Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan"

Transkrypt

1 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

2 Kim jesteśmy Jesteśmy skuteczną, kompetentną organizacją pracodawców, która zabiega o optymalne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce i Unii Europejskiej. PKPP Lewiatan to odpowiedzialny partner i przedsiębiorców, i decydentów. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstała w styczniu 1999 r. z inicjatywy 4 branżowych organizacji pracodawców. Dziś skupia 55 branżowych i regionalnych związków pracodawców oraz kilkanaście firm członków indywidualnych (dane z lipca 2008 r.). W sumie reprezentujemy ponad firm, zatrudniających ponad sześćset tysięcy pracowników. Działamy na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców, co daje nam szczególne uprawnienia, w tym: opiniowanie projektów ustaw, udział w pracach komisji parlamentarnych, opiniowanie budżetu państwa, składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, reprezentowanie przedsiębiorców w Komisji Trójstronnej, negocjowanie ze związkami zawodowymi. Dzięki temu mamy realny wpływ na warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nasza misja Walczymy o utrzymanie trwałego wzrostu gospodarczego Zabiegamy o konkurencyjność polskich firm.

3 Bronimy przedsiębiorców Wspieramy firmy, które stały się ofiarami nadużyć prawa i niekompetencji urzędników Dbamy o wizerunek polskich pracodawców. Najważniejsze postulaty PKPP Lewiatan Niższe i prostsze podatki Niższe koszty pracy Liberalizacja prawa pracy Ograniczenie biurokracji Lepsze prawo gospodarcze Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości Tańsze i sprawniejsze państwo Rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego. Reprezentujemy pracodawców w Komisji Trójstronnej PKPP Lewiatan jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych wpływa na stosunki pracy w Polsce i politykę gospodarczą poprzez dialog społeczny z reprezentantami pracobiorców i z rządem. Jesteśmy aktywni we wszystkich zespołach Trójstronnej Komisji, zgłaszamy pod jej obrady najważniejsze postulaty naszych członków.

4 Nasza wizja rozwoju polskiej gospodarki Naszą wizję opisuje kilka dokumentów, które powstawały w trakcie działalności organizacji, od momentu jej utworzenia w roku Najpełniej nasze spojrzenie na kierunki rozwoju polskiej gospodarki wyraża Program Gospodarczy PKPP Lewiatan. Manifest Kapitalistyczny, Manifest Europejski oraz Manifest Społeczny, które powstawały w konkretnych okolicznościach, były naszym głosem w toczącej się dyskusji lub akcentowały szczególne podejście do wybranych kwestii. Tym niemniej ich przesłanie jest aktualne i dzisiaj. Bez zrozumienia, iż źródłem rozwoju przedsiębiorstw jest zysk, nie uda się spełnić najszczytniejszych nawet celów społecznych. Kłótnie o pieniądze z budżetu nie zastąpią wzrostu gospodarczego. Opowiadamy się za stworzeniem nowych miejsc pracy i nowych szans na osobiste powodzenie, a nie za dzieleniem biedy. Fragment Manifestu Kapitalistycznego PKPP Lewiatan, 27 kwietnia 2000 r. Nadrzędnym celem polskiej polityki gospodarczej powinien być długotrwały i najszybszy w Unii Europejskiej wzrost gospodarczy. Tylko dynamiczny rozwój gospodarki pozwoli zwiększyć zatrudnienie i poprawić warunki życia w naszym kraju, dołączyć do grona państw wysokorozwiniętych, umocnić międzynarodową pozycję i bezpieczeństwo Polski. Fragment pierwszego Programu Gospodarczego PKPP Lewiatan, 9 kwietnia 2003 r. Wchodzimy do Unii Europejskiej świadomi szans, które się przed obywatelami i polską gospodarką otwierają. Aby je wykorzystać, trzeba wspólnego działania. Od tej chwili razem z przedsiębiorcami całej Unii Europejskiej zabiegać będziemy o umacnianie systemu rynkowego i walczyć o gwarancje swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczenie ingerencji państwa w gospodarkę. Fragment Manifestu Europejskiego PKPP Lewiatan, 30 kwietnia 2004 r. Przedsiębiorczość i solidarność społeczna nie muszą się wykluczać. Poprzez dialog społeczny chcemy działać na rzecz takiego modelu społecznego, który da Polakom szanse na lepsze życie. Tak rozumiemy naszą obywatelską misję. Fragment Manifestu Społecznego PKPP Lewiatan, 12 lipca 2006 r.

5 Wyróżniamy się ekspertyzą Od początku istnienia PKPP Lewiatan nasi członkowie i eksperci zaopiniowali ponad 1400 projektów ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, podatkowego, finansowego, stosunków pracy, ubezpieczeń, prawa branżowego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. Przygotowujemy też własne projekty legislacyjne. Stawiamy na wysoką jakość ekspertyzy prawnej i ekonomicznej. Tworzą ją eksperci biura PKPP Lewiatan we współpracy ze specjalistami z firm członkowskich oraz uznanymi autorytetami zewnętrznymi. Corocznie od 2003 roku PKPP Lewiatan prowadzi reprezentatywne badania kondycji sektora MSP, z których chętnie korzystają administracja rządowa, parlament, dziennikarze i nasi członkowie. Tym samym adresatom na początku każdego roku prezentujemy Czarną Listę Barier dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a od dwóch lat wyniki naszych badań Pracujący Polacy, które weryfikują m.in. wiele potocznych, krzywdzących dla pracodawców opinii o łamaniu przez nich praw pracowniczych. Co miesiąc, od 2003 r., publikujemy Indeks Biznesu PKPP Lewiatan. Jest to wskaźnik koniunktury gospodarczej, który powstaje w oparciu o prognozy czołówki polskich ekonomistów, w tym ekspertów Konfederacji. W 2007 r. we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowaliśmy wspólne ekspertyzy dotyczące strategii rozwojowych polskiej gospodarki (raport Ile dzieli Polskę od cudu gospodarczego i Konsekwencje zaniechania prywatyzacji w latach ). Inicjujemy debaty publiczne, których tematy wykraczają poza bieżącą dyskusję polityczną i zapraszamy do udziału w nich ludzi o ogromnej wiedzy i niekwestionowanym autorytecie (w 2007 r. o naprawie służby zdrowiu i interesie narodowym w UE). Nasze ekspertyzy chętnie i często wykorzystają media ogólnopolskie i regionalne. W 2007 r. PKPP Lewiatan była cytowana w prasie, radiu, telewizji i w Internecie razy.

6 Zabiegamy o lepsze prawo unijne Jesteśmy jedyną reprezentatywną organizacją pracodawców w Polsce, która ma swoje biuro przedstawicielskie w Brukseli. Jego głównym zadaniem jest takie kształtowanie opinii i stanowisk eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim oraz urzędników w Komisji Europejskiej, aby podejmowane przez nich decyzje były jak najkorzystniejsze dla firm członkowskich i służyły rozwojowi całej gospodarki. Ponadto jesteśmy aktywni w międzynarodowych strukturach biznesowych. Mamy silną pozycję w BUSINESSEUROPE Nasze członkostwo w Konfederacji Europejskiego Biznesu (BUSINESSEUROPE) to istotny sposób skutecznego wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli. Jesteśmy jedyną polską organizacją reprezentowaną w tej organizacji. BUSINESSEUROPE zrzesza związki pracodawców z 33 krajów i reprezentując ponad 20 mln europejskich firm jest najsilniejszym przedstawicielstwem biznesu w Brukseli. Od lipca 2005 r. Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, jest Wiceprezydentem BUSINESSEUROPE. Jesteśmy aktywni w EKES Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) to forum dialogu, konsultacji i informacji europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. PKPP Lewiatan ma w EKES dwóch przedstawicieli: Marka Komorowskiego i wiceprezydenta PKPP Lewiatan Jacka Krawczyka, który w EKES pełni funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Pracodawców. W kwietniu 2008 r. zorganizowaliśmy w Krakowie wspólnie z Grupą Pracodawców EKES konferencję nt. globalnych wyzwań stojących przed europejskim biznesem. Wpływamy na opinie OECD PKPP Lewiatan należy także do Rady Doradczej ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu (BIAC), afiliowanej przy OECD. Celem tej organizacji jest wyrażanie opinii biznesu w grupie najwyżej rozwiniętych państw świata. Wśród podejmowanych przez nią spraw PKPP Lewiatan szczególną wagę przywiązuje do upraszczania i obniżania podatków, kwestii wzrostu zatrudnienia oraz wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

7 Współtworzymy kapitał społeczny Za ważne warunki rozwoju gospodarki wolnorynkowej uważamy klimat zaufania w społeczeństwie oraz aktywność społeczną i polityczną obywateli, dzięki czemu rozwija się społeczeństwo obywatelskie. Dlatego współdziałamy w wielu różnych obszarach z organizacjami pozarządowymi i promujemy ich rozwój. Byliśmy inicjatorami koalicji prawie 100 organizacji Zmień kraj. Idź na wybory, która miała wpływ na wyraźny wzrost frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych r. W koalicji Gender Index współprowadzimy duży projekt na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, w tym organizujemy konkurs Firma Równych Szans. Stale współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, w tym z: Fundacją Batorego (rozwój społeczeństwa obywatelskiego) Forum Obywatelskiego Rozwoju (edukacja ekonomiczna społeczeństwa) Forum Odpowiedzialnego Biznesu (promocja strategii odpowiedzialnego biznesu) Habitat for Humanity (program likwidacji biedy mieszkaniowej) Centrum Wolontariatu (promujemy rozwój wolontariatu pracowniczego) Akademią Rozwoju Filantropii (wspólnie realizujemy program wsparcia zatrudnienia 50+)

8 Nagrody PKPP Lewiatan Co roku przyznajemy dwie nagrody: im. Andrzeja Wierzbickiego dla przedsiębiorcy, który osiągnął sukces w biznesie, jednocześnie aktywnie działając na rzecz środowiska, w którym funkcjonuje im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, która podobnie jak kiedyś Władysław Grabski stara się dbać o zdrowie gospodarcze oraz ekonomiczną siłę państwa Zarząd PKPP Lewiatan przyznaje również Nagrody Specjalne wybitnym przedstawicielom kultury, polityki, nauki, życia publicznego i gospodarki.

9 Laureaci 2008 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Nagrody Specjalne Lewiatana Adam Góral Jerzy Buzek Barbara Skarga Marek Edelman Laureaci 2007 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Nagrody Specjalne Lewiatana Solange i Krzysztof Olszewscy Grażyna Gęsicka Danuta Hübner Władysław Bartoszewski Tadeusz Mazowiecki Laureaci 2006 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Nagrody Specjalne Lewiatana Krzysztof Pawiński Dalia Grybauskaité Wiesław Rozłucki Jacek Socha Laureaci 2005 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Nagroda Specjalna Lewiatana Piotr Soyka Jerzy Hausner Lech Wałęsa Laureaci 2004 Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego Nagroda im. Władysława Grabskiego Adam i Jerzy Krzanowscy Leszek Balcerowicz

10 Oferujemy konkretne wsparcie PKPP Lewiatan podejmuje wiele działań, których nadrzędnym celem jest wspieranie konkretnych branż i środowisk lub rozwiązywanie problemów ponadbranżowych. Inicjatywy te służą zainteresowanym firmom członkowskim, mają często walor edukacyjny bądź ułatwiają kontakty biznesowe. Sąd Arbitrażowy Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan to nowoczesna instytucja służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Dla przedsiębiorców oznacza to lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Zalety postępowania arbitrażowego to poza niższymi kosztami i krótkim czasem trwania arbitrażu fachowość arbitrów, wykonalność wyroków tak jak w wypadku sądów powszechnych, poufność postępowania. Powstanie Sądu Arbitrażowego było możliwe dzięki współfinansowaniu tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum Mediacji Centrum Mediacji przy PKPP Lewiatan jest instytucją służącą nowoczesnemu, polubownemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych i społecznych. Propagujemy ideę mediacji, ponieważ stanowi ona najważniejszą i najprostszą w zastosowaniu formę alternatywnego rozwiązywania sporów. Mediacja jest zarządzaniem negocjacjami pomiędzy skonfliktowanymi stronami poprzez neutralną osobę trzecią, która pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Forum Młodych Forum Młodych PKPP Lewiatan jest samodzielną i wyodrębnioną jednostką organizacyjną Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Skupia młodych ludzi, którym bliskie są wartości Lewiatana i którzy chcą zgodnie z nimi prowadzić działalność w swoich środowiskach. Forum uczestniczy w pracach PKPP Lewiatan, organizuje corocznie Akademię Przedsiębiorczości, podejmuje ważne debaty ekonomiczne. Posiada swoje struktury regionalne oraz rozwija współpracę z podobnymi organizacjami działającymi za granicą. Członkami Forum są przede wszystkim studenci i absolwenci uczelni biznesowych. Konfederaci Konfederatom Internetowy serwis służący firmom członkowskim chcącym promować swoją ofertę wśród pozostałych członków Konfederacji. Można dzięki niemu poszukiwać nowych kontraktów i kontaktów biznesowych, a także kupować produkty i usługi z atrakcyjnym rabatem. Rada Podatkowa Rada Podatkowa PKPP Lewiatan stanowi organ doradczy dla Zarządu i Prezydenta w sprawach legislacji podatkowej. W skład Rady wchodzą menedżerowie odpowiedzialni w firmach członkowskich za sprawy podatkowe i finansowe, a także eksperci z firm doradczych należących do Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu oraz biura PKPP Lewiatan.

11 Lewiatan Business Angels Lewiatan Business Angels (LBA) kojarzy przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami i ambitnym planem rozwoju z prywatnymi inwestorami (tzw. aniołami biznesu). LBA pomaga pozyskać kapitał na rozwój firm we wczesnej fazie ich istnienia, w tym na tzw. startup y, których nie finansują banki (ze względu na brak zabezpieczeń) ani fundusze venture capital (za mała skala inwestycji). Powstanie LBA było możliwe dzięki współfinansowaniu tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty Banku Światowego PKPP Lewiatan wraz z Bankiem Światowym realizują wspólną inicjatywę, której celem jest maksymalizacja uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w projektach finansowanych przez Bank. W tym celu zostało powołane stanowisko Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group Oficer Łącznikowy Grupy Banku Światowego, który wspiera przedsiębiorców w wykorzystaniu oferty Banku Światowego. PSLO działa w prężnej i dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej sieci oficerów łącznikowych osadzonych w organizacjach biznesowych, którzy na bieżąco wymieniają informacje dotyczące działalności na rynkach rozwijających się. Stworzenie stanowiska PSLO było możliwe dzięki współfinansowaniu tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rada Dyrektorów Personalnych Rada Dyrektorów Personalnych jest organem doradczym PKPP Lewiatan w sprawach dotyczących stosunków pracy i dialogu społecznego. Rada to forum, na którym eksperci zajmują się opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych, interpretowaniem przepisów, dzieleniem się doświadczeniami i problemami, formułowaniem propozycji zmian i postulatów. Rada Dyrektorów Personalnych spotyka się w przedstawicielami władzy i organizuje szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki stosunków pracy. Społeczny Rzecznik Pzedsiębiorców Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców przy PKPP Lewiatan jest instytucją społeczną, całkowicie niezależną od państwa. Rzecznik gromadzi i ocenia informacje dotyczące naruszania bądź nadużywania prawa wobec przedsiębiorców przez organy ścigania, administrację rządową i samorządową oraz organy kontrolne. W oparciu o napływające od przedsiębiorców sygnały identyfikuje niesprawiedliwe lub niefunkcjonalne rozwiązania prawne, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie występuje do właściwych władz o ich zmianę. Rozszerzenie i promowanie działalności SRP było możliwe dzięki współfinansowaniu tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rada Rynku Pracy Rada Rynku Pracy analizuje wszystkie problemy związane z rynkiem pracy istotne z punktu widzenia członków Konfederacji i proponuje konstruktywne rozwiązania. W jej skład wchodzą przedstawiciele firm członkowskich i związków, przedstawiciele PKPP Lewiatan wchodzący w skład Naczelnej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia, eksperci PKPP Lewiatan oraz eksperci zewnętrzni.

12 Mamy głos w wielu instytucjach Delegujemy naszych przedstawicieli do tych instytucji, w których możemy realnie wpływać na warunki dla rozwoju gospodarki. Są nimi specjaliści z naszych firm członkowskich lub eksperci z Biura PKPP Lewiatan. Mamy swoich reprezentantów w: Komisji Trójstronnej i w jej 6 zespołach problemowych Radach Nadzorczych ZUS, PFRON, NRZ Radzie Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i PFRON Radzie Statystyki Radzie Celnej Radzie Ochrony Pracy Radzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Radzie Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia Komitetach monitorujących i sterujących programów operacyjnych finansowanych z Funduszy Unijnych.

13 Nasza aktywność przynosi efekty W pracach nad nowymi regulacjami dotyczącymi biznesu PKPP Lewiatan jednoznacznie opowiada się za rozwiązaniami, które wspierają rozwój gospodarczy i konkurencyjność polskich firm. Czasami osiągamy sukcesy przy współpracy z naszymi partnerami z Komisji Trójstronnej, kiedy indziej udaje nam się wywalczyć je samodzielnie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z efektów naszych działań. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. 19% CIT i PIT od działalności gospodarczej Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (własny projekt) Zaakceptowanie przez MF zerowej stawki akcyzy na kosmetyki Mała nowelizacja VAT i własny projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT, z którego część zapisów znalazła się w nowelizacji rządowej Uproszczenie systemu wnioskowania o fundusze unijne Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej kredyt technologiczny, centra badawczo-rozwojowe Ograniczenie czasu kontroli w firmie przez CBA (rozporządzenie) Obrona części zapisów dyrektywy usługowej W ustawie o tzw. radach pracowników przyjęcie progu zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek powoływania rad na poziomie 50 zatrudnionych (strona związkowa postulowała 5, a strona rządowa 20) Nowelizacja ustawy o komornikach umożliwiająca tworzenie nowych kancelarii komorniczych Zmiany w prawie branżowym: - nowelizacja prawa własności przemysłowej - okresy przejściowe dla producentów leków generycznych i producentów tytoniu - niższy VAT na budownictwo mieszkaniowe po wejściu do UE - zapewnienie akcjonariuszom konsolidowanych spółek z branży energetycznej prawa do zamiany ich akcji na akcje spółek konsolidujących Zmiany w prawie pracy: - wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy (4, 6, 12 miesięcy) - wprowadzenie nowego rodzaju umowy o zastępstwo - zniesienie obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagrodzeń dla firm zatrudniających do 20 pracowników - wyłączenie małych firm zatrudniających do 20 pracowników ze stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych - fakultatywne wykorzystanie wydłużonego urlopu macierzyńskiego (2 tyg.) jako likwidacja bariery w zatrudnianiu młodych kobiet - zablokowanie podwyżki wynagrodzeń za godziny nadliczbowe - ustawowe uregulowanie telepracy.

14 Władze PKPP Lewiatan Najwyższym organem Konfederacji jest Zgromadzenie Ogólne, podejmujące najważniejsze decyzje, m.in. uchwalanie programu Konfederacji. Rada Główna spełnia funkcje nadzorczokontrolne, a bieżącymi działaniami PKPP Lewiatan kieruje 15-osobowy Zarząd. Prezydentem PKPP Lewiatan jest Henryka Bochniarz, Przewodniczącym Rady Głównej Henryk Orfinger. Zarząd PKPP Lewiatan wybrany 16 maja 2007 r. Henryka Bochniarz Piotr Baran Monika Bednarek Przemysław J. Chojnowski Francois Colombie Marek Janicki Zygmunt Kostkiewicz Wojciech Kostrzewa Jacek P. Krawczyk Andrzej Krzemiński Wojciech Morawski Cristiano Pinzauti Enrico Pavoni Sławomir Sikora Marek Sowa Maciej Witucki Prezydent PKPP Lewiatan, Prezydent Boeing Central and Eastern Europe Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Prezes Eurozet Prezes Zarządu PBW Olmex Prezes Zarządu Auchan Polska, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Prezes Zarządu McCannWorldgroup Wiceprezes Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Prezes Zarządu Grupy ITI Poland Prezes Zarządu FPRO Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego Prezes Zarządu Atlantic Prezes Zarządu Novandum Consulting, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji Prezes Zarządu Fiat Auto Poland, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego Prezes Zarządu Citi Handlowy Prezes Zarządu Agora, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej

15 Rada Główna PKPP Lewiatan wybrana 16 maja 2007 r. Henryk Orfinger Peter Baudrexl Jan Krzysztof Bielecki Zdzisław Chabowski Bastien Charpentier Małgorzata Chechlińska Andrzej Chmielecki Andrzej Dąbrowski Jacek Dziekoński Czesław Grzesiak Klaus Hartmann Mirosław Hiszpański Janusz Jasiński Dariusz Jodłowski Wojciech Kuźmierkiewicz Mirosław Luboń Artur Matiaszczyk Marek Metrycki Mariusz Płocharski Wiesław Podkański Anna Podniesińska Małgorzata Podrecka Wanda Rapaczyński Artur Rozmus Harry Schur Janusz Seńczuk Krzysztof Sędzikowski Tomasz Sielicki Jacek Silski Bogusław Słaby Piotr Soyka Andrzej Stępniewski Jarosław Szanajca Piotr Maria Śliwicki Krzysztof Wojciula Tadeusz Zawadzki Przewodniczący Rady Głównej PKPP Lewiatan, Przewodniczący Rady Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris Prezes Zarządu Siemens, rzecznik grupy Siemensa w Polsce Prezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Polski Związek Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego Prezes Zarządu Lukas Banku Prezes Biura Podróży Trip Pomorski Związek Pracodawców Przedsiębiorczość Prezes Zarządu Philip Morris Polska Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej Wiceprezes Tesco Polska, Wiceprezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Dyrektor Generalny Polskiej Telefonii Cyfrowej Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Office Manager Partner, Deloitte Doradztwo Podatkowe Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Honorowy Prezes Axel Springer Polska Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług Dyrektor Biura Prawnego CAN-PACK Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Podkarpacki Związek Pracodawców Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Sudecki Związek Pracodawców Prezes Zarządu, CEO, CTL Logistics Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity Wielkopolski Związek Pracodawców Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Prezes Zarządu Dom Development Prezes Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie Ergo Hestia Podlaski Związek Pracodawców Pełnomocnik Firmy Konfekcyjnej Hexeline

16 Biuro PKPP Lewiatan Biuro PKPP Lewiatan organizuje działalność bieżącą Konfederacji: przygotowuje ekspertyzy, utrzymuje relacje z członkami, obsługuje działalność władz statutowych, współpracuje z mediami. Biuro składa się z departamentów eksperckich i wspierających. Lech Pilawski Anna Karaszewska Arkadiusz Wciśliński Dyrektor Generalny Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrektor Finansowy i Administracyjny Doradcy Zarządu Irena Herbst Rafał Iniewski Janusz Kaczurba Jacek Męcina Jeremi Mordasewicz

17 Eksperci Departament Analiz Ekonomicznych Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (dyrektor) Daria Kulczycka Mateusz Zakolski Departament Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Małgorzata Rusewicz (dyrektor) Grażyna Spytek-Bandurska Departament Funduszy Strukturalnych Marzena Chmielewska (dyrektor) Joanna Drozdek Małgorzata Lelińska Departament Konferencji i Szkoleń Łukasz Łuka (dyrektor) Grażyna Mazurek Departament Prawny Magdalena Garbacz Krzysztof Kajda Patrycja Rogowska Katarzyna Urbańska Departament Public Relations Zbigniew Gajewski (dyrektor) Kuba Giedrojć Kamila Grobelna Joanna Zaręba Departament Rozwoju Organizacji Anna Karaszewska (dyrektor) Wiesław Kamecki Wioletta Zakrzewska Lewiatan Business Angels Jacek Błoński Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group Krzysztof Czaplicki Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan Maciej Cegłowski (Sekretarz Sądu) Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców przy PKPP Lewiatan Grzegorz Wlazło

18 Członkowie PKPP Lewiatan Boeing Central and Eastern Europe British American Tobacco Polska S.A. CAN-PACK S.A. CEMEX Polska Sp. z o.o. CTL Logistics S.A Dolnośląski Związek Pracodawców Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców Dom Development S.A. Federacja Pracodawców Polski Północnej Federacja Związków Komunikacji Marketingowej Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Związek Pracodawców Prywatnych Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A. Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Małopolski Związek Pracodawców Nadwiślański Związek Pracodawców Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Philip Morris Polska S.A. Podkarpacki Związek Pracodawców Podlaski Związek Pracodawców Polkomtel S.A. Polska Izba Przemysłu Chemicznego Polska Organizacja Franczyzodawców Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Polski Związek Pracodawców Konsultingu Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych

19 Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Drzewnej, Meblarskiej i Papierniczej Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin Lewiatan Polski Związek Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego Polski Związek Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Polski Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Polski Związek Prywatnych Pracodawców Chemii i Farmacji Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Pomorska Organizacja Pracodawców Pomorski Związek Pracodawców Przedsiębiorczość Regionalny Związek Pracodawców Ziemi Łódzkiej Sądecki Związek Pracodawców SIEMENS Sp. z o.o. RWE Stoen S.A. Sudecki Związek Pracodawców Sudecki Związek Pracodawców Prywatnych Śląski Związek Pracodawców Prywatnych Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Telekomunikacja Polska S.A. TESCO Polska S.A. Unia Farmaceutów - Właścicieli Aptek Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych Wielkopolski Związek Pracodawców Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan Związek Agencji Pracy Tymczasowej Związek Pracodawców Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa Związek Pracodawców Branży Alkoholowej Związek Pracodawców Forum Okrętowe Związek Pracodawców Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Związek Pracodawców Suwalskie Stowarzyszenie Pracodawców Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan Związek Wydawców Polskich Żabka Polska S.A.

20 Jak do nas dołączyć Prywatny pracodawca (firma) może zostać członkiem PKPP Lewiatan poprzez wstąpienie do związku pracodawców należącego do Konfederacji. W tym celu należy wybrać odpowiedni związek branżowy lub/i regionalny. Firma może być jednocześnie członkiem związku branżowego i regionalnego. Kontakt Departament Rozwoju Organizacji Dyrektor: Anna Karaszewska, tel. (22) Wioletta Zakrzewska, tel. (22) Wiesław Kamecki, tel. (22) Biuro PKPP Lewiatan w Warszawie Biuro PKPP Lewiatan w Brukseli ul. Klonowa 6 Rue de Trèves 49, Bte Warszawa 1040 Brussels, Belgium tel. (+48 22) tel. (+32 2) faks (+48 22) faks (+32 2) Warszawa, lipiec 2008 r.

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r.

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r. Raport roczny 2013 10 34 60 70 76 Spis treści Kalejdoskop najważniejszych wydarzeń 2013 r. Sukcesy legislacyjne 2013 r. Lewiatan w Unii Europejskiej Goście Lewiatana Projekty unijne 6 30 38 64 72 82 List

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE...

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Informator za rok 2012 WARSZAWA 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Informator za rok 2012 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej POLITYKA GOSPODARKA DYPLOMACJA KULTURA NUMER 3 4/2015 (123) Cena promocyjna 5 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1643-5729 Indeks 24340X Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki Wspomagamy przedsiębiorców Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Polsce i w Unii Europejskiej

Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Polsce i w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Leszek Kozio Katedra Procesu Zarzàdzania Robert Panek Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA.

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA. Dodatek Innowacje Polskę może czekać golden age mówi Michał Boni KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty Nauka i biznes w parze Spływ kajakowy pracodawców Lubuskie Forum Gospodarcze PROJEKT

Bardziej szczegółowo

POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2010 i początku 2011 roku Nawet jeśli się mylisz, mów prawdę Seneka Publikacja nr 21 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU Co daje PR? Projekt okładki: STUDIO

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo