CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY"

Transkrypt

1 CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi. CBC Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie rejestratora spowodowane zastosowaniem niezalecanych dysków twardych, nie wymienionych na liście dysków kompatybilnych. 1

2 S p e c y f i k a c j a i z a w a r t o ś ć z e s t a w u S p e c y f i k a c j a W y k a z e l e m e n t ó w s k ł a d o w y c h O r g a n i z a c j a s y s t e m u O p i s p r o d u k t u O p i s p r ze d n i e g o pa n e l u ( m o d e l 8 - i k a n a ł o w y) O p i s t y l n e g o p a n e l u ( m o d e l 8 - i k a n a ł o w y ) O p i s p r z e d n i e g o p a n e l u ( m o d e l 4 - k a n a ł o w y ) O p i s t y l n e g o p a n e l u ( m o d e l 4 - k a n a ł o w y ) O p i s p i l o t a z d a l n e g o s t e r o w a n i a P o d ł ą c z e n i e r e j e s t r a t o r a K o n f i g u r a c j a w i d o k u n a ż y w o P o d z i a ł e k r a n u E d y c j a w i d o k u n a ż y w o S e k w e n c j a Z o o m - P T Z N a g r y w a n i e n a p a d o w e, L O G S e a r c h S z y b k i e M e n u G ł ó w n e M e n u K O N F I G U R A C J A S Y S T E M U K o n f i g u r a c j a k a n a ł ó w Kon f i g u r a c j a k o l o r ó w K o n f i g u r a c j a P T Z D e t e k c j a r u c h u W y ś w i e t l a n i e O S D M o n i t o r S e k w e n c j a S p o t O U T D ź w i ę k A u d i o B r z ę c z y k

3 S y s t e m D a t a i c z a s Z a r z ą d z a n i e s y s t e m e m S t e r o w a n i e u r z ą d z e n i e m U ż y t k o w n i k Z a r z ą d z a n i e u ż y t k o w n i k a m i U p r a w n i e n i a W y l o g o w a n i e S i e ć S i e ć D D N S E - m a i l Z d a r z e n i a a l a r m o w e U s t e r k a H D D W e j ś c i a a l a r m o w e W y j ś c i a a l a r m o w e W y j ś c i e B u z z e r P o w i a d o m i e n i a M a i l Z a r z ą d z a n i e d y s k a m i M E N U N A G R Y W A N I A K o n f i g u r a c j a n a g r y w a n i a T r y b C i ą g ł y / d e t e k c j a r u c h u N a g r y w a n i e a l a r m o w e N a g r y w a n i e n a p a d o w e W Y S Z U K I W A N I E W y s z u k i w a n i e w g c z a s u P A N O A r c h i w i z a c j a - bac k u p W y s z u k i w a n i e w g z d a r z e ń A r c h i w i z a c j a N o w a a r c h i w i z a c j a L i s t a n a g r a ń z a p i s a n y c h M I R R O R I N G D y s k ó w R E K O M E N D O W A N E D Y S K I

4 Gratulujemy zakupu nowego produktu GANZ DIGIMASTER H.264. Rejestrator ten wykorzystuje najnowszą technologię firmy CBC. Wysoką jakość tego produktu gwarantuje jego maksymalna niezawodność oraz przeprowadzone testy kompatybilności. Niniejszy podręcznik zawiera informacje potrzebne do poprawnego korzystania z urządzenia, jak również wiele przydatnych wskazówek. Przed rozpoczęciem korzystania z rejestratora GANZ należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem w celu uniknięcia awarii urządzenia spowodowanych niewłaściwą obsługą Niniejszy podręcznik dotyczy tylko modeli DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD. Podręcznik zawiera opis zewnętrznych funkcji produktu GANZ DIGIMASTER, nazwy jego części, metody poprawnego podłączenia obsługiwanych kopułek lub głowic uchylno-obrotowych, urządzeń sterujących, sprzętu peryferyjnego, jak również instrukcje dotyczące konfiguracji systemu. Ważne: niektóre funkcje, ilustracje, zdjęcia lub odnośniki mogą dotyczyć tylko jednego modelu. Firma CBC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR wynikające z użycia niekompatybilnych urządzeń w połączeniu z tym produktem, szczególnie dotyczy to niekompatybilnych dysków twardych. W przypadku wątpliwości należy sprawdzić obsługiwane urządzenia lub skontaktować się z CBC. Firma CBC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR wynikające z demontażu lub modyfikacji urządzenia przez użytkownika. Niniejszy produkt został zakwalifikowany do użytku domowego oraz przemysłowego. Niniejszy produkt uzyskał certyfikaty zgodności z wymaganiami dla sprzętu radiowego oraz otrzymał międzynarodowe certyfikaty CE (Europa) oraz FCC (USA). 4

5 Prawa autorskie do niniejszego podręcznika należą do firmy CBC Co., Ltd. Copyright 2006 Zabrania się reprodukowania lub ponownej publikacji tego podręcznika w celach komercyjnych. Zabrania się przesyłania niniejszego podręcznika za pośrednictwem mediów online takich jak, m.in. internet. Zabrania się również publikowania, dystrybuowania oraz tłumaczenia tego podręcznika bez zezwolenia firmy CBC. Firma CBC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR spowodowane jego niewłaściwą obsługą przez użytkownika, który nieumiejętnie obchodzi się z produktem lub nie zapoznał się z niniejszym podręcznikiem przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Firma CBC zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszego podręcznika bez wcześniejszego powiadomienia. Firma CBC zachowuje prawa autorskie do wszystkich zastrzeżonych znaków towarowych użytych w niniejszym podręczniku. Przed rozpoczęciem instalacji rejestratora GANZ należy zapoznać się z następującymi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Urządzenia GANZ DIGIMASTER nie należy ustawiać w miejscu narażonym na działanie wilgoci, kurzu czy sadzy. Rejestratora nie należy ustawiać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie należy narażać urządzenia na udary elektryczne lub działanie substancji magnetycznych. Nie instalować urządzenia w miejscach o skrajnych temperaturach dodatnich lub ujemnych (zalecana temperatura pracy mieści się w zakresie od 0 C do ~40 C). Nie wkładać przedmiotów przewodzących prąd przez szczeliny wentylacyjne na urządzeniu. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie. Należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca na podłączenia kablowe. Urządzenie należy instalować na twardej powierzchni z odpowiednią wentylacją. Należy unikać powierzchni wystawionych na działanie silnych wibracji. Instalacja urządzenia w pobliżu sprzętu RTV może spowodować jego awarię. Nie należy rozmontowywać urządzenia bez konsultacji z dostawcą. Nie ustawiać ciężkich przedmiotów na rejestratorze. Należy czyścić filtr wentylatora panelu przedniego. 5

6 Stosowanie się do poniższych ostrzeżeń oraz przestróg umożliwia uniknięcie uszkodzenia mienia. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami. Znaki ostrzeżenia oraz przestrogi 6

7 7

8 8

9 9 Gniazdo zasilania musi być uziemione.

10 Specyfikacja i zawartość zestawu 1. Specyfikacja techniczna Standard obrazu wideo PAL/NTSC Audio Dwukierunkowa transmisja audio Wyświetlanie na ekranie monitora W czasie rzeczywistym: 25 kl./s (PAL), 30 kl./s (NTSC) dla każdej kamery Ukryta praca kamery Programowalna Do zalogowań/wylogowań użytkowników, zmian konfiguracji, Wyszukiwanie zdarzeń w dzienniku zdalnych dostępów, połączeń/odłączeń Harmonogram nagrywania Dzienny, Tygodniowy z konfiguracją timera dla każdego kanału TCP/IP, wyświetlanie, wyszukiwanie i odtwarzanie, nagrywanie i sterowanie za Zdalny dostęp pośrednictwem oprogramowania CMS lub przeglądarki Internet Explorer Odtwarzanie Jednoczesne odtwarzanie wszystkich 16 kanałów Nagrywanie pre-/post-alarmu 5 s (pre-alarm), 3 min (post-alarm), programowalne dla każdej kamery VGA Dla monitorów z funkcją zmiennej synchronizacji (1280 x 1024 (60 Hz)) HDMI Wyjście HDMI (1920 x 1080) Detekcja ruchu Siatka 16x16 (DR8/16H), Liczba poziomów czułości: 10 Praca w trybie simplex/duplex Pentaplex Wejścia wideo 4, 8,16 x 1Vp-p, CVBS, 75 ohm, BNC, wyjścia pętli Wyjścia monitorowe 1 x CVBS/S-VHS, VGA Wyjście SPOT 4 (DR16H) x 1Vp-p, CVBS, 75 ohm, BNC Wejścia audio 4 x liniowe, gniazda RCA Wyjście audio 1 x liniowe, gniazdo RCA Rozdzielczość 352x288, 704x288, 704x576 (PAL) Standard kompresji H.264 Prędkość nagrywania DR16H: 400kl./sek.(CIF), DR8H: 200kl./sek.(CIF), DR4H: 100kl./sek.(CIF) Rozmiar obrazu Pojemność dysków wewnętrznych Dodatkowa pamięć Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Formaty plików kopii zapasowych Szybkość transmisji w sieci 3-5 kb (CIF), 5-10 kb (2CIF), 6-16 kb (4CIF) 4 x HDD, 2TB max (pojedynczy dysk) USB (PenDrive USB, dysk USB HDD), DVD/CD-RW 4, 8, 16 x TTL, programowalne jako NO/NC 4, 8, 16 x TTL AVI, JPG, BMP Regulowana, 8 poziomów 10

11 Specyfikacja Nagrywanie pre-alarmu Języki OSD Interfejs Ethernet Funkcje zdalne Znak wodny Sterowanie PTZ Napięcie zasilania Zakres temperatury Obudowa Kolor Wymiary (wys. x szer. x gł.) Waga Do 5 s, programowalne dla każdej kamery Angielski, hiszpański, chiński, holenderski, portugalski, francuski, rosyjski, japoński, polski, rumuński, niemiecki 10/100-Base-TX, RJ-45 Podgląd LIVE, nagrywanie, odtwarzanie i wyszukiwanie, konfiguracja, archiwizacja backup, Zdalny dostęp za pomocą: CMS, przeglądarka www, SmartPhone Znaki wodne Video i Audio dla bezpieczeństwa Interfejs RS VAC, 50 Hz Od 5 do 50 stopni Celsjusza Stalowa, przedni panel z tworzyw sztucznych Czarny Model 4-kanałowy: 36 cm x 39 cm x 7cm Model 8- i 16-kanałowy: 43 cm x 46 cm x 9 cm Model 4-kanałowy: 3,8 kg, Model 8- i 16-kanałowy: 7,3 kg 11

12 Specyfikacje i zawartość zestawu 2. Wykaz elementów składowych Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy składowe zestawu. Elementy podstawowe DR4H-DVD Zasilacz 12 V Rejestrator DR16H-DVD Kabel zasilania Podręcznik obsługi Pilot zdalnego sterowania Płyta instalacyjna oprogramowania Baterie AAA x 2 Elementy opcjonalne Remote Agent Wewnętrzny dysk twardy Wbudowana nagrywarka DVD 12

13 Specyfikacja i zawartość 3. Organizacja systemu Czujnik alarmowy Komputer klienta zdalnego Wyjście przekaźnikowe Drukarka Kamery Wejścia / wyjścia alarmowe TCP/IP SIEĆ Kopia zapasowa (w formacie AVI) Wejście wideo Klient sieciowy Wyjście wideo Kopia backup zapasowa Pilot zdalnego Magnetowid Monitor VGA Monitor CRT Nagrywarka CD-RW sterowania Nośnik pamięci USB 13

14 Opis produktu 1. Przedni panel (model 8- i 16-kanałowy) 1 Zasilanie: Włączanie i wyłączanie systemu 2 DISPLAY: Wybór trybu podziału ekranu lub trybu obrotu 3 SEQUENCE: Wybór trybu sekwencji ekranu 4 PANIC: Aktywacja trybu nagrywania napadowego i napadowego wyjścia przekaźnikowego 5 ZOOM: Zoom cyfrowy obrazu na żywo lub obrazu odtwarzanego 6 LOCK: Przycisk blokady przedniego panelu 7 ARCHIVE: Przejście do menu archiwizacji 8 PTZ: Przejście do sterowania kamerą PTZ 9 SETUP: Przejście do menu konfiguracji systemu 10 SEARCH: Przejście do menu wyszukiwania 11 PORT USB: Port USB do podłączenia karty pamięci USB oraz/lub USB HDD w celu zapisania kopii zapasowej danych. 12 RETURN: Anulowanie / Odznaczenie / Powrót do poprzedniego ekranu 13 ENTER: Zatwierdzenie / Wybór / Kolejny ekran 14 Wskaźnik LED: Wskazuje aktualny stan systemu (POWER, REC, NETWORK) 15 Przyciski wyboru kanału (1~8/16): Wybór kanału lub wprowadzanie hasła - Przyciski kierunkowe / nawigacyjne (GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO, ENTER) - Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania (IR) - EJECT: Wysunięcie płyty CD-ROM (opcja) - / : Regulacja ostrości (blisko/daleko) lub odtwarzanie/przewijanie do tyłu - Ⅱ: Wstrzymanie odtwarzania - / : Regulacja przysłony (otwarta/zamknięta) lub odtwarzanie/przewijanie do przodu - Pokrętło JOG/SHUTTLE: Zewnętrzne pokrętło zmienna prędkość przewijania do tyłu lub do przodu; Wewnętrzne pokrętło przewijanie poklatkowe w trybie wstrzymania odtwarzania. - HOLD: Zatrzymanie aktualnego położenia pokrętła JOG/SHUTTLE Wskazówka Jeżeli odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania jest zasłonięty, pilot NIE będzie działał prawidłowo. Naciśnięcie przycisku na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania powoduje, że rejestrator emituje sygnał dźwiękowy, chyba że funkcja ta została wyłączona: Konfig. systemu Audio Buzzer. 14

15 Opis produktu 2. Tylny panel (model 8- i 16-kanałowy) A B C D H E F G I J K L A. Wejście wideo/pętla: Port wejścia wideo BNC (1 ~ 8/16), wyjście pętli wideo BNC (1 ~ 8/16) B. Wyjście monitorowe: Główne wyjście monitorowe BNC SVHS: Wyjście wideo przez złącze SVHS C. SPOT 1 ~ 4 : 4/2 (8 kanałów) x Wyjście BNC do indywidualnie sekwencjonowanych monitorów SPOT D. Wejścia alarmowe: Do 16 wejść alarmowych może być podłączonych i skonfigurowanych jako wysoki lub niski. E. Wyjścia alarmowe: Do 16 wejść alarmowych może być podłączonych i skonfigurowanych jako wysoki lub niski. F. Przekaźnik: wyjście przekaźnikowe G. RS-485: Szeregowy interfejs do podłączenia i sterowania kamerą PTZ H. Wejście audio: 4 x wejście liniowe audio RCA I: NTSC/PAL: Wybór standardu NTSC lub PAL PORT USB: do podłączenia karty pamięci USB oraz/lub USB HDD w celu zapisania kopii zapasowej danych J. Wyjście VGA: Główne wyjście monitorowe VGA (do monitora komputerowego) Wyjście HDMI: Dodatkowe wyjście monitorowe HDMI (do monitora z wejsciem HDMI) K. RS-232C: Szeregowy port konfiguracyjny do debugowania oprogramowania Gniazdo RJ-45: Złącze 10/100 Ethernet LAN/WAN (do zdalnego dostępu i konfiguracji) L. Gniazdo zasilania prądem zmiennym Wskazówka Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że zasilanie systemu jest wyłączone. Należy korzystać z zasilacza wchodzącego w skład zestawu. 15

16 Opis produktu 3. Przedni panel (model 4-kanałowy) 1 Nagrywarka CD-RW/DVD-RW do tworzenia kopii zapasowych 2 Przycisk wyboru kanału: Wybór kanału lub wprowadzanie hasła 3 Wskaźnik LED: Wskazuje aktualny stan systemu ( PWR: System Wł/Wył, REC: Nagrywanie Wł/Wył, ALARM: Stan czujnika alarmowego, NET: Stan połączenia sieciowego klienta) 4 Sterowanie wyszukiwaniem: Wyszukiwanie nagranych danych lub menu sterowania PTZ/ostrością. 5 HOLD: Zatrzymanie pokrętła 6 JOG: Pokrętło 7 Wysunięcie: Wysunięcie płyty CD 8 DISPLAY: Wybór trybu podziału ekranu lub trybu obrotu 9 SEARCH: Przejście do trybu wyszukiwania w celu wyszukania danych 10 SETUP: Przejście do menu ustawień systemu 11 PTZ/FOCUS: Przejście do sterowania kamerą PTZ/ostrością 12 RETURN: Anulowanie ustawień lub powrót do poprzedniego trybu 13 ENTER: Zastosowanie zmian ustawień 14 Odbiornik sygnału czujnika zdalnego sterowania 15 Port USB: Port USB do podłączenia karty pamięci USB oraz USB HDD w celu zapisania kopii zapasowej danych Wskazówka Przycisk zasilania jest miękki w celu zapobiegania usterkom systemu na skutek niewłaściwej obsługi. Przycisk wyboru kanału ma pierwszeństwo przed trybem obrazu. Gdy odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania jest zasłonięty, powoduje to NIEPRAWIDŁOWE działanie pilota. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje, że emitowany jest sygnał dźwiękowy. Rzeczywisty wygląd nagrywarki CD-RW może różnić się od przedstawionego na rysunku powyżej w zależności od modelu. 16

17 Opis produktu 4. Tylny panel (model 4-kanałowy) C A B D E F G A. Wejście wideo: Port BNC do podłączenia kamery do rejestratora (możliwość podłączenia 4 kamer) Pętla zwrotna: Wyjście wideo kamery rejestratora do portu pętli zwrotnej (4 porty BNC) B. Wyjście monitorowe: Wyjście wideo rejestratora do monitora AV Wyjście SPOT: Wyjście wideo SPOT do monitora AV C: NTSC/PAL: Wybór standardu NTSC lub PAL D. Wejście audio: Wejście audio związane z kamerą 1~4 Wyjście audio: Wyjście danych audio E. Wyjście DVI: Wyjście wideo do monitora komputerowego przez złącze DVI F. Alarm/Przekaźnik/RS-485: Port dla czujnika, przekaźnika i PTZ G. Gniazdo zasilania prądem stałym: Zasilanie przy użyciu zasilacza 12 V Ethernet (TCP/IP): Port do sieci Ethernet (do zdalnego monitoringu) PORT USB: do podłączenia karty pamięci USB oraz/lub USB HDD w celu zapisania kopii zapasowej danych Wskazówka Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że zasilanie systemu jest wyłączone. Należy korzystać z zasilacza wchodzącego w skład zestawu. 17

18 KONFIGURACJA SYSTEMU Pilot zdalnego sterowania 5. Pilot zdalnego sterowania ZASILANIE System WŁ/WYŁ MENU : Wyświetlanie menu konfiguracji systemu Przyciski wyboru kanału Przycisk identyfikatora Wybór identyfikatora rejestratora RETURN Anulowanie / Odznaczenie Poprzedni ekran ID ENTER : Zastosowanie / Wybór /Przejście do kolejnego ekranu Przyciski nawigacyjne: Służą do sterowania odtwarzaniem, nawigacją menu i sterowaniem PTZ/ostrością Zmiana trybu wyświetlania Tryb PTZ/przysłona Menu wyszukiwania Jeżeli jest kilka rejestratorów ustawionych jeden na drugim, każdy z nich musi mieć inny identyfikator, w związku z czym w pilocie zdalnego sterowania należy ustawić identyfikator każdego z rejestratorów. Wówczas można sterować wszystkimi rejestratorami za pośrednictwem jednego pilota przy użyciu każdego z identyfikatorów. Ustawianie identyfikatora w pilocie zdalnego sterowania : Nacisnąć przycisk ID w celu wyświetlenia okna wprowadzania identyfikatora. Nacisnąć ustawiony identyfikator i nacisnąć przycisk RETURN (domyślny identyfikator to 01). Identyfikator rejestratora podany został na stronie 44. Aby powrócić do stanu wyjściowego, należy ponownie nacisnąć przycisk ID. Wprowadzić 255 i nacisnąć przycisk RETURN na pilocie zdalnego sterowania. 18

19 PODŁĄCZENIE REJESTRATORA Podłączyć przewody z sygnałem video do wejść WEJŚĆ KAMER, zgodnie z wymaganiami. Rejestrator ma również WYJŚCIA PĘTLI, w związku z czym sygnały mogą być przekazywane do innych urządzeń, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zakończenie jest automatycznie ustawiane przez rejestrator, stosownie do rodzaju połączenia. Podłączyć jeden lub więcej monitorów do rejestratora za pośrednictwem złącza KOMPOZYTOWEGO, VGA, S-VIDEO lub HDMI. Podłączyć rejestrator do źródła zasilania. Rejestrator sprawdza prawidłowość podłączenia zasilania i emituje dwa sygnały dźwiękowe. Nacisnąć PRZYCISK ZASILANIA na przednim panelu rejestratora w celu włączenia urządzenia. Ekran początkowy wykrywa i sprawdza stan dysków twardych oraz nagrywarki CD-RW/DVD-RW. Po zakończeniu diagnostyki, operator musi zalogować się w systemie. Domyślna nazwa użytkownika to ADMIN. Za pomocą przycisków WYBORU KANAŁU wprowadzić fabryczne hasło 1234 i nacisnąć przycisk ENTER. Rejestrator rozpoczyna normalną pracę i wyświetla domyślny widok wszystkich 16 kanałów. Pasek stanu u dołu ekranu przedstawia bieżącą datę i czas oraz procent zajętości używanego dysku twardego. Wyświetlana jest nazwa każdego z kanałów. Czerwony/Zielony kwadrat i litera C/T/M w prawym górnym rogu każdego z kanałów wskazuje, że kanał jest nagrywany w trybie timera /nagrywania ciągłego. 19

20 KONFIGURACJA PODGLĄDU NA ŻYWO (LIVE) MENU Menu rejestratora może być kontrolowane za pomocą myszki komputerowej lub za pomocą przycisków w przednim panelu. 1. PODZIAŁ EKRANU Wybrać DISPLAY MODE przycisk i wybrać odpowiedni podział ekranu. Rejestrator 16-kanałowy obsługuje 8 trybów wyświetlania. Naciskając sekwencyjnie przycisk DISPLAY, operator może wybierać pomiędzy pojedynczym ekranem, podziałem na 4, 6, 8, 9, 16 lub sekwencją podstawową. 2. SEKWENCKA OBRAZU Wszystkie tryby wyświetlania są statyczne oprócz trybu sekwencji. W trybie tym wyświetlany jest symbol, a każdy z kanałów wyświetlany jest na pełnym ekranie przez określony czas (domyślnie 3 sek.) przed przełączeniem na kolejny kanał. Sekwencja jest odtwarzana aż do wybrania innego trybu wyświetlania, lub po przyśnięciu symbolu sekwencji. Można sekwencję obrazów również zaprogramować w menu. 20

21 PODGLĄD NA ŻYWO 3. PTZ 1) CAM: Wybierz kanał 2) Numer presetu: Wybierz numer zanim ustawisz lokalizacje kamery 3) Pozycja: Użytkownik może zobaczyć pozycje prewetu po wybraniu jego numeru i przyciśnięciu GOTO, zostanie automatycznie ustawiona kamera na pozycje presetu. 4) Zoom, Focus, IRIS: Użytkownik może kontrolować każdy element z przycisku + lub -. 5) Parametry PTZ 6) Naciśnij ten przycisk i pojawi się to okno. Tutaj można skonfigurować parametry kamery 4. CYFROWY ZOOM Kliknij prawym przyciskiem myszki na podglądzie na żywo i wybierz opcję ZOOM, lub przyciśnij przycisk z paska MENU. Za pomocą wyświetlonych przycisków + i możesz oddalać i przybliżać obraz, natomiast za pomocą strzałek na obrazie możesz przesuwać powiększony wycinek obrazu. W celu wyświetlenia kanału na pełnym ekranie, operator może dokonać zbliżenia określonej części obrazu do 15 razy. Aby skorzystać z zoomu cyfrowego, należy wybrać odpowiedni kanał i nacisnąć przycisk ZOOM. Okienko w prawym dolnym rogu pokazuje pełny obraz, a główny widok przedstawia przybliżony fragment. W celu regulacji wartości zoomu, należy obrócić pokrętło SHUTTLE w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 21

22 aby przybliżyć, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby oddalić. W celu przesunięcia przybliżanego fragmentu, należy przy użyciu PRZYCISKÓW KURSORA zmienić położenie kwadratu zoomu. Nacisnąć przycisk RETURN, aby przywrócić normalny tryb widoku na żywo, lub przyciskiem umieszczonym na górnym prawym rogu. 5. LOG SEARCH Użytkownik może sprawdzić aktualny LOG Systemu. Po kliknięciu na wybrany LOG z listy, zostanie odtworzony automatycznie materiał video, który został zarejestrowany w czasie pojawienia się zdarzenia. 6. Nagrywanie napadowe Nagrywanie napadowe Nagrywanie napadowe zastąpi wszystkie ustawienia standardowego nagrywania w celu zapewnienia (domyślnie) ciągłego nagrywania na wszystkich kanałach. Nacisnąć przycisk PANIC. W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest czerwony kwadrat wskazujący, że rejestrator pracuje w trybie nagrywania napadowego. Nacisnąć ponownie przycisk PANIC, aby przywrócić normalny tryb nagrywania. 22

23 SZYBKIE MENU 1. SZYBKIE MENU Użytkownik może użyć szybkiego MENU klikając Prawym przyciskiem myszki na każdym oknie podglądu na żywo. 1. Freeze ON/OFF ( ZAMRAŻANIE WŁ./WYŁ) Można zatrzymać obraz na żywo z dowolnego kanału. 2. PTZ Proszę odnieść się do strony ZOOM Proszę odnieść się do strony Odtwarzanie natychmiastowe tzw. weryfikacyjne Użytkownik może odtworzyć bezpośrednio nagranie z wybranej kamery sprzed 10, 20, 30 sekund lub 1 minuty wstecz. W przypadku wyboru opcji IDZ DO pojawi się okno wyboru daty i czasu. Po wybraniu czasu należy wcisnąć przycisk OK. 5. Nagrywanie start/stop PANIC. Więcej informacji na stronie 23 23

24 KONFIGURACJA SYSTEMU SYSTEM SETUP Kliknij przycisk MENU i następnie wybierz KONFIGURACJA SYSTEMU Aby poruszać się po wybranej pozycji w menu ustawień, użyj przycisków kursora, ENTER i RETURN ( przyciski z przodu panelu sterującego). ENTER służy do wyboru i zmiany poszczególnych pozycji, a do powrotu przycisk RETURN. Aby ustawić wszystkie podstawowe funkcje systemu, zaznacz KONFIGURACJA SYSTEMU i naciśnij ENTER. 24

25 SYSTEM SETUP Menu Ustawienia Konfiguracja Systemu Kamera 1. Kamera Ustawienia Kliknij w menu na Kamera 1. TYTUŁ (TITLE): zmiana poprzez dwukrotne kliknięcie na standardowej nazwie CH1. 2. UKRYJ (COVERT): Ukrywanie kamery w czasie podglądu na żywo (ON/OFF za pomocą przycisków ) Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać ZASTOSUJ. TYTUŁ: Dla każdej kamery można ustawić nazwę zawierającą maks. 11 znaków. Nazwę można wpisać za pomocą wirtualnej klawiatury. AUDIO: Ustawiamy tor audio dla konkretnej kamery 2. Konfiguracja kolorów Podwójne kliknięcie na wybrany parametr powoduje wyświetlenie konkretnej kamery na pełnym ekranie i możliwość regulacji obrazu. Do wyboru mamy możliwość zmiany takich parametrów jak: jasność, kontrast, nasycenie i kolor. 25

26 Przyciskiem zmieniamy poziom parametru Aby przejść do innego kanału, zaznacz kamerę i wciśnij żądany numer kanału na panelu rejestratora. Naciśnij RETURN, gdy wszystkie zmiany zostaną zakończone. 3. Konfiguracja PTZ Wybierz zakładkę KONFIGURACJA PTZ (PTZ SETUP) i ustaw odpowiednie parametry (ADRES, PROTOKÓŁ, PRĘDKOŚĆ) dla poszczególnych kamer typu PTZ. Zmiany wartości dokonuje się przyciskiem. ADRES: unikalny identyfikator urządzenia PTZ. PROTOKÓŁ: Protokół urządzenia PTZ. PRĘDKOŚĆ: Szybkość transmisji urządzenia PTZ. SZCZEGÓŁY: Szczegółowa konfiguracja urządzenia PTZ. (Zobacz na następnej stronie) PRESET: Ustawienie pozycji lub toru dla urządzenia PTZ. (Zobacz na następnej stronie) 26

27 SZCZEGÓŁY Właściwości PTZ można dostosować dla każdego kanału, wybierz opcję SZCZEGÓŁY i naciśnij ENTER. Zauważ, że niektóre ustawienia, takie jak Auto Focus, mogą nie być zgodne z poszczególnych urządzeń PTZ. Jeśli tak jest, zmiana tej wartości nie będzie miało wpływu na sterowanie PTZ. Kliknij przycisk "TOUR" przycisk MODE i ustawić na [AUTO] w użyciu TOUR funkcji. Po pierwsze, należy ustawić numer PRESET na żywo trybie PTZ i pozycje kamery.. Następnie ustawić numer PRESET 1 do 16 i czas przerwy między presetami. DWELL TIME oznacza przebywanie na stanowisku do czasu przejść obok pozycji preset. 4. DETEKCJA RUCHU Kliknij na odpowiedniej kamerze i zmień czułość detekcji ruchu przyciskiem 27

28 CZUŁOŚĆ: stopień od 1 (najniższa) 10 (najwyższy) określa poziom czułości detekcji ruchu, czyli czułości na zmiany w treści obrazu. OBSZAR DETEKCJI RUCHU: wybranie tej opcji umożliwia operatorowi selektywne określenie stref detekcji ruchu. Ekran zapełniony siatką kwadratów oznacza, że pole detekcji obejmuje cały obraz. Aby odznaczyć poszczególne kwadraty należy kliknąć na nie lewym przyciskiem myszy. W ten sposób można zaznaczyć grupę, lub też pojedyncze pola. Jeżeli chcemy zaznaczyć lub odznaczyć cały obraz, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Wówczas wyświetli nam się odpowiednie menu kontekstowe: - ZAZNACZ WSZYSTKO - ODZNACZ WSZYSTKO - ANULUJ - ZAPISZ I WYJDŹ 28

29 Menu Ustawienia Konfiguracja Systemu WYŚWIETLANIE 1. OSD Kliknij na zakładkę OSD, parametry poszczególnych opcji zmienia się za pomocą przycisków. Czas wyświetlania paska stanu jest to czas wyświetlania się paska MENU. Dostępne opcje: 5, 10, 15, 20, 30 sekund lub na stałe Nazwa kamery - Określenie, czy wyświetlana jest nazwa kamery Ikona trybu nagrywania - Określenie, czy wyświetlany jest stan nagrywania rejestratora w prawym górnym rogu każdego z okien widoku kanału. Ramka określa czy istnieje ramka wokół każdego kanału Kolor ramki określa kolor ramki wokół każdego kanału Wyświetl aktywny ruch Wyświetla nam na obrazie pole ruchu obiektu w formie kwadratów. Kolor strefy detekcji określamy kolor strefy detekcji Aby zmienić te ustawienia, zaznacz OSD i wcisnąć ENTER lub lewy przycisk myszki. Za pomocą klawiszy kursora przejdź do wymaganych opcji. Naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać opcję (kursor zmienia się na pomarańczowy) i użyj klawiszy góra, dół, aby zmienić ustawienie. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać ustawienia lub RETURN, aby anulować. 2. MONITOR Kliknij na MONITOR i ustaw w menu opcje na ON/OFF Za pomocą przycisku. Interwał sekwencji: Czas wyświetlania każdego z kanałów w trybie sekwencji na monitorze głównym. Interwał sekwencji SPOT: Czas wyświetlania każdego z kanałów na wyjściach monitorowych SPOT. Tryb przeplotu: W przypadku nagrywania dowolnego kanału z rozdzielczością D1 (704x576), należy włączyć ta opcję na ON w celu zapobiegania drganiom obrazu podczas odtwarzania nagrań. Tryb POPUP dla alarmu: Gdy opcja ta jest włączona, alarm na wejściu alarmowym spowoduje wyświetlenie powiązanego z nim kanału na pełnym ekranie. Czas POPUP dla alarmu: Określenie długości czasu wyświetlania kanału na pełnym ekranie po wystąpieniu alarmu. 29

30 Tryb pełnoekranowy jest utrzymywany przez czas trwania alarmu. Tryb POPUP dla detekcji ruchu: Włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie na pełnym ekranie kanału, na którym został wykryty ruch. Czas POPUP dla detekcji: Określenie długości czasu wyświetlania kanału na pełnym ekranie po wykryciu detekcji ruchu. Jeżeli ruch trwa nadal, tryb pełnoekranowy jest wyświetlany przez cały czas. W celu zmiany któregokolwiek z tych ustawień, należy zaznaczyć pozycję MONITORY i nacisnąć ENTER. Wybrać odpowiednią opcję przy użyciu KLAWISZY KURSORA. Nacisnąć ENTER, aby wybrać opcję (kolor kursora zmienia się na pomarańczowy) i zmienić ustawienie przy użyciu KLAWISZY KURSORA. Nacisnąć ENTER, aby zapisać ustawienie, lub RETURN, aby anulować. Uwaga: W przypadku zmiany trybu wyświetlania, rejestrator musi zostać wyłączony i włączony ponownie w celu zastosowania zmian. 3. SEKWENCJA Kliknij na SEKWENSJA W MENU Gdy zostanie naciśnięty przycisk SEQ, kolejność domyślna będzie przechodzić przez wszystkie 16 kanałów, jeden po drugim. Ustawienie sekwencji umożliwia operatorowi zdefiniowanie niestandardowej sekwencji przy użyciu ekranu multi mieszanego. Kliknij dodaj. Aby dodać nową sekwencję, zaznacz DODAJ i naciśnij przycisk ENTER. Kolejność tytułów jest podświetlona - naciśnij przycisk ENTER, aby otworzyć wirtualną klawiaturę i wprowadź nazwę lub numer referencyjny dla nowej sekwencji. Kliknij na pole Aktywacja i zmień odpowiednio parametr ON / OFF. Wybierz ZAPISZ. Następnie pojawi się poniżej menu. Tak można dodawać kolejne sekwencje. Aby uruchomić jedną z nich, należy wybrać ją z listy i kliknąć dwukrotnie. 30

31 Można dodać maksymalnie 16 różnych ustwień zmodyfikowanej sekwencji. Nowa sekwencja jest teraz zapisana i może być uruchamiana przez naciśnięcie przycisku SEQ podczas podglądu LIVE. SPOT OUT Kliknij na SPOT OUT, a następnie na kanał Rejestrator posiada 4 wyjścia monitorowe SPOT. Każde z nich wyświetla sekwencyjnie obrazy w trybie pełnoekranowym lub w podziale 1x1 z poszczególnych kamer, w zależności od konfiguracji. Dla każdego monitora indywidualnie operator może zdecydować, które kanały są wyświetlane. Np. na SPOT1 można wyświetlić kanały 1-4; na SPOT2 można wyświetlać kanały 5-8, itd. 31

32 NAZWA SPOT: nazwa AKTYWACJA: ON / OFF. MODYFIKUJ: konfiguracja wyświetlania konkretnego wyjścia SPOT Menu-Ustawienia-Konfiguracja Systemu-DZWIĘK 1. DŹWIĘK Kliknij na AUDIO i wybierz jedną z opcji Odsłuch na żywo: Gdy pozycja ta jest włączona, wybrany kanał audio może być odsłuchiwany na żywo. Monitorowany kanał: Określenie, które z WEJŚĆ AUDIO jest kierowane do WYJŚCIA AUDIO. Audio w sieci - nad: Gdy pozycja ta jest włączona, sygnał audio zarówno w trybie LIVE jak i podczas odtwarzania jest transmitowany do zdalnego połączenia ze stanowiskiem klienckim, np. CMS. Audio w sieci - odb: Gdy pozycja ta jest włączona, zdalny klient może nadawać np. komunikaty głosowe w kierunku do rejestratora. Dźwięk jest następnie odtwarzany na wyjściu AUDIO rejestratora. 2. BUZZER Kliknij na BUZZER i ustaw opcje za pomocą. Klawiatura: Gdy pozycja ta jest włączona, każde naciśnięcie przycisku na przednim panelu jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym. 32

33 Menu Ustawienia Konfiguracja Systemu SYSTEM 1. DATA / CZAS Kliknij na opcje DATA/CZAS aby skonfigurować odpowiednio rejestrator Data i czas: Umożliwia operatorowi ustawienie lub modyfikację bieżącej daty i czasu (wymaga autoryzacji ADMIN). Format daty: Określenie sposobu wyświetlania daty. Format czasu: Określenie sposobu wyświetlania czasu. Sieciowy serwer czasu : Jeżeli rejestrator jest podłączony do Internetu, czas i datę można dokładnie synchronizować z określonym serwerem włączając tą opcję. Rejestrator dokonuje wtedy cyklicznej auto-synchronizacji. Strefa czasowa: Należy wybrać strefę odpowiednio do regionu, w którym używany jest rejestrator. D.S.T.: Gdy pozycja ta jest włączona, rejestrator będzie automatycznie zmieniał czas z letniego na zimowy i odwrotnie. 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM Kliknij na INFO aby uzyskać szczegółowe informacje o rejestratorze Wersja F/W: Wersja oprogramowania firmware rejestratora DVR. Wersja H/W: Wersja hardware rejestratora. Standard Video: System video, w którym pracuje rejestrator (zmiana ręczna przełącznikiem na tylnym panelu). Pojemn. HDD: Pierwsza wartość przedstawia miejsce na dyskach twardych zajęte przez nagrany materiał, druga wartość 33

34 przedstawia całkowitą pojemność zainstalowanych dysków twardych. Adres IP: Adres IP wprowadzony ręcznie podczas konfiguracji SIECI lub adres IP przydzielony przez serwer DHCP, jeżeli funkcja ta jest włączona. Adres MAC: Adres MAC (Media Access Control) rejestratora. Jest on unikalny żadne inne urządzenie sieciowe nie ma takiego adresu MAC. Nazwa systemu: Można wprowadzić nazwę systemu złożoną z maks. 10 znaków. Służy ona identyfikacji powiadomień . Hasło: Możliwość ustawienia zabezpieczenia hasłem. Ustaw. fabryczne: W przypadku zmiany ustawień powodujących zakłócenia funkcjonowania, można przywrócić rejestrator do ustawień fabrycznych. Aktualizuj F/W: W trakcie rozwoju produktu mogą być udostępniane aktualizacje oprogramowania firmware w celu zwiększenia wydajności systemu, wzbogacenia go o dodatkowe funkcje itp. Operator może dokonać aktualizacji oprogramowania firmware za pośrednictwem nośnika pamięci USB.. Ustaw. fabryczne: W przypadku zmiany ustawień powodujących zakłócenia funkcjonowania, można przywrócić ustawienia fabryczne. Dane systemowe: Ustawienia systemowe i konfigurację rejestratora można zapisać na nośniku USB. Ustawienia te można wykorzystać w przypadku nieumyślnego przywrócenia do ustawień fabrycznych; można je także przenieść do innego rejestratora, jeżeli kilka urządzeń ma pracować z tymi samymi ustawieniami. Zapisywane są wszystkie informacje oprócz ustawień sieciowych i nazwy systemu. Hasło: Możliwość ustawienia zabezpieczenia hasłem. 34

35 3. STEROWANIE URZĄDZENIEM System umożliwia sterowanie maksymalnie 254 rejestratorami za pośrednictwem jednej klawiatury. ID: Jeżeli więcej niż jeden rejestrator jest podłączony do tej samej magistrali RS485, każdy z rejestratorów musi mieć unikalny identyfikator ID. Uwaga: Jeżeli używanych jest kilka rejestratorów ustawionych jeden na drugim, każdy z nich musi mieć unikalny identyfikator dla potrzeb sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania. Protokół: Musi być ustawiony zgodnie z urządzeniem sterującym. Szybk. transmisji: Musi być zgodna z szybkością transmisji danych przez sterownik/konsolę. Menu Ustawienia Konfiguracja Systemu UŻYTKOWNIK 1. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI Domyślnie rejestrator jest skonfigurowany z zastosowaniem identyfikatora użytkownika ADMIN, należącego do grupy ADMIN i hasłem Można dodawać nowych użytkowników, jak również modyfikować dane istniejących użytkowników. Aby modyfikować dane użytkownika, należy zaznaczyć użytkownika przy użyciu zielonego kursora i nacisnąć ENTER. Maksymalna ilość użytkowników systemowych wynosi 8. Aby edytować ustawienia konta ADMIN, należy nacisnąć przycisk ENTER. UŻYTKOWNIK: Edycja identyfikatora użytkownika za pośrednictwem klawiatury wirtualnej. 35

36 HASŁO: Zmiana hasła za pośrednictwem klawiatury wirtualnej. UWAGA: W celu usunięcia aktualnego hasła, należy użyć przycisku. GRUPA: Użytkownicy mogą należeć do jednej z trzech grup - ADMIN, MANAGER lub USER. Jeżeli wymagane jest powiadamianie , należy wprowadzić adres użytkownika. POWIADAM. Włączenie lub wyłączenie powiadomień dla danego użytkownika. Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się zmianę hasła użytkownika ADMIN po otrzymaniu rejestratora. 2. UŻYTKOWNIK UPRAWNIENIA Użytkownik może nadać uprawnienia kont MANAGER i UŻYTKOWNIK. Należy po prostu wybrać którąś z dostępnych opcji. Uwaga: Każdy użytkownik może być usunięty z wyjątkiem domyślnie ADMIN użytkownika. 3. AUTO-WYLOGOWANIE AUTO WYLOGOWANIE: Funkcja umożliwiająca automatyczne wylogowanie użytkownika po określonym czasie bezczynności. CZAS: Czas, po upływie którego w trakcie bezczynności rejestrator automatycznie wylogowuje użytkownika z systemu. 36

37 Menu Ustawienia Konfiguracja Systemu SIEĆ 1. SIEĆ DHCP: Gdy opcja ta jest włączona, rejestrator będzie uzyskiwał adres IP automatycznie, w przypadku podłączenia do serwera DHCP lub routera. Serwer www: Gdy opcja ta jest włączona, możliwe są zdalne połączenia za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer lub innych przeglądarek sieciowych. Adres IP: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, adres IP można ustawić ręcznie. Brama: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, adres IP bramy można ustawić ręcznie. Maska podsieci: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, adres maskę podsieci można ustawić ręcznie. Serwer DNS nr 1: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, serwer DNS nr 1 można ustawić ręcznie. Serwer DNS nr 2: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, serwer DNS nr 2 można ustawić ręcznie. Serwer DDNS: Jeżeli włączona jest funkcja DDNS, główny serwer DDNS jest określany tutaj. Port klienta: Numer portu używanego przez rejestrator do obsługi zdalnego połączenia z oprogramowaniem klienta. Port serwera www: Numer portu używanego przez rejestrator do obsługi zdalnego połączenia za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer lub innych przeglądarek sieciowych. Maks. szybk. transm.: Określenie maksymalnej szerokości pasma używanej przez rejestrator podczas połączenia zdalnego. Uwaga: W przypadku jakichkolwiek modyfikacji ustawień sieciowych, rejestrator musi zostać wyłączony i włączony ponownie w celu zastosowania zmian. 37

38 2. DDNS DDNS: Gdy opcja ta jest włączona, można uzyskać dostęp do rejestratora za pośrednictwem serwera dynamicznego DNS. Jest to często wykorzystywane, jeżeli połączenie szerokopasmowe nie ma statycznego adresu IP. UWAGA Aby korzystać z funkcji DDNS, użytkownik musi przekierować w sieci następujące porty. a. WEB Default PORT SERVICE: 8080 b. Port klienta: 554 Domyślnie nazwą Hosta jest Mac Address (Adres MAC / własna nazwa hosta), np.: a ff00213.dvrlink.net b dvrlink.net, Użytkownik może wpisać dowolną nazwę DDNS Host. 3. Serwer: Serwer poczty wychodzącej SMTP, który powinien być używany do wysyłania powiadomień . Port: Numer portu poczty wychodzącej. Zabezpieczenia.: Wyłączyć, jeżeli Serwer nie wymaga nazwy użytkownika i hasła do połączenia. Użytkownik: Wprowadzić nazwę użytkownika w celu identyfikacji rejestratora w wiadomościach . Hasło: Jeżeli opcja Autoryz. jest włączona, należy wprowadzić hasło. Testuj ustawienia Możliwość przetestowania funkcji . Uwaga: W celu prawidłowego działania funkcji należy wprowadzić Użytkownika. Nazwa użytkownika nie może zawierać spacji 38

39 Menu Ustawienia Konfiguracja Systemu ZDARZENIA 1. Usterka HDD HDD PROBLEM Rejestrator może monitorować dyski twarde i wykrywać usterki oraz problemy, mogące mieć wpływ na nagrania. ALARM DYSKU: umożliwia monitorowanie dysku. INTERWAŁ SPRAWDZANIA: Może być dostosowany do wymagań, określa cykliczny czas sprawdzania dysków. DYSK ZAPEŁNIONY!: Informacja o zapełnieniu dysku (można włączyć lub wyłączyć). 2. WEJŚCIA ALARMOWE Funkcja ta określenia zachowania każdego z 16 wejść alarmowych. OPERACJA: Wejście alarmowe może zostać włączone lub wyłączone. TYP: Wejścia alarmowe mogą być ustawione jako normalnie rozwarte (NO) lub normalnie zwarte (NC) 3. WYJŚCIA ALARMOWE Możliwe jest określenie zachowania i działania każdego z 16 wyjść alarmowych. 39

40 Ustawienie zachowania się wyjść alarm. Kanał: Wybór wyjścia alarmowego do konfiguracji. Stan: Możliwość włączenia lub wyłączenia wybranego wyjścia alarmowego. Tryb: Może być Prosty (wyjście jest aktywne tylko wtedy, kiedy spełniane są kryteria aktywacji), lub Zatrzaskowy (wyjście jest aktywne przez określony czas po aktywacji, po którym wraca do stanu nieaktywnego). Czas alarmu: Czas, przez który wyjście alarmowe pozostaje aktywne po aktywacji w trybie Zatrzaskowym. Typ: Można ustawić wysoki (0 V do +5 V przy aktywacji) lub niski (+5 V lub 0 V przy aktywacji). Stan HDD: Określenie, czy zdarzenie dotyczące dysku twardego powoduje aktywację wyjścia alarmowego. Ustawienie działań Alarm: Określenie, czy wejścia alarm. powodują aktywację wyjścia alarmowego. Zanik wizji: Określenie, czy zanik wizji w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje aktywację wyjścia alarmowego. Ruch: Określenie, czy detekcja ruchu w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje aktywację wyjścia alarmowego. Należy pamiętać o wybraniu Zastosuj i naciśnięciu ENTER w celu zapisania wszystkich ustawień przed zamknięciem tych menu. 4. WY. BUZZER Określić zachowanie i działania powodujące aktywację wewnętrznego brzęczyka. Ustawienie zachowania Stan: Można włączyć lub wyłączyć wewnętrzny brzęczyk. Tryb: Może być Prosty (sygnał dźwiękowy jest emitowany wyłącznie, gdy spełniane są kryteria aktywacji) lub Zatrzaskowy (sygnał dźwiękowy jest emitowany przez określony czas po aktywacji). Czas alarmu: Czas, przez który emitowany jest sygnał dźwiękowy po aktywacji brzęczyka w trybie Zatrzaskowym. Błąd dysku: Określenie, czy zdarzenie dotyczące dysku twardego powoduje aktywację brzęczyka. Ustawienie działań: Alarm: Określenie, czy wejścia alarmowe powodują aktywację brzęczyka. Zanik wizji: Określenie, czy zanik wizji w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje aktywację brzęczyka. Ruch: Określenie, czy detekcja ruchu w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje aktywację brzęczyka. 40

41 Należy pamiętać o wybraniu Zastosuj i naciśnięciu ENTER w celu zapisania wszystkich ustawień przed zamknięciem tych menu. 5. POWIADOMIENIA Określa ustawienia wysłania wiadomości do użytkownika zdalnego. Ustawienie zachowania Powiadamianie: Można włączyć lub wyłączyć powiadamianie . Błąd HDD: Określenie, czy zdarzenie dotyczące dysku twardego powoduje wysłanie wiadomości . ZMIANA KONFIGURACJI: Określa, czy przy zmianie konfiguracji wysyła . ZDARZENIE URUCHAMIAJĄCE: Określa, czy zdarzenie uruchamiania wysyła . Ustawienie działań: Alarm: Określenie, czy wejścia alarmowe powodują wysłanie wiadomości . Zanik wizji: Określenie, czy zanik wizji w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje wysłanie wiadomości . Ruch: Określenie, czy detekcja ruchu w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje wysłanie wiadomości . Częstotliwość: Interwał wysyłania wiadomości (0~30 MIN) 41

42 Menu Ustawienia Konfiguracja Systemu ZDARZENIE DYSKAMI ZARZĄDZANIE DYSKAMI Limit czasu nagryw.: W pewnych warunkach wymagane może być ograniczenie ilości materiału zapisywanego w rejestratorze (np. w celu spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych). Nagrywanie może być ograniczone do 12 godzin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dni, 1, 2, 3 tygodni lub 1, 2 miesięcy. Po zapisaniu w rejestratorze określonej ilości materiału, kolejne dane będą zastępowały najwcześniejsze nagrania. Nadpisywanie: Gdy opcja ta jest włączona, rejestrator będzie nadpisywał nowe dane na najstarszych nagraniach po zapełnieniu dysków twardych. Wówczas informacja o zajętości dysków twardych nie będzie wyświetlana. Gdy opcja ta jest wyłączona, rejestrator nie będzie nagrywał po zapełnieniu dysku. Format: W razie potrzeby można usunąć cały nagrany materiał z rejestratora przy użyciu tej opcji. Wymagana jest autoryzacja ADMIN. Uwaga: Po ustawieniu opcji Limit czasu nagryw., procent zajętości dysku twardego wyświetlany w trybie widoku na żywo może nigdy nie osiągnąć 99%. Na przykład, jeżeli całkowita pojemność dysku twardego rejestratora umożliwia nagrywanie przez 4 dni w warunkach normalnej pracy, a opcja Limit czasu nagryw. zostanie ustawiona na 2 dni, wówczas procent zajętości dysku twardego nigdy nie przekroczy 50%. Uwaga: Gdy ustawiony został Limit czasu nagryw., nie można zmienić ustawienia opcji Nadpisywanie. SYSTEM SETUP Menu Ustawienia Konfiguracja NAGRYWANIA 1. OPERACJE NAGRYWANIA TRYB HARMONOGRAMU: Można ustawić albo dla konkretnego dnia, albo dla całego tygodnia. Czas pre-alarmu: Jeżeli rejestrator nie pracuje w trybie nagrywania ciągłego, ustawienie to określa ilość materiału nagrywanego zawsze przed wystąpieniem zdarzenia (detekcja ruchu, wejście alarmowe itp.) Czas post-alarmu: Jeżeli rejestrator nie pracuje w trybie nagrywania ciągłego, ustawienie to określa ilość materiału nagrywanego zawsze po wystąpieniu zdarzenia (detekcja ruchu, wejście alarmowe itp.) 42

43 Nagr. napadowe: Użytkownik może włączyć opcję nagrywania napadowego. Nieaktywny: Nawet naciśnięcie przycisku nagrywania napadowego lub detekcja ruchu nie powodują uruchomienia nagrywania. AUTO: Ustawienie powiązane z opcją Czas nagr. Napadowego. MANUAL: Nagrywanie jest uruchamiane przez naciśnięcie przycisku nagrywania napadowego lub detekcję ruchu. Czas nagr. Napadowego: Po upłynięciu określonego czasu, nagrywanie napadowe zostaje zatrzymane. (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 MIN) 2. CIĄGŁY / DETEKCJA NAGRYWANIE PARAMETRY: ustawienia nagrywania dla każdego kanału może być zdefiniowana przez 24 godzin, w blokach (Np. od 09:00 do 18:00) lub dla każdego godzinę. Można ustawić indywidualnie parametry nagrywania dla każdej godziny nagrywania. Aktywacja: w tej części określa w jakich godzinach DVR rejestruje i jaki tryb nagrywania jest uruchomiony. PARAMETRY Zaznacz pasek CZAS i wybierz odpowiednią godzinę lub przedział czasowy w celu konfiguracji parametrów. Naciśnij ENTER. Wyświetlone zostaną ustawienia nagrywania dla określonego czasu. 43

44 Rozdz.: Można wybrać rozdzielczość nagrywania 352x288, 704x288 lub 704x576 dla każdego z kanałów. Kl./s: Można ustawić liczbę klatek na sekundę od 1 do 25 dla każdego z kanałów. Jakość: Można wybrać jedną z czterech dostępnych poziomów jakości nagrywania dla każdego z kanałów. Audio: Jeśli do rejestratora podłączone są urządzenia audio, dowolny kanał audio można przydzielić dowolnemu kanałowi wideo. USTAWIENIE KONKRETNEGO CZASU I PARAMETRÓW Zaznacz pole czasu myszką lub przyciskami panelu. Aby skonfigurować konkretny przedział czasu należy go zaznaczyć ( podświetli się nam on na zielono). Po wybraniu odpowiedniego przedziału czasu wyświetli się okno z możliwością konfigurowana parametrów Rozdz.: Można wybrać rozdzielczość nagrywania 352x288, 704x288 lub 704x576 dla każdego z kanałów. Kl./s: Można ustawić liczbę klatek na sekundę od 1 do 25 dla każdego z kanałów. Jakość: Można wybrać jeden z czterech dostępnych poziomów jakości nagrywania dla każdego z kanałów. Audio: Jeżeli do rejestratora podłączone są urządzenia audio, dowolny kanał audio można przydzielić dowolnemu kanałowi wideo. Podczas odtwarzania, gdy dany kanał zostaje wybrany na pełnym ekranie, przydzielony kanał audio będzie jednocześnie odtwarzany na wyjściu audio. Dokonać odpowiednich ustawień i nacisnąć OK, aby zakończyć i powrócić do menu parametrów. Inne przedziały czasowe można skonfigurować w ten sam sposób. 44

45 Należy pamiętać, że jeżeli Nagr. Ciągłe jest ustawione na Tygodn., trzeba zmienić ustawienia nagrywania dla każdego dnia, a także dla każdego przedziału czasowego. Ustawienia domyślne dla wszystkich kanałów: 352x288, 7 kl./s, NAJWYŻSZA jakość. Uwaga: Rejestrator obsługuje maksymalną szybkość nagrywania 400 kl./sek. we wszystkich kanałach łącznie przy rozdzielczości 352x288. (DR8H: 200fps ; DR4H: 100fps) Zmiana ustawień nie może spowodować, że liczba dostępnych klatek w lewym dolnym rogu okna wynosi mniej niż zero. Jeżeli podczas zmiany ustawień nagrywania wartość ta stanie się ujemna, rozdzielczość nagrywania oraz/lub szybkość nagrywania muszą zostać obniżone w celu zwiększenia liczby dostępnych klatek, aby nie wynosiła ona mniej niż zero. AKTYWACJA Aby zmienić harmonogram wystarczy najechać myszką, lub przyciskami panelu przedniego na aktywacje. Zaznaczony obszar wyświetli się nam na zielono i po tym zaznaczeniu otworzy się nam okienko do wyboru sposobu nagrywania. Kolory określają nam konkretny tryb nagrywania: Czerwony: DVR nie nagrywa. Jasny niebieski: DVR rejestruje w sposób ciągły. Niebieskie : Nagrywanie tylko podczas ruchu Różowy: DVR rejestruje w sposób ciągły i zdarzenia z ruchu. 45

46 3. NAGRYWANIE ALARMOWE Powyższy ekran konfiguracji umożliwia operatorowi konfigurowanie aktywacji nagrywania przez wejście alarmowe. Parametry: Ustawienia nagrywania dla każdego z kanałów można określić w okresie 24 godzin, w ramach bloków (np. pomiędzy 09:00 a 18:00) lub dla każdej konkretnej godziny. Należy zauważyć, że wybranie dla opcji Nagr. Ciągłe ustawienia Tygodn. umożliwia również wybranie poszczególnych dni tygodnia. Aktywacja: Opcja ta określa czasy monitorowania przez rejestrator wejść alarmowych i aktywacji nagrywania. Na przykład, rejestrator może zostać skonfigurowany w celu nagrywania ciągłego z niską szybkością (konfiguracja timera/detekcji), a następnie można zwiększyć liczbę klatek na sekundę dla trybu alarmowego (konfiguracja alarmu). 4. NAGRYWANIE PANIK (NAPADOWE) W trybie nagrywania napadowego, rejestrator przechodzi do nagrywania zgodnie z ustawieniami i parametrami zaprogramowanymi dla tego trybu. 46

47 Menu WYSZUKIWANIE Rejestrator wyszukuje nagrań według kalendarza i osi czasu w celu zapewnienia szybkiego dostępu do nagranych materiałów. Kalendarz wyświetlany po lewej stronie ekranu przedstawia bieżący miesiąc. Dni zaznaczone na zielono oznaczają, że nagrywany był wówczas materiał video. Oś czasu po prawej stronie ekranu przedstawia 24-godzinny stan wszystkich kanałów dla wybranego dnia. Fragmenty zaznaczone na jasnoniebiesko oznaczają nagrany materiał. 1. WG. CZASU Nacisnąć ENTER, aby wybrać kalendarz i przy użyciu KLAWISZY KURSORA przesunąć fioletowy kwadrat na wymagany dzień. Wybór różnych dat powoduje również zmianę wyświetlania osi czasu przedstawiającej materiały nagrane danego dnia. Nacisnąć ENTER, aby wybrać dzień i przejść do osi czasu. Przy użyciu KLAWISZY KURSORA przesunąć kursor osi czasu w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagany segment. Każde przesunięcie kursora osi czasu powoduje zwiększenie lub zmniejszenie czasu o 10 minut. Aktualnie wybrany czas jest wyświetlany nad kalendarzem. Nacisnąć ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego czasu. 47

48 Odtwarzanie: tryb PANORAMA Odtwarzanie obrazu z danej kamery jednocześnie z różnych momentów czasowych, przesuniętych względem siebie o określony interwał czasowy. Maksymalne przyspieszenie odtwarzania wynosi 64x. Godziny odtwarzania: 0h-3h / 3h-6h / / 21h-24h ODTWARZANIE Domyślny tryb odtwarzania to podział ekranu na 16. Naciskając przycisk DISPLAY lub korzystając z przycisków WYBORU KANAŁU, można wyświetlić pojedynczy ekran lub inne formaty podziału ekranu w sposób podobny do trybu widoku na żywo. Podczas odtwarzania, obrót pokrętła SHUTTLE ruchem ciągłym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa prędkość odtwarzania maks. do 64 razy. Obracanie pokrętła ruchem ciągłym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększa prędkość odtwarzania do tyłu maks. do 64 razy. Po zwolnieniu pokrętła SHUTTLE odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku HOLD podczas obracania pokrętła SHUTTLE, powoduje zatrzymanie ostatniej funkcji pokrętła, nawet po zwolnieniu pokrętła. Podczas wstrzymania odtwarzania przy użyciu pokrętła JOG można precyzyjnie przewijać nagranie do przodu lub do tyłu, poklatkowo. Można również regulować prędkość i kierunek odtwarzania przy użyciu pięciu przycisków odtwarzania znajdujących się pod pokrętłem JOG. 48

49 USTAWIENIA ARCHIWIZACJI Podczas odtwarzania, użytkownik może zarezerwować zarejestrowane dane, które muszą być archiwizowane. Nagranie zaznaczone w taki sposób markerami na dysku twardym będę zablokowane i nie ulegną nadpisaniu lub skasowaniu. Naciśnij przycisk w momencie, w których archiwum ma być uruchomione. Następnie po zatrzymaniu pojawi się komunikat o zapisanym pliku. Po wprowadzeniu nazwy, naciśnij START. Następnie rejestrator wraca do odtwarzania. Dalej: Opcja ta daje możliwość kontynuacji archiwizacji w celu wybrania większego przedziału czasu. STOP: Kliknij STOP, aby zatrzymać archiwizację. START: Kliknij STAR, aby rozpocząć archiwizację ZAMKNIJ: Zakończ archiwizacji. Dane zostaną zastrzeżone. RESERVE: Kliknięcie tego zapiszę wybrany przydział czasu na dysku. 2. WG. ZDARZEŃ 49

50 W tej opcji mamy do wyboru kryteria wyszukiwania. Możemy ustalić, które kamery i jakie zdarzenia nas interesują ( detekcja ruchu, alarm, brak sygnału, ) Aby odtworzyć nagranie, wystarczy najechać myszą lub przyciskami z panelu na wybrany LOG i kliknąć ENTER (lub dwukrotnie myszą). Automatycznie zostanie uruchomione odtwarzanie wybranego fragmentu. Wyróżnij START i naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić dziennik zdarzeń dla wybranych kryteriów. Do odtwarzania nagrań o określonym wydarzeniu, wybierz zdarzenie z listy przy użyciu przycisk kursora i Naciśnij klawisz ENTER Odtwarzanie zostanie wznowione od momentu wystąpienia wybranego zdarzenia i jest kontynuowane aż do zatrzymania przez operatora. Podczas odtwarzania wyszukiwanych zdarzeń pokrętło SHUTTLE, pokrętło JOG i przyciski odtwarzania mogą być używane jak podczas normalnego odtwarzania. W celu zatrzymania odtwarzania i powrotu do trybu widoku na żywo, należy kilkakrotnie nacisnąć RETURN. Lista dziennika zdarzeń zawiera następujące wybieralne wpisy: Alarm: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie wszystkich zdarzeń dotyczących wejść alarmowych dla wybranego zakresu dat. Timer: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie nagrywania ciągłego dla wybranego zakresu dat. Ruch: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie wszystkich zdarzeń detekcji ruchu dla wybranego zakresu dat. System: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie wszystkich pozostałych zdarzeń (zanik wizji, zdalne połączenie itp.) dla wybranego zakresu dat. 50

51 ARCHIWIZACJA 1. NOWA ARCHIWIZACJA W celu archiwizacji nagranych materiałów na nośniku USB lub płycie CD, należy nacisnąć przycisk ARCHIWIZUJ. W celu ochrony przez niepowołanym dostępem i dystrybucją materiałów, archiwizacji może dokonywać tylko użytkownik o uprawnieniach ADMIN. Aby zalogować się jako ADMIN, należy wprowadzić domyślnie hasło 1234 i nacisnąć ENTER. Ekran archiwizacji umożliwia operatorowi precyzyjne wybranie materiałów do archiwizacji oraz docelowej lokalizacji archiwizacji. Do poruszania się po ekranie archiwizacji służą KLAWISZE KURSORA. W celu zmiany wartości lub ustawienia: Nacisnąć ENTER, aby zmienić kolor kursora z zielonego na pomarańczowy. Zmienić wartość przy użyciu KLAWISZY KURSORA góra i dół. Nacisnąć ENTER, aby zatwierdzić wartość, lub RETURN, aby anulować. W celu zmiany ustawienia pola zaznaczenia, należy nacisnąć ENTER, aby włączyć lub wyłączyć. Wybierz urządzenie: Należy wybrać CD-ROM/DVD lub USB. Od/Do: Czas startu i końca tworzenia kopii zapasowej. Kanał A/V: Wideo i audio dla każdego kanału można uwzględnić lub pominąć podczas wykonywania kopii zapasowej. Nazwa: Nazwa archiwum. Uwaga: W celu użycia karty pamięci USB, należy ją podłączyć przed wybraniem menu archiwizacji. 51

52 2. LISTA NAGRAŃ ZAREZERWOWANYCH NA DYSKU Użytkownik może podejrzeć listę nagrań przeznaczonych do archiwizacji, które zostały ZASTRZEŻONE. INFO: szczegółowe informacje o pliku USUŃ: Użytkownik może usunąć PLIK NAGRAJ: Tworzenie kopii zapasowych MIRRORING DYSKÓW 1. Konfiguracja Rejestratora 1) Sprawdź jak są zamontowane dyski HDD w rejestratorze ( muszą być podłączone po kolei zaczynając od slotu SATA1, SATA2, SAT3 i SATA4), a także powiązane muszą być sloty ze sobą SATA1~2 and SATA3~4 Dyski, które zostaną wykorzystane na mirroring zaleca się, aby były tej samej marki i tej samej pojemności. 2) Uruchom system ponownie i sformatuj dyski 3) WEJDZ DO KONFIGURACJI SYSTEMU 4) Wybierz opcje ZARZADZANIE DYSKAMI 52

53 5) Wybierz MIRRORING ZARZĄDZANIE 6) Zaznacz opcję MIRRORING dla jednej z par dysków, dla których chcesz użyć mirroring. (Poniższy przykład stworzy MIRRORING dla dysków SATA1 i SATA2) 7) Po wybraniu opcji Mirroring wybierz przycisk ZATWIERDZ. 8) System zrestartuje się i wykona Mirroring dla SATA1-2 53

54 OPCJA 1 MIRRORING DLA 4 DYSKÓW 54

55 OPCJA 2 MIRRORING DLA 2 DYSKÓW 55

56 OPCJA 3 MIRRORING DLA 2 DYSKÓW 56

57 OPCJA 4 WYMIANA JEDNEGO Z DYSKÓW PODCZAS PRACY MIRRORINGU Dyski na slotach SATA1 i SATA3 są dyskami głównymi MASTER dla mirroringu. Wówczas gdy jeden z nich ulegnie awarii, należy postępować zgodnie z poniższym wzorcem. 57

58 Lista dysków twardych kompatybilnych z rejestratorami DIGIMASTER Nr Producent Model Pojemność Typ 1 HITACHI HDS721025CLA GB SATA 2 HITACHI HDS721032CLA GB SATA 3 HITACHI HDS721050CLA GB SATA 4 HITACHI HDS721075KLA GB SATA 5 HITACHI HDS721010CLA332 1TB SATA 6 HITACHI HDS723020BLA642 2TB SATA 7 SEAGATE ST CS 250GB SATA 8 SEAGATE ST SV 250GB SATA 9 SEAGATE ST CS 500GB SATA 10 SEAGATE ST SV 500GB SATA 11 SEAGATE ST SV 1TB SATA 12 SEAGATE ST1000VM002 1TB SATA 13 SEAGATE ST SV 1TB SATA 14 SEAGATE ST AS 1.5TB SATA 15 WESTERN WD2500AVVS 250GB SATA 16 WESTERN WD3200AVVS 320GB SATA 17 WESTERN WD5000AVDS 500GB SATA 18 WESTERN WD5000AVCS 500GB SATA 19 WESTERN WD10EURX 1TB SATA 20 WESTERN WD15EURS-63S48Y0 1.5TB SATA 21 WESTERN WD20EURS-63S48Y0 2TB SATA 22 WESTERN WD25EURS-63R8UY0 2.5TB SATA 23 WESTERN WD30EURS-63R8UY0 3TB SATA 58

59 59

60 60

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD 1 S p e c y f i k a c j a i z a w a r t o ś ć z e s t a w u ---------------------------------------------- 10 S p e c y f i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD / DR8N2-DVD / DR16N2-DVD

DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD / DR8N2-DVD / DR16N2-DVD DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD / DR8N2-DVD / DR16N2-DVD 1 Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje ---------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Digital Video Recorder BLR-3004, BLR-3008 and BLR-3016

Instrukcja obsługi. Digital Video Recorder BLR-3004, BLR-3008 and BLR-3016 Instrukcja obsługi Digital Video Recorder BLR-3004, BLR-3008 and BLR-3016 1 Stosowanie się do poniższych ostrzeżeń oraz przestróg umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i uniknięcie uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD

DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD 1 Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje --------------------------------------------------------- 12 Wykaz elementów

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F)

Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F) Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F) Instrukcja uŝytkownika wersja 1.0 Panel przedni rejestratora Obsługę rejestratora moŝna przeprowadzać za pomocą klawiszy panelu przedniego rejestratora oraz myszki

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje

Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje 1 Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje --------------------------------------------------------- 12 Wykaz elementów skł adowych ---------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-E+ Cena : 555,00 zł (netto) 682,65 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-10-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Instukcja obługi rejestratora AHD

Instukcja obługi rejestratora AHD Instukcja obługi rejestratora AHD AHR-4-1C AHR-4-2C AHR-8-2C AHR-16-2C Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi aby mieć pewność, że urządzenie będzie używane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi i Spis treści 1 Sprawdź zapakowane urządzenie NVR... 1 2 Instalacja dysku twardego... 2 3 Przykładowe połączenie... 3 4 Lokalne działanie... 5 4.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi vcms

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi vcms Instrukcja obsługi vcms Wersja 1.0.1.1 Spis treści Rozdział 1 Wstęp... 1 1.1 Wstęp... 1 1.2 Wymaganie PC... 1 1.3 Ustawienia fabryczne... 1 Rozdział 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 Logowanie... 2 2.2 Panel

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo