PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH"

Transkrypt

1 PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH

2 SIECI KOMPUTEROWE WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Sieć jest systemem komunikacji komputerów między sobą poprzez medium transmisyjne z użyciem określonych protokołów komunikacyjnych. Protokołem komunikacyjnym określa się zespół zasad i reguł przekazywania komunikatów między komputerami stacjami sieciowymi. Medium transmisyjne jest to nośnik umożliwiający rozchodzenie się informacji w postaci prądu elektrycznego, fali elektromagnetycznej, świetlnej, akustycznej, itp. KOMUNIKAT ŹRÓDŁO N O PRZEZNACZENIE Medium transmisyjne

3 TOPOLOGIE SIECI KOMPUTEROWYCH szynowa (bus) pierścieniowa (ring) gwiazdowa (star) drzewiasta (tree) Połączenie HOST Terminal: terminale host Komunikacja typu host-terminal to połączenie, w którym centralna maszyna obsługuje wiele terminali

4 Topologia szynowa (bus) szyna

5 Topologia pierścieniowa (ring) pierścień

6 Topologia gwiazdowa (star) Hub

7 Topologia drzewiasta (tree)

8 METODY DOSTĘPU DO MEDIUM TRANSMISYJNEGO Deterministyczne określony czas oczekiwania na dostęp do medium Rywalizacyjne niezdeterminowany czas oczekiwania na dostęp do medium Przepytywanie polling Komputer główny zezwala na wysyłanie komunikatu ze stacji do komputera głównego Stacja bez zezwolenia nie wysyła żadnego komunikatu Komputer główny kolejno odpytuje stacje

9 Metoda wykrywania nośnej z detekcją kolizji -CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Każda stacja podsłuchuje medium Stacja, która chce nadawać, sprawdza czy inne stacje nie nadają (brak nośnej) i jeśli medium jest wolne rozpoczyna nadawanie (CSMA) Jeśli dwie lub więcej stacji stwierdzi, że sieć jest wolna i zaczną jednocześnie nadawać spowodują kolizję. Stacje potrafią rozpoznawać kolizję (CD) i wtedy przerywają nadawanie na określony, najczęściej losowy czas. Po tym czasie każda ze stacji sprawdza czy medium jest wolne i ponownie próbują nadać komunikat Jest to metoda stosowana w najczęściej obecnie używanej sieci Ethernet. Opracowana w firmie Xerox przez Roberta Metcalfe a a latach Obecnie większość sieci pracuje w oparciu o zasady Ethernetu

10 Metoda wykrywania nośnej z detekcją kolizji -CSMA/CD Algorytm START Czy medium jest wolne N T Wysyłaj komunikat Wylosuj opóźnienie Czy jest kolizja N KONIEC T Przerwij nadawanie

11 Algorytm Metoda Żetonu (Token) START W sieci krąży żeton specjalny, krótki komunikat Stacja, która odebrała żeton ma prawo uzyskać dostęp do medium i wysyłać komunikat z danymi Czy odebrano żeton T Wysyłaj komunikat N Po wysłaniu danych stacja przesyła żeton do następnej stacji adr=adr+1 Wysyłaj żeton KONIEC

12 MEDIA TRANSMISYJNE Media transmisyjne możemy podzielić na dwie grupy: 1. Media kablowe - skrętka prosta - skrętka nieekranowana - skrętka ekranowana - koncentryk - światłowód 2. Media bezprzewodowe - fale radiowe - podczerwień - łącze satelitarne

13 Połączenia punkt-punkt na większe odległości Zakłócenia Nadajnik Unad Uodb Odbiornik

14 Kabel jako linia długa L L L R R R Uwe C C C Uwy Uwe Uwy f graniczna Pasmo przenoszenia W= f g f d f

15 Parametry przewodów transmisyjnych Tłumienie - zmniejszenie się poziomu sygnału na drodze określa się w db/100m. Powoduje zmniejszenie stosunku sygnału do szumu a co za tym idzie przepływność. Pojemność jednostkowa pojemność określonego odcinka kabla żyły do ekranu lub między żyłami. Impedancja falowa - charakterystyczna wartość impedancji dla zjawisk falowych w kablu. Zależy od konstrukcji kabla a nie od długości. Kable współosiowe mają impedancję 50,75,93 a kable skrętkowe 100,150,300. Przesłuch NEXTokreślany w [db]. przenikanie sygnału z żył sąsiednich do żyły badanej Szum tła - napięcie powstające w samym kablu, nie wprowadzone przez nadajnik. Powodowane jest ruchem termicznym elektronów w miedzi oraz wnikaniem zakłóceń zewnętrznych.

16 Kable współosiowe Kable współosiowe stosowane w sieciach komputerowych: - 10 Base 5 gruby kabel 10 mm. stosowany w sieci Ethernet ; impedancja 50. Z obu stron zakończony terminatorami. Maksymalna długość 500m. Obecnie nie używany Base 2 cienki 5 mm. kabel stosowany również w sieci Ethernet. W dystrybucji występuje pod oznaczeniem RG 58. maksymalna długość 185 m. - Kabel RG 62 kabel stosowany w sieciach ARCNET w początkach lat 90.

17 Kabel skrętkowy Wykonywany jest w postaci : - skrętki nieekranowanej UTP - skrętki ekranowanej folią FTP - skrętki ekranowanej oplotem miedzianym STP W zależności od możliwości transmisyjnych ustalono kategorie kabla: - Kat. 1 - tradycyjna nieekranowana skrętka używana w telefonii. - Kat. 2 - do 4 Mb/s stosowany przez IBM w postaci kabla dwuparowego. - Kat. 3 - do 10 Mb/s stosowany w sieciach Ethernet i Token Ring 4MB/s. Wykonywana w postaci kabla czteroparowego. - Kat. 4 - do 16 Mb/s stosowana w Token Ring 16 MB/s. Wykonywana w formie czteroparowego kabla. - Kat. 5 - do 100 Mb/s stosowanych w sieciach Fast Ethernet w postaci kabla czteroparowego.

18 Światłowody Mod światłowodu określa rozkład pola i fizyczny kształt wiązki świetlnej. W światłowodzie wielomodowym występują warunki do transmisji wielu wiązek świetlnych, każda o odmiennej szybkości propagacji. W światłowodzie jedomodowym o średnicy kilku mikronów porównywalną z długością fali jest prowadzona tylko jedna monochromatyczna wiązka co minimalizuje dyspersje. Dyspersja określa przydatność światłowodu do transmisji na duże odległości. Powoduje ona zniekształcenie na wyjściu światłowodu w skutek różnego czasu dotarcia poszczególnych promieni do odbiornika. Typy światłowodów: - jednomodowe - wielomodowe

19 Generacja światłowodów nm wielomodowy (1972) o skokowym gradiencie 4dB/km 50 Mb/s/km nm jednomodowy (1987) 0,4 db/km nm 0,16 db/km do 200 km 4. SOLITONY 360 Tb/s/km = 10 Gb/s 36000km Łączenie światłowodów - połączenia trwałe zwane spawami polegają na miejscowym roztopieniu włókna w łuku elektrycznym dają niższe tłumienie 0,1 db na spaw. - połączenia rozłączne do krosowania w sieciach w postaci krótkich odcinków zakończone są złączkami patchcordami. Stosowane są samocentrujące lub soczewkowe.

20 Protokoły komunikacyjne zespół metod (reguł, konwencji) postępowania które określają jak stacje komunikują się między sobą. Problem standardu, który powinien być ogólny dla wszystkich, przyjęty przez wszystkie firmy jako norma aby istniała możliwość wymiany informacji przez systemy różnych firm między sobą. ISO (Interfied Standard Organization) opracowała standard mający być normą. Model OSI/ISO (Open System Intercconection) system otwarty - opracowano zespół protokołów aby można było wytworzyć zarówno sprzęt jak i oprogramowanie.

21 NAZWA ZADANIA 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Tworzy interface obsługujący użytkownika dostarcza standardowe usługi aplikacji np. pocztę Określa niezależny od architektury format przesyłania danych, dokonuje konwersji danych Nadzoruje połączenie dialogowe między systemami (użytkownikami) powiadamia o błędach niższych warstw Zarządza połączeniami warstwy sieciowej, zapewnia niezawodność przepływu strumienia danych, kontroluje sekwencje pakietów, rozpoznaje dublety timeout y itp. Tworzy pakiety, wybiera trasę dla pakietów, adresuje sieci, dokonuje fragmentacji i defragmentacji informacji Definiuje reguły przesyłania i otrzymywania informacji, tworzy ramki, nadzoruje przepływ w warstwie fizycznej Łączy narzędzia i urządzenia sieciowe, definiuje komponenty elektryczne i mechaniczne oraz sygnały elektryczne w medium

22 Technologia Token Ring Fizycznie sieć jest gwiazdą zbiegającą się w MAU. Jako medium wykorzystano skrętkę (UTP 4-parową kat.3 dla prędkości 4Mb/s i kat.4 dla 16Mb/s). MAU Multistation Access Unit Funkcjonowanie sieci Token Ring: - krąży token; - token zamieniony na ramkę z danymi; - po odebraniu ramka jest odsyłana do nadawcy w celu sprawdzenia poprawności (jest to dodatkowe zabezpieczenie sieci na wypadek przekłamań); - nadawca zmienia ją na token.

23 Budowa ramki z danymi i tokena Start Sterowanie Sterowanie Adres stacji Adres stacji Dane FCS End Stan Delemiter dostępem ramką odbiorczej nadawczej Delemiter ramki Token Start Sterowanie End Delemiter dostępem Delemiter Start Delimiter alarmuje każdą stację o nadejściu tokena Sterowanie dostępem zawiera: 3 bity priorytet ramki, 1 bit token,1 bit monitor, 3 bity rezerwowe Sterowanie ramką czy ramka zawiera dane, czy rozkazy FCS suma kontrolna End Determiter zakańcza ramkę i sygnalizuje ewentualne błędy

24 W sieci jedna ze stacji pełni rolę monitora aktywnego, który: - synchronizuje czas w sieci; - usuwa błędne krążące ramki; - generuje nowy token. Technologia Ethernet 1. Ethernet i IEEE sieć LAN pracująca z prędkością 10 Mb/s 2. Ethernet 100 Mb/s zwany także Fast Ethernet em 3. Ehernet 1000 Mb/s zwany Gigabit Ethernetem em opracowany w latach

25 Podstawowa ramka IEEE Preambuła SOF Adres stacji Adres stacji Długość Dane FCS odbiorczej nadawczej Preambuła służy do zsynchronizowania nadajnika i odbiornika, zawiera 7 bajtów AA ( ) SOF Start ramki ( ) Start Of Frame Adres stacji jest 6 bajtowy. Jest nadzorowany przez IEEE. Każdy producent dostał 3 bajtowy kod np.: SIN 08:00:20 i w ramach produkcji każda karta otrzymuje 3 bajtowy niepowtarzalny numer fabryczny. Nie ma dwóch kart o identycznym numerze. Nie można go również zmienić. Adres FF:FF:FF:FF:FF:FF jest adresem rozgłoszeniowym, taki adres odbiera każda stacja. FCS suma kontrolna ramki informująca adresata, że nie nastąpiło przekłamanie transmisji.

26 Stacja, która chce nadawać wysyła swoje żadanie do huba, jeśli jest cisza, to hub natychmiast to żądanie akceptuje, a stacja rozpoczyna transmisję, jeśli są zgłoszenia z wielu stacji to hub zezwala na nadawanie stacji, której transmisja ma największy priorytet (np. videotransmisja). Gigabit Ethernet Jest rozszerzeniem Ethernetu i Fast Ethernetu. Zakłada przepływność 1000 Mb/s i kompatybilność z urządzeniami poprzednich generacji. Korzysta z tej samej metody dostępu, tych samych formatów ramek. Jako medium stosuje światłowód lub skrętkę miedzianą (4 pary żył). Konkuruje z innymi bardzo szybkimi sieciami np.: ATM dając rozwiązanie tańsze.

27 Ramka sieci Ethernet 1Gb/s z rozszerzeniem Carrier Extension Preambuła SFD DA SA Typ/Długość Dane FCS Rozszerzenie min 64 bajty min 512 bajtów Czas trwania z Carrier Extension Zasięg sieci Ethernet zależy: - od tłumienia medium - zdolności wykrycia kolizji.

28 Minimalny rozmiar ramki: 64 bajty=512 bitów Minimalny czas transmisji: - 51,2 μs przy 10 Mb/s - 5,12 μs przy 100 Mb/s - 0,512 μs przy 1 Gb/s Minimalny czas dla wykrycia kolizji: - 25,6 μs przy 10 Mb/s - 2,56 μs przy 100 Mb/s - 0,256 μs przy 1 Gb/s Czas propagacji sygnału w medium: - kabel 0,6 μs/100m - repeater I klasa 0,7 μs (analog cyfra analog) II klasa 0,46 μs (analog analog)

29 Zasada w sieci współdzielonej - 5 segmentów - 4 repeatery - 3 segmenty ze stacjami (max 1024 stacje) Zasięgi dla 10 Mb/s - 5x500m dla 10Base 5-5x185m dla 10Base2-5x100m dla 10BaseT Zasięgi dla 100 Mb/s - 205m (2*100m+5) 2 repeatery 100BaseT Wydłużenie minimalnej długości ramki dla 1 Gb/s do 4096 bitów+4,094μs. Czas do wykrycia kolizji 2 μs. Zasięg dla 1 Gb/s 200m (1 repeater)

30 Ramka sieci Ethernet 10Gb/s Preambuła SFD DA SA Typ/Długość Dane FCS min 64 bajty Ethernet 10 Gb/s - likwidacja CSMA/CD - powrót do tradycyjnej ramki - tylko medium światłowodowe. SFD Start of Frame Delimiter SA adres nadawcy FCS Frame Check Sequence DA adres odbiorcy

31 Aktywne urządzenia w lokalnych sieciach komputerowych Urządzenia przetwarzające i sprzęgające: Możemy urządzenia podzielić na aktywne (wymagające zasilania - obrabiają sygnał) i pasywne (bez zasilania). Urządzenia przetwarzające biorą udział bądź w wytwarzaniu, bądź pobieraniu danych, sprzęgające przekazywanie informacji z jednych do drugich rodzajów sieci. Urządzenia przetwarzające : serwery i stacje robocze użytkowników.

32 Serwer Podstawowe zadania realizowane przez serwer to: - zarządzanie siecią za pomocą sieciowego systemu operacyjnego uruchamianego na serwerze, - przechowywanie zasobów użytkowników: danych i programów, - kontrola dostępu użytkowników (zapewnienie bezpieczeństwa w sieci), - monitorowanie zdarzeń w sieci, -ochrona danych w przypadku awarii (administrator powinien zadbać o kopie zapasowe danych np. serwer może ulec zepsuciu). Każdy serwer jest osobnym, fizycznym urządzeniem.

33 Serwer komunikacyjny zarządza połączeniami między węzłami sieci lub między węzłem sieci a superkomputerem. Obsługuje on użytkowników sieci np. pragnących skorzystać z usług superkomputera: kontroluje dostęp. Serwer aplikacji udostępnia moc obliczeniową. Wykonywane aplikacje są realizowane całkowicie na serwerze, np. obliczenia naukowe lub na serwerze wykonywana jest jedynie część aplikacji. Pozostała część wykonywana jest na stacji użytkownika w systemie klient-serwer. (Obsługa specjalnego oprogramowania, służącego obsłudze określonych zadań, np. serwer obsługi stron WWW). Serwer drukowania zbiera od użytkowników zadania do drukowania, gromadzi je w plikach buforowych zwanych kolejkami a następnie kontrolując pracę drukarek rozsyła dane do nich. Może być aplikacją na serwerze plików lub samodzielnym serwerem. Serwerem drukowania określa się także urządzenia umożliwiające przyłączenie drukarki lub drukarek bezpośrednio do sieci ale urządzenia te nie zarządzają kolejkami muszą korzystać z prawdziwych serwerów druku. Serwer poczty elektronicznej zarządza obiegiem przesyłek i skrzynek pocztowych użytkowników. Współpracuje z oprogramowaniem użytkownika (klient poczty elektronicznej) w celu wysyłania i odbioru listów elektronicznych (obowiązek pełnej 24-godz. pracy).

34 Urządzenia sprzęgające Przegląd urządzeń aktywnych tylko dla sieci lokalnych: - regenerator (repeater) - most (bridge) Regenerator urządzenie do wzmacniania sygnałów sieci. Pracuje na warstwie fizycznej. Nie analizuje ramek w medium, wzmacniając sygnały elektryczne. Sygnały z pierwszej sieci zostają tylko wzmocnione i wędrują do sieci drugiej i odwrotnie. Jeśli w sieci A powstaje kolizja to jest poprzez repeater przenoszona do sieci B. Gdy oba sygnały chcą nadawać też jest kolizja. Te dwie sieci połączone repeaterem tworzą domenę kolizyjną. Repeatery pierwszego rodzaju odbierają sygnał, zamieniają na postać binarną i tworzą sygnał wpuszczenia w drugą sieć. Drugiego rodzaju bezpośrednio wzmacniają i wprowadzają do drugiej sieci (zaletą jest mniejszy czas między przesyłaniem komunikatu). 1 rodzaj - 0,7ns straty 2 rodzaj 0,4ns straty

35 Most jest urządzeniem wykorzystywanym w połączeniach międzysieciowych. Działa na warstwie fizycznej i łącza danych. Sygnał z sieci A jest na warstwie łącza danych zamieniony na ramkę i wprowadzany do drugiej sieci i na odwrót. Cechą mostu jest połączenie sieci w sposób selektywny. Jeśli A1 w A wysyła ramkę do np. A2 to ramka dociera do bridga mając rozpakowaną ramkę, sprawdza czy jest ona wysłana do B czy innej stacji w A. Jeśli nie przeniknie do B nie spowoduje kolizji. Bridge rozdziela sieci i nie ma kolizji. Mogą być wysyłane 2 ramki w tym samym czasie. Gdy z A wysyła do B, to ramka dotrze do bridga zorientować się, że ramka adresów jest do użytkowników sieci B i prześle do B. Gdy w B jest już wysyłana ramka to nastąpi kolizja i sieć B jest o tym informowana. Ramki lokalne pierwszej sieci nie zakłócają przesyłania ramek drugiej sieci.

36 Repeater dwa transcivery tych samych lub różnych rodzajów zamknięte w jednej obudowie. Została rola ograniczona do transmitowania i tego typu repeatery nazywamy transciverami.

37 Koncentrator (to wieloportowy repeater popularnie zwany hub). Połączenia do koncentratora wykonywane są kablem skrętkowym (stacje robocze dołączane są do wejść RJ45). Jedna para przesyła dane od karty sieciowej do koncentratora, a druga w kierunku przeciwnym. Na kablach połączeniowych nie powstają zatem kolizje. Domena kolizyjna jest wewnątrz koncentratora. Pod względem logicznym jest to sieć o charakterze szynowym (topologia szynowa BUS fizycznie jest zaś gwiazdą). Powiększanie obszarów sieci z zastosowaniem repeatera. W przypadku użycia technicznego w oparciu o kabel skrętkowy rolę repeaterów pełnią koncentratory. Maksymalnie w sieci w jednym łańcuchu może być 5 segmentów 4 koncentratory. Ponieważ repeater ma swój wzmacniacz powoduje że praca jednej stacji nie wpływa na pracę innych stacji. Hierarchiczne połączenia koncentratorów. Do dwóch koncentratorów są przyłączone koncentratory niższego rzędu i do tych dopiero stacje. Cała sieć stanowi domenę kolizyjną. Rozprowadzenie informacji musi się stać bardzo szybko, żeby sieć pracowała bezkolizyjnie. Koncentrator umożliwia realizację sieci o promieniu 100m. Wszystkie ramki rozprowadzane są po całej sieci. Po przekroczeniu pewnej liczby stacji taka sieć staje się niewygodna.

38 Przełącznik- koncentrator przełączający (switch) jest w istocie wieloportowym mostem. Przełącznik separuje każde wejście pod kątem przesyłanej informacji. Każdy port pamięta adresy karty, która jest do niego podłączona i gdy z innego portu dostanie ramkę, kieruje ją bezpośrednio do określonego portu. Każdy port jest przesyłany do 1 lub wielu stacji roboczych. Switch odbiera ramki i przekazuje do portu, gdzie jest karta sieciowa o adresie odbiorcy. Zwiększanie przepustowości sieci za pomocą przełącznika. Przełącznik komutując ramki nie dopuszcza do kolizji między nimi. Zastosowanie przełącznika zmniejsza domeny kolizyjne a co za tym idzie, prawdopodobieństwo kolizji. Zmniejszona liczba kolizji daje większą przepustowość. Switch analizuje ramkę, odczytuje, zagląda do adresu odbiorcy i kieruje ramkę do określonego portu. Musi znać adresy (tablica przyporządkowań przyporządkowanie - 1 : 1 czyli do switcha dołączona jedna stacja robocza, - 1 : wielu czyli do switcha dołączone wiele stacji roboczych). Należy nie przepełnić puli adresów MAC (kart sieciowych).

39 Jak dokonać przyporządkowania? - ręcznie, - automatycznie. W ramce jest adres stacji nadawczej i adres stacji odbiorczej, switch automatycznie przyporządkowuje adres. Wysyła ramki do wszystkich portów i łączy je ze sobą. W ten sposób szybko nauczy się wszystkich adresów. Jest problem, gdy wymienimy kartę? Więc algorytm ma akcję zapominania i switch uczy się co jakiś czas. Musi je zapominać. Ideą jest znaczne zmniejszenie domem kolizyjnych. Gdy wymienimy koncentrator na switch to zmniejszy się prawdopodobieństwo kolizji (wzrost prędkości pracy sieci dobrze dla użytkownika). Gdy zastosujemy przełączanie zamiast sieci współdzielenia to zlikwidujemy całkowicie kolizje. Radykalnie rośnie prędkość pracy sieci. Znika problem wykrywania kolizji. Nie ma ograniczeń na czas przebiegu ramki w sieci. Jedyny problem to tłumienie medium transmisyjnego.

40 Sieci wirtualne VLAN Zawiera tylko przełączniki. Każda ramka wędruje poprzez kolejne przełączniki zanim dotrze do adresata. W sieci takiej nie ma kolizji. Z poszczególnych przełączników grupuje się porty tworzące niezależną sieć. W każdej stworzonej w ten sposób sieci poszczególne stacje widzą się bez przeszkód. Między sieciami nie ma natomiast możliwości połączenia, nawet jeśli porty leżą w tym samym przełączniku. Poszczególne VLANY są całkowicie odseparowane. Aby połączyć logicznie tak powstałe VLANY należy użyć urządzeń sieciowych zwanych routerami. Klasyczna ramka nie ma pola o nr sieci wirtualnej. Połączenia między switch muszą być wykonywane w technologii przynajmniej Fast Ethernet. Adresowanie musi być realizowane ręcznie przez administratora.

41 Zadania LAN: Współdzielenie zasobów fizycznych pamięci masowych, drogich drukarek, urządzeń łączności itp. (mogą z nich korzystać wszyscy użytkownicy sieci) Współdzielenie zasobów logicznych (plików) między wielu użytkowników (programy uruchamiane są z serwera, istnieje jedna baza danych, a nie wiele lokalnych) Komunikacja między użytkownikami sieci oraz ich programami (np. poczta elektroniczna)

42 SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Architektury sieci: HOST-TERMINAL PEER TO PEER KLIENT-SERWER

43 HOST-TERMINAL Jeden komputer typu host udostępniany wielu użytkownikom Idea: użytkownicy posiadają nieinteligentne terminale, wszelkie działania wykonywane są na komputerze hosta. a) podział pamięci RAM między użytkowników b) podział zasobów dyskowych między użytkowników c) jeden procesor dla wszystkich użytkowników np. system UNIX

44 PEER TO PEER Sieć do której przyłączone są stacje robocze. Nie ma sieci nadrzędnej. Każdy użytkownik ma prawo do udostępniania sieci zasobów (zasoby dyskowe-katalogi, urządzenia zewnętrzne np. drukarka, którymi dysponuje. Zaleta: łatwa konfiguracja systemu Wady: rozproszenie zasobów dyskowych (utrata danych)

45 KLIENT-SERWER Model pośredni między powyższymi. Stacja serwera do której przyłączone są inteligentne stacje robocze. Serwer służy do przechowywania danych dyskowych, a aplikacje są uruchamiane na poszczególnych stacjach roboczych klientów. Szybkość zależy od wydajności stacji roboczej. Na stacji roboczej nie są przechowywane zasoby tylko na serwerze. Tak wiec to serwer udostępnia np. drukarkę. Zaleta: zasoby zgromadzone są w jednym miejscu Wady: dodatkowy system komputerowy (serwer), zatrudnienie administratora sieci

46 SIECI LOKALNE A SIECI ROZLEGŁE Obszar na którym funkcjonuje siec można podzielić na: sieci LAN (lokalne) sieci MAN (miejskie) sieci WAN (rozległe)

47 INTERSIEĆ Intersieć jest to sieć służąca do łączenia między sobą innych sieci, a nie pojedynczych komputerów. Urządzeniem umożliwiającym przyłączenie innej sieci jest ROUTER. Zadania routera: skierowanie pakietów wychodzących z danej sieci odebranie pakietów przekierowanie pakietów do innej sieci Router wyznacza trasę wędrówki pakietu. Router podejmuje decyzję o skierowaniu pakietu na określoną trasę na podstawie różnorodnych kryteriów np.: długość trasy obciążenie trasy priorytety itp.

PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH SIECI KOMPUTEROWE WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Sieć jest systemem komunikacji komputerów między sobą poprzez medium transmisyjne z użyciem określonych protokołów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel.

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. - system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. Standard IEEE 802.3 określa podobny typ sieci, ale różniący się formatem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe test

Sieci komputerowe test Uwaga: test wielokrotnego wyboru. Sieci komputerowe test Oprac.: dr inż. Marek Matusiak 1. Sieć komputerowa służy do: a. Korzystania ze wspólnego oprogramowania b. Korzystania ze wspólnych skryptów PHP

Bardziej szczegółowo

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko Topologie sieciowe mgr inż. Krzysztof Szałajko Graficzna prezentacja struktury sieci komp. Sieć komputerowa może być zobrazowana graficznie za pomocą grafu. Węzły grafu to urządzenia sieciowe i końcowe

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 3

Sieci komputerowe Wykład 3 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Stos TCP/IP Warstwa dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 3 Powtórka z rachunków 1 System dziesiętny, binarny, szesnastkowy Jednostki informacji (b,

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe ABC sieci - podstawowe pojęcia Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Ewa Burnecka ver. 0.1 p.1/28 Struktura sieci FDDI

Bardziej szczegółowo

Sieci bazujące na SERWERZE - centralne - tylko serwer oferuje usługi - bezpieczeństwo danych - dane i programy są fizycznie na serwerze

Sieci bazujące na SERWERZE - centralne - tylko serwer oferuje usługi - bezpieczeństwo danych - dane i programy są fizycznie na serwerze RODZAJE SIECI WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW i ZARZĄDZANIA BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Sieci bazujące na SERWERZE - centralne - tylko serwer oferuje usługi - bezpieczeństwo danych - dane i programy są fizycznie na

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci komputerowej. Topologie fizyczne. Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus)

Topologia sieci komputerowej. Topologie fizyczne. Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus) Topologia sieci komputerowej Topologia sieci komputerowej model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii Tutorial 1 Topologie sieci Definicja sieci i rodzaje topologii Definicja 1 Sieć komputerowa jest zbiorem mechanizmów umożliwiających komunikowanie się komputerów bądź urządzeń komputerowych znajdujących

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Instytut Informatyki P.S. Topologie sieciowe: Sieci pierścieniowe Sieci o topologii szyny Krzysztof Bogusławski

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

2. Topologie sieci komputerowych

2. Topologie sieci komputerowych 1. Uczeń: Uczeń: 2. Topologie sieci komputerowych a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje topologii sieci komputerowych, zna ich szczegółową charakterystykę, wie, jakie zastosowanie ma każda z topologii.

Bardziej szczegółowo

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko ETHERNET mgr inż. Krzysztof Szałajko Ethernet - definicja Rodzina technologii wykorzystywanych w sieciach: Specyfikacja mediów transmisyjnych Specyfikacja przesyłanych sygnałów Format ramek Protokoły 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 4 Temat ćwiczenia: Tworzenie, konfiguracja i badanie sieci LAN.

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

Historia local area networks LAN. Topologia

Historia local area networks LAN. Topologia PORADNIKI LAN Historia local area networks LAN W połowie lat 70-tych Robert Metcalf i David Boggs z firmy Xerox eksperymentowali z komunikacją między komputerami. Stało się to pierwszą implementacją Ethernetu.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 2 1 / 21 Sieci LAN LAN: Local Area Network sieć

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Protokoły dostępu do łącza fizycznego. 24 października 2014 Mirosław Juszczak,

Protokoły dostępu do łącza fizycznego. 24 października 2014 Mirosław Juszczak, Protokoły dostępu do łącza fizycznego 172 Protokoły dostępu do łącza fizycznego Przy dostępie do medium istnieje możliwość kolizji. Aby zapewnić efektywny dostęp i wykorzystanie łącza należy ustalić reguły

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

WRSTWA FIZYCZNA W ETHERNECIE. Warstwa fizyczna opisywana jest według schematu, jaki przedstawia poniższy rysunek

WRSTWA FIZYCZNA W ETHERNECIE. Warstwa fizyczna opisywana jest według schematu, jaki przedstawia poniższy rysunek WRSTWA FIZYCZNA W ETHERNECIE Warstwa fizyczna opisywana jest według schematu, jaki przedstawia poniższy rysunek ETHERNET 10 Mbit/s 10Base2 specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10Mbps korzystająca

Bardziej szczegółowo

Technika sieciowa Ethernet

Technika sieciowa Ethernet Ethernet 1 Technika sieciowa Ethernet - 22 maja 1972 zostało odnotowane w historii powstanie pierwszej lokalnej sieci komputerowej w Palo Alto Research Center w USA laboratorium firmy XEROX. - Pomysł zaczerpnięty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora BMK-33

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora BMK-33 LANEX S.A. ul. Diamentowa 0- Lublin tel. (0) 0 do 0 tel/fax. (0) 0 9 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (0) --0 do 0 wew.3

Bardziej szczegółowo

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Sieci komputerowe charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Definicja sieci komputerowej. Sieć jest to zespół urządzeń transmisyjnych (karta sieciowa, koncentrator,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 0-0 Lublin tel. (0) 0 tel/fax. (0) 0 0 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-. e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (0) -9-9 .Wstęp Wieloportowy koncentrator

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe E13

Sieci komputerowe E13 Sieci komputerowe E13 Model OSI model odniesienia łączenia systemów otwartych standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Podział, retransmisja łączenie pakietów, porty Routery, Adresy logiczne:

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2014/2015 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Witryny i aplikacje internetowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Witryny

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 2 1 / 27 Sieci LAN LAN: Local Area Network sieć

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32 Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci lokalnych

Topologie sieci lokalnych Topologie sieci lokalnych Topologia sieci określa fizyczny układ sieci: rozmieszczenie jej elementów oraz połączenia między nimi oraz stosowane przez stacje robocze (węzły sieci) metody odczytywania i

Bardziej szczegółowo

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe Mosty przełączniki zasady pracy pętle mostowe STP Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe 1 Uczenie się mostu most uczy się na podstawie adresu SRC gdzie są stacje buduje na tej podstawie tablicę adresów MAC

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

8. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych

8. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych 8. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych We współczesnym świecie komunikacja odgrywa ważną rolę w przekazywaniu informacji. Komunikujemy się z innymi bezpośrednio za pomocą np. głosu, znaków,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna.

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Dlaczego komputery łączy się w sieć? Komputery łączy się w sieć przede wszystkim w celu wymiany danych. Sieć umożliwia udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Wykład: LAN, MAN, WAN, intranet, extranet, topologie sieciowe: szyna, gwizada, pierścień, rodzaje przewodów sieciowych: BNC, koncentryczny, skrętka, UTP, STP, światłowód,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia fizyczne sieci. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Urządzenia fizyczne sieci. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Urządzenia fizyczne sieci M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej 1 Aktywne urządzenia sieciowe Elementy sieci dzielimy na pasywne aktywne. Pasywne to inaczej elementy bierne: Przewody (światłowód,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014

Sieci komputerowe. Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014 Sieci komputerowe Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014 Trochę historii 1969 powstaje sieć ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ~1990 CERN początki

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Opracował: Adam Nazimek 1 Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa - jest to zespół urządzeń

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy Ethernet Standard Ethernet zorganizowany jest w oparciu o siedmiowarstwowy model ISO/OSI. Opisuje funkcje toru komunikacyjnego, umieszczonego w modelu ISO/OSI w warstwach 2 i 1 (fizyczna i łącza danych).

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe Ethernet (IEEE 802.3) Jest najszerzej wykorzystywaną technologią w sieciach lokalnych (LAN).

Technologie sieciowe Ethernet (IEEE 802.3) Jest najszerzej wykorzystywaną technologią w sieciach lokalnych (LAN). Technologie sieciowe Ethernet (IEEE 802.3) Jest najszerzej wykorzystywaną technologią w sieciach lokalnych (LAN). Warstwa 2 (Łącza danych) Warstwa 1 (Fizyczna) Podwarstwa LLC Podwarstwa MAC Ethernet IEEE

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera SE-36

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera SE-36 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (081) 443-96-39

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania

Wykład 5. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 5 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

1. Struktura sieci komputerowych, topologie sieci

1. Struktura sieci komputerowych, topologie sieci Celem laboratorium nr 3 jest zapoznanie się ze sposobami przygotowywania okablowania sieciowego zgodnie z obowiązującymi standardami. W trakcie zajęć wykonane zostaną kable sieciowe połączeniowe, następnie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Domena kolizyjna, zadania

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: Media transmisyjne: Kategorie skrętek miedzianych:

SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: Media transmisyjne: Kategorie skrętek miedzianych: SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: sieć lokalna LAN Local Area Network sieci metropolitarne MAN Metropolitan Area Network sieci rozległe WAN Wide Area Network. Media transmisyjne: 1. Skrętka nieekranowana (UTP

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 7 -

Technologie informacyjne - wykład 7 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 7 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki Sieci komputerowe

Podstawy informatyki Sieci komputerowe Podstawy informatyki Sieci komputerowe dr inż. Adam Klimowicz Sieć komputerowa SIEĆ KOMPUTEROWA to zbiór urządzeń komputerowych połączonych ze sobą za pomocą medium transmisyjnego w taki sposób aby możliwa

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Materiały do przedmiotu dla klasy 2 it ZS nr 2 w Puławach

Sieci Komputerowe. Materiały do przedmiotu dla klasy 2 it ZS nr 2 w Puławach Sieci Komputerowe Materiały do przedmiotu dla klasy 2 it ZS nr 2 w Puławach Spis treści 1. Definicja sieci i jej rodzaje 2. LAN - definicja 3. Sieć WAN definicja 4. Sieć MAN -definicja 5. Podstawowe składniki

Bardziej szczegółowo

Standardy Ethernet. Ewolucja

Standardy Ethernet. Ewolucja 1 Standardy Ethernet Ewolucja Ethernet PARC firmy Xerox (PARC Palo Alto Research Center) = Ethernet I topologia magistrali kabel koncentryczny o grubości ½ cala (12 mm) o maksymalnej długości 500m połączenie

Bardziej szczegółowo

Sieci LAN. - klient-serwer, - sieci typy peer-to-peer.

Sieci LAN. - klient-serwer, - sieci typy peer-to-peer. Celem tego artykułu jest zapoznanie z popularnymi topologiami sieci lokalnych (LAN). Sieć komputerowa powstaje wtedy, gdy dwa komputery połączymy ze sobą. Takie połączenie nie wymaga specjalnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Ethernet - technologia sieci LAN (warstwa 2)

Wykład 6. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Ethernet - technologia sieci LAN (warstwa 2) Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 6 1. Ethernet - technologia sieci LAN (warstwa 2) dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Mapa wykładu. 5.6 Koncentratory, mosty, i switche 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne 5.8 PPP 5.9 ATM 5.10 Frame Relay

Mapa wykładu. 5.6 Koncentratory, mosty, i switche 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne 5.8 PPP 5.9 ATM 5.10 Frame Relay Mapa wykładu 5.1 Wprowadzenie i usługi warstwy łącza 5.2 Rozpoznawanie i naprawa błędów 5.3 Protokoły wielodostępowe 5.4 Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP 5.5 Ethernet 5.6 Koncentratory, mosty, i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie

16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie Rozdział 16 t Wprowadzenie do sieci komputerowych Transmisja typu klient-serwer wykorzystywana jest także w przypadku wielu usług w internecie. Dotyczy to na przykład stron WWW umieszczanych na serwerach

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Dla DSI II SIECI KOMPUTEROWE

Dla DSI II SIECI KOMPUTEROWE Dla DSI II SIECI KOMPUTEROWE SIEĆ KOMPUTEROWA System komunikacyjny składający się z dwóch lub więcej węzłów sieciowych połączonych za pomocą określonego medium. Węzłami mogą być komputery lub urządzenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI KARTA SIECIOWA

ELEMENTY SIECI KARTA SIECIOWA ELEMENTY SIECI KARTA SIECIOWA 1 Karta sieciowa to urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach LAN. Każdy komputer, który ma korzystać z sieci, powinien być wyposażony w taką kartę.

Bardziej szczegółowo