DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA KAPHORNOWCÓW W LATACH Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA KAPHORNOWCÓW W LATACH 2011 2012 Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców"

Transkrypt

1 DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA KAPHORNOWCÓW W LATACH Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców 1. OKRES SPRAWOZDAWCZY ( ) Do dnia r. przylądek Horn został pokonany 67 razy przez żaglowce i jachty pod biało-czerwoną banderą. Na Horn popłynęło 31 polskich jednostek, przy czym kilka z nich Horn opłynęło kilka razy i z innymi załogami. Na polskich jednostkach przylądek Horn ogółem opłynęło 933 żeglarzy. Wielu z nich wielokrotnie i wielu nie ma już pośród nas. ZESTAWIENIE OPŁYNIĘĆ PRZYLĄDKA HORN W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ( r r.) Lp. Nazwa jachtu Data opłynięcia Czas opłynięcia Liczba załogi 1. Selma Expeditions r Selma Expeditions r Solanus r Selma Expeditions r Selma Expeditions r Polonus r Anna F r Selma Expeditions r Selma Expeditions r Polonus r Ostatnie opłynięcie Hornu w okresie sprawozdawczym dokonał jacht Polonus w dniu r. godz.1728 z kpt. Radosław PRZEBITKOWSKI. Załoga Polonusa liczyła osiem osób. W okresie sprawozdawczym Horn opłynęło 81 polskich żeglarzy w dziesięciu wyprawach żeglarskich. 1

2 2. WŁADZE BRACTWA KAPHORNOWCÓW KADENCJA Grotmaszt Bezanmaszt Fokmaszt Kwestarz Skryba Instruktor Rejent Sztorman Żaglomistrz Bosman Kontrol Mesa Sąd pokładowy - koleżeński Czesław DYRCZ Mariusz MIĘSIKOWSKI Bohdan SIENKIEWICZ Jacek HAŁACZKIEWICZ Zenon GRALAK Mira URBANIAK wakat Tadeusz JABŁOŃSKI Cezary BARTOSIEWICZ Andrzej LIZINIEWICZ Hubert LATOŚ Maciej LEŚNY - przewodniczący Waldemar WASZCZYK Waldemar MIECZKOWSKI Wojciech PASIECZNY Jerzy WĄSOWICZ 3. POSIEDZENIA KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW (Akademia Marynarki Wojennej r.) 1. Dokonanie podziału obowiązków członków Kapituły Bractwa Kaphornowców (Władze Bractwa - strona internetowa Bractwa Kaphornowców); 2. Podjęto uchwałę o nadaniu tytułu Przyjaciela Bractwa Kaphornowców - Prezydentowi Miasta Gdyni Panu Wojciechowi SZCZURKOWI; 3. Omówiono program Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców: Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład Daru Pomorza ); Wprowadzenie i sprawy organizacyjne; Wręczenie tytułu Przyjaciela Bractwa Kaphornowców - Prezydentowi Miasta Gdyni Panu Wojciechowi SZCZURKOWI; Omówienie i podpisanie regulaminu Nagrody im. kpt.ż.w. Leszka Wiktorowicza; Relacja z rejsu dookoła przylądka Horn s/y Solanus (film-prezentacja); Informacja o wznowieniu prac nad drugim wydaniem książki Pokłon Hornowi - redaktor Janusz ZBIERAJEWSKI; Inne sprawy kaphornowskie; Kaphornowski poczęstunek. 2

3 4. Omówiono problematykę związaną z administracyjnym funkcjonowaniem Bractwa Kaphornowców (założenie konta bankowego oraz wpis do KRS); 5. Inne sprawy. (Statek muzeum DAR POMORZA r.) 1. Rozpatrzenie zmian w programie Dorocznego Spotkania Bractwa Kaphornowców 2011; 2. Zapoznanie ze stanowiskiem kpt. Waldemara WASZCZYKA w sprawach: - sposobu nadawania tytułu Przyjaciel Bractwa ; - formy wyróżniania kapitana załóg kaphornowych Laurem Kapitańskim. 3. Dyskusja na temat znaczka Przyjaciela Bractwa i Honorowego Członka Bractwa ; 4. Dyskusja nad wnioskiem Andrzeja LIZINIEWICZA w sprawie unormowania zasad współpracy członków Kapituły Bractwa w zakresie opracowywania uchwał, decyzji i protokołów z posiedzeń; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa do Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza. Ad.1. Grotmaszt przedstawił propozycję zmian w programie spotkania polegającą na zamianie kolejności realizacji przedsięwzięć. Zgodnie z przedstawioną propozycją informacja redaktora Janusza Zbierajewskiego o wznowieniu prac nad drugim wydaniem książki Pokłon Hornowi zostanie przedstawiona przed relacją z rejsu dookoła przylądka Horn s/y Solanus. Jednocześnie Grotmaszt poinformował, że na wręczeniu tytułu Przyjaciela Bractwa Kaphornowców Prezydentowi Miasta Gdyni, pana Wojciech SZCZURKA reprezentować będzie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, pani Joanna ZIELIŃSKA. W związku z tym zaproponowano aby w dniu dzisiejszym przekazać na ręce pani Zielińskiej jedynie plakietkę pamiątkową, natomiast przekazania dyplomu nadającego tytuł Przyjaciel Bractwa Kaphornowców panu Prezydentowi dokona delegacja Kapituły Bractwa w innym terminie. Propozycja została przyjęta. Grotmaszt zaapelował, na prośbę dyrektora Muzeum Morskiego w Gdańsku o zakończenie spotkania o godz Uzupełniono również porządek Spotkania w punkcie inne sprawy o przekazanie Bractwu przez autora, kpt. Michała BOGUSŁAWSKIEGO książki pt.: 99 węzłów pod Hornem, relacji z rejsu wokół Przylądka Horn s/v Zjawa IV. Ad.2. Grotmaszt przedstawił komentarz przesłany ( ) przez kpt. Waldemara WASZCZYKA odnoszący się do dyskusji podjętej na poprzednim ( r.) posiedzeniu Kapituły Bractwa dotyczącej sposobu nadawania tytułu Przyjaciel Bractwa oraz formy wyróżniania kapitana załóg kaphornowych Laurem Kapitańskim. W wyniku dyskusji uzgodniono (przegłosowano jednomyślnie): 1) w sprawie nadawania tytuł Przyjaciel Bractwa Kaphornowców postępować zgodnie z art. 10 statutu Bractwa; tytuł nadawać na mocy decyzji Kapituły Bractwa; 2) w sprawie Lauru Kapitańskiego, że będzie on przedstawiał odznakę Bractwa otoczoną wieńcem laurowym i przyjmie formę zapinki do chusty; w tym celu zostanie przygotowany regulamin oraz stosowna uchwała, wprowadzająca regulamin oraz wzór zapinki termin realizacji kolejne posiedzenie Kapituły. Ad.3. W wyniku dyskusji uzgodniono jednomyślnie, że nie ma potrzeby wprowadzania znaczka wyróżniającego Przyjaciela Bractwa Kaphornowców oraz Honorowego Członka Bractwa. Przyjaciel Bractwa Kaphornowców otrzymuje dyplom okolicznościowy, a Honorowy Członek Bractwa zostaje wyróżniony chustą koloru żółtego oraz odznaką Bractwa i otrzymuje takie same przywileje jak członek zwyczajny. Również w tej sprawie zostanie podjęta stosowna uchwał na najbliższym posiedzeniu Kapituły Bractwa. 3

4 Ad.4. W odniesieniu się do wniosku Andrzeja LIZINIEWICZA ustalono, że w celu usprawnienia informowania członków Bractwa o pracach kapituły Bractwa, w tym protokołach z posiedzeń, podejmowanych decyzjach, uchwałach oraz innych ważnych dla Bractwa sprawach, materiały informacyjne, umieszczane następnie na stronie Internetowej Bractwa (www.bractwo-kaphornowcow.pl) będą przekazywane niezwłocznie. Za opracowywanie uchwał i decyzji odpowiedzialnym zobowiązał się być Bezanmaszt Mariusz MIĘSIKOWSKI. Protokoły z posiedzeń Kapituły Bractwa sporządzać będzie wskazany każdorazowo przez Grotmaszta członek Kapituły. Ad.5. Podjęto uchwałę nr 10 Kapituły Bractwa Kaphornowców w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza. W głosowaniu jawnym Kapituła Bractwa na przedstawicieli Bractwa do kapituły wyżej wymienionej nagrody jednomyślnie wybrała Czesława DYRCZA i Bohdana SIENKIEWICZA. (Akademia Marynarki Wojennej r.) 1. Kandydatury do dorocznej nagrody grotmaszta BK; 2. Nagroda im. kpt. L. Wiktorowicza regulamin i propozycje BK; 3. Sprawy finansowe; 4. Rejs Roku 2011 plan uroczystości z udziałem BK; 5. Propozycje Członków Honorowych BK; 6. Inne sprawy. (Akademia Marynarki Wojennej r.) 1. Podjęcie decyzji dotyczącej nagrody grotmaszta BK kpt. Piotr KUŹMIAR S/Y Selma Expeditions M. Wedella; 2. Kandydatura BK do nagrody im. kpt. L. Wiktorowicza kpt. Cezary BARTOSIEWICZ; 3. Walne Zgromadzenie BK r.; 4. Przyjęcie nowych członków rozpatrzenie deklaracji zgłoszeń członkowskich do BK; 5. Inne sprawy. 4. DOROCZNE SPOTKANIE BRACTWA KAPHORNOWCÓW r. (GDYNIA, Statek muzeum DAR POMORZA r.) Program spotkania obejmował: 1. Podniesienie Proporca Bractwa Kaphornowców i wybicie czterech szklanek (pokład Daru Pomorza ); 2. Powitanie i przedstawienie spraw organizacyjnych (grotmaszt Czesław DYRCZ); 3. Podziękowanie dyrektorowi Centralnego Muzeum Morskiego panu dr. inż. Jerzemu LITWINO- WI za okazywaną pomoc Bractwu Kaphornowców i wręczenie pamiątkowej plakietki; 4. Wręczenie tytułu Przyjaciela Bractwa Kaphornowców - Prezydentowi Miasta Gdyni Panu Wojciechowi SZCZURKOWI (W związku z nieobecnością Pana Prezydenta pamiątkowa plakietka została przekazana na ręce przedstawiciela Prezydenta Gdyni pani Joanny ZIELIŃ- 4

5 SKIEJ. Dyplom z tytułem Przyjaciela Bractwa Kaphornowców zostanie przekazany osobiście podczas stosownej okazji decyzja Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia r.); 5. Omówienie regulaminu Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza oraz informacja o decyzji kapituły Bractwa Kaphornowców o przedstawicielach Bractwa do kapituły nagrody (brat Bohdan SIENKIEWICZ); 6. Informacja o wznowieniu prac nad drugim wydaniem książki Pokłon Hornowi (brat-redaktor Janusz ZBIERAJEWSKI); 7. Relacja z rejsu dookoła przylądka Horn s/y Solanus (film i prezentacja - kpt. Bolesław RA- DLIŃSKI); 8. Inne sprawy kaphornowskie: - Zaproszenie na festiwal piosenki żeglarskiej do Krakowa Polskie Żaglowce (siostra Mira URBANIAK); - Wręczenie grotmasztowi książki 99 węzłów pod Hornem przez kpt. Michała BOGU- SŁAWSKIEGO Zjawa IV ); - Zaproszenie na kaphornowskie Zaduszki wystosowane przez gwardiana Zakonu Kapucynów Mniejszych Piotra NOWAKA; 9. Kaphornowski poczęstunek i wspomnienia. 5. WALNE ZGROMADZENIE BRACTWA KAPHORNOWCÓW r. (GDAŃSK r.) Planowany Porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców: 1. Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa w roku ; 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. nadania tytułu członka honorowego Bractwa Kaphornowców Jego współtwórcom: Zenonowi GRALAKOWI i Tadeuszowi JABŁOŃSKIEMU; 3. Wręczenie honorowych tytułów Bractwa Kaphornowców; 4. Wolne wnioski; 5. Sprawy organizacyjne (możliwość uregulowania składek i zakupu akcesoriów bractwa); 6. Udział w uroczystości "Rejs Roku'2011" (Dwór Artusa). Podczas uroczystości m. in. została wręczona nagroda grotmaszta Kaphornowców kpt. Piotrowi KUŹNIAROWI za pionierski antarktyczny rejs s/y Selma Expeditions z dziesięcioosobową załogą. Jacht, startując i kończąc rejs w Ushuaia był pierwszym polskim jachtem, który kiedykolwiek żeglował po Morzu Weddella. Był to rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym z licznymi górami lodowymi. 7. Przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców oraz wręczenie czerwonej chusty; 8. Kaphornowska biesiada. 6. PODJĘTE UCHWAŁY KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW 1. Uchwała nr 1 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia r. w sprawie nadania tytułu Przyjaciela Bractwa Kaphornowców prezydentowi Miasta Gdynia dr. Wojciechowi SZUR- KOWI. 2. Uchwała nr 10 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia r. w sprawie wyboru przedstawicieli Bractwa Kaphornowców do składu Kapituły Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza. 5

6 3. Uchwała nr 11 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia r. w sprawie nadania Członkostwa Honorowego Bractwa Kaphornowców Zenonowi Gralakowi i Tadeuszowi Jabłońskiemu. 4. Uchwała nr 12 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia r. w sprawie przyznania nagrody Grotmaszta w 2011 r. Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach kapitanowi Piotrowi KUŹNIAROWI. 5. Uchwała nr 14 Kapituły Bractwa Kaphornowców z dnia r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców. 7. STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA KAPHORNOWCÓW r. Podjęcie konsultacji społecznych (z ramienia Bractwa Kaphornowców grotmaszt Czesław DYRCZ i fokmaszt Bohdan SIENKIEWICZ) z prezydentem miasta Gdynia, rektorem Akademii Morskiej w Gdyni, dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, środowiskiem dziennikarskim oraz organizacjami morskimi w sprawie nagrody im. Kpt. Leszka Wiktorowicza. Konsultacje zostały uwieńczone podpisaniem regulaminu nagrody przez prezydenta miasta Gdynia, Bractwo Kaphornowców, Press Club Polska i przedstawiciela rodziny. Pierwsza edycja nagrody i jej wręczenie r. Laureat pierwszej edycji kpt. jacht. Janusz ZBIERAJEWSKI. 8. WNIOSKI DO DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI BRACTWA KAPHORNOWCÓW 1. Prowadzenie prac nad dostosowaniem do obecnych potrzeb Bractwa Kaphornowców statutu i regulaminu rejsu żeglarskiego. 2. Przygotowanie nowelizacji regulaminu nagrody im. kpt. Leszka Wiktorowicza. 3. Popularyzacja Bractwa Kaphornowców w środowiskach międzynarodowych. 4. Przyznanie stosownych nagród i wyróżnień władzom Chile za wspieranie i pomoc niesioną polskim żeglarzom na Hornie. 5. Zainspirowanie i włączenie się Bractwa Kaphornowców do dyskusji nad bezpieczeństwem pływania pod żaglami. 6. Szeroka popularyzacja prac Bractwa Kaphornowców wynikająca z działalności statutowej wraz z wykorzystanie Internetu do jej prowadzenia. GROTMASZT BRACTWA KAPHORNOWCÓW Gdańsk, r. Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz 6

data: 2009-11-24 - Msza u Kapucynów

data: 2009-11-24 - Msza u Kapucynów data: 2009-11-24 - Msza u Kapucynów W niedzielę 22 listopada w Gdańsku w kościele rektorskim Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów pw. Św. Jakuba odprawiona została, tradycyjnie już, msza święta za tych co

Bardziej szczegółowo

- 1 - PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m.

- 1 - PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m. - 1 - Gdańsk, 24.04.2010 PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m.1 1. Zebrani zaakceptowali jednomyślnie skład Prezydium

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania

Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania Posiedzenie odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Biedrusku k/poznania, w dniach 21 i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 7.11.2014 r. w godzinach 12:30-15:00 w sali

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

w dniu 19 stycznia 2015 o godzinie 11.00 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie

w dniu 19 stycznia 2015 o godzinie 11.00 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie Protokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2015 o godzinie 11.00 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie. Zebranych powitał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Znak: OR. 0041-4/07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 O k r ę g P o m o r s k i Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR kadencji 2010-2012 został wybrany przez instruktorów podczas

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 10 Z życia Oddziału 11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Członków PTA

Walne Zgromadzenie Członków PTA 92 Walne Zgromadzenie Członków PTA Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu W dniu 7 września 2011 roku o godzinie 16:15 (drugi

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r.

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności PKO

Bardziej szczegółowo

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI nr 5 (544)/2010 ISSN 1230-9990

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI nr 5 (544)/2010 ISSN 1230-9990 KRÓTKOFALOWIEC POLSKI nr 5 (544)/2010 ISSN 1230-9990 Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji SPRAWOZDANIE z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach 2007 2012 1 Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 30 września 2007 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PREZESA Grudzień 2013r / Styczeń 2014r

BIULETYN PREZESA Grudzień 2013r / Styczeń 2014r y http://rpbnp.republika.pl Walter, Wiesław Gołębiewski. MBA Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią 5340 Merkin Pl, New Port Richey, Florida 34 655, USA E-mail: Wgoleb@aol.com, BIULETYN PREZESA Grudzień

Bardziej szczegółowo