marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających"

Transkrypt

1 BANK Mój Nr 1(4) MARZEC 2010 r. ISSN KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K Zarządu, Zdzisław Bąk, podczas przekazania głównej nagrody Alfonsowi Pośpiechowi, który po odbiór samochodu przybył do Oddziału w Byczynie z córką i żoną. Posiadacz głównej nagrody jest sołtysem w Janówce i wieloletnim klientem Banku, związanym z nim od prawie czterdziestu lat, to jest od czasu, gdy przejął tam gospodarstwo rolne. Mimo że przekazał je już następcom, klientem Banku pozostał nadal, co, jak sam twierdzi Opatrzność mu soszczęśliwa rodzina państwa Pośpiechów odbiera wylosowany samochód Samochód pojechał do Janówki 22 stycznia br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się losowanie nagród z ubiegłorocznej Loterii dla Oszczędzających. Wylosowano 101 nagród, z których główną był samochód osobowy Fiat Linea 1,4 T Jet. Szczęście uśmiechnęło się do Alfonsa Pośpiecha z Janówki w gminie Byczyna w powiecie kluczborskim. Skuter wylosowała Krystyna Rawiak z Krogulnej, notebooki: Józef Wójcik z Bukowia i Maria Samborska z Żabińca-Pokoju, telewizory: Ireneusz Smolak z Namysłowa i Władysław Huk z Bierutowa. Następnego dnia Bank rozpoczął wydawanie wylosowanych nagród. Nasza loteria trwa o rok dłużej, niż gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo już dziewiętnaście lat. Tegoroczna edycja będzie obchodziła podwójny jubileusz, bo rozpisana jest po raz dwudziesty i w sześćdziesiątym roku działania naszego Banku powiedział prezes wicie wynagrodziła. Wcześniej korzystał z bankowych kredytów, został też członkiem Banku i do dziś przechowuje w nim swoje oszczędności. To już druga wygrana pana Pośpiecha w loteriach promocyjnych Banku, bowiem dziesięć lat temu wylosował radioodtwarzacz. Aktualnie Bank przygotował nową jubileuszową loterię promocyjną dla oszczędzających, w której główną nagrodą jest samochód osobowy KIA. redakcja Złap swoją szansę! Ulokuj do 31 marca 2010 r. tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających Do wygrania 101 atrakcyjnych nagród! Nagroda główna: samochód KIA SOUL Każdy następny 1 tys. zwiększa szansę wygranej! Wkład należy utrzymać do 31 grudnia 2010 r. Szczegóły w naszych placówkach i na stronie Z a p r a s z a m y!

2 Przed zebraniami grup członkowskich Ważna dla członków i klientów Banku Spółdzielczego w Namysłowie jest informacja, że Bank w minionym roku odnotował dobre wyniki i nadal utrzymuje pozycję największego banku spółdzielczego na Opolszczyźnie. Miniony rok nie był łatwy dla gospodarki. Rozpoczynaliśmy go pełni obaw o wpływ skutków światowego kryzysu fi nansowego na działalność Banku, który przecież nie działa w próżni, gdyż jest częścią lokalnego krwioobiegu fi nansowego. Na początku roku w mediach głoszono, że dostęp do kredytów jest utrudniany i nastąpił spadek zaufania do banków. To wszystko prawda, lecz nie dotyczy to Banku Spółdzielczego Namysłowie. A oto fakty: suma bilansowa, najczęściej przywoływany miernik działalności banków, odpowiadający wielkości jego aktywów, wyniosła na koniec minionego roku tys. zł i była o tys. zł większa niż w 2008 roku. Jest to wielkość stawiająca nasz Bank na 27 miejscu wśród 351 banków zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i w pierwszej pięćdziesiątce wszystkich 576 działających w kraju banków spółdzielczych. Powierzone Bankowi oszczędności wzrosły o tys. zł w stosunku do roku 2008 i osiągnęły wielkość tys. zł. Są to depozyty klientów indywidualnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne, przedsiębiorców i 10 samorządów, które powierzyły obsługę swoich budżetów naszemu Bankowi. BS w Namysłowie przywiązuje bardzo dużą wagę do problemu lokat, gdyż to właśnie one, zgodnie z zasadą klasycznej bankowości, stanowią źródło fi nansowania akcji kredytowej i stanowią o jej rozmiarach. W odróżnieniu od banków komercyjnych, nasz Bank zwiększył wysokość przyznanych kredytów o 8 proc. w stosunku do roku minionego i udzielił ich w wysokości zł. Chciałoby się w tym miejscu zapytać liberalnych i domorosłych polityków oraz ekonomistów czemu tak wychwalane przez nich wielkie banki komercyjne, zamiast pomagać przedsiębiorcom w zmaganiach z kryzysem, ograniczają im dostęp do kredytów? Jak dziś oceniają te ponoć staromodne banki spółdzielcze, które nie ograniczyły działalności kredytowej i nie transferują zysków nie wiadomo dokąd? Nie namawiały one również swoich klientów do korzystania z wątpliwej jakości instrumentów pochodnych, opcji walutowych itp. BS udzielał w minionym roku kredyty wszystkim uczestnikom rynku. Rolnikom w wysokości tys. zł, osobom prywatnym w wysokości tys. zł, małym i średnim przedsiębiorcom w wysokości tys. zł, a blisko 10 milionów złotych pożyczył samorządom na ich przedsięwzięcia inwestycyjne. Jednym z elementów bezpieczeństwa depozytów składanych w bankach jest wysokość jego funduszy własnych, zwanych popularnie kapitałami. Na koniec roku osiągnęły one kwotę tys. zł i stawiają nasz Bank na 39 miejscu wśród w grupie banków zrzeszonych z BPS S.A. Z rąk Ewy Kierzkowskiej, wicemarszałek Sejmu, nominację odbiera Zdzisław Bąk, prezes Zarządu BS w Namysłowie. W głębi posłowie na Sejm: Bronisław Dutka i Franciszek Stefaniuk Bank prowadzi aktualnie rachunków, co wraz z uwzględnieniem poprzednio wymienionych przeze mnie wielkości, sytuuje nasz Bank w grupie dużych banków spółdzielczych. Powiększyliśmy też naszą liczbę placówek o Filię w Praszce w powiecie oleckim, która pracuje od połowy ubiegłego roku. Bank zdobył także kilka ważnych wyróżnień i nominacji, do których zaliczyć trzeba przyznanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny miana Banku stosującego dobre praktyki bankowe. Został on także laureatem konkursu na Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy w 2009 roku, zdobywając miano i statuetkę Geparda Biznesu oraz Tęczę Kart dla Banku Przyjaznego Biznesowi w konkursach organizowanych przez Instytut Bankowości Spółdzielczej. Ostatnim wyróżnieniem dla Banku jest przyznanie mu rekomendacji do ogólnopolskiego konkursu o tytuł Orła Agrobiznesu, organizowanego pod patronatem wicemarszałka Sejmu obecnej kadencji, Ewy Kierzkowskiej. Wszystkie te wyróżnienia cieszą, ale władzom Banku i jego pracownikom najwyższą satysfakcję daje uznanie i przywiązanie klientów. Jak widać, Bank nie utracił ich zaufania, nawet w tak trudnych dla nas wszystkich czasach i, tak jak dotąd, będzie pracował nad utrzymaniem pozycji zdobytej przez 60 lat działalności. Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie 2

3 Z wiarą w przyszłość Domaszowice w powiecie namysłowskim są gminą rolniczą o powierzchni 114 km2, powstałą w 1979 roku. Najstarsza wiadomość o wsi pochodzi z roku Jest to urokliwy teren, pełen zabytków i niezwykle interesujących stanowisk archeologicznych. O dzień dzisiejszy gminy pytamy jej Wójta, pana Zenona Kotarskiego Panie Wójcie, proszę w krótkich słowach opowiedzieć nam o gminie. Przez teren naszej gminy przebiega droga krajowa nr 42, jest także połączenie kolejowe między Wrocławiem a Katowicami. W 11 sołectwach działa sześć jednostek straży pożarnej, w tym dwie w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego. Mamy trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Gospodarstwa rolne w naszej gminie to głównie niewielkie obszarowo przedsięwzięcia rodzinne, w których przeważa produkcja roślinna. Jest ich około 580, a zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, głównie sklepów, drobnych wytwórców i zakładów usługowych 186. Na terenie naszej gminy nie ma większych zakładów przemysłowych, a największym pracodawcą jest spółka Skarbu Państwa, zajmująca się produkcją mięsa wieprzowego. Jak taki przekrój gospodarczy wpływa na budżet gminy? Powtarzam zawsze sobie i innym, że nie sztuką jest rządzić, gdy się ma pieniądze ale ich nie mając. Budżet rzeczywiście jest niewielki, subwencje niewiele nam pomagają. Startujemy jednak w wielu konkursach na dopłaty unijne, korzystamy z nich, kiedy tylko możemy. Głównym problemem jest szkolnictwo, który wynika z utrzymywania małych oddziałów w niektórych miejscowościach liczą one tylko 9-11 uczniów. Nie żałujemy tego jednak, ponieważ uważamy, że oświata, głównie na wsi, musi się rozwijać i nasze dzieci muszą mieć takie same szanse, jak uczniowie z miast. W każdej szkole są sale internetowe, a w zeszłym roku wszystkie trzy szkoły podstawowe uczestniczyły w programie Radosna szkoła, dzięki któremu zorganizowano miejsca zabaw dla dzieci z klas I-III. Bierzemy też udział w programie Uczeń na wsi dla dzieci niepełnosprawnych. Przystępujemy także do tegorocznego programu Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości realizowanego z wykorzystaniem środków unijnych. Czy zauważył Pan problem wyludniania się wsi? W latach mieliśmy taki problem w jednej z miejscowości. Niektóre budynki zostawały puste, ale na szczęście nie trwało to długo. Wszystkie pustostany zostały zagospodarowane, w dużej części przez ludność miejską, która kupuje u nas działki, żeby w pięknym, czystym otoczeniu spędzać spokojne weekendy. Jaką ścieżkę rozwoju planuje Pan dla gminy? Upatrywałbym rozwoju w działalności gospodarczej, choć od wielu lat typowym kierunkiem jest produkcja rolnicza. Gospodarstwa ciągle się rozwijają, młodzi rolnicy mają coraz lepsze wyniki w produkcji pszenicy i kukurydzy. Mimo to w nowym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy przygotowujemy tereny pod działalność gospodarczą razem 56 ha. Jest problem z zachęceniem inwestorów, gdyż wybierają oni najchętniej Wołczyn albo Namysłów. Do obu tych miast mamy po 12 km. Do przyciągnięcia inwestorów niezbędna jest odpowiednia infrastruktura Zabiegamy o nią. Gmina Domaszowice jest w pełni zwodociągowana. Największym obecnie problemem jest budowa kanalizacji. Przygotowaliśmy projekty inwestycyjne na skanalizowanie trzech miejscowości, w tym dwóch największych. Będą to zadanie reali- zowane z udziałem środków unijnych w ramach Funduszu Spójności i PROW. Sześć z jedenastu sołectw działa w programie Odnowa Wsi, trzy przygotowują wnioski do programu Leader. Zaangażowanie naszych mieszkańców jest coraz większe i coraz chętniej pytają, jak dotrzeć do środków unijnych, jak z nich korzystać. W tym roku mamy jeszcze jedno zadanie, do którego namawiamy sołtysów chcemy pracować nad scalaniem gruntów. Mimo tej trudnej sytuacji w budżecie, nasza gmina została wyróżniona przez Ministerstwo Polityki Regionalnej i Ministerstwo Finansów w rankingu Gazety Prawnej. Dzięki temu wiemy, że idziemy w dobrym kierunku. Na terenie gminy działa Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Czy mogę prosić o kilka słów o nim? Gmina od lat współpracuje z Bankiem i jest to bardzo owocna współpraca. Oddział Banku znajduje się w Domaszowicach, ale wszystkie przelewy robimy drogą elektroniczną. Bank nigdy nie odmawia, gdy zwracamy się z prośbą o pomoc, dofinansowanie czy sponsoring. Wspiera między innymi Koło Gospodyń Wiejskich, Straż Pożarną czy Ludowe Zespoły Sportowe. To jest nasz własny Bank, rolniczy, regionalny. Cieszymy się z tej współpracy. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski 3

4 Mirosław Konopko przy jednej z maszyn produkcyjnych Jednak ryzyko się opłaca Plastgumet, Zakład Wytwórczy Produkcyjno Usługowo Handlowy z Sycowa, to prężna fi rma, o której zapewne niewiele wiedzą mieszkańcy miasteczka. Dla producentów naczep samochodowych i pracowników warsztatów naprawiających duże samochody ciężarowe to uznany producent akcesoriów, w skład których wchodzi guma. Firma nie ma zbyt głębokich tradycji, powstała bowiem w 2003 roku, kiedy Mirosław Konopko, zajmujący się wcześniej handlem częściami zamiennymi do maszyn rolniczych, trafi ł do likwidującej się fi rmy produkującej gumowe części do maszyn. Nikt nie był zainteresowany utrzymaniem tej produkcji, ale państwo Konopko zaryzykowali. Doszli bowiem do wniosku, że w większości maszyn mają zastosowanie części z elementami wykonanymi na bazie gumy. Handel częściami i wieczne podróże dały się we znaki pani Elżbiecie Konopko i jej mężowi. Zdecydowali się na zmiany, choć nie posiadali żadnego doświadczenia w takiej branży. Kupno maszyn po upadającym przedsiębiorstwie było pierwszym krokiem w kierunku nowej działalności. Nie przewidzieli jednak, że stan maszyn jest katastrofalny. Praktycznie cały park pan Mirosław musiał odbudować, mimo że do wielu urządzeń brakowało już oryginalnych części. Następnym etapem było zdobywanie rynku w ostrej walce z konkurencją. Kierujący produkcją pan Konopko najwięcej uwagi poświęcał zdobywaniu wiedzy o tajnikach technologii produkcji elementów z gumy, a ten zasób jest najbardziej chroniony przez każdego producenta. W końcu jednak wyroby Plastgumetu zdobyły Skorzystaj z naszego kredytu DWA od r. do r. od 600 zł do 30 tys. zł spłaty w 24 ratach oprocentowanie zmienne 9,75%* prowizja dla kredytobiorcy 3,25% BRAK INNYCH OPŁAT! Minimum formalności! rynek i dziś zamawiają je sklepy, hurtownie części samochodowych, stacje technicznej obsługi ciężarówek, a także producenci naczep w całej Polsce. W tej pracy mówi Mirosław Konopko ważne są dwie rzeczy: konsekwencja i jakość wytwarzanych wyrobów, bo to one decydują o późniejszym sukcesie i zdobyciu pozycji na rynku. Kupno maszyn i pierwsze inwestycje realizowane były z prywatnych oszczędności, co dziś pan Mirosław uważa za duży błąd. Obawa przed związaniem się z jakimkolwiek bankiem w działaniach nowej fi rmy była na tyle silna, że dopiero prowadzenie działalności produkcyjnej i sprzedaż wymusiła założenie konta bankowego. Najpierw w jednym banku, następnie drugim, ale dopiero po nawiązaniu kontaktu z sycowskim Oddziałem Banku Spółdzielczego w Namysłowie i przekonaniu się o jakości jego oferty oraz ścisłej współpracy z klientami, pan Konopko przeniósł tam fi rmowy rachunek na stałe. To, co zaważyło o wyborze tego Banku, to normalne i bardzo ludzkie potraktowanie nas przy pierwszym spotkaniu. Chcieliśmy powiększyć fi rmę i przenieść ją w nowe miejsce, skoro zwiększała się liczba zamówień na naszą produkcję, a asortyment wyrobów wzrósł z 10 do 150 produktów. To właśnie dzięki kredytowi z namysłowskiego Banku kupiony został obiekt, w którym teraz znajduje się fi rma. Pieniędzy starczyło również na remont i przystosowanie go do pro- Szczegóły w naszych placówkach. Zapraszamy! *rzeczywista stopa procentowa - 14,01 % 4

5 Jeden z produktów Zakładu tzw. fartuch stosowany za kołami ciężarówek i naczep wadzenia produkcji. Bank zaproponował nam dobre warunki współpracy, a do tego mamy świetną łączność internetową z Oddziałem w Sycowie. Dziś nie możemy się opędzić od propozycji innych banków, ale zbyt cenimy sobie dotychczasową współpracę, żeby coś zmieniać. Zostałem członkiem Banku Spółdzielczego w Namysłowie, a skoro są w nim moje pieniądze i Bank przyzwoicie odnosi się do swoich klientów, to nareszcie nie muszę być poddawany urzędowej machinie. Plastgumet bardzo odczuł skutki spowolnienia gospodarczego. Spadek produkcji naczep samochodowych wyraźnie odbił się na zamówieniach. Aktualnie większą część produkcji firma sprzedaje hurtowniom i sklepom motoryzacyjnym. Pojawiły się problemy z płatnościami, więc firma zaciągnęła pasa, osiągnęła porozumienie z załogą i wydaje się, że najgorsze już za nami przyznaje Mirosław Konopko. Przyszłość branży, zdaniem właściciela firmy, zależy od rozwoju drogownictwa i budownictwa to one mają wpływ na wielkość produkcji przemysłu samochodowego i naczep, do których części powstają w Plastgumecie. A.M. Od lewej siedzą: Ewa Szmacińska i Barbara Łukasiewicz, a od lewej stoją: Paweł Guzowski, Piotr Rembielak - dyrektor, Anna Walczak, Anna Piotrowska i Anna Bednarek. Dobrze wśród swoich Bank Spółdzielczy w Namysłowie otworzył swoją Filię w Sycowie we wrześniu 2001 roku. Chociaż obie miejscowości są od siebie oddalone o bez mała 30 kilometrów, leżą w dwóch różnych województwach: opolskim i dolnośląskim. Na decyzję o uruchomieniu tej placówki wpłynęły sugestie klientów Banku, którzy w Sycowie specjalna oferta nasz kredyt TRZY od r. do r. od 600 zł do 50 tys. zł spłaty w 36 ratach oprocentowanie zmienne 10,75%* prowizja dla kredytobiorcy 3,45% BRAK INNYCH OPŁAT! Potrzebne tylko: dokument tożsamości ośw. lub zaśw. o dochodach kredyt dostępny do 24h ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK! *rzeczywista stopa procentowa - 14,16 % prowadzili swoją działalność, bądź w związku z nią przenosili się w te okolice. Lokalu użyczył Bankowi prezes Agro-Efektu, Stefan Ścieszka, który należy do najważniejszych klientów tutejszej placówki. Z czasem Filia rozwinęła swoją działalność na tyle, że podniesiono ją do rangi Oddziału oraz uruchomiono dwa Punkty Kasowe. Wyraźny wzrost obrotów i rozwój działalności sycowskiej placówki nastąpił po przejęciu przez Bank (w wyniku wygranego przetargu) obsługi budżetu Urzędu Miasta i Gminy Syców. Placówki każdego banku mają zazwyczaj zróżnicowany charakter. W jednych zdecydowanie więcej zbiera się depozytów niż udziela kredytów, a w drugich odwrotnie. Dyrektor Oddziału w Sycowie Piotr Rembielak twierdzi, że w przypadku jego Oddziału obie wielkości są zbliżone, a zatem Bank nie tylko cieszy się zaufaniem sycowskich klientów, którzy powierzają mu swoje oszczędności, ale i jego oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem kredytobiorców. Pracownicy Oddziału dokładają wszelkich starań, aby marka Banku Spółdzielczego w Namysłowie znalazła uznanie wśród mieszkańców, a ponieważ Syców położony jest już blisko granicy województwa wielkopolskiego, wśród klientów znajdują się także przedsiębiorcy działający na terenie Wielkopolski. red. 5

6 Służba naturze i ludziom widłowej postawy, odpowiedniego zachowania, kształtuje charakter. Nie do pomyślenia jest, żeby uczeń nosił długie włosy, trzymał ręce w kieszeni lub żuł gumę na lekcji. W mury szkoły wracają potomkowie pierwszych uczniów, uważając ją za najlepszą w kraju. Siedemdziesiąt procent kadry nauczycielskiej stanowią byli absolwenci, którzy po ukończeniu studiów podjęli tu pracę dydaktyczną. Ponad 4500 osób, które ukończyły naukę w Zespole Szkół, pracuje na terenie całej Polski, nie tylko w zawodzie leśnika, ale i w innych służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna czy graniczna. Jest to nie tylko szkoła, która przygotowuje do zawodu, ale też do życia. Panują w niej proste zasady, oparte na wieloletniej tradycji, szacunku i dyscyplinie, której dobrowolnie podporządkowują się wszyscy wychowankowie. Przez pięć lat nauki w technikum prawie 200 uczniów mieszka w koedukacyjnym internacie, znajdującym się w pałacu. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy, jak również specjalistyczne pomoce naukowe. Czytelnia szkolna i biblioteka wyposażona w zbiór ok. 30 tys. woluminów, a także ciche sale w internacie pozwalają młodzieży na spokojną naukę po lekcjach. Dodatkowo mają oni do wyboru zajęcia w licznych kołach zainteresowań: przyrodniczych, dendrologicznych, ekologicz- Fot. Jerzy Wójtowicz. Służba leśna jest zawodem wymagającym niezwykłej dyscypliny, odpowiedzialności, a także wielu specyficznych umiejętności. Jest to służba nie tylko wobec społeczeństwa, ale i wobec natury. Leśniczy odpowiada za dobro narodowe za lasy i zwierzynę. Musi mieć w sobie wykształconą odporność na trudy pracy, stanąć na wysokości zadania w każdej trudnej sytuacji a jest to praca głównie samodzielna. W Tułowicach od 1959 roku kształcą się młodzi leśnicy. Państwowa Leśna Szkoła Techniczna była jedyną tego typu placówką w kraju, kształcącą absolwentów liceów ogólnokształcących. W pierwszym roku jej istnienia naukę podjęło 84 słuchaczy. Na skutek trudności z naborem kandydatów, w roku 1962 obok PLST utworzono pięcioletnie technikum dla młodzieży, która ukończyła naukę w szkole podstawowej. W 1971 roku PLST, jako powtarzająca materiał technikum, została zlikwidowana. Obok Technikum, w Zespole Szkół znajduje się również Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Uzupełniające dla dorosłych. Zarówno Technikum, jak i Liceum, są szkołami mundurowymi, choć młodzież licealna nie nosi dystynkcji i pagonów. Jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół, mgr inż. Jerzy Piędzioch mundur jest dla nich sprawą honorową i ich nobilituje. Uczy schludności, pra- Siedziba Zespołu Szkół w dawnym pałacu von Frankenbergów 6 Jerzy Piędzioch dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach nych, turystycznych, strzelectwa, sygnalistów myśliwskich oraz tych nie związanych bezpośrednio z zawodem informatycznych, artystycznych czy sportowych, odbywających się między innymi w nowoczesnej hali gimnastycznej i na basenie. Szkoła posiada również własną pasiekę, gdzie pod kierunkiem jednego z wychowawców chętni uczą się opieki nad pszczołami i wybierania miodu. Sale dydaktyczne znajdują się w zaadaptowanych budynkach zespołu pałacowego von Frankenbergów, którzy od XVI wieku do lat 30. XX wieku związani byli z Tułowicami. Obiekty szkolne mieszczą się w parku o powierzchni ponad 5 ha. Na jego terenie urządzono boiska, korty tenisowe i park dendrologiczny, który ze względu na cenny drzewostan i duże walory estetyczne został wpisany do Rejestru Zabytków Dóbr Kultury. Oprócz zajęć teoretycznych, uczniowie muszą zaliczyć praktyki zawodowe w Nadleśnictwie Tułowice, a także uczestniczyć w zajęciach praktycznych na świeżym powietrzu, odbywających się niezależnie od pogody przez cały rok szkolny. Pan Jerzy Piędzioch również jest absolwentem Szkoły. W 1968 roku wybierał szkołę położoną ponad 100 km od jego rodzinnej miejscowości, a po 11 latach wrócił na staż jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W 1991 roku wygrał konkurs na dyrektora

7 Zespołu Szkół i od 18 lat dba o zachowanie tradycji, a także o unowocześnianie i ulepszanie warunków nauki dla swoich uczniów. Zapytany o związki placówki z Bankiem Spółdzielczym odpowiada: To nasz Bank, to miejscowa sprawa pieniądze zarabiane tutaj, w naszym regionie, są tu inwestowane i pozwalają na dalszy rozwój. Najważniejszą cechą Banku jest dla nas jego bliskość wcześniej narzucono nam odgórnie współpracę z bankiem w Opolu i niemal co tydzień trzeba było tam jeździć. Teraz solidnego partnera mamy niedaleko. Współpraca Szkoły i Banku nie kończy się na sprawach fi nansowych. Często bankowe zebrania odbywają się w pałacowych salach, a przy okazji corocznych zjazdów absolwentów i tym podobnych imprez, zawsze na terenie szkoły pojawia się reklama BS. Bank jest solidny. Nie było sytuacji, żeby nam odmówiono pomocy. podkreśla pan dyrektor. Nat. Najlepszy RAZ KREDYT w naszym Banku od r. do r. od 600 zł do 20 tys. zł spłaty w 12 ratach oprocentowanie stałe 8,75%* prowizja dla kredytobiorcy 2,95% BRAK INNYCH OPŁAT! minimum formalności: dokument tożsamości ośw. lub zaśw. o dochodach kredyt dostępny do 24h Wstąp do naszych placówek! *rzeczywista stopa procentowa - 15,54 % POZIOMO 1A łódź o dwóch kadłubach; 2I do niej idą wyborcy; 3G przedpotopowy słoń; 4A autor Boskiej Komedii ; 4I raj inaczej; 5D pogoda; 5I chodzi wspak; 6C najpopularniejsza niewiadoma; 7D duża drapieżna ryba słodkowodna; 8A siała mak; 9G republika w płd.-zach. Afryce, sąsiadująca z Kongiem; 10A kamienie szlifowane przez rzekę; 11J mała Agnieszka; 12A najszybszy bieg konia; 12F zakapturzony wykonywał egzekucję; 13D zaleta, dobra cecha; 13J szachowy remis; 14D w parze z Mazurami; 15A podobno najlepsza forma obrony; 15J idzie z komina; 16C częstokół, ogrodzenie z pali; 18A rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w skrócie; 18I zezwolenie na wjazd; 19E kredytowa lub płatnicza; 20A mały koń; 20 F egipski bóg słońca; 21C nie sen; 22 F rosyjski naleśnik; PIONOWO A1 przychodzi do banku po kredyt; A15 Północna lub Południowa C1 tłuszcz wieloryba; C8 spulchnia glebę zębami; C15 wygląd; D4 stawka za przejazd; D12 w parku lub w szkole; E1 jeden z Ewangelistów; E9 Cyganka z Chaty za Wsią E13 nie tamta; E16 nie zna się na rzeczy; F12 czerwony to pożar; F19 mieszkaniec Emiratów; G1 w niej zdjęcie; G7 stoi przy drodze; G12 otacza Ziemię; H9 żaden bohater, czyli...; I1 na przykład telefonu...; I7 inaczej mops; I18 smok z Komodo; J2 minerał z metalami; J15 Salvador, surrealista; K1 znana nowela Prusa; K7 w nich podajemy wagę; L15 to, co się obecnie nosi (G3, B8, D7, K18) (A10, F22, B18, E19) (C16, F14, E7, K15, C21, J7, A12, C6, E4, K9, G20) (C21, G18, D7, B10) (L4, K8, A16) (F22, A21, C4, D6) (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku do 5 maja 2010 r. na załączonych kuponach. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z Nr 3 naszego pisma upominki od Banku otrzymują: Krystyna Szmidt z Wołczyna, Danuta Wieczorek z Kluczborka, Władysław Kasprzak z Biskupic, Zofi a Wilczyńska z Tułowic, Rozalia Sanecka z Niemodlina, Justyna Turko z Polkowskich, Antoni Sobania z Kuniowa, Aniela Podgórska z Grodźca, Teresa Kuncio z Praszki i Jacek Chwalisz z Sycowa. Serdecznie gratulujemy! 7

8 Syców Wilków Namysłów Byczyna Wołczyn Praszka Domaszowice Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Pokój Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe NAMYSŁOWSKI KLUCZBORSKI OPOLSKI OLEŚNICKI OLESKI Centrala Banku ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:15 16:30 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (77) ; , fax. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00, sobota 9:00 13:00 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, sobota 9:00 13:00 Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:00, sobota 9:00 13:00 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (62) , fax (62) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 9:00 13:00 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (62) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Filia Praszka Plac Grunwaldzki 26 (Centrum Kolisko), Praszka, tel. (34) , fax (34) Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek Oddział w Sycowie Oddział w Sycowie Ul. Kolejowa Syców tel Godziny otwarcia: Poniedziałek piątek 8:00 17:30 Sobota 9:00 13:00 Wydawca i redakcja: NM-media, ul. 11 Listopada 56/7, Warszawa, tel Druk: Alterna

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA więcej na str. 4-5. Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA więcej na str. 4-5. Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! ISSN 1689-9105 Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA - str. 2 DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA - str. 3 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! - str. 6 ZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str.

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. ISSN 1689-9105 Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3 WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. 5 II WOJEWÓDZKI KONKURS

Bardziej szczegółowo

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW ISSN 1689-9105 Nr 1(14) LUTY 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK BANK PRZYJAZNY - str. 2 APEL O POMOC - str. 2 DLA LOKALNEGO ROZWOJU - str. 3 INTEGRUJĄCA ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11 Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana mówi

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu Nr 1(1) ISSN XXXX-XXXX Luty 2011 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Bank spółdzielczy CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu o wyróżnia banki spółdzielcze wśród innych placówek w

Bardziej szczegółowo

Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB, po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA str.

Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB, po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA str. Laur Klienta Odkrycie 2010 dla kredytu 14 dni 0% str. 1 Banki Spółdzielcze z tytułem HIT GOSPODARCZY 2009 str. 5 Banki SGB liderami innowacji str 6 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2010 nr 1/150 Samorządy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Nowa placówka Komentarz Jeszcze nie tak dawno na Zebraniu Przedstawicieli dokonaliśmy oceny wyników 2007

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ ISNN 1896-706X GAZETA BEZPŁATNA Nr 11 marzec 2009 r. Komentarz Początek nowego roku to czas oceny tego, co przyniósł 2008 r. Nie inaczej jest

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy 02 (30) 2007 LUTY issn 1733-1811 Opolskie 3 Uczelnie z pomysłami tutaj zostaję Uniwersytet Opolski Trzeba przekonać młodych do pozostania w kraju. Tu jest nasza mała ojczyzna, nasze miejsce i szansa na

Bardziej szczegółowo

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą!

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! NR 2/2013 (2)! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! Powrót motocrossu 2 Serdecznie zapraszamy do placówek u Spółdzielczego www.okbank.pl CENTRALA BANKU

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Szczególne wyróżnienie O pozycji Banku świadczą jego kapitały, liczba klientów, ilość placówek i renoma, jaką zdobywa on wśród klientów. Pozycja Banku buduje w

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2g. Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Monografia powiatu świebodzińskiego

Załącznik 2g. Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Monografia powiatu świebodzińskiego Załącznik 2g do raportu z badań: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich Monografia powiatu świebodzińskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo