2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: NR INDEKSU:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU:"

Transkrypt

1 fot. Krzysztof Kaczorowski Listopad 2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: NR INDEKSU: Na szkle malowane Maria Gatnar Guzy urodziła się 17 sierpnia 1923 roku w Pielgrzymowicach. Po ukończeniu studiów w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej zamieszkała w Istebnej, gdzie od 1953 roku w Sanatoryjnym Liceum Ogólnokształcącym uczyła geografii. W 1958 roku obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1963 roku ukończyła studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. By zapoznać młodzież z różnych regionów Polski przybywającą tu na leczenie z folklorem Beskidu Śląskiego, założyła w 1975 roku w zespole Szkół Sanatoryjnych na Kubalonce Izbę regionalną. Głębsze zapoznanie się z twórczością ludową zaowocowało tym, że po przejściu na emeryturę zajęła się malarstwem na szkle. Obecnie jest uznawana za jedną z nestorek tej formy malarstwa w Polsce. Od 1991 roku mieszka w Wiśle. Należy do znanej Grupy Twórców Wiślanie. Dokończenie na str. 2 Maria Gatnar Guzy z namalowanym na szkle obrazem pt. Św. Franciszek, przyjaciel zwierząt Unijne środki na kanalizację w Wiśle 28 października w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Molin burmistrz Wisły i Gabriela Lenartowicz prezes Zarządu Funduszu podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wiśle. Projekt ten obejmuje budowę ok. 21 km kanalizacji sanitarnej w Gminie Wisła, wraz z uszczelnianiem i przebudową ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej, a także budowę ok. 15 km sieci wodociągowej. W wyniku tych prac do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1732 osób, a 978 uzyska dostęp do sieci wodociągowej. Dodatkowo sieć obsługiwać będzie 845 miejsc noclegowych funkcjonujących na obszarze objętym inwestycją. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 51 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 33 mln zł. Pozostałą część kosztów realizacji projektu poniesie budżet miasta. Warto podkreślić, że WFOŚiGW w Katowicach wydatnie pomógł przy tworzeniu projektu, udzielając cennych wskazówek. Zdaniem prezes WFOŚiGW Gabrieli Lenartowicz projekt złozony przez Gminę Wisła został przygotowany bardzo dobrze, dlatego spełnił wymagania postawione przez Ministerstwo Środowiska. fot. Damian Cieślar Kochasz dzieci, nie pal śmieci Pod taką nazwą Fundacja Ekologiczna Arka pod patronatem Ministra Środowiska, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka prowadzi kampanię edukacyjną w całej Polsce. Rozdawane są ulotki (jedną z nich znajdziesz w naszej gazecie) i plakaty, w których możemy wyczytać, że spalanie śmieci daje złudne oszczędności, bo płacimy za to zdrowiem. Trujemy nie tylko siebie ale przede wszystkim dzieci, skazując je na choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie. Przy okazji trujemy środowisko, które jest przecież bogactwem naszego miasta. Warto również wiedzieć, że za palenie śmieci grozi grzywna w wysokości do 5000 zł. Czas więc skończyć ze spalaniem śmieci i tolerowaniem tego procederu przez sąsiadów. Partnerem kampanii Kochasz dzieci, nie pal śmieci jest Urząd Miejski w Wiśle.

2 fot. Krzysztof Kaczorowski Obrazy Marii Gatnar Guzy można podziwiać m.in. w gospodzie Pod Dębem w Wiśle, gdzie prezentowany jest cykl Z życia górali NA SZKLE MALOWANE Przeglądając Pani dorobek naukowy nic nie wskazuje na związek ze sztuką, z malarstwem. Skąd wzięła się u Pani ta pasja? Kierownik Szkoły Podstawowej z mojej rodzinnej wsi zauważył, że maluję lepiej niż rówieśnicy, poprosił mnie nawet w ostatniej klasie o narysowanie albumu pejzaży okolic Pielgrzymowic. W domu byli również malarze amatorzy, siostra malowała na płótnie. Wszystko wskazywało na Akademię Sztuk Pięknych, ale wybuchła wojna i trzeba było myśleć o innych rzeczach, pomagać rodzicom. Zimy spędzałam u wujostwa w Mysłowicach, gdzie musiałam nauczyć się języka, bo Niemcy bili, gdy się mówiło na Śląsku po polsku. Dom był zrujnowany przez brygadę SS, trzy pięści pancerne tam wbili, cudem uratowaliśmy się w piwnicy. Po skończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej została Pani skierowana do pracy w Sanatoryjnym Liceum Ogólnokształcącym na Kubalonce. Czy był to początek umiłowania dla folkloru beskidzkiego, który jest obecnie jednym z tematów przewodnich Pani prac? Dokładnie tak. Podczas mojej pracy w Istebnej bardzo zbliżyłam się do miejscowej ludności, zainteresowałam się folklorem, zaczęłam zbierać eksponaty i w końcu dzięki pomocy ludzi udało mi się otworzyć Izbę Regionalną. W 1982 r. Muzeum w Żywcu ogłosiło konkurs na malowanie na szkle. Tak się złożyło, że miałam akurat kilka pustych ramek ze szkłem po jakichś linorytach i na tym szkle namalowałam scenę z życia górali a na drugim madonnę w stroju góralskim. To były moje pierwsze malunki na szkle. Jakież było moje zaskoczenie podczas Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (033) , e mail: Miesięcznik redaguje Zespół Redakcyjny Redaktor Naczelna Izabela Pustówka. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (033) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. ogłaszania wyników. Pierwsze miejsce Pan Boczek, bardzo znany w tamtych czasach malarz ludowy z żywiecczyzny, Pan Kastelik druga nagroda a trzecia nagroda dla mnie. Było to wielkie zaskoczenie. Później był drugi konkurs, gdzie zdobyłam drugą nagrodę, potem następne i tak to już trwa tyle lat. Jest Pani laureatką kilkunastu konkursów, tyle też zorganizowano Pani wystaw autorskich. Prace Marii Gatnar Guzy zdobią ponadto mieszkania dziesiątek domów i galerii na całym niemalże świecie, czy w chwili obecnej czuje się Pani już bardziej artystką czy nadal nauczycielką? Moją pracę pedagoga wspominam niezwykle ciepło, muszę powiedzieć, że praca z chorymi na gruźlicę kostną i płucną dziećmi na Kubalonce, które niejednokrotnie nie mogły się podnieść z gipsowych łóżeczek, było niezwykłym przeżyciem. Cały czas mam kontakt z moimi uczniami, piszą do mnie, nawet ostatnio jedna moja uczennica, już babcia sześćdziesięcioletnia, dzwoniła do mnie w dzień nauczyciela z życzeniami. Moje życie mogło potoczyć się jeszcze inaczej, w latach pięćdziesiątych mogłam zostać na Uniwersytecie Jagiellońskim, byłam już asystentką. Trzeci rok moich studiów, umiera Stalin. Z koleżankami broniłyśmy kilku studentek, które nie przyszły na akademię z tej okazji. W konsekwencji tego podziękowano mi za współpracę Jeśli chodzi o moje malarstwo, moją twórczość, to w latach osiemdziesiątych nie chciano mnie przyjąć do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Tłumaczono to tym, że mam tytuły magistra i profesora szkoły średniej. Przepisy zmieniły się kilka lat temu i dopiero od 2002 roku przyjęto mnie do grona Twórców Ludowych już oficjalnie. Na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć coś o swoich planach na przyszłość. W dalszym ciągu Pani maluje. Ostatnio, 13 października, została Pani laureatką konkursu ogłoszonego przez Muzeum Miejskie w Tychach Św. Franciszek w sztuce ludowej. Jest mi bardzo miło, gdy doceniane są moje prace. Moje obrazki można oglądać obecnie w Wiślańskiej Galerii u Niedźwiedzia oraz w gospodzie Pod Dębem cykl poświęcony życiu górali beskidzkich. Plany na przyszłość bardzo bym chciała jeszcze podróżować, pozwiedzać. Rozmawiał: Krzysztof Kaczorowski Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo handlowy) tel./fax: Gabinet okulistyczny / wtorek lek. med. Krystian Czajkowski / / czwartek lek. med. Władysława Broda / / piątek lek. med. Izabela Frencl / OKULARY JUŻ OD 50 ZŁ! wykonujemy do 1 godziny Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi druga para GRATIS! Bezpłatne komputerowe badanie wzroku WYKONUJE MGR OPTOMETRYSTA 2 echo WISŁY

3 Listopad 2009 Z prac Rady Miasta Wisły Komisje Problemowe Rady Miasta Wisły w miesiącu październiku odbyły po trzy posiedzenia. Tematyka posiedzeń komisji była bardzo szeroka. Oprócz dyskusji na temat materiałów stanowiących porządek obrad sesji Rady m.in. analizowano stan prowadzonych w mieście inwestycji w tym: zadaszenia muszli koncertowej, budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wiśle Centrum oraz prac prowadzonych na placu targowym. Dyskutowano również na temat sportu w mieście, nakładów na pomoc społeczną i potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych. Sesja Rady Miasta odbyła się 29 października 2009 roku. Na sesji oprócz radnego powiatowego Pawła Branca gościliśmy radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Alfreda Brudnego. Poinformował on Radę o zagadnieniach, problemach i podejmowanych na szczeblu województwa działaniach samorządu. Na sesji podsumowano przebieg sezonu letniego, wysłuchano też informacji na temat przygotowania do sezonu zimowego. Dyskutując na temat sezonu letniego analizowano wpływy z tytułu opłaty miejscowej, omawiano organizowane imprezy kulturalne i sportowe, działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Przyjęto analizę realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Wisły. Obejmowała ona m.in. informacje o wydawanych materiałach promocyjnych, współpracy z mediami, udziale w targach i imprezach kulturalnych. Kolejnym tematem sesji wprowadzonym do tegorocznego planu pracy Rady Miasta była analiza mienia komunalnego Gminy Wisła. Przygotowany materiał pozwolił zapoznać się dokładnie z wszystkimi składnikami mienia komunalnego, ich usytuowaniem i aktualnym zagospodarowaniem. Wprowadzono zmiany do tegorocznego budżetu miasta. Zaktualizowane szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Wisły przyjęto w nowo uchwalonym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Podjęto uchwałę wprowadzającą zmiany zapisów w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Wisły. Na październikowej sesji uchwalono stawki podatków i opłat na rok Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień od podatku, określono wysokość stawek podatku od środków transportowych, przyjęto wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej. Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wisły opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki tej opłaty, określenia zasad ustalania i poboru oraz określenia terminów płatności i zwolnień w opłacie od posiadania psów na 2010 rok. Zatwierdzono aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wisły na lata z perspektywą do 2015 r. oraz stanowiącego jego część Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wisły na lata z perspektywą do 2015 roku. Na sesji Rady zatwierdzono też realizację kolejnego projektu z zakresu nauki obsługi komputera Komputer jest OK! finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyjęty został Program współpracy miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie pożytku publicznego w 2010 roku, wyszczególniając działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań określona będzie w Uchwale Budżetowej. Podsumowano również współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku Tomasz Bujok Przewodniczący Rady Miasta Wisły Remonty zakończone Minął czas tegorocznych remontów w budynkach komunalnych. W tym roku Gmina Wisła na prace remontowe swojego zasobu mieszkaniowego wydała zł. Gmina posiada 16 komunalnych budynków mieszkalnych, w których znajduje się 105 lokali. Jest to stary, w dużej części wyeksploatowany zasób. Budynki w większości są przedwojenne lub pochodzą z lat 50. ubiegłego wieku. W budynkach tych corocznie prowadzone są remonty i modernizacje mające na celu utrzymanie zasobu we właściwym stanie technicznym. Remonty są wykonywane zgodnie z zaleceniami wynikającymi z corocznych przeglądów stanu technicznego budynków oraz przyjętym Programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wisła. Zgodnie z Programem budynki są modernizowane w zakresie termoizolacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji węzłów CO. W bieżącym roku w ramach środków wykonano m.in. następujące remonty: docieplenie ściany frontowej wraz z wykonaniem nowej elewacji, remont balkonu, wymiana grzejników (w 5 lokalach mieszkalnych) w budynku przy Pl. Hoffa 4 ( zł), wymiana stolarki okiennej, montaż drzwi wejściowych do budynku z przegrodą termiczną ciepła, wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na modernizację węzła CO, wymiana kotła na energooszczędny wraz z automatyką pogodową, docieplenie ściany frontowej budynku i wykonanie nowej elewacji w budynku przy ul. 1 Maja 19 ( zł), montaż drzwi wejściowych do budynku z przegrodą termiczną ciepła, montaż nawiewników okiennych w budynku przy ul. Kopydło 99 (4 454 zł), montaż drzwi wejściowych do budynku z przegrodą termiczną ciepła, montaż nawiewników okiennych, remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Kopydło 101 (7 504 zł), wymiana okien w 2 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Gimnazjalnej 9 ( zł), wymiana stolarki okiennej, remont kominów w budynku przy ul. 11 Listopada 4 ( zł), wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowej 12 ( zł), wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na modernizację węzła CO, wymiana kotła na energooszczędny wraz z automatyką pogodową, montaż grzejników w budynku przy ul. Jerzego Niemca 4 ( zł), remont lokalu socjalnego, wymiana instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych w lokalu w budynku przy ul. Głębce 9 (1 400 zł). Wiadomo, że potrzeby remontowe są znacznie większe niż możliwości finansowe Gminy, jednak stopniowo w przyszłym roku będą dokonywane kolejne remonty. Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w każdą środę o godz. 17:30 w Przychodni Dziechcinka. Zapraszamy! echo WISŁY 3

4 Targowisko będzie wizytówką miasta W październiku ruszyła modernizacja targowiska w centrum Wisły. Stare kioski i obskurne stragany są już historią, w ich miejscu powstaną nowe pawilony i drewniane stoiska handlowe bardziej estetyczne i funkcjonalne. Przebudowę targowiska miasto realizuje wspólnie z Parafią Ewangelicko Augsburską w Wiśle Centrum. Na terenie należącym do Parafii w miejscu, gdzie stały stare kioski zbudowane zostaną dwa parterowe, murowane pawilony, w których znajdzie się 10 punktów handlowych. Na terenie gminnym, w miejscu starych straganów powstanie jeden rząd nowych stoisk z 30 miejscami targowymi, które stanął na nowej, wybrukowanej kostką nawierzchni. Drugi rząd straganów być może powstanie w przyszłości, ale jak informują władze miasta do tego konieczne są zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz środki finansowe. Wystarczy spojrzeć na projekt nowego targowiska. On sam się broni mówi ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz wiślańskiej Parafii, która realizuje swoją część inwestycji w porozumieniu z handlującymi. Zastępujemy tymczasową rzeczywistość, estetycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem. Chcemy wspólnie z miastem jak najlepiej zagospodarować ten teren. Zadanie nie jest łatwe, bo musimy terminowo zgrać prace budowlane trzech wykonawców inwestycji dodaje ks. Szajthauer. Nie od dziś było wiadomo, że targowisko nie spełnia standardów XXI wieku, dlatego należało coś z tym zrobić. Modernizacja placu targowego jest planowym działaniem miasta, mającym na celu poprawę ładu przestrzennego centrum Wisły. Po zakończeniu prac budowlanych targowisko będzie wizytówką miasta mówi Andrzej Molin, burmistrz Wisły. Termin zakończenia prac zaplanowano na 15 czerwca 2010 roku. Do tego czasu niektóre stoiska targowe handlowcy przenieśli na pobliski parking. Na jednym ze spotkań w Urzędzie Miejskim handlujący dopytywali, czy terminu zakończenia prac nie da się przyspieszyć, ale wykonawcy jasno dają do zrozumienia, że będzie to niemożliwe. Na terenie targowiska pracują trzy firmy. Każdy z wykonawców ma do wykonania swój zakres robót, który jest uzależniony od postępu prac innych wykonawców. Musimy zgrać harmonogram w taki sposób, aby nikt nie wchodził sobie w drogę. Dodatkowo po zakończeniu prac odpowiednie instytucje i służby muszą dokonać odbioru technicznego inwestycji, więc pewnych spraw po prostu nie da się przeskoczyć. My ze swojej strony zapewniamy, że prace wykonamy zgodnie z umową mówił podczas spotkania w magistracie Adam Pajor, kierownik budowy miejskiej części targowiska. Termin prowadzenia inwestycji zdaniem ks. Szajthauera i burmistrza Molina został dobrany optymalnie. Mamy wzajemne porozumienie dotyczące tej inwestycji, aby przebiegała sprawnie, ku zadowoleniu samych handlujących jak i kupujących. Wydaje się, że wybrany czas realizacji będzie najmniej dokuczliwy i to z różnych względów. Rozumiem, że inwestycja jest trudna i nieco komplikuje życie handlującym, ale rozwiązanie, które wybraliśmy, co chcę jeszcze raz podkreślić, wspólnie, jest najkorzystniejsze. Wierzę w to, że przy wzajemnym zrozumieniu doprowadzimy remont targowiska do szczęśliwego końca a wtedy, mówię to z pełnym przekonaniem, wszyscy będziemy zadowoleni z efektu prac konkluduje burmistrz Wisły. Kasa z programu Radosna Szkoła W lipcu tego roku Gmina Wisła, na podstawie wniosków wiślańskich szkół podstawowych, złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a wysokość przyznanego dofinansowania wynosi łącznie zł. Zgodnie z zapisami Programu Radosna Szkoła środki te zostaną wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych. Sylwester Foltyn Dyrektor MZEAS 4 echo WISŁY Zebrali 14,5 tony 20 października przy czterech strażnicach OSP w Wiśle Jaworniku, Centrum, Czarnem i Malince przeprowadzona została zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV. Mieszkańcy Wisły mogli bezpłatnie oddać stary sprzęt elektroniczny, który został wywieziony przez specjalistyczną firmę Elektrozłom Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania i Odzysku Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych z siedzibą w Ślemieniu. Zbiórkę już po raz czwarty organizował Urząd Miejski w Wiśle. Akcja znów cieszyła się sporym zainteresowaniem, gdyż wywieziono kilogramów sprzętu komputerowego, RTV i AGD. Dokonaj wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie! Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 223, poz. 2268) apeluje się do osób prowadzących działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług hotelarskich (noclegowych) w obiektach na terenie miasta Wisły o konieczności złożenia wniosku o wpis lub wniosku o aktualizację wpisu danego obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie. Potrzebne druki można pobrać na stronie w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej BIP Biuro obsługi petenta Usługi turystyczne Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącego obiektem hotelarskim Wypełniony czytelnie wniosek wraz z kompletem następujących dokumentów: kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub w przypadku agroturystyki do 5 pokoi noclegowych przeznaczonych na wynajem potwierdzenie płatności podatku rolnego kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem) druk opisowy PTS 03 potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł należy złożyć bezpośrednio w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Wiśle, Wisła, Pl. B. Hoffa 3. Każdy obiekt wpisany do ewidencji Urzędu Miejskiego w Wiśle, zostaje umieszczony na oficjalnej stronie Miasta Wisły w dziale Baza noclegowa, a właściciel obiektu ma możliwość administrowania nim na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 033/ lub 033/ wew Startuj po granty W związku z przyjęciem Uchwały Rady Miasta Wisły nr XXXVI/461/2009 w dniu 29 października dotyczącej przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 r., informujemy, że w miesiącu listopadzie 2010 roku, w serwisie internetowym ogłoszony zostanie konkurs, tzw. GRANTOWY. Zapraszamy do uczestnictwa. Burmistrz Miasta Wisły Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 261 z 2004 roku poz z późn. zm) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Wisły w okresie od dnia 02 listopada do 23 listopada 2009 roku, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy. Opłata za groby Urząd Miejski w Wiśle uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XL/241/98 Rady Miasta Wisły z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie opłat za korzystanie Cmentarza Komunalnego i Domu Przedpogrzebowego w Wiśle, po upływie 20 lat od daty pochowania, w przypadku dalszego korzystania z miejsca pochówku grobu ziemnego, należy uiścić ustaloną ww. uchwałą opłatę, na kolejne 10 lat. Opłaty należy uregulować u administratora Cmentarza Komunalnego w Wiśle Pana Rudolfa Raszki (tel.: ). Wszystkie groby ziemne, dla których nie zostaną uiszczone opłaty za pochowanie zwłok, będą użyte do ponownego chowania.

5 fot. Archiwum OSP Centrum Fleszem przez Wisłę Kolejne wyróżnienie dla wiślańskiej GS. 17 września na forum Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie Karol Nogowczyk, prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wiśle odebrał certyfikat nadania Spółdzielczego Znaku Jakości. Wyróżnienie dla wiślańskiej GS zostało nadane za wypromowanie własnej marki placówek handlowych pod nazwą GS Market. W skali kraju wyróżnienie takie uzyskały tylko dwie spółdzielnie, co dodatkowo podnosi rangę i znaczenie tego sukcesu. Gratulujemy! 29 września został rozegrany mecz koszykówki dziewcząt pomiędzy drużyną Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Po zaciętym i emocjonującym spotkaniu drużyna Gimnazjum wygrała 33:29. Najlepszą zawodniczką meczu została Karolina Cieślar z Gimnazjum. W przerwie spotkania przeprowadzono konkurs rzutów za 3 punkty, w którym zwyciężyła Beata Grzybowska z LO, trafiając 5 na 9 oddanych rzutów. Więcej informacji o drużynie koszykarskiej można znaleźć na stronie Adam Małysz zachęca do noszenia odblasków. To pomysł cieszyńskiej drogówki, która w ten sposób chce przekonać dorosłych do korzystania z odblaskowych elementów. Każde dziecko wie, co to jest element odblaskowy i rozumie potrzebę jego noszenia. Gorzej z dorosłym, bo taka osoba uważa, że odblaski nie są jej potrzebne. Doskonale jednak wiadomo, że widoczność pieszych na drodze bywa zerowa wyjaśnia cel akcji Ireneusz Korzonek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Adam Małysz zgodził się na udział w kampanii na rzecz bezpieczeństwa na drogach Śląska Cieszyńskiego. Wiele podróżuję, więc mam okazję przekonać się o tym, że pieszego czy rowerzystę bez światła czasem trudno zauważyć. A taki odblask widać nawet z odległości pół kilometra mówi wiślański skoczek. Adam Małysz odblaski będzie rozdawał m.in. w galerii swoich trofeów w Wiśle. W akcji, która jest działaniem profilaktycznym, bierze udział Urząd Miejski w Wiśle. Z budżetu miasta przeznaczona zostanie kwota ok zł na zakup odblasków. Magistrat współpracuje przy organizacji tej akcji z WRD Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i Komisariatem Policji w Wiśle. 4 października odbyły się zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Wisły i gminy Istebna. Nasze miasto wystawiło do zawodów dwie sekcje OSP Centrum i OSP Jawornik, które rywalizowały z trzema sekcjami z Istebnej. Młodzież z Wisły Centrum znowu pokazała na co ją stać, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ustępując pola tylko sekcji z OSP Koniaków. Ilona Cieślar z Wisły zwyciężyła w Lutnia Bike Maraton w rywalizacji kobiet. Zawody odbyły się 11 października w Zamarskach. Gratulujemy! 14 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku odbyła się uroczystość połączona z pasowaniem na ucznia pierwszo- klasistów, którego dokonała dyrektor Lidia Bolechowicz. W uroczystości brali udział burmistrz Wisły Andrzej Molin, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosław Śliwka i radna Danuta Ucher, członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Paweł Brągiel oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Nydku Jan Čechura. Pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni Elżbiety Panek na okazję swojego pasowania przygotowali ciekawy program artystyczny. W dalszej części obchodów Święto Szkoły w Jaworniku uświetniły, m.in.: pokaz mody, scenki teatralne i występ chóru. Sukces absolwentów z Patelnioka. W podsumowanym konkursie Technik Absolwent 2009 w kategorii Branża gastronomiczno hotelarska trzy pierwsze miejsca zajęli absolwenci Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle. Byli to Bartosz Tesluk (1. miejsce), Arkadiusz Bocek (2. miejsce) i Bartłomiej Redosz (3. miejsce). W dniach października w Poznaniu zorganizowane zostały Międzynarodowe Targi Turystyczne. Na tej największej w Polsce imprezie targowej prezentowało się Województwo Śląskie, na którym stoisko znalazła Beskidzka 5. Brenna, Ustroń, Istebna, Szczyrk i Wisła oferowały zainteresowanym propozycje zimowego wypoczynku w Beskidach. Na odrębnym stanowisku wystawienniczym swoją ofertę prezentowała Wiślańska Organizacja Turystyczna. W opinii prezesa WOT oraz kilku członków organizacji będących na targach już samo uczestnictwo organizacji w imprezie przyniosło wymierne korzyści. 22 października w hali Gimnazjum w Twardorzeczce koszykarki Start Wisła pokonały drużynę kadetek GUKS Sukces Lipowa 43:14 (7:6, 16:4, 10:2, 10:2). Drużyna z Lipowej występuje w Śląskiej Lidze Koszykarek dziewcząt w kategorii kadetek. Koszykarki z Wisły wystąpiły w składzie: Karolina Cieślar (16 pkt), Magdalena Szajtauer, Beata Grzybowska (4 pkt), Żaneta Strządała, Bronia Marek (9 pkt), Martyna Bytomska (6 pkt), Justyna Wacławek, Aleksandra Suszka (4 pkt), Marcelina Strządała, Beata Szarzec i Katarzyna Raszka (4 pkt). 26 października Koło Wiślańskie Platformy Obywatelskiej RP zorganizowało akcję Flaga w wiślańskim domu. Wszystko z myślą o przypadającym na 11 listopada Święcie Niepodległości. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu godziny rozdano ponad 100 darmowych flag. Szycie kołder i poduszek z wełny pierza i puchu. Przerabianie pierzyn na kołdry i poduszki. Gręplowanie wełny, czyszczenie pierza. Atrakcyjne ceny nowych kołder i poduszek. Pracownia Konfekcji Pościelowej ul. Chrobrego 25, Cieszyn tel echo WISŁY 5 fot. Łukasz Bielski

6 fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski Nagły atak zimy Takiej sytuacji nie było w naszym powiecie od kilkudziesięciu lat! W połowie października niespodziewanie zawitała do nas zima. Wielu mieszkańców Wisły i okolicznych miejscowości nie pamięta, kiedy ostatnio w październiku padał śnieg. Z nieoczekiwanego wybryku natury nikt się jednak nie cieszył. Mokry i ciężki śnieg, którego spadło naprawdę wiele, w połączeniu z silnym wiatrem wyrządził szkody. Pod naporem białego puchu łamały się gałęzie a nawet całe drzewa, które spadały na przewody elektryczne. Jak informował dziennikarzy Kazimierz Szypuła z firmy Enion pojawiły się również zwarcia i przestało działać ponad 165 stacji transformatorowych. Problemy nie ominęły także Wisły, gdzie wielu odbiorców na długie godziny zostało pozbawionych prądu. Prócz energetyków, którzy na bieżąco starali się likwidować awarie, pełne ręce roboty mieli również strażacy, którzy pomagali przy usuwaniu skutków nagłego załamania pogody. Jak zwykle w takich sytuacjach mogliśmy liczyć na wiślańskich ochotników, którzy pomagali w oczyszczaniu i udrażnianiu dróg. Niełatwe życie mieli również kierowcy. Zasypane śniegiem drogi i drzewa powalone na jezdnię skutecznie utrudniały ruch. Ekstremalne warunki panowały w wiślańskich dolinach oraz na drodze łączącej Wisłę z Istebną. Przyczyną takiego stanu rzeczy było zaskoczenie przez zimę drogowców, ale również samych kierowców, którzy jak zwykle do ostatniej chwili czekali z wymianą opon letnich na zimowe. Kiedy temperatura powietrza spada poniżej 7 stopni Celsjusza, powinniśmy wymienić opony z letnich na zimowe przypominają funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Łukasz Bielski Połączył ich Soszów 9 października odbyło się spotkanie pod hasłem Łączy nas Soszów. Na szczycie Soszowa spotkali się uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne, Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku i ze Szkoły Podstawowej w Nydku. Podczas spotkania każda z klas uczestniczących w tym niecodziennym rajdzie po zameldowaniu się na mecie zaprezentowała piosenkę. Warto dodać, że niektórzy uczniowie skorzystali z wyciągu krzesełkowego, inni pokonali trasę na Soszów pieszo. Potem była wspólna zabawa, konkursy, quiz gwarowy i gry zręcznościowe. Mimo chłodu dzieci doskonale się bawiły. Nie zabrakło również poczęstunku w postaci kiełbaski z ogniska i ciepłej herbatki. Na zakończenie spotkania dyrektor Szkoły Podstawowej w Nydku Jan Čechura odebrał z rąk dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Wiśle Sylwestra Foltyna pamiątkowy puchar. Swojego zadowolenia z udanego spotkania nie kryły dyrektorki szkół w Czarnym i Jaworniku Elżbieta Szajtauer i Lidia Bolechowicz, które już zapowiedziały, że sympatyczne kontakty ze szkołą w Nydku będą kontynuowane. ZŁOM DLA JANA FIZKA Jan Fizek, prezes Koła Łowieckiego Głuszec w Wiśle otrzymał najwyższe odznaczenie przyznawane przez Polski Związek Łowiecki odznakę ZŁOM. To dla mnie wielki zaszczyt, ale również docenienie działalności całego Koła mówi Jan Fizek. ZŁOM to najwyższe odznaczenie za zasługi na polu łowiectwa nadawane przez Kapitułę Odznaczeń przy Polskim Związku Łowieckim w Warszawie. Taką odznaką w okręgu bielskim, w którym zarejestrowanych jest 2364 myśliwych, może pochwalić się 23 osoby a trzeba wiedzieć, że historia Polskiego Związku Łowieckiego sięga już ponad 85 lat! Nazwa odznaki pochodzi od obrzędu myśliwskiego, polegającego na wręczeniu obłamanej gałązki myśliwemu, który zdobył grubą zwierzynę. Jest to krótka, ok cm, gałązka świerku, jodły, dębu, buka lub innych drzew typowych dla miejsca polowania, której część po odłamaniu wkłada się zwierzynie do pyska jako tzw. ostatni kęs a drugi kawałek składa się w miejscu trafienia kuli. Ułamaną gałązkę pomazaną farbą grubej zwierzyny podawany jest przez prowadzącego polowanie na kapeluszu lub kordelasie myśliwemu, który nosi go przynajmniej do czasu zakończenia polowania. Jan Fizek od 1982 roku jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i należy do Koła Łowieckiego Głuszec w Wiśle. W roku 1986 został jego prezesem. Nasze Koło przez długi czas było bezdomne, bo po odejściu z funkcji prezesa Pawła Poloczka, u którego organizowaliśmy zebrania, nie mieliśmy się gdzie spotykać. Wraz z Piotrem Juroszem i Stanisławem Szalbotem postanowiliśmy kontynuować działalność Koła i znaleźć dla niego siedzibę. Przez jakiś czas spotykaliśmy się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, później u Niedźwiedzia, ale dopiero w budynku OSP Jawornik znaleźliśmy doskonały lokal, który dzięki życzliwości strażaków, udało nam się zaadoptować do własnych potrzeb. Spotykamy się tam do dziś mówi Jan Fizek. Koło Łowieckie Głuszec założył Jan Cieślar w 1946 roku. Sięga ono do tradycji założonego w 1906 roku Towarzystwa Myśliwych w Wiśle. W roku 2001, na jubileusz 55 lecia istnienia, Koło Głuszec otrzymało Złoty Medal Zasługi Łowieckiej nadawany przez PZŁow. Koło od początku istnienia prowadzi działalność statutową, obejmującą m.in. dokarmianie zwierzyny, budowanie paśników i ambon, a także odstrzał zwierzyny według przygotowanego i zatwierdzonego przez PZŁow i Nadleśnictwo Wisła planu. Od kilku lat prowadzimy również reintrodukcję głuszca, czyli wykonujemy wzmożony odstrzał lisów i innych drapieżników, zagrażających jajom tych ptaków mówi prezes Koła Łowieckiego Głuszec i dodaje. Wszyscy kojarzą myśliwych z polowaniami. My jednak nie tylko polujemy na zwierzęta, ale również im pomagamy. Ponadto wychodzimy daleko poza działalność statutową, dlatego zostaliśmy odznaczeni Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej a ja otrzymałem ZŁOM. Tą dodatkową działalnością Koła jest organizacja Pikniku Leśnego (wcześniej Biesiady Myśliwskiej), polowania Czterech Kół na Kubalonce (uczestniczą w nim Koła Łowieckie działające na terenie Nadleśnictwa Wisła, jest to kontynuacja tradycji polowań, które organizował prezydent Ignacy Mościcki, gdy przebywał w Wiśle), założenie chórku myśliwskiego, który śpiewał m.in. przy podpisaniu umowy partnerskiej Wisły z Rheinhausen i na 85 leciu PZŁow w Brzeszczach. Każdego roku uczestniczymy w wiślańskich Dożynkach, organizujemy również zawody strzeleckie o Puchar Koła Głuszec w Goleszowie a dodatkowo współpracujemy ze szkołami w Cieszynie i Mikołowie. Ich uczniowie zbierają dla nas kasztany i żołędzie a my w zamian za to fundujemy im nagrody w konkursach wiedzy przyrodniczej dodaje Jan Fizek. Prezes Głuszca podkreśla, że w działalność Koła aktywnie włączają się również żony myśliwych. Mamy wspaniałe żony, które biorą udział we wszystkich naszych przedsięwzięciach, m.in. pomagają w organizacji Pikników Leśnych czy zebrań. Jan Fizek jest pierwszym członkiem Koła, który otrzymał tak wysokie odznaczenie. W obrębie naszego Nadleśnictwa posiadają go również Marian Wilczek z Koła Łowieckiego Jarząbek, które również działa w Wiśle, oraz Antoni Kędzior, były łowczy z Koła Łowieckiego Olza z Istebnej. Odznaczenie ZŁOM przyznane prezesowi Koła Łowieckiego Głuszec wręczył 10 października Franciszek Strzałka, prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. fot. Jadwiga Fizek 6 echo WISŁY

7 fot. Jan Małysz fot. Łukasz Bielski fot. Ewa Pik Drogi powiatowe już gotowe Zakończyła się modernizacja dróg powiatowych w Wiśle. Po odbiorach technicznych są ulice Gościejów (zdjęcie u góry) i Jawornik (zdjęcie u dołu), których duże fragmenty zostały gruntownie wyremontowane. Na ul. Jawornik wymieniono nawierzchnię asfaltową na odcinku 630 metrów. Zbudowano też nowy chodnik z kostki brukowej. Koszt remontu oszacowano na ok. 566 tys. złotych. Z kolei na ul. Gościejów kosztem ok. 325 tys. wymieniono 625 metrów asfaltu. Inwestycję prowadził Urząd Miejski w Wiśle a sfinansował ją Powiat Cieszyński, który z własnego budżetu wyłożył na to zadanie 700 tys. złotych a dodatkowo otrzymał na ten cel bezzwrotną pomoc finansową z Gminy Wisła w wysokości 500 tys. złotych. W ramach tych środków sfinansowano modernizację wyżej wspomnianych dróg oraz remonty cząstkowe na ulicach powiatowych: Jawornik, Turystycznej, Czarne, Dziechcinka, 11 Listopada, Górnośląskiej, Dworcowej i Willowej. Wizyta u partnera W październiku delegacja w składzie Jan Cieślar zastępca burmistrza Wisły, Piotr Jędrzejek radny Rady Miasta Wisły oraz Janusz Macoszek instrumentalista z Zespołu Regionalnego Istebna udała się na zaproszenie lokalnych władz do serbskiej Čoki, miasta partnerskiego Wisły. Na miejscu nasza delegacja spotkała się z Predragiem Mijiciem, burmistrzem Čoki i Emilem Poljakiem, byłym wójtem Ostojićeva (część gminy Čoka), gdzie mieszkają potomkowie wiślan. Podczas pobytu nasza delegacja uczestniczyła w 4. Międzynarodowym Festiwalu Doboszy, największej imprezie folklorystycznej odbywającej się co roku w Čoce. Dobosze w dawnych czasach grą na bębnach przekazywali ludziom informacje. W związku z tym burmistrz w Čoki wyszedł z inicjatywą, aby na Festiwalu zaprezentować inny instrument służący góralom m.in. do komunikowania się trombitę, na której zagrał Janusz Macoszek. Wiślańscy muzycy z przyczyn obiektywnych nie mieli możliwości uczestnictwa w wyjeździe, dlatego w ramach współpracy Beskidzkiej 5 zaproszono sąsiadów z Istebnej. Delegacja z Wisły odwiedziła również Ostojićevo. Wizyta była kolejnym spotkaniem w ramach ożywionej, przyjacielskiej współpracy pomiędzy Wisłą a gminą Čoka i wsią Ostojićevo. Kasa dla strażaków Na podstawie artykułu 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej ponosi Gmina. Mając na uwadze zapisy ustawy w latach na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle wydano z gminnego budżetu ponad 1,2 mln złotych. Wskazane środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia, ubezpieczenia, paliwo, sprzęt, utrzymanie budynków, wydatki inwestycyjne związane z remontami oraz zakupem i karosacją samochodów, a od zeszłego roku również ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. W roku 2006 na funkcjonowanie OSP wydatkowano kwotę ,29 zł. Większą część przeznaczono na remonty i inwestycje zł na karosację samochodu dla OSP Centrum i zł na wymianę stolarki okiennej w remizie OSP Jawornik. W roku 2007 wydano ,54 zł, z tego zł przeznaczono na karosację wozu strażackiego dla OSP Jawornik, ,99 zł kosztowała wymiana pieca CO a ,75 zł wydano na pierwszy etap modernizacji budynku OSP Malinka. Największe fundusze OSP otrzymało w roku ,71 zł. W tym roku kosztem ,08 zł kontynuowano modernizację budynku OSP Malinka a za zł dokonano malowania w malinczańskiej strażnicy. Za zł zakupiono samochód dla OSP Czarne (wpłata OSP zł i sprzedaż starego samochodu zł). Dodatkowo za ,07 zł dokonano wymiany instalacji CO wraz z piecem w budynku OSP Centrum. W bieżącym roku planowane wydatki na inwestycje w OSP wyniosą zł. Ujęte są w nich m.in. kontynuacja modernizacji budynku OSP Malinka za ,68 zł (w tym wpłata OSP zł) oraz wymiana okien ,33 zł i malowanie dachu ,56 zł w budynku OSP Jawornik. W okresie na remonty i inwestycje wydano następujące kwoty: zł OSP Jawornik, ,42 zł OSP Malinka, zł OSP Czarne oraz ,07 zł OSP Centrum. W ramach środków finansowych przekazywanych dla OSP przez Gminę strażacy wykonują czynności statutowe. Jednak godny podkreślenia jest fakt, że wiślańscy ochotnicy nie tylko służą swoją pomocą w akcjach ratowniczo gaśniczych, ale również pomagają przy zabezpieczaniu imprez kulturalno sportowych, uczestniczą w uroczystościach miejskich oraz organizują imprezy środowiskowe, takie jak festyny i spotkania rodzin strażaków. Aktywny udział w życiu społecznym naszego miasta nie mieści się w ramach statutowych działań OSP, są one dobrowolne. Możemy na naszych strażaków liczyc również podczas intensywnych opadów sniegu, kiedy to wislańscy ochotnicy pomagają w usuwaniu śniegu z dachów czy gałęzi tarasujących drogi, co miało miejsce podczas tegorocznych ataków zimy. Za pełną poświęceń służbę oraz uczestnictwo w życiu społecznym Wisły naszym drogim ochotnikom serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze. echo WISŁY 7

8 Dzień Edukacji Narodowej fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji Święta Nauczycieli odbyła się w sali koncertowej wiślańskiej Filii Państwowej Szkoły Muzycznej kameralna uroczystość, podczas której po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Jana Bujaka dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Wisły, przyznano wyróżnienia dla najlepszych uczniów oraz wręczono nagrody i awanse zawodowe dla nauczycieli. Podziękowania za trud wkładany w codzienną pracę wychowawczą oraz życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy pedagogom składali burmistrz Wisły Andrzej Molin, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Sylwester Foltyn, wizytator Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej Barbara Kalinowska, prezes Oddziału ZNP w Wiśle Maria Drobisz Masny oraz przedstawiciel Międzyzakładowej Komi- sji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku Białej Jerzy Lach. Po złożeniu życzeń przyszedł czas na muzykę. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej uświetnił koncert w wykonaniu utalentowanych uczniów Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle, który prowadził jej dyrektor Cezary Drzewiecki. ZAPRASZAMY DO SKLEPU KOMPUTEROWEGO FHU MIKOM sklep (raty AIG) serwis tel tel pn. pt sobota ul. 1 Maja 57, Wisła pasaż handlowy (1 piętro naprzeciwko poczty) Najważniejszym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie wyróżnień i nagród dla uczniów i nauczycieli. Nagrodę im. Jana Bujaka wręczono po raz pierwszy w historii. Nominowano do niej Szymona Stańka absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle oraz Magdalenę Pilch uczennicę Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle. W obecności członków rodziny Jana Bujaka praprawnuczki Aliny Bujak Janickiej i jej męża Artura Janickiego, oraz Andrzeja Bujaka i jego małżonki Anny, nagrodę otrzymał Szymon Staniek. To dla nas wielka radość móc uczestniczyć w tej uroczystości. Dzięki naszemu prapradziadkowi Janowi Bujakowi cała familia się kształci. Mamy w rodzinie m.in. artystów, fizyków, muzyków i dziennikarzy. Nagroda jest nie tylko hołdem złożonym Janowi Bujakowi, ale wszystkim ludziom chcącym się edukować mówiła Alina Bujak Janicka. Byłam w Wiśle 50 lat temu. Teraz widzę, że to przepiękna miejscowość, która się rozwija. Chciałam podziękować mieszkańcom i władzom miasta, że przypomnieli osobę Jana Bujaka, który osiągnął sukces i doszedł do ważnego stanowiska z biednej góralskiej rodziny tylko dzięki pracy. Mój prapradziadek zawsze pamiętał o swoich korzeniach, o swojej rodzinnej wsi, dlatego cieszę się, że również Wisła o nim nie zapomniała. Co więcej, przypomniała o nim w tak wspaniały sposób, podkreślając jednocześnie, że podstawą wszystkich sukcesów jest wytężona praca dodała praprawnuczka Jana Bujaka. Wyróżnienia dla uczniów otrzymali: Justyna Pilch, Alicja Poloczek, Michał Podżorski, Monika Wybraniec, Agnieszka Stańczyk, Kamil Pękala, Justyna Pilch i Michał Pilch Zespół Szkół nr 1, Aleksandra Michalik, Magdalena Cieślar i Sara Wrzecionko Szkoła Podstawowa nr 2, Szymon Staniek, Roksana Magdicz, Przemysław Dziadek, Renata Cieślar, Magdalena Pilch, Klaudia Pękała, Anna Chróścina i Katarzyna Cieślar Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Zuzanna Lazar i Radosław Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 4. Uczniom i ich rodzicom gratulacje składał burmistrz Andrzej Molin i przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bujok. Po wyróżnieniach dla uczniów przyszedł czas na wyróżnienia dla nauczycieli. Nagrodę Burmistrza Miasta Wisły za zasługi na rzecz wiślańskiej edukacji otrzymały: Elżbieta Szajtauer dyrektor SP 2, Grażyna Staniek dyrektor SP 3, Lidia Bolechowicz dyrektor SP 5, Ewa Szulik dyrektor Przedszkola nr 1, Ewa Lazar nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 i Elżbieta Bujok nauczycielka SP 3. Wręczono również awanse zawodowe, które otrzymali: Agnieszka Pliszczyńska, Edyta Kostka i Halina Raszka nauczyciel mianowany, oraz Katarzyna Czyż, Bronisław Masny, ks. Leszek Czyż, Dorota Chmiel i Elżbieta Panek nauczyciel dyplomowany. Gratulujemy i życzymy wiślańskim nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji z pracy. fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski 8 echo WISŁY

9 Wiślański nauczyciel Jan Śniegoń Wielu wybitnych mieszkańców Wisły poszło w niepamięć. Wśród nich był nauczyciel Jan Śniegoń, którego niespełna 30 lat temu odkrył dr Teodor Cienciała. W latach czterdziestych XIX wieku w środowisku nauczycielskim na Śląsku Cieszyńskim doszło do istotnych zmian spowodowanych rodzącym się ruchem narodowym, Wiosną Ludów oraz nowymi ideami pedagogicznymi. Do najwybitniejszych i najaktywniejszych pedagogów, którzy dążyli do unowocześnienia ówczesnej szkoły należał Jan Śniegoń. W 1849 roku w Nowinach dla ludu wiejskiego, w artykule pt. Nauczyciel szkolny do ojców, przedstawił on swoje poglądy na zasadnicze kwestie związane z nauczaniem i wychowaniem. Świadomy roli nauczyciela w procesie nauczania i wychowania, a zarazem niewystarczającego wykształcenia tej grupy zawodowej, włączył się w rozwój ruchu samokształceniowego, którego początki na Śląsku Cieszyńskim sięgają przełomu lat 30 i 40 XIX wieku. Nauczyciele, spotykający się na tzw. konferencjach, poszerzali swoją wiedzę merytoryczną i metodyczną, a w 1842 r. stworzyli bibliotekę w celu gromadzenia dzieł pedagogicznych sfinansowaną z dobrowolnych składek oraz darów. Opiekę nad nią sprawował Jan Śniegoń. Na fali radykalizacji nastrojów 1848 r., nauczyciele z cieszyńskiego wystosowali petycję do parlamentu austriackiego, w której domagali się m. in.: równego traktowania obywateli Austrii bez względu na wyznanie, upaństwowienia ewangelickich szkół ludowych, podniesienia uposażeń nauczycieli z uwzględnieniem pracy i stażu, założenia seminarium nauczycielskiego, wprowadzenia obowiązku szkolnego od 6. do 13. roku życia oraz obowiązku uczęszczania na tzw. nauki powtarzające do 16. roku życia, zakazu pracy dla dzieci oraz zakazu udzielania ślubów osobom, które nie przedłożą świadectwa ukończenia nauki, poprawy warunków pracy i wprowadzenia podręczników szkolnych w języku polskim. Wśród podpisów pod petycją widnieje nazwisko Jana Śniegonia. Jan Śniegoń pochodził z Gródka. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1837 roku w Puńcowie po ukończeniu gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie. Przez jeden rok pracował w Lipniku, a w 1851 r. przyjechał do Wisły, ubogiej góralskiej wsi. Troska o najuboższe dzieci wiślańskie spowodowała, że w 1855 roku założył kasę szkolną. Ze zgromadzonych środków przeznaczał na pomoc, a na tworzenie kapitału. Środki, które nie zostały przekazane ubogim, wykorzystywał na zakup pomocy dydaktycznych gromadzonych w muzeum szkolnym. W celu pozyskania funduszy występował z propozycjami składania dobrowolnych datków przez członków zboru. Kasę próbowano także zasilać poprzez inne wpłaty np. w 1865 roku prezbiterzy uchwalili jednogłośnie, żeby żenichy i młoduchy, które się dają uczciwemi wołać a niesą, po 2 reński do ubogiej kasy płacili. Bibliotekę założył Jan Śniegoń w 1859 roku, ale przygotowania do jej stworzenia trwały przynajmniej od 1855 roku, gdy zaczął gromadzić środki finansowe na ten cel. Pomocy udzieliła gmina, która pokryła koszty zrobienia półek, a zbór zapłacił za wykonanie stołu, na który deski przekazał A. Chmiel. Biblioteka stała się częścią muzeum szkolnego. Z zachowanego katalogu wynika, że oprócz książek nauczyciel wiślański gromadził: obrazy, mapy, minerały, monety i pomoce naukowe. Zbierał także przedmioty używane przez mieszkańców Wisły np. drewniane naczynia, trombity owczarskie, stare skrzynie. W opracowaniach poświęconych Janowi Śniegoniowi pojawia się często informacja, że w 1874 roku założył w Wiśle pocztę. Mieścić się miała ona na Blejchu, gdzie zamieszkał po przejściu na emeryturę. Aby wykazać potrzebę jej istnienia, miał pisać sam do siebie listy, które wysyłał przy sposobności z różnych miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Niestety nie udało się potwierdzić tych informacji. J. Manterys podaje inną, wcześniejszą datę utworzenia tej instytucji 22 czerwca 1869 roku. Nie wyklucza to jednak działalności Śniegonia na rzecz jej utworzenia. J. Śniegoń, podobnie jak i inni nauczyciele w tym czasie, pełnił we wsi wiele ważnych funkcji. Był członkiem zarządu gminy oraz prezbiterem i zarazem sekretarzem zboru wiślańskiego. Pełnił obowiązki organisty. Dodatkowe dochody uzyskiwał dzięki pracy jako przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej J. H. Stametz & Comp. z Wiednia. Nie jest wykluczone, że udzielał porad lekarskich, o czym może świadczyć artykuł jego autorstwa opublikowany w Nowinach dla ludu wiejskiego pt. Doświadczony lek na oparzelinę i opaleninę Wśród mieszkańców Wisły cieszył się autorytetem i miał tego świadomość, gdyż pisał: zgoła wszyscy macie ufność we mnie, gdy się znajdujecie w jakiejś nieprzyjemności przychodząc do mnie na radę. Jeszcze w Puńcowie Jan Śniegoń założył rodzinę. Miał trzy córki i dwóch synów. Swoje pracowite i aktywne życie zakończył w 1880 r. mając 61 lat. Pożegnano go na Gróniczku. Nabożeństwo odprawił ks. J. Janik z Ustronia, który powiedział: Odszedł od nas wielki człowiek, oddany dzieciom, bojownik o dobro szkolnictwa polskiego, gorący patriota, tytan pracy pedagogicznej, wychowawczej i społecznej, którego pokolenia wspominać będą z uwielbieniem. Pod koniec listopada br. zostaną opublikowane materiały z konferencji nt. Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia. W publikacji tej znajdą się opracowania: prof. dr. hab. Z. Paska, Protestancka kultura słowa na Śląsku Cieszyńskim; dr. W. Gojniczka, Uczniowie z Wisły w Ewangelickim Gimnazjum na Wyższej Bramie w Cieszynie, M. Szlaur Bujok, Szkolnictwo wiślańskie w 2 połowie XIX wieku, D. Szczypki, Praca pedagogiczna i społeczna Jana Śniegonia, dr R. Czyż, Rękopisy i stare druki z biblioteki Jana Śniegonia oraz informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle autorstwa A. Czyż i D. Rozner. Zorganizowanie konferencji oraz wydanie publikacji było możliwe dzięki zaangażowaniu Parafii Ewangelicko Augsburskiej z Wisły Centrum, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz środkom finansowym Urzędu Miasta w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych. Wszystkim osobom, które wsparły to przedsięwzięcie i uczestniczyły w konferencji serdeczne podziękowania składają organizatorzy. Danuta Szczypka echo WISŁY 9

10 Transgraniczne projekty Miasta Wisły i Gminy Nydek Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły to projekt, na który Miasto Wisła otrzymało dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska W ramach niego w bieżącym roku opracowano koncepcję funkcjonalno przestrzenną istniejących tras turystycznych na terenie miasta Wisły (dokładana inwentaryzacja szlaków turystycznych, tras spacerowych i rowerowych zmierzona urządzeniem nawigacji satelitarnej GPS i szczegółowo opisana) i propozycję utworzenia nowych. Celem projektu jest kompleksowa naprawa, urządzenie i zagospodarowanie istniejących tras turystycznych na terenie Wisły oraz rozbudowa sieci tras i ich promocja z uwzględnieniem atrakcyjnego, przygranicznego położenia naszej miejscowości na obszarze pogranicza polsko czeskiego. Koncepcja zakłada uczynienie Wisły terenem jeszcze bardziej przyjaznym turystom niż do tej pory. Wyrazem tego jest utworzenie tematycznych tras skierowanych do konkretnych grup odbiorców, np. osób uprawiających kolarstwo górskie, popularny nordic walking, narciarstwo turystyczne i inne dyscypliny. W ramach projektu zaproponowano utworzenie następujących nowych tras: kolarstwa górskiego MTB: Jawornik Střelma, Łabajów Hluchová, Stożek XC, Jonidło Czarne, Czarne Wyśni Malinka, Hotel Gołębiewski Skocznia Wisła Malinka + łączniki: Wróblonki Milkowska Sporówka, Mamrzynka Jarzębata Gościejów, Dobka Tokarnia; do nordic walking: Jonidło, Skocznia Wisła Malinka, Czarna Wisełka Stecówka Szarcula, Stożek Czantoria; trasy narciarskie: Przysłop pod Baranią Górą Przeł. Salmopolska (biegowa trasa narciarska, typ back country), Barania Góra (biegowa trasa narciarska, typ back country/ ski tour); trasy konne: Rowienki Hucuł: Transbeskidzki Szlak Konny, etap Wisła Jawornik Brenna Jatny. Podobnie, jak w przypadku inwentaryzacji istniejących tras turystycznych każda z proponowanych wyżej została szczegółowo opisana i skosztorysowana. W opracowaniu zamieszczono także program użytkowy letni i zimowy tych tras, zaproponowano organizację imprez m.in.: Rodzinny Rajd Rowerowy, Górski Rodzinny Rajd Rowerowy Wisła Nydek, Maraton MTB, MTB cross country zawody w kolarstwie górskim typu XC, Back Country i Nordic walking. O sensowności opracowania przedmiotowej koncepcji nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dokument ten jest podstawą, punktem wyjścia do pozyskania środków finansowych na utworzenie, naprawę, zagospodarowanie, oznakowanie i promocję tras turystycznych znajdujących się na obszarze Wisły. Stanowi także kompendium wiedzy na temat istniejących szlaków turystycznych, tras rowerowych i spacerowych w mieście. Ponadto dokładnie wskazuje, gdzie należy poprawić stan techniczny, oznakowanie tras, co może być wykonane w ramach ich bieżących przeglądów i napraw. Dzięki temu opracowaniu Wisła wraz z Obec Nydek złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie projektu pn. MTB BESKIDY, czyli rowerem przez Europę utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego etap 3, który obejmuje utworzenie, oznakowanie, promocję, wyposażenie w niezbędną infrastruktrę turystyczną wyżej opisanych tras kolarstwa górskiego MTB i organizację w 2010 r. w Wiśle i Nydku maratonu MTB. Przypominamy, że obecnie Gmina Wisła wraz z Gminą Nydek jest w trakcie realizacji projektu Wisła Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej, który również uzyskał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na opracowanie w 2009 r. systemu informacji turystycznej Miasta Wisły (inwentaryzacja istniejącego sytemu oraz koncepcja jego przebudowy) i materiału informacyjno promocyjnego na płytach DVD o mieście Wisła (kilka wersji językowych). (apr) KRONIKA POLICYJNA 26 września na ul. Olimpijskiej policjanci zastopowali kierującego BMW mieszkańca Tychów. Okazało się, że był nietrzeźwy. Delikwent wydmuchał na alkomacie 1,5 promila. 28 września nieletni mieszkaniec Wisły wpadł w ręce policji za posiadanie narkotyków. Miał przy sobie ok. 1 grama marihuany. 29 września mieszkaniec Wisły Czarne zgłosił na wiślańskim komisariacie zniszczenie mienia. Ktoś przeciął przewody elektryczne prowadzące do kiosku gastronomicznego w Malince, prowadzonego przez zgłaszającego. 3 października wiślańscy policjanci zostali powiadomieni o ujawnieniu zwłok przez myśliwego w paśniku na Kubalonce. Okazało się, że jest to ciało zaginionej mieszkanki Sosnowca. 8 października w jednym z pensjonatów na os. Kozińce policjanci zatrzymali grupę osób z Tychów, którzy posiadali ok. 1 grama suszu marihuany. 11 października na ul. 1 Maja (w rejonie Oazy ) wpadł nietrzeźwy kierowca Hondy Civic. Jadący na podwójnym gazie mieszkaniec Chorzowa miał 2,2 promila w wydychanym powietrzu. 12 października nieznany sprawca dokonał włamania do samochodu VW Passat, zaparkowanego przy ul. Turystycznej. Z wnętrza pojazdu złodziej buchnął radio CB o wartości 200 złotych. Stratę poniósł mieszkaniec Wisły. 13 października na ul. Kolejowej policjanci zastopowali nietrzeźwego mieszkańca Sławkowa. Kierujący samochodem marki BMW wydmuchał na alkomacie 2,5 promila. 17 października miała miejsce na terenie Wisły seria prób oszustw na tzw. wnuczka. Polega ona na tym, iż oszuści kontaktują się telefonicznie z wcześniej wytypowanymi osobami (zazwyczaj w podeszłym wieku), podszywając się pod członków rodziny i prosząc o pożyczkę. Policja apeluje, by w takich sytuacjach pilnie powiadamiać wiślański Komisariat i w żadnym wypadku nie przekazywać pieniędzy obcym osobom. W nocy z 23 na 24 października z ul. Ustrońskiej skradziono quada marki Kynko o wartości 16 tys. złotych. 25 października na ul. Kolejowej samochód marki BMW wpadł w poślizg i uderzył w ogrodzenie. Po przybyciu na miejsce policjantów okazało się, że kierujący pojazdem mieszkaniec Katowic jest nietrzeźwy. Podczas kontroli alkomat pokazał 1,7 promila. 26 października na terenie Wisły prowadzono działania kontrolne, w efekcie których ok. 20 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi za nadmierną szybkość. KOMUNIKAT Policja apeluje o zwracanie uwagi na sposób parkowania pojazdów na chodnikach i w innych miejscach niedozwolonych, gdyż funkcjonariusze będą bardzo stanowczo podchodzić do respektowania przepisów dotyczących parkowania i będą karać mandatami karnymi łamiących przepisy kierowców. Przy współpracy z komendantem Markiem Legierskim Opracował Łukasz Bielski STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE I. W listopadzie strażnicy miejscy dzielnicowi planują przeprowadzenie kontroli sanitarno porządkowych wytypowanych posesji. Kontroli mogą spodziewać się właściciele posesji, którzy zgodnie z posiadaną przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska ewidencją wywozu odpadów stałych i płynnych, nie wywiązują się z zasad określonych w uchwale Rady Miasta Wisły w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. II. Wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego w centrum miasta porządkuje zasady wjazdu pojazdów, wprowadzając m.in. możliwość uzyskania kart identyfikacyjnych pojazdów, których kierujący dojeżdżają do miejsc parkingowych przy ul. 1 Maja i na pl. Hoffa. Bliższe informacje można uzyskać w Straży Miejskiej lub na stronie Andrzej Gańczarczyk Komendant Straży Miejskiej 10 echo WISŁY

11 fot. Łukasz Bielski Poznaj swojego radnego: Jerzy Wielgos Urodził się w 1952 roku w Mrzygłodzie w województwie śląskim. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W roku 1979 przybył do Wisły i od tamtej pory na stałe związał się z tutejszą oświatą. Do czasu przejścia na emeryturę był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince. Swoją pracę zawodową dzielił z obowiązkami w okolicznych klubach sportowych, z którymi współpracował. Szkolił młodzież w sportach zimowych i grach zespołowych. Zresztą do dziś jest trenerem drużyn piłkarskich juniorów i trampkarzy Wisły Ustronianki, współpracuje również z zespołem seniorów. Jerzy Wielgos pierwszy raz pełnił funkcję radnego miasta w latach W obecnej kadencji zasiada w Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu. Praca w Radzie Miasta, jak już wspominali na łamach Echa moi poprzednicy, jest pracą kolegialną. Ja ze swej strony od początku bieżącej kadencji zabiegałem o to, by w Malince znów funkcjonowało przedszkole. Zależało mi również na utworzeniu klasy sportowej w Gimnazjum nr 1. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że dzięki zrozumieniu władz miasta oraz większości radnych, od września ubiegłego roku działa w Malince Przedszkole Integracyjne a od 2007 roku w Gimnazjum nr 1 mamy klasę sportową, za co w tym miejscu chciałbym podziękować. Podziękowania należą się również dyrektorowi Ośrodka Sportowego Start Robertowi Dłużniakowi, bez którego pomocy funkcjonowanie klas sportowych byłoby niemożliwe mówi radny z Malinki. Jerzy Wielgos nie ukrywa, że zapewne wiele problemów związanych z funkcjonowaniem klas sportowych zniknie w momencie oddania do użytku budowanej w centrum Wisły sali gimnastycznej, która będzie służyć uczniom Zespołu Szkół nr 1. Cieszę się, że stan bazy wiślańskich szkół z roku na rok się poprawia mówi. Radny z Malinki za swój sukces w pracy zawodowej uważa możliwość współpracy z dwoma pokoleniami młodzieży. Wierzę, że udało mi się wśród swoich wychowanków zaszczepić pasję do sportu. Kilkoro ukończyło AWF, a jeden z nich jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 w Malince. Praca zawodowa dostarczała mi wiele satysfakcji i radości. Czuję się spełniony kończy radny z Malinki. Casting na gwiazdę W 100 miastach w Polsce i tylko w 100 Domach Kultury w miesiącu październiku odbywają się castingi dzieci w wieku 3 10 lat w ramach ogólnopolskiej kampanii Happy Hippo Talent Show,,Gwiazdą Pragnę Być. 21 października casting odbył się w wiślańskim kinie Marzenie. Organizatorzy kampanii Happy Hippo Talent Show,,Gwiazdą Pragnę Być poszukują dwóch dziewczynek i dwóch chłopców w wieku 3 10 lat. Dzieci, które wygrają zostaną zaproszone na tygodniowe, bezpłatne szkolenia w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Warszawie, gdzie pod okiem choreografów, aktorów i nauczycieli muzyki będą przygotowywać się do profesjonalnych występów. Otrzymają również roczne stypendia na opłacenie zajęć pozalekcyjnych, które pomogą w dalszym rozwoju talentów muzycznych. Następnie ze zwycięzcami nagrane zostaną w profesjonalnym studio piosenki. W Wiśle do castingu zgłosiło się trzynaścioro dzieci. Na scenie wystąpiło jednak tylko dziewięcioro z nich: Mikołaj Bebek, Natalia Błaszczyk, Julia Bogdańska, Weronika Legierska, Dżesika Marek, Magda Pilch, Paulina Mojeścik, Karolina Podżorska oraz Weronika Świder. Uczestników oceniało jury w składzie: Cezary Drzewiecki dyrektor Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle, Izabela Pustówka dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury oraz Katarzyna Macura bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Wiśle. Za najlepszych uczestników uznano: Julię Bogdańską (na zdjęciu), Dżesikę Marek, Weronikę Świder, Natalię Błaszczyk i Karolinę Podżorską. Dzieci bawiły się świetnie, żałujemy jedynie, że tak niewielu rodziców zdecydowało się na udział swoich pociech w tym niezwykłym wydarzeniu. Casting został nagrany na kamerze a materiał zostanie przesłany do organizatorów kampanii Happy Hippo Talent Show,,Gwiazdą Pragnę Być do Warszawy, gdzie zapadnie ostateczny werdykt. (luki, kk) ALARMY Na terenie Wisły i okolic Alarmy przewodowe Alarmy bezprzewodowe Monitoring Serwis komputerów PC Sieci telefoniczne Sieci komputerowe Inteligentne domy Instalacje TV SAT Marcin Biskup tel.: echo WISŁY 11 fot. Łukasz Bielski

12 Stanisław Tym bawił Wisłę 2 października w Kinie Marzenie wystąpił Stanisław Tym znany satyryk, felietonista, komik i aktor. Występ przyciągnął sporą widownię, która raz po raz rzęsistymi brawami nagradzała monologi, skecze i dowcipy, którymi artysta sypał niczym z rękawa. Stanisław Tym jest jednym z najstarszych kabareciarzy w kraju. Jak sam powiedział w trakcie jednego z kawałów starszych kolegów po fachu już nie ma i rzeczywiście bez krzty przesady można powiedzieć, że kunszt sceniczny pana Stanisława jest jak wino czym starszy, tym lepszy. Wizyta Stanisława Tyma w Wiśle miała sympatyczny charakter, który dodatkowo uświetniła Anna Sonia Nowosielska, artystka spod skoczowskiego Pierśćca, wręczając satyrykowi upominek w postaci portretu. Co więcej, jedna z laureatek konkursu ogłoszonego przed występem Stanisława Tyma przez Wiślańskie Centrum Kultury, w którym do wygrania były darmowe bilety wstępu Jola Richter, obchodziła tego dnia urodziny. Kabaret Długi, gospodarz Wiślańskiej Sceny Kabaretowej, odśpiewał z tej okazji niezwykle oryginalną wersję 100 lat, co wywołało aplauz widowni. Krzysztof Kaczorowski Wieści z biblioteki Warto przeczytać 1. Carolly Erickson: Córka Carycy księżna Tatiana Romanowa, mając 93 lata opowiada o swoim życiu w Kanadzie, o ukrywaniu się pod nazwiskiem Darii Gradow. Opowiada jak z podrobionymi dokumentami wsiadła do pociągu do Murmańska w 1918 r. Nikt nie podejrzewał, że jestem Tatianą Romanową, tamta dziewczyna została zastrzelona z matką i ojcem, siostrami i bratem w piwnicy zniszczonego domu na Syberii. 2. Michael D. O Brien: Dom Sophii powieść, której bohater w pogoni za marzeniami stracił nadzieję i pieniądze. Po powrocie do kraju odziedziczył Dom Sophii oraz małą księgarnię na warszawskiej Starówce, która bardzo szybko stawała się dla niego bezpiecznym azylem. Kiedy świat pogrążył się w chaosie wojny, w życiu Pawła nastąpiła wielka zmiana. Pomógł on młodemu Żydowi zbiegłemu z getta. Dom Sophii okazał się nie tylko kryjówką przed śmiercią, lecz także schronieniem dla takich wartości jak dobro, człowieczeństwo, poświęcenie. 3. Janusz Krawiec Wiśniewski: Życie skrojone na miarę t. 1 2 to debiut literacki z elementami autobiografii, którego autorem jest elitarny już dzisiaj krawiec, właściciel zakładu, w którym szyje się ubrania członkom rządu, artystom i biznesmenom. Kiedy czytelnik poznaje głównego bohatera powieści Piotra Kowalskiego, ma on 3 lata. Wraz z autorem podąża śladami jego życia, uczuć, marzeń, klęsk i sukcesów, wpisanych w historię PRL u i procesy zmian społecznych i kulturowych. Powieść jest ciekawym opisem zmian zachodzących w Polsce obserwowanych przez wystawowe okno zakładu krawieckiego. Oprac. Anna Czyż fot. Krzysztof Kaczorowski WYSTAWY: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz , w środy w godz. 9 17, w poniedziałek nieczynne, tel.: 33/ Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: Misterne heklowani wystawa koronki Beaty Legierskiej. Galeria Kufa Jama, ul. 1 Maja 29, czynna w godz , tel.: 033/ Wiślańskie wspomnienia w fotografii Jerzego Kufy. Galeria U Niedźwiedzia, ul. P. Stellera 2, czynna w godz , tel.: 033/ Wystawa stała prac Grupy Twórców Wiślanie. Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz , tel.: 33/ Dom Zdrojowy czekoladowa figura Adama Małysza. Wystawa czasowa: Inne spojrzenie wystawa prac Herberta Czeglarka. Galeria U Dziadka Hotel Centrum, ul. 1 Maja 47, czynna w godz Ekspozycja stała. Galeria Zapiecek u Jędrysa, ul. Konopnickiej 25, czynna codziennie, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa Agawa ), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/ Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy. Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW Zimowit ), czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała. Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od wtorku do niedzieli w godz , tel.: Ekspozycja stała. Oddział PTTK Wisła, ul. Lipowa 4a, czynne w godz , tel.: 33/ Wystawa Stowarzyszenia Przyjaciół Wisły IMKO WI- SEŁKA pod tytułem Wisła dawniej. Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w godz oraz w niedziele w godz Ekspozycja stała. Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/ , lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 033/ Ekspozycja stała. Galeria w restauracji Strzecha pod Dębem, ul. 1 Maja 67, czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała Malarstwo na szkle. Inne spojrzenie Herberta Czeglarka 15 października w Wiślańskim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy Inne spojrzenie, która jest pierwszą prezentacją twórczości Herberta Czeglarka. Prezentowane prace powstały w latach i będzie je można podziwiać w galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury do końca listopada. Herbert Czeglarek urodzony w 1965 roku, obecnie mieszkaniec Ustronia. Pochodzi z prostej robotniczej rodziny, gdzie nie rozumiano jego uzdolnień plastycznych. Jako dziecko rysował i malował po kryjomu. Dopiero służąc w wojsku w pracowni plastycznej rozwijał i doskonalił swoje umiejętności. W latach malował sporadycznie, głównie na zamówienie i prezenty. Od roku 2007 malarstwu poświęca więcej czasu. Uczestniczy w warsztatach plastycznych a od lipca 2009 jest członkiem Stowarzyszenia Brzimy. Maluje głównie obrazy olejne, akwarele, a ostatnio także pastele olejne. Ulubionym tematem artysty są zwierzęta, pejzaże i scenki rodzajowe. Krzysztof Kaczorowski fot. Marlena Fizek 12 echo WISŁY

13 fot. Piotr Wybraniec Legiony Polskie na Śląsku Cieszyńskim rzynki, Bukowca i Nydka trwało szkolenie polskich żołnierzy, w tym specjalnej kompanii narciarzy. Do Jabłonkowa przybył też komendant Legionów Józef Piłsudski. Jego pobyt upamiętniono ufundowaną w 1934 roku tablicą odsłoniętą na willi Loreńczuków (zdjęcie u góry), w której się zatrzymał. Tablica nie przetrwała drugiej wojny światowej. Nowa, odsłonięta w 1994 roku została odlana w trzynieckiej hucie, a ufundował ją mieszkający w Bazylei jabłonkowianin Jan Pyszko. Podczas swego pobytu w tych stronach Józef Piłsudski wziął m.in. udział w wigilii, którą obchodzono w restauracji U Kosa, co uwieczniła Zofia Kossak opowiadaniem Wilja w Nawsiu. Innym śladem bytności Legionów na ziemi cieszyńskiej jest pomnik na cmentarzu w Jabłonkowie (zdjęcie u dołu). Na tablicy znajdują się nazwiska pięciu legionistów 1 Pułku Legionów zmarłych tutaj w latach , ale prochy legionistów zmarłych wtedy w okolicznych szpitalach spoczywają też w Cieszynie, Boguminie i Frysztacie. Zupełnie innego rodzaju pamiątką obecności Legionów na tych terenach jest ustanowiona w 1917 roku odznaka Szkoły Podchorążych Legionów Polskich. Odznakę tą stanowi krzyż równoramienny, na którego ramionach wpisano SZKOŁA PODCHORĄŻYCH LEGIONY POL- SKIE. W środku krzyża znajduje się złocony medalion z wieńcem z liści laurowych i orłem, a między jego ramionami na pierścieniu napis KRA- KÓW ŁAZY M. SZIGET KAMIEŃSK, które są nazwami miejscowości stacjonowania podchorążówki. Do utworzonej w Krakowie na początku listopada 1914 roku szkoły uczęszczało około 100 legionistów posiadających, co najmniej średnie wykształcenie i przeszkolenie wojskowe. W parę dni po otwarciu została ona przeniesiona do Nawsia, gdzie kwatery wyznaczono jej w budynku szkoły powszechnej. Kolejnym miejscem jej stacjonowania był stary młyn w Łazach i to właśnie nazwa Łazy jest wymieniona na pierścieniu bardzo rzadkiej odznaki pierwszej polskiej porozbiorowej szkoły podchorążych. To tutaj podczas pobytu podchorąży Edward Wojciechowski skomponował pieśń szkoły podchorążych i tutaj obchodzono wigilię Bożego Narodzenia, której niektóre szczegóły znamy z opisu na odwrocie starego zdjęcia pierwszego plutonu podchorążych. Możemy tam przeczytać: 24/XII 1914 Jabłonków Łazy Młyn Szkoła podchorążych Legion polski Wilia. Przemowa pułkownika podczas łamania opłatkiem. Między zupą z ryb karpiem ze linkami gołąbkami z ryżu, pierożkami z powidłem i kutię zbierania (słowo nieczytelne) podpisów I pluton. Poniżej tego tekstu znajdują się podpisy późniejszych oficerów, których znaczna część okupiła swą miłość ojczyzny najwyższą ceną. Pod koniec grudnia 1914 roku szkołę przeniesiono do Marmaros Sziget, a w styczniu 1915 roku jej absolwenci zostali wcieleni do służby liniowej. Obecnie tereny, na których stacjonowały i za które również przelewały krew Legiony Polskie znajdują się w Republice Czeskiej. Natomiast na miejscu młyna, gdzie stacjonowała pierwsza po rozbiorach polska Szkoła Podchorążych Legionów Polskich wznosi się sanatorium w Łomnej Miejskiej. Często spacerując po tych okolicach zastanawiam się, czy kiedykolwiek ścieżkami tymi chodził także, wówczas zaledwie 16 letni ułan Andrzej Wybraniec, którego jak przez mgłę pamiętam już jako siwego, bardzo wysokiego, szczupłego ale silnego mężczyznę, kiedy brał mnie na kolana, gdy byłem dzieckiem. Będę o tym myślał również 11 listopada, bo takim właśnie jest to święto, uroczyste, ale jednocześnie pełne melancholii i wspomnień o tych, którzy na stos. Artykuł opracowano na podstawie książek Beskid Śląsko Morawski Piotra Nowickiego oraz Pasmo Stożka i Czantorii Mirosława Barańskiego, strony internetowej cieszyn.pl/legiony, a także informacji własnych autora. (p.w.) Nadszedł listopad miesiąc, w którym co roku obchodzimy święto odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości. W tym roku będzie to już osiemdziesiąta pierwsza rocznica. Walka o przynależność tych ziem w przededniu i tuż po odrodzeniu Polski miała tragiczny przebieg, ale zanim doszło do historycznego 1918 roku, Śląsk Cieszyński stał się świadkiem zgoła innych wydarzeń. Z tego też powodu chcąc oddać hołd ich uczestnikom i przypomnieć miejsca, gdzie to się działo, zdecydowałem się w tym miesiącu zrezygnować z dotychczasowego cyklu artykułów o wiślańskich galeriach i tablicach. Już w pierwszych dniach po ogłoszeniu o formowaniu w sierpniu 1914 roku stawiło się w Krakowie indywidualnie i grupowo sporo ochotników do Legionów Polskich ze Śląska Cieszyńskiego. Tydzień po powstaniu Naczelnego Komitetu Narodowego, powstała jego Sekcja Śląska, która przystąpiła w Cieszynie do formowania kolejnego oddziału Legionów. Plac ćwiczeń, na którym szkolono przyszłych żołnierzy znajdował się w Parku Sikory, na lewym brzegu Olzy. Dość szybko, bo już 21 września 1914 roku śląscy ochotnicy pod dowództwem porucznika Jana Łyska wyjechali do Mszany Dolnej. Tam z około 370 ochotników utworzono 2 kompanię Śląską 1 batalionu III Pułku II Brygady Legionów. To właśnie im oraz powstańcom i obrońcom Śląska przed agresją Czeską odsłonięto przed wejściem na wzgórze zamkowe w Cieszynie 28 października 1934 roku pomnik Legionistom Ślązakom poległym za Polskę. Niestety, już przed południem 1 września 1939 roku został on zdemontowany przez Niemców, a wykonane z brązu części złożone na placu muzeum, gdzie czekały na wywózkę do przetopienia w hucie. Niektóre elementy pomnika przetrwały dzięki bohaterskiej postawie cieszyńskich harcerzy w osobach: Wilhelma Powady, Wilhelm Stefka i Alfonsa Tomicy, którzy nocą wykradli dwie płaskorzeźby z brązu oraz kartusz fundatorów i zamurowali je we wnęce domu przy ul. Przykopa. Tam też po wojnie podczas jego wyburzania zostały odnalezione. W obliczu braku zainteresowania ówczesnych władz Alfons Tomica przekazał te pamiątki harcerzom, którzy umieścili je w swojej izbie tradycji. W 2003 roku zawiązał się komitet odbudowy pomnika. Jednym z problemów było odtworzenie postaci Ślązaczki, której z uwagi na jej wagę nie dali rady uratować harcerze. Okazało się jednak, że jej gipsowa replika znajduje się w muzeum medalierstwa we Wrocławiu. Ślązaczkę ponownie odsłonięto 7 czerwca 2008 r. Cieszyn to nie jedyne miejsce w regionie związane ze stacjonowaniem i formowaniem Legionów. W wyniku powodzenia rosyjskiej ofensywy w Galicji jesienią 1914 roku i w związku z tym zagrożenia zajęciem Krakowa, w połowie listopada na Śląsk Cieszyński ewakuował się Departament Wojskowy NKN, którego szefem był ppłk. Władysław Sikorski. W Jabłonkowie i Nawsiu rozlokowano Sztab, Szkołę Podchorążych, Biuro Sanitarne i Batalion Uzupełnień, w Trzyńcu Intendenturę, a w Cieszynie Biuro Prasowe, które wydawało pisma Legionista Polski i Wiadomości Polskie, redagowane przez Tadeusza Regera, znanego cieszyńskiego polityka i oficera Legionów. W kilku miejscowościach działały również polskie szpitale wojskowe. W okolicach Bożanowic, Jawofot. Piotr Wybraniec echo WISŁY 13

14 TWOJA DROGA W BESKIDY historia Domu Wypoczynkowego Beskidy w Wiśle Dom Wypoczynkowy Beskidy (dawniej Kurant ) w Wiśle został zaprojektowany w pierwszej połowie lat 60. jako ukłon rządzącej wówczas Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec robotników, chłopów oraz inteligencji pracującej miast i wsi. Do budowy ośrodka zaangażowano najlepszych specjalistów z dziedziny budownictwa i wzornictwa przemysłowego, którzy czerpali inspiracje do budowy z przedwojennych doświadczeń modernistycznych. Pomimo niebywałych trudności technicznych związanych z ukształtowaniem terenu w ciągu kilku lat wzniesiono luksusowy obiekt posiadający: basen (pierwszy w Wiśle), sauny, kręgielnię, restaurację, bar i kawiarnię, salę dyskotekową, boisko piłkarskie, parking samochodowy oraz ogród południowy z miejscem do biesiadowania przy dźwiękach góralskiej muzyki. Dom Wypoczynkowy BESKIDY Twoja droga w Beskidy Dom Wypoczynkowy Beskidy Wisła ul. Wypoczynkowa 10 Dom Wypoczynkowy Beskidy dzięki przyjaznej atmosferze szybko wpisał się w krajobraz Wisły stając się miejscem spotkań zarówno jej mieszkańców, jak i chętnie odpoczywających tutaj wczasowiczów. Jedną z najpiękniejszych rzeczy znajdujących się w Domu Wypoczynkowym Beskidy były witraże wykonane przez śląskich artystów, przedstawiające 12 znaków zodiaku umieszczone na południowej szklanej ścianie hali basenowej. W godzinach południowych padające przez nie słońce grało pełną gamę barw na powierzchni wody czyniąc w ten sposób basen miejscem zaczarowanym. Przemiany ustrojowe przyniosły regres w działalności Beskidów, który w latach nie miał szczęścia do swoich właścicieli. Sytuacja uległa zmianie w czerwcu 2007 roku kiedy to Dom Wypoczynkowy Beskidy przeszedł w ręce obecnego właściciela. Obecnie Dom Wypoczynkowy Beskidy wraz ze swoimi pracownikami oferuje wszystkim spragnionym wypoczynku przyjemną atmosferę nawiązując swoją ofertą do najlepszych lat działalności. Efektem starań właścicieli ośrodka jest otrzymanie przez DW Beskidy certyfikatu Debiut 2009 w kategorii gestor bazy wypoczynkowej - Region Beskidzki nadany przez Wydawnictwo Regiony. ZAPRASZAMY! tel Kupon rabatowy 20% zniżki na nocleg, gastronomię, BASEN lub SAUNĘ 14 echo WISŁY

15 fot. Ewa Zarychta Odznaczenie dla Franciszka Drewnioka Tegoroczne Obchody Światowego Dnia Turystyki na Śląsku odbyły się 12 października w gliwickim kinie Amok. Podczas imprezy rozdano Odznaki Honorowe Za zasługi dla turystyki. Jest to odznaczenie nadawane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wśród odznaczonych osób znalazł się Franciszek Drewniok wiślański przewodnik oraz długoletni działacz turystyczny. Ze względu na zły stan zdrowia odznaczenie zostało odebrane przez syna Michała. Franciszek Drewniok jest związany z turystyką od czasów studenckich. Jako członek, a później prezes Akademickiego Klubu Turystycznego Watra w Gliwicach doprowadził do powstania działającej do dzisiaj Chatki Studenckiej A.K.T. w starej chałupie góralskiej w Istebnej Pietraszonce, której był pierwszym kierownikiem. W roku 1967 zdobył uprawnienia przewodnika PTTK. Działał w tym charakterze początkowo w A.K.T. w Gliwicach, a później w Kole Przewodników przy Oddziale PTTK w Wiśle, w którym przez lata pełnił różne społeczne funkcje, między innymi sekretarza i skarbnika. Wprowadził nowoczesne formy propagowania turystyki poprzez stworzenie internetowej strony Koła. Był kierownikiem domów wczasowych Szombierki, Ondraszek i Relaks w Wiśle, w których prowadził ożywioną działalność turystyczną. Dla swoich gości społecznie organizował wycieczki, które sam prowadził, oraz pokazy multimedialne o tematyce turystycznej. W Oddziale PTTK Wisła działa społecznie do dzisiaj, obecnie pełniąc funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych w Zarządzie Oddziału PTTK Wisła w Wiśle. Jego aktywne współuczestnictwo w tworzeniu wielu wniosków o dofinansowanie pozwoliło uzyskać fundusze na działalność programową Oddziału PTTK Wisła oraz na remont jego siedziby zabytkowego Zameczku Myśliwskiego Habsburgów. W ramach współpracy organizacji turystycznych Polski, Czech i Słowacji uczestniczył w przygotowaniu i realizacji idei Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Beskidy cieszącej się dużym powodzeniem wśród turystów tych trzech krajów. Na przestrzeni kilku lat opublikował szereg artykułów o tematyce turystycznej w wiślańskim miesięczniku Echo Wisły i w innych czasopismach. Napisał przewodnik turystyczny Wisła, trasy spacerowe, który doczekał się trzech wydań. Jest współautorem Monografii Wisły, tom. I Środowisko przyrodnicze Wisły. Zielona książka Beskidzkiej 5 Ciekawostki i osobliwości przyrodnicze z terenu Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły przybliży turystom nowy przewodnik Zielona książka Beskidzkiej 5 opracowywana przez ekspertów zebranych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Z przeprowadzonych badań ruchu turystycznego wynika, że ludzi przyciąga w Beskidy właśnie przyroda. Nasze gminy są skarbnicą ciekawostek i osobliwości przyrodniczych. Leśnicy, ekolodzy i urzędnicy zajmujący się przyrodą na naszym terenie doszli do wniosku, że trzeba w końcu wydać książkę, w której to wszystko zostałoby kompleksowo i ciekawie opisane. Prace nad książką już trwają. Będzie to obszerny przewodnik po przyrodzie Beskidu i Pogórza Śląskiego, który może zainteresować prawdziwych pasjonatów i badaczy przyrody. Znajdą się w nim m.in. informacje o walorach krajobrazowych terenu, na którym występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Przedsięwzięcie ma też drugi cel, autorzy publikacji mają nadzieję, że jego trwałym efektem będzie również zwiększenie wrażliwości na potrzeby i ochronę środowiska naturalnego i promocja takiego rozwoju turystyki, który te potrzeby respektuje. Książka ukaże się początkiem przyszłego roku. Będzie dostępna za darmo w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej. W pierwszych miesiącach 2010 roku zostanie zorganizowany w gminach Beskidzkiej 5 szereg spotkań, promujących publikację i poświęconych zagadnieniu zrównoważonego rozwoju turystyki, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Projekt Zielona książka Beskidzkiej 5 realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wyciąg z wygodnymi kanapami Stacja narciarska Nowa Osada jeszcze tej zimy zaoferuje turystom odwiedzającym Wisłę wygodne kanapy i szersze trasy. Pomysł pojawił się już kilka lat temu, ale dopiero teraz, po załatwieniu wszystkich formalności inwestor przystąpił do budowy. W Nowej Osadzie powstaje kolejka linowa znanej firmy Doppelmayr z wygodnymi czteroosobowymi kanapami, która zastąpi mocno wysłużony, dwuosobowy orczyk. Inwestycja budowana jest z myślą o narciarzach. Dzięki nowoczesnej kolejce przepustowość wyciągu zwiększy się dwukrotnie, maksymalnie nawet do 1800 osób na godzinę. Więcej miejsca czeka również na narciarzy na samym stoku. Powiększenie trasy było możliwe dzięki likwidacji orczyka. Nie można było jeździć z obu stron, a tylko z prawej. Teraz będzie można szusować po obu stronach, co dwukrotnie zwiększy przepustowość trasy. Nie zmieni się natomiast długość kolejki, która nadal będzie liczyć około 1000 metrów. Rozruch nowej kolejki planowany jest w listopadzie, jeszcze przed nadejściem pierwszego śniegu. Zimą obiekt ma już funkcjonować na pełnych obrotach. fot. Przemysław Bujok echo WISŁY 15

16 fot. Krzysztof Kaczorowski Liga 6 na półmetku Runda jesienna Ligi Drużyn 6 cioosobowych w piłce nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Wisły już za nami. Po 13. kolejkach na czele tabeli uplasował się zespół Spar Mocni Jawornik, który zgromadził 32 punkty. Tyle samo oczek uzbierał wicelider Czarni Nadleśnictwo, w którego szeregach występuje lider klasyfikacji snajperów Mirosław Marek (36 goli). Trzecie miejsce z 29 punktami wywalczyła drużyna Malinka I. Mistrz jesieni, który występuje w składzie: Łukasz Andrzejewski, Krzysztof Kaczorowski, Adam Szlaur, Ireneusz Miedziak, Arkadiusz Szlaur, Kamil Miedziak, Grzegorz Procner, Ireneusz Adamczyk i Aleksander Partyka (na górnym zdjęciu od lewej), wyprzedził Czarne Nadleśnictwo lepszym bilansem bramek. W rozgrywkach Ligi 6 uczestniczy 14 drużyn z terenu naszego miasta, które prezentują wyrównany poziom. Zainteresowanie rozgrywkami jest bardzo duże, łącznie uczestniczy w nich ponad 110 zawodników mówi Tomasz Bujok, przewodniczący Rady Miasta i pomysłodawca rozgrywek. Mamy również rzeszę wiernych kibiców, którzy przychodzą dopingować rywalizujące zespoły. A jest na co popatrzeć, bo emocje na boisku są duże. Z tego powodu zdarzają się tarcia między zawodnikami, ale najważniejsze jest to, że wszyscy potrafimy dojść do porozumienia i zachować koleżeński charakter rozgrywek dodaje. Za organizacją zawodów stoją Tomasz Bujok, Leszek Szalbot i Mirosław Wójcik, główni inicjatorzy rozgrywek. Jednak w ich organizację angażuje się coraz więcej osób. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest to już impreza nas wszystkich, zarówno sędziów, zawodników jak i kibiców. Tworzymy ją wspólnie, za co jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni mówi Tomasz Bujok. Pomysł na zorganizowanie rozgrywek zrodził się wraz z otwarciem kompleksu boisk Orlik. Przez sześć minionych lat Mirosław Marek prowadzone były w Wiśle Głęb- Wiślańskie Czwartki Lekkoatletyczne Dobiegła końca runda jesienna Wiślańskich Czwartków Lekkoatletycznych organizowanych z inicjatywy Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Start Wisła przy współudziale Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz młodzieży z wiślańskiego Liceum Ogólnokształcącego. W rundzie jesiennej zawody odbyły się cztery razy. Uczniowie wiślańskich szkół podstawowych rywalizują w następujących konkurencjach lekkoatletycznych: biegach na dystansie 60m, 300m, 600m/1000m, skoku w dal i wzwyż oraz rzucie piłką palantową w kategoriach roczników 1999 i młodszych, 1998, 1997 chłopców i dziewcząt. Stawką rywalizacji są medale do zdobycia podczas finału miejskiego (który odbędzie na wiosnę 2010) w poszczególnych kategoriach przez zawodników, którzy uzyskają jak największą liczbę punktów (wyniki z poszczególnych zawodów przeliczane są na punkty wg regulaminu i tabel punktowych dostępnych na stronie pl ). Ponadto trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji ma szansę wyjazdu na Finał Ogólnopolski Czwartków Lekkoatletycznych z PKN ORLEN do Warszawy w dniach czerwca Klasyfikacja drużynowa szkół po rundzie jesiennej: 1) Szkoła Podstawowa nr 5 Jawornik 2712 punktów, 2) Szkoła Podstawowa 16 echo WISŁY cach rozgrywki w piłkę nożną drużyn pięcioosobowych w różnych kategoriach wiekowych. Graliśmy na pokrytym asfaltem boisku szkolnym. Po powstaniu Orlika mieszkańcy mobilizowali mnie do zorganizowania rozgrywek na nowym boisku, z którego wszyscy się cieszymy. Po jednym z posiedzeń Komisji Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Rady Miasta Wisły, którego tematem była analiza organizowanych w mieście imprez sportowych, wspólnie z radnymi Leszkiem Szalbotem i Mirosławem Wójcikiem prowadziliśmy dyskusję, w czasie której wyłonił się pomysł zorganizowania rozgrywek opowiada przewodniczący Rady Miasta. Liga 6 toczy się o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta, które jest głównym trofeum. Organizatorzy zapewniają również, że będzie specjalne wyróżnienie dla króla strzelców. Jest więc o co walczyć, ale najważniejszym celem Ligi 6 jest możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu i integracja mieszkańców Wisły mówi Tomasz Bujok. O trofeum bije się kilka zespołów z czołówki, choć faworytami jest pierwszy tercet drużyn. Rozgrywki są rozłożone w czasie i wszystko może się zdarzyć. Moim zdaniem szanse na mistrzostwo ma kilka drużyn z czołówki, ale tak naprawdę każdy tu może wygrać z każdym. Zdarzają się niespodzianki, których świadkami byliśmy w rundzie jesiennej podkreśla przewodniczący Rady Miasta. Teraz w rozgrywkach nastąpi zimowa przerwa. Runda wiosenna zostanie wznowiona w kwietniu, oczywiście jeśli pogoda na to pozwoli. Rozgrywki 2009/2010 zakończą się po rozegraniu wszystkich rewanżowych meczy. Chociaż jeszcze dokładnie nie ustalaliśmy formy zakończenia Ligi 6, ale już teraz mogę zapewnić, że będzie ona miała uroczysty charakter zapewnia Tomasz Bujok i dodaje, że informacja o zakończeniu zmagań organizatorzy skierują do mieszkańców, licząc na ich udział. Mam nadzieję, że wśród aktualnych kibiców rozgrywek już dziś tworzą się nowe drużyny, które będą uczestniczyły w kolejnej edycji zawodów kończy Tomasz Bujok. Informacje, wyniki, tabelę i klasyfikację strzelców Ligi 6 można śledzić na stronie internetowej miasta dokładny adres: nr 1 Centrum 1906 punktów, 3) Szkoła Podstawowa nr 4 Głębce 1531 punktów, 4) Szkoła Podstawowa nr 3 Malinka 938 punktów, 5) Szkoła Podstawowa nr 2 Czarne 524 punkty. Klasyfikacja indywidualna Grand Prix po rundzie jesiennej: dziewczęta 60m 1. Karolina Podżorska SP1 168 pkt, 2. Aleksandra Kubielas SP5 98 pkt, 3. Katarzyna Cieślar SP5 45pkt; chłopcy 60m 1. Radosław Sobczyk SP4 273 pkt, 2. Waldemar Szarzec SP1 75 pkt, 3. Tomasz Goryczka SP5 66 pkt; chłopcy 300m 1. Damian Szalbot SP3 37 pkt, 2. Grzegorz Cieślar SP2 21 pkt, 3. Tomasz Cieślar SP2 12 pkt; dziewczęta 600m/1000m 1. Sonia Błażowska SP1 68 pkt; chłopcy 600m/1000m 1. Mirosław Wałach SP1 110 pkt, 2. Grzegorz Cieślar SP2 51 pkt, 3. Tomasz Cieślar SP2 45 pkt; skok w dal dziewczęta 1. Karolina Podżorska SP1 162 pkt, 2. Agnieszka Szebla SP1 69 pkt, 3. Katarzyna Cieślar SP5 52 pkt; skok w dal chłopcy 1. Radosław Sobczyk SP4 281 pkt, 2. Przemysław Kiraga SP1 188 pkt, 3. Paweł Cieślar SP1 133 pkt; skok wzwyż dziewczęta 1. Karolina Podżorska SP1 231 pkt, 2. Katarzyna Cieślar SP5 89 pkt; skok wzwyż chłopcy 1. Mirosław Wałach SP1 298 pkt, 2. Robert Dziadek SP3 194 pkt, 3. Tomasz Cieślar SP2 186 pkt; rzut piłką palantową dziewczęta 1. Patrycja Czyż SP5 238 pkt, 2. Aleksandra Kubielas SP5 192 pkt, 3. Paulina Cieślar SP5 117 pkt; rzut piłką palantową chłopcy 1.Marek Polok SP3 201 pkt; 2. Marcin Kwiatkowski SP5 183 pkt, 3. Kamil Korecki SP4 164 pkt. fot. Olga Kaczorowska

17 fot. Z archiwum LO w Wiśle Tylko jedna wygrana Zespół Wisły Ustronianki w październiku rozegrał 4 spotkania, zdobywając w nich 4 punkty. Podopieczni Ireneusza Kościelniaka nadal cierpią na brak skuteczności, bo w październikowych konfrontacjach zdobyli zaledwie 2 gole. Poprzedni miesiąc zaczął się dla naszych futbolistów obiecująco. Wiślanie w derbach Beskidów pokonali w Ustroniu Kuźnię 1:0 po golu Bartłomieja Ruckiego. Tydzień później przyszło się naszym piłkarzom spotkać na Jonidle z Cukrownikiem Chybie. Niestety nasza ekipa poległa w powiatowych derbach 1:2. Honorową bramkę dla wiślańskiej drużyny strzelił Przemysław Żwirek. I na tym skończyły się zdobycze bramkowe zespołu Ireneusza Kościelniaka. Mecz ze Spójnią Landek z powodu nagłych opadów śniegu nie doszedł do skutku a dwutygodniowa przerwa w grze nie wyszła naszym graczom na dobre. Porażka 0:1 na własnym boisku z Podbeskidziem II Bielsko Biała oraz bezbramkowy remis z Koszarawą w Żywcu to ostatnie wyniki naszego zespołu w okręgówce. Obecnie nasza ekipa zajmuje w tabeli odległe 12. miejsce z dorobkiem 16 punktów (po 14. kolejce) z bilansem bramek 15: miejsce licealistek 8 października w Łące rywalizowały w biegach przełajowych dziewcząt najlepsze drużyny z powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego. Dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w Wiśle zajęły w zawodach rejonowych wysokie, czwarte miejsce. Drużyna wiślańskiego LO wystąpiła w składzie: Elżbieta Kilian (klasa 2D), Magda Dragon (klasa 3C), Anna Rucka (klasa 3B), Jadwiga Madzia (klasa 3A), Katarzyna Kopowska (klasa 3B), Aneta Krok (klasa 3B) i Aleksandra Ligocka (klasa 1B). Podopiecznym Jana Jurczyńskiego gratulujemy udanego startu. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wiśle oferuje WYKONANIE PACZEK ORAZ BONÓW TOWAROWYCH DLA ZAKŁADÓW PRACY Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA Niepełnosprawni przy szachownicach W dniach października w Ośrodku Sportowym Start w Wiśle odbyły się III Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Fianchetto w szachach szybkich. Rywalizowało 34 zawodników, wśród których były trzy panie. Puchary z rąk zastępcy burmistrza Wisły Jana Cieślara i kierowniczki Referatu Promocji Turystyki i Sportu Ewy Zarychty odebrali najlepsi. W kategorii kobiet zwyciężyła Lucyna Krawcewicz, która w całej stawce zajęła 13. lokatę. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Napierała (17. lokata) a trzecie Lidia Jasińska Kuzia (29. lokata). Wśród mężczyzn najlepszy był Wojciech Jacenty, drugie miejsce zajął Ryszard Drozd a trzecie Władysław Drążek. Wiślanin Józef Kujawa był 8, choć trzeba podkreślić, że w rozgrywkach P 30 (partie półgodzinne) był 3. Specjalny puchar ufundowany przez dyrektora OS Start Roberta Dłużniaka otrzymał Kazimierz Szneider. Po uroczystości wręczenia nagród Jan Cieślar w imieniu burmistrza miasta oficjalnie zamknął III Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Fianchetto w szachach szybkich. Warto odnotować, że w ostatnim dniu mistrzostw zorganizowano dodatkowo zawody w szachach błyskawicznych. Zwycięzcą okazał się Edmund Tuszyński, drugi był Krystian Matuszczyk a trzeci Piotr Jagieła. Tuż za podium uplasował się Józef Kujawa. Wieści znad szachownicy Tym razem szachiści z Wiślańskiego Centrum Kultury Mariusz Hombek, Józef Kujawa i Marcin Hombek wybrali się na turniej szachowy O Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Turniej ten rozegrano tempem 15 minut na dystansie 7 rund. Udział w nim wzięło 110 zawodników i zawodniczek. Mariusz Hombek wśród juniorów (do 19 lat) zajął 3. miejsce, a jego trener Józef Kujawa w klasyfikacji ogólnej był 13. Następnym turniejem, w którym wzięli udział nasi szachiści, były trzydniowe zmagania w Rudzie Śląskiej, które odbyły się pod patronatem prezydenta miasta Andrzeja Stani. Udział w tym turnieju wzięło 44 zawodników i zawodniczek, wśród których znaleźli się Józef Kujawa, Mariusz Hombek i Marcin Hombek. Józef Kujawa zajął w tym turnieju 2. miejsce, Mariusz w swojej grupie był 5., natomiast jego młodszy brat Marcin uplasował się na 6. miejscu w grupie dzieci do 12 lat. W obydwu turniejach opiekunami byli Józef Kujawa i Mariusz Hombek. BIURO RACHUNKOWE ul. Willowa 11 Wisła 033/ fot. Mariusz Hombek Zamówienia na paczki można składać w GS Market Gaździnka, DH Świerk, pawilonie ABC natomiast na bony w sekretariacie Gminnej Spółdzielni tel , fax mgr Barbara Zniszczoł DORADCA PODATKOWY echo WISŁY 17

18 fot. Łukasz Bielski Kolejne sukcesy naszych zawodników Paweł Słowiok (KS Wisła Ustronianka) zajął piąte miejsce w zawodach w kombinacji norweskiej, zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Krajów Alpejskich, które odbyły się 3 października w niemieckim Oberstdorfie. Na czternastej pozycji uplasował się kolega klubowy Pawła, Adam Cieślar. Dzień później, 4 października, było jeszcze lepiej. Paweł Słowiok zajął drugie miejsce a Adam Cieślar został sklasyfikowany na 18. pozycji. Zawody rozgrywano na skoczni K 90 a dystans biegu w pierwszym dniu wynosił 3 x 4,7 km a w drugim 7,5 km. W klasyfikacji generalnej Pucharu Krajów Alpejskich (po czterech zawodach) Paweł Słowiok zajmuje 3. lokatę a Adam Cieślar jest 12. Dwa zwycięstwa odnieśli skoczkowie Wisły Ustronianki w XXXIV Międzynarodowych Zawodach Dzieci i Młodzieży w skokach narciarskich o Czekoladową Nagrodę Oriona, które odbyły się we Frenštácie pod Radhoštěm. Triumfatorem zawodów na skoczni K 95 okazał się Aleksander Zniszczoł, natomiast Łukasz Podżorski był najlepszy w grupie chłopców z rocznika , rywalizujących na skoczni K 45. Adam Małysz na podium Letniego Grand Prix 2009! Ostatni konkurs z cyklu Letniej Grand Prix 2009 w Klingenthal wygrał Austriak Gregor Schlierenzauer. Jedynym zawodnikiem, który reprezentował Wisłę Ustroniankę podczas tych zawodów był Rafał Śliż (50. miejsce). Adam Małysz, podobnie jak triumfator LGP Simon Ammann ze Szwajcarii, w Klingenthal nie startował. Klasyfikacja końcowa Letniej Grand Prix (po dziewięciu konkursach) wygląda następująco: 1. Simon Ammann (Szwajcaria) 537 pkt., 2. Robert Kranjec (Słowenia) 477 pkt., 3. Adam Małysz (Polska) 294 pkt., Rafał Śliż (Polska) 48 pkt. 9 października, na skoczniach w Zakopanem odbyły się zawody w ramach Ogólnopolskich Spotkań Uczniowskich Klubów Sportowych w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W grupie juniorów D (K 65) na trzecim miejscu ex aequo uplasowali się Łukasz Podżorski z Wisły Ustronianki (68,5 m i 66,5 m) oraz Krzysztof Leja z AZS Zakopane (64 m i 68 m). Wśród juniorów C (K 85) najlepszy był Aleksander Zniszczoł z Wisły Ustronianki, który zapewnił sobie zwycięstwo skokami na odległość 86,5 m i 87 m. Po zakończeniu konkursu skoków większość uczestników wystartowała w biegu do kombinacji norweskiej. Jako część skokową dwuboju zaliczono wyniki po pierwszej serii konkursowej. Juniorzy D biegli na dystansie 3 km. Brąz w tej kategorii wywalczył wiślanin Łukasz Podżorski. Orzeł z Wisły podwójnym mistrzem Polski! Adam Małysz znokautował rywali w konkursie o mistrzostwo Polski na Średniej Krokwi (HS 94) w Zakopanem, który rozegrano 10 października. Zawodnik z Wisły dwukrotnie poszybował na 88,5 m (nota 246,0 pkt.) i o osiemnaście punktów wyprzedził drugiego Łukasza Rutkowskiego (86,5 i 83 m nota 228,0 pkt.). Na trzecim stopniu podium stanął Kamil Stoch (83,5 i 86,5 m nota 227,0 pkt.). Piąta lokata przypadła wiślaninowi Piotrowi Żyle (82,5 i 85 m nota 223,5 pkt.), dziesiąty był Rafał Śliż (84,5 i 81,5 m nota 218,5 pkt.) a jedenasty Paweł Słowiok (81,5 i 82 m nota 214,0 pkt.). Dzień później, 11 października, Adam Małysz został również mistrzem Polski na Wielkiej Krokwi. W niedzielnych zawodach nasz najlepszy skoczek osiągnął 128 i 131 m (nota 264,7 pkt.). Srebrny medal wywalczył Łukasz Rutkowski (125 i 133,5 m nota 261,8 pkt.), a brąz przypadł Grzegorzowi Miętusowi, który prowadził po pierwszej serii (130 i 123,5 m nota 256,3 pkt.). Prócz Adama Małysza w dziesiątce uplasował się jeszcze jeden skoczek Wisły Ustronianki Tomasz Byrt, który był dziewiąty (118 i 121 m nota 225,7 pkt.). 11 października w Zakopanem dokończono zawody w dwuboju rozgrywane w ramach Mistrzostw Polski w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej na igielicie. Po sobotnim (10 października) konkursie skoków prowadził Paweł Słowiok, a drugi był Adam Cieślar (obaj KS Wisła Ustronianka). Niestety, w niedzielnym biegu nasi zawodnicy stracili swoje lokaty i ostatecznie Adam był trzeci, a Paweł czwarty. Tytuł mistrzowski wywalczył Tomasz Pochwała (TS Wisła Zakopane). Oto wyniki (1 skok skocznia HS 94 (K 85) / bieg na 10 km): 1. Tomasz Pochwała (TS Wisła Zakopane) skok (3) 112,0 pkt. (84,0 m) / bieg (2) 25.39,0, 2. Marcin Mąka (TS Wisła Zakopane) 0.19,9 straty skok (5) 106,5 pkt. (82,0 m) / bieg (1) 25.36,9, 3. Adam Cieślar (KS Wisła Ustronianka) 0.33,8 straty skok (2) 113,0 pkt. (85,0 m) / bieg (4) 25.16,8, 4. Paweł Słowiok (KS Wisła Ustronianka) 0.59,5 straty skok (1) 125,0 pkt. (89,5 m) / bieg (10) 27.30,5 23. Michał Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 9.58,5 straty skok (17) 81,0 pkt. (71,0 m) / bieg (23) 33.33,5, 24. Kamil Byrt (KS Wisła Ustronianka) 9.59,8 straty skok (16) 86,5 pkt. (73,5 m) / bieg (25) 33.56,8, 25. Dawid Macura (KS Wisła Ustronianka) 10.30,1 straty skok (26) 62,5 pkt. (63,0 m) / bieg (22) 32.51,1. Zawodami w Zakopanem zakończył się letni sezon dla skoczków i kombinatorów norweskich. Dodajmy sezon bardzo udany, w którym zawodnicy Wisły Ustronianki zdobyli wiele nagród i wygrali wiele zawodów. Oby w zimie naszym zawodnikom szło równie dobrze. Gratulujemy i życzymy powodzenia! Walka o Stożek 11 października na Stożku odbyła się impreza Uphill 2009, będąca jedną z edycji Akademickich Mistrzostw Śląska MTB. Mimo niezbyt dogodnych warunków atmosferycznych silny deszcz i niska temperatura, na starcie stawiło się aż 56 zawodników. Walka o zdobycie Stożka toczyła się w kilku kategoriach, męskich i żeńskich, a zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: K 1 Martyna Bytomska, K 2 Aleksandra Janota, M 1 Daniel Gola, M 2 Wojciech Stawarz, M 3 Bogusław Fabian, M 4 Armand Surwiło, M 5 Wojciech Bartolewski i M 6 Andrzej Krzempek. Najlepszy czas wśród kobiet osiągnęła Aleksandra Janota 27 min. 22 sek. a wśród mężczyzn najszybciej na Stożek wyjechał Wojciech Stawarz 19 min. 03. sek. Krzysztof Howikowicz 18 echo WISŁY fot. Krzysztof Howikowicz

19 Gołota trenował w Wiśle Przed polską walką stulecia z Tomaszem Adamkiem przez kilka dni przebywał w Wiśle Andrzej Gołota. Pięściarz wraz z trenerem Samem Colonną ostatnie dni przed walką postanowili spędzić w Ośrodku Sportowym Start. Dzięki uprzejmości dyrektora Roberta Dłużniaka mogliśmy spotkać się z zawodnikiem, który opowiadał podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami o swojej narciarskiej pasji i sentymencie do Wisły. Redakcji Echa Wisły udało się porozmawiać z bokserem na tematy niekoniecznie związane ze sportem. Bardzo podoba mi się w Wiśle. Z zainteresowaniem wysłuchałem opowieści o historii waszego miasta, pełnej różnych wyznań religijnych. Na świecie ludzie zabijają się w imię religii, a powinni przyjechać tutaj, do Wisły, by nauczyć się, jak żyć obok siebie. To bardzo ciekawe, że mieszkańcy różnych wyznań potrafią współpracować mówił pięściarz. Autor artykułu z Andrzejem Gołotą fot. Katarzyna Koczwara fot. Łukasz Bielski Bokser podczas treningu w Wiśle Jak podkreślał Andrzej Gołota bardzo odpowiada mu Ośrodek Sportowy Start. Mogę tu w spokoju trenować, jest miła obsługa i pyszne jedzenie dodał z uśmiechem bokser. Andrzej Gołota miał na miejscu do dyspozycji basen, siłownię i bieżnię, być może dlatego praktycznie nie opuszczał ośrodka. Spotkanie z dziennikarzami i krótka sesja fotograficzna na jaką pozwolił zawodnik to nieliczne momenty, kiedy można było zobaczyć pięściarza na mieście. W przeciwieństwie do swojego podopiecznego po Wiśle chętnie spacerował trener Sam Colonna. To nie pierwszy pobyt Gołoty w Wiśle. Pięściarz był w naszym mieście na zgrupowaniu jeszcze zanim zaczął robić karierę na zawodowym ringu. Jak widać miasto darzy wielką sympatią a my cieszymy się, że za sprawą wizyty Andrzeja Gołoty o Wiśle znów mówiło się w całej Polsce. Leszek Szalbot Rysunki i tekst: Paweł Lazar. Podanie o powstaniu Wisły. IMKO WISEŁKA (odc. 11) echo WISŁY 19

20 rys. Paweł Lazar ROZMAITOŚCI KALENDARIUM IMPREZ 11 listopada (środa) Obchody Dnia Niepodległości uroczystości przy pomniku Walczącym i Poległym o Wolność i Polskość Ojczyzny przy ul. Konopnickiej (godz. 9:30); uroczyste nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy p.w. św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim Groniu przy Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle Czarne (godz. 11:30) listopada (poniedziałek, wtorek) XNII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Ludomiry Krop konkurs jest imprezą zamkniętą i przeznaczony jest dla uczniów wiślańskich szkół wszystkich szczebli nauczania oraz przedszkoli Muzeum Beskidzkie, godz. 9:00 26 listopada (czwartek) Andrzejki w ramach Wiślańskiej Sceny Kabaretu Długi wystąpi Grupa Rafała Kmity oraz płeć piękna zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Wiśle, będzie również prowadzona loteria fantowa Kino Marzenie, godz , wstęp wolny 4 grudnia (piątek) Mikołajki wszystkie wiślańskie przedszkola oraz szkoły podstawowe, odwiedzi Mikołaj ze specjalnie przygotowanym na tę okazje programem artystycznym. Jegomość z Laponii obdaruje również maluchy smakołykami. REPERTUAR KINA MARZENIE Kino Marzenie w listopadzie jest nieczynne. Zapraszamy w okresie 4 6 grudnia na film Dzieci Ireny Sendlerowej, godz. 17:00, bilet 13 zł Zebrały się Hana z Marenó Łu ciebie też tela ten śniyg nałómoł? Nó! Dyć strasznej szkody narobiło! Jabłónie połómane, a krzoki z malinami ganc legły. Jo se spóminó, że przez pindziesiąt roków temu też tak było, że my jabłka na ziemi łobiyrali, bo z gałęziami pospadowały. Na przirode ni ma rady, trzeja sie ji boć i tela. Ja, ale nie wszycko jidzie na nie swalić! Dyby gałęzi nie było nad drutami, to by może nie było takij sumeryje ze światłe. To je prowda, nikierzi po trzi dni ni mieli prądu. Dyby jeny światło, to se poradzisz, ale jak kiery mo nowoczesny piec, to nie dość, że ćma, to jeszcze mioł zima. I rób se tu ekologije! Ci, co smrodzó wąglim, to sie śmioli. Jo ci powie, że to je nic, podle tego łodśnieżanio! Nale?! Łu was pługi jeździły? Tóż prowie że ni! I to było nejgorsze. Dziecka do szkoły ni, bo ni ma jich jako zawiyżć, do roboty też, żoden pieszo nie póndzie, tóż ani chodniczków nie wydrepścili. Wiysz, jak my rozmyślali, cóż tak tych pługów nie posłali, to nó powiedzieli, że we gminie jeszcze nie łobrali tych, co bedó robić nejłacnij. Mój ty smutku! Tóż nie wiedzieli, że bedzie zima? Chcieli z te czakać do Godów? Czy wiysz? Kiejsi nie trza było nic przetargować, sześć abo więcyj kóni, drzewiany pług, chłopy na niem posiodali i droga była rozłorano! Ani we województwie nie wiedzieli, że suje? Główne cesty też taki były. Nó, łod nich nie widać, ale z gminy przeca cosi widno, a pono musieli do nich zazwónić aże z powiatu, że cesty mómy zasute. Nó, tryfiałoby powiedzieć nie, że zima zaskoczyła drogowców, ale łuni zaskoczyli zime, bo łuznali, że jak nie łuwidzó śniega, to sama póndzie! Dyć tak sie stało! Skoz dlo tych, co czytali: Jak kiery se myśli, że prowie łunego łobrządzómy, to mu sie tak jeny zdo, bo to nasze bałuszeni je łod początku do kóńca tak naschwol, scyganióne, a nie nałozajst. Baby z grónia

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI

WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI Lipiec 2011 (148) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI W dniach 18 19 czerwca odbyła się impreza Wisła Adamowi Małyszowi, która zamknęła

Bardziej szczegółowo

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011. Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011. Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603 Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011 1 Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603 DZIĘKUJĄC ZA CHLEB Pogoda w tym roku niezbyt sprzyjała rolnikom, plony będą zapewne niższe niż w ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel Nr 09 (46) listopad 2010 r. Ogłoszenie płatne Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY-

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY- Nr 4(1) 2008 CZERW I E C 2008 BIULETYN I N F O R- M AC Y J N Y U R Z Ę D U G M I N Y W G O S T Y- w numerze Aktualności...4 Złote Gody 50 lecie małżeństwa Rozalii i Stanisława Kloska... 12 Poznaj swojego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13.

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13. W numerze: Od redakcji 3 Informacje/Wydarzenia 4 Ogłoszenia/Komunikaty 15 Wywiad 20 GOPS/Profilaktyka 22 Od Kuchni 26 Zielono mi 27 Kultura 28 Ze świata 32 Psychowieści 34 Sport 35 Godne polecenia 40 U

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Rozsód owiec na Ochodzitej za nami str. 13. Moje Boisko Orlik 2012 w budowie str.

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Rozsód owiec na Ochodzitej za nami str. 13. Moje Boisko Orlik 2012 w budowie str. Nasza INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY Trójwieœ www.istebna.eu NR 11 (208) ROK XVIII Listopad 2010 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 (w tym 22% VAT) 11 listopada Dzień Niepodległości Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK

26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK 26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ str. 3 ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA str. 4 STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK KARATECY I AKROBATKI Z SUKCESAMI str.

Bardziej szczegółowo

Stojaki rowerowe DODATEK TV. str. 9. czytaj na str. 3. str. 16 Z GMINY. Dożynki w Nunie. Powolny marsz w górę tabeli KREDYT GOTÓWKOWY

Stojaki rowerowe DODATEK TV. str. 9. czytaj na str. 3. str. 16 Z GMINY. Dożynki w Nunie. Powolny marsz w górę tabeli KREDYT GOTÓWKOWY DODATEK TV DBAMY O ŚRODOWISKO EKOROBERT SKUP Surowców wtórnych MAKULATURA - 0,15 zł/kg FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg Pieścirogi Nowe ul. Sikorskiego 14 TEL. 502 788 333 23 693 19 45 Z A P R O S Z E N I

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo