najważniejsze konferencje sektora bankowego 3:2 3:2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "najważniejsze konferencje sektora bankowego 3:2 3:2"

Transkrypt

1 2015 najważniejsze konferencje sektora bankowego lisk Zawsze b 3:2 3:2 o, zawsze razem

2 2015 Luty 2015 Optymalizacja kosztów zarządzania gotówką 5 Jedną z największych pozycji kosztowych w instytucjach finansowych jest zarządzanie gotówką. Mimo stale zwiększającego się udziału transakcji elektronicznych, poziom gotówki w obiegu oraz koszty zarządzania stale wzrastają. Marzec 2015 Forum Bankowe To doroczna konferencja środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. Kwiecień 2015 Bankowość i sztuka ART SUMMIT To miejsce spotkania kolekcjonerów i inwestorów, platforma wymiany wiedzy i opinii dotyczących polskiego rynku sztuki. Źródło informacji o rynku sztuki oraz zasadach inwestowania w dzieła artystyczne, sposobach tworzenia kolekcji korporacyjnych i prywatnych, bezpieczeństwie obrotu i przechowywania. Maj 2015 Forum Bezpieczeństwa Banków 10 Jest to priorytetowe coroczne spotkanie dla dyrektorów oraz menedżerów banków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne oraz IT. Maj 2015 Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz gala Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 12 Doroczne spotkanie liderów bankowości spółdzielczej oraz szefów działów IT tych instytucji. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zgłoszenia będą przyjmowane i negocjowane według kolejności ich wpływu. Opracowanie: Biuro Reklamy i Sprzedaży Centrum Prawa Bankowego i Informacji Projekt graficzny i łamanie: Agata Filipczak Niokoba sc Druk i oprawa: Print Studio Kobyłka Zdjęcia: Archiwum CPBiI, Wojciech Łączyński, Marzena Stokłosa Paweł Wyzkiewicz tel , tel. kom

3 konferencje bankowe Czerwiec 2015 Horyzonty Bankowości Konferencja gromadzi prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków. Ilość debat i dyskusji sprawia, że jest to największe doroczne spotkanie sektora bankowego. Wrzesień 2015 Forum Liderów Banków Spółdzielczych 16 Największe w roku spotkanie decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Omawia się na nim najważniejsze kwestie i problemy sektora. Październik 2015 Kongres Bancassurance 18 Cykliczna konferencja organizowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. W jej omawia się trendy rozwojowe rynku bancassurance, wspólne inicjatywy w zakresie dobrych praktyk, zmiany w otoczeniu legislacyjnym oraz relacje z konsumentami. październik 2015 Forum Usług Płatniczych 20 Wyjątkowe spotkanie osobowości świata bankowości i finansów. Gromadzi najwybitniejszych ekspertów zajmujących się tematyką płatności. Listopad Jedna z największych konferencji w Polsce poświęconych zagadnieniom związanym z informatyką bankową. Co roku uczestniczy w niej kilkuset wybitnych ekspertów IT, przedstawicieli świata nauki oraz finansistów głównie członków zarządów banków i firm ubezpieczeniowych. Styczeń grudzień 2015 Debaty eksperckie (spotkania na zlecenie) 24 Miesięcznik Finansowy BANK organizuje na zlecenie zainteresowanej firmy eksperckie spotkania kilku- lub kilkunastoosobowej grupy osób zarządzających w bankach.

4 Branżowe pisma środowiska bankowego Miesięcznik Finansowy BANK to profesjonalny, branżowy magazyn sektora bankowego, istniejący niemal 25 lat. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych. NBS Nowoczesny Bank Spółdzielczy jest wiodącym pismem polskiej bankowości spółdzielczej. Służy unowocześnieniu tego sektora, doskonaleniu umiejętności zawodowych kadry w nim pracującej, organizuje profesjonalne dyskusje o najważniejszych problemach nurtujących to środowisko. Ukazuje się od 2002 r. i na stałe zakorzenił się w polskiej bankowości spółdzielczej. 4

5 luty 2015 Optymalizacja kosztów zarządzania gotówką Jedną z największych pozycji kosztowych w instytucjach finansowych jest zarządzanie gotówką. Mimo stale zwiększającego się udziału transakcji elektronicznych, poziom gotówki w obiegu oraz koszty zarządzania stale wzrastają. Z punktu widzenia klienta gotówka jest najtańszym środkiem zapłaty (72 proc. transakcji). Banki w walce o klientów komercyjnych oferują bezpłatne odbiory i liczenie gotówki, subsydiując w ten sposób koszt obrotu gotówki. Każdy z banków ma oddzielne umowy z firmami CIT, co nie jest optymalizacją kosztów transportu. Brak jasnych wytycznych dotyczących użytkowania bankomatów recyklingowych dodatkowo podraża koszty obsługi gotówki przez instytucje finansowe. Najpopularniejszą metodą płatności w kanale e-commerce jest w dalszym ciągu gotówka. Czy NBP, jak również inne organy administracji państwowej, są zainteresowane zwiększaniem udziału transakcji bezgotówkowych w obiegu? Jakie działania są podejmowane w tym kierunku? Jak można zoptymalizować koszty zarządzania gotówką w instytucjach finansowych? Jakie działania można wykonać, aby zoptymalizować koszty zarządzania gotówką w bankach? Termin: 24 lutego 2015 r. Lokalizacja: Klub Bankowca, Warszawa Uczestnicy: szefowie działów obsługi obrotu gotówkowego w bankach, członkowie zarządów banków, przedstawiciele instytucji międzybankowych ZBP, KNF, NBP (łącznie ok. 120 osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO: 20-minutowe przemówienie prelekcja lub udział w panelu dyskusyjnym Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w konferencji Emisja spotu reklamowego na ekranie LCD w trakcie przerw w obradach (min. 150 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Prezentacja (2 strony) w Miesięczniku Finansowym BANK 02/2015 raport specjalny Cash processing STATUS PARTNERA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach Uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w konferencji Emisja spotu reklamowego na ekranie LCD w trakcie przerw w obradach (min. 100 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Prezentacja (2 strony) w Miesięczniku Finansowym BANK 02/2015 raport specjalny Cash processing 5

6 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Forum Bankowe 2015 Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. To spotkanie prezesów banków, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz firm infrastruktury bankowej. Tematem przewodnim poprzedniej edycji spotkania była sytuacja banków w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego. Mówiono również o efektywnym modelu ochrony konsumenta, a także działaniu banków w erze cyfrowej konsekwencjach organizacyjnych, ekonomicznych, reputacyjnych dla banków wynikających z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej. Wnioski wypracowane podczas Forum Bankowego stają się zwykle podstawą formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich w czasie Walnego Zgromadzenia ZBP. Termin: 11 marca 2015 r. Lokalizacja: Sheraton Warsaw Hotel Uczestnicy: prezesi banków, członkowie zarządów, środowisko naukowe, szefowie instytucji międzybankowych KNF, NBP, MF (łącznie ok. 300 osób) STATUS SPONSORA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia dwóch roll-up ów reklamowych Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, w programie spotkania, na banerach reklamowych Uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w Forum Bankowym Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD Prezentacja (2 strony) w raporcie specjalnym Horyzonty Bankowości 2015 dodatku w Miesięczniku Finansowym BANK, który zostanie wręczony wszystkim uczestnikom Forum Bankowego, a także odbywającego się w kwietniu Walnego Zgromadzenia ZBP. Zostanie też przesłany do prenumeratorów i kolporterów

7 Marzec

8 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Bankowość i sztuka ART SUMMIT 2015 MISJA I CELE FORUM Stworzyć dla kolekcjonerów i inwestorów platformę wymiany wiedzy i opinii dotyczących polskiego rynku sztuki. Dostarczyć obiektywną wiedzę na temat rynku sztuki oraz zasad inwestowania w sztukę. Dostarczyć podstawowych i użytecznych informacji na temat tworzenia kolekcji korporacyjnych i prywatnych, bezpieczeństwa obrotu dziełami sztuki oraz ich przechowywania. Zagadnienia ekonomiczne: polski rynek sztuki aktualny stan i perspektywy rozwoju; private banking i art banking stan i perspektywy rozwoju usług; fundusze inwestycyjne oparte na rynku sztuki wyniki i perspektywy rozwoju; wartość dzieła sztuki i sposoby jej wyceny. Zagadnienia prawne: prawne aspekty rynku sztuki; domy aukcyjne w Polsce regulaminy aukcyjne; rola i znaczenie akredytacji; certyfikaty dzieł sztuki w Polsce. Przechowywanie i konserwacja: kondycja fizyczna dzieła sztuki przewodnik dla kupujących; przechowywanie i konserwacja dzieła sztuki. Bezpieczeństwo dzieł i kolekcji: ubezpieczenia związane z rynkiem sztuki dostępna w Polsce oferta ubezpieczycieli i perspektywy rozwoju; transport dzieł sztuki o znacznej wartości. Termin: 2 kwietnia 2015 r. Lokalizacja: Klub Bankowca w Warszawie Uczestnicy: kolekcjonerzy dzieł sztuki, potencjalni inwestorzy w sztukę, specjaliści sektora bankowego odpowiedzialni za tworzenie i realizację oferty departamentów bankowości prywatnej (private bankingu), eksperci rzeczoznawcy rynku sztuki i antyków STATUS PARTNERA GENERALNEGO: Nadanie statusu partnera 20-minutowe przemówienie prelekcja Ekspozycja stoiska wystawienniczego oraz dwóch roll-up ów reklamowych Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, w programie spotkania, na banerach reklamowych Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w konferencji Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Prezentacja (2 strony) w Miesięczniku Finansowym BANK, który zostanie wręczony uczestnikom spotkania oraz przesłany do prenumeratorów i kolporterów STATUS PARTNERA: Ekspozycja stoiska wystawienniczego oraz jednego roll-up u reklamowego Uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w konferencji Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, w programie spotkania, na banerach reklamowych Prezentacja (1 strona) w Miesięczniku Finansowym BANK, który zostanie wręczony uczestnikom spotkania oraz przesłany do prenumeratorów i kolporterów

9 kwiecień

10 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Forum Bezpieczeństwa Banków Jest to priorytetowe coroczne spotkanie dla dyrektorów oraz menedżerów banków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne oraz IT. Celem konferencji jest nie tylko propagowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z tematyką konferencji, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń między osobami na co dzień spotykającymi się z podobnymi problemami i wyzwaniami. Omawiając te kwestie oraz potencjalne ich rozwiązania, pokażemy, jak zmienia się problematyka bezpieczeństwa, audytu, nadzoru nad bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem, a także trendy, innowacje w tym obszarze. Konferencja jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń zarówno kadry menedżerskiej, jak i ekspertów technicznych. Konferencja ma na celu zaprezentowanie i przeanalizowanie w gronie członków najwyższego kierownictwa banków wspólnej organizacji działań w zakresie bezpieczeństwa banków, sposobów przeciwdziałania oraz walki z przestępczością w sektorze bankowym. Termin: 6 maja 2015 r. Lokalizacja: Hotel Novotel Centrum Uczestnicy: osoby odpowiedzialne i nadzorujące bezpieczeństwo banków, menedżerowie komórek bezpieczeństwa fizycznego oraz IT, compliance, audytu (łącznie ok. 200 osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO: 20-minutowe wystąpienie eksperckie Możliwość zorganizowania własnego stoiska ekspozycyjnego w kuluarach spotkania (3 x 2 m) Udział pięciu przedstawicieli firmy w konferencji Zamieszczenie powiększonego o ok. 30 proc. znaku graficznego w materiałach konferencyjnych Insert materiałów do teczek konferencyjnych przekazywanych uczestnikom Ekspozycja trzech roll-up ów Dwustronicowa prezentacja w raporcie specjalnym Miesięcznika Finansowego BANK Bezpieczeństwo w banku STATUS PARTNERA: Możliwość zorganizowania własnego stoiska ekspozycyjnego w kuluarach spotkania (3 x 2 m) Udział trzech przedstawicieli firmy w konferencji Zamieszczenie znaku graficznego w materiałach konferencyjnych Insert materiałów do teczek konferencyjnych przekazywanych uczestnikom Ekspozycja dwóch roll-up ów Dwustronicowa prezentacja w raporcie specjalnym Miesięcznika Finansowego BANK Bezpieczeństwo w banku PREZENTACJA W RAPORCIE SPECJALNYM BEZPIECZEŃSTWO W BANKU : Raport opublikowany w Miesięczniku Finansowym BANK zostanie wręczony uczestnikom konferencji, a także rozesłany do prenumeratorów i kolporterów. Prezentacja 2 strony (artykuł+reklama) 8 10

11 maj

12 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz gala Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze Sektor bankowości spółdzielczej rozwija się bardzo dynamicznie i jak mało która branża potrzebuje nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Dorównanie, a często wyprzedzenie konkurencji na rynkach lokalnych wymaga inwestycji dokonywanych przez banki spółdzielcze w nowoczesne technologie. W forum wezmą udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych. Ważną częścią forum będzie wieczorny bankiet, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze. Jego wyniki zostaną opublikowane w majowym numerze miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS. Termin: maja 2015 r. Lokalizacja: Hotel Gromada w Warszawie Uczestnicy: prezesi, wiceprezesi banków spółdzielczych, dyrektorzy oraz naczelnicy odpowiedzialni za wdrażanie technologii w bankach spółdzielczych (łącznie ok osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO (maks. 8 firm): 15-minutowe przemówienie prelekcja Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (3 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach Uczestnictwo pięciu przedstawicieli firmy w FTBS oraz uroczystym bankiecie, podczas którego zostaną rozdane nagrody rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 30 Prezentacja (2 strony) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy przy rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze. NBS zostanie wręczony uczestnikom forum. Dotrze także do prenumeratorów i kolporterów Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 400 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników 12 STATUS PARTNERA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (2 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w FTBS oraz uroczystym bankiecie, podczas którego zostaną rozdane nagrody rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 15 Prezentacja (2 strony) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy przy rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze. NBS zostanie wręczony uczestnikom forum. Dotrze także do prenumeratorów i kolporterów Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 100 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników

13 maj

14 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Horyzonty Bankowości 2015 Na projekt Horyzonty Bankowości składają się konferencje i debaty z udziałem, prezesów, członków zarządów, dyrektorów banków. Biorąc pod uwagę skalę i liczbę konferencji (w jednym dniu) będzie to największe spotkanie sektora bankowego w 2015 r. Horyzonty Bankowości 2015 to multikonferencyjny projekt w jednym miejscu i czasie odbędzie się kilka eventów bankowych: Forum strategii bankowych Płatności mobilne Kongres Prawa Bankowego i Informacji Gala Miesięcznika Finansowego BANK połączona z uroczystością wręczenia nagród rankingu 50 największych banków w Polsce 2015 Niezależne debaty eksperckie dla kadry menedżerskiej banków Częścią projektu jest ranking 50 największych banków w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK jeden z najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych rankingów banków w Polsce. Ranking dotrze do czytelników w postaci dodatku w czerwcowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK. Zostanie również przekazany przedstawicielom banków biorących udział we wszystkich eventach w ramach inicjatywy Horyzonty Bankowości Termin: 11 czerwca 2015 r. Lokalizacja: Stadion Narodowy, Warszawa Uczestnicy: kadra menedżerska banków: prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy, przedstawiciele NBP, KNF, ZBP, środowiska naukowego i instytucji finansowych współpracujących z bankami (łączna liczba uczestników szacowana jest na ok. 500 osób!) STATUS PARTNERA GENERALNEGO: Status partnera generalnego projektu Horyzonty Bankowości 2015 oraz wybranej konferencji (lista obok) wraz z możliwością 20-minutowej prelekcji 2-stronicowy artykuł prezentacja firmy w publikacji rankingu 50 największych banków w Polsce, który będzie integralną częścią czerwcowego wydania Miesięcznika Finansowego BANK Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Zamieszczenie powiększonego o 30 proc. znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach reklamowych, a także na okładce nr 1 publikacji rankingu (z dopiskiem Partner Generalny ) Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 200 emisji x 15 sekund) Uczestnictwo pięciu przedstawicieli firmy w konferencji i popołudniowej gali STATUS PARTNERA: Status partnera projektu Horyzonty Bankowości stronicowy artykuł prezentacja firmy w publikacji rankingu 50 największych banków w Polsce, który będzie integralną częścią czerwcowego wydania Miesięcznika Finansowego BANK Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach reklamowych, a także na okładce nr 1 publikacji rankingu (z dopiskiem Partner ) Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 100 emisji x 15 sekund) Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy

15 czerwiec

16 Najważniejsze konferencje sektora bankowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym corocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie zostanie poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji bierze udział ok. 350 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie organizuje ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. Głównymi zagadnieniami forum będą: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym. Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Termin: września 2015 r. Lokalizacja: Hotel Gromada w Warszawie Uczestnicy: prezesi, wiceprezesi banków spółdzielczych, przedstawiciele instytucji nadzoru finansowego oraz instytucji okołobankowych (łącznie ok. 350 osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO (maks. 4 firmy): 15-minutowe wystąpienie przedstawiciela firmy lub udział w panelu dyskusyjnym Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia do 3 roll-up ów reklamowych Zamieszczenie powiększonego o ok. 30 proc. (w stosunku do znaku partnera) znaku graficznego w materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, na banerach reklamowych Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w forum Dwustronicowa prezentacja (np. artykuł+reklama) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy 09/2015 Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 250 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek, które otrzyma każdy uczestnik STATUS PARTNERA (12 14 firm): Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia do 2 roll-up ów reklamowych Zamieszczenie znaku graficznego w materiałach promocyjnych, zaproszeniach, programie spotkania, banerach Uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w forum Emisja spotu na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 100 emisji x 15 sekund) Dwustronicowa prezentacja (np. artykuł+reklama) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy 09/2015 Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek, które otrzyma każdy uczestnik 16 WYSTAWCA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Dwustronicowa prezentacja (np. artykuł+reklama) w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy Uczestnictwo przedstawiciela firmy w forum oraz uroczystym bankiecie PREZENTACJA W MAGAZYNIE Nowoczesny Bank Spółdzielczy (09/2015), dwie strony: Dwustronicowa prezentacja w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy (np. artykuł+reklama) Uczestnictwo przedstawiciela firmy w forum oraz uroczystym bankiecie Pismo zostanie przekazane uczestnikom konferencji, a także rozesłane do prenumeratorów (ok. 70 proc. banków spółdzielczych w Polsce) 12 8

17 wrzesień

18 Najważniejsze konferencje sektora bankowego VII Kongres Bancassurance Kongres Bancassurance jest cykliczną konferencją organizowaną przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń skierowaną do ok. 200 osób. Jej celem jest podsumowanie roku w zakresie trendów rozwojowych rynku bancassurance, wspólnych inicjatyw w zakresie dobrych praktyk, zmian w otoczeniu legislacyjnym oraz relacji z konsumentami. Uczestnicy kongresu mają także możliwość zapoznania się z prezentacjami z wybranych innych rynków europejskich, jako że do udziału zapraszani będą także prelegenci z innych krajów. Inicjatywa organizacji tego typu konferencji dla pracowników średniego i wyższego szczebla banków i firm ubezpieczeniowych zajmujących się bancassurance pojawiła się w roku 2009, kiedy to wydana została pierwsza rekomendacja ZBP w tym zakresie oraz nawiązana została współpraca pomiędzy organizacjami zrzeszającymi środowiska bankowe i ubezpieczeniowe. Termin: październik 2015 r. (dwa dni) Lokalizacja: Holiday Inn, Józefów k. Warszawy Uczestnicy: dyrektorzy oraz członkowie zarządu odpowiedzialni za bancassurance w bankach oraz firmach ubezpieczeniowych (łącznie ok. 200 osób) STATUS PARTNERA: Nadanie statusu partnera merytorycznego 30-minutowe wystąpienie eksperckie Ekspozycja stoiska wystawienniczego Ekspozycja roll-up u na sali plenarnej i w holu recepcji Ekspozycja logo na materiałach konferencyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej ZBP Dystrybucja materiałów reklamowych partnera wśród uczestników Trzy zaproszenia do udziału w dwudniowym kongresie Dwustronicowy materiał tekstowy lub graficzny w raporcie specjalnym Bancassurance ewolucja współpracy banków z firmami ubezpieczeniowymi w Miesięczniku Finansowym BANK WYSTAWCA: Ekspozycja stoiska wystawienniczego Dystrybucja materiałów reklamowych wystawcy wśród uczestników Dwa zaproszenia do udziału w dwudniowym kongresie Ekspozycja roll-up u w foyer Jednostronicowy materiał tekstowy lub graficzny w raporcie specjalnym Bancassurance ewolucja współpracy banków z firmami ubezpieczeniowymi w Miesięczniku Finansowym BANK

19 październik

20 Najważniejsze konferencje sektora bankowego IV Forum Usług Płatniczych Konferencja ma charakter prestiżowego spotkania osobowości ze świata bankowości i finansów. Wśród prelegentów i dyskutantów Forum Usług Płatniczych gromadzi najwybitniejszych ekspertów zajmujących się tematyką płatności. Poprzednia edycja forum odbyła się pod hasłem Regulacja i innowacja w usługach płatniczych, a głównymi poruszanymi na niej zagadnieniami były tematy: Strategie rozwoju bankowości elektronicznej w trakcie dyskusji przedstawiono perspektyw dalszego rozwoju bankowości elektronicznej. Ocena inwestycji w SEPA w panelu przedstawiono korzyści dla polskiego rynku, związanych z uczestnictwem w wystandaryzowanym, jednolitym rynku płatności zarówno dla banków, jak i dla użytkowników, administracji publicznej i innych zaangażowanych podmiotów. Akceptacja kart i nowych instrumentów płatniczych prelegenci przedstawili nowe instrumenty płatnicze oraz sposoby ich akceptacji, które z jednej strony otwierają kolejne możliwości rozwoju rynku, jednak z drugiej strony mogą stanowić wyzwania dla graczy rynkowych. Termin: 29 października 2015 r. Lokalizacja: Hotel Sound Garden w Warszawie Uczestnicy: osoby zarządzające departamentami bankowości elektronicznej, mobilnej oraz detalicznej, departamentami bankowości transakcyjnej; przedstawiciele instytucji okołobankowych: ZBP, NBP, KNF STATUS PARTNERA STRATEGICZNEGO: Nadanie statusu partnera strategicznego Forum Usług Płatniczych 2 x 20-minutowe przemówienia + udział w wybranym panelu dyskusyjnym Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (4 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, agendzie, na banerach Uczestnictwo sześciu przedstawicieli firmy w FUP Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 200 emisji x 30 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników STATUS PARTNERA GENERALNEGO: Nadanie statusu partnera generalnego Forum Usług Płatniczych 20-minutowe przemówienie + udział w panelu dyskusyjnym Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (3 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, agendzie, na banerach Uczestnictwo czterech przedstawicieli firmy w FUP Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 200 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników STATUS PARTNERA: Nadanie statusu partnera Forum Usług Płatniczych 15-minutowe przemówienie Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia roll-up u reklamowego (2 sztuki) Zamieszczenie znaku graficznego w: materiałach promocyjnych, zaproszeniach, agendzie, na banerach Uczestnictwo trzech przedstawicieli firmy w FUP Emisja spotu reklamowego na ekranach LCD w trakcie przerw w obradach (min. 100 emisji x 15 sekund) Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do teczek uczestników

21 kwiecień

22 Najważniejsze konferencje sektora bankowego 2015 to największa doroczna inicjatywa konferencyjna w Polsce poświęcona kwestiom informatyki bankowej i gromadząca elitarne grono decydentów IT z banków, firm ubezpieczeniowych oraz SKOK-ów. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście bieżącej sytuacji rynkowej w praktycznie każdej większej instytucji finansowej. Ważną częścią konferencji 2015 będzie prezentacja wyników specjalnych badań przygotowanych przy współpracy z firmami doradczymi, a także uroczystość wręczenia nagród kolejnej edycji rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego, przygotowanego przez redakcję Miesięcznika Finansowego BANK. Termin: 19 listopada 2015 r. Lokalizacja: Warszawa, Hotel Hilton Uczestnicy: CIO, COO, przedstawiciele zarządu odpowiedzialni za technologię w bankach, dyrektorzy działów biznesowych banków (łącznie ok osób) STATUS PARTNERA GENERALNEGO: 15-minutowe wystąpienie eksperckie Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia do trzech roll-up ów reklamowych Publikacja powiększonego logotypu (+30 proc.) na wszelkich formach promocyjnych oraz informacyjnych Zaproszenie dla trzech przedstawicieli firmy do udziału w konferencji (koszt każdego dodatkowego zaproszenia wynosi 1800 zł ) Zamieszczenie znaku graficznego na okładce raportu specjalnego 2015 Dwustronicowa prezentacja w raporcie 2015 (np. reklama+artykuł) raport będzie dodatkiem w Miesięczniku Finansowym BANK. Zostanie również przekazany uczestnikom konferencji Emisja spotu reklamowego na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 100 emisji x 15 sekund) STATUS PARTNERA: Stoisko wystawiennicze/wystawienie ścianki łukowej (3 x 2 m) Możliwość wystawienia do dwóch roll-up ów reklamowych Publikacja logotypu na wszelkich formach promocyjnych oraz informacyjnych Zaproszenie dla dwóch przedstawicieli firmy do udziału w konferencji (koszt każdego dodatkowego zaproszenia wynosi 1800 zł ) Zamieszczenie znaku graficznego na okładce raportu specjalnego 2015 Dwustronicowa prezentacja w raporcie 2015 (np. reklama+artykuł) raport będzie dodatkiem w Miesięczniku Finansowym BANK. Zostanie również przekazany uczestnikom konferencji Emisja spotu reklamowego na wystawionych w holu ekranach LCD (min. 100 emisji x 15 sekund) 22 PREZENTACJA W PUBLIKACJI 2015: Dwustronicowa prezentacja (np. artykuł) w raporcie 2015, który będzie dodatkiem w listopadowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK. Zostanie również przekazany uczestnikom konferencji 2015 Reklama całostronicowa 12,5 8,2

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska III edycja projektu Siła telemarketingu oferta współpracy 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska Oferta Siła Telemarketingu 2007 - strona 2 Fundacja Obserwatorium Zarządzania we współpracy z

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r.

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r. Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r. Spis treści: Wstęp... 3 Część I - Informacja o realizacji celu głównego i celów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy P R O J E K T Europejski Kongres Finansowy Naszą ideą jest zaangażowanie kompetencji i kreatywności osób i instytucji, które współpracują z nami podczas konferencji i kongresów, do opracowania rekomendacji.

Bardziej szczegółowo

Nr 2 / 2006 ISSN 1895-8796. Jak zwiększyć udziały w rynku. Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu

Nr 2 / 2006 ISSN 1895-8796. Jak zwiększyć udziały w rynku. Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu Nr 2 / 2006 ISSN 1895-8796 Jak zwiększyć udziały w rynku Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu 150 lat owocnych inwestycji Zbieramy owoce naszego doêwiadczenia Owoce naszej pracy dajà najwi kszà satysfakcj

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, grudzień 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Opakowaniowy

Biuletyn Opakowaniowy Biuletyn Opakowaniowy Polskiej Izby Opakowań Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny ROK 17 NUMER 5(101) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2012 R. ISSN 1734-4603 Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań za nami

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego Rada Rozwoju Rynku Finansowego IV posiedzenie 7 lutego 2008 r. Materiał Informacyjny Spis treści 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku

Bardziej szczegółowo

prasa konferencje internet wydawnictwa

prasa konferencje internet wydawnictwa str. 1 Informator dla Klientów RK Wydawnictwo prasa media konferencje internet wydawnictwa 2012 Informator dla Klientów str. 2 Informator dla Klientów RK Wydawnictwo prasa internet RYNEK-KOLEJOWY.PL custom

Bardziej szczegółowo

Materiał Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej przygotowany przez Departament Informacji Europejskiej MSZ we współpracy z Biurem

Materiał Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej przygotowany przez Departament Informacji Europejskiej MSZ we współpracy z Biurem Nr 7/2011 czerwiec 2011 UROOPRACOWANIA Zespół Roboczy ds. Strategii Komunikacyjnej Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii informacyjnych w państwach strefy euro

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007. Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach

SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007. Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach v0.3 (07.01.2008) SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007 Historia dokumentu Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach 0.2 Dominika Duziak,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo