SZCZEGÓŁOWE DANE KONFERENCJA ODBIORY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 5 marca 2015 QUBUS HOTEL PRESTIGE KATOWICE****

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE DANE KONFERENCJA ODBIORY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 5 marca 2015 QUBUS HOTEL PRESTIGE KATOWICE****"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE DANE KONFERENCJA ODBIORY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 5 marca 2015 QUBUS HOTEL PRESTIGE KATOWICE**** Monitoring. Budowa i modernizacje Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych Technologie dla Przemysłu AWARIE PRZEMYSŁOWE - regulacje prawne i problemy praktyczne Obowiązki prowadzącego zakład o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii Wymagana dokumentacja w zw. z zapobieganiem awariom przemysłowym Ocena Zagrożenia Wybuchem Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem Podczas 2 sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach odprowadzania zanieczyszczeń przemysłowych po nawierzchnie przemysłowe, ATEX czy systemy oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Konferencja ma charakter szkoleniowy porusza zatem zagadnienia nie tylko od strony merytorycznej ale i praktycznej. Podczas konferencji szkoleniowej będzicie Paostwo mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy między innymi na temat: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PONIŻEJ: Sesja Wykład na temat: Prelegent techniczne I projektowe Rejestracja Gości/ Uczestników konferencji Rejestracja Uczestników. Rozdanie materiałów szkoleniowych Rozpoczęcie Konferencji Sesja I Detekcja i Pomiar Gazów w Obiektach Budowlanych i Przemysłowych Systemy odprowadzania i podczyszczania ścieków technologicznych w układach przemysłowych mgr inż. Łukasz Fryska mgr inż. Robert Juszczyk PANEL EKSPERCKI: Zagrożenia pożarowe zakładów przemyślowych w świetle obowiązujących przepisów mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spoczynku, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Konsultant - specjalista w zakresie bezpieczeostwa pożarowego inżynier ryzyka firm ubezpieczeniowych, szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Paostwowej Inspekcji Pracy,

2 Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeostwa i Higieny Pracy. / Dyskusja panelowa Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców, porady techniczne i wytyczne projektowe Sesja II Oddymianie pożarowe obiektów przemysłowych i mgr inż. Jan Gawłowski magazynowych. Centrala nowa jakośd w sygnalizacji pożaru dla dużych obiektów Wyposażenie samochodów bojowych i mgr Paweł Syty serwisowych. Profesjonalne narzędzia, wyposażenie warsztatów PANEL EKSPERCKI: Dobre praktyki przy projektowaniu i wykonywaniu posadzek przemysłowych. Poprawne rozwiązania techniczne mgr inż. Sylwia Świątek- Żołyoska Dyskusja panelowa Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców, porady techniczne i wytyczne projektowe PANEL EKSPERCKI: Zagrożenia wybuchem. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem opracownie w "praktyce" w swietle Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Dz.U nr 138 poz Dyskusja panelowa Sesja III mł. bryg. w stanie spoczynku, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Konsultant - specjalista w zakresie bezpieczeostwa pożarowego inżynier ryzyka firm ubezpieczeniowych, szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Paostwowej Inspekcji Pracy, Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeostwa i Higieny Pracy. / Wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa oraz losowanie nagród rzeczowych ufundowanej przez Organizatora I Partnerów konfernecji. Oficjalne zakooczenie MATERIAŁY SZKOLENIOWE Instalacje tryskaczowe w obiektach produkcyjnych i magazynowych - podstawowe zasady projektowania, prefabrykacji i montażu Materiały szkoleniowe nie Pomiary i kamery termowizyjne w budownictwie, energetyce i utrzymaniu ruchu Materiały szkoleniowe * Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

3 Konferencja ma charakter szkoleniowy KORZYŚCI Z UDZIAŁU: 1. Bezpłatny dostęp do udziału we wszystkich wykładach i panelach konferencyjnych 2. BEZPŁATNE Materiały szkoleniowe zawierające m.in. wytyczne projektowe i rozwiązania techniczne 3. Możliwośd indywidualnych konsultacji z ekspertami i doradcami technicznymi 4. Imienny Certyfikat zaświadczający o udziale w konferencji 5. Dowiesz się, na co zwracad uwagę przy projektowaniu i wykonawstwie zabezpieczeo I zmian w przepisach, jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich unikad 6. Udział w POKAZACH przygotowanych przez Wystawców 7. Podzielisz się doświadczeniami z kolegami z branży 8. Obejrzysz najnowsze rozwiązania, urządzenia i systemy dedykowane dla obiektów przemysłowych mające na celu zwiekszenie bezpieczesotwa 9. Spotkasz się z przedstawicielami wiodących producentów zabezpieczeo i rozwiązao 10. Specjaliści odpowiedzą na nurtujące Cię zagadnienia i wątpliwości związane zarówno z uzgadnianiem projektów jak i problemami technicznymi na istniejacych obiektach Wśród Uczestników podczas konferencji rozlosujemy PORADNIKI przydatne w pracy każdego PROFESJONALISTY m.in. 1. Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. Instalacje i urządzenia do 1 kv - mgr inż. Fryderyk Łasak, format: A5, stron: BHP w praktyce - rok wydania: 2014, wydanie piętnaste, ilośd stron: 1172, Autor: Władysław Orlik - W piętnastym wydaniu Poradnika uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej, Paostwowej Inspekcji Pracy, Prawie Budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeostwa i higieny pracy wartośd poradnika to 240 zł 3. Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków - wydanie III stron: 323, format: A5, Autor: Władysław Orlik 4. Norma SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeo przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru/ WYD Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych. Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. KONFERENCJI TOWARZYSZYĆ BĘDZIE EKSPOZYCJA FIRM Z BRANŻY ORAZ POKAZY PRODUKTOWE TEMATY PANELU EKSPERCKIEGO: Zagrożenia pożarowe zakładów przemyślowych w świetle obowiązujących przepisów EKSPERT mł. bryg. w stanie spoczynku, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Konsultant - specjalista w zakresie bezpieczeostwa pożarowego inżynier ryzyka firm ubezpieczeniowych, szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Paostwowej Inspekcji Pracy, Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeostwa i Higieny Pracy. TEMATY PANELU EKSPERCKIEGO: Zagrożenia wybuchem. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem opracownie w "praktyce" w swietle Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Dz.U nr 138 poz. 931

4 Polecamy szczególnie projektantom i przedsiębiorstwom przemysłu: chemicznego petrochemicznego energetycznego (w tym spalanie biomasy) farmaceutycznego spożywczego (w tym transport substancji sypkich, suszenie). EKSPERT mł. bryg. w stanie spoczynku, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Konsultant - specjalista w zakresie bezpieczeostwa pożarowego inżynier ryzyka firm ubezpieczeniowych, szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Paostwowej Inspekcji Pracy, Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeostwa i Higieny Pracy. Jak wiąźć udział w konferencji? Zgłoszenia i informacja: Z uwagi na LIMITOWANĄ liczbę miejsc zapraszamy do WCZEŚNIEJSZEJ BEZPŁATNEJ REZERWACJI Zgłoszenia telefoniczne: tel. (22) , (1 osoba) Zgłoszenia faxowe: fax.(22) (2 i wiecej osób) ZASADY REZERWACJI MIEJSC: Szanowni Paostwo, Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia. Tych z Paostwa którzy nie potwierdzili jeszcze udziału, a są zainteresowani uczestnictwem w konferencji prosimy o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie i odesłanie faxem lub . W przypadku zgłoszeo pojedynczych (1 osoba) rejestracji można dokonad telefonicznie bez konieczności wypełniania formularza. Zgłoszenia mailowe prosimy wysyład wyłącznie na adresy wskazane w formularzu rejestracyjnym. Dziękujemy za poświecony czas i zapraszamy na konferencję. Zgłoszenia mailowe: wiecej osób) kliknij (2 i ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ m.in.: -materiały konferencyjne -możliwośd wymiany doświadczeo z praktukami -dostęp do prezentacji po zakooczeniu konferencji -przerwy kawowe, poczęstunek -możliwosd udziału we wszytkich prelekcjach oraz dyskusji

5 CERTYFIKAT i MATERIAŁY: Uczestnicy oprócz materiałów szkoleniowych i możliwości indywidualnych konsultacji z ekspertami otrzymają Imienny Certyfikat potwierdzający udział w kongresie i nabycie wiedzy z zakresu przedstawianej problematyki oraz PŁYTĘ Z MATERIAŁAMI KONFERENCYJNYMI UCZESTNICTWO dla PROJEKTANTÓW, INTEGRATORÓW SYSTEMÓW, BIUR PROJEKTÓW,, RZECZOZNAWCÓW i INSTALATORÓW oraz FIRM i OSÓB związanych z branżą JEST BEZPŁATNE DECYDUJE KOLEJNOŚD ZGŁOSZEO! PATRONI WYSTAWY towarzyszącej konferencji: TERMIN KONFERENCJI: (czwartek) Katowice Czas trwania: godz MIEJSCE KONFERENCJI: WSPARCIE MERYTORCZNE: Organizator: DND Project Szkolenia i Konferencje tel. (22) ,fax: (22) Hotel Qubus Prestige Katowice**** Budynek Altus - II piętro Katowice, ul. Uniwersytecka 13 * Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wiadomośd ta jest przeznaczona jedynie dla odbiorcy, który jest jej zamierzonym adresatem. Przedmiotem niniejszej informacji jest zaproszenie na bezpłatne szkolenie techniczne w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szanujemy Paostwa prywatnośd dlatego w wypadku jeśli otrzymali Paostwo tę wiadomośd przypadkowo lub przesłane informacje znajdują się w obszarze Paostwa zainteresowao i nie chcą Paostwo w przyszłości otrzymywad podobnych informacji o konferencjach i szkoleniach prosimy o poinformowanie o tym poprzez kliknięcie w: Jeśli nie, możesz się w każdej chwili wypisad Prosimy odpisywad wyłącznie poprzez w kliknięcie we wskazany link oraz z adresów na które przyszła wiadomośd gdyż tylko i adres jesteśmy wstanie zweryfikowad by następnie go usunąd. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. All Rights Reserved Biuro Organizacyjne Konferencji

EKSPERT KONFERENCJI mgr inż. Tadeusz Cisek

EKSPERT KONFERENCJI mgr inż. Tadeusz Cisek CIEKAWE PREZENTACJE, POKAZY, SPECJALISTYCZNE I MERYTORYCZNE WYKŁADYPOŁĄCZONEZ PRAKTYCZNYMIWSKAZÓWKAMI IWYTYCZNYMIDLA ARCHITEKTÓW, PROJEKTANTÓW INSTALATORÓW (FIRM WYKONAWCZYCH) i INTEGRATORÓW SYSTEMÓW WIEDZA

Bardziej szczegółowo

KO N F E R E N C J A RZESZÓW 10.06.2014. Uczestnictwo w Konferencji - JEST BEZPŁATNE!

KO N F E R E N C J A RZESZÓW 10.06.2014. Uczestnictwo w Konferencji - JEST BEZPŁATNE! KO N F E R E N C J A Uczestnictwo w Konferencji - JEST BEZPŁATNE! RZESZÓW 10.06.2014 PROJEKTOWANIE, ODBIORY, ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI. GARAŻE I PARKINGI PODZIEMNE, STEROWANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.:

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: Specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji,

Bardziej szczegółowo

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji www.dndproject.pl S E M I N A R I A B R A N Ż O W E K O N F E R E N C J E, E V E N T Y T A R G I, K O N G R E S Y Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji Poszerzamy Sieci Kontaktów w Twojej Branży

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie XII Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa na Stadionie Narodowym w Warszawie

Podsumowanie XII Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa na Stadionie Narodowym w Warszawie Podsumowanie XII Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa na Stadionie Narodowym w Warszawie 23 lipca 2015 r. na Stadionie Narodowym na długo zapadnie w pamięci znawcom ochrony przeciwpożarowej. Ten dzień należał

Bardziej szczegółowo

Problemy budownictwa wielkopłytowego

Problemy budownictwa wielkopłytowego 1 2015 styczeń PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Kontrole stanu technicznego Akustyka ścian Problemy budownictwa wielkopłytowego Zaprezentuj swoją firmę wyselekcjonowanej

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Nr 4/2006(8) październik 2006 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Zgodnie z tradycją, środowiska związane z budownictwem obchodzą we wrześniu Dzień Budowlanych. Jest to szczególna okazja do złożenia serdecznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KONFERENCJA ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Łódź Hotel Holiday Inn 14-15 maja 2015 chemia w przedsiębiorstwie od A do Z kompleksowe podejście praktyczne aspekty procedury postępowania wymagania

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Ceny i koszty w budownictwie Przeciwkorozyjne wyroby lakierowe. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 02 (103) LUTY

Ceny i koszty w budownictwie Przeciwkorozyjne wyroby lakierowe. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 02 (103) LUTY 2 2013 NR 02 (103) LUTY PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa luty 2013 Diagnostyka budynków, badania geotechniczne IB_02_2013.indd 115

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Nr 3 (21)/2009 październik 2009 Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Rada ŚlOIIB Konkurs Budowa Roku 2008 nagroda I stopnia i tytuł

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II 1. Przedmiot zamówienia 2. Zakres prac 3. Wytyczne ogólne 4. Stan istniejący 5. Przedmiary 6. Przepisy związane z zadaniem 7.

Bardziej szczegółowo

IX KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)

IX KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG) KOŁO PRZY CNBOP-PIB Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Stołeczny Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego www.sitp.waw.pl www.cnbop.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną.

Oferta specjalna. Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną. Oferta specjalna Szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp Opracowano: 10 lutego 2014 r. W czasie tego szkolenia uczestnicy pogłębią i uzupełnią wiedzę merytoryczną. Będzie ono także okazją do konfrontacji

Bardziej szczegółowo

,,ZAINSTALUJ SIĘ W POZNANIU. ŻYJ, PRACUJ I DZIAŁAJ W BEZPIECZNYM, INTELIGENTNYM I NOWOCZESNYM OTOCZENIU

,,ZAINSTALUJ SIĘ W POZNANIU. ŻYJ, PRACUJ I DZIAŁAJ W BEZPIECZNYM, INTELIGENTNYM I NOWOCZESNYM OTOCZENIU Informacja prasowa, kwiecień 2014,,ZAINSTALUJ SIĘ W POZNANIU. ŻYJ, PRACUJ I DZIAŁAJ W BEZPIECZNYM, INTELIGENTNYM I NOWOCZESNYM OTOCZENIU W dniach 8 11 kwietnia 2014 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie

Bardziej szczegółowo

I Forum Utrzymania Ruchu

I Forum Utrzymania Ruchu Niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji na palące problemy w gronie praktyków I Forum Utrzymania Ruchu Doświadczenia z TPM Outsourcing Wskaźniki Diagnostyka Studia przypadków Kluczowe tematy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KONFERENCJA ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Łódź Hotel Holiday Inn 14-15 maja 2015 chemia w przedsiębiorstwie od A do Z kompleksowe podejście praktyczne aspekty procedury postępowania wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl Kontrole okresowe stanu technicznego budynków Odpowiedzialność prawna w budownictwie Podstawy diagnostyki budynków KRZYSZTOF MICHALIK KONTROLE OKRESOWE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I KONFERENCJE

SZKOLENIA I KONFERENCJE WYDANIE SPECJALNE Egzemplarz Bezpłatny szkolimy ju 20 lat Luty 2011 O nas 2 3-15 Wykładowcy 3 Gdzie szkolimy 9 Firma Anvix działa na rynku od 1989 roku. Od tego momentu przeszkoliliśmy ponad 30 tys. pracowników

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Masterclass NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Partnerem konferencji jest: IMI Hydronic Engineering IMI Hydronic Engineering jest częścią międzynarodowego koncernu inżynieryjnego IMI

Bardziej szczegółowo