Nie rozwiążemy od razu problemów, ale podejmijmy dyskusję!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie rozwiążemy od razu problemów, ale podejmijmy dyskusję!"

Transkrypt

1 Nie rozwiążemy od razu problemów, ale podejmijmy dyskusję! RELEASE CANDIDATE V1.1, , Strona 1

2 Lista polskich firm, generująca przychody ze sprzedaży rozwiązań ICT poza granicami Polski liczy pozycji. Ich łączne przychody w 2008 r. można szacować ć na około 1,5 mld zł, co stanowi 5 6% rynku polskiego IT oraz nieco ponad 0,1% PKB. Firmy te można uznać za awangardę polskiego rynku ICT, gdyż odważyły się one na oferowanie swoich rozwiązań na ultrakonkurencyjnym globalnym rynku technologicznym, który wywiera kluczowy wpływ na współczesną gospodarkę. ICT dostarcza fundamentów dla rozwoju innych technologii, g, które w najbliższym czasie mogą doprowadzić do przełomowych zmian gospodarczych, społecznych i politycznych. Nowoczesne technologie są kluczowym obszarem konkurencji między państwami, decydującym o ich miejscu w globalnym łańcuchu wartości i przenoszącym się na ich pozycję polityczną. Pięć cywilnych technologii, które zostały uznane za mogące wywrzeć przełomowy wpływ na pozycję Stanów Zjednoczonych onych do 2025 roku: 1. biogerontologia 2. materiały związane z przechowywaniem energii 3. biopaliwa oraz bio chemia 4. technologia czystego węgla 5. roboty usługowe 6. internet łączący przedmioty (internet of things) "Disruptive Civil Technologies Six Technologies with Potential Impacts onus Interests out to 2025", NIC, raport z konferencji, kwiecień , Strona 2

3 Wbrew pozorom, kryzys to nie tylko zagrożenie. Widać to zresztą w odpowiedziach wielu eksporterów, którzy zwracają uwagę na szanse, które pojawiły się w związku z obecną sytuacją gospodarczą. Jedną z szans jest skorzystanie z programów rządowych mających na celu stymulowanie gospodarki, takich jak American Recovery and Reinvestment Act. Według Gartnera plan ten przełoży się na między 22 a 32 miliardy USD wydatków rządowych na IT do 2012 roku (źródło: Dataquest Insight: Stimulus Act Provides Opportunities for Technology and Telecommunications Providers, Gartner, marzec 2009) Generalnie pomimo kryzysu a może właśnie dzięki ę niemu sektor publiczny wykazuje niską ą skłonność do obniżania kosztów. Innym przykładem szansy do wykorzystania jest chińska akcja kredytowa. W jej ramach, jeden z głównych tamtejszych producentów sprzętu telekomunikacyjnego ZTE uzyskał linię kredytową o wartości 15 mld USD na vendor financing. Jest wysoce prawdopodobne, że ZTE będzie potrzebował zagranicznych partnerów, do realizacji projektów, które zostaną sfinansowane z tych środków. Kolejną szaną dla polskich eksporterów rozwiązań ICT są nowe modele świadczenia usług informatycznych tzw. alternative ti delivery dli models dl tki takie jks jak SaaS, S oraz upowszechnianie i się rozwiązań typu cloud computing oraz związane z tym zmiany w architekturze systemów informatycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa w kierunku web services / SOA. Istotnym czynnikiem jest także wzrost popularności oprogramowania open source oraz współpracy rozproszonej (zob. Don Tapscott, Anthony D. Williams Wikinomcs: How Mass Collaboration Changes Everything, grudzień 2006). Kryzys powinien również uświadomić polskim firmom, że nie można polegać wyłącznie na potencjale rozwojowym polskiego rynku , Strona 3

4 Zmiany kursowe, to prawdopodobnie najczęściej przewijające się w odpowiedziach otrzymanych odbadanych firm wyzwanie dla eksporterów. Trwające kilka ostatnich lat systematyczne umacnianie się polskiej waluty powodowało spadek przewagi konkurencyjnej w zakresie ceny, jaką mieli polscy eksporterzy oraz obniżało ich marże, zniechęcając do ekspansji zagranicznej i skłaniając zamiast tego do koncentracji na lokalnym rynku. Kryzys finansowy który wybuchł w 2008 roku zasadniczo zmienił tą sytuację. W parę miesięcy kurs złotego praktycznie powrócił do poziomu z 2004 r., co przeniosło się na poprawę opłacalności eksportu. Nawet zakładając możliwy istotny spadek wolumenu obrotów zagranicznych, zmiany kursowe powinny doprowadzić d ć do znacznego wzrostu zyskowności ś eksporterów. Jest to zatem korzystna sytuacja dla eksporterów jeżeli tylko nie zawarli oni niekorzystnych transakcji spekulacyjnych na forexie. Stan te nie będzie jednak trwać wiecznie. Spodziewany szybszy wzrost gospodarki Polski w stosunku do państw strefy euro w sytuacji stabilizowania się rynków finansowych doprowadzi do wznowienia trendu aprecjacyjnego polskiego złotego. Jedynym skutecznym sposobem zmniejszenia ryzyka walutowego jest przyjęcie w Polsce euro. Oczywiście nie wyeliminuje to wahań w stosunku do innych walut, na przykład dolara amerykańskiego, ale zmniejszy ich amplitudę. Dodatkowo eksporterzy muszą dążyć do geograficznej dywersyfikacji źródeł przychodów, co w naturalny sposób zmniejszy ich wrażliwość na wahania walutowe. Rozwiązaniem krótkoterminowym, do czasu wejścia Polski do strefy euro, mogłoby być udostępnienie tanich subsydiowanych przez państwo opcji walutowych (tylko sprzedaż!) eksporterom , Strona 4

5 W 2009 roku, wzrostu gospodarczego można się spodziewać praktycznie wyłącznie w Chinach, Indiach, wybranych rozwijających się państwach azjatyckich, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Prognozy średnioterminowe (do 2012 r.) wskazują, że rynki te będą się rozwijać najszybciej również po powrocie światowej gospodarki do wzrostu. Prognozowane stopy wzrostu na okres dla poszczególnych rynków kształtują się następująco: CAGR USA 2.8% 0.1% 3.5% 3.6% 4.1% Kanada 2.5% 1.2% 2.5% 3.8% 5.0% Japonia 6.2% 0.5% 2.2% 3.2% 0.6% Euro 42% 4.2% 04% 0.4% 14% 1.4% 18% 1.8% 15% 1.5% Niemcy 5.6% 1.0% 1.5% 1.8% 3.4% UK 4.1% 0.4% 2.1% 2.9% 0.4% Szwecja 4.3% 0.2% 2.0% 4.0% 1.7% Bliski Wschód 2.5% 3.5% 4.2% 4.4% 15.4% Rosja 6.0% 0.5% 3.4% 4.5% 2.1% Chiny 6.5% 7.5% 10.2% 10.7% 39.7% Indie 4.5% 5.6% 6.9% 7.6% 26.9% Brazylia 1.3% 13% 22% 2.2% 30% 3.0% 34% 3.4% 74% 7.4% Australia 1.4% 0.6% 1.9% 2.8% 3.9% Afryka 2.0% 3.8% 5.2% 5.3% 17.3% Polska 0.7% 1.3% 4.0% 4.4% 9.2% , Strona 5

6 Działalność polskich eksporterów ICT koncentruje się w Europie. Zaskakująco spora grupa firm zdecydowała się na ekspansję na Bliski Wschód. Pomimo, że przedsiębiorcy dostrzegają potencjał tkwiący w rynkach azjatyckich, plany zwiększenia swojej obecności w tamtym rejonie deklaruje niewiele podmiotów. Możliwe, że problemem jest brak informacji na temat tamtejszych rynków oraz obawa przed różnicami kulturowymi (por. Pomoc konsularna ). Ostrożne podejście do Rosji i CIS idzie w parze ze słabymi prognozami gospodarczymi dla tamtejszego rynku na najbliższe lata , Strona 6

7 Najwięcej polskich eksporterów rozwiązań ICT jest związanych z branżą telekomunikacyjną. Mogło to częściowo przenieść się na ich wyniki finansowe, gdyż w 2008 r. branża telekomunikacyjna, jako jedyna, ograniczyła wydatki średnio o 0,3%. (źródło: IT Key Metrics Data 2009, Gartner, grudzień 2008). Większość eksporterów koncentruje swoją działalność na jednej lub kilku branżach. Z jednej strony przenosi się to na znajomość tych branż i doświadczenie, ale z drugiej wiąże z ryzykiem spadku przychodów w sytuacji problemów danej branży. Koncentracja branżowa może także być przyczyną tracenia szans związanych z wzrostem w innych sektorach. Taka sytuacja może wynikać z zaszłości historycznych rozpoczynanie od współpracy z jednym zagranicznym partnerem, oraz stosunkowo niewielkiej wielkości polskich podmiotów. Z czasem powinny one dywersyfikować swoją działalność, być może poprzez akwizycje, spin offy, joint venture czy alianse , Strona 7

8 Badane firmy mają w większości krajowy charakter ich funkcje są zazwyczaj skoncentrowane w jednym kraju w Polsce. Dalsza ekspansja zagraniczna może prowadzić do umiędzynarodowania się obecnie polskich przedsiębiorstw. Geograficzne rozpraszanie funkcji jest niezbędne do faktycznego zaistnienia na zagranicznych rynkach. Może się to również wiązać z koniecznością powstawania powiązań kapitałowych z podmiotami zagranicznymi np. częstą praktyką przy rozpoczynaniu działalności na rynku chińskim jest powołanie jointventure z lokalnym podmiotem. Także wzrost skali działalności firm może oznaczać potrzebę zaistnienia na zagranicznych rynkach finansowych dla wiarygodności lub pozyskiwanie niedostępnego w kraju kapitału. W rezultacie struktura własności będzie się umiędzynarodawiać , Strona 8

9 Znaczna część badanych firm zlokalizowała swoje siedziby poza Warszawą. Można w tym przypadku mówić o sporej korelacji między rozmieszczeniem siedzib firm a zlokalizowaniem w okolicy SSE lub parków naukowo technologicznych. Obserwacja ta zdaje się potwierdzać słuszność teorii aglomeracji / klasteryzacji, która zakłada usprawnienie przepływu wiedzy oraz niższe koszty transakcyjne dla blisko zlokalizowanych firm z podobnych branż (por. Mario A. Maggioni Clustering dynamics and the location of high tech firms, Springer 2002). Z drugiej strony trzeba brać pod uwagę wpływ takiej koncentracji na konkurencję o zasoby. (por. Nancy E. Wallace Agglomeration Economics and the High Tech Computer, University of California Berkeley, lipiec 2004). W Polsce istnieje 32 parków technologicznych. 14 z nich zostało uznanych przez PARP za gwiazdy por. Benchmarking parków technologicznych w Polsce, PARP, grudzień obszarów kraju zostało uznanych za specjalne strefy ekonomiczne. Por. SSE będą działań do 2020 roku , Strona 9

10 ...dziewięć czynników wpływa na nowoczesny [Narodowy System Innowacji: 1. płynność kapitału 2. elastyczność rynku pracy 3. wrażliwość rządu na oczekiwania i biznesu 4. infrastruktura telekomunikacyjna 5. warunkidla rozwoju prywatnego biznesu 6. system prawnej ochrony własności intelektualnej 7. dostpność zasobów naukowych i ludzkich 8. umiejętności marketingowe 9. uwarunkowania kulturowe sprzyjające kreatywaności] Global Trends 2025: A Transformed World, NIC, listopad ort.pdf , Strona 10

11 Wykształcona kadra Każdego roku 22 tys. studentów z umiejętnościami w tworzeniu oprogramowania opuszcza polskie uniwersytety. "O ile programistami sobie radzimy (chociaż wbrew obiegowym opiniom Polska nie jest krajem obfitującym w "wyjątowych" programistów), to znalezienie ludzi do działalności handlowej na bardzo wysokim poziomie poza granicami kraju jest bardzo trudne. Innowacyjność "nasze rozwiązanie (...) jest uznawane w swoim zakresie za (technologicznie) nr 1 (szereg nagród w USA)" "...bardzo dużo inwestujemy czasu i środków na analizy rynkowe oraz budowę prototypów innowacyjnych rozwiazań." W ocenie efektów współpracy z ośrodkami badawczo rozwojowymi i uczelniami występują znaczne rozbieżności.z jednej strony firmy wymieniają taką współpracę w ankietach i niektórzy wiążąc ją z innowacyjnością, ale z drugiej: "ta wspołpraca NIC nie daje (zarówno polskie uczelnie, jak i renomowane ośrodki badawcze Europy Zachodniej) robimy to ze względu na wymogi formalne" Innowacyjność rozwiązania najlepiej, by była potwierdzona patentem lub międzynarodowym wyróżnieniem, o co już jest znacznie trudnie i przez to rzadsze. Poza tym, nawet najbardziej innowacyjne rozwiązanie trzeba umieć rozpropagować. Wysoka jakość Na przykład spełnianie norm serii 9001 (zarządzanie systemem jakości), czy (wpływ na środowisko). Jd Jednak czy zagraniczni idostawcy także nie spełniają ł ij tych norm? Co stoi na przeszkodzie, by konkurenci z rynków wschodzących je spełnili? , Strona 11

12 Bariery dla przedsiębiorczości Przede wszystkim, polscy eksporterzy ICT napotykają na te same bariery, które spowalniają rozwój polskiej przedsiębiorczości. Pozyskiwanie kapitału "mamy super produkt, nie mamy kapitału na jego promocję na świecie" Problem w finansowaniu innowacyjnych i eksperymentalnych projektów, które byłyby konkurencyjne w skali globalnej słaba jakość ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów ze środków publicznych / unijnych, którzy odrzucają wnioski z uzasadnieniem typu: "projekt jest zbyt skomplikowany dla małej firmy Inna firma musiała odłożyć plany IPO z powodu sytuacji rynkowej. Źródłem kapitału dla innowacyjnych firm miał być rynek NewConnecte, ale wydaje się, że do tej chwili nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Transnarodowość, dywersyfikacja często ponad 60% przychodów z jednego regionu niski stopień geograficznego rozproszenia funkcji niski poziom międzynarodowych powiązań kapitałowych zaledwie 8% badanych firm funkcjonuje w JV; jedna wspomniała o rozwoju poprzez strategiczne aliansy Współpraca Znikome ślady współpracy między eksporterami w celu wymiany doświadczeń. Organizacje branżowe nie jesteśmy członkiem a jakich organizacji członkiem moglibyśmy być i jakie korzyści może nam to przynieść? no właśnie nie wiemy Pozyskiwanie i informacji rynkowych Często głównie desk research (googlowanie). Zwracanie uwagi na brak odpowiednich informacji w Polsce , Strona 12

13 Wbrew deklarowaniu wysokiej innowacyjności przez eksporterów, wydatki na R&D są nierownomierne (często <5% przychodów). Polskie firmy rzadko deklarują międzynarodowymi patentami, które potwierdzałyby unikalność ich rozwiązań. Efekty współpracy z ośrodkami badawczymi i uczelniami poddawane są przez niektórych w wątpliwość. Firmy bardzo rzadko stosują podejście corporate venturing, które pozwala na rozwijanie nowatorskich ale ryzykownych projektów na zasadzie high risk / high reward. Prawdopodobnie jest to związane z trudnością w pozyskaniu kapitału zewnętrzego, który mógłby zmniejszać ryzyko tego typu przedsięwzięć. Na liście nowatorskich przedsięwzieć z całego świata przygotowywanej co roku przez Gartnera brak jest polskich firm. Polskich eksporterów nie ma także na liście Deloitte Technology Fast 50 Central Europe , Strona 13

14 Polscy eksporterzy ICT nie wypracowali sobie jeszcze rozpoznawalnych marek. Pomimo deklaracji o współpracy z analitykami rynkowymi i zagranicznymi ekspertami, trudno znaleźć na ich temat informacje w specjalizowanych serwisach (vide Gartner). Również w mediach nie ma wiele wzmianek o polskich firmach. W niektórych przypadkach pomaga współpraca z zagranicznymi agencjami PR, ale nie można na niej do końca polegać. Kolejna luka występuje w przypadku serwisów internetowych, w tym społecznościowych typu Twitter czy Facebook. O polskich firmach trudno znaleźć wpis w najbardziej popularnej encyklopedii Wikipedii , Strona 14

15 korzystamy bez większych efektów nie są w stanie pomóc i nigdy nie będą [oczekiwalibyśmy] uczestnictwa w spotkania organizowanych przez polskie placówki dyplomatyczne. Inne kraje Europy Wschodniej to robią. Chętnie współpracowalibyśmy z jednostami rządowymi w czasie obecności na wielkich międzynarodowych targach (np. Mobile World Congress), gdzie reprezentujemy firmę ale również reprezentujemy Polskę i mamy okazję przedstawić nasz kraj w jak nalepszym kontekście. Co deklarują konsultaty? Wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów szukających rynku zbytu Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami. Wyszukiwanie odpowiednich dystrybutorów, importerów i eksporterów. Udzielanie informacji na temat imprez targowo wystawienniczych. Współpraca w organizacji seminariów i misji na tematy gospodarch (na pdst. Informacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie) Firmy zainteresowane ekspansją w rejonie Azji i Pacyfiku mogą być zainteresowane portalem założonym z inicjatywy MSZ , Strona 15

16 Targi takie jak niemiecki CeBIT, to nie tylko impreza branżowa, przeznaczona wyłącznie dla informatyków i osoby związane z technologiami. To także miejsce, w którym politycy mogą wyrazić swoje poparcie dla firm ze swojego kraju. Dlaczego na CeBIT nie miałby się wybrać polski premier? , Strona 16

17 Korzyści z kryzysu konsolidacja dostawców "Duże firmy zaczynają przeprowadzać konsolidację dostawców, co jest szansą (...) na pozyskanie większych niż dotychczas zamówień" "umowy długoterminowe nie powodują spadku zamówień zmiana procesów biznesowych poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwalających obniżyć koszty działalności lub lepiej obsługiwać klientów Członkowstwo w EU Część firm niedawno zaczęła otwierać swoje placówki w państwach EU, lub zamierza to robić w najbliższym czasie Alternative delivery models / SaaS Nowe zdalne modele realizacji usług ICT ułatwiają realizację projektów poza granicami Polski. Polscy eksporterzy wiążą duże nadzieje z upowszechnianiem się modelu SaaS. Zmiany technologiczne konwergencja telekomunikacji, internetu i mediów por. Internet of things (NIC) , Strona 17

18 Wpływ kryzysu zmniejszenie zamówień wydłużenie cyklu sprzedaży strach przed podjęciem decyzji inwestycyjnej presja na ceny i warunki płatności kłopoty z płatnościami windykacja należności od podmiotów zagranicznych Konkurencja w kraju Gartner uznał Polskę za jeden z 30 najlepszych rynków do lokalizowania centrów outsourcingowych. Ponad 50 firm otworzyło swoje centra BPO. Do końca 2010 roku, centra te mają zatrudniać 550 tys. osób. W Polsce powstało także 40 ośrodków R&D finansowanych przez zagraniczny kapitał. Zatrudniają one 4,5 tys. osób (źródło: Analysis of Poland as an Offshore Service Location, Gartner, październik 2008) Konkurencja w kraju powoduje wzrost kosztów działalności, oraz problemy z pozyskiwaniem i utrzymywaniem pracowników. Na koniec 2008 r., zarobki specjalistów IT w Polsce były o 20 30% niższe niż w Europie Zachodniej, ale spodziewany jest ich dalszy wzrost o 4 8% rocznie (źródło: Antal International). Różnice w stosunku do wynagrodzeń w Stanach mogą wynosić 50 75% (źródło: Sedlak & Sedlak, Dice Holdings). Konkurencja za granicą zarówno ze strony firm z rynków rozwiniętych jak i rozwijających się, pretendujących do roli nowych światowych graczy na rynku ICT np. Chiny, Indie , Strona 18

19 Branża polskich eksporterów ICT wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju (przeciętnie badane firmy zostały zostały założone w 1995 roku i rozpoczęły ekspansję zagraniczną w 1999 roku) i stanowi niewielką część gospodarki i polskiego sektora ICT jest to jednak branża, którą powinna być traktowana priorytetowo. Eksporterzy ICT nie chcą specjalnej pomocy rządowej, niektórzy wręcz sugerują, żeby ich po prostu zostawić w spokoju, ale dla podkreślenia znaczenia branży przydałyby się przynajmniej mocne polityczne gesty, takie jak sugerowana wizyta premiera na CeBIT lub innych dużych targach branżowych, w których uczestniczą polscy eksporterzy. Istniejące organizacje branżowe nie spełniają oczekiwań eksporterów. Przenosi się to na nikłą współpracę między eksporterami. A współpraca taka wymiana doświadczeń, kontaktów, informacji rynkowych mogłaby być bardzo przydatna. Eksporterzy chcieliby współpracować z polskimi służbami konsularnymi. Dotychczas współpraca ta była bardzo ograniczona. Badane firmy postulują zmiany w systemie finansowania innowacyjnych przedsięwzięć ze środków unijnych i publicznych. Środki powinny być łatwiej dostępne na nowatorskie projekty, R&D, promocję. Wymagałoby to zmiany procedur oraz sposobów oceny wniosków, być może outsourcingu tych funkcji do podmiotów zewnętrznych , Strona 19

20 , Strona 20

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 15 lutego 2012 r. European Commission Enterprise and Industry Sieć Enterprise Europe

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Raport pt.: Stan sektora małych i średnich firm w latach 2005-2006. Kto inwestuje, zwiększa swoje szanse na przeżycie

Raport pt.: Stan sektora małych i średnich firm w latach 2005-2006. Kto inwestuje, zwiększa swoje szanse na przeżycie Wyniki badań zrealizowanych na zlecenie PARP to kopalnia wiedzy o tym, co trzeba zrobić, aby tę działalność usprawnić. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W styczniu br. odbyło się inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII KLUCZOWE PROBLEMY W EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ PODNOSZONE PRZEZ PRZESIĘBIORCÓW 2 FIRMY OCZEKUJĄ SZEROKIEGO ZAKRESU WSPARCIA W PROWADZENIU

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Poprawa dla cierpliwych

Poprawa dla cierpliwych Poprawa dla cierpliwych Zielone światło dla co czwartej branży na świecie Global Sector Outlook uzupełnienie 1 Globalne ożywienie nie jest jeszcze na tyle wystarczające, aby w pełni skorzystała z niego

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny Zdobądź partnerów dla swojego biznesu technologicznego w Chinach - najbardziej dynamicznym rynku świata! seminarium oraz misja gospodarcza do chin Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016

w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora W okresie przed 2011 r. doszło do ukształtowania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Warszawa, 20 marca 2013 Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Anna Awdiejewa Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej 2013 Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw Wyszków, 29 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: III kwartał Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: III kwartał Język: polski, angielski 7 edycja! Rynek IT w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: III kwartał 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo rosnącego nasycenia rozwiązaniami IT, na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

5raportu. Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata Język: angielski, polski Data publikacji: lipiec edycja!

5raportu. Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata Język: angielski, polski Data publikacji: lipiec edycja! edycja! 5raportu Rynek IT w Polsce 2009 Prognozy rozwoju na lata 2009-2013 Język: angielski, polski Data publikacji: lipiec 2009 www.itandtelecompoland.com Słowo od autora: Polską branżę IT czeka w najbliższym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Ekspansja międzynarodowa przez alianse strategiczne

Ekspansja międzynarodowa przez alianse strategiczne Ekspansja międzynarodowa przez alianse strategiczne Otwarte spotkanie dla inwestorów, analityków i mediów Warszawa, 18.12.2012 Warszawa 18.12.2012 1 Agenda Podsumowanie 2012 r. Wojciech Zieliński Strategia

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2300 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce na najbliższe lata? Jaka jest pozycja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019

Koncepcja Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019 Koncepcja Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019 Głównym celem realizacji branżowego programu promocji IT/ICT jest prezentacja polskiej oferty produktów i usług IT/ICT wśród partnerów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa Bartłomiej Lewandowski Koordynator Go Africa Department Promocji Gospodarczej Kraków,

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski 3edycja! Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Data publikacji: III kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport ten, stworzony z myślą o specjalistach

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH)

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH) (z perspektywy AGH) Mielec 2011 frontiernerds.com W uczelniach przyzwyczailiśmy się do zdobywania pieniędzy w formie projektów. Natomiast głównym źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczelni

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Budownictwo drogowe w Polsce 2013 Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport dostarcza wszechstronnych informacji na temat sektora

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro

Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie Załączony raport objęty jest prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Finansowej TENET. Wykorzystywanie go w sposób

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców Title of the presentation Date # Wsparcie dla przedsiębiorców Enterprise Europe Network w Polsce XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network w na świecie i w Polsce

Bardziej szczegółowo

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 Wyniki dla Polski

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 Wyniki dla Polski Kanada Wielka Szwecja Irlandia Holandia Brytania Polska Niemcy Rosja USA Meksyk Nigeria Turcja Izrael Arabia ZEA Saudyjska Indie Chiny Korea Japonia Połud niowa Wietnam Malezja Singapur Brazylia Afryka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP 2012 Michał Polański Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP Warszawa, 19 marca 2012 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo