CYFROWE WIZUALIZACJE URBANISTYCZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWE WIZUALIZACJE URBANISTYCZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ"

Transkrypt

1 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań Człowiek i Środowisko 35 (1-2) 2011, s Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński CYFROWE WIZUALIZACJE URBANISTYCZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ Słowa kluczowe: wizualizacja urbanistyczna, wirtualna rzeczywistość, zarządzanie przestrzenią Otaczające nas środowisko cechuje się dużą różnorodnością, a stopień jego złożoności wzrasta niemal nieskończenie przy każdej próbie jego bliższego poznania. Już w starożytności zauważono, iż przedstawianie poszczególnych aspektów otaczającego środowiska za pomocą abstrakcyjnych symboli graficznych pozwala niejednokrotnie lepiej uchwycić istotne jego cechy oraz właściwości. Przykłady stanowią liczne wizualizacje, począwszy od rysunków, obrazów przedstawiających otaczającą przestrzeń, poprzez opracowania kartograficzne, a skończywszy na cyfrowych trójwymiarowych wizualizacjach przestrzennych. W każdym z wymienionych sposobów model struktury poszczególnych komponentów środowiska jest i pozostanie jedynie jego reprezentacją, bardziej lub mniej zgeneralizowaną. W niniejszym artykule ograniczymy się do prezentacji cyfrowych wizualizacji urbanistycznych. Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne Przez wizualizację cyfrową należy rozumieć wspieraną komputerowo, interaktywną, graficzną (wizualną) reprezentację danych w celu rozsze- 53

2 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński rzenia procesu poznania. 1 Zalety abstrakcyjnych, uogólnionych modeli rzeczywistości docenili naukowcy, uznając wizualizację jako wartościowe narzędzie wspomagające rozwój badań naukowych. Uwzględniając zakres tematyczny poszczególnych wizualizacji, wyróżniamy wśród nich m.in. wizualizacje urbanistyczne 2, prezentujące sposób zagospodarowania przestrzennego między innymi miast oraz osiedli. Wykorzystując trójwymiarową wizualizację urbanistyczną możemy określać: lokalizację jej poszczególnych elementów, kierunki, odległości, wysokości, kształty, relacje przestrzenne itd. Ponadto prawidłowo przygotowana wizualizacja ma wiele zastosowań praktycznych, m.in.: ułatwia sposób komunikacji, umożliwia wykonywanie symulacji, stymuluje proces poznawczy, wspomaga rozwiązywanie problemów. Obecnie głównymi argumentami przemawiającymi za stosowaniem cyfrowych wizualizacji urbanistycznych jest m.in. szybki rozwój technologii komputerowych, wzrost mocy obliczeniowej i związana z tym zdolność do odwzorowywania wysokorozdzielczej, wielokolorowej grafiki oraz animacji w czasie rzeczywistym. Wizualizacjom sprzyja rozwój automatyzacji systemów pozyskiwania danych (chociażby wykorzystywanie danych z naziemnego i lotniczego skaningu laserowego, ukośnych zdjęć lotniczych, zobrazowań satelitarnych). Wspomniane wizualizacje pośrednio wywodzą się z bardzo popularnych niegdyś makiet, czyli sposobu obrazowania modeli kompozycji przestrzennych, budynków, obiektów małej architektury, wnętrz mieszkalnych, urządzeń itp., przy użyciu tworzyw naturalnych bądź sztucznych (np. drewno, metal, tektura, plastik) w pomniejszonej zazwyczaj skali. Wizualizacje urbanistyczne dysponujące trzecim wymiarem (3D) zapewniają zbliżony przekaz informacji o danym terenie co makiety, tyle że w formie wirtualnej. Wizualizacje nie dostarczają możliwości bezpośredniego fizycznego obcowania z wygenerowanym modelem. Głównym celem wizualizacji jest jak najwierniejszy przekaz informacji o terenie. Dlatego też obcowanie ze środowiskiem wirtualnym nie powinno stanowić żadnych przeszkód, wręcz 1 Readings in Information Visualization, using vision to think., ed. Stuart K.Card, Jok D. Mackinlay, Ben Shneiderman, Morgan Kaufmann, Series in Interactive Technologies, Urbanistyka dział architektury zajmujący się zasadami planowania przestrzennego miast i osiedli (Źródło: 54

3 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań może otwierać nowe możliwości. Cyfrowe wizualizacje 3D są wynikiem stosowania wyspecjalizowanego typu modelowania komputerowego. Dzięki zastosowaniu w nim niejednokrotnie bardzo skomplikowanych operacji mamy możliwość prezentacji uproszczonej wersji otaczającej nas rzeczywistości oraz zachodzących w niej procesów. Do wykonania cyfrowej wizualizacji urbanistycznej 3D powinniśmy posiadać szereg danych o poszczególnych obiektach, takich jak: lokalizacja, sposób posadowienia, wymiary zewnętrzne, kształt bryły, pokrycie elewacji oraz dachu itp. Wraz ze wzrostem szczegółowości naszej prezentacji graficznej może stać się również niezbędne posiadanie danych o poszczególnych detalach prezentowanych obiektów. Ponadto należy również dysponować danymi o ich otoczeniu, tj. sposobie zagospodarowania terenu, ukształtowaniu powierzchni itp. W wizualizacjach urbanistycznych w celu przedstawienia ukształtowania terenu zastosowanie znajduje numeryczny model rzeźby terenu (Digital Terrain Model DTM, Digital Elevation Model DEM). Jest to numeryczna reprezentacja fragmentu powierzchni ziemskiej, utworzona zazwyczaj przez zbiór punktów tej powierzchni oraz algorytmy służące do aproksymacji jej położenia i kształtu na podstawie współrzędnych x, y, z tych punktów 3. Stopień szczegółowości modeli budynków określamy w skali CityGML LoD 4. Taka standaryzacja pozwala rozróżnić produkty oraz stawiane im wymagania na każdym z poziomów dokładności. W tym celu wyróżnionych jest pięć głównych poziomów dokładności: LoD (Level of Detail) w zależności od złożoności geometrycznej, dokładności i kompletności modeli 3D. LoD 0 (świat, kraj) Charakterystyka: NMT pokryty ortofotomapą; 2,5D wymiarowa prezentacja (2D+H); Dachy: brak; Dokładność XY/H: >/5m / >/5m LoD 1 (region, miasto) Charakterystyka: proste bryły z płaskimi dachami, model blokowy; Dachy: tylko płaskie; Dokładność XY/H: 5m / 5m LoD 2 (miasto, dzielnica) Charakterystyka: model z teksturami z rozróżnieniem typu dachu i jego kubatury; Dachy: rzeczywiste; Dokładność XY/H: 2m / 1m 3 Źródło: r. 4 Źródło: CityGML LoD; r. 55

4 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński LoD 3 (kwartał, ulica) Charakterystyka: wiernie odwzorowana elewacja, wyodrębnione wszystkie elementy o rozmiarach powyżej 0,5 m, wysokorozdzielcze tekstury, dokładnie oddany kształt i typ dachu; Dachy: rzeczywiste o wysokim stopniu szczegółowości; Dokładność XY/H: 0,5m / 0,5m LoD 4 (pojedyncze obiekty) Charakterystyka: bardzo szczegółowe odwzorowanie z zewnątrz jak i wewnątrz, zawierające położenie ścian, drzwi oraz pozostałych elementów, wyodrębnione wszystkie elementy o rozmiarach powyżej 0,2m; Dachy: Wierne; Dokładność XY/H: 0,2m / 0,2m Przedstawienie tego co nas otacza, przy zastosowaniu nawet najdokładniejszego modelu, pozostaje jednak tylko jego przybliżeniem. Takie przybliżenie rzeczywistości nazywamy wirtualną rzeczywistością. Wirtualna rzeczywistość Wirtualną rzeczywistość 5 (ang. Virtual Reality) można definiować jako obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznych i wykorzystaniu danych cyfrowych. W VR przedstawione są prawdziwe bądź fikcyjne miejsca i zachodzące w nich zdarzenia. Użytkownicy oprogramowania tworzącego VR mogą w niej uczestniczyć, wykorzystując urządzenia peryferyjne komputera, m.in. takie jak mysz, klawiatura, głośniki i przede wszystkim monitor. Za pomocą nich jesteśmy w stanie poruszać się po scenie VR oraz reagować na bodźce wzrokowe, słuchowe i inne. Wraz z rozwojem techniki VR coraz bardziej przypomina świat rzeczywisty. Świat stworzony w komputerze w trójwymiarowym środowisku, w którym człowiek może poruszać się i manipulować wirtualnymi przedmiotami. W tak stworzonej przestrzeni możemy budować domy, ulice, latarnie, samochody itp. Trójwymiarowy model można wzbogacić o tekstury, oświetlenie, rzeźbę terenu. Wszystko to prowadzi do jak najbardziej realistycznego przedstawienia naszego otoczenia z wykorzystaniem komputera na podstawie pozyskanych danych. VR może być odzwierciedleniem otaczającego nas środowiska bądź też obrazem środowiska wyimaginowanego przez użytkownika programu. Zastoso- 5 Źródło: r. 56

5 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań wanie danych cyfrowych umożliwia budowanie złożonych trójwymiarowych modeli obiektów, których budowa w realnych warunkach mogłaby okazać się zbyt kosztowna lub po prostu nieuzasadniona. Efekty pracy powstałe przy tworzeniu VR możemy przedstawiać w postaci makiet, obrazów, filmów. Świat wirtualny jest schematycznym odwzorowaniem rzeczywistości, które umożliwia łatwiejsze rozwiązywanie problemów w tej rzeczywistości istniejących, np. dotyczących kształtowania przestrzeni. Zaletą VR jest odwracalność wcześniej zaistniałych w niej procesów, co znajduje swoje zastosowanie w różnego rodzaju prognozach. Dzięki niej wiele decyzji przed wprowadzeniem w życie może zostać wcześniej przetestowanych na zamodelowanej przez nas reprezentacji środowiska. VR znajduje również zastosowanie głównie w prezentacjach, wizualizacjach, symulacjach, nawigacji i oczywiście w rozrywce, głównie w grach komputerowych. Przykłady zastosowań Zastosowanie wizualizacji urbanistycznych staje się coraz bardziej rozpowszechnione. Stosuje się je nie tylko w celu zobrazowania przyszłych inwestycji developerskich (choć jest to bardzo popularne), ale również, coraz częściej w prezentowaniu podjętych decyzji planistycznych, wzmocnieniu udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym lub jako wsparcie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych. Autorzy niniejszego artykułu skupili się na pięciu przykładach wizualizacji, odmiennych pod względem zasięgu opracowania, dostępności, poziomu szczegółowości, zastosowania itp. W pierwszych dwóch przykładach wizualizacje cyfrowe jedynie wspomagały proces tworzenia projektów (nie stanowiły efektu końcowego pracy), jednocześnie wpływały na podjęte w nich decyzje, odzwierciedlone w wytycznych, założeniach i wnioskach. W trzecim przykładzie wizualizacja posłużyła głównie do zobrazowania planowanej inwestycji oraz badania, jak społeczność lokalna postrzega ją w różnych wymiarach. W czwartym przykładzie wizualizacja wspomogła podjęcie decyzji. Mimo że miały na nią wpływ przede wszystkich uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe, wizualizacja odegrała decydującą rolę. Przykład piąty to dynamicznie rozwijający się portal Google Earth. 57

6 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński Tabela 1. Ogólna charakterystyka wybranych wizualizacji Wizualizacje przykład 1 przykład 2 przykład 3 przykład 4 przykład 5 Zasięg centrum miasta wieś Data opracowania Dostępność Poziom szczegółowości kampus uniwersytecki fragment miasta na wyłączność realizowanego projektu LoD 2 LoD 3, bez fotorealistycznych tekstur elewacji na wyłączność realizowanego projektu LoD 2 LoD 3, bez fotorealistycznych tekstur elewacji wyniki publikowane w internecie LoD 1 LoD 2 w zależności od widoku na wyłączność realizowanego projektu LoD 2 zbiór wybranych miejsc na Ziemi Google Earth (projekt ciągle się rozwija, wprowadzane są kolejne wersje) publikowane w Internecie LoD 1, LoD 2, LoD 3 w zależności od prezentowanego obiektu Zastosowanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej badania społeczne prezentacja problemów przestrzennych podejmowanie decyzji promocja miast, wirtualna turystyka oraz wiele innych Źródło: Opracowanie własne 58

7 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań Przykład 1 Zastosowanie wizualizacji w projektowaniu przestrzeni publicznych 6 Celem pracy było stworzenie z wyspy skończonej kompozycji urbanistycznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Biorąc pod uwagę przeszłość miasta oraz jego walory architektoniczne, powstanie projektu zostało poprzedzone analizą historyczną, urbanistyczną i architektoniczną, a także analizą dokumentów planistycznych oraz wytycznych konserwatorskich. Proces analizowania obszaru badań był wspomagany komputerowo za pomocą wizualizacji wraz z numerycznym modelem terenu. Wizualizacja pułtuskiej wyspy została wykonana przy użyciu pakietu ArcGis ArcScene oraz programu AutoCAD. Pomocna okazała się mapa zasadnicza tego terenu, zdjęcia lotnicze oraz obserwacja terenowa i sporządzona podczas niej dokumentacja fotograficzna. Do budowy modelu 3D zostały wykorzystane następujące warstwy tematyczne: numeryczny model terenu, budynki, ulice, chodniki, parkingi, cieki wodne, zieleń (drzewa oraz krzewy), lampy, ławki, kwietniki, znaki drogowe, ogrodzenia oraz inne elementy tworzące tkankę miejską. Modele budynków mieszkalnych, obiektów zabytkowych, a także część elementów małej architektury powstały w programie AutoCad, a następnie zwizualizowano je w ArcScene. Modele zabudowy wyspy pozbawione są elementów zdobniczych, okien, gzymsów, schodów, ze względu na czytelność wizualizacji. Jedynie obiekty zabytkowe (dominanty) zostały wykonane z większą dokładnością, uwzględniając poszczególne (wybrane) detale. Pozostałym modelom nadano rzeczywiste kształty dachów oraz kolory elewacji (z wyłączeniem budynków gospodarczych). Dla podkreślenia ukształtowania powierzchni obszaru wizualizacji wykorzystano numeryczny model terenu. Efektem końcowym pracy było sformułowanie wytycznych dotyczących badanych zasobów oraz stworzenie koncepcji projektowej z wykorzystaniem wizualizacji 3D. 6 Przykład 1 Praca magisterska Wioletty Jaworskiej pt. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wyspy w Pułtusku. Studium i projekt. Główny cel pracy: Podkreślenie kompozycji urbanistycznej Pułtuska poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych w centrum miasta. Teza: Kompozycja urbanistyczna Pułtuska może być ważnym czynnikiem stymulującym rozwój miasta. Pułtusk ma wybitne wartości urbanistyczne, które aktualnie nie są całkowicie czytelne. Warszawa

8 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński Rys. 1. Wizualizacja wyspy w Pułtusku. Źródło: Praca magisterska pt. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wyspy w Pułtusku. Studium i projekt, Wioletta Jaworska, SGGW, Warszawa 2007 Wizualizacja pułtuskiej wyspy posłużyła do wskazania terenów nieatrakcyjnych, pozostających w dysharmonii z otoczeniem oraz wyeksponowania nowych miejsc o charakterze publicznym, integrujących społeczeństwo. Dzięki zobrazowaniu 3D uwydatniły się problemy związane z trzecim wymiarem wysokością. Pozwoliło to uniknąć takich błędów w zagospodarowaniu terenu, które mogłyby zaburzyć istniejący układ urbanistyczny oraz przysłonić interesujące i cenne obiekty architektoniczne. Dodatkowo, dzięki wizualizacji, wskazano tereny pozbawione ładu przestrzennego, które były mało widoczne podczas inwentaryzacji terenowej, usytuowane głównie poza główną linią zabudowy. Pozwoliło to określić wytyczne i założenia dla tych obszarów, które uporządkują istniejące zagospodarowanie. Wizualizacja w dalszych etapach prac mogłaby wspomóc akceptację projektu przez opinię publiczną, np. poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej i przeprowadzenie ankiety, a także wspomóc podjęcie decyzji przez władze lokalne. 60

9 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań Przykład 2 Zastosowanie wizualizacji w lokalizacji przestrzeni publicznych 7 Celem projektu było znalezienie najbardziej optymalnej lokalizacji parku we wsi Stromiec, przy zastosowaniu analiz Systemów Informacji Przestrzennej oraz współudziale mieszkańców. W oparciu o przeprowadzone analizy wyodrębniono trzy warianty lokalizacji parku. Wykorzystanie modelowania komputerowego posłużyło prezentacji poszczególnych wariantów w procesie partycypacji społecznej. Trójwymiarowa wizualizacja obejmowała przede wszystkim obszary zabudowane, w tym obszary trzech Rys. 2. Lokalizacja parku w Stromcu Źródło: Praca magisterska pt. Park Publiczny we wsi Stromiec jako element kreowania ładu przestrzeni, Kacper Kamiński, SGGW, Warszawa Przykład 2 Praca magisterska Kacpra Kamińskiego pt. Park Publiczny we wsi Stromiec jako element kreowania ładu przestrzeni. Główny cel pracy: Znalezienie lokalizacji oraz zdefiniowanie zasad funkcjonowania parku. Teza: Na obszarze wsi Stromiec można znaleźć takie miejsce w celu urządzenia parku, które sprzyjałoby społecznym integracjom. Warszawa

10 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński wyodrębnionych wariantów. Wizualizacja powstała przy użyciu aplikacji AutoCAD oraz ArcScene. Prezentowane w niej modele pod względem swej szczegółowości plasują się na poziomie LoD 2 LoD 3, jednakże żaden z nich nie jest modelem fotorealistycznym (tzn. do oteksturowania elewacji nie zastosowano ich zdjęć). Mając na uwadze wysokie koszty oraz znikome możliwości organizacyjne zaprezentowania wizualizacji na żywo, została ona przedstawiona w formie kilku zrzutów ekranowych na plakacie. Posiłkując się wspomnianą wizualizacją, mieszkańcy mieli za zadanie wybrać jeden ze wskazanych wariantów lokalizacji parku. Rys. 2 pokazuje różne warianty lokalizacji parku przedstawione w formie pomniejszonego plakatu, wykorzystywanego podczas prowadzenia konsultacji społecznych. Wizualizacja umożliwiła mieszkańcom inne spojrzenie na otaczającą przestrzeń. Pracę z wizualizacją ułatwiały bardziej szczegółowo wykonane od pozostałych modele charakterystycznych budynków w miejscowości, tj. kościoła, szkoły, urzędu gminy. Niemniej jednak badani w niewielkim stopniu potrafili wykorzystać zalety wizualizacji. W terenie znacznie lepiej orientowali się głównie dzięki zamieszczonym na plakacie mapom z podziałem ewidencyjnym gruntów. Duży wpływ na jej użyteczność w tym projekcie miała prezentacja wizualizacji na wydrukowanym plakacie. Eksport wizualizacji do formatu umożliwiającego wydruk znacznie obniżył jej walory. Niniejszy projekt udowodnił, iż zalety wizualizacji można w pełni wykorzystać jedynie przy zastosowaniu technik komputerowych umożliwiających pełną interakcję badanych z prezentowaną wirtualną rzeczywistością. Przykład 3 Zastosowanie wizualizacji w prezentacji problemów przestrzennych 8 Naukowcy z Uniwersytetu w Aalborgu w Dani przeprowadzili badanie dotyczące postrzegania przestrzeni w trzech różnych reprezentacjach wizualizacji. Badanie dotyczyło prezentacji projektowanego 6-piętrowego budynku biblioteki na kampusie Uniwersytetu w Aalborgu. Istniejąca zabudowa otaczająca bibliotekę składała się z 2-3-piętrowej zabudowy mieszkaniowo-uniwersyteckiej. Do badań zaproszono dziesięciu reprezentantów dzielnicy oraz dwóch ekspertów. Projekt biblioteki został przedstawiony w trzech widokach: wrysowany rzut z góry na planie 2D, prosty biało-czarny model 3D oraz fotorealistyczny model 3D z nałożonymi fakturami. 8 Opracowane na podstawie Visual Representations, Usability and Urban Planning in Real-time 3D Geovisualization Anette Nielsen, Centre for 3D GeoInformation, Denmark 62

11 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań C Rys. 3. Trzy widoki projektowanego budynku biblioteki uniwersyteckiej (A fotorealistyczny model 3D, B czarno-biały model 3D, C wrysowany rzut budynku na mapie 2D) Źródło: Visual Representations, Usability and Urban Planning in Real-time 3D Geovisualization Anette Nielsen, Centre for 3D GeoInformation, Denmark Osoby uczestniczące w badaniu brały udział w sesjach składających się z wywiadów uzupełnionych o ankiety zawierające 32 pytania. Całość oceniona została przez ekspertów architekta oraz urbanistę. Osoby oceniające oraz eksperci zgodzili się, że prezentacje 3D są bardziej optymalne w stosunku do 2D, m.in. dlatego, gdyż stwarza to możliwość porównania projektowanego budynku z sąsiednią zabudową. Większość osób oceniających oraz architekt wybrało fotorealistyczny model 3D, ponieważ najłatwiej im było zorientować się w terenie oraz wyobrazić sobie skutki projektu. Natomiast urbanista podchodził sceptycznie do fotorealistycznego modelu 3D ze względu na nadmierne (często fałszywe) oczekiwania oraz mogące się rodzić nieporozumienia. Jeśli chodzi o samą ocenę wizualizacji, oceniającym zabrakło w widokach 3D modeli ludzi, które pozwoliłyby im na prawidłową ocenę proporcji. 63

12 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński Przykład 4 Zastosowanie wizualizacji w podejmowaniu decyzji 9 Głównym celem projektu był dobór optymalnej inwestycji dla południowo-wschodniego obszaru miasta Mińsk Mazowiecki (ok. 30 ha). Jako kryteria wyboru inwestycji przyjęto ocenę wpływu na rozwój społeczno- -gospodarczy gminy oraz ocenę presji wywieranej na środowisko naturalne. Przedmiot projektu stanowił wolny od zabudowy, nieużytkowany rolniczo obszar z niewielkimi enklawami leśnymi. Wśród propozycji zagospodarowania terenu miasta była budowa osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budowa gospodarstwa agroturystycznego. Pierwsza opcja przewidywała wybudowanie 96 domów jednorodzinnych, na działkach o powierzchni od 2000 do ponad 4000 m 2, z minimalną powierzchnią biologicznie czynną 80%. Druga opcja przewidywała budowę gospodarstwa agroturystycznego obejmującego m.in. budowę 16 domków letniskowych, restauracji, gospody, budynku gospodarczego wraz z garażami, stajni, budynku inwentarskiego wraz z kotłownią oraz wieży widokowej. Aby ułatwić podjęcie decyzji w oparciu o przywołane kryteria, wykonano trójwymiarową wizualizację inwestycji prezentującą poszczególne warianty zagospodarowania. Projekt wykonany został przy użyciu pakietu ArcGis ArcMap oraz CommunityViz. Wizualizację wykonano w aplikacji ArcScene. CommunityViz w łatwy sposób umożliwił porównanie inwestycji pod względem ekonomicznym, natomiast ArcScene pod względem wizualnym. Oba warianty według założonych kryteriów wyboru zdobyły identyczną liczbę punktów. Bardziej optymalna dla miasta z punktu widzenia korzyści społecznych oraz ekonomicznych okazała się budowa osiedla domów jednorodzinnych. Natomiast z przyrodniczego punktu widzenia zdecydowanie korzystniejsza okazała się budowa gospodarstwa agroturystycznego. W podjęciu ostatecznej decyzji wspomogła decydentów wykonana na potrzeby projektu trójwymiarowa wizualizacja. Zastosowanie wizualizacji jako narzędzia wspomagającego planowanie przestrzenne umożliwiło podjęcie decyzji, mając na uwadze poza zestawieniami tabelarycznymi korzyści i strat również ład przestrzenny, w tym wizualną stronę projektu. Ocena wpływu inwestycji na środowisko, poza określeniem stopnia wpływu, jaki potencjalna inwestycja może wywierać na stan oraz zasoby 9 Fragment pracy Ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wraz z wariantowaniem. 64

13 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań Rys. 4. Propozycje zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją południowo- -wschodniego obszaru miasta Mińsk Mazowiecki (A osiedle domów jednorodzinnych z zabudową ekstensywną, B gospodarstwo agroturystyczne z rozbudowaną bazą noclegową) Źródło: Fragment pracy Ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wraz z wariantowaniem. Autorzy opracowania wizualizacji: Wioletta Jaworska, Kacper Kamiński. środowiska naturalnego powinna również określać wpływ inwestycji na walory krajobrazowe środowiska. Wobec tego zastosowanie wizualizacji jako narzędzia trójwymiarowego wariantowania w przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko okazuje się być niezbędne w celu dokonania pełnej i rzetelnej oceny. Przykład 5 Zastosowanie wizualizacji w różnych dziedzinach (promocja miast, wirtualna turystyka i inne) Program Google Earth umożliwia przeniesienie się do dowolnego miejsca na Ziemi i wyświetlanie zdjęć satelitarnych, map, ukształtowania terenu, budynków 3D od odległych galaktyk do kanionów w głębi 65

14 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński oceanów. Można przeglądać bogate materiały geograficzne, zapisywać odwiedzone miejsca i udostępniać je innym 10. Wizualizacja zabudowy w Google Earth powstaje w oparciu o systematycznie dodawane modele budynków opracowywane przez grupy miłośników 3D z całego świata. Sam proces akceptacji przez Google danego modelu do niedawna trwał nawet kilka miesięcy. Dzisiaj proces akceptacji znacznie się skrócił, trwa kilka dni. Co prawda, przekłada się to na jakość prezentowanych modeli, które nie zawsze są najwyższych lotów. Ponadto powstają modele wykonywane przez profesjonalne firmy, swym zasięgiem pokrywające obszary dużych miast. Ich pracę można porównać do masowej produkcji. Wiele z tych modeli jest generowanych automatycznie bądź półautomatycznie. Nie są to modele żmudnie rysowane kreska po kresce. Ich bryły powstają np. na podstawie danych pozyskanych z Airborne Laser Scanning LIDAR (Lotniczy skaning laserowy to fotogrametryczna metoda pomiarowa pozwalająca na zapis powierzchni terenu w postaci chmury punktów, stanowiącej reprezentację terenu. W wyniku pomiaru otrzymujemy bardzo dokładny model powierzchni. Idea działania lotniczego skaningu laserowego opiera się na pomiarze odległości pomiędzy aparaturą pomiarową znajdującą się na pokładzie samolotu, bądź helikoptera, a punktami terenowymi) 11, bądź przy wykorzystaniu stereopar obrazów satelitarnych o bardzo du- Rys. 5. Wizualizacja centrum Warszawy Źródło: Google Earth, Źródło: r. 11 Źródło: r. 66

15 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań żej rozdzielczości przestrzennej. Tekstury elewacji brył pochodzą zaś z coraz lepszej jakości ukośnych zdjęć lotniczych lub naziemnych zdjęć panoramicznych. Dzięki temu są to modele fotorealistyczne. Rozwój automatyzacji procesu pozyskiwania danych przekłada się na zasięg i dużą liczbę publikowanych wizualizacji. Wśród prezentowanych w Google Earth obiektów znajdują się również modele o wyższym stopniu szczegółowości. Są to modele z poziomu LoD 3. Wykonuje się je np. w oparciu o dane pozyskane z naziemnego skaningu laserowego. W celu wierniejszego odwzorowania elewacji budynków wykorzystywane są zdjęcia naziemne charakteryzujące się dużo lepszą rozdzielczością. Ponadto, dla podkreślenia ukształtowania terenu, Google Earth stosuje numeryczny model terenu. Trójwymiarowe modele zabudowy w Google Earth posiada już kilkaset miast z całego świata, w tym Warszawa. Podsumowanie Scharakteryzowane wizualizacje cechują się podobnym poziomem szczegółowości. Wykorzystane w nich modele budynków prezentują pewne kompozycje zabudowy, nie obejmując detali architektonicznych poszczególnych obiektów. Modele te, poza wiernie odwzorowaną kubaturą, posiadają informacje o ich lokalizacji względem powierzchni Ziemi. Odróżnia to przedstawione wizualizacje od trójwymiarowych prezentacji graficznych wykonywanych na potrzeby konkursów urbanistycznych czy ofert developerskich. Zawarta informacja geoprzestrzenna znajduje zastosowanie m.in. w wirtualnej turystyce. Głównie dotyczy to piątego przykładu, gdzie za pomocą wyszukiwarki dołączonej do interfejsu użytkownika możemy wyszukiwać dowolne miejsca na Ziemi, a następnie oglądać je w środowisku trójwymiarowym. Prawa mieszkańców do organizowania przestrzeni wokół siebie mogą przejawiać się poprzez szerokie i efektywne uczestnictwo społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego. Konsultacje społeczne powinny zapobiegać lokalnym protestom oraz konfliktom, mogą również wspomagać podejmowanie trafnych decyzji już na etapie projektowania. Dlatego też przydatnym elementem uzupełniającym prowadzenie badań społecznych jest modelowanie komputerowe. Jego wykorzystanie podczas prezentacji 67

16 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński informacji o otaczającym nas środowisku znajduje szerokie zastosowanie w zarządzaniu przestrzenią. Wygenerowana przy użyciu wizualizacji wirtualna rzeczywistość umożliwia identyfikację wielu problemów istniejących, bądź mogących zaistnieć w rzeczywistości. Analizując stan zagospodarowania danego terenu oraz funkcje i parametry istniejącej zabudowy, możemy wyszukiwać konkretne lokalizacje w oparciu o wcześniej ustalone pożądane cechy miejsca. Ten atrybut wizualizacji został wykorzystany w drugim przykładzie, gdzie poszukiwano najbardziej optymalnego miejsca lokalizacji parku. Wizualizacje okazują się pomocnym narzędziem przy określaniu dopuszczalnych parametrów powstającej zabudowy. Wykorzystując jedną z zalet wirtualnej rzeczywistości, jaką jest odwracalność powstałych procesów, możemy przeprowadzać wielokrotne symulacje rozwoju zabudowy, co w znacznym stopniu wspomaga proces decyzyjny, dostarczając wielu argumentów za oraz przeciw proponowanym rozwiązaniom. Wiele z opisywanych tu zalet posiadają prezentacje kartograficzne, jednakże należy pamiętać, iż w przypadku wizualizacji dysponujemy dodatkowo trzecim wymiarem. Zwiększa to znacznie pole możliwości wykonywanych analiz oraz ułatwia percepcję prezentowanej rzeczywistości. Dzięki wspomnianemu dynamicznemu rozwojowi technologii komputerowych możliwa jest również praca z czwartym wymiarem, jakim jest czas. Musimy dysponować wtedy zasobnym zbiorem danych o badanym terenie oraz bardzo wydajnym sprzętem komputerowym, co bezpośrednio przekłada się na koszt wykonywania takich wizualizacji. Jednak wartość merytoryczna oraz zastosowanie wizualizacji dynamicznych, reagujących na zachodzące w czasie procesy i zjawiska, jest zdecydowanie większa niż wizualizacji statycznych, aktualnych jedynie w danym momencie. Mimo licznych zalet, jakie posiadają cyfrowe wizualizacje urbanistyczne, ich wykorzystanie w zarządzaniu przestrzenią nie jest praktykowane, a szkoda! Zastosowanie tej formy prezentacji ułatwi zrozumienie zasadności przyjętych przez urbanistę rozwiązań, uczytelni zapisy podjęte w projektach, a w dalszym etapie wspomoże konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z decydentami. Wizualizacje przydatne są przede wszystkim na terenach zainwestowanych oraz terenach, gdzie zostały ustalone precyzyjne wskaźniki urbanistyczne. W przypadku określenia przybliżonych (w określonym przedziale) parametrów zabudowy wskazane jest wykonanie wizualizacji poszczególnych wariantów, czyli prezentujących różne możliwości proponowanych rozwiązań. 68

17 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań Niewielki stopień wykorzystania wizualizacji w zarządzaniu przestrzenią wynika zapewne z braku tradycji posiłkowania się takimi opracowaniami przy prowadzonych procesach partycypacyjnych, braku wystarczającej ilości informacji do wykonania wizualizacji, czasochłonności oraz braku wyraźnego zapotrzebowania na produkt, jakim jest sama wizualizacja. Jednakże główną barierę stanowi zdecydowanie koszt wykonania projektu 3D. Zakładając, iż standardowe opracowania planistyczne wykorzystują tylko część informacji płynących z wizualizacji, a koszt jej wykonania niejednokrotnie przewyższa koszt wykonania samego opracowania, to tworzenie wizualizacji urbanistycznych na potrzeby projektów planistycznych wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione. Niestety, pomijamy tutaj koszty likwidacji potencjalnych konfliktów przestrzennych, jakie mogą zaistnieć w przyszłości z powodu nieprzeanalizowanych danych w środowisku trójwymiarowym. Znaczne obniżenie kosztów wykorzystania wizualizacji urbanistycznych spowoduje zastosowanie odpowiednich sposobów przechowywania danych tworzących wizualizację w oparciu o serwisy WWW. Rozwiązaniem takim jest język KML, czyli język znacznikowy z rodziny XML używany do kodowania i przesyłania reprezentacji danych geograficznych, wyświetlanych następnie w oprogramowaniu typu earth browser (Google Earth, Google Maps). KML skupia się na wizualizacji danych przestrzennych, łącznie z objaśnieniami do map i obrazów. Wizualizacja taka obejmuje zarówno graficzną prezentację danych na globie, jak i kontrolę nawigacji użytkownika 12. Stosując takie metody moglibyśmy za darmo bądź po niewielkich kosztach korzystać z opracowanych już wizualizacji 3D dla interesujących nas obszarów. Wystarczyłoby jedynie zaimportować do odpowiednio zestandaryzowanej aplikacji zainstalowanej na naszym komputerze dane udostępniane w serwisie WWW, a następnie rozpocząć interesujące nas analizy i symulacje. Biorąc pod uwagę szerokie możliwości wizualizacji 3D oraz szybki rozwój technik komputerowych, mamy nadzieję, iż w przyszłości wizualizacje staną się popularnym narzędziem wspomagającym planowanie przestrzenne. 12 Źródło: r. 69

18 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński BIBLIOGRAFIA Andrzejewska M., Baranowski M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A., Matuszkiewicz J. M., Rusztecka M., Roo-Zielińska E., Solon J.: O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału spornego w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2007 Andrzejewska M., Baranowski M., Rusztecka M.: Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego, Roczniki Geomatyki, tom III, zeszyt 4, 2005 Card S. K., Mackinlay J. D., Shneiderman B.: Readings in Information Visualization, using vision to think, Morgan Kaufmann Series in Interactive Technologies, 1999 Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS, Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Hildebrandt D., Dollner J.: Implementing 3D Geovisualization in Spatial Data Infrastructures: The Pros and Cons of 3D Portrayal Services, Hasso-Plattner-Institut, University of Potsdam, Germany Jaworska W.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wyspy w Pułtusku. Studium i projekt, Warszawa 2007 Kamiński K.: Park Publiczny we wsi Stromiec jako element kreowania ładu przestrzeni, Warszawa 2007 Klejnberg H.: Zastosowanie trójwymiarowych wizualizacji planów zagospodarowania przestrzennego w konsultacjach społecznych /w:/ Człowiek i Środowisko, tom 34, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2010 Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W.: GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006 MacEachren A. M., Gahegan M., Pike W., Brewer I., Cai G., Hardisty F.: Geovisualization for knowledge construction and decision-support, The Pennsylvania State University (Geovista Center and Department of Geography, Geovista Center and School of Information Science&Technology) and University of South Carolina (Department of Geography) Nielsen A.: Visual Representations, Usability and Urban Planning in Real-time 3D Geovisualization, Centre for 3D GeoInformation, Denmark Redkik A.: Virtual Netherlands, Geovisualizations for Interactive Spatial Planning and Decision-making, 2006 Różycki S.: Trójwymiarowe modele miast tworzenie i zastosowania, Archiwum Fotogrametrii i Teledetekcji, Vol. 17b, 2007 Portale internetowe: Portal Gogle Earth, dostęp r. Portal IKAR, Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego, pl, dostęp r. Portal internetowy Miasta 3D i wiele więcej, dostęp r. Portal internetowy Słownik Języka Polskiego dostęp r. 70

19 Cyfrowe wizualizacje urbanistyczne możliwości zastosowań Portal Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, dostęp r. Portal internetowy Wikipedia, wolna encyklopedia, dostęp r. Adres Autorów: mgr Wioletta Kamińska mgr Kacper Kamiński Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa, ul. Targowa 45 Digital visualisations in urban planning possible applications Abstract The environment that surrounds us is extremely diversified, whilst the degree of its complexity increases almost infinitely any time one attempts to scrutinise it in detail. A tool that makes it possible to present the space around us is digital visualisation in urban planning. If 3D visualisation in urban planning is put to work, one is capable of establishing: locations of its various elements, directions, distances, heights, shapes, spatial relations, etc. These days, the main arguments in favour of using digital visualisations in urban planning are, amongst others, dynamic development of computer technologies and a major improvement in computing power which translates into computers having the capacity to display high-resolution multicolour graphics and animations in real time. Other factors that contribute to the growing popularity of visualisations are also automation of data collecting systems (e.g. utilising data from terrestrial and airborne laser scanning, oblique aerial photos, satellite imagery). However, presentation of all that surrounds us even if the most accurate models are used is only an approximation of the reality. Such approximations are known as the virtual reality. The virtual world is a simplified representation of the reality. We use it to more efficiently solve problems that exist in it, e.g., pertaining to giving the space a form. A major benefit of VR is reversibility of processes that have previously occurred in it; this capacity can be utilised in all sorts of forecasts. It makes it possible to test proposed solutions using the representation of the environment we are building before one of them is selected and actually implemented. The authors of this article have presented five examples of visualisations, different with respect to the scope of study, availability, application, level 71

20 Wioletta Kamińska, Kacper Kamiński of detail, etc. The first two out of the five digital visualisations were merely meant to aid project development (they were not the end result of work); at the same time they impacted on the decisions made in the course of project, being represented in guidelines, assumptions and conclusions. In the third case, the visualisation was mainly used to depict the planned investment and find out how the local community perceives it from different perspectives. In the fourth case, the visualisation was referred to in the decision-making process, but did not impact on the end result. Most of all, these were economic, social and environmental conditions that proved most significant in this respect. The fifth case is the Google Earth website, which is being intensively developed. Visualisations in urban planning should support public discussion about adopted solutions in spatial planning projects. Identification of potential problems at the design stage help avoid many space-related conflicts that may emerge at the implementation stage. This form of presentation will surely make it easier for urban planners to substantiate the feasibility of solutions they have adopted; also, it will facilitate comprehension of project assumptions, and later of public consultations and obtaining approvals from decision-makers. Despite numerous benefits boasted by digital visualisations in urban planning, they are hardly ever used in spatial management. However, considering the vast potential of 3D visualisations and dynamic development of computer technologies, it is very likely that in the future such visualisations will become a popular tool aiding spatial planning. 72

Waldemar Siemiński. Wprowadzenie

Waldemar Siemiński. Wprowadzenie Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian... Człowiek i Środowisko 35 (1-2) 2011, s. 37-52 Waldemar Siemiński WIZUALIZACJA TRÓJWYMIAROWA W PROGNOZOWANIU ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I JAKO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI

EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA DZIELNIC STARE MIASTO I ŚRÓDMIEŚCIE W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKIEGO USER-ZMIANY I KONFLIKTY W WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Etap I. Opracowanie metodologii

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYDZIAŁ INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja internetowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Julia Maria Chyla. Archeologia. Numer Albumu: 54357

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Julia Maria Chyla. Archeologia. Numer Albumu: 54357 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Julia Maria Chyla Archeologia Numer Albumu: 54357 ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W ARCHEOLOGII

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Regionalnych i Środowiska Zespół

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW KSIĘGA ABSTRAKTÓW 1 STEPHEN DAVIS Remote sensing in Ireland: past, present and future The following presentation offers a review of remote sensing in Ireland from its earliest applications to future trends

Bardziej szczegółowo

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003 Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) I. Wstęp Informacja dotycząca obiektów i zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej,

Bardziej szczegółowo

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004 PIOTR WERNER Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych PIOTR WERNER 2004 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH Piotr Werner Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych Wydanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPACERÓW WIRTUALNYCH

TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPACERÓW WIRTUALNYCH MAŁGORZATA CZULAK malgorzataczulak@gmail.com DAWID KURCZYK dkurczyk@gmail.com Katedra Inżynierii Produkcji Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2013/2014 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Andrzej Zawiślak Symulacja zjawisk naturalnych przy

Bardziej szczegółowo

PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania

PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania Mirosław Potaczek Mirosław Rożek Narzędzia wspomagające modelowanie biznesowe Kraków 2006

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY INTEGRACJI MODELI 3D BUDYNKÓW Z BAZĄ DANYCH OPISOWYCH ASPECTS OF THE INTEGRATION OF 3D BUILDINGS MODELS WITH DATABASE

ASPEKTY INTEGRACJI MODELI 3D BUDYNKÓW Z BAZĄ DANYCH OPISOWYCH ASPECTS OF THE INTEGRATION OF 3D BUILDINGS MODELS WITH DATABASE Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 95-105 ISBN 978-83-61576-24-2 ASPEKTY INTEGRACJI MODELI 3D BUDYNKÓW Z BAZĄ DANYCH OPISOWYCH ASPECTS OF THE INTEGRATION OF 3D BUILDINGS

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 Jan Bondaruk, Paweł Zawartka OGÓLNODOSTĘPNA PLATFORMA INFORMACJI TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE

Bardziej szczegółowo

Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy

Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy KUJAWSKO POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA w Bydgoszczy Wydział Techniczny kierunek: geodezja i kartografia Małgorzata Wawer numer albumu 14193 Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w technice i kształceniu. redakcja Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski

Technologie informacyjne w technice i kształceniu. redakcja Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Technologie informacyjne w technice i kształceniu redakcja Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 2013 Technologie informacyjne w technice i kształceniu Monografie Politechnika Lubelska Politechnika

Bardziej szczegółowo