z okładki była powódź, która nawiedziła miejscowości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z okładki była powódź, która nawiedziła miejscowości"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 300/20 30 lipca 2015 r. (ISSN ) Nakład: egz. TYGODNIK W pionkowskim CAL-u: aktywnie i kreatywnie Kuchnia Pana Czapli czytaj str. 12 REKLAMA TYGODNIK czytaj str. 5 Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy tym momencie trzymają Państwo jubileuszowy, trzechsetny numer czasopisma. W Trzechsetny, jak trzystu Spartan pod Termopilami. Nie jesteśmy do nich podobni. Przede wszystkim nie jesteśmy lakoniczni. Mówimy i to sporo. Mówimy od 2001 r., w różnych formach wydawnictwa, w różnych zespołach redakcyjnych. Mówimy, ponieważ chcą nas Państwo czytać. I za tę uwagę chcemy Państwu podziękować. Pierwszy numer Oka ukazał się w sierpniu 2001 r. (wtedy jeszcze gazeta ukazywała się pod trochę innym tytułem). Tematem z okładki była powódź, która nawiedziła miejscowości nadwiślańskie. Nie zabrakło wieści sportowych i kulturalnych. Ks. Piotr Stępień grający wówczas w drużynie Megawat Świerże Górne udawał się wtedy na misję do Brazylii i za żadne skarby nie zamierzał zrezygnować z piłki nożnej. 15-lecie swojego istnienia obchodziło kozienickie koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W uroczystościach Ogólnopolskiego Zakończenia Roku Małych Szkół jakie odbywały się w Ursynowie uczestniczył premier Jerzy Buzek. Publikowane były liczne poradniki PRODUCENT REKLAM WIZYTÓWKI NAKLEJKI STRONY WWW weterynaryjne, motoryzacyjne oraz dotyczące... obsługi Internetu. Tak, był to czas w którym, aby znaleźć coś w Google, trzeba było znaleźć Google. Zbliżał się Dzień Energetyka, na którym miał zagrać Bayer Full i Myslovitz. 300 Praca redakcyjna obfitowała w szereg niespodziewanych sytuacji, czasem komicznych, czasem wymagających poświęceń. Zdarzało się, że numery składane były w prywatnych mieszkaniach, między zupką chińską a pieluszkami. Zdarzało się, że jedyną dostępną do dyspozycji redakcji drukarnią była zwykła kserokopiarka. Zdarzało się i tak, że płyty dołączone do jednego z wydań (wypychały one plecak lub dwa) były wklejane ręcznie. Innych sekretów kuchni dziennikarskiej w tym ULOTKI PLAKATY OKLEJANIE POJAZDÓW PROMOCYJNE CENY!!! BANERY SZYLDY miejscu publikować nie będziemy. Początkowo gazeta była prowadzona głównie hobbystycznie. Początkowo, tj. przez pierwsze 10 lat swojego istnienia. Poważne zmiany nastąpiły we wrześniu 2011 r. Lokalny miesięcznik stał się tygodnikiem. Rozszerzył też zasięg ukazywania się. Od stycznia 2012 r. Oko wychodziło już poza obrębem powiatu kozienickiego można powiedzieć od Warki po Zwoleń. Stan ten trwa do dziś. Jesteśmy jednym z najdłużej działających regionalnych czasopism na rynku. I jak już zostało wspomniane nie było to możliwe bez Was, bez Czytelników. Nie było to możliwe również bez rzeszy osób współtworzących czasopismo autorów, fotografów, korektorów, grafików, sekretarzy redakcji... To oni opracowywali materiał oraz wklejali ręcznie płyty CD w prywatnych mieszkaniach. Im również, jako redaktor, chciałbym w tym miejscu podziękować. Edmund Kordas Redaktor naczelny KASETONY TABLICE GADŻETY REKLAMOWE MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM LUB NARKOTYKAMI? ZADZWOŃ. POMOŻEMY CI! TEL. ZAUFANIA: (gm. Jedlińsk)

2 2 20(300) 30 lipca nieruchomość składająca się z działek o nr 5208/16 i nr 5208/23 o łącznej powierzchni 673 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10:00 2. nieruchomość składająca się z działek o nr 5208/12 i nr 5208/18 o łącznej powierzchni 810 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 3. nieruchomość składająca się z działek o nr 5208/19 i nr 5209/12 o łącznej powierzchni 753 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10:00 4. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5209/13 o powierzchni 892 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 6.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwoleniu przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną: 5. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5209/21 o powierzchni 1161 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 8.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10:00 6. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5209/20 o powierzchni 1277 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: ,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 7. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5209/5 o powierzchni 958 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 7.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10:00 8. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5204/5 o powierzchni 1075 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 8.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 Przetargi odbędą w wyżej podanych terminach w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. 9. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5207/2 o powierzchni 656 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10: nieruchomość oznaczona jako działka nr 5207/7 o powierzchni 703 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12: nieruchomość oznaczona jako działka nr 5207/6 o powierzchni 589 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 4.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10: nieruchomość oznaczona jako działka nr 5207/3 o powierzchni 674 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń ww. nieruchomości położone są w terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej symbol planu MN. Prawo własności przedmiotowych nieruchomości uwidocznione jest w księdze wieczystej KW Nr RA1Z/ /3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne. Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest odrębne wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie i wysokości określonej dla poszczególnych nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu nr Bank Spółdzielczy w Zwoleniu. W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości tj. numer działki lub działek której dotyczy wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. Dowód wpłaty wadium uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej również dokument tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć do wglądu oryginał pełnomocnictwa. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz z późn. zm.). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości uchyli się od zawarcia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu pokój nr 17 tel. (48) wew. 117 lub 116 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium w godzinach pracy tut. Urzędu tj. w poniedziałek 8:00 16:00, od wtorku do piątku 7:30 15:30. Zwoleń, dnia r. List otwarty ministerstwa finansów Szanowni Państwo! Drodzy Przedsiębiorcy Z początkiem wakacji MF rozpoczęło letnią edycję paragonowej akcji edukacyjnej (...) Nie daj się oszukać. Sprawdź paragon. (...) Jej cel jest prosty uświadomienie Polakom, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego. (...)nie każdy wydawany paragon jest potwierdzeniem zrealizowanej operacji. (...) Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie (...) Chcieliśmy przypomnieć także, że jesienią rusza Loteria Paragonowa, która zakłada losowania atrakcyjnych nagród wśród prawidłowo wystawionych przez sprzedawców, a następnie zarejestrowanych przez kupujących, paragonów fiskalnych. (...) Z wyrazami szacunku, I. Leszczyńska, J, Kapica Ogłoszenie Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Lubelskiej 16 oraz w sołectwach został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych na usługi medyczne przeznaczonych na wynajęcie. Informacje dotyczące przedmiotu najmu zostały podane w wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów przy ul. Lubelskiej 16 w godzinach pracy w pokoju Nr 19, pod nr tel. (48) , wew. 47. TYGODNIK Wydawca: Firma Kordas E. Kordas Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3 Biuro redakcji: Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3 tel./fax Biuro ogłoszeń i reklamy: , Redaguje zespół: Redaktor naczelny: Edmund Kordas Skład i łamanie: Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: Następne wydanie: 13 sierpnia Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji

3 20(300) 30 lipca KOZIENICE. POKONTROLNE WNIOSKI RIO Ciąg dalszy kłopotów Tomasza Śmietanki? Udzielanie nienależnych ulg i umorzeń podatków, w tym podmiotom, które nawet o to nie wystąpiły! to tylko jeden z wielu zarzutów sformułowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Ze środków na promocję sfinansowano np. publikację książki (praca doktorska) dr inż. Tomasza Śmietanki na kwotę zł. Udzielono niezgodną z prawem dotację dla starostwa powiatowego w Kozienicach, burmistrz przyznawał, niezgodnie z prawem, dodatki dla zastępców i skarbnika gminy itd. Łącznie Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła w swym protokole 24 nieprawidłowości. Protokół do UM w Kozienicach wpłynął 25 czerwca br. Ps. Radni Martin Bożek i Józef Cytryniak wystosowali pismo do przew. Komisji Rewizyjnej Włodzimierza Kowalskiego w którym stosownie do zapisów ustawowych o samorządzie gminnym proszą Przewodniczącego Rady Mariusza Prawdę o zwołanie w ciągu miesiąca posiedzenia Komisji Rewizyjnej poświęconego następującym zagadnieniom: 1. Informacja Burmistrza Gminy Kozienice nt. wyników kontroli prowadzonej od 17 marca do 7 maja 2015 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie oraz zastrzeżeń jakie Burmistrz złożył w związku z Wystąpieniem pokontrolnym z r. (znak: W.K ); 2. Analiza (ocena) nieprawidłowości wykazanych w Wystąpieniu pokontrolnym RIO z r. (znak: W.K ) w kontekście działań, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości w przyszłości, w tym przez przyjęcie stosownych uchwał przez Radę Miejską w Kozienicach. Oświadczenie w tej sprawie nadesłał do naszej redakcji radny M.Bożek, oto jego treść: - Mimo, że pan przewodniczący komisji rewizyjnej W. Kowalski deklarował, iż telefonicznie uzgodni termin posiedzenia komisji z wszystkimi jej członkami i zwoła posiedzenie, to do chwili obecnej takiego uzgodnienia nie poczynił. To jest kolejny przykład na to, że komisja rewizyjna nie wypełnia swojej podstawowej funkcji określonej w ustawie o samorządzie gminnym. A mianowicie, nie kontroluje - w imieniu Rady Miejskiej w Kozienicach - działalności burmistrza i podległych mu jednostek. Działania komisji to zwyczajna gra pozorów. Sprawa nieprawidłowości w gminie Kozienice, jakie stwierdziła w toku swojej kontroli RIO w czerwcu br., jest zbyt poważna, aby przew. W. Kowalski ją ignorował i blokował zwołanie posiedzenia komisji rewizyjnej. W tej sytuacji członkowie komisji, którzy złożyli wniosek o jej zwołanie w dniu 13 lipca br., będą musieli poszukać innych środków prawnych umożliwiających wyjaśnienie całej sprawy. Protokół RIO dostępny na naszej stronie:

4 4 20(300) 30 lipca 2015 GARBATKA-LETNISKO XXXIII DNI GARBATKI Dobiegły końca XXXIII Dni Garbatki. Pogoda była kapryśna, alej jej humory nie przeszkodziły widzom w dobrej zabawie. Pierwszy dzień festynu tradycyjnie rozpoczęły zawody wędkarskie dla dzieci. Najlepszymi wędkarzami okazali się w grupie młodszej: Kacper Ziemka, Jan Michałowski i Weronika Głuszek; w grupie starszej: Dawid Kwaśnik, Kacper Cybulski oraz Patryk Mąkosa. Młodzi wędkarze otrzymali puchary i nagrody, które wręczyli sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz, prezes Koła Garbatka Norbert Piechurski oraz wiceprezes Andrzej Wałęka. Kolejnym punktem sobotniej części festynu był IV Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej, w którym rywalizowało pięć formacji. Jury w składzie: Renata Wałęka, Iwona Stępień i Zbigniew Wdowiak, miało trudne zadanie wyłonienia najlepszych wykonawców. I miejsce wyśpiewał Ponton Band z Pruszkowa, II miejsce ex aequo Małżeństwo Jak z Nut oraz Radomski Duet. Wyróżnienia otrzymał Zespół Chodu i Zespół Dnia Następnego. Zwieńczeniem dnia była jak co roku zabawa taneczna. Godzinnym programem artystycznym dla dzieci rozpoczął się drugi dzień festynu. Po raz piąty wręczona została statuetka Szycha Garbacka, która trafia do osób wyjątkowo zasłużonych dla gminy. W tym roku kapituła przyznała ją Feliksie Urszuli Wiraszce, która przez 41 lat prowadziła Gminną Bibliotekę Publiczną. Nagrodę wręczyła sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz wraz z przewodniczącym rady gminy Włodzimierzem Mazurem i wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Leszkiem Ruszczykiem. Część artystyczną rozpoczął chór seniora Wrzos z Garbatki przy akompaniamencie Eugeniusza Moryca. Następnie na scenie pojawił się znany i lubiany kabaret Paka, który rozbawił publiczność i przypomniał swoje najlepsze skecze. Po kabarecie widzowie przenieśli się w Zaczarowany świat operetki za sprawą solistów Teatru Wielkiego z Łodzi, którzy zaprezentowali popularne dzieła muzyki klasycznej. Zupełnie inny recital zaprezentował wyczekiwany przez publiczność radomski zespół disco polo Redox. Wykonawcy nie zawiedli i zaprezentowali zgromadzonej na Grzybku publiczności gorące show. Dyskoteka zakończyła tegoroczne Dni Garbatki. GCRSiP Pani Barbarze Kwaśnik Radnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko i Sołtys Sołectwa Molendy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża składają: Rada Gminy, Wójt, Sołtysi, Sekretarz Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i GOPS w Garbatce-Letnisko

5 20(300) 30 lipca REKLAMA Zwoleń na Parafiadzie w Warszawie 18 lipca 2015 r. odbyły się finały XXVII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w 12 Warszawie. Uczestniczyło w nich 1400 osób z ośmiu krajów: Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Hiszpanii, Niemiec i Estonii. Drużyna Parafialnego Klubu Sportowego ze Zwolenia, jak co roku, odniosła sukcesy. Siatkarki pod opieką trenerów Stanisława Kwaśnika i Andrzeja Ostrowskiego zdobyły złoty medal, kat. liceum. Oto skład drużyny: Angelika Toporek, Angelika Giermasińska, Olga Jarosz, Weronika Kwaśnik, Marta Lenart, Karolina Markiewicz, Jagoda Przepiórka, Magdalena Kupczyk, Jagoda Mizerska. Te same zawodniczki reprezentowały Zwoleń w rozgrywkach koszykarskich. Również w tym przypadku drużyna stanęła na najwyższym podium. Para Angelika Toporek i Olga Jarosz zajęły II miejsce w piłce plażowej. Adam Ostrowski zajął II miejsce w ringo i IV miejsce w pływaniu w stylu dowolnym. Jeden z trenerów Andrzej Ostrowski zajął II miejsce w pływaniu stylem klasycznym i IV miejsce stylem dowolnym. Najmłodszy zawodnik Przemek Ostrowski brał udział w zawodach w ringo i pływaniu. W konkursie wiedzy o Warszawie i architekturze współczesnej tuż za podium uplasowała się Aleksandra Mroczek. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w modlitwach porannych i wieczornych. Spędzili miło czas w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, biorąc udział w zawodach sportowych, warsztatach artystycznych i muzycznych. PIONKI Ekspresowa sesja Rady Miasta We Wtorek 14 lipca 2015 r. o godz. 18:00 odbyła się X sesja Rady Miasta Pionki. 1/3 radnych była nieobecna, całe szczęście wymagane kworum zostało zachowane. Tego wieczoru pod głosowanie poddano jedną uchwałę. Dotyczyła ona utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy miasta Pionki. Już podczas nadchodzących wyborów siedziba komisji wyborczej obwodu nr 16 znajdować się będzie w budynku oddziału chorób wewnętrznych w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1. Natomiast obwód nr 17 w budynku Szpitala Rejonowego w oddziale chirurgii przy ul. 15 Stycznia 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. KOZIENICKI FOKUS POKUS? Kilka tygodni temu gazeta Echo dnia podało jakoby najlepsze wyniki podczas tegorocznych matur osiągnęli uczniowie LO zielonego, gdzie zdawalność miała wynieść 96%. Okazuje się, że w rzeczywistości II LO w Zespole Szkół nr 1 ma nieco lepszy wynik (90,90%) od Zielonego, które tak naprawdę miało uzyskać 90,83%. Podobno była to pomyłka ale poszła w świat! Cztery czy dziesięć ( osób, które miały nie zdać matury) to w końcu nie taka wielka różnica. Wakacje z CAL kreatywnie i aktywnie Prze dwa tygodnie wakacji dzieci z Pionek oraz ze Słupicy i okolic brały udział w zajęciach warsztatowych Kreatywnie i aktywnie. W warsztatach uczestniczyło prawie 50 dzieci w wieku 7 12 lat. Każdy dzień odbywał się pod innym hasłem. Zaczęliśmy od dnia ekologii, podczas którego były warsztaty upcyclingowe Śmiecio-sztuka oraz zabawy i quizy o tematyce ekologicznej. Kolejne dni upływały pod znakiem prac plastycznych i innych atrakcji. W zajęciach czynnie włączyły się panie z warsztatów rękodzieła działającego przy CAL. Wiesławą Kośla uczyła dzieci wykonania kwiatów z krepiny oraz (wspólnie z Ewą Szafranowicz- -Stefanowską) quilling, a także (z Ewą Zagożdzon) prowadziła warsztaty filcowania dla dzieci. Ponadto dzieci wzięły udział w rozgrywkach podwórkowych, zabawie tanecznej i karaoke. Miały okazję fotografować się w foto- -budce oraz kręcić etiudę filmową. Spróbowały też swoich sił w animacji. Atrakcją była wizyta w PSP w Pionkach. Na zakończenie turnusu odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wakacyjny rozkład jazdy (więcej informacji na Wakacyjna strefa grillowa Staw Górny (od 14.00); kino plenerowe Staw Górny, film Piotrek 13-ego (21.30, od 13 lat) Poranek z teatrem dla najmłodszych, Baltazar Bombka (11.00, wstęp 5 zł); piknik Trawnikowanie ( ); Kino za Rogiem dzieciom, film Żółwik Sammy 2 (14.00, wstęp 1 zł, od 7 lat); Kino za Rogiem zaprasza, film Dawca pamięci (17.00, wstęp 8 zł, od 12 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Warsztaty przyrodnicze dla dzieci Pomagamy pszczołom" ( , 7 12 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Wakacyjna strefa grillowa Staw Górny (od 14.00); spotkanie Na szlaku ze Stanisławem Zapaśnikiem Krajobrazy Chin, budynek CAL (17.00); kino plenerowe Staw Górny, film Gimbaza gimby nie znajo (21.30, od 13 lat) Plener plastyczny Pędzlem malowane ( ) Kino za Rogiem, film Fotograf (17.00, wstęp 8 zł, od 16 lat) Warsztaty rękodzieła dla dorosłych Inspiracja płynie z tradycji" (16.00, od 18 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Warsztaty rękodzieła dla dzieci (7 12 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Letni scena CAL koncert Młot na Czarownice (19.00) Kino za Rogiem, film Anomalia (17.00, wstęp 8 zł, od 12 lat) Warsztaty rękodzieła dla dorosłych (16.00, od 18 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Warsztaty ogrodnicze dla dzieci Z naturą na ty (7 12 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat).

6 6 20(300) 30 lipca 2015 Festyn w Bartodziejach czerwca odbył się festyn Magia Lata. Ja, Mama i Tata 29 w Bartodziejach. Sukces strażaków z Policzny Organizatorzy skupieni wokół miejscowej PSP przygotowali masę atrakcji. Największą z nich okazał się pokaz zumby, w którym uczestniczyli prócz profesjonalnych tancerzy rodzicie i ich dzieci. Nowa wystawa w Kozienickim Domu Kultury lipca w KDK odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 24 Grupy Twórczej Vena. Zaprezentowane prace by efektem konkursu skierowanego do członków grupy. Uczestnicy zaprezentowali prace malarskie, rzeźbiarskie i koronkarskie oraz jedną pracę kronikarską. Miały one ukazać albo piękno Wisły, albo zespołu pałacowo-parkowego w Kozienicach. W kategorii malarstwo za najlepszą uznano pracę Wisła Wieczorem" Mariana Gwardiaka. W kategorii płaskorzeźba zwyciężyła praca Oficyna z Wieżą" Andrzeja Zielińskiego, a w kategorii koronkarstwo praca Nad Wisłą Władysławy Barbary Drachal. Przyznano też wyróżnienia. Autorzy oprócz prezentacji samych prac zdradzili zgromadzonym tło ich powstania. Podczas X Mazowieckich Zawodów Sikawek Strażackich w Garwolinie drużyna OSP Policzna zajęła VI miejsce. W zawodach uczestniczyły 34 zespoły, w tym również zastępy żeńskie. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach historycznej i sprawnościowo-bojowej. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Plusk w Sycynie Mazowieckiego. Zawody uświetnili liczni goście. Na podium stanęły zastępy OSP Wyśmierzyce (I miejsce), Leszczyny (II miejsce), Radzymin (III miejsce). Uczniowie, rodzice i pedagodzy PSP w Sycynie po raz kolejny udowodnili, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Aby zapewnić swoim dzieciom aktywny wypoczynek, zorganizowali serię wyjazdów na basen. W miejscowościach gdzie nie ma basenu realizacja tego typu przyjemności jest trudna. Lecz ostatnio uczniowie PSP w Sycynie trzykrotnie wyjeżdżali na basen do Kozienic. Było to możliwe również dzięki pomocy Bogusławy Jaworskiej burmistrza Zwolenia, której organizatorzy w tym miejscu serdecznie dziękują. Inicjatywa była pomysłem samorządu uczniowskiego działającego przy PSP w Sycynie. Barbara Drachal Nabór do OHP Hufiec pracy w Kozienicach ogłasza nabór na rok szkolny w następujących formach kształcenia: gimnazjum dla dorosłych (wiek min. 15 lat), zasadnicza szkoła zawodowa (elektryk, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych), rzemieślnicza nauka zawodu. Istnieje możliwość zamieszkania w internacie. Uczniowie w okresie nauki otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Dokumenty można składać do 31 sierpnia w siedzibie hufca 7 13 Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30, w godz. 7:45 15:45. Więcej informacji pod nr oraz droga elektroniczną LGD Razem dla radomki zaprasza do udziału w konkursie Wszystkich miłośników tradycyjnej kuchni regionalnej i papryki zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu kulinarnego na najlepsze dania/potrawy przygotowywane z papryki (dania gorące, zimne, przetwory). Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 12 sierpnia do siedziby LGD RdR" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu drogą pocztową lub mailową wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na potrawę. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 sierpnia. Regulamin konkursu wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Regionalne spotkania ws. Lokalnej Strategii Rozwoju W związku z koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata , zostanie zorganizowana seria spotkań dla członków Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców. Będą to przede wszystkim konsultacje społeczne na temat słabych i mocnych stron miejscowych inicjatyw, celów LSR oraz możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW Odbędą się one w następujących miejscowościach: Ciepielów (urz. gm., 28.08, godz ), Gózd (urz. gm., 27.08, godz ), Jastrzębia (OSP, 19.08, godz ), Jedlnia-Letnisko (urz. gm., 19.08, godz ), Kazanów (urz. gm., 10.08, godz ), Pionki (urz. gm., 25.08, godz ), Miasto Pionki (CAL, 27.08, godz ), Policzna (świetlica, 24.08, godz ), Przyłęk (urz. gm., 14.08, godz ), Tczów (urz. gm., 26.08, godz ), Zwoleń (urz. m., 30.07, godz ).

7 20(300) 30 lipca MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Stawiamy na młodych Wchodzi w życie program wsparcia dla młodych rolników. Do rozdysponowania jest 718 mln euro. FOTO OCZKO FOTO OCZKO Dofinansowanie będzie dotyczyć tych rolników, którzy mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub zamierzają je uzupełnić w ciągu trzech lat) i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 14 lipca 2015, poz. 982) prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków. Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich będą różnić się od tych ze starego PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego lub rozpoczną jako kierujący po złożeniu wniosku o premię. O premię może starać się osoba, która stała się właścicielem, jest wieczystym użytkownikiem albo dzierżawi ziemię rolną z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych lub jednostki samorządu terytorialnego (JTS). Co ważne, wsparcie obejmuje tych rolników, którzy stali się właścicielami lub dzierżawią ziemię przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 m-cy przed jego złożeniem. Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona być co najmniej równa średniej krajowej (10.48 ha), a w województwach o średniej niższej niż krajowa średniej wojewódzkiej, ale nie może być większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi być własnością beneficjenta, w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawiona z zasobu własności rolnej ANR albo jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączenie wsparcia dotyczy gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%. Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: I w wysokości 80% po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 m-cy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja; II w wysokości 20% po realizacji biznesplanu. JEST ŚLEDZTWO Nieudana interwencja kozienickich policjantów w szpitalu! Prokuratura zbada, czy kozieniccy policjanci mieli prawo nie podjąć interwencji wobec awanturującego się w szpitalu burmistrza Tomasza Śmietanki. Śledztwo 6 lipca wszczęła Prokuratura Rejonowa w Kozienicach, a od 13 lipca br. prowadzi je Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. Postępowanie jest prowadzone w kierunku art kodeksu karnego, tj. o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Sprawa szpitalnych wypadków burmistrza Tomasza Śmietanki na łamach tygodnika OKO była opisywana już kilkakrotnie. Warto tylko przypomnieć, że wszystko rozegrało się 19 marca br., kiedy to na izbę przyjęć szpitala powiatowego trafił burmistrz Kozienic. Zachowanie pacjenta-vipa dalekie było jednak od kurtuazyjnych przemówień, do których burmistrz Śmietanka przyzwyczaił widzów Kroniki Kozienickiej i TV Nasz Powiat. Widać atmosfera szpitala nie na wszystkich działa uspokajająco, a wręcz przeciwnie. Sprzyja wywoływaniu awantur. Z tego też powodu personel izby przyjęć wezwał na pomoc dzielnych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Policjanci przybyli na miejsce zajścia, ale napotkali nieoczekiwane przeszkody. A ściślej, jedną przeszkodę w postaci burmistrza Kozienic. I dlatego - jak twierdzą osoby przebywające w tamtym czasie na izbie przyjęć - policjanci jak szybko się pojawili, tak szybko wycofali się rakiem. Mówiąc przy tym, że z tym panem (chodziło o burmistrza Śmietankę) nie chcą mieć nic do czynienia, bo potem tylko muszą się tłumaczyć. W oficjalnym komunikacie kozienicka policja twierdziła, że nie podjęto interwencji, bo nie było takiej potrzeby. Podobno personel szpitala zapewnił policjantów, że wszystko wróciło do normy. Tylko do jakiej normy? Czy normą jest nie podejmowanie interwencji wobec osób pełniących funkcje publiczne, mimo, że naruszają spokój i porządek publiczny. A może kodeks wykroczeń dotyczy tylko rowerzystów jeżdżących chodnikiem lub przysłowiowych Kowalskich przechodzących przez drogę nie po pasach? I rzecz najważniejsza: Kto zwolnił w dniu 19 marca br. kozienickich policjantów z obowiązku wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, o czym mówi się w ustawie o Policji? Personel szpitala?! A może ktoś inny, a ściślej jakaś kolejna Very Important Person w Kozienicach? Na te pytania od 6 lipca szuka odpowiedzi prokuratura w ramach śledztwa o sygn. Ds. 614/15. Na razie wiadome jest jedno. Mianowicie to, że wg prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, iż kozieniccy policjanci nie dopełnili obowiązków w dniu 19 marca br. poprzez niezasadne odstąpienie od podjęcia interwencji wobec osoby zakłócającej porządek, czym działali na szkodę interesu publicznego, tj. dopuścili się przestępstwa z art kodeksu karnego. (red.) XV Pielgrzymka Piesza Suwałki - Wilno. Cmentarz na Rossie, Teodozja Bień (radna powiatu radomskiego) czyta modlitwę za Ojczyznę w miejscu spoczynku serca Józefa Piłsudskiego.

8 8 20(300) 30 lipca 2015 GMINA JEDLIŃSK Po ostatniej burzy na Rynku nie będzie już charakterystycznej wierzby... Kolejny wypadek na krajowej siódemce Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w rajdzie rowerowym po Puszczy Kozienickiej

9 20(300) 30 lipca 2015 MOTORYZACJA Sprzedam fiata Cinguecento. Rok Przebieg 115tys. Stan bardzo dobry do jazdy. Opłaty do 2016r. Cena 1500zł, Magnuszew. Tel Sprzedam Mercedesa klasa A140, rok 2001, silnik 1.4, kolor ciemny grafit, 5- dzwiowy, benzyna, wspomaganie kierownicy. Stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Volvo S80, 2002r., 2,4 B+G. Kolor granatowy. Cena 12500zł. Tel / Sprzedam Reno Master, 2001r., 2,2 CDI. Kolor biały, 9-osobowy. Tel NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działkę o pow. 1800m 2. Adamów, 5.500, radomka 200m, słup. el.t.b.ryczywół 5000zł do uzg. budowy bez zezwolenia. Tel Sprzedam działkę rolną. Łaszówka 4500m2, cena 6 zł/m 2. Tel Okazja! Sprzedam dom przy trasie E7 w Jedlińsku 162 m 2 na działce 3824m 2. Dom w stanie surowym zamkniętym. Kanalizacja, gaz, prąd, woda. Tel Sprzedam ziemię rolną 1 ha. Wólka Policka, gm. Policzna. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Pionkach. Tel Sprzedam/zamienię na mniejsze mieszkanie 3-pokojowe za dopłatą, duża kuchnia, oddzielnie łazienka i wc, duży balkon, nowe okna. Kozienice, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie w Pionkach, Al. Lipowe 17, pow. 34,6m 2, parter, okna pcv, ogrzewanie gaz ziemny, łazienka i podłogi do remontu. Tel Sprzedam lokal usługowy o pow. 56m 2. Kozienice, ul. Hamernicka 4. Wykończony nadajacy się na gabinet lekarski, kosmetyczny lub fryzjerski. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m 2 w Kozienicach po generalnym remoncie, piętro 4/4. Tel Sprzedam dom 54m 2, budynek gospodarczy 44m 2 na działce 5700m 2 w miejscowości Michalin, gm. Zwoleń przy trasie T12. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 60m 2, 3-pokoje, I piętro, własność z gruntem, słoneczne z balkonem. Kozienice, os. Piaski, ul. Armii Ludowej. Tel Sprzedam garaż murowany z gruntem na os. Piaski. Tel Sprzedam grunt rolny o pow. 3700m 2. Kozienice-Borki. Cena 5500zł do negocjacji. Tel Sprzedam działkę budowlaną o pow. 4800m 2, z aktualnymi warunkami zabudowy budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą. Działka usytuowana przy drodze asfaltowej, możliwość podłączenia energii elek., i wody. Maciejowie, gm. Głowaczów, pow. kozienicki. Cena zł do negocjacji. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 65m 2, 4 pokoje, parter, do częściowego remontu. Kozienice, os. Energetyki. Cena 3300zł/m 2 do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 5000m 2 w miejscowości Staszów, 10 km od Kozienic. Przy drodze wszystkie media, energ. el., woda, kanalizacja, gaz ziemny, I i II klasa ziemi ornej. Posiada tytuł własności i nr księgi wieczystej. Cena 35 tys. zł do negocjacji. Tel Sprzedam dom 86 m 2 na działce o pow. 800 m 2. Wszystkie media w drodze w miejscowości Trzebień, gm. Magnuszew. Cena do uzgodnienia. Tel Poszukuję mieszkania do 45m 2, parter lub 1 piętro. Wynajmę lub kupię. Tel Sprzedam działkę zabudowaną, ogrodzoną o pow. 2780m 2. Na działce jest duży budynek mieszkalno-gospodarczy z 2 dużymi garażami, nadającymi się na warsztat samochodowy lub inną działalność. Łękawica, gm. Grabów nad Pilicą. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam nieruchomość w Kozienicach- zakład usługowy-samochodowy o pow. 160tys. z mieszkaniem o pow. 60m 2, działka 806m 2. Cena 370 tys. do negocjacji. Tel Sprzedam lub wynajmę warsztat samochodowy. Kozienice, ul. Polna 3. Cena do uzgodnienia. Tel TYGODNIK OGŁOSZENIA DROBNE SMS o treści TC.OKO. na nr Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 73m 2 w Garbatce-Letnisko, ul. Partyzantów 1/1, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, blok 2-piętrowy. Więcej inf. pod nr tel Sprzedam działkę budowlaną os. Borki o pow. 980m 2. Cena do uzgodnienia. Tel Wydzierżawię halę o pow. 350m 2. Woda, światło, media. Aleksandrówka. Tel Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2-pokojowe o pow. 51m 2, na parterze w Pionkach przy ul. Szkolnej. Do mieszkania przynależy piwnica (11,5m 2 ) i strych (14m 2 ). Blok 2-piętrowy, usytuowany przy lesie blisko dworca PKP. Cena 96 tys. Tel Sprzedam garaż murowany na os. Energetyk przy ul. Żeromskiego w Kozienicach. Tel / Sprzedam domek drewniany o pow. ok 60m 2 w Czarnej Wsi. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę budowlaną z warunkami zabudowy o pow. 1500m 2 w Rudzie koło Kozienic. Tel Dom parterowy, wolno stojący, 3 sypialnie, salon, kuchnia, łazienka, hol, pom. Gospodarcze, stan surowy otwarty. Razem 114 m 2, na działce 1600 m 2, częściowo ogrodzonej, dodatkowo budynek gospodarczy murowany. Dom położony w Puszczy Kozienickiej, Maciejowice III 63, gm. Głowaczów, pow. Kozienicki. Cena tys. Tel (po godz ) Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52m 2, 3 piętro, os. Piaski. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam garaż murowany z kanałem w Kozienicach przy ul. Żeromskiego. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 76m 2, 3-pokojowe, 4 piętro. Kuchnia i łazienka umeblowane. Kozienice, ul. Kopernika 7b. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dom wolnostojący, ocieplony, kryty blachą, nowe okna, ogrzewanie gaz-węgiel, pow. mieszk. 160 m 2, pow. cał. 250 m 2, 7 pokoi, 3 łazienki. Działka zagospodarowana ma 504 m2. Lokalizacja Kozienice ul. Wojska Polskiego. Cena do uzgodnienia. Tel RÓŻNE Sprzedam znaczki-różne. Tel Chrust, gałęzie, oddam gratis. Koło Kozienic. Tel Sprzedam pawie: samca i dwie samice. Tel Sprzedam ule z pszczołami. Tel Szukamy Wokalistki na wesele do zespołu muzycznego w dniu 8 Sierpień Okolice Warszawy, zapewniamy transport. Wesele w godz do Cena 400 zł. Tel Sprzedam kompletny sprzęt na biwak tj. namiot, materace, śpiwory, butla gazowa, kuchenka, naczynia. Cena 200zł do negocjacji. Tel Zamienię rower Lincoln na małą damkę lub sprzedam. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam maszynę do szycia Singer typ 518. Cena 200zł. Kozienice. Tel Sprzedam roletki materiałowe dzień i noc, rolety oraz żaluzje i plisy. Pomogę założyć. Tel Sprzedam bramę metalową o wym. 4,40x150m. Tel Sprzedam bramę metalową z furtką o wym. brama 340x150m, furtka 100x150m. Tel Sprzedam fotel wypoczynkowy, bardzo wygodny, elegancki. Pokrycie welurowe w kolorze jasnym. Tel Sprzedam kanapę sypialno-wypoczynkową, pokrycie welurowe. Stan dobry. Tel Sprzedam heblarkę, blat dł. 2.60m, silnik 5,5kw, wałek szer. 35cm, 3 noże. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dwukółkę do ciągnika rolniczego, dł. 2,60m, szer. 1,25m, wys. 1,40m, opony 15. Cena do uzgodnienia. Tel ANANAS pożyczki krótkoterminowe do 30 dni od zł, minimum formalności, także z komornikiem. Tel Sprzedam kabel ziemny, miedziany, 4-ro i 7-mio żyłowy, dł. 80cm. Tel Sprzedam 2 nowe zlewozmywaki, 1 komorowe, aluminiowe. Cena 100 zł/szt. Tel Zlecę wykoszenie trawy własną podkaszarką, teren ok. 800m 2. Kozienice. Tel Sprzedam sztywną przyczepę, 6-cio tonową, rok Cena 6200zł. Stan dobry. Tel Sprzedam śrutownik, silnik elektryczny, wózek +kabel. Tel Sprzedam 2 fotele welurowe, kolor zgniła zieleń. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam suknie ślubną, rozm Kolor biały, stan dobry. Cena 800zł do negocjacji. Tel NADZÓR BUDOWLANY nad robotami konstrukcyjno- -budowlanymi. Oferuję usługi w zakresie: kier. bud., insp. nadz., odbiór budynków do użytkowania, przeglądy tech. budynków 1-r. i 5-let., ocena stanu tech. budynków. Kozienice. Tel / Frezowanie kominów. Wkłady kominowe Sprzedaż, montaż. Usługi kominiarskie. Masz problem z kominem zadzwoń! Tel DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE. TEL Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń i sprawdź jaką kwotę możesz otrzymać. Pożyczka elastyczna. Tel Wakacyjna Pożyczka! Planujesz urlop? Brak Ci gotówki? Tylko u Nas na oświadczenie bez zbędnych formalności! Szybka i elastyczna pożyczka! Zadzwoń lub wyślij sms. Tel PRACA Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym, prawo jazdy kat. C+E, wymagane doświadczenie oraz dyspozycyjność. Tel Zatrudnię magazyniera, kierowcę najlepiej z kat. C. CV na adres Poszukuję opiekunki do chorej na SM. Zapewniam zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie. Tel Poznam pana samotnego, najlepiej na emeryturze. Który za niewielka opłatę pomoże mi w drobnych naprawach oraz w pracach na działce. Proszę o SMS na nr Mycie, malowanie dachów, kostki brukowej, elewacji itp. Tel Atrakcyjne ZABAWKI oraz ekskluzywne GARNKI w korzystnych cenach i inne art. do domu (patelnie, czajniki, noże, szybkowary). Bąkowiec. Tel TOWARZYSKIE Poznam dyskretną kobietę lub mężatkę do przyjaźni oraz dyskretnych spotkań. Mężczyzna 36 lat, Radom, Kozienice, Pionki, Zwoleń, Puławy i ok. Tel Chłopak 35l kawaler, szczupły pozna panią parę. Pełna dyskrecja. Tel Kawaler bez nałogów, bez zobowiązań, 43 lata, pozna panią w stosownym wieku do 40 lat, tylko stały związek. Tel Poznam wolną kobietę lub dyskretną mężatkę w celu dyskretnych spotkań. Mężczyzna 36 lat, Radom, Kozienice, Zwoleń, Pionki, Iłża i okolice. Tel KARCZMA U SUCHEGO Wolne terminy na wesele. Zapraszamy! Piątek ( ) Zapraszamy na wieczór Disco z DJ em. Start godz. 20. Wstęp GRATIS! Sobota ( ) Zapraszamy na Dancing z zespołem Wołos Band. Start godz. 20. Wstęp: Panie Gratis! Panowie 10 zł. Zapraszamy na niedzielne obiady! Sprawdźcie nasz profil na Facebooku. ZŁOM-POL 9

10 WARKA TYGODNIK (300) 30 lipca 2015 Kolonia w Jastrzębiej Górze W dniach 29 czerwca 7 lipca Centrum Sportu i Rekreacji w Warce zorganizowało w Jastrzębiej Górze kolonię integracyjną dla 45 dzieci. Podczas wakacyjnego pobytu dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach. Nie było czasu na nudę. Codziennie zażywały kąpieli morskich pod czujnym okiem ratowników WOPR, uczestniczyły w grach sportowych i innych zabawach ruchowych. Nie zabrakło konkursów oraz zajęć profilaktycznych (np. program dotyczący bezpieczeństwa kąpieli, Agresji Nie, Ekologia ). Uczestnikom kolonii udało się także odbyć kilka ciekawych wycieczek. Byli na Helu i Rozewiu, Jantarze i Trójmieście. Nie zabrakło pobytu w fokarium oraz wizyty w Ocean Park we Władysławowie, gdzie można było oglądać bogactwo flory i fauny morskiej. Ciekawą propozycją na ten dzień było także multimedialne show w chłodnym kinie Błękitek przyjaciel dzieci. Warto zaznaczyć, że sama Jastrzębia Góra oferuje wiele atrakcji. Uczestnicy kolonii mieli okazję zwiedzić m.in. klify, wąwóz Lisi Jar, Promenadę Światowida ( zagłębie rozrywkowe miasta). Pożegnanie z morzem nastąpiło 6 lipca na plaży. Następnego dnia dzieci pełne wrażeń wróciły do swoich rodzin. Z pewnością zdążyły już za nimi zatęsknić. Uczestnikami kolonii były dzieci ze świetlic opiekuńczo- -wychowawczych z CeSiR, Nowej Wsi, Świetlicy w Laskach oraz dzieci z miasta i gminy Warka. Wyjazd został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok Zostań gwiazdą Warka Music Show! Wszyscy amatorzy śpiewania! Do biegu, gotowi, start! Przed nami kolejna edycja konkursu wokalnego Warka Music Show organizowanego przez Gminną Instytucję Kultury Dworek na Długiej w Warce. Nadszedł czas, aby zawalczyć o I miejsce w finale konkursu. Będą mogli wziąć w nim udział osoby zaliczające się do jednej z trzech kategorii wiekowych: kat. I: 6 10 lat (roczn ); kat. II: lat (roczn ), kat. III: od 16 lat (roczn i starsze). Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć uzupełnioną kartę zgłoszeniową oraz płytę CD z nagraniem dwóch dowolnych utworów w wykonaniu uczestnika. Należy je dostarczyć do Dworku na Długiej do 10 sierpnia Spośród nadesłanych zgłoszeń do finału zakwalifikowane zostaną osoby wyłonione przez organizatora. 18 sierpnia na stronie opublikowana zostanie lista zakwalifikowanych. Podczas koncertu finałowego 30 sierpnia odbędzie się głosowanie publiczności. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Zachęcamy do udziału w konkursie! Piłkarskie emocje w Warce lipca na wareckim Orliku odbył się Turniej Dzikich 15 Drużyn Piłki Nożnej. W rozgrywkach wystartowały zespoły podwórkowe i grupy kolegów. Emocji nie brakowało. Turniej organizowanym przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce dedykowany był dla chłopców z roczników 2000 i młodszych. Wzięło w nim udział sześć zespołów z Warki i okolic. Jedna drużyna złożona ze starszych zawodników grała tylko towarzysko był to zespół FC Dziadziusie. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor CeSiR Marian Górski. W trakcie trwania turnieju rozegrano 15 zaciekłych spotkań. Zawody zostały rozegrane systemem każdy z każdym. Trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe w postaci koszulek i getrów piłkarskich. Oto klasyfikacja końcowa: I miejsce Magnuszew Team ; II miejsce Piękne i Bestie ; III miejsce KS Pogromcy ; IV miejsce Mniszew ; V miejsce Wojskowi ; towarzysko FC Dziadziusie. Więcej informacji na stronach Tygodnika OKO.

11 20(300) 30 lipca 2015 Poland Bike w Wąchocku lipca w Wąchocku obyły się już dziewiąte w tym roku zawody z cyklu Lotto Poland BikeMarathon. Pomimo upału na 5 starcie stanęło prawie 600 zawodników. Trasa została wytyczona po ścieżkach i drogach Sieradzkiego Parku Krajobrazowego. Dystans Fan wynosił 7 km. W najmłodszej kat. wiekowej wystartował reprezentujący Sekcję Kolarską Klubu Sportowego Energia Kozienice Igor Rusinowski. Zajął on bardzo dobre 6 miejsce. Na dystansie Mini wynoszącym 25 km wystartowało dwóch kozieniczan Waldemar Strzelczyk oraz Piotr Nowakowski. Obaj zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych zajęli 6 miejsca. Do rywalizacji na Dystansie Max o długości 50 km przystąpiło trzech zawodników kozienickiego klubu. Justyn Wójcik w najliczniej obleganej kategorii wiekowej zajął 37 miejsce. Grzegorz Rusinowski zajął 32 miejsce, najlepsze w tym roku. Natomiast Szymon Abramczyk zajął 46 miejsce także najlepsze w tym sezonie i utrzymał miejsce w 4 sektorze. W Mini crossie organizowanym dla najmłodszych na terenie Miasteczka Poland Bike wystartował Marcel Wójcik reprezentujący Kozienice. Zajął 7 miejsce. REKLAMA 11 REKLAMA REKLAMA SZAMBA BETONOWE od 2-12 m 3 juz od 650zł. atesty PRODUKCJA TRANSPORT MONTAZ Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie połączenie budynku ze zbiornikiem. Tel

12 12 20(300) 30 lipca 2015 REKLAMA Na północ od Radomia, na południe od Białobrzegów, na zachód od Kozienic i na wschód od Przytyka, dotrzecie Drodzy Smakosze do Jedlińska. Z których stron byście się do nas nie wybrali, kierujcie się pod mury naszego barokowego Kościoła. Krótkim spacerem w stronę strumienia Radomki dotrzecie do miejsca gdzie powstaje coś niespotykanego. Z pasją, z doświadczeniem i zamiłowaniem pieczemy, gotujemy i wędzimy tak, jak nauczyli nas tego nasi dziadkowie. Chciałbym opowiedzieć Wam, Drodzy Smakosze, o prawdziwie naturalnych wędlinach. Co mamy wspólnego z Waszymi wspomnieniami? Sięgnijcie pamięcią do czasów swojego dzieciństwa. Peklowanie metodą zalewową z dodatkiem aromatycznych ziół Wędzenie dymem olchowym w niewielkiej wędzarni Tym właśnie kontynuujemy tradycje naszych dziadków. Co za to otrzymujemy? Łagodny smak, niepowtarzalny aromat oraz piękną, złocisto-brązową barwę naszych wędlin, którą wielu z Was już zna jako Wędzonki Olchowe od Czapli.

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony stanowiących własność Gminy Wisznia Mała Działki połoŝone w obrębie KRYNICZNO : - działka nr 42/5 o pow.3629 m 2,KW WR1W/00017686/4 cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych w miejscowościach: Ząbrowo, Kamień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Godz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp. Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session

Godz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp. Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session Gz. 03.07.2015 (piątek) Bilety Wstęp Letnia scena CAL: koncert Impresje Bluesowe 2 Witold Jąkalski, Power Blues 40+, po koncercie jam session 04.07.2015 (sobota) Projekcja filmów Konkursu Niezależnego

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych - rolnych położonych w Bodzewie, w Grabonogu,

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Regulamin konkursu Kobiety na start dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY Położenie nieruchomości Opalenica Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4 Arkusz mapy 3,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice.

WARUNKI PRZETARGU. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice. Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 54/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 20 kwietnia 2016 r. WARUNKI PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. G.6840.02. 2011 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nierucho mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej w ewidencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. 5) działka nr 8/9 o powierzchni 0,1568 ha, w skład której wchodzą grunty oznaczone symbolem RIVa /grunty orne/:

WARUNKI PRZETARGU. 5) działka nr 8/9 o powierzchni 0,1568 ha, w skład której wchodzą grunty oznaczone symbolem RIVa /grunty orne/: Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 53/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 15 kwietnia 2016 r. WARUNKI PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 72/2013. Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie

OGŁOSZENIE NR 72/2013. Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie Szczecin, dnia 05 lipca 2013r. Przetarg nr :.../Nd/Nu/OTS/13 OGŁOSZENIE NR 72/2013 Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r.

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. Na podstawie 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako:

WARUNKI PRZETARGU. 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako: Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 195/2014 BURMISTRZA BARCINA z dnia 5 listopada 2014 r. WARUNKI PRZETARGU przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675 Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK L p Położenie 1 Wyrzysk, os. Leśne 2 Wyrzysk, os. Leśne 3 Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /09 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 13 lipca 2009 r.

Uchwała Nr /09 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 13 lipca 2009 r. Uchwała Nr 134-350 /09 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaŝ nieruchomości połoŝonej w Brzozówce Kolonii. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowy dom w doskonałej cenie

Nowy dom w doskonałej cenie Nowy dom w doskonałej cenie http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-jelenia-gora-wtorny-nowy-dom-w-doskonalej- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Liczba pokoi

Bardziej szczegółowo

O G ł O S Z E N I E. cena wywoławcza wynosi ,00 zł netto

O G ł O S Z E N I E. cena wywoławcza wynosi ,00 zł netto O G ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Nysie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nysa, położonych w Jarnołtówku, k.m.

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie: 5 gmina, Lipnik

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. Wolin 2. 3. Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński 0003 Domysłów 4. Kołbaskowo Rajkowo ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych: Zarząd Powiatu we Wffze&ai Zaiącznik nr 1 do Uchwafy nr 34/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2014 roku rzcsmski Zarząd Powiatu we Wrześni Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

/10 0,0853 ha

/10 0,0853 ha O G ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Nysie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nysa, położonych w Jarnołtówku, k.m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE WA.SGZ.KO.4243.9.37.2016.JS Kozienice, dnia 29.03.2016 r. OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE działając, na podstawie ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości:

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości: WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr 539/8 o pow. 0,1040 ha RIIIa, Pow. w ha:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO. przeznaczonych do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO. przeznaczonych do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warszawa, dnia 10.05.2016 r. WYKAZ DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-83/15 Kraków, dnia 22.12.2015 r. Pan

Bardziej szczegółowo

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Śrem, 2015-07-21 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/167/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 37/167/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 37/167/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 stycznia 2016 r w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.71.2013 z dn. 17.05.2013r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości L.p Opis

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej

Bardziej szczegółowo

Wysokość postąpienia (zł) 3/31 0, SZ1S/ /1 Brak MPZP Przeznaczenie w MPZP SZ1T/ /2

Wysokość postąpienia (zł) 3/31 0, SZ1S/ /1 Brak MPZP Przeznaczenie w MPZP SZ1T/ /2 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. położonych w Porażynie. Działka zabudowana jest budynkiem

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. położonych w Porażynie. Działka zabudowana jest budynkiem BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonych w Porażynie Powierz Nr księgi chnia ark nr wieczystej 2 mapy i działki w m obręb ark 3 0009 Porażyn

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie. Regulamin opracowany został na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6. BIEG III WIEŻ, X BIEG SAMORZĄDOWCÓW dystans 10 km, start godz. 16.00 25.06.2016 r. Rynek w Prusicach

REGULAMIN 6. BIEG III WIEŻ, X BIEG SAMORZĄDOWCÓW dystans 10 km, start godz. 16.00 25.06.2016 r. Rynek w Prusicach REGULAMIN 6. BIEG III WIEŻ, X BIEG SAMORZĄDOWCÓW dystans 10 km, start godz. 16.00 25.06.2016 r. Rynek w Prusicach 1. Cele: popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Nr IF

W Y K A Z Nr IF W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju. W Y K A Z Nr IF.6840.07.2016.403 z dnia 19 maja 2016 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokal użytkowy nr 1U przy ul. Zdrojowej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Symbol lokalizacji. Powierzchnia w m². Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów. Funkcja w m.p.z.p. ( przeznaczenie ) Cel dzierżawy. l.

Symbol lokalizacji. Powierzchnia w m². Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów. Funkcja w m.p.z.p. ( przeznaczenie ) Cel dzierżawy. l. DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE OGŁASZA USTNY PRZETERG NIEOGRANICZONY dla nieruchomości do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego w sezonie letnim 2016 r. na 'Promenadzie Nadmorskiej

Bardziej szczegółowo

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Obręb ewidencyjny WÓJT GMINY JAROSŁAW O G Ł A S Z A I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław Nr Księgi Wieczystej Nr ewid. działki Powier zchnia ha

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony L.p. Lokalizacja Położenie 1. Torzym 2.* Torzym 3. Lubów ul. Świerczewskiego ul. Mickiewicza Nr 10/1 Była hydrofornia na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK L p Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO o laury Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO o laury Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki Radom lipiec 2013r. REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO o laury Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO

REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 08 września 2016 roku REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13.03.2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13.03.2012r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 z dnia 13.03.2012r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO B16EJL (TRUCK 1,9D), rok produkcji 2000, nr rej. KVA093W

Bardziej szczegółowo