Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan"

Transkrypt

1 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

2 Kim jesteśmy Jesteśmy skuteczną, kompetentną organizacją pracodawców, która zabiega o optymalne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce i Unii Europejskiej. PKPP Lewiatan to odpowiedzialny partner i przedsiębiorców, i decydentów. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstała w styczniu 1999 r. z inicjatywy 4 branżowych organizacji pracodawców. Dziś skupia 55 branżowych i regionalnych związków pracodawców oraz kilkanaście firm członków indywidualnych (dane z lipca 2008 r.). W sumie reprezentujemy ponad firm, zatrudniających ponad sześćset tysięcy pracowników. Działamy na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców, co daje nam szczególne uprawnienia, w tym: opiniowanie projektów ustaw, udział w pracach komisji parlamentarnych, opiniowanie budżetu państwa, składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, reprezentowanie przedsiębiorców w Komisji Trójstronnej, negocjowanie ze związkami zawodowymi. Dzięki temu mamy realny wpływ na warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nasza misja Walczymy o utrzymanie trwałego wzrostu gospodarczego Zabiegamy o konkurencyjność polskich firm.

3 Bronimy przedsiębiorców Wspieramy firmy, które stały się ofiarami nadużyć prawa i niekompetencji urzędników Dbamy o wizerunek polskich pracodawców. Najważniejsze postulaty PKPP Lewiatan Niższe i prostsze podatki Niższe koszty pracy Liberalizacja prawa pracy Ograniczenie biurokracji Lepsze prawo gospodarcze Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości Tańsze i sprawniejsze państwo Rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego. Reprezentujemy pracodawców w Komisji Trójstronnej PKPP Lewiatan jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych wpływa na stosunki pracy w Polsce i politykę gospodarczą poprzez dialog społeczny z reprezentantami pracobiorców i z rządem. Jesteśmy aktywni we wszystkich zespołach Trójstronnej Komisji, zgłaszamy pod jej obrady najważniejsze postulaty naszych członków.

4 Nasza wizja rozwoju polskiej gospodarki Naszą wizję opisuje kilka dokumentów, które powstawały w trakcie działalności organizacji, od momentu jej utworzenia w roku Najpełniej nasze spojrzenie na kierunki rozwoju polskiej gospodarki wyraża Program Gospodarczy PKPP Lewiatan. Manifest Kapitalistyczny, Manifest Europejski oraz Manifest Społeczny, które powstawały w konkretnych okolicznościach, były naszym głosem w toczącej się dyskusji lub akcentowały szczególne podejście do wybranych kwestii. Tym niemniej ich przesłanie jest aktualne i dzisiaj. Bez zrozumienia, iż źródłem rozwoju przedsiębiorstw jest zysk, nie uda się spełnić najszczytniejszych nawet celów społecznych. Kłótnie o pieniądze z budżetu nie zastąpią wzrostu gospodarczego. Opowiadamy się za stworzeniem nowych miejsc pracy i nowych szans na osobiste powodzenie, a nie za dzieleniem biedy. Fragment Manifestu Kapitalistycznego PKPP Lewiatan, 27 kwietnia 2000 r. Nadrzędnym celem polskiej polityki gospodarczej powinien być długotrwały i najszybszy w Unii Europejskiej wzrost gospodarczy. Tylko dynamiczny rozwój gospodarki pozwoli zwiększyć zatrudnienie i poprawić warunki życia w naszym kraju, dołączyć do grona państw wysokorozwiniętych, umocnić międzynarodową pozycję i bezpieczeństwo Polski. Fragment pierwszego Programu Gospodarczego PKPP Lewiatan, 9 kwietnia 2003 r. Wchodzimy do Unii Europejskiej świadomi szans, które się przed obywatelami i polską gospodarką otwierają. Aby je wykorzystać, trzeba wspólnego działania. Od tej chwili razem z przedsiębiorcami całej Unii Europejskiej zabiegać będziemy o umacnianie systemu rynkowego i walczyć o gwarancje swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczenie ingerencji państwa w gospodarkę. Fragment Manifestu Europejskiego PKPP Lewiatan, 30 kwietnia 2004 r. Przedsiębiorczość i solidarność społeczna nie muszą się wykluczać. Poprzez dialog społeczny chcemy działać na rzecz takiego modelu społecznego, który da Polakom szanse na lepsze życie. Tak rozumiemy naszą obywatelską misję. Fragment Manifestu Społecznego PKPP Lewiatan, 12 lipca 2006 r.

5 Wyróżniamy się ekspertyzą Od początku istnienia PKPP Lewiatan nasi członkowie i eksperci zaopiniowali ponad 1400 projektów ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, podatkowego, finansowego, stosunków pracy, ubezpieczeń, prawa branżowego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. Przygotowujemy też własne projekty legislacyjne. Stawiamy na wysoką jakość ekspertyzy prawnej i ekonomicznej. Tworzą ją eksperci biura PKPP Lewiatan we współpracy ze specjalistami z firm członkowskich oraz uznanymi autorytetami zewnętrznymi. Corocznie od 2003 roku PKPP Lewiatan prowadzi reprezentatywne badania kondycji sektora MSP, z których chętnie korzystają administracja rządowa, parlament, dziennikarze i nasi członkowie. Tym samym adresatom na początku każdego roku prezentujemy Czarną Listę Barier dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a od dwóch lat wyniki naszych badań Pracujący Polacy, które weryfikują m.in. wiele potocznych, krzywdzących dla pracodawców opinii o łamaniu przez nich praw pracowniczych. Co miesiąc, od 2003 r., publikujemy Indeks Biznesu PKPP Lewiatan. Jest to wskaźnik koniunktury gospodarczej, który powstaje w oparciu o prognozy czołówki polskich ekonomistów, w tym ekspertów Konfederacji. W 2007 r. we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowaliśmy wspólne ekspertyzy dotyczące strategii rozwojowych polskiej gospodarki (raport Ile dzieli Polskę od cudu gospodarczego i Konsekwencje zaniechania prywatyzacji w latach ). Inicjujemy debaty publiczne, których tematy wykraczają poza bieżącą dyskusję polityczną i zapraszamy do udziału w nich ludzi o ogromnej wiedzy i niekwestionowanym autorytecie (w 2007 r. o naprawie służby zdrowiu i interesie narodowym w UE). Nasze ekspertyzy chętnie i często wykorzystają media ogólnopolskie i regionalne. W 2007 r. PKPP Lewiatan była cytowana w prasie, radiu, telewizji i w Internecie razy.

6 Zabiegamy o lepsze prawo unijne Jesteśmy jedyną reprezentatywną organizacją pracodawców w Polsce, która ma swoje biuro przedstawicielskie w Brukseli. Jego głównym zadaniem jest takie kształtowanie opinii i stanowisk eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim oraz urzędników w Komisji Europejskiej, aby podejmowane przez nich decyzje były jak najkorzystniejsze dla firm członkowskich i służyły rozwojowi całej gospodarki. Ponadto jesteśmy aktywni w międzynarodowych strukturach biznesowych. Mamy silną pozycję w BUSINESSEUROPE Nasze członkostwo w Konfederacji Europejskiego Biznesu (BUSINESSEUROPE) to istotny sposób skutecznego wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli. Jesteśmy jedyną polską organizacją reprezentowaną w tej organizacji. BUSINESSEUROPE zrzesza związki pracodawców z 33 krajów i reprezentując ponad 20 mln europejskich firm jest najsilniejszym przedstawicielstwem biznesu w Brukseli. Od lipca 2005 r. Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, jest Wiceprezydentem BUSINESSEUROPE. Jesteśmy aktywni w EKES Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) to forum dialogu, konsultacji i informacji europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. PKPP Lewiatan ma w EKES dwóch przedstawicieli: Marka Komorowskiego i wiceprezydenta PKPP Lewiatan Jacka Krawczyka, który w EKES pełni funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Pracodawców. W kwietniu 2008 r. zorganizowaliśmy w Krakowie wspólnie z Grupą Pracodawców EKES konferencję nt. globalnych wyzwań stojących przed europejskim biznesem. Wpływamy na opinie OECD PKPP Lewiatan należy także do Rady Doradczej ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu (BIAC), afiliowanej przy OECD. Celem tej organizacji jest wyrażanie opinii biznesu w grupie najwyżej rozwiniętych państw świata. Wśród podejmowanych przez nią spraw PKPP Lewiatan szczególną wagę przywiązuje do upraszczania i obniżania podatków, kwestii wzrostu zatrudnienia oraz wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

7 Współtworzymy kapitał społeczny Za ważne warunki rozwoju gospodarki wolnorynkowej uważamy klimat zaufania w społeczeństwie oraz aktywność społeczną i polityczną obywateli, dzięki czemu rozwija się społeczeństwo obywatelskie. Dlatego współdziałamy w wielu różnych obszarach z organizacjami pozarządowymi i promujemy ich rozwój. Byliśmy inicjatorami koalicji prawie 100 organizacji Zmień kraj. Idź na wybory, która miała wpływ na wyraźny wzrost frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych r. W koalicji Gender Index współprowadzimy duży projekt na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, w tym organizujemy konkurs Firma Równych Szans. Stale współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, w tym z: Fundacją Batorego (rozwój społeczeństwa obywatelskiego) Forum Obywatelskiego Rozwoju (edukacja ekonomiczna społeczeństwa) Forum Odpowiedzialnego Biznesu (promocja strategii odpowiedzialnego biznesu) Habitat for Humanity (program likwidacji biedy mieszkaniowej) Centrum Wolontariatu (promujemy rozwój wolontariatu pracowniczego) Akademią Rozwoju Filantropii (wspólnie realizujemy program wsparcia zatrudnienia 50+)

8 Nagrody PKPP Lewiatan Co roku przyznajemy dwie nagrody: im. Andrzeja Wierzbickiego dla przedsiębiorcy, który osiągnął sukces w biznesie, jednocześnie aktywnie działając na rzecz środowiska, w którym funkcjonuje im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, która podobnie jak kiedyś Władysław Grabski stara się dbać o zdrowie gospodarcze oraz ekonomiczną siłę państwa Zarząd PKPP Lewiatan przyznaje również Nagrody Specjalne wybitnym przedstawicielom kultury, polityki, nauki, życia publicznego i gospodarki.

9 Laureaci 2008 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Nagrody Specjalne Lewiatana Adam Góral Jerzy Buzek Barbara Skarga Marek Edelman Laureaci 2007 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Nagrody Specjalne Lewiatana Solange i Krzysztof Olszewscy Grażyna Gęsicka Danuta Hübner Władysław Bartoszewski Tadeusz Mazowiecki Laureaci 2006 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Nagrody Specjalne Lewiatana Krzysztof Pawiński Dalia Grybauskaité Wiesław Rozłucki Jacek Socha Laureaci 2005 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Nagroda Specjalna Lewiatana Piotr Soyka Jerzy Hausner Lech Wałęsa Laureaci 2004 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Adam i Jerzy Krzanowscy Leszek Balcerowicz

10 Oferujemy konkretne wsparcie PKPP Lewiatan podejmuje wiele działań, których nadrzędnym celem jest wspieranie konkretnych branż i środowisk lub rozwiązywanie problemów ponadbranżowych. Inicjatywy te służą zainteresowanym firmom członkowskim, mają często walor edukacyjny bądź ułatwiają kontakty biznesowe. Sąd Arbitrażowy Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan to nowoczesna instytucja służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Dla przedsiębiorców oznacza to lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Zalety postępowania arbitrażowego to poza niższymi kosztami i krótkim czasem trwania arbitrażu fachowość arbitrów, wykonalność wyroków tak jak w wypadku sądów powszechnych, poufność postępowania. Powstanie Sądu Arbitrażowego było możliwe dzięki współfinansowaniu tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum Mediacji Centrum Mediacji przy PKPP Lewiatan jest instytucją służącą nowoczesnemu, polubownemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych i społecznych. Propagujemy ideę mediacji, ponieważ stanowi ona najważniejszą i najprostszą w zastosowaniu formę alternatywnego rozwiązywania sporów. Mediacja jest zarządzaniem negocjacjami pomiędzy skonfliktowanymi stronami poprzez neutralną osobę trzecią, która pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Forum Młodych Forum Młodych PKPP Lewiatan jest samodzielną i wyodrębnioną jednostką organizacyjną Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Skupia młodych ludzi, którym bliskie są wartości Lewiatana i którzy chcą zgodnie z nimi prowadzić działalność w swoich środowiskach. Forum uczestniczy w pracach PKPP Lewiatan, organizuje corocznie Akademię Przedsiębiorczości, podejmuje ważne debaty ekonomiczne. Posiada swoje struktury regionalne oraz rozwija współpracę z podobnymi organizacjami działającymi za granicą. Członkami Forum są przede wszystkim studenci i absolwenci uczelni biznesowych. Konfederaci Konfederatom Internetowy serwis służący firmom członkowskim chcącym promować swoją ofertę wśród pozostałych członków Konfederacji. Można dzięki niemu poszukiwać nowych kontraktów i kontaktów biznesowych, a także kupować produkty i usługi z atrakcyjnym rabatem. Rada Podatkowa Rada Podatkowa PKPP Lewiatan stanowi organ doradczy dla Zarządu i Prezydenta w sprawach legislacji podatkowej. W skład Rady wchodzą menedżerowie odpowiedzialni w firmach członkowskich za sprawy podatkowe i finansowe, a także eksperci z firm doradczych należących do Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu oraz biura PKPP Lewiatan.

11 Lewiatan Business Angels Lewiatan Business Angels (LBA) kojarzy przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami i ambitnym planem rozwoju z prywatnymi inwestorami (tzw. aniołami biznesu). LBA pomaga pozyskać kapitał na rozwój firm we wczesnej fazie ich istnienia, w tym na tzw. startup y, których nie finansują banki (ze względu na brak zabezpieczeń) ani fundusze venture capital (za mała skala inwestycji). Powstanie LBA było możliwe dzięki współfinansowaniu tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty Banku Światowego PKPP Lewiatan wraz z Bankiem Światowym realizują wspólną inicjatywę, której celem jest maksymalizacja uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w projektach finansowanych przez Bank. W tym celu zostało powołane stanowisko Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group Oficer Łącznikowy Grupy Banku Światowego, który wspiera przedsiębiorców w wykorzystaniu oferty Banku Światowego. PSLO działa w prężnej i dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej sieci oficerów łącznikowych osadzonych w organizacjach biznesowych, którzy na bieżąco wymieniają informacje dotyczące działalności na rynkach rozwijających się. Stworzenie stanowiska PSLO było możliwe dzięki współfinansowaniu tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rada Dyrektorów Personalnych Rada Dyrektorów Personalnych jest organem doradczym PKPP Lewiatan w sprawach dotyczących stosunków pracy i dialogu społecznego. Rada to forum, na którym eksperci zajmują się opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych, interpretowaniem przepisów, dzieleniem się doświadczeniami i problemami, formułowaniem propozycji zmian i postulatów. Rada Dyrektorów Personalnych spotyka się w przedstawicielami władzy i organizuje szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki stosunków pracy. Społeczny Rzecznik Pzedsiębiorców Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców przy PKPP Lewiatan jest instytucją społeczną, całkowicie niezależną od państwa. Rzecznik gromadzi i ocenia informacje dotyczące naruszania bądź nadużywania prawa wobec przedsiębiorców przez organy ścigania, administrację rządową i samorządową oraz organy kontrolne. W oparciu o napływające od przedsiębiorców sygnały identyfikuje niesprawiedliwe lub niefunkcjonalne rozwiązania prawne, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie występuje do właściwych władz o ich zmianę. Rozszerzenie i promowanie działalności SRP było możliwe dzięki współfinansowaniu tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rada Rynku Pracy Rada Rynku Pracy analizuje wszystkie problemy związane z rynkiem pracy istotne z punktu widzenia członków Konfederacji i proponuje konstruktywne rozwiązania. W jej skład wchodzą przedstawiciele firm członkowskich i związków, przedstawiciele PKPP Lewiatan wchodzący w skład Naczelnej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia, eksperci PKPP Lewiatan oraz eksperci zewnętrzni.

12 Mamy głos w wielu instytucjach Delegujemy naszych przedstawicieli do tych instytucji, w których możemy realnie wpływać na warunki dla rozwoju gospodarki. Są nimi specjaliści z naszych firm członkowskich lub eksperci z Biura PKPP Lewiatan. Mamy swoich reprezentantów w: Komisji Trójstronnej i w jej 6 zespołach problemowych Radach Nadzorczych ZUS, PFRON, NRZ Radzie Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i PFRON Radzie Statystyki Radzie Celnej Radzie Ochrony Pracy Radzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Radzie Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia Komitetach monitorujących i sterujących programów operacyjnych finansowanych z Funduszy Unijnych.

13 Nasza aktywność przynosi efekty W pracach nad nowymi regulacjami dotyczącymi biznesu PKPP Lewiatan jednoznacznie opowiada się za rozwiązaniami, które wspierają rozwój gospodarczy i konkurencyjność polskich firm. Czasami osiągamy sukcesy przy współpracy z naszymi partnerami z Komisji Trójstronnej, kiedy indziej udaje nam się wywalczyć je samodzielnie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z efektów naszych działań. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. 19% CIT i PIT od działalności gospodarczej Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (własny projekt) Zaakceptowanie przez MF zerowej stawki akcyzy na kosmetyki Mała nowelizacja VAT i własny projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT, z którego część zapisów znalazła się w nowelizacji rządowej Uproszczenie systemu wnioskowania o fundusze unijne Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej kredyt technologiczny, centra badawczo-rozwojowe Ograniczenie czasu kontroli w firmie przez CBA (rozporządzenie) Obrona części zapisów dyrektywy usługowej W ustawie o tzw. radach pracowników przyjęcie progu zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek powoływania rad na poziomie 50 zatrudnionych (strona związkowa postulowała 5, a strona rządowa 20) Nowelizacja ustawy o komornikach umożliwiająca tworzenie nowych kancelarii komorniczych Zmiany w prawie branżowym: - nowelizacja prawa własności przemysłowej - okresy przejściowe dla producentów leków generycznych i producentów tytoniu - niższy VAT na budownictwo mieszkaniowe po wejściu do UE - zapewnienie akcjonariuszom konsolidowanych spółek z branży energetycznej prawa do zamiany ich akcji na akcje spółek konsolidujących Zmiany w prawie pracy: - wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy (4, 6, 12 miesięcy) - wprowadzenie nowego rodzaju umowy o zastępstwo - zniesienie obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagrodzeń dla firm zatrudniających do 20 pracowników - wyłączenie małych firm zatrudniających do 20 pracowników ze stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych - fakultatywne wykorzystanie wydłużonego urlopu macierzyńskiego (2 tyg.) jako likwidacja bariery w zatrudnianiu młodych kobiet - zablokowanie podwyżki wynagrodzeń za godziny nadliczbowe - ustawowe uregulowanie telepracy.

14 Władze PKPP Lewiatan Najwyższym organem Konfederacji jest Zgromadzenie Ogólne, podejmujące najważniejsze decyzje, m.in. uchwalanie programu Konfederacji. Rada Główna spełnia funkcje nadzorczokontrolne, a bieżącymi działaniami PKPP Lewiatan kieruje 15-osobowy Zarząd. Prezydentem PKPP Lewiatan jest Henryka Bochniarz, Przewodniczącym Rady Głównej Henryk Orfinger. Zarząd PKPP Lewiatan wybrany 16 maja 2007 r. Henryka Bochniarz Piotr Baran Monika Bednarek Przemysław J. Chojnowski Francois Colombie Marek Janicki Zygmunt Kostkiewicz Wojciech Kostrzewa Jacek P. Krawczyk Andrzej Krzemiński Wojciech Morawski Cristiano Pinzauti Enrico Pavoni Sławomir Sikora Marek Sowa Maciej Witucki Prezydent PKPP Lewiatan, Prezydent Boeing Central and Eastern Europe Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Prezes Eurozet Prezes Zarządu PBW Olmex Prezes Zarządu Auchan Polska, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Prezes Zarządu McCannWorldgroup Wiceprezes Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Prezes Zarządu Grupy ITI Poland Prezes Zarządu FPRO Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego Prezes Zarządu Atlantic Prezes Zarządu Novandum Consulting, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji Prezes Zarządu Fiat Auto Poland, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego Prezes Zarządu Citi Handlowy Prezes Zarządu Agora, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej

15 Rada Główna PKPP Lewiatan wybrana 16 maja 2007 r. Henryk Orfinger Peter Baudrexl Jan Krzysztof Bielecki Zdzisław Chabowski Bastien Charpentier Małgorzata Chechlińska Andrzej Chmielecki Andrzej Dąbrowski Jacek Dziekoński Czesław Grzesiak Klaus Hartmann Mirosław Hiszpański Janusz Jasiński Dariusz Jodłowski Wojciech Kuźmierkiewicz Mirosław Luboń Artur Matiaszczyk Marek Metrycki Mariusz Płocharski Wiesław Podkański Anna Podniesińska Małgorzata Podrecka Wanda Rapaczyński Artur Rozmus Harry Schur Janusz Seńczuk Krzysztof Sędzikowski Tomasz Sielicki Jacek Silski Bogusław Słaby Piotr Soyka Andrzej Stępniewski Jarosław Szanajca Piotr Maria Śliwicki Krzysztof Wojciula Tadeusz Zawadzki Przewodniczący Rady Głównej PKPP Lewiatan, Przewodniczący Rady Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris Prezes Zarządu Siemens, rzecznik grupy Siemensa w Polsce Prezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Polski Związek Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego Prezes Zarządu Lukas Banku Prezes Biura Podróży Trip Pomorski Związek Pracodawców Przedsiębiorczość Prezes Zarządu Philip Morris Polska Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej Wiceprezes Tesco Polska, Wiceprezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Dyrektor Generalny Polskiej Telefonii Cyfrowej Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Office Manager Partner, Deloitte Doradztwo Podatkowe Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Honorowy Prezes Axel Springer Polska Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług Dyrektor Biura Prawnego CAN-PACK Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Podkarpacki Związek Pracodawców Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Sudecki Związek Pracodawców Prezes Zarządu, CEO, CTL Logistics Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity Wielkopolski Związek Pracodawców Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Prezes Zarządu Dom Development Prezes Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie Ergo Hestia Podlaski Związek Pracodawców Pełnomocnik Firmy Konfekcyjnej Hexeline

16 Biuro PKPP Lewiatan Biuro PKPP Lewiatan organizuje działalność bieżącą Konfederacji: przygotowuje ekspertyzy, utrzymuje relacje z członkami, obsługuje działalność władz statutowych, współpracuje z mediami. Biuro składa się z departamentów eksperckich i wspierających. Lech Pilawski Anna Karaszewska Arkadiusz Wciśliński Dyrektor Generalny Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrektor Finansowy i Administracyjny Doradcy Zarządu Irena Herbst Rafał Iniewski Janusz Kaczurba Jacek Męcina Jeremi Mordasewicz

17 Eksperci Departament Analiz Ekonomicznych Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (dyrektor) Daria Kulczycka Mateusz Zakolski Departament Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Małgorzata Rusewicz (dyrektor) Grażyna Spytek-Bandurska Departament Funduszy Strukturalnych Marzena Chmielewska (dyrektor) Joanna Drozdek Małgorzata Lelińska Departament Konferencji i Szkoleń Łukasz Łuka (dyrektor) Grażyna Mazurek Departament Prawny Magdalena Garbacz Krzysztof Kajda Patrycja Rogowska Katarzyna Urbańska Departament Public Relations Zbigniew Gajewski (dyrektor) Kuba Giedrojć Kamila Grobelna Joanna Zaręba Departament Rozwoju Organizacji Anna Karaszewska (dyrektor) Wiesław Kamecki Wioletta Zakrzewska Lewiatan Business Angels Jacek Błoński Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group Krzysztof Czaplicki Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan Maciej Cegłowski (Sekretarz Sądu) Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców przy PKPP Lewiatan Grzegorz Wlazło

18 Członkowie PKPP Lewiatan Boeing Central and Eastern Europe British American Tobacco Polska S.A. CAN-PACK S.A. CEMEX Polska Sp. z o.o. CTL Logistics S.A Dolnośląski Związek Pracodawców Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców Dom Development S.A. Federacja Pracodawców Polski Północnej Federacja Związków Komunikacji Marketingowej Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Związek Pracodawców Prywatnych Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A. Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Małopolski Związek Pracodawców Nadwiślański Związek Pracodawców Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Philip Morris Polska S.A. Podkarpacki Związek Pracodawców Podlaski Związek Pracodawców Polkomtel S.A. Polska Izba Przemysłu Chemicznego Polska Organizacja Franczyzodawców Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Polski Związek Pracodawców Konsultingu Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych

19 Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Drzewnej, Meblarskiej i Papierniczej Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin Lewiatan Polski Związek Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego Polski Związek Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Polski Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Polski Związek Prywatnych Pracodawców Chemii i Farmacji Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Pomorska Organizacja Pracodawców Pomorski Związek Pracodawców Przedsiębiorczość Regionalny Związek Pracodawców Ziemi Łódzkiej Sądecki Związek Pracodawców SIEMENS Sp. z o.o. RWE Stoen S.A. Sudecki Związek Pracodawców Sudecki Związek Pracodawców Prywatnych Śląski Związek Pracodawców Prywatnych Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Telekomunikacja Polska S.A. TESCO Polska S.A. Unia Farmaceutów - Właścicieli Aptek Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych Wielkopolski Związek Pracodawców Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan Związek Agencji Pracy Tymczasowej Związek Pracodawców Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa Związek Pracodawców Branży Alkoholowej Związek Pracodawców Forum Okrętowe Związek Pracodawców Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Związek Pracodawców Suwalskie Stowarzyszenie Pracodawców Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan Związek Wydawców Polskich Żabka Polska S.A.

20 Jak do nas dołączyć Prywatny pracodawca (firma) może zostać członkiem PKPP Lewiatan poprzez wstąpienie do związku pracodawców należącego do Konfederacji. W tym celu należy wybrać odpowiedni związek branżowy lub/i regionalny. Firma może być jednocześnie członkiem związku branżowego i regionalnego. Kontakt Departament Rozwoju Organizacji Dyrektor: Anna Karaszewska, tel. (22) Wioletta Zakrzewska, tel. (22) Wiesław Kamecki, tel. (22) Biuro PKPP Lewiatan w Warszawie Biuro PKPP Lewiatan w Brukseli ul. Klonowa 6 Rue de Trèves 49, Bte Warszawa 1040 Brussels, Belgium tel. (+48 22) tel. (+32 2) faks (+48 22) faks (+32 2) Warszawa, lipiec 2008 r.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN KIM JESTEŚMY Lewiatan to najsilniejsza organizacja prywatnego sektora biznesu w Polsce, która dba o rozwój korzystnych warunków

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto być w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan?

Dlaczego warto być w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan? Dlaczego warto być w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan? Mówią o nas: Obejrzyj film na Kim jesteśmy Lewiatan to najsilniejsza organizacja prywatnego sektora w Polsce, zabiegająca o korzystne

Bardziej szczegółowo

Działalność ZPPZ Lewiatan

Działalność ZPPZ Lewiatan Działalność ZPPZ Lewiatan Konfederacja Lewiatan Najsilniejsza organizacja prywatnego biznesu w Polsce! Zrzesza 57 związków regionalnych i branżowych skupiających 3900 firm zatrudniających ponad 750 000

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. źródła zdjęć Henryka Bochniarz: PKPP Lewiatan Henryk Orfinger: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Michał

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. Jesteśmy głosem biznesu

Konfederacja Lewiatan. Jesteśmy głosem biznesu Konfederacja Lewiatan Jesteśmy głosem biznesu 2 nasze postulaty Niższe i prostsze podatki Lepsze prawo gospodarcze Niższe koszty pracy Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości Liberalizacja prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA ZDJĘĆ Henryka Bochniarz: PKPP Lewiatan Henryk Orfinger: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Michał Boni: Dorota Matloch, Fotorzepa Waldemar

ŹRÓDŁA ZDJĘĆ Henryka Bochniarz: PKPP Lewiatan Henryk Orfinger: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Michał Boni: Dorota Matloch, Fotorzepa Waldemar ŹRÓDŁA ZDJĘĆ Henryka Bochniarz: PKPP Lewiatan Henryk Orfinger: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Michał Boni: Dorota Matloch, Fotorzepa Waldemar Pawlak: Ministerstwo Gospodarki Jerzy Buzek: Gabinet

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Artur Mazurkiewicz ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl www.dolnoslascy-prcodawcy.pl Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

ANIOŁY BIZNESU. nadajemy kształt marzeniom

ANIOŁY BIZNESU. nadajemy kształt marzeniom ANIOŁY BIZNESU nadajemy kształt marzeniom nadajemy kształt A n i o ł y B i z n e s u inwestują w ludzi Co łączy Google, Skype, Yahoo, Apple, Amazon.com, Starbucks, Cisco i Dell? Wielki sukces, stała obecność

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Cele i metody działania organizacji pracodawców w Polsce oraz korzyści z współpracy podmiotów gospodarczych

Cele i metody działania organizacji pracodawców w Polsce oraz korzyści z współpracy podmiotów gospodarczych Cele i metody działania organizacji pracodawców w Polsce oraz korzyści z współpracy podmiotów gospodarczych Paweł Kaczmarczyk Dyrektor Departamentu Rozwoju Organizacji, Konfederacja LEWIATAN Wrocław, dn.

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r.

LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r. LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r. PKPP Lewiatan Warszawa, kwiecień 2012 roku Ogólna idea projektu Coroczne, 3-dniowe spotkanie edukacyjno-integracyjne dla właścicieli i menedżerów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO Michał Gorzelak Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. r a port roczn y

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. r a port roczn y Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan r a port roczn y 2008 Spis treści Rok kontrastów wstęp 3 Członkowie PKPP Lewiatan w roku 2008 4 Władze PKPP Lewiatan 7 Raport o działaniach PKPP Lewiatan

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy Nowe instrumenty komunikowania

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy Nowe instrumenty komunikowania Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy Nowe instrumenty komunikowania Zbigniew Gajewski Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan STRATEGIA WIZERUNKOWA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

GŁOS DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

GŁOS DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW Dialog społeczny Fundusze unijne 2014-2020 Rzecznictwo interesów Rozwój gospodarczy onkurencyjność CSR Rynek Pracy Promocja zatrudnienia nnowacyjność Wsparcie rozwoju MŚP Partycypacja publiczna Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. Wspólne Działanie

Gospodarka. Wspólne Działanie Gospodarka Wspólne Działanie 1991 Gdański Związek Pracodawców 30 członków 2010 zmiana nazwy na Pracodawcy Pomorza / 450 członków 2014 ponad 700 członków Budujemy doświadczenie od roku 17 oddziałów terenowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa. PKPP Lewiatan

Rada Podatkowa. PKPP Lewiatan Rada Podatkowa PKPP Lewiatan Misja Rada Podatkowa jest komitetem doradczym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. To kilkudziesięcioosobowy zespół ekspertów podatkowych, finansowych i prawnych.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Urząd Marszałkowski Województwa go KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW Partner główny wydarzenia Partner wydarzenia Patronat medialny 16 stycznia 2015, Krzyżowa 2015 rok Cele i priorytety działalności Dolnośląskich Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 18 marca 2014 r. U C H W A Ł A N R / 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Turystyki. Pakiet korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki

Polska Izba Turystyki. Pakiet korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki Polska Izba Turystyki Pakiet korzyści z członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki Certyfikat Członkowie PIT otrzymują certyfikat członkostwa ważny na dany rok kalendarzowy i prawo do posługiwania się tytułem

Bardziej szczegółowo

Program. 23 kwietnia, Dzień polityczny. Rejestracja uczestników 08:30-09:30. Powitanie i uroczyste otwarcie Kongresu 09:30-10:45

Program. 23 kwietnia, Dzień polityczny. Rejestracja uczestników 08:30-09:30. Powitanie i uroczyste otwarcie Kongresu 09:30-10:45 Program 23 kwietnia, Dzień polityczny 08:30-09:30 09:30-10:45 Rejestracja uczestników Powitanie i uroczyste otwarcie Kongresu prof. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Jerzy

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

www.wkds.pl Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość...

www.wkds.pl Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość... Kontakty do wszystkich 16 Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego znajdują sie na stronie: www.wkds.pl Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość... Broszura

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, r. Szanowni Państwo,

Gdańsk, r. Szanowni Państwo, Gdańsk, 25.01.2011 r. Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw wyrażanej w licznych środowiskach biznesowych potrzebie konsolidacji Pracodawców proponujemy Państwu rozważenie możliwości przystąpienia do Pracodawców

Bardziej szczegółowo

www.inicjatywa.eu Prezentacja Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy

www.inicjatywa.eu Prezentacja Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy Prezentacja Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy Szanowni Państwo, Kraków, 1 lipca 2015r. Inicjatywa Mobilności Pracy jest stowarzyszeniem osób fizycznych skupiającym przedstawicieli środowisk biznesu,

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie - blaski i cienie Maciej Flank Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Falenty, 30 listopada 2011 r. - blaski i cienie Plan prezentacji: - misja powiatowych rad zatrudnienia, - skład powiatowych rad

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Komisje, zespoły, rady i komitety oraz organizacje gospodarcze, w których uczestniczą przedstawiciele Pracodawców Pomorza i Kujaw:

Komisje, zespoły, rady i komitety oraz organizacje gospodarcze, w których uczestniczą przedstawiciele Pracodawców Pomorza i Kujaw: Komisje, zespoły, rady i komitety oraz organizacje gospodarcze, w których uczestniczą przedstawiciele Pracodawców Pomorza i Kujaw: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej: - Mirosław Ślachciak - Wiceprezydent

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA

TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA Transport i Logistyka Polska TLP czyli kto? Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dialog Społeczny

Regionalny Dialog Społeczny Regionalny Dialog Społeczny Władze lokalne i regionalne reprezentujące administrację samorządową podejmują dziś istotne decyzje silnie wpływające na rozwój gospodarczy. Dlatego też ważne jest rozwianie

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Organizacja pracodawców samorządny i niezależny w swej działalności

Bardziej szczegółowo

już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r.

już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r. już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 NASZ SPOSÓB NA SKUTECZNOŚĆ Ludzie Doświadczenie Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/177/14/IV Zarządu Województwa z dnia 18 marca 2014 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali zastępcy

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 stycznia 2011 roku Warszawa, luty 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo