IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika"

Transkrypt

1 IBM Connections Wersja 5 IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika

2 Uwaga do wydania Uwaga: Przed skorzystaniem z informacji zawartych w niniejszej publikacji i przed użyciem produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Uwagi. Informacje zawarte w tym wydaniu dotyczą programu IBM Connections w wersji 5 oraz wszystkich kolejnych wersji i modyfikacji, o ile w nowym wydaniu nie zostanie zamieszczona uwaga o tym, że jest inaczej.

3 Publikacja chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych. IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela IBM. Odwołanie do produktu, programu lub usługi IBM nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi, pochodzących od producenta innego niż IBM, spoczywa na użytkowniku. IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Dostarczenie niniejszego dokumentu nie oznacza udzielenia użytkownikowi licencji na te patenty. Wnioski o przyznanie licencji można zgłaszać na piśmie pod adresem: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY USA Zapytania w sprawie licencji na informacje dotyczące zestawów znaków dwubajtowych (DBCS) należy kierować do lokalnych działów własności intelektualnej IBM (IBM Intellectual Property Department) lub zgłaszać na piśmie pod adresem: Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan, Ltd , Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku Tokio , Japonia Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ( AS IS ), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (RĘKOJMIĘ RÓWNIEŻ WYŁĄCZA SIĘ), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO

5 CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA TA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji, w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania. Informacje zawarte w tej publikacji mogą zawierać nieścisłości lub błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych podmiotów zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkownika i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych dla tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność. IBM ma prawo do używania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora. Licencjobiorców tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania wymienianych informacji,.

6 Witamy we wtyczce IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook 8 Pierwsze kroki Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in Konfigurowanie serwisu Connections Konfigurowanie ustawień proxy Znajdowanie plików Praca z plikami i folderami Przesyłanie plików, folderów i wiadomości do programu Connections Pobieranie plików z programu Connections Współużytkowanie plików i folderów Wyświetlanie i edytowanie właściwości pliku Wyświetlanie i publikowanie komentarzy do pliku Wybieranie widocznych kolumn Wyszukiwanie w programie Connections Praca z pocztą elektroniczną Załączanie plików do wiadomości Przesyłanie wiadomości do programu Connections Przesyłanie załączników do programu Connections Praca z innymi osobami Znajdowanie osób Wyświetlanie informacji o osobach Komunikowanie się z innymi osobami Tworzenie sieci znajomości w programie Connections Śledzenie osób Aktualizowanie statusu... 44

7 Praca ze społecznościami Znajdowanie społeczności Dołączanie do społeczności i śledzenie społeczności Wyświetlanie i komentowanie treści społeczności Wyświetlanie aktualizacji Ułatwienia dostępu i skróty klawiaturowe Rozwiązywanie problemów... 53

8 Witamy we wtyczce IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook jest aplikacją paska bocznego przeznaczoną dla programu Outlook, która zapewnia łatwy dostęp do treści i opcji programu IBM Connections. Ta aplikacja umożliwia współpracę nad plikami, współużytkowanie wiadomości przy użyciu programu IBM Connections, wyświetlanie treści społeczności programu Connections i uczestniczenie w życiu społecznościowym razem ze swoimi znajomymi z poziomu klienta poczty elektronicznej. Główne funkcje Łatwe udostępnianie plików do współużytkowania można przesyłać odsyłacze zamiast załączników. Przeciąganie i upuszczanie wiadomości i załączników z programu Outlook do aplikacji paska bocznego IBM Connections w celu przesłania ich do programu IBM Connections. Wyszukiwanie plików w programie Connections bezpośrednio z programu Outlook. Wyszukiwanie osób wg nazwy, stanowiska, organizacji itp. Wyświetlanie pełnych profili z programu Connections. Inicjowanie rozmowy sieciowej ze znajomymi bezpośrednio z aplikacji paska bocznego. Odbieranie aktualizacji na bieżąco od znajomych, od śledzonych społeczności i w sytuacji, gdy zmiany są wprowadzane w śledzonych plikach. Wyświetlanie plików i aktualizacji społeczności Główne tematy pomocy Pierwsze kroki Pierwsze kroki we wtyczce IBM Connections Plug-in. Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in.

9 Konfigurowanie serwisu Connections Konfigurowanie serwisu IBM Connections, z którym ma działać aplikacja paska bocznego. Znajdowanie plików Używanie wtyczki IBM Connections Plug-in do nawigowania lub wyszukiwania plików programu IBM Connections. Praca z plikami i folderami Praca z plikami i folderami programu IBM Connections z poziomu aplikacji paska bocznego. Wyszukiwanie w programie Connections Wyszukiwanie plików, osób i społeczności. Praca z pocztą elektroniczną Udostępnianie wiadomości i załączników do współużytkowania dla zespołu i wysyłanie odsyłaczy do plików w programie IBM Connections. Praca z innymi osobami Używanie karty Profile do znajdowania osób, wyświetlania informacji o osobach, komunikowania się z osobami, śledzenia osób i budowania własnej sieci. Praca ze społecznościami Używanie karty Społeczności do znajdowania społeczności, wyświetlania plików i aktualizacji społeczności, dołączania do społeczności i śledzenia społeczności oraz udostępniania wiadomości do wspołużytkowania dla społeczności. Wyświetlanie aktualizacji Używanie karty Aktualizacje do wyświetlania aktualizacji statusów, aktualizacji plików, aktualizacji społeczności i aktualizacji innych treści. Ułatwienia dostępu i skróty klawiaturowe Używanie klawiatury do wykonywania różnych czynności. Rozwiązywanie problemów Uzyskiwanie pomocy.

10 Pierwsze kroki Wtyczka IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook jest aplikacją paska bocznego przeznaczoną na potrzeby poczty elektronicznej, która zapewnia łatwy dostęp do treści i opcji programu Connections. Ta aplikacja umożliwia współpracę nad plikami, współużytkowanie wiadomości przy użyciu programu Connections, pracę ze społecznościami i uczestniczenie w życiu społecznościowym razem ze swoimi znajomymi z poziomu klienta poczty elektronicznej. Rozpoczynanie pracy z produktem 1. Zainstaluj produkt. 2. Po pomyślnej instalacji wtyczki otwórz program Outlook (lub zrestartuj go, jeśli jest już uruchomiony), aby wyświetlić aplikację paska bocznego IBM Connections. 3. Nawiąż połączenie z serwisem i rozpocznij pracę z plikami programu Connections, społecznościami, adresami lub użytkownikami. Uzyskaj aktualne informacje przy użyciu widoku Aktualizacje. Nawiązywanie połączenia z serwisem Connections Aby nawiązać połączenie z serwisem Connections, do którego chcesz uzyskać dostęp z programu Outlook: 1. Wybierz kartę Pliki w aplikacji paska bocznego Connections. 2. Na liście rozwijanej serwisów Connections kliknij opcję Nawiąż połączenie z serwisem lub Nawiąż połączenie z chmurą. 3. W przypadku serwisów IBM Connections wprowadź adres URL (adres internetowy) serwisu Connections, z którym ma zostać nawiązane połączenie. 4. Podaj referencje w celu nawiązania połączenia z serwisem, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie, aby upewnić się, że masz nawiązane poprawne połączenie. 5. W przypadku programu IBM Connections Cloud wymagane są tylko referencje. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Konfigurowanie serwisu Connections.

11 Znajdowanie plików w programie Connections Po dodaniu serwisu Connections do aplikacji można użyć wtyczki IBM Connections Plug-in, aby znaleźć plik lub położenie w programie Connections. Użyj karty Pliki, aby wyświetlić pliki i foldery, przypięte pliki i foldery, pliki i foldery udostępnione do współużytkowania dla użytkownika lub przez użytkownika albo zawartość kosza. Użyj historii nawigacji, aby szybko przejść wstecz lub do przodu między odwiedzonymi miejscami. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć treść w serwisie Connections. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Znajdowanie plików. Praca z plikami w programie Connections Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby wykonać jedną z następujących typowych operacji programu Connections: otwieranie pliku, otwieranie w przeglądarce, kopiowanie plików i odsyłaczy do wiadomości , spotkań i kontaktów oraz na komputer, udostępnianie plików do współużytkowania, przypinanie plików, śledzenie plików, lubienie plików, blokowanie plików, wyświetlanie historii wersji, komentarzy i właściwości pliku itd. Kliknij ikonę Prześlij ( ), aby przesłać pliki do komponentu Moje pliki lub do społeczności. Przeciągnij plik z pulpitu lub Eksploratora Windows, aby go pobrać na komputer PC. Kliknij ikonę Utwórz nowy folder ( ), aby utworzyć nowy folder w komponencie Moje foldery. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Praca z plikami. Integrowanie programu Connections i poczty elektronicznej Przeciągnij wiadomości i załączniki do widoku Moje pliki w aplikacji paska bocznego IBM Connections lub do widoku Pliki w społeczności [nazwa społeczności], aby opublikować je w programie Connections. Przeciągnij jeden lub większą liczbę plików z programu Connections do wiadomości e- mail, aby utworzyć odsyłacze do nich. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt podczas przeciągania i upuszczania, aby utworzyć załącznik do pliku. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Praca z pocztą elektroniczną.

12 Praca ze społecznościami Uzyskaj dostęp do społeczności z karty Społeczności: Kliknij ikonę Widoki komponentu Społeczności ( ), a następnie wybierz opcję Jestem członkiem społeczności/jestem właścicielem/śledzę/zaproszono mnie. Wyświetl pliki społeczności, klikając ikonę Pliki ( ). Poproś o dołączenie do społeczności lub umożliwienie śledzenia społeczność, klikając opcję Więcej działań (na karcie Aktualizacje można wyświetlić aktualizacje ze społeczności, które śledzisz). Kliknij ikonę Aktualizacje społeczności ( ), aby wyświetlić wszystkie aktualizacje społeczności. Na liście aktualizacji społeczności: o Kliknij ikonę Udostępnij wiadomość do współużytkowania dla społeczności ( ), aby opublikować komunikat o statusie na tablicy społeczności. o Kliknij ikonę Dodaj komentarz ( ), aby skomentować konkretną aktualizację społeczności. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Praca ze społecznościami. Wyświetlanie aktualizacji Uzyskaj aktualne informacje przy użyciu karty Aktualizacje: Wyświetl aktualizacje plików, społeczności i osób, które śledzisz. Odfiltruj typy aktualizacji, które chcesz zobaczyć. Opublikuj aktualizacje statusu i skomentuj aktualizacje innych osób. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Wyświetlanie aktualizacji. Praca z osobami Możesz nawiązać kontakt ze współpracownikami i śledzić ich aktualizacje biznesowe za pomocą karty Profile. Kliknij ikonę Wyślij wiadomość błyskawiczną ( ), Połącz ( ) lub Wyślij wiadomość ( ), aby skontaktować się ze znajomymi bezpośrednio z poziomu aplikacji paska bocznego. Użyj innej ikony działania, aby rozpocząć śledzenie konkretnej osoby, zaprosić ją do swojej sieci albo zaakceptować lub odrzucić zaproszenie jakiejś osoby do jej sieci.

13 Kliknij opcję Więcej działań, aby wyświetlić pliki, blogi, społeczności i tym podobne elementy innych osób (możesz wyświetlić aktualizacje wprowadzone przez osoby, które śledzisz na karcie Aktualizacje). Opublikuj wiadomość na tablicy znajomego, klikając ikonę Napisz wiadomość ( ) w jego wizytówce. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Praca z innymi osobami. Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in Aby uruchomić wtyczkę IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook i wyświetlić aplikację paska bocznego IBM Connections, należy otworzyć program Microsoft Outlook, a następnie trzeba kliknąć przycisk paska narzędzi Pokaż pasek boczny ( ). Ponowne kliknięcie przycisku spowoduje ukrycie aplikacji paska bocznego. W programie Outlook 2007 można także pokazać lub ukryć aplikację paska bocznego, wybierając opcję Widok > IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook z menu aplikacji. Uwaga: Wtyczkę IBM Connections Plug-in można także wyświetlić w wiadomości lub w oknie spotkania. Aby ją pokazać, należy kliknąć przycisk Pokaż pasek boczny ( ) w oknie. Konfigurowanie serwisów Connections Aby pracować z serwisami IBM Connections z poziomu programu Microsoft Outlook, należy najpierw skonfigurować serwisy, do których chcesz uzyskiwać dostęp. 1. Uruchom wtyczkę IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook zgodnie z opisem podanym w sekcji Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in. 2. Wybierz kartę Pliki w aplikacji paska bocznego Connections. 3. Na liście rozwijanej serwisów Connections kliknij opcję Nawiąż połączenie z serwisem lub Nawiąż połączenie z chmurą. 4. W oknie dialogowym Nawiązywanie połączenia z serwisem IBM Connections: a. Wprowadź adres URL serwisu Connections, który ma zostać dodany. Jeśli adres URL nie zawiera przedrostka protokołu, jest dodawany łańcuch https://. b. Wybierz metodę uwierzytelniania, która ma być używana do nawiązywania połączenia z serwisem Connections:

14 Użyj referencji systemu Windows, aby nawiązać połączenie z serwisem Connections przy użyciu nazwy i hasła zalogowanego użytkownika systemu Windows. Użyj referencji niestandardowych, aby podać wartości Nazwa użytkownika i Hasło, które są używane do nawiązywania połączenia z serwisem Connections. Zaznacz pole wyboru Zapisz hasło, aby zapisać hasło dla serwisu. Jeśli nie zapiszesz hasła, przy ponownym uruchomieniu programu Outlook zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła. c. Opcjonalnie można kliknąć przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić, czy połączenie zostało pomyślnie nawiązane. Jeśli próba nawiązania połączenia nie powiedzie się, zostanie wyświetlone okno komunikatu Próba nawiązania połączenia nie powiodła się, które zawiera więcej szczegółowych informacji o tym, dlaczego próba nawiązania połączenia nie powiodła się. d. Kliknij przyciskok, aby dodać serwis. 5. W oknie dialogowym Nawiązywanie połączenia z programem IBM Connections Cloud: a. Podaj wartości Nazwa użytkownika i Hasło, które są używane do nawiązywania połączenia z chmurą. Jeśli chmura jest skonfigurowana przy użyciu uwierzytelniania SAML zaloguj się przy użyciu referencji przedsiębiorstwa. Zaznacz pole wyboru Zapisz hasło, aby zapisać hasło do serwisu. Jeśli nie zapiszesz hasła, przy ponownym uruchomieniu programu Outlook zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła. b. Kliknij przyciskok, aby dodać serwis. Uwaga: aby nawiązać połączenie z serwisem Connections za pośrednictwem proxy, należy wykonać kroki opisane w sekcjikonfigurowanie ustawień proxy. Edytowanie serwisu Connections 1. Wybierz opcję Opcje z menu aplikacji paska bocznego wtyczki, a następnie wybierz kartę IBM Connections. 2. Wybierz serwis, który ma być edytowany, a następnie kliknij przycisk Edytuj. 3. W polu Tytuł można zmienić etykietę serwisu Connections, aby umożliwić jego łatwe identyfikowanie w aplikacji paska bocznego.

15 4. Zmodyfikuj wartości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk OK. Usuwanie serwisu Connections 1. Wybierz opcję Opcje z menu aplikacji paska bocznego wtyczki, a następnie wybierz kartę IBM Connections. 2. Wybierz serwis, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij przycisk Usuń. Uwaga: przycisk Usuń jest wyłączony, jeśli serwis został udostępniony użytkownikowi przez administratora. Zmiana aktywnego serwisu Connections Na liście rozwijanej serwisów Connections wybierz serwis ( ), z którym chcesz pracować. Jeśli zmienisz aktywny serwis, zawartość paska bocznego zmieni się całkowicie, w tym pliki, społeczności, aktualizacje i profile. Konfigurowanie ustawień proxy Domyślnie wtyczka IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook nawiązuje połączenie z programem IBM Connections za pośrednictwem proxy skonfigurowanego na komputerze, udostępniając w ten sposób bezpieczne środowisko pracy. Jeśli proxy wymaga uwierzytelniania, należy ręcznie skonfigurować ustawienia proxy zgodnie z opisem podanym w tej sekcji. Wtyczka może również bezpośrednio nawiązywać połączenie z programem Connections (bez użycia proxy) albo może używać ręcznie skonfigurowanego serwera proxy. Aby skonfigurować ustawienia proxy dla wtyczki, należy wybrać opcję Opcje z menu aplikacji paska bocznego wtyczki. Należy wybrać kartę Zaawansowane i wybrać opcję Połączenia sieciowe, a następnie trzeba kliknąć przycisk Ustawienia proxy. Należy wybrać jedną z następujących opcji: Ustawienia proxy systemu Windows (Internet Explorer). Jest to opcja domyślna, która używa proxy skonfigurowanego na komputerze. Uwaga: Nie można użyć tej opcji, jeśli w danej organizacji jest używane uwierzytelnione proxy. W takim przypadku należy wybrać opcję Ręczna konfiguracja proxy, zaznaczyć

16 pole wyboru Włącz uwierzytelnianie proxy i podać wartości Nazwa użytkownika i Hasło dla serwera proxy. Bezpośrednie połączenie z Internetem. Należy wybrać tę opcję, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z programem Connections bez użycia proxy. Ręczna konfiguracja proxy. Należy wybrać tę opcję, aby ręcznie zdefiniować ustawienia serwera proxy: o Proxy HTTP. Należy użyć tej opcji, aby wskazać serwer i port, które mają być używane podczas nawiązywania połączeń HTTP. Jeśli pole portu jest puste, używany jest port domyślny 80. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Użyj tego serwera proxy dla protokołu SSL, serwer proxy HTTP będzie również używany na potrzeby połączeń SSL.. o Proxy SSL. Należy użyć tej opcji, aby wskazać serwer i port, które mają być używane podczas nawiązywania połączeń SSL. Jeśli pole portu jest puste, używany jest port domyślny 443. o Proxy SOCKS. Należy użyć tej opcji, aby wskazać serwer i port, które mają być używane podczas nawiązywania połączeń SOCKS. Jeśli pole portu jest puste, używany jest port domyślny o Brak proxy dla hostów. Należy użyć tej tabeli, aby wskazać, które hosty nie powinny używać żadnego proxy i powinny być zawsze bezpośrednio połączone. o Włącz uwierzytelnianie proxy. Należy wybrać tę opcję, aby podać nazwę użytkownika i hasło, które mają być używane podczas nawiązywania połączenia z serwerem proxy. Znajdowanie plików Za pomocą wtyczki IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook można znaleźć plik lub folder w programie Connections, używając w tym celu następujących metod: Użyj widoku Pliki, aby przechodzić między plikami i folderami, przypiętymi plikami i folderami, plikami i folderami udostępnionymi do współużytkowania dla użytkownika lub przez użytkownika albo elementami znajdującymi się w koszu. Użyj historii nawigacji, aby szybko przejść wstecz lub do przodu między odwiedzonymi miejscami. Przeszukaj treść. Posortuj pliki w programie Connections, aby łatwo znaleźć odpowiedni plik. Odśwież listę, aby wyświetlić zmiany wprowadzone na serwerze Connections.

17 Kliknij odsyłacz Pokaż wszystkie w dolnej części paska bocznego, aby wyświetlić wszystkie pliki związane z bieżącym widokiem. Przechodzenie między widokami programu Connections Zanim będzie można nawigować przy użyciu aplikacji paska bocznego, należy nawiązać połączenie z serwisem Connections. Ikona Wybierz widok komponentu Pliki lub Przełącz serwer ( ): należy kliknąć tę ikonę, aby uzyskać szybki dostęp do następujących elementów: o Widoki programu Connections. o Skonfigurowane serwisy Connections. Kliknięcie serwisu umożliwia zmianę aktywnego serwisu Connections i wyświetlenie jego treści. o Komendy Nawiąż połączenie z serwisem i Nawiąż połączenie z chmurą. Kliknięcie umożliwia skonfigurowanie serwisów Connections. Pliki najwyższego poziomu: należy kliknąć dwukrotnie widok programu Connections, aby wyświetlić jego zawartość (pliki lub foldery). Dostępne widoki: Moje pliki, Przypięte pliki, Udostępnione dla mnie do współużytkowania, Udostępnione przeze mnie do współużytkowania, Moje foldery, Przypięte foldery, Foldery udostępnione dla mnie do współużytkowania, Moje społeczności i Kosz. o Ścieżki nawigacyjne: ścieżki nawigacyjne obok ikony Wybierz widok komponentu Pliki służą do pokazywania nadrzędnych elementów bieżącego położenia. Aby szybko przejść do nadrzędnego położenia, wystarczy kliknąć odpowiedni odsyłacz w obszarze ścieżek nawigacyjnych. Foldery i społeczności udostępniane osobom z zewnątrz są podświetlane na żółto w obszarze ścieżek nawigacyjnych. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego elementu w obszarze ścieżek nawigacyjnych w widoku Pliki powoduje otwarcie menu kontekstowego, z którego można wybrać opcję Otwórz w przeglądarce lub Kopiuj adres. Jeśli ścieżki nawigacyjne są zbyt długie, aby można było je wyświetlić na pasku bocznym, położenia główne są wyświetlane po kliknięciu ikony Wybierz widok komponentu Pliki ( ).

18 Używanie historii nawigacji Należy kliknąć przycisk Wstecz ( ) lub Dalej ( ) na pasku narzędzi, aby ponownie odwiedzić ostatnio wyświetlany widok programu Connections. Wskazówka: Należy kliknąć i przytrzymać ikonę Wstecz lub Dalej, aby otworzyć listę ostatnio odwiedzonych widoków, dzięki czemu łatwo można wrócić do dowolnego z nich. Wyszukiwanie plików 1. Kliknij pole Szukaj na karcie Pliki. 2. Opcjonalnie można wybrać zasięg wyszukiwania, korzystając w tym celu z menu rozwijanego dostępnego w polu wyszukiwania: Wszystkie pliki (umożliwia wyszukiwanie treści na bieżącym serwerze) Moje pliki Udostępnione dla mnie do współużytkowania Pliki społeczności 3. Wpisz słowo lub frazę do wyszukania. 4. Kliknij ikonę Szukaj lub naciśnij klawisz Enter. Uwagi: Aby powtórzyć ostatnie wyszukiwanie, należy kliknąć pole wyszukiwania (gdy jest ono puste) w celu wyświetlenia 3 ostatnich wyszukiwanych terminów. Wybierz wyszukiwany termin, aby powtórzyć wyszukiwanie. Funkcja wyszukiwania nie może znaleźć treści w zaszyfrowanych plikach. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście plików w aplikacji paska bocznego. Pasek boczny sortuje zgodne elementy wg czasu aktualizacji. Aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania, należy kliknąć odsyłacz Pokaż wszystko w dolnej części paska bocznego. Sortowanie Aby posortować listę pozycji programu Connections w bieżącym położeniu, należy kliknąć dowolny widoczny nagłówek kolumny, taki jak Nazwa, Zaktualizowane przez lub

19 Rekomendacje. Kliknięcie nagłówka posortowanej kolumny powoduje odwrócenie porządku sortowania. Odświeżanie listy plików Aby przeładować listę plików oraz aby wyświetlić zmiany wprowadzone w danym położeniu programu Connections i jego ustawienia serwera, należy kliknąć ikonę Odśwież ( ). Praca z plikami i folderami W tym temacie opisano ogólne pojęcia dotyczące pracy z listą plików we wtyczce IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook. Wiele standardowych operacji, takich jak Otwórz, Usuń i Kopiuj, może być wykonywanych w przypadku folderów i plików programu Connections bezpośrednio z poziomu listy plików w aplikacji paska bocznego. Niektóre operacje mogą być wykonywane na wielu wybranych plikach jednocześnie. Wyświetlanie plików Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Otwórz. Plik zostanie otwarty lokalnie. Edytowanie plików Lokalne edytowanie wszystkich typów plików 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Otwórz. Zostanie otwarta kopia lokalna. 2. Zmodyfikuj plik, a następnie zapisz go lokalnie. 3. Prześlij nową wersję pliku do programu Connections. Edytowanie dokumentów programu IBM Docs w przeglądarce 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Otwórz w przeglądarce. Plik zostanie otwarty w przeglądarce WWW. 2. Kliknij przycisk Edytuj w programie IBM Docs. 3. Zmodyfikuj plik, a następnie zapisz go. Zmiany są zapisywane w sieci. Uwaga: Przy użyciu programu IBM Docs nie można edytować zaszyfrowanych plików.

20 Usuwanie plików Należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, a następnie trzeba wybrać opcję Przenieś do kosza lub użyć skrótu klawiaturowego Delete. Usunięte pliki są przenoszone do kosza serwisu Connections. Usunięte pliki można odtworzyć z kosza. Usuwanie folderów Należy kliknąć folder prawym przyciskiem myszy, a następnie trzeba wybrać opcję Usuń lub użyć skrótu klawiaturowego Delete. Pliki znajdujące się w usuniętym folderze nie są usuwane. Usuniętych folderów nie można odtworzyć. Zmienianie nazwy pliku 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. 2. Wprowadź nową nazwę w polu właściwości Nazwa. Otwieranie w przeglądarce Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder, plik lub widok plików, a następnie trzeba wybrać opcję Otwórz w przeglądarce, aby otworzyć pozycję programu Connections w przeglądarce WWW. Operacja Otwórz w przeglądarce jest dostępna również w menu kontekstowym ścieżki nawigacyjnej znajdującej się u góry obok ikony widoku. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy skrajnego prawego elementu w ścieżce nawigacyjnej to najprostszy sposób otwarcia bieżącego miejsca w przeglądarce. Operacje na schowku Standardowe operacje na schowku (Kopiuj i Wklej) umożliwiają kopiowanie plików między różnymi miejscami w programach Connections i Outlook oraz na komputerze użytkownika. Operacje te są dostępne z poziomu menu kontekstowego pliku aplikacji paska bocznego. Za pomocą menu komendy Kopiuj można:

21 Skopiować plik. Skopiować odsyłacz do pliku. Ta opcja powoduje umieszczenie w schowku tekstu zawierającego nazwę pliku z odsyłaczem hipertekstowym do jego położenia. Skopiować adres pliku. Ta opcja powoduje umieszczenie w schowku tekstu zawierającego adres URL pliku. Komenda Kopiuj adres jest dostępna również dla widoków folderów i plików oraz w menu kontekstowym ścieżki nawigacyjnej na pasku statusu aplikacji paska bocznego. Uwagi: Skrót klawiaturowy Ctrl+C działa podobnie jak operacja przeciągania i upuszczania plików z aplikacji paska bocznego. Domyślnie po wybraniu skrótu Ctrl+C jest kopiowany odsyłacz do pliku. Aby zmienić domyślne działanie przy kopiowaniu plików w programie Connections za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+C z kopiowania odsyłaczy do plików na kopiowanie plików: 1. Wybierz pozycję Opcje w menu aplikacji paska bocznego wtyczki. 2. Wybierz kartę Zaawansowane i zaznacz pole wyboru Przeciągaj pliki zamiast odsyłaczy do plików do programu Outlook. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Pobieranie plików z programu Connections. W tej wersji wtyczki IBM Connections Plug-in komenda Wytnij nie jest dostępna. Przypinanie plików i folderów Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Więcej działań > Przypnij. Przypięte pliki i foldery są wyświetlane w widokach Przypięte pliki / Przypięte foldery. Aby odpiąć plik lub folder, kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Więcej działań > Odepnij. Śledzenie plików i folderów Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Więcej działań > Śledź. Jeśli plik lub folder jest śledzony, w momencie jego aktualizacji na karcie Aktualizacje są dodawane powiadomienia.

22 Aby anulować śledzenie pliku lub folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Więcej działań > Anuluj śledzenie. Polubienie lub anulowanie polubienia pliku Aby polubić plik, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Więcej działań > Lubię to. Aby anulować polubienie, należy wybrać opcję Więcej działań > Anuluj rekomendację Lubię to. Dodawanie plików do folderów Aby dodać plik do folderu: 1. Kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Dodaj do folderu. 2. Wybierz folder w programie IBM Connections. Użytkownik może wybrać folder z listy Foldery, do których ostatnio zostały dodane przeze mnie pliki, Moje foldery, Przypięte foldery i Foldery udostępnione dla mnie do współużytkowania oraz foldery z widoku Moje społeczności. Foldery współużytkowane zewnętrznie są oznaczane ikoną Zewnętrzne ( ). 3. Zaznacz opcję Zezwól członkom wybranych folderów na edycję tego pliku lub usuń jej zaznaczenie. 4. Kliknij przycisk OK. Aby usunąć plik z folderu, przejdź do tego folderu, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Usuń z folderu. Uwagi: Pliki do folderów może dodawać użytkownik mający do nich dostęp na poziomie kontrybutora lub właściciela. Prywatnych lub współużytkowanych plików innych osób nie można dodawać do folderów publicznych. Tworzenie nowego folderu 1. Otwórz kartę Pliki i wybierz widok Moje foldery.

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Kalendarz i harmonogram

Kalendarz i harmonogram Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia

Bardziej szczegółowo

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender dla Microsoft Outlooka Publication date Wednesday, 22 December 2010 v.6.18.2 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Ten

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Nowe funkcje

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Nowe funkcje IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Nowe funkcje Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 5. Informacje o produkcie Niniejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming Novell Teaming 0 30 lipca 2009 0 Omówienie produktu 0 Wymagania systemu Teaming 0 Instrukcja instalacji w systemie Linux 0 Instrukcja instalacji w systemie Windows 0 Problemy instalacyjne 6.0 Problemy

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5

Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5 Często zadawane pytania (FAQ) 2 Informacje podstawowe 2 Konfiguracja 3 Dostępność 6 Kontakty 9 Rozmowa sieciowa 11 Połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

SmartCloud Notes. Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015

SmartCloud Notes. Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 SmartCloud Notes Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 SmartCloud Notes Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 Uwaga Przed

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania systemowe programu Vibe

2 Wymagania systemowe programu Vibe Plik Readme systemu Novell Vibe 4.0 Marzec 2015 1 Omówienie produktu System Novell Vibe to narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun.

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej pamięci online

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SMALL OFFICE SECURITY

SMALL OFFICE SECURITY SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik szybkiego uruchamiania Small Office Security Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Frequently Asked Questions Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Często zadawane pytania 2 Omówienie 2 Pierwsze kroki 8 Połączenia 10 Przekierowywanie, parkowanie,

Bardziej szczegółowo

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Home Media Network Hard Drive Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Table of Contents Page 2 Table of Contents Table of Contents Jak uzyskać pomoc Podłączanie urządzenia Home

Bardziej szczegółowo

IBM License Metric Tool. Plik README dla pakietu poprawek 7.2.1-TIV-ILMT-FP0002

IBM License Metric Tool. Plik README dla pakietu poprawek 7.2.1-TIV-ILMT-FP0002 IBM License Metric Tool Plik README dla pakietu poprawek 7.2.1-TIV-ILMT-FP0002 IBM License Metric Tool Plik README dla pakietu poprawek 7.2.1-TIV-ILMT-FP0002 Uwaga To wydanie dotyczy produktu IBM License

Bardziej szczegółowo