najważniejsze konferencje sektora bankowego 3:2 3:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "najważniejsze konferencje sektora bankowego 3:2 3:2"

Transkrypt

1 2015 najważniejsze konferencje sektora bankowego lisk Zawsze b 3:2 3:2 o, zawsze razem

2 2015 Luty 2015 Optymalizacja kosztów zarządzania gotówką 5 Jedną z największych pozycji kosztowych w instytucjach finansowych jest zarządzanie gotówką. Mimo stale zwiększającego się udziału transakcji elektronicznych, poziom gotówki w obiegu oraz koszty zarządzania stale wzrastają. Marzec 2015 Forum Bankowe To doroczna konferencja środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. Kwiecień 2015 Bankowość i sztuka ART SUMMIT To miejsce spotkania kolekcjonerów i inwestorów, platforma wymiany wiedzy i opinii dotyczących polskiego rynku sztuki. Źródło informacji o rynku sztuki oraz zasadach inwestowania w dzieła artystyczne, sposobach tworzenia kolekcji korporacyjnych i prywatnych, bezpieczeństwie obrotu i przechowywania. Maj 2015 Forum Bezpieczeństwa Banków 10 Jest to priorytetowe coroczne spotkanie dla dyrektorów oraz menedżerów banków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne oraz IT. Maj 2015 Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz gala Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 12 Doroczne spotkanie liderów bankowości spółdzielczej oraz szefów działów IT tych instytucji. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zgłoszenia będą przyjmowane i negocjowane według kolejności ich wpływu. Opracowanie: Biuro Reklamy i Sprzedaży Centrum Prawa Bankowego i Informacji Projekt graficzny i łamanie: Agata Filipczak Niokoba sc Druk i oprawa: Print Studio Kobyłka Zdjęcia: Archiwum CPBiI, Wojciech Łączyński, Marzena Stokłosa Paweł Wyzkiewicz tel , tel. kom

3 konferencje bankowe Czerwiec 2015 Horyzonty Bankowości Konferencja gromadzi prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków. Ilość debat i dyskusji sprawia, że jest to największe doroczne spotkanie sektora bankowego. Wrzesień 2015 Forum Liderów Banków Spółdzielczych 16 Największe w roku spotkanie decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Omawia się na nim najważniejsze kwestie i problemy sektora. Październik 2015 Kongres Bancassurance 18 Cykliczna konferencja organizowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. W jej omawia się trendy rozwojowe rynku bancassurance, wspólne inicjatywy w zakresie dobrych praktyk, zmiany w otoczeniu legislacyjnym oraz relacje z konsumentami. październik 2015 Forum Usług Płatniczych 20 Wyjątkowe spotkanie osobowości świata bankowości i finansów. Gromadzi najwybitniejszych ekspertów zajmujących się tematyką płatności. Listopad Jedna z największych konferencji w Polsce poświęconych zagadnieniom związanym z informatyką bankową. Co roku uczestniczy w niej kilkuset wybitnych ekspertów IT, przedstawicieli świata nauki oraz finansistów głównie członków zarządów banków i firm ubezpieczeniowych. Styczeń grudzień 2015 Debaty eksperckie (spotkania na zlecenie) 24 Miesięcznik Finansowy BANK organizuje na zlecenie zainteresowanej firmy eksperckie spotkania kilku- lub kilkunastoosobowej grupy osób zarządzających w bankach.

4 Branżowe pisma środowiska bankowego Miesięcznik Finansowy BANK to profesjonalny, branżowy magazyn sektora bankowego, istniejący niemal 25 lat. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych. NBS Nowoczesny Bank Spółdzielczy jest wiodącym pismem polskiej bankowości spółdzielczej. Służy unowocześnieniu tego sektora, doskonaleniu umiejętności zawodowych kadry w nim pracującej, organizuje profesjonalne dyskusje o najważniejszych problemach nurtujących to środowisko. Ukazuje się od 2002 r. i na stałe zakorzenił się w polskiej bankowości spółdzielczej. 4

5 luty 2015 Optymalizacja kosztów zarządzania gotówką Jedną z największych pozycji kosztowych w instytucjach finansowych jest zarządzanie gotówką. Mimo stale zwiększającego się udziału transakcji elektronicznych, poziom gotówki w obiegu oraz koszty zarządzania stale wzrastają. Z punktu widzenia klienta gotówka jest najtańszym środkiem zapłaty (72 proc. transakcji). Banki w walce o klientów komercyjnych oferują bezpłatne odbiory i liczenie gotówki, subsydiując w ten sposób koszt obrotu gotówki. Każdy z banków ma oddzielne umowy z firmami CIT, co nie jest optymalizacją kosztów transportu. Brak jasnych wytycznych dotyczących użytkowania bankomatów recyklingowych dodatkowo podraża koszty obsługi gotówki przez instytucje finansowe. Najpopularniejszą metodą płatności w kanale e-commerce jest w dalszym ciągu gotówka. Czy NBP, jak również inne organy administracji państwowej, są zainteresowane zwiększaniem udziału transakcji bezgotówkowych w obiegu? Jakie działania są podejmowane w tym kierunku? Jak można zoptymalizować koszty zarządzania gotówką w instytucjach finansowych? Jakie działania można wykonać, aby zoptymalizować koszty zarządzania gotówką w bankach? Termin: 24 lutego 2015 r. Lokalizacja: Klub Bankowca, Warszawa Uczestnicy: szefowie działów obsługi obrotu gotówkowego w bankach, członkowie zarządów banków, przedstawiciele instytucji międzybankowych ZBP, KNF, NBP (łącznie ok. 120 osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO: 20-minutowe przemówienie prelekcja lub udział w panelu dyskusyjnym Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w konferencji Emisja spotu reklamowego na ekranie LCD w trakcie przerw w obradach (min. 150 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Prezentacja (2 strony) w Miesięczniku Finansowym BANK 02/2015 raport specjalny Cash processing STATUS PARTNERA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach Uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w konferencji Emisja spotu reklamowego na ekranie LCD w trakcie przerw w obradach (min. 100 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Prezentacja (2 strony) w Miesięczniku Finansowym BANK 02/2015 raport specjalny Cash processing 5

6 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Forum Bankowe 2015 Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. To spotkanie prezesów banków, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz firm infrastruktury bankowej. Tematem przewodnim poprzedniej edycji spotkania była sytuacja banków w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego. Mówiono również o efektywnym modelu ochrony konsumenta, a także działaniu banków w erze cyfrowej konsekwencjach organizacyjnych, ekonomicznych, reputacyjnych dla banków wynikających z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej. Wnioski wypracowane podczas Forum Bankowego stają się zwykle podstawą formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich w czasie Walnego Zgromadzenia ZBP. Termin: 11 marca 2015 r. Lokalizacja: Sheraton Warsaw Hotel Uczestnicy: prezesi banków, członkowie zarządów, środowisko naukowe, szefowie instytucji międzybankowych KNF, NBP, MF (łącznie ok. 300 osób) STATUS SPONSORA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia dwóch roll-up ów reklamowych Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, w programie spotkania, na banerach reklamowych Uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w Forum Bankowym Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD Prezentacja (2 strony) w raporcie specjalnym Horyzonty Bankowości 2015 dodatku w Miesięczniku Finansowym BANK, który zostanie wręczony wszystkim uczestnikom Forum Bankowego, a także odbywającego się w kwietniu Walnego Zgromadzenia ZBP. Zostanie też przesłany do prenumeratorów i kolporterów

7 Marzec

8 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Bankowość i sztuka ART SUMMIT 2015 MISJA I CELE FORUM Stworzyć dla kolekcjonerów i inwestorów platformę wymiany wiedzy i opinii dotyczących polskiego rynku sztuki. Dostarczyć obiektywną wiedzę na temat rynku sztuki oraz zasad inwestowania w sztukę. Dostarczyć podstawowych i użytecznych informacji na temat tworzenia kolekcji korporacyjnych i prywatnych, bezpieczeństwa obrotu dziełami sztuki oraz ich przechowywania. Zagadnienia ekonomiczne: polski rynek sztuki aktualny stan i perspektywy rozwoju; private banking i art banking stan i perspektywy rozwoju usług; fundusze inwestycyjne oparte na rynku sztuki wyniki i perspektywy rozwoju; wartość dzieła sztuki i sposoby jej wyceny. Zagadnienia prawne: prawne aspekty rynku sztuki; domy aukcyjne w Polsce regulaminy aukcyjne; rola i znaczenie akredytacji; certyfikaty dzieł sztuki w Polsce. Przechowywanie i konserwacja: kondycja fizyczna dzieła sztuki przewodnik dla kupujących; przechowywanie i konserwacja dzieła sztuki. Bezpieczeństwo dzieł i kolekcji: ubezpieczenia związane z rynkiem sztuki dostępna w Polsce oferta ubezpieczycieli i perspektywy rozwoju; transport dzieł sztuki o znacznej wartości. Termin: 2 kwietnia 2015 r. Lokalizacja: Klub Bankowca w Warszawie Uczestnicy: kolekcjonerzy dzieł sztuki, potencjalni inwestorzy w sztukę, specjaliści sektora bankowego odpowiedzialni za tworzenie i realizację oferty departamentów bankowości prywatnej (private bankingu), eksperci rzeczoznawcy rynku sztuki i antyków STATUS PARTNERA GENERALNEGO: Nadanie statusu partnera 20-minutowe przemówienie prelekcja Ekspozycja stoiska wystawienniczego oraz dwóch roll-up ów reklamowych Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, w programie spotkania, na banerach reklamowych Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w konferencji Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Prezentacja (2 strony) w Miesięczniku Finansowym BANK, który zostanie wręczony uczestnikom spotkania oraz przesłany do prenumeratorów i kolporterów STATUS PARTNERA: Ekspozycja stoiska wystawienniczego oraz jednego roll-up u reklamowego Uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w konferencji Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, w programie spotkania, na banerach reklamowych Prezentacja (1 strona) w Miesięczniku Finansowym BANK, który zostanie wręczony uczestnikom spotkania oraz przesłany do prenumeratorów i kolporterów

9 kwiecień

10 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Forum Bezpieczeństwa Banków Jest to priorytetowe coroczne spotkanie dla dyrektorów oraz menedżerów banków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne oraz IT. Celem konferencji jest nie tylko propagowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z tematyką konferencji, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń między osobami na co dzień spotykającymi się z podobnymi problemami i wyzwaniami. Omawiając te kwestie oraz potencjalne ich rozwiązania, pokażemy, jak zmienia się problematyka bezpieczeństwa, audytu, nadzoru nad bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem, a także trendy, innowacje w tym obszarze. Konferencja jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń zarówno kadry menedżerskiej, jak i ekspertów technicznych. Konferencja ma na celu zaprezentowanie i przeanalizowanie w gronie członków najwyższego kierownictwa banków wspólnej organizacji działań w zakresie bezpieczeństwa banków, sposobów przeciwdziałania oraz walki z przestępczością w sektorze bankowym. Termin: 6 maja 2015 r. Lokalizacja: Hotel Novotel Centrum Uczestnicy: osoby odpowiedzialne i nadzorujące bezpieczeństwo banków, menedżerowie komórek bezpieczeństwa fizycznego oraz IT, compliance, audytu (łącznie ok. 200 osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO: 20-minutowe wystąpienie eksperckie Możliwość zorganizowania własnego stoiska ekspozycyjnego w kuluarach spotkania (3 x 2 m) Udział pięciu przedstawicieli firmy w konferencji Zamieszczenie powiększonego o ok. 30 proc. znaku graficznego w materiałach konferencyjnych Insert materiałów do teczek konferencyjnych przekazywanych uczestnikom Ekspozycja trzech roll-up ów Dwustronicowa prezentacja w raporcie specjalnym Miesięcznika Finansowego BANK Bezpieczeństwo w banku STATUS PARTNERA: Możliwość zorganizowania własnego stoiska ekspozycyjnego w kuluarach spotkania (3 x 2 m) Udział trzech przedstawicieli firmy w konferencji Zamieszczenie znaku graficznego w materiałach konferencyjnych Insert materiałów do teczek konferencyjnych przekazywanych uczestnikom Ekspozycja dwóch roll-up ów Dwustronicowa prezentacja w raporcie specjalnym Miesięcznika Finansowego BANK Bezpieczeństwo w banku PREZENTACJA W RAPORCIE SPECJALNYM BEZPIECZEŃSTWO W BANKU : Raport opublikowany w Miesięczniku Finansowym BANK zostanie wręczony uczestnikom konferencji, a także rozesłany do prenumeratorów i kolporterów. Prezentacja 2 strony (artykuł+reklama) 8 10

11 maj

12 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz gala Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze Sektor bankowości spółdzielczej rozwija się bardzo dynamicznie i jak mało która branża potrzebuje nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Dorównanie, a często wyprzedzenie konkurencji na rynkach lokalnych wymaga inwestycji dokonywanych przez banki spółdzielcze w nowoczesne technologie. W forum wezmą udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych. Ważną częścią forum będzie wieczorny bankiet, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze. Jego wyniki zostaną opublikowane w majowym numerze miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS. Termin: maja 2015 r. Lokalizacja: Hotel Gromada w Warszawie Uczestnicy: prezesi, wiceprezesi banków spółdzielczych, dyrektorzy oraz naczelnicy odpowiedzialni za wdrażanie technologii w bankach spółdzielczych (łącznie ok osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO (maks. 8 firm): 15-minutowe przemówienie prelekcja Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (3 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach Uczestnictwo pięciu przedstawicieli firmy w FTBS oraz uroczystym bankiecie, podczas którego zostaną rozdane nagrody rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 30 Prezentacja (2 strony) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy przy rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze. NBS zostanie wręczony uczestnikom forum. Dotrze także do prenumeratorów i kolporterów Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 400 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników 12 STATUS PARTNERA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (2 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w FTBS oraz uroczystym bankiecie, podczas którego zostaną rozdane nagrody rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 15 Prezentacja (2 strony) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy przy rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze. NBS zostanie wręczony uczestnikom forum. Dotrze także do prenumeratorów i kolporterów Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 100 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników

13 maj

14 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Horyzonty Bankowości 2015 Na projekt Horyzonty Bankowości składają się konferencje i debaty z udziałem, prezesów, członków zarządów, dyrektorów banków. Biorąc pod uwagę skalę i liczbę konferencji (w jednym dniu) będzie to największe spotkanie sektora bankowego w 2015 r. Horyzonty Bankowości 2015 to multikonferencyjny projekt w jednym miejscu i czasie odbędzie się kilka eventów bankowych: Forum strategii bankowych Płatności mobilne Kongres Prawa Bankowego i Informacji Gala Miesięcznika Finansowego BANK połączona z uroczystością wręczenia nagród rankingu 50 największych banków w Polsce 2015 Niezależne debaty eksperckie dla kadry menedżerskiej banków Częścią projektu jest ranking 50 największych banków w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK jeden z najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych rankingów banków w Polsce. Ranking dotrze do czytelników w postaci dodatku w czerwcowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK. Zostanie również przekazany przedstawicielom banków biorących udział we wszystkich eventach w ramach inicjatywy Horyzonty Bankowości Termin: 11 czerwca 2015 r. Lokalizacja: Stadion Narodowy, Warszawa Uczestnicy: kadra menedżerska banków: prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy, przedstawiciele NBP, KNF, ZBP, środowiska naukowego i instytucji finansowych współpracujących z bankami (łączna liczba uczestników szacowana jest na ok. 500 osób!) STATUS PARTNERA GENERALNEGO: Status partnera generalnego projektu Horyzonty Bankowości 2015 oraz wybranej konferencji (lista obok) wraz z możliwością 20-minutowej prelekcji 2-stronicowy artykuł prezentacja firmy w publikacji rankingu 50 największych banków w Polsce, który będzie integralną częścią czerwcowego wydania Miesięcznika Finansowego BANK Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Zamieszczenie powiększonego o 30 proc. znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach reklamowych, a także na okładce nr 1 publikacji rankingu (z dopiskiem Partner Generalny ) Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 200 emisji x 15 sekund) Uczestnictwo pięciu przedstawicieli firmy w konferencji i popołudniowej gali STATUS PARTNERA: Status partnera projektu Horyzonty Bankowości stronicowy artykuł prezentacja firmy w publikacji rankingu 50 największych banków w Polsce, który będzie integralną częścią czerwcowego wydania Miesięcznika Finansowego BANK Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach reklamowych, a także na okładce nr 1 publikacji rankingu (z dopiskiem Partner ) Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 100 emisji x 15 sekund) Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy

15 czerwiec

16 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym corocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie zostanie poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji bierze udział ok. 350 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie organizuje ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. Głównymi zagadnieniami forum będą: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym. Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Termin: września 2015 r. Lokalizacja: Hotel Gromada w Warszawie Uczestnicy: prezesi, wiceprezesi banków spółdzielczych, przedstawiciele instytucji nadzoru finansowego oraz instytucji okołobankowych (łącznie ok. 350 osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO (maks. 4 firmy): 15-minutowe wystąpienie przedstawiciela firmy lub udział w panelu dyskusyjnym Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia do 3 roll-up ów reklamowych Zamieszczenie powiększonego o ok. 30 proc. (w stosunku do znaku partnera) znaku graficznego w materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach reklamowych Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w forum Dwustronicowa prezentacja (np. artykuł+reklama) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy 09/2015 Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 250 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek, które otrzyma każdy uczestnik STATUS PARTNERA (12 14 firm): Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia do 2 roll-up ów reklamowych Zamieszczenie znaku graficznego w materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, banerach Uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w forum Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 100 emisji x 15 sekund) Dwustronicowa prezentacja (np. artykuł+reklama) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy 09/2015 Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek, które otrzyma każdy uczestnik 16 WYSTAWCA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Dwustronicowa prezentacja (np. artykuł+reklama) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy Uczestnictwo przedstawiciela firmy w forum oraz uroczystym bankiecie PREZENTACJA W MAGAZYNIE Nowoczesny Bank Spółdzielczy (09/2015), dwie strony: Dwustronicowa prezentacja w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy (np. artykuł+reklama) Uczestnictwo przedstawiciela firmy w forum oraz uroczystym bankiecie Pismo zostanie przekazane uczestnikom konferencji, a także rozesłane do prenumeratorów (ok. 70 proc. banków spółdzielczych w Polsce) 12 8

17 wrzesień

18 Najważniejsze konferencje sektora bankowego VII Kongres Bancassurance Kongres Bancassurance jest cykliczną konferencją organizowaną przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń skierowaną do ok. 200 osób. Jej celem jest podsumowanie roku w zakresie trendów rozwojowych rynku bancassurance, wspólnych inicjatyw w zakresie dobrych praktyk, zmian w otoczeniu legislacyjnym oraz relacji z konsumentami. Uczestnicy kongresu mają także możliwość zapoznania się z prezentacjami z wybranych innych rynków europejskich, jako że do udziału zapraszani będą także prelegenci z innych krajów. Inicjatywa organizacji tego typu konferencji dla pracowników średniego i wyższego szczebla banków i firm ubezpieczeniowych zajmujących się bancassurance pojawiła się w roku 2009, kiedy to wydana została pierwsza rekomendacja ZBP w tym zakresie oraz nawiązana została współpraca pomiędzy organizacjami zrzeszającymi środowiska bankowe i ubezpieczeniowe. Termin: październik 2015 r. (dwa dni) Lokalizacja: Holiday Inn, Józefów k. Warszawy Uczestnicy: dyrektorzy oraz członkowie zarządu odpowiedzialni za bancassurance w bankach oraz firmach ubezpieczeniowych (łącznie ok. 200 osób) STATUS PARTNERA: Nadanie statusu partnera merytorycznego 30-minutowe wystąpienie eksperckie Ekspozycja stoiska wystawienniczego Ekspozycja roll-up u na sali plenarnej i w holu recepcji Ekspozycja logo na materiałach konferencyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej ZBP Dystrybucja materiałów reklamowych partnera wśród uczestników Trzy zaproszenia do udziału w dwudniowym kongresie Dwustronicowy materiał tekstowy lub graficzny w raporcie specjalnym Bancassurance ewolucja współpracy banków z firmami ubezpieczeniowymi w Miesięczniku Finansowym BANK WYSTAWCA: Ekspozycja stoiska wystawienniczego Dystrybucja materiałów reklamowych wystawcy wśród uczestników Dwa zaproszenia do udziału w dwudniowym kongresie Ekspozycja roll-up u w foyer Jednostronicowy materiał tekstowy lub graficzny w raporcie specjalnym Bancassurance ewolucja współpracy banków z firmami ubezpieczeniowymi w Miesięczniku Finansowym BANK

19 październik

20 Najważniejsze konferencje sektora bankowego IV Forum Usług Płatniczych Konferencja ma charakter prestiżowego spotkania osobowości ze świata bankowości i finansów. Wśród prelegentów i dyskutantów Forum Usług Płatniczych gromadzi najwybitniejszych ekspertów zajmujących się tematyką płatności. Poprzednia edycja forum odbyła się pod hasłem Regulacja i innowacja w usługach płatniczych, a głównymi poruszanymi na niej zagadnieniami były tematy: Strategie rozwoju bankowości elektronicznej w trakcie dyskusji przedstawiono perspektyw dalszego rozwoju bankowości elektronicznej. Ocena inwestycji w SEPA w panelu przedstawiono korzyści dla polskiego rynku, związanych z uczestnictwem w wystandaryzowanym, jednolitym rynku płatności zarówno dla banków, jak i dla użytkowników, administracji publicznej i innych zaangażowanych podmiotów. Akceptacja kart i nowych instrumentów płatniczych prelegenci przedstawili nowe instrumenty płatnicze oraz sposoby ich akceptacji, które z jednej strony otwierają kolejne możliwości rozwoju rynku, jednak z drugiej strony mogą stanowić wyzwania dla graczy rynkowych. Termin: 29 października 2015 r. Lokalizacja: Hotel Sound Garden w Warszawie Uczestnicy: osoby zarządzające departamentami bankowości elektronicznej, mobilnej oraz detalicznej, departamentami bankowości transakcyjnej; przedstawiciele instytucji okołobankowych: ZBP, NBP, KNF STATUS PARTNERA STRATEGICZNEGO: Nadanie statusu partnera strategicznego Forum Usług Płatniczych 2 x 20-minutowe przemówienia + udział w wybranym panelu dyskusyjnym Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (4 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, agendzie, na banerach Uczestnictwo sześciu przedstawicieli firmy w FUP Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 200 emisji x 30 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników STATUS PARTNERA GENERALNEGO: Nadanie statusu partnera generalnego Forum Usług Płatniczych 20-minutowe przemówienie + udział w panelu dyskusyjnym Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (3 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, agendzie, na banerach Uczestnictwo czterech przedstawicieli firmy w FUP Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 200 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników STATUS PARTNERA: Nadanie statusu partnera Forum Usług Płatniczych 15-minutowe przemówienie Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (2 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, agendzie, na banerach Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w FUP Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 100 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników

21 kwiecień

22 Najważniejsze konferencje sektora bankowego 2015 to największa doroczna inicjatywa konferencyjna w Polsce poświęcona kwestiom informatyki bankowej i gromadząca elitarne grono decydentów IT z banków, firm ubezpieczeniowych oraz SKOK-ów. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście bieżącej sytuacji rynkowej w praktycznie każdej większej instytucji finansowej. Ważną częścią konferencji 2015 będzie prezentacja wyników specjalnych badań przygotowanych przy współpracy z firmami doradczymi, a także uroczystość wręczenia nagród kolejnej edycji rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego, przygotowanego przez redakcję Miesięcznika Finansowego BANK. Termin: 19 listopada 2015 r. Lokalizacja: Warszawa, Hotel Hilton Uczestnicy: CIO, COO, przedstawiciele zarządu odpowiedzialni za technologię w bankach, dyrektorzy działów biznesowych banków (łącznie ok osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO: 15-minutowe wystąpienie eksperckie Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia do trzech roll-up ów reklamowych Publikacja powiększonego logotypu (+30 proc.) na wszelkich formach promocyjnych oraz informacyjnych Zaproszenie dla trzech przedstawicieli firmy do udziału w konferencji (koszt każdego dodatkowego zaproszenia wynosi 1800 zł ) Zamieszczenie znaku graficznego na okładce raportu specjalnego 2015 Dwustronicowa prezentacja w raporcie 2015 (np. reklama+artykuł) raport będzie dodatkiem w Miesięczniku Finansowym BANK. Zostanie również przekazany uczestnikom konferencji Emisja spotu reklamowego na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 100 emisji x 15 sekund) STATUS PARTNERA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia do dwóch roll-up ów reklamowych Publikacja logotypu na wszelkich formach promocyjnych oraz informacyjnych Zaproszenie dla dwóch przedstawicieli firmy do udziału w konferencji (koszt każdego dodatkowego zaproszenia wynosi 1800 zł ) Zamieszczenie znaku graficznego na okładce raportu specjalnego 2015 Dwustronicowa prezentacja w raporcie 2015 (np. reklama+artykuł) raport będzie dodatkiem w Miesięczniku Finansowym BANK. Zostanie również przekazany uczestnikom konferencji Emisja spotu reklamowego na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 100 emisji x 15 sekund) 22 PREZENTACJA W PUBLIKACJI 2015: Dwustronicowa prezentacja (np. artykuł) w raporcie 2015, który będzie dodatkiem w listopadowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK. Zostanie również przekazany uczestnikom konferencji 2015 Reklama całostronicowa 12,5 8,2

najważniejsze konferencje sektora bankowego 3:2 3:2

najważniejsze konferencje sektora bankowego 3:2 3:2 2016 najważniejsze konferencje sektora bankowego lisk Zawsze b 3:2 3:2 o, zawsze razem 2016 Marzec 2016 Forum Bankowe 2016 6 To doroczna konferencja środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są

Bardziej szczegółowo

11 czerwca 2015 r., Stadion Narodowy w Warszawie Największe wydarzenie sektora bankowego w 2015 roku

11 czerwca 2015 r., Stadion Narodowy w Warszawie Największe wydarzenie sektora bankowego w 2015 roku Organizatorzy: 3:2 2:1 3:1 11 czerwca 2015 r., Stadion Narodowy w Warszawie Największe wydarzenie sektora bankowego w 2015 roku www.alebank.pl/hb Na projekt Horyzonty Bankowości składają się konferencje

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Finansowy BANK

Miesięcznik Finansowy BANK Precyzyjna dystrybucja Miesięcznika Finansowego BANK pozwala reklamodawcom dotrzeć z informacjami o produktach i usługach do decydentów instytucji bankowych i finansowych. Nasi czytelnicy podejmują realne

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne na Rynkach Wschodzących

Możliwości inwestycyjne na Rynkach Wschodzących Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Finansowych CFA Society Poland & Puls Biznesu - ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony biznesowi, gospodarce i giełdzie. Oferta

Bardziej szczegółowo

odbędzie się debata DGP Rynek Inteligentnych Systemów Transportowych podczas X Polskiego Kongresu ITS

odbędzie się debata DGP Rynek Inteligentnych Systemów Transportowych podczas X Polskiego Kongresu ITS 17 maja 2017 odbędzie się debata DGP Rynek Inteligentnych Systemów Transportowych podczas X Polskiego Kongresu ITS Dziennik Gazeta Prawna jest Patronem Medialnym wydarzenia X POLSKI KONGRES ITS (16-17.V.2017)

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ***

Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH *** Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH *** 20 lat POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Konferencja Konferencja rzeczoznawców majątkowych to coroczne spotkanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2010

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2010 Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2010 Oferta dla Partnerów Warszawa, Warszawski Dom Technika NOT ul. T. Czackiego 3/5 Sala A Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2010 Monitoring Rynku Budowlanego

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 3 KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, który odbędzie się w dniach 16 17 października 2012 roku w Bełchatowie.

Szanowni Państwo, 3 KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, który odbędzie się w dniach 16 17 października 2012 roku w Bełchatowie. Oferta sponsorska Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom z redakcją kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego oraz Honorowym Gospodarzem Laboratorium Kosmetycznym AVA mają zaszczyt zaproponować Państwu

Bardziej szczegółowo

SMACZNA 24-25.01.2015 HONOROWY PATRONAT: Warszawskie Centrum EXPO XXI. smacznazdrowapolska.pl WYSTAWA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA 25-LECIA

SMACZNA 24-25.01.2015 HONOROWY PATRONAT: Warszawskie Centrum EXPO XXI. smacznazdrowapolska.pl WYSTAWA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA 25-LECIA HONOROWY PATRONAT: MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK SAWICKI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO CZESŁAW SIEKIERSKI SMACZNA PATRONATY PATRONAT MEDIALNY SMACZNA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje: Data: 18 marca 2015

Podstawowe Informacje: Data: 18 marca 2015 Podstawowe Informacje: Data: 18 marca 2015 Miejsce: Airport Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24 Grupa docelowa: Dyrektorzy Szpitali, Właściciele Prywatnych Centrów Medycznych, Dział IT, Jakości, Ordynatorzy,

Bardziej szczegółowo

XI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

XI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych X DYSKUSYJNE FORUM UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 6 GRUDNIA 2016 AIRPORT HOTEL OKĘCIE, WARSZAWA, UL. 17 STYCZNIA 24 www.forumubezpieczen.com XI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O KONFERENCJI SIWE

SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O KONFERENCJI SIWE Chcielibyśmy przedstawić Państwu różne możliwości sponsoringu i reklamy możliwe podczas XIII Konferencji Systemy informatyczne w energetyce SIwE 14. Sponsoring konferencji to doskonała okazja do zareklamowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Debata RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 16-17 maja 2016 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie [ ] Według aktualnych wyników

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Finansowy BANK

Miesięcznik Finansowy BANK Miesięcznik Finansowy BANK Precyzyjna dystrybucja Miesięcznika Finansowego BANK pozwala reklamodawcom dotrzeć z informacjami o produktach i usługach do decydentów instytucji bankowych i finansowych. Nasi

Bardziej szczegółowo

16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa. dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców

16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa. dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców 16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (www.ptbrio.pl) oraz Organizację

Bardziej szczegółowo

FORUM INFORMATYKI MEDYCZNEJ

FORUM INFORMATYKI MEDYCZNEJ FORUM INFORMATYKI MEDYCZNEJ Warszawa, 27-28 maja 2010 r. Kontakt: Aspekty merytoryczne: Monika Tomkiewicz Redaktor konferencji tel.: kom.: 502 727 836 e-mail: Monika_Tomkiewicz@idg.com.pl Informacje na

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Proponujemy Państwu udział w sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie, która odbędzie się w dniu 29 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringowa

Oferta sponsoringowa Oferta sponsoringowa XI Kongres Menedżerów Zarządzania Łańcuchem Dostaw 2013 Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - najlepsze praktyki na lądzie, morzu i w powietrzu. Warszawa, 24-25.10.2013 Polskie

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

Klub CIO Oferta współpracy

Klub CIO Oferta współpracy Partner strategiczny Klubu CIO Sponsor Klubu CIO Klub CIO Oferta współpracy Misja...... maksymalizowanie wartości wnoszonej przez IT do organizacji oraz gospodarki. cel... budowanie prestiżu i wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego Więcej niż agencja badawcza Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego www.asm-poland.com.pl DATA I MIEJSCE Potrzebujesz pozyskać nowych klientów? Chcesz

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r.

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie DZIENNIK GAZETA PRAWNA PO

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni)

PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni) PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni) 1. Harvard Business Review Polska (miesięcznik) 1/2006 2. Harvard Business Review Polska Brief (dodatek) do nr 1/2006 3. Harvard Business Review

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016 NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS Październik 2016 IDEA KONKURSU Prezentacja najciekawszych pomysłów ubezpieczeniowych dla TOP Managerów z branży Umożliwienie nawiązania kontaktu i pozyskania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości stycznia 2017 r. - Warszawa

Konferencja Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości stycznia 2017 r. - Warszawa Konferencja Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości 19 20 stycznia 2017 r. - Warszawa Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości Obecnie zagadnienia związane z obszarem Bezpieczeństwa Informacji

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Finansowy BANK

Miesięcznik Finansowy BANK Miesięcznik Finansowy BANK Precyzyjna dystrybucja Miesięcznika Finansowego BANK pozwala reklamodawcom dotrzeć z informacjami o produktach i usługach do decydentów instytucji bankowych i finansowych. Nasi

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI OFERTA SPONSORINGU SERDECZNIE ZAPRASZAM! Spotkanie to będzie stanowić dobra okazję do omówienia najistotniejszych spraw i zadań stojących przed SPMP, wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii, poszerzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 18-19 października 2012 r., hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i

Bardziej szczegółowo

IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech

IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech 24 kwietnia 2014, Berlin Hotel Novotel Am Tiergarten Pakiety sponsorskie* Platynowy Sponsor 100 000 PLN (1 firma) Złoty Sponsor 60 000 PLN (2 firmy) Srebrny Sponsor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 3. Strategiczny Partner VII Forum 2014 4. Partner VII Forum 2014 5. Zasady współpracy 6. Kontakt

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenie branży internetowej

Najważniejsze wydarzenie branży internetowej Najważniejsze wydarzenie branży internetowej KONFERENCJA: Internet k1 to coroczna konferencja omawiająca trendy i kierunki rozwoju branży interaktywnej. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy wezmą udział

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY

OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY ORGANIZATOR: Szanowni Państwo, Jubileuszowa dziesiąta Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem w Polsce

Bardziej szczegółowo

Raport ecommerce 2012

Raport ecommerce 2012 Raport ecommerce Data wydania: 28.09. Termin na materiały: 21.09. Czytelnikami raportu ecommerce są osoby: prowadzące sklepy internetowe lub inną działalność e-commerce, uruchamiające kanał sprzedaży internetowej,

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA 2017

OFERTA HANDLOWA 2017 OFERTA HANDLOWA 2017 01 O nas Platforma Projekt Inwestor funkcjonuje na trzech płaszczyznach portalu, magazynu i konferencji. Zajmujemy się pozyskiwaniem i tworzeniem informacji o nowych inwestycjach oraz

Bardziej szczegółowo

XIII Forum Wymiany Doświadczeń Branży Motoryzacyjnej - Oferta Partnerska

XIII Forum Wymiany Doświadczeń Branży Motoryzacyjnej - Oferta Partnerska - Oferta Partnerska TÜV Rew.18/05/17, 10:36 Szanowni Państwo, już po raz 13-sty TÜV NORD Polska tradycyjnie jesienią zaprasza na: XIII Forum Wymiany Doświadczeń Branży 5-6 października 2017 Hotel Novotel

Bardziej szczegółowo

Kongres Produkcji i Technologii

Kongres Produkcji i Technologii Oferta Kongres Produkcji i Technologii 26-27 października 2010, Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej Wrocław Spotkanie nauki z przemysłem Lokalizacja w samym sercu polskiego przemysłu Prezentacje najnowszych

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta składa się z publikacji książkowej, serwisu internetowego oraz internetowego banku informacji

Nasza oferta składa się z publikacji książkowej, serwisu internetowego oraz internetowego banku informacji Nasza oferta składa się z publikacji książkowej, serwisu internetowego oraz internetowego banku informacji 1 2 3 Prestiżowy katalog INWESTYCJE BUDOWLANE kompendium dla inwestorów polskich i zagranicznych;

Bardziej szczegółowo

LBC Kongres Otwarcie OFERTA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

LBC Kongres Otwarcie OFERTA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ www.ladiesbusinessclass.org LBC Kongres Otwarcie Termin: 26 lutego 2015 Miejsce: Hotel Monopol, Katowice OFERTA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ O NAS jest elitarną i prestiżową siecią businessową, dedykowaną aktywnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY 2017

OFERTA WSPÓŁPRACY 2017 OFERTA WSPÓŁPRACY 2017 GUEST OF HONOR SWEDEN Baltic Business Forum już po raz dziewiąty zaprasza do Świnoujścia ekspertów, przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

www.logistics.pl Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2016 Poznań, 18-20 maja 2016 Logistyka w cyfrowym świecie

www.logistics.pl Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2016 Poznań, 18-20 maja 2016 Logistyka w cyfrowym świecie Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2016 Poznań, 18-20 maja 2016 Logistyka w cyfrowym świecie 18-20 maja 2016 Poznań stanie się znów miejscem spotkania logistyków z całej Polski. XIII edycja Polskiego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

Gala Konkursu CIO Roku 2009

Gala Konkursu CIO Roku 2009 Gala Konkursu CIO Roku 2009 To wyjątkowe i prestiżowe wydarzenie. Spotkanie elity menedżerów IT korporacji i działających w Polsce przedsiębiorstw. Warszawa, 18 lutego 2010 r. KORZYŚCI DLA PARTNERÓW GALI:

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Konferencji E-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E-USŁUGI DLA BIZNESU

OFERTA WSPÓŁPRACY. Konferencji E-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E-USŁUGI DLA BIZNESU OFERTA WSPÓŁPRACY PARTNER, SPONSOR, WYSTAWCA E-USŁUGI DLA BIZNESU 14 i 15 kwietnia 2015 w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji e-administracja dla Biznesu 2015 stanowiącej platformę wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl Oferta eventów e-izby na 2015 rok e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 Eventy Izby Gospodarki Elektronicznej SZKOŁA E-COMMERCE POLSKA KONFERENCJE

Bardziej szczegółowo

18-19.05 OFERTA PARTNERSKA WARSZAWA. www.atmosphere-conference.com

18-19.05 OFERTA PARTNERSKA WARSZAWA. www.atmosphere-conference.com 18-19.05 WARSZAWA OFERTA PARTNERSKA with www.atmosphere-conference.com Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy podczas trzeciej edycji konferencji Atmosphere dedykowanej firmom dynamicznie rozwijającym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY

OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY Konferencja Offshore Rozwój Regionów Nadmorskich Słupsk, 29-30 Września 2014 Organizatorzy: Mamy przyjemność przedstawić Państwu różne kategorie sponsoringu i reklamy podczas

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Kontakt:

OFERTA WSPÓŁPRACY. Kontakt: 1 OFERTA WSPÓŁPRACY Kontakt: Mariusz Andryszak Dyrektor Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego GSM 797 599 363 mandryszak@spnt.pl www.spnt.pl www.konwent.spnt.pl

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE I WNĘTRZARSKIE W WARSZAWIE WARSAW BUILD 2014 19 września 2014 r. EXPO XXI Warszawa Polska

MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE I WNĘTRZARSKIE W WARSZAWIE WARSAW BUILD 2014 19 września 2014 r. EXPO XXI Warszawa Polska MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE I WNĘTRZARSKIE W WARSZAWIE WARSAW BUILD 2014 Polska 02 Wprowadzenie Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE WYZWANIA I SZANSE DLA POLSKI to wydarzenie, które

Bardziej szczegółowo

MEDIA KIT: MAGAZYN COMPLIANCE I ZARZĄDZANIE. Okładka plus tytuł MEDIA KIT

MEDIA KIT: MAGAZYN COMPLIANCE I ZARZĄDZANIE. Okładka plus tytuł MEDIA KIT Okładka plus tytuł MEDIA KIT 1 SŁOWO WSTĘPU COMPLAIANCE i ZARZĄDZANIE to pionier rynku polskiego kwartalnik branżowy, czytany przez specjalistów i kadrę zarządzającą compliance. Dociera również do osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Program VII Forum 2014 3. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 4. Strategiczny Partner VII Forum 2014 5. Partner VII Forum 2014 6.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Tylko praktyczna wiedza o inwestowaniu listopada 2011 r. Hotel Aquarius, Kołobrzeg

OFERTA WSPÓŁPRACY. Tylko praktyczna wiedza o inwestowaniu listopada 2011 r. Hotel Aquarius, Kołobrzeg OFERTA WSPÓŁPRACY Tylko praktyczna wiedza o inwestowaniu 18-20 listopada 2011 r. Hotel Aquarius, Kołobrzeg KONFERENCJA PROFESJONALNY INWESTOR Konferencja to druga co do wielkości w Polsce (po konferencji

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl serwis informacyjny najciekawsze i najbardziej aktualne informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju samorządów lokalnych w dziedzinach smart eko innowacje współredagowany

Bardziej szczegółowo

CHIRURGIA 2010 CO NOWEGO.

CHIRURGIA 2010 CO NOWEGO. Warszawa, 18 stycznia 2010 Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że w 2010 roku Towarzystwo Chirurgów Polskich, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego TCHP z 19 października 2009,

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA SPORTOWEGO. Uniwersytet Gdański, 24 kwietnia 2015 roku

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA SPORTOWEGO. Uniwersytet Gdański, 24 kwietnia 2015 roku IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA SPORTOWEGO PRAWO SPORTOWE W EUROPIE I NA ŚWIECIE. W POSZUKIWANIU NAJLEPSZYCH WZORCÓW Uniwersytet Gdański, 24 kwietnia 2015 roku Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo: Prosimy o wsparcie takiego podejścia i składamy tę propozycję współpracy, licząc na jej zaakceptowanie.

Drodzy Państwo: Prosimy o wsparcie takiego podejścia i składamy tę propozycję współpracy, licząc na jej zaakceptowanie. Drodzy Państwo: W imieniu organizatorów konferencji II Forum Innowacji Transportowych Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w charakterze Partnera konferencji.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo 28-29 września 2017 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo Organizatorzy: BizTech Konsulting SA

Bardziej szczegółowo

Logistyka 27 października 2008 r.

Logistyka 27 października 2008 r. www.magazynceo.pl LIPIEC SIERPIEŃ 07-08/2008 INDEKS 200026 Cena 35 zł (w tym 0% VAT) ISSN 1734-9478 mówi Krzysztof Borusowski, prezes giełdowej spółki Best, która wygrała drugą edycję rankingu top TSR

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

IT w branży finansowej

IT w branży finansowej m a g a z y ny to p menedżerów : CEO, CIO, CFO, CMO, CSO Debata CIO IT w branży finansowej 10 września 2008 r. Biuro Reklamy CXO media International Data Group Poland SA, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Zaproszenie www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Szanowni Państwo, W dniach 10 12 czerwca 2015r. w Sopocie, w hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Forum. Hasło tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

www. smartdevcon. eu

www. smartdevcon. eu Oferta sponsorska 2012 www.smartdevcon.eu Szanowni Państwo, Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku obrotu gotówki z perspektywy sektora instytucji finansowych. Warszawa, 8 września 2016

Zmiany na rynku obrotu gotówki z perspektywy sektora instytucji finansowych. Warszawa, 8 września 2016 Zmiany na rynku obrotu gotówki z perspektywy sektora instytucji finansowych Warszawa, 8 września 2016 1 AGENDA 1. Czynniki wpływające na transformację rynku obrotu gotówkowego. 2. Skutki wynikające z dokonujących

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

6-7 października 2015 Wrocław

6-7 października 2015 Wrocław 6-7 października 2015 Kolejna, VI już edycja Dni Dewelopera to najważniejsze wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Istotne zagadnienia do dyskusji w gronie ekspertów koncentrują się wokół

Bardziej szczegółowo

IABC/Poland New Technologies in Business Communication Forum 2013 16 maja 2013 r., Warszawa

IABC/Poland New Technologies in Business Communication Forum 2013 16 maja 2013 r., Warszawa Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do objęcia patronatem pierwszej w Polsce konferencji poświęconej nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w komunikacji w biznesie organizowanej przez IABC/Poland

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ZAGADNIENIA. Nakład 4 400 egz. Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych

KLUCZOWE ZAGADNIENIA. Nakład 4 400 egz. Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych 1 KLUCZOWE ZAGADNIENIA Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych odbiorców poszukujących wiedzy o rynku, producentach i rozwiązaniach. Zasilanie i chłodzenie w centrum

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl Letnia oferta promocyjna na aktywności e-izby e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 komunikacja SZKOŁA E- COMMERCE POLSKA 2014 e-izba -

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy P R O J E K T Europejski Kongres Finansowy CO ZROBI- LIŚMY W 2013 W konferencjach, które odbyły się w 2013 udział wzięło ponad 2000 uczestników: III SEMINARIUM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bądźmy w kontakcie! Ludzie, zarządzanie, wydajność

Bądźmy w kontakcie! Ludzie, zarządzanie, wydajność 21 22 kwietnia 2010 r., Warszawa Konferencja Call Contact Center 2010 Bądźmy w kontakcie! Ludzie, zarządzanie, wydajność Kontakt: Informacje na temat sponsoringu: Iwona Polowczyk tel.: 22 321 77 23 kom.:

Bardziej szczegółowo

8 Konferencja Express, Logistics & Sypply Chain Conclave w Bombaju

8 Konferencja Express, Logistics & Sypply Chain Conclave w Bombaju 8 Konferencja Express, Logistics & Sypply Chain Conclave w Bombaju W dniach 24 25 września 2014 roku w Bombaju odbyła się największa konferencja logistyczna w Indiach, a nawet w całej Azji 8th Express

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

INNOwacyjne finansowanie

INNOwacyjne finansowanie Gdańsk, 13 grudnia 2011 r. INNOwacyjne finansowanie Sukces konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - dyskusja, wnioski i plany na przyszłość. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIASTO ŚWIADOME

PROGRAM MIASTO ŚWIADOME PROGRAM MIASTO ŚWIADOME PROGRAM "MIASTO ŚWIADOME" BADANIE OGÓLNOPOLSKIE OKRĄGŁE STOŁY POŚWIĘCONE IDEI INTELIGENTNYCH MIAST PUBLIKACJA Miasta to coraz bardziej złożone organizmy. Dziś wielkim wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

KONGRES JĘZYKÓW OBCYCH PASE

KONGRES JĘZYKÓW OBCYCH PASE KONGRES JĘZYKÓW OBCYCH PASE 9-11 maja 2014r. Uniwersytet Warszawski Budynek starego BUW Szanowni Państwo, W imieniu organizatorów Kongresu Języków Obcych PASE, przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa

Bardziej szczegółowo

16-17 stycznia 2014 r. Kraków, hotel Park Inn by Radisson

16-17 stycznia 2014 r. Kraków, hotel Park Inn by Radisson 16-17 stycznia 2014 r. Kraków, hotel Park Inn by Radisson MOBILE TRENDS CONFERENCE Największa w Polsce konferencja poświęcona mobilnym technologiom, skierowana dla biznesu, marketingowców i deweloperów.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU

ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU Zaproszenie I Kongres Gospodarki Elektronicznej (część II) ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU Warszawa, 23 listopada 2006 Organizatorzy: MINISTERSTWO GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa

II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa Polsko Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej to wydarzenie, które poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORINGOWA BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI CENTER OF EXCELLENCE

OFERTA SPONSORINGOWA BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI CENTER OF EXCELLENCE OFERTA SPONSORINGOWA BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI CENTER OF EXCELLENCE Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprezentować naszą ofertę współpracy sponsoringowej. Specjalnie dla Państwa zaprojektowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media.

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media. Szanowni Państwo! MIT MEDIA Group Sp. z o.o., wydawca największego magazynu mobilnych technologii Mobility, zaprasza do współpracy przy kolejnej uroczystości Gala Mobility Trends 2013. Podczas tej uroczystości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

oferta sponsoringu konferencji

oferta sponsoringu konferencji oferta sponsoringu konferencji konferencja data i miejsce: 21 stycznia 2013, Słupsk (Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B) uczestnicy: przedstawiciele Rządu i Parlamentu RP, samorządów regionalnych

Bardziej szczegółowo