Szkolenie Microsoft Lync Praca z aplikacją Microsoft Lync Attendant

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie Microsoft Lync 2010. Praca z aplikacją Microsoft Lync Attendant"

Transkrypt

1 Szkolenie Microsoft Lync 2010 Praca z aplikacją Microsoft Lync Attendant

2 Cele Niniejsze szkolenie omawia następujące funkcje aplikacji Microsoft Lync 2010 Attendant: Używanie listy kontaktów Obsługa kontrolek zarządzania połączeniem Wykonywanie i odbieranie połączeń Zarządzanie wieloma konwersacjami Ustawianie grup Team-Call Kolejkowanie połączeń

3 Lync Attendant - przegląd Lync Attendant to aplikacja służąca do zarządzania dużą ilością połączeń. Program jest pełnoekranowym narzędziem pozwalającym w wygodny sposób obsługiwać konwersacje. Lync Attendant, w porównaniu do swojego poprzednika, posiada następujące nowe funkcje: Sortowanie wyników wyszukiwania: Funkcja grupowania wg określonego pola została dodana do okna wyszukiwania. Anonimowość Agenta: Połączenia mogą być odbierane przez anonimowych członków grupy, których tożsamość nie jest ważna dla dzwoniącego. Ulepszone powiadomienia: powiadomienia informują o przychodzących wiadomościach głosowych i tekstowych. Przełączanie urządzenia w czasie konwersacji: Przełącz urządzenie, przez które rozmawiasz nie przerywając rozmowy. Zgłaszanie złośliwych połączeń: Zgłoś złośliwe połączenia po zakończeniu rozmowy. Kolejkowanie połączeń: Połączenia, które muszą być przekierowane, mogą zostać ustawione w kolejce do odebrania.

4 Okno aplikacji Lync Attendant Okno aplikacji podzielone jest na dwie części: Konwersacje oraz Kontakty. Przychodzące, aktywne i trwające konwersacje wyświetlane są w części konwersacyjnej. Obszar konwersacji Lista kontaktów Połączenie przychodzące Pole wejścia pole, w którym zostają wyświetlane nowe przychodzące konwersacje. Aktywna konwersacja Konwersacja oczekująca Pole aktywne główna część okna, gdzie odbywa się aktywna konferencja. Pole oczekiwania pole, w którym oczekują połączenia zawieszone lub zminimalizowane.

5 Używanie listy kontaktów Lista kontaktów to lista osób, z którymi kontaktujesz się najczęściej. Pokazuje dostępność swoich kontaktów. Po kliknięciu kontaktu prawym przyciskiem myszy i wybraniu pozycji Properties pozwala na wyświetlenie dodatkowych informacji o kontakcie. Z tego miejsca możesz rozpocząć rozmowę telefoniczną, tekstową, wysłać a lub rozpocząć konferencję. Attendant standardowo grupuje kontakty w trzy zbiory: Ulubione, Dostępne i Wszystkie kontakty. Ulubione zawiera osoby, z którymi kontaktowałeś się najczęściej przy pomocy aplikacji Lync Attendant. Dostępne zawiera listę osób, które są gotowe do kontaktu z Tobą. Wszystkie kontakty zawiera osoby które zostały dodane do listy kontaktów. Ponadto możesz utworzyć własną grupę kontaktów, aby jeszcze łatwiej zarządzać kontaktami

6 Wykonywanie i kończenie rozmowy 1. Aby zadzwonić do osoby z listy kontaktów, dwukrotnie kliknij jej nazwę lub kliknij przycisk telefonu obok nazwy osoby. 2. Wybierz rodzaj połączenia, jakie chcesz wykonać. Pamiętaj, że w zależności od ustawień, opcje wyświetlone mogą być różne. Work Mobile Communicator Call Voice Mail 3. Aby zakończyć połączenie kliknij przycisk End Conversation lub zamknij okno konwersacji.

7 Odbieranie połączenia Kiedy ktoś dzwoni do Ciebie, na pulpicie w jego dolnej prawej części zostaje wyświetlone powiadomienie. Powiadomienie zostanie wyświetlone jeżeli aplikacja Attendant będzie zminimalizowana. Aby odebrać połączenie dwukrotnie kliknij powiadomienie lub kliknij przycisk Accept. Aby odrzucić połączenie kliknij przycisk Decline. Jeżeli masz aktywną pocztę głosową, połączenie zostanie przekierowane na pocztę. Uwaga: Powiadomienie wygląda inaczej dla kontaktu, który dzwoni po raz drugi. Odbieranie połączenia od osoby dzwoniącej ponownie jest analogiczne do standardowego. Powiadomienie o połączeniu Akceptacja lub odrzucenie połączenia

8 Odbieranie połączenia (kontynuacja) Kiedy ktoś dzwoni do Ciebie masz do dyspozycji również inne opcje, które pozwolą na lepsze zarządzanie połączeniem. Kliknij prawym przyciskiem powiadomienie i wybierz: Accept - Rozpoczyna rozmowę Redirect Voice Mail: Kieruje połączenie na pocztę głosową. Nagranie potem przesyłane jest na Twojego a Ignore: Kieruje połączenie na pocztę głosową Close: Przekierowuje połączenie na pocztę głosową i zamyka wszystkie okna wiadomości błyskawicznych Do Not Disturb: Kieruje połączenie na pocztę głosową i ustawia status Do Not Disturb, dzięki czemu kolejne połączenia będą automatycznie kierowane na pocztę głosową.

9 Używanie przycisków zarządzania połączeniem Kiedy odbierzesz połączenie, pojawi się ono w polu aktywnym. Używając przycisków połączenia możesz wykonać następujące zadania: Zawieszenie połączenia lub ustawienie go w kolejce Przekierowanie połączenia Dokonanie konsultacji z osobą, do której połączenie chcemy przełączyć, przed wykonaniem przełączenia Zaprosić dodatkową osobę do rozmowy Zakończyć połączenie Obszar aktywnego połączenia Przyciski połączenia Zawieś Konsultuj Zakończ Przekieruj Zaproś

10 Tworzenie notatek w czasie rozmowy Możesz stworzyć notatkę w czasie połączenia, a następnie wysłać ją w wiadomości W polu aktywnej konwersacji kliknij zakładkę Note. 2. Kliknij dowolne miejsce notatki i zacznij pisać. 3. Aby wysłać notatkę, wpisz temat klikając pole Type a subject for this conversation, a następnie kliknij przycisk Send Notes. 4. Zostanie otwarty klient pocztowy z notatką i wpisanym wcześniej tematem.

11 Zawieszanie i przenoszenie połączenia Zawieszanie połączenia 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Hold. Do momentu wznowienia połączenia rozmówcy zostanie odtworzona muzyka i uruchomiony zostanie minutnik wskazujący czas zawieszenia połączenia. 2. Kliknij ponownie przycisk Hold, aby wznowić rozmowę. Przenoszenie połączenia 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Transfer. 2. Dwukrotnie kliknij nazwę kontaktu, do którego chcesz przenieść połączenie. Okno konwersacji zniknie. Jeżeli połączenie nie uda się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Przekierowywanie połączenia

12 Skonsultuj się przed przełączeniem połączenia 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Consult before transferring or merging calls. Połączenie zostanie zawieszone. 2. Na liście kontaktów kliknij ikonę telefonu docelowego odbiorcy połączenia. 3. Jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na odebranie rozmowy, kliknij przycisk Call this contact, connect. 4. Jeżeli połączenie zakończy się sukcesem, zniknie z Twojego ekranu. Jeżeli wystąpi błąd, zobaczysz go na ekranie. 5. Jeżeli odbiorca nie wyrazi zgody na połączenie, skończ konsultacje i kliknij ponownie przycisk Hold/Resume call, aby wznowić rozmowę.

13 Zaproś dodatkową osobę do połączenia Zaproś dodatkową osobę do połączenia 1. Aby dodać osobę w czasie połączenia kliknij przycisk Add. 2. Dwukrotnie kliknij nazwę kontaktu lub przeciągnij kontakt z listy kontaktów do pola konferencji.

14 Zarządzanie wieloma konwersacjami Możesz używać pola konwersacji do zarządzania wieloma konwersacjami (przychodzącymi, aktywnymi, oczekującymi) Możesz zarządzać wieloma aktywnymi konwersacjami w jednym czasie, ale tylko jedną rozmową głosową w danym momencie. Np. możesz akceptować przychodzące połączenie głosowe w czasie rozmów tekstowych. W takim przypadku konwersacja tekstowa zostanie przeniesiona do pola aktywnego, a konwersacja głosowa do pola połączeń oczekujących, ale będzie dalej aktywna.

15 Team-Call Group przegląd Team Call to połączenie, które kierowane jest do grupy odbiorców. Kiedy połączenie takie zostanie wykonane, każdemu z członków grupy dzwoni telefon i każdy może odebrać połączenie. Kiedy jeden z członków grupy odbierze telefon, pozostałe przestają dzwonić. Ta funkcja jest przydatna wówczas, gdy posiadasz w organizacji zespół osób wykonujących te same obowiązki, jak np. pomoc techniczna czy dział Call Centre. Możesz skonfigurować tę opcję tak, aby wszystkie telefony dzwoniły równocześnie lub aby połączenie było kierowane najpierw do Ciebie, a jeżeli nie odbierzesz, to dopiero wówczas do innych osób.

16 Konfigurowanie grupy Team-Call Ustawianie Team Call: 1. Kliknij przycisk View or Change Callforwarding settings on the toolbar na pasku narzędzi. 2. Kiedy okno opcji otworzy się, rozwiń listę i wybierz Ring me and my team-call group. 3. W obszarze dodawania członków grupy kliknij przycisk Add. 4. Wpisz nazwy kontaktów i zatwierdź operację klikając OK.

17 Ustawienie opóźnienia dzwonienia Kiedy aktywujesz połączenie grupowe, pamiętaj aby ustawić opóźnienie przekierowania. Dzięki temu rozmowa będzie najpierw kierowana do Ciebie; inni członkowie zostaną poinformowani o połączeniu dopiero wówczas, gdy nie odbierzesz telefonu. Aby ustawić opóźnienie: 1. Kliknij jeden z Twoich kontaktów i wybierz opcję Ring Delay. 2. Zaznacz opcję Turn on ring delay, wpisz opóźnienie i kliknij OK., aby zaakceptować zmiany.

18 Odbieranie połączeń przez Response Group Możesz zostać przydzielony do jednej lub wielu grup odpowiedzi (Response Group), w ramach których będziesz odbierać połączenia telefoniczne. Przy pomocy aplikacji Attendant możesz odbierać połączenia przychodzące do Twoich grup oraz zarządzać nimi. Kiedy menadżer grupy doda Cię do grupy, aplikacja Lync poinformuje Cię o tym fakcie. Wiadomość będzie zawierała informację, do której grupy zostałeś dodany. Jeżeli zalogujesz się do tej grupy, będziesz gotowy do odbierania połączeń. Jeżeli grupa jest formalna będziesz musiał najpierw na stronie internetowej zaznaczyć swoją gotowość do pracy. W przypadku grupy nieformalnej zaraz po zalogowaniu do Lync będziesz mógł odbierać rozmowy. Uwaga: W zależności od ustawień polityki bezpieczeństwa, osoba dzwoniąca może być zobligowana do dodania osób z grupy odpowiedzi do swojej listy kontaktów, zanim będzie mogła wykonywać połączenia do tej grupy. 1. Gdy ktoś wykona połączenie do grupy, do której należysz, na ekranie zostanie wyświetlone powiadomienie informujące o tym, z której grupy połączenie zostało do Ciebie przekierowane. 2. Kliknij powiadomienie, aby odebrać. Powiadomienie

19 Kolejkowanie połączeń Zamiast zawieszać połączenie, możesz ustawić je w kolejce do odebrania. Kolejkowanie połączenia: 1. Kliknij przycisk Hold. 2. Kliknij przycisk Park call. Jeżeli połączenie zostanie ustawione w kolejce otrzymasz powiadomienie z informacją o numerze połączenia. Możesz przekazać ten numer do osoby, która powinna odebrać telefon. Odebranie połączenia z kolejki: 1. Wpisz numer połączenia w obszarze wyszukiwarki. 2. Zostaniesz poinformowany, że połączenie zostało odebrane. Kolejkowanie połączenia Odebranie połączenia z kolejki

20 Wykonywanie połączeń w imieniu Asystenci mogą odbierać i wykonywać połączenia w imieniu swoich menadżerów. Aby wybrać osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu: 1. Otwórz aplikację Lync, kliknij przycisk Options, następnie wybierz pozycję Tools i opcję Call-Forwarding Settings. Ustawienie przekazywania połączeń 2. Wybierz pozycję Edit my delegate members i dodaj odpowiednie osoby. 3. W polu przekazywania połączeń wybierz My Delegates. Edytowanie uprawnionych osób Uwaga: wszystkie połączenia będą przesyłane do wybranej osoby. Dodawanie uprawnionych osób

21 Jak działa wykonywanie połączeń w imieniu 1. Osoba upoważniona otrzymuje powiadomienie o rozmowie i może odebrać telefon 2. Do właściciela telefonu zostaje wysłany o przychodzącym połączeniu.

22 Odsłuchiwanie poczty głosowej Jeśli ktoś zostawi dla Ciebie wiadomość w poczcie głosowej, zostaniesz o tym poinformowany. Aby sprawdzić pocztę głosową: Kliknij przycisk Voice Mail na pasku narzędzi. Aby przejrzeć pocztę głosową w aplikacji Microsoft Outlook: Kliknij przycisk View Voice Mail. Aby odsłuchać pocztę głosową: Kliknij przycisk Call Voice Mail. Zostaniesz połączony z pocztą głosową i usłyszysz wskazówki pozwalające Ci odsłuchać wiadomości.

23 Opcje Lync 2010 Attendant Zmiana opcji aplikacji Attendant: 1. Kliknij przycisk Options na pasku narzędzi, a następnie ponownie Options. 2. W oknie możesz dostosować takie ustawienia jak dostępność, historia, powiadomienia, numery telefonu, ustawienia aplikacji czy też dźwięki.

24 Ćwiczenie sprawdzające Wykonaj następujące zadania: Odnajdź kontakt używając listy kontaktów Wykonaj połączenie Zrób notatki w czasie połączenia Zawieś połączenie przy użyciu przycisków kontroli połączenia Skonsultuj się z odbiorcą przed przekazaniem połączenia Przekaz połączenie Dodaj osobę do grupy Team-Call

25 Podsumowanie W tym szkoleniu poruszyliśmy następujące tematy: Używanie listy kontaktów Obsługa kontrolek zarządzania połączeniem Wykonywanie i odbieranie połączeń Zarządzanie wieloma konwersacjami Ustawianie grup Team-Call Kolejkowanie połączeń

26 2011 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the United States and/or other countries/regions. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. BACK TO OBJECTIVES

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Wiadomości błyskawiczne i statusy dostępności

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Wiadomości błyskawiczne i statusy dostępności Szkolenie Microsoft Lync 2010 Wiadomości błyskawiczne i statusy dostępności Cele Szkolenie obejmuje następujące tematy Wyszukiwanie odpowiedniej osoby Zlokalizowanie kontaktu bez posiadania o nim pełnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach Szkolenie Microsoft Lync 2010 Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach Cele Szkolenie obejmuje następujące tematy: Ustawienia spotkań online Konferencje telefoniczne oraz identyfikatory

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App Szkolenie Microsoft Lync 2010 Aplikacja Lync Web App Cele To szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Wprowadzenie do aplikacji Lync Web App Dołączanie do spotkania online Dołączanie głosu do spotkania

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Frequently Asked Questions Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Często zadawane pytania 2 Omówienie 2 Pierwsze kroki 8 Połączenia 10 Przekierowywanie, parkowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Instrukcja obsługi Microsoft Apps Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5

Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5 Często zadawane pytania (FAQ) 2 Informacje podstawowe 2 Konfiguracja 3 Dostępność 6 Kontakty 9 Rozmowa sieciowa 11 Połączenia

Bardziej szczegółowo

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER OPEN-XCHANGE SERVER: Connector dla Microsoft Outlook Publication date Monday, 18. November 2013 Version 7.2.3 Copyright 2006-2013

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Wersja: R00 (Styczeń 2006)

Wersja: R00 (Styczeń 2006) Instrukcja obsługi Wersja: R00 (Styczeń 2006) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów są własnością przynależną do ich firm i zastrzeżonymi znakami towarowymi. Uwaga Informacje i dane zawarte

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft Outlook 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1)

Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1) Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1) ZAWIERA LICENCJĘ I GWARANCJĘ Siedziba w Ameryce Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-03-02 SWD-20150302144616871 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun.

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej pamięci online

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. Wersja.4 Warszawa 04 Spis treści. Opis modułu.... 3. Jak uruchomić moduł UM?... 3 3. Korzystanie z usługi e-fax... 4 3.. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender dla Microsoft Outlooka Publication date Wednesday, 22 December 2010 v.6.18.2 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Ten

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik programu Kopete

Podręcznik programu Kopete Will Stephenson Matt Rogers Michaël Larouche Polskie tłumaczenie: Paweł Dabek Uzupełnienie polskiego tłumaczenia: Jan Stożek 2 Spis treści 1 Wstęp 9 1.1 Kopete, klient komunikatorów internetowych dla KDE................

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE

KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Używanie programu Adobe Acrobat 9 Standard w systemie Windows If this guide is distributed

Bardziej szczegółowo

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika Orange Free Wersja 8.0.7 1 spis treści podręcznik użytkownika 1 wprowadzenie... 4 2 wymagania systemowe... 5 3 uruchamianie Orange Free... 6 3.1 panel zarządzania Orange Free... 6 3.2 połączenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Passport Smartphone Wersja: 10.3.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-08-04 SWD-20150804150935783 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Rzut oka

Bardziej szczegółowo

Kalendarz i harmonogram

Kalendarz i harmonogram Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia

Bardziej szczegółowo