w ramach projektu Łamigłówki dla Nomada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w ramach projektu Łamigłówki dla Nomada"

Transkrypt

1 METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Tytuł: Metodyczne uwarunkowania tworzenia kursów w ramach projektu Łamigłówki dla Nomada Autor: dr Dobrosław Bilski

2 WPROWADZENIE W CELE PROJEKTU I JEGO SPECYFIKĘ I. NOMAD CZYLI UŻYTKOWNIK KURSÓW ZAŁOŻENIA I NOWE INFORMACJE W ŚWIETLE KOLEJNYCH BADAŃ Warsztaty Metodyczne uwarunkowania tworzenia kursów w ramach projektu Łamigłówki dla Nomada składają się z sześciu sesji: Nomad czyli użytkownik kursów założenia i nowe informacje w świetle kolejnych badań Nomadyczne nauczanie problemowe założenia i zasady Cele kształcenia ich rola w procesie kształcenia w metodyce nomadycznego nauczania problemowego Etapy procesu kształcenia w metodyce nomadycznego nauczania problemowego Tworzenie i zatwierdzanie kursów zasady opracowania, metodycznej konsultacji i odbioru kursów obowiązujące w projekcie Przykłady dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów przez autorów kursów

3 Sesja I. NOMAD CZYLI UŻYTKOWNIK KURSÓW ZAŁOŻENIA I NOWE INFORMACJE W ŚWIETLE KOLEJNYCH BADAŃ

4 WPROWADZENIE W CELE PROJEKTU I JEGO SPECYFIKĘ I. NOMAD CZYLI UŻYTKOWNIK KURSÓW ZAŁOŻENIA I NOWE INFORMACJE W ŚWIETLE KOLEJNYCH BADAŃ Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia się przez całe życie na miarę XXI wieku Jednym z podstawowych zadań projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku jest opracowanie nowatorskiej metodyki nauczania łączącej kształcenie problemowe, oparte na wykorzystaniu łamigłówek wspomagających myślenie logiczne i samodzielne rozwiązywanie problemów (puzzle- based learning) z nauczaniem nomadycznym (incydentalnym).

5 I. NOMAD CZYLI UŻYTKOWNIK KURSÓW ZAŁOŻENIA I NOWE INFORMACJE W ŚWIETLE KOLEJNYCH BADAŃ KIM JEST NOMAD? Zgodnie z analizą przeprowadzoną w ramach realizacji projektu ustalono, że odbiorcy projektu Nomadzi (będący absolwentami studiów humanistycznych i społecznych): w większym stopniu przejawiają osobowość intuicyjną niż racjonalną; nie preferują treści prezentowanych w ujęciu logiczno- matematycznym choć bliskie są im łamigłówki i gry logiczne; preferują treści prezentowane w formie języka naturalnego (tekstu, obrazu, dźwięku), a nie sztucznego czy symbolicznego (np. matematycznego, chemicznego itp.); należą do pokolenia sieci oraz przejawiają preferencje cyfrowych tubylców (tj. incydentalne, krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, wielozadaniowość, szybkie efekty, wykorzystywanie nowych, mobilnych technologii, przedkładanie obrazu i dźwięku nad tekst). Na ile tak opisany wizerunek Nomada jest rzeczywisty, osadzony w realiach, zbieżny z doświadczeniami uczestników szkolenia?

6 I. NOMAD CZYLI UŻYTKOWNIK KURSÓW ZAŁOŻENIA I NOWE INFORMACJE W ŚWIETLE KOLEJNYCH BADAŃ SPECYFIKA KORZYSTANIA Z KURSÓW ZDALNYCH PRZEZ ADRESATÓW PROJEKTU W OPARCIU O PRZEPROWADZONE BADANIA MIEJSCA KORZYSTANIA Z KURSÓW Miejsce korzystania z kursu procent użytkowników posiadających istotne doświadczenie procent badanych którzy deklarują nieistotne doświadczenia Miejsce korzystania z kursu procent badanych uczestników posiadających pozytywną opinię o możliwości wykorzystania kursu procent badanych uczestników posiadających negatywną opinię o możliwości wykorzystania kursu środki transportu 5% 91% środki transportu 26% 22% miejsce pracy 14% 85% miejsce nauki (uczelnia, 13% 91% biblioteka) miejsce wypoczynku, 10% 89% rekreacji i rozrywki inne miejsca publiczne (bank 4% 93% poczta) dom 98% 2% miejsce pracy 33% 20% miejsce nauki (uczelnia, 33% 13% biblioteka) miejsce wypoczynku, 43% 2% rekreacji i rozrywki inne miejsca publiczne (bank 28% 15% poczta) dom 96% 0%?

7 I. NOMAD CZYLI UŻYTKOWNIK KURSÓW ZAŁOŻENIA I NOWE INFORMACJE W ŚWIETLE KOLEJNYCH BADAŃ SPECYFIKA KORZYSTANIA Z KURSÓW ZDALNYCH PRZEZ ADRESATÓW PROJEKTU W OPARCIU O PRZEPROWADZONE BADANIA DŁUGOŚĆ SESJI POŚWIĘCANYCH NA KORZYSTANIE Z KURSU Długość sesji procent użytkowników posiadających istotne doświadczenie procent badanych którzy deklarują nieistotne doświadczenia do 15 minut 17% 83% minut 35% 65% minut 33% 67% Długość sesji procent badanych uczestników posiadających pozytywną opinię o możliwości wykorzystania kursu procent badanych uczestników posiadających negatywną opinię o możliwości wykorzystania kursu do 15 minut 39% 13% minut 54% 4% minut 61% 0% minut 54% 46% minut 65% 11% pow. 90 minut 52% 48% pow. 90 minut 59% 15%?

8 I. NOMAD CZYLI UŻYTKOWNIK KURSÓW ZAŁOŻENIA I NOWE INFORMACJE W ŚWIETLE KOLEJNYCH BADAŃ KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZYCH BADAŃ DLA KURSÓW, SPOSOBÓW ICH OPRACOWYWANIA I FORMY Konieczne przystosowanie kursu (ekranów) do korzystania na urządzeniach mobilnych: Niewielka ilość tekstu na jednym ekranie, Odmienny wygląd ekranów (wzbogacenie ekranów elementami graficznymi) Wykorzystanie audio narracji w ekranach Długość lekcji pomiędzy 20 a 45 minut (czasami trudne do przewidzenia) Konieczność podejmowania działań na rzecz trwałości uczenia się (powtórzenia, pytania kontrolne nie koniecznie obligatoryjne). co jeszcze?

9 Sesja II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY

10 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY DLACZEGO NOWA METODYKA I CO Z TEGO WYNIKA Dlaczego nowa metodyka? Opracowana i wdrażana w projekcie metodyka ma służyć wprowadzeniu Nomada (koczownika, cyfrowego tubylca) w świat wiedzy i profesjonalnych kompetencji na jego warunkach, w trybie dostosowanym do koczowniczego stylu życia jaki wymusza na nim rzeczywistości. Czy autor kursu jest Nomadem? Istotnym problemem metodycznym jest fakt, że w większości autorzy kursów opartych na metodyce nomadycznego nauczania problemowego sami nie są nomadami. Oczywiście nie jest to regułą. Autor kursu morze przejawiać część lub nawet wszystkie cechy nomada, jednak możemy z dość dużym prawdopodobieństwem założyć, że z pewnością, drogi autorze kursu, nie masz doświadczeń w uczeniu się z materiałów przygotowanych zgodnie z ta metodyką ani doświadczeń w opracowywaniu takich materiałów. Dlatego niniejszy podręcznik ma wprowadzić Cię w metodyczne i praktyczne uwarunkowania opracowania kursów dla nomadów zgodnie z metodyką nomadycznego nauczania problemowego.

11 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY Doświadczenia i wątpliwości po pierwszej porcji tworzonych kursów Mamy 13 kursów opracowanych zgodnie z metodyką Puzzle Learning! Część z tych kursów jest już na Plaqormie ŁAP! Trzy kursy poddane zostały testowaniu. Jak mocno trzymać się celów? Jak uważnie je redagować? Jak wiernie trzymać się łamigłówek? Jak je tworzyć, zapisywać i stosować w interakcji? Jak wiernie trzymać się struktury lekcji? Ile mulmmediów w lekcjach? Ile tekstu w lekcjach? Ile podawania, a ile poszukiwania i interakcji?

12 Podstawy dydaktyczne kształcenia zdalnego dorosłych Rozwiewanie wątpliwości: Jak mocno trzymać się celów? Jak uważnie je redagować? II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY Cele oparte na efektach wiedza, umiejętności, kompetencja społeczne wyrażone operacyjnie konieczność certyfikacji Weryfikacja efektów efekty (cele) jako element procesu dydaktycznego porządkujący jego całość Porcjowanie materiału kształcenia Kontrola dydaktyczna z natychmiastową oceną

13 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY NAUCZANIA PROBLEMOWE O CO CHODZI I JAKĄ PRZYJMUJE POSTAĆ W PROJEKCIE? Nauczanie problemowe oparte o łamigłówki Łamigłówka jako problem w procesie dydaktycznym Problem w nauczaniu - nauczanie problemowe jako trening w myśleniu Myślenie logiczne (wnioskowanie) i myślenie twórcze Problemy otwarte i problemy zamknięte problem i droga do jego rozwiązania?

14 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY NAUCZANIE NOMADYCZNE O CO CHODZI I JAKIE RODZI KONSEKWENCJE DLA FORMY KURSU? Struktura lekcji ściśle oparta na założeniach metodyki puzzle learning Nauczanie incydentalne nauczanie dla informatycznego Nomada nauczanie na urządzeniach mobilnych Inicjowanie procesu kształcenia od łamigłówki odczucia problemu i ciekawości jego rozwiązania Krótkie lekcje i niewielkie elementy lekcji (ekrany) Częsta interakcja i szybka informacja zwrotna

15 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY ZASADY NAUCZANIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM Dobre zrozumienie metodyki nomadycznego nauczania problemowego będzie kluczowe dla szybkiego i poprawnego przygotowania kursu. Doświadczenia autorów, którzy wcześniej tworzyli kursy oraz badania przeprowadzone na ochotnikach, którzy korzystali już z przygotowanych w ramach projektu kursów pozwoliły na określenie kilku kluczowych zasad metodycznych. Ich rolą jest wprowadzenie dla autora kursów czytelnych reguł, których przestrzeganie pozwoli opracować poprawny metodycznie kurs. Rolą zasad jest wskazanie specyfiki i odmienności przyjętych rozwiązań. Pełne i poprawne ich zastosowanie wymaga zapoznania się z treścią podręcznika.

16 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY ZASADY NAUCZANIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM - ZASADA PROBLEMOWOŚCI Podstawą procesu uczenia się jest celowe i świadome podjęcie tego zadania przez osobę uczącą się. Nie chodzi jednak o to, aby cel uczenie sia sprowadzał się do woli ukończenia kursu i zdobycia certyfikatu. Chodzi o to, aby uczyć się z intencją nabywania nowych kompetencji pobudzaną ciekawością. Aby było to bardziej prawdopodobne zakładamy, że elementem inicjującym kurs i lekcje są łamigłówki lub zagadki. Pod tymi nazwami rozumiemy zadania problemowe, które wykraczają poza wiedzę, doświadczenie i/lub umiejętności kursanta rozpoczynającego lekcję i uświadamiają mu potrzebę uważnego skorzystania z lekcji. Każda lekcja w swojej początkowej fazie powinna zawierać łamigłówkę (zagadkę, zadanie problemowe). Ważne jest także, aby łamigłówki wskazywały na praktyczny (użyteczny, zawodowy) wymiar przekazywanej wiedzy lub umiejętności. Badania pokazały, że to rozwiązanie metodyczne znacząco podnosi wytrwałości, dociekliwość i aktywność osoby uczącej się.

17 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY ZASADY NAUCZANIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM - ZASADA ŚCISŁEJ KORELACJI CELÓW, TREŚCI I KONTROLI KOŃCOWEJ Elementem łączącym i porządkującym całość kursu nie są wyobrażenia autora o tym co może przekazać uczestnikowi lecz efekty kształcenia założone dla konkretnego kursu. Powinny one zostać przez autora wyrażone w postaci operacyjnej (wskazywać na konkretną czynności, jaką ma być w stanie wykonać uczestnik szerzej o tym w dalszej części). Tak wyrażone cele muszą zostać przypisane do konkretnych lekcji. Lekcje maja służyć ich osiągnięciu w możliwie optymalny sposób. Powiązany z daną lekcję element kontroli końcowej (końcowego testu po zakończeniu kursu) powinien weryfikować osiągnięcie zamierzonego efektu. Precyzyjne i konsekwentne podporządkowanie lekcji oraz kontroli końcowej efektom pozwala zautomatyzować generowanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje absolwenta kursu. Bardzo ścisłe przestrzeganie tej zasady przez autora kursu jest zatem warunkiem przydatności kursu w projekcie.

18 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY ZASADY NAUCZANIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM - ZASADA ETAPOWOŚCI Dla potrzeb projektu opracowano listę 10- ciu etapów procesu nauczania/uczenia się. Ich pełne omówienie znajdzie się w dalszej części. Tych dziesięć etapów musi zostać zawartych w każdym kursie specjalne narzędzia walidacyjne na plaqormie sprawdzają to. Oczywiście każdy ekran kursu musi zostać przez autora przypisany do konkretnego etapu. W projekcie istnieją etapy, które muszą stanowić element każdej lekcji (1,2,3,4,5,9,10) oraz etapy, które muszą pojawić się przynajmniej raz w kursie (6,7,8). Taka konstrukcja lekcji i kursu zapewnia spójność procesu uczenia się oraz ułatwia i organizuje uczenie się kursanta

19 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY ZASADY NAUCZANIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM - ZASADA PRZYSTOSOWANIA DO INCYDENTALNEGO UCZENIA SIĘ Kursy opracowywane w ramach projektu adresowane są do osób podejmujących uczenie się incydentalne, w wolnych chwilach, w podróży, optymalnie wykorzystujących swój czas w celach poznawczych. Lekcje muszą zatem posiadać formę łatwą do wykorzystania na urządzeniach mobilnych, prostą nawigację, czytelną strukturę. W dużym stopniu dba o to już sama plaqorma ŁAP. Jednak także autor kursu musi w sposób istotny uwzględnić ten element. Wymaga to od autora kursu bardzo umiejętnego porcjowania kształtowanej wiedzy i umiejętności. Istnieje potrzeba dzielenia ich na porcje znacznie mniejsze niż w tradycyjnych rozwiązaniach, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie jak wiele elementów lekcji obudowuje etap, w którym zaznajamiamy z nowym materiałem. Pojedyncza lekcja powinna zostać zaplanowana tak, aby uczenie się zajęło kursantowi do 45 minut. Zasada ta bardzo silnie powiązana jest też z opisana poniżej zasadą przeciwdziałania nadmiernej werbalizacji.

20 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY ZASADY NAUCZANIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM - ZASADA PRZECIWDZIAŁANIA NADMIERNEJ WERBALIZACJI Wielu nauczycieli ma tendencje do przegadywania procesu nauczania. Duże znaczenia ma tutaj nomadyczny (incydentalny) charakter uczenia się. Ale jeszcze istotniejsze są poznawcze uwarunkowania współczesnych dwudziesto- i trzydziestolatków. Pojedynczy ekran nie powinien zawierać więcej niż 800 znaków ze spacjami jeśli istnieje potrzeba werbalnego przekazania większej treści nadzieli podzielić ją na kilka ekranów lub wykorzystać możliwość umieszczenia dźwiękowego zapisu lektora; Przynajmniej raz na 5 lekcji powinien pojawić się zapis wideo;

21 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY ZASADY NAUCZANIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM - ZASADA PRZECIWDZIAŁANIA NADMIERNEJ WERBALIZACJI Każda lekcja powinna zawierać infografikę lub animację przygotowane dla wizualizacji treści kształcenia i ułatwienia ich zrozumienia; Wygląd następujących po sobie ekranów powinien wyraźnie się różnić, aby ułatwić wiązanie obrazów z treścią; Lekcja powinna uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące interakcji wynikające z etapów procesu nauczania/uczenia się opisanych w metodyce projektu.

22 II. NOMADYCZNE NAUCZANIE PROBLEMOWE ZAŁOŻENIA I ZASADY ZASADY NAUCZANIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM - ZASADA PRAGMATYCZNOŚCI Wszystkie tworzone zgodnie z prezentowana metodyką kursy służą kształceniu praktycznych kompetencji zawodowych. Istotne jest zatem pragmatyczne podejście autora do prezentowanej wiedzy i kształtowanych umiejętności. Kursy nie mają celu prezentacji wielości stanowisk teoretycznych, złożoności problemu w sferze koncepcyjnej czy teoretycznej. Przeciwnie ich rolą jest wprowadzenie w spójny i uporządkowany świat kompetencji praktycznych. Jego uporządkowanie, uczynienie klarownym, a jednocześnie wykształcenie użytecznych kompetencji jest zadaniem autora kursu. Podstawą zatem w tworzeniu kursu jest opracowanie przez autora pewnego modelu praktyki zawodowej oraz modelu koniecznych kompetencji, a następnie obmyślenie możliwie najskuteczniejszego sposobu zapoznania z tym modelem uczestnika. Oczywiście kurs może, a nawet powinien zawierać wskazówki dotyczące źródeł wiedzy pozwalających na dalsze pogłębianie i doskonalenie wiedzy i umiejętności.

23 Sesja III. CELE KSZTAŁCENIA ICH ROLA W PROCESIE KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO?

24 III. CELE KSZTAŁCENIA ICH ROLA W PROCESIE KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO CELE NAUCZANIA I ICH ROLA W PROCESIE KSZTAŁCENIA OPARTEGO NA EFEKTACH KSZTAŁCENIA W profesjonalnym podejściu do procesu dydaktycznego cel nauczania porządkuje jego całość: pozwala dobrać treści, dobrać metody, zorganizować proces kształcenia, przeprowadzić go w sposób świadomy oraz ocenić efektywność. Efekty kształcenia w rozumieniu KRK to forma redakcji celów nauczania Cele nauczania to: sensowne, świadome, z góry założone, planowe, a zarazem konkretne efekty procesu kształcenia założone przez nauczyciela przed jego rozpoczęciem. Są projekcją przyszłości. (Denek 1994)?

25 III. CELE KSZTAŁCENIA ICH ROLA W PROCESIE KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO CELE NA RÓŻNYCH STOPNIACH OGÓLNOŚCI HIERARCHIZACJA CELÓW W KONTEKŚCIE ŚCIEŻEK ZAWODOWYCH I KURSÓW CELE OGÓLNE CELE POŚREDNIE CELE SZCZEGÓŁOWE (OPERACYJNE) Opis sylwetki absolwenta charakteryzujący jego założone kompetencje (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Zadania nauczyciela W PROJEKCIE ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA Założona zmiana kompetencji wyrażona w postaci operacji, jakich wykonanie wskazuje na osiągnięcie założonego celu Określone w koncepcji ścieżki zawodowej (podzielone na kompetencje kluczowe i uzupełniające) Określone w koncepcji kursu, porządkujące kurs, kontrolę końcową i tym samym proces certyfikacji?

26 CELE JAKO EFEKTY KSZTAŁCENIA - REDAGOWANIE III. CELE KSZTAŁCENIA ICH ROLA W PROCESIE KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO EFEKT KSZTAŁCENIA Absolwent Wiedza Wiedza Umiejętności posiada wiedzę na temat zarządzania projektami i zna metody zarządzania nimi. zna narzędzia i metody wspierające zarządzanie projektami. potrafi zaplanować projekt (harmonogram, budżet, zasoby) z zastosowaniem odpowiednich narzędzi. Umiejętności potrafi stosować metody zarządzania projektami.?

27 CELE SZCZEGÓŁOWE I ICH ROLA W CERTYFIKACJI KSZTAŁCENIA III. CELE KSZTAŁCENIA ICH ROLA W PROCESIE KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO Cele szczegółowe powinny zostać wyrażone w postaci operacji, jakiej wykonanie przez uczestnika kursu będzie potwierdzeniem osiągnięcia celu. Przy formułowaniu celów szczegółowych w sposób operacyjny stosuje się czasowniki operacyjne, takie jak: nazwie, zdefiniuje, wymieni, zidentyfikuje, wyliczy (pomoc) Operacja zawsze jest czynnością, co sugeruje powiązanie z umiejętnościami w istocie poprzez operacje weryfikujemy osiągnięcie zarówno efektów typu wiedza, jak i efektów typu umiejętności czy kompetencje. Tak sformułowany cel jest podstawą kontroli dydaktycznej oraz certyfikacji w procesie kształcenia (projekcie).?

28 Sesja IV. ETAPY PROCESU KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO

29 IV. ETAPY PROCESU KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO ETAPY KSZTAŁCENIA ICH ROLA W PROCESIE PROJEKTOWANIA DYDAKTYCZNEGO Etapy kształcenia porządkują przebieg procesu kształcenia w ramach przyjętej koncepcji metodycznej poprzez określenie zadań nauczyciela (autora kursu) na każdym z etapów oraz konsekwencji jakie jego ukończenie poszczególnych etapów powinno przynieść odbiorcy. Kolejność etapów sugeruje przebieg procesu dydaktycznego, ale jednocześnie nie stanowi algorytmu. Etapy mogą przenikać się, toczyć się równolegle. Nie wszystkie etapy musza być obecne na każdej lekcji. Wszystkie etapy muszą pojawić się w procesie kształcenia, aby był to on poprawny metodycznie.

30 IV. ETAPY PROCESU KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO ETAPY KSZTAŁCENIA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM?

31 IV. ETAPY PROCESU KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO ZASADY WALIDACJI LEKCJI ETAPY KONIECZNE NA KAŻDEJ LEKCJI Na każdej lekcji w kursie zaprojektowanym zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi powinny zostać uwzględnione etapy: I wprowadzenie do lekcji II, III, IV, V łamigłówka IX podsumowanie X kontrola końcowa każda lekcja powinna zostać powiązana z kontrolą końcową, która weryfikuje osiągnięcie założonych dla lekcji celów. Każda lekcja musi zawierać także wybrany układ etapów VI, VII, VIII stosownie do celów lekcji opisanych w etapie V. Częsta interakcja w postaci kontroli bieżącej (możliwa do wprowadzenia na poziomie każdego ekranu) wzmacnia stopień zrozumienia materiału oraz służy jego utrwaleniu. Przyczynia się także do świadomego i aktywnego udziału w kursie.

32 IV. ETAPY PROCESU KSZTAŁCENIA W METODYCE NOMADYCZNEGO NAUCZANIA PROBLEMOWEGO ZASADY WALIDACJI KURSU ETAPY KONIECZNE DO REALIZACJI W KURSIE W toku każdego kursu muszą pojawić się wszystkie określone w metodyce projektu etapy kształcenia (nauczania/uczenia się). Brak jednego z nich rozpoznawany jest przez system walidacyjny jako błąd. Istnieją także inne wymagania walidacyjne, które szerzej zostaną omówione na indywidualnych konsultacjach?

33 Sesja V. TWORZENIE I ZATWIERDZANIE KURSÓW ZASADY OPRACOWANIA, METODYCZNEJ KONSULTACJI I ODBIORU KURSÓW OBOWIĄZUJĄCE W PROJEKCIE

34 KOLEJNE KROKI OPRACOWYWANIA I ZATWIERDZANIA KURSÓW V. TWORZENIE I ZATWIERDZANIE KURSÓW ZASADY OPRACOWANIA, METODYCZNEJ KONSULTACJI I ODBIORU KURSÓW OBOWIĄZUJĄCE W PROJEKCIE CZĘŚĆ A: INFORMACJE OGÓLNE (umiejscowienie kursu w całości ścieżki ) projektu - wypełnia administracja projektu na podstawie informacji uzyskanych od specjalisty ds. HR CZĘŚĆ B: PROPOZYCJA KURSU - wypełnia twórca kursu - cele szczegółowe (zoperacjonalizowane), koncepcja ich weryfikacji, struktura treści CZĘŚĆ C: WERYFIKACJA PROPOZYCJI AUTORA KURSU wypełnia koordynator ścieżki, specjalista HR, metodyk CZĘŚĆ D: KONSTRUKCJA KURSU wypełnia wykładowca - struktura kursu (podział na lekcje) i pierwsza lekcja CZĘŚĆ E: WERYFIKACJA STRUKTURY KURSU I PIERWSZEJ LEKCJI wypełnia metodyk i specjalista ds. mulmmediów CZĘŚĆ F: KURS (DALSZE LEKCJE) wypełnia wykładowca opis dalszych lekcji CZĘŚĆ G: UWAGI wypełnia specjalista ds. mulmmediów, metodyk, specjalista HR CZĘŚĆ H: OSTATECZNA OCENA KURSU odbiór kursu OBOWIĄZKI GWARANCYJNE AUTORA KOREKTA PO EWALUACJI KURSU

35 SZABLON KURSU I SPOSÓB PRACY Z SZABLONEM V. TWORZENIE I ZATWIERDZANIE KURSÓW ZASADY OPRACOWANIA, METODYCZNEJ KONSULTACJI I ODBIORU KURSÓW OBOWIĄZUJĄCE W PROJEKCIE Szablon udostępniony jest autorowi w postaci pliku word (DOCX). Jego edycja polega na wypełnianiu odpowiednich fragmentów, powielaniu bloków tekstowych oznaczonych kolorami w celu tworzenia przestrzeni dla kolejnych ekranów, lekcji, pytań itp. Szablon przewiduje miejsca edycji także dla administracji projektu, recenzentów i osób odbierających poszczególne prace oraz całość. Kolejne kopie szablonu stanowią dokumentację projektu i wykonania dzieła.?

36 Sesja VI. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW PRZEZ AUTORÓW KURSÓW

37 VI. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW PRZEZ AUTORÓW KURSÓW WPROWADZENIE W DOŚWIADCZENIA Z WCZEŚNIEJSZYMI KURSAMI Autorzy kursów zgłaszali zazwyczaj problemy w zakresie: formułowania celów kursu (efektów kształcenia) konieczności ich operacjonalizacji; zrozumienia miejsca łamigłówek w procesie kształcenia opartym na metodyce projektu oraz ich tworzenia jako zadań problemowych; właściwego rozumienia etapów kształcenia; określania roli i projektowania multmediów, a przede wszystkim ich ilości i formy; ilości tekstu, formy jego podania, planowania ekranów; roli i formy interakcji; powiązania kontroli końcowej z założonymi celami (efektami) Badani zgłaszali problemy związane z: nadmierną ilością tekstu na ekranie; niejasnością tekstu; trudnością pytań kontroli bieżącej i formalną trudnością jej sprostania;

38 VI. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW PRZEZ AUTORÓW KURSÓW PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Łamigłówki poprawnie osadzone w treści lekcji i powiązane z pragmatycznym wymiarem kursu Podział lekcji na krótkie ekrany o odmiennym wyglądzie graficznym (dzięki użyciu elementów multmedialnych takich jak rysunki, zdjęcia, infografiki, prezentacje wideo); Stosowanie częstej interakcji (każdy ekran może zwierać element interakcji (kontroli bieżącej); w prowadzonych badaniach wyraźnie służy ona podniesieniu jakości kształcenia nie stanowiąc problemu w incydentalnym uczeniu się (zazwyczaj); Stosowanie pytań powtórzeniowych wobec treści przekazanych we wcześniejszych lekcjach w celu nawiązania do treści nowej lekcji (ułatwia uogólnienie treści, przywołanie wiedzy uprzedniej oraz utrwalenie materiału); Podsumowywanie treści infografikami; Umieszczanie treści ułatwiających zrozumienie tekstu w postaci zapisów audio lub video.?

39 VI. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW PRZEZ AUTORÓW KURSÓW PRZYKŁADY POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW Bardzo duże porcje tekstu umieszczane na jednym ekranie pozbawione wsparcia multmediów; Raz przedstawione treści postrzegane przez autora jako treściami już opanowane brak troski o proces uczenia się; Umieszczanie łamigłówek pozbawionych możliwości wartościowej interakcji interakcji służącej przełamywaniu błędów w sposobie myślenia, obnażaniu złych nawyków poznawczych oraz stosowania przez kursantów myślenia potocznego; Stosowanie jednego pytania kontrolnego dla jednego celu szczegółowego; Pomijanie zawartych w metodyce etapów kształcenia. W celu uświadomienia kryteriów wg. których dokonywana będzie ocena kursu opracowano zasady nauczania specyficzne dla opracowanej metodyki i umieszczono je w podręczniku metodycznym.?

40 VI. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW PRZEZ AUTORÓW KURSÓW PODSUMOWANIE Kurs należy przygotować zgodnie z zasadami nauczania wyznaczają one kryteria oceny metodycznej; Kurs trzeba przygotować zgodnie z procedurą i stosując wzór szablonu w ten sposób dokonywana jest ocena formalna kursu; Kurs trzeba przygotować poprawnie merytorycznie, w sposób pragmatycznie przydatny dla kształtowania zawodowych kompetencji uczestnika w ten sposób dokonywana jest ocena merytoryczna kursu przez opiekuna ścieżki i specjalistę HR. Pomoc dla autorów: Podręcznik metodyczny Instrukcja obsługi plawormy Szkolenia i konsultacje (także dotyczące multmediów)?

41 METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

42 METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Tytuł: Łamigłówki w nomadycznym nauczaniu problemowym Autor: dr Dobrosław Bilski

43 I. NOMAD CZYLI UŻYTKOWNIK KURSÓW ZAŁOŻENIA I NOWE INFORMACJE W ŚWIETLE KOLEJNYCH BADAŃ WPROWADZENIE Warsztaty Łamigłówki w nomadycznym nauczaniu problemowym składają się z pięciu sesji: Nauczanie problemowe jako koncepcja dydaktyczna Łamigłówka jej rola w nomadycznym nauczaniu problemowym na tle przyjętych etapów procesu nauczania- uczenia się Opracowywanie łamigłówek dla potrzeb kursów autorskich warsztat kreatywności Wartościowanie, selekcja i doskonalenie łamigłówek dla potrzeb kursów autorskich Rekomendacje dla autorów kursów

44 Sesja I. NAUCZANIE PROBLEMOWE JAKO KONCEPCJA DYDAKTYCZNA

45 I. NAUCZANIE PROBLEMOWE JAKO KONCEPCJA DYDAKTYCZNA CELE SESJI PIERWSZEJ uczestnik opisuje specyfikę nauczania problemowego jako koncepcji dydaktycznej; uczestnik wskazuje wartość edukacyjną stosowania nauczania problemowego; uczestnik wskazuje różnice pomiędzy nauczaniem problemowym a innymi modelami nauczania.

46 I. NAUCZANIE PROBLEMOWE JAKO KONCEPCJA DYDAKTYCZNA SPECYFIKA NAUCZANIA PROBLEMOWEGO JAKO KONCEPCJI DYDAKTYCZNEJ Nauczanie problemowe (poszukujące) to pewien model nauczania (metoda kompleksowa, strategia), który kładzie nacisk na rozbudowanie aktywności i zainteresowań ucznia i skłania go do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania postawionych przez nauczyciela problemów.

47 I. NAUCZANIE PROBLEMOWE JAKO KONCEPCJA DYDAKTYCZNA EDUKACYJNA WARTOŚC NAUCZANIA PROBLEMOWEGO Wzmaga motywację do uczenia się jako drogi rozwiązania problemu czyni uczenie się pragmatycznym Sprzyjają rozwijaniu zdolności poznawczych, Sprzyja kształtowaniu zdolności obserwacji, Sprzyja samodzielności i oryginalności myślenia oraz kształtowaniu zdolności twórczych, Ułatwia uczenie się poprzez wspomaganie rozumienia treści kształcenia i ich uogólniania, Stwarza szansę na dostrzeganie wartości kształcenia

48 I. NAUCZANIE PROBLEMOWE JAKO KONCEPCJA DYDAKTYCZNA RÓŻNICE POMIĘDZY NAUCZANIEM PROBLEMOWYM A INNYMI MODELAMI NAUCZANIA sytuacja problemowa (pytanie, problem, zagadka, łamigłówka itp..) rozwiązywanie etapowe, zgodne (lub w miarę zgodne) z wiedzą o etapach rozwiązywania problemów (odczucie problemu, nazwanie problemu, poszukiwanie rozwiązań, weryfikacja, wybór rozwiązania), rozwiązywanie problemu jako proces, źródła wiedzy: doświadczenia własne, nabywane nowe doświadczenia, oraz inne materiały i środki nauczania nauczyciel to doświadczony przewodnik po procesie rozwiązywania problemu, nie źródło wiedzy

49 Sesja II. ŁAMIGŁÓWKA JEJ ROLA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM NA TLE PRZYJĘTYCH ETAPÓW PROCESU NAUCZANIA- UCZENIA SIĘ

50 II. ŁAMIGŁÓWKA JEJ ROLA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM NA TLE PRZYJĘTYCH ETAPÓW PROCESU NAUCZANIA- UCZENIA SIĘ CELE SESJI DRUGIEJ uczestnik rozpoznaje przykłady zadań mogących pełnić funkcję łamigłówek w nomadycznym nauczaniu problemowym; uczestnik opisuje rolę łamigłówek w procesie kształcenia opartym na etapach nauczania- uczenia się w nomadycznym nauczaniu problemowym; uczestnik wymienia elementy metodycznego opisu łamigłówki jako zadania problemowego.

51 II. ŁAMIGŁÓWKA JEJ ROLA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM NA TLE PRZYJĘTYCH ETAPÓW PROCESU NAUCZANIA- UCZENIA SIĘ PRZYKŁADY ZADAŃ MOGĄCYCH PEŁNIĆ FUNKCJĘ ŁAMIGŁÓWEK W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM TRENER POSZUKIWANY Treść zagadki: Jako pracownik działu rekrutacyjnego musisz wybrać kandydata do zaplanowania i przeprowadzenia kursu asertywności. Kandydat numer jeden jest doskonale przygotowany merytorycznie - pamięta definicję asertywności oraz zna wiele kwes[onariuszy do badania tej postawy, ale nie potrafi przedstawić planu szkolenia. Kandydat numer dwa podaje szereg ćwiczeń, które należy zrealizować w ramach treningu asertywności i przy Tobie omawia całe szkolenie, ale zauważyłeś, że jest dość nieśmiały; Kandydat numer trzy od razu przedstawił swoje oczekiwania, a następnie sprawnie zdominował całe spotkanie mimo to najlepiej je wspominasz. Wydaje Ci się jednak, że nie potrafi on odróżnić postawy agresywnej od asertywnej i nie jest doświadczonym dydaktykiem. Kontrola bieżąca: Którego kandydata wybierzesz? Kandydata numer jeden jego przygotowanie merytoryczne pozwoli mu na poprawne wykonanie zadania czyli zaplanowanie i poprowadzenie kursu asertywności. Kandydata numer dwa fakt, że zna ćwiczenia i sprawnie operuje ich przykładami w rozmowie upewnia Cię, że zaplanuje i poprowadzi wartościowy kurs. Kandydata numer trzy jego dynamika i komunikatywność gwarantują, że poprawnie zaplanuje i poprowadzi każdy kurs, także kurs asertywności. Nie umiem podjąć decyzji.

52 II. ŁAMIGŁÓWKA JEJ ROLA W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM NA TLE PRZYJĘTYCH ETAPÓW PROCESU NAUCZANIA- UCZENIA SIĘ PRZYKŁADY ZADAŃ MOGĄCYCH PEŁNIĆ FUNKCJĘ ŁAMIGŁÓWEK W NOMADYCZNYM NAUCZANIU PROBLEMOWYM TRENER POSZUKIWANY (cd.) Podpowiedź: Podjęta przez Ciebie decyzja może być intuicyjna lub racjonalna. W profesjonalnych działaniach zawodowych przede wszystkim liczą się decyzje racjonalne, zatem podjęte przy pełnej świadomości uwarunkowań, kryteriów decyzji oraz pełnej i pewnej wiedzy. Prawidłowe rozwiązanie: Nie umiem podjąć decyzji. Informacja zwrotna: Bez dokładnego opracowania zagadnień (listy efektów kształcenia), które chcesz poruszyć w ramach kursu trudno jest wybrać najlepszego kandydata. Najlepiej byłoby zatrudnić eksperta merytorycznego do określenia zakresu treści szkolenia, następnie specjalistę od projektowania dydaktycznego do opracowania przebiegu szkolenia oraz na końcu mistrza asertywności do jego poprowadzenia. Jeśli musisz wybrać tylko jednego kandydata to decyzja powinna zależeć od tego, co tak naprawdę chcesz osiągać w ramach kursu z asertywności. Czy najważniejsza jest dla Ciebie wiedza, umiejętności czy postawy uczestników kursu? Zwróć uwagę, że w łamigłówce mówiliśmy o kursie asertywności, a nie o treningu asertywności nie wiadomo konkretnie co sią za tym kryje

PROCEDURA TWORZENIA I ZATWIERDZANIA KURSU W RAMACH PROJEKTU ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU

PROCEDURA TWORZENIA I ZATWIERDZANIA KURSU W RAMACH PROJEKTU ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU PROCEDURA TWORZENIA I ZATWIERDZANIA KURSU W RAMACH PROJEKTU ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU TYTUŁ KURSU: CZĘŚĆ A: INFORMACJE OGÓLNE (umiejscowienie kursu w całości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Warszawa; 08.04.2014 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku 1

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

OPINIA dotycząca programu nauczania przedmiotu informatyka dla czwartego etapu edukacyjnego - szkoły ponadgimnazjalnej

OPINIA dotycząca programu nauczania przedmiotu informatyka dla czwartego etapu edukacyjnego - szkoły ponadgimnazjalnej Dąbrowa Górnicza, 15 czerwca 2012r OPINIA dotycząca programu nauczania przedmiotu informatyka dla czwartego etapu edukacyjnego - szkoły ponadgimnazjalnej Przedmiot: Przeznaczenie programu: Tytuł programu:

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Komentarz asystent operatora dźwięku 313[06]-01-02 Czerwiec 2009. Zadanie nr. 1. Strona 1 z 11

Komentarz asystent operatora dźwięku 313[06]-01-02 Czerwiec 2009. Zadanie nr. 1. Strona 1 z 11 Zadanie nr. 1 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Strona 3 z 11 Zadanie nr. 2 Strona 4 z 11 Strona 5 z 11 Strona 6 z 11 Rozwiązanie zadania 1 i zadania 2 obejmowało opracowanie projektu realizacji prac związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 MATEMATYKA Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna Załacznik 4 PILOTAŻ PROGRAMOWANIA Innowacja pedagogiczna Programowanie kluczem do lepszej przyszłość Opis innowacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych Temat 2. Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych Cele edukacyjne Usystematyzowanie podstawowych pojęć: algorytm z warunkami, iteracja, algorytm iteracyjny, zmienna sterująca.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu Ornatowski, J. Figurski Nauczanie problemowe znajduje zastosowanie: w nauczaniu teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt - metodyka - opis przedmiotu

Projekt - metodyka - opis przedmiotu Projekt - metodyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projekt - metodyka Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-PM-L-S14_pNadGenISASO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY NIE DAJMY SIĘ CHOROBOM XXI WIEKU!

PROJEKT EDUKACYJNY NIE DAJMY SIĘ CHOROBOM XXI WIEKU! PROJEKT EDUKACYJNY NIE DAJMY SIĘ CHOROBOM XXI WIEKU! Jak dożyć do 100, będąc silnym i sprawnym fizycznie i psychicznie PROJEKT EDUKACYJNY POD PATRONATEM EDUKACJA ZDROWOTNA Termin edukacja pochodzi od łacińskiego

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo

promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,

promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, Program koła matematycznego dla uczniów klas III w ramach projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka w Nowej Rudzie

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki. Sporządzony przez Komisję przedmiotów matematycznych

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki. Sporządzony przez Komisję przedmiotów matematycznych Przedmiotowy System Oceniania z matematyki Sporządzony przez Komisję przedmiotów matematycznych Przedmiotowy System Oceniania z matematyki I. Ocenie podlegają osiągnięcia ucznia w zakresie: 1. Jego matematycznych

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r.

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016

PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016 PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016 Certyfikat Multiedukacji Multiedukacja jest ekspertem w dziedzinie edukacji cyfrowej. Dostarczamy najwyższej jakości szkolenia i wyróżniamy szkoły oraz nauczycieli certyfikatem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania w języku C++

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania w języku C++ Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Laboratorium programowania (0310-CH-S1-019) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ

WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ 73 WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ Małgorzata Nodzyńska Zakład Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna im. KEN, Kraków słowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym

Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym Dr Anna Rybak Uniwersytet w Białymstoku Wydział Matematyki i Informatyki aniar@ii.uwb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa września 2015

Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa września 2015 Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa 24-26 września 2015 Cele sesji uporządkowanie wiedzy na temat procesu uczenia się zapoznanie z metodami grupowego wsparcia (nauczycielskimi

Bardziej szczegółowo

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Spis treści Jak tworzymy szkolenia Metodyka tworzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa a Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Nowa podstawa programowa a Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Nowa podstawa programowa a Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dr Magdalena Szpotowicz Seminarium Odnoszenie egzaminów językowych do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego, IBE,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach TIK w szkole podstawowej Edukacyjne wykorzystanie prezentacji multimedialnych OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

O nadzorze pedagogicznym raz jeszcze.

O nadzorze pedagogicznym raz jeszcze. O nadzorze pedagogicznym raz jeszcze. Referat wygłoszony na naradzie szkoleniowej w dniu 29 października 2002 r. Jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły jest hospitacja.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Tytuł wykładu: TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Wykładowcy: Magdalena Maćkowiak, Jan Mierzejewski Agenda Idea TABklasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie

Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie Opracował Ireneusz Trębacz 1 WSTĘP Dlaczego warto uczyć się programowania? Żyjemy w społeczeństwie, które coraz bardziej się informatyzuje.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE METODYCZNE Z ZAKRESU MULTIMEDIALNYCH I AKTYWIZUJĄCYCH METOD NAUCZANIA

SZKOLENIE METODYCZNE Z ZAKRESU MULTIMEDIALNYCH I AKTYWIZUJĄCYCH METOD NAUCZANIA SZKOLENIE METODYCZNE Z ZAKRESU MULTIMEDIALNYCH I AKTYWIZUJĄCYCH METOD NAUCZANIA Rozwój narzędzi teleinformatycznych oraz Internetu umożliwił dostęp i pozyskiwanie niespotykanych dotychczas zasobów i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI I. ODPOWIEDZI USTNE Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości, obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

CELE SZKOLENIA POZNAJMY SIĘ!

CELE SZKOLENIA POZNAJMY SIĘ! Człowiek najlepsza inwestycja CELE SZKOLENIA JAK UCZĄ SIĘ DOROŚLI? Magdalena Bergmann Falenty, 14-16 listopada 2012 r. podniesienie świadomości czynników warunkujących uczenie się osoby dorosłej poznanie

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się

Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się Ocenianie i jego cele Jednym z integralnych elementów współczesnego kształcenia jest ocenianie, które często jest postrzegane jako zbędne i kłopotliwe. Jednak

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie Grant Wielkopolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW - co oceniamy Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmujące zakres

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo