Kurs on-line dla nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs on-line dla nauczycieli"

Transkrypt

1 Wstęp Przewodnik kształcenia Kurs on-line dla nauczycieli Witamy we wstępie do kursu - w Przewodniku kształcenia. Niniejszy Przewodnik kształcenia jest wstępem do kursu on-line dla nauczycieli, dotyczącego realizacji projektu Storytelling Teaching Model, mającego na celu nauczanie przedmiotów przyrodniczych w taki sposób, aby motywować uczniów i umożliwić im naukę w sposób przyjemny i zrozumiały. Niniejszy kurs on-line składa się z lekcji (modułów) on-line, z których każda ma własne cele i rozwija konkretne umiejętności. Przy większości lekcji można znaleźć odpowiedzi dotyczące zawartych w nich ćwiczeń. Jednakże zaleca się uzupełnienie ćwiczeń przed zapoznaniem się z odpowiedziami. Ponadto, załączone odpowiedzi nie są jedynymi poprawnymi odpowiedziami do ćwiczeń, są jedynie odpowiedziami przykładowymi, dającymi rozeznanie w tym, czego oczekuje się od danego ćwiczenia. Celem tego kursu on-line jest wyszkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych tak, aby nauczali oni w sposób ciekawy i zrozumiały dzięki wprowadzeniu opowiadań wykorzystujących Historię Nauki (HoS) oraz wzbogaconych elementami Natury Nauki (NoS). Aby było to możliwe, lekcje niniejszego kursu on-line są ułożone w sposób liniowy na podstawie typowych kroków w procedurze realizowania gotowych i tworzenia nowych opowiadań na potrzeby lekcji przedmiotów przyrodniczych. Pomimo tego, że lekcje tego kursu on-line mają strukturę liniową, możesz realizować je według odpowiadającej tobie kolejności. Niniejszy kurs on-line wykorzystuje zasoby edukacyjne stworzone przez partnerów projektu Zasoby te zostały stworzone z myślą o uczniach w wieku lat, jednak mogę być zaadaptowane na potrzeby uczniów w innym wieku. Stworzono osiemnaście opowiadań na potrzeby projektu (z zakresu fizyki, chemii i biologii), opartych na różnych opowiadaniach z Historii Nauki. Opowiadania te mogą zostać wykorzystane w celu ulepszenia nauczania oraz procesu uczenia się uczniów. Niniejszy kurs on-line będzie często posługiwał się przykładem opowiadania wykorzystując opowiadanie Dusza energii słonecznej: Augustyn Mouchot. Niniejszy kurs on-line można zastosować do pozostałych 17 opowiadań w celu ich zaadaptowania na potrzeby lekcji. Zatem, można wybrać dowolne opowiadanie z dostępnych 18 i opracować je na podstawie tego kurs on-line, zgodnie z tym, co jest odpowiednie dla wykorzystywanego programu nauczania i potrzeb uczniów. (Pomocne w podjęciu decyzji może być wykorzystanie w razie potrzeby lekcji 5 & 6) Na realizację opowiadań podczas zajęć kurs przewiduje 2 lekcje po 45 minut, jednak czas potrzebny na realizację opowiadań i ćwiczeń może być dowolnie dostosowywany do potrzeb Kurs on-line dla nauczycieli 1

2 uczniów. Z uwagi na Twoje doświadczenie kurs można wykorzystać do (w kolejności od zagadnienia najłatwiejszego do najtrudniejszego): Wybrania i wprowadzenia jednego lub więcej gotowych opowiadań zawierających elementy Historii Nauki i Natury Nauki w formie lekcji video. Wybrania i wprowadzenia jednego lub więcej gotowych opowiadań w formie tekstowej poprzez odczytanie ich. Wybrania i wprowadzenia jednego lub więcej gotowych opowiadań w formie tekstowej poprzez poproszenie uczniów o przeczytanie ich. Wybrania i wprowadzenia jednego lub więcej gotowych opowiadań zawierających elementy Historii Nauki i Natury Nauki poprzez opowiedzenie ich uczniom. Zaadaptowanie i wprowadzenie gotowego opowiadania zawierającego elementy Historii Nauki i Natury Nauki poprzez przeczytanie go uczniom. Zaadaptowanie i wprowadzenie gotowego opowiadania zawierającego elementy Historii Nauki i Natury Nauki poprzez poproszenie uczniów o przeczytanie go. Zaadaptowanie i wprowadzenie gotowego opowiadania zawierającego elementy Historii Nauki i Natury Nauki w formie video. Zaadaptowanie i wprowadzenie gotowego opowiadania zawierającego elementy Historii Nauki i Natury Nauki poprzez odczytanie go. Nauczenie się tworzenia własnych opowiadań poprzez wybieranie odpowiednich tematów z lekcji przedmiotów przyrodniczych i stosowanie podobnej procedury do przedstawionej w niniejszym Przewodniku, wykorzystując umiejętności nabyte dzięki oferowanym lekcjom on-line. W zależności od obranych celów czas nauki potrzebny na przygotowanie lekcji z własnym opowiadaniem, wykorzystującej procedury zaproponowane w tym Przewodniku, wynosi od 90 minut do kilku dni (pracując średnio dwie godziny dziennie). Przy każdej lekcji podano czas potrzebny do jej zrealizowania. Poprzez uważne prześledzenie działań zaproponowanych przez niniejszy Przewodnik odnoszących się do przykładu opowiadania Dusza energii słonecznej: Augustin Mouchot można również: Cieszyć się opowiadaniem o piecach solarnych i solarnych silnikach parowych. Zdać sobie sprawę z problemu społecznego, który próbował rozwiązać Mouchot swoimi badaniami poprzez wynalezienie pieca solarnego i parowego silnika solarnego, np. w celu zapewnienia paliwa silnikom. 2 Kurs on-line dla nauczycieli

3 Lekcje on-line wchodzące w skład tego kursu on-line: Wstęp Przewodnik kształcenia... 1 Lekcje on-line wchodzące w skład tego kursu on-line:... 3 A. Zapoznanie lekcja on-line: Zapoznanie z opowiadaniem, kontekst historyczny (elementy Historii Nauki - HoS) lekcja on-line: Zapoznanie z elementami Natury Nauki (NoS) zawartymi w opowiadaniu lekcja on-line: Znalezienie dalszych potrzebnych informacji... 8 B. Podejmowanie decyzji o funkcji opowiadania lekcja on-line: Niezbędne decyzje: motywujący wstęp, głównay element lekcji czy ocena? lekcja on-line: Niezbędne decyzje: jak wprowadzić opowiadanie na zajęciach? lekcja on-line: Rozpatrzenie wyborów, prawdopodobnych problemów, organizacja lekcji C. Adaptowanie opowiadania lekcja on-line: Ważne elementy interesującego opowiadania lekcja on-line: Adaptowanie opowiadania lekcja on-line: Sprawdzanie zaadaptowanej wersji opowiadania lekcja on-line: Opracowywanie kart pracy/ćwiczeń do opowiadania lekcja on-line: Umiejętności związane z opowiadaniem D. Tworzenie własnego opowiadania lekcja on-line: Tworzenie własnego opowiadania: Dlaczego warto? lekcja on-line: Co tworzy dobre opowiadanie przyrodnicze? lekcja on-line: Planowanie i organizacja procesu tworzenia opowiadania autorskiego oraz ocenianie go Kurs on-line dla nauczycieli 3

4 A. Zapoznanie 1 lekcja on-line: Zapoznanie się z opowiadaniem, kontekst historyczny (elementy Historii Nauki) Celem 1 lekcji on-line jest zapoznanie nauczyciela z opracowanym opowiadaniem oraz jego kontekstem historycznym (elementy Historii Nauki). Wymagany czas: Przeczytaj opowiadanie Dusza energii słonecznej: Augustyn Mouchot. 2. Spróbuj określić w opowiadaniu istotne elementy kontekstu historycznego, społecznego, ekonomicznego, naukowego i kulturowego, które miały wpływ na badania Mouchota. Jakie przeszkody napotkał Mouchot próbując przeprowadzać swoje badania (społeczne, naukowe i inne problemy)? Znajdź odpowiednie słowa-klucze i wykorzystaj je do zapisania głównych punktów, których nie należy wg ciebie ominąć w opowiadaniu tej historii. W razie potrzeby ponownie przeczytaj opowiadanie. 3. Możesz stworzyć mapę pojęciową głównych punktów wykorzystując słowa-klucze oraz darmowe oprogramowanie (np. narzędzie CMAP Freemind and Bubble.us https://bubbl.us/). Zamiast opierać się na innych rodzajach map pojęciowych (np. o strukturze gwiazdy czy hierarchicznej, itp.), możesz wykorzystać strukturę liniową, wzbogacając każdy etap opowiadania informacjami, których nie chcesz pominąć (w tym elementami Natury Nauki, patrz: 2 lekcja on-line). Wykorzystaj mapę pojęciową jako sposób na przygotowanie, zapamiętanie i zaadaptowanie opowiadania. Powiedzmy, że to, co próbujesz stworzyć, to mapa opowiadania. Rozwiązanie 4 Kurs on-line dla nauczycieli

5 2 lekcja on-line: Zapoznanie się z elementami Natury Nauki zawartymi w opowiadaniu Celem lekcji 2 jest określenie głównych idei Natury Nauki zawartych w opowiadaniu i odniesienie ich do głównych punktów Historii Nauki. Wymagany czas: 30 Ćwiczenie 1 (Wymagany czas 20 ) Przeczytaj ponownie opowiadanie i spróbuj określić istotne elementy Natury Nauki zawarte w opowiadaniu. McComas (2004) opublikował listę dziewięciu elementów charakterystycznych, która może pomóc przy określeniu tych elementów: Które z wymienionych głównych idei Natury Nauki są obecne w tym opowiadaniu, a które nie? Napisz jedno lub dwa zdania zawierające uzasadnienie, że dana idea jest zawarta w opowiadaniu lub dlaczego jej nie ma. (W tym ćwiczeniu zignoruj pola Słowo-klucz i kolejność wg ważności ) 1. Nauka wymaga dowodów doświadczalnych i polega na nich. Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 2. Nie istnieje prosta metoda krok po kroku, dzięki której tworzy się całą naukę. Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 3. Mimo, iż nauka nie może udowodnić swej wiedzy, jej wnioski są wciąż akceptowane i trwałe. Kurs on-line dla nauczycieli 5

6 Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 4. Chociaż prawa i teorie naukowe są ze sobą powiązane, wciąż są od siebie odmienne. Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 5. Działania naukowe są wysoce kreatywne. Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 6. Nauka ma aspekt subiektywny. Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 7. Wpływ na naukę mają czynniki historyczne, kulturowe i społeczne. Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 8. Chociaż nauka i technologia mają na siebie wpływ, nie są one tym samym. Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 6 Kurs on-line dla nauczycieli

7 9. Nauka i jej metody nie są w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: 10. Czy istnieją jakieś inne aspekty charakterystyczne dla nauki, które można odnaleźć w opowiadaniu? Słowo-klucz: Kolejność wg ważności: (Zaadaptowane z McCommas, Dowiedz się więcej o Naturze Nauki na stronie Ćwiczenie 2 (Wymagany czas 10 ) 1. Przy każdej istotnej idei Natury Nauki zapisz słowo-klucz w polu ćwiczenia 1, aby zapamiętać argumenty przemawiające za Naturą Nauki zawartą w opowiadaniu. 2. Oceń argumenty przemawiające za Naturą Nauki w opowiadaniu od 1 (najważniejszy) do 9 (najmniej ważny) w odniesieniu do zawarcia ich w swoim opowiadaniu. 3. Zadecyduj, które aspekty Natury Nauki z opowiadania zaprezentujesz na lekcji i przedyskutuj je z uczniami. 4. Możesz wzbogacić wcześniej sporządzoną mapę pojęciową za pomocą słów kluczowych elementów Natury Nauki, które zawrzesz w opowiadaniu. Rozwiązanie Kurs on-line dla nauczycieli 7

8 3 lekcja on-line: Znalezienie dalszych potrzebnych informacji Celem 3 lekcji on-line jest zapoznanie nauczyciela z materiałem wstępnym i znalezienie odpowiedzi na możliwe pytania, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Wymagany czas: Zastanów się i zapisz, co chciałbyś dodatkowo wiedzieć o temacie opowiadania, z którym się zapoznałeś. (Wymagany czas: 5 min.) 2. Teraz przeczytaj materiał podstawowy. 3. Określ, na które pytania można znaleźć odpowiedzi w materiale podstawowym, a które pozostają bez jasnej odpowiedzi. 4. Spróbuj znaleźć zasoby (np. pozostałe dostępne źródła naukowe, źródła internetowe, itd.) w celu odpowiedzenia na pytania. Na dole każdej strony z opowiadaniem znajdują się odniesienia do źródeł głównych i dodatkowych. Mogą pojawić się nowe pytania; spróbuj znaleźć na nie odpowiedzi. 5. Jeśli jakieś pytania pozostaną bez odpowiedzi, określ, czy są one istotne dla wybranego tematu. Jeśli nie są istotne, przejdź do kolejnego ćwiczenia. Rozwiązanie 8 Kurs on-line dla nauczycieli

9 B. Podejmowanie decyzji o funkcji opowiadania UWAGA: Umiejętności podejmowania decyzji nie są ograniczone do konkretnych działań i mogą być stosowane zgodnie z wolą nauczyciela w każdej sytuacji, w której będą odpowiednie. Umiejętności podejmowania decyzji nie są obowiązkowe, jednak zostały tu zaprezentowane jako narzędzie pomocnicze. Co więcej, umiejętności te mogą się przydać w życiu codziennym! Kurs on-line dla nauczycieli 9

10 4 lekcja on-line: Niezbędne decyzje: motywujący wstęp, główny element lekcji czy ocena? Celem 4 lekcji on-line jest pomoc w wyborze, czy opowiadanie zostanie wykorzystane jako motywujący wstęp do lekcji, jako główny element lekcji, czy jako sposób oceny. Techniki podejmowania decyzji, takie jak Porównywanie par czy Analiza Pareto (http://www.mindtools.com/pages/article/newted_01.htm) mogą być pomocne. Wymagany czas: Stwórz listę wszystkich opcji, które chcesz porównać (np. A = opowiadanie jako główny element lekcji, B = opowiadanie jako wstęp do lekcji, C= opowiadanie jako narzędzie służące do oceny). Przykładem zastosowania opowiadania jako narzędzia służącego do oceny jest opowiedzenie lub zaprezentowanie opowiadania (tekst, video) i poproszenie uczniów o określenie lub zastanowienie się nad połączeniem opowiadania z tym, czego już się nauczyli). 2. Zapisz opcje zarówno jako nagłówki kolumn, jak i wierszy na karcie. Dzięki temu będziesz mógł porównać opcje ze sobą. 3. Upewnij się, że komórki, w których miałbyś porównywać daną opcję z nią samą, są przekreślone. Podobnie, każde porównanie powinno być wykonane tylko w jednym kierunku. : 4. W efekcie możesz otrzymać tego typu tabelę: A B C A X B X X C X X X 10 Kurs on-line dla nauczycieli

11 5. W każdej pustej komórce porównaj opcję z wiersza z opcją z kolumny. Zadecyduj, która z dwóch opcji jest ważniejsza. Wpisz literę określającą najważniejszą opcję do komórki tabeli. A B C A X A A B X X B C X X X 6. Następnie, oceń punktowo różnicę w ważności opcji zaczynając od zera (brak różnicy/tak samo ważne) do, na przykład, trzech (istotna różnica/ jedna opcja dużo ważniejsza od drugiej). Np.: A B C A X A,1 A,2 B X X B,2 C X X X 7. Na koniec dodaj wartości wpisane dla każdej opcji. Możesz zamienić te wartości na wartość procentową całkowitej punktacji. Przykładowo: A=1+2=3, B=2, C=0 8. Jeśli dwie opcje mają tyle samo punktów, rozważ porównanie ich ze sobą.. (Dowiedz się więcej o metodzie porównania par na stronie: Dalsze badania (analiza Pareto): 1. Stwórz listę wszystkich problemów, które musisz rozwiązać. 2. Określ główną przyczynę każdego problemu. 3. Następnie oceń punktowo każdy problem. 4. Pogrupuj problemy na podstawie ich przyczyny. Przykładowo, jeśli trzy problemy są spowodowane niewystarczającą ilością czasu, pogrupuj je razem. 5. Dodaj punkty dla każdej grupy. 6. Grupa, która ma najwięcej punktów ma najwyższy priorytet działania, a grupa, która otrzymała ich najmniej ma najniższy priorytet. 7. Najpierw zajmij się problemem o najwyższym priorytecie. Pamiętaj, że problemy, którym przydzieliłeś mało punktów mogą nie być nawet warte poświęcania im czasu. (Dowiedz się więcej o analizie Pareto na stronie: Kurs on-line dla nauczycieli 11

12 5 lekcja on-line: Niezbędne decyzje: jak wprowadzić opowiadanie na zajęciach? Celem lekcji 5 jest pomoc w zdecydowaniu jak wprowadzić opowiadanie na zajęciach, stosując przy tym narzędzia pomagające w podejmowaniu decyzji, jak np. analiza siatki lub lista wad i zalet (lub analiza SWOT). Wymagany czas: Zapisz wady i zalety (lub zrób analizę SWOT, która bierze pod uwagę mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia każdej opcji). Wypisanie wad i zalet jest sprawą subiektywną, zatem skup się na sobie jako na nauczycielu podczas sporządzania tej listy (np. potrzebuję mniej czasu na przygotowywanie lub naprawdę lubię to robić, itd.) (Wymagany czas: 15 ). W tym momencie trzeba określić kryteria odpowiednie w podejmowaniu decyzji. Odpowiednimi kryteriami mogą być: czas potrzebny na przygotowanie, czas potrzebny na lekcji, wymagania techniczne, panowanie nad sytuacją w klasie, interakcje z uczniami, itd. 2. Przejrzyj listę ponownie i określ, która opcja ma najwięcej zalet, a która najwięcej wad. Czy któraś opcja bardziej ci odpowiada? Wykreśl opcję/opcje, z którymi czujesz się niepewnie. (Wymagany czas: 5 ). 3. Zadecyduj jak wprowadzisz opowiadanie na zajęciach (np. opowiadając je uczniom, czytając je uczniom, przedstawiając je w formie video, itd.). 12 Kurs on-line dla nauczycieli

13 Zamiennie: Wymagany czas: Najpierw zapisz swoje opcje jako wiersze w tabeli, a czynniki, które musisz wziąć pod uwagę jako kolumny. (Wymagany czas: 15 ). Np. Punkty ważności czynników Opowiadanie historii Czytanie historii Przedstawienie opowiadania w formie video Zaadaptowanie opowiadania i opowiedzenie go Zaadaptowanie video i wyświetlenie go. itd. Czas wymagany na przygotowanie Punkty Punkty* Ważność Czas potrzebny w klasie Interakcje ze studentami itd. Punkty Punkty* Ważność Punkty Punkty* Ważność 2. Oceń każdy czynnik pod względem jego ważności, np. od 0 dla mało ważnego do 5 dla bardzo ważnego. 3. Oceń każdą kombinację opinia/czynnik, np. od 0 dla słabej kombinacji do 10 dla wspaniałej. (wymagany czas: 15 ) UWAGA: Nie zapomnij o zastosowanie subiektywnego oceniania punktowego. Oceń ważność czynników i kombinacji opcja/czynnik zgodnie z tym co TY myślisz i czujesz. 4. Pomnóż te punkty razy punkty za ważność czynników i wpisz je do odpowiedniej komórki tabeli. 5. Dodaj punkty powiększone (czyli punkty pomnożone razy punkty za ważność czynników) aby otrzymać całkowitą punktację każdej opcji. Opcja o najwyższej liczbie punktów jest tą, która jest dla ciebie najważniejsza. 6. Zadecyduj czy opowiadanie zostanie wykorzystane jako motywujący wstęp do lekcji czy jako główny element całej lekcji. (Dowiedz się więcej o siatce podejmowania decyzji na stronie: Rozwiązanie Kurs on-line dla nauczycieli 13

14 6 lekcja on-line: Rozpatrzenie wyborów, prawdopodobnych problemów, organizacja lekcji Celem lekcji 6 jest pomoc w zorganizowaniu lekcji po podjęciu decyzji o zastosowaniu opowiadania lub video, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe parametry. Wymagany czas: 20 Aby wprowadzić opowiadanie na lekcji, należy rozpatrzyć kilka aspektów. 1. Stwórz listę wszystkich aspektów (problemów), którymi musisz się zająć (rozwiązać), np. kiedy wprowadzić opowiadanie na lekcji? Jaki jest najlepszy sposób na wprowadzenie opowiadania? Jakie są moje cele? Itd. 2. Znajdź prawdopodobne rozwiązanie dla każdego aspektu. 3. Teraz musisz przyjrzeć się każdemu zaproponowanemu rozwiązaniu danego aspektu (czy zasugerowałeś najlepsze rozwiązanie?) Aspekty (lub kwestie) Rozwiązanie Refleksja Kiedy wprowadzić opowiadanie podczas lekcji? (Kiedy?) Jak wprowadzić opowiadanie podczas lekcji (Jak?) Jakie są dostępne materiały edukacyjne (Co jest dostępne?) Czy opowiadanie jest zgodne z programem nauczania? (Zgodność?) itd. Rozwiązanie 14 Kurs on-line dla nauczycieli

15 C. Adaptowanie opowiadania. 7 lekcja on-line: Ważne elementy interesującego opowiadania Celem lekcji 7 jest zwrócenie uwagi na istotne elementy opowiadania, aby móc później zainteresować słuchaczy. Wymagany czas: 30 Przeczytaj poniższy tekst pochodzący ze strony: (Przewodnik stworzony przez Graphic Science przy współpracy z NCCPE) Jak opowiadać historię Określ cel podjętego przez ciebie zaangażowania, a także co chcesz osiągnąć i jakie informacje są istotne dla słuchaczy. Następnie zbuduj wokół tego swoją narrację. Wybieraj anegdoty z rozwagą. Nie używaj opowiadań do przedstawiania prostych zagadnień - wykorzystuj je do przedstawiania trudnych zagadnień w prosty sposób. Podczas tworzenia narracji lub opowiadania anegdoty staraj się zachować prostą formę opowiadania, dzięki czemu zachowasz jego płynność. Struktury Opowiadanie powinno mieć wyraźny wstęp, rozwinięcie i zakończenie Na początku wprowadź bohaterów i miejsce wydarzeń Zaprezentuj konflikt - bez konfliktu nie ma dobrego opowiadania. Konflikt może przybierać różne formy (np. człowiek vs człowiek, człowiek vs społeczeństwo, człowiek vs natura, człowiek vs on sam/ona sama) Stwórz punkt zwrotny, który będzie prowadził do rozwiązania konfliktu. Podsumuj - upewnij się, że konflikt został całkowicie rozwiązany i nie ma już żadnych nierozwiązanych wątków. Aby odpowiednio przedstawić opowiadanie warto przyjrzeć się jego strukturze: Istnieje wiele szkół sposobów myślenia oraz narzędzi, do których możesz się odnieść w celu nadania swojemu opowiadaniu odpowiedniej struktury i ulepszenia jego wpływu na słuchaczy: Grecki filozof, Arystoteles, przedstawił strukturę opowiadania historii w trzech aktach: 1. Początek: Stwórz opowiadanie - przedstaw bohaterów i stan rzeczy, a następnie wprowadź bodziec. 2. Rozwinięcie: Konflikt narasta aż do momentu osiągnięcia punktu zwrotnego. 3. Zakończenie: Punkt kulminacyjny i rozwiązanie. Kurs on-line dla nauczycieli 15

16 Ubarw opowiadanie: Na podstawie pracy Arystotelesa Gustav Freytag zbudował swój pomysł. Określił pięć elementów fabuły: 1. Przedstawienie: Sytuacja przed rozpoczęciem akcji właściwej. 2. Rozwój akcji: Szereg konfliktów oraz moment kryzysowy. 3. Punkt kulminacyjny: Punkt zwrotny/moment opowiadania budujący największe napięcie. 4. Uspokojenie akcji: Akcja, która następuje po punkcie kulminacyjnym. 5. Rozwiązanie: Konkluzja, powiązanie ze sobą wszystkich wątków. Kręgosłup Opowiadania jest wzorem stworzonym przez dramatopisarza, Kena Adamsa. Składa się z serii zdań otwierających, które pomagają stworzyć opowiadanie: 1. Dawno, dawno temu - Wprowadza miejsce akcji, kontekst i bohaterów. 2. Każdego dnia - wskazuje pewien zwyczaj, dzięki czemu ludzie mogą zauważyć zmianę względem tego, co było wcześniej. 3. Ale pewnego dnia - bodziec. Powód opowiadania. 4. Z powodu tego - sedno opowiadania. Konsekwencje, które wynikają z bodźca. 5. Aż w końcu - punkt kulminacyjny. 6. I już zawsze od wtedy - rozwiązanie i wnioski. Bohaterowie Stwórz bohaterów opowiadania i nadaj im imiona. Ludzie lubią odnosić się do ludzi, więc nadaj im ludzkie twarze. Postawa głównych bohaterów powinna nieść naukę dla słuchaczy, w tym możliwość dowiedzenia się czegoś nowego o sobie. W głównej części swojego dzieła Poetyka Arystoteles zasugerował, że słuchacze powinni odnosić się emocjonalnie do konfliktu przedstawionego w fabule i wszelkich zmian bohaterów wynikających z akcji. Twierdził, że imitacje wydarzeń wywołujących emocje, takie jak poczucie strachu, pomagają odbiorcy osiągnąć emocjonalne wyzwolenie (katharsis). Chociaż bohaterowie są bardzo ważni, skup się na fabule - bohaterowie istnieją po to, aby ją napędzać. Wzmacnianie wpływu na odbiorcę Wszystko, co nie wnosi nic nowego do opowiadania, ani nie zubaża go jeśli nie jest w nim zawarte, powinno być z niego usunięte. 16 Kurs on-line dla nauczycieli

17 Ćwiczenie: Rozpoznaj wspomniane wyżej elementy (strukturę i bohaterów) w opowiadaniu Dusza energii słonecznej: Augustyn Mouchot (lub w opowiadaniu wybranym przez ciebie). Możesz skorzystać z wersji opowiadania, które wybrałeś w 5 lekcji on-line. Zapisz za pomocą zdania początek (1), rozwinięcie (2) i zakończenie (3) opowiadania Zapisz imiona oraz cechy bohaterów opowiadania. Imiona Cechy charakteru Co jest punktem zwrotnym w tym opowiadaniu? Co się dzieje po punkcie kulminacyjnym (1) i jakie jest rozwiązanie (2)? Kurs on-line dla nauczycieli 17

18 Czy uważasz, że w opowiadaniu zawarto zbędne informacje? Jakie? Rozwiązanie Więcej informacji: 18 Kurs on-line dla nauczycieli

19 8 lekcja on-line: Adaptowanie opowiadania Celem lekcji 8 jest pomoc w zaadaptowaniu opowiadania lub video poprzez uświadomienie sobie nad jakimi kwestiami należy się zastanowić. Wymagany czas: 30 W celu zaadaptowania opowiadania na potrzeby uczniów możesz potrzebować: A. Dodać nowe, ciekawe i istotne informacje (Zobacz również 3 lekcję on-line dotyczącą tego jak można decydować o zawieraniu dodatkowych informacji). B. Usuń z opowiadania elementy i informacje zbędne. Zbędność elementów (zobacz także 3 i 7 lekcję on-line). C. Jeśli to konieczne, dodaj nowe elementy i informacje do opowiadania (zobacz także 3 lekcję on-line) D. Zmień fabułę w celu wykorzystania kart pracy/ćwiczeń dla uczniów w konkretnych momentach w trakcie opowiadania (zobacz również 10 lekcję on-line) W swojej zaadaptowanej wersji opowiadania powinieneś zawrzeć następujące elementy: Elementy Natury nauki (2 lekcja on-line), elementy Historii nauki (1 lekcja on-line), uczucia głównych bohaterów, a także ogólne istotne elementy ciekawego opowiadania (7 lekcja on-line). Musisz także wziąć pod uwagę sposób w jaki zamierzasz wykorzystać opowiadanie (motywujący wstęp, główny element lekcji, ocena? zobacz również 4 lekcję on-line), dostępny czas, poziom i potrzeby uczniów, program nauczania, zainteresowania uczniów oraz inne elementy metodyki nauczania. Jeśli zdecydujesz się włączyć w lekcję nagranie video, możesz potrzebować: Znaleźć darmowy program do edycji formatu video (np. Windows Movie Maker, i-movie Photostory, itd.) Możesz wyciąć fragmenty video zgodnie ze swoimi potrzebami. Ewentualnie możesz zatrzymywać film w danych momentach, aby umożliwić uczniom pracę nad kartami pracy i ćwiczeniami, a także aby sprawdzić ich rozumienie opowiadania. W razie potrzeby zanotuj dokładny czas konkretnych momentów, w których zamierzasz zatrzymać video. Jeśli uważasz, że zajmuje to za dużo czasu, możesz albo zastanowić się, czy wykorzystać video w jego wersji początkowej, czy wrócić do 5 lekcji on-line i wziąć ten aspekt pod uwagę przy ponownym podejmowaniu decyzji. Kurs on-line dla nauczycieli 19

20 Ćwiczenie: Jeśli postanowiłeś zaadaptować opowiadanie: Skopiuj i wklej początkową wersję opowiadania do edytora tekstu. Dokonaj koniecznych zmian w opowiadaniu na podstawie tego, co było omówione powyżej. Zastanów się i zapisz, czy zamierzasz przerywać opowiadanie w konkretnych momentach, aby umożliwić uczniom wykonywanie ćwiczeń lub odpowiadanie na pytania, oraz wypełnienie kart pracy. Jeśli postanowiłeś zaadaptować video: W tabeli poniżej zapisz czas z video, w którym zamierzasz zatrzymać nagranie, zapisz powód/cel zatrzymania nagrania oraz odpowiadające mu ćwiczenie lub kartę pracy, które będą mieli sporządzić lub uzupełnić uczniowie, oraz pytanie, na które będą mieli odpowiedzieć. Jednak musisz uważać, aby nie zatrzymywać nagrania zbyt często, aby opowiadanie pozostało spójne i interesujące. Czas: Powód/cel zatrzymania nagrania Ćwiczenie/Karta pracy/pytanie np. 00:04:18 uczniowie skupiają się na konflikcie Pytanie 1 z karty pracy Rozwiązanie 20 Kurs on-line dla nauczycieli

21 9 lekcja on-line: Sprawdzanie zaadaptowanej wersji opowiadania Celem lekcji 9 jest pomoc przy ostatecznym sprawdzeniu (i powtórzeniu) zaadaptowanej wersji opowiadania przed opowiedzeniem go małej publiczności (lub zaprezentowaniem). Wymagany czas: 30 Sprawdź następujące elementy w odniesieniu do zaadaptowanej wersji opowiadania: a. Wszystkie elementy Natury Nauki z początkowej wersji opowiadania, które są istotne z punktu widzenia edukacji zostały zawarte w zaadaptowanej wersji opowiadania/video. b. Czy opowiadanie jest spójne w czasie i treści (retrospekcja jest dopuszczalna)? c. Czy w opowiadaniu jest sytuacja krytyczna, która wymaga od protagonisty podjęcia ważnej decyzji? d. W przypadku gdy opowiadanie ma być jedynie motywatorem (wykorzystanym jako wprowadzenie do lekcji), to czy jest ono wystarczająco krótkie (nie dłuższe niż 5 minut)? e. W przypadku, gdy opowiadanie jest planowane w częściach: Czy przerwy są odpowiednio ustanowione? Zaznacz: / Jeśli czegoś brakuje, musisz przejrzeć ponownie opowiadanie. Kurs on-line dla nauczycieli 21

22 10 lekcja on-line: Opracowywanie kart pracy/ćwiczeń do opowiadania Celem lekcji 10 jest pomoc w opracowaniu kart pracy/ćwiczeń do twojego opowiadania. Wymagany czas: 45 Dlaczego warto korzystać z kart pracy/ćwiczeń (zaadaptowane z: Engaging Students via In-Class Worksheets autorstwa Cindy Wyels, California State University Channel Islands)?: Karty pracy są skutecznym narzędziem przy ciągłym zachęcaniu uczniów do pracy umysłowej w trakcie lekcji. Karty pracy wykorzystywane w klasie mogą również pomóc uczniom w pokierowaniu ich nauką poza szkołą. Poniższa lista podaje przykłady celów, które można osiągnąć korzystając z kart pracy. Pomoc uczniom w skupieniu się na ogólnym obrazie sytuacji przedstawionej w opowiadaniu. Zmniejszenie różnic pomiędzy oglądaniem a wykonywaniem. Nauka poprzez działanie Skupianie uwagi uczniów na lekcji. Przedstawianie i/lub podsumowywanie treści w sposób efektywny. Zachęcanie uczniów do przedstawiania ich pomysłów. Nauczanie uczniów jak się uczyć Powiązanie nowego materiału z materiałem przerabianym wcześniej. Pożyteczne wskazówki jak przygotowywać karty pracy i ćwiczenia na zajęcia. 1. Określ cele i założenia lekcji. 2. Wybierz metodę nauczania dla danej lekcji, skupiającą się na celach i dążeniach. 3. Jest duży wybór ćwiczeń, które można wybrać: praca grupowa na lekcji polegająca na dyskusjach wśród uczniów, ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie problemów, ankiety, doświadczenia, pisanie tekstów w celu rozwijania umiejętności językowych, tworzenie plakatów, itd. 4. Aspekt oceniania jest częścią procesu uczenia się: uczniowie są poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości video, narracji nagranej przez profesjonalnego lektora lub wykonanej przez ich nauczyciela, jakości opowiadania, informacji, czy lekcja była ciekawa i angażująca, itd. 5. Dzięki temu, że lekcje są oceniane, uczniowie są od czasu do czasu proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści, aby nauczyciel mógł upewnić się, że uczniowie sami stworzyli pewne idee naukowe lub zrozumieli idee zaprezentowane. Uwaga: strony internetowe każdego opowiadania zawierają scenariusze dydaktyczne do odpowiadającego im opowiadania. 22 Kurs on-line dla nauczycieli

23 Kurs on-line dla nauczycieli 23

24 Więcej wskazówek dotyczących kart pracy (z BBC Learning English For Teachers): Upewnij się, że cel karty pracy jest jasno określony Wyjaśnij, jak wypełniać kartę pracy - spróbuj przekazać je zwięźle, ale zrozumiale. Nie próbuj robić za dużo ćwiczeń w ramach jednej karty pracy. Pamiętaj o zasadzie KISS - zachowaj prostotę (ang. Keep It Simple, Stupid!) Nie umieszczaj nadmiaru tekstu lub obrazków na stronie. Jeśli to potrzebne, załącz klucz odpowiedzi. Poproś kolegę o sprawdzenie karty pracy pod kątem ewentualnych błędów. Wykorzystaj także sprawdzanie pisowni w programach komputerowych! Przetestuj kartę pracy u jednej z klas: dzięki temu zadecydujesz, czy musisz ją w jakikolwiek sposób poprawić. Ćwiczenie: Odwiedź stronę z kursem on-line dla uczniów [link do kursu on-line dla uczniów w wersji angielskiej] i odpowiedni scenariusz dydaktyczny [link do scenariusza dot. opowiadania o Mouchot w wersji angielskiej] do opowiadania, które wybrałeś, aby rzucić okiem na ćwiczenia dla uczniów. Stwórz przynajmniej jedno dodatkowe ćwiczenie/kartę pracy dla tego kursu on-line - możesz wykorzystać do tego darmowe oprogramowanie, np. Hotpotatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), które pomoże ci zaprojektować ćwiczenia. Pamiętaj jednak o tym, że ćwiczenia były zaprojektowane z myślą o nauczania na odległość, a zatem nie wymagają pracy grupowej. Więcej informacji: pdf 24 Kurs on-line dla nauczycieli

Ćwiczenia na dobry początek

Ćwiczenia na dobry początek Ćwiczenia na dobry początek Głównym celem projektu edukacyjnego jest wykonanie przez uczniów przedsięwzięcia znacznie szerszego niż tradycyjne zadanie domowe. Uczniowie realizujący projekt stają przed

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze

1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze 1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze Poniższe ćwiczenia o charakterze ogólnym zostały opracowane do zastosowania we wszystkich dialogach i monologach IVY. Aby wykonać dodatkowe ćwiczenia, dotyczące danego

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: PRÓBA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego i języka rosyjskiego w klasie IV,V i VI SP w Janowie oraz w klasie I, II i III Gimnazjum w Janowie Rok szkolny 2015/2016 Ocena powinna być odzwierciedleniem

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Zadbanie, aby dziecko miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się wszystkie potrzebne przedmioty. 2. Podczas odrabiania lekcji ważne jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Interpretacja wyników w skali standaryzowanej W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności

Bardziej szczegółowo

Motywacja i samoocena

Motywacja i samoocena Motywacja i samoocena 1. 119 MOTYWACJA DO NAUKI Motywacja jest niezbędna do osiągnięcia sukcesów na jakimkolwiek polu. Motywacja to zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, którego nie należy mylić

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki

Konspekt lekcji matematyki Konspekt lekcji matematyki 1) Nauczyciel: Ewelina Śliż ) Przedmiot: Matematyka 3) Szkoła: Gimnazjum 4) Klasa: III 5) Czas trwania lekcji: 45 min 6) Nr programu nauczania: DPN 500 17 /08 7) Jednostka metodyczna:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja studenta. Ligia Tuszyńska. Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny

Aktywizacja studenta. Ligia Tuszyńska. Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny Aktywizacja studenta Ligia Tuszyńska Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny Metody i techniki aktywizujące W procesie kształcenia aktywność ucznia przewyższa aktywność nauczyciela. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 1 MATURA 2008 i co dalej? Planowanie drogi kształcenia. Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: wyznaczać cele związane

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz 3 Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi?

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Umiejętność koncentracji można ćwiczyć, ale wymaga to wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica wspierającego i motywującego je do tej pracy. Obranie

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Broszura informacyjna dla rodziców W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności czytania

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1. Sposoby oceniania

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

www.filmotekaszkolna.pl

www.filmotekaszkolna.pl Temat: Jak zbudować dobre relacje z rodzicami? Rozważania na podstawie filmu Ojciec Jerzego Hoffmana Opracowanie: Lidia Banaszek Etap edukacyjny: ponadgimnazjalny Przedmiot: godzina wychowawcza Czas: 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY CZYTANIE W znaczeniu psychofizycznym: techniczne rozpoznawanie znaków. W znaczeniu psychologicznym: zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tak naprawdę geniusz oznacza mniej więcej zdolność do postrzegania w niewyuczony sposób Założenia i cele Akademii:

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA

Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA Jak wspieramy samodzielną refleksję i rozwój u nauczycieli?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników II części sprawdzianu po klasie szóstej 2015 r. - język angielski

Omówienie wyników II części sprawdzianu po klasie szóstej 2015 r. - język angielski Omówienie wyników II części sprawdzianu po klasie szóstej 2015 r. - język angielski Sprawdzian dla klas szóstych odbył się 1 kwietnia 2015 r. Część 2 zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Scenariusz zajęć I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Temat: Telefony Treści kształcenia: 8) uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.3 Temat zajęć: Analiza własnych predyspozycji zawodowych

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.3 Temat zajęć: Analiza własnych predyspozycji zawodowych Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.3 Temat zajęć: Analiza własnych predyspozycji zawodowych 1. Cele lekcji: Uczeń: wymienia przykłady kompetencji miękkich i twardych, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Google Science Fair wskazówki dla uczestników

Google Science Fair wskazówki dla uczestników Strona 1 z 7 Google Science Fair wskazówki dla uczestników Google Science Fair to ogólnoświatowy konkurs naukowy online dla uczniów w wieku 13-18 lat. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na www.googlesciencefair.com.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW.

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW. KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I. Metryczka zajęć edukacyjnych 1. Imię i Nazwisko prowadzącego zajęcia : 2. Data: 22.05.2009 3. Placówka kształcenia : Publiczna szkoła podstawowa nr.opolu 4. Grupa dydaktyczna

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy "Prezentacja" skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy

Materiał pomocniczy Prezentacja skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy Prezentacje Pomysł na lekcję Na każdym etapie życia trzeba prezentować wyniki swoich prac. Im szybciej człowiek zapamięta podstawowe zasady dobrej prezentacji, tym łatwiej będzie mu ja samodzielnie przygotować.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne. ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska

Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne. ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska Plan spotkania 1. Aspekty opieki i wychowania w szkole wykład. 2. Podręczniki i materiały edukacyjne, podstawa programowa,

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości

Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości Temat 1. Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości Cele edukacyjne Usystematyzowanie podstawowych pojęć: algorytm, program, specyfikacja zadania, lista kroków, schemat blokowy, algorytm

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM.

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORLĄT W RUDNIKU NAD SANEM GRUDZIEŃ 2009 Analizę przygotowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 18.11.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo