z okładki była powódź, która nawiedziła miejscowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z okładki była powódź, która nawiedziła miejscowości"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 300/20 30 lipca 2015 r. (ISSN ) Nakład: egz. TYGODNIK W pionkowskim CAL-u: aktywnie i kreatywnie Kuchnia Pana Czapli czytaj str. 12 REKLAMA TYGODNIK czytaj str. 5 Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy tym momencie trzymają Państwo jubileuszowy, trzechsetny numer czasopisma. W Trzechsetny, jak trzystu Spartan pod Termopilami. Nie jesteśmy do nich podobni. Przede wszystkim nie jesteśmy lakoniczni. Mówimy i to sporo. Mówimy od 2001 r., w różnych formach wydawnictwa, w różnych zespołach redakcyjnych. Mówimy, ponieważ chcą nas Państwo czytać. I za tę uwagę chcemy Państwu podziękować. Pierwszy numer Oka ukazał się w sierpniu 2001 r. (wtedy jeszcze gazeta ukazywała się pod trochę innym tytułem). Tematem z okładki była powódź, która nawiedziła miejscowości nadwiślańskie. Nie zabrakło wieści sportowych i kulturalnych. Ks. Piotr Stępień grający wówczas w drużynie Megawat Świerże Górne udawał się wtedy na misję do Brazylii i za żadne skarby nie zamierzał zrezygnować z piłki nożnej. 15-lecie swojego istnienia obchodziło kozienickie koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W uroczystościach Ogólnopolskiego Zakończenia Roku Małych Szkół jakie odbywały się w Ursynowie uczestniczył premier Jerzy Buzek. Publikowane były liczne poradniki PRODUCENT REKLAM WIZYTÓWKI NAKLEJKI STRONY WWW weterynaryjne, motoryzacyjne oraz dotyczące... obsługi Internetu. Tak, był to czas w którym, aby znaleźć coś w Google, trzeba było znaleźć Google. Zbliżał się Dzień Energetyka, na którym miał zagrać Bayer Full i Myslovitz. 300 Praca redakcyjna obfitowała w szereg niespodziewanych sytuacji, czasem komicznych, czasem wymagających poświęceń. Zdarzało się, że numery składane były w prywatnych mieszkaniach, między zupką chińską a pieluszkami. Zdarzało się, że jedyną dostępną do dyspozycji redakcji drukarnią była zwykła kserokopiarka. Zdarzało się i tak, że płyty dołączone do jednego z wydań (wypychały one plecak lub dwa) były wklejane ręcznie. Innych sekretów kuchni dziennikarskiej w tym ULOTKI PLAKATY OKLEJANIE POJAZDÓW PROMOCYJNE CENY!!! BANERY SZYLDY miejscu publikować nie będziemy. Początkowo gazeta była prowadzona głównie hobbystycznie. Początkowo, tj. przez pierwsze 10 lat swojego istnienia. Poważne zmiany nastąpiły we wrześniu 2011 r. Lokalny miesięcznik stał się tygodnikiem. Rozszerzył też zasięg ukazywania się. Od stycznia 2012 r. Oko wychodziło już poza obrębem powiatu kozienickiego można powiedzieć od Warki po Zwoleń. Stan ten trwa do dziś. Jesteśmy jednym z najdłużej działających regionalnych czasopism na rynku. I jak już zostało wspomniane nie było to możliwe bez Was, bez Czytelników. Nie było to możliwe również bez rzeszy osób współtworzących czasopismo autorów, fotografów, korektorów, grafików, sekretarzy redakcji... To oni opracowywali materiał oraz wklejali ręcznie płyty CD w prywatnych mieszkaniach. Im również, jako redaktor, chciałbym w tym miejscu podziękować. Edmund Kordas Redaktor naczelny KASETONY TABLICE GADŻETY REKLAMOWE MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM LUB NARKOTYKAMI? ZADZWOŃ. POMOŻEMY CI! TEL. ZAUFANIA: (gm. Jedlińsk)

2 2 20(300) 30 lipca nieruchomość składająca się z działek o nr 5208/16 i nr 5208/23 o łącznej powierzchni 673 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10:00 2. nieruchomość składająca się z działek o nr 5208/12 i nr 5208/18 o łącznej powierzchni 810 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 3. nieruchomość składająca się z działek o nr 5208/19 i nr 5209/12 o łącznej powierzchni 753 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10:00 4. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5209/13 o powierzchni 892 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 6.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwoleniu przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną: 5. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5209/21 o powierzchni 1161 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 8.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10:00 6. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5209/20 o powierzchni 1277 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: ,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 7. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5209/5 o powierzchni 958 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 7.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10:00 8. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5204/5 o powierzchni 1075 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 8.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 Przetargi odbędą w wyżej podanych terminach w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. 9. nieruchomość oznaczona jako działka nr 5207/2 o powierzchni 656 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10: nieruchomość oznaczona jako działka nr 5207/7 o powierzchni 703 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12: nieruchomość oznaczona jako działka nr 5207/6 o powierzchni 589 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 4.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 10: nieruchomość oznaczona jako działka nr 5207/3 o powierzchni 674 m 2 Cena wywoławcza: ,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 5.000,00 zł Termin wpłacenia wadium: r. Termin przetargu: r. godz. 12:00 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń ww. nieruchomości położone są w terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej symbol planu MN. Prawo własności przedmiotowych nieruchomości uwidocznione jest w księdze wieczystej KW Nr RA1Z/ /3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne. Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest odrębne wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie i wysokości określonej dla poszczególnych nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu nr Bank Spółdzielczy w Zwoleniu. W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości tj. numer działki lub działek której dotyczy wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. Dowód wpłaty wadium uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej również dokument tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć do wglądu oryginał pełnomocnictwa. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz z późn. zm.). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości uchyli się od zawarcia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu pokój nr 17 tel. (48) wew. 117 lub 116 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium w godzinach pracy tut. Urzędu tj. w poniedziałek 8:00 16:00, od wtorku do piątku 7:30 15:30. Zwoleń, dnia r. List otwarty ministerstwa finansów Szanowni Państwo! Drodzy Przedsiębiorcy Z początkiem wakacji MF rozpoczęło letnią edycję paragonowej akcji edukacyjnej (...) Nie daj się oszukać. Sprawdź paragon. (...) Jej cel jest prosty uświadomienie Polakom, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego. (...)nie każdy wydawany paragon jest potwierdzeniem zrealizowanej operacji. (...) Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie (...) Chcieliśmy przypomnieć także, że jesienią rusza Loteria Paragonowa, która zakłada losowania atrakcyjnych nagród wśród prawidłowo wystawionych przez sprzedawców, a następnie zarejestrowanych przez kupujących, paragonów fiskalnych. (...) Z wyrazami szacunku, I. Leszczyńska, J, Kapica Ogłoszenie Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Lubelskiej 16 oraz w sołectwach został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych na usługi medyczne przeznaczonych na wynajęcie. Informacje dotyczące przedmiotu najmu zostały podane w wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów przy ul. Lubelskiej 16 w godzinach pracy w pokoju Nr 19, pod nr tel. (48) , wew. 47. TYGODNIK Wydawca: Firma Kordas E. Kordas Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3 Biuro redakcji: Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3 tel./fax Biuro ogłoszeń i reklamy: , Redaguje zespół: Redaktor naczelny: Edmund Kordas Skład i łamanie: Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: Następne wydanie: 13 sierpnia Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji

3 20(300) 30 lipca KOZIENICE. POKONTROLNE WNIOSKI RIO Ciąg dalszy kłopotów Tomasza Śmietanki? Udzielanie nienależnych ulg i umorzeń podatków, w tym podmiotom, które nawet o to nie wystąpiły! to tylko jeden z wielu zarzutów sformułowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Ze środków na promocję sfinansowano np. publikację książki (praca doktorska) dr inż. Tomasza Śmietanki na kwotę zł. Udzielono niezgodną z prawem dotację dla starostwa powiatowego w Kozienicach, burmistrz przyznawał, niezgodnie z prawem, dodatki dla zastępców i skarbnika gminy itd. Łącznie Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła w swym protokole 24 nieprawidłowości. Protokół do UM w Kozienicach wpłynął 25 czerwca br. Ps. Radni Martin Bożek i Józef Cytryniak wystosowali pismo do przew. Komisji Rewizyjnej Włodzimierza Kowalskiego w którym stosownie do zapisów ustawowych o samorządzie gminnym proszą Przewodniczącego Rady Mariusza Prawdę o zwołanie w ciągu miesiąca posiedzenia Komisji Rewizyjnej poświęconego następującym zagadnieniom: 1. Informacja Burmistrza Gminy Kozienice nt. wyników kontroli prowadzonej od 17 marca do 7 maja 2015 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie oraz zastrzeżeń jakie Burmistrz złożył w związku z Wystąpieniem pokontrolnym z r. (znak: W.K ); 2. Analiza (ocena) nieprawidłowości wykazanych w Wystąpieniu pokontrolnym RIO z r. (znak: W.K ) w kontekście działań, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości w przyszłości, w tym przez przyjęcie stosownych uchwał przez Radę Miejską w Kozienicach. Oświadczenie w tej sprawie nadesłał do naszej redakcji radny M.Bożek, oto jego treść: - Mimo, że pan przewodniczący komisji rewizyjnej W. Kowalski deklarował, iż telefonicznie uzgodni termin posiedzenia komisji z wszystkimi jej członkami i zwoła posiedzenie, to do chwili obecnej takiego uzgodnienia nie poczynił. To jest kolejny przykład na to, że komisja rewizyjna nie wypełnia swojej podstawowej funkcji określonej w ustawie o samorządzie gminnym. A mianowicie, nie kontroluje - w imieniu Rady Miejskiej w Kozienicach - działalności burmistrza i podległych mu jednostek. Działania komisji to zwyczajna gra pozorów. Sprawa nieprawidłowości w gminie Kozienice, jakie stwierdziła w toku swojej kontroli RIO w czerwcu br., jest zbyt poważna, aby przew. W. Kowalski ją ignorował i blokował zwołanie posiedzenia komisji rewizyjnej. W tej sytuacji członkowie komisji, którzy złożyli wniosek o jej zwołanie w dniu 13 lipca br., będą musieli poszukać innych środków prawnych umożliwiających wyjaśnienie całej sprawy. Protokół RIO dostępny na naszej stronie:

4 4 20(300) 30 lipca 2015 GARBATKA-LETNISKO XXXIII DNI GARBATKI Dobiegły końca XXXIII Dni Garbatki. Pogoda była kapryśna, alej jej humory nie przeszkodziły widzom w dobrej zabawie. Pierwszy dzień festynu tradycyjnie rozpoczęły zawody wędkarskie dla dzieci. Najlepszymi wędkarzami okazali się w grupie młodszej: Kacper Ziemka, Jan Michałowski i Weronika Głuszek; w grupie starszej: Dawid Kwaśnik, Kacper Cybulski oraz Patryk Mąkosa. Młodzi wędkarze otrzymali puchary i nagrody, które wręczyli sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz, prezes Koła Garbatka Norbert Piechurski oraz wiceprezes Andrzej Wałęka. Kolejnym punktem sobotniej części festynu był IV Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej, w którym rywalizowało pięć formacji. Jury w składzie: Renata Wałęka, Iwona Stępień i Zbigniew Wdowiak, miało trudne zadanie wyłonienia najlepszych wykonawców. I miejsce wyśpiewał Ponton Band z Pruszkowa, II miejsce ex aequo Małżeństwo Jak z Nut oraz Radomski Duet. Wyróżnienia otrzymał Zespół Chodu i Zespół Dnia Następnego. Zwieńczeniem dnia była jak co roku zabawa taneczna. Godzinnym programem artystycznym dla dzieci rozpoczął się drugi dzień festynu. Po raz piąty wręczona została statuetka Szycha Garbacka, która trafia do osób wyjątkowo zasłużonych dla gminy. W tym roku kapituła przyznała ją Feliksie Urszuli Wiraszce, która przez 41 lat prowadziła Gminną Bibliotekę Publiczną. Nagrodę wręczyła sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz wraz z przewodniczącym rady gminy Włodzimierzem Mazurem i wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Leszkiem Ruszczykiem. Część artystyczną rozpoczął chór seniora Wrzos z Garbatki przy akompaniamencie Eugeniusza Moryca. Następnie na scenie pojawił się znany i lubiany kabaret Paka, który rozbawił publiczność i przypomniał swoje najlepsze skecze. Po kabarecie widzowie przenieśli się w Zaczarowany świat operetki za sprawą solistów Teatru Wielkiego z Łodzi, którzy zaprezentowali popularne dzieła muzyki klasycznej. Zupełnie inny recital zaprezentował wyczekiwany przez publiczność radomski zespół disco polo Redox. Wykonawcy nie zawiedli i zaprezentowali zgromadzonej na Grzybku publiczności gorące show. Dyskoteka zakończyła tegoroczne Dni Garbatki. GCRSiP Pani Barbarze Kwaśnik Radnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko i Sołtys Sołectwa Molendy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża składają: Rada Gminy, Wójt, Sołtysi, Sekretarz Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i GOPS w Garbatce-Letnisko

5 20(300) 30 lipca REKLAMA Zwoleń na Parafiadzie w Warszawie 18 lipca 2015 r. odbyły się finały XXVII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w 12 Warszawie. Uczestniczyło w nich 1400 osób z ośmiu krajów: Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Hiszpanii, Niemiec i Estonii. Drużyna Parafialnego Klubu Sportowego ze Zwolenia, jak co roku, odniosła sukcesy. Siatkarki pod opieką trenerów Stanisława Kwaśnika i Andrzeja Ostrowskiego zdobyły złoty medal, kat. liceum. Oto skład drużyny: Angelika Toporek, Angelika Giermasińska, Olga Jarosz, Weronika Kwaśnik, Marta Lenart, Karolina Markiewicz, Jagoda Przepiórka, Magdalena Kupczyk, Jagoda Mizerska. Te same zawodniczki reprezentowały Zwoleń w rozgrywkach koszykarskich. Również w tym przypadku drużyna stanęła na najwyższym podium. Para Angelika Toporek i Olga Jarosz zajęły II miejsce w piłce plażowej. Adam Ostrowski zajął II miejsce w ringo i IV miejsce w pływaniu w stylu dowolnym. Jeden z trenerów Andrzej Ostrowski zajął II miejsce w pływaniu stylem klasycznym i IV miejsce stylem dowolnym. Najmłodszy zawodnik Przemek Ostrowski brał udział w zawodach w ringo i pływaniu. W konkursie wiedzy o Warszawie i architekturze współczesnej tuż za podium uplasowała się Aleksandra Mroczek. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w modlitwach porannych i wieczornych. Spędzili miło czas w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, biorąc udział w zawodach sportowych, warsztatach artystycznych i muzycznych. PIONKI Ekspresowa sesja Rady Miasta We Wtorek 14 lipca 2015 r. o godz. 18:00 odbyła się X sesja Rady Miasta Pionki. 1/3 radnych była nieobecna, całe szczęście wymagane kworum zostało zachowane. Tego wieczoru pod głosowanie poddano jedną uchwałę. Dotyczyła ona utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy miasta Pionki. Już podczas nadchodzących wyborów siedziba komisji wyborczej obwodu nr 16 znajdować się będzie w budynku oddziału chorób wewnętrznych w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1. Natomiast obwód nr 17 w budynku Szpitala Rejonowego w oddziale chirurgii przy ul. 15 Stycznia 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. KOZIENICKI FOKUS POKUS? Kilka tygodni temu gazeta Echo dnia podało jakoby najlepsze wyniki podczas tegorocznych matur osiągnęli uczniowie LO zielonego, gdzie zdawalność miała wynieść 96%. Okazuje się, że w rzeczywistości II LO w Zespole Szkół nr 1 ma nieco lepszy wynik (90,90%) od Zielonego, które tak naprawdę miało uzyskać 90,83%. Podobno była to pomyłka ale poszła w świat! Cztery czy dziesięć ( osób, które miały nie zdać matury) to w końcu nie taka wielka różnica. Wakacje z CAL kreatywnie i aktywnie Prze dwa tygodnie wakacji dzieci z Pionek oraz ze Słupicy i okolic brały udział w zajęciach warsztatowych Kreatywnie i aktywnie. W warsztatach uczestniczyło prawie 50 dzieci w wieku 7 12 lat. Każdy dzień odbywał się pod innym hasłem. Zaczęliśmy od dnia ekologii, podczas którego były warsztaty upcyclingowe Śmiecio-sztuka oraz zabawy i quizy o tematyce ekologicznej. Kolejne dni upływały pod znakiem prac plastycznych i innych atrakcji. W zajęciach czynnie włączyły się panie z warsztatów rękodzieła działającego przy CAL. Wiesławą Kośla uczyła dzieci wykonania kwiatów z krepiny oraz (wspólnie z Ewą Szafranowicz- -Stefanowską) quilling, a także (z Ewą Zagożdzon) prowadziła warsztaty filcowania dla dzieci. Ponadto dzieci wzięły udział w rozgrywkach podwórkowych, zabawie tanecznej i karaoke. Miały okazję fotografować się w foto- -budce oraz kręcić etiudę filmową. Spróbowały też swoich sił w animacji. Atrakcją była wizyta w PSP w Pionkach. Na zakończenie turnusu odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wakacyjny rozkład jazdy (więcej informacji na Wakacyjna strefa grillowa Staw Górny (od 14.00); kino plenerowe Staw Górny, film Piotrek 13-ego (21.30, od 13 lat) Poranek z teatrem dla najmłodszych, Baltazar Bombka (11.00, wstęp 5 zł); piknik Trawnikowanie ( ); Kino za Rogiem dzieciom, film Żółwik Sammy 2 (14.00, wstęp 1 zł, od 7 lat); Kino za Rogiem zaprasza, film Dawca pamięci (17.00, wstęp 8 zł, od 12 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Warsztaty przyrodnicze dla dzieci Pomagamy pszczołom" ( , 7 12 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Wakacyjna strefa grillowa Staw Górny (od 14.00); spotkanie Na szlaku ze Stanisławem Zapaśnikiem Krajobrazy Chin, budynek CAL (17.00); kino plenerowe Staw Górny, film Gimbaza gimby nie znajo (21.30, od 13 lat) Plener plastyczny Pędzlem malowane ( ) Kino za Rogiem, film Fotograf (17.00, wstęp 8 zł, od 16 lat) Warsztaty rękodzieła dla dorosłych Inspiracja płynie z tradycji" (16.00, od 18 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Warsztaty rękodzieła dla dzieci (7 12 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Letni scena CAL koncert Młot na Czarownice (19.00) Kino za Rogiem, film Anomalia (17.00, wstęp 8 zł, od 12 lat) Warsztaty rękodzieła dla dorosłych (16.00, od 18 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat) Warsztaty ogrodnicze dla dzieci Z naturą na ty (7 12 lat) Hiszpańskie lato nauka języka hiszpańskiego (15.00, zapisy, 7 12 lat).

6 6 20(300) 30 lipca 2015 Festyn w Bartodziejach czerwca odbył się festyn Magia Lata. Ja, Mama i Tata 29 w Bartodziejach. Sukces strażaków z Policzny Organizatorzy skupieni wokół miejscowej PSP przygotowali masę atrakcji. Największą z nich okazał się pokaz zumby, w którym uczestniczyli prócz profesjonalnych tancerzy rodzicie i ich dzieci. Nowa wystawa w Kozienickim Domu Kultury lipca w KDK odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 24 Grupy Twórczej Vena. Zaprezentowane prace by efektem konkursu skierowanego do członków grupy. Uczestnicy zaprezentowali prace malarskie, rzeźbiarskie i koronkarskie oraz jedną pracę kronikarską. Miały one ukazać albo piękno Wisły, albo zespołu pałacowo-parkowego w Kozienicach. W kategorii malarstwo za najlepszą uznano pracę Wisła Wieczorem" Mariana Gwardiaka. W kategorii płaskorzeźba zwyciężyła praca Oficyna z Wieżą" Andrzeja Zielińskiego, a w kategorii koronkarstwo praca Nad Wisłą Władysławy Barbary Drachal. Przyznano też wyróżnienia. Autorzy oprócz prezentacji samych prac zdradzili zgromadzonym tło ich powstania. Podczas X Mazowieckich Zawodów Sikawek Strażackich w Garwolinie drużyna OSP Policzna zajęła VI miejsce. W zawodach uczestniczyły 34 zespoły, w tym również zastępy żeńskie. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach historycznej i sprawnościowo-bojowej. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Plusk w Sycynie Mazowieckiego. Zawody uświetnili liczni goście. Na podium stanęły zastępy OSP Wyśmierzyce (I miejsce), Leszczyny (II miejsce), Radzymin (III miejsce). Uczniowie, rodzice i pedagodzy PSP w Sycynie po raz kolejny udowodnili, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Aby zapewnić swoim dzieciom aktywny wypoczynek, zorganizowali serię wyjazdów na basen. W miejscowościach gdzie nie ma basenu realizacja tego typu przyjemności jest trudna. Lecz ostatnio uczniowie PSP w Sycynie trzykrotnie wyjeżdżali na basen do Kozienic. Było to możliwe również dzięki pomocy Bogusławy Jaworskiej burmistrza Zwolenia, której organizatorzy w tym miejscu serdecznie dziękują. Inicjatywa była pomysłem samorządu uczniowskiego działającego przy PSP w Sycynie. Barbara Drachal Nabór do OHP Hufiec pracy w Kozienicach ogłasza nabór na rok szkolny w następujących formach kształcenia: gimnazjum dla dorosłych (wiek min. 15 lat), zasadnicza szkoła zawodowa (elektryk, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych), rzemieślnicza nauka zawodu. Istnieje możliwość zamieszkania w internacie. Uczniowie w okresie nauki otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Dokumenty można składać do 31 sierpnia w siedzibie hufca 7 13 Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30, w godz. 7:45 15:45. Więcej informacji pod nr oraz droga elektroniczną LGD Razem dla radomki zaprasza do udziału w konkursie Wszystkich miłośników tradycyjnej kuchni regionalnej i papryki zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu kulinarnego na najlepsze dania/potrawy przygotowywane z papryki (dania gorące, zimne, przetwory). Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 12 sierpnia do siedziby LGD RdR" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu drogą pocztową lub mailową wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na potrawę. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 sierpnia. Regulamin konkursu wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Regionalne spotkania ws. Lokalnej Strategii Rozwoju W związku z koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata , zostanie zorganizowana seria spotkań dla członków Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców. Będą to przede wszystkim konsultacje społeczne na temat słabych i mocnych stron miejscowych inicjatyw, celów LSR oraz możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW Odbędą się one w następujących miejscowościach: Ciepielów (urz. gm., 28.08, godz ), Gózd (urz. gm., 27.08, godz ), Jastrzębia (OSP, 19.08, godz ), Jedlnia-Letnisko (urz. gm., 19.08, godz ), Kazanów (urz. gm., 10.08, godz ), Pionki (urz. gm., 25.08, godz ), Miasto Pionki (CAL, 27.08, godz ), Policzna (świetlica, 24.08, godz ), Przyłęk (urz. gm., 14.08, godz ), Tczów (urz. gm., 26.08, godz ), Zwoleń (urz. m., 30.07, godz ).

7 20(300) 30 lipca MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Stawiamy na młodych Wchodzi w życie program wsparcia dla młodych rolników. Do rozdysponowania jest 718 mln euro. FOTO OCZKO FOTO OCZKO Dofinansowanie będzie dotyczyć tych rolników, którzy mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub zamierzają je uzupełnić w ciągu trzech lat) i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 14 lipca 2015, poz. 982) prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków. Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich będą różnić się od tych ze starego PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego lub rozpoczną jako kierujący po złożeniu wniosku o premię. O premię może starać się osoba, która stała się właścicielem, jest wieczystym użytkownikiem albo dzierżawi ziemię rolną z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych lub jednostki samorządu terytorialnego (JTS). Co ważne, wsparcie obejmuje tych rolników, którzy stali się właścicielami lub dzierżawią ziemię przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 m-cy przed jego złożeniem. Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona być co najmniej równa średniej krajowej (10.48 ha), a w województwach o średniej niższej niż krajowa średniej wojewódzkiej, ale nie może być większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi być własnością beneficjenta, w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawiona z zasobu własności rolnej ANR albo jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączenie wsparcia dotyczy gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%. Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: I w wysokości 80% po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 m-cy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja; II w wysokości 20% po realizacji biznesplanu. JEST ŚLEDZTWO Nieudana interwencja kozienickich policjantów w szpitalu! Prokuratura zbada, czy kozieniccy policjanci mieli prawo nie podjąć interwencji wobec awanturującego się w szpitalu burmistrza Tomasza Śmietanki. Śledztwo 6 lipca wszczęła Prokuratura Rejonowa w Kozienicach, a od 13 lipca br. prowadzi je Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. Postępowanie jest prowadzone w kierunku art kodeksu karnego, tj. o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Sprawa szpitalnych wypadków burmistrza Tomasza Śmietanki na łamach tygodnika OKO była opisywana już kilkakrotnie. Warto tylko przypomnieć, że wszystko rozegrało się 19 marca br., kiedy to na izbę przyjęć szpitala powiatowego trafił burmistrz Kozienic. Zachowanie pacjenta-vipa dalekie było jednak od kurtuazyjnych przemówień, do których burmistrz Śmietanka przyzwyczaił widzów Kroniki Kozienickiej i TV Nasz Powiat. Widać atmosfera szpitala nie na wszystkich działa uspokajająco, a wręcz przeciwnie. Sprzyja wywoływaniu awantur. Z tego też powodu personel izby przyjęć wezwał na pomoc dzielnych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Policjanci przybyli na miejsce zajścia, ale napotkali nieoczekiwane przeszkody. A ściślej, jedną przeszkodę w postaci burmistrza Kozienic. I dlatego - jak twierdzą osoby przebywające w tamtym czasie na izbie przyjęć - policjanci jak szybko się pojawili, tak szybko wycofali się rakiem. Mówiąc przy tym, że z tym panem (chodziło o burmistrza Śmietankę) nie chcą mieć nic do czynienia, bo potem tylko muszą się tłumaczyć. W oficjalnym komunikacie kozienicka policja twierdziła, że nie podjęto interwencji, bo nie było takiej potrzeby. Podobno personel szpitala zapewnił policjantów, że wszystko wróciło do normy. Tylko do jakiej normy? Czy normą jest nie podejmowanie interwencji wobec osób pełniących funkcje publiczne, mimo, że naruszają spokój i porządek publiczny. A może kodeks wykroczeń dotyczy tylko rowerzystów jeżdżących chodnikiem lub przysłowiowych Kowalskich przechodzących przez drogę nie po pasach? I rzecz najważniejsza: Kto zwolnił w dniu 19 marca br. kozienickich policjantów z obowiązku wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, o czym mówi się w ustawie o Policji? Personel szpitala?! A może ktoś inny, a ściślej jakaś kolejna Very Important Person w Kozienicach? Na te pytania od 6 lipca szuka odpowiedzi prokuratura w ramach śledztwa o sygn. Ds. 614/15. Na razie wiadome jest jedno. Mianowicie to, że wg prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, iż kozieniccy policjanci nie dopełnili obowiązków w dniu 19 marca br. poprzez niezasadne odstąpienie od podjęcia interwencji wobec osoby zakłócającej porządek, czym działali na szkodę interesu publicznego, tj. dopuścili się przestępstwa z art kodeksu karnego. (red.) XV Pielgrzymka Piesza Suwałki - Wilno. Cmentarz na Rossie, Teodozja Bień (radna powiatu radomskiego) czyta modlitwę za Ojczyznę w miejscu spoczynku serca Józefa Piłsudskiego.

8 8 20(300) 30 lipca 2015 GMINA JEDLIŃSK Po ostatniej burzy na Rynku nie będzie już charakterystycznej wierzby... Kolejny wypadek na krajowej siódemce Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w rajdzie rowerowym po Puszczy Kozienickiej

9 20(300) 30 lipca 2015 MOTORYZACJA Sprzedam fiata Cinguecento. Rok Przebieg 115tys. Stan bardzo dobry do jazdy. Opłaty do 2016r. Cena 1500zł, Magnuszew. Tel Sprzedam Mercedesa klasa A140, rok 2001, silnik 1.4, kolor ciemny grafit, 5- dzwiowy, benzyna, wspomaganie kierownicy. Stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Volvo S80, 2002r., 2,4 B+G. Kolor granatowy. Cena 12500zł. Tel / Sprzedam Reno Master, 2001r., 2,2 CDI. Kolor biały, 9-osobowy. Tel NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działkę o pow. 1800m 2. Adamów, 5.500, radomka 200m, słup. el.t.b.ryczywół 5000zł do uzg. budowy bez zezwolenia. Tel Sprzedam działkę rolną. Łaszówka 4500m2, cena 6 zł/m 2. Tel Okazja! Sprzedam dom przy trasie E7 w Jedlińsku 162 m 2 na działce 3824m 2. Dom w stanie surowym zamkniętym. Kanalizacja, gaz, prąd, woda. Tel Sprzedam ziemię rolną 1 ha. Wólka Policka, gm. Policzna. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Pionkach. Tel Sprzedam/zamienię na mniejsze mieszkanie 3-pokojowe za dopłatą, duża kuchnia, oddzielnie łazienka i wc, duży balkon, nowe okna. Kozienice, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie w Pionkach, Al. Lipowe 17, pow. 34,6m 2, parter, okna pcv, ogrzewanie gaz ziemny, łazienka i podłogi do remontu. Tel Sprzedam lokal usługowy o pow. 56m 2. Kozienice, ul. Hamernicka 4. Wykończony nadajacy się na gabinet lekarski, kosmetyczny lub fryzjerski. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m 2 w Kozienicach po generalnym remoncie, piętro 4/4. Tel Sprzedam dom 54m 2, budynek gospodarczy 44m 2 na działce 5700m 2 w miejscowości Michalin, gm. Zwoleń przy trasie T12. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 60m 2, 3-pokoje, I piętro, własność z gruntem, słoneczne z balkonem. Kozienice, os. Piaski, ul. Armii Ludowej. Tel Sprzedam garaż murowany z gruntem na os. Piaski. Tel Sprzedam grunt rolny o pow. 3700m 2. Kozienice-Borki. Cena 5500zł do negocjacji. Tel Sprzedam działkę budowlaną o pow. 4800m 2, z aktualnymi warunkami zabudowy budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą. Działka usytuowana przy drodze asfaltowej, możliwość podłączenia energii elek., i wody. Maciejowie, gm. Głowaczów, pow. kozienicki. Cena zł do negocjacji. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 65m 2, 4 pokoje, parter, do częściowego remontu. Kozienice, os. Energetyki. Cena 3300zł/m 2 do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 5000m 2 w miejscowości Staszów, 10 km od Kozienic. Przy drodze wszystkie media, energ. el., woda, kanalizacja, gaz ziemny, I i II klasa ziemi ornej. Posiada tytuł własności i nr księgi wieczystej. Cena 35 tys. zł do negocjacji. Tel Sprzedam dom 86 m 2 na działce o pow. 800 m 2. Wszystkie media w drodze w miejscowości Trzebień, gm. Magnuszew. Cena do uzgodnienia. Tel Poszukuję mieszkania do 45m 2, parter lub 1 piętro. Wynajmę lub kupię. Tel Sprzedam działkę zabudowaną, ogrodzoną o pow. 2780m 2. Na działce jest duży budynek mieszkalno-gospodarczy z 2 dużymi garażami, nadającymi się na warsztat samochodowy lub inną działalność. Łękawica, gm. Grabów nad Pilicą. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam nieruchomość w Kozienicach- zakład usługowy-samochodowy o pow. 160tys. z mieszkaniem o pow. 60m 2, działka 806m 2. Cena 370 tys. do negocjacji. Tel Sprzedam lub wynajmę warsztat samochodowy. Kozienice, ul. Polna 3. Cena do uzgodnienia. Tel TYGODNIK OGŁOSZENIA DROBNE SMS o treści TC.OKO. na nr Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 73m 2 w Garbatce-Letnisko, ul. Partyzantów 1/1, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, blok 2-piętrowy. Więcej inf. pod nr tel Sprzedam działkę budowlaną os. Borki o pow. 980m 2. Cena do uzgodnienia. Tel Wydzierżawię halę o pow. 350m 2. Woda, światło, media. Aleksandrówka. Tel Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2-pokojowe o pow. 51m 2, na parterze w Pionkach przy ul. Szkolnej. Do mieszkania przynależy piwnica (11,5m 2 ) i strych (14m 2 ). Blok 2-piętrowy, usytuowany przy lesie blisko dworca PKP. Cena 96 tys. Tel Sprzedam garaż murowany na os. Energetyk przy ul. Żeromskiego w Kozienicach. Tel / Sprzedam domek drewniany o pow. ok 60m 2 w Czarnej Wsi. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę budowlaną z warunkami zabudowy o pow. 1500m 2 w Rudzie koło Kozienic. Tel Dom parterowy, wolno stojący, 3 sypialnie, salon, kuchnia, łazienka, hol, pom. Gospodarcze, stan surowy otwarty. Razem 114 m 2, na działce 1600 m 2, częściowo ogrodzonej, dodatkowo budynek gospodarczy murowany. Dom położony w Puszczy Kozienickiej, Maciejowice III 63, gm. Głowaczów, pow. Kozienicki. Cena tys. Tel (po godz ) Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52m 2, 3 piętro, os. Piaski. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam garaż murowany z kanałem w Kozienicach przy ul. Żeromskiego. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 76m 2, 3-pokojowe, 4 piętro. Kuchnia i łazienka umeblowane. Kozienice, ul. Kopernika 7b. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dom wolnostojący, ocieplony, kryty blachą, nowe okna, ogrzewanie gaz-węgiel, pow. mieszk. 160 m 2, pow. cał. 250 m 2, 7 pokoi, 3 łazienki. Działka zagospodarowana ma 504 m2. Lokalizacja Kozienice ul. Wojska Polskiego. Cena do uzgodnienia. Tel RÓŻNE Sprzedam znaczki-różne. Tel Chrust, gałęzie, oddam gratis. Koło Kozienic. Tel Sprzedam pawie: samca i dwie samice. Tel Sprzedam ule z pszczołami. Tel Szukamy Wokalistki na wesele do zespołu muzycznego w dniu 8 Sierpień Okolice Warszawy, zapewniamy transport. Wesele w godz do Cena 400 zł. Tel Sprzedam kompletny sprzęt na biwak tj. namiot, materace, śpiwory, butla gazowa, kuchenka, naczynia. Cena 200zł do negocjacji. Tel Zamienię rower Lincoln na małą damkę lub sprzedam. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam maszynę do szycia Singer typ 518. Cena 200zł. Kozienice. Tel Sprzedam roletki materiałowe dzień i noc, rolety oraz żaluzje i plisy. Pomogę założyć. Tel Sprzedam bramę metalową o wym. 4,40x150m. Tel Sprzedam bramę metalową z furtką o wym. brama 340x150m, furtka 100x150m. Tel Sprzedam fotel wypoczynkowy, bardzo wygodny, elegancki. Pokrycie welurowe w kolorze jasnym. Tel Sprzedam kanapę sypialno-wypoczynkową, pokrycie welurowe. Stan dobry. Tel Sprzedam heblarkę, blat dł. 2.60m, silnik 5,5kw, wałek szer. 35cm, 3 noże. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dwukółkę do ciągnika rolniczego, dł. 2,60m, szer. 1,25m, wys. 1,40m, opony 15. Cena do uzgodnienia. Tel ANANAS pożyczki krótkoterminowe do 30 dni od zł, minimum formalności, także z komornikiem. Tel Sprzedam kabel ziemny, miedziany, 4-ro i 7-mio żyłowy, dł. 80cm. Tel Sprzedam 2 nowe zlewozmywaki, 1 komorowe, aluminiowe. Cena 100 zł/szt. Tel Zlecę wykoszenie trawy własną podkaszarką, teren ok. 800m 2. Kozienice. Tel Sprzedam sztywną przyczepę, 6-cio tonową, rok Cena 6200zł. Stan dobry. Tel Sprzedam śrutownik, silnik elektryczny, wózek +kabel. Tel Sprzedam 2 fotele welurowe, kolor zgniła zieleń. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam suknie ślubną, rozm Kolor biały, stan dobry. Cena 800zł do negocjacji. Tel NADZÓR BUDOWLANY nad robotami konstrukcyjno- -budowlanymi. Oferuję usługi w zakresie: kier. bud., insp. nadz., odbiór budynków do użytkowania, przeglądy tech. budynków 1-r. i 5-let., ocena stanu tech. budynków. Kozienice. Tel / Frezowanie kominów. Wkłady kominowe Sprzedaż, montaż. Usługi kominiarskie. Masz problem z kominem zadzwoń! Tel DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE. TEL Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń i sprawdź jaką kwotę możesz otrzymać. Pożyczka elastyczna. Tel Wakacyjna Pożyczka! Planujesz urlop? Brak Ci gotówki? Tylko u Nas na oświadczenie bez zbędnych formalności! Szybka i elastyczna pożyczka! Zadzwoń lub wyślij sms. Tel PRACA Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym, prawo jazdy kat. C+E, wymagane doświadczenie oraz dyspozycyjność. Tel Zatrudnię magazyniera, kierowcę najlepiej z kat. C. CV na adres Poszukuję opiekunki do chorej na SM. Zapewniam zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie. Tel Poznam pana samotnego, najlepiej na emeryturze. Który za niewielka opłatę pomoże mi w drobnych naprawach oraz w pracach na działce. Proszę o SMS na nr Mycie, malowanie dachów, kostki brukowej, elewacji itp. Tel Atrakcyjne ZABAWKI oraz ekskluzywne GARNKI w korzystnych cenach i inne art. do domu (patelnie, czajniki, noże, szybkowary). Bąkowiec. Tel TOWARZYSKIE Poznam dyskretną kobietę lub mężatkę do przyjaźni oraz dyskretnych spotkań. Mężczyzna 36 lat, Radom, Kozienice, Pionki, Zwoleń, Puławy i ok. Tel Chłopak 35l kawaler, szczupły pozna panią parę. Pełna dyskrecja. Tel Kawaler bez nałogów, bez zobowiązań, 43 lata, pozna panią w stosownym wieku do 40 lat, tylko stały związek. Tel Poznam wolną kobietę lub dyskretną mężatkę w celu dyskretnych spotkań. Mężczyzna 36 lat, Radom, Kozienice, Zwoleń, Pionki, Iłża i okolice. Tel KARCZMA U SUCHEGO Wolne terminy na wesele. Zapraszamy! Piątek ( ) Zapraszamy na wieczór Disco z DJ em. Start godz. 20. Wstęp GRATIS! Sobota ( ) Zapraszamy na Dancing z zespołem Wołos Band. Start godz. 20. Wstęp: Panie Gratis! Panowie 10 zł. Zapraszamy na niedzielne obiady! Sprawdźcie nasz profil na Facebooku. ZŁOM-POL 9

10 WARKA TYGODNIK (300) 30 lipca 2015 Kolonia w Jastrzębiej Górze W dniach 29 czerwca 7 lipca Centrum Sportu i Rekreacji w Warce zorganizowało w Jastrzębiej Górze kolonię integracyjną dla 45 dzieci. Podczas wakacyjnego pobytu dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach. Nie było czasu na nudę. Codziennie zażywały kąpieli morskich pod czujnym okiem ratowników WOPR, uczestniczyły w grach sportowych i innych zabawach ruchowych. Nie zabrakło konkursów oraz zajęć profilaktycznych (np. program dotyczący bezpieczeństwa kąpieli, Agresji Nie, Ekologia ). Uczestnikom kolonii udało się także odbyć kilka ciekawych wycieczek. Byli na Helu i Rozewiu, Jantarze i Trójmieście. Nie zabrakło pobytu w fokarium oraz wizyty w Ocean Park we Władysławowie, gdzie można było oglądać bogactwo flory i fauny morskiej. Ciekawą propozycją na ten dzień było także multimedialne show w chłodnym kinie Błękitek przyjaciel dzieci. Warto zaznaczyć, że sama Jastrzębia Góra oferuje wiele atrakcji. Uczestnicy kolonii mieli okazję zwiedzić m.in. klify, wąwóz Lisi Jar, Promenadę Światowida ( zagłębie rozrywkowe miasta). Pożegnanie z morzem nastąpiło 6 lipca na plaży. Następnego dnia dzieci pełne wrażeń wróciły do swoich rodzin. Z pewnością zdążyły już za nimi zatęsknić. Uczestnikami kolonii były dzieci ze świetlic opiekuńczo- -wychowawczych z CeSiR, Nowej Wsi, Świetlicy w Laskach oraz dzieci z miasta i gminy Warka. Wyjazd został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok Zostań gwiazdą Warka Music Show! Wszyscy amatorzy śpiewania! Do biegu, gotowi, start! Przed nami kolejna edycja konkursu wokalnego Warka Music Show organizowanego przez Gminną Instytucję Kultury Dworek na Długiej w Warce. Nadszedł czas, aby zawalczyć o I miejsce w finale konkursu. Będą mogli wziąć w nim udział osoby zaliczające się do jednej z trzech kategorii wiekowych: kat. I: 6 10 lat (roczn ); kat. II: lat (roczn ), kat. III: od 16 lat (roczn i starsze). Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć uzupełnioną kartę zgłoszeniową oraz płytę CD z nagraniem dwóch dowolnych utworów w wykonaniu uczestnika. Należy je dostarczyć do Dworku na Długiej do 10 sierpnia Spośród nadesłanych zgłoszeń do finału zakwalifikowane zostaną osoby wyłonione przez organizatora. 18 sierpnia na stronie opublikowana zostanie lista zakwalifikowanych. Podczas koncertu finałowego 30 sierpnia odbędzie się głosowanie publiczności. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Zachęcamy do udziału w konkursie! Piłkarskie emocje w Warce lipca na wareckim Orliku odbył się Turniej Dzikich 15 Drużyn Piłki Nożnej. W rozgrywkach wystartowały zespoły podwórkowe i grupy kolegów. Emocji nie brakowało. Turniej organizowanym przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce dedykowany był dla chłopców z roczników 2000 i młodszych. Wzięło w nim udział sześć zespołów z Warki i okolic. Jedna drużyna złożona ze starszych zawodników grała tylko towarzysko był to zespół FC Dziadziusie. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor CeSiR Marian Górski. W trakcie trwania turnieju rozegrano 15 zaciekłych spotkań. Zawody zostały rozegrane systemem każdy z każdym. Trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe w postaci koszulek i getrów piłkarskich. Oto klasyfikacja końcowa: I miejsce Magnuszew Team ; II miejsce Piękne i Bestie ; III miejsce KS Pogromcy ; IV miejsce Mniszew ; V miejsce Wojskowi ; towarzysko FC Dziadziusie. Więcej informacji na stronach Tygodnika OKO.

11 20(300) 30 lipca 2015 Poland Bike w Wąchocku lipca w Wąchocku obyły się już dziewiąte w tym roku zawody z cyklu Lotto Poland BikeMarathon. Pomimo upału na 5 starcie stanęło prawie 600 zawodników. Trasa została wytyczona po ścieżkach i drogach Sieradzkiego Parku Krajobrazowego. Dystans Fan wynosił 7 km. W najmłodszej kat. wiekowej wystartował reprezentujący Sekcję Kolarską Klubu Sportowego Energia Kozienice Igor Rusinowski. Zajął on bardzo dobre 6 miejsce. Na dystansie Mini wynoszącym 25 km wystartowało dwóch kozieniczan Waldemar Strzelczyk oraz Piotr Nowakowski. Obaj zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych zajęli 6 miejsca. Do rywalizacji na Dystansie Max o długości 50 km przystąpiło trzech zawodników kozienickiego klubu. Justyn Wójcik w najliczniej obleganej kategorii wiekowej zajął 37 miejsce. Grzegorz Rusinowski zajął 32 miejsce, najlepsze w tym roku. Natomiast Szymon Abramczyk zajął 46 miejsce także najlepsze w tym sezonie i utrzymał miejsce w 4 sektorze. W Mini crossie organizowanym dla najmłodszych na terenie Miasteczka Poland Bike wystartował Marcel Wójcik reprezentujący Kozienice. Zajął 7 miejsce. REKLAMA 11 REKLAMA REKLAMA SZAMBA BETONOWE od 2-12 m 3 juz od 650zł. atesty PRODUKCJA TRANSPORT MONTAZ Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie połączenie budynku ze zbiornikiem. Tel

12 12 20(300) 30 lipca 2015 REKLAMA Na północ od Radomia, na południe od Białobrzegów, na zachód od Kozienic i na wschód od Przytyka, dotrzecie Drodzy Smakosze do Jedlińska. Z których stron byście się do nas nie wybrali, kierujcie się pod mury naszego barokowego Kościoła. Krótkim spacerem w stronę strumienia Radomki dotrzecie do miejsca gdzie powstaje coś niespotykanego. Z pasją, z doświadczeniem i zamiłowaniem pieczemy, gotujemy i wędzimy tak, jak nauczyli nas tego nasi dziadkowie. Chciałbym opowiedzieć Wam, Drodzy Smakosze, o prawdziwie naturalnych wędlinach. Co mamy wspólnego z Waszymi wspomnieniami? Sięgnijcie pamięcią do czasów swojego dzieciństwa. Peklowanie metodą zalewową z dodatkiem aromatycznych ziół Wędzenie dymem olchowym w niewielkiej wędzarni Tym właśnie kontynuujemy tradycje naszych dziadków. Co za to otrzymujemy? Łagodny smak, niepowtarzalny aromat oraz piękną, złocisto-brązową barwę naszych wędlin, którą wielu z Was już zna jako Wędzonki Olchowe od Czapli.

TYGODNIK TYGODNIK FESTIWAL W CIENIU SKANDALU XV. Energiczna Spółka więcej na str. 7 W NUMERZE

TYGODNIK TYGODNIK FESTIWAL W CIENIU SKANDALU XV. Energiczna Spółka więcej na str. 7 W NUMERZE BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 294/14 30 kwietnia 2015 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. TYGODNIK WiR otworzył nowy salon - czytaj str. 12 Energiczna Spółka więcej

Bardziej szczegółowo

innej niż wszystkie. Głównie za sprawą poczynionych

innej niż wszystkie. Głównie za sprawą poczynionych BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 278/43 4 grudnia 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. GMINA WARKA Pierwsza sesja Rady Gminy Policzna. Kto został przewodniczącym?

Bardziej szczegółowo

Zacząć należałoby od chwytów "standardowych", tj. tych najbardziej popularnych i wywołujących

Zacząć należałoby od chwytów standardowych, tj. tych najbardziej popularnych i wywołujących BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 277/42 27 listopada 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. Przed nami druga tura wyborów w Warce. GMINA GŁOWACZÓW Czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 288/08 26 lutego 2015 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. PRZEDSIĘBIOR- CA Z KLIMATEM ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna.

Bardziej szczegółowo

CZARNE ZŁOTO W KOZIENICACH Centrum Kosmetologii i Medycyny

CZARNE ZŁOTO W KOZIENICACH Centrum Kosmetologii i Medycyny BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 234/43 12 grudnia 2013 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 12.001 egz. Czytaj na str. 2 SŁODKIE MIKOŁAJKI W ZWOLENIU TYGODNIK ZERWANA SESJA W JEDLNI-LETNISKO!!!

Bardziej szczegółowo

Burze czynią szkody DACHY TYGODNIK TYGODNIK. PROMOCJE * do dużej pizzy mała gratis - w każdy poniedziałek DZIEŃ DZIECKA Super atrakcje 1 czerwca

Burze czynią szkody DACHY TYGODNIK TYGODNIK. PROMOCJE * do dużej pizzy mała gratis - w każdy poniedziałek DZIEŃ DZIECKA Super atrakcje 1 czerwca Nr 20/211 PIECZĄTKI KORDAS Ukazujemy się na terenie powiatu kozienickiego i sąsiednich gmin powiatów: grójeckiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 121 punktach dystrybucji 90 LAT OSP W GARBATCE

Bardziej szczegółowo

Regionalny instrument terytorialny

Regionalny instrument terytorialny BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 238/03 23 stycznia 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 12.001 egz. PLEBISCYT CELNE OKO 2013 Czytaj Str. 3 TYGODNIK JEDLNIA LETNISKO. SZANSA

Bardziej szczegółowo

Przystankowy ewenement TYGODNIK. Gorące przyjęcie Prezydenta Komorowskiego w Warce. Mimo małego opóźnienia, Pierwszy pylon gotowy DROGOWE ABSURDY

Przystankowy ewenement TYGODNIK. Gorące przyjęcie Prezydenta Komorowskiego w Warce. Mimo małego opóźnienia, Pierwszy pylon gotowy DROGOWE ABSURDY BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 232/41 28 listopada 2013 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 12.001 egz. Pierwszy pylon gotowy WIELKA GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2013 Czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Z nową energią DACHY. Rzetelni w biznesie TO SIĘ CZYTA! WYWIAD Z ANDRZEJEM SCHROEDEREM, PREZESEM ENEA WYTWARZANIE S.A. 1% DLA JASIA.

Z nową energią DACHY. Rzetelni w biznesie TO SIĘ CZYTA! WYWIAD Z ANDRZEJEM SCHROEDEREM, PREZESEM ENEA WYTWARZANIE S.A. 1% DLA JASIA. Nr 11/202 1% DLA JASIA Ukazujemy się na terenie powiatu kozienickiego i sąsiednich gmin powiatów: grójeckiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 111 punktach dystrybucji Rzetelni w biznesie Czytaj

Bardziej szczegółowo

Inauguracja II Muzycznego Lata

Inauguracja II Muzycznego Lata ; mail: - czekamy na listy i zdjęcia TYGODNIK BEZPŁATNY Zawsze w każdy czwartek NR 20/167 31 maja 2012 r. ISSN 1642-7580 Nakład 7501 egz.!!! UWAGA!!! Kolejny wydanie 14 czerwca Ogłoszenie SMS tylko 1,23/brutto

Bardziej szczegółowo

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 14 (27) Bezpłatny informator samorządowy 14 27 lipca 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

Dodajmy skrzydeł Sebastianowi! Firma KORDAS - SERWIS KAS FISKALNYCH, Kozienice, ul. Radomska 14a; Tel. 48 614 22 52 lub 503 057 533

Dodajmy skrzydeł Sebastianowi! Firma KORDAS - SERWIS KAS FISKALNYCH, Kozienice, ul. Radomska 14a; Tel. 48 614 22 52 lub 503 057 533 Nr 15/206 W drodze na szczyt! Ukazujemy się na terenie powiatu kozienickiego i sąsiednich gmin powiatów: grójeckiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 111 punktach dystrybucji Najznamienitszy z

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442...w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona

Bardziej szczegółowo

Prze ląd. www.ogloszeniabelchatow.pl. Orszak przeszedł ulicami Bełchatowa str. 5. Co na ferie w mieście? GAZETA. Bełchatowskig BEZPŁATNA

Prze ląd. www.ogloszeniabelchatow.pl. Orszak przeszedł ulicami Bełchatowa str. 5. Co na ferie w mieście? GAZETA. Bełchatowskig BEZPŁATNA Rolety zewnêtrzne antyw³amaniowa Roletki materia³owe sprzedam kupię zamienię nieruchomości motoryzacja usługi oddam poszukuję zagubiono inne... www.ogloszeniabelchatow.pl darmowy darmowy portal portal

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA W Nr 259 17 lipca 2015 r. Egzemplarz bezpłatny SOLEC KUJAWSKI 1325-2015 690. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH VII SESJA RM Plan dla inwestora Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady miejskiej na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Adam Małysz był rozchwytywany, tu z królem kibiców Andrzejem Bobowskim i jednym z biegaczy (fot. rk)

Adam Małysz był rozchwytywany, tu z królem kibiców Andrzejem Bobowskim i jednym z biegaczy (fot. rk) tygodnik BEZPŁATNy NR 23 (526) 18 czerwca 2015 Małysz znów na czele konstancin-jeziorna Przypomniały się igrzyska w Moskwie. W niedzielę do miasta uzdrowiska zawitali: Wszoła, Supron, Skrzecz, Woronin

Bardziej szczegółowo

DACHY TYGODNIK. PROMOCJE * do dużej pizzy mała gratis - w każdy poniedziałek * dowóz do firm 15% rabatu * na terenie Kozienic - dowóz gratis

DACHY TYGODNIK. PROMOCJE * do dużej pizzy mała gratis - w każdy poniedziałek * dowóz do firm 15% rabatu * na terenie Kozienic - dowóz gratis Nr 19/210 PIECZĄTKI KORDAS Ukazujemy się na terenie powiatu kozienickiego i sąsiednich gmin powiatów: grójeckiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 121 punktach dystrybucji 90 LAT OSP W GARBATCE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Ferie pełne atrakcji. Uwaga na oszustów! Gala Lauri 2011 STRZELECKIE TARGI WIOSENNE

INFORMATOR. Ferie pełne atrakcji. Uwaga na oszustów! Gala Lauri 2011 STRZELECKIE TARGI WIOSENNE INFORMATOR S t r z e l e c k i Nr 4 (45) 28 lutego - 13 marca 2011 Ferie pełne atrakcji Czas zimowej przerwy w nauce nieubłaganie dobiega końca, ale można śmiało powiedzieć, że strzeleccy uczniowie nie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Masz w domu starą lodówkę, meble...? We wrześniu i październiku będzie okazja, żeby się ich pozbyć. Wystarczy wystawić je przed posesją.

Masz w domu starą lodówkę, meble...? We wrześniu i październiku będzie okazja, żeby się ich pozbyć. Wystarczy wystawić je przed posesją. Inwestycje Rozmaitości Sport Kronika Filmowa na nowym telebimie Nowy telebim na ścianie budynku Żarowskiej Izby Historycznej wywołał spore poruszenie wśród mieszkańców Żarowa. Masz w domu starą lodówkę,

Bardziej szczegółowo