Udało się z Rosjanami, czas na Niemców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udało się z Rosjanami, czas na Niemców"

Transkrypt

1 Pracodawca transportu drogowego Udało się z Rosjanami, czas na Niemców Wygląda na to, że skończyły się kłopoty naszych firm jeżdżących na Wschód. Co najmniej te formalne, dotyczące zezwoleń PL kraje trzecie oraz punktu zapalnego, czyli kraju pochodzenia towaru. Przed nami trudne rozmowy z Niemcami. Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Podczas polsko-rosyjskich rozmów w Soczi, na początku sierpnia, delegacja pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza, w której skład wchodzili szefowie największych w kraju związków przewoźniczych, wykazała się niezwykłą skutecznością. Był to efekt wspólnych działań przewoźników i organów państwa. Przypomnijmy, że organizacje przewoźnicze nieraz podnosiły problem szykan i bardzo wysokich kar adminstracyjnych stosowanych przez stronę rosyjską. W odpowiedzi ITD przeprowadziła szereg kontroli na drogach do polsko-rosyjskich przejść granicznych. Tym przewoźnikom, którzy skutecznie angażowali się w akcję przeprowadzanych kontroli, należą się serdeczne podziękowania. Dzięki temu strona rosyjska zrozumiała, że nie można po terytorium Polski jeździć bezkarnie bez zezwoleń. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W Soczi ustalono m. in., że przy towarach załadowanych w Polsce nie będzie brany pod uwagę kraj pochodzenia towaru i kraj firmy dokonującej obrotu tym towarem. Co do tej pory było punktem zapalanym. W protokole z posiedzenia zapisano również deklarację, że w każdym z kolejnych 3 lat (od 2013 do 2015) polscy przewoźnicy otrzymają 45 tys. zezwoleń PL kraje trzecie, a zezwolenia dwustronne i tranzytowe nie będą limitowane. Słowem wspólny sukces. To jednak nie koniec międzynarodowych potyczek negocjacyjnych. Teraz czas na Niemców. Od lat wiadomo, że niemiecka policja ma pod lupą polskie ciężarówki. Nie ma co ukrywać, częste i skrupulatne kontrole policji są czasami złośliwe, ale nie we wszystkich landach. Przypadki wysokich kar pieniężnych i kierowania polskich ciężarówek do niemieckich warsztatów w celu usunięcia usterek są powszechnie znane. Czas z tym skończyć. W dniach września 2012 r. w Bonn w ramach polsko-niemieckich rozmów na temat drogowych przewozów osób i towarów poruszymy kwestię kontroli polskich pojazdów ciężarowych, autobusów i busów w Niemczech. Prosimy o przesłanie w trybie pilnym pod adres opisu i dokumentacji przypadków nieprawidłowości podczas kontroli polskich przewoźników na terytorium Niemiec. Oczywiście będziemy obecni w Bonn i przedstawimy stronie niemieckiej nasze wątpliwości w oparciu o zgłoszone przypadki. Jestem przekonany, że w tej sprawie wspólnie odniesiemy sukces. Bolesław Milewski 46

2 Zapraszamy do skorzystania z pomocy konsultantów po uprzednim umówieniu się telefonicznym w następujących punktach: Ważne szkolenia o ubezpieczeniu Udokumentowanie zdolności finansowej przewoźnika dla firm nieprowadzących pełnej księgowości - ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Mając na uwadze problemy przewoźników z udokumentowaniem minimalnej zdolności finansowej wymaganej do uzyskania lub przedłużenia licencji oraz do uzyskania dodatkowych wypisów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego nawiązał ścisłą współpracę z maklerem reprezentującym węgierską firmę ubezpieczeniową Pannónia, jednym z dwóch ubezpieczycieli oferujących na polskim rynku polisę ubezpieczeniową spełniającą wymagania obowiązującego rozporządzenia WE 1071/2009. Polisa firmy Pannónia została zaakceptowana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Tym samym może być ona dołączona do wniosku o wydanie (przedłużenie) licencji (wypisów z licencji) na wykonywanie międzynarodowego lub krajowego transportu drogowego jako dokument potwierdzający zdolność finansową przewoźnika. Jest ona dokumentem zastępującym roczne sprawozdanie finansowe lub gwarancje bankowe. Szczegółowe informacje na temat warunków umowy ubezpieczenia (polisy), a także pomoc w zawarciu umowy można uzyskać w biurach OZPTD oraz w punktach partnerów związku. W tych samych miejscach (punktach) przewoźnik będzie mógł z pomocą konsultantów zawrzeć bezpośrednio umowę z maklerem reprezentującym Pannónię w Polsce. Koszt i warunki oferowanego ubezpieczenia są konkurencyjne w stosunku do podobnych produktów oferowanych przez inne instytucje finansowe. Jednocześnie informujemy, iż w połowie września br. na terenie całego kraju zostaną uruchomione kolejne punkty, w których będzie możliwość uzyskania pomocy w zawarciu umowy ubezpieczenia. Dolnośląskie Wrocław, ul. Olsztyńska 47/49, tel , Kujawsko-pomorskie Toruń, ul. Długa 25/39, tel Lubelskie Lublin, ul. Hutnicza 3 (PKS S.A.), tel Lubuskie Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15 A piętro III pok. 403, tel Łódzkie Łódź, ul. Elektronowa 8, tel , Małopolska Kraków, ul. Radzikowskiego (róg Podkowińskiego), tel , Tęgoborze 160, tel , Mazowsze Radom, ul. Kozienicka 191, tel , , Podkarpackie Rzeszów, ul. ul. Lubelska 46D pok. nr 3, tel Podlaskie Białystok, ul. Kombatantów 4, tel Warmińsko-mazurskie Jedwabno, tel Wielkopolskie Stobno 82, tel Zachodniopomorskie Koszalin, ul. Dzieci Wrzesińskich 19A/6a, tel Wałcz, ul. Wojska Polskiego 127, tel Uwaga: W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość dojazdu konsultanta do państwa firmy lub pomoc w zawarciu umowy drogą elektroniczną. 47

3 Pracodawca transportu drogowego Działania OZPTD na rzecz dobrego prawa Kilka tysięcy lat temu ład i porządek społeczny regulowane były za pomocą dziesięciu przykazań. Pomimo że mieściły się one jedynie na dwóch kamiennych tablicach, opierało się na nich całe ówczesne życie społeczne. Niestety wraz z rozwojem cywilizacji dla zapewnienia ładu tworzone były coraz to nowe kodeksy. 48 Niejednokrotnie jedynym sposobem wymuszenia przelewu pieniędzy jest skierowanie sprawy o zapłatę przewoźnego na drogę postępowania sądowego Inflacja prawa Ze stulecia na stulecie ich liczba wzrastała w sposób wykładniczy. Jednocześnie prawo zaczęło się coraz bardziej oddalać od zdrowego rozsądku i ludzkiego poczucia sprawiedliwości. Dziś Unia Europejska i w ślad za nią krajowy ustawodawca produkują kolejne akty prawne w tempie przypominającym produkcję towarów na fabrycznej taśmie. Niestety za ilością przepisów nie idzie ich jakość. Normy prawne zamiast pomagać ludziom, zaczynają im coraz bardziej przeszkadzać i utrudniać rozwiązywanie codziennych problemów. Ponadto ich stosowanie związane jest często z koniecznością poniesienia niczym nieuzasadnionych znacznych kosztów. To wszystko daje się odczuć w gospodarce, a szczególnie w takiej przeregulowanej dziedzinie, jaką jest transport drogowy. Konieczne zmiany w prawie przewozowym Jednym z ważniejszych codziennych problemów jest zagrożenie płynności finansowej firmy spowodowane trudnością w ściąganiu wierzytelności, nierzetelnością lub wręcz oszustwem ze strony kontrahentów oraz nadmiernym rygoryzmem podatkowym. Oczywiście nikt nie może mieć nadziei, że zmiana prawa zmieni sytuację rynkową i całkowicie wyeliminuje negatywne zjawiska. Niemniej rozsądne prawo może poprawić sytuację przedsiębiorcy i może dać mu odpowiednie narzędzia do skutecznej obrony interesów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przewoźników Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego proponuje m.in. nowelizację przepisów Prawa przewozowego. Najważniejszym postulatem jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podmiotu pośredniczącego w zleceniu przewozu przesyłki towarowej (spedytora, pośrednika itp.) i podmiotu zlecającego to pośrednictwo (nadawcy lub odbiorcy) za zapłatę przewoźnego. Takie rozwiązania funkcjonują już w niektó- rych państwach europejskich. Jako przykład można tutaj wskazać jeden z największych europejskich rynków przewozowych, jakim jest Francja. Coraz częstsza niewypłacalność pośredników Powyższa propozycja solidarnej odpowiedzialności wynika z faktu, iż coraz częstszym zjawiskiem staje się niewypłacalność podmiotów pośredniczących w zleceniu przewozu. A przecież specyfika działania branży transportowej uniemożliwia przewoźnikom skuteczną weryfikację bezpośrednich zleceniodawców. W celu uniknięcia przestojów i pustych przebiegów zlecenia podejmowane są często z dnia na dzień od różnych pośredników. Trudno w takiej sytuacji podejmować działania sprawdzające naszego kontrahenta, nie mówiąc już o tym, iż często koszt takich działań przewyższałby wartość samego zlecenia. Taką możliwość posiada jednak nadawca lub odbiorca przesyłki towarowej, który jeżeli nie chce zlecać przewozu bezpośrednio, to przy wyborze pośrednika powinien kierować się szczególną starannością. Dlatego w przypadku nierzetelności pośrednika proponujemy, aby przewoźnik mógł skutecznie dochodzić należności od korzystającego z pośrednictwa nadawcy lub odbiorcy ładunku. Opóźnione płatności zmorą przewoźników Kolejną zmorą każdego przedsiębiorcy jest powszechne zjawisko znacznej zwłoki w płatnościach faktur. Niejednokrotnie jedynym sposobem wymuszenia przelewu pieniędzy jest skierowanie sprawy o zapłatę przewoźnego na drogę postępowania sądowego. Niestety zgodnie z przepisem art. 75 ust. 2 Prawa przewozowego, takie postępowanie jest możliwe dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Utrudnia to skuteczne i szybkie dochodzenie roszczeń i tym samym ma negatywny wpływ na płynność

4 i sytuację finansową przedsiębiorcy. Zdarza się, że wskazany przepis jest celowo wykorzystywany przez sprytnych zleceniodawców do swoistego kredytowania swojej działalności gospodarczej kosztem wierzycieli, którymi są przewoźnicy. Dlatego OZPTD proponuje uchylenie lub modyfikację tego dość dziwnego rozwiązania tak, aby przewoźnik miał możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na nierzetelne zachowania kontrahenta. Podatki od wirtualnych przychodów Z brakiem zapłaty wystawionych faktur związane jest kolejne niekorzystne zjawisko, które wynika z obowiązujących regulacji podatkowych. Dla fiskusa nie ma znaczenia czy przewoźnik otrzymał kwotę, na jaką została wystawiona faktura i czy pobrał podatek VAT figurujący na tym dokumencie. Przedsiębiorca jest obowiązany odprowadzić podatek VAT oraz zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, pomimo iż podstawa opodatkowania istnieje wyłącznie na papierze. Dlatego też OZPTD proponuje skorzystanie z możliwości, jakie daje przepis art. 66 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Daje on możliwość wprowadzenia w prawie krajowym dla określonych transakcji lub dla określonych kategorii podatników zasady, iż odprowadzenie należnego podatku VAT może nastąpić najpóźniej w dniu otrzymania zapłaty. Ponieważ zjawisko nieterminowych płatności jest najbardziej rozpowszechnione i rodzi najdotkliwsze skutki w transporcie i budownictwie, zasadnym jest objęcie wskazanym wyżej rozwiązaniem usług przewozowych i budowlanych. Jednym z ważniejszych problemów jest zagrożenie płynności finansowej firmy spowodowane trudnością w ściąganiu wierzytelności, nierzetelnością oraz nadmiernym rygoryzmem podatkowym Kumulacja podatkowa Na trudności w zachowaniu płynności finansowej w przedsiębiorstwie duży wpływ mają także przypadki nieuzasadnionej ze zdroworozsądkowego punktu widzenia kumulacji płatności zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym. Z przykładem takiej sytuacji mamy do czynienia, gdy w danym miesiącu, ze względu na dyspozycję przepisu art Kodeksu Pracy, pracodawca zmuszony jest dwukrotnie wypłacić pracownikom wynagrodzenie miesięczne i w ślad za tym zobowiązany jest przekazać za ten miesiąc podwójne składki na ubezpieczenia społeczne oraz podwójne zaliczki na podatek dochodowy. Przypomnijmy, że przepis art nakazuje wypłatę wynagrodzenia w dniu poprzedzającym, jeżeli ustalony dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy. Tym samym w sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia została ustalona na pierwszy dzień miesiąca i dzień ten będzie akurat dniem wolnym od pracy, pracodawca będzie miał podwójne obciążenia związane z kosztami pracy w miesiącu poprzedzającym. A to w obecnej sytuacji gospodarczej może spowodować kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej firmy. Aby te obciążenia były równomiernie rozłożone przez cały rok, związek proponuje odpowiednie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrot akcyzy warunkiem naszej konkurencyjności Obok kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników poważną pozycję w wydatkach przewoźników stanowi paliwo. Niestety prawie 50% ceny paliwa stanowią podatki takie jak akcyza, opłata paliwowa i VAT. Łączna stawka akcyzy i opłaty paliwowej dla oleju napędowego ustalana jest w Polsce w oparciu o minimalną kwotę opodatkowania określoną w dyrektywie energetycznej (dyrektywa rady 2003/96/WE) wynoszącą 330 euro dla 1000 l oleju napędowego oraz w oparciu o referencyjny kurs Europejskiego Banku Centralnego z początku października roku poprzedzającego. W 2011 r. kurs ten wynosił ok. 4,38 zł za 1 euro. Tym samym w 2012 r. kupując jeden litr popularnego diesla na akcyzę i opłatę paliwową przeznaczamy ok. 1,145 złotego. Niestety ten mechanizm obliczania stawki akcyzy powoduje, że ewentualny wzrost wartości naszej złotówki oznacza jednocześnie relatywny wzrost kosztów polskiego paliwa dla przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe i tym samym spadek ich konkurencyjności na europejskim rynku. Dziś, gdy kurs euro oscyluje wokół 4,1 zł za 1 euro, łączna wysokość akcyzy i opłaty paliwowej w cenie jednego litra oleju napędowego powinna wynosić około 1,135 zł, czyli o 10 groszy mniej na każdym litrze w stosunku do obowiązującej stawki. Dlatego też OZPTD podejmuje starania o zmianę mechanizmu obliczania polskich podatków lub o częściowy zwrot akcyzy w kwocie stanowiącej różnicę wynikającą ze zmian w kursie złotego. Walka będzie ciężka, ale są szanse na sukces Omówione wyżej propozycje to tylko mała część postulatów, o które związek zamierza walczyć podczas obecnej kadencji sejmowej. Miejmy nadzieję, że wzorem lat dla realizacji naszych pomysłów znajdziemy sojuszników zarówno wśród posłów (koalicji i opozycji), jak i wśród przedstawicieli administracji rządowej. Nie będzie to łatwe zadanie i pewnie zabierze nam sporo pracy, czasu i wysiłku. Dodatkową trudność sprawić może kryzys finansów publicznych. W czasie jego trwania wiele naszych propozycji, a szczególnie postulaty zmian w przepisach podatkowych, nie będą mile widziane przez resort finansów. Nie ma jednak innej drogi niż ta, którą proponuje OZPTD. Bez likwidacji barier administracyjnych i prawnych, bez znoszenia nieuzasadnionych obciążeń oraz bez wsparcia instytucji państwowych, nie będziemy mieć szans na dalszy rozwój, a może nawet na przetrwanie. A bez rozwoju nie będzie budżetu, o który tak bardzo martwią się podwładni Pana Ministra Rostowskiego. Nie będzie także miejsc pracy, rozbudowy polskiej infrastruktury, sprawnej służby zdrowia, godziwych emerytur itp. Nie będzie jakby to powiedział jeden z byłych kandydatów na prezydenta niczego. Dlatego musimy wierzyć, że tak jak w 2011 r., kiedy to udało nam się doprowadzić do poważnych zmian w polskich przepisach transportowych, także tym razem odniesiemy sukces dla dobra Polski. Maciej Wroński 49

5 Pracodawca transportu drogowego Prezes Ostrołęckiego Stowarzyszenia Przewoźników, Mirosław Szczepankowski Wiceprezes Ostrołęckiego Stowarzyszenia Przewoźników oraz wiceprezes ZMPD Andrzej Szabłowski Jesteśmy najstarszym stowarzyszeniem w Polsce Z prezesem Ostrołęckiego Stowarzyszenia Przewoźników, Mirosławem Szczepankowskim i wiceprezesem Andrzejem Szabłowskim jednocześnie wiceprezesem ZMPD, przewoźnikami z Ostrołęki rozmawia Zbigniew Witamborski Truck Auto.pl: Od kiedy działa stowarzyszenie w Ostrołęce i ilu skupia przewoźników? Mirosław Szczepankowski: Stowarzyszenie w Ostrołęce działa od lutego 1945 r. Pierwszy wpis w księdze ewidencyjnej Towarowy Transport Konny Henryk Modzelan to luty1945 r. To jest chyba najstarsze stowarzyszenie transportowe w Polsce. Na początku stowarzyszenie było wielobranżowe, skupiające kupców, sprzedawców, rzemieślników. Z czasem przeobraziło się. W latach wyodrębnił się transport i powstały Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Zrzeszenie Transportu. Za czasów socjalizmu był obowiązek stowarzyszania się. Taksówkarz nie kupił opony, akumulatora czy innych części bez przydziału ze stowarzyszenia. W tamtych czasach stowarzyszenia prosperowały znakomicie. Dziś mało kto pamięta, ale w latach 80. tylko poprzez stowarzyszenie można było otrzymać talony na paliwo. Budy- nek naszej siedziby mamy jeszcze z tamtych czasów. Na dzień dzisiejszy zrzeszamy ponad 100 członków, których wciąż przybywa. 2 lata temu, kiedy przejęliśmy sprawowanie naszych funkcji w zarządzie, było 16 członków. Przekładając to na liczbę zestawów myślę, że przewoźnicy z naszego regionu posiadają ich ok sztuk. Truck Auto.pl: Na czym skupiacie się w swojej działalności? Andrzej Szabłowski: Zaczęliśmy od gruntownego remontu budynku, żeby go doprowadzić do stanu używalności. W kronice mamy zdjęcia, dzięki którym można porównać stan przed i obecny. Rozmawiamy też z sąsiadami chcielibyśmy odkupić od nich piętro i zrobić tam salę szkoleniową dla kierowców. Cały czas coś robimy, ale brakuje czasu, bo każdy z nas ma swoją firmę, a praca społeczna zarówno w Ostrołęce, jak i w Warszawie jest zajmująca. 50

6 W maju 2010 zmieniły się władze stowarzyszenia w Ostrołęce, a już w lipcu budynki były po remoncie. W lipcu 2010 zorganizowaliśmy święto ostrołęckich przewoźników, przyjechali koledzy z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z całej Polski, ufundowaliśmy sztandar zrzeszenia, który został nadany nam z rąk Tadeusza Jarmuziewicza, wiceministra resortu infrastruktury. Byli posłowie, senatorowie. Jako jedyna organizacja transportowa w Polsce mamy swój sztandar. Jesienią 2010 roku otworzyliśmy ośrodek szkoleń. W uroczystości wziął udział Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć i nasz poseł z Ostrołęki Andrzej Kania, członek komisji infrastruktury oraz przedstawiciele władz samorządowych. Truck Auto.pl: Jaki jest zakres prowadzonych szkoleń? Mirosław Szczepankowski: Ośrodek szkoleniowy istnieje od roku i nie jest to nasz, ostrołęcki, tylko ZMPD-owski. Problemem jest to, że ktoś wprowadził przepisy o szkoleniach, ale nikt nie kontroluje ośrodków. U nas, jeżeli szkolenie trwa 5 dni, to kierowca musi być 5 dni. A u naszej konkurencji składa dokumenty i przychodzi za 5 dni odebrać kwit. Niestety, z taką konkurencją nie można skutecznie rywalizować. Z tej przyczyny liczba chętnych na szkolenia nie jest na tyle wysoka, aby była to dochodowa działalność. Na początku było to tak, że my robiliśmy robotę, a ZMPD zarabiało. W wywiadzie dla Przewoźnika prezes ZMPD Jan Buczek powiedział, jak nam pomógł. Dziś działa to na normalniejszych zasadach i coś z tego zostaje również u nas. Na dzień dzisiejszy robimy tylko szkolenia okresowe, jednak przygotowujemy się do rejestracji własnego ośrodka z szeroką gamą szkoleń. Andrzej Szabłowski: Dzięki interwencji kolegi Mirka, dzięki staraniom naszego dyrektora Ryszarda Sidorzaka i innych kolegów, w szkole Jako jedyna organizacja transportowa w Polsce mamy swój sztandar zawodowej rusza klasa kształcąca kierowcówmechaników. Rynek pracy jest ogromny, ciągle brakuje kierowców. Truck Auto.pl: Na co, oprócz szkoleń, mogą liczyć ludzie należący do stowarzyszenia? Mirosław Szczepankowski: Od ponad roku, rozprowadzamy zezwolenia. I tu również fakt, że poprzedni zarząd nic nie robił przez kilkanaście lat, dało znać o sobie. Nasi członkowie dzisiaj jeszcze odbierają zezwolenia w Ostrowii Mazowieckiej, bo tam stowarzyszenie powstało w wyniku zaniechania jakiejkolwiek pracy w Ostrołęce w latach 90., m.in z członków naszego stowarzyszenia. Dziś z trudem przekonujemy ich, żeby robili to u nas. Ale muszę się pochwalić, że przybywa nam chętnych, pobieramy za to minimalna prowizję, a koledzy nie muszą jeździć do Warszawy. Myślę, że pod koniec roku będzie już pokaźny pakiet firm, które u nas będą odbierać zezwolenia. Oprócz tego zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy pracownika w zakresie ubezpieczeń. W tej chwili w stowarzyszeniu można zrobić kompleksowo wszystkie ubezpieczenia, które są potrzebne przewoźnikowi, począwszy od OCP, skończywszy na gwarancji finansowej przewoźnika, OC w ruchu międzynarodowym, AC. Stawki wydaje mi się mamy na bardzo przyzwoitym poziomie. Zajmujemy się tym dopiero od 2 lat, a pakiet firm, które ubezpieczają się u nas ciągle rośnie. Zaczynamy rozprowadzać również karnety TIR. Chcemy robić kompleksowo wszystko zezwolenia, karnety, wizy i wszystkie dokumenty, które potrzebne są w BOTM-ie. Docelowo chcemy mieć wszystko, żeby przewoźnik nie musiał jeździć do Warszawy. Pomoc prawna na terenie Niemiec! Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego otrzymuje wiele sygnałów o wielu problemach, jakie napotykają polscy przewoźnicy na terenie Niemiec i innych państw europejskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych członków, nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną i kancelarią doradztwa gospodarczego na terenie Niemiec. Poniżej przedstawiamy ofertę pomocy. Warto zaznaczyć, że członkowie OZPTD mają ofertę specjalną. Pomoc prawna w Niemczech i wielu krajach Unii Europejskiej windykacja roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur pomoc w kontaktach z BAG, policją i urzędami celnymi interwencyjnie w zdarzeniu oraz w postępowaniach administracyjnych i odwoławczych pomoc w przypadkach szkody, zniszczenia, kradzieży towaru w transporcie pomoc i reprezentacja w sprawach cywilnych i karnych Dla członków OZPTD oferta specjalna! Szczegóły - Biuro OZPTD oraz: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego FiedlerHAASE Rechtanwälte Jerzy Goliński Mec. Christoph Fiedler Am Windmühlenberg 20 Hebbelstrasse 41, Königs Wusterhausen Potsdam Tel.: +49 (3375) Tel.: Fax: +49 (3375) Fax:

7 Pracodawca transportu drogowego Truck Auto.pl: Kto zaszczycił was obecnością na tegorocznym lipcowym spotkaniu przewoźników? Czy będą się one odbywały w sposób cykliczny? Mirosław Szczepankowski: Mamy taką nadzieję. Już od kilku lat organizujemy te spotkania, w lipcu, dlatego iż jest to dzień Św. Krzysztofa, patrona przewoźników i kierowców, teraz odbyło się ono po raz szósty. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością wiceszef Komisji Infrastruktury poseł Stanisław Żmijan, był członek Komisji Infrastruktury, nasz poseł z Ostrołęki Andrzej Kania, Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć, senator z Ostrołęki Robert Mamontow, starosta i wicestarosta powiatu ostrołęckiego, prezydent miasta, kierownicy wydziałów komunikacji w starostwie, prezes ZMPD Jan Buczek oraz Tadeusz Wilk, Euzebiusz Jasiński, Aleksander Reich, Wiesław Starostka, koledzy prezesi z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, Jarosław Jakoniuk, Waldemar Jaszczur, Władysław Żero, Bolesław Milewski, Piotr Litwiński, Andrzej Majewski, Tomasz Rejek, Artur Kamiński. Truck Auto.pl: Po ostatnich wyborach macie silną pozycję w ZMPD. Jaki jest wasz cel, co chcecie wypracować w zarządzie, radzie i komisji rewizyjnej? W maju 2010 zmieniły się władze stowarzyszenia w Ostrołęce, a już w lipcu budynki były po remoncie Andrzej Szabłowski: Przed ostatnimi wyborami odbyło się spotkanie stowarzyszeń wschodnich, które mają największą liczbę delegatów i postawiliśmy sobie pewne zadania. Chcieliśmy wprowadzić zmianę stylu zarządzania w ZMPD. Z przykrością jednak stwierdzam, że to, o czym wtedy mówiliśmy nie zostało wprowadzone w życie. Truck Auto.pl: A jakie były te zadania? Andrzej Szabłowski: Chcieliśmy po prostu, żeby władze ZMPD działały tak, aby zarząd kreował politykę zrzeszenia, a prezes ją realizował. Zarząd powinien kontrolować realizację postawionych zadań. Nic z tych ustaleń nie pozostało prezes rządzi, jak rządził. Mało to ma wspólnego z zasadami demokratycznymi. W krótkim czasie po wyborach i ukonstytuowaniu się władz statutowych, zauważyliśmy, że z tych ustaleń i obietnic została tylko garstka popiołu. My jako pierwsi odważyliśmy się powiedzieć nie. Truck Auto.pl: Ale czy niezadowolenie wynika z tego, co zresztą podejmuje we wspomnianym wywiadzie prezes Buczek, że nie otrzymaliście możliwości zorganizowania punktu viatoll w Ostrołęce? Andrzej Szabłowski: To jest jeden z powodów, ale nie najważniejszy. Akurat z tego powodu to nie tylko Ostrołęka była niezadowolona. Pamiętamy przecież ostry list Andrzeja Majewskiego w tej sprawie, ogromne oburzenie w Szczecinie z tego powodu. Żeby była jasność my nigdy o ten punkt nie zabiegaliśmy, chociaż na pewno by nam to pomogło w funkcjonowaniu. Truck Auto.pl: Czy uważacie, że podpisany ostatnio protokół z komisji polsko-rosyjskiej, który daje nam 250 tys. zezwoleń, jest dla nas korzystny. Czy jest to sukces środowiska? Mirosław Szczepankowski: Wszyscy przewoźnicy oczekiwali, że liczba zezwoleń będzie większa. Natomiast do dziś nikt z nas nie zna treści protokołu, jeśli chodzi o zapisy dotyczące CMR, bo 45 tys. kraje trzecie to jest za mało dla polskiego transportu. Spodziewaliśmy się, że Rosjanie zwiększą liczbę, ponieważ wymiana między UE a Federacją Rosyjską ciągle rośnie, wg statystyk o 17 proc. rocznie. Ktoś musi to przewieźć. Środowisko jest jednak podzielone. Ci, którzy sobie dobrze radzili z racji posiadanych zezwoleń EKMT, to dzisiaj narzekają, że im stawki spadną. Natomiast ci, którym brakowało, są zadowoleni. Jak się to odbije na stawkach zobaczymy. Na pewno rynek na to zareaguje. Truck Auto.pl: Ostatnio z krytyką środowiska spotyka się Komisja ds. Zezwoleń przy BOTM. Jak oceniacie jej pracę? Mirosław Szczepankowski: Rola członków komisji jest trudna i niewdzięczna. Nie można zadowolić wszystkich. W tej chwili na pewno koledzy z komisji będą mieli większy komfort, mając do podziału większą liczbę rosyjskich zezwoleń. Niebagatelny wpływ na zwiększenie liczby rosyjskich zezwoleń miał protest na granicy w Budzisku zorganizowany przez Porozumienie Białowieskie, pod koniec kwietnia tego roku i cała związana z tym akcja, która trwała 3 m-ce. To był realny bodziec do zmiękczenia Rosjan. Rosjanie jeździli w znacznym stopniu w sposób nieprawidłowy. To był pierwszy protest na przestrzeni wielu lat, który odniósł skutek. Skutkiem protestu, jak i powodem mobilizacji Rosjan, jest również to, że dzień i noc stoi tam ITD. Sugerowałbym, aby zająć się teraz sprawą wiz rosyjskich, bo miesięczna procedura wizowa dla kierowców jest nie do przyjęcia. Coś trzeba z tym zrobić. Łatwo policzyć, jakie to generuje straty dla firm transportowych. To jest ogromne utrudnienie. Rozmawiał: Zbigniew Witamborski 52

8 W zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych Przybyło ok. 300 przewoźników i prezesów stowarzyszeń przewoźników z całej Polski oraz przewodniczących regionów ZMPD VI Zjazd Przewoźników Drogowych w Ostrołęce 14-lipca br. w miejscowości Nowogród k. Ostrołęki odbył się VI Zjazd Przewoźników Drogowych zorganizowany przez Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. Zjazd rozpoczął się o godzinie 15 mszą świętą z okazji Święta Św. Krzysztofa patrona przewoźników i kierowców. Następnie dyskutowano na sesji plenerowej pod hasłem Integracja Stowarzyszeń Transportowych impulsem do tworzenia przyjaznego prawa. Referat na temat miejsca i pozycji polskiego transportu drogowego w obecnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w Europie wygłosił prezydent IRU i jednocześnie v-ce Prezes ZMPD dr Janusz Łacny. W zjeździe, poza grupą ok. 300 przewoźników i prezesów stowarzyszeń przewoźników z całej Polski oraz przewodniczących regionów ZMPD, uczestniczyli również między innymi przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych w osobach m. in. Tomasza Połeć, Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Polsce, wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury, posła na Sejm RP, Stanisława Żmijana, posła na Sejm Andrzeja Kani, senatora RP Roberta Mamontowa, prezydenta IRU dr. Janusza Łacnego, przewodniczącego OZPTD Bolesława Milewskiego z grupą przedstawicieli i pracowników związku, prezesa ZMPD Jana Buczka wraz z liczną grupą przedstawicieli władz statutowych ZMPD oraz przedstawicieli władz Ostrołęki. Licznie przybyli także przedstawiciele zrzeszeń przewoźników z Białej Podlaskiej, Siedlec, Łodzi i Szczecina. Po trwającej ok. 3 godzin sesji seminaryjnej rozpoczęły się integracyjne rozmowy indywidualne zaproszonych gości i wystawców. Wszystko odbywało się w pięknej scenerii plenerowej przy Hotelu Zbyszko w Nowogrodzie nad rzeką Narew. W zjeździe uczestniczyło także 23 wystawców współpracujących z przewoźnikami. Prezentowano ciągniki, naczepy, części zamienne, ofertę leasingów i banków. Głównym sponsorem i wystawcą była grupa DBK DAF przedstawiciel z Olsztyna. Opr. Redakcja 53

Komunikat Zarządu Głównego OZPTD

Komunikat Zarządu Głównego OZPTD Pracodawca transportu drogowego Komunikat Zarządu Głównego OZPTD W dniu 31 marca br. TVN 24 w programie,,prosto z Polski ujawnił szokujące wypowiedzi 3 wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia OZPTD.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Szanowni Państwo, Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Szanowni Państwo, Za nami rok 2008, okres trudnych zmagań z rzeczywistością, w której przyszło nam żyć i pracować. Był to rok naszych nieustannych starań o zmianę złych przepisów i niekorzystnych trendów.

Bardziej szczegółowo

Problemy to codzienność transportowca

Problemy to codzienność transportowca Pracodawca transportu drogowego Problemy to codzienność transportowca Drożejące paliwo, kłopoty z systemem opłat drogowych, wojna polsko-ruska biznes transportowy to ciągłe pasmo problemów. Kiedy to się

Bardziej szczegółowo

nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29

nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29 nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29 DAF i wszystko jasne DAF XF105 jest doceniany zarówno przez kierowców jak i właścicieli.

Bardziej szczegółowo

redaktor naczelny Ryszard Gałczyński

redaktor naczelny Ryszard Gałczyński OD REDAKCJI Szanowni Państwo, Najbliższe miesiące pokażą, jak dalece deklaracje polityczne rządu znajdą swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych. Przedstawiciele organizacji przewoźników, w tym oczywiście

Bardziej szczegółowo

www.przewoznik.zmpd.pl grudzień 2012/styczeń 2013 numer 6 (27) Tańsze OC 6 Polscy przewoźnicy to potęga 14 Rosja. Jak wypełnić CMR 36

www.przewoznik.zmpd.pl grudzień 2012/styczeń 2013 numer 6 (27) Tańsze OC 6 Polscy przewoźnicy to potęga 14 Rosja. Jak wypełnić CMR 36 www.przewoznik.zmpd.pl grudzień 2012/styczeń 2013 numer 6 (27) Tańsze OC 6 Polscy przewoźnicy to potęga 14 Rosja. Jak wypełnić CMR 36 Transport z przyszłością! Wesołych Świąt! Nowa oferta Taniej niż fakturowanie

Bardziej szczegółowo

Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi

Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi Pracodawca transportu drogowego Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Chaos Inkowie się pomylili. Koniec świata nie nastąpi w przyszłym roku, ale już był 1 lipca 2011. W tym dniu Generalna Dyrekcja Dróg

Bardziej szczegółowo

Kiedyś Jan Brzechwa wyśmiewał się z dobrej socjalistycznej

Kiedyś Jan Brzechwa wyśmiewał się z dobrej socjalistycznej Pracodawca transportu drogowego Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Szkolenia z płyty CD to kpina w biały dzień Kiedyś Jan Brzechwa wyśmiewał się z dobrej socjalistycznej

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 7/2013 listopad 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej

Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej Temat numeru: Infrastruktura lubuskiego południa Czarne złoto pod Gubinem Wkrótce 20-lecie powstania OPZL Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej mówi Artur Malec Aglomeracja Zielonogórska szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy Państwu autorski

Prezentujemy Państwu autorski TransporT pod lupą W Wstęp Prezentujemy Państwu autorski raport, który zawiera analizę sytuacji branży transportu drogowego i jej znaczenie dla polskiej gospodarki. Wskazujemy obszary, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 1/2014 styczeń Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNE WYDANIE JUŻ 11 CZERWCA. CZWARTEK, 28 maja 2015, Nr 11 (57) www.nmketrzyn.pl

KOLEJNE WYDANIE JUŻ 11 CZERWCA. CZWARTEK, 28 maja 2015, Nr 11 (57) www.nmketrzyn.pl VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych Konfrontacje Ruszył już nabór zespołów chętnych do udziału w kolejnej edycji popularnych rockowych Konfrontacji. Impreza odbędzie się 20 czerwca w kętrzyńskim

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY (NR 26) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo