Magelis XBT GT Instrukcja użytkowania pol

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magelis XBT GT Instrukcja użytkowania. 35010372 02 pol"

Transkrypt

1 Magelis XBT GT Instrukcja użytkowania pol

2 2

3 Spis treści Informacje bezpieczeństwa 7 Wstęp 9 Część I Terminale XBT GT 11 Rzut oka 11 Rozdział 1 Przegląd 13 Rzut oka 13 Terminale serii XBT GT 14 Zawartość opakowania 17 Terminale serii XBT GT i normy 20 Uwagi o znakowaniu CE 23 Rozdział 2 Urządzenia podłączane do XBT GT 25 Rzut oka 25 Schemat systemu 26 Akcesoria 29 Rozdział 3 Parametry 33 Rzut oka Parametry podstawowe 35 Rzut oka 35 Parametry elektryczne 36 Wymagania środowiska 37 Parametry konstrukcyjne Parametry funkcjonalne 41 Rzut oka 41 Wyświetlacz 42 Pamięć, zegar i panel dotykowy 45 Interfejsy Parametry interfejsów 49 Rzut oka 49 Parametry interfejsu szeregowego COM1 50 Parametry interfejsu szeregowego COM2 54 3

4 Inne interfejsy Numery części i funkcje 57 Rzut oka 57 Identyfikacja części i funkcji 58 Przełączniki konfiguracji terminala Wymiary 84 Rzut oka 84 Wymiary serii XBT GT Wymiary serii XBT GT Wymiary serii XBT GT Wymiary serii XBT GT Wymiary serii XBT GT Wymiary serii XBT GT Wymiary wycięcia panelu 112 Uchwyty mocujące 114 Rozdział 4 Instalacja i podłączanie 117 Rzut oka Instalacja 119 Procedury instalacyjne Zalecenia instalacyjne 126 Rzut oka 126 Podłączenie kabla zasilającego 127 Podłączenie zasilacza 130 Uziemienie 132 Rozmieszczenie linii wejść/wyjść Złącze portu narzędziowego 135 Złącze portu narzędziowego 135 Prezentacja 136 Kabel USB do transmisji danych (XBT ZG925) Instalacja sterownika USB Złącze kabla Ethernet 140 Prezentacja Karta CF 143 Instalowanie i usuwanie karty CF Port USB 147 Rzut oka 147 Prezentacja 148 Kabel USB do transmisji danych (XBT ZG935) Instalacja sterownika USB 149 Klamra kabla USB 153 Uchwyt USB Złącze AUX 158 Złącze AUX 158 Część II Ustawienia i usuwanie błędów 161 Rzut oka 161 4

5 Rozdział 5 Ustawienia 163 Rzut oka Ustawienia XBT GT 165 Rzut oka 165 Rodzaje ustawień 166 Ustawienia off-line 167 Ustawienia systemowe 170 Rozdział 6 Usuwanie błędów 173 Rzut oka 173 Lista kontrolna usuwania błędów 174 Lista punktów autotestu 178 Rozdział 7 Utrzymanie 181 Rzut oka 181 Regularne czyszczenie 182 Punkty kontroli okresowej 184 Wymiana podświetlenia 185 Indeks 187 5

6 6

7 Informacje bezpieczeństwa Ważne informacje UWAGA Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i obejrzyj urządzenie, aby dobrze zapoznać się z nim przed próbą instalowania, programowania i obsługi. Poniższe komunikaty specjalne pojawiające się w dokumentacji lub na urządzeniu przestrzegają przed możliwymi zagrożeniami lub wskazują na informacje wyjaśniające lub procedury upraszczające. Dodanie tego symbolu do ramek Niebezpieczeństwo lub Ostrzeżenie wskazuje na zagrożenia porażeniem elektrycznym, które może wywołać poważne obrażenia, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane. To jest symbol alarmu bezpieczeństwa. Jest używany do ostrzegania przed możliwym ryzykiem obrażeń. Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dodanych do tego symbolu, aby uniknąć obrażeń lub śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na nieuchronne niebezpieczne sytuacje, które, jeśli są zachodzą, powodują śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzeń. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwe niebezpieczne sytuacje, które, jeśli zachodzą, mogą skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem urządzeń. UWAGA UWAGA wskazuje na możliwe niebezpieczne sytuacje, które, jeśli zachodzą, mogą powodować obrażenia lub uszkodzenie urządzeń. 7

8 Informacje bezpieczeństwa NOTA Urządzenia elektryczne mogą być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel. Schneider Electric nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje powstałe w wyniku użycia poniższych materiałów. Ten dokument nie jest instrukcją obsługi dla osób niewykwalifikowanych Schneider Electric. Wszystkie Prawa Zastrzeżone 8

9 Wstęp Rzut oka Zakres dokumentu Walidacja Komentarze użytkownika Instrukcja ta opisuje zastosowanie terminali Magelis XBT GT. Informacje w tej instrukcji mają zastosowanie tylko do terminali Magelis XBT GT Przyjmujemy twoje komentarze na temat tego dokumentu. Możesz pisać do nas na 9

10 Wstęp 10

11 Terminale XBT GT Rzut oka Przegląd Część ta prezentuje terminale XBT GT. Co jest w tej części? Część ta zawiera następujące rozdziały: Rozdział Tytuł rozdziału Strona 1 Przegląd 13 2 Urządzenia podłączane do XBT GT 25 3 Parametry 33 4 Instalacja i podłączanie

12 Terminale XBT GT 12

13 Przegląd Rzut oka Przegląd Rozdział ten prezentuje terminale serii XBT GT i urządzenia podłączane do XBT GT. Co jest w tym rozdziale? Rozdział ten zawiera następujące tematy: Temat Strona Terminale serii XBT GT 14 Zawartość opakowania 17 Terminale serii XBT GT i normy 20 Uwagi o znakowaniu CE 23 13

14 Przegląd Terminale serii XBT GT Wstęp Instrukcja ta przedstawia produkty Interfejsu Człowiek Maszyna (HMI) serii XBT GT. Produkty te są graficznymi ekranami dotykowymi i są zasilane napięciem 24 V DC. Produkty oferowane w tej serii mają różne cechy i zalety takie jak: Rozmiar ekranu, Rozdzielczość ekranu, Technologia i kolor ekranu, Komunikacja. Numery katalogowe Numer katalogowy Poniższa tabela przedstawia różne produkty XBT GT: Rozdzielczość Mono/Kolor Technologia ekranu Rozmiar ekranu (cal/cm) Port wideo XBT GT1100 3,8 /9,6 QVGA Bursztynowy STN Nie Nie XBT GT1130 3,8 /9,6 QVGA Bursztynowy STN Nie Tak XBT GT2110 5,7 /14,4 QVGA Niebieski STN Nie Nie XBT GT2120 5,7 /14,4 QVGA Monochromatyczny STN Nie Nie XBT GT2130 5,7 /14,4 QVGA Monochromatyczny STN Nie Tak XBT GT2220 5,7 /14,4 QVGA Kolorowy STN Nie Nie XBT GT2230 5,7 /14,4 QVGA Kolorowy TFT Nie Tak XBT GT4230 7,5 /19,1 VGA Kolorowy STN Nie Tak XBT GT4330 7,5 /19,1 VGA Kolorowy TFT Nie Tak XBT GT4340 7,5 /19,1 VGA Kolorowy TFT Tak Tak XBT GT ,4 /26, VGA Kolorowy STN Nie Tak 4 XBT GT ,4 /26, VGA Kolorowy TFT Nie Tak 4 XBT GT ,4 /26, VGA Kolorowy TFT Tak Tak 4 XBT GT ,1 /30, SVGA Kolorowy TFT Nie Tak 7 XBT GT ,1 /30, SVGA Kolorowy TFT Tak Tak 7 XBT GT ,0 /38, 1 XGA Kolorowy TFT Tak Tak STN: Scan Twisted Neumatic, zwany także matrycą bierną. TFT: Thin Film Transistors, zwany także matrycą aktywną. Port Ethernet Nota: Aby uniknąć potencjalnej utraty danych, zapewnij regularne kopiowanie danych urządzenia XBT GT. 14

15 Przegląd OSTRZEŻENIE RYZYKO NIEZAMIERZONEGO DZIAŁANIA WYPOSAŻENIA Nie używaj XBT GT jako jedynego środka sterującego krytycznymi funkcjami systemu, takich jak start/stop silnika lub odłączenie zasilania Nie używaj XBT GT jako jedynego urządzenia powiadamiania o krytycznych alarmach, takich jak przegrzanie urządzenia lub przetężenie Nie używaj XBT GT z lotniczymi urządzeniami sterującymi, wyposażeniem kosmicznym, urządzeniami centralnych magistrali transmisji danych, urządzeniami sterującymi siłowniami nuklearnymi lub medycznym wyposażeniem podtrzymania życia z powodu wymagań niezawodności w tych sektorach. W przypadku defektu podświetlenia lub innego uszkodzenia XBT GT, może być utrudnione lub niemożliwe zidentyfikowanie funkcji. Zatrzymanie awaryjne, odcięcie paliwa lub inna funkcja, która może powodować zagrożenie, jeżeli nie jest natychmiast wykonana, musi być zrealizowana niezależnie od XBT GT. Dodatkowo, projekt systemu sterowania maszyną musi brać pod uwagę możliwość defektu podświetlenia, co uniemożliwi operatorowi sterowanie maszyną lub spowoduje, że wykona błędne sterowanie. Niezastosowanie powyższej instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. Wymagania systemów krytycznych, alarmów i obsługa Wskaźniki alarmów krytycznych i funkcje systemowe wymagają niezależnych i redundantnych zabezpieczeń sprzętowych i / lub blokad mechanicznych. OSTRZEŻENIE RYZYKO POPARZENIA LUB ZNISZCZENIA SPRZĘTU Odczekaj co najmniej 10 sekund przez ponownym załączeniem zasilania XBT GT. Wyłączenie zasilania XBT GT, a następnie zbyt szybkie załączenie może spowodować przegrzanie prowadzące do poparzenia lub zniszczenia sprzętu Niezastosowanie powyższej instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. 15

16 Przegląd Obsługa panelu LCD Poniższe charakterystyki są specyficzne dla paneli LCD terminali XBT GT i nie mogą być uważane jako wady: Ekran LCD może pokazywać niektóre obrazy z różną jasnością lub może ukazać je się inaczej, gdy patrzymy na niego poza określonym kątem patrzenia. Z boku obrazów mogą pojawić się cienie i przebłyski. Piksele ekranu LCD mogą zawierać czarne i białe plamki i kolor wyświetlacza może sprawiać wrażenie zmienionego. Gdy ten sam obraz jest wyświetlanych na ekranie XBT GT przez długi okres, może pokazać się duch, po zmianie obrazu. Jeżeli zdarzy się to, wyłącz zasilanie XBT GT na 10 sekund i ponownie go załącz. Nota: Okresowo zmieniaj obraz i spróbuj nie wyświetlacz tego samego obrazu przez zbyt długi czas. OSTRZEŻENIE RYZYKO POWAŻNEGO ZRANIENIA OKA LUB SKÓRY ZNISZCZONYM LUB CIEKNĄCYM PANELEM LCD Nie dotykaj ani nie obsługuj XBT GT, którego panel LCD wygląda na uszkodzony lub cieknący. Nie używaj ostrych obiektów lub narzędzi w pobliżu panelu dotykowego LCD lub do naciskanie jego przycisków. Obsługuj ostrożnie panel LCD, aby zapobiec przebiciu, rozerwaniu lub pęknięciu materiału panelu. Płyn panelu LCD zawiera środek drażniący. Jeżeli panel jest uszkodzony, a jakiś jego płyn zetknie się ze skórą, natychmiast spłukuj te okolice bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, natychmiast spłukuj oczy bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut i skontaktuj się z lekarzem. Niezastosowanie powyższej instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. 16

17 Przegląd Zawartość opakowania Wprowadzenie Poniższe elementy znajdują się w opakowaniu XBT GT. Przed zastosowaniem XBT GT, upewnij się, że wszystkie wymienione elementy są obecne w opakowaniu: Jednostka XBT GT, Wtyk zasilania, Instrukcja instalacji, Śrubowe klamry mocujące (x4, oprócz XBT GT 7000: x8), Uszczelka, Uchwyt USB (tylko seria XBT GT2000) Zestaw uchwytu USB (serie XBT GT4000, 5000, 6000 i 7000), Klamra kabla USB (tylko seria XBT GT2000), Złącze AUX (serie XBT GT4000, 5000, 6000 i 7000), Konwerter RCA-BNC (serie XBT GT5000, 6000 i 7000). Jednostka została starannie zapakowana ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość. W przypadku znalezienia jakiegokolwiek uszkodzenia lub braku, natychmiast skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem XBT GT. 17

18 Przegląd Zawartość opakowania XBT GT Poniżej pokazano zawartość opakowania XBT GT: Seria XBT GT1000 Serie XBT GT2000/ 3000/4000/5000/ 6000/7000 Uszczelka Wtyk zasilania (tylko serie XBT GT2000/4000) Wtyk zasilania (serie XBT GT5000 /6000/7000) Śrubowe klamry mocujące: x4 (tylko seria dla XBT GT7000: x8 Uchwyt USB (tylko seria XBT GT 2000) Klamra kabla USB (tylko seria XBT GT 2000) Konwerter RCA-BNC (serie XBT GT5000 /6000/7000) Zestaw uchwytu USB: 1 uchwyt i 2 osłony (serie XBT GT4000/ 5000/6000/7000) Złącze AUX (serie XBT GT4000/ 5000/6000/7000) Instrukcja instalacji 18

19 Przegląd Weryfikacja Możesz zidentyfikować wersję produktu (PV), poziom rewizji (RL) i wersję oprogramowania (SV) na tabliczce naklejonej na jednostce XBT GT. Poniższy rysunek pokazuje typowy wygląd tabliczki: 19

20 Przegląd Terminale serii XBT GT i normy Wprowadzenie Terminale XBT GT są zarejestrowane przez cilus i certyfikowane przez CSA. Jednostki te zostały zaprojektowane zgodnie z następującymi normami: UL 508 Przemysłowe Urządzenia Sterujące, UL 1604 Urządzenia Elektryczne do Zastosowań w Miejscach Niebezpiecznych Klasa I i Klasa II Sekcja 2 oraz Klasa III, UL Standard Bezpieczeństwa Technologicznych Urządzeń Informatycznych, CAN/CSA-C22.2 Nr 14, Nr 213 i Nr Przemysłowe Urządzenia Sterujące Inna Aparatura Do Miejsc Niebezpiecznych. Warunki dopuszczeń i ostrzeżenia UL1604: Podłączenia zasilania, wejść i wyjść muszą być zgodne z metodami podłączeń Kategorii I, Sekcja 2 Artykuł 501-4(b) Narodowego Kodu Elektrycznego, NFPA 70 lub określony w sekcji Kanadyjskiego Kodu Elektrycznego dla instalacji w Kanadzie i zgodnie z władzami mającymi jurysdykcję. Odpowiednie do zastosowania w Klasy I, Sekcja 2, Grupy A, B, C i D Miejsc Niebezpiecznych lub tylko w nie - Niebezpiecznych Miejscach. Upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone, przez odłączaniem wyposażenia lub upewnij się, że miejsce powoduje zagrożenia wybuchem. UWAGA: Ryzyko wybuchu używanie zamienników może osłabić zgodność z Klasą I, Sekcja 2. UWAGA: Ryzyko wybuchu w miejscach niebezpiecznych, wyłącz zasilanie przed wymianą lub podłączaniem modułów. UWAGA: Ryzyko wybuchu nie odłączaj wyposażenia dopóki zasilanie nie zostanie wyłączone lub wiadomo, że obszar nie jest niebezpieczny. Odpowiednie do zastosowania w Klasy I, Sekcja 2, Grupy A, B, C i D Miejsc Niebezpiecznych lub tylko w nie - Niebezpiecznych Miejscach. 20

21 NIEBEZPIECZEŃSTWO Przegląd RYZYKO EKSPLOZJI Kompatybilność: podłączenie zasilania, wejść i wyjść musi być zgodne z metodami kablowania Klasa I, Dział 2 - Artykuł 501-4(b) Narodowego Kodu Elektrycznego, Grupy A, B, C i D Lokalizacji Niebezpiecznych i Bezpiecznych, NFPA 70 lub określone w rozdziale Kanadyjskiego Kodu Elektrycznego dla instalacji w Kanadzie oraz zgodnie z upoważnieniem odpowiednich organów. Nie dokonuj zamiany elementów, które mogą osłabić zgodność z Klasą I, Dział 2. Przed załączeniem lub odłączeniem urządzenia, wymianą lub podłączaniem modułów, upewnij się, że w lokalizacji nie ma żadnego zagrożenia eksplozją. Upewnij się, że zewnętrzne podłączenia urządzenia oraz każdy interfejs (COM1, COM2, EXT1, EXT2, Karta CF, AUX), osłona karty CF i złącze AUX, zostały pewnie zablokowane. Przed odłączeniem, wymianą lub podłączeniem modułów, upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone. Przed załączeniem zasilania, wytrzyj panel czołowy wilgotną szmatką. Niezastosowanie powyższej instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. 21

22 Przegląd Przegląd Uwagi o znakowaniu CE 22

23 Wprowadzenie Jednostki XBT GT są produktami oznakowanymi CE, spełniającymi wymagania EMC. Urządzenia te są także zgodne z EN55011 Klasa A i EN Po szczegółowe informacje o znakowaniu CE, zwróć się do lokalnego dystrybutora XBT GT. Środowisko Normy Zgodność z normami IEC , IEC , CISPR11 (Klasa A), UL 508, UL1604, CSA C22.2 Certyfikacje produktu CE, culus, CSA, UL Klasa 1, Dział 2 T4A lub T5 Temperatura pracy 0ºC - +50ºC (32ºF ºF) Temperatura składowania -20ºC - +60ºC (-4ºF ºF) Stopień ochrony (panel IP 65 - (IEC 60529) czołowy) Obudowa Typu 4X. Zastosowania wnętrzowe tylko z śrubowymi klamrami mocującymi. Stopień ochrony (panel IP 20 - (IEC 60529) tylny) Wytrzymałość ESD IEC Promieniowane pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej Szybkie elektryczne przebiegi przejściowe Przepięcia o wysokiej energii 6 kv przy dotyku, 8 kv w powietrzu IEC V/m IEC kv (zasilanie i We/Wy), 1 kv (inne porty) IEC kv (Tryb różnicowy na zasilaniu) 2 kv (Tryb wspólny na zasilaniu) Udary mechaniczne IEC /2 impulsu sinusoidalnego przez 11 ms, 15 g w 3 osiach Odporność na wibracje IEC ,5 mm 5 Hz do 9 Hz 1 g 9 Hz do 150 Hz Stopień zanieczyszczenia Stopień zanieczyszczenia 2 Przegląd 23

24 24

25 Urządzenia podłączane do XBT GT Rzut oka Przegląd Rozdział ten prezentuje urządzenia podłączone do każdej jednostki XBT GT Co jest w tym rozdziale? Rozdział ten zawiera następujące tematy: Temat Strona Schemat systemu 26 Akcesoria 29 25

26 Urządzenia podłączane do XBT GT Schemat systemu Wprowadzenie Poniższe schematy przedstawiają wybór podstawowych urządzeń podłączanych do XBT GT. Peryferia trybu edycji serii XBT GT1000 Poniższy schemat przedstawia urządzenia zewnętrzne trybu edycji serii XBT GT1000: Jednostka serii XBT GT1000 Do sieci Ethernet (1) Komputer osobisty Złącze narzędziowe Kabel do transferu danych XBTZG915 lub XBTZG925 (USB) (1) Niedostępne dla XBT GT

27 Urządzenia podłączane do XBT GT Peryferia trybu edycji serii XBT GT2000/4000/ 5000/6000/7000 Poniższy schemat przedstawia urządzenia zewnętrzne trybu edycji serii XBT GT2000/4000/5000/6000/7000: Jednostka XBT GT Do sieci Ethernet (1) Komputer osobisty Złącze USB Kabel do transferu danych XBTZG935 (USB) Karta CF (2) (1) Niedostępne dla XBT GT2110/2120/2220 (2) Niedostępne dla XBT GT2110 Peryferia trybu run serii XBT GT1000 Poniższy schemat przedstawia urządzenia zewnętrzne trybu run serii XBT GT1000: Jednostka serii XBT GT1000 Do sieci Ethernet (1) (1) Niedostępne dla XBT GT

28 Urządzenia podłączane do XBT GT Peryferia trybu run serii XBT GT2000/4000/ 5000/6000/7000 Poniższy schemat przedstawia urządzenia zewnętrzne trybu run serii XBT GT2000/4000/5000/6000/7000: USB HUB (ogólnie dostępny) Do sieci Ethernet (1) Jednostka XBT GT Szeregowy czytnik kodu paskowego (3) Drukarka szeregowa Czytnik kodu paskowego (3) Drukarka równoległa (4) Karta CF (2) (6) Kamera (5) Lampa błyskowa (6) Mikrofon (5) Głośnik (1) Niedostępne dla XBT GT2110/2120/2220 (2) Niedostępne dla XBT GT2110 (3) Czytniki kodu kreskowego zgodne z serią Gryphon firmy Datalogic (4) Funkcje drukarki zgodne z modelami EPSON i HP; szczegóły dostępne w dokumentacji Vijeo-Designer (5) Niedostępne dla serii XBT GT2000 (6) Dostępne tylko dla produktów XBT GTxx40 i wersji VijeoDesigner wyższej niż V4.3 28

29 Urządzenia podłączane do XBT GT Akcesoria Wprowadzenie Poniższe akcesoria są używane przez XBT GT. Elementy łącza szeregowego XBT GT Poniższa tabela przedstawia elementy łącza szeregowego używane przez XBT GT: Numer produktu Nazwa produktu Opis Serie XBT GT XBT Z915 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do drukarki szeregowej XBT GT2000 i wyższe XBT Z9780 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT1000 lub port COM2 Wszystkie XBT GT2000 do sterowników Premium, Micro, Twido VW3A8306 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT1000 lub port COM2 Wszystkie XBT GT2000 do puszki odgałęźnej TSXSCA62 VW3A8306R10 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT1000 lub port COM2 Wszystkie XBT GT2000 do przemienników ATV lub rozdzielacza LU9GC3 STBXCA4002 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do wyspy Advantys STB XBT GT2000 i wyższe TSXPCX1031 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do Premium, Micro, XBT GT2000 i wyższe Twido XBT ZG909 Adapter XBT Z Adapter kabla COM1 D-Sub9 RS485 XBT GT2000 i wyższe XBT ZG919 Adapter XBT Z Adapter kabla COM1 D-Sub9 RS232 XBT GT2000 i wyższe XBT ZG939 Adapter XBT Z Adapter kabla COM1 RJ45 XBT GT`000 XBT Z968 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBTZ do Wszystkie XBT Z9680 XBT Z9681 sterowników Premium, Micro, Twido XBT Z9710 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBTZ do Wszystkie sterownika Quantum XBT Z9711 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBTZ do Wszystkie sterownika Momentum XBT Z908 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBTZ do XBT GT2000 i wyższe puszki odgałęźnej TSXSCA62 XBT Z938 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBTZ do XBT GT2000 i wyższe przemienników ATV lub rozdzielacza LU9GC3 XBT Z918 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBTZ do XBT GT2000 i wyższe modułu SCY Premium XBT Z988 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBTZ do Wszystkie wyspy Advantys STB XBT ZGI232 Izolator XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do wyposażenia i XBT GT2000 i wyższe dostarcza izolację XBT ZGI585 Izolator XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do wyposażenia i dostarcza izolację XBT GT2000 i wyższe 29

30 Urządzenia podłączane do XBT GT Numer produktu Nazwa produktu Opis Serie XBT GT XBT ZGCOM1 Adapter portu Łączy port COM1 XBT GT do opcjonalnego sprzętu XBT GT2000 i wyższe RS422 XBT ZGCOM2 Adapter portu Łączy port COM1 XBT GT do opcjonalnego sprzętu XBT GT2000 i wyższe RS485 XBT ZG9731 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do modułu łącza XBT GT2000 i wyższe sterowników Mitsubishi serii A lub do sterowników Rockwell DF1 Logix XBT ZG9772 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do modułu łącza XBT GT2000 i wyższe sterowników Mitsubishi serii Q XBT ZG9773 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do modułu CPU XBT GT2000 i wyższe sterowników Mitsubishi serii A XBT ZG9774 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do modułu CPU XBT GT2000 i wyższe sterowników Mitsubishi serii Q XBT ZG9775 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do modułu CPU XBT GT2000 i wyższe sterowników Mitsubishi serii FX XBT ZG9740 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do sterowników Omron XBT GT2000 i wyższe serii Sysmac Link XBT ZG9722 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do urządzeń RS422 XBT GT2000 i wyższe XBT ZG9778 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem portu do XBT GT2000 i wyższe XBT ZG979 Adapter sterowników Mitsubishi z adapterem portu Melsec 2 XBT GT2000 i wyższe XBT ZG949 Adapter Blok zaciskowy RS422 do podłączenia portu COM1 XBT GT2000 i wyższe XBT GT z adapterem portu do urządzeń RS422 XBT ZG9721 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT1000 lub port COM2 Wszystkie XBT GT2000 i wyższych do sterowników Siemens PPI XBT ZG9292 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT do sterowników XBT GT2000 i wyższe Siemens MPI XBT Z9730 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBT Z do XBT GT1000 XBT Z9731 sterowników Rockwell DF1 XBT Z9732 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBT Z do Wszystkie sterowników Rockwell DH485 XBT Z9740 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBT Z do XBT GT1000 sterowników Omron serii Sysmac Link XBT Z9720 Kabel XBT Z Łączy port COM1 XBT GT z adapterem XBT Z do sterowników Siemens 3964/RK512 Wszystkie Elementy portu narzędziowego XBT GT Poniższa tabela przedstawia elementy portu narzędziowego używane przez XBT GT: Numer produktu Nazwa produktu Opis Serie XBT GT XBT ZG915 (do portu szeregowego w PC) XBT ZG925 (do portu USB w PC) Kabel Łączy XBT GT do komputera osobistego. Transferuje ekrany danych i programy użytkownika. XBT GT

31 Elementy interfejsu USB XBT GT Poniższa tabela przedstawia elementy interfejsu USB używane przez XBT GT: Numer produktu Nazwa produktu Opis Serie XBT GT XBT ZG935 Kabel Łączy XBT GT do komputera osobistego. Transferuje ekrany danych i programy użytkownika. XBT ZGUSB Kabel Przedłuża interfejs USB poza szafkę z zachowaniem wodoszczelności Oprogramowanie XBT GT Poniższa tabela przedstawia oprogramowanie XBT GT: Nazwa produktu Vijeo-Designer (wersja 4.3 lub wyższe) XBT GT2000 i wyższe XBT GT2000 i wyższe Opis Oprogramowanie służące do tworzenia projektu dla jednostki XBT GT. Jest instalowane na komputerze osobistym. Arkusz do ochrony ekranu XBT GT Poniższa tabela przedstawia arkusze do ochrony ekranu używane przez XBT GT: Numer produktu XBT ZG61 XBT ZG62 XBT ZG64 XBT ZG65 XBT ZG66 MPCYK50SPSKIT Nazwa produktu Arkusz do ochrony ekranu Arkusz do ochrony ekranu Arkusz do ochrony ekranu Arkusz do ochrony ekranu Arkusz do ochrony ekranu Arkusz do ochrony ekranu Opis Urządzenia podłączane do XBT GT Odporny na zanieczyszczenia arkusz używany na ekranie XBT GT. Panel dotykowy XBT GT może pracować z zamontowaną taką osłoną (5 arkuszy w paczce) Odporny na zanieczyszczenia arkusz używany na ekranie XBT GT. Panel dotykowy XBT GT może pracować z zamontowaną taką osłoną (5 arkuszy w paczce) Odporny na zanieczyszczenia arkusz używany na ekranie XBT GT. Panel dotykowy XBT GT może pracować z zamontowaną taką osłoną (5 arkuszy w paczce) Odporny na zanieczyszczenia arkusz używany na ekranie XBT GT. Panel dotykowy XBT GT może pracować z zamontowaną taką osłoną (5 arkuszy w paczce) Odporny na zanieczyszczenia arkusz używany na ekranie XBT GT. Panel dotykowy XBT GT może pracować z zamontowaną taką osłoną (5 arkuszy w paczce) Odporny na zanieczyszczenia arkusz używany na ekranie XBT GT. Panel dotykowy XBT GT może pracować z zamontowaną taką osłoną (5 arkuszy w paczce) Serie XBT GT XBT GT1000 XBT GT2000 XBT GT4000 XBT GT53xx XBT GT6000 i XBT GT52xx XBT GT

32 Urządzenia podłączane do XBT GT Sprężynowe klamry mocujące XBT GT Poniższa tabela przedstawia sprężynowe klamry mocujące używane przez XBT GT: Numer produktu Nazwa produktu Opis Serie XBT GT XBT Z3002 (zestaw 12 sztuk) Sprężynowe klamry mocujące Klamry do mocowania XBT GT do panelu bez narzędzi (do zastosowania tylko z ochroną IP65) Wszystkie Karta pamięci Compact Flash do XBT GT Karta pamięci Compact Flash jest stosowana do XBT GT serii 2000 i wyższych, oprócz jednostki XBT GT2110. Opcje utrzymania Numer produktu XBT ZGFIX XBT ZG51 XBT ZG52 XBT ZG54 XBT ZG55 XBT ZG56 XBT ZG57 Gniazda akceptuje następujące karty pamięci Compact Flash (karty CF): XBT ZGM64 (64 MB) XBT ZGM128 (128 MB) XBT ZGM256 (256 MB) MPCN00CEF00N (512 MB) Poniższa tabela przedstawia opcjonalne elementy utrzymania dostępne dla XBT GT: Nazwa produktu Opis Serie XBT GT Śrubowe klamry mocujące Uszczelka instalacyjna Uszczelka instalacyjna Uszczelka instalacyjna Uszczelka instalacyjna Uszczelka instalacyjna Uszczelka instalacyjna Klamry do mocowania XBT GT do panelu (4 klamry w opakowaniu) Zapewnia odporność na wilgotność, gdy instaluje się gamę XBT GT, Taka sama uszczelka znajduje się w oryginalnym opakowaniu XBT GT. Zapewnia odporność na wilgotność, gdy instaluje się gamę XBT GT, Taka sama uszczelka znajduje się w oryginalnym opakowaniu XBT GT. Zapewnia odporność na wilgotność, gdy instaluje się gamę XBT GT, Taka sama uszczelka znajduje się w oryginalnym opakowaniu XBT GT. Zapewnia odporność na wilgotność, gdy instaluje się gamę XBT GT, Taka sama uszczelka znajduje się w oryginalnym opakowaniu XBT GT. Zapewnia odporność na wilgotność, gdy instaluje się gamę XBT GT, Taka sama uszczelka znajduje się w oryginalnym opakowaniu XBT GT. Zapewnia odporność na wilgotność, gdy instaluje się gamę XBT GT, Taka sama uszczelka znajduje się w oryginalnym opakowaniu XBT GT. Wszystkie XBT GT1000 XBT GT2000 XBT GT4000 XBT GT53xx XBT GT6000 i XBT GT52xx XBT GT

33 Parametry Rzut oka Przegląd Co jest w tym rozdziale? Rozdział ten różne parametry XBT GT: Parametry podstawowe Parametry funkcjonalne Parametry interfejsów Numery części i funkcje Wymiary Rozdział ten zawiera następujące tematy: Temat Strona Parametry podstawowe 35 Parametry funkcjonalne 41 Parametry interfejsów 49 Numery części i funkcje 57 Wymiary 84 33

34 Parametry 34

35 Parametry 3.1 Parametry podstawowe Rzut oka Przegląd Sekcja ta prezentuje podstawowe parametry XBT GT: Parametry elektryczne Wymagania środowiska Parametry konstrukcyjne Co jest w tej sekcji? Sekcja ta zawiera następujące tematy: Temat Strona Parametry elektryczne 36 Wymagania środowiska 37 Parametry konstrukcyjne 39 35

36 Parametry Parametry elektryczne Parametry elektryczne XBT GT Poniższa tabela przedstawia parametry elektryczne XBT GT: Parametry Napięcie wejściowe Napięcie znamionowe Dopuszczalny zanik napięcia Seria XBT GT V DC Seria XBT GT ,2 V DC do 28,8 V DC 1 ms Seria XBT GT ms 10 ms (oprócz XBT GT2110: 10 ms) Pobór mocy 7 W 26 W (oprócz XBT GT2110: 18 W) 28 W Prąd 50 A 30 A rozruchowy Wytrzymałość napięciowa między zasilaniem a uziemieniem funkcjonalnym (FG) Rezystancja izolacji między zasilaniem a uziemieniem funkcjonalnym (FG) 500 V AC 20 ma przez 1 minutę 20 MΩ lub więcej przy 500 V DC 10 MΩ lub więcej przy 500 V DC Seria XBT GT5000 Seria XBT GT W (oprócz XBT GT5230: 26 W) Seria XBT GT W Nota: Dla prądu rozruchowego, wartość FWHM (pełna szerokość, połowa maksimum) wynosi około 50 μs. (Przy przekroczeniu 25 A) 36

37 Parametry Wymagania środowiska Wprowadzenie Poniżej znajdują się wymagania środowiska dla XBT GT. Wymagania środowiska dla XBT GT Parametry Robocza temperatura otoczenia (wewnątrz obudowy i wokół ekranu) Temperatura składowania Wilgotność robocza Wilgotność składowania Czystość powietrza Stopień zanieczyszczenia Atmosfera Ciśnienie atmosferyczne (wysokość pracy XBT GT) Odporność na wibracje Odporność na szumy (przez symulator szumu) Odporność na wyładowania elektrostatyczne Poniższa tabela przedstawia wymagania środowiska dla XBT GT: Seria XBT GT1000 Seria XBT GT2000 Seria XBT GT4000 Seria XBT GT5000 Seria XBT GT6000 0ºC do +50ºC (32ºF do +122ºF) (1) -20ºC do +60ºC (-4ºF do +140ºF) Seria XBT GT % do 90% (Bez kondensacji, temperatura mokrej bańki: 39ºC) 10% do 90% (Bez kondensacji, temperatura mokrej bańki: 39ºC) 0,1 mg/m 3 poziomy nieprzewodzące Stopień zanieczyszczenia 2 Wolna od gazów żrących 800 do 1114 hpa (2000 m [2187,22 yd.] lub mniej) Zgodnie z IEC Przemysł: 5 Hz do 9 Hz 3,5 mm, 9 Hz do 150 Hz 1 g. Napięcie szumu: Napięcie szumu: 1000Vp-p. 1000Vp-p (model DC), Okres impulsu: 1 μs. 1500Vp-p (model AC). Czas narastania: 1 ns. Okres impulsu: 1 μs. Czas narastania: 1 ns. Napięcie szumu: 1500Vp-p. Okres impulsu: 1 μs. Czas narastania: 1 ns. 6 kv przy dotyku, 8 kv w powietrzu (zgodnie z IEC poziom 3) Nota: (1) Wyświetlacze LCD z matrycą STN Kolor (zobacz Wyświetlacz, str. 42) mogą czasami rozmywać się, gdy są długotrwale używane w temperaturze otoczenia powyżej 40ºC [104ºF]. Po powrocie temperatury do normalnej, przywrócone zostanie normalne wyświetlanie. Działanie XBT GT nie będzie zmienione, chociaż wyświetlacz będzie rozmyty. 37

38 Parametry UWAGA RYZYKO ZNISZCZENIA SPRZĘTU Nie przechowuj XBT GT w miejscu, gdzie temperatura jest niższa niż temperatura zalecana dla terminali XBT GT. Może to spowodować zamarznięcie płynu wyświetlacza LCD i zniszczenie ekranu. Również, jeżeli temperatura miejsca przechowywania stanie się wyższa niż zalecany poziom, płyn LCD stanie się izotropiczny powodując nieodwracalne zniszczenie ekranu. Dlatego przechowuj XBT GT tylko w miejscach, gdzie temperatury są z zakresu zalecanego dla terminali XBT GT oraz nie zasłaniaj i nie blokuj otworów wentylacyjnych na ściance tylnej. Niezastosowanie powyższej instrukcji może spowodować obrażenia lub zniszczenie sprzętu. Jakość powietrza i zalecana temperatura Przestrzegaj poniższych wymagań środowiska, gdy stosujesz XBT GT: Nie uruchamiaj i nie przechowuj XBT GT, gdy w powietrzu obecne są substancje chemiczne: Substancje żrące: kwasy, zasady, płyny zawierające sól. Substancje palne: rozpuszczalniki organiczne. OSTRZEŻENIE RYZYKO EKSPLOZJI LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO Nie dopuszczaj wody, cieczy, metalu i fragmentów przewodów do wnętrza terminali XBT GT, ponieważ może to spowodować błędne działanie lub porażenie elektryczne. Nie używaj XBT GT w środowisku, gdzie obecne są gazy palne, gdyż może to spowodować eksplozję. Niezastosowanie powyższej instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub zniszczenie sprzętu. 38

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M3. Wstęp 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis 3. Przygotowanie do użycia 4.

SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M3. Wstęp 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis 3. Przygotowanie do użycia 4. Wstęp 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 SIMATIC Programator Instrukcja obsługi Opis 3 Przygotowanie do użycia 4 Ustawienie 5 Podłączanie 6 Odbiór 7 Integracja w systemie automatyki 8 Obsługa 9 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Tester instalacji. Metrel MI 3122. Strona 1 z 60

Tester instalacji. Metrel MI 3122. Strona 1 z 60 Tester instalacji Metrel MI 3122 Strona 1 z 60 Producent: METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Slovenia Strona internetowa: http://www.metrel.si e-mail: metrel@metrel.si Znak na urządzeniu certyfikuje,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. K10 - Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. K10 - Podręcznik użytkownika Projektor Acer K10 - Podręcznik użytkownika Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer K10 Wydanie oryginalne: 12/2008 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urządzenia HMI Panele Comfort. Wstęp. Przegląd. Bezpieczeństwo. MontaŜ i podłączenie 3. Uruchomienie. Uruchomienie projektu

SIMATIC HMI. Urządzenia HMI Panele Comfort. Wstęp. Przegląd. Bezpieczeństwo. MontaŜ i podłączenie 3. Uruchomienie. Uruchomienie projektu Wstęp Przegląd 1 SIMATIC HMI Urządzenia HMI Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo 2 MontaŜ i podłączenie 3 Uruchomienie 4 Uruchomienie projektu 5 Elementy operacyjne 6 Utrzymanie i konserwacja 7 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi

Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi UE46C UE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

MAXDATA PLATINUM 7200 IR. Podręcznik użytkownika

MAXDATA PLATINUM 7200 IR. Podręcznik użytkownika MAXDATA PLATINUM 7200 IR Podręcznik użytkownika Spis treści Spis treści 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 7 Ostrzeżenia i przestrogi związane z bezpieczeństwem...7 Przeznaczenie...7 Ogólne ostrzeżenia...8

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W

D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W Projektory DLP D5 Modele: D508, D509, D510, D511, D513W, D520ST D522WT, D525ST, D530, D535, D537W Instrukcja obsługi Prawa autorskie Niniejsza publikacja, w tym wszystkie użyte w niej zdjęcia, ilustracje

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo