczności młodzieży z katowickich klubów sportowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, możliwość wzajemnego poznania się, a także integracja i wspólna zabawa. Zorganizowano również stanowiska dla poszczególnych miast prezentujące materiały informacyjno-promocyjne z zakresu historii, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, które cieszyły się dużym powodzeniem, sfinansowano podróż i udzielono pomocy w organizacji wyjazdu do Kolonii/Niemcy/ na zaproszenie Nadburmistrza Miasta dziesięcioosobowej grupie młodzieży katowickich szkół ponadgimnazjalnych i ich opiekunom reprezentującym Miasto Katowice na Międzynarodowym Obozie dla Młodzieży (9-19 czerwca br.) zorganizowanym przez miasto Kolonia z okazji Piłkarskich Mistrzostw Świata 2006, przygotowano i zorganizowano wyjazd do Ostrawy/Czechy/ przedstawicieli Miasta Katowice (KS Rozwój, STS Katowice, GKS Katowice- roczniki 87 i 91) celem reprezentacji Katowic w organizowanym przez nasze miasto partnerskie w dniu 14 stycznia halowym turnieju piłkarskim pn. "Silesian Football Cup", 22 sierpnia zorganizowano spotkanie z przedstawicielami miasta Opava (Czechy) w celu zainicjowania kontaktów m.in. pomiędzy młodzieżą z klubów sportowych. Poruszanymi tematami podczas spotkania były : sport, promocja miasta i współpraca z zagranicą, kultura, projekt na rzecz dzieci i młodzieży, struktura organizacyjna urzędu miasta - sprawy kadrowe, biuro Sekretarza Miasta, działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe oraz sprawy socjalno-wychowawcze i doradcze dla młodzieży. Zaproponowano udział młodzieży katowickiej w olimpiadzie sportowej, która odbędzie się we wrześniu 2007 roku w Opavie, z inicjatywy Stowarzyszenia Dom Miasta Saint Etienne Zakład Zieleni Miejskiej utworzył w Parku im. T. Kościuszki teren do tradycyjnej francuskiej gry w kule (petanque) r. odbyła się inauguracja bulodromu i turniej petanque, przedstawiciele miasta Katowice uczestniczyli w targach turystycznych w Saint Etienne, Miszkolcu i Ostrawie promujących m.in. katowickie imprezy i obiekty sportowe. 2. W zakresie bazy sportowej Przekazano odpłatnie w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Nałkowskiej 10 zabudowaną obiektami lodowiska "Jantor". 3

4 Przekazano nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz szkół: P nr 22 - nieruchomość przy ul. Wolskiego zabudowaną budynkiem sali gimnastycznej, SP nr 67 - przy ul. Zielonej na której zlokalizowana jest część boiska sportowego, P nr 44 - przy ul. Morawa na której zlokalizowane jest boisko sportowe oraz Miejskiego Przedszkola Nr 99 - przy ul. Płochy na której zlokalizowana jest część boiska sportowego. Ponadto udostępniono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Kościuszki w celu instalacji przenośnego lodowiska. Została nabyta do zasobu Miasta w drodze wykupu nieruchomość gruntowa przy ul. Sołtysiej przeznaczona pod budowę boiska treningowego do gry w piłkę nożną. W roku 2006 rozpoczęto starania o przejęcie nieruchomości, na której zlokalizowany jest stadion sportowy GKS Katowice przy ul. Bukowej. Klub Sportowy KS Kolejarz 24 przekazał Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji protokołem z dnia r. obiekty sportowe położone przy ul. Alfreda W zakresie inwestycji sportowych i rekreacyjnych: Ścieżki rowerowe Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej nr 103 / od WPKiW przez Osiedle Tysiąclecia, Witosa aż do ścieżki nr 122 w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Wybickiego/ unieważniono z uwagi na brak ofert w dniu r. Następnie ogłoszono kolejny przetarg z terminem otwarcia ofert: r. Opracowano dokumentację projektową dla trasy rowerowej nr 5 /od granicy z Sosnowcem, w okolicy stawu Morawa aż do Doliny Trzech Stawów/ oraz przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych na odc. od Doliny Trzech Stawów do granicy miasta Sosnowiec. Po uprawomocnieniu się postępowania zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Lodowisko przenośne Środki budżetowe z Wydziału Inwestycji zostały przeniesione do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu dokonania zakupu nowych elementów lodowiska, agregatu chłodniczego i rolby dla obiektu zlokalizowanego w rejonie ul. Ceglanej i Kościuszki. W roku 2006 zostało uruchomione w dniu 5 grudnia. Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Siwka Zgodnie z zawartą umową została opracowana dokumentacja projektowa. Z uwagi na wysokie koszty realizacji budynku zaplecza socjalno-technicznego wystąpiono z wnioskiem o dokonanie korekty układu konstrukcyjnego oraz zamianę elementów wykończeniowych w w/w budynku w celu ich obniżenia w terminie do r. Miejski Zespół Rekreacyjno Sportowy i Kąpieliskowy Opublikowane zostało zaproszenie do składania wstępnych wniosków na zaprojektowanie, budowę i eksploatację obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W odpowiedzi na ww. ogłoszenie zgłosiło się pięć zainteresowanych tematem firm. Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zaprojektowanie 4

5 i wykonanie robót wybrano wykonawcę zadania. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację obiektu, brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w br. Kąpielisko Zadole przy ul. Wczasowej 8 Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu pod funkcję całorocznego zaplecza sportowego dla kąpieliska. Zgodnie z zawartą umową projekt został opracowany r. Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej W Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem prowadzona jest procedura związana z przejęciem nakładów od KHW S.A. i Stowarzyszenia GKS. Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej Wykonano koncepcję boiska treningowego do piłki nożnej. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przełożenia istniejącego rowu Malownik wraz z niwelacją terenu umożliwiającą posadowienie nowego boiska treningowego do gry w piłkę nożną. Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Katowicach Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa kompleksu obiektów sportowych. W skład kompleksu wchodzi: budowa wielofunkcyjnej hali sportowej o wymiarach 51,20m x 69,58m i wysokości 15,30m, gdzie będą odbywały się zawody dla takich sportów jak: podnoszenie ciężarów, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka, piłka ręczna i piłka nożna. Hala posiadać będzie widownię z zapleczem (szatnie z natryskami i wc, sale treningowe, zaplecze biurowe, punkt z małą gastronomią, pomieszczenia techniczne), budowa parkingów i drogi dojazdowej, budowę terenowych podjazdów dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, budowę trybun dla widowni, budowę dwóch kortów tenisowych o wymiarach 10,97m x 23,77m, modernizację i dostosowanie do określonych wymiarów dwóch boisk (boisko pełnowymiarowe o wymiarach 70,00m x 105,00m i boisko treningowe o wymiarach 50,00m x 100,00m). Obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych, poprzez nie stwarzanie barier (lokalizacja wejścia głównego na poziomie terenu, szatnie z zapleczami, widownia i hala główna dostępna poziomu parteru). Plac budowy przekazano w dniu r. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie wykonane za kwotę ,56 zł (brutto), w terminie r. Ponadto w dniu r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej w ramach II etapu "Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego", przyznając tym samym Miastu Katowice dotację w wys zł. Modernizacja stadionu Koszutka - RAPID przy ul. Grażyńskiego w Katowicach W skład zadania weszło: pełnowymiarowe boisko piłkarskie - / nawierzchnia z trawy syntetycznej /, boisko treningowe - / nawierzchnia z trawy syntetycznej /, kontenerowy budynek zaplecza sportowego, oświetlenie, ogrodzenie. Ponadto wykonano kanalizację ogólnospławną oraz ciąg komunikacyjny z kostki betonowej. 5

6 Otwarcie stadionu Rapid nastąpiło r. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na Os. Witosa. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe u zbiegu ul. Witosa i ul. Ossowskiego o łącznej powierzchni m². Zakres projektu i robót budowlanych obejmował: place zabaw o nawierzchni tartanowej, boisko o nawierzchni asfaltobetonowej do koszykówki, place i zatoki rekreacyjne z kostki betonowej, ciągi piesze i alejki spacerowe o nawierzchni z kostki betonowej, dwa pola do ping-ponga, schody terenowe z podjazdem dla niepełnosprawnych, oświetlenie terenu. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane w terminie r. Ośrodek rekreacyjny BOLINA. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa ośrodka rekreacyjnego po częściowej rekultywacji terenu wykonanej przez KWK Wieczorek. Projekt techniczny obejmuje wykonanie: placu estradowego o nawierzchni z kostki betonowej, placu zabaw o nawierzchni z płyty gumowej, boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej, ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych i pieszych, oświetlenia terenu Termin zakończenia robót r. Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Gliwickiej 214. W ramach zakresu remontu i modernizacji w/w obiektu zmodernizowano odkryty basen oraz zmodernizowano i rozbudowano budynek Domu Kultury. Zgodnie z podpisaną umową całe zadanie zostało wykonane w terminie r. Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno technicznym przy ul. Siwka. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja istniejącego obiektu sportowego przy ul. Siwka. W skład kompleksu wchodzi: zaplecze socjalno techniczne wraz z infrastrukturą, pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko treningowe piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, 2 korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni sportowej poliuretanowo gumowej, trybuny stojące, parkingi, oświetlenie, ogrodzenie. Wydział Inwestycji jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla w/w zakresu. 6

7 Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Katowicach. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było : boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej, boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej, ciąg pieszy. Zadanie zostało wykonane w terminie r. Hala sportowa przy ul. Granicznej 46. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla hali sportowej o lekkiej konstrukcji drewnianej wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły oraz zapleczem. Termin wykonania robót budowlanych r. Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla budynku zaplecza przewidzianego dla sportowców i obsługi obiektu wraz z infrastrukturą. Na ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem składania ofert r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony. W wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia przetargu (otwarcie ofert r.) brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w br. Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych dla : wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej, oświetlenia płyty boiska, remontu ogrodzenia, integracyjnego placu zabaw,-zadaszonego miejsca w formie wiaty, Termin wykonania robót budowlanych r. Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla: uporządkowania przestrzeni małego boiska poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, zamontowanie ławeczek, dwóch stołów do gry w ping ponga, obszaru płyty boiska głównego gdzie zostaną zaprojektowane dwa mniejsze boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetycznej z bieżnią i skocznią zlokalizowaną po wschodniej stronie obiektu, rekultywacji ogrodu z pozostawieniem istniejących drzew wysokich, obsianiem terenu trawą, dodatkową zielenią urządzoną i izolacyjną, wykonaniem ścieżki zdrowia, placu zabaw, oświetlenia terenu. Wydział Inwestycji jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla w/w zakresu robót. 7

8 Integracyjne place zabaw dla dzieci I plac zabaw Dąbrówka Mała - Plac Żołnierzy Września II plac zabaw - Kostuchna - ul. Szarych Szeregów III plac zabaw - Podlesie - ul. Trojoka Place zabaw zostały wykonane i odebrane dnia r. Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych szkół w Katowicach. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. Agnieszki 2, Szkoły Podstawowej Nr 66 ul. Krzywoustego 7, Szkoły Podstawowej Nr 62 ul. Ordona 3d, Gimnazjum Nr 15 ul. Karliczka 15, Szkoły Podstawowej nr 47 ul. Grzegorzka 4 ZSO nr 1 ul. Sienkiewicza 74, Placówki Opiekuńczej Nr 1 ul. Plebiscytowa, Placówki Opiekuńczej Nr 2 ul. Brynowska. 4. W zakresie rekreacji: Miejskie obiekty sportowe nad którymi opiekę sprawuje MOSiR Katowice, były z należytą starannością przygotowywane do dyspozycji mieszkańców miasta Katowice. Obiekty sportowe z których korzystali mieszkańcy to: Sala Gimnastyczna i Lodowisko przy PWS Spodek, Kąpielisko "Bugla", Kąpielisko "Rolna", Kąpielisko "Zadole", Hala sportowa przy ul. Józefowskiej, Hala sportowa "Kolejarz", Lodowisko "Jantor" w Janowie, Lodowisko otwarte przy ul. Kościuszki, Kemping 215 na Dolinie Trzech Stawów, Obiekt Sportowy "Słowian", Boisko w Szopienicach, Boisko "Pod Młynem" w Dąbrówce Małej, Boisko "Rapid", Boisko Murcki. Na terenie Miasta Katowice zorganizowano różnego rodzaju imprezy sportoworekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim. Były to między innymi: Ślizgawki ogólnodostępne, "Ferie z MOSiRem 2006", Obóz szkoleniowy w hokeju na lodzie dla grup młodzieżowych, Finały Mistrzostw Katowic w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski Turniej Shidokan dzieci, Turniej Koszykówki "TRIO BASKET", Ogólnopolski Turniej Shidokan Shido - Liga 4, Mistrzostwa Katowic w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnyh, 8

9 Przełajowy Rajd Rowerowy, Biegi Przełajowe Grand Prix MOSiR, Indywidualne Mistrzostwa Śląska w Gimnastyce Artystycznej, IX Zawody ratownicze w Trójboju Drużyny WOPR MOSiR, Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Kyokushin, Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach, Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - zawody lekkoatletyczne, Turniej Shidokan Dzieci i Juniorów, "Lato z MOSiRem", Drużynowe Mistrzostwa Śląska dzieci i młodzieży w zapasach, Drużynowe Mistrzostwa Śląska w Gimnastyce Artystycznej, Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate, Turniej piłki nożnej szkół podstawowych, Zawody młodzików w szabli do lat 15 "Gwiazdka z szablą" Amatorska Liga Hokeja na Lodzie, IX Mistrzostwa szachowe, Piłkarski Turniej Dzieci DANONE 06 Wyścigi o Puchar Prezydenta Miasta Katowice w Kolarstwie Górskim, IV Spartakiada HDK, Festiwal Wolnego Czasu, Zawody Strzeleckie o "Czarny Diament Ziemii Czarnej", Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej, Zawody Wędkarskie, Finał Wyścigu w Kolarstwie Górskim UseMb Grand Prix, Turniej Tańca Współczesnego. Wspierane były również wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne takie jak plenerowe imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny, mityngi i inne. Do najważniejszych zaliczyć można: Spotkanie dzieci "I przez nas ma świat lepszym być", Sportowe Spotkanie Drużyn Miast Partnerskich Katowic i Ostrawy, Festyn Sportowy w zwiazku z obchodami jubileuszu 60 -lecia AZS Katowice, Wielki Piknik Dzieci Miasta Katowice, Kryterium Asów, XII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, Mini Festyn Parafia Świętej Anny, Dni Kostuchny, Dni Szopienic, Dni Bogucic. W 2006 roku położono duży nacisk na rozwijanie i promowanie rekreacji oraz rozwój różnorodnych form aktywnego wypoczynku obejmujących wszystkie grupy społeczne jak również promowano i popularyzowano rodzinne uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych poprzez między innymi takie imprezy jak: XIV Bieg Uliczny im. W. Korfantego, VI Spartakiada Strażacka Szkół Specjalnych, V Puchar w Formach Pokazowych Aikido dzieci, Międzynarodowy Turniej Koszykówki na wózkach, 9

10 V Bieg Uliczny Polonia, Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym, Sztafetowe biegi przełajowe o Mistrzostwo Katowic szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, Półmaraton "4energy", XII Edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, Polska Biega "RUN Katowice", Międzyprzedszkolna Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków, Dzień Otwarty Szkoły Policji, Cykl wycieczek po Katowicach. 5. W zakresie edukacji sportowej : W 2006 r. miasto wypełniło zadania w tym zakresie poprzez : Poszerzanie form sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w klubach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych w zakresie nieodpłatnego wykorzystania bazy szkolnej - realizowane było zgodnie z Zarządzeniem Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie Miasta Katowice i korzystające z miejskiej bazy sportowej znajdującej się w szkołach, mogły rozwijać zainteresowania uczniów w zakresie sportu i rekreacji, co przyczyniło się do uzyskania wysokich wyników sportowych młodzieży katowickiej. Nieodpłatne wykorzystywanie bazy szkolnej realizowane było przez: 38 Uczniowskie Kluby Sportowe, z których działalność 27 finansowana była przez budżet miasta, miesięcznie Uczniowskie Kluby Sportowe poszerzały formy sportowego szkolenia dzieci i młodzieży realizując je podczas ok godzin. Poza zajęciami sportowymi dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznowyrównawczych, terapeutyczno-pedagogicznych, komputerowych, wycieczkach, wyjściach do kina, imprezach szkolnych. Programami objęte są w głównej mierze dzieci zaniedbane wychowawczo, często z rodzin z problemem alkoholowym. Każdy program ma na terenie szkoły koordynatora programu najczęściej jest to pedagog lub psycholog szkolny. Wdrażanie programów edukacyjno - wychowawczych z zakresu kultury widowisk sportowych (np. "bezpieczny stadion") dla uczniów szkół, wprowadzone zostały do planów wychowawczych w szkołach prowadzonych przez miasto Katowice, nie wiążąc się z żadnymi dodatkowymi kosztami finansowymi. Tworzenie w szkołach klas sportowych. Liczba tych klas w roku szkolnym 2005/06 to 34 oddziały w następujących szkołach i dyscyplinach : Szkoła Podstawowa Nr 12 1 oddział koszykówka, Szkoła Podstawowa Nr 15-3 oddziały pływanie, Szkoła Podstawowa Nr 17 1 oddział piłka nożna chłopców/ szermierka dziewcząt, Szkoła Podstawowa Nr 27 4 oddziały koszykówka, siatkówka, piłka nożna, Szkoła Podstawowa Nr 36 2 oddziały piłka nożna, Szkoła Podstawowa Nr 58 1 oddział- koszykówka, Gimnazjum Nr 2 3 oddziały pływanie, 10

11 Gimnazjum Nr 4 1 oddział siatkówka, Gimnazjum Nr 6 1 oddział koszykówka, Gimnazjum Nr 9 2 oddziały 2 oddziały piłka nożna, Gimnazjum Nr 11 2 oddziały piłka nożna, Gimnazjum Nr 13 3 oddziały siatkówka, Gimnazjum Nr 18 2 oddziały piłka ręczna, Gimnazjum Nr 20 3 oddziały koszykówka, II Liceum Ogólnokształcące 2 oddziały pływanie, VI Liceum Ogólnokształcące 3 oddziały - siatkówka. W bieżącym roku szkolnym zwiększono ilość klas sportowych o 1 oddział. Zasady tworzenia klas pozostają niezmienne, tzn. cykl szkolenia rozpoczyna się na poziomie szkoły podstawowej, kontynuowane jest w gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej. Upowszechnianie nauki pływania - realizowane było przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Pałac Młodzieży oraz szkoły posiadające baseny tzn. SP Nr 2, 51, 53, 58, 62, Gimnazjum Nr 3, 13, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i II Liceum Ogólnokształcące. W roku szkolnym 2005/2006 zajęciami na 11 ww. basenach objętych jest uczniów w 935 grupach. Wydrukowano i rozpowszechniono wśród mieszkańców Katowic ulotki nt. korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Były to ulotki: - "Dbaj o zdrowie - otyłość", - "Regularny wysiłek fizyczny", - "Ćwicz systematycznie - to się opłaca". W/w materiały z zakresu edukacji zdrowotnej były wykorzystywane również w realizacji "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dla mieszkańców Katowic po 35 roku życia", którego jednym z elementów była promocja aktywności fizycznej jako działania profilaktycznego zapobiegającego występowaniu chorób układu krążenia. 6. W zakresie ogólnym: Zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu. Osobami nagrodzonymi w roku 2006 byli: I NAGRODA ROBERT STUDZIŻBA - zawodnik Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START, trenujący podnoszenie ciężarów wyciskanie sztangi na ławeczce, w kategorii do 67,5 kg. W roku 2005 odniósł szereg sukcesów sportowych, w tym najważniejsze to: złoty medal na Mistrzostwach Polski, srebrny medal na Mistrzostwach Litwy, złoty medal na Mistrzostwach Europy. MARCIN KONIUSZ zawodnik AZS AWF Katowice- sekcja szermierki, dyscyplina szabla. W 2005 r. odniósł następujące sukcesy sportowe: srebrny medal drużynowo na Mistrzostwach Europy, złoty medal drużynowo podczas Klubowego Pucharu Europy, złoty medal drużynowo na Mistrzostwach Polski. II NAGRODA MAGDALENA WÓJCIK - zawodniczka KSR TKKF Spartakus, trenująca karate 11

12 kyokushin.w 2005 r. zawodniczka zwyciężyła prawie we wszystkich zawodach krajowych. Jej sukcesem było także zdobycie w 2005 r. Mistrzostwa Europy Open w Belgradzie oraz Mistrzostwa Europy w kategoriach wagowych w Warnie. PAULINA BOBAK zawodniczka AZS AWF Katowice, uprawiająca biathlon. W 2005 r. odniosła następujące sukcesy sportowe: złoty medal na Mistrzostwach Europy Juniorów, srebrny medal w sztafecie na Mistrzostwach Europy Juniorów, 4 złote medale na Mistrzostwach Polski Juniorów. SEBASTIAN PAWLIKOWSKI - zawodnik Hutniczego Klubu Sportowego Szopienice w Katowicach w dyscyplinie podnoszenie ciężarów. Rok 2005 był najlepszy w jego dotychczasowej karierze sportowej : debiut w Mistrzostwach Europy Seniorów w Bułgarii X miejsce, Mistrz Polski Seniorów w kat wagowej 85 kg, Mistrz Śląska Seniorów, Mistrz Unii Europejskiej do lat 23, PAULINA PAWLUSEK zawodniczka KSR TKKF Spartakus, trenująca karate kyokushin. Jej największym sukcesem było zdobycie w 2005 roku Wicemistrzostwa Europy w Warnie. W tym samym roku zawodniczka ukończyła studia na Politechnice Śląskiej i obroniła pracę magisterską. ADAM SKRODZKI - zawodnik Klubu Sportowego AZS AWF Katowice sekcja szermierki, dyscyplina szabla. W 2005 r. odniósł następujące sukcesy sportowe: srebrny medal drużynowo na Mistrzostwach Europy, złoty medal drużynowo podczas Klubowego Pucharu Europy, złoty medal drużynowo na Mistrzostwach Polski. NAGRODA W KATEGORII TRENER / DZIAŁACZ SPORTOWY: RYSZARD CZAJA trener szermierki w AZS AWS Katowice dyscyplina szabla. Wybitny szkoleniowiec, jego wychowankowie w 2005 r. zdobyli: drużynowo srebrny medal na Mistrzostwach Europy ( Skrodzki, Koniusz ), drużynowo złoty medal podczas Klubowego Pucharu Europy (Skrodzki, Koniusz, Kucięba, Ceranowicz ), drużynowo złoty medal na Mistrzostwach Polski ( Skrodzki, Koniusz, Kucięba, Kufieta ) W Y R Ó Ż N I E N I E Dla drużyny PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET AZS AWF KATOWICE, która w sezonie 2004/2005 awansowała do ekstraklasy: L.P. NAZWISKO I IMIĘ ILOŚĆ MECZY ROZEGRANYCH W SEZONIE 2004/ WASIUK KRYSTYNA 22 2 KUCHARSKA EDYTA 22 3 GLEŃ KATARZYNA 22 4 ŁUKASIK ANNA 22 5 MARKIEWICZ ANNA 22 6 NIEŚCIUR ŻANETA 22 12

13 L.P. NAZWISKO I IMIĘ ILOŚĆ MECZY ROZEGRANYCH W SEZONIE 2004/ SAMSEL MONIKA 22 8 PAWLIKOWSKA MARIA 21 9 KARNIA AGNIESZKA OLEK JAGODA GOLA JAGODA STRZAŁKO MONIKA KUDŁA MALWINA MIKSZTO PATRYCJA ROL AGATA PODMOKŁY DOMINIKA 10 Realizacja zadań promocyjnych Katowic w zakresie kultury fizycznej i turystyki odbywała się poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu w sferze promocji imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Katowice, jak również przekazywanie mediom informacji o życiu sportowym miasta - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych. W 2006 roku Biuro Informacji i Promocji przekazało gadżety reklamowe albumy, foldery o mieście, plany miasta, torby reklamowe, długopisy z nadrukiem, czapeczki z herbem miasta, koszulki z herbem miasta, smycze z nadrukiem, kubki z herbem miasta, znaczki z herbem w klapę, etui na CD z nadrukiem, krawaty itp. jako upominki dla uczestników następujących imprez sportowych: - XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Kyokushin (KRS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Czarni ) kwietnia, - Rejs pełnomorski na wyspy Alandzkie (10 Harcerska Drużyna żeglarska im. Gen. M.Zaruskiego, - Piłkarski Puchar Dzieci Danone 2006 (UKS Żaczek GKS Katowice) 9 maja 2006r, - III Mistrzostwa Katowic o Puchar Prezydenta Miasta Scrabble (Górnośląski Klub Scrabble) 8-9 kwietnia, - Mistrzostwa Europy Strażaków w piłce siatkowej (w Częstochowie) Komenda Miejska w Katowicach Państwowej Straży Pożarnej (18-22 maja), - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej (Śląskie Towarzystwo Sportowe) 11 marca, - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Szpadzie (KRS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Czarni ) maja, - Mistrzostwa Polski w szermierce - Klub Sportowy Kolejarz 24, - LXXVI Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach w Stylu dowolnym (ZKS Tytan 92 Katowice, Orzeł Katowice) maja, - ITF Kompania Węglowa SA Katowice Open (Klub tenisowy Pro-Ten), - XII Międzynarodowy Turniej Tenisowy Seniorów Katowice CUP (Korty tenisowe im J. Jędrzejowskiej) 5-9 sierpnia, - Rajd nawigacyjno-turystyczny Karolinka 2006 (Automobil Klub Śląski) października, - VII Rajd Rowerowy ścieżkami rowerowymi miasta Katowice (MOSIR Katowice) 23 września, - Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze Sztokholm (Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan 92 ) września, - Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze Tarnopol (Ukraina) (Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan 92 ) września, 13