Platforma e-learningowa do nauczania fizyki CERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma e-learningowa do nauczania fizyki CERN"

Transkrypt

1 Platforma e-learningowa do nauczania fizyki CERN Dokument wizji Krzysztof Bożek Daniel Karcz

2 Historia dokumentu Data Wersja Opis Autor Gotowy dokument Krzysztof Bożek, Daniel Karcz Konsultacje i poprawki Krzysztof Bożek, Daniel Karcz 1

3 Spis treści 1. Wstęp Cel dokumentu Zakres Definicje, akronimy i skróty Referencje Umiejscowienie problemu Korzyści biznesowe Zdefiniowanie problemu Umiejscowienie produktu Charakterystyka użytkowników Demografia rynku Użytkownicy Środowisko użytkownika Profile użytkowników Wykładowca Klient Kluczowe wymagania Rozwiązania alternatywne Omówienie produktu Kontekst produktu Podsumowanie możliwości Założenia i zależności Licencje i instalacja Funkcjonalnośd produktu Funkcjonalnośd dla kursanta Funkcjonalnośd dla wykładowcy Funkcjonalnośd dla księgowego Funkcjonalnośd dla administratora Ograniczenia Normy jakościowe Pozostałe wymagania Komputery klienckie

4 8.2 Serwer Wymagana dokumentacja Podręcznik użytkownika Pomoc online Podręcznik instalacyjny i konfiguracyjny

5 1. Wstęp 1.1 Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie możliwości i wymagao platformy e-learningowej do nauczania fizyki CERN. Skupia się on na wymaganiach jakie stawiane są przez zleceniodawcę projektu firmę Fizyka dla Was i przyszłych użytkowników. 1.2 Zakres Niniejszy dokument dotyczy platformy e-learningowej do nauczania fizyki CERN. System zostanie zaprojektowany, wykonany i wdrożony przez firmę Idea4Physics z siedzibą w Krakowie. Platforma ma umożliwid poszerzenie oferty rynkowej i zwiększenie konkurencyjności firmy Fizyka dla Was zajmującej się prowadzeniem kursów fizyki dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Projektowany system pozwoli na prowadzenie zajęd za pośrednictwem Internetu, a także umożliwi kursantom dostęp do bazy pomocy naukowych, takich jak programy interaktywne, archiwalne materiały video, czy testy. 1.3 Definicje, akronimy i skróty CERN Centrum E-leaRNingowe Zleceniodawca firma Fizyka dla Was kurs zajęcia z fizyki szkoły gimnazja i szkoły średnie 1.4 Referencje 1. Główny urząd statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Warszawa 2010, publikacja dostępna na stronie internetowej: 2. Centrum Informatyczne Edukacji, Wykaz szkół i placówek oświatowych według województw, województwo małopolskie, dane z , dostępne na stronie internetowej: 2. Umiejscowienie problemu 2.1 Korzyści biznesowe Platforma CERN ma na celu prowadzenie większości zajęd lekcyjnych przez firmę Fizyka dla Was za pośrednictwem Internetu. Obecnie firma Fizyka dla Was nie posiada serwisu umożliwiającego zdalne nauczanie. Wykorzystując platformę CERN zleceniodawca będzie miał możliwośd zmniejszenia liczby wynajmowanych, drogich pomieszczeo w centrum miasta Krakowa. Pociągnie to za sobą znacznie obniżenie kosztów prowadzenia zajęd, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjnośd firmy Fizyka dla Was. Dodatkowo, system CERN powiększy zasięg działao biznesowych zleceniodawcy. Do tej pory, z racji swojej siedziby przy ulicy Karmelickiej w Krakowie firma obsługuje rynek korepetycji z fizyki wewnątrz miasta Krakowa, z nastawieniem na ścisłe centrum. Wykorzystując platformę firma Fizyka dla Was będzie mogła prowadzid kursy dla uczniów z całej Polski w szczególności z terenów wiejskich. Posiadanie tego typu platformy jest bez wątpliwości także sprawą prestiżową i wyróżniającą zleceniodawcę na tle innych firm zajmujących się prowadzeniem korepetycji z fizyki. W ogólnym rozrachunku platforma CERN pozwoli zwiększyd renomę i zainteresowanie przez uczniów firmą Fizyka dla Was. 4

6 2.2 Zdefiniowanie problemu Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Duże koszty utrzymania lokalu w centrum miasta Firmy Fizyka dla Was Wysokie ceny kursów oferowanych przez firmę Prowadzenie zajęd poprzez Internet pozwoli na utrzymywanie biura firmy w dowolnym miejscu na obrzeżach miasta. Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Koniecznośd dojazdu do firmy Fizyka dla Was Uczestników kursów z fizyki Brak możliwości uczęszczania na kurs lub duża ilośd czasu tracona na dojazd. Kursy prowadzone przez Internet umożliwią uczestnictwo w nich z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Otworzą w szczególności nowe perspektywy nauki dla uczniów z terenów wiejskich. Problem Dotyczy Którego skutkiem są Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Zasięg terytorialny firmy Fizyka dla Was ograniczony do centrum miasta Krakowa Firma Fizyka dla Was Ograniczone zyski. Prowadząc kursy przez Internet firma powiększy zasięg operowania na całą Polskę kilkunastokrotnie powiększając grupę docelową. Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Brak możliwości konsultacji w dowolnym momencie. Uczniów Wolniejsze przyswajanie wiedzy przez ucznia, oraz słabsze przywiązanie do firmy Fizyka dla Was Wprowadzenie dyżurów nauczycieli przez Internet w ciągu dnia. Uczeo natrafiając na jakiś problem podczas samodzielnej nauki miałby możliwośd rozmowy z nauczycielem. Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Mała ilośd doświadczeo i pokazów z fizyki w szkołach Uczniów Małe zrozumienie fizyki, brak intuicji fizycznej, mała efektywnośd uczenia. Umieszczenie w jednym miejscu materiałów video przedstawiających doświadczenia fizyczne wraz z komentarzem i podstawami teoretycznymi. 5

7 Problem Dotyczy Którego skutkiem jest Satysfakcjonującym rozwiązaniem było by Ograniczona wielkością sali liczba osób mogących uczestniczyd w zajęciach typu wykładowego. Firma Fizyka dla Was Wyższe koszty kursów. Możliwośd odbioru wykładów przez Internet niemal całkowicie znosi bariery związane z liczbą osób mogących przysłuchiwad się wykładowi. 2.3 Umiejscowienie produktu Dla Która CERN Który W przeciwieostwie do Nasz produkt Firmy Fizyka dla Was udzielającej korepetycji z fizyki bez nowoczesnej platformy e-learningowej. Ma problem z wysokimi kosztami utrzymania lokalu w centrum miasta, a także z ograniczonym zasięgiem szkoły. jest systemem informatycznym Umożliwia prowadzenie zajęd przez Internet, udostępnia materiały wideo i narzędzia wspomagające nauczanie Tradycyjnych zajęd prowadzonych w siedzibie firmie Fizyka dla Was Zmniejsza zapotrzebowania na sale lekcyjne w drogich częściach miast i znacznie powiększa rynek dostępny zleceniodawcy. Ponadto zwiększa komfort związany z dojazdem, a co za tym idzie zadowolenie ucznia z kursów firmy Fizyka dla Was. 3. Charakterystyka użytkowników 3.1 Demografia rynku W roku szkolnym 2009/2010 do gimnazjów uczęszczało prawie 1,3 miliona uczniów, z czego 450 tys. z terenów wiejskich. Wśród ogółu, prawie 200 tys. zmuszone było dojeżdżad 5 lub więcej kilometrów do swojej szkoły. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poświęcenia codziennie istotnej ilości czasu. W tym samym okresie do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało około 1,5 miliona osób. Statystycznie uczniowie tych szkół muszą dojeżdżad jeszcze dalej ze względu na nie rejonowośd tego typu szkół. Z ogółu uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zajęciach kółek technicznych brało udział 32 tys. osób, a w kołkach przedmiotowych 750 tys. Ostrożnie szacując w całej Polsce jest około 100 tys. uczniów zainteresowanych nauką fizyki ponad obowiązkowe zajęcia w szkole. Ponadto rokrocznie ponad 30 tys. maturzystów zdaje fizykę na egzaminie dojrzałości. Dla porównania w mieście Kraków, czyli obecnym rynkiem dla Zleceniodawcy, jest około 10 tys. uczniów gimnazjów i około 12 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dane powyższe wskazują na duży potencjał dla szkoły prowadzącej dodatkową naukę z fizyki w szczególności o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki uruchomieniu usługi w Internecie obecny rynek Zleceniodawcy powiększy się kilkudziesięciokrotnie. 6

8 3.2 Użytkownicy Przewidywani są następujący użytkownicy: 1. Profile pracownicze: a) Administrator b) Wykładowca c) Księgowy 2. Profile klienckie a) Kursant Nazwa Opis Rola Administrator Wykładowca Osoba zarządzająca systemem Osoba przeprowadzająca kursy, opiekująca się uczniem - Konserwacja i obsługa systemu. - Tworzenie kopii zapasowych. - Rejestracja i nadawanie uprawnieo użytkownikom. - Dodawanie materiałów video, programów interaktywnych, zadao. - Tworzenie kursów i lekcji. - Przeprowadzanie lekcji - Oczekiwania na pytania uczniów podczas dyżurów - Odblokowywanie zadao kurantom Kursant Klient serwisu - uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez platformę - przegląda materiały video i programy interaktywne dostępne przez serwis - rozwiązuje zadania z serwisu - zadaje pytania do dyżurującego nauczyciela Księgowy Osoba zarządzająca finansami firmy. - ustala ceny kursów - odpowiada za zarządzanie systemem płatności 3.3 Środowisko użytkownika Osoby prowadzące kursy (wykładowcy) w firmie Fizyka dla Was mają dostęp do systemu poprzez portal www. By korzystad ze wszystkich możliwości platformy niezbędne jest posiadanie Flash playera oraz środowiska uruchomieniowego Java. Przed rozpoczęciem użytkowania wykładowcy powinni przejśd 10 godzinne szkolenie zakooczone egzaminem. Administrator ma dostęp bezpośredni do systemu z siedziby firmy, lub w ograniczony sposób poprzez stronę internetową. Musi on przejśd obowiązkowe 8 godzinne szkolenie zakooczone egzaminem. Księgowy ma dostęp do systemu poprzez portal www. Przed rozpoczęciem użytkowania musi przejśd obowiązkowe 4 godzinne szkolenie z zakresu bezpieczeostwa i obsługi systemu. Kursant po rejestracji ma dostęp do platformy za pośrednictwem strony www. By korzystad ze wszystkich możliwości platformy niezbędne jest posiadanie Flash playera oraz środowiska uruchomieniowego Java. 7

9 3.4 Profile użytkowników Administrator Reprezentant Opis Typ Rola Kryteria sukcesu Zaangażowanie Uwagi Jan Bury Informatyk Osoba posiadające wyższe wykształcenie informatyczne, specjalizująca się w zarządzaniu serwerami i aplikacjami internetowymi. Administrator odpowiedzialny jest za zarządzanie systemem (usuwaniem nie aktywnych kont, tworzenie kont wykładowcom), dodawaniem do platformy materiałów wspomagających nauczanie. Łatwe zarządzanie i niezawodnośd systemu. Testowanie bezpieczeostwa i funkcjonalności systemu. Brak Księgowy Reprezentant Opis Typ Rola Kryteria sukcesu Zaangażowanie Uwagi Anna Czerniawska Księgowa Osoba posiadające wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania i księgowości. Ustalanie ceny kursów i usług dodatkowych, potwierdzanie wpłat od użytkowników serwisu. Prosty i funkcjonalny interfejs do zarządzania finansami. Testowanie funkcjonalności systemu. Brak Wykładowca Reprezentant Opis Typ Rola Kryteria sukcesu Zaangażowanie Uwagi Anna Kowalska, Justyna Mazur, Paweł Konieczny Nauczyciel fizyki Osoba posiadające wyższe wykształcenie z fizyki posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Osoba ta prowadzi zajęcia na platformie, pełni konsultacje poprzez Internet, kieruje tokiem nauczania ucznia. Łatwy dostęp do strony internetowej, intuicyjne korzystanie z komunikatora do prowadzenia zajęd. Niezawodnośd systemu Pomoc merytoryczna w projektowaniu programów interaktywnych na platformę, przygotowanie zadao i przeprowadzenie w obecności kamer doświadczeo fizycznych. Brak 8

10 3.4.4 Klient Reprezentant Opis Typ Rola Kryteria sukcesu Zaangażowanie Uwagi Anna Turska, Daria Kamioska, Paweł Nowak Uczeo szkoły średniej Osoba posiadająca wyksztalcenie podstawowe, zainteresowana pozaszkolną nauką fizyki. Uczestniczy w kursach oferowanych przez system, korzysta za materiałów dodatkowych zamieszczonych w systemie, korzysta z dostępnych konsultacji z nauczycielem. Intuicyjne korzystanie z komunikatora do prowadzenia zajęd I materiałów dodatkowych. Niezawodnośd systemu. Testowanie użyteczności systemu z punktu widzenia uczniów. Brak 3.5 Kluczowe wymagania Potrzeba Priorytet Przyczyna Aktualne rozwiązanie Proponowane rozwiązanie Komunikator audio-wideo między prowadzącym a kursantem wysoki Koniecznośd efektywnego przekazywani a informacji, przy nauczaniu zdalnym. Zajęcia prowadzone są w siedzibie zleceniodawcy, z bezpośrednim kontaktem wykładowcy i ucznia. Komunikator internetowy napisany w języku Java, umożliwiający dwukierunkowy kontakt między wykładającym nauczycielem, a kursantem. Możliwośd wzajemnego podglądu pulpitów wykładowcę i kursanta. wysoki Potrzeba prezentowani a prezentacji i sprawdzania postępów ucznia przez wykładowcę. Osiągniecie tego samego efektu wymaga fizycznej obecności na kursie. Moduł w komunikatorze umożliwiający współdzielenie pulpitów Przesyłanie szybko edytowalnych notatek z uwzględnieniem wzorów matematycznych. wysoki Potrzeba przesyłania krótkich notatek podczas zajęd ze strony wykładowcy jak I ucznia Osobista wymiana notatek podczas zajęd, użycie tradycyjnych tablic. Możliwośd sprzężenia komunikatora z ekranem dotykowym/tablicą interaktywną i transfer danych tak wprowadzonych. Przeglądanie dostępnych kursów poprzez platformę. wysoki Potrzeba dobrania Ogólny plan zajęd dostępny był na Udostępnienie szczegółowych informacji 9

11 kursu do swoich umiejętności i czasu wolnego przez kursanta. stronie internetowej Zleceniodawcy (termin, poziom kursu). Szczegółowy harmonogram dostępny był jedynie w siedzibie firmy Fizyka dla Was na temat kursów na tworzonej platformie. Możliwośd zapisu na kurs poprzez Internet. wysoki Potrzeba uproszczenia procesu rejestracji dla kursantów i zmniejszenie związanego z nią obciążenia pracowników Zleceniodawc y..zapis na zajęcia możliwy jest jedynie bezpośrednio w siedzibie firmy. Udostępnienie modułu na platformie umożliwiającego zapis na kurs wraz z nakładką umożliwiającą przelew pieniędzy przez internet. Udostępnienie materiałów video i programów interaktywnych wspomagających nauczanie fizyki średni Niewykorzyst ane w firmie Fizyka dla Was kanały kształcenia kursantów. Przeprowadzanie doświadczeo podczas zajęd Zintegrowana z portalem e-learningowym baza filmów video z nagranymi ciekawymi doświadczeniami fizycznymi, oraz programów interaktywnych, wspomagających nauczanie. Umożliwienie całodziennych konsultacji przez Internet średni Konieczne jest wspomaganie kursanta, nie tylko na kursie, ale i podczas jego samodzielnej pracy. Kursant może zadawad pytania podczas samej lekcji, jak i tuż przed i tuż po niej. Zintegrowanie z platformą komunikatora, do którego w ciągu dnia podłączony byłby nauczyciel. Wtedy w razie wątpliwości w dowolnej chwili uczeo może szukad porady. Po za zwiększeniem efektywności kształcenia ucznia, zwiększy się także jego przywiązanie do szkoły. Możliwośd monitorowania postępów ucznia średni Przy dużej liczbie kursantów konieczne jest umożliwienie nauczycielowi zapisywanie informacji o Tradycyjne dzienniki w formie papierowej, utrudniających analizę danych w nich zawartych. Dodanie do platformy funkcjonalności dziennika elektronicznego. Zapisywane byłyby w nim oceny wystawione przez wykładowcę, wyniki testów i stopieo przyswojenia wiedzy mierzony liczbą rozwiązanych zadao. W 10

12 dotychczaso wej wiedzy ucznia. Taka wiedza może byd też motywująca dla samego kursanta. założeniach kursant będzie mógł podglądnąd wpisy na swój temat. Przeprowadzenie przez Internet egzaminów i nadawanie certyfikatów z fizyki. niski Brak ustandaryzow anego egzaminu sprawdzające go znajomośd materiału. Każdy nauczyciel firmy Fizyka dla Was przeprowadza własne testy na zakooczenie kursu. Kursant może po tym otrzymad dyplom ukooczenia kursu. Umieszczenie na platformie ustandaryzowanych egzaminów, które były by przeprowadzane zdalnie ale poprzez kamery internetowe pod nadzorem nauczyciela. Ewentualny certyfikat wysyłany byłby do kursanta pocztą. 3.6 Rozwiązania alternatywne Platforma Wybieram efizykę stowarzyszenia "Edukacja dla Przedsiębiorczości" Platforma ta udostępnia testy i problemy fizyczne. Ponadto materiały wideo i nieliczne aplikacje interaktywne. W założeniu platforma ta ma służyd pomocą w nauczaniu do egzaminu maturalnego. Jest ona tworzona w ramach programu unijnego. Podstawową jej wadą jest posiadanie jedynie tekstowego komunikatora nauczyciel-uczeo, co w znacznym stopniu ogranicza komunikatywnośd i efektywnośd uczenia się. Ponadto uczeo jest przypisany do jednego nauczyciela z którym tylko raz w miesiącu ma zajęcia i to tradycyjne w sali lekcyjnej Platforma Fronter Jest to produkt rozwijany przez norweska firmę Fronter. Jest ona szeroko wykorzystywana do wspomagania nauki w kilku krajach Unii Europejskiej (Anglii, Norwegii, Szwecji). Umożliwia udostępnianie bazy testów i materiałów wideo przez nauczycieli jak i wymianę doświadczeo i wiedzy pomiędzy samymi uczniami. Były próby wdrażania jej w Polsce, nie mniej nie wyszły one po za programy pilotażowe. Na korzyśd platformy CERN przemawia lepszy komunikator umożliwiający kontakt audio-wizualny wraz z współdzieleniem pulpitów i możliwością sprzężenia tablicy/ ekranu dotykowego. Ponadto platforma CERN będzie produktem spersonalizowanym pod wymagania zleceniodawcy. 4. Omówienie produktu 4.1 Kontekst produktu Platforma e-learningowa CERN w założeniach ma stad się głównym nośnikiem komunikacji pomiędzy kursantami, a wykładowcami w firmie Fizyka dla Was. Dostęp do niej dla kursanta jak i wykładowcy odbywad się będzie poprzez przeglądarkę internetową, po wcześniejszym zalogowaniu się. Kursant w zależności od swojej 11

13 potrzeby będzie mógł wykupid interesujący go kurs internetowy, lub jedynie dostęp do materiałów wideo i programów interaktywnych. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności potrzebny będzie komputer z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową wraz z wirtualną maszyną JAVA i odtwarzaczem Flash. www. Dostęp dla Administratora i Księgowego będzie możliwy bezpośrednio z siedziby firmy, lub poprzez stronę 4.2 Podsumowanie możliwości Korzyści dla klienta Brak konieczności wynajmowania drogich lokali w centrum miast. Możliwośd uczestniczenia w zajęciach przez kursanta z dowolnego miejsca w świecie. Zautomatyzowanie procesu wyboru i rejestracji na kurs. Zwiększenie szybkości przyswajanego materiału przez kursantów. Zwiększenie poziomu kształcenia w firmie Fizyka dla Was Szyfrowanie wszystkich operacji. Przeprowadzenie egzaminów poprzez internet. Oferowane funkcje Komunikator do prowadzenia zdalnych zajęd. Przeniesienie bazy danych kursów na platformę i udostępnienie możliwości zapisu przez Internet. Udostępnienie programów interaktywnych, materiałów wideo i zestawu zadao do samodzielnej nauki. Udostępnianie materiałów wideo z przeprowadzonych zajęd, co zwiększa kontrolę nad pracą wykładowców. Szyfrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich operacji począwszy od logowania się do systemu. Moduł do przeprowadzania egzaminów, oparty o komunikator. 4.3 Założenia i zależności Podstawowe założenia jakie musi spełniad użytkownik: 1. Posiada komputer z dostępem do Internetu. 2. Posiada jedną z następujących przeglądarek: Mozille Firefox, Operę, Internet Explorer, lub innej kompatybilnej z nimi. 3. Ma zainstalowaną wirtualną maszynę JAVA w wersji co najmniej 6, oraz odtwarzacz Flash Player w wersji co najmniej Licencje i instalacja Prawa autorskie do produktu pozostają w firmie Idea4Physics. Zleceniodawca może bez żadnych ograniczeo użytkowad, przy czym nie ma możliwości publikowania kodu źródłowego żadnej części produktu bez zgody firmy Idea4Physics. Wszystkie modyfikacje systemu muszą byd wprowadzane przez firmę Idea4Physics, lub za jej pisemną zgoda przez firmy trzecie. 12

14 Produkt będzie uruchomiony do użycia na serwerach Zleceniodawcy przez firmę Idea4Physics. Uzytkownik koocowy musi spełniad jedynie wymogi opisane w punkcie Założenia i zależności. 5. Funkcjonalnośd produktu 5.1 Funkcjonalnośd dla kursanta Rejestracja konta - każda zainteresowana udziałem w kursie osoba może zarejestrowad w platformie swoje konto kursanta, które poza dostępem do ograniczonych materiałów demonstracyjnych uprawnia także (po uprzednim wykupieniu abonamentu) do uczestnictwa w kursach, kontaktu z wykładowcami itp Przeglądanie oferty kursów pozwala kursantowi przeglądad dostępne na platformie kursy, daje dostęp do informacji o materiale realizowanym na poszczególnych kursach, oraz terminach lekcji wchodzących w skład kursu i archiwalnych materiałów wideo Rejestracja na kurs umożliwia kursantowi rejestrację na wybrany kurs. Wiąże się ona z naliczeniem opłaty za uczestnictwo, której to dopiero uiszczenie daje prawo uczestnictwa w kursie Uczestnictwo w kursie zarejestrowany kursant, który dokonał wpłaty należności za wybrane kursy może uczestniczyd w kursie realizowanym za pośrednictwem Internetu. Kursy odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Podczas kursu kursant widzi wykładowcę (kamera internetowa) i obraz jego pulpitu, a także sam udostępnia wspomniane elementy Komunikacja z wykładowcą - kursant posiada możliwośd tekstowej i audio-wizualnej komunikacji z prowadzącym Dostęp do materiałów z lekcji po zakooczeniu lekcji każdy z kursantów ma dostęp do wszelakiego rodzaju materiałów, wspomagających naukę, a także utrwalających zdobytą wiedzę. Kursant skorzystad może również z udostępnionych testów, pozwalających sprawdzid swoją wiedzę z materiału przerobionego na danej lekcji Dostęp do bazy aplikacji wspomagających naukę kursant w ramach wykupionego abonamentu otrzymuje możliwośd pobrania i użytkowania różnego rodzaju aplikacji do symulacji zjawisk itp. Wykorzystywane one są podczas lekcji pod nadzorem wykładowcy lub po jej zakooczeniu Korzystanie z dodatkowej pomocy w nauce (korepetycje) możliwe jest wykupienie przez kursanta dodatkowych lekcji realizowanych indywidualnie. W ich trakcie kursant ma możliwośd np. nauczenia się materiału, którego nie udało mu się przyswoid w trakcie lekcji realizowanej w ramach kursu i nie tylko. Wykupione dodatkowo lekcje mogą byd realizowane w dowolnym momencie, nawet po zakooczeniu kursu w trakcie dyżurów wykładowców Przystępowanie do egzaminu po ukooczeniu kursu kursant przystępuje do egzaminu, w którym sprawdzana jest jego wiedza nabyta podczas kursu. Po pomyślnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje certyfikat, potwierdzający posiadaną wiedzę. Certyfikat przygotowywany jest przez prowadzącego kurs Usunięcie konta daje kursantowi możliwośd usunięcia z platformy własnego konta. 13

15 5.2 Funkcjonalnośd dla wykładowcy Tworzenie kursów i lekcji platforma daje wykładowcom możliwośd tworzenia kursów, które składad się mogą z dowolnej ilości lekcji. Każda z lekcji opcjonalnie zawierad może materiały szkoleniowe w postaci filmików, grafiki, arkuszy kalkulacyjnych, odnośników do stron internetowych itp., a także testy, pozwalające kursantom sprawdzid posiadaną wiedzę. Dostęp do nich kursanci mają po zakooczeniu lekcji Zamykanie kursów ukooczone kursy zostają zamykane przez prowadzących je wykładowców. Do zamkniętych kursów dostęp mają kursanci, którzy w nich uczestniczyli. Zamknięty kurs, tj. zarejestrowane lekcje prowadzone przez wykładowców dostępne będą dla nowych kursantów w archiwum materiałów wideo Ustalanie preferencji terminów pozwala wykładowcom definiowad terminy, w których mogą oni prowadzid poszczególne lekcje wchodzące w skład danego kursu oraz pełnid dyżury, w ramach których dodatkowo będą pomagad indywidualnym kursantom w nauce Prowadzenie kursu wykładowca prowadzi lekcje wchodzące w skład kursu zgodnie z ustalonym przez administratora harmonogramem. Obraz pulpitu komputera wykładowcy i obraz z kamery internetowej przesyłany jest do kursantów w postaci strumienia audio-wideo Zarządzanie dziennikiem ocen wykładowca może tworzyd i uzupełniad wirtualne dzienniki, w których gromadzone są oceny zdobyte przez kursantów w testach. 5.3 Funkcjonalnośd dla księgowego Zarządzanie płatnościami księgowy może ustalad ceny kursów, monitorowad płatności, rejestrowad wpłaty i wydawad administratorowi dyspozycje aktywacji kont kursantów Powiadamianie o płatnościach pozwala wysyład do kursantów informacje o zbliżającym się terminie zapłaty za kurs, jak również braku płatności. 5.4 Funkcjonalnośd dla administratora Tworzenie kont wykładowców konta dla wykładowców tworzone mogą byd jedynie przez administratora platformy po uprzednim przesłaniu potrzebnych danych przez wykładowcę Aktywacja kont kursantów przeprowadzona może byd jedynie przez administratora platformy i daje ona kursantowi możliwośd rejestracji na kursy, dostęp do materiałów itp. Aktywowane przez administratora konto uprawnia kursanta do udziału jedynie w kursach, na które się zarejestrował i które opłacił Definiowanie harmonogramu lekcji i dyżurów po uwzględnieniu preferencji wykładowców administrator tworzy harmonogram lekcji dla każdego z kursów i dyżurów. Informacje o terminach poszczególnych lekcji udostępniane są na platformie i dostęp do nich mają zarówno kursanci, jak również wykładowcy. 6. Ograniczenia 6.1 Dostęp do platformy, a także jej działanie nie jest uzależnione od posiadanego systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz architektury sprzętowej 14

16 7. Normy jakościowe 7.1 Dostępnośd: Platforma dostępna powinna byd nieprzerwalnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od położenia geograficznego użytkownika. 7.2 Użytecznośd: Obsługa platformy powinna byd na tyle prosta i intuicyjna, by użytkownik potrafił sprawnie z niej korzystad bez potrzeby dodatkowego instruktażu. 7.3 Bezpieczeostwo: Platforma ma byd odporna na standardowe typy włamao. 7.4 Bezpieczeostwo: Raz w ciągu doby system powinien automatycznie wykonad kopię zapasową danych. 7.5 Stabilnośd: Platforma powinna byd możliwa do ponownego uruchomienia po awarii w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 7.6 Elastycznośd: Platforma powinien zostad stworzony w taki sposób, aby w razie potrzeby możliwe było rozszerzanie jego funkcjonalności. 8. Pozostałe wymagania 8.1 Komputery klienckie Platforma będzie zgodna ze standardami ustalonymi przez konsorcjum W3C, co umożliwi jej poprawne wyświetlenie i działanie w przeglądarkach internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer, zainstalowanych w systemach operacyjnych Windows, Linux oraz Mac OS. 8.2 Serwer Komputer, na którym zainstalowana będzie platforma pracował będzie pod kontrolą systemu Linux. Charakteryzowad się on powinien mocą obliczeniową i łączem o przepustowości, pozwalającej obsłużyd jednocześnie do 1000 użytkowników bez przerywania połączeo lub znaczącego spowolnienia pracy. 9. Wymagana dokumentacja 9.1 Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika w formie do wydruku stworzony zostanie dla administratorów platformy, wykładowców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie płatnościami. Pozostałym użytkownikom udostępniona zostanie podręcznik online, opisujący działanie zaimplementowanych funkcji. 9.2 Pomoc online Na łamach platformy znaleźd się powinien formularz do zgłaszania błędów oraz formularz kontaktowy. 9.1 Podręcznik instalacyjny i konfiguracyjny Poza podręcznikiem użytkownika nie przewidywany jest żadna dodatkowa dokumentacja. 15

www.dziennik.librus.pl

www.dziennik.librus.pl www.dziennik.librus.pl Czym jest e-dziennik? To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen Uczniów. Dzięki niemu każdy Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela

Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela Zawsze odrobione i sprawdzone prace domowe! ZESZYTY ĆWICZEŃ ONLINE przewodnik dla nauczyciela Rejestracja i logowanie Tworzenie grup* Praca z kreatorem rozpoczyna się od utworzenia klas, które będą korzystać

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czym jest. e-dziennik Librus?

Czym jest. e-dziennik Librus? Czym jest e-dziennik Librus? To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego komputera

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 2011.08

Aktualizacja: 2011.08 Czym jest To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim dziecku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 2011.08. Czym jest. Aktualizacja: 2011.08

Aktualizacja: 2011.08. Czym jest. Aktualizacja: 2011.08 Czym jest 1 To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU FINALNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU FINALNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU FINALNEGO Szanowny Użytkowniku, oddajemy do Twojej dyspozycji produkt finalny Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe

Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe Dokument wizji Autorzy: Łukasz Kempny, Tomasz Sikora, Tomasz Rokita, Robert Ostrowski, Zbigniew Polek,

Bardziej szczegółowo

www.dziennik.librus.pl

www.dziennik.librus.pl www.dziennik.librus.pl Czym jest e-dziennik? To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen Uczniów. Dzięki niemu każdy Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania produktu finalnego. projektu innowacyjnego testującego

Instrukcja stosowania produktu finalnego. projektu innowacyjnego testującego Instrukcja stosowania produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Projektodawca Tytuł projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Numer umowy UDA-POKL.03.03.04-00-073/10-00

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA SPIS TREŚCI: KONTO RODZICA... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 MÓJ PROFIL... 5 ZMIANA HASŁA... 6 MODUŁ PLAN LEKCJI... 7 MODUŁ STATYSTYKI... 8 MODUŁ WYNIKI W NAUCE... 9 FREKWENCJA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły

Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły Mamy przyjemnośd przedstawid ofertę BEZPŁATNEGO URUCHOMIENIA I UŻYTKOWANIA dziennika elektronicznego NOVO Szkoła ułatwiającego pracę szkoły Czym jest NOVO Szkoła?

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w Internecie

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w Internecie Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieży w Internecie Autor: Agnieszka Borowiecka W dobie społeczeostwa informacyjnego dostęp do Internetu jest coraz powszechniejszy, jednocześnie coraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1 S t r o n a DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Wirtualne laboratoria - sukces innowacji... (nazwa szkoły)... (adres szkoły) reprezentowana przez... (imię i nazwisko) deklaruje chęd uczestnictwa w/w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE?

Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE? Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE? To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Warszawa; 08.04.2014 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku 1

Bardziej szczegółowo

EDUKONTAKT nowoczesna współpraca w edukacji z wykorzystaniem internetu

EDUKONTAKT nowoczesna współpraca w edukacji z wykorzystaniem internetu EDUKONTAKT nowoczesna współpraca w edukacji z wykorzystaniem internetu UCZEŃ RODZIC DYREKTOR 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SERWISEM EDUKONTAKT WYMAGA REJESTRACJI EDU-KONTA PRZEZ A I JEGO UCZNIÓW KONTO UCZNIA JEST

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seriwsu AviCloud

Instrukcja obsługi seriwsu AviCloud Instrukcja obsługi seriwsu AviCloud Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Wymagania... 2 3. Rejestracja w serwisie AviCloud... 2 4. Kupno kamery w serwisie AviCloud... 3 5. Darmowe funkcjonalności serwisu AviCloud...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

www.dziennik.librus.pl

www.dziennik.librus.pl www.dziennik.librus.pl Dlaczego e-dziennik? nasi konsultanci są ekspertami i będą wspierad Paostwa bezpośrednio w placówce zarówno w momencie wdrożenia, jak i w trakcie użytkowania naszego dziennika; w

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SYKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH I. Zasady PSO z historii 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Zakłada się, że

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk 1. W celu prawidłowego korzystania z systemu e-krk niezbędne jest: a)połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa: - Internet Explorer 8.0+ lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak

E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak E-administracja, E-szkoła wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) dalej Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac Plan prezentacji 1. Charakterystyka ASAP 2. Typy kont użytkowników 2. Schemat obiegu pracy w aplikacji 3. Moduł edycji pracy 4. Archiwum prac dyplomowych 5. Integracja

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 20 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BYDGOSZCZY

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 20 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Egzaminowanie przez Internet założenia i realizacja systemu teleinformatycznego INSPEKTON Tomasz Popis, Bogdan Galwas OKNO - Politechnika Warszawska

Egzaminowanie przez Internet założenia i realizacja systemu teleinformatycznego INSPEKTON Tomasz Popis, Bogdan Galwas OKNO - Politechnika Warszawska Egzaminowanie przez Internet założenia i realizacja systemu teleinformatycznego Tomasz Popis, Bogdan Galwas OKNO - Politechnika Warszawska 1 Plan prezentacji Formy egzaminowania Wymagania i założenia Dostępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 XI REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM @LGORYTM REGULAMIN ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 1. URUCHAMIANIE SZKOLENIA ON-LINE PLATFORMA SZKOLENIOWA 1.1. Logowanie do platformy W celu zalogowania się do platformy zdalnego nauczania należy otworzyć

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group

Public Consulting Group Public Consulting Group Elektroniczny obieg dokumentacji w procesie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Nowinka technologiczna czy koniecznośd? www.publicconsultinggroup.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Konto Ucznia

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. uchwalony 11 października 2012

ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. uchwalony 11 października 2012 ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Paragraf 80 statutu szkoły otrzymuje brzmienie: 80. uchwalony 11 października 2012 Sprawdzian dyrektorski jest przygotowywany merytorycznie przez

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Kraków 2015 Internetowa Wymiana Dokumento w Każdy użytkownik Comarch ERP ifaktury24 może skorzystać

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia Lublin, 30.12.2010 Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Kosmetyka z elementami wizażu (190 godzin) w ramach projektu Zmiana roli szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Projekt Program szkolenia nauczycieli chemii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Projekt Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO NAWIGACJA W E-BOOKU

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Program szkolenia nauczycieli biologii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Program szkolenia nauczycieli biologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 IX REGIONALNEGY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM @LGORYTM REGULAMIN ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo