IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika"

Transkrypt

1 IBM Connections Wersja 5 IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika

2 Uwaga do wydania Uwaga: Przed skorzystaniem z informacji zawartych w niniejszej publikacji i przed użyciem produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Uwagi. Informacje zawarte w tym wydaniu dotyczą programu IBM Connections w wersji 5 oraz wszystkich kolejnych wersji i modyfikacji, o ile w nowym wydaniu nie zostanie zamieszczona uwaga o tym, że jest inaczej.

3 Publikacja chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych. IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela IBM. Odwołanie do produktu, programu lub usługi IBM nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi, pochodzących od producenta innego niż IBM, spoczywa na użytkowniku. IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Dostarczenie niniejszego dokumentu nie oznacza udzielenia użytkownikowi licencji na te patenty. Wnioski o przyznanie licencji można zgłaszać na piśmie pod adresem: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY USA Zapytania w sprawie licencji na informacje dotyczące zestawów znaków dwubajtowych (DBCS) należy kierować do lokalnych działów własności intelektualnej IBM (IBM Intellectual Property Department) lub zgłaszać na piśmie pod adresem: Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan, Ltd , Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku Tokio , Japonia Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ( AS IS ), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (RĘKOJMIĘ RÓWNIEŻ WYŁĄCZA SIĘ), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO

5 CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA TA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji, w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania. Informacje zawarte w tej publikacji mogą zawierać nieścisłości lub błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych podmiotów zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkownika i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych dla tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność. IBM ma prawo do używania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora. Licencjobiorców tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania wymienianych informacji,.

6 Witamy we wtyczce IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook 8 Pierwsze kroki Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in Konfigurowanie serwisu Connections Konfigurowanie ustawień proxy Znajdowanie plików Praca z plikami i folderami Przesyłanie plików, folderów i wiadomości do programu Connections Pobieranie plików z programu Connections Współużytkowanie plików i folderów Wyświetlanie i edytowanie właściwości pliku Wyświetlanie i publikowanie komentarzy do pliku Wybieranie widocznych kolumn Wyszukiwanie w programie Connections Praca z pocztą elektroniczną Załączanie plików do wiadomości Przesyłanie wiadomości do programu Connections Przesyłanie załączników do programu Connections Praca z innymi osobami Znajdowanie osób Wyświetlanie informacji o osobach Komunikowanie się z innymi osobami Tworzenie sieci znajomości w programie Connections Śledzenie osób Aktualizowanie statusu... 44

7 Praca ze społecznościami Znajdowanie społeczności Dołączanie do społeczności i śledzenie społeczności Wyświetlanie i komentowanie treści społeczności Wyświetlanie aktualizacji Ułatwienia dostępu i skróty klawiaturowe Rozwiązywanie problemów... 53

8 Witamy we wtyczce IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook jest aplikacją paska bocznego przeznaczoną dla programu Outlook, która zapewnia łatwy dostęp do treści i opcji programu IBM Connections. Ta aplikacja umożliwia współpracę nad plikami, współużytkowanie wiadomości przy użyciu programu IBM Connections, wyświetlanie treści społeczności programu Connections i uczestniczenie w życiu społecznościowym razem ze swoimi znajomymi z poziomu klienta poczty elektronicznej. Główne funkcje Łatwe udostępnianie plików do współużytkowania można przesyłać odsyłacze zamiast załączników. Przeciąganie i upuszczanie wiadomości i załączników z programu Outlook do aplikacji paska bocznego IBM Connections w celu przesłania ich do programu IBM Connections. Wyszukiwanie plików w programie Connections bezpośrednio z programu Outlook. Wyszukiwanie osób wg nazwy, stanowiska, organizacji itp. Wyświetlanie pełnych profili z programu Connections. Inicjowanie rozmowy sieciowej ze znajomymi bezpośrednio z aplikacji paska bocznego. Odbieranie aktualizacji na bieżąco od znajomych, od śledzonych społeczności i w sytuacji, gdy zmiany są wprowadzane w śledzonych plikach. Wyświetlanie plików i aktualizacji społeczności Główne tematy pomocy Pierwsze kroki Pierwsze kroki we wtyczce IBM Connections Plug-in. Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in.

9 Konfigurowanie serwisu Connections Konfigurowanie serwisu IBM Connections, z którym ma działać aplikacja paska bocznego. Znajdowanie plików Używanie wtyczki IBM Connections Plug-in do nawigowania lub wyszukiwania plików programu IBM Connections. Praca z plikami i folderami Praca z plikami i folderami programu IBM Connections z poziomu aplikacji paska bocznego. Wyszukiwanie w programie Connections Wyszukiwanie plików, osób i społeczności. Praca z pocztą elektroniczną Udostępnianie wiadomości i załączników do współużytkowania dla zespołu i wysyłanie odsyłaczy do plików w programie IBM Connections. Praca z innymi osobami Używanie karty Profile do znajdowania osób, wyświetlania informacji o osobach, komunikowania się z osobami, śledzenia osób i budowania własnej sieci. Praca ze społecznościami Używanie karty Społeczności do znajdowania społeczności, wyświetlania plików i aktualizacji społeczności, dołączania do społeczności i śledzenia społeczności oraz udostępniania wiadomości do wspołużytkowania dla społeczności. Wyświetlanie aktualizacji Używanie karty Aktualizacje do wyświetlania aktualizacji statusów, aktualizacji plików, aktualizacji społeczności i aktualizacji innych treści. Ułatwienia dostępu i skróty klawiaturowe Używanie klawiatury do wykonywania różnych czynności. Rozwiązywanie problemów Uzyskiwanie pomocy.

10 Pierwsze kroki Wtyczka IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook jest aplikacją paska bocznego przeznaczoną na potrzeby poczty elektronicznej, która zapewnia łatwy dostęp do treści i opcji programu Connections. Ta aplikacja umożliwia współpracę nad plikami, współużytkowanie wiadomości przy użyciu programu Connections, pracę ze społecznościami i uczestniczenie w życiu społecznościowym razem ze swoimi znajomymi z poziomu klienta poczty elektronicznej. Rozpoczynanie pracy z produktem 1. Zainstaluj produkt. 2. Po pomyślnej instalacji wtyczki otwórz program Outlook (lub zrestartuj go, jeśli jest już uruchomiony), aby wyświetlić aplikację paska bocznego IBM Connections. 3. Nawiąż połączenie z serwisem i rozpocznij pracę z plikami programu Connections, społecznościami, adresami lub użytkownikami. Uzyskaj aktualne informacje przy użyciu widoku Aktualizacje. Nawiązywanie połączenia z serwisem Connections Aby nawiązać połączenie z serwisem Connections, do którego chcesz uzyskać dostęp z programu Outlook: 1. Wybierz kartę Pliki w aplikacji paska bocznego Connections. 2. Na liście rozwijanej serwisów Connections kliknij opcję Nawiąż połączenie z serwisem lub Nawiąż połączenie z chmurą. 3. W przypadku serwisów IBM Connections wprowadź adres URL (adres internetowy) serwisu Connections, z którym ma zostać nawiązane połączenie. 4. Podaj referencje w celu nawiązania połączenia z serwisem, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie, aby upewnić się, że masz nawiązane poprawne połączenie. 5. W przypadku programu IBM Connections Cloud wymagane są tylko referencje. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Konfigurowanie serwisu Connections.

11 Znajdowanie plików w programie Connections Po dodaniu serwisu Connections do aplikacji można użyć wtyczki IBM Connections Plug-in, aby znaleźć plik lub położenie w programie Connections. Użyj karty Pliki, aby wyświetlić pliki i foldery, przypięte pliki i foldery, pliki i foldery udostępnione do współużytkowania dla użytkownika lub przez użytkownika albo zawartość kosza. Użyj historii nawigacji, aby szybko przejść wstecz lub do przodu między odwiedzonymi miejscami. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć treść w serwisie Connections. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Znajdowanie plików. Praca z plikami w programie Connections Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby wykonać jedną z następujących typowych operacji programu Connections: otwieranie pliku, otwieranie w przeglądarce, kopiowanie plików i odsyłaczy do wiadomości , spotkań i kontaktów oraz na komputer, udostępnianie plików do współużytkowania, przypinanie plików, śledzenie plików, lubienie plików, blokowanie plików, wyświetlanie historii wersji, komentarzy i właściwości pliku itd. Kliknij ikonę Prześlij ( ), aby przesłać pliki do komponentu Moje pliki lub do społeczności. Przeciągnij plik z pulpitu lub Eksploratora Windows, aby go pobrać na komputer PC. Kliknij ikonę Utwórz nowy folder ( ), aby utworzyć nowy folder w komponencie Moje foldery. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Praca z plikami. Integrowanie programu Connections i poczty elektronicznej Przeciągnij wiadomości i załączniki do widoku Moje pliki w aplikacji paska bocznego IBM Connections lub do widoku Pliki w społeczności [nazwa społeczności], aby opublikować je w programie Connections. Przeciągnij jeden lub większą liczbę plików z programu Connections do wiadomości e- mail, aby utworzyć odsyłacze do nich. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt podczas przeciągania i upuszczania, aby utworzyć załącznik do pliku. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Praca z pocztą elektroniczną.

12 Praca ze społecznościami Uzyskaj dostęp do społeczności z karty Społeczności: Kliknij ikonę Widoki komponentu Społeczności ( ), a następnie wybierz opcję Jestem członkiem społeczności/jestem właścicielem/śledzę/zaproszono mnie. Wyświetl pliki społeczności, klikając ikonę Pliki ( ). Poproś o dołączenie do społeczności lub umożliwienie śledzenia społeczność, klikając opcję Więcej działań (na karcie Aktualizacje można wyświetlić aktualizacje ze społeczności, które śledzisz). Kliknij ikonę Aktualizacje społeczności ( ), aby wyświetlić wszystkie aktualizacje społeczności. Na liście aktualizacji społeczności: o Kliknij ikonę Udostępnij wiadomość do współużytkowania dla społeczności ( ), aby opublikować komunikat o statusie na tablicy społeczności. o Kliknij ikonę Dodaj komentarz ( ), aby skomentować konkretną aktualizację społeczności. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Praca ze społecznościami. Wyświetlanie aktualizacji Uzyskaj aktualne informacje przy użyciu karty Aktualizacje: Wyświetl aktualizacje plików, społeczności i osób, które śledzisz. Odfiltruj typy aktualizacji, które chcesz zobaczyć. Opublikuj aktualizacje statusu i skomentuj aktualizacje innych osób. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Wyświetlanie aktualizacji. Praca z osobami Możesz nawiązać kontakt ze współpracownikami i śledzić ich aktualizacje biznesowe za pomocą karty Profile. Kliknij ikonę Wyślij wiadomość błyskawiczną ( ), Połącz ( ) lub Wyślij wiadomość ( ), aby skontaktować się ze znajomymi bezpośrednio z poziomu aplikacji paska bocznego. Użyj innej ikony działania, aby rozpocząć śledzenie konkretnej osoby, zaprosić ją do swojej sieci albo zaakceptować lub odrzucić zaproszenie jakiejś osoby do jej sieci.

13 Kliknij opcję Więcej działań, aby wyświetlić pliki, blogi, społeczności i tym podobne elementy innych osób (możesz wyświetlić aktualizacje wprowadzone przez osoby, które śledzisz na karcie Aktualizacje). Opublikuj wiadomość na tablicy znajomego, klikając ikonę Napisz wiadomość ( ) w jego wizytówce. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Praca z innymi osobami. Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in Aby uruchomić wtyczkę IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook i wyświetlić aplikację paska bocznego IBM Connections, należy otworzyć program Microsoft Outlook, a następnie trzeba kliknąć przycisk paska narzędzi Pokaż pasek boczny ( ). Ponowne kliknięcie przycisku spowoduje ukrycie aplikacji paska bocznego. W programie Outlook 2007 można także pokazać lub ukryć aplikację paska bocznego, wybierając opcję Widok > IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook z menu aplikacji. Uwaga: Wtyczkę IBM Connections Plug-in można także wyświetlić w wiadomości lub w oknie spotkania. Aby ją pokazać, należy kliknąć przycisk Pokaż pasek boczny ( ) w oknie. Konfigurowanie serwisów Connections Aby pracować z serwisami IBM Connections z poziomu programu Microsoft Outlook, należy najpierw skonfigurować serwisy, do których chcesz uzyskiwać dostęp. 1. Uruchom wtyczkę IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook zgodnie z opisem podanym w sekcji Uruchamianie wtyczki IBM Connections Plug-in. 2. Wybierz kartę Pliki w aplikacji paska bocznego Connections. 3. Na liście rozwijanej serwisów Connections kliknij opcję Nawiąż połączenie z serwisem lub Nawiąż połączenie z chmurą. 4. W oknie dialogowym Nawiązywanie połączenia z serwisem IBM Connections: a. Wprowadź adres URL serwisu Connections, który ma zostać dodany. Jeśli adres URL nie zawiera przedrostka protokołu, jest dodawany łańcuch https://. b. Wybierz metodę uwierzytelniania, która ma być używana do nawiązywania połączenia z serwisem Connections:

14 Użyj referencji systemu Windows, aby nawiązać połączenie z serwisem Connections przy użyciu nazwy i hasła zalogowanego użytkownika systemu Windows. Użyj referencji niestandardowych, aby podać wartości Nazwa użytkownika i Hasło, które są używane do nawiązywania połączenia z serwisem Connections. Zaznacz pole wyboru Zapisz hasło, aby zapisać hasło dla serwisu. Jeśli nie zapiszesz hasła, przy ponownym uruchomieniu programu Outlook zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła. c. Opcjonalnie można kliknąć przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić, czy połączenie zostało pomyślnie nawiązane. Jeśli próba nawiązania połączenia nie powiedzie się, zostanie wyświetlone okno komunikatu Próba nawiązania połączenia nie powiodła się, które zawiera więcej szczegółowych informacji o tym, dlaczego próba nawiązania połączenia nie powiodła się. d. Kliknij przyciskok, aby dodać serwis. 5. W oknie dialogowym Nawiązywanie połączenia z programem IBM Connections Cloud: a. Podaj wartości Nazwa użytkownika i Hasło, które są używane do nawiązywania połączenia z chmurą. Jeśli chmura jest skonfigurowana przy użyciu uwierzytelniania SAML zaloguj się przy użyciu referencji przedsiębiorstwa. Zaznacz pole wyboru Zapisz hasło, aby zapisać hasło do serwisu. Jeśli nie zapiszesz hasła, przy ponownym uruchomieniu programu Outlook zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła. b. Kliknij przyciskok, aby dodać serwis. Uwaga: aby nawiązać połączenie z serwisem Connections za pośrednictwem proxy, należy wykonać kroki opisane w sekcjikonfigurowanie ustawień proxy. Edytowanie serwisu Connections 1. Wybierz opcję Opcje z menu aplikacji paska bocznego wtyczki, a następnie wybierz kartę IBM Connections. 2. Wybierz serwis, który ma być edytowany, a następnie kliknij przycisk Edytuj. 3. W polu Tytuł można zmienić etykietę serwisu Connections, aby umożliwić jego łatwe identyfikowanie w aplikacji paska bocznego.

15 4. Zmodyfikuj wartości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk OK. Usuwanie serwisu Connections 1. Wybierz opcję Opcje z menu aplikacji paska bocznego wtyczki, a następnie wybierz kartę IBM Connections. 2. Wybierz serwis, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij przycisk Usuń. Uwaga: przycisk Usuń jest wyłączony, jeśli serwis został udostępniony użytkownikowi przez administratora. Zmiana aktywnego serwisu Connections Na liście rozwijanej serwisów Connections wybierz serwis ( ), z którym chcesz pracować. Jeśli zmienisz aktywny serwis, zawartość paska bocznego zmieni się całkowicie, w tym pliki, społeczności, aktualizacje i profile. Konfigurowanie ustawień proxy Domyślnie wtyczka IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook nawiązuje połączenie z programem IBM Connections za pośrednictwem proxy skonfigurowanego na komputerze, udostępniając w ten sposób bezpieczne środowisko pracy. Jeśli proxy wymaga uwierzytelniania, należy ręcznie skonfigurować ustawienia proxy zgodnie z opisem podanym w tej sekcji. Wtyczka może również bezpośrednio nawiązywać połączenie z programem Connections (bez użycia proxy) albo może używać ręcznie skonfigurowanego serwera proxy. Aby skonfigurować ustawienia proxy dla wtyczki, należy wybrać opcję Opcje z menu aplikacji paska bocznego wtyczki. Należy wybrać kartę Zaawansowane i wybrać opcję Połączenia sieciowe, a następnie trzeba kliknąć przycisk Ustawienia proxy. Należy wybrać jedną z następujących opcji: Ustawienia proxy systemu Windows (Internet Explorer). Jest to opcja domyślna, która używa proxy skonfigurowanego na komputerze. Uwaga: Nie można użyć tej opcji, jeśli w danej organizacji jest używane uwierzytelnione proxy. W takim przypadku należy wybrać opcję Ręczna konfiguracja proxy, zaznaczyć

16 pole wyboru Włącz uwierzytelnianie proxy i podać wartości Nazwa użytkownika i Hasło dla serwera proxy. Bezpośrednie połączenie z Internetem. Należy wybrać tę opcję, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z programem Connections bez użycia proxy. Ręczna konfiguracja proxy. Należy wybrać tę opcję, aby ręcznie zdefiniować ustawienia serwera proxy: o Proxy HTTP. Należy użyć tej opcji, aby wskazać serwer i port, które mają być używane podczas nawiązywania połączeń HTTP. Jeśli pole portu jest puste, używany jest port domyślny 80. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Użyj tego serwera proxy dla protokołu SSL, serwer proxy HTTP będzie również używany na potrzeby połączeń SSL.. o Proxy SSL. Należy użyć tej opcji, aby wskazać serwer i port, które mają być używane podczas nawiązywania połączeń SSL. Jeśli pole portu jest puste, używany jest port domyślny 443. o Proxy SOCKS. Należy użyć tej opcji, aby wskazać serwer i port, które mają być używane podczas nawiązywania połączeń SOCKS. Jeśli pole portu jest puste, używany jest port domyślny o Brak proxy dla hostów. Należy użyć tej tabeli, aby wskazać, które hosty nie powinny używać żadnego proxy i powinny być zawsze bezpośrednio połączone. o Włącz uwierzytelnianie proxy. Należy wybrać tę opcję, aby podać nazwę użytkownika i hasło, które mają być używane podczas nawiązywania połączenia z serwerem proxy. Znajdowanie plików Za pomocą wtyczki IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook można znaleźć plik lub folder w programie Connections, używając w tym celu następujących metod: Użyj widoku Pliki, aby przechodzić między plikami i folderami, przypiętymi plikami i folderami, plikami i folderami udostępnionymi do współużytkowania dla użytkownika lub przez użytkownika albo elementami znajdującymi się w koszu. Użyj historii nawigacji, aby szybko przejść wstecz lub do przodu między odwiedzonymi miejscami. Przeszukaj treść. Posortuj pliki w programie Connections, aby łatwo znaleźć odpowiedni plik. Odśwież listę, aby wyświetlić zmiany wprowadzone na serwerze Connections.

17 Kliknij odsyłacz Pokaż wszystkie w dolnej części paska bocznego, aby wyświetlić wszystkie pliki związane z bieżącym widokiem. Przechodzenie między widokami programu Connections Zanim będzie można nawigować przy użyciu aplikacji paska bocznego, należy nawiązać połączenie z serwisem Connections. Ikona Wybierz widok komponentu Pliki lub Przełącz serwer ( ): należy kliknąć tę ikonę, aby uzyskać szybki dostęp do następujących elementów: o Widoki programu Connections. o Skonfigurowane serwisy Connections. Kliknięcie serwisu umożliwia zmianę aktywnego serwisu Connections i wyświetlenie jego treści. o Komendy Nawiąż połączenie z serwisem i Nawiąż połączenie z chmurą. Kliknięcie umożliwia skonfigurowanie serwisów Connections. Pliki najwyższego poziomu: należy kliknąć dwukrotnie widok programu Connections, aby wyświetlić jego zawartość (pliki lub foldery). Dostępne widoki: Moje pliki, Przypięte pliki, Udostępnione dla mnie do współużytkowania, Udostępnione przeze mnie do współużytkowania, Moje foldery, Przypięte foldery, Foldery udostępnione dla mnie do współużytkowania, Moje społeczności i Kosz. o Ścieżki nawigacyjne: ścieżki nawigacyjne obok ikony Wybierz widok komponentu Pliki służą do pokazywania nadrzędnych elementów bieżącego położenia. Aby szybko przejść do nadrzędnego położenia, wystarczy kliknąć odpowiedni odsyłacz w obszarze ścieżek nawigacyjnych. Foldery i społeczności udostępniane osobom z zewnątrz są podświetlane na żółto w obszarze ścieżek nawigacyjnych. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego elementu w obszarze ścieżek nawigacyjnych w widoku Pliki powoduje otwarcie menu kontekstowego, z którego można wybrać opcję Otwórz w przeglądarce lub Kopiuj adres. Jeśli ścieżki nawigacyjne są zbyt długie, aby można było je wyświetlić na pasku bocznym, położenia główne są wyświetlane po kliknięciu ikony Wybierz widok komponentu Pliki ( ).

18 Używanie historii nawigacji Należy kliknąć przycisk Wstecz ( ) lub Dalej ( ) na pasku narzędzi, aby ponownie odwiedzić ostatnio wyświetlany widok programu Connections. Wskazówka: Należy kliknąć i przytrzymać ikonę Wstecz lub Dalej, aby otworzyć listę ostatnio odwiedzonych widoków, dzięki czemu łatwo można wrócić do dowolnego z nich. Wyszukiwanie plików 1. Kliknij pole Szukaj na karcie Pliki. 2. Opcjonalnie można wybrać zasięg wyszukiwania, korzystając w tym celu z menu rozwijanego dostępnego w polu wyszukiwania: Wszystkie pliki (umożliwia wyszukiwanie treści na bieżącym serwerze) Moje pliki Udostępnione dla mnie do współużytkowania Pliki społeczności 3. Wpisz słowo lub frazę do wyszukania. 4. Kliknij ikonę Szukaj lub naciśnij klawisz Enter. Uwagi: Aby powtórzyć ostatnie wyszukiwanie, należy kliknąć pole wyszukiwania (gdy jest ono puste) w celu wyświetlenia 3 ostatnich wyszukiwanych terminów. Wybierz wyszukiwany termin, aby powtórzyć wyszukiwanie. Funkcja wyszukiwania nie może znaleźć treści w zaszyfrowanych plikach. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście plików w aplikacji paska bocznego. Pasek boczny sortuje zgodne elementy wg czasu aktualizacji. Aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania, należy kliknąć odsyłacz Pokaż wszystko w dolnej części paska bocznego. Sortowanie Aby posortować listę pozycji programu Connections w bieżącym położeniu, należy kliknąć dowolny widoczny nagłówek kolumny, taki jak Nazwa, Zaktualizowane przez lub

19 Rekomendacje. Kliknięcie nagłówka posortowanej kolumny powoduje odwrócenie porządku sortowania. Odświeżanie listy plików Aby przeładować listę plików oraz aby wyświetlić zmiany wprowadzone w danym położeniu programu Connections i jego ustawienia serwera, należy kliknąć ikonę Odśwież ( ). Praca z plikami i folderami W tym temacie opisano ogólne pojęcia dotyczące pracy z listą plików we wtyczce IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook. Wiele standardowych operacji, takich jak Otwórz, Usuń i Kopiuj, może być wykonywanych w przypadku folderów i plików programu Connections bezpośrednio z poziomu listy plików w aplikacji paska bocznego. Niektóre operacje mogą być wykonywane na wielu wybranych plikach jednocześnie. Wyświetlanie plików Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Otwórz. Plik zostanie otwarty lokalnie. Edytowanie plików Lokalne edytowanie wszystkich typów plików 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Otwórz. Zostanie otwarta kopia lokalna. 2. Zmodyfikuj plik, a następnie zapisz go lokalnie. 3. Prześlij nową wersję pliku do programu Connections. Edytowanie dokumentów programu IBM Docs w przeglądarce 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Otwórz w przeglądarce. Plik zostanie otwarty w przeglądarce WWW. 2. Kliknij przycisk Edytuj w programie IBM Docs. 3. Zmodyfikuj plik, a następnie zapisz go. Zmiany są zapisywane w sieci. Uwaga: Przy użyciu programu IBM Docs nie można edytować zaszyfrowanych plików.

20 Usuwanie plików Należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, a następnie trzeba wybrać opcję Przenieś do kosza lub użyć skrótu klawiaturowego Delete. Usunięte pliki są przenoszone do kosza serwisu Connections. Usunięte pliki można odtworzyć z kosza. Usuwanie folderów Należy kliknąć folder prawym przyciskiem myszy, a następnie trzeba wybrać opcję Usuń lub użyć skrótu klawiaturowego Delete. Pliki znajdujące się w usuniętym folderze nie są usuwane. Usuniętych folderów nie można odtworzyć. Zmienianie nazwy pliku 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. 2. Wprowadź nową nazwę w polu właściwości Nazwa. Otwieranie w przeglądarce Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder, plik lub widok plików, a następnie trzeba wybrać opcję Otwórz w przeglądarce, aby otworzyć pozycję programu Connections w przeglądarce WWW. Operacja Otwórz w przeglądarce jest dostępna również w menu kontekstowym ścieżki nawigacyjnej znajdującej się u góry obok ikony widoku. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy skrajnego prawego elementu w ścieżce nawigacyjnej to najprostszy sposób otwarcia bieżącego miejsca w przeglądarce. Operacje na schowku Standardowe operacje na schowku (Kopiuj i Wklej) umożliwiają kopiowanie plików między różnymi miejscami w programach Connections i Outlook oraz na komputerze użytkownika. Operacje te są dostępne z poziomu menu kontekstowego pliku aplikacji paska bocznego. Za pomocą menu komendy Kopiuj można:

21 Skopiować plik. Skopiować odsyłacz do pliku. Ta opcja powoduje umieszczenie w schowku tekstu zawierającego nazwę pliku z odsyłaczem hipertekstowym do jego położenia. Skopiować adres pliku. Ta opcja powoduje umieszczenie w schowku tekstu zawierającego adres URL pliku. Komenda Kopiuj adres jest dostępna również dla widoków folderów i plików oraz w menu kontekstowym ścieżki nawigacyjnej na pasku statusu aplikacji paska bocznego. Uwagi: Skrót klawiaturowy Ctrl+C działa podobnie jak operacja przeciągania i upuszczania plików z aplikacji paska bocznego. Domyślnie po wybraniu skrótu Ctrl+C jest kopiowany odsyłacz do pliku. Aby zmienić domyślne działanie przy kopiowaniu plików w programie Connections za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+C z kopiowania odsyłaczy do plików na kopiowanie plików: 1. Wybierz pozycję Opcje w menu aplikacji paska bocznego wtyczki. 2. Wybierz kartę Zaawansowane i zaznacz pole wyboru Przeciągaj pliki zamiast odsyłaczy do plików do programu Outlook. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Pobieranie plików z programu Connections. W tej wersji wtyczki IBM Connections Plug-in komenda Wytnij nie jest dostępna. Przypinanie plików i folderów Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Więcej działań > Przypnij. Przypięte pliki i foldery są wyświetlane w widokach Przypięte pliki / Przypięte foldery. Aby odpiąć plik lub folder, kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Więcej działań > Odepnij. Śledzenie plików i folderów Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Więcej działań > Śledź. Jeśli plik lub folder jest śledzony, w momencie jego aktualizacji na karcie Aktualizacje są dodawane powiadomienia.

22 Aby anulować śledzenie pliku lub folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz opcję Więcej działań > Anuluj śledzenie. Polubienie lub anulowanie polubienia pliku Aby polubić plik, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Więcej działań > Lubię to. Aby anulować polubienie, należy wybrać opcję Więcej działań > Anuluj rekomendację Lubię to. Dodawanie plików do folderów Aby dodać plik do folderu: 1. Kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Dodaj do folderu. 2. Wybierz folder w programie IBM Connections. Użytkownik może wybrać folder z listy Foldery, do których ostatnio zostały dodane przeze mnie pliki, Moje foldery, Przypięte foldery i Foldery udostępnione dla mnie do współużytkowania oraz foldery z widoku Moje społeczności. Foldery współużytkowane zewnętrznie są oznaczane ikoną Zewnętrzne ( ). 3. Zaznacz opcję Zezwól członkom wybranych folderów na edycję tego pliku lub usuń jej zaznaczenie. 4. Kliknij przycisk OK. Aby usunąć plik z folderu, przejdź do tego folderu, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Usuń z folderu. Uwagi: Pliki do folderów może dodawać użytkownik mający do nich dostęp na poziomie kontrybutora lub właściciela. Prywatnych lub współużytkowanych plików innych osób nie można dodawać do folderów publicznych. Tworzenie nowego folderu 1. Otwórz kartę Pliki i wybierz widok Moje foldery.

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika IBM Connections Wersja 5 IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika Uwaga do wydania Uwaga: Przed skorzystaniem z informacji zawartych w niniejszej publikacji i przed użyciem produktu,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik użytkownika

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik użytkownika IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik użytkownika IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Marzec 2015 Wprowadzenie Mobilny dostęp do witryny Novell Vibe może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Vibe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW W oknie przeglądarki wpisujemy adres https://poczta.uni.wroc.pl. Zostaniemy przeniesieni na stronę nowego sytemu pocztowego. Tutaj musimy podać swoje

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika bla bla Komunikator podręcznik użytkownika Komunikator Komunikator: podręcznik użytkownika data wydania poniedziałek, 16. luty 2015 Version 1.0.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2. Uwagi do wydania GI10-6734-03

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2. Uwagi do wydania GI10-6734-03 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2 Uwagi do wydania GI10-6734-03 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2 Uwagi do wydania GI10-6734-03 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo