PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. RC4, RC5 (v. 2015_11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. RC4, RC5 (v. 2015_11)"

Transkrypt

1 Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RC4, RC5 (v. 2015_11) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a, KRAPKOWICE

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE WYGLĄD MANIPULATORÓW ZNACZENIE PRZYCISKÓW KOMUNIKATY INFORMACYJNE STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI TRYBY PRACY PRZEGLĄDANIE NASTAW URZĄDZEŃ (WIDOKI) PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRALI WIDOK CENTRALA (PODSTAWOWY) SPRAWDZENIE USTAWIEŃ WENTYLACJI WIDOK WENTYLACJA SPRAWDZENIE USTAWIEŃ NAGRZEWNICY WIDOK NAGRZEWNICA SPRAWDZENIE USTAWIEŃ CHŁODNICY WIDOK CHŁODNICA SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRZEPUSTNICY STREFOWEJ WIDOK STREFA SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRACY WG WILGOTNOŚCI WIDOK WILGOTNOŚĆ SPRAWDZENIE USTAWIEŃ STEROWANIA WG CO2 WIDOK STEROWANIE CO SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ODZYSKU CIEPŁA WIDOK BYPASS SPRAWDZENIE USTAWIEŃ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WIDOK GWC USUNIĘCIE OGRANICZENIA CZASU DZIAŁANIA CENTRALI (WIDOK DEMO) ZMIANA USTAWIEŃ STEROWNIKA (MENU) MENU GŁÓWNE NAJCZĘŚCIEJ ZMIENIANE PARAMETRY MENU PROGRAM AUTO ZMIANA PROGRAMU PODGLĄD I EDYCJA PRZEGLĄDANIE POZYCJI PROGRAMU PODGLĄD I EDYCJA EDYCJA POZYCJI PROGRAMU PODGLĄD I EDYCJA USUWANIE POZYCJI PROGRAMU PODGLĄD I EDYCJA DODAWANIE NOWYCH POZYCJI DO PROGRAMU KOPIOWANIE DNIA ZAPIS I ZAPAMIĘTANIE PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO ZMIANA USTAWIEŃ WENTYLACJI MENU WENTYLACJA ZMIANA USTAWIEŃ NAGRZEWNICY MENU NAGRZEWNICA ZMIANA USTAWIEŃ CHŁODNICY MENU CHŁODNICA ZMIANA USTAWIEŃ STREFY MENU STREFA ZMIANA USTAWIEŃ ODZYSKU CIEPŁA MENU BYPASS ZMIANA USTAWIEŃ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MENU GWC ZMIANA USTAWIEŃ PRACY WG WILGOTNOŚCI MENU WILGOTNOŚĆ ZMIANA USTAWIEŃ PRACY WG STĘŻENIA CO2 MENU STĘŻENIE CO WYMIANA FILTRÓW I LICZNIK PRZYDATNOŚCI FILTRÓW MENU FILTRY USTAWIENIA WIETRZENIA MENU WIETRZENIE MENU AKTUALNA DATA I CZAS MENU SERWIS INFORMACJE O CENTRALI (CENTRALA) REGULACJA PODŚWIETLENIA MANIPULATORA (PODŚWIETLENIE) TEST INSTALACJI NASTAWY FABRYCZNE DIAGNOSTYKA KOMUNIKATY ALARMOWE UWAGI I ALARMY AWARIE AWARYJNY STOP BŁĘDY PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

3 1. WPROWADZENIE Na automatykę central Pro-Vent MISTRAL składają się dwa układy: sterownik wewnątrz centrali, kontrolujący samą centralę, manipulator ścienny, umieszczony w miejscu dogodnym dla użytkownika, pozwalający na regulację podstawowych parametrów pracy centrali (wydajność, odzysk ciepła), a także dodatkowo dostępnych urządzeń (np. nagrzewnice lub chłodnice kanałowe, dodatkowe przepustnice itd.). Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, sterownik jest urządzeniem niezawodnym i oszczędnym, zapewniając przy tym rozbudowane możliwości sterowania pracą całego systemu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia instrukcji prosimy o kontakt na adres: 2. WYGLĄD MANIPULATORÓW NAZWA RC4 RC5 WYGLĄD MONTAŻ Poziomo Pionowo WYŚWIETLACZ 4 linie po 20 znaków 4 linie po 16 znaków Dodatkowe diody: FUNKCJE ON sygnalizacja pracy centrali, Podświetlane przyciski DODATKOWE HEAT sygn. pracy nagrzewnicy, BYPASS sygn. pracy bypassu. 3

4 2.1. ZNACZENIE PRZYCISKÓW MAX STOP MENU AUTO WIDOK (VIEW) OK WIDOK PODSTAWOWY (WIDOK CENTRALA) Uruchomienie procedury wietrzenia (chwilowe zwiększenie wydajności centrali do maksymalnej). Patrz: MENU WIETRZENIE. Zatrzymanie wentylatorów centrali (brak wentylacji). Wejście do MENU, czyli edycji nastaw poszczególnych urządzeń oraz programu czasowego AUTO. Dokładny opis poszczególnych pozycji MENU znajduje się w dalszej części instrukcji. Zmiana globalnego trybu pracy centrali MANUAL / AUTO patrz TRYBY PRACY. Zmiana wyświetlanego ekranu WIDOK (na kolejny). Przycisk ignorowany w WIDOKU PODSTAWOWYM. Zwiększenie wydajności wentylacji. Zmniejszenie wydajności wentylacji. DODAJ (MAX) USUŃ (STOP) WRÓĆ (MENU) < (AUTO) > (WIDOK) OK WIDOK DEDYKOWANY (NP. MENU WENTYLACJA) Tylko w MENU PROGRAM AUTO dodanie pozycji programu automatycznego. Tylko w MENU PROGRAM AUTO usuwanie pozycji programu automatycznego. Wyjście z menu. Przejście do poprzedniej edytowanej wartości. Przejście do następnej edytowanej wartości. Potwierdzenie edycji. Zwiększenie aktualnie edytowanej wartości.. Zmniejszenie aktualnie edytowanej wartości. UWAGA! W niewentylowanych pomieszczeniach nie powinni przebywać ludzie! W ramach ostrzeżenia sterownik może sygnalizować brak wentylacji (sygnał dźwiękowy w odstępach ok. 7-sekundowych) KOMUNIKATY INFORMACYJNE W czasie normalnej pracy na ekranie manipulatora wyświetlane są informacje o aktualnych parametrach pracy centrali oraz urządzeń dodatkowych (np. nagrzewnica, chłodnica itd.). Gdy jest to konieczne, oprócz parametrów pracy centrali na wyświetlany jest dodatkowy komunikat informacyjne. Jeśli następuje kilka sytuacji jednocześnie, wyświetlany jest najważniejszy z komunikatów. 4

5 PRZYKŁADOWY KOMUNIKAT rozmrażanie brudne filtry nieustawiony czas! chłodzenie grzanie grzanie i chłodzenie UWAGA OPIS Centrala jest w trakcie rozmrażania. Filtry są zabrudzone i wymagają wymiany. Należy ustawić poprawną datę i czas. Chłodnica jest włączona. Nagrzewnica jest włączona. Włączona jest jednocześnie nagrzewnica i chłodnica. Wystąpiła sytuacja wymagająca sprawdzenia przez użytkownika/ instalatora (patrz pkt ) STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI 1. Przejdź do WIDOK WENTYLACJA (przycisk WIDOK / VIEW). 2. Zmieniaj stopień wydajności przyciskami. RODZAJ ZASTOSOWANYCH WENTYLATORÓW ILOŚĆ DOSTĘPNYCH STOPNI WYDAJNOŚCI Standardowe wentylatory (AC) 4 Wentylatory z komutacją elektroniczną (EC) 7 Przy włączonym 1 biegu przycisk jest ignorowany. Zatrzymanie wentylatorów jest możliwe wyłącznie za pomocą przycisku STOP. Komunikat Tymczasowo wyłączona sygnalizuje chwilowe wyłączenie wentylatorów wynikające ze zmiany parametrów pracy centrali. Może to nastąpić w czasie zmiany wydajności wentylatorów, zmiany stanu przepustnicy bypassu, GWC, strefy itp., a także po zmianie stanu sygnału ENABLE (sterowanie klap odcinających) czy po zakończeniu rozmrażania TRYBY PRACY GLOBALNY LOKALNY MANUAL AUTO WYŁĄCZONY PODZIAŁ TRYBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA ZASIĘG - nadrzędny tryb dla całej centrali, wyświetlany i ustawiany w widoku podstawowym (WIDOK CENTRALA). - ustawiany osobno dla każdej funkcji lub urządzenia (wentylacja, grzanie, chłodzenie, przepustnica strefowa, odzysk ciepła itp.), wyświetlany i ustawiany w powiązanym podmenu sterownika. PODZIAŁ TRYBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB STEROWANIA - tryb ręczny użytkownik sam definiuje parametry, według których pracuje dane urządzenie (w przypadku ustawienia jakiejś wydajności, temperatury nawiewu itd., centrala pracuje według zdefiniowanych parametrów aż do dokonania kolejnej ręcznej zmiany). - tryb automatyczny - parametry pracy centrali są ustawiane automatycznie według wybranego programu tygodniowego (wydajność, temperatura nawiewu i inne nastawy obowiązują do kolejnej pozycji programu i zmieniane są bez ingerencji użytkownika). - wybrane urządzenie/funkcja stale wyłączone. 5

6 RZECZYWISTY EFEKT USTAWIENIA TRYBÓW: GLOBALNEGO I LOKALNEGO Ustawiony tryb Ustawiony tryb globalny (centrali) lokalny (urządzenia) Rzeczywisty tryb pracy urządzenia AUTO AUTO Według programu tygodniowego. MANUAL MANUAL Według bieżących ustawień użytkownika. AUTO MANUAL Według bieżących ustawień użytkownika tryb MANUAL jest nadrzędny nad AUTO niezależnie od poziomu ustawień. MANUAL AUTO MANUAL AUTO WYŁĄCZONY Urządzenie wyłączone do momentu zmiany trybu lokalnego. W przypadku zastosowania w układzie automatyki dodatkowych czujników do regulacji wydajności (higrometr, CO 2), dostępne są dodatkowe tryby pracy na ich podstawie. Sygnalizowane jest to dodatkowo oznaczeniem H2O (regulacja wydajności na podstawie wilgotności) lub CO2 (regulacja wydajności na podstawie stężenia dwutlenku węgla) patrz pkt. 4.9., W zależności od rodzaju wbudowanego urządzenia, dostępne są dodatkowe lokalne tryby pracy: - załączony urządzenie stale załączone, - auto o C urządzenie pracuje na podstawie zadanej temperatury (dąży do jej osiągnięcia), - auto/załączony po przełączeniu globalnego trybu pracy na MANUAL (lub jeśli nie ma odpowiedniej pozycji w programie automatycznym), urządzenie jest stale załączone. - auto/wyłączony po przełączeniu globalnego trybu pracy na MANUAL (lub jeśli nie ma odpowiedniej pozycji w programie automatycznym), urządzenie jest stale wyłączone. 3. PRZEGLĄDANIE NASTAW URZĄDZEŃ (WIDOKI) Podczas normalnej pracy centrali, na wyświetlaczu manipulatora widoczny jest jeden z ekranów określanych jako WIDOK. Ilość ekranów WIDOK zależy od konfiguracji sterownika i w przypadku bardzo rozbudowanej automatyki centrali wentylacyjnej może ich być nawet kilkanaście. Ekran WIDOK danego urządzenia wyświetlany jest tylko w przypadku, kiedy to urządzenie zostało uruchomione w sterowniku np. przy braku nagrzewnicy nie będzie wyświetlany WIDOK NAGRZEWNICA PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRALI WIDOK CENTRALA (PODSTAWOWY) Praca auto - globalny tryb pracy centrali (tu: automatyczny, wg programu tyg.), Pn 14:20 - aktualna data i czas, 3 program fabryczny - identyfikator programu automatycznego, brudne filtry - dodatkowy komunikat. - zmiana wydajności wentylatorów (i automatyczne przełączenie do WIDOKU WENTYLACJA). 6

7 3.2. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ WENTYLACJI WIDOK WENTYLACJA Przejście do widoku: Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Wentylacja. Przykład dla trybu lokalnego MANUAL: pełna Wentylacja - nagłówek nazwa widoku, 4 bieg - numer biegu aktualna wydajność wentylacji (tu: 4. bieg), - rodzaj wentylacji (tu: pełna pracują oba wentylatory nawiewu i wywiewu). - zmiana wydajności wentylatorów. Przykład dla trybu lokalnego AUTO (wg programu tygodniowego): Wentylacja - nagłówek nazwa widoku, do 23:00 4 bieg - czas zmiany na następną pozycję programu; aktualny numer biegu, wywiew - rodzaj wentylacji (tu: wywiew pracuje tylko wentylator wywiewu), tymczasowo wyłączona - komunikat dodatk. o wymuszeniu chwilowego wyłączenia wentylacji (możliwe komunikaty opisano na końcu akapitu). W trybie pracy AUTO wyświetlana jest godzina kolejnej pozycji programu tygodniowego, jednak nie jest wyświetlany dzień tygodnia. W powyższym przykładzie może się więc zdarzyć, że zmiana nastąpi o godzinie 23:00, ale dopiero za kilka dni. W celu uniknięcia pomyłki w programie definiowanym przez użytkownika, zaleca się wprowadzenie co najmniej 1 pozycji w danym dniu dla każdego urządzenia (patrz punkt ). Przykład dla centrali z wentylatorami stałoprądowymi (tryb MANUAL): Wentylacja - nagłówek nazwa widoku, 7 bieg - aktualny numer biegu, nawiew 30% ust. 30% - informacja o wydajności nawiewu, wywiew 28% ust. 28% - informacja o wydajności wywiewu. Informacja o wydajności nawiewu/wywiewu składa się z dwóch wartości: aktualna oraz ustawiona (zadana przez użytkownika). W czasie normalnej pracy wartości są jednakowe. Różnice mogą pojawić się np. w trakcie cyklu rozmrażania kiedy centrala samoczynnie zmienia swoją wydajność. Więcej informacji na temat rozmrażania znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej centrali. 7

8 MOŻLIWE KOMUNIKATY OPIS W WIDOKU WENTYLACJA Wietrzenie 14:23 Aktywna funkcja wietrzenia oraz czas pozostały do jej zakończenia (patrz pkt ). tymczasowo wyłączona Chwilowe wymuszenie wyłączenia wentylacji (np. z powodu zmiany położenia przepustnic), po którym centrala samoczynnie powróci do normalnej pracy. studzenie nagrz. 25 s Wentylacja w trakcie wyłączania, które nastąpi po odliczeniu czasu niezbędnego do wystudzenia nagrzewnic. Sytuacja ma miejsce w przypadku wyłączania wentylatorów przy pracujących (rozgrzanych) elementach grzejnych nagrzewnic elektrycznych SPRAWDZENIE USTAWIEŃ NAGRZEWNICY WIDOK NAGRZEWNICA Przejście do widoku: Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Nagrzewnica 1. Przykład dla nagrzewnicy sterowanej z regulacją mocy (wodnej lub z zastosowanym pulserem): Nagrzewnica 1 - nagłówek nazwa widoku i identyfikator nagrzewnicy, t. ustawiona +20 o C - temperatura ustawiona (zadana) przez użytkownika, t. mierzona +19 o C - aktualnie mierzona temperatura, włączona na 50% mocy - aktualna moc grzania. - zmiana wartości temperatury zadanej. Przykład dla nagrzewnicy sterowanej stycznikowo (załącz/wyłącz) tryb auto: Nagrzewnica 1 - nagłówek nazwa widoku i identyfikator nagrzewnicy, do 08:30 t.ust.21 o C - czas zmiany pozycji programu i ustawiona w nim temperatura zadana, t. mierzona +20 o C - temperatura aktualnie mierzona przez centralę, włączona - aktualny stan nagrzewnicy. W pierwszej kolejności odzyskiwane jest ciepło w wymienniku ciepła centrali. Nagrzewnica służy jego dogrzaniu przed wtłoczeniem do pomieszczeń. W związku z tym nie ma możliwości załączenia nagrzewnicy przy załączonej przepustnicy bypassu (brak odzysku ciepła) SPRAWDZENIE USTAWIEŃ CHŁODNICY WIDOK CHŁODNICA Przejście do widoku: Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Chłodnica 1. 8

9 Chłodnica 1 - nagłówek nazwa widoku i identyfikator chłodnicy, t. ustawiona +24 o C - temperatura ustawiona (zadana) przez użytkownika, t. mierzona +19 o C - temperatura aktualnie mierzona przez centralę, wyłączona - aktualny stan chłodnicy. - zmiana wartości temperatury zadanej SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRZEPUSTNICY STREFOWEJ WIDOK STREFA Przejście do widoku: Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Strefa 1. Przykład dla strefy pracującej w trybie AUTO (kiedy występuje kilka stref): Strefa 4 do 06:31 włączona - nagłówek nazwa widoku i identyfikator strefy, - czas zmiany pozycji programu (tu: stanu przepustnicy strefowej), - aktualne położenie przepustnicy strefowej (tu: włączona). - zmiana położenia przepustnicy strefowej. Przykład dla centrali z jedną przepustnicą strefową, pracującą w trybie MANUAL: Strefa wyłączona - nagłówek nazwa widoku (brak identyfikatora), - aktualne położenie przepustnicy strefowej (tu: wyłączona) SPRAWDZENIE USTAWIEŃ PRACY WG WILGOTNOŚCI WIDOK WILGOTNOŚĆ Przejście do widoku: Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Wilgotność. W zależności od konfiguracji sterowanie na postawie wilgotności powietrza może być zrealizowane na 2 sposoby: sterowanie wydajnością wentylacji lub sterowanie przepustnicą recyrkulacyjną. Podczas normalnej pracy użytkownik wybiera jeden z 4 poziomów wilgotności określających wymagania obiektu. Zgodnie z tym wyborem sterownik centrali steruje pracą przepustnicy lub wydajnością wentylacji, starając się utrzymać wilgotność w zadanych granicach. 9

10 Przykład dla sterowania pracą przepustnicy recyrkulacyjnej (np. Mistral BSR), tryb AUTO: Wilgotność - nagłówek nazwa widoku, do 06:00 2. poziom - czas zmiany pozycji programu; ustawiony poziom wilgotności, 35-50%, mierzona 47% - zakres wilgotności dla zadanego poziomu; wilgotność mierzona, recyrkul. wyłączona - stan przepustnicy recyrkulacyjnej. - zmiana zadanego poziomu wilgotności. Zakres wilgotności odpowiadający każdemu poziomowi wilgotności można ustawić w MENU WILGOTNOŚĆ (patrz pkt. 4.9.). Zmiana położenia przepustnicy następuje po przekroczeniu ustawionego progu wilgotności. Przykład dla sterowania wydajnością wentylacji, tryb AUTO: Wilgotność - nagłówek nazwa widoku, do 06:00 2. poziom - czas zmiany pozycji programu; ustawiony poziom wilgotności, ustawiona 40% - wilgotność odpowiadająca zadanemu poziomowi, mierzona 37% - aktualnie mierzona wilgotność. - zmiana zadanego poziomu wilgotności. Aby centrala regulowała wydajność wentylacji w zależności od poziomu wilgotności, globalny tryb pracy centrali musi być ustawiony jako: - AUTO H20 (poziom wilgotności zadany jest w wybranym programie automatycznym), - MANUAL H20 (poziom wilgotności zadany jest ręcznie przez użytkownika) SPRAWDZENIE USTAWIEŃ STEROWANIA WG CO2 WIDOK STEROWANIE CO2 Przejście do widoku: Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Stężenie CO2. W opcji sterowania wg stężenia CO 2, użytkownik ma możliwość wyboru jednego z 4 zadanych poziomów. Im wyższy poziom tym większy komfort przebywania w otoczeniu (zadane stężenie CO 2 jest niższe): poziom 1. ekono, poziom 2. standard, poziom 3. komfort, poziom 4. komfort +. 10

11 Stężenie CO2 - nagłówek nazwa widoku, do 07:10 2. poziom - czas zmiany pozycji programu; ustawiony poziom stężenia CO 2, standard 0900ppm - stężenie CO 2 odpowiadające zadanemu poziomowi, mierzone 0450ppm - aktualnie mierzone stężenie CO 2. - zmiana zadanego poziomu stężenia CO 2. Aby centrala zmieniała wydajność wentylacji w zależności od poziomu stężenia CO 2, globalny tryb pracy centrali musi być ustawiony jako: - AUTO CO2 (wartość stężenia CO 2 poziom zadany jest w wybranym programie automatycznym), - MANUAL CO2 (wartość stężenia CO 2 poziom zadany jest przez użytkownika) SPRAWDZENIE USTAWIEŃ ODZYSKU CIEPŁA WIDOK BYPASS Przejście do widoku: Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Bypass. MOŻLIWE LOKALNE TRYBY PRACY BYPASSU Wyłączony Załączony MANUAL OPIS Bypass stale wyłączony (odzysk ciepła załączony). Bypass stale załączony (odzysk ciepła wyłączony). Praca na podstawie zadanej temperatury ustawionej przez użytkownika. Przykład dla trybu Załączony: Bypass Załączony - nagłówek nazwa widoku, - informacja o trybie pracy i stanie bypassu. Przykład dla trybu MANUAL: Bypass - nagłówek nazwa widoku, manual, załączony - tryb pracy; aktualny stan przepustnicy bypass, t. ustawiona +24 o C - temperatura zadana (ustawiona) przez użytkownika, t. mierzona +27 o C - temperatura aktualnie mierzona przez centralę. Celem pracy przepustnicy bypass jest chłodzenie lub utrzymanie chłodu w okresie letnim. Tryb Manual umożliwia automatyczne załączanie bypassu w okresie nocnym (chłodzenie pomieszczeń chłodnym powietrzem zewnętrznym) oraz wyłączenie bypassu w czasie upałów (częściowy odzysk chłodu na wymiennikach centrali). 11

12 3.9. SPRAWDZENIE USTAWIEŃ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WIDOK GWC Przejście do widoku: Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka GWC. MOŻLIWE LOKALNE TRYBY PRACY GWC Wyłączony Załączony MANUAL AUTO OPIS Powietrze stale przepływa z pominięciem gruntowego wymiennika ciepła. Powietrze stale przepływa przez gruntowy wymiennik ciepła. Przepustnica GWC zmienia stan w zależności od zadanej temperatury zewnętrznej. Przepływ powietrza przez GWC następuje kiedy temperatura mierzona znajduje się poza zakresem temperatur zadanych MIN i MAX. Przepustnica GWC pracuje zgodnie z pozycjami programu tygodniowego. Tryb AUTO jest przewidziany dla wymienników ciepła wymagających okresowej regeneracji umożliwia zaprogramowanie określonych przedziałów czasu pracy wymiennika oraz okresów regeneracji. Tryb MANUAL przeznaczony jest do pracy z wymiennikami ciepła które nie wymagają regeneracji i mogą pracować w trybie ciągłym. Umożliwia on wyłączenie GWC w okresach przejściowych, kiedy to np. wychłodzony po zimie wymiennik niepotrzebnie schładza powietrze nawiewane do centrali w ciepłe wiosenne dni. Przykład dla trybu Wyłączony: GWC Wyłączony - nagłówek nazwa widoku, - informacja o trybie pracy i stanie przepustnicy GWC. Przykład dla trybu AUTO: do 08:10 GWC - nagłówek nazwa widoku, załączony - czas zmiany pozycji programu; aktualny stan przepustnicy GWC. Przykład dla trybu MANUAL: GWC - nagłówek nazwa widoku, manual wyłączony - tryb pracy; aktualny stan przepustnicy GWC, min. 07 o C max. 24 o C - zakres temperatur zadanych, wg których pracuje GWC, t. mierzona +19 o C - temperatura zewnętrzna aktualnie mierzona przez centralę. 12

13 3.10. USUNIĘCIE OGRANICZENIA CZASU DZIAŁANIA CENTRALI (WIDOK DEMO) Wersja DEMO jest wersją sterownika z ograniczonym czasem działania, który umożliwia przetestowanie i wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji. Blokada uruchamiana jest fabrycznie, a jej usunięcie należy do instalatora w momencie końcowego uruchomienia i oddania instalacji wentylacyjnej do użytku. W okresie testowym sterownik jest w pełni sprawny i prawidłowo realizuje wszystkie swoje funkcje. Raz na dobę manipulator może automatycznie przełączać się na widok DEMO przypominając użytkownikowi o pozostałym okresie pracy instalacji w wersji testowej. Wersja DEMO koniec działania za 23 dni - nagłówek nazwa widoku, - informacja o pozostałym czasie działania. Po zakończeniu działania wersji testowej sterownik centrali zostaje zablokowany. Wszystkie dodatkowe urządzenia jak nagrzewnice, chłodnice, przepustnice itd. zostają wyłączone, a wentylacja pracuje w trybie przerywanym. Manipulator centrali zostaje zablokowany uniemożliwiając zmianę parametrów pracy systemu wentylacji i okresowo sygnalizuje dźwiękowo brak wentylacji. USUNIĘCIE BLOKADY: 1. Wciśnij kilka razy przycisk WIDOK (VIEW) do pojawienia się nagłówka Wersja DEMO. 2. Wciśnij przycisk USUŃ (DEL). Wyświetlony zostanie ekran jak poniżej. 3. Za pomocą przycisków wprowadź hasło uzyskane od producenta. Ver.: Sa_ wersja programu, nr ser: numer seryjny centrali, kod: kod, na podstawie którego generowane jest hasło, hasło: pole na hasło. OK - wprowadzanie hasła w celu usunięcia blokady, - potwierdzenie wpisania hasła. Wyświetlenie numeru 255 oznacza usunięcie blokady. 4. ZMIANA USTAWIEŃ STEROWNIKA (MENU) 4.1. MENU GŁÓWNE NAJCZĘŚCIEJ ZMIENIANE PARAMETRY Przejście do menu: Wciśnij przycisk MENU. MENU - nagłówek MENU, Data i czas - poprzednia pozycja MENU, > Program Auto < - zaznaczona pozycja MENU, Wentylacja - kolejna pozycja MENU. 13

14 EDYTUJ (EDIT) WRÓĆ (ESC) Instrukcja obsługi RC4, RC5 - wejście w tryb edycji wybranej pozycji, - powrót do poprzedniego poziomu, - wybór pozycji MENU; zwiększenie/zmniejszenie edytowanej wartości, - przesuwanie kursora w lewo i w prawo podczas edytowania wartości, OK - akceptacja wyboru pozycji MENU. Ekran MENU danego urządzenia wyświetlany jest tylko w przypadku, kiedy to urządzenie zostało zamówione w centrali np. przy braku nagrzewnicy nie będzie wyświetlane MENU NAGRZEWNICA MENU PROGRAM AUTO POZYCJE MENU Zmiana na inny Podgląd i edycja Kopiowanie dnia Zapis OPIS Zmiana aktualnego programu. Przeglądanie i zmiana pozycji aktualnie wybranego programu. Szybkie kopiowanie wszystkich pozycji z jednego dnia do innego. Zapisanie aktualnego programu jako jeden z programów użytkownika. Program Auto - nagłówek MENU, Zapis - poprzednia pozycja MENU, > Zmiana na inny < - zaznaczona pozycja MENU, Podgląd i edycja - kolejna pozycja MENU ZMIANA PROGRAMU Menu Zmiana na inny umożliwia zmianę aktualnego programu czasowego. Użytkownik ma do dyspozycji 7 programów fabrycznych i 4 programy użytkownika. Procedura zmiany programu: 1. Za pomocą przycisków wybierz odpowiedni program. 2. Potwierdź przyciskiem OK. Przykład ekranu przy wybranym programie fabrycznym: Zmiana programu - nagłówek MENU, Wczytaj program: 3 program fabryczny - aktualnie wybrany program, rodzina komfort - nazwa wybranego programu. Przykład ekranu przy wybranym programie użytkownika: Zmiana programu - nagłówek MENU, Wczytaj program: 1 progr. użytkownika - aktualnie wybrany program. 14

15 PROGRAMY FABRYCZNE ZAPISANE W PAMIĘCI STEROWNIKA (NIE EDYTOWALNE) PUSTY DOM KOMFORT EKONOMICZNY F0 Pusty dom F1 1. zmiana komfort F4 1. zmiana ekonomiczny F2 2. zmiana komfort F5 2. zmiana ekonomiczny F3 Rodzina komfort F6 Rodzina ekonomiczny Szczegółowe parametry programów fabrycznych: F0 PUSTY DOM Zalecany gdy przez dłuższy czas nie ma domowników (np. urlop) Dzień tygodnia Godzina Wydajność 00:00-06:00 0 bieg Pn Nd 06:00-12:00 1 bieg 12:00-18:00 0 bieg 18:00-00:00 1 bieg F1 PIERWSZA ZMIANA KOMFORT Zalecany dla domowników pracujących na pierwszą zmianę, wyższa wydajność wentylacji Dzień tygodnia Pn Pt So Nd Godzina Temp. Wydajność 00:00-06:00 18 o C 2 bieg 06:00-08:00 21 o C 3 bieg 08:00-15:00 17 o C 2 bieg 15:00-16:00-3 bieg 16:00-23:00 21 o C - 23:00-00:00 18 o C 2 bieg 00:00-06:00 18 o C 2 bieg 06:00-23:00 21 o C 3 bieg 23:00-00:00 18 o C 2 bieg F4 PIERWSZA ZMIANA EKONOMICZNY Zalecany dla domowników pracujących na pierwszą zmianę, niższa wydajność wentylacji Dzień tygodnia Pn Pt So Nd Godzina Temp. Wydajność 00:00-06:00 18 o C 1 bieg 06:00-08:00 21 o C 2 bieg 08:00-15:00 17 o C 1 bieg 15:00-16:00-2 bieg 16:00-23:00 21 o C - 23:00-00:00 18 o C 1 bieg 00:00-06:00 18 o C 1 bieg 06:00-23:00 21 o C 2 bieg 23:00-00:00 18 o C 1 bieg F2 DRUGA ZMIANA KOMFORT Zalecany dla domowników pracujących na drugą zmianę, wyższa wydajność wentylacji Dzień tygodnia Pn Pt So Nd Godzina Temp. Wydajność 00:00-08:00 18 o C 2 bieg 08:00-15:00 21 o C 3 bieg 15:00-22:00 17 o C 2 bieg 22:00-00:00 21 o C 3 bieg 00:00-08:00 18 o C 2 bieg 06:00-23:00 21 o C 3 bieg 23:00-00:00 18 o C 2 bieg F5 DRUGA ZMIANA EKONOMICZNY Zalecany dla domowników pracujących na drugą zmianę, niższa wydajność wentylacji Dzień tygodnia Pn Pt So Nd Godzina Temp. Wydajność 00:00-08:00 18 o C 1 bieg 08:00-15:00 21 o C 2 bieg 15:00-22:00 17 o C 1 bieg 22:00-00:00 21 o C 2 bieg 00:00-08:00 18 o C 1 bieg 06:00-23:00 21 o C 2 bieg 23:00-00:00 18 o C 1 bieg 15

16 F3 RODZINA KOMFORT Zalecany do wentylacji domu z dziećmi w wieku szkolnym, wyższa wydajność wentylacji Dzień tygodnia Pn Pt So Nd Godzina Temp. Wydajność 00:00-06:00 18 o C 2 bieg 06:00-09:00 21 o C 3 bieg 09:00-12:00 17 o C 2 bieg 12:00-22:00 21 o C 3 bieg 22:00-00:00 18 o C 2 bieg 00:00-06:00 18 o C 2 bieg 06:00-23:00 21 o C 3 bieg 23:00-00:00 18 o C 2 bieg F6 RODZINA EKONOMICZNY Zalecany do wentylacji domu z dziećmi w wieku szkolnym, niższa wydajność wentylacji Dzień tygodnia Pn Pt So Nd Godzina Temp. Wydajność 00:00-06:00 18 o C 1 bieg 06:00-09:00 21 o C 2 bieg 09:00-12:00 17 o C 1 bieg 12:00-22:00 21 o C 2 bieg 22:00-00:00 18 o C 1 bieg 00:00-06:00 18 o C 1 bieg 06:00-23:00 21 o C 2 bieg 23:00-00:00 18 o C 1 bieg Dostępne są 4 programy użytkownika (U1-U4), domyślnie identyczne jak program fabryczny F1. Do zmiany nastaw programu użytkownika służy MENU PODGLĄD I EDYCJA PODGLĄD I EDYCJA PRZEGLĄDANIE POZYCJI PROGRAMU Menu Podgląd i edycja umożliwia przejrzenie oraz zmianę zawartości aktualnego programu. W trakcie edycji przeglądane pozycje można zmieniać (edytować), usuwać oraz dodawać nowe. W czasie przeglądania pozycje wyświetlane są jedna po drugiej, uporządkowane według czasu. Program tygodniowy składa się z kolejnych pozycji dla poszczególnych urządzeń w formie: dzień tygodnia i godzina początkowa + wartości zadane funkcji/urządzenia. W związku z powyższym edycja oznacza zmianę wartości zadanej urządzenia, natomiast zmiany godzinowe i zmianę typu urządzenia wykonuje się poprzez dodawanie i usuwanie całych pozycji. Przykład pozycji związanej z wydajnością wentylacji centrala z wentylatorami AC (4-biegowe): Podgląd programu - nagłówek MENU, Pn 14:30 poz.012/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, Wentylacja 3. bieg - nazwa funkcji i wartość zadana (tu: numer biegu). Przykład pozycji związanej z wydajnością wentylacji centrala z wentylatorami EC (7-biegowe): Podgląd programu - nagłówek MENU, Pn 14:30 poz.012/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, Wentylacja 5. bieg - nazwa funkcji i wartość zadana (tu: numer biegu), (naw. 75%, wyw. 68%) - wydajność nawiewu i wywiewu na wybranym biegu. Przykład pozycji związanej z nagrzewnicą: Podgląd programu - nagłówek MENU, Wt 11:24 poz.013/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, Nagrzewnica o C - nazwa funkcji i wartość zadana (tu: temperatura załączania). 16

17 Przykład pozycji związanej z przepustnicą strefową centrala z jedną przepustnicą: Podgląd programu - nagłówek MENU, Śr 15:35 poz.014/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, Strefa Załączona - nazwa funkcji i wartość zadana (tu: ustawienie przepustnicy). Przykład pozycji związanej z przepustnicami strefowymi centrala z kilkoma przepustnicami: Podgląd programu - nagłówek MENU, Śr 15:35 poz.014/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, Strefy - nazwa funkcji, Załączone: lista przepustnic (numer załączone, kreska wyłączone). Przykład pozycji związanej z przepustnicami strefowymi centrala z ponad 5 przepustnicami: Podgląd programu - nagłówek MENU, Śr 15:35 poz.014/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, Strefy - nazwa funkcji, Zał.: lista przepustnic (numer załączone, kreska wyłączone). Przykład pozycji związanej z przepustnicą GWC: Podgląd programu - nagłówek MENU, Cz 16:00 poz.015/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, GWC Załączony - nazwa funkcji i wartość zadana (tu: położenie przepustnicy), - lista przepustnic (numer załączone, kreska wyłączone). Przykład pozycji związanej ze sterowaniem wg wilgotności centrala z przepustnicą recyrkulacyjną: Podgląd programu - nagłówek MENU, Cz 16:30 poz.016/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, Wilgotność 3. poziom - nazwa funkcji i wartość zadana (tu: ustawiony poziom wilgotności), (min. 23%, max. 34%) - zakres dopuszczalnej wilgotności dla zadanego poziomu. Pozycje związane ze sterowaniem wg stężenia CO 2 wyglądają analogicznie jak dla sterowania wg wilgotności PODGLĄD I EDYCJA EDYCJA POZYCJI PROGRAMU Procedura edycji: 1. Przeglądając odpowiednią pozycję, wciśnij przycisk EDYTUJ (EDIT). Zmieniana wartość zacznie migać. 2. Za pomocą przycisków zmień wartość. 3. Potwierdź przyciskiem OK. W razie rezygnacji wciśnij WRÓĆ (ESC). 17

18 W przypadku zmiany ustawień stref w centrali posiadającej ich wiele, należy również operować przyciskami w celu wybrania odpowiedniej strefy do edycji PODGLĄD I EDYCJA USUWANIE POZYCJI PROGRAMU Procedura usuwania pozycji: 1. Przeglądając odpowiednią pozycję, wciśnij przycisk USUŃ (DEL). Pojawi się pytanie o potwierdzenie usunięcia. 2. Potwierdź przyciskiem OK. W razie rezygnacji wciśnij dowolny inny przycisk. Podgląd programu - nagłówek MENU, Pn 14:30 poz.012/086 - dzień tygodnia, godzina, numer pozycji i ogólna liczba pozycji, Wentylacja 1. bieg - nazwa funkcji i wartość zadana, Usunąć pozycję? - pytanie o potwierdzenie usunięcia pozycji. W programie musi pozostać przynajmniej jedna pozycja. W przypadku próby usunięcia ostatniej pozycji wyświetlany jest komunikat informujący o braku takiej możliwości, po czym wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje powrót do przeglądania programu. Ekran podczas próby usunięcia ostatniej pozycji: UWAGA! Nie można usunąć wszystkich pozycji programu PODGLĄD I EDYCJA DODAWANIE NOWYCH POZYCJI DO PROGRAMU Procedura dodawania nowej pozycji: 1. W trakcie przeglądania pozycji programu, wciśnij przycisk DODAJ (ADD). Pojawi się informacja o dodawaniu nowej pozycji. 2. Wprowadź dzień tygodnia i czas, od kiedy ma obowiązywać nowa pozycja (, OK). 3. Wybierz funkcję/urządzenie, którego ma dotyczyć pozycja (, OK): - wentylacja (określenie wydajności wentylatorów), - nagrzewnica (ustawienie pożądanej temperatury powietrza), - chłodnica (ustawienie pożądanej temperatury powietrza), - strefa (określenie stanu przepustnicy), - wilgotność (ustawienie poziomu wilgotności), - CO2 (ustawienie poziomu stężenia CO2), - GWC (określenie stanu przepustnicy gruntowego wymiennika ciepła). 18

19 Sekwencja ekranów podczas dodawania nowej pozycji: Nowa pozycja Pn 12:15 - ustawianie czasu (dzień tygodnia i godzina). Nowa pozycja Pn 12:15 Wentylacja - ustawianie rodzaju funkcji/urządzenia (tu: wentylacja). Nowa pozycja Pn 12:15 Wentylacja 2. bieg - ustawianie wartości zadanej (tu: bieg wentylacji). Nowa pozycja - informacja o prawidłowym dodaniu nowej pozycji. dodana do programu Program czasowy może się składać z maksymalnie 254 pozycji (i min. 1 pozycji). W przypadku, gdy nie ma już miejsca na dodatkowe pozycje, próba dodania nowej pozycji spowoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, po czym wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje powrót do przeglądania programu. UWAGA! Nie można dodać kolejnej pozycji do programu - informacja o braku możliwości dodania nowej pozycji KOPIOWANIE DNIA Kopiowanie dnia umożliwia szybsze tworzenie lub dopasowanie już istniejącego programu do swoich potrzeb i preferencji. Korzystając z tej funkcji wystarczy wprowadzić pozycje programu dla jednego dnia tygodnia, a następnie skopiować je do wszystkich innych dni, w których program ma mieć taką samą zawartość. Procedura kopiowania: 1. Wybierz dzień źródłowy (, OK). 2. Przejdź do wyboru dnia docelowego (przyciski: ). 3. Wybierz dzień docelowy (, OK). 4. W zatwierdzenia wciśnij przycisk OK. 5. W celu powrotu wciśnij dowolny przycisk. 19

20 Kopiowanie dnia z Pn na Cw - nagłówek MENU, - dzień źródłowy (tu: Pn poniedziałek) i docelowy (tu: Cw czwartek). Po pomyślnym skopiowaniu sterownik zasygnalizuje to sygnałem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem: Kopiowanie dnia z Pn na Cw Skopiowano - komunikat o pomyślnym skopiowaniu dnia. Jeśli po skopiowaniu zawartości dnia, program miałby więcej niż 254 pozycje, to kopiowanie nie będzie wykonane. Sygnalizowane jest to sygnałem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem: Kopiowanie dnia z Pn na Cw Brak miejsca! - komunikat o braku możliwości skopiowania dnia ZAPIS I ZAPAMIĘTANIE PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO Po dokonaniu edycji, sterownik umożliwia zapisanie zmienionego programu. Możliwy jest zapis 4 różnych programów użytkownika za pomocą MENU ZAPIS. Procedura zapisu: 1. Wybierz numer programu użytkownika (, OK). Prawidłowe zapisanie programu sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem. 2. Aby wyjść z zapisu, wciśnij przycisk WRÓĆ (ESC). Zapis programu - nagłówek MENU, Zapisz program jako: 1 progr. użytkownika - numer wybranego programu użytkownika ZMIANA USTAWIEŃ WENTYLACJI MENU WENTYLACJA Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie

21 Wyłączona Manual Auto Ster zew pełna nawiew wywiew nawiew wywiew bieg WARTOŚCI USTAWIANE W MENU WENTYLACJA TRYB PRACY WENTYLACJI Trwałe zatrzymanie wentylacji. Powoduje zatrzymanie wentylatorów (STOP). Ustawiona wydajność wentylatorów utrzymywana aż do kolejnej ręcznej zmiany wydajności. Wentylatory pracują w trybie zgodnym z globalnym trybem pracy centrali. Wentylatory pracują jak w trybie Manual, natomiast zmiany wydajności można dokonywać ręcznie z poziomu manipulatorów lub sygnałem zewnętrznym z poziomu innego sterownika. Więcej informacji: dokument DTR-Automatyka, rozdział Sterowanie zewnętrzne. RODZAJ WENTYLACJI Pracują obydwa wentylatory: nawiewu i wywiewu. Pracuje tylko wentylator nawiewu, dostarczając świeże powietrze do pomieszczeń. Pracuje tylko wentylator wywiewu, usuwając zużyte powietrze z pomieszczeń. WYDAJNOŚĆ NAWIEWU I WYWIEWU (TYLKO WENTYLATORY EC) Procentowa wydajność wentylatora nawiewu. Procentowa wydajność wentylatora wywiewu. Ustawiony bieg wentylacji. Podstawowym rodzajem pracy jest wentylacja pełna (nawiewno-wywiewna), która umożliwia odzysk ciepła w wymienniku centrali. Sam wywiew można ustawić okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby odzysku ciepła, a świeże powietrze można dostarczać np. poprzez otwieranie okien, co wpłynie na redukcję kosztów użytkowania (pracuje jeden wentylator). Sam nawiew może być wykorzystywany kiedy chcemy wytworzyć nadciśnienie w obiekcie (np. w czasie silnego zakurzenia powietrza zewnętrznego). Powietrze nawiewane poprzez centralę jest filtrowane, co redukuje zanieczyszczenie. Każde otwarcie w tym czasie drzwi czy okien powoduje jego wypływ i minimalizuje ryzyko przedostawania zanieczyszczeń do wewnątrz. Przykład dla centrali z wentylatorami AC: Manual Wentylacja - nagłówek MENU, pełna - tryb pracy; rodzaj wentylacji. Przykład dla centrali z wentylatorami EC: Wentylacja - nagłówek nazwa funkcji, AUTO pełna - tryb pracy; rodzaj wentylacji, bieg 1.: nawiew 24% - numer biegu; wydajność dla nawiewu, wywiew 30% - wydajność dla wywiewu ZMIANA USTAWIEŃ NAGRZEWNICY MENU NAGRZEWNICA Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie 2.1. W przypadku kilku nagrzewnic, przełączenie do kolejnego MENU NAGRZEWNICA następuje za pomocą przycisków. 21

22 Wyłączona Manual Auto WARTOŚCI USTAWIANE W MENU NAGRZEWNICA TRYB PRACY NAGRZEWNICY Nagrzewnica stale wyłączona (brak grzania). Nagrzewnica pracuje zgodnie z ręcznymi ustawieniami użytkownika. Nagrzewnica pracuje zgodnie z globalnym trybem pracy centrali. Nagrzewnica 1 Auto - nagłówek nazwa funkcji, - tryb pracy nagrzewnicy ZMIANA USTAWIEŃ CHŁODNICY MENU CHŁODNICA Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie 2.1. W przypadku kilku chłodnic, przełączenie do kolejnego MENU CHŁODNICA następuje za pomocą przycisków. Wyłączona Manual Auto WARTOŚCI USTAWIANE W MENU CHŁODNICA TRYB PRACY CHŁODNICY Chłodnica stale wyłączona (brak chłodzenia). Chłodnica pracuje zgodnie z ręcznymi ustawieniami użytkownika. Chłodnica pracuje zgodnie z globalnym trybem pracy centrali. Chłodnica 1 Auto - nagłówek MENU, - tryb pracy chłodnicy ZMIANA USTAWIEŃ STREFY MENU STREFA Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie 2.1. W przypadku kilku stref, przełączenie do kolejnego MENU STREFA następuje za pomocą przycisków. Wyłączona Załączona Auto / wyłączona Auto / załączona WARTOŚCI USTAWIANE W MENU STREFA TRYB PRACY PRZEPUSTNIC STREFOWYCH Przepustnica cały czas zamknięta. Przepustnica cały czas otwarta. Jeśli centrala pracuje globalnie w trybie MANUAL, to przepustnica jest zamknięta, natomiast jeśli centrala pracuje globalnie w trybie AUTO, to przepustnica pracuje według programu tygodniowego. Jeśli centrala pracuje globalnie w trybie MANUAL, to przepustnica jest otwarta, natomiast jeśli centrala pracuje globalnie w trybie AUTO, to przepustnica pracuje według programu tygodniowego. 22

23 Przykład dla centrali z pojedynczą strefą: Strefa Wyłączona - nagłówek MENU, - tryb pracy strefy. Przykład dla centrali z większą liczbą stref: Strefy - nagłówek MENU, 2. Auto/Załączona - numer przepustnicy strefowej i jej tryb pracy ZMIANA USTAWIEŃ ODZYSKU CIEPŁA MENU BYPASS Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie 2.1. WARTOŚCI USTAWIANE W MENU BYPASS TRYB PRACY PRZEPUSTNICY BYPASS Wyłączona Bypass cały czas zamknięty (odzysk ciepła załączony). Załączona Bypass cały czas otwarty (odzysk ciepła wyłączony). Manual Położenie przepustnicy bypass zależy od ustawianej ręcznie temperatury wywiewu (przy braku GWC również od temperatury zewnętrznej). Bypass jest załączany powyżej zadanej temperatury. TEMPERATURA ZADANA DLA ODZYSKU CIEPŁA Temperatura graniczna przełączania przepustnicy bypass pracującej w trybie Manual. Celem pracy przepustnicy bypass jest chłodzenie lub utrzymanie chłodu w okresie letnim. Tryb Manual umożliwia automatyczne załączanie bypassu w okresie nocnym (chłodzenie pomieszczeń chłodnym powietrzem zewnętrznym) oraz wyłączenie bypassu w czasie upałów (częściowy odzysk chłodu na wymiennikach centrali). Bypass - nagłówek MENU, Wyłączony - tryb pracy przepustnicy bypass, t. ustawiona +24 o C - temperatura zmiany położenia przepustnicy bypass w trybie Manual ZMIANA USTAWIEŃ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MENU GWC Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie

24 Wyłączony Załączony Manual Auto MIN MAX WARTOŚCI USTAWIANE W MENU GWC TRYB PRACY PRZEPUSTNICY GWC GWC cały czas zamknięty (powietrze do centrali pobierane z czerpni ściennej). GWC cały czas otwarty (powietrze pobierane poprzez gruntowy wymiennik ciepła). Przepustnica samoczynnie zmienia stan włączając się i wyłączając według ustawionych przez użytkownika temperatur MIN i MAX. GWC pracuje zgodnie z ustawieniami programu tygodniowego. TEMPERATURY ZADANE DLA PRZEPUSTNICY GWC Temperatura zewnętrzna, poniżej której następuje otwarcie (załączenie) przepustnicy GWC pracującej w trybie Manual. Temperatura zewnętrzna, powyżej której następuje otwarcie (załączenie) przepustnicy GWC pracującej w trybie Manual. W trybie Manual z chwilą wzrostu temperatury zewnętrznej powyżej progu MAX lub obniżenia temperatury poniżej progu MIN następuje samoczynne otwarcie przepustnicy GWC. Dzięki temu następuje wstępne ogrzanie powietrza (zima) lub ochłodzenie (lato). W okresach przejściowych, kiedy temperatura zewnętrzna znajduje się w przedziale pomiędzy ustawionymi wartościami MIN i MAX przepustnica GWC zostaje zamknięta. Ze względu na dużą bezwładność cieplną wymiennika, wprowadzono w sterowniku dodatkowe zależności czasowe i temperaturowe ograniczające zbyt częste lub przypadkowe zmiany przepustnicy GWC/czerpnia ścienna. min. 07 o C, GWC - nagłówek MENU, Manual - tryb pracy przepustnicy GWC, max. 24 o C - zakres temperatur, według których następuje przełączanie przepustnicy GWC pracującej w trybie Manual ZMIANA USTAWIEŃ PRACY WG WILGOTNOŚCI MENU WILGOTNOŚĆ Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie 2.1. Rodzaj parametrów ustawianych w MENU WILGOTNOŚĆ jest zależny od zamówionego sposobu regulacji wilgotności powietrza: - sterowanie za pomocą przepustnicy recyrkulacyjnej, - sterowanie za pomocą zmiany intensywności wentylacji. WARTOŚCI USTAWIANE W MENU WILGOTNOŚĆ TRYB PRACY NAWILŻANIA Wyłączona Funkcja wyłączona. Centrala pracuje z pominięciem wskazań czujnika wilgotności. Funkcja pracuje według ustawionego poziomu wilgotności, skonfigurowanego Manual ręcznie przez użytkownika. Auto Funkcja pracuje zgodnie z globalnym trybem pracy centrali. ZAKRES WILGOTNOŚCI DLA POZIOMÓW NAWILŻANIA (PRZEPUSTNICA RECYRKULACYJNA) MIN, MAX Zakres wilgotności, według którego pracuje przepustnica recyrkulacyjna. Kiedy zmierzona wartość wilgotności przekracza poziom MAX następuje zamknięcie przepustnicy (osuszanie). Kiedy poziom wilgotności spadnie poniżej poziomu MIN następuje otwarcie przepustnicy (koniec osuszania) WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI DLA KAŻDEGO Z POZIOMÓW (STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI) Wartość wilgotności, do której dąży centrala zmieniając odpowiednio wydajność wentylacji. 24

25 Stan przepustnicy recyrkulacyjnej oraz sposób regulacji wilgotności zależy od umieszczenia czujnika oraz sposobu podłączenia przepustnicy. W przypadku centrali BSR sygnał ten steruje pracą wewnętrznej przepustnicy recyrkulacyjnej, która umożliwia podmieszanie powietrza wywiewanego z nawiewanym. Podmieszanie umożliwia odzysk energii, a także ogranicza ilość powietrza świeżego w powietrzu nawiewanym do pomieszczeń, co zapobiega ich przesuszeniu w czasie mrozów. Przykład dla centrali z przepustnicą recyrkulacyjną: Wilgotność manual poziom: 1.: min. 24%, max. 41% - nagłówek MENU, - tryb pracy, - aktualnie ustawiony poziom nawilżania, - zakres wilgotności zadany dla ustawionego poziomu nawilżania. Przykład dla centrali z regulacją wilgotności za pomocą sterowania wydajnością wentylacji: Wilgotność manual poziom: 1.: wilgotn. wzgl. 41% - nagłówek MENU, - tryb pracy, - aktualnie ustawiony poziom nawilżania, - wilgotność zadana dla ustawionego poziomu nawilżania. W przypadku regulacji wydajności wentylacji w zależności od poziomu wilgotności zamiast biegów ustawiane są dopuszczalne poziomy (progi) wilgotności. Poziomy te na sterowniku określone są jako: 1- ekono, 2- standard, 3- komfort, 4- komfort +. Podczas normalnej pracy centrali, użytkownik zmienia tylko zadany dopuszczalny poziom wilgotności (analogicznie do zmiany biegów), a sterownik automatycznie steruje pracą wentylatorów zgodnie z ustawionym dopuszczalnym poziomem i aktualnie mierzoną wilgotnością. W czasie, gdy wilgotność w pomieszczeniach przekracza dopuszczalny poziom (próg) sterownik stopniowo zwiększa wydajność wentylacji, co prowadzi do osuszania pomieszczeń powietrzem zewnętrznym. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniach spadnie poniżej ustawionego progu, wydajność wentylatorów zostaje stopniowo ograniczana do minimum, żeby uniknąć przewentylowania i przesuszenia pomieszczeń. Zmiany wydajności wentylatorów realizowane są z pewnym opóźnieniem, dlatego nie reagują one na chwilowe wahania poziomu wilgotności w pomieszczeniach ZMIANA USTAWIEŃ PRACY WG STĘŻENIA CO2 MENU STĘŻENIE CO2 Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie

26 WARTOŚCI USTAWIANE W MENU STĘŻENIE CO 2 TRYB PRACY FUNKCJI Wyłączona Regulacja wydajności na podstawie czujnika stężenia CO 2 jest wyłączona. Funkcja pracuje w trybie Manual, niezależnie od globalnego trybu pracy centrali. Manual Zadane poziomy stężenia CO 2 są ustawiane ręcznie przez użytkownika. Auto Funkcja pracuje zgodnie z trybem pracy centrali. Zadane poziomy stężenia CO 2 wynikają z ustawionego programu automatycznego. WARTOŚĆ STĘŻENIA CO 2 DLA KAŻDEGO Z POZIOMÓW Dopuszczalna wartość stężenia CO 2 dla danego poziomu. Stężenie CO 2 - nagłówek MENU, auto - tryb pracy, poziom: 1.: - aktualnie ustawiony poziom stężenia CO 2, ekono 1200ppm - nazwa poziomu i ustawione dla niego stężenie CO 2. W przypadku regulacji wydajności wentylacji w zależności od poziomu CO2 (dwutlenku węgla) zamiast biegów ustawiane są dopuszczalne poziomy (progi) stężenia CO2. Poziomy te na sterowniku określone są jako: 1- ekono, 2- standard, 3- komfort, 4- komfort +. Podczas normalnej pracy centrali, użytkownik zmienia tylko zadany poziom CO2 (analogicznie do zmiany biegów), a sterownik automatycznie steruje pracą wentylatorów zgodnie z ustawionym dopuszczalnym poziomem i aktualnie mierzonym stężeniem CO2. W czasie, gdy stężenie CO2 w pomieszczeniach przekracza dopuszczalny poziom (próg), sterownik stopniowo zwiększa wydajność wentylacji, co skutkuje doprowadzeniem większej ilości powietrza świeżego. Jeżeli stężenie CO2 w pomieszczeniach spadnie poniżej ustawionego progu, wydajność wentylatorów zostaje stopniowo ograniczana do minimum, żeby uniknąć przewentylowania i ograniczyć zużycie energii przez centralę wentylacyjną. Całkowite zatrzymanie wentylatorów (STOP) możliwe jest tylko w razie ustawienia poziomu 1 (Ekono). W tym przypadku wentylatory zostaną zatrzymane gdy poziom CO 2 w obiekcie spadnie poniżej wartości ustawionej dla poziomu 3 (Komfort). Zmiany wydajności wentylatorów realizowane są stopniowo z pewnym opóźnieniem, dlatego nie reagują one na gwałtowne, chwilowe wahania poziomu CO 2 w pomieszczeniach. 26

27 4.11. WYMIANA FILTRÓW I LICZNIK PRZYDATNOŚCI FILTRÓW MENU FILTRY W MENU FILTRY można sprawdzić czy zastosowane wewnątrz centrali filtry powietrza nie wymagają wymiany. Kontrola stanu filtrów może być realizowana na dwa sposoby: zastosowanie wewnątrz centrali układu presostatów, które wykrywają zwiększone opory spowodowane zabrudzeniem filtrów w takim przypadku automatyka centrali reaguje na rzeczywiste zabrudzenie filtrów, licznik czasu pracy centrali w takim przypadku automatyka nie określa rzeczywistego stanu filtrów, a komunikat jest określany na podstawie szacowanego czasu pozostałego do ich wymiany. Po wymianie filtrów należy zresetować licznik. Przykład dla centrali z presostatami (wymiana filtrów niepotrzebna): Filtry nie wymagają wymiany - nagłówek MENU, - informacja o dobrym stanie filtrów. Przykład dla centrali z licznikiem przydatności filtrów (wymiana filtrów niepotrzebna): Filtry wymiana za 14 dni - nagłówek MENU, - informacja o czasie pozostałym do wymiany filtrów. Przykład dla centrali, w której konieczna jest już wymiana filtrów: Filtry brudne filtry konieczna wymiana - nagłówek MENU, - informacja o konieczności wymiany filtrów. Przykład dla centrali z presostatami (konfiguracja określająca który filtr wymaga wymiany): Filtry brudny 2. filtr konieczna wymiana - nagłówek MENU, - informacja o numerze brudnego filtru (1 nawiewu; 2 wywiewu), - informacja o konieczności wymiany. W przypadku central z licznikiem czasu pracy filtrów, po wymianie filtrów należy zresetować licznik: 1. Podczas wyświetlania MENU FILTRY wciśnij przycisk USUŃ (DEL). Licznik zostanie zresetowany do wartości maksymalnej (domyślnie: 92 dni). Istnieje możliwość zmiany domyślnego okresu wymiany filtrów przez instalatora (patrz pkt ). 27

28 4.12. USTAWIENIA WIETRZENIA MENU WIETRZENIE Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie 2.1. Funkcja wietrzenie umożliwia szybkie okresowe zwiększenie wydajności wentylacji do najwyższego biegu, np. w razie konieczności usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Uruchomienie funkcji: 1. Będąc w dowolnym ekranie typu WIDOK, wciśnij przycisk MAX (patrz punkt 2.1.). Każdorazowe kolejne wciśnięcie przycisku spowoduje wydłużenie czasu wietrzenia o dodatkowy czas (maksymalnie 99 min). WARTOŚCI USTAWIANE W MENU WIETRZENIE DOMYŚLNY CZAS TRWANIA WIETRZENIA Czas w minutach (domyślnie 15 minut). Wietrzenie Czas: 15 minut - nagłówek MENU, - ustawiony czas wietrzenia. W trakcie wietrzenia czas pozostały do jego zakończenia wyświetlany jest w 4. linii ekranu WIDOK WENTYLACJA. Funkcję wietrzenia można wymusić sygnałem zewnętrznym (opcja) patrz Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali, rozdział Współpraca centrali z okapem kuchennym MENU AKTUALNA DATA I CZAS Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie 2.1. Ustawienie zegara czasu rzeczywistego (aktualna data i czas) jest niezbędnie do prawidłowego działania programu czasowego oraz zapisywania historii alarmów w pamięci sterownika. Aktualna data i czas - nagłówek MENU, Czas: Data: 14:53:30 - czas (godzina:minuty:sekundy), Wt, data (dzień tygodnia, dzień.miesiąc.rok). 28

29 4.14. MENU SERWIS W tym podmenu zgrupowano wszystkie pozycje przydatne w czasie serwisu urządzenia. Po wejściu do menu SERWIS wyświetla się następujące podmenu: Serwis - nagłówek MENU, Diagnostyka - poprzednia pozycja MENU, > Centrala < - zaznaczona pozycja MENU, Nastawy fabryczne - kolejna pozycja MENU INFORMACJE O CENTRALI (CENTRALA) Centrala - nagłówek podmenu, Nr ser: numer seryjny centrali i sterownika, ver.: Sa_ wersja programu centrali, RC wersja programu manipulatora REGULACJA PODŚWIETLENIA MANIPULATORA (PODŚWIETLENIE) Wszelkich zmian parametrów dokonuje się za pomocą przycisków,, OK zgodnie z opisem w punkcie 2.1. Podmenu umożliwia regulację siły podświetlenia wyświetlacza oraz podświetlenia klawiszy manipulatora (tylko RC4). Sterownik po wciśnięciu dowolnego przycisku przechodzi w jaśniejszy tryb podświetlenia, co umożliwia łatwe wprowadzanie zmian i obsługę manipulatora. W celu ograniczenia zużycia energii przez automatykę oraz manipulator, po kilkunastu sekundach od ostatniego naciśnięcia klawisza, przyciski i wyświetlacz automatycznie przechodzą w ciemniejszy tryb wyświetlania. Przykład dla manipulatora RC4: Podświetlenie - nagłówek podmenu, Poziom Jasny Ciemny Ekran parametry podświetlania ekranu, Klawiatura parametry podświetlania przycisków. Przykład dla manipulatora RC5: Podświetlenie - nagłówek podmenu, Poziom Jasny 25 - parametry podświetlania ekranu na jaśniejszym poziomie, Ciemny 20 - parametry podświetlania ekranu na ciemniejszym poziomie. 29

30 TEST INSTALACJI Podmenu umożliwia uruchomienie procedury testowej, która pozwala na przetestowanie pracy centrali i urządzeń dodatkowych poprzez wymuszenie ich załączenia. Uruchomienie procedury testu: 1. Podczas wyświetlania MENU TEST INSTALACJI wciśnij przycisk OK. Test instalacji Czas: 163 Rozmrażanie - nagłówek podmenu, - czas od początku testu (w sekundach), - aktualnie testowana funkcja. SEKUNDA TRWANIA TESTU PRZEBIEG PROCEDURY TESTOWANIA TESTOWANA FUNKCJA SYGNALIZACJA (LICZBA DŹWIĘKÓW) 0-60 Czas opóźnienia Wymuszenie 1. biegu Wymuszenie 2. biegu (3. biegu dla wentylatorów EC) Wymuszenie 3. biegu (5. biegu dla wentylatorów EC) Wymuszenie 4. biegu (7. biegu dla wentylatorów EC) Wymuszenie załączenia układu rozmrażania wymienników Wymuszenie załączenia nagrzewnicy Wymuszenie załączenia nagrzewnicy Wymuszenie załączenia nagrzewnicy Wymuszenie załączenia nagrzewnicy Wymuszenie pozycji przepustnicy bypassu - otwarta Wymuszenie pozycji przepustnicy bypassu - zamknięta Wymuszenie pozycji przepustnicy GWC GWC załączony Wymuszenie pozycji przepustnicy GWC GWC wyłączony KONIEC TESTU wyświetlenie ekranu końcowego 4 Po zakończeniu testu instalacji centrala wyświetla ekran podsumowujący: Koniec testu Rozm +00 Nag Nag Nag Nag informacja o zakończeniu testu, - informacja o testowanej funkcji; różnica temperatur mierzonych na początku i na końcu testowania danej funkcji. Dla przykładu, w przypadku rozmrażania podawana jest różnica temperatury czujnika rozmrożeniowego na początku i końcu wymuszenia rozmrażania (pomiędzy 120., a 240. sekundą testu). W przypadku nagrzewnicy 1 jest to różnica w wartości temperatury czujnika nagrzewnicy 1 (pomiędzy 240., a 300. sekundą testu). 30

31 NASTAWY FABRYCZNE Podmenu umożliwia szybką zmianę wybranych parametrów konfiguracji sterownika. Więcej parametrów można zmienić w trybie serwisowym sterownika, jednak niektóre z nich możliwe są do zmiany jedynie fabrycznie po jego przeprogramowaniu. Samodzielne, niekontrolowane zmiany niektórych parametrów mogą spowodować zakłócenia i nieprawidłową pracę centrali oraz niektórych urządzeń dodatkowych. Z tego względu wszelkie zmiany z tym podmenu dozwolone są jedynie po uprzednim kontakcie z serwisantem lub producentem urządzenia. Nastawy fabryczne - nagłówek podmenu, Numer: identyfikator parametru, Wartość: +4 - aktualna wartość parametru, Min. -9, max zakres dopuszczalnych wartości. - przejście do kolejnego/poprzedniego parametru konfiguracji, - przejście o kolejnych/poprzednich 10 parametrów, EDIT - edycja wyświetlanego parametru, OK - potwierdzenie zmian. PARAMETRY PRZEWIDZIANE DO EDYCJI BEZ KONIECZNOŚCI KONTAKTU Z SERWISEM IDENTYFIKATOR OPIS 000 Korekta termistora w kanale A0 czujnik temperatury czerpni. 002 Korekta termistora w kanale A2 czujnik temperatury nawiewu. 003 Korekta termistora w kanale A3 czujnik temperatury zewnętrznej. 004 Korekta termistora w kanale A4 czujnik temperatury wywiewu. 006 Korekta termistora w kanale A6 czujnik temperatury pomieszczeniowej. 007 Korekta wskazań w kanale A7 czujnik wilgotności pomieszczeniowej. 008 Cichy dom wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej przy braku wentylacji DIAGNOSTYKA W czasie pracy centrali monitorowane są wybrane temperatury i testowana poprawność pracy niektórych funkcji i urządzeń dodatkowych. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości, centrala zapamiętuje takie zdarzenie w logach (historia pracy centrali). W podmenu DIAGNOSTYKA użytkownik może zobaczyć skróconą informację o kodzie błędu, godzinie jego wystąpienia i ilości powtórzeń. Przeczytanie uwagi potwierdza się wciskając przycisk OK. Komunikat UWAGA znika dopiero po potwierdzeniu przeczytania wszystkich pozycji. W przypadku częstego powtarzania się komunikatów UWAGA, zaleca się spisanie wszystkich pozycji i bezpośredni kontakt z serwisantem lub producentem w celu określenia przyczyny alarmu i dalszego postępowania. Niezbędna może okazać się zmiana konfiguracji w celu usprawnienia pracy centrali w specyficznych warunkach. 31

32 Diagnostyka - nagłówek podmenu, :28 - data i godzina wystąpienia alarmu, Kod: kod alarmu i ilość powtórzeń jego wystąpienia, Nowa pozycja - informacja o nowym zdarzeniu. Zgodnie z powyższym przykładem błąd był powtórzony 2 razy (czyli wystąpił 3 razy). Wyświetlana pozycja jest nowa, tzn. nie była jeszcze przeglądana. OPIS ALARMÓW KOD OPIS 01 Awaryjne rozmrażanie dodatkowej nagrzewnicy Awaryjne rozmrażanie dodatkowej nagrzewnicy Awaryjne rozmrażanie dodatkowej nagrzewnicy Awaryjne rozmrażanie dodatkowej nagrzewnicy Zbyt długi czas rozmrażania wymiennika ciepła. 06 Awaryjne załączenie rozmrażania wynikające ze zbyt niskiej temperatury wymiennika. 07 Brak wzrostu temperatury czujnika rozmrożeniowego podczas rozmrażania. 08 Zbyt niska temperatura czujnika rozmrożeniowego podczas pracy centrali z wyłączonym jednym wentylatorem. 09 Alarm temperatury w kanale A0. 10 Alarm temperatury w kanale A1. 11 Alarm temperatury w kanale A2. 12 Alarm temperatury w kanale A3. 13 Alarm temperatury w kanale A4. 15 Alarm temperatury w kanale A6. 16 Alarm temperatury w kanale A7. 17 Brak przepływu na nawiewie presostat. 18 Brak przepływu na wywiewie presostat. 19 Przekroczony maksymalny spręż instalacji presostat. 20 Przerwa w pracy pompy ciepła. 21 Alarm wystąpienia awaryjnego stopu pompy ciepła. 25 Alarm temperatury w kanale 0 expandera. 26 Alarm temperatury w kanale 1 expandera. 27 Alarm temperatury w kanale 2 expandera. 28 Alarm temperatury w kanale 3 expandera. 29 Alarm temperatury w kanale 4 expandera. 30 Alarm temperatury w kanale 5 expandera. 31 Alarm temperatury w kanale 6 expandera. 32 Alarm temperatury w kanale 7 expandera. 32

33 5. KOMUNIKATY ALARMOWE MOŻLIWE SYTUACJE WYKRACZAJĄCE POZA NORMALNY SPOSÓB DZIAŁANIA CENTRALI Uwagi, alarmy Sytuacje nieprawidłowe, które nie powodują konieczności zatrzymania pracy centrali. Jeśli sytuacja taka jest sporadyczna, nie musi ona świadczyć o nieprawidłowej pracy centrali. Wystąpienie sytuacji alarmowej powinno być skonsultowane z instalatorem lub producentem centrali. Awarie Sytuacje nieprawidłowe, które powodują konieczność natychmiastowego zatrzymania centrali wentylacyjnej. Każdorazowe wystąpienie takiej sytuacji powoduje wyłączenie centrali i wymusza na użytkowniku ręczne skasowanie komunikatu. Wystąpienie sytuacji alarmowej powinno być skonsultowane z instalatorem lub producentem centrali, świadczy bowiem o problemach w pracy centrali. Błędy Uwagi zgłaszane przez manipulator, uniemożliwiające jego komunikację z centralą i poprawną pracę centrali wentylacyjnej. W przypadku kilkukrotnego pojawienia się uwag lub alarmów, należy skontaktować się z instalatorem centrali wentylacyjnej lub serwisem firmy PRO-VENT W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub błędu praca centrali nie będzie możliwa, aż do usunięcia przyczyny komunikatu UWAGI I ALARMY W przypadku sytuacji awaryjnej, która wymaga zwrócenia uwagi na centralę, w czasie pracy na wszystkich ekranach widok wyświetlany będzie komunikat UWAGA. Komunikat będzie wyświetlany do czasu wejścia do menu Serwis i przejrzenia wszystkich nowych sytuacji alarmowych (patrz pkt ) AWARIE AWARYJNY STOP W przypadku pojawienia się stanu awaryjnego, centrala jest natychmiastowo zatrzymywana, a zamiast bieżącego widoku wyświetlany jest komunikat: AWARYJNY STOP! Temperatura w kanale 1. wyższa niż 55 o C - nagłówek, - informacja o przyczynie wystąpienia awaryjnego zatrzymania. Awaryjne zatrzymanie centrali może wystąpić jedynie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatury w jednym z krytycznych dla poprawnego działania centrali kanałów pomiarowych. Po wystąpieniu sytuacji awaryjnej centrala nie rozpocznie ponownie pracy nawet po ustaniu przyczyny, która tę awarię wywołała. Po usunięciu przyczyny należy ją ponownie uruchomić poprzez reset błędu (jedno z poniższych działań): - chwilowe odłączenie zasilania wentylatorów, - wciśnięcie przycisku OK podczas wyświetlania informacji o awarii spowodowanie sprawdzenia przez sterownik czy awaria została usunięta. 33

34 AWARYJNY STOP! Diagnostyka Czekaj 19 - nagłówek, - informacja o przeprowadzaniu testu sprawności centrali, - czas do końca trwania testu. Po zakończeniu diagnostyki centrala wraca do normalnej pracy lub jeżeli przyczyna awarii nie ustąpiła ponownie wyświetlany jest komunikat AWARYJNY STOP BŁĘDY W trakcie normalnej pracy centrala cały czas komunikuje się z manipulatorem. Brak tej komunikacji powoduje, że nie można za pomocą manipulatora sterować pracą centrali. Brak komunikacji z centralą Brak transmisji - informacja o błędzie, - informacja o prawdopodobnej przyczynie błędu. Brak transmisji Niepoprawne dane Pomijany adres NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY BRAKU KOMUNIKACJI Całkowity brak komunikacji pomiędzy manipulatorem, a sterownikiem centrali. Najczęstsze przyczyny tego komunikatu: podłączenie manipulatora do pracującej centrali. Wszystkie połączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu centrali i dopiero po zakończeniu połączeń podłączyć centralę do zasilania ~230V AC. brak ciągłości przewodów A, B (transmisja). Należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia przewodu i czy został poprawnie podłączony do centrali i manipulatora. uszkodzenie sterownika centrali. Należy sprawdzić czy sterownik centrali pracuje prawidłowo i migają na sterowniku obie diody transmisji. jeżeli pomimo zresetowania centrali (odłączenie na kilka sekund zasilania) przy poprawnie podłączonych przewodach A, B dalej wyświetlany jest błąd, oznacza to uszkodzenie układów automatyki. Błędna komunikacja. Manipulator odbiera transmisję na magistrali, jednak jest ona nielogiczna, przez co nie możne on nawiązać połączenia z centralą. Najczęściej przyczyną tego komunikatu jest zamiana kolejności przewodów transmisji A, B albo duże zakłócenia w przewodach pomiędzy centralą i manipulatorem. Brak transmisji z danym manipulatorem. Manipulator odbiera transmisję na magistrali i jest ona logiczna, jednak sterownik centrali nie próbuje komunikować się ze sterownikiem manipulatora. Najczęściej przyczyną tego komunikatu jest błędnie ustawiony adres manipulatora. Inną przyczyną może być wymiana manipulatorów lub podłączenie manipulatora do już pracującej centrali. Wszelkich połączeń należy dokonywać przy wyłączonym zasilaniu centrali i dopiero po ich zakończeniu podłączyć centralę do zasilania ~230V AC. 34

35 6. PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY) Oznaczenie umieszczone na centrali wentylacyjnej wskazuje, że po upływie okresu użytkowania produktu nie należy usuwać go razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z firmą, w której dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Listę punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można również na stronach: oraz Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Jeśli w sterowniku występują baterie, nie należy ich: ładować ani rozbierać, podgrzewać lub wrzucać do ognia, zwierać biegunów (+), (-), wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Podczas wymiany baterii należy zwracać uwagę na biegunowość (+), (-). W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji prosimy o kontakt na adres: 35

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL. RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL. RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika SYSTEMY WENTYLACYJNE Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a 47-300 KRAPKOWICE OPOLE 2012 v1.0 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1)

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) WSTĘP Manipulator RC3 przystosowany jest do montażu w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL RC2 v2 (program cd) Instrukcja Użytkownika SYSTEMY WENTYLACYJNE Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a 47-300 KRAPKOWICE OPOLE 2010 v3.1 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RC6 komfort ze sterownikiem S3 (v. 2015_12) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Cennik Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cennik Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Cennik 2010 Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a 47300 Krapkowice tel. 77 4404496, 77 5558228 Typ 1. mini

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RC6 komfort (v. 2016_01)

INSTRUKCJA OBSŁUGI RC6 komfort (v. 2016_01) Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNO-GRZEWCZO-KLIMATYZACYJNYCH W WERSJI MAX-S ORAZ MAX-GEO INSTRUKCJA OBSŁUGI RC6 komfort (v. 2016_01) PRO-VENT

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 2013 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 10.03.2013 Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. Dostępne sterowanie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 Przystosowany jest do montaŝu w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne Ŝyczenie równieŝ w ramkach POLO BARVA

Bardziej szczegółowo

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Typ 1. mini 250 300 300 duo 400 400 duo 400 G Konfiguracja Układ przeciwzamrożeniowy Regulator obrotów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RC6 mini ze sterownikiem S4 (v. 2016_02) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MANUALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MANUALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MANUALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI manipulatora RM4 ze sterownikiem S2, S4 (v. 2015_06) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator. Instrukcja obsługi dla central

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator. Instrukcja obsługi dla central Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Instrukcja obsługi dla central MISTRAL (v. 2017_06) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa Do podanych cen netto należy dodać podatek VT 23% mini 250 300 duo 300 400 E duo 400 E G 400 E duo 600 duo 600 E 650 650 E Układ przeciwzamrożeniowy Dodatkowe filtry powietrza Układ przeciwzamrożeniowy

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI STEROWNIKA STW-2 Wersja 1.1 Białystok 2016 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE... 5 WAŻNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz DEN 17-C obsługa nigdy nie była tak prosta nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem sterujący pracą central wentylacyjnych i rekuperacyjnych DANE TECHNICZNE PARAMETR napięcie zasilania wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA AirS IO.AirS.05.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator. (v. 2015_10)

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator. (v. 2015_10) Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Instrukcja obsługi dla central (v. 2015_10) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna ul.

Bardziej szczegółowo

T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym

T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym Instrukcja obsługi www.flowair.com 2 SPIS TREŚC 1. DANE TECHNICZNE... 4 2. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3. MONTAŻ... 4 4. NAWIGACJA... 4 5. EKRAN GŁÓWNY...

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną. Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5)

DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną. Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5) DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5) SPIS TREŚCI 1. Panel sterujący DEN16-C... 3 1.1. Obsługa...3 1.2. Najważniejsze funkcje użytkowe...4

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirL + Air +

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirL + Air + INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA AirL + Air + IO.AirL + /Air +.05.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E:

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. Air ++

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. Air ++ INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA Air ++ IO.Air ++.05.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI.

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 Wyposażenie 3 Sterowanie i wskazania 4 Konfiguracja za pomocą C-CLIMA 5 1. Ustawianie godziny i daty 6 2. Ustawianie cyklu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) CENTRALA WENTYLACYJNA TYP OBR-350

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) CENTRALA WENTYLACYJNA TYP OBR-350 INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) CENTRALA WENTYLACYJNA TYP OBR-350 1. Sterownik 2. I. Bezpieczeństwo... 3 3. II. Opis urządzenia... 4 4. III. Montaż sterownika... 4 5. IV. Obsługa sterownika... 4 6. IVa) Zasada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 2015 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 20.09.2015 ennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. o podanych cen

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-3 Komunikacja MODBUS v2.3 (v26)

Sterownik procesorowy S-3 Komunikacja MODBUS v2.3 (v26) Sterownik procesorowy S- Komunikacja MODBUS v. (v6) Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS85. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi Działanie Opis Dostępność Regulacja prędkości wentylatorów Funkcja zwiększania prędkości wentylatorów,,boost Dostępna jest 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora powietrza nawiewanego i wentylatora

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

MISTRAL (RC1v3 program e2,e3,e5)

MISTRAL (RC1v3 program e2,e3,e5) PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL (RC1v3 program e2,e3,e5) Instrukcja UŜytkownika SYSTEMY WENTYLACYJNE 45-002 OPOLE ul. Poświatowskiej 3-5 Tel. 077-44-112-56, Tel./Fax 077-44-112-87

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA AUTOMATYKA. Herbaciana Reguły PL. tel: fax:

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA AUTOMATYKA. Herbaciana Reguły PL. tel: fax: ELEKTRONIKA LABORATORYJNA AUTOMATYKA Herbaciana 9 05-816 Reguły PL tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135 www: www.label.pl email: info@label.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LB-762 Wydanie2 30 marca 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla użytkowników

Wskazówki dla użytkowników Wskazówki dla użytkowników HERU 70 T, HERU 100 T EC, HERU 115 T HERU 130 T EC, HERU 140 T, HERU 160 T EC HERU 50 S 2, HERU 75 S 2, HERU 100 S EC HERU 130 S 2, HERU 130 S EC 2 HERU 180 S 2, HERU 180 S EC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego

Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego W powszechnym rozumieniu rekuperatory kojarzą się jedynie jako urządzenia do wentylacji z odzyskiem ciepła, które pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE Wersja 5806 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208B... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5 VIKERSØNN CRES manager Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. 1/5 1. EKRAN GŁÓWNY (T.bazowa CO oraz Gradient) od których Temperatura zadana CO jest zależna. UWAGA: Aby podnieść (lub obniżyć)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleradioterapii. Legnica

Zakład Teleradioterapii. Legnica Instrukcja obsługi systemu BMS Zakład Teleradioterapii Legnica Przeczytaj i zachowaj 1 Spis treści Opis ogólny... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Instalacja Karty SIM... 4 Uruchomienie układu... 5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 2017 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 19.06.2017 ennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. Do podanych cen

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

RK-200-UP-2.2 RK-350-UP-2.2 RK-500-UP-2.2 RK-700-UP-2.2

RK-200-UP-2.2 RK-350-UP-2.2 RK-500-UP-2.2 RK-700-UP-2.2 Opcje Wyposażenie centrali entrale z odzyskiem ciepła Wykres sprężu Wykres sprawności Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprawność odzysku ciepła [%] 6 85 5 8 4 75 3 2 7 1 65 2 4 6 8 6 2 4 6 8 1 RK-2-UP-2.2 RK-35-UP-2.2

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU

WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU Instrukcja oryginalna WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU v. 1. PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a, 47-3 KRAPKOWICE 1. PRZEZNACZENIE I OPIS Wentylator wspomagający

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Sterownik ogrzewania SYS-OG02

Sterownik ogrzewania SYS-OG02 Sterownik ogrzewania SYS-OG02 Instrukcja obsługi v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika ogrzewania SYS-OG02 Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Ogólna zasada działania... 2 3. Uruchomienie urządzenia...

Bardziej szczegółowo