Udało się z Rosjanami, czas na Niemców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udało się z Rosjanami, czas na Niemców"

Transkrypt

1 Pracodawca transportu drogowego Udało się z Rosjanami, czas na Niemców Wygląda na to, że skończyły się kłopoty naszych firm jeżdżących na Wschód. Co najmniej te formalne, dotyczące zezwoleń PL kraje trzecie oraz punktu zapalnego, czyli kraju pochodzenia towaru. Przed nami trudne rozmowy z Niemcami. Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Podczas polsko-rosyjskich rozmów w Soczi, na początku sierpnia, delegacja pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza, w której skład wchodzili szefowie największych w kraju związków przewoźniczych, wykazała się niezwykłą skutecznością. Był to efekt wspólnych działań przewoźników i organów państwa. Przypomnijmy, że organizacje przewoźnicze nieraz podnosiły problem szykan i bardzo wysokich kar adminstracyjnych stosowanych przez stronę rosyjską. W odpowiedzi ITD przeprowadziła szereg kontroli na drogach do polsko-rosyjskich przejść granicznych. Tym przewoźnikom, którzy skutecznie angażowali się w akcję przeprowadzanych kontroli, należą się serdeczne podziękowania. Dzięki temu strona rosyjska zrozumiała, że nie można po terytorium Polski jeździć bezkarnie bez zezwoleń. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W Soczi ustalono m. in., że przy towarach załadowanych w Polsce nie będzie brany pod uwagę kraj pochodzenia towaru i kraj firmy dokonującej obrotu tym towarem. Co do tej pory było punktem zapalanym. W protokole z posiedzenia zapisano również deklarację, że w każdym z kolejnych 3 lat (od 2013 do 2015) polscy przewoźnicy otrzymają 45 tys. zezwoleń PL kraje trzecie, a zezwolenia dwustronne i tranzytowe nie będą limitowane. Słowem wspólny sukces. To jednak nie koniec międzynarodowych potyczek negocjacyjnych. Teraz czas na Niemców. Od lat wiadomo, że niemiecka policja ma pod lupą polskie ciężarówki. Nie ma co ukrywać, częste i skrupulatne kontrole policji są czasami złośliwe, ale nie we wszystkich landach. Przypadki wysokich kar pieniężnych i kierowania polskich ciężarówek do niemieckich warsztatów w celu usunięcia usterek są powszechnie znane. Czas z tym skończyć. W dniach września 2012 r. w Bonn w ramach polsko-niemieckich rozmów na temat drogowych przewozów osób i towarów poruszymy kwestię kontroli polskich pojazdów ciężarowych, autobusów i busów w Niemczech. Prosimy o przesłanie w trybie pilnym pod adres opisu i dokumentacji przypadków nieprawidłowości podczas kontroli polskich przewoźników na terytorium Niemiec. Oczywiście będziemy obecni w Bonn i przedstawimy stronie niemieckiej nasze wątpliwości w oparciu o zgłoszone przypadki. Jestem przekonany, że w tej sprawie wspólnie odniesiemy sukces. Bolesław Milewski 46

2 Zapraszamy do skorzystania z pomocy konsultantów po uprzednim umówieniu się telefonicznym w następujących punktach: Ważne szkolenia o ubezpieczeniu Udokumentowanie zdolności finansowej przewoźnika dla firm nieprowadzących pełnej księgowości - ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Mając na uwadze problemy przewoźników z udokumentowaniem minimalnej zdolności finansowej wymaganej do uzyskania lub przedłużenia licencji oraz do uzyskania dodatkowych wypisów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego nawiązał ścisłą współpracę z maklerem reprezentującym węgierską firmę ubezpieczeniową Pannónia, jednym z dwóch ubezpieczycieli oferujących na polskim rynku polisę ubezpieczeniową spełniającą wymagania obowiązującego rozporządzenia WE 1071/2009. Polisa firmy Pannónia została zaakceptowana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Tym samym może być ona dołączona do wniosku o wydanie (przedłużenie) licencji (wypisów z licencji) na wykonywanie międzynarodowego lub krajowego transportu drogowego jako dokument potwierdzający zdolność finansową przewoźnika. Jest ona dokumentem zastępującym roczne sprawozdanie finansowe lub gwarancje bankowe. Szczegółowe informacje na temat warunków umowy ubezpieczenia (polisy), a także pomoc w zawarciu umowy można uzyskać w biurach OZPTD oraz w punktach partnerów związku. W tych samych miejscach (punktach) przewoźnik będzie mógł z pomocą konsultantów zawrzeć bezpośrednio umowę z maklerem reprezentującym Pannónię w Polsce. Koszt i warunki oferowanego ubezpieczenia są konkurencyjne w stosunku do podobnych produktów oferowanych przez inne instytucje finansowe. Jednocześnie informujemy, iż w połowie września br. na terenie całego kraju zostaną uruchomione kolejne punkty, w których będzie możliwość uzyskania pomocy w zawarciu umowy ubezpieczenia. Dolnośląskie Wrocław, ul. Olsztyńska 47/49, tel , Kujawsko-pomorskie Toruń, ul. Długa 25/39, tel Lubelskie Lublin, ul. Hutnicza 3 (PKS S.A.), tel Lubuskie Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15 A piętro III pok. 403, tel Łódzkie Łódź, ul. Elektronowa 8, tel , Małopolska Kraków, ul. Radzikowskiego (róg Podkowińskiego), tel , Tęgoborze 160, tel , Mazowsze Radom, ul. Kozienicka 191, tel , , Podkarpackie Rzeszów, ul. ul. Lubelska 46D pok. nr 3, tel Podlaskie Białystok, ul. Kombatantów 4, tel Warmińsko-mazurskie Jedwabno, tel Wielkopolskie Stobno 82, tel Zachodniopomorskie Koszalin, ul. Dzieci Wrzesińskich 19A/6a, tel Wałcz, ul. Wojska Polskiego 127, tel Uwaga: W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość dojazdu konsultanta do państwa firmy lub pomoc w zawarciu umowy drogą elektroniczną. 47

3 Pracodawca transportu drogowego Działania OZPTD na rzecz dobrego prawa Kilka tysięcy lat temu ład i porządek społeczny regulowane były za pomocą dziesięciu przykazań. Pomimo że mieściły się one jedynie na dwóch kamiennych tablicach, opierało się na nich całe ówczesne życie społeczne. Niestety wraz z rozwojem cywilizacji dla zapewnienia ładu tworzone były coraz to nowe kodeksy. 48 Niejednokrotnie jedynym sposobem wymuszenia przelewu pieniędzy jest skierowanie sprawy o zapłatę przewoźnego na drogę postępowania sądowego Inflacja prawa Ze stulecia na stulecie ich liczba wzrastała w sposób wykładniczy. Jednocześnie prawo zaczęło się coraz bardziej oddalać od zdrowego rozsądku i ludzkiego poczucia sprawiedliwości. Dziś Unia Europejska i w ślad za nią krajowy ustawodawca produkują kolejne akty prawne w tempie przypominającym produkcję towarów na fabrycznej taśmie. Niestety za ilością przepisów nie idzie ich jakość. Normy prawne zamiast pomagać ludziom, zaczynają im coraz bardziej przeszkadzać i utrudniać rozwiązywanie codziennych problemów. Ponadto ich stosowanie związane jest często z koniecznością poniesienia niczym nieuzasadnionych znacznych kosztów. To wszystko daje się odczuć w gospodarce, a szczególnie w takiej przeregulowanej dziedzinie, jaką jest transport drogowy. Konieczne zmiany w prawie przewozowym Jednym z ważniejszych codziennych problemów jest zagrożenie płynności finansowej firmy spowodowane trudnością w ściąganiu wierzytelności, nierzetelnością lub wręcz oszustwem ze strony kontrahentów oraz nadmiernym rygoryzmem podatkowym. Oczywiście nikt nie może mieć nadziei, że zmiana prawa zmieni sytuację rynkową i całkowicie wyeliminuje negatywne zjawiska. Niemniej rozsądne prawo może poprawić sytuację przedsiębiorcy i może dać mu odpowiednie narzędzia do skutecznej obrony interesów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przewoźników Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego proponuje m.in. nowelizację przepisów Prawa przewozowego. Najważniejszym postulatem jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podmiotu pośredniczącego w zleceniu przewozu przesyłki towarowej (spedytora, pośrednika itp.) i podmiotu zlecającego to pośrednictwo (nadawcy lub odbiorcy) za zapłatę przewoźnego. Takie rozwiązania funkcjonują już w niektó- rych państwach europejskich. Jako przykład można tutaj wskazać jeden z największych europejskich rynków przewozowych, jakim jest Francja. Coraz częstsza niewypłacalność pośredników Powyższa propozycja solidarnej odpowiedzialności wynika z faktu, iż coraz częstszym zjawiskiem staje się niewypłacalność podmiotów pośredniczących w zleceniu przewozu. A przecież specyfika działania branży transportowej uniemożliwia przewoźnikom skuteczną weryfikację bezpośrednich zleceniodawców. W celu uniknięcia przestojów i pustych przebiegów zlecenia podejmowane są często z dnia na dzień od różnych pośredników. Trudno w takiej sytuacji podejmować działania sprawdzające naszego kontrahenta, nie mówiąc już o tym, iż często koszt takich działań przewyższałby wartość samego zlecenia. Taką możliwość posiada jednak nadawca lub odbiorca przesyłki towarowej, który jeżeli nie chce zlecać przewozu bezpośrednio, to przy wyborze pośrednika powinien kierować się szczególną starannością. Dlatego w przypadku nierzetelności pośrednika proponujemy, aby przewoźnik mógł skutecznie dochodzić należności od korzystającego z pośrednictwa nadawcy lub odbiorcy ładunku. Opóźnione płatności zmorą przewoźników Kolejną zmorą każdego przedsiębiorcy jest powszechne zjawisko znacznej zwłoki w płatnościach faktur. Niejednokrotnie jedynym sposobem wymuszenia przelewu pieniędzy jest skierowanie sprawy o zapłatę przewoźnego na drogę postępowania sądowego. Niestety zgodnie z przepisem art. 75 ust. 2 Prawa przewozowego, takie postępowanie jest możliwe dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Utrudnia to skuteczne i szybkie dochodzenie roszczeń i tym samym ma negatywny wpływ na płynność

4 i sytuację finansową przedsiębiorcy. Zdarza się, że wskazany przepis jest celowo wykorzystywany przez sprytnych zleceniodawców do swoistego kredytowania swojej działalności gospodarczej kosztem wierzycieli, którymi są przewoźnicy. Dlatego OZPTD proponuje uchylenie lub modyfikację tego dość dziwnego rozwiązania tak, aby przewoźnik miał możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na nierzetelne zachowania kontrahenta. Podatki od wirtualnych przychodów Z brakiem zapłaty wystawionych faktur związane jest kolejne niekorzystne zjawisko, które wynika z obowiązujących regulacji podatkowych. Dla fiskusa nie ma znaczenia czy przewoźnik otrzymał kwotę, na jaką została wystawiona faktura i czy pobrał podatek VAT figurujący na tym dokumencie. Przedsiębiorca jest obowiązany odprowadzić podatek VAT oraz zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, pomimo iż podstawa opodatkowania istnieje wyłącznie na papierze. Dlatego też OZPTD proponuje skorzystanie z możliwości, jakie daje przepis art. 66 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Daje on możliwość wprowadzenia w prawie krajowym dla określonych transakcji lub dla określonych kategorii podatników zasady, iż odprowadzenie należnego podatku VAT może nastąpić najpóźniej w dniu otrzymania zapłaty. Ponieważ zjawisko nieterminowych płatności jest najbardziej rozpowszechnione i rodzi najdotkliwsze skutki w transporcie i budownictwie, zasadnym jest objęcie wskazanym wyżej rozwiązaniem usług przewozowych i budowlanych. Jednym z ważniejszych problemów jest zagrożenie płynności finansowej firmy spowodowane trudnością w ściąganiu wierzytelności, nierzetelnością oraz nadmiernym rygoryzmem podatkowym Kumulacja podatkowa Na trudności w zachowaniu płynności finansowej w przedsiębiorstwie duży wpływ mają także przypadki nieuzasadnionej ze zdroworozsądkowego punktu widzenia kumulacji płatności zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym. Z przykładem takiej sytuacji mamy do czynienia, gdy w danym miesiącu, ze względu na dyspozycję przepisu art Kodeksu Pracy, pracodawca zmuszony jest dwukrotnie wypłacić pracownikom wynagrodzenie miesięczne i w ślad za tym zobowiązany jest przekazać za ten miesiąc podwójne składki na ubezpieczenia społeczne oraz podwójne zaliczki na podatek dochodowy. Przypomnijmy, że przepis art nakazuje wypłatę wynagrodzenia w dniu poprzedzającym, jeżeli ustalony dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy. Tym samym w sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia została ustalona na pierwszy dzień miesiąca i dzień ten będzie akurat dniem wolnym od pracy, pracodawca będzie miał podwójne obciążenia związane z kosztami pracy w miesiącu poprzedzającym. A to w obecnej sytuacji gospodarczej może spowodować kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej firmy. Aby te obciążenia były równomiernie rozłożone przez cały rok, związek proponuje odpowiednie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrot akcyzy warunkiem naszej konkurencyjności Obok kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników poważną pozycję w wydatkach przewoźników stanowi paliwo. Niestety prawie 50% ceny paliwa stanowią podatki takie jak akcyza, opłata paliwowa i VAT. Łączna stawka akcyzy i opłaty paliwowej dla oleju napędowego ustalana jest w Polsce w oparciu o minimalną kwotę opodatkowania określoną w dyrektywie energetycznej (dyrektywa rady 2003/96/WE) wynoszącą 330 euro dla 1000 l oleju napędowego oraz w oparciu o referencyjny kurs Europejskiego Banku Centralnego z początku października roku poprzedzającego. W 2011 r. kurs ten wynosił ok. 4,38 zł za 1 euro. Tym samym w 2012 r. kupując jeden litr popularnego diesla na akcyzę i opłatę paliwową przeznaczamy ok. 1,145 złotego. Niestety ten mechanizm obliczania stawki akcyzy powoduje, że ewentualny wzrost wartości naszej złotówki oznacza jednocześnie relatywny wzrost kosztów polskiego paliwa dla przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe i tym samym spadek ich konkurencyjności na europejskim rynku. Dziś, gdy kurs euro oscyluje wokół 4,1 zł za 1 euro, łączna wysokość akcyzy i opłaty paliwowej w cenie jednego litra oleju napędowego powinna wynosić około 1,135 zł, czyli o 10 groszy mniej na każdym litrze w stosunku do obowiązującej stawki. Dlatego też OZPTD podejmuje starania o zmianę mechanizmu obliczania polskich podatków lub o częściowy zwrot akcyzy w kwocie stanowiącej różnicę wynikającą ze zmian w kursie złotego. Walka będzie ciężka, ale są szanse na sukces Omówione wyżej propozycje to tylko mała część postulatów, o które związek zamierza walczyć podczas obecnej kadencji sejmowej. Miejmy nadzieję, że wzorem lat dla realizacji naszych pomysłów znajdziemy sojuszników zarówno wśród posłów (koalicji i opozycji), jak i wśród przedstawicieli administracji rządowej. Nie będzie to łatwe zadanie i pewnie zabierze nam sporo pracy, czasu i wysiłku. Dodatkową trudność sprawić może kryzys finansów publicznych. W czasie jego trwania wiele naszych propozycji, a szczególnie postulaty zmian w przepisach podatkowych, nie będą mile widziane przez resort finansów. Nie ma jednak innej drogi niż ta, którą proponuje OZPTD. Bez likwidacji barier administracyjnych i prawnych, bez znoszenia nieuzasadnionych obciążeń oraz bez wsparcia instytucji państwowych, nie będziemy mieć szans na dalszy rozwój, a może nawet na przetrwanie. A bez rozwoju nie będzie budżetu, o który tak bardzo martwią się podwładni Pana Ministra Rostowskiego. Nie będzie także miejsc pracy, rozbudowy polskiej infrastruktury, sprawnej służby zdrowia, godziwych emerytur itp. Nie będzie jakby to powiedział jeden z byłych kandydatów na prezydenta niczego. Dlatego musimy wierzyć, że tak jak w 2011 r., kiedy to udało nam się doprowadzić do poważnych zmian w polskich przepisach transportowych, także tym razem odniesiemy sukces dla dobra Polski. Maciej Wroński 49

5 Pracodawca transportu drogowego Prezes Ostrołęckiego Stowarzyszenia Przewoźników, Mirosław Szczepankowski Wiceprezes Ostrołęckiego Stowarzyszenia Przewoźników oraz wiceprezes ZMPD Andrzej Szabłowski Jesteśmy najstarszym stowarzyszeniem w Polsce Z prezesem Ostrołęckiego Stowarzyszenia Przewoźników, Mirosławem Szczepankowskim i wiceprezesem Andrzejem Szabłowskim jednocześnie wiceprezesem ZMPD, przewoźnikami z Ostrołęki rozmawia Zbigniew Witamborski Truck Auto.pl: Od kiedy działa stowarzyszenie w Ostrołęce i ilu skupia przewoźników? Mirosław Szczepankowski: Stowarzyszenie w Ostrołęce działa od lutego 1945 r. Pierwszy wpis w księdze ewidencyjnej Towarowy Transport Konny Henryk Modzelan to luty1945 r. To jest chyba najstarsze stowarzyszenie transportowe w Polsce. Na początku stowarzyszenie było wielobranżowe, skupiające kupców, sprzedawców, rzemieślników. Z czasem przeobraziło się. W latach wyodrębnił się transport i powstały Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Zrzeszenie Transportu. Za czasów socjalizmu był obowiązek stowarzyszania się. Taksówkarz nie kupił opony, akumulatora czy innych części bez przydziału ze stowarzyszenia. W tamtych czasach stowarzyszenia prosperowały znakomicie. Dziś mało kto pamięta, ale w latach 80. tylko poprzez stowarzyszenie można było otrzymać talony na paliwo. Budy- nek naszej siedziby mamy jeszcze z tamtych czasów. Na dzień dzisiejszy zrzeszamy ponad 100 członków, których wciąż przybywa. 2 lata temu, kiedy przejęliśmy sprawowanie naszych funkcji w zarządzie, było 16 członków. Przekładając to na liczbę zestawów myślę, że przewoźnicy z naszego regionu posiadają ich ok sztuk. Truck Auto.pl: Na czym skupiacie się w swojej działalności? Andrzej Szabłowski: Zaczęliśmy od gruntownego remontu budynku, żeby go doprowadzić do stanu używalności. W kronice mamy zdjęcia, dzięki którym można porównać stan przed i obecny. Rozmawiamy też z sąsiadami chcielibyśmy odkupić od nich piętro i zrobić tam salę szkoleniową dla kierowców. Cały czas coś robimy, ale brakuje czasu, bo każdy z nas ma swoją firmę, a praca społeczna zarówno w Ostrołęce, jak i w Warszawie jest zajmująca. 50

6 W maju 2010 zmieniły się władze stowarzyszenia w Ostrołęce, a już w lipcu budynki były po remoncie. W lipcu 2010 zorganizowaliśmy święto ostrołęckich przewoźników, przyjechali koledzy z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z całej Polski, ufundowaliśmy sztandar zrzeszenia, który został nadany nam z rąk Tadeusza Jarmuziewicza, wiceministra resortu infrastruktury. Byli posłowie, senatorowie. Jako jedyna organizacja transportowa w Polsce mamy swój sztandar. Jesienią 2010 roku otworzyliśmy ośrodek szkoleń. W uroczystości wziął udział Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć i nasz poseł z Ostrołęki Andrzej Kania, członek komisji infrastruktury oraz przedstawiciele władz samorządowych. Truck Auto.pl: Jaki jest zakres prowadzonych szkoleń? Mirosław Szczepankowski: Ośrodek szkoleniowy istnieje od roku i nie jest to nasz, ostrołęcki, tylko ZMPD-owski. Problemem jest to, że ktoś wprowadził przepisy o szkoleniach, ale nikt nie kontroluje ośrodków. U nas, jeżeli szkolenie trwa 5 dni, to kierowca musi być 5 dni. A u naszej konkurencji składa dokumenty i przychodzi za 5 dni odebrać kwit. Niestety, z taką konkurencją nie można skutecznie rywalizować. Z tej przyczyny liczba chętnych na szkolenia nie jest na tyle wysoka, aby była to dochodowa działalność. Na początku było to tak, że my robiliśmy robotę, a ZMPD zarabiało. W wywiadzie dla Przewoźnika prezes ZMPD Jan Buczek powiedział, jak nam pomógł. Dziś działa to na normalniejszych zasadach i coś z tego zostaje również u nas. Na dzień dzisiejszy robimy tylko szkolenia okresowe, jednak przygotowujemy się do rejestracji własnego ośrodka z szeroką gamą szkoleń. Andrzej Szabłowski: Dzięki interwencji kolegi Mirka, dzięki staraniom naszego dyrektora Ryszarda Sidorzaka i innych kolegów, w szkole Jako jedyna organizacja transportowa w Polsce mamy swój sztandar zawodowej rusza klasa kształcąca kierowcówmechaników. Rynek pracy jest ogromny, ciągle brakuje kierowców. Truck Auto.pl: Na co, oprócz szkoleń, mogą liczyć ludzie należący do stowarzyszenia? Mirosław Szczepankowski: Od ponad roku, rozprowadzamy zezwolenia. I tu również fakt, że poprzedni zarząd nic nie robił przez kilkanaście lat, dało znać o sobie. Nasi członkowie dzisiaj jeszcze odbierają zezwolenia w Ostrowii Mazowieckiej, bo tam stowarzyszenie powstało w wyniku zaniechania jakiejkolwiek pracy w Ostrołęce w latach 90., m.in z członków naszego stowarzyszenia. Dziś z trudem przekonujemy ich, żeby robili to u nas. Ale muszę się pochwalić, że przybywa nam chętnych, pobieramy za to minimalna prowizję, a koledzy nie muszą jeździć do Warszawy. Myślę, że pod koniec roku będzie już pokaźny pakiet firm, które u nas będą odbierać zezwolenia. Oprócz tego zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy pracownika w zakresie ubezpieczeń. W tej chwili w stowarzyszeniu można zrobić kompleksowo wszystkie ubezpieczenia, które są potrzebne przewoźnikowi, począwszy od OCP, skończywszy na gwarancji finansowej przewoźnika, OC w ruchu międzynarodowym, AC. Stawki wydaje mi się mamy na bardzo przyzwoitym poziomie. Zajmujemy się tym dopiero od 2 lat, a pakiet firm, które ubezpieczają się u nas ciągle rośnie. Zaczynamy rozprowadzać również karnety TIR. Chcemy robić kompleksowo wszystko zezwolenia, karnety, wizy i wszystkie dokumenty, które potrzebne są w BOTM-ie. Docelowo chcemy mieć wszystko, żeby przewoźnik nie musiał jeździć do Warszawy. Pomoc prawna na terenie Niemiec! Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego otrzymuje wiele sygnałów o wielu problemach, jakie napotykają polscy przewoźnicy na terenie Niemiec i innych państw europejskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych członków, nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną i kancelarią doradztwa gospodarczego na terenie Niemiec. Poniżej przedstawiamy ofertę pomocy. Warto zaznaczyć, że członkowie OZPTD mają ofertę specjalną. Pomoc prawna w Niemczech i wielu krajach Unii Europejskiej windykacja roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur pomoc w kontaktach z BAG, policją i urzędami celnymi interwencyjnie w zdarzeniu oraz w postępowaniach administracyjnych i odwoławczych pomoc w przypadkach szkody, zniszczenia, kradzieży towaru w transporcie pomoc i reprezentacja w sprawach cywilnych i karnych Dla członków OZPTD oferta specjalna! Szczegóły - Biuro OZPTD oraz: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego FiedlerHAASE Rechtanwälte Jerzy Goliński Mec. Christoph Fiedler Am Windmühlenberg 20 Hebbelstrasse 41, Königs Wusterhausen Potsdam Tel.: +49 (3375) Tel.: Fax: +49 (3375) Fax:

7 Pracodawca transportu drogowego Truck Auto.pl: Kto zaszczycił was obecnością na tegorocznym lipcowym spotkaniu przewoźników? Czy będą się one odbywały w sposób cykliczny? Mirosław Szczepankowski: Mamy taką nadzieję. Już od kilku lat organizujemy te spotkania, w lipcu, dlatego iż jest to dzień Św. Krzysztofa, patrona przewoźników i kierowców, teraz odbyło się ono po raz szósty. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością wiceszef Komisji Infrastruktury poseł Stanisław Żmijan, był członek Komisji Infrastruktury, nasz poseł z Ostrołęki Andrzej Kania, Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć, senator z Ostrołęki Robert Mamontow, starosta i wicestarosta powiatu ostrołęckiego, prezydent miasta, kierownicy wydziałów komunikacji w starostwie, prezes ZMPD Jan Buczek oraz Tadeusz Wilk, Euzebiusz Jasiński, Aleksander Reich, Wiesław Starostka, koledzy prezesi z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, Jarosław Jakoniuk, Waldemar Jaszczur, Władysław Żero, Bolesław Milewski, Piotr Litwiński, Andrzej Majewski, Tomasz Rejek, Artur Kamiński. Truck Auto.pl: Po ostatnich wyborach macie silną pozycję w ZMPD. Jaki jest wasz cel, co chcecie wypracować w zarządzie, radzie i komisji rewizyjnej? W maju 2010 zmieniły się władze stowarzyszenia w Ostrołęce, a już w lipcu budynki były po remoncie Andrzej Szabłowski: Przed ostatnimi wyborami odbyło się spotkanie stowarzyszeń wschodnich, które mają największą liczbę delegatów i postawiliśmy sobie pewne zadania. Chcieliśmy wprowadzić zmianę stylu zarządzania w ZMPD. Z przykrością jednak stwierdzam, że to, o czym wtedy mówiliśmy nie zostało wprowadzone w życie. Truck Auto.pl: A jakie były te zadania? Andrzej Szabłowski: Chcieliśmy po prostu, żeby władze ZMPD działały tak, aby zarząd kreował politykę zrzeszenia, a prezes ją realizował. Zarząd powinien kontrolować realizację postawionych zadań. Nic z tych ustaleń nie pozostało prezes rządzi, jak rządził. Mało to ma wspólnego z zasadami demokratycznymi. W krótkim czasie po wyborach i ukonstytuowaniu się władz statutowych, zauważyliśmy, że z tych ustaleń i obietnic została tylko garstka popiołu. My jako pierwsi odważyliśmy się powiedzieć nie. Truck Auto.pl: Ale czy niezadowolenie wynika z tego, co zresztą podejmuje we wspomnianym wywiadzie prezes Buczek, że nie otrzymaliście możliwości zorganizowania punktu viatoll w Ostrołęce? Andrzej Szabłowski: To jest jeden z powodów, ale nie najważniejszy. Akurat z tego powodu to nie tylko Ostrołęka była niezadowolona. Pamiętamy przecież ostry list Andrzeja Majewskiego w tej sprawie, ogromne oburzenie w Szczecinie z tego powodu. Żeby była jasność my nigdy o ten punkt nie zabiegaliśmy, chociaż na pewno by nam to pomogło w funkcjonowaniu. Truck Auto.pl: Czy uważacie, że podpisany ostatnio protokół z komisji polsko-rosyjskiej, który daje nam 250 tys. zezwoleń, jest dla nas korzystny. Czy jest to sukces środowiska? Mirosław Szczepankowski: Wszyscy przewoźnicy oczekiwali, że liczba zezwoleń będzie większa. Natomiast do dziś nikt z nas nie zna treści protokołu, jeśli chodzi o zapisy dotyczące CMR, bo 45 tys. kraje trzecie to jest za mało dla polskiego transportu. Spodziewaliśmy się, że Rosjanie zwiększą liczbę, ponieważ wymiana między UE a Federacją Rosyjską ciągle rośnie, wg statystyk o 17 proc. rocznie. Ktoś musi to przewieźć. Środowisko jest jednak podzielone. Ci, którzy sobie dobrze radzili z racji posiadanych zezwoleń EKMT, to dzisiaj narzekają, że im stawki spadną. Natomiast ci, którym brakowało, są zadowoleni. Jak się to odbije na stawkach zobaczymy. Na pewno rynek na to zareaguje. Truck Auto.pl: Ostatnio z krytyką środowiska spotyka się Komisja ds. Zezwoleń przy BOTM. Jak oceniacie jej pracę? Mirosław Szczepankowski: Rola członków komisji jest trudna i niewdzięczna. Nie można zadowolić wszystkich. W tej chwili na pewno koledzy z komisji będą mieli większy komfort, mając do podziału większą liczbę rosyjskich zezwoleń. Niebagatelny wpływ na zwiększenie liczby rosyjskich zezwoleń miał protest na granicy w Budzisku zorganizowany przez Porozumienie Białowieskie, pod koniec kwietnia tego roku i cała związana z tym akcja, która trwała 3 m-ce. To był realny bodziec do zmiękczenia Rosjan. Rosjanie jeździli w znacznym stopniu w sposób nieprawidłowy. To był pierwszy protest na przestrzeni wielu lat, który odniósł skutek. Skutkiem protestu, jak i powodem mobilizacji Rosjan, jest również to, że dzień i noc stoi tam ITD. Sugerowałbym, aby zająć się teraz sprawą wiz rosyjskich, bo miesięczna procedura wizowa dla kierowców jest nie do przyjęcia. Coś trzeba z tym zrobić. Łatwo policzyć, jakie to generuje straty dla firm transportowych. To jest ogromne utrudnienie. Rozmawiał: Zbigniew Witamborski 52

8 W zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych Przybyło ok. 300 przewoźników i prezesów stowarzyszeń przewoźników z całej Polski oraz przewodniczących regionów ZMPD VI Zjazd Przewoźników Drogowych w Ostrołęce 14-lipca br. w miejscowości Nowogród k. Ostrołęki odbył się VI Zjazd Przewoźników Drogowych zorganizowany przez Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. Zjazd rozpoczął się o godzinie 15 mszą świętą z okazji Święta Św. Krzysztofa patrona przewoźników i kierowców. Następnie dyskutowano na sesji plenerowej pod hasłem Integracja Stowarzyszeń Transportowych impulsem do tworzenia przyjaznego prawa. Referat na temat miejsca i pozycji polskiego transportu drogowego w obecnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w Europie wygłosił prezydent IRU i jednocześnie v-ce Prezes ZMPD dr Janusz Łacny. W zjeździe, poza grupą ok. 300 przewoźników i prezesów stowarzyszeń przewoźników z całej Polski oraz przewodniczących regionów ZMPD, uczestniczyli również między innymi przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych w osobach m. in. Tomasza Połeć, Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Polsce, wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury, posła na Sejm RP, Stanisława Żmijana, posła na Sejm Andrzeja Kani, senatora RP Roberta Mamontowa, prezydenta IRU dr. Janusza Łacnego, przewodniczącego OZPTD Bolesława Milewskiego z grupą przedstawicieli i pracowników związku, prezesa ZMPD Jana Buczka wraz z liczną grupą przedstawicieli władz statutowych ZMPD oraz przedstawicieli władz Ostrołęki. Licznie przybyli także przedstawiciele zrzeszeń przewoźników z Białej Podlaskiej, Siedlec, Łodzi i Szczecina. Po trwającej ok. 3 godzin sesji seminaryjnej rozpoczęły się integracyjne rozmowy indywidualne zaproszonych gości i wystawców. Wszystko odbywało się w pięknej scenerii plenerowej przy Hotelu Zbyszko w Nowogrodzie nad rzeką Narew. W zjeździe uczestniczyło także 23 wystawców współpracujących z przewoźnikami. Prezentowano ciągniki, naczepy, części zamienne, ofertę leasingów i banków. Głównym sponsorem i wystawcą była grupa DBK DAF przedstawiciel z Olsztyna. Opr. Redakcja 53

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

NIK obnażył wszystkie braki

NIK obnażył wszystkie braki NIK obnażył wszystkie braki Polska to piękny, ale dziwny kraj. Wydawałoby się, że proste rzeczy powinno się załatwić od ręki, z marszu. Nie, tak nie ma... Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Piotr Mikiel Co nowego w transporcie drogowym?

Piotr Mikiel Co nowego w transporcie drogowym? Co nowego w transporcie drogowym? Gdynia 23.11. 2012 r. Plan prezentacji: Część I - Informacja dotycząca zezwoleń zagranicznych Część II - Projektowane zmiany przepisów dot. transportu drogowego Transport

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Fałszywy przewoźnik charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Spedytor z Łodzi zleca przewóz kosmetyków przewoźnikowi z Węgier sfałszowane dokumenty Spedytor z Poznania zleca przewóz cukru przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce Wyniki badania dotyczącego terminów rozliczeń pomiędzy polskimi mikro- i małymi przedsiębiorcami a ich kontrahentami EGB Finanse sp. z o.o., kwiecień 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 28 maja 2014 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 28 maja 2014 r. Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 28 maja 2014 r. W posiedzeniu Komisji Społecznej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku

Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku Nowogród, 25 lipiec 2014 r. Maciej Wroński Polsko-Ukraińska Nowogród, Spotkanie Konferencja Zrzeszenia Przewoźników,

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego Bardzo wielu pracowników wyjeżdża z Polski w celach zarobkowych do Niemiec i Holandii. W obu tych krajach istnieją inne systemy podatkowe, a procedury zwrotu podatku dochodowego znacznie się różnią. Kto

Bardziej szczegółowo

Problemy stojące przed osobami prowadzącymi Gewerbe

Problemy stojące przed osobami prowadzącymi Gewerbe Przedsiębiorcy, którzy w Niemczech prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. Gewerbe) muszą liczyć się z większymi kosztami prowadzonej działalności oraz zwiększoną biurokracją. Niemcy zaczynają

Bardziej szczegółowo

Druk nr 666 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

Druk nr 666 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. Druk nr 666 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-10-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, ogólne warunki leasingu ) uwzględniający postanowienia SIWZ?

Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, ogólne warunki leasingu ) uwzględniający postanowienia SIWZ? Jelenia Góra 11.01.2016r. W odpowiedzi na zapytania dotyczącego przetargu na dostawę i finansowanie w leasingu operacyjnym fabrycznie nowej zamiatarki na podwoziu samochodu ciężarowego, nr sprawy P6/2015

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi

Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (348) z dnia 20.06.2013 Z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Jak unikać oszustw i wyłudzeń w transporcie. We współpracy z:

Jak unikać oszustw i wyłudzeń w transporcie. We współpracy z: Jak unikać oszustw i wyłudzeń w transporcie We współpracy z: Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie transportowym i spedycyjnym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 marca 2006 r.

USTAWA. z dnia 10 marca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 1) z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

rego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

rego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1) [Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

7.Zachowywało informacje przekazywane przez Zlecającego w tajemnicy.

7.Zachowywało informacje przekazywane przez Zlecającego w tajemnicy. U M O W A W dniu... w Krakowie pomiędzy... z siedzibą w Krakowie przy... zwaną dalej "Zlecającym" reprezentowanym przez..., a Biurem Podatkowym z siedzibą w Krakowie, ul.j.lea 203, zwanym dalej "Biurem",

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Informacja jest skierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1090-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Infolinia -Rodzina 500 plus

Infolinia -Rodzina 500 plus Infolinia -Rodzina 500 plus Infolinia z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uruchomił infolinię za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. USTAWA. z dnia 10 marca 2006 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. USTAWA. z dnia 10 marca 2006 r. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dz.U.2015.1340 z dnia 2015.09.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2015 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Parkowa 3, reprezentowaną przez: Dyrektora - Sabinę Bajdę

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz stowarzyszeniami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Raciechowice w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Numer ogłoszenia: 151242-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Bezpieczeństwo prawne przy kontraktowaniu i realizacji usług transportowych EKSPERT: Piotr Sabat Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 2 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 2 listopada 2009 r. Warszawa, dnia 2 listopada 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 2 listopada 2009 r. W posiedzeniu Komisji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o.

UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo