Multimedia - wstęp. Plan 1. Definicja 2. Zakres 3. Historia multimediów 4. WWW 5. Przegląd narzędzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multimedia - wstęp. Plan 1. Definicja 2. Zakres 3. Historia multimediów 4. WWW 5. Przegląd narzędzi"

Transkrypt

1 Zakres kursu Wstęp: definicja, historia Reprezentacja danych multimedialnych Kompresja danych Standardy kompresji dźwięku i obrazu Standardy kompresji video

2 Multimedia - wstęp Plan 1. Definicja 2. Zakres 3. Historia multimediów 4. WWW 5. Przegląd narzędzi

3 Mutlimedia = multi + media wieloraki, wielokrotny, róŝnorodny nośniki pośredniczące, słuŝące reprezentacji rozmaitych treści; środki masowej komunikacji Multimedia dotyczą reprezentacji mieszanych typów informacji tekstu, obrazu, dźwięku, video jako sygnałów cyfrowych Komunikacja multimedialna dotyczy technologii wymaganej do przetwarzania, transmisji i kontroli tych sygnałów cyfrowych w kanałach komunikacyjnych System multimedialny system zdolny do przetwarzania obok statycznych mediów dyskretnych co najmniej jednego typu dynamicznych mediów ciągłych

4 Typy mediów Statyczne, niezaleŝne od czasu media dyskretne tekst, grafika, obrazy. Informacja w tych mediach składa się wyłącznie z sekwencji indywidualnych elementów, bez czynnika czasu. Dynamiczne, zaleŝne od czasu media ciągłe dźwięk, video. Informacja zaleŝy nie tylko od wartości poszczególnych elementów, ale od czasu w jakim się one pojawiają. Uwaga: powyŝsze rozróŝnienie nie dotyczy wewnętrznej reprezentacji danych tylko wraŝenia, jakie odnosi odbiorca.

5 Hypermedia i Multimedia System hypertekstowy pomyślany do nieliniowego (niesekwencyjnego) uŝycia linki do innych części dokumentu lub innych dokumentów Hypermedia nie ogranicza się tylko do tekstu, moŝe zawierać inne media (grafikę, obrazy a w szczególności media ciągłe: dźwięk i video). Najlepszy przykład hypermediów WWW Multimedia w dodatku do form tradycyjnych (tekstu i rysunków) informacja komputerowa moŝe być reprezentowana przez audio, grafikę, obrazy, animację i video

6 Systemy multimedialne - zakres o generacja o reprezentacja o składowanie o transmisja o wyszukiwanie o dostarczanie narzędzia do tworzenia i edycji kompresja danych, formaty systemy plików zagadnienia sieciowe bazy danych projektowanie serwerów, formatowanie strumieni danych

7 Przykłady aplikacji multimedialnych hypermedialne systemy kursów (CBT) video-on-demand interaktywna telewizja systemy pracy grupowej, systemy telekonferencji audio/video gry systemy wirtualnej rzeczywistości encyklopedie, leksykony systemy zdalnych zakupów

8 Dlaczego multimedia są na czasie? Ekonomia gry CD-ROM przyniosły w 1997 w USA więcej wpływów niŝ przemysł filmowy Następuje konwergencja komputerów, telekomunikacji, telewizji (początki UMTS) DuŜy potencjał aplikacyjny (edukacja, rozrywka, bussines) Cyfrowy dźwięk i video rewolucjonizują przemysł muzyczny i filmowy Rozwój telewizji i radia cyfrowego Niosą interesujące zagadnienia techniczne Bawią ludzi

9 Historia stare media Pierwszy znaczący rodzaj mediów prasa (tekst, grafika, fotografie) Przełom XIX/XX wieku powstanie radia (1895 Marconi, 1919 pierwsza rozgłośnia) Początek XX wieku film (1895 bracia Lumiere) Telewizja: 1935 rozgłośnie eksperymentalne w Niemczech i Wielkiej Brytanii 1941 komercyjna rozgłośnia w USA (CBS) 1954 telewizja kolorowa

10 Multimedia na komputerach 1945 Vannevar Bush Memex: idea urządzenia do gromadzenia, organizacji i kojarzenia (linki) informacji róŝnego rodzaju 1960 Ted Nelson rozpoczyna projekt Xanadu próba realizacji Memexa Douglas Engelbart rozwija NLS w SRI (zintegrowane środowisko do współpracy z komputerem: mysz, system okien, pomoc kontekstowa, edytory tekstu, poczta elektroniczna, linkowanie hypertekstowe) 1967 Nicholas Negroponte tworzy Architecture Machine Group w MIT (oddziaływanie człowiek-maszyna; systemy CAD, grafika komputerowa, systemy sztucznej inteligencji, robotyka) Nelson & Van Dam: pierwszy edytor hypertekstowy

11 Multimedia na komputerach c.d Proposal AMG do DARPA: Multiple Media (Aspen Movie Map pierwszy hypermedialny videodysk) 1985 Negroponte, Wiesner otwierają MIT Media Lab 1989 Tim Barnes-Lee: propozycja protokołu http i języka html powstanie WWW. Rok póŝniej pierwszy browser K.Hooper Woolsey, Apple Multimedia Lab 1991 standard MPEG-1 (w tym MP3) 1992 standard JPEG 1992 Pierwsza transmisja audio typu multicast na M-BONE 1993 NCSA Mosaic pierwszy browser graficzny 1994 Jim Clark & Mark Andreessen: Netscape 1995 Java (język dla aplikacji niezaleŝnych od platformy) 1996 video na DVD 2000 zawartość WWW szacowana na 1 mld stron

12 World Wide Web - historia 1960 Goldfaber et. al. Generalized Markup Language (GML) dla IBM 1986 ISO przyjmuje definicję języka Standard Generalized Markup Language (SGML) 1989 Tim Barnes-Lee: proposal www 1990 Tim Barnes-Lee: definicja htpp i html 1993 pierwszy browser graficzny (Mosaic) Netscape (Andreessen) 1998 W3C aprobuje specyfikację XML ver. 1.0

13 World Wide Web - składniki HTTP protokół: zbiór reguł transmisji plików w www. Działa jako warstwa nadrzędna nad TCP/IP. Pozwala na transfer plików z miejsca wskazanego przez URL (Uniform Resource Locator) HTML język opisu strony bazuje na SGML XML (Extensible Markup Language) HTML tylko prezentacja (nie oddaje logicznej struktury dokumentu) HTML nie jest rozszerzalny (nie moŝna wprowadzać własnych znaczników) Dokument opisany przez DTD (struktura) i XML (dane) MoŜliwość automatycznych transformacji dokumentów (XSL) SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) pozwala na łatwą definicję i synchronizację róŝnych elementów multimedialnych na potrzeby prezentacji webowych (warstwy i ich synchronizacja).

14 Narzędzia I Narzędzia do produkcji/edycji dźwięk Pro Tools produkt firmy Digidesign, cyfrowa stacja robocza do obróbki dźwięku (DAW), absolutny standard przemysłowy; specjalne karty DSP współpracujące z zewnętrznymi interfejsami audio integralność oprogramowania i sprzętu. Zaawansowana rejestracja, edycja i miksowanie wielośladowego materiału dźwiękowego oraz MIDI. Cena zestawu ~ 70 kzł Cubase produkt firmy Steinberg, sekwencer MIDI, technologia VST i ASIO, pozwala łączyćścieŝki MIDI i audio; funkcje edycyjne, filtry, miksowanie, efekty, cena: $500 (Cubase 5 sam software) Adobe Audition 3 (Cool Edit Pro) system cyfrowej rejestracji i edycji dźwięku; emulacja profesjonalnego studia (obsługa do 128 śladów, uzyskiwanie złoŝonych miksów, wyrafinowane efekty i filtry); cena ~ 425; moŝna ściągnąć wersję próbną (~500 MB). GoldWave prosty edytor dźwięku (shareware, $45) Audacity dobry darmowy edytor dźwięku

15 Narzędzia c.d. II Narzędzia graficzne Adobe Illustrator CS3 potęŝne narzędzie graficzne, pozwala na produkcję i edycję grafiki wektorowej; cena ~$600 Adobe Photoshop standardowe narzędzie manipulacji grafiką i fotografiami: oddzielne warstwy (obraz, grafika, tekst obrabiane oddzielnie); wyrafinowane filtry; cena ~$1000 (wersja CS3 Extended), wersja próbna (140 MB) Paint Shop Pro (Corel) popularny program graficzny; cena $100 (Photo X2), wersja próbna (197 MB) GIMP darmowy edytor graficzny

16 Narzędzia c.d. III Narzędzia video Adobe Premiere edytor video (pozwala na jednoczesną edycje 99 ścieŝek audio i video); duŝa biblioteka przejść, filtrów, efektów specjalnych; cena ~ $800 (wersja CS3), wersja próbna (~170 MB) Ulead Video Studio prosty program edycji video, cena ~$100 Windows Movie Maker proste narzędzia edycji wideo, część systemu Windows XP IV Narzędzia integracji multimediów Macromedia Flash interakcyjne filmy, cena ~$700 Macromedia Director pełne interakcyjne prezentacje, język skryptowy Lingo, cena ~ 1720 Macromedia Authorware - cena ~ 3600

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU OBIEKTOWEGO JAKO PODSTAWY OPISU PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W SYSTEMIE AUTORSKIM

ZASTOSOWANIE MODELU OBIEKTOWEGO JAKO PODSTAWY OPISU PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W SYSTEMIE AUTORSKIM POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁOWY ZAKŁAD INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Praca Magisterska ZASTOSOWANIE MODELU OBIEKTOWEGO JAKO PODSTAWY OPISU PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Kto wymyślił Internet

Kto wymyślił Internet Kto wymyślił Internet Początek Internetu??? - fragmenty artykułu mającego taki tytuł Timothy Bernes-Lee ur. 1955 1977 r. ukończył studia informatyczne w Oxford. 1978-1980 inżynier Plessey-Telecomunication.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji

Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji Lucjan Dobrowolski 2014 PRz, WCh, ZICh Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji Edycja treści tekstowych zawierających złożone formatowanie. Metody umieszczania równań matematycznych,

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew E. Zieliński WyŜsza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

dr Zbigniew E. Zieliński WyŜsza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd narzędzi informatycznych wspomagających tworzenie zasobów (kursów) e-learning dr Zbigniew E. Zieliński WyŜsza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PEDAGOGIKA \ EDUKACJA MEDIALNA I INFORMATYCZNA TECHNIKI INFORMACYJNE / TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PEDAGOGIKA \ EDUKACJA MEDIALNA I INFORMATYCZNA TECHNIKI INFORMACYJNE / TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU KIERUNEK\Specjalność: NAZWA PRZEDMIOTU: PEDAGOGIKA \ EDUKACJA MEDIALNA I INFORMATYCZNA TECHNIKI INFORMACYJNE / TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ROK AKADEMICKI: 009/010

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w bibliotece

Technologie informacyjne w bibliotece Technologie informacyjne w bibliotece Część I - Podręcznik www.biblioteki.org Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych. Treść licencji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego 1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak: zakres wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy.

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Włodzimierz Gogołek Lato 2010 Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Adres mailowy Jednoznaczny, sformalizowany

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P

Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki Elektroniki Rozprawa doktorska Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ KONSPEKT 1 KONSPEKT DO LEKCJI INFORMATYKI W KL. II GIMNAZJUM TEMAT : TWORZENIE WYKRESÓW FUNKCJI LINIOWEJ W ARKUSZU KALKULACYJNYM CELE:

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Internet i jego zastosowanie

PORADNIKI. Internet i jego zastosowanie PORADNIKI Internet i jego zastosowanie Co to jest Internet? Internet jest największą siecią komputerową. Komputery te mogą być z różnymi paltformami takimi jak Windows, mac, Unix, Next, Amiga itd, ale

Bardziej szczegółowo

Materiał z aplikacji internetowych

Materiał z aplikacji internetowych T4: Przepisy prawne dotyczące publikacji Przepisy prawne regulujące prawa autorskie USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Więcej na: http://szablony.freeware.info.pl/autorskie.html

Bardziej szczegółowo

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii:

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii: EITCA/BI Akademia Informatyki Biznesowej Zawartość programowa Akademii: EITC/BI/ITIM: e-zarządzanie (15h) EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h) EITC/BI/GADW: Reklama

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Robert Orziński, Marek Świątkiewicz. Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych

Robert Orziński, Marek Świątkiewicz. Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych Robert Orziński, Marek Świątkiewicz Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno

Bardziej szczegółowo

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE MDE W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie III seminarium z cyklu INFOBROKER: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych Sieci, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 8 listopada 2007 r. Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Integracja programu Adobe Premiere Pro CS5 ze środowiskiem Avid

Integracja programu Adobe Premiere Pro CS5 ze środowiskiem Avid Adobe Premiere Pro CS5 Przewodnik po środowisku pracy dla edytorów korzystających z oprogramowania Avid Integracja programu Adobe Premiere Pro CS5 ze środowiskiem Avid Specjaliści korzystają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja.

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja. Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Andrzej Majkowski Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo