ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 14 listopada 2016 r. AC 114 Nazwa i adres jednostki certyfikującej Polski Rejestr Statków S.A. Biuro Certyfikacji Wyrobów al. gen. Józefa Hallera Gdańsk Certyfikacja : - wyrobów, kod ICS: ; ; ; ; ; ; ; Ocena w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR), decyzja KE: 98/214/WE, 98/598/WE, Ocena w obszarze dyrektyw: 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/68/UE, 2014/90/UE ZASTĘPCA DYREKTORA TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AC 114 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 1/23

2 Rodzaj działalności: CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBÓW Nazwa wyrobu / grupy wyrobów Program certyfikacji Norma / dokument normatywny ICS Urządzenia, wyroby i środki ochrony przeciwpożarowej PCW-OCN PN-EN 3-7+A1:2008 PN-EN 3-10: PN-EN 671-2:2012 ISO 15371:2015 Odzież ochronna PCW-OCN PCW-OCZ PN-EN : PN-EN 342:2006 PN-EN 342:2006/AC:2008 PN-EN 343+A1:2008 PN-EN 343+A1:2008/AC:2010 PN-EN 469: PN-EN 943-2:2005 PN-EN 1486:2009 PN-EN ISO 11612: PN-EN ISO 11612:2011 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2007/A1:2012 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2007/A1:2012 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2007/A1:2012 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2007/ A1:2012 PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO :2008/ A1:2012 PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO :2008/A1:2011 PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO :2008/A1:2011 PN-EN ISO :2008 PN-EN 13158:2010 PN-EN 13921: PN-EN ISO : PN-EN ISO : PN-EN 15613:2010 PN-EN 353-1: PN-EN 795:2012 PN-EN :1999 PN-EN :2002 PN-EN 397+A1: PN-EN 12083:2000 PN-EN 1827+A1:2012 Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 2/23

3 Nazwa wyrobu / grupy wyrobów Program certyfikacji Norma / dokument normatywny ICS Sprzęt ochraniający głowę PCW-OCN PN-EN 443:2008 PCW-OCZ PN-EN 1077:2010 PN-EN 1078:2012+A1: PN-EN 1080: PN-EN 1384:2012 PN-EN 1385:2012 PN-EN :2003 PN-EN :2012 PN-EN :2003 PN-EN :2012 PN-EN :2012 PN-EN :2012 PN-EN :2003 PN-EN :2003 PN-EN :2003/A1:2006 PN-EN :2012 PN-EN ISO 10256: Urządzenia do ochrony dróg oddechowych PN-EN 136:2001 PN-EN 136:2001/Ap1:2003 PN-EN 136:2001/AC:2004 PN-EN 137:2008 PN-EN 138:1997 PN-EN 140:2001 PN-EN 140:2001/Ap1:2003 PN-EN 142:2005 PN-EN 143:2004 PN-EN 143:2004/AC:2006 PN-EN 143:2004/A1:2007 PN-EN 144-1:2003 PN-EN 144-1:2003/A2:2006 PN-EN 144-2:2002 PN-EN 144-3:2005 PN-EN 145:2000 PN-EN 145:2000/A1:2002 PN-EN 145:2000/Ap1:2003 PN-EN 1227+A1:2012 PN-EN 12083:2000 PN-EN 148-1:2002 PN-EN 148-1:2002/Ap1:2003 PN-EN 148-2:2002 PN-EN 148-3:2002 PN-EN 149+A1:2010 PN-EN 250: PN-EN 402:2005 PN-EN 403:2007 PN-EN 405+A1:2010 Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 3/23

4 Nazwa wyrobu / grupy wyrobów Program certyfikacji Norma / dokument normatywny ICS Urządzenia do ochrony dróg oddechowych PCW-OCN PCW-OCZ PN-EN 1146:2007 PN-EN 12941:2002 PN-EN 12941:2002/A1:2006 PN-EN 12941:2002/A2:2010 PN-EN 12942:2002 PN-EN 12942:2002/A1:2004 PN-EN 12942:2002/A2:2010 PN-EN 13794:2005 PN-EN :2004 PN-EN :2003 PN-EN :2005 PN-EN :2004 PN-EN :2004 PN-EN :2005 PN-EN :2008 PN-EN :2005 PN-EN A1:2010 PN-EN 14529:2008 PN-EN 14594:2007 PN-EN :2008 PN-EN :2008/AC:2009 PN-EN 13949:2005 PN-EN 14143: PN-EN :2009 Sprzęt ochraniający dłonie PN-EN 374-1: PN-EN 374-2: PN-EN : PN-EN 388:2006 PN-EN 407:2007 PN-EN 420+A1:2012 PN-EN 511:2009 PN-EN 1497:2009 PN-EN 60903: Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem PN-EN 341:2011 PN-EN 353-2:2005 PN-EN 354:2012 PN-EN 355:2005 PN-EN 358:2002 PN-EN 360:2005 PN-EN 361:2005 PN-EN 362:2006 PN-EN 363:2008 PN-EN 365:2006 PN-EN 365:2006/AC:2007 Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 4/23

5 Nazwa wyrobu / grupy wyrobów Program certyfikacji Norma / dokument normatywny ICS Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem PCW-OCN PCW-OCZ PN-EN 564: PN-EN 565: PN-EN 566:2009 PN-EN 567: PN-EN 568: PN-EN 569:2009 PN-EN 813:2008 PN-EN 863:1999 PN-EN 892: PN-EN 1891:2002 PN-EN 12277: PN-EN 12278: PN-EN 12841:2009 Urządzenia i instalacje na statkach i okrętach PN-EN ISO 12401: Sprzęt i wyposażenie sportowe PN-EN 12628:2002 PN-EN 1809+A1: PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2006 ICS International Classification for Standards (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm) Zastosowane oznaczenia: PCW-OCZ Program Certyfikacji Wyrobów PCW-OCZ, edycja PCW-OCN Program Certyfikacji Wyrobów PCW-OCN, edycja Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 5/23

6 Rodzaj działalności: CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (System 2+) : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z r. z późn. zm.) Numer decyzji Komisji 98/214/WE Wyrób(y) Metalowe wyroby konstrukcyjne i elementy pomocnicze System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 98/598/WE Kruszywa 2+ Zharmonizowana specyfikacja techniczna 2+ PN-EN A1:2012 PN-EN A1:2010 PN-EN 13043:2004 PN-EN :2003 PN-EN :2006 PN-EN 13139:2003 PN-EN A1:2010 PN-EN 13450:2004 PN-EN :2003 Jednostka certyfikująca spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w powyższym zakresie. Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 6/23

7 Rodzaj działalności: OCENA ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z dnia r.) Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie Procedura (moduł) oceny Urządzenia elektryczne i elektroniczne Badanie typu UE PN-EN : A1/2011+A2/2014 PN-EN : A1:2010 PN-EN : A1:2012 PN-EN : A1:2013 PN-EN :2012 PN-EN :2014 PN-EN : A1:2013 PN-EN :2014 PN-EN : A1: A11:2013 PN-EN :2002 PN-EN :2005 PN-EN : A1:2010 PN-EN :2013 PN EN : A1:2012 PN-EN :2011 PN-EN :2011 PN-EN :2011 PN-EN :2008 PN-EN :2006 PN-EN :2004 PN-EN :2008 PN-EN : PN-EN 55011: PN-EN 55014:2012 PN-EN 55015:2013 PN-EN :2011 PN-EN : A1: A2:2011 PN-EN :2013 PN-EN :2014 PN-EN :2014 PN-EN : A1:2011 PN-EN :2007 PN-EN :2008 PN-EN :2008 PN-EN : A1:2012 PN-EN : A1:2012 Zał. III Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 7/23

8 Rodzaj działalności: OCENA ZGODNOŚCI WYPOSAŻENIA MORSKIEGO : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE (Dz. Urz. UE L 257 z dnia r.) Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 1. Środki ratunkowe 1.1 Koła ratunkowe Badanie typu WE 1.2 Lampki pozycyjne do środków ratunkowych: a) jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych b) kół ratunkowych c) pasów ratunkowych 1.3 Samoczynnie aktywne sygnały dymne kół ratunkowych 1.4 Pasy ratunkowe 1.5 Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, nie klasyfikowane jako pasy ratunkowe: a) nieocieplane (bez izolacji) b) ocieplane ( z izolacją) c) przeciw narażeniowe (anti exposure suits) 1.6 Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne klasyfikowane jako pasy ratunkowe: a) nieocieplane (bez izolacji) b) ocieplane ( z izolacją) c) przeciw narażeniowe (anti exposure suits) 1.7 Środki ochrony cieplnej jakości Wymienione w załączniku do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/ Rakiety spadochronowe (piro) 1.9 Pochodnie ręczne (piro) 1.10 Pławki dymne (piro) 1.11 Wyrzutnie linki ratunkowej 1.12 Pneumatyczne tratwy ratunkowe 1.13 Sztywne tratwy ratunkowe 1.14 Samoprostujące tratwy ratunkowe 1.15 Namiotowe dwustronne tratwy ratunkowe 1.16 Urządzenia do swobodnego zwalniania tratw ratunkowych (zwalniaki hydrostatyczne) Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 8/23

9 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 1.17 Łodzie ratunkowe: a) łodzie wodowane żurawikiem: - częściowo zamknięte - całkowicie zamknięte b) łodzie swobodnego spadku 1.18 Sztywne łodzie ratownicze 1.19 Pneumatyczne łodzie ratownicze Badanie typu WE jakości Moduł G 1.20 Szybkie łodzie ratownicze: a) pneumatyczne; Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową b) sztywne c) sztywne/pneumatyczne 1.21 Urządzenia do wodowania z użyciem talii (żurawiki) 1.23 Urządzenia do wodowania łodzi ratunkowych swobodnego spadku 1.24 Urządzenia do wodowania tratw ratunkowych (żurawiki) 1.25 Urządzenia do wodowania szybkich łodzi ratowniczych (żurawiki) 1.26 Zwalniaki do wodowania: a) łodzi ratunkowych i ratowniczych (wodowanych z użyciem talii); b) tratw ratunkowych (wodowanych z użyciem talii) c) łodzie zrzutowe Badanie typu WE jakości 1.27 Morskie systemy ewakuacji Badanie typu WE jakości Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową 1.28 Środki ratownicze Badanie typu WE jakości Moduł G Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 9/23

10 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 1.29 Drabinki do wsiadania (do jednostek ratunkowych) 1.30 Materiały odblaskowe 1.33 Reflektor radarowy dla łodzi ratunkowych i ratowniczych (pasywny) 1.36 Silniki napędowe łodzi ratunkowych i ratowniczych 1.37 Zaburtowe silniki napędowe łodzi ratowniczych 1.38 Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych 1.39 Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe 1.41 Wciągarki dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych a) łodzi wodowanych z żurawikiem, b) łodzi swobodnego spadku, c) tratw ratunkowych, d) łodzi ratowniczych, e) szybkich łodzi ratowniczych Sztywne /pneumatyczne łodzie ratownicze Badanie typu WE jakości Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową Moduł G 2. Zapobieganie zanieczyszczaniu morza 2.1 Odolejacz (filtracyjne urządzenie odolejające zapewniające, że zawartość oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie nie przekracza 15 ppm) 2.2 Wykrywacz rozdziału faz olej/woda 2.3 Miernik zawartości oleju 2.5 Systemy kontrolno- pomiarowe zrzutu oleju dla zbiornikowca olejowego Badanie typu WE jakości Wymienione w załączniku do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/ PCW-OCZyszczalnie systemu ścieków fekalnych 2.7 Spalarki okrętowe Badanie typu WE 2.8 Rodzaj analizatora NOx wykorzystującego detektor chemiluminescencyjny (CLD) lub podgrzewany detektor chemiluminescencyjny (HCLD) do stosowania w pokładowych systemach pomiaru bezpośredniego 2.10 Pokładowe systemy oczyszczania spalin jakości Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową Moduł G Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 10/23

11 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 3. Środki ochrony przeciwpożarowej 3.1 Podstawowe pokrycia pokładów Badanie typu WE 3.2 Gaśnice przenośne 3.3 Wyposażenie strażackie: osobiste ubrania ochronne (stosowane przy bliskim kontakcie z pożarem) 3.4 Wyposażenie strażackie: buty 3.5 Wyposażenie strażackie: rękawice 3.6 Wyposażenie strażackie: hełm jakości Wymienione w załączniku do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/ Niezależne aparaty oddechowe na sprężone powietrze Uwaga: W wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych należy używać maski ciśnieniowej 3.8 Aparaty oddechowe zasilane sprężonym powietrzem 3.9 Elementy instalacji tryskaczowych do pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń służbowych i stanowisk dowodzenia, równoważnych instalacjom przywołanym w prawidle II-2/12 konwencji SOLAS 74 (tylko głowice tryskaczowe i próba ich działania) (Niniejsza pozycja obejmuje dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich) 3.10 Głowice tryskaczowe do stałych instalacji ciśnieniowych na mgłę wodną przeznaczonych do przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych 3.11 Odporność ogniowa przegród klasy»a«i»b«: a) przegrody klasy»a«; Odporność ogniowa przegród klasy»a«i»b«: b) przegrody klasy»b« Urządzenia zapobiegające przedostaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach 3.13 Materiały niepalne 3.15 Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa: a) rury i łączniki; b) zawory; c) łączniki elastyczne rurociągów; d) metalowe elementy rurociągów z elastycznymi i elastomerowymi uszczelkami 3.16 Drzwi przeciwpożarowe 3.17 Elementy układu sterowania drzwi przeciwpożarowych Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 11/23

12 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 3.18 Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach wolnego rozprzestrzeniania płomieni: a) okleiny dekoracyjne; b) zestawy farb; c) pokrycia podłogowe; d) pokrycia izolacji rurociągów; e) kleje stosowane w konstrukcji przegród klasy»a«,»b«i»c«; f) membrana kanałów palnych Draperie, zasłony oraz inne zawieszane materiały tekstylne i folie 3.20 Meble tapicerowane 3.21 Składniki pościeli 3.22 Klapy przeciwpożarowe 3.25 Ognioodporne okna i iluminatory klasy»a«i»b«3.26 Przejścia przez przegrody klasy»a«: a) przejścia kabli elektrycznych; b) rurociągów, kanałów, szybów itp Przejścia przez przegrody klasy»b«: a) przejścia kabli elektrycznych; b) rurociągów, kanałów, szybów itp 3.28 Instalacje tryskaczowe (tylko głowice zraszające) (Niniejsza pozycja obejmuje dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich) 3.29 Pożarnicze węże tłoczne 3.30 Przenośne przyrządy do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazów palnych 3.32 Materiały ograniczające rozprzestrzenianie ognia (z wyjątkiem mebli) dla jednostek szybkich 3.33 Materiały ograniczające rozprzestrzenianie ognia do wyrobu mebli dla jednostek szybkich 3.34 Przegrody ognioodporne dla jednostek szybkich 3.35 Drzwi przeciwpożarowe dla jednostek szybkich 3.36 Klapy przeciwpożarowe dla jednostek szybkich 3.37 Przejścia przez przegrody ognioodporne na jednostkach szybkich: a) przejścia kabli elektrycznych; b) przejścia rurociągów, kanałów, szybów itp. Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 12/23

13 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 3.38 Przenośny sprzęt gaśniczy dla łodzi ratunkowych i ratowniczych 3.39 Dysze dla równoważnych (alternatywnych) wodnych instalacji gaśniczych przedziałów maszynowych oraz pompowni ładunkowych 3.40 Elementy systemów oświetlenia dolnego 3.41 Awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe 3.42 Elementy instalacji gazu obojętnego Badanie typu WE 3.43 Dysze systemu gaśniczego urządzenia kuchennego do gotowania na głębokim tłuszczu (typu automatycznego lub ręcznego) 3.44 Wyposażenie strażackie: linki bezpieczeństwa 3.45 Elementy równoważnych stałych, gazowych instalacji gaśniczych (czynnik gaśniczy, zawory główne i dysze wylotowe) przeznaczonych do przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych 3.46 Równoważne stałe, gazowe instalacje gaśnicze dla przedziałów maszynowych (instalacje aerozolowe) jakości Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową Badanie typu WE jakości Moduł G 3.47 Koncentraty dla stałych instalacji gaśniczych na pianę o wysokim stopniu spienienia dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych 3.48 Elementy stałych, lokalnych instalacji gaśniczych wodnych dla przedziałów maszynowych kategorii»a«(dysze zraszające i próba ich działania) 3.49 Dysze do stałych wodnych instalacji gaśniczych przeznaczonych do pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń kategorii specjalnej, stanowiące odpowiednik dysz, o których mowa w rezolucji A.123 (V) a) Prescriptive-based systems as per Circ.1430 Clause 4, b) Performance-based systems as per Circ Clause 5. Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 13/23

14 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 3.51 Elementy stałych instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru dla stanowisk dowodzenia, pomieszczeń służbowych, pomieszczeń mieszkalnych, balkonów kabinowych, przedziałów maszynowych i bezwachtowych przedziałów maszynowych a) urządzenia sterujące i sygnalizacyjne b) urządzenia zasilające c) czujniki wykrywacze ciepłą punktowe czujki wykrywcze d) czujniki wykrywcze dymu: punktowe czujki wykrywcze wykorzystujące światło rozproszone, światło przechodzące lub jonizację e) czujki wykrywcze płomieni: punktowe czujki wykrywcze f) ręczne przyciski pożarowe g) izolatory zwarcia h) urządzenia wejścia/ wyjścia i) przewody 3.52 Przenośne i stacjonarne agregaty gaśnicze 3.53 Urządzenia do sygnalizacji pożaru sygnalizatory akustyczne 3.54 Stały sprzęt do analizy zawartości tlenu i wykrywania gazu 3.55 Prądownice uniwersalne (na prąd zwarty i rozpylony) 3.56 Węże pożarnicze (zwijane) 3.57 Elementy instalacji gaśniczych na pianę o średnim stopniu spienienia stałe instalacje pokładowe dla zbiornikowców 3.58 Elementy instalacji gaśniczych na pianę o niskim stopniu spienienia, przeznaczonych do ochrony przedziałów maszynowych i pokładów zbiornikowców 3.59 Piana do stałych instalacji gaśniczych przeznaczonych dla chemikaliowców 3.60 Dysze do stałych ciśnieniowych instalacji na mgłę wodną przeznaczonych dla balkonów kabinowych Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 14/23

15 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 3.61 a) Wewnętrzne systemy na pianę o wysokim stopniu spienienia do ochrony maszynowni oraz pompowni ładunkowych b) Zewnętrzne systemy na pianę o wysokim stopniu spienienia do ochrony maszynowni oraz pompowni ładunkowych. Uwaga: Instalacje na pianę o wysokim stopniu spienienia, wykorzystujące powietrze z wnętrza pomieszczenia, przeznaczone do ochrony przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych, przechodzą badania z zatwierdzonym koncentratem zgodnie z wymogami organu administracji Proszkowe instalacje gaśnicze 3.63 Elementy ssących systemów wykrywania dymu 3.64 Przegrody klasy C 3.65 Stały system wykrywania gazów węglowodorowych 3.66 Systemy oznaczania dróg ewakuacyjnych stosowane w zastępstwie przypodłogowych systemów oświetlenia 3.67 Pianowe urządzenia gaśnicze na platformie śmigłowcowej 3.68 Elementy stałych instalacji gaśniczych przeznaczonych do kuchennych przewodów wentylacyjnych 4. Wyposażenie nawigacyjne 4.1 Kompas magnetyczny: a) klasy A dla statków a) klasy B dla łodzi ratunkowych i ratowniczych 4.2 Urządzenie do określania i przekazywania kursu (metoda magnetyczna) 4.3 Żyrokompas 4.6 Echosonda 4.7 Urządzenie do pomiaru prędkości i przebytej drogi Badanie typu WE jakości Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową Wymienione w załączniku do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/559 Moduł G 4.9 Wskaźnik prędkości zwrotu 4.14 Odbiornik światowego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GPS) 4.15 Odbiornik światowego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GLONASS) 4.16 System kontroli kursu (HCS) 4.18 Transponder radarowy 9 GHz (SART) Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 15/23

16 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 4.20 Wskaźnik wychylenia steru 4.21 Wskaźnik obrotów śruby 4.22 Wskaźnik skoku śruby 4.23 Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych 4.29 Rejestrator danych z podróży statku (VDR) 4.30 System zobrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) wraz z urządzeniem rezerwowym i systemem zobrazowania map rastrowych (RCDS) 4.31 Żyrokompas dla jednostek szybkich 4.32 Uniwersalny sprzęt systemu automatycznej identyfikacji (AIS) 4.33 System kontroli drogi (działający przy prędkości statku od minimalnej prędkości manewrowej do 30 węzłów) 4.34 Sprzęt radarowy CAT Sprzęt radarowy CAT Sprzęt radarowy CAT Sprzęt radarowy dla jednostki szybkiej (CAT 1H i CAT 2H) 4.38 Uznany sprzęt radarowy z opcją mapy, tj.: a) CAT 1 C; b) CAT 2C; c) CAT 1HC dla HSC; d) CAT 2HC dla HSC Reflektor radarowy typ pasywny 4.40 System sterowania kursem dla jednostek szybkich 4.41 Przyrząd przekazujący wskazanie kursu THD (metoda GNSS) 4.42 Reflektory poszukiwawcze dla jednostek szybkich 4.43 Noktowizory dla jednostek szybkich 4.44 Różnicowe odbiorniki DGPS i DGLONASS 4.46 Przyrząd do przekazywania kursu THD (metoda żyroskopowa) 4.47 Uproszczony rejestrator danych z podróży (S- VDR) Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 16/23

17 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 4.49 Drabinka pilotowa 4.50 Odbiornik systemu DGPS 4.51 Odbiornik systemu DGLONASS 4.52 Dzienna lampa sygnalizacyjna Badanie typu WE jakości 4.53 Aktywny reflektor radarowy Badanie typu WE 4.54 Urządzenie do brania namiarów 4.55 Odbiornik systemu AIS SART 4.56 Odbiornik Galileo 4.57 System alarmu wachtowego na mostku nawigacyjnym (BNWAS) 4.58 System odbioru dźwięku jakości Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową Moduł G 4.59 Zintegrowany system nawigacji 5. Wyposażenie radiokomunikacyjne 5.1 Radiostacja VHF zapewniająca nadawanie i odbiór sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) oraz radiotelefonii 5.2 Odbiornik nasłuchowy VHF DSC 5.3 Odbiornik rozszerzonego wywołania grupowego (NAVTEX) 5.4 Odbiornik rozszerzonego wywołania grupowego (EGC) Badanie typu WE jakości Wymienione w załączniku do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/ Urządzenie do odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) w paśmie HF (odbiornik wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej NBDP) 5.6 Radiopława ratunkowa wykorzystująca łączność satelitarną na częstotliwości 406 MHz (EPIRB) Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 17/23

18 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie 5.10 Radiostacja MF zapewniająca nadawanie i odbiór sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) oraz radiotelefonii Uwaga: Zgodnie z decyzjami IMO i ITU w normach dotyczących badań nie stosuje się już wymagań dotyczących generatora radiotelefonicznych sygnałów alarmowych i nadawania na H3E Odbiornik nasłuchowy MF DSC 5.12 Statkowy terminal satelitarny (SES) do łączności satelitarnej Inmarsat-B 5.13 Statkowy terminal satelitarny (SES) do łączności satelitarnej Inmarsat-C 5.14 Urządzenie radiowe MF/HF do łączności radiotelefonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania oraz wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej NBDP Uwaga: Zgodnie z decyzjami IMO i ITU w normach dotyczących badań nie stosuje się już wymagań dotyczących generatora radiotelefonicznych sygnałów alarmowych i nadawania na A3H Skanujący odbiornik nasłuchowy MF/HF DSC 5.17 Radiotelefon przenośny do łączności dwukierunkowej dla środków ratunkowych 5.18 Radiotelefon stacjonarny do łączności dwukierunkowej ze środkami ratunkowymi 5.19 Terminal do łączności satelitarnej Inmarsat- F77 6. Wyposażenie wymagane przez COLREG Światła nawigacyjne Badanie typu WE oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji oparciu o zapewnienie jakości oparciu o weryfikację Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową Wymienione w załączniku do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/559 Moduł G 8. Wyposażenie zgodnie z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS 8.1 Czujniki poziomu wody Badanie typu WE oparciu o weryfikację Wymienione w załączniku do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/559 Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 18/23

19 Rodzaj działalności: OCENA ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH : Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U poz. 1036) (wdrażające dyrektywę 2014/68/WE) [2] Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie Urządzenia ciśnieniowe Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu Badanie typu UE typ produkcji Badanie typu UE typ projektu oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji Zapewnienie jakości procesu produkcji oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych Zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową PN-EN : PN-EN : /A1: PN-EN : PN-EN : /A1: PN-EN : PN-EN :2012 PN-EN :2012 PN-EN :2012/A1: PN-EN :2012 PN-EN :2012 PN-EN :2012/A1: PN-EN :2012/A2: PN-EN :2012 PN-EN :2012/A1: PN-EN A1: PN-EN :2005 PN-EN : PN-EN 13397:2004 PN-EN 1349:2010 PN-EN 1984:2010 PN EN : PN EN A1:2012 PN EN A1:2011 Odniesienie do przepisu prawa krajowego i europejskiego Zał. nr 2, cz. II (moduł A2) [2] Zał. nr 2, cz. III A (moduł B) Zał. nr 2, cz. III B (moduł B) Zał. nr 2, cz. IV (moduł C2) Zał. nr 2, cz. V (moduł D) Zał. nr 2, cz. VI (moduł D1) Zał. nr 2, cz. VII (moduł E) Zał. nr 2, cz. VIII (moduł E1) Zał. nr 2, cz. IX (moduł F) Zał. nr 2, cz. X (moduł G) Zał. III pkt 2 Moduł A2 Zał. III pkt 3.1 Zał. III pkt 3.2 Zał. III pkt 4 Moduł C2 Zał. III pkt 5 Zał. III pkt 6 1 Zał. III pkt 7 Zał. III pkt 8 1 Zał. III pkt 9 Zał. III pkt 10 Moduł G Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 19/23

20 Rodzaj działalności: OCENA ZGODNOŚCI PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH : Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U poz. 812) (wdrażające dyrektywę 2014/29/UE) [2] Wyrób(y) Procedura (moduł) oceny Odniesienie do przepisu prawa krajowego i europejskiego [2] Proste zbiorniki ciśnieniowe Badanie typu UE oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie zbiorników pod nadzorem PN EN 286-1:2001 PN EN 286-1:2001/A1:2004 PN EN 286-1:2001/A2:2006 Zał. nr 3, cz. I (moduł B) Zał. nr 3, cz. II (moduł C1) Zał. nr 3, cz. III (moduł C2) Zał. II p.1 m (moduł B) Zał. II p. 2 (moduł C1) Zał. II p.3 (moduł C2) oparciu o kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę zbiorników w losowych odstępach czasu Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 20/23

21 Rodzaj działalności: OCENA ZGODNOŚCI REKREACYJNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I SKUTERÓW WODNYCH : Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U poz. 807) (wdrażające dyrektywę 2013/53/UE) [2] Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie Procedura (moduł) oceny Odniesienie do przepisu prawa krajowego i europejskiego [2] Rekreacyjne jednostki pływające Skutery wodne Komponenty Emisja hałasu Wewnętrzna kontrola produkcji oraz badanie wyrobów pod nadzorem Badanie typu UE oparciu o zapewnienie jakości oparciu o zapewnienie jakości oparciu o weryfikację Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową Ocena pokonstrukcyjna PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO : PN-EN ISO 7840: PN-EN ISO 8099:2002 PN-EN ISO 8469: PN-EN ISO 8665:2007 PN-EN ISO 8666: 2005 PN-EN ISO 8847:2006 PN-EN ISO 8849:2005 PN-EN ISO :2000 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO 9094: PN-EN ISO 9097:1999 PN-EN ISO 9097:1999/A1:2003 PN-EN ISO 10087:2007 PN-EN ISO 10088: PN-EN ISO 10133: PN-EN ISO 10239: PN-EN ISO 10240:2006 PN-EN ISO 10240:2006/A1: PN-EN ISO 10592:1999 PN-EN ISO 10592:1999/A1:2003 PN-EN ISO 11105:2000 PN-EN ISO 11192:2006 PN-EN ISO 11547:1999 PN-EN ISO 11547:1999/A1:2003 PN-EN ISO 11591:2012 PN-EN ISO : PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO :2009/A1: PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2012 PN-EN ISO 12216:2005 PN-EN ISO : PN-EN ISO : : PN-EN ISO : : PN-EN ISO 13297: PN-EN ISO 13590:2005 Zał. nr 3, p. II (moduł A1) Zał. nr 3, p. III (moduł B) Zał. nr 3, p. VI (moduł D) Zał. nr 3, p. VII (moduł E) Zał. nr 3, p. VIII (moduł F) Zał. nr 3, p. IX (moduł G) Zał. nr 4 rozporządzeni a Moduł A1 Moduł G Zał. V dyrektywa 2013/53/WE Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 21/23

22 Wyrób(y) / Przewidywane zastosowanie Procedura (moduł) oceny Odniesienie do przepisu prawa krajowego i europejskiego [2] Rekreacyjne jednostki pływające Skutery wodne Komponenty Emisja hałasu Wewnętrzna kontrola produkcji oraz badanie wyrobów pod nadzorem Badanie typu UE oparciu o zapewnienie jakości oparciu o zapewnienie jakości oparciu o weryfikację Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową Ocena pokonstrukcyjna PN-EN ISO 13929:2002 PN-EN ISO :2010 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2012 PN-EN ISO14895:2005 PN-EN ISO 14945:2006 PN-EN ISO14946:2005 PN-EN ISO14946:2005/AC:2005 PN-EN ISO 15083:2005 PN-EN ISO 15084:2005 PN-EN ISO 15085:2005 PN-EN ISO 15085:2005/A1:2012 PN-EN ISO 15652:2006 PN-EN ISO 16147:2005 PN-EN ISO 16147:2005/A1: PN-EN ISO 21487: PN-EN ISO 21487: /A1: PN-EN ISO 28846:1998 PN-EN ISO 28846:1998/A1:2003 PN-EN 28848:1999 PN-EN :1999/A1:2003 PN-EN :1999 PN-EN :1999/A1:2003 PN-EN : PN-EN ISO 11812:2005 PN-EN ISO 15609:2012 PN-EN ISO 15584:2005 Zał. nr 3, p. II (moduł A1) Zał. nr 3, p. III (moduł B) Zał. nr 3, p. VI (moduł D) Zał. nr 3, p. VII (moduł E) Zał. nr 3, p. VIII (moduł F) Zał. nr 3, p. IX (moduł G) Zał. nr 4 rozporządzenia Moduł A1 Moduł G Zał. V dyrektywa 2013/53/WE Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 22/23

23 Status zmian: wersja pierwotna A Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AC 114 Zatwierdzam status zmian ZASTĘPCA DYREKTORA HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM TADEUSZ MATRAS dnia: r. Wydanie nr 11, 14 listopada 2016 r. str. 23/23

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 września 2015 r. AC 114 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 114 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-82 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 28 maja 2015 r. AC 114 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 170

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 170 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 7 grudnia 2017 r. AC 170 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 1097

Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 1097 Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 1097 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY 14.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2013/52/UE z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.2.2017 PL L 48/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/306 z dnia 6 lutego 2017 r. określające wymogi w zakresie projektu, budowy i działania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY PL 25.7.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 220/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2014/93/UE z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 7758/14 ADD 1 MAR 51. PISMO PRZEWODNIE Od:

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 7758/14 ADD 1 MAR 51. PISMO PRZEWODNIE Od: RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 7758/14 ADD 1 MAR 51 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania: 13

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY 10.4.2015 L 95/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2015/559 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (Tekst mający

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 06 czerwca 2016 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 10 marca 2017 r. AC 030 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 010

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 010 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 06 września 2013 r. AC 010 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 sierpnia 2015 r. AC 005 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji wg PKN-Guide 67. Akronim programu certyfikacji 4 PCWB/D 4 PCWB/D PN-B-02151-3:1999 91.120.20

System certyfikacji wg PKN-Guide 67. Akronim programu certyfikacji 4 PCWB/D 4 PCWB/D PN-B-02151-3:1999 91.120.20 Nazwa wyrobu/grupy wyrobów System certyfikacji wg PKN-Guide 67 Akronim programu certyfikacji Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS Meble i układy tapicerowane (zapalność) 4 PCWB/D PN-F-0600-2:994/Az:2000

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 12 lipca 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 15 lipca 2016 r. AC 008 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 20 sierpnia 2015 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 26 sierpnia 2013 r. AC 086 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 września 2015 r. AC 041 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU, 1974 WRAZ Z PROTOKOŁEM 1988

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU, 1974 WRAZ Z PROTOKOŁEM 1988 1 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU, 1974 WRAZ Z PROTOKOŁEM 1988 Zmiany do Konwencji SOLAS 1974/88 opracowane w oparciu o rezolucje IMO uchwalone w latach 2012 2013: MSC.338(9 I

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA KOMISJI 98/85/WE. z dnia 11 listopada 1998 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA KOMISJI 98/85/WE. z dnia 11 listopada 1998 r. 07/t. 4 183 31998L0085 L 315/14 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 25.11.1998 DYREKTYWA KOMISJI 98/85/WE z dnia 11 listopada 1998 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 100

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 100 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 100 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 15 grudnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 207 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 12 lipca 2017 r. AC 041 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 018

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 018 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 018 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 018 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 grudnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku

Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku o wytycznych w sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 3 czerwca 2016 r. AC 063 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Dodatkowe urządzenia nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 29 marca 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 20 lipca 2010 r.

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 20 lipca 2010 r. KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczenia, środków i urządzeń ratunkowych, oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 7 czerwca 2016 r. Nazwa i adres ul. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 stycznia 2017 r. AB 143 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 września 2013 r. AC 002 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2635 Warszawa, 5 marca 2004 r.

Druk nr 2635 Warszawa, 5 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-22-04 Druk nr 2635 Warszawa, 5 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 15 luty 2017 r. QMS EMS BHP Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1385 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 lipca 2016 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 grudnia 2014 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21, Data wydania: 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 07 sierpnia 2015 r. AC 002 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 14 września 2015 r. AC 006 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 22 czerwca 2016 r. QMS EMS BHP Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 lipca 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. AC 006 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 017

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 017 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 017 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 sierpnia 2015 r. AC 017 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 499 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 06 grudnia 2012 r. AC 006 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 03 grudnia 2013 r. AC 006 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.)

REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.) REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.) POPRAWKI DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU (SOLAS), 1974 r. z późn. zm. KOMITET BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO, PRZYWOŁUJĄC

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 września 2015 r. AC 020 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu. Znak łódź ratownicza 2. Znak tratwa ratunkowa 2. Znak tratwa wodowana żurawikiem 2

Nazwa produktu. Znak łódź ratownicza 2. Znak tratwa ratunkowa 2. Znak tratwa wodowana żurawikiem 2 Sklep internetowy allebhp.pl ul. Piłsudskiego 20 67-100 Nowa Sól e-mail: biuro@allebhp.pl www: www.allebhp.pl telefon: +48 737 797 355 Znak łódź ratownicza 2 Z-FB036 Znak tratwa ratunkowa 2 Z-FB037 Znak

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 21 sierpnia 2013 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 12 listopada 2015 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 14 lutego 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Zespół

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 września 2016 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 20 kwietnia 2017 r. AC

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 053

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 053 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 053 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 czerwca 2016 r. AC 053 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2013/53/UE Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne

Dyrektywa 2013/53/UE Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne Dyrektywa 2013/53/UE Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne Załącznik nr 16 Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Polskie Normy zharmonizowane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 28 czerwca 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. Część 13 Awaryjne źródła energii elektrycznej

Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. Część 13 Awaryjne źródła energii elektrycznej Część 13 Awaryjne źródła energii elektrycznej Wymagania ogólne - Na każdym statku z własnym napędem należy zainstalować niezależne awaryjne źródło energii elektrycznej. Takiego źródła nie wymaga się na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r. Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Rekreacyjne jednostki pływające

Rekreacyjne jednostki pływające 1 PN-EN 15609:2012 Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach EN 15609:2012 15.08.2012 EN 15609:2008 (30.11.2012) 2 PN-EN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 1280 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-82 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 26 lutego 2014 r. AC 027 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 25 marca 2016 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim

Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim Konferencja Bezpieczna praktyka żeglarska. Temat: Wykorzystanie elektroniki jachtowej w nawigacji i ratownictwie morskim.

Bardziej szczegółowo

LICZBA, RODZAJ I ROZMIESZCZENIE ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ RATUNKOWYCH NA STATKACH

LICZBA, RODZAJ I ROZMIESZCZENIE ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ RATUNKOWYCH NA STATKACH załączniki do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 marca 2016 r. I. Postanowienia ogólne LICZBA, RODZAJ I ROZMIESZCZENIE ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ RATUNKOWYCH NA STATKACH załącznik nr

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne 1 PN-EN 15609:2012 Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach EN 15609:2012 12.02.2016 2 PN-EN 28846:1998 3 PN-EN 28846:1998/A1:2003

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 117

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 117 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 117 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 117

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 117 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 117 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 24 lipca 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 4 września 2015 r. AC 174 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 067 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 310

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 310 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 310 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 310 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23, Data wydania: 25 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2014 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2011 do CZĘŚCI II ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE 2009 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2011 do Części II Środki i urządzenia ratunkowe 2009, Przepisów nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 295

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ IV URZĄDZENIA RADIOWE 2017 lipiec GDAŃSK Część IV Urządzenia radiowe lipiec 2017, Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2012 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH 2014 Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ Nr 2/2014 z dnia 30.01.2014 STACJI ATESTACJI SPRZĘTU STATKOWEGO UZNANYCH PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

WYKAZ Nr 2/2014 z dnia 30.01.2014 STACJI ATESTACJI SPRZĘTU STATKOWEGO UZNANYCH PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI WYKAZ Nr 2/2014 z dnia 30.01.2014 STACJI ATESTACJI SPRZĘTU STATKOWEGO UZNANYCH PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI STACJE ATESTUJĄCE ŚRODKI RATUNKOWE 1. SEA LIGHT Spółka z o.o. ul. Sucha 22, 80-531

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 015

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 015 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 015 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 04 czerwca 2012 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA CZĘŚĆ V GDAŃSK

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA CZĘŚĆ V GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ V OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2012 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ V OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2012 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH 2015 styczeń Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo